TØNDER FORSYNING 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TØNDER FORSYNING 2014"

Transkript

1 TØNDER FORSYNING 2014 DRIKKEVAND SPILDEVAND AFFALD

2 Indhold SPILDEVAND...8 VAND...4 SIKKER AFHENTNING...12 DAGRENOVATION...15 GENBRUGS- INDSAMLING...18 STORSKRALD...20 MILJØKASSE...21 GENBRUGS- PLADS...23 Miljøkassen - en ny mulighed for nem sortering I miljøkassen kan du opbevare dit miljøfarlige affald. Når din miljøkasse er fuld kan vi komme og bytte den, eller du kan bytte den på genbrugspladsen. Det er frivilligt at deltage. Det koster ikke ekstra at være med i ordningen. Se mere om den nye ordning og hvordan du tilmelder dig på side 21. FIND DIN TØMMEDAG...26 ÆNDREDE TØMMEDAGE HELLIGDAGE...28 KUNDESERVICE...30 Tønder Forsyning A/S, Stationsvej 5, 6261 Bredebro, Tlf Fotos: Tønder Forsyning A/S & Sandbjerg Foto & Reklame Layout og produktion: lisbeth.eilenberger.dk Tryk: Laursen Grafisk A/S Vi tager forbehold for fejl og ændringer

3 Velkommen Traditionen tro udsender Tønder Forsyning ved årets udgang denne husstandsomdelte folder, hvor vi dels fortæller om vores eksisterende ordninger, men også om de nye tiltag 2014 vil bringe. Af nye tiltag i 2014 vil jeg særligt fremhæve: Alle husstande kan bestille en miljøkasse til farligt affald, der kan afhentes på adressen Der etableres nedgravede affaldsløsninger i Tønder midtby Vi tilbyder nu at vaske dine affaldsbeholdere I år vil der ikke være mulighed for at finde tømmedage for affald her i folderen. Derimod har vi gjort det muligt at finde datoerne ved at indtaste den ønskede adresse på vores hjemmeside. Tømmedatoer og meget andet kan også findes ved brug af vores app, som findes til de 3 mest anvendte styresystemer. Under afsnittene om vand og spildevand har vi i år gjort mere ud af, at fortælle hvad de opkrævede forbrugsafgifter anvendes til. Bagsiden af folderen er også revideret, så den udover kalenderen indeholder kontaktinformation, åbningstider mm. Hele bagsiden kan nu rives af, og hænges på opslagstavlen. God læselyst med folderen. Bo K. Ludvigsen Adm. direktør Hent vores app i AppStore, Android Market eller på Windows Marketplace

4 Vand Tønder Forsyning driver 3 vandværker og 2 udpumpningsværker og leverer vand til ca husstande, i alt ca. 2 mio. m 3 vand om året. Vandet leveres via ca. 500 km vandledninger. Måleraflæsning Hvert år i december skal alle vandmålere, der er tilsluttet Tønder Forsynings vandforsyning, aflæses. Det er vigtigt, at måleren aflæses, for at din regning bliver så korrekt som muligt. Vandets hårdhed Hvor hårdt vandet er i vores vandforsyningsområde, finder du på og i vores app Manuel aflæsning Der udsendes aflæsningskort til de forbrugere der ikke har elektronisk måler. Aflæsningen foretager du selv, og den kan indberettes via internettet, ved at indsende aflæsningskortet eller telefonisk. Inden udgangen af 2017 vil alle målere blive udskiftet til fjernaflæste målere. Manglende aflæsning Modtager vi ikke din aflæsning skønner vi dit forbrug. Aflæses der ikke flere gange i træk, aflæser vores folk måleren mod et gebyr. Fjernaflæsning Har du en af de nye målere der kan fjernaflæses, modtager du ikke et aflæsningskort. Dette gælder hele Rømø og nogle få andre forbrugere. 4

5 Egen boring Har du egen boring betaler du kun statsafgift og drikkevandsbidrag for vand. Der beregnes afgift for 170 m 3 medmindre du har en godkendt måler, der er registreret hos Tønder Forsyning. Hold øje med forbruget Aflæs din vandmåler ofte. Hvis der er hul på et skjult vandrør eller toilettet løber, kan det hurtigt blive dyrt. Hold også øje med om det drypper fra selve vandmåleren, og kontakt os hurtigst muligt hvis det gør. Private vandværker Er du tilsluttet et privat vandværk får vi enten den aflæste målerstand fra vandværket eller du modtager aflæsningskort fra os. Løber så det er svært at se Løber så det kan ses Løber så der er uro på vandoverfladen Tapløber 100 m m m m 3 ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. Ekstra forbrug/udgift til vand og vandafledning pr. år Scan QR koden og tjek hvor hårdt vandet er i vores vandforsyningsområde 5

6 Vand Forsyningsområde De blå områder på kortet forsynes med vand fra Tønder Forsyning. De grå områder forsynes med vand fra private vandværker. Vandtaksten Vandtaksten fastsættes hvert år og er afhængig af: De planlagte anlægsprojekter Forventede drifts- og administrationsomkostninger Statsafgiften pr. m 3 vand Forsyningssekretariatets prisloftmodel For at sikre, at vi bruger pengene fornuftigt, er der lavet en 20-årig strukturplan, som beskriver hvilke anlægsprojekter vi skal gennemføre og hvornår. På den måde er det målet at leve op til de stigende krav der stilles til vandkvalitet, vandmængde og forsyningssikkerhed. Strukturplanen er lavet i henhold til Tønder Kommunes vandforsyningsplan. Forsyningssekretariatet er en instans under Konkurrencestyrelsen, som hvert år sætter en ramme for de enkelte vandforsyningers indtægter, kaldet prisloftmodellen. I øvrigt stiller sekretariatet en lang række krav til måden vandforsyningerne drives på. Vidste du... at 1 liter vand fra vandhanen kun koster 5 ører inkl. vandafledningsafgift 6

7 Hvad bruges pengene til Af figuren Udgiftsfordeling Tønder Vand 2012 kan man se, at en stor del af vandtaksten betales videre til staten i form af statsafgifter. Det svarer til, at for hver brugt krone har vi sendt 37 øre til staten. Derudover går de fleste penge til anlægsprojekter og kun knap 1/3 til drift og administration i alt. Hver kategori i figuren er forklaret nedenfor. 6% 3%2% 7% Udgiftsfordeling Tønder Vand % 37% 34% Anlæg Afgifter Varekøb/drift Løn driftspersonale Administration Løn administrationspersonale Netto finansieringsomkostninger Vidste du at en familie på 4 i Danmark i gennemsnit bruger m 3 vand om året. Anlæg Afgifter Varekøb/drift Løn driftspersonale Administration Løn administrationspersonale Netto finansieringsomkostninger Investeringer i nye eller eksisterende vandværker, boringer, målere og ledningsanlæg Statsafgift og drikkevandsbidrag pr. m3 vand El, rørbrud, mindre reparationer, brændstof, biler m.v. Lønudgifter til driftspersonale ved boringer, vandværker og ledningsnet Bygninger, it og telefoni, revisor, advokat, Forsyningssekretariat Lønudgifter til administrativt personale Afdrag på lån 7

8 Spildevand Tønder Forsynings spildevandsanlæg skal dække hele Tønder Kommune. Dertil har vi 19 renseanlæg Ca. 850 km kloakledning 330 pumpestationer 30 regnvandsbassiner Derudover administrerer vi en tømningsordning for hustanke. Tømning af hustanke Distrikt Rømø vinter Rømø sommer Højer Tønder Tønder (2. tømning) Nørre-Rangstrup forår Nørre-Rangstrup efterår Bredebro Løgumkloster Skærbæk fastland Forventede tømningsuger / hustanke skal tømmes Når din hustank skal tømmes får du besked fra det firma der foretager tømningen. Hvis der er registreret et mobil telefonnr. på adressen får du en sms, ellers modtager du et postkort. Du får besked ca. 1 uge før din tank tømmes. Vi tømmer din hustank om 1 uge Vatpinde Ikke alle vatpinde fanges i ristene på renseanlægget, de ender i stedet i naturen, sammen med det rensede vand. Alle hustanke tømmes mindst 1 gang årligt. Oversigten viser de forventede tømningsuger i 2014 Vejriste Vejriste til regnvand er Tønder Kommunes ansvar. Hovedledning Skel Dit ansvar Dit hus på din grund Du har ansvaret for kloakrørene på din grund Ikke en skraldespand Hver dag smider mange mennesker affald i toilettet, for så er det jo væk men det er det ikke! Affaldet sætter sig fast i pumperne og tilstopper rørene. Hvis det stopper rørene inde på din egen grund, er det dit ansvar at udbedre skaden. Uden for skel er det Tønder Forsyning der passer kloakledningerne, pumperne og renseanlæggene. 8

9 Tunge dæksler For at du kan få din tank tømt, skal den være frit tilgængelig og dækslet skal være let aftageligt. Dækslet bør maksimalt veje 30 kg, jfr. Arbejdstilsynets regler. Løft af dæksler over 50 kg medfører et ekstra gebyr, og der løftes ikke dæksler over 100 kg. Såfremt du skifter dækslet eller selv løfter det af, så giv os besked. Hår Hår skal i skraldespanden! Hår opløses ikke i kloakken eller renseanlægget, men sætter sig fast i de mekaniske dele på vej til eller i renseanlægget. Eksempelvis rengøres en omrører på renseanlægget for kg hår pr. år. 9

10 Spildevand Vandafledningsbidrag (spildevandstaksten) Prisen for at komme af med spildevandet vandafledningsbidraget fastsættes, ligesom vandtaksten, på baggrund af flere parametre. De parametre der har størst betydning er. De planlagte anlægsprojekter Forventede drifts- og administrationsomkostninger Forsyningssekretariatets prisloftmodel Prisloftmodellen betyder også her, at Forsyningssekretariatet (under Konkurrencestyrelsen) i løbet af efteråret, melder en samlet indtægtsramme for den pågældende spildevandsforsyning ud. Indtægtsrammen omfatter både driftsudgifter og anlægsinvesteringer. Kloakledninger og pumpestationer At transportere spildevandet frem til renseanlæggene kræver mange km ledning og en hel del pumpestationer. For at systemet kan fungere bedst muligt hele tiden, benytter vi et overvågningssystem, hvor vi kan se driftsfejl og afhjælpe dem. Både overvågnings- og afløbssystemet udbygges og renoveres løbende. Vidste du... At fedt kan skabe problemer i renseanlægget. Fedt skal i skraldespanden. Vidste du.....at vandet ender i naturen, når det er renset på renseanlægget 10

11 Hvad bruges pengene til Som det fremgår af figuren var den største udgift for Tønder Spildevand i 2012 at vedligeholde og forny anlæggene. Dernæst kommer udgifterne til driften, der udgør 38%. Alle anlægsinvesteringer gennemføres i henhold til Tønder Kommunes spildevandsplan, samt en 20-årig strukturplan for spildevandsområdet, så der er klare mål med de investeringer der foretages. 2% 3% 5% 13% 25% 2% 50% Udgiftsfordeling Tønder Spildevand 2012 Anlæg Afgifter Varekøb/drift Løn driftspersonale Administration Løn administrationsspersonale Netto finansieringsomkostninger Renseanlæg I disse år gennemgår flere af vores renseanlæg en betydelig renovering og modernisering. Kravene til renseanlæggene skærpes hele tiden, bl.a. mht. miljøet og pga. de større mængder vand, der hele tiden skal behandles. Anlæg Afgifter Varekøb/drift Løn driftspersonale Administration Løn administrationspersonale Netto finansieringsomkostninger Investeringer i nye eller eksisterende renseanlæg, bassiner, pumpestationer, ledningsanlæg Statsafgift på udledninger fra renseanlæg, samt afgift til digelaget El, kemikalier, slamhåndtering, mindre reparationer, brændstof, biler m.v. Lønudgifter til driftspersonale ved renseanlæg, pumpestationer, bassiner og ledningsnet Bygninger, it og telefoni, revisor, advokat, Forsyningssekretariat Lønudgifter til administrativt personale Afdrag på lån 11

12 Sikker afhentning Hjælp os! Vi servicerer mange husstande hver dag, så det er vigtigt adgangsforholdene er i orden. Det gælder uanset om vi henter storskrald, miljøkasser eller der skal tømmes affaldsbeholdere. Standpladsen og adgangsvejen, hvor skraldemanden skal gå skal: Være jævn og belagt med fliser, asfalt eller beton Være belyst Være minimum 1 m. bred Have minimum 2,2 m frihøjde under tag, grene mm. Havelåger skal selv kunne stå åbent Adgangsvejen må maximalt have en stigning på 10% Hunde skal være bundet eller lukket inde når skraldemanden skal tømme din beholder! Vinter Ryd sne Strø salt eller grus, gerne helt ud på vejen Fjern snevolden ved nedkørslen fra fortovet Fjern sneen på låget af beholderen Sørg for tilstrækkeligt orienteringslys Fjern snevolden ved fortovskanten, så skraldemanden kan trække beholderen på et jævnt underlag og ikke skal slæbe den op over sneen 12

13 Plads til skraldebilen For at skraldebilen ikke rammer træer og buske skal der være minimum 4 m fri bredde, og 4½ m fra jorden og op. Der skal være kørefast underlag. 4,5m. 4m. På tømmedagen skal affaldsbeholderen: Være klar kl Stå tæt ved grundens skel og ud mod farbar vej Stå på fliser, asfalt eller beton Stå med hjul og håndtag udad Være frit tilgængelig og synlig Stå på din egen grund, så den ikke spærrer for gående eller kørende trafik Være helt lukket 13

14 Sikker afhentning Skelstandplads Etablerer du en skelstandplads, er du fri for at trække beholderne frem til skel hver gang de skal tømmes. En skelstandplads skal placeres helt ud mod skel. Hvis en smal hæk eller lignende forhindrer dette, må standpladsen placeres umiddelbart indenfor denne. Gårdsplads Hvis du har gårdsplads kan du få tømt din beholder fra en standplads i gårdspladsen. Hvis det er muligt for skraldebilen at: Vende med en 3-punktsvending (15x15 m) Køre helt hen til standpladsen Afskærmning Ønsker du at afskærme din standplads skal beholderne stå med hjulene ud mod åbningen af afskærmningen. Hvis afskærmningen overdækkes, skal der minimum være 2,20 m frihøjde under taget. Hente/bringeordning Skal skraldemanden hente din beholder inde på grunden, skal adgangsforholdene godkendes af Tønder Forsyning. Ordningen koster et ekstra gebyr. Minimum 4 m Minimum 2,2 m Minimum 4,5 m En stigning på max 10 cm. pr. m 14

15 Dagrenovation Vidste du At hvis vi ikke benyttede genbrugsbeholderen og kompostbeholderne, ville der være ca. 30% mere dagrenovation i Tønder Kommune. 15

16 Dagrenovation Dagrenovation Dagrenovation er det affald fra husholdningen, der ikke kan genbruges. Dagrenovation er f.eks. Madrester Bleer Pizzabakker Smør-, kødog pålægsbakker Ekstra affald? Har du ind imellem ekstra affald benyt et kontrolmærke. Mærket bindes på en sæk som skraldemanden tager med ved næste tømning. Der er 2 TØNDER AFFALD KONTROLMÆRKE EKSTRA DAGRENOVATION Hele kontrolmærket bindes på affaldssækken (maks 15 kg. pr. sæk), sækken stilles ved siden af containeren på tømningsdagen. Husk at udfylde kontrolmærket med navn, adresse, dato og underskrift. Dato: mærker her i folderen, ekstra mærker kan købes hos Tønder Forsyning. Navn: Adresse: Postnr. og by: Underskrift Tønder midtby I Tønder midtby bliver der i 2014 indført fælles affaldsløsninger til både dagrenovation og genbrug. Det sker bl.a. af pladshensyn, for at forskønne bybilledet, og for at undgå tung trafik i gaderne. Løsningen sikrer også et bedre arbejdsmiljø for skraldemændene. Regulativ for husholdningsaffald I Tønder Kommunes regulativ for husholdningsaffald finder du dine rettigheder og pligter vedr. din husstands affald. Du kan finde regulativet på under Miljø og natur Affald og genbrug. Modelfoto. Modeller er endnu ikke valgt 16

17 Aske Aske og andet støvende affald skal være i lukkede poser, ellers står det ud af bilen i en støvsky, som skraldemanden får i hovedet. Gør asken våd, så der helt sikkert ikke er flere gløder i. Ren skraldespand For at beskytte din beholder og skraldemanden, er det en god ide at pakke affaldet i plasticposer og lukke dem, inden du putter dem i beholderen. Ønsker du store poser til foring af din beholder, kontakt renovatøren på tlf Vask Fra 2014 tilbyder vi at vaske din beholder mod gebyr. Vask bestilles hos Tønder Forsyning. Den rigtige størrelse Ønsker du en større eller mindre beholder, kan udskiftning bestilles hos Tønder Forsyning. Skraldespanden er husstandens Flyt ikke skraldespanden væk fra den adresse den er registreret til. Skraldemanden skal kun tømme de beholdere, der er tilmeldt lige netop din adresse. Du kan se på beholderens adresselabel, hvilken adresse vi har registreret beholderen til. Husk at stille beholderen klar til tømning gerne aftenen før Tømning Din beholder til dagrenovation tømmes hver 14. dag, normalt mellem kl og Dagrenovation kan ikke afleveres på genbrugspladserne, det indsamles og køres til forbrænding. 17

18 Genbrugsindsamling Stil beholderen klar hver gang! Stil din beholder klar til tømning hver gang det er tømmedag på din adresse, også selv om beholderen ikke er fuld. Derved letter du tømningen. Ekstra affald Har du mere end der kan være i beholderen, kan du bestille en ekstra beholder aflevere de overskydende materialer på genbrugspladsen Private husstande har en beholder til genanvendelige materialer. Beholderen er normalt 2-delt. Tømning Beholderen bliver tømt hver 4. uge normalt mellem kl og Enkelte steder og omkring helligdage tømmes der tidligere, så stil beholderen klar aftenen før. Batterier Batterier indeholder miljøfarlige stoffer, og skal derfor behandles specielt. Du kan aflevere batterier på genbrugspladsen, eller lægge dem i en klar plasticpose på låget af din genbrugsbeholder, på tømmedagen. Du kan også lægge dem i miljøkassen, hvis du er tilmeldt ordningen. Dagrenovation Der må ikke komme dagrenovation i genbrugsbeholderen. Dagrenovation er bl.a. mælkekartoner, juicekartoner, smørbakker, kød- og frugtbakker, flamingo samt pizzabakker fra pizzariaet. 18

19 Kom kun de ting i beholderen der er på tegningerne. Materialerne skal være rene og tørre! Hele skyllede glas og flasker, gerne med låg Skyllede plastdunke dunke med skruelåg Skyllede dåser øl, sodavand og konserves samt andre mindre metaldele uden skarpe kanter Rent og tørt pap, papir, aviser, reklamer og plasticfolie (poser) Scan QR koden og tjek sorteringsguiden på hjemmesiden 19

20 Storskrald Afhentningen Når vi skal hente dit storskrald skal det stå samlet og være sorteret på samme måde, som hvis du selv skulle aflevere det på genbrugspladsen. Om vinteren skal der være ryddet for sne og is, og være tilstrækkeligt orienteringslys. Flamingogranulat Ud over de mange genbrugelige effekter der sælges i butikken, sælger vi også flamingogranulat, som kan anvendes til f.eks. fyld i sækkestole, puder eller til isolering i gulve osv. Du kan købe granulat i sække á 180 liter. Vi afhenter ikke Dagrenovation Miljøfarligt affald Byggeaffald Haveaffald De fraktioner der hører til i genbrugsbeholderen. Bestil afhentning Har du ting, som du ikke selv kan aflevere på genbrugspladsen, så bestil afhentning af storskrald på tlf Er du i tvivl om det du skal af med er storskrald, så spørg os. Gratis Det er gratis at få hentet storskrald og afhentning foregår efter aftale. Genbrugsbutik For at vi gratis kan afhente dine brugte ting, sælger vi de ting, der er i god stand, i vores genbrugsbutik. Ønsker du ikke dine ting solgt, så respekterer vi naturligvis det. Butikkens adresse og åbningstider finder du bagerst i folderen. Flere ting til butikken På alle genbrugspladserne kan du aflevere ting, der må komme i butikken. Spørg personalet hvor du skal stille tingene. 20

21 Miljøkassen I 2014 indfører Tønder Forsyning Miljøkassen til private husstande i Tønder Kommune. Kassen skal anvendes til farligt affald, og vil gøre det nemmere for dig at sortere dit affald korrekt. Når kassen er fuld Når din miljøkasse er fuld, kan du enten bytte den på genbrugspladsen eller du kan kontakte os, og så kommer vi ud til dig og bytter den. Hvad må komme i miljøkassen? Olie & kemikalieaffald Elektronisk skrot Lyskilder Batterier PVC Medicinrester og kanyler må ikke lægges i Miljøkassen, men skal afleveres på apoteket eller på genbrugspladserne. Gratis tilbud Alle private husstande kan få en miljøkasse det koster ikke ekstra. Det er frivilligt om man ønsker at benytte miljøkassen. Yderligere sorteringsvejledning finder du i kassen og på vores hjemmeside. Du kan tilmelde din adresse til ordningen, enten via hjemmesiden via mail eller ved at indsende nedenstående tilmeldingsblanket. Kasserne vil blive udleveret i foråret Der vil blive annonceret i Digeposten og på vores hjemmeside inden udlevering. Tilmelding til Miljøkassen Navn: Adresse der skal tilmeldes: Tlf.: Mail: 21

22 22

23 Genbrugsplads På genbrugspladserne kan du komme af med dit genanvendelige, deponeringsegnede samt forbrændingsegnede affald bortset fra dagrenovation. Du kan også aflevere ting til vores genbrugsbutik. Adresser og åbningstider finder du bagerst i folderen. OBS Klunsning er forbudt på genbrugspladserne. Grenpladser Ud over genbrugspladserne, er der flere grenpladser rundt om i Tønder Kommune. Hvor pladserne ligger kan du se på og i vores app. Grenpladserne må kun benyttes til grenog haveaffald. Sortering Containere på genbrugspladserne Er du i tvivl om hvad Papir Hård plast Plastfolie Pap Brændbart småt Havemøbler plast Flasker og glas Dåser Flamingo rent Gulvtæpper Møbler med polster Madrasser Hårde hvidevarer Vinduesglas med rammer Vinduesglas uden rammer Eternit hele plader Eternit brudstykker Hård PVC Gips Murbrokker, beton, sten Sanitet Affald deponi Imprægneret træ Affaldstræ Forurenet jord Jord fra byzoner Ren jord Jord fra landzoner Grene Rødder stød Græs/blade med jord Dæk Jern og metal Metal mindre ting der skal i hvilken container, så spørg personalet på pladsen. 23

24 Genbrugsplads Løgumkloster genbrugsplads Klare sække! Hvis du benytter sække til at transportere dit affald til genbrugspladsen, skal sækkene være af klar plast, så personalet nemt kan oplyse hvilken container det skal i. Haveaffald Haveaffald der afleveres på enten genbrugs- eller grenpladserne skal fremover opdeles i følgende 3 typer: Sorte sække afvises! Rødder Grene f.eks. hækafklip Græsklip, ukrudt og løse blade 24

25 Miljøfarligt affald Malingrester, kemikalier, olie, sprayflasker, batterier, lysstofrør og lavenergipærer skal du aflevere på en af genbrugspladserne. Medicinrester afleveres på apoteket eller genbrugspladsen. Kanylebokse kan hentes/byttes på genbrugspladsen. Gør det nemt Der sker hele tiden ændringer i miljølovgivningen, så hold dig opdateret vedr. sortering på så du har affaldet rigtigt sorteret hjemmefra, det er nemmere for dig når du kommer til pladsen. Jord Genbrugspladserne modtager mindre mængder jord. Hvis du skal flytte mere end 1 m 3 jord, skal det anmeldes til Tønder Kommunes Miljøafdeling. Eternit Eternitplader skal stables i en container på genbrugspladsen. Knuste plader afleveres i en særskilt beholder på pladsen. Husk det er støvet der er farligt, og ødelagte plader støver mest, så prøv så vidt muligt at holde pladerne hele. 25

26 Find din tømmedag I 2014 får du tømt dine skraldespande på samme dag, og i samme rytme som i For at du kan notere datoerne har vi stadig kalenderen bagerst i folderen, lige til at rive ud og hænge op. Rammer din tømmedag en helligdag, kan du på de næste sider se, hvilken dag der tømmes i stedet for din normale tømmedag. Hvis du bliver i tvivl om hvilke datoer du skal have tømt, eller måske flytter, kan du finde datoerne på vores hjemmeside eller ved at bruge vores app. Dagrenovation tømmes hver 14. dag på samme ugedag hver gang. Genbrug tømmes hver 4. uge på samme ugedag hver gang. 26

27 Er du i tvivl om din tømmedag, kan du finde den på 27

28 Ændrede tømmedage dagrenovation Helligdag Skærtorsdag 17. april Tønder, Løgumkloster, Nørre-Rangstrup Skærbæk, Højer Rømø Langfredag 18. april Nørre-Rangstrup Tønder 2. Påskedag 21. april Alle dagens ruter St. Bededag 16. maj Tønder, Nørre-Rangstrup Kr. Himmelfartsdag 29. maj Rømø Nørre-Rangstrup Højer, Løgumkloster, Skærbæk, Tønder 2. Pinsedag 9. juni Alle dagens ruter Juleaftensdag 24. december Alle dagens ruter Juledag 25. december Alle dagens ruter 2. Juledag 26. december Alle dagens ruter Nytårsaftensdag 31. december Alle dagens ruter 1. januar 2015 Alle dagens ruter Tømmes man. 14. eller tirs. 15. april tirs. 15. eller ons. 16. april ons. 16. april tirs. 15. eller ons. 16. april ons. 16. april tirs. 22. eller ons. 23. april ons. 14. eller tors. 15. maj ons. 28. maj ons. 28. eller fre. 30. maj fre. 30. maj tirs. 10. eller ons. 11. juni køres normalt man. 22. eller tirs. 23. december tirs. 23. december køres normalt fre. 2. januar 2015 Husk at der tømmes fra kl. 5 i dagene omkring helligdagene. 28

29 Ændrede tømmedage genbrug Helligdag Skærtorsdag 17. april Langfredag 18. april 2. Påskedag 21. april St. Bededag 16. maj Kr. Himmelfartsdag 29. maj 2. Pinsedag 9. juni Juleaftensdag 24. december Juledag 25. december 2. Juledag 26. december Nytårsaftensdag 31. december 1. januar 2015 Tømmes man. 14. eller tirs. 15. april tirs. 15. eller ons. 16. april tirs. 22. eller ons. 23. april ons. 14. eller tors. 15. maj tirs. 27. eller ons. 28. maj tirs. 10. eller ons. 11. juni lør. 20. december man. 22. eller tirs. 23. december lør. 27. december man. 29. eller tirs. 30. december fre. 2. eller lør. 3. januar 2015 Husk at der tømmes fra kl. 5 i dagene omkring helligdagene. 29

30 Kundeservice På vores hjemmeside kan du bl.a. Melde flytning Få hjælp til at forstå din regning Bestille udskiftning af affaldsbeholder Se sorteringsvejledninger Se åbningstider Se tømmetidspunkter Se hvor vi graver Se aktuel info Din regning Vi udsender ca regninger årligt, fordelt på 2 rater, med forfald i marts og september. Raten i marts indeholder din årsafregning for året før. Takster På vores hjemmeside kan du se taksterne for vand, spildevand og affald. Giv os besked hvis Du flytter/sælger hus Der sker lejerskifte i udlejningsejendom (vandkunder) Der sker væsentlige ændringer i husstandens størrelse Der sker ændring af tilslutningsforhold (kloakering) Du ændrer vandforsyning fra egen boring til vandværk Vi bliver glade hvis Du indberetter din måleraflæsning straks efter modtagelse af måleraflæsningskortet i december. Du tilmelder din betaling til PBS. Dette er en fiktiv regning. Du kan se en forklaring på din regning på 30

31 Genbrugspladserne Tønder Genbrugsplads, Håndværkervej 40, Tønder Løgumkloster Genbrugsplads, Industrivej 17A, Løgumkloster Hølleskov Genbrugsplads, Hølleskovvej 9A, Toftlund Skærbæk Genbrugsplads, Biovej 2, Skærbæk Rømø Genbrugsplads, Havnebyvej 114, Rømø Åbningstider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag sommer* Søndag vinter Hølleskov, Skærbæk, Løgumkloster Lukket Tønder Lukket Rømø Lukket Lukket Lukket Lukket Lukket *sommertid 30/3 26/ Genbrugspladserne har lukket alle helligdage samt 1. maj, 5. juni (Grundlovsdag), 24. og 31. december. Genbrugsbutikken Genbrugsbutikkens adresse: Industrivej 6A, 6240 Løgumkloster Butikken har åbent: mandag til onsdag torsdag 8-17 fredag lørdag i måneden 9-12 Butikken har lukket alle helligdage, 1. maj, 5. juni (Grundlovsdag) samt fra 24. til 31. december. Tømmedatoer affald I 2014 fortsætter du med at få tømt affald samme dag og rytme, som i Inde i folderen kan du finde en oversigt over hvilke dage du får tømt, hvis din tømmedag falder på en helligdag. Du kan også finde dine tømmedage på vores hjemmeside eller ved at benytte vores app. Noter dagene i kalenderen her. Grenpladser Ud over genbrugspladserne, er der flere grenpladser rundt om i Tønder Kommune. Hvor pladserne ligger kan du se på www. toender-forsyning.dk og i vores app. Grenpladserne må kun benyttes til grenog haveaffald. 31

32 Tønder Forsyning A/S Stationsvej Bredebro Tlf

33 1. halvår 2014 JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI O 1 Nytår L 1 L 1 T 1 T 1 S 1 T 2 S 2 S 2 Fastelavn O 2 F 2 M 2 23 F 3 M 3 6 M 3 10 T 3 L 3 T 3 L 4 T 4 T 4 F 4 S 4 Prins Henrik O 4 S 5 O 5 Kronprinsesse Mary O 5 L 5 M 5 Danmarks befrielse 19 T 5 Grundlovsdag M 6 Hellig 3 konger 2 T 6 Prinsesse Marie T 6 S 6 T 6 F 6 T 7 O 8 T 9 Prinsesse Josephine/ Prins Vincent F 7 L 8 S 9 F 7 L 8 S 9 M 7 15 T 8 O 9 DK besættelse O 7 T 8 F 9 L 7 Prins Joachim S 8 Pinsedag M 9 2. pinsedag 24 F 10 M 10 7 M T 10 L 10 T 10 L 11 T 11 T 11 F 11 S 11 O 11 H.K.H. Prinsgemalen S 12 O 12 O 12 L 12 M T 12 M 13 3 T 13 T 13 S 13 Palmesøndag T 13 F 13 T 14 F 14 F 14 M O 14 L 14 O 15 L 15 L 15 T 15 T 15 S 15 Valdemarsdag T 16 S 16 S 16 O 16 Dronning Margrethe II F 16 Store bededag M F 17 M 17 8 M T 17 Skærtorsdag L 17 T 17 L 18 T 18 T 18 F 18 Langfredag S 18 O 18 S 19 O 19 O 19 L 19 M T 19 M 20 4 T 21 O 22 T 20 F 21 L 22 T 20 Jævndøgn F 21 L 22 S 20 Påskedag T påskedag M 21 Prinsesse Isabella 17 O 21 T 22 T 22 F 20 L 21 Længste dag S 22 T 23 S 23 S 23 O 23 F 23 M F 24 Prinsesse Athena M 24 9 M T 24 L 24 T 24 Skt. Hans dag L 25 T 25 T 25 F 25 S 25 O 25 S 26 O 26 O 26 L 26 M 26 Kronprins Frederik 22 T 26 M 27 5 T 27 T 27 S 27 T 27 F 27 T 28 F 28 F 28 M O 28 L 28 O 29 L 29 T 29 T 29 Kristi himmelfartsdag S 29 T 30 S 30 Sommertid begynder O 30 F 30 M F 31 M L 31

34 Tønder Forsyning Telefon: Akut hjælp Har du akutte problemer med brud på vand- eller kloakledning uden for åbningstiden ring på døgnet rundt. Administrationens åbningstider mandag-torsdag 8-15 fredag 8-13 Tønder Forsyning Stationsvej Bredebro Du er altid velkommen til at kontakte os. 2. halvår 2014 T 1 JULI F 1 AUGUST SEPTEMBER M 1 36 O 1 OKTOBER NOVEMBER L 1 DECEMBER M 1 49 O 2 L 2 T 2 T 2 S 2 T 2 T 3 S 3 O 3 F 3 M 3 45 O 3 F 4 M 4 32 T 4 L 4 T 4 T 4 L 5 T 5 F 5 S 5 O 5 F 5 S 6 O 6 L 6 M 6 41 T 6 L 6 M 7 28 T 8 T 7 F 8 S 7 M 8 37 T 7 O 8 F 7 L 8 S 7 2. søndag i advent M 8 50 O 9 L 9 T 9 T 9 S 9 T 9 T 10 S 10 O 10 F 10 M 10 Morten Bisp 46 O 10 F 11 M T 11 L 11 T 11 T 11 L 12 T 12 F 12 S 12 O 12 F 12 S 13 O 13 L 13 M T 13 L 13 M T 15 O 16 T 14 F 15 L 16 S 14 M T 16 T 14 O T Prins Christian F 14 L 15 S 16 S søndag i advent M T 16 T 17 S 17 O 17 F 17 M O 17 F 18 M T 18 L 18 T 18 T 18 L 19 T 19 F 19 S 19 O 19 F 19 S 20 O 20 L 20 M T 20 L 20 M T 22 Prins Felix O 23 T 24 T 21 F 22 L 23 S 24 S 21 M T 23 Jævndøgn O 24 T 21 O 22 T 23 F 24 F 21 L 22 S 23 M S søndag i advent M 22 Korteste dag 52 T 23 O 24 F 25 L 26 S 27 M T 26 O 27 T 25 F 26 L 27 L 25 S 26 Sommertid ender M T 25 O 26 T 27 T 25 Juledag F juledag L 27 M T 29 T F Prins Nikolai S 28 M T 28 O 29 F 28 L 29 S 28 M 29 1 O 30 T 31 L 30 S 31 T 30 T 30 F 31 S søndag i advent T 30 O 31

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

sortering Dit affald er penge værd

sortering Dit affald er penge værd nyhedsbrev fra københavns kommune september 2010 AFFALD KBH guide til genbrugsstationer RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN sortering Dit affald er penge værd læs mere på side 2 og 3 HUS ELLER LEJLIGHED?

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2010 AFFALD KBH sorteringsguide RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud læs mere på side 2 HUS ELLER LEJLIGHED? ELSPAREPÆRER

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-08-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

AFFALD. læs mere på side 4-5

AFFALD. læs mere på side 4-5 nyhedsbrev fra københavns kommune SEPTEMBER 2009 AFFALD KBH SORTERINGs- GUIDE RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN AFFALD ER OGSÅ KLIMA SÅ MEGET CO2 KAN DU SPARE VED AT SORTERE læs mere på side 3 HUS ELLER

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013 Andelshaver i A/B Blåmejsegården 2. udgave 2013 I Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Håndbogens formål... 3 2 Foreningens historie... 3 3 Grøn andelsdrift... 4 3.1 Vandopsamling... 4 3.2 Solvarmeanlæg... 4

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010 Den gode historie om Roskilde Forsyning videnregnskab 2010 2 Den gode historie om Roskilde Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Virksomheden Roskilde Forsyning... 5 2.1 Roskilde Forsynings vision

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 02 INDHOLD INTRODUKTION Forsyning Helsingør A/S 03 Et nyt selskab med fokus på kunderne 04 Bestyrelse og direktion 06 Ledelsespåtegning 07 Selskabsstruktur 08 2011 Revisionspåtegning 09

Læs mere

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Skærmene summer i de danske hjem med spil, homebanking og e-mails til venner og familie. Men i de

Læs mere

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015 Information om Indhold Side 2 Indhold Velkommen 3 Adresser 4 Ejerforeningen Ejerforeningens bestyrelse Bolignettet Bolignettets bestyrelse Administrator Elektricitet Vand Varme Telefoner, internet mv.

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Holdledere Kiosk medarbejder

Holdledere Kiosk medarbejder KFUM S BOLKLUB ROSKILDE ROSKILDE FESTIVAL 2015 Holdledere Kiosk medarbejder ALLE KIOSK MEDARBEJDERE SKAL LÆSE OG FORSTÅ DENNE SKRIVELSE. Først skal der lyde en kæmpe tak, for at du vil stille op som frivillig

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Andelshaver i A/B Jæger

Andelshaver i A/B Jæger Andelshaver i A/B Jæger Forkortet udgave maj 2010 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Dette hæftes formål... 3 2 Gadens og foreningens historie... 3 3 Byggesager i gaden... 4 4 Organisation og kommunikation...

Læs mere