TØNDER FORSYNING 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TØNDER FORSYNING 2014"

Transkript

1 TØNDER FORSYNING 2014 DRIKKEVAND SPILDEVAND AFFALD

2 Indhold SPILDEVAND...8 VAND...4 SIKKER AFHENTNING...12 DAGRENOVATION...15 GENBRUGS- INDSAMLING...18 STORSKRALD...20 MILJØKASSE...21 GENBRUGS- PLADS...23 Miljøkassen - en ny mulighed for nem sortering I miljøkassen kan du opbevare dit miljøfarlige affald. Når din miljøkasse er fuld kan vi komme og bytte den, eller du kan bytte den på genbrugspladsen. Det er frivilligt at deltage. Det koster ikke ekstra at være med i ordningen. Se mere om den nye ordning og hvordan du tilmelder dig på side 21. FIND DIN TØMMEDAG...26 ÆNDREDE TØMMEDAGE HELLIGDAGE...28 KUNDESERVICE...30 Tønder Forsyning A/S, Stationsvej 5, 6261 Bredebro, Tlf Fotos: Tønder Forsyning A/S & Sandbjerg Foto & Reklame Layout og produktion: lisbeth.eilenberger.dk Tryk: Laursen Grafisk A/S Vi tager forbehold for fejl og ændringer

3 Velkommen Traditionen tro udsender Tønder Forsyning ved årets udgang denne husstandsomdelte folder, hvor vi dels fortæller om vores eksisterende ordninger, men også om de nye tiltag 2014 vil bringe. Af nye tiltag i 2014 vil jeg særligt fremhæve: Alle husstande kan bestille en miljøkasse til farligt affald, der kan afhentes på adressen Der etableres nedgravede affaldsløsninger i Tønder midtby Vi tilbyder nu at vaske dine affaldsbeholdere I år vil der ikke være mulighed for at finde tømmedage for affald her i folderen. Derimod har vi gjort det muligt at finde datoerne ved at indtaste den ønskede adresse på vores hjemmeside. Tømmedatoer og meget andet kan også findes ved brug af vores app, som findes til de 3 mest anvendte styresystemer. Under afsnittene om vand og spildevand har vi i år gjort mere ud af, at fortælle hvad de opkrævede forbrugsafgifter anvendes til. Bagsiden af folderen er også revideret, så den udover kalenderen indeholder kontaktinformation, åbningstider mm. Hele bagsiden kan nu rives af, og hænges på opslagstavlen. God læselyst med folderen. Bo K. Ludvigsen Adm. direktør Hent vores app i AppStore, Android Market eller på Windows Marketplace

4 Vand Tønder Forsyning driver 3 vandværker og 2 udpumpningsværker og leverer vand til ca husstande, i alt ca. 2 mio. m 3 vand om året. Vandet leveres via ca. 500 km vandledninger. Måleraflæsning Hvert år i december skal alle vandmålere, der er tilsluttet Tønder Forsynings vandforsyning, aflæses. Det er vigtigt, at måleren aflæses, for at din regning bliver så korrekt som muligt. Vandets hårdhed Hvor hårdt vandet er i vores vandforsyningsområde, finder du på og i vores app Manuel aflæsning Der udsendes aflæsningskort til de forbrugere der ikke har elektronisk måler. Aflæsningen foretager du selv, og den kan indberettes via internettet, ved at indsende aflæsningskortet eller telefonisk. Inden udgangen af 2017 vil alle målere blive udskiftet til fjernaflæste målere. Manglende aflæsning Modtager vi ikke din aflæsning skønner vi dit forbrug. Aflæses der ikke flere gange i træk, aflæser vores folk måleren mod et gebyr. Fjernaflæsning Har du en af de nye målere der kan fjernaflæses, modtager du ikke et aflæsningskort. Dette gælder hele Rømø og nogle få andre forbrugere. 4

5 Egen boring Har du egen boring betaler du kun statsafgift og drikkevandsbidrag for vand. Der beregnes afgift for 170 m 3 medmindre du har en godkendt måler, der er registreret hos Tønder Forsyning. Hold øje med forbruget Aflæs din vandmåler ofte. Hvis der er hul på et skjult vandrør eller toilettet løber, kan det hurtigt blive dyrt. Hold også øje med om det drypper fra selve vandmåleren, og kontakt os hurtigst muligt hvis det gør. Private vandværker Er du tilsluttet et privat vandværk får vi enten den aflæste målerstand fra vandværket eller du modtager aflæsningskort fra os. Løber så det er svært at se Løber så det kan ses Løber så der er uro på vandoverfladen Tapløber 100 m m m m 3 ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. Ekstra forbrug/udgift til vand og vandafledning pr. år Scan QR koden og tjek hvor hårdt vandet er i vores vandforsyningsområde 5

6 Vand Forsyningsområde De blå områder på kortet forsynes med vand fra Tønder Forsyning. De grå områder forsynes med vand fra private vandværker. Vandtaksten Vandtaksten fastsættes hvert år og er afhængig af: De planlagte anlægsprojekter Forventede drifts- og administrationsomkostninger Statsafgiften pr. m 3 vand Forsyningssekretariatets prisloftmodel For at sikre, at vi bruger pengene fornuftigt, er der lavet en 20-årig strukturplan, som beskriver hvilke anlægsprojekter vi skal gennemføre og hvornår. På den måde er det målet at leve op til de stigende krav der stilles til vandkvalitet, vandmængde og forsyningssikkerhed. Strukturplanen er lavet i henhold til Tønder Kommunes vandforsyningsplan. Forsyningssekretariatet er en instans under Konkurrencestyrelsen, som hvert år sætter en ramme for de enkelte vandforsyningers indtægter, kaldet prisloftmodellen. I øvrigt stiller sekretariatet en lang række krav til måden vandforsyningerne drives på. Vidste du... at 1 liter vand fra vandhanen kun koster 5 ører inkl. vandafledningsafgift 6

