TØNDER FORSYNING 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TØNDER FORSYNING 2014"

Transkript

1 TØNDER FORSYNING 2014 DRIKKEVAND SPILDEVAND AFFALD

2 Indhold SPILDEVAND...8 VAND...4 SIKKER AFHENTNING...12 DAGRENOVATION...15 GENBRUGS- INDSAMLING...18 STORSKRALD...20 MILJØKASSE...21 GENBRUGS- PLADS...23 Miljøkassen - en ny mulighed for nem sortering I miljøkassen kan du opbevare dit miljøfarlige affald. Når din miljøkasse er fuld kan vi komme og bytte den, eller du kan bytte den på genbrugspladsen. Det er frivilligt at deltage. Det koster ikke ekstra at være med i ordningen. Se mere om den nye ordning og hvordan du tilmelder dig på side 21. FIND DIN TØMMEDAG...26 ÆNDREDE TØMMEDAGE HELLIGDAGE...28 KUNDESERVICE...30 Tønder Forsyning A/S, Stationsvej 5, 6261 Bredebro, Tlf Fotos: Tønder Forsyning A/S & Sandbjerg Foto & Reklame Layout og produktion: lisbeth.eilenberger.dk Tryk: Laursen Grafisk A/S Vi tager forbehold for fejl og ændringer

3 Velkommen Traditionen tro udsender Tønder Forsyning ved årets udgang denne husstandsomdelte folder, hvor vi dels fortæller om vores eksisterende ordninger, men også om de nye tiltag 2014 vil bringe. Af nye tiltag i 2014 vil jeg særligt fremhæve: Alle husstande kan bestille en miljøkasse til farligt affald, der kan afhentes på adressen Der etableres nedgravede affaldsløsninger i Tønder midtby Vi tilbyder nu at vaske dine affaldsbeholdere I år vil der ikke være mulighed for at finde tømmedage for affald her i folderen. Derimod har vi gjort det muligt at finde datoerne ved at indtaste den ønskede adresse på vores hjemmeside. Tømmedatoer og meget andet kan også findes ved brug af vores app, som findes til de 3 mest anvendte styresystemer. Under afsnittene om vand og spildevand har vi i år gjort mere ud af, at fortælle hvad de opkrævede forbrugsafgifter anvendes til. Bagsiden af folderen er også revideret, så den udover kalenderen indeholder kontaktinformation, åbningstider mm. Hele bagsiden kan nu rives af, og hænges på opslagstavlen. God læselyst med folderen. Bo K. Ludvigsen Adm. direktør Hent vores app i AppStore, Android Market eller på Windows Marketplace

4 Vand Tønder Forsyning driver 3 vandværker og 2 udpumpningsværker og leverer vand til ca husstande, i alt ca. 2 mio. m 3 vand om året. Vandet leveres via ca. 500 km vandledninger. Måleraflæsning Hvert år i december skal alle vandmålere, der er tilsluttet Tønder Forsynings vandforsyning, aflæses. Det er vigtigt, at måleren aflæses, for at din regning bliver så korrekt som muligt. Vandets hårdhed Hvor hårdt vandet er i vores vandforsyningsområde, finder du på og i vores app Manuel aflæsning Der udsendes aflæsningskort til de forbrugere der ikke har elektronisk måler. Aflæsningen foretager du selv, og den kan indberettes via internettet, ved at indsende aflæsningskortet eller telefonisk. Inden udgangen af 2017 vil alle målere blive udskiftet til fjernaflæste målere. Manglende aflæsning Modtager vi ikke din aflæsning skønner vi dit forbrug. Aflæses der ikke flere gange i træk, aflæser vores folk måleren mod et gebyr. Fjernaflæsning Har du en af de nye målere der kan fjernaflæses, modtager du ikke et aflæsningskort. Dette gælder hele Rømø og nogle få andre forbrugere. 4

5 Egen boring Har du egen boring betaler du kun statsafgift og drikkevandsbidrag for vand. Der beregnes afgift for 170 m 3 medmindre du har en godkendt måler, der er registreret hos Tønder Forsyning. Hold øje med forbruget Aflæs din vandmåler ofte. Hvis der er hul på et skjult vandrør eller toilettet løber, kan det hurtigt blive dyrt. Hold også øje med om det drypper fra selve vandmåleren, og kontakt os hurtigst muligt hvis det gør. Private vandværker Er du tilsluttet et privat vandværk får vi enten den aflæste målerstand fra vandværket eller du modtager aflæsningskort fra os. Løber så det er svært at se Løber så det kan ses Løber så der er uro på vandoverfladen Tapløber 100 m m m m 3 ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. Ekstra forbrug/udgift til vand og vandafledning pr. år Scan QR koden og tjek hvor hårdt vandet er i vores vandforsyningsområde 5

6 Vand Forsyningsområde De blå områder på kortet forsynes med vand fra Tønder Forsyning. De grå områder forsynes med vand fra private vandværker. Vandtaksten Vandtaksten fastsættes hvert år og er afhængig af: De planlagte anlægsprojekter Forventede drifts- og administrationsomkostninger Statsafgiften pr. m 3 vand Forsyningssekretariatets prisloftmodel For at sikre, at vi bruger pengene fornuftigt, er der lavet en 20-årig strukturplan, som beskriver hvilke anlægsprojekter vi skal gennemføre og hvornår. På den måde er det målet at leve op til de stigende krav der stilles til vandkvalitet, vandmængde og forsyningssikkerhed. Strukturplanen er lavet i henhold til Tønder Kommunes vandforsyningsplan. Forsyningssekretariatet er en instans under Konkurrencestyrelsen, som hvert år sætter en ramme for de enkelte vandforsyningers indtægter, kaldet prisloftmodellen. I øvrigt stiller sekretariatet en lang række krav til måden vandforsyningerne drives på. Vidste du... at 1 liter vand fra vandhanen kun koster 5 ører inkl. vandafledningsafgift 6

7 Hvad bruges pengene til Af figuren Udgiftsfordeling Tønder Vand 2012 kan man se, at en stor del af vandtaksten betales videre til staten i form af statsafgifter. Det svarer til, at for hver brugt krone har vi sendt 37 øre til staten. Derudover går de fleste penge til anlægsprojekter og kun knap 1/3 til drift og administration i alt. Hver kategori i figuren er forklaret nedenfor. 6% 3%2% 7% Udgiftsfordeling Tønder Vand % 37% 34% Anlæg Afgifter Varekøb/drift Løn driftspersonale Administration Løn administrationspersonale Netto finansieringsomkostninger Vidste du at en familie på 4 i Danmark i gennemsnit bruger m 3 vand om året. Anlæg Afgifter Varekøb/drift Løn driftspersonale Administration Løn administrationspersonale Netto finansieringsomkostninger Investeringer i nye eller eksisterende vandværker, boringer, målere og ledningsanlæg Statsafgift og drikkevandsbidrag pr. m3 vand El, rørbrud, mindre reparationer, brændstof, biler m.v. Lønudgifter til driftspersonale ved boringer, vandværker og ledningsnet Bygninger, it og telefoni, revisor, advokat, Forsyningssekretariat Lønudgifter til administrativt personale Afdrag på lån 7

8 Spildevand Tønder Forsynings spildevandsanlæg skal dække hele Tønder Kommune. Dertil har vi 19 renseanlæg Ca. 850 km kloakledning 330 pumpestationer 30 regnvandsbassiner Derudover administrerer vi en tømningsordning for hustanke. Tømning af hustanke Distrikt Rømø vinter Rømø sommer Højer Tønder Tønder (2. tømning) Nørre-Rangstrup forår Nørre-Rangstrup efterår Bredebro Løgumkloster Skærbæk fastland Forventede tømningsuger / hustanke skal tømmes Når din hustank skal tømmes får du besked fra det firma der foretager tømningen. Hvis der er registreret et mobil telefonnr. på adressen får du en sms, ellers modtager du et postkort. Du får besked ca. 1 uge før din tank tømmes. Vi tømmer din hustank om 1 uge Vatpinde Ikke alle vatpinde fanges i ristene på renseanlægget, de ender i stedet i naturen, sammen med det rensede vand. Alle hustanke tømmes mindst 1 gang årligt. Oversigten viser de forventede tømningsuger i 2014 Vejriste Vejriste til regnvand er Tønder Kommunes ansvar. Hovedledning Skel Dit ansvar Dit hus på din grund Du har ansvaret for kloakrørene på din grund Ikke en skraldespand Hver dag smider mange mennesker affald i toilettet, for så er det jo væk men det er det ikke! Affaldet sætter sig fast i pumperne og tilstopper rørene. Hvis det stopper rørene inde på din egen grund, er det dit ansvar at udbedre skaden. Uden for skel er det Tønder Forsyning der passer kloakledningerne, pumperne og renseanlæggene. 8

9 Tunge dæksler For at du kan få din tank tømt, skal den være frit tilgængelig og dækslet skal være let aftageligt. Dækslet bør maksimalt veje 30 kg, jfr. Arbejdstilsynets regler. Løft af dæksler over 50 kg medfører et ekstra gebyr, og der løftes ikke dæksler over 100 kg. Såfremt du skifter dækslet eller selv løfter det af, så giv os besked. Hår Hår skal i skraldespanden! Hår opløses ikke i kloakken eller renseanlægget, men sætter sig fast i de mekaniske dele på vej til eller i renseanlægget. Eksempelvis rengøres en omrører på renseanlægget for kg hår pr. år. 9

10 Spildevand Vandafledningsbidrag (spildevandstaksten) Prisen for at komme af med spildevandet vandafledningsbidraget fastsættes, ligesom vandtaksten, på baggrund af flere parametre. De parametre der har størst betydning er. De planlagte anlægsprojekter Forventede drifts- og administrationsomkostninger Forsyningssekretariatets prisloftmodel Prisloftmodellen betyder også her, at Forsyningssekretariatet (under Konkurrencestyrelsen) i løbet af efteråret, melder en samlet indtægtsramme for den pågældende spildevandsforsyning ud. Indtægtsrammen omfatter både driftsudgifter og anlægsinvesteringer. Kloakledninger og pumpestationer At transportere spildevandet frem til renseanlæggene kræver mange km ledning og en hel del pumpestationer. For at systemet kan fungere bedst muligt hele tiden, benytter vi et overvågningssystem, hvor vi kan se driftsfejl og afhjælpe dem. Både overvågnings- og afløbssystemet udbygges og renoveres løbende. Vidste du... At fedt kan skabe problemer i renseanlægget. Fedt skal i skraldespanden. Vidste du.....at vandet ender i naturen, når det er renset på renseanlægget 10

11 Hvad bruges pengene til Som det fremgår af figuren var den største udgift for Tønder Spildevand i 2012 at vedligeholde og forny anlæggene. Dernæst kommer udgifterne til driften, der udgør 38%. Alle anlægsinvesteringer gennemføres i henhold til Tønder Kommunes spildevandsplan, samt en 20-årig strukturplan for spildevandsområdet, så der er klare mål med de investeringer der foretages. 2% 3% 5% 13% 25% 2% 50% Udgiftsfordeling Tønder Spildevand 2012 Anlæg Afgifter Varekøb/drift Løn driftspersonale Administration Løn administrationsspersonale Netto finansieringsomkostninger Renseanlæg I disse år gennemgår flere af vores renseanlæg en betydelig renovering og modernisering. Kravene til renseanlæggene skærpes hele tiden, bl.a. mht. miljøet og pga. de større mængder vand, der hele tiden skal behandles. Anlæg Afgifter Varekøb/drift Løn driftspersonale Administration Løn administrationspersonale Netto finansieringsomkostninger Investeringer i nye eller eksisterende renseanlæg, bassiner, pumpestationer, ledningsanlæg Statsafgift på udledninger fra renseanlæg, samt afgift til digelaget El, kemikalier, slamhåndtering, mindre reparationer, brændstof, biler m.v. Lønudgifter til driftspersonale ved renseanlæg, pumpestationer, bassiner og ledningsnet Bygninger, it og telefoni, revisor, advokat, Forsyningssekretariat Lønudgifter til administrativt personale Afdrag på lån 11

12 Sikker afhentning Hjælp os! Vi servicerer mange husstande hver dag, så det er vigtigt adgangsforholdene er i orden. Det gælder uanset om vi henter storskrald, miljøkasser eller der skal tømmes affaldsbeholdere. Standpladsen og adgangsvejen, hvor skraldemanden skal gå skal: Være jævn og belagt med fliser, asfalt eller beton Være belyst Være minimum 1 m. bred Have minimum 2,2 m frihøjde under tag, grene mm. Havelåger skal selv kunne stå åbent Adgangsvejen må maximalt have en stigning på 10% Hunde skal være bundet eller lukket inde når skraldemanden skal tømme din beholder! Vinter Ryd sne Strø salt eller grus, gerne helt ud på vejen Fjern snevolden ved nedkørslen fra fortovet Fjern sneen på låget af beholderen Sørg for tilstrækkeligt orienteringslys Fjern snevolden ved fortovskanten, så skraldemanden kan trække beholderen på et jævnt underlag og ikke skal slæbe den op over sneen 12

13 Plads til skraldebilen For at skraldebilen ikke rammer træer og buske skal der være minimum 4 m fri bredde, og 4½ m fra jorden og op. Der skal være kørefast underlag. 4,5m. 4m. På tømmedagen skal affaldsbeholderen: Være klar kl Stå tæt ved grundens skel og ud mod farbar vej Stå på fliser, asfalt eller beton Stå med hjul og håndtag udad Være frit tilgængelig og synlig Stå på din egen grund, så den ikke spærrer for gående eller kørende trafik Være helt lukket 13

14 Sikker afhentning Skelstandplads Etablerer du en skelstandplads, er du fri for at trække beholderne frem til skel hver gang de skal tømmes. En skelstandplads skal placeres helt ud mod skel. Hvis en smal hæk eller lignende forhindrer dette, må standpladsen placeres umiddelbart indenfor denne. Gårdsplads Hvis du har gårdsplads kan du få tømt din beholder fra en standplads i gårdspladsen. Hvis det er muligt for skraldebilen at: Vende med en 3-punktsvending (15x15 m) Køre helt hen til standpladsen Afskærmning Ønsker du at afskærme din standplads skal beholderne stå med hjulene ud mod åbningen af afskærmningen. Hvis afskærmningen overdækkes, skal der minimum være 2,20 m frihøjde under taget. Hente/bringeordning Skal skraldemanden hente din beholder inde på grunden, skal adgangsforholdene godkendes af Tønder Forsyning. Ordningen koster et ekstra gebyr. Minimum 4 m Minimum 2,2 m Minimum 4,5 m En stigning på max 10 cm. pr. m 14

15 Dagrenovation Vidste du At hvis vi ikke benyttede genbrugsbeholderen og kompostbeholderne, ville der være ca. 30% mere dagrenovation i Tønder Kommune. 15

16 Dagrenovation Dagrenovation Dagrenovation er det affald fra husholdningen, der ikke kan genbruges. Dagrenovation er f.eks. Madrester Bleer Pizzabakker Smør-, kødog pålægsbakker Ekstra affald? Har du ind imellem ekstra affald benyt et kontrolmærke. Mærket bindes på en sæk som skraldemanden tager med ved næste tømning. Der er 2 TØNDER AFFALD KONTROLMÆRKE EKSTRA DAGRENOVATION Hele kontrolmærket bindes på affaldssækken (maks 15 kg. pr. sæk), sækken stilles ved siden af containeren på tømningsdagen. Husk at udfylde kontrolmærket med navn, adresse, dato og underskrift. Dato: mærker her i folderen, ekstra mærker kan købes hos Tønder Forsyning. Navn: Adresse: Postnr. og by: Underskrift Tønder midtby I Tønder midtby bliver der i 2014 indført fælles affaldsløsninger til både dagrenovation og genbrug. Det sker bl.a. af pladshensyn, for at forskønne bybilledet, og for at undgå tung trafik i gaderne. Løsningen sikrer også et bedre arbejdsmiljø for skraldemændene. Regulativ for husholdningsaffald I Tønder Kommunes regulativ for husholdningsaffald finder du dine rettigheder og pligter vedr. din husstands affald. Du kan finde regulativet på under Miljø og natur Affald og genbrug. Modelfoto. Modeller er endnu ikke valgt 16

17 Aske Aske og andet støvende affald skal være i lukkede poser, ellers står det ud af bilen i en støvsky, som skraldemanden får i hovedet. Gør asken våd, så der helt sikkert ikke er flere gløder i. Ren skraldespand For at beskytte din beholder og skraldemanden, er det en god ide at pakke affaldet i plasticposer og lukke dem, inden du putter dem i beholderen. Ønsker du store poser til foring af din beholder, kontakt renovatøren på tlf Vask Fra 2014 tilbyder vi at vaske din beholder mod gebyr. Vask bestilles hos Tønder Forsyning. Den rigtige størrelse Ønsker du en større eller mindre beholder, kan udskiftning bestilles hos Tønder Forsyning. Skraldespanden er husstandens Flyt ikke skraldespanden væk fra den adresse den er registreret til. Skraldemanden skal kun tømme de beholdere, der er tilmeldt lige netop din adresse. Du kan se på beholderens adresselabel, hvilken adresse vi har registreret beholderen til. Husk at stille beholderen klar til tømning gerne aftenen før Tømning Din beholder til dagrenovation tømmes hver 14. dag, normalt mellem kl og Dagrenovation kan ikke afleveres på genbrugspladserne, det indsamles og køres til forbrænding. 17

18 Genbrugsindsamling Stil beholderen klar hver gang! Stil din beholder klar til tømning hver gang det er tømmedag på din adresse, også selv om beholderen ikke er fuld. Derved letter du tømningen. Ekstra affald Har du mere end der kan være i beholderen, kan du bestille en ekstra beholder aflevere de overskydende materialer på genbrugspladsen Private husstande har en beholder til genanvendelige materialer. Beholderen er normalt 2-delt. Tømning Beholderen bliver tømt hver 4. uge normalt mellem kl og Enkelte steder og omkring helligdage tømmes der tidligere, så stil beholderen klar aftenen før. Batterier Batterier indeholder miljøfarlige stoffer, og skal derfor behandles specielt. Du kan aflevere batterier på genbrugspladsen, eller lægge dem i en klar plasticpose på låget af din genbrugsbeholder, på tømmedagen. Du kan også lægge dem i miljøkassen, hvis du er tilmeldt ordningen. Dagrenovation Der må ikke komme dagrenovation i genbrugsbeholderen. Dagrenovation er bl.a. mælkekartoner, juicekartoner, smørbakker, kød- og frugtbakker, flamingo samt pizzabakker fra pizzariaet. 18

19 Kom kun de ting i beholderen der er på tegningerne. Materialerne skal være rene og tørre! Hele skyllede glas og flasker, gerne med låg Skyllede plastdunke dunke med skruelåg Skyllede dåser øl, sodavand og konserves samt andre mindre metaldele uden skarpe kanter Rent og tørt pap, papir, aviser, reklamer og plasticfolie (poser) Scan QR koden og tjek sorteringsguiden på hjemmesiden 19

20 Storskrald Afhentningen Når vi skal hente dit storskrald skal det stå samlet og være sorteret på samme måde, som hvis du selv skulle aflevere det på genbrugspladsen. Om vinteren skal der være ryddet for sne og is, og være tilstrækkeligt orienteringslys. Flamingogranulat Ud over de mange genbrugelige effekter der sælges i butikken, sælger vi også flamingogranulat, som kan anvendes til f.eks. fyld i sækkestole, puder eller til isolering i gulve osv. Du kan købe granulat i sække á 180 liter. Vi afhenter ikke Dagrenovation Miljøfarligt affald Byggeaffald Haveaffald De fraktioner der hører til i genbrugsbeholderen. Bestil afhentning Har du ting, som du ikke selv kan aflevere på genbrugspladsen, så bestil afhentning af storskrald på tlf Er du i tvivl om det du skal af med er storskrald, så spørg os. Gratis Det er gratis at få hentet storskrald og afhentning foregår efter aftale. Genbrugsbutik For at vi gratis kan afhente dine brugte ting, sælger vi de ting, der er i god stand, i vores genbrugsbutik. Ønsker du ikke dine ting solgt, så respekterer vi naturligvis det. Butikkens adresse og åbningstider finder du bagerst i folderen. Flere ting til butikken På alle genbrugspladserne kan du aflevere ting, der må komme i butikken. Spørg personalet hvor du skal stille tingene. 20

21 Miljøkassen I 2014 indfører Tønder Forsyning Miljøkassen til private husstande i Tønder Kommune. Kassen skal anvendes til farligt affald, og vil gøre det nemmere for dig at sortere dit affald korrekt. Når kassen er fuld Når din miljøkasse er fuld, kan du enten bytte den på genbrugspladsen eller du kan kontakte os, og så kommer vi ud til dig og bytter den. Hvad må komme i miljøkassen? Olie & kemikalieaffald Elektronisk skrot Lyskilder Batterier PVC Medicinrester og kanyler må ikke lægges i Miljøkassen, men skal afleveres på apoteket eller på genbrugspladserne. Gratis tilbud Alle private husstande kan få en miljøkasse det koster ikke ekstra. Det er frivilligt om man ønsker at benytte miljøkassen. Yderligere sorteringsvejledning finder du i kassen og på vores hjemmeside. Du kan tilmelde din adresse til ordningen, enten via hjemmesiden via mail eller ved at indsende nedenstående tilmeldingsblanket. Kasserne vil blive udleveret i foråret Der vil blive annonceret i Digeposten og på vores hjemmeside inden udlevering. Tilmelding til Miljøkassen Navn: Adresse der skal tilmeldes: Tlf.: Mail: 21

22 22

23 Genbrugsplads På genbrugspladserne kan du komme af med dit genanvendelige, deponeringsegnede samt forbrændingsegnede affald bortset fra dagrenovation. Du kan også aflevere ting til vores genbrugsbutik. Adresser og åbningstider finder du bagerst i folderen. OBS Klunsning er forbudt på genbrugspladserne. Grenpladser Ud over genbrugspladserne, er der flere grenpladser rundt om i Tønder Kommune. Hvor pladserne ligger kan du se på og i vores app. Grenpladserne må kun benyttes til grenog haveaffald. Sortering Containere på genbrugspladserne Er du i tvivl om hvad Papir Hård plast Plastfolie Pap Brændbart småt Havemøbler plast Flasker og glas Dåser Flamingo rent Gulvtæpper Møbler med polster Madrasser Hårde hvidevarer Vinduesglas med rammer Vinduesglas uden rammer Eternit hele plader Eternit brudstykker Hård PVC Gips Murbrokker, beton, sten Sanitet Affald deponi Imprægneret træ Affaldstræ Forurenet jord Jord fra byzoner Ren jord Jord fra landzoner Grene Rødder stød Græs/blade med jord Dæk Jern og metal Metal mindre ting der skal i hvilken container, så spørg personalet på pladsen. 23

24 Genbrugsplads Løgumkloster genbrugsplads Klare sække! Hvis du benytter sække til at transportere dit affald til genbrugspladsen, skal sækkene være af klar plast, så personalet nemt kan oplyse hvilken container det skal i. Haveaffald Haveaffald der afleveres på enten genbrugs- eller grenpladserne skal fremover opdeles i følgende 3 typer: Sorte sække afvises! Rødder Grene f.eks. hækafklip Græsklip, ukrudt og løse blade 24

25 Miljøfarligt affald Malingrester, kemikalier, olie, sprayflasker, batterier, lysstofrør og lavenergipærer skal du aflevere på en af genbrugspladserne. Medicinrester afleveres på apoteket eller genbrugspladsen. Kanylebokse kan hentes/byttes på genbrugspladsen. Gør det nemt Der sker hele tiden ændringer i miljølovgivningen, så hold dig opdateret vedr. sortering på så du har affaldet rigtigt sorteret hjemmefra, det er nemmere for dig når du kommer til pladsen. Jord Genbrugspladserne modtager mindre mængder jord. Hvis du skal flytte mere end 1 m 3 jord, skal det anmeldes til Tønder Kommunes Miljøafdeling. Eternit Eternitplader skal stables i en container på genbrugspladsen. Knuste plader afleveres i en særskilt beholder på pladsen. Husk det er støvet der er farligt, og ødelagte plader støver mest, så prøv så vidt muligt at holde pladerne hele. 25

26 Find din tømmedag I 2014 får du tømt dine skraldespande på samme dag, og i samme rytme som i For at du kan notere datoerne har vi stadig kalenderen bagerst i folderen, lige til at rive ud og hænge op. Rammer din tømmedag en helligdag, kan du på de næste sider se, hvilken dag der tømmes i stedet for din normale tømmedag. Hvis du bliver i tvivl om hvilke datoer du skal have tømt, eller måske flytter, kan du finde datoerne på vores hjemmeside eller ved at bruge vores app. Dagrenovation tømmes hver 14. dag på samme ugedag hver gang. Genbrug tømmes hver 4. uge på samme ugedag hver gang. 26

27 Er du i tvivl om din tømmedag, kan du finde den på 27

28 Ændrede tømmedage dagrenovation Helligdag Skærtorsdag 17. april Tønder, Løgumkloster, Nørre-Rangstrup Skærbæk, Højer Rømø Langfredag 18. april Nørre-Rangstrup Tønder 2. Påskedag 21. april Alle dagens ruter St. Bededag 16. maj Tønder, Nørre-Rangstrup Kr. Himmelfartsdag 29. maj Rømø Nørre-Rangstrup Højer, Løgumkloster, Skærbæk, Tønder 2. Pinsedag 9. juni Alle dagens ruter Juleaftensdag 24. december Alle dagens ruter Juledag 25. december Alle dagens ruter 2. Juledag 26. december Alle dagens ruter Nytårsaftensdag 31. december Alle dagens ruter 1. januar 2015 Alle dagens ruter Tømmes man. 14. eller tirs. 15. april tirs. 15. eller ons. 16. april ons. 16. april tirs. 15. eller ons. 16. april ons. 16. april tirs. 22. eller ons. 23. april ons. 14. eller tors. 15. maj ons. 28. maj ons. 28. eller fre. 30. maj fre. 30. maj tirs. 10. eller ons. 11. juni køres normalt man. 22. eller tirs. 23. december tirs. 23. december køres normalt fre. 2. januar 2015 Husk at der tømmes fra kl. 5 i dagene omkring helligdagene. 28

29 Ændrede tømmedage genbrug Helligdag Skærtorsdag 17. april Langfredag 18. april 2. Påskedag 21. april St. Bededag 16. maj Kr. Himmelfartsdag 29. maj 2. Pinsedag 9. juni Juleaftensdag 24. december Juledag 25. december 2. Juledag 26. december Nytårsaftensdag 31. december 1. januar 2015 Tømmes man. 14. eller tirs. 15. april tirs. 15. eller ons. 16. april tirs. 22. eller ons. 23. april ons. 14. eller tors. 15. maj tirs. 27. eller ons. 28. maj tirs. 10. eller ons. 11. juni lør. 20. december man. 22. eller tirs. 23. december lør. 27. december man. 29. eller tirs. 30. december fre. 2. eller lør. 3. januar 2015 Husk at der tømmes fra kl. 5 i dagene omkring helligdagene. 29

30 Kundeservice På vores hjemmeside kan du bl.a. Melde flytning Få hjælp til at forstå din regning Bestille udskiftning af affaldsbeholder Se sorteringsvejledninger Se åbningstider Se tømmetidspunkter Se hvor vi graver Se aktuel info Din regning Vi udsender ca regninger årligt, fordelt på 2 rater, med forfald i marts og september. Raten i marts indeholder din årsafregning for året før. Takster På vores hjemmeside kan du se taksterne for vand, spildevand og affald. Giv os besked hvis Du flytter/sælger hus Der sker lejerskifte i udlejningsejendom (vandkunder) Der sker væsentlige ændringer i husstandens størrelse Der sker ændring af tilslutningsforhold (kloakering) Du ændrer vandforsyning fra egen boring til vandværk Vi bliver glade hvis Du indberetter din måleraflæsning straks efter modtagelse af måleraflæsningskortet i december. Du tilmelder din betaling til PBS. Dette er en fiktiv regning. Du kan se en forklaring på din regning på 30

31 Genbrugspladserne Tønder Genbrugsplads, Håndværkervej 40, Tønder Løgumkloster Genbrugsplads, Industrivej 17A, Løgumkloster Hølleskov Genbrugsplads, Hølleskovvej 9A, Toftlund Skærbæk Genbrugsplads, Biovej 2, Skærbæk Rømø Genbrugsplads, Havnebyvej 114, Rømø Åbningstider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag sommer* Søndag vinter Hølleskov, Skærbæk, Løgumkloster Lukket Tønder Lukket Rømø Lukket Lukket Lukket Lukket Lukket *sommertid 30/3 26/ Genbrugspladserne har lukket alle helligdage samt 1. maj, 5. juni (Grundlovsdag), 24. og 31. december. Genbrugsbutikken Genbrugsbutikkens adresse: Industrivej 6A, 6240 Løgumkloster Butikken har åbent: mandag til onsdag torsdag 8-17 fredag lørdag i måneden 9-12 Butikken har lukket alle helligdage, 1. maj, 5. juni (Grundlovsdag) samt fra 24. til 31. december. Tømmedatoer affald I 2014 fortsætter du med at få tømt affald samme dag og rytme, som i Inde i folderen kan du finde en oversigt over hvilke dage du får tømt, hvis din tømmedag falder på en helligdag. Du kan også finde dine tømmedage på vores hjemmeside eller ved at benytte vores app. Noter dagene i kalenderen her. Grenpladser Ud over genbrugspladserne, er der flere grenpladser rundt om i Tønder Kommune. Hvor pladserne ligger kan du se på www. toender-forsyning.dk og i vores app. Grenpladserne må kun benyttes til grenog haveaffald. 31

32 Tønder Forsyning A/S Stationsvej Bredebro Tlf

33 1. halvår 2014 JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI O 1 Nytår L 1 L 1 T 1 T 1 S 1 T 2 S 2 S 2 Fastelavn O 2 F 2 M 2 23 F 3 M 3 6 M 3 10 T 3 L 3 T 3 L 4 T 4 T 4 F 4 S 4 Prins Henrik O 4 S 5 O 5 Kronprinsesse Mary O 5 L 5 M 5 Danmarks befrielse 19 T 5 Grundlovsdag M 6 Hellig 3 konger 2 T 6 Prinsesse Marie T 6 S 6 T 6 F 6 T 7 O 8 T 9 Prinsesse Josephine/ Prins Vincent F 7 L 8 S 9 F 7 L 8 S 9 M 7 15 T 8 O 9 DK besættelse O 7 T 8 F 9 L 7 Prins Joachim S 8 Pinsedag M 9 2. pinsedag 24 F 10 M 10 7 M T 10 L 10 T 10 L 11 T 11 T 11 F 11 S 11 O 11 H.K.H. Prinsgemalen S 12 O 12 O 12 L 12 M T 12 M 13 3 T 13 T 13 S 13 Palmesøndag T 13 F 13 T 14 F 14 F 14 M O 14 L 14 O 15 L 15 L 15 T 15 T 15 S 15 Valdemarsdag T 16 S 16 S 16 O 16 Dronning Margrethe II F 16 Store bededag M F 17 M 17 8 M T 17 Skærtorsdag L 17 T 17 L 18 T 18 T 18 F 18 Langfredag S 18 O 18 S 19 O 19 O 19 L 19 M T 19 M 20 4 T 21 O 22 T 20 F 21 L 22 T 20 Jævndøgn F 21 L 22 S 20 Påskedag T påskedag M 21 Prinsesse Isabella 17 O 21 T 22 T 22 F 20 L 21 Længste dag S 22 T 23 S 23 S 23 O 23 F 23 M F 24 Prinsesse Athena M 24 9 M T 24 L 24 T 24 Skt. Hans dag L 25 T 25 T 25 F 25 S 25 O 25 S 26 O 26 O 26 L 26 M 26 Kronprins Frederik 22 T 26 M 27 5 T 27 T 27 S 27 T 27 F 27 T 28 F 28 F 28 M O 28 L 28 O 29 L 29 T 29 T 29 Kristi himmelfartsdag S 29 T 30 S 30 Sommertid begynder O 30 F 30 M F 31 M L 31

34 Tønder Forsyning Telefon: Akut hjælp Har du akutte problemer med brud på vand- eller kloakledning uden for åbningstiden ring på døgnet rundt. Administrationens åbningstider mandag-torsdag 8-15 fredag 8-13 Tønder Forsyning Stationsvej Bredebro Du er altid velkommen til at kontakte os. 2. halvår 2014 T 1 JULI F 1 AUGUST SEPTEMBER M 1 36 O 1 OKTOBER NOVEMBER L 1 DECEMBER M 1 49 O 2 L 2 T 2 T 2 S 2 T 2 T 3 S 3 O 3 F 3 M 3 45 O 3 F 4 M 4 32 T 4 L 4 T 4 T 4 L 5 T 5 F 5 S 5 O 5 F 5 S 6 O 6 L 6 M 6 41 T 6 L 6 M 7 28 T 8 T 7 F 8 S 7 M 8 37 T 7 O 8 F 7 L 8 S 7 2. søndag i advent M 8 50 O 9 L 9 T 9 T 9 S 9 T 9 T 10 S 10 O 10 F 10 M 10 Morten Bisp 46 O 10 F 11 M T 11 L 11 T 11 T 11 L 12 T 12 F 12 S 12 O 12 F 12 S 13 O 13 L 13 M T 13 L 13 M T 15 O 16 T 14 F 15 L 16 S 14 M T 16 T 14 O T Prins Christian F 14 L 15 S 16 S søndag i advent M T 16 T 17 S 17 O 17 F 17 M O 17 F 18 M T 18 L 18 T 18 T 18 L 19 T 19 F 19 S 19 O 19 F 19 S 20 O 20 L 20 M T 20 L 20 M T 22 Prins Felix O 23 T 24 T 21 F 22 L 23 S 24 S 21 M T 23 Jævndøgn O 24 T 21 O 22 T 23 F 24 F 21 L 22 S 23 M S søndag i advent M 22 Korteste dag 52 T 23 O 24 F 25 L 26 S 27 M T 26 O 27 T 25 F 26 L 27 L 25 S 26 Sommertid ender M T 25 O 26 T 27 T 25 Juledag F juledag L 27 M T 29 T F Prins Nikolai S 28 M T 28 O 29 F 28 L 29 S 28 M 29 1 O 30 T 31 L 30 S 31 T 30 T 30 F 31 S søndag i advent T 30 O 31

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Brønderslev Kommune Kære borger i Brønderslev Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Tønder Forsyning. Drikkevand Spildevand Affald

Tønder Forsyning. Drikkevand Spildevand Affald Tønder Forsyning Drikkevand Spildevand Affald 2017 Indhold Velkommen til Tønder Forsyning........................................................ 3 Elektroniske vandmålere dem aflæser vi for dig!...........................................

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Guide til genbrugsbeholderen. for dig som bor i parcelhus

Guide til genbrugsbeholderen. for dig som bor i parcelhus Guide til genbrugsbeholderen for dig som bor i parcelhus Guide til genbrugsbeholderen Med genbrugsguiden har du mulighed for at dykke ned i din genbrugsbeholder. Bliv lidt klogere på, hvad der må komme

Læs mere

1. JUNI 20. Brøndby Kommune

1. JUNI 20. Brøndby Kommune une ndby Komm rø B l ti r e m rne kom Skraldetante 14 1. JUNI 20 Vær parat til dine nye affaldsbeholdere i juni 2014 Den 1. juni 2014 starter den nye affaldsordning. Allerede i april/maj måned får du dine

Læs mere

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Ny affaldsbeholder med to rum Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Bio Rest Kære borger Den 1. juli 2009 er vi klar med den nye affaldsordning i Kalundborg Kommune. Fremover skal du sortere

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

Tønder Forsyning. drikkevand spildevand affald

Tønder Forsyning. drikkevand spildevand affald 2015 Tønder Forsyning drikkevand spildevand affald VELKOMMEN TIL TØNDER FORSYNING Forsyningsområdet er og vil i fremtiden være en branche i en rivende udvikling. Nye teknologiske muligheder kombineret

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj Affaldshæfte 2016 ren besked om affald Nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj nyt nyt nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj. Udvidet åbningstid på Ålbæk

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG 2016

AFFALD OG GENBRUG 2016 AFFALD OG GENBRUG 2016 FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE TØMME- KALENDEREN ER BLEVET 100 PROCENT DIGITAL BIOAFFALD FORTSÆTTER I 2016 KÆRE BEBOER 9 ud af 10 sorterer til genbrug på Frederiksberg,

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

NYHEDSBREV - APRIL 2010

NYHEDSBREV - APRIL 2010 MANGE BOLIGAFDELINGER KAN REDUCERE DERES UDGIFTER PÅ AFFALD HERUNDER AFHENTNINGEN SAMT SOTERINGEN AF AFFALDET. Hvis der ses overordnet på strukturen i Danmark vedrørende vores affald i privatsektoren,

Læs mere

Lad os gøre det sammen

Lad os gøre det sammen Lad os gøre det sammen Fejlsortering af dit affald kan få betydning for, om jeg tømmer din beholder. Lad os hjælpe hinanden til en bedre sortering. Læs mere i folderen www.assensforsyning.dk Vi er her

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Brønderslev Kommune Kære borger i Brønderslev Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Ny affaldsordning kort fortalt

Ny affaldsordning kort fortalt Ny affaldsordning kort fortalt 2 Faaborg-Midtfyn Kommune indfører nu en ny affaldsordning, og den sætter fokus på at sortere affaldet med god gevinst for miljøet. Filosofien er, at det skal være nemt for

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2016 sommerhuse 2 3 Borgerne svarer på spørgsmål om Genbrugsekspressen Thisted Kommune gennemførte i efteråret 2015 en spørgeskemaundersøgelse om Genbrugsekspressen. En række tilfældigt udvalgte borgere

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du Nye affaldsbeholdere sådan sorterer du Her er dine nye affaldsbeholdere Du har fået to nye affaldsbeholdere. En til plast og papir og en til metal og glas. I denne folder kan du læse, hvordan du skal sortere.

Læs mere

Plads til 2 ugers affald

Plads til 2 ugers affald Plads til 2 ugers affald vælg den rigtige beholder Mindre slid på vejene Bedre for økonomien Bedre for miljøet Plads til 2 ugers affald Her kan du se, hvilke affaldsbeholdere du kan vælge mellem til din

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune

nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse Kære borger................................... side 4 Ændringer i dit område... side 6 Nye spande hvornår og hvordan?............

Læs mere

Tønder Forsyning. Drikkevand Spildevand Affald

Tønder Forsyning. Drikkevand Spildevand Affald Tønder Forsyning 2011 Drikkevand Spildevand Affald TØNDER FORSYNING Indhold Kontakt os døgnet rundt... 4 Hvis du flytter... 5 Vand... 6 Spildevand... 8 Dagrenovation... 10 Genbrugsindsamling... 12 Genbrugspladser...

Læs mere

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D TIL SAMTLIGE HUSSTANDE I LEJRE KOMMUNE Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D Bedre sortering giver mere genbrug I de kommende år skal vi sortere og genbruge endnu mere af vores husholdningsaffald

Læs mere

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service Bestil afhentning af storskrald på alleroed.dk Genbrug er godt for miljøet Aviser

Læs mere

STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE. Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune

STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE. Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune NY STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune NYE TIDER NYE MÅDER Fra 1. april er det Meldgaard Miljø A/S, der henter dit affald. Der kommer færre

Læs mere

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig i Billund Kommune 2 3 Ny genbrugsbeholder med 2 rum I september 2013 får alle husstande en grøn 240 liters genbrugsbeholder på hjul. Genbrugsbeholderen

Læs mere

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune Kære sommerhusejer / borger Fra den 27. april 2009 får vi ens affaldsordninger i hele kommunen. Det betyder, du skal aflevere dit affald på en ny

Læs mere

REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE

REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE 1 HOLDEPLADS/ ARBEJDSOMRÅDE 2 ADGANGSVEJ Holdepladsen er der, hvor skraldebilen er parkeret på vejen. Der skal være

Læs mere

Affaldshåndbog 2016. sommerhuse. Gem håndbogen. så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald.

Affaldshåndbog 2016. sommerhuse. Gem håndbogen. så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald. Affaldshåndbog 0 sommerhuse Gem håndbogen så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald. fire store genbrugspladser Vi har bygget ny genbrugsplads i Pandrup og har fremover store og moderne genbrugspladser,

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle Affaldshæfte 2015 Flasker fyldes mange gange De fleste hele flasker skylles grundigt og fyldes op igen. En flaske kan bruges op til 25 gange, før man er nødt til at smelte dem om. Skår og konservesglas

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Sådan får du tømt hver gang Vi vil gerne tømme hver gang Vi vil gerne være sikre på at kunne tømme affaldsbeholder/-stativ hos dig hver gang. Desværre

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG 2016

AFFALD OG GENBRUG 2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALD OG GENBRUG 2016 1 INDHOLD Kære borger 3 Affaldsportal 4 Adgangsvejen 6 Dagrenovation 7 Papir og aviser 8 Pap 9 Glas 10 Metal 11 Haveaffald 12 Elektronik / hårdehvidvarer

Læs mere

Virksomheder på genbrugspladsen 2012

Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Velkommen på genbrugspladsen Varde Kommune har i mange år tilladt virksomheder at komme af med affald på genbrugspladserne. Igen i 2012 er det muligt for virksomheder

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

Ny beholder til plast og metal til villaer og rækkehuse fra efteråret 2016

Ny beholder til plast og metal til villaer og rækkehuse fra efteråret 2016 Ny beholder til plast og metal til villaer og rækkehuse fra efteråret 2016 Se mere på de næste sider Ny beholder til plast og metal Som led i Gentofte Kommunes ambitioner om at sende mere affald til genanvendelse

Læs mere

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde for grundejerforeninger om den nye affaldsløsning Velkomst og indledning v. Miljøchef Kathleen

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

GIV DIT AFFALD NYT LIV I JAMMERBUGT SMIDER VI RIGTIGT UD NY GENBRUGS- CONTAINER PÅ VEJ

GIV DIT AFFALD NYT LIV I JAMMERBUGT SMIDER VI RIGTIGT UD NY GENBRUGS- CONTAINER PÅ VEJ GIV DIT AFFALD NYT LIV I JAMMERBUGT SMIDER VI RIGTIGT UD NY GENBRUGS- CONTAINER PÅ VEJ S M GIV DIT AFFALD NYT LIV I D D E T R I G T U D I G T DU FÅR SNART EN NY GENBRUGSCONTAINER Hvis du har din egen papircontainer

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Nyt navn til storskrald

Nyt navn til storskrald Nyt navn til storskrald 2015 sommerhuse 2 3 Nu kører Genbrugsekspressen Vi henter næsten det hele Storskraldsordningen har fået nyt navn. Vi henter i dag næsten alle typer affald til genbrug, så nu kalder

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig!

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig! Nye affaldsbeholdere på vej til dig! Du får to nye affaldsbeholdere Vi er snart klar til at sende kommunens nye affaldsbeholdere ud til dig. Det stativ eller den beholder, som du allerede har til dagrenovation,

Læs mere

2015 Ny affaldsløsning

2015 Ny affaldsløsning 2015 Ny affaldsløsning Affaldssortering i fire rum TEKNIK OG MILJØ 2 Fire farverige typer RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS + + + = RENERE MILJØ Horsens Kommune gør

Læs mere

AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD

AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD Giv affaldet nyt liv vi gør det let for dig Aflevér så meget af dit affald som muligt til genbrug. Det er bedst for både økonomien og miljøet, og vi har gjort det

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Hals kommune Indledning Formålet med dette regulativ er at beskrive en kommunal ordning for aflevering af affald til Hals Kommunes 5 genbrugspladser.

Læs mere

Foreningen har anbragt en opslagstavle ved indkørselen til området. Hvor alle aktuelle meddelelser bliver ophængt.

Foreningen har anbragt en opslagstavle ved indkørselen til området. Hvor alle aktuelle meddelelser bliver ophængt. Praktiske Oplysninger Foreningen har anbragt en opslagstavle ved indkørselen til området. Hvor alle aktuelle meddelelser bliver ophængt. Foreningens opslagstavle. Renovation Hvad er dagrenovation? Dagrenovation

Læs mere

Tømning af husspildevandstanke

Tømning af husspildevandstanke Tømning af husspildevandstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING GODE RÅD Furesø Fælles tømningsordning Alle ejendomme med en bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømning af bundfældningstanke Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømningsordning Tømningsordning Skive Kommune har af hensyn til miljøet indført en obligatorisk tømningsordning, som det ikke er muligt

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12 Side 1 af 12 JANUAR 1 Lørdag 1 Nytår Søndag 2 Mandag 3 Uge 1 Tirsdag 4 Onsdag 5 Torsdag 6 Hellig 3 konger Fredag 7 Lørdag 8 Søndag 9 Mandag 10 Uge 2 Tirsdag 11 Onsdag 12 Torsdag 13 Fredag 14 Lørdag 15

Læs mere

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER Katalog over de nye affaldsordninger, der skal hjælpe dig med at beslutte hvilken affaldsordning dit boligområde skal vælge www.albertslund.dk/byen NY AFFALDSORDNING I DIT

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS

Læs mere

Mærkater til ekstra sække (via web-shop) 20,00 20,00 20,00 20,00 24,00 *

Mærkater til ekstra sække (via web-shop) 20,00 20,00 20,00 20,00 24,00 * Renovation Sækketømning - 14 dgs tømning 756,00 756,00 756,00 756,00 910,00 * Vinterfradrag sommerhus - uge 44-13 -319,85-319,85-319,85-319,85-385,00 * Sommerlæg for ugetømning- uge 22-35 203,54 203,54

Læs mere

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece!

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Sortér dit affald Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Det tager kun et øjeblik at sortere dit affald, men det har stor betydning for

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2017 sommerhuse 2 3 Har du spørgsmål om dit affald? AFFALD THY HAR SVARET I august 2016 lancerede vi appen Affald Thy. Med Affald Thy på din smartphone har du alle oplysninger om dit affald lige ved hånden.

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV D E T S O R T E R E R U N D E R D I G DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du sorterer dit affald, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tømningsordning for septiktanke... 4. Renovation, erhverv... 7

Indholdsfortegnelse: Tømningsordning for septiktanke... 4. Renovation, erhverv... 7 TAKSTBLAD 2014 Indholdsfortegnelse: Varme... 1 Vand... 2 Spildevand... 3 Tømningsordning for septiktanke... 4 Renovation... 5 Renovation... 6 Renovation, erhverv... 7 Gebyrer... 8 Varme Driftsbidrag: Priser

Læs mere

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5 Affaldshåndbog 2014 erhverv Affald er fremtidens råstof og du er leverandøren Affald er i et moderne samfund en vigtig og dyrebar ressource. EU forudsiger,

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Sortering af affald i Ærø Kommune 2015

Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 OBS! I løbet af foråret 2015 skal alle husstande have en grøn minicontainer til aflevering af pap og papir. Som led i Ærø Kommunes affaldsplan skal der indsamles

Læs mere

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte Vejledning i sortering af affald i Varde Kommune Affaldsfraktion Genbrug Forbrænding Deponi Special Afleveres til / kommentarer Akkumulatorer Genbrugsplads, genanvendeligt affald el. godkendt indsamler.

Læs mere

Affaldssortering i landbruget

Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk. Men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver

Læs mere

HAVEAFFALD. Ny ordning: Dit boligområde skal vælge, hvordan vi skal hente jeres haveaffald.

HAVEAFFALD. Ny ordning: Dit boligområde skal vælge, hvordan vi skal hente jeres haveaffald. HAVEAFFALD Ny ordning: Dit boligområde skal vælge, hvordan vi skal hente jeres haveaffald. 1 HVORDAN ØNSKER I AT FÅ HENTET HAVEAFFALD? I fællesskab med de andre i dit boligområde skal du vælge, hvordan

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2014 * 2015 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,25 9,33 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,50 4,54 Fast afgift pr. måler 595,00 603,75 Leje af måler/bimåler

Læs mere

Tema: Selvbetjening på jammerbugt.dk/affald. Affaldshåndbog 2015. boliger

Tema: Selvbetjening på jammerbugt.dk/affald. Affaldshåndbog 2015. boliger Tema: Selvbetjening på jammerbugt.dk/affald Affaldshåndbog 2015 boliger Indhold Hjælp os til at blive endnu bedre side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4-5 Storskrald

Læs mere

3 KONSTKMP AKOS 2017

3 KONSTKMP AKOS 2017 Erhverspraktikanter 3 KONSTKMP AKOS 2017 01 S 02 M 1 03 T 04 O 05 T 06 F 07 L 08 S Nytår Helligetrekonger Prins Vincent Prinsesse Josephine 09 M BTN Mønstring 2 BM SEMINAR 10 T 11 O 12 T 13 F 14 L 15 S

Læs mere

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne Velkommen til IshØjFORsyning Vi sikrer dig rent vand i hanerne og leder spildevandet bort www.ishøjforsyning.dk Det eneste, vi har i hovedet, er vand! Ishøj Forsyning A/S blev etableret i 2010 som følge

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV S M I D D E T R I G T U D I G T DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du smider affaldet rigtigt ud, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

VELKOMMEN SOM KUNDE I HORSENS

VELKOMMEN SOM KUNDE I HORSENS VELKOMMEN SOM KUNDE I HORSENS KUNDE VED SAMN FORSYNING APS Samn Forsyning ApS er et selvstændigt anpartselskab, ejet af Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S Samn Forsyning producerer og leverer en

Læs mere

3 nye containere til dit affald. Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse.

3 nye containere til dit affald. Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse. 3 nye containere til dit affald Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse. Pas godt på Jordens ressourcer Du får fremover tre containere til dit affald. Formålet er

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas 2015 Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015. Billede

Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015. Billede Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015 Billede Affald fra landbrug Sorteret affald er nemt - og billigt - at komme af med. Brug sorteringsvejledningen på side 3. Når affaldet er sorteret, kan det

Læs mere

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted.

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted. Genbrug, storskrald og dagrenovation 2008 Ove Andersen Indledning Det er en del af Byrådets vision, at Middelfart Kommune skal være Danmarks grønneste vækst kommune. For at den vision kan blive til virkelighed,

Læs mere

BIOAFFALD FORSØG I MADAFFALD OG GRØNT HAVEAFFALD FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE

BIOAFFALD FORSØG I MADAFFALD OG GRØNT HAVEAFFALD FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE BIO MAD OG GRØNT HAVE FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE FORSØG I 2016 DET KAN DU LÆSE I GUIDEN BIO Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Forsøg med bioaffald Tidsplan for forsøget Køkkenspand og bioposer

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Affaldshåndbog 2015. sommerhuse. Tema: Selvbetjening på jammerbugt.dk/affald. Gem håndbogen. så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald.

Affaldshåndbog 2015. sommerhuse. Tema: Selvbetjening på jammerbugt.dk/affald. Gem håndbogen. så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald. Affaldshåndbog 0 sommerhuse ema: elvbetjening på jammerbugt.dk/affald Gem håndbogen så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald. Hjælp os til at blive endnu bedre I Jammerbugt Kommune arbejder

Læs mere

UDKAST til Takster 2014

UDKAST til Takster 2014 Renovation Sækketømning - 14 dgs tømning 756,00 756,00 756,00 756,00 756,00 * Vinterfradrag sommerhus - uge 44-13 -319,85-319,85-319,85-319,85-319,85 * Sommertillæg for ugetømning- uge 22-35 203,54 203,54

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering I Skovparken er vi gode til at sortere vores affald. Vi er endda helt i front på visse områder. Fx var vi blandt

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke

Tømning af bundfældningstanke KONTAKTOPLYSNINGER Er du i tvivl om noget, kan du læse mere på vores hjemmeside. Du er også altid velkommen til at ringe til os eller sende os en mail. Venlig hilsen Mariagerfjord Kommune Østergade 22

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere