Tilhængernes stærkeste kort er deres umådeligt overlegne ressourcer. over medierne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilhængernes stærkeste kort er deres umådeligt overlegne ressourcer. over medierne."

Transkript

1 FOLK i Nr. 4 Juni/juli 2008 BEVÆGELSE D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Peoples' Movement har travlt med masser af møder og aktiviteter. Her er organisationens talsperson Patricia McKenna (til højre) ved et pressemøde i Campaign Agaiinst the EU Constitution. Foto: MichaelY CAEUC Debatmøde i Mullingar med People's Movements talsperson, tidligere EU-parla ments - medlem for De Grønne Patricia McKenna. Foto: Frank Keoghan People's Movement Østrigske traktat-modstandere ved markering for den irske ambassade i Wien. Den 30. maj er der planer om markeringer ved de irske ambasser rundt om i EU-landene herunder ambassaden i København. Se mere på www. folkebevaegelsen.dk. Foto: Klaus Faißner Læs i øvrigt Lederen af Søren Søndergaard: Undtagelse fra Lissabontraktaten, tak! Side 2 EU-præsident i svøb Jeg er ikke kandidat, siger Fogh og rejser videre rundt i verden Side 3 Afstemningsdato til sommer Flere partier advarer Fogh mod afstemning i september Side 3 Hvordan redder vi konfliktretten? Om fagbevægelsens udfordringer efter tre EU-domme Side 4 Euroen er nationalistisk Svar på finansministerens kronik i Berlingske Side 4 Hvem har købt Venstre? R, V, K og DF stemte imod lobby-kontrol i EU Side 5 Ungdom mod EU udvikler sig Flere aktiviteter, ny ansat og skolestartskampagne Side 5 EU-modstand på grundlovsdag Syv arrangementer rundt om i landet Side 7 Irland kan stemme nej til Lissabon-traktaten 12. juni gennemføres den eneste folkeafstemning, EU ikke kunne snyde sig fra. Irerne er de eneste, der spørges om den forklædte EU-forfatning. Der er en god chance for et nej, vurderer Frank Keoghan fra People s Movement Torsdag den 12. juni kl har irske vælgere adgang til stemmeboksene, hvor de skal stemme ja eller nej til Lissabontraktaten. Stemmeoptællingen vil begynde den efterfølgende morgen og vil blive offentliggjort om eftermiddagen. Valgkampen har længe kørt på højtryk i Irland, hvor EU-kommissionens formand José Manuel Barroso og næstformand Margot Wall ström samt Tysklands forbunds kansler Angela Merkel har været blandt det tunge skyts, som traktat-tilhængerne har tilkaldt. Når kommissionsformanden besøger Irland og deltager i kampagnen for et ja, er det grov indblanding i interne irske affærer fra EU-institutionernes side og et forsøg på udenlandsk overgreb på det irske folks forfatningsmæssige rettigheder, lød det promte fra talspersonen for den tværpolitiske nej-bevægelse People s Movement Gluaiseacht an Phobail, det tidligere irske EU-parlamentsmedlem Patricia McKenna. Regeringen har ført en voldsom skræmmekampagne, hvor den irske Europa-minister Dick Roche f.eks. har advaret om, at den europæiske union vil gå i stykker, hvis irerne stemmer nej. Jeg tror, Dick Roche irriterer folk. De bryder sig ikke om at blive belært af ham, vurderer Frank Keoghan, som er generalsekretær i People s Movement. Men han erkender, at kampen er hård. Tilhængernes stærkeste kort er deres umådeligt overlegne ressourcer og stort set totale dominans over medierne. Kamp indenfor fagbevægelsen Ja-siden har ført i meningsmålingerne, men Frank Keoghan er fortrøstningsfuld. Min fornemmelse siger mig, at der er tæt løb mellem ja- og nej-siden i øjeblikket, og at der vil blive en lav stemmedeltagelse i Dublin. Det vil gavne nej-siden. Men det er stadig for tidligt at sige noget. Land brugets organisationer og fagbevægelsen som helhed har endnu ikke besluttet sig. To store irske fagforbund har dog besluttet at anbefale deres medlemmer at stemme nej forbundet TEEU (Technical, Engi - neer ing & Electrical Union) og forbundet Unite. TEEU fik stor indflydelse på meningsdannelsen, fordi det kom godt ud i medierne. Og det siger jeg ikke bare, fordi jeg er medlem af ledelsen i TEEU og stemte for beslutningen. Måske er det fordi, det er det næststørste forbund, og det rystede det etablerede samfund. Men roen har lagt sig, da der Aktiviteter i Danmark også er nogle få fagforbund, der anbefaler et ja. Det største forbund SIPTU beslutter sig først den 29. maj, og ingen ved, hvad vej det vil gå (lige før bladet kom i trykken besluttede irsk LO (ICTU) at anbefale et ja, red.). Folk føler, at noget bliver skjult. Hvis folk får nok kendskab til traktaten, så tror jeg, flertallet vil stemme nej, siger han, men erkender, at kampen er hård. Folkebevægelsen mod EU arbejder på at lave en markering sammen med bl.a. Udfordring Europa foran den irske ambassade i København på Østbanegade 21 ved Østerport Station. Endvidere er der planer om arrangementer omkring selve afstemningsdagen torsdag den 12. juni og/eller den 13. juni. Læs mere om dette på eller ring og spørg. Derudover kan du skrive under på en appel på internettet til de irske vælgere om at stemme nej på vegne af dig og alle andre i EU, som ikke får lov til at stemme. Det kan du gøre på

2 2 Folk i Bevægelse nr. 4/2008 LEDER Undtagelse fra Lissabontraktaten, tak! Af Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU For 16 år siden den 2. juni 1992 stemte den danske befolkning nej til Maastricht-traktaten. Dermed havde befolkningen sat en kæp i hjulet for den fortsatte unions-udvikling. For at dokumentere, at det kun var de dumme danskere, der ikke elskede EU-staten, udskrev den franske præsident, Francois Mitterand, en folkeafstemning til afholdelse den 20. september Den var nær endt i endnu en katastrofe for EU. Kun 51 pct. af franskmæn - dene stemte ja til Maastricht-traktaten, mens 49 pct. stemte nej. Nu var gode råd dyre. Virkeligheden havde vist EUeliten, at direkte indflydelse til EUs befolkninger bestemt ikke var en god idé. I stedet gjaldt det om hurtigt at finde en isoleret dansk løsning, som kunne få den danske befolkning til at makke ret. Redskabet til at nå dette mål var de fire danske undtagelser. Med dem fik Danmark lov til at stå uden for Maas tricht-traktaten, når det handlede om forsvarsområdet, den overstatslige del af det retslige område, unionsborgerskabet og den fælles mønt. Dette blev formaliseret i den såkaldte Edinburgh-aftale, som et lille flertal af den danske befolkning godkendte ved omafstemningen den 18. maj Det er altså en historisk kendsgerning, at de fire danske undtagelser blev indført af rent taktiske grunde. Det handlede alene om at omgå det danske nej, så dette nej ikke forhindrede den fortsatte opbygning af EU-staten. De danske ja-partier, bortset fra dele af SF, har da også efterfølgende gjort alt, hvad de kunne for at komme af med undtagelserne. Omvendt har bl.a. Folkebevægelsen mod EU forsvaret undtagelserne som en lille rest af den sejr, befolkningen vandt med Nej et til Maastricht-traktaten i Foto: Poul Ib Henriksen Bortset fra, at kronen ikke er blevet devalueret til en euro, så har undtagelserne haft en begrænset betydning i de forløbne år. Udviklingen af et fælles EU-militær er gået relativt langsomt, og de overstatslige dele af EUs rets politik har været til at overse. Men dette vil ændre sig dramatisk med Lissabon-traktaten. Hvis den træder i kraft, vil der komme fuld turbo på det fælles EU-militær og på den fælles EU-retspolitik. Alene derfor ville det være helt naturligt, at den danske befolkning, ligesom den irske, fik mulighed for at tage stilling til Lissabon-traktaten ved en folkeafstemning. Men så demokratisk kunne EU-eliten i Danmark ikke drømme om at være. Sporene fra 1992 skræmmer stadig! I stedet ser vi igen Ja-sidens manipulation: Den Lissabontraktat, som betyder et stort skridt fremad mod EU-staten, får befolkningen ikke lov at stemme om. Til gengæld skal befolkningen endnu engang tvinges til at stemme om de undtagelser, som EU-eliten så gerne vil af med. Men det skal være løgn! Vi skal formå at gøre efterårets forventede folkeafstemning om undtagelserne til en folkeafstemning for eller imod Lissabon-traktaten. Hvis den danske befolkning siger nej til ophævelse af et eller flere af forbeholdene, så har den samtidig sagt nej til den udvikling, som fremgår af Lissabon-traktaten. Et nej må kort sagt betyde, at EU-eliten i Danmark skal tage ned til deres venner i Bruxelles og meddele, at Danmark alligevel ikke kan godkende Lissabon-traktaten. Nyt fra Parlamentet Af Nikolaj Villumsen & Maj Aslett-Rydbjerg Tys-tys pga. irsk afstemning EU-kommissær lover Irlands regering at lægge låg på kontroversielle nyheder. Ifølge en , som er blevet lækket, har den svenske EU-kommissær Margot Wallström, der er vice-kommissionsformand og ansvarlig for kontakten med borgerne, lovet, at Kommissionen vil nedtone kontroversielle nyheder, indtil den irske folkeafstemning om Lissabon-traktaten er blevet afholdt. Wallströms løfte til den irske regering skulle være givet under et møde i Dublin i foråret. en er skrevet af den britiske topdiplomat Elizabeth Green hjem til regeringen i London. I e- mailen redegør hun for den irske regerings taktik i forhold til folke - afstemningen og forklarer blandt andet, at folkeafstemningen afholdes i juni, fordi den irske regering frygtede, at den franske regering, der overtager EU-formandskabet efter sommeren, ville komme med ufordelagtige initiativer, især på det militære område. Opbyggelsen af en EU-hær var netop en af årsagerne til, at det neutrale Irland stemte nej til Nice-traktaten i Det fremgår også, at regeringen regner med, at folk ikke har tid til at læse traktaten, og at ja-kampagnen derfor skal fokusere på de generelle fordele ved EU-medlemskab, som et stort flertal bakker op om, snarere end indholdet i Lissabon-traktaten. Brugerbetalings forslag møder modstand Folkebevægelsens MEP Søren Søndergaard går imod Kommissionens forsøg på at indføre brugerbetaling i det danske uddannelsessystem gennem Erasmus Mundus universitetsprogrammet. Den europæiske studenterbevægelse bakker op om Folkebevægelsens krav om, at det skal være op til de enkelte lande, hvordan de vil finansiere deres uddannelsessystemer frem for Kommissionens ideologiske forslag, hvor landene tvinges til at indføre brugerbetaling. Jeg følger denne sag til dørs. Gratis uddannelse for alle er en grundsten i det danske samfund, og den skal EU ikke ændre på, fastslår Søren Søndergaard. Vaxholm, Viking og Rüffert EU-parlamentet besluttede ved sidste plenarsamling i Strasbourg, at den svenske socialdemokrat Jan STATSMINISTEREN Andersson skal skrive en rapport om udfordringerne for de kollektive overenskomster i EU. Under debatten pegede Jan Andersson på det absurde i, at EUs regler tillader, at en polsk arbejder bliver betalt 46% af, hvad hans tyske kollegaer på samme arbejdsplads bliver betalt for samme arbejde. Hvis det havde været en kvinde, havde man kaldt det diskrimination, sagde Jan Ansersson. Søren Søndergaard, der også talte under mødet, kritiserede, at et stort flertal i EU-parlamentet ukritisk havde stemt for ratificering af Lissabon-traktaten uden at garantere strejkeretten: Lønmodtagerne i ethvert land må have den ubetingede ret til at konflikte for at sikre, at tilrejsende arbejdere får mindst lige så meget som dem selv. Det er virkelig ikkediskrimination. Vi synes nemlig ikke, at tilrejsende arbejdere skal dis - krimineres med lavere løn. Alternativet er social dumping og en spiral mod bunden. Derfor må alle midler bruges for at sikre den frie og ubegrænsede konfliktret som minimum i form af en retslig bindende protokol til Lissabon-trak - taten. Praktikant i Bruxelles for Folkebevægelsen mod EU Folkebevægelsen mod EU tilbyder studerende praktikophold på vores kontor i Europaparlamentet i Bruxelles. Vi søger en praktikant med viden om EUs forhold til udviklingslandene, med interesse for kommunikation, eller en praktikant med kendskab til kommunikation, der har interesse for EUs forhold til udviklingslandene. Arbejdsopgaverne vil være fokuseret omkring Udvalget om International Handel (INTA) og på kontorets kommunikationsarbejde. Arbejdet i INTA vil have særlig fokus på de dele af dagsordenerne, der relaterer sig til udviklingslande. I forbindelse med udvalgets arbejde skal praktikanten udarbejde politiske analyser og eventuelle alternativer til udvalgets politik samt skrive artikler, læserbreve og dokumenter til brug for Folkebevægelsen og andre samarbejdspartnere. Derudover skal praktikanten deltage i det almindelige arbejde på Folkebevægelsens parlamentskontor. Næste praktikperiode er som udgangspunkt fra 25. august til 24. december Der ydes et månedligt tilskud til dækning af husleje, transport o.l. Ansøgningsfrist er 6. juni Der opslås i efteråret 2008 nye praktikstillinger fra medio januar medio juni For yderligere information og kontakt: Søren Søndergaard: MEP Søren Søndergaard, Europaparlamentet, ASP07F343, Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, Belgien af Carsten Graabæk

3 Folk i Bevægelse nr. 4/ EU-præsident i svøb Ajour Jeg er ikke kandidat til nogen international toppost, siger Fogh Rasmusssen og rejser videre rundt i verden imellem møderne med ja-partierne, der skal fjerne de danske EU-undtagelser Efter planen fastlagt i Lissabon-traktaten skal EU have sin første EU-præsident på plads 1. januar Men som i så mange andre forbindelser med EU får borgerne ikke nogen indflydelse på afgørelsen. Afgørelsen tegner til at blive truffet bag lukkede døre i Bruxelles som sædvanlig. I medierne får man klart indtryk af, at valgkampen forlængst er gået i gang. Og i følge bl.a. BBC og The Times er favoritten til posten den dansk statsminister. Le Monde fortæller, at han er den franske præsident Nicolas Sarkozys kandidat. Foghs mest markante modkandidater er angiveligt den tidligere britiske premierminister Tony Blair og Luxembourgs nuværende præsident Jens-Claude Juncker. Men blandt kandidaterne er også den tidligere franske præsident og hovedforfatteren af EU-forfatningen Valery Giscard d Estaing. Statsministeren kan tidligst udskrive folkeafstemninger om undtagelser til afhol - delse midt i september. Men flere partier advarer ham imod det Regeringspartierne har længe tilkendegivet, at de forventer folkeafstemning om EU-undtagelser i efteråret. I begyndelsen af maj lød rygterne på Christiansborg, at statsminister Anders Fogh Ras - mussen pønsede på at udskrive afstemning til afholdelse allerede i september. Da statsministeren fik overrakt en æresgrad på Cornenus Universitet i Budapest den 9. maj, blev han spurgt om, hvad planen var. Svaret lød, at regeringen vil komme med en udmelding hen over sommeren efter et par må - neders drøftelser med de øvrige ja-partier. Dette budskab sansynliggøres af den kendsgerning, at Dansk Institut for Internationale Stu - dier (DIIS) i slutningen af juni vil komme med den redegørelse om konsekvenserne af undtagelserne, som Folketinget har bestilt. Rygtet om den hurtige folkeafstemning inden Folketingets åb - ning i begyndelsen af oktober har imidlertid fået flere ja-partier Så der er tilsyneladende rift om posten. Men er Fogh i virkeligheden kandidat? Afstemningsdato kommer til sommer til at advare regeringen mod en hurtig afstemning. Socialdemokraternes EU-ordfører, Kim Mortensen, frygter et nej, hvis vælgerne føler sig kuppet, og siger i pressen: Det vil være forkert at hasteindkalde Folketinget i løbet af sommeren for at kunne få en afstemning allerede inden tinget åbner til oktober. Det rigtigste vil også være at få Lissabon-traktaten ratificeret i alle EU-landene og det har de faktisk året ud til at gøre. SFs EU-ordfører Anne-Grethe Holmsgård bakker ham op. Fortsat flertal for undtagelsespakken SF som vil afskaffe alle undtagelser bortset fra euro-undtagelsen advarer i øvrigt regeringen mod at sætte alle undtagelser til afstemning samlet. Og det er der god grund til. Ifølge den seneste menings må - ling, Megafon har lavet for TV2 Nyhederne, vil et flertal på 44 pct. stemme nej til afskaffelse af Euro giver ikke mere indflydelse Danmarks finansminister vil være med, hvor beslutningerne træffes. Hvis det er argumentet, så glem det, siger finansministeren fra EUs formandsland. Saxo Banks direktør er helt enig og vil slås mod euroen Den 6. maj tog finansminister Lars Løkke Rasmussen (V) hul på valgkampen forud for en varslet, men endnu ikke datobestemt folkeafstemning om euroen. Det skete med en kronik i Berlingske Tidende, hvor et af hovedargumenterne var, at Danmark fik mere indflydelse, hvis vi afskaffede euro-undtagelsen. Uden at sige et ondt ord om Cypern, så bliver jeg dog lidt forbavset over, at min cypriotiske kollega har adgangskort til beslutninger, som jeg står udenfor. Hvorfor? Fordi han er med i euro-klubben, skriver han i indledningen. Hans kollega i EUs nuværende formandsland ryster på hovedet af argumentet i en artikel i samme avis ca. to uger senere. Jeg har både været uden for og inde i eurogruppen, og jeg kender ikke til noget emne, der er blevet drøftet i eurogruppen, som ikke også er blevet drøftet i Den danske statsminister Anders Fogh Rasmussen på en af hans mange dage på valgkamp? i udlandet. Her sammen med slovenske værter ved et EU-topmøde i foråret. Foto: Det slovenske EU-formandskab Sansynlig plan for kandidatur og afstemninger I begyndelsen af april gennemgik Ritzau Statsministeriets kalender og konstaterede, at landets regeringsleder havde tilbragt 47 af årets første 100 dage i udlandet og stillet sig i spidsen for flere internationale initiativer. Lektor i statskundskab ved Syddansk Universitet Robert Klemmensen vurderede, at han ville knytte bånd til flere af verdens ledere for at fremme sine personlige ambitioner. Jeg er ikke kandidat til nogen international toppost. Og nu har jeg sagt her i dag, at jeg ikke har planer om at forlade posten som landets statsminister, prøvede Anders Fogh Rasmussen at sige flere gange efterfølgende. I det øjeblik han går ud i det danske politiske spil og siger, at han er kandidat uden for Danmark, er han færdig i dansk politik. Derfor er han nødt til at holde det hen så længe som muligt, lød iagtagelsen fra lektor i stats - kundskab ved Københavns Universitet Marlene Wind. Da Ritzau bad Statsministeriet om aktindsigt i dokumenter om forberedende arbejde i fht. til at skaffe Fogh en international toppost, blev det afslået med begrundelsen, at det ville kunne medføre en prisgivelse af hensynet til offentlige interesser. Der kunne godt ligge en strategi for, hvem man skulle kontakte for at bearbejde de mennesker, der til sin tid skal træffe beslutningen om tildelingen af posterne. Der kunne også være overvejelser om tidspunktet for EU-afstemningerne, og hvad der vil være hensigtsmæssigt med henblik på kandidaturerne, vurderede lektor i offentlig ret, Jørgen Albæk Jensen fra Århus Universitet i medierne. undtagelserne, hvis der spørges til dem som samlet pakke, mens 40 pct. vil stemme ja til fjernelsen af dem. Der er ingen grund til afstemning om det Edinburgh-forlig, som et flertal af befolkningen fortsat støtter. Forliget er 15 år gammelt, men det er hverken blevet støvet eller forældet. Tværtimod er undtagelserne fortsat af stor værdi på mange måder, lød kommentaren fra Folkebevægelsen mod EUs talsperson, Ditte Staun. økofin. Hvis det er argumentet, så glem det, siger Sloveniens finansminister, Andrej Bajuk, der bragte sit land ind i euroen i Samme budskab lød fra den danske direktør for den inter - nationalt orienterede Saxo Bank Lars Seier Christensen i Børsen: Det er fundamentalt ukorrekt, at Danmark får mere indflydelse ved at indgå som et af mange medlemmer af euroen i forhold til at have sin egen centralbank, sin egen pengepolitik og sin egen valuta, siger direktøren i finansverdenens dagblad og lover Lars Løkke Rasmussen kamp til stregen ved en kommende folkeafstemning. Traktaten for retten i to lande Både i Tyskland og Tjekkiet skal Lissabon-traktaten forbi landenes højesteret for at se, om ikke for meget kompetence bliver overdraget til EU-institutionerne. Kilde: Information Svenske fagforeninger kræver konflikt-garanti 7 ud af 10 delegerede på det svenske metalarbejderforbunds kongres vil ikke have ny Lissabon-traktat, hvis ikke overenskomsterne dækker østarbejdere. Kommunalarbejderne i Stockholm kræver garantier for konfliktret, før Sverige godkender traktaten. Og svensk LO presser Sveriges regering til at støtte kravet om en social protokol til traktaten. Kilde: Uklar dom om dyretransporter EF-Domstolen har afsagt en dom i sagen om danske særregler for dyretransporter. Men dommen er så uklar, at det stadig er usikkert, om de danske særregler er lovlige. Folkebevægelsen mod EU kritiserer, at EF-domstolen sætter markedsinteresser før dyrevelfærden, siger MEP Søren Søndergaard i en kommentar. Kilde: LandbrugsAvisen og Farlig asbest kan stoppe flyttecirkus Evakuer EU-parlamentet nu! Sådan lyder det fra Folkebevægelsen mod EU efter stort asbestfund i EUs bygning i Strasbourg, som det vil koste over 30 millioner kroner at fjerne. Der skal ikke bruges én skatte - yder-krone på at renovere asbestreden i Strasbourg, siger MEP Søren Søndergaard. Kilde: Ekstra Bladet EU advarer mod rygning, men støtter tobak I fik tobaksbønder 42 milliarder kroner i EU-støtte. Nu foreslår parlamentet at forøge og forlænge støtten tre år ud over det hidtidige stop, som er sat til 1. januar Tre danskere stemte for Christian Rovsing (K) samt Dan Jørgensen og Britta Thomsen (S). De to sidste har sagt, at det var en fejl. Søren Søndergaard som stemte imod finder det grotesk samtidig at bruge småpenge på antirygekampagner: Det svarer til, at landmineproducenterne brugte lidt af deres profit til benpro - teser. Kilde: Morgenavisen Jyllands-Posten

4 4 Folk i Bevægelse nr. 4/2008 Hvordan redder vi konfliktretten? Siden december 2007 har EU-domstolen gennem en række domme ikke bare godkendt underbetaling af udenlandsk arbejdskraft, men også begrænset lønmodtagernes ret til at konflikte mod social dumping Af Nikolaj Villumsen og Maj Aslett-Rydbjerg Uden retten til at iværksætte kollektive kampskridt vil fagbevægelsen stå uden det helt afgørende middel til at opnå overenskomst, når forhandlingerne går i hårknude. Begrænsning af konfliktretten er derfor et alvorligt angreb på det kollektive overenskomstsystem. Ikke mindst i en tid, hvor lønniveauet i flere sektorer på det danske arbejdsmarked er udsat for hård konkurrence. Som der står i Fagligt Ansvars pjece om Vaxholm & Rüffert-dommene Vaxholm-sagen handler om det svenske bygningsarbejderforbunds blokade af et skole - renoveringsarbejde i den svenske by Vaxholm, hvor lettiske bygningsarbejdere arbejdede for en løn langt under normal svensk løn. Dommen kom den 18. december 2007 og kan sammenfattes således: Det er ikke tilladt at bruge blokadevåbnet, hvis blokaden sigter på at få en arbejdsgiver til at betale mere end mindstelønnen. Mindstelønnen skal desuden være let at identificere på forhånd for udenlandske arbejdsgivere. Konklusionen på dommen er altså, at det kun kan kræves, at udenlandske firmaer overholder nogle minimumsbetingelser om emnet: Social dumping er ikke længere et fremtidigt skrækscenario, men en udfordring her og nu, og konfliktretten er det afgørende forsvarsmiddel. Foruden at have vendt op og ned på den forestilling, LO og DA samt skiftende regeringer har haft om, at EU ikke kan blande sig i konfliktretten, har dommene også udløst en chokbølge i store dele af den danske såvel som den europæiske fagbevægelse. EF-domstolens afgørelser er den foreløbige kulmination på det pres, EU gennem længere tid har lagt på løn og arbejdsvilkår, herunder mindsteløn. 3. april 2008 fulgte Rüffertdommen. Dommen hamrede konklusionen fra Vaxholm-dommen fast og afviste derudover både, at fagforeningernes uafhængige organisering af arbejdslivet skal have særlig vægt under EU-reglerne og at offentlige myndigheder i deres udbudsregler må integrere sociale hensyn via lønnen. Hvis du vil vide mere om de to domme kan du læse baggrundsartiklen i sidste nummer af FiB. Har du det ikke, så bestil det på eller læs artiklen på faglige rettigheder. Mange kan nok huske diskussionen om servicedirektivet, hvor Kommissionen havde fremlagt et forslag, der, hvis det var blevet vedtaget, havde gjort det muligt for udenlandske virksomheder at betale den løn, der gælder i firmaets hjemland. Et andet eksempel er havnedirektivet, der ville tillade, at skibes besætninger kunne laste og lodse, hvilket særligt ville være attraktivt for skibe fra lavt - lønslande. Direktivernes endelige form var ikke helt så grel, men det betyder ikke, at EU-kommissionen har opgivet ideen om at liberalisere EUs arbejdsmarkeder, hvilket tydeligt ses i Kommissionens udspil om flexicurity, der indeholder meget fleksibilitet og stort set ingen sikkerhed. EU-domstolens afgørelser rammer umiddelbart byggebranchen hårdest, fordi det er her, at løn-dis - kriminationen af østeuropæisk arbejdskraft er slået først igennem. Men det princip, som domstolen har slået fast, nemlig at de økonomiske friheder vejer tungere end faglige rettigheder, betyder, at alle sektorer kan komme under pres. Det er bare et spørgsmål om tid. Hvordan sikrer vi konfliktretten? EF-domstolens klare angreb på konfliktretten har fået folk op af stolen. John Monks, der er formand for den Europæiske Faglige Sammenslutning, ETUC, har kaldt dommen tilladelse til social dumping. Og ETUC har stillet krav om en social klausul, som slår fast, at fundamentale sociale rettigheder altid skal gå forud for EUs konkurrenceregler, og at lønmodtagerne skal have den ubetingede ret til at bekæmpe social dumping. Finn Sørensen, medlem af Fagligt Ansvars sekretariat, bakker op om kravet om en juridisk bindende social protokol: Vi mobiliserer fagbevægelsen for at få en juridisk bindende protokol til Lissabon-traktaten. Arbejdstagerrettigheder skal sættes før det indre marked. Kravet bakkes ikke op af den danske regering, der i stedet fore - trækker en tilpasning af de danske regler, men tilpasningsstrategien ændrer ikke ved, at EF-domstolen har slået fast, at man kun kan kræve, at udenlandske firmaer betaler mindsteløn. Derudover kan tilpasningsstrategien ikke undgå at svække fagbevægelsens uafhængige organisering af arbejdslivet. Som Eva-Britt Svensson, der er medlem af EU-parlamentet for det svenske venstreparti, siger: Det er EU-reglerne, der er problemet, derfor er det dem, der skal laves om. Og det er jo mest indlysende at tage fat på Lissabontraktaten! Denne holdning deles af Søren Søndergaard: Da flertallet i Folketinget godkendte Lissabon-traktaten uden til gengæld at få en løsning på problemerne, blev de medansvarlige for, at social dumping og angrebet på konfliktretten kan fortsætte. Jeg beklager folketingsflertallets opgivenhed, men så meget desto mere nødvendigt er det, at der opbygges en folkelig mobilisering mod dette angreb, siger Folkebevægelsens parlamentariker og fortsætter: EF-domstolens begrænsning af lønmodtagernes ret til at konflikte mod social dumping er fuldstændig i modstrid med de løfter, som skiftende regeringer har givet de danske vælgere i forbindelse med EU-medlemskabet. Derfor opfordrer jeg alle til gennem udtalelser og manifestationer at bakke kravet om en juridisk bindende social klausul aktivt op. Det gælder naturligvis også Anders Fogh Ras - mussen, som bør fremlægge og støtte ETUC s krav om en social klausul på det kommende EU-topmøde den juni. Finn Sørensen er enig i dette: Der skal lægges pres på partierne i Folketinget, for der skal jo være mindst et land, der kræver en juridisk bindende social protokol. I Danmark er vi tæt på målet, fordi Enhedslisten, DF og SF allerede støtter op om kravet. Får vi Socialdemokraterne med, så kan statsministeren pålægges at rejse kravet i EU, siger Finn Sørensen og tilføjer: Det er ikke en kamp, vi skal kæmpe alene, men sammen med resten af de gode kræfter i EU, afslutter Søren Søndergaard. Og peger på, at en af Irlands store fagforeninger, Technical Engineering and Electrical Union som konsekvens af dommene anbefaler sine medlemmer at stemme nej til Lissabon-traktaten. REPLIK: Regeringens finansminister Lars Løkke Rasmussen forklarede til Folketingets Europaudvalg den 9. maj, at hans seneste skriveri i pressen var folkeoplysning. Det oplysningsarbejde vil Jakob Lindblom gerne deltage i... Euroen er nationalistisk Af Jakob Lindblom, medlem af kampagne - udvalget og Folkebevægelsen mod EU i Århus I en kronik i Berlingske Tidende den 7. maj skrev finansminister Lars Løkke Ras - mussen, at Euroen blot er formaliseret fastkurspolitik, og at der ikke er større økonomiske argumenter for eller imod, men at det derimod er et rent politisk spørgsmål. Dermed lyder der unægteligt nye toner i forhold til skræmmekampagnen ved afstemningen i år 2000 med Lykketoft som finansminister, og de nye toner skal vi som nej-bevægelse naturligvis forholde os til. Personligt er jeg dog ikke enig i, at der ikke er fordele ved en selvstændig pengepolitik, men til gengæld er det helt befriende, at der lægges op til en politisk debat om euroen. Det har vi nemlig brug for! Desværre handler Lars Løkkes oplæg til en politisk debat kun om at få indflydelse og sidde med ved bordet, uagtet at euroen er konstrueret, så den er strengt undtaget for politisk indflydelse. Med andre ord, så får Løkke ingen indflydelse på euroen, om han så sidder nok så meget ved nok så mange borde! Dette budskab skal vi naturligvis ud med i Folkebevægelsen. Men hvis vi for alvor skal i offensiven, så skal euroen sættes ind i en større EU-politisk sammenhæng. Den fælles mønt er nemlig hverken ment som et økonomisk anliggende eller en pengepolitisk koordinering, men har derimod fra starten primært været tiltænkt en identitetsskabende rolle. Fra starten af EFs historie og især fra midten af firserne har specielt Kommissionen arbejdet benhårdt for at konstruere en slags national EU-identitet. Det er derfor, vi netop har set EU-flag på busserne på EUs nationaldag 9. maj. Og det er derfor, euroen blev opfundet og fremskyndet af daværende kommissionsformand Jacques Delors. Traditionelt regnes penge af forskerne som et utroligt stærkt identitetsskabende middel, hvor magthaverne kan fremsætte egne motiver, og euromønterne og sedlerne er ikke undtaget herfor. Der er både EU-flag og det geografiske område, EU-landene udgør, som et symbol på, at vi er et hele en slags EU-nation. Desuden er der arkitektoniske motiver fra antikken til vor tid, der ifølge Centralbanken selv skal fortælle historien om den fælles kulturelle og historiske arv, hvilket unægteligt minder om den klassiske nationalistiske slægtskabsmyte. Samtidig virker penge som det, forskerne har kaldt en bevidsthedsagent. Kort fortalt betyder det, at euroen virker identitetspåvirkende ved, at borgerne i deres daglige omgang med penge konstant mindes om tilstedeværelsen af EU, og derved får påvirket deres bevidsthed om at være borger i EU. Af andre bevidsthedsagenter i EU kan nævnes flaget, EU-nummerplader, som er på vej i Danmark, EU-pas og kørekort. Så Lars Løkke har ret i, at debatten om euroen først og fremmest bør være politisk, nemlig om hvorvidt vi accepterer en centralistisk identitetspåvirkning; om vi vil være EU-borgere i deres EU-land.

5 Folk i Bevægelse nr. 4/ Lobbyisme: Hvem har købt Venstre? EU-parlamentet havde en god mulighed for at øge kontrollen med lobbyisterne og de MEP ere, som tager imod lobbygaver uden at lade det registrere. Men forslaget faldt med et stort flertal bl.a. med hjælp fra danskere fra de radikale, Venstre, konservative og Dansk Folkeparti Af Mette Tonsberg, Bruxelles Torsdag den 8. maj stemte EU-parlamentet om at ændre reglerne for registrering af lobbyister. I Bruxelles anslås det, at der er mellem og lobbyister, der hvert år bruger hundrede af millioner euro på at få deres vilje igennem. Derfor er der næppe tvivl om, at der er brug for regler på området, bl.a. for at offentligheden og politikerne ved, hvem det er, der forsøger at påvirke EU-lovgivningen. Et lille fremskridt Folkebevægelsens repræsentant i EUparlamentet, Søren Søndergaard, har, siden forslaget så dagens lys i midten af 2007, arbejdet aktivt for at dreje forslaget i retning af mere åbenhed og demokrati. Det forslag, der blev stemt igennem, kom da også til at indeholde krav om et obligatorisk register med finansielle oplysninger for alle lobbyister. Umiddelbart efter afstemningen var Søren Søndergaard alligevel skuffet over resultatet: Jeg stemte for lobbyrapporten i dens endelige udgave, fordi den trods alt er et lille fremskridt i forhold til den nuværende situation, siger Sønder - gaard, der gerne havde set, at man var gået endnu længere. Søndergaard m.fl. havde derfor stillet en række ændringsforslag, der havde til formål at skabe mere åbenhed omkring, hvordan EUlovgivning bliver til. Afstemningen viste desværre, at der er langt igen, før EU-parlamentet ønsker at gennemføre en effektiv kontrol med lobbyvirksomhed. Langt de fleste af mine ændringsforslag om mere åbenhed, detaljerede oplysninger om, hvem lobbyisterne repræsenterer, hvad der skal ske i tilfælde af interessekonflikter m.m. blev stemt ned, fort - sætter Søndergaard. Der skal to til en tango Et af de store spørgsmål var, om EUparlamentet turde gå så langt, at det også ville øge kontrollen med lobbyisters gaver til parlamentets egne medlemmer. Søndergaard havde stillet et forslag om, at lobbyister for at få adgang til parlamentets område skal være forpligtiget til at afgive de samme oplysninger om udgifter til lobbyvirksomhed overfor medlemmer af Europaparlamentet, som disse er forpligtiget til at afgive i deres finansielle erklæringer. Der skal to til en tango. EU-parlamentet havde her en god mulighed for ikke bare at øge kontrollen med lobbyisterne, men også med de MEP ere, som tager imod lobbygaver uden at lade det registrere, siger Søndergaard. Men også dette forslag faldt med et stort flertal, bl.a. med hjælp fra danske MEP ere fra de radikale, Venstre, konservative og Dansk Folkeparti. Hvem har købt Venstre? Forslaget om regler for registrering af lobbyister kom ellers i en tid, hvor alle taler om mere åbenhed og demokrati i EU-systemet. Derfor undrer det Søndergaard, at et flertal ikke var villig til at gå videre end som så. I en dansk kontekst er det om muligt endnu sværere at forstå, at dette flertal imod ændringsforslagene talte samtlige af Venstres medlemmer af EU-Parlamentet. Det stemmer slet ikke overens med Venstres eget principprogram, hvor man om EU bl.a. skriver: Mere åbenhed og demokrati skal sikres ved en åben beslutningsproces..., siger Søndergaard. Også det konservative medlem Christian Rovsing stemte imod ændringsforslagene. Ifølge Søndergaard er forklaringen på dette simpel: Når det ikke lykkedes at komme længere denne gang, er det i sig selv et bevis på, hvor stor indflydelse lobbyister har på EU-systemet, konstaterer Søndergaard. Søren Søndergaards tale i EU-Parlamentet om lobbyisme kan ses og høres på Folkebevægelsen mod EUs hjemmeside: ungdomshjørnet Ungdom mod EU udvikler sig Flere aktiviteter rundt om i landet og ansættelse på sekretariatet i foråret. Skolestartskampagne og afstemninger efter sommer Af Rina Ronja Kari, talsperson, Ungdom mod EU Foråret er nu kommet, og med det kommer sommeren, eksamenstid, 1. maj, grundlovsdag og meget andet. Som beskrevet i sidste nummer af Folk i Bevægelse har Ungdom mod EU i dette forår markeret sig ved en landsdækkende ak - tion for en afstemning om Lissabon-traktaten. Udover det var vi repræsenteret med talere til både Rød 1. Maj i Odense og i Fælledparken i København. Her blev der slået til lyd for, at EU skal blande sig uden om den faglige kamp og de seneste domme fra EF-domstolen, der angriber arbejdsretten, blev kraftigt kritiseret. Desuden blev der ikke set med venlige øjne på, at vi er blevet snydt for en folkeafstemning om Lissabon-traktaten. Men på den mere interne front har Ungdom mod EU også udviklet sig. Vi har fået flere aktiviteter i Aalborg, og vi har fået en medarbejder på kontoret så nu er der styr på alle de administrative opgaver. Medarbejderen hedder Ditte Buch Herskind og er på kontoret mandag og onsdag Vores flotte nye klistermærker, ja dem er vi allerede løbet tør for, men vi håber, at der kommer et nyt oplag snart. Nu kommer sommeren så, og vi vil være repræsenteret ved Grundlovsdag i Århus, samtidig med at vi hjælper vennerne i Irland, så godt vi kan. Lige nu er det store spørgsmål, om vi får en afstemning i efteråret, og i givet fald hvornår og hvad vi skal stemme om. Intet er sikkert, bortset fra, at regeringen tydeligvis rigtig gerne vil afskaffe undtagelserne. Derfor er det da også nu, at kampen skal starte! I Ungdom mod EU diskuterer vi livligt strategi ord som hvem, hvad, hvorfor og hvornår flyver igennem luften. Vi har besluttet ikke at tage på festival i år, men til gengæld kan I godt regne med at høre mere om spøjse og skøre aktioner hen over sommeren. Skal vi vinde efterårets afstemning, kræver det en stor indsats fra flere fronter. Vi anser det for et vigtigt element at inddrage flere unge i arbejdet, og derfor har vi også en skolestarts - kampagne på tegnebrættet sammen med andre tiltag. Der skal som altid lyde en opfordring til at kontakte vores sekretariat, hvis I har lyst til at være med, eller kender nogen der har. Der kommer naturligvis løbende information om vores nye materialer på vores hjemmeside Ungdomshjørnet er Ungdom mod EUs faste side i Folk i Bevægelse. Her fortæller skiftende Ungdom mod EU ere om aktuelle ungdoms vinkler på EU-modstanden. Rina Ronja Kari er talsperson for Ungdom mod EU, hun er desuden aktiv i København og sidder i lands ledelsen på 4. år.

6 6 Folk i Bevægelse nr. 4/2008 NYT FRA KOMITEERNE Rejser og bøger vundet 1. maj Af Anders Kock ÅRHUS: Folkebevægelsen mod EU i Århus havde en fin 1. maj Gadeaktion om undtagelser Af Bent Hansen, Langelandskomiteen Støt indsatsen mod EUs trusler Af Poul Gerhard Kristiansen Alt tyder på, at vi står over for folkeafstemninger om undtagelser måske allerede lige efter sommerferien. Og samtidigt nærmer EU-parlamentsvalget i 2009 sig hastigt. Og selv den politisk-moralske gevinst ved, at Fogh & Co. optræder stadig mere åbenlyst udemokratisk, er værdifuldt, så koster næ sten alle vore aktiviteter ikke desto mindre penge, som vi har og får brug for. I 2007 var målet for den økonomiske indsamling kroner. I alt kom der frivillige bidrag for kroner. Og landsmødet den oktober sidste år besluttede, at målet for indsamlingen i 2008 er en halv million kroner. Pr. 15. maj har vi rundet kroner, hvilket er en rigtig flot start. Men samtidigt mangler vi de normale statslige tilskud fra EUnævnet, da Folketinget langt fra har vedtaget en finanslov for i år (den blev stærkt forsinket pga. folketingsvalget i 2007). Selvom pengene formentlig kommer med tilbagevirkende kraft til sommer, så på Væddeløbsbanen med omfat - tende salg af kaffe og hjemme - bagte kager, t-shirts, mv. og meget liv. LANGELAND: Vi ved, der kommer en folkeafstemning om de såkaldte forbehold. Vi har derfor fundet et passende tidspunkt op til Langelandsfestivalen mandag den 28. juli kl vil vi lave gadeaktion i gågaden. Vi vil aktionere på det, som er lettest at vinde: Kronen kontra euroen. Vi regner med, at Ole Krarup kommer. Vi vil stadig gerne have økonomiske bidrag både til aktiviteter nu og til økonomisk oprustning til kommende udfordringer. Særligt mens vi må vente på flere måneder forsinket tilskud fra EU-nævnet er de der ikke nu til at dække de aktuelle udgifter. Derfor er de frivillige bidrag ekstra vigtige i øjeblikket. En måde at støtte på er at bestille Sven Skovmands Politikens Verdenshistorie til 300 kroner eller hans firebinds Danmarkshistorie i ny udgave til 500 kroner begge signeret af forfatteren. Ud - over denne pris tillægger vi portoudgiften. De fleste penge ved salget af disse bøger går til Folkebevægelsen mod EU. Ring til sekretariatet ( ) og bestil eller hør nærmere. Du kan også støtte Folkebe væ - gelsen mod EU mere direkte. Anskaf dig et girokort f.eks. på et posthus. Pengene skal indsættes på giro Man kan desuden overføre til vores konto i Folkesparekassen i Silkeborg konto reg.nr nr Der er mange andre måder at støtte os økonomisk på indsamling ved gadeaktioner, loppemarkeder, ansøgninger ved fagforeningsgeneralforsamlinger og meget andet. Kontakt din lokalkomite og/eller sekretariatet og hør nærmere. På forhånd tak. KALENDER-LODTRÆKNING: Folkebevægelsens kalender for januar 2008 juni 2009 er ikke kun flot. Den er også udstyret med girokort, som har medført mange frivillige bidrag til Folkebevægelsens aktiviteter. Og blandt bidragsyderne udtrækkes der jo hver måned en eller flere vindere af månedens præmie. I april var der to signerede eksemplarer af Rune T. Kiddes herlige tegneseriealbum Alt om EU og de andre tyskere. Den ene vinder var den 70-årige, pensionerede lærer Jens Due Vroldby fra Århus: Jeg har været medlem næsten fra starten, er aktiv i lokalafdelingen i Århus, deltager i møder og de ler materiale ud. Jeg skriver også Fagligt Ansvar v. Finn Sørensen: Efter Vaxholm Hvordan redder vi konflikt - retten? Lille tætskrevet, god pjece om EFdomstolens dom i den såkaldte Vaxholm-sag om underbetalt lettisk arbejdskraft i Sverige, dommens konsekvenser for den nordiske arbejdsmarkedsmodel, og hvordan konfliktretten skal reddes. 8 sider. Gratis. Fagligt Ansvar læ serbreve, er medlem af Grundlovsværn og får Nødvendigt Forums blad. Jeg er medlem af Det radikale Venstre som Sven Skovmand, men jeg kan ikke stemme på dem på grund af EU-politikken. Den anden vinder var den 73-årige pensionerede flyvemeteolog Arne Ipsen fra Frederiksberg. Jeg har været med siden starten i 1972 og satte plakater op i master i Vojens, hvor jeg boede dengang, fortæller Arne, som fortsat er aktiv. Han er bl.a. på holdet af aktivister, der jævnligt indkaldes til landssekretariatet i København, når der skal pakkes forsendelser. Han har med andre ord selv været med til at sende kalenderen ud. Bestil og uddel den nye avis Du bliver snydt... lyder overskriften på forsiden af ny uddelingsavis med fokus på Lissabontraktat, undtagelser og EUs angreb på fagbevægelsen I slutningen af april udkom Folkebevægelsens nye fire-siders uddelingsavis i et oplag på En stor del af dem blev straks sendt ud til de lokalkomiteer, der havde boder og uddeling ved 1. maj-arrangementer forskellige steder i landet. Men der er stadig op mod aviser tilbage i sekretariatet i København. Avisen egner sig fint til uddeling ved grundlovsmøder, på gaden, på stranden, på din arbejdsplads, dit uddannelsessted og ved hus stands - omdeling. Hvis statsministeren udskriver folkeafstemning om EU-undtagelser umiddelbart efter sommeren, så vil der komme nye uddelingsmaterialer, der skal være plads til BOG-NYT på sekretariatet. Derfor gør det bestemt ikke noget, hvis du ringer og bestiller et antal af den nye avis på telefon Uddelingsavisen rummer bl.a. artikler om EU-forfatningen (Lissabon-traktaten) vi ikke måtte stemme om, den militære undtagelse, et interview med Bjørn Elm - quist om retsundtagelsen og en artikel om EUs angreb på fagbe væ - gelsen. IR Gert Tinggard Svendsen: Lobbyisme i EU Bog om lobbyisme, institutioner og interessegruppers betydning for påvirkning af de politiske be slut - nings tagere i EU. Hvis ikke EU sætter effektivt ind mod lobbyisme og økonomisk skadelig omfordeling, så vælges vejen mod planøkonomi og korruption, hvor pengene havner i de forkerte lommer. Da kan drømmen om at blive verdens stærkeste økonomi meget vel ende i et mareridt uden befolkningens tillid og opbakning, lyder det i forlagets præsentation af bogen. 140 sider. 168 kroner. Forlaget Samfundslitteratur Alle, der har en kalender, kan deltage i de månedlige lodtræk ninger. Når maj måned er rundet, trækkes der lod om en rejse for to til Strasbourg. I juni er præ mierne 10 stk CD er med Europasange 92 med numre af bl.a. Sebastian, Johnny Madsen og Rock ers By Choice samt 10 stk af bogen 30 år i folkestyrets tjeneste. For at deltage skal man give Folkebevægelsen mod EU et støttebeløb intet beløb er for lille eller for stort samt oplyse navn og lykkenummer fra kalenderen. De indsamlede penge går til at sikre Folkebevægelsen mod EU et godt valg i Ved redaktionens afslutning var kalenderen næsten ud solgt, men du kan altid prøve at ringe og spørge, hvis du ikke allerede har anskaffet dig en. NAVNE Anita Christgau MINDEORD: Folkepensionist og tidligere musikpædagog Anita Christgau er afgået ved døden 26. april. Anita gjorde begreber som solidaritet og medmenneskelighed til bærende dele af sit liv. Anita var i perioder aktiv i fredsarbejde, i antiracistisk arbejde, i solidari tets - arbejde og meget andet. Hun var også aktiv kommunist fra 1994 i KPiD og fra sidste år i DKP. Siden midten af 90 erne lagde hun sine hovedkræfter i Folkebevægelsen mod EU, hvor hun i en lang årrække var kontaktperson for komitéen i Randers. Til trods for, at den aktive EU-modstand igennem de sidste år har haft svære vilkår, fortsatte Anita arbejdet med uformindsket styrke og med en stålfast tro på, at Danmark på et tidspunkt skulle få sig løsrevet fra EU-systemet. Komitebestyrelsen Husk at melde adresseændring Postvæsenet gør det ikke. Glemmer du det, så får Folkebevægelsen problemer Post Danmark melder ikke adresseændring. Det skal du selv huske at gøre, når du flytter. Glemmer du det, så skal sekretariatet bruge masser af tid på at forsøge at opspore dig. I mange tilfælde lykkes det ikke. Det betyder også, at Folkebevægelsen må bruge penge på at eftersende blade og breve til dig. De penge kunne bruges bedre f.eks. i en kampagne ved en folkeafstemning. Derfor skal der lyde den kraftigst mulige opfordring: Husk at melde adresseændring til Folkebevægelsen!

7 Folk i Bevægelse nr. 4/ KALENDEREN Deadline til kalenderen i Medlemssiderne nr. 5/08: 21. juli 2008 SJÆLLAND KØBENHAVN Helsingør Helsingørkomitéen mod EU afholder medlemsmøde tirsdag den 17. juni kl i Det blå Hus, Lokale D, Lundegade 17, Helsingør. På dagsordenen er bl.a. folkeafstemningen i Irland, Højesteretssagen i Storbritannien samt aktiviteter i forbindelse med folkeafstemning om undtagelserne og parlamentsvalget Hillerød GRUNDLOVS DAG Nordsjælland mod EU inviterer til grillaften torsdag den 19. juni kl i Røde Hus, Holmegårdsvej 2 i Hillerød. Der er mørbrad, oksefilet, grill-pølser, kold kartoffelsalat, salat, flute og dessert på menuen for kun 50 kr. pr. person. Øl, vand og vin kan købes. Efter spisningen holder fhv. MEP Ole Kra rup tale. Tilmelding værdsættes til Jannik på tlf eller Gerhard på tlf / Roskilde Roskildekomiteen er på gaden lørdag den 14. juni kl og lørdag den 30. august kl på Stændertorvet i Roskilde for at gøre opmærksom på, at EU-modstanden er spillevende. Gladsaxe Medlemsmøde i Folkebevægelsen mod EU i Gladsaxe, Lyngby og Gentofte på Gladsaxe Hovedbibliotek, lokale 6, Søborg Hovedgade 220 i Gladsaxe tirsdag den 30. september kl (med valg af delegerede til Folkebevægelsens landsmøde) og torsdag den 13. november kl Hvidovre Hvidovrekomiteen mod EU holder medlemsmøde mandag den 16. juni kl i Studiekredslokale 4 (i kælderen) i Hvidovre Medborgerhus, Hvidovrevej 280 i Hvidovre. Rødovre Møde i Rødovrekomitéen mod EU tirsdag den 10. juni kl og tirsdag den 19. august kl på Rødovregård, Kirkesvinget 1 i Rødovre. Allingåbro Sven Skovmand fra Folkebevægelsen mod EU er blandt talerne ved et grundlovsmøde torsdag den 5. juni kl på Højlund-klanens gård, Julielund, Nordkystvejen 29, Allingåbro. Mødets tema er Er borgernes frihedsrettigheder under pres set i et grundlovsperspektiv. Arr.: Socialdemokraterne. Borbjerg Grundlovsmøde med temaet Den nordiske model kontra EU torsdag den 5. juni kl i Restaurant Borbjerg Mølle, Borbjerg Møllevej 3 (mellem Skive og Holstebro). Talere: formand for Nei til EU i Norge Heming Olaussen, talsperson i Folkebevægelsen Ditte Staun samt formand for FOA i Århus Kirsten Normann Andersen. Alle er velkomne fælles kaffebord. Arrangør: Midt- og Vestjyder mod Unionen og Danmarks Retsforbund i gl. Ringkøbing og Viborg amter. Esbjerg Folkebevægelsen mod EU i Esbjerg arrangerer Grundlovsmøde torsdag den 5. juni kl i Strandbyparken (hj. Sjællandsgade/ Nygårdsvej). Blandt talerne er talsperson for Folkebevægelsen mod EU Karina Rohr Sørensen. Haslev Folkebevægelsen mod EU og Juni- Bevægelsen inviterer til grundlovsmøde torsdag den 5. juni kl på Haslev Bibliotek, festsalen, Jernbanegade 62 i Haslev. Talerne er Kirsten Annette Christensen fra Folkebevægelsen mod EU, Per Clausen fra Enhedslisten og Erik Bach fra JuniBevægelsen. Musikken leveres af det lokale band Old Cowboys. København Skrot Lissabon-traktaten bevar grundloven! Grundlovsfest torsdag den 5. juni kl i Bryghuset, Trekronergade 26 i Valby. Grundlovstaler ved murersvend og bestyrelsesmedlem i 3F Bygge-, Jord- & Miljøarbejdernes Fagforening Mattias Tesfaye og medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU Søren Søndergaard. Musik ved Røde Horn og Sjakket. Arr.: 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening og Folkebevægelsen mod EUs Københavnsudvalg. Torup Folkebevægelsen mod EU Halsnæs inviterer til grundlovsmøde torsdag den 5. juni kl i Den økologiske landsby i Torup ved Hundested. Taler ved MEP Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU, folketingskandidat Peter Westermann fra SF og servicesektorformand i FOA Nordsjælland Steen Andersen. Musik ved Søren Krog. Tog næsten til døren: Stå af ved Dyssekilde St. på Frederiksværkbanen. Århus Grundlovsmøde torsdag den 5. juni fra kl. 13 på Tumlepladsen ved Ferdinandspladsen i Risskov. Taler ved folketingsmedlem for SF og tidl. MEP Pernille Frahm og talsperson for Ungdom mod EU Rina Ronja Kari samt akustisk musik ved Smedekoret Vulkan. 132 nye medlemmer Fra landsmødet oktober 2007 til 19. maj 2008 SJÆLLAND & ØER 69 Allerød 1 Askeby 1 Bagsværd 1 Ballerup 3 Birkerød 1 Brønshøj 3 Frederiksberg 6 Gentofte 1 Greve 1 Haslev 1 Humlebæk 1 Hillerød 1 Hvalsø 1 Hvidovre 2 Ishøj 2 Jægerspris 1 København K 1 København N 10 København NV 3 København S 5 København SV 1 København V 1 København Ø 1 Køge 1 Lyngby 1 Nakskov 1 Nærum 1 Valby 1 Vanløse 2 Virum 1 Vordingborg 1 Roskilde 2 Rødovre 3 Slagelse 1 Smørum 1 Stenløse 1 Svinninge 1 Søborg 1 Taastrup 1 BORNHOLM 2 Gudhjem 1 Hasle 1 FYN & ØER 8 Odense C 1 Odense NØ 1 Odense S 3 Svendborg 2 Søndersø 1 JYLLAND 52 Brabrand 1 Byllerup-Bov 1 Billund 2 Esbjerg V 2 Esbjerg Ø 1 Gistrup 1 Grenå 2 Højer 1 Hørning 1 Kolding 1 Lystrup 1 Løgstør 1 Løkken 1 Mårslet 1 Nykøbing Mors 1 Nørresundby 3 Pandrup 1 Silkeborg 1 Sydals 1 Tilst 1 Trustrup 1 Tønder 1 Vejle 1 Vejle Ø 1 Viborg 5 Viby J 1 Vinderup 1 Aabenraa 2 Aalborg 6 Aalborg SØ 1 Aalborg Ø 2 Århus C 1 Århus N 1 Århus V 3 UDLAND 1 Vlagtwedde, Holland 1 Radiokalender EUdebat-redaktionen i Helsingør Redaktionen sender hver anden torsdag i lige uger kl Der sendes på Lokalradio Helsingørkanalen FM 92,8 MHz, Teledanmark Hybrid 95,2 MHz, Stofa-kabel Helsingør 94,6 MHz. Internet: eudebat.netfirms.com. Redaktionen beskæftiger sig med alle aspekter af Danmarks forhold til Den Europæiske Union. Kontakt: Station 2000 Vølundsgade 3-5, 2200 København N, har en række EU-aktuelle udsendelser. Hver mandag sendes fra kl til kl. 19. Station 2000 kan høres i Københavnsområdet på FM 95,5 i luften og 95,2 på hybridnettet. Folkets Radio i Aalborg Sender på følgende frekvenser: 92,2/106,5/107,4 Stofa 98,6/hybrid 97,3/ Nr.Tranders 102,2 MHz Der sendes EU-magasin hver fredag kl Studievært: Gitte Thomsen. Hjemmeside: home6.inet.tele.dk/rafolket FOLK i BEVÆGELSE Dokumentation og debat om unionen Udgives af: Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjoldsgade 21, st.th, 1055 København K. Tlf , fax hjemmeside: MEP Søren Søndergaard, EU-parlamentet, ASP 07H349, Rue Wiertz, B-1047 Bruxelles. Tel: , Fax: , Redaktør: Ib Roslund. Ansvarshavende: Henning Mortensen. Layout: Karen Hedegaard. Tryk: Arco Grafisk Deadline for artikler og debatindlæg: 21. juli Vi vil helst have stoffet fremsendt som e- mail eller på diskette vedlagt print (disketten returneres). Redaktionen påtager sig intet ansvar for materiale, som indsendes uopfordret, og vi forbeholder os ret til at forkorte eller udelade indsendte bidrag.

8 Prøv Folkebevægelsen et halvt år for 20 kroner Kender du nogen, der måske gerne vil være medlem? Som måske ikke er overbevist nok til et fuldt kontingent, så har vi et særligt tilbud Af landssekretær Poul Gerhard Kristiansen Vil du afgive mere suverænitet til EU? Er du glad for EUs handelsmure? Synes du, at EU tager hensyn til folkestyret, miljøet, velfærden og sundheden? Kan du svare nej til de tre spørgsmål, så meld dig ind i Folkebevægelsen, hvis du ikke allerede er det. Og er du medlem, så stil folk omkring dig de tre spørgsmål. På arbejdet, på uddannelsesstedet, i familien, blandt venner, i forsamlingshuset, på gaden eller hvor du nu er. Tag eventuelt et skriveunderlag, en kuglepen og hvervemateriale med i din taske, når du går ud. Er folk ikke helt sikre og ikke overbevist nok til et fuldt kontingent, så har vi et kampagnetilbud: Prøv Folkebevægelsen mod EU et halvt år for kun 20 kroner. Året op til landsmødet den oktober sidste år fik vi 212 nye medlemmer. Landsmødet besluttede at fastholde fokus på indsatsen for nye medlemmer. Indtil nu har vi fået 132 nye medlemmer. Og vi har brug for flere nye medlemmer. Ja-politikerne har stærke økonomiske kræfter bag sig, når de går i offensiven for at tromle en EU-grundlov igennem eller afskaffe en undtagelse (eller flere) ved en kommende folkeafstemning. EU-modstandens største styrke er den folkelige opbakning. Og jo flere medlemmer vi har, jo stærkere står vi over for de udfordringer, der kan komme som et lyn fra en klar himmel. Har du brug for hvervemateriale, oplysninger eller gode råd, er du velkommen til at ringe til Folkebevægelsen på telefon Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 Kbh. K Jeg vil med! Jeg vil prøve et halvt års prøvemedlemskab for 20 kr. Jeg vil gerne være medlem (250 kr./100 kr. for pensionister, stude rende og arbejdsløse) Jeg vil gerne være medlem af Ungdom mod EU (100 kr.) men brug frimærke, hvis du kan, så sparer vi penge. Navn Adresse Postnr. By Tlf.nr. Ved indmeldelse: Folkebevægelsen mod EU København K Dato Underskrift Maskinel magasinpost Bladnr Folkebevægelsen mod EU Tordenskjoldsgade 21, st.th København K FOLK i Nr. 4 Juni/juli 2008 D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n BEVÆGELSE U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Grundlovssag mod Fogh kan true ratifikationen Ole Krarup, Anette Nilsson og Ole Jensen ved præsentationen af stævningen på et pressemøde på Christiansborg den 19. maj. Hvis regeringen ikke selv underretter de andre i EU om retssagen mod dem, så gør vi det gerne, siger Ole Krarup på vegne af sagsøgerne En bred kreds af omkring 30 borgere har stævnet den danske regering for grundlovsbrud i forbindelse med Lissabon-traktaten. Et væsentligt spørgsmål i den forbindelse er, om det kan bremse den danske tiltrædelse af traktaten? Danmarks endelige accept finder sted ved deponering af ratifikations - instrumentet, som det hedder i Udenrigsministeriets sprog. Ratifikations - dokumentet er et højtideligt dokument, der underskrives af Hendes Majestæt Dronningen. Når det er sket, overbringes dokumentet til Udenrigsministeriet. Ambassadøren i Rom vil herefter stå for den endelige deponering. Da stævningen blev præsenteret af fire repræsentanter for sagsøgerne Ole Krarup, Helge Rørtoft Madsen, Anette Nilsson og Ole Jensen og efterfølgende indgivet, var det ikke sket endnu. Og kan man det, spørger Ole Kra - rup, der fører sagen. Selvom deponeringen gennemføres, må regeringen over for EU tage det forbehold, at der verserer retssag om ratifikationens gyldighed, som kan munde ud i, at den danske ratifikation kendes ugyldig. Sagsøgerne opfordrer derfor regeringen til at deponere med det anførte forbehold, siger Ole Krarup og fortsætter: Hvis regeringen ikke selv underretter de øvrige regeringer i EU om denne retssag, så vil sagsøgerne sikre, at det sker. Folkebevægelsen mod EU bakker fuldt ud op om retssagen. Anders Fogh Rasmussen lovede os en folkeafstemning om EU-forfatningen i Men nu har hans regering og Folketinget vedtaget en Lissabon-traktat med samme indhold henover hovedet på befolkningen, selvom et markant flertal af vælgerne krævede at blive hørt. Når han nu absolut ikke vil tage den politiske diskussionen med borgerne, så er der ingen anden vej for borgerne end at trække ham for retten og stille ham til ansvar, siger talsperson Ditte Staun.

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Kandidater til forretningsudvalget

Kandidater til forretningsudvalget Kandidater til forretningsudvalget til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 26.-27. november 2005 på Stengård Skole, Triumfvej 1 i Gladsaxe Forretningsudvalget er Folkebevægelsen mod EUs politiske ledelse

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Kandidater til forretningsudvalget. til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre

Kandidater til forretningsudvalget. til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre Kandidater til forretningsudvalget til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre Henrik Guldborg Bøge, (årgang 1980), Medlem af Enhedslistens Europagruppe og Internationale

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab

forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab 11 forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab Udgiver: Folkebevægelsen mod EU Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 København N Telefon 35 36 37 40 fb@folkebevaegelsen.dk www.folkebevaegelsen.dk

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Kandidater til landsledelsen Præsentation af kandidater til landsledelsen for Folkebevægelsen mod EU

Kandidater til landsledelsen Præsentation af kandidater til landsledelsen for Folkebevægelsen mod EU Kandidater til landsledelsen Præsentation af kandidater til landsledelsen for Folkebevægelsen mod EU - til Folkebevægelsen mod EU's landsmøde i Aalborg 26.-27. oktober 2013 Mads Barbesgaard, født 1988.

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Folkestyre kræver folkeafstemning!

Folkestyre kræver folkeafstemning! FOLK i Nr. 8 November 2007 BEVÆGELSE D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Folkebevægelsens lokale komiteer og aktive medlemmer

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN April 2013 Fra vores telt 1. maj i Gryden og Bjarne Overgaard, Formand for 3F Transport-Esbjerg Indhold: - Referat fra generalforsamling (Lokalkontingent) - Sæt

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Grundlovstale 5. juni 2013 Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Folkebevægelsens mission er vigtigere end nogensinde. Lidt ironisk kan man måske konkludere, at tidligere tiders succes kan være forklaringen

Læs mere

Forslag til undervisningsforløb på baggrund af tesen: EU medfører, at det nationale demokrati svækkes.

Forslag til undervisningsforløb på baggrund af tesen: EU medfører, at det nationale demokrati svækkes. Forslag til undervisningsforløb på baggrund af tesen: EU medfører, at det nationale demokrati svækkes. INTRODUKTION: Kære underviser. I foråret 2007 rejste to delegationer af højskoleskoleelever ud i Europa

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00

HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00 HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00 Del: EU-Kommissionen vil gøre det lettere at stifte selskaber overalt i

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Europa. Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen

Europa. Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen Europa Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen Indholdsfortegnelse Forord Starten Traktaterne 5 1. Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (1952) 6 2. Romtraktaten

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Organisatorisk beretning 2011-2012

Organisatorisk beretning 2011-2012 Organisatorisk beretning 2011-2012 Landsledelsens organisatoriske beretning til landsmødet i Folkebevægelsen mod EU i Gladsaxe den 27.-28. oktober 2012 40 året for Folkebevægelsens stiftelse fejres med

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard -POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense 1 1 2009 Roadshow med Søren Søndergaard Tirsdag den 17. februar kl. 19 har vi arrangeret roadshow med Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Euraffex Insight analyse:

Euraffex Insight analyse: Euraffex Insight analyse: Hvem har vundet i udvalgs-lotteriet? Det nyvalgte Europa-Parlament har nu mødtes i Strasbourg for første gang efter valget, for at konstituere sig. Udvalgsposterne blev fordelt

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

union (søjle II og III) juridisk

union (søjle II og III) juridisk FOLK i Nr. 5 Juli-august 2007 BEVÆGELSE D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Læs i øvrigt Lederen af Karina Rohr Sørensen

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

EU s forfatning: Lissabon-traktaten

EU s forfatning: Lissabon-traktaten EU s forfatning: Lissabon-traktaten En gennemgang af Sven Skovmand EUDemocrats EU s forfatning: Lissabon-traktaten Lissabon-traktaten trådte i kraft den 1. december 2009, efter at det med en massiv kampagne

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål:

Læs mere

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med 1. oktober 2010 Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med at gøre Tag ansvarkampagnen til den største og flotteste kampagne, Radikale Venstre nogensinde har lavet uden for en

Læs mere

1. maj tale Bornholm

1. maj tale Bornholm 1. maj tale Bornholm Først vil jeg sige mange tak for invitationen. Det har en helt bestemt betydning for mig, at tale på netop denne dag. Det vil jeg komme nærmere ind på senere. For år tilbage var det

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

QK3a STILLES HVIS "STEMTE", KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b

QK3a STILLES HVIS STEMTE, KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b QK Valget til det europæiske parlament blev afholdt d. 7. juni 009. Af den ene eller anden grund stemte nogle danskere ikke ved valget. Stemte du selv ved det seneste valg til det europæiske parlament?

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 KÆRE LARS Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 19.

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Sted: Christiansborg, København Dato: Lørdag d. 1. marts søndag d. 2. marts 2014 Temaer: I 2014 er der to hovedtemaer: Klima og Miljø i en økonomisk krisetid Unges

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Europæisk fagbevægelse kræver protokol mod EUs sociale dumping

Europæisk fagbevægelse kræver protokol mod EUs sociale dumping FOLK i Nr. 8 November 2008 BEVÆGELSE D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Læs i øvrigt Lederen af Karina Rohr Sørensen: Liste

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Indhold: 1) Forslag til nyt punkt 4 i Handlingsplanen 2) Forslag til finansiering samt motivation 3) Alternativt budgetforslag 1) Forslag til nyt punkt

Læs mere

KIG & LYT. EU-modstandernes lytter- og seerforbund ISSN 0908-7311. Kontingent opkrævning. Udtalelse fra årsmødet

KIG & LYT. EU-modstandernes lytter- og seerforbund ISSN 0908-7311. Kontingent opkrævning. Udtalelse fra årsmødet KIG & LYT EU-modstandernes lytter- og seerforbund ISSN 0908-7311 Nr. Nu 2 er 15. årgang Maj 2007 Udgiver: EUmodstandernes lytter- og seerforbund Redaktion: Styrelsen Lindebugten 68 2500 Valby Tlf. 3630

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet 10/5 TR-møde 17/5 /B 2) Godkendelse af forretningsorden for FKF s bestyrelse. (Bilag)

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB. Generalforsamlingen den 17. april 2012

KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB. Generalforsamlingen den 17. april 2012 KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB Genopstiller: Generalforsamlingen den 17. april 2012 Julie B. Damlund, Gentofte 38 år sognepræst, andelshaver fra 1995 og medlem af repræsentantskabet fra

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Kampagne: Retten til at organisere sig

Kampagne: Retten til at organisere sig Kampagne: Retten til at organisere sig Kære lokalgrupper, Som I forhåbentligt har hørt om, skal vi i SUF her i december og januar lave den svedigste kampagne med parolen Retten til at organisere sig. Kampagnen

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger:

Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger: Fondsbørsmeddelelse af 8. marts 2007. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger, Specialforeningen

Læs mere