7 Hvad bruges pengene til Af figuren Udgiftsfordeling Tønder Vand 2012 kan man se, at en stor del af vandtaksten betales videre til staten i form af statsafgifter. Det svarer til, at for hver brugt krone har vi sendt 37 øre til staten. Derudover går de fleste penge til anlægsprojekter og kun knap 1/3 til drift og administration i alt. Hver kategori i figuren er forklaret nedenfor. 6% 3%2% 7% Udgiftsfordeling Tønder Vand % 37% 34% Anlæg Afgifter Varekøb/drift Løn driftspersonale Administration Løn administrationspersonale Netto finansieringsomkostninger Vidste du at en familie på 4 i Danmark i gennemsnit bruger m 3 vand om året. Anlæg Afgifter Varekøb/drift Løn driftspersonale Administration Løn administrationspersonale Netto finansieringsomkostninger Investeringer i nye eller eksisterende vandværker, boringer, målere og ledningsanlæg Statsafgift og drikkevandsbidrag pr. m3 vand El, rørbrud, mindre reparationer, brændstof, biler m.v. Lønudgifter til driftspersonale ved boringer, vandværker og ledningsnet Bygninger, it og telefoni, revisor, advokat, Forsyningssekretariat Lønudgifter til administrativt personale Afdrag på lån 7

8 Spildevand Tønder Forsynings spildevandsanlæg skal dække hele Tønder Kommune. Dertil har vi 19 renseanlæg Ca. 850 km kloakledning 330 pumpestationer 30 regnvandsbassiner Derudover administrerer vi en tømningsordning for hustanke. Tømning af hustanke Distrikt Rømø vinter Rømø sommer Højer Tønder Tønder (2. tømning) Nørre-Rangstrup forår Nørre-Rangstrup efterår Bredebro Løgumkloster Skærbæk fastland Forventede tømningsuger / hustanke skal tømmes Når din hustank skal tømmes får du besked fra det firma der foretager tømningen. Hvis der er registreret et mobil telefonnr. på adressen får du en sms, ellers modtager du et postkort. Du får besked ca. 1 uge før din tank tømmes. Vi tømmer din hustank om 1 uge Vatpinde Ikke alle vatpinde fanges i ristene på renseanlægget, de ender i stedet i naturen, sammen med det rensede vand. Alle hustanke tømmes mindst 1 gang årligt. Oversigten viser de forventede tømningsuger i 2014 Vejriste Vejriste til regnvand er Tønder Kommunes ansvar. Hovedledning Skel Dit ansvar Dit hus på din grund Du har ansvaret for kloakrørene på din grund Ikke en skraldespand Hver dag smider mange mennesker affald i toilettet, for så er det jo væk men det er det ikke! Affaldet sætter sig fast i pumperne og tilstopper rørene. Hvis det stopper rørene inde på din egen grund, er det dit ansvar at udbedre skaden. Uden for skel er det Tønder Forsyning der passer kloakledningerne, pumperne og renseanlæggene. 8

9 Tunge dæksler For at du kan få din tank tømt, skal den være frit tilgængelig og dækslet skal være let aftageligt. Dækslet bør maksimalt veje 30 kg, jfr. Arbejdstilsynets regler. Løft af dæksler over 50 kg medfører et ekstra gebyr, og der løftes ikke dæksler over 100 kg. Såfremt du skifter dækslet eller selv løfter det af, så giv os besked. Hår Hår skal i skraldespanden! Hår opløses ikke i kloakken eller renseanlægget, men sætter sig fast i de mekaniske dele på vej til eller i renseanlægget. Eksempelvis rengøres en omrører på renseanlægget for kg hår pr. år. 9

10 Spildevand Vandafledningsbidrag (spildevandstaksten) Prisen for at komme af med spildevandet vandafledningsbidraget fastsættes, ligesom vandtaksten, på baggrund af flere parametre. De parametre der har størst betydning er. De planlagte anlægsprojekter Forventede drifts- og administrationsomkostninger Forsyningssekretariatets prisloftmodel Prisloftmodellen betyder også her, at Forsyningssekretariatet (under Konkurrencestyrelsen) i løbet af efteråret, melder en samlet indtægtsramme for den pågældende spildevandsforsyning ud. Indtægtsrammen omfatter både driftsudgifter og anlægsinvesteringer. Kloakledninger og pumpestationer At transportere spildevandet frem til renseanlæggene kræver mange km ledning og en hel del pumpestationer. For at systemet kan fungere bedst muligt hele tiden, benytter vi et overvågningssystem, hvor vi kan se driftsfejl og afhjælpe dem. Både overvågnings- og afløbssystemet udbygges og renoveres løbende. Vidste du... At fedt kan skabe problemer i renseanlægget. Fedt skal i skraldespanden. Vidste du.....at vandet ender i naturen, når det er renset på renseanlægget 10

11 Hvad bruges pengene til Som det fremgår af figuren var den største udgift for Tønder Spildevand i 2012 at vedligeholde og forny anlæggene. Dernæst kommer udgifterne til driften, der udgør 38%. Alle anlægsinvesteringer gennemføres i henhold til Tønder Kommunes spildevandsplan, samt en 20-årig strukturplan for spildevandsområdet, så der er klare mål med de investeringer der foretages. 2% 3% 5% 13% 25% 2% 50% Udgiftsfordeling Tønder Spildevand 2012 Anlæg Afgifter Varekøb/drift Løn driftspersonale Administration Løn administrationsspersonale Netto finansieringsomkostninger Renseanlæg I disse år gennemgår flere af vores renseanlæg en betydelig renovering og modernisering. Kravene til renseanlæggene skærpes hele tiden, bl.a. mht. miljøet og pga. de større mængder vand, der hele tiden skal behandles. Anlæg Afgifter Varekøb/drift Løn driftspersonale Administration Løn administrationspersonale Netto finansieringsomkostninger Investeringer i nye eller eksisterende renseanlæg, bassiner, pumpestationer, ledningsanlæg Statsafgift på udledninger fra renseanlæg, samt afgift til digelaget El, kemikalier, slamhåndtering, mindre reparationer, brændstof, biler m.v. Lønudgifter til driftspersonale ved renseanlæg, pumpestationer, bassiner og ledningsnet Bygninger, it og telefoni, revisor, advokat, Forsyningssekretariat Lønudgifter til administrativt personale Afdrag på lån 11

12 Sikker afhentning Hjælp os! Vi servicerer mange husstande hver dag, så det er vigtigt adgangsforholdene er i orden. Det gælder uanset om vi henter storskrald, miljøkasser eller der skal tømmes affaldsbeholdere. Standpladsen og adgangsvejen, hvor skraldemanden skal gå skal: Være jævn og belagt med fliser, asfalt eller beton Være belyst Være minimum 1 m. bred Have minimum 2,2 m frihøjde under tag, grene mm. Havelåger skal selv kunne stå åbent Adgangsvejen må maximalt have en stigning på 10% Hunde skal være bundet eller lukket inde når skraldemanden skal tømme din beholder! Vinter Ryd sne Strø salt eller grus, gerne helt ud på vejen Fjern snevolden ved nedkørslen fra fortovet Fjern sneen på låget af beholderen Sørg for tilstrækkeligt orienteringslys Fjern snevolden ved fortovskanten, så skraldemanden kan trække beholderen på et jævnt underlag og ikke skal slæbe den op over sneen 12

13 Plads til skraldebilen For at skraldebilen ikke rammer træer og buske skal der være minimum 4 m fri bredde, og 4½ m fra jorden og op. Der skal være kørefast underlag. 4,5m. 4m. På tømmedagen skal affaldsbeholderen: Være klar kl Stå tæt ved grundens skel og ud mod farbar vej Stå på fliser, asfalt eller beton Stå med hjul og håndtag udad Være frit tilgængelig og synlig Stå på din egen grund, så den ikke spærrer for gående eller kørende trafik Være helt lukket 13

14 Sikker afhentning Skelstandplads Etablerer du en skelstandplads, er du fri for at trække beholderne frem til skel hver gang de skal tømmes. En skelstandplads skal placeres helt ud mod skel. Hvis en smal hæk eller lignende forhindrer dette, må standpladsen placeres umiddelbart indenfor denne. Gårdsplads Hvis du har gårdsplads kan du få tømt din beholder fra en standplads i gårdspladsen. Hvis det er muligt for skraldebilen at: Vende med en 3-punktsvending (15x15 m) Køre helt hen til standpladsen Afskærmning Ønsker du at afskærme din standplads skal beholderne stå med hjulene ud mod åbningen af afskærmningen. Hvis afskærmningen overdækkes, skal der minimum være 2,20 m frihøjde under taget. Hente/bringeordning Skal skraldemanden hente din beholder inde på grunden, skal adgangsforholdene godkendes af Tønder Forsyning. Ordningen koster et ekstra gebyr. Minimum 4 m Minimum 2,2 m Minimum 4,5 m En stigning på max 10 cm. pr. m 14

15 Dagrenovation Vidste du At hvis vi ikke benyttede genbrugsbeholderen og kompostbeholderne, ville der være ca. 30% mere dagrenovation i Tønder Kommune. 15

16 Dagrenovation Dagrenovation Dagrenovation er det affald fra husholdningen, der ikke kan genbruges. Dagrenovation er f.eks. Madrester Bleer Pizzabakker Smør-, kødog pålægsbakker Ekstra affald? Har du ind imellem ekstra affald benyt et kontrolmærke. Mærket bindes på en sæk som skraldemanden tager med ved næste tømning. Der er 2 TØNDER AFFALD KONTROLMÆRKE EKSTRA DAGRENOVATION Hele kontrolmærket bindes på affaldssækken (maks 15 kg. pr. sæk), sækken stilles ved siden af containeren på tømningsdagen. Husk at udfylde kontrolmærket med navn, adresse, dato og underskrift. Dato: mærker her i folderen, ekstra mærker kan købes hos Tønder Forsyning. Navn: Adresse: Postnr. og by: Underskrift Tønder midtby I Tønder midtby bliver der i 2014 indført fælles affaldsløsninger til både dagrenovation og genbrug. Det sker bl.a. af pladshensyn, for at forskønne bybilledet, og for at undgå tung trafik i gaderne. Løsningen sikrer også et bedre arbejdsmiljø for skraldemændene. Regulativ for husholdningsaffald I Tønder Kommunes regulativ for husholdningsaffald finder du dine rettigheder og pligter vedr. din husstands affald. Du kan finde regulativet på under Miljø og natur Affald og genbrug. Modelfoto. Modeller er endnu ikke valgt 16

17 Aske Aske og andet støvende affald skal være i lukkede poser, ellers står det ud af bilen i en støvsky, som skraldemanden får i hovedet. Gør asken våd, så der helt sikkert ikke er flere gløder i. Ren skraldespand For at beskytte din beholder og skraldemanden, er det en god ide at pakke affaldet i plasticposer og lukke dem, inden du putter dem i beholderen. Ønsker du store poser til foring af din beholder, kontakt renovatøren på tlf Vask Fra 2014 tilbyder vi at vaske din beholder mod gebyr. Vask bestilles hos Tønder Forsyning. Den rigtige størrelse Ønsker du en større eller mindre beholder, kan udskiftning bestilles hos Tønder Forsyning. Skraldespanden er husstandens Flyt ikke skraldespanden væk fra den adresse den er registreret til. Skraldemanden skal kun tømme de beholdere, der er tilmeldt lige netop din adresse. Du kan se på beholderens adresselabel, hvilken adresse vi har registreret beholderen til. Husk at stille beholderen klar til tømning gerne aftenen før Tømning Din beholder til dagrenovation tømmes hver 14. dag, normalt mellem kl og Dagrenovation kan ikke afleveres på genbrugspladserne, det indsamles og køres til forbrænding. 17

18 Genbrugsindsamling Stil beholderen klar hver gang! Stil din beholder klar til tømning hver gang det er tømmedag på din adresse, også selv om beholderen ikke er fuld. Derved letter du tømningen. Ekstra affald Har du mere end der kan være i beholderen, kan du bestille en ekstra beholder aflevere de overskydende materialer på genbrugspladsen Private husstande har en beholder til genanvendelige materialer. Beholderen er normalt 2-delt. Tømning Beholderen bliver tømt hver 4. uge normalt mellem kl og Enkelte steder og omkring helligdage tømmes der tidligere, så stil beholderen klar aftenen før. Batterier Batterier indeholder miljøfarlige stoffer, og skal derfor behandles specielt. Du kan aflevere batterier på genbrugspladsen, eller lægge dem i en klar plasticpose på låget af din genbrugsbeholder, på tømmedagen. Du kan også lægge dem i miljøkassen, hvis du er tilmeldt ordningen. Dagrenovation Der må ikke komme dagrenovation i genbrugsbeholderen. Dagrenovation er bl.a. mælkekartoner, juicekartoner, smørbakker, kød- og frugtbakker, flamingo samt pizzabakker fra pizzariaet. 18

19 Kom kun de ting i beholderen der er på tegningerne. Materialerne skal være rene og tørre! Hele skyllede glas og flasker, gerne med låg Skyllede plastdunke dunke med skruelåg Skyllede dåser øl, sodavand og konserves samt andre mindre metaldele uden skarpe kanter Rent og tørt pap, papir, aviser, reklamer og plasticfolie (poser) Scan QR koden og tjek sorteringsguiden på hjemmesiden 19

20 Storskrald Afhentningen Når vi skal hente dit storskrald skal det stå samlet og være sorteret på samme måde, som hvis du selv skulle aflevere det på genbrugspladsen. Om vinteren skal der være ryddet for sne og is, og være tilstrækkeligt orienteringslys. Flamingogranulat Ud over de mange genbrugelige effekter der sælges i butikken, sælger vi også flamingogranulat, som kan anvendes til f.eks. fyld i sækkestole, puder eller til isolering i gulve osv. Du kan købe granulat i sække á 180 liter. Vi afhenter ikke Dagrenovation Miljøfarligt affald Byggeaffald Haveaffald De fraktioner der hører til i genbrugsbeholderen. Bestil afhentning Har du ting, som du ikke selv kan aflevere på genbrugspladsen, så bestil afhentning af storskrald på tlf Er du i tvivl om det du skal af med er storskrald, så spørg os. Gratis Det er gratis at få hentet storskrald og afhentning foregår efter aftale. Genbrugsbutik For at vi gratis kan afhente dine brugte ting, sælger vi de ting, der er i god stand, i vores genbrugsbutik. Ønsker du ikke dine ting solgt, så respekterer vi naturligvis det. Butikkens adresse og åbningstider finder du bagerst i folderen. Flere ting til butikken På alle genbrugspladserne kan du aflevere ting, der må komme i butikken. Spørg personalet hvor du skal stille tingene. 20

21 Miljøkassen I 2014 indfører Tønder Forsyning Miljøkassen til private husstande i Tønder Kommune. Kassen skal anvendes til farligt affald, og vil gøre det nemmere for dig at sortere dit affald korrekt. Når kassen er fuld Når din miljøkasse er fuld, kan du enten bytte den på genbrugspladsen eller du kan kontakte os, og så kommer vi ud til dig og bytter den. Hvad må komme i miljøkassen? Olie & kemikalieaffald Elektronisk skrot Lyskilder Batterier PVC Medicinrester og kanyler må ikke lægges i Miljøkassen, men skal afleveres på apoteket eller på genbrugspladserne. Gratis tilbud Alle private husstande kan få en miljøkasse det koster ikke ekstra. Det er frivilligt om man ønsker at benytte miljøkassen. Yderligere sorteringsvejledning finder du i kassen og på vores hjemmeside. Du kan tilmelde din adresse til ordningen, enten via hjemmesiden via mail eller ved at indsende nedenstående tilmeldingsblanket. Kasserne vil blive udleveret i foråret Der vil blive annonceret i Digeposten og på vores hjemmeside inden udlevering. Tilmelding til Miljøkassen Navn: Adresse der skal tilmeldes: Tlf.: Mail: 21

22 22

23 Genbrugsplads På genbrugspladserne kan du komme af med dit genanvendelige, deponeringsegnede samt forbrændingsegnede affald bortset fra dagrenovation. Du kan også aflevere ting til vores genbrugsbutik. Adresser og åbningstider finder du bagerst i folderen. OBS Klunsning er forbudt på genbrugspladserne. Grenpladser Ud over genbrugspladserne, er der flere grenpladser rundt om i Tønder Kommune. Hvor pladserne ligger kan du se på og i vores app. Grenpladserne må kun benyttes til grenog haveaffald. Sortering Containere på genbrugspladserne Er du i tvivl om hvad Papir Hård plast Plastfolie Pap Brændbart småt Havemøbler plast Flasker og glas Dåser Flamingo rent Gulvtæpper Møbler med polster Madrasser Hårde hvidevarer Vinduesglas med rammer Vinduesglas uden rammer Eternit hele plader Eternit brudstykker Hård PVC Gips Murbrokker, beton, sten Sanitet Affald deponi Imprægneret træ Affaldstræ Forurenet jord Jord fra byzoner Ren jord Jord fra landzoner Grene Rødder stød Græs/blade med jord Dæk Jern og metal Metal mindre ting der skal i hvilken container, så spørg personalet på pladsen. 23

24 Genbrugsplads Løgumkloster genbrugsplads Klare sække! Hvis du benytter sække til at transportere dit affald til genbrugspladsen, skal sækkene være af klar plast, så personalet nemt kan oplyse hvilken container det skal i. Haveaffald Haveaffald der afleveres på enten genbrugs- eller grenpladserne skal fremover opdeles i følgende 3 typer: Sorte sække afvises! Rødder Grene f.eks. hækafklip Græsklip, ukrudt og løse blade 24

25 Miljøfarligt affald Malingrester, kemikalier, olie, sprayflasker, batterier, lysstofrør og lavenergipærer skal du aflevere på en af genbrugspladserne. Medicinrester afleveres på apoteket eller genbrugspladsen. Kanylebokse kan hentes/byttes på genbrugspladsen. Gør det nemt Der sker hele tiden ændringer i miljølovgivningen, så hold dig opdateret vedr. sortering på så du har affaldet rigtigt sorteret hjemmefra, det er nemmere for dig når du kommer til pladsen. Jord Genbrugspladserne modtager mindre mængder jord. Hvis du skal flytte mere end 1 m 3 jord, skal det anmeldes til Tønder Kommunes Miljøafdeling. Eternit Eternitplader skal stables i en container på genbrugspladsen. Knuste plader afleveres i en særskilt beholder på pladsen. Husk det er støvet der er farligt, og ødelagte plader støver mest, så prøv så vidt muligt at holde pladerne hele. 25

26 Find din tømmedag I 2014 får du tømt dine skraldespande på samme dag, og i samme rytme som i For at du kan notere datoerne har vi stadig kalenderen bagerst i folderen, lige til at rive ud og hænge op. Rammer din tømmedag en helligdag, kan du på de næste sider se, hvilken dag der tømmes i stedet for din normale tømmedag. Hvis du bliver i tvivl om hvilke datoer du skal have tømt, eller måske flytter, kan du finde datoerne på vores hjemmeside eller ved at bruge vores app. Dagrenovation tømmes hver 14. dag på samme ugedag hver gang. Genbrug tømmes hver 4. uge på samme ugedag hver gang. 26

27 Er du i tvivl om din tømmedag, kan du finde den på 27

28 Ændrede tømmedage dagrenovation Helligdag Skærtorsdag 17. april Tønder, Løgumkloster, Nørre-Rangstrup Skærbæk, Højer Rømø Langfredag 18. april Nørre-Rangstrup Tønder 2. Påskedag 21. april Alle dagens ruter St. Bededag 16. maj Tønder, Nørre-Rangstrup Kr. Himmelfartsdag 29. maj Rømø Nørre-Rangstrup Højer, Løgumkloster, Skærbæk, Tønder 2. Pinsedag 9. juni Alle dagens ruter Juleaftensdag 24. december Alle dagens ruter Juledag 25. december Alle dagens ruter 2. Juledag 26. december Alle dagens ruter Nytårsaftensdag 31. december Alle dagens ruter 1. januar 2015 Alle dagens ruter Tømmes man. 14. eller tirs. 15. april tirs. 15. eller ons. 16. april ons. 16. april tirs. 15. eller ons. 16. april ons. 16. april tirs. 22. eller ons. 23. april ons. 14. eller tors. 15. maj ons. 28. maj ons. 28. eller fre. 30. maj fre. 30. maj tirs. 10. eller ons. 11. juni køres normalt man. 22. eller tirs. 23. december tirs. 23. december køres normalt fre. 2. januar 2015 Husk at der tømmes fra kl. 5 i dagene omkring helligdagene. 28

29 Ændrede tømmedage genbrug Helligdag Skærtorsdag 17. april Langfredag 18. april 2. Påskedag 21. april St. Bededag 16. maj Kr. Himmelfartsdag 29. maj 2. Pinsedag 9. juni Juleaftensdag 24. december Juledag 25. december 2. Juledag 26. december Nytårsaftensdag 31. december 1. januar 2015 Tømmes man. 14. eller tirs. 15. april tirs. 15. eller ons. 16. april tirs. 22. eller ons. 23. april ons. 14. eller tors. 15. maj tirs. 27. eller ons. 28. maj tirs. 10. eller ons. 11. juni lør. 20. december man. 22. eller tirs. 23. december lør. 27. december man. 29. eller tirs. 30. december fre. 2. eller lør. 3. januar 2015 Husk at der tømmes fra kl. 5 i dagene omkring helligdagene. 29

30 Kundeservice På vores hjemmeside kan du bl.a. Melde flytning Få hjælp til at forstå din regning Bestille udskiftning af affaldsbeholder Se sorteringsvejledninger Se åbningstider Se tømmetidspunkter Se hvor vi graver Se aktuel info Din regning Vi udsender ca regninger årligt, fordelt på 2 rater, med forfald i marts og september. Raten i marts indeholder din årsafregning for året før. Takster På vores hjemmeside kan du se taksterne for vand, spildevand og affald. Giv os besked hvis Du flytter/sælger hus Der sker lejerskifte i udlejningsejendom (vandkunder) Der sker væsentlige ændringer i husstandens størrelse Der sker ændring af tilslutningsforhold (kloakering) Du ændrer vandforsyning fra egen boring til vandværk Vi bliver glade hvis Du indberetter din måleraflæsning straks efter modtagelse af måleraflæsningskortet i december. Du tilmelder din betaling til PBS. Dette er en fiktiv regning. Du kan se en forklaring på din regning på 30

31 Genbrugspladserne Tønder Genbrugsplads, Håndværkervej 40, Tønder Løgumkloster Genbrugsplads, Industrivej 17A, Løgumkloster Hølleskov Genbrugsplads, Hølleskovvej 9A, Toftlund Skærbæk Genbrugsplads, Biovej 2, Skærbæk Rømø Genbrugsplads, Havnebyvej 114, Rømø Åbningstider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag sommer* Søndag vinter Hølleskov, Skærbæk, Løgumkloster Lukket Tønder Lukket Rømø Lukket Lukket Lukket Lukket Lukket *sommertid 30/3 26/ Genbrugspladserne har lukket alle helligdage samt 1. maj, 5. juni (Grundlovsdag), 24. og 31. december. Genbrugsbutikken Genbrugsbutikkens adresse: Industrivej 6A, 6240 Løgumkloster Butikken har åbent: mandag til onsdag torsdag 8-17 fredag lørdag i måneden 9-12 Butikken har lukket alle helligdage, 1. maj, 5. juni (Grundlovsdag) samt fra 24. til 31. december. Tømmedatoer affald I 2014 fortsætter du med at få tømt affald samme dag og rytme, som i Inde i folderen kan du finde en oversigt over hvilke dage du får tømt, hvis din tømmedag falder på en helligdag. Du kan også finde dine tømmedage på vores hjemmeside eller ved at benytte vores app. Noter dagene i kalenderen her. Grenpladser Ud over genbrugspladserne, er der flere grenpladser rundt om i Tønder Kommune. Hvor pladserne ligger kan du se på www. toender-forsyning.dk og i vores app. Grenpladserne må kun benyttes til grenog haveaffald. 31

32 Tønder Forsyning A/S Stationsvej Bredebro Tlf

33 1. halvår 2014 JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI O 1 Nytår L 1 L 1 T 1 T 1 S 1 T 2 S 2 S 2 Fastelavn O 2 F 2 M 2 23 F 3 M 3 6 M 3 10 T 3 L 3 T 3 L 4 T 4 T 4 F 4 S 4 Prins Henrik O 4 S 5 O 5 Kronprinsesse Mary O 5 L 5 M 5 Danmarks befrielse 19 T 5 Grundlovsdag M 6 Hellig 3 konger 2 T 6 Prinsesse Marie T 6 S 6 T 6 F 6 T 7 O 8 T 9 Prinsesse Josephine/ Prins Vincent F 7 L 8 S 9 F 7 L 8 S 9 M 7 15 T 8 O 9 DK besættelse O 7 T 8 F 9 L 7 Prins Joachim S 8 Pinsedag M 9 2. pinsedag 24 F 10 M 10 7 M T 10 L 10 T 10 L 11 T 11 T 11 F 11 S 11 O 11 H.K.H. Prinsgemalen S 12 O 12 O 12 L 12 M T 12 M 13 3 T 13 T 13 S 13 Palmesøndag T 13 F 13 T 14 F 14 F 14 M O 14 L 14 O 15 L 15 L 15 T 15 T 15 S 15 Valdemarsdag T 16 S 16 S 16 O 16 Dronning Margrethe II F 16 Store bededag M F 17 M 17 8 M T 17 Skærtorsdag L 17 T 17 L 18 T 18 T 18 F 18 Langfredag S 18 O 18 S 19 O 19 O 19 L 19 M T 19 M 20 4 T 21 O 22 T 20 F 21 L 22 T 20 Jævndøgn F 21 L 22 S 20 Påskedag T påskedag M 21 Prinsesse Isabella 17 O 21 T 22 T 22 F 20 L 21 Længste dag S 22 T 23 S 23 S 23 O 23 F 23 M F 24 Prinsesse Athena M 24 9 M T 24 L 24 T 24 Skt. Hans dag L 25 T 25 T 25 F 25 S 25 O 25 S 26 O 26 O 26 L 26 M 26 Kronprins Frederik 22 T 26 M 27 5 T 27 T 27 S 27 T 27 F 27 T 28 F 28 F 28 M O 28 L 28 O 29 L 29 T 29 T 29 Kristi himmelfartsdag S 29 T 30 S 30 Sommertid begynder O 30 F 30 M F 31 M L 31

34 Tønder Forsyning Telefon: Akut hjælp Har du akutte problemer med brud på vand- eller kloakledning uden for åbningstiden ring på døgnet rundt. Administrationens åbningstider mandag-torsdag 8-15 fredag 8-13 Tønder Forsyning Stationsvej Bredebro Du er altid velkommen til at kontakte os. 2. halvår 2014 T 1 JULI F 1 AUGUST SEPTEMBER M 1 36 O 1 OKTOBER NOVEMBER L 1 DECEMBER M 1 49 O 2 L 2 T 2 T 2 S 2 T 2 T 3 S 3 O 3 F 3 M 3 45 O 3 F 4 M 4 32 T 4 L 4 T 4 T 4 L 5 T 5 F 5 S 5 O 5 F 5 S 6 O 6 L 6 M 6 41 T 6 L 6 M 7 28 T 8 T 7 F 8 S 7 M 8 37 T 7 O 8 F 7 L 8 S 7 2. søndag i advent M 8 50 O 9 L 9 T 9 T 9 S 9 T 9 T 10 S 10 O 10 F 10 M 10 Morten Bisp 46 O 10 F 11 M T 11 L 11 T 11 T 11 L 12 T 12 F 12 S 12 O 12 F 12 S 13 O 13 L 13 M T 13 L 13 M T 15 O 16 T 14 F 15 L 16 S 14 M T 16 T 14 O T Prins Christian F 14 L 15 S 16 S søndag i advent M T 16 T 17 S 17 O 17 F 17 M O 17 F 18 M T 18 L 18 T 18 T 18 L 19 T 19 F 19 S 19 O 19 F 19 S 20 O 20 L 20 M T 20 L 20 M T 22 Prins Felix O 23 T 24 T 21 F 22 L 23 S 24 S 21 M T 23 Jævndøgn O 24 T 21 O 22 T 23 F 24 F 21 L 22 S 23 M S søndag i advent M 22 Korteste dag 52 T 23 O 24 F 25 L 26 S 27 M T 26 O 27 T 25 F 26 L 27 L 25 S 26 Sommertid ender M T 25 O 26 T 27 T 25 Juledag F juledag L 27 M T 29 T F Prins Nikolai S 28 M T 28 O 29 F 28 L 29 S 28 M 29 1 O 30 T 31 L 30 S 31 T 30 T 30 F 31 S søndag i advent T 30 O 31

Tønder Forsyning. drikkevand spildevand affald

Tønder Forsyning. drikkevand spildevand affald 2015 Tønder Forsyning drikkevand spildevand affald VELKOMMEN TIL TØNDER FORSYNING Forsyningsområdet er og vil i fremtiden være en branche i en rivende udvikling. Nye teknologiske muligheder kombineret

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle Affaldshæfte 2015 Flasker fyldes mange gange De fleste hele flasker skylles grundigt og fyldes op igen. En flaske kan bruges op til 25 gange, før man er nødt til at smelte dem om. Skår og konservesglas

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune Kære sommerhusejer / borger Fra den 27. april 2009 får vi ens affaldsordninger i hele kommunen. Det betyder, du skal aflevere dit affald på en ny

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømning af bundfældningstanke Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømningsordning Tømningsordning Skive Kommune har af hensyn til miljøet indført en obligatorisk tømningsordning, som det ikke er muligt

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5 Affaldshåndbog 2014 erhverv Affald er fremtidens råstof og du er leverandøren Affald er i et moderne samfund en vigtig og dyrebar ressource. EU forudsiger,

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Tømning af husspildevandstanke

Tømning af husspildevandstanke Tømning af husspildevandstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING GODE RÅD Furesø Fælles tømningsordning Alle ejendomme med en bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2014 * 2015 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,25 9,33 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,50 4,54 Fast afgift pr. måler 595,00 603,75 Leje af måler/bimåler

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Mærkater til ekstra sække (via web-shop) 20,00 20,00 20,00 20,00 24,00 *

Mærkater til ekstra sække (via web-shop) 20,00 20,00 20,00 20,00 24,00 * Renovation Sækketømning - 14 dgs tømning 756,00 756,00 756,00 756,00 910,00 * Vinterfradrag sommerhus - uge 44-13 -319,85-319,85-319,85-319,85-385,00 * Sommerlæg for ugetømning- uge 22-35 203,54 203,54

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald 1 Dagsorden Præsentation Dagrenovation og genbrug Containerpladserne Øvrige anlæg Farligt affald 2 Affald og genanvendelse Landbrug kan være med i Sønderborg Affalds genbrugsordning, hvis følgende er opfyldt

Læs mere

Sorteringsvejledning 2013

Sorteringsvejledning 2013 Sorteringsvejledning 2013 App Akkumulatorer Apotekerordning Asbestholdigt affald Batterier Bekæmpelsesmidler Bestiller ordning Aalborg Forsyning, Renovation har nu også en Skidt App: Hjælp os med at holde

Læs mere

BOLIGFORENINGENS AFFALDSGUIDE

BOLIGFORENINGENS AFFALDSGUIDE BOLIGFORENINGENS AFFALDSGUIDE FOR LEJE-, EJER- OG ANDELS- BOLIGFORENINGER 1 INDHOLD Forord... 3 Boligforeningens affaldsguide.... 4 Er du ny affaldsansvarlig?... 4 BOLIGFORENINGENS INDRETNING 5 Standplads...

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv KR? MINIGUIDE NULskrald mindre affald mere liv Guiden omhandler ikke alt affald, men de mest almindelige typer. På de sidste sider kan du selv notere gode råd, og så kan du til enhver tid få hurtige svar

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D 1 Indledning Før jeg lavede opgaven, vidste jeg godt at det var forkert at smide med affald, og at det er godt at genbruge. Men emnet har fået mig til at åbne

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand.

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Velkommen som kunde Om Aarhus Vand Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Vi håndterer også dit spildevand gennem kloaksystemet

Læs mere

TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT?

TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT? TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT? 1 HVEM SKAL JEG KONTAKTE? SIMON MOOS A/S Tømmer din samletank efter aftale med Provas.

Læs mere

Udfyld vores. spørgeskema. Og vind en. ipad. mini. og andre spændende præmier FORSYNINGSKALENDER

Udfyld vores. spørgeskema. Og vind en. ipad. mini. og andre spændende præmier FORSYNINGSKALENDER og andre spændende præmier Udfyld vores spørgeskema Og vind en ipad mini FORSYNINGSKALENDER 2013 En vigtig ressource Affald er en vigtig ressource I 2007 udkom den første spildevands- og affaldskalender,

Læs mere

Velkommen til Sønderborg Forsyning

Velkommen til Sønderborg Forsyning Velkommen til Sønderborg Forsyning Du ved det måske ikke, men Sønderborg Forsyning er en del af din dagligdag. Vi tager os af en stor del af vandforsyningen, håndtering af dit spildevand, dit affald og

Læs mere

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Lemvig Kommune har en obligatorisk tømningsordning, som Lemvig Vand & Spildevand A/S administrerer.

Læs mere

Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015

Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015 Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015 Bestyrelsen: Formand: Hans Chr. Kryger Havesalg- Ankesager It. Træffes Mandag 18-20 tlf.: 51895211 Kasserer: Maria Næss-Schmidt Træffes Onsdag 18-20 tlf.: 91883261

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald

Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald Miljø - med ren samvittighed Favrskov FORSYNING Nyt forsyningsselskab 25. maj 2010 blev Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Spildevand A/S og Favrskov

Læs mere

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen.

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Bilag 1: Forslag til tillæg 4, til Ringsted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, incl. 2 bilag. Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Særlige bestemmelser for aflevering af mindre

Læs mere

Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! Genbrug. put støv og aske i lukkede poser. det Skal også sorteres

Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! Genbrug. put støv og aske i lukkede poser. det Skal også sorteres nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2014 AFFALD KBH Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! go grillvane put støv og aske i lukkede poser LÆS MERE PÅ SIDE 2 det Skal også sorteres LÆS

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Familiens affalds - og Genbrugshæfte

Familiens affalds - og Genbrugshæfte Familiens affalds - og Genbrugshæfte august 2012 til beboerne i tranemosegård afd. 12 Dette hæfte skal hjælpe dig med at sortere og fordele dit genbrug sam komme af med dit affald på den rigtige måde.

Læs mere

Årsopgørelse - 2013. Årsopgørelse for perioden 01.01.2013-31.12.2013. Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør. Kære Stig Dragholm

Årsopgørelse - 2013. Årsopgørelse for perioden 01.01.2013-31.12.2013. Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør. Kære Stig Dragholm Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25, 3000 Helsingør Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør CVR.nr.: 25 16 51 60 EAN.nr.: 5790001124854 Tlf.: 48 40 50 50 E-mail: kundeservice@fh.dk www.fh.dk

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S DIT FORSYNINGSSELSKAB VELKOMMEN Kære forbruger i Allerød Kommune. Velkommen til dit forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningen Allerød Rudersdal har

Læs mere

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden Erhverv på de kommunale genbrugspladser 2012 1 www.renovest.dk Værdifuld viden AARS GENBRUGSPLADS LØGSTØR GENBRUGSPLADS Dybvad Mølle Vej 1, 9600 Aars Mandag - fredag... kl. 07.00-17.00 Lørdag... kl. 09.00-15.00

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej Håndtering af affald Afdeling 5 - Fyrkildevej Lån en trailer Ved bortskaffelse af diverse til genbrugsplads kan du låne en trailer ved henvendelse på varmemesterkontoret. Depositum kr. 00,- Indhold Affaldstyper...4

Læs mere

Familiekalender 2015. Plus 2016 kalender

Familiekalender 2015. Plus 2016 kalender amiliekalender 0 olbjerg, alling, årslet, Beder Plus 0 kalender andlægerne i årslet Vidste du at... andlægerne i årslet også laver norkeskinner, retter skæve tænder på få uger, udfører akupunktur og indsætter

Læs mere

Hvad er klinisk risikoaffald?

Hvad er klinisk risikoaffald? Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning for klinisk

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Velkommen. til Haveforeningen Engly

Velkommen. til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Når man køber hus i Engly, skal man godkendes af bestyrelsen. Det fremgår af Haveforeningen Englys vedtægter, som nye beboere forpligter

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Distrikterne i Flensborg By ønsker en glædelig jul og alt godt i

Distrikterne i Flensborg By ønsker en glædelig jul og alt godt i Dampskibet Alexandra, akvarel malet af Kay von Eitzen Distrikterne i Flensborg By ønsker en glædelig jul og alt godt i Dette års kalender viser billeder af skibe, der i en del årtier sejlede på Flensborg

Læs mere

sortering Dit affald er penge værd

sortering Dit affald er penge værd nyhedsbrev fra københavns kommune september 2010 AFFALD KBH guide til genbrugsstationer RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN sortering Dit affald er penge værd læs mere på side 2 og 3 HUS ELLER LEJLIGHED?

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Referat af Informationsmøde for TestPiloter

Referat af Informationsmøde for TestPiloter Referat af Informationsmøde for TestPiloter Mødetidspunkt: Tirsdag d. 25. august 2015 kl. 18-20 Mødested: Mødedeltagere: Glostrup Bibliotek TestPiloter og fra Glostrup Forsyning; Projektleder Jannik Olsen

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til :

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Formand: Hans Bøttcher Træffes Mandag kl. 17-20 Tlf. 51 89 52 11 Næstformand: Hans Chr. Kryger Henvendelse

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Betalingsinfo. n o v e m b e r 2 0 0 6. ALKA har fokus på Betalingsservice i salgsarbejdet. Husk ændrede afleveringsfrister i december

Betalingsinfo. n o v e m b e r 2 0 0 6. ALKA har fokus på Betalingsservice i salgsarbejdet. Husk ændrede afleveringsfrister i december english version on www.betalingsservice.dk n o v e m b e r 2 0 0 6 Betalingsinfo aktuel information om Betalingsservice danmark tager skridtet fuldt ud I sidste nummer af Sygeforsikringen danmark s medlemsblad

Læs mere

KBH. Jeg passer på miljøet for vores børns fremtid. læs mere på side 6-7

KBH. Jeg passer på miljøet for vores børns fremtid. læs mere på side 6-7 nyhedsbrev fra københavns kommune JUNI 2009 AFFALD KBH Jeg passer på miljøet for vores børns fremtid SORTER DIT AFFALD find nærmeste Genbrugsstation læs mere på side 2-3 SPAR PÅ SKRALDET følg varens vej

Læs mere

Betalingsbetingelser m.v. for

Betalingsbetingelser m.v. for Betalingsbetingelser m.v. for Tønder Forsyning A/S og dennes datterselskaber Udarbejdet: juni2010 Revideret: nov. 2010 Version: 2. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hæftelse... 3 3. Fakturering

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Familiekalender 2015. Plus 2016 kalender. Risskov

Familiekalender 2015. Plus 2016 kalender. Risskov amiliekalender Plus kalender elefon 0 0 0 Alarm JANUAR Politi Nytårsdag 0 Hellig konger Prins Vincent / Prinsesse Josephine it&und i /! 0 0 Prinsesse Athena 0 Kvalitetstræning for alle og kompetent it&und

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 10-06-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... På Sporet af Skidtet. 3.-6. klasse. Navn: VARETRANSPORT

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... På Sporet af Skidtet. 3.-6. klasse. Navn: VARETRANSPORT .......................................... På Sporet af Skidtet 3.-6. klasse Navn: 1 Havnegades nedgravede løsninger Tegn eller skriv fem forskellige slags affald til hver fraktion Hvorfor er dette en

Læs mere

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 24-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skolernes aktivitets- og feriekalender

Skolernes aktivitets- og feriekalender Ma 1 27 2 Juli 3 4 5 6 7 Ma 8 28 9, 10, 11, 12, 13, 14, Ma 15 29 16, 17, 18, 19, 20, 21, Ma 22 30 23, 24, 25, 26, 27 28 Ma 29 31 30 31 21 22 23 24 25 Ma 26 35 27 28 29 30 31 August 22 arbejdsdage ekskl.

Læs mere

-1111KALUNDBORG IPLAN, BYG OG MILJØ -. .~~II. Sandlodsvej Benny H. Herlyng Askeskellet 14, 2 2000 Frederiksberg. Til grundejerforeningens

-1111KALUNDBORG IPLAN, BYG OG MILJØ -. .~~II. Sandlodsvej Benny H. Herlyng Askeskellet 14, 2 2000 Frederiksberg. Til grundejerforeningens IPLAN, BYG OG MILJØ -. -1111KALUNDBORG.~~II KOMMUNE Returadresse: Plan Byg og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Sandlodsvej Benny H. Herlyng Askeskellet 14, 2 2000 Frederiksberg DATO 25-02-2011 SAGSNR.

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

GOD KOMPOST - GLAD HAVE

GOD KOMPOST - GLAD HAVE GOD KOMPOST - GLAD HAVE Skibstrup Kompost og Skibstrup Topdress 2 Skibstrup Kompost - det naturlige valg Al kompost fra Skibstrup Affaldscenter er fremstillet af rent haveaffald grene, blade og græs fra

Læs mere

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51 VELKOMMEN til REMISEN HAB Afdeling 51 REMISEN En remise er en bygning med spor til opbevaring af lokomotiver og jernbanevogne. På vores Remisen, lå der før en remise med værksted, hvor togene blev efterset.

Læs mere

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten Referat Affaldsbasar 29.11.2012 - Stenløse Rådhus kl. 17-20 Deltagere: Borgere, se vedlagte liste over grupper. Fra Center for Teknik og Miljø: Ingela Karlsson, centerchef, Malene Leth Kobbernagel, Tina

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Her er hvad Miljøgården modtager

Her er hvad Miljøgården modtager Her er hvad Miljøgården modtager Små Batterier kan leveres ved vores siloer Alkaline, lithium, knapcelle, brunstensbatterier og genopladelige batterier. Dæk Dæk med/uden fælge. Dækkene skal være rene og

Læs mere

KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK. b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd

KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK. b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Formålet med en tømningsordning i Aalborg Kommune er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

På listen nedenfor kan du se, hvilke ting der hører til i hvilken sortering. Du kan også få information om, hvordan sorteringerne bliver genanvendt.

På listen nedenfor kan du se, hvilke ting der hører til i hvilken sortering. Du kan også få information om, hvordan sorteringerne bliver genanvendt. Sorter dit affald På vores genbrugspladser er der store blå skilte på alle containerne. Skiltene har et nummer og en tekst om sorteringen af de forskellige slags affald. Nummeret er den nemmeste måde at

Læs mere

Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar?

Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? 8% % Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? 8% % Hvor mange gange om ugen tømmer I skraldespanden i køkkenet? - % -4 8% -7 9% 4 Mere

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere