Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ"

Transkript

1 Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd ældre løshed Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæg Grundbeløb Indkomstinterval Helbredstillæg Boligydelse i tal indvandrer kasse satsregulering Folkepensionsalde Restlevetid Pensionsalder Merledighed Folkepensionist Arbejdsløshed 2007 Ældrech Ældrecheck Pensionstillæg Grundbeløb g arbejdsmarked Helbredstillæg satsre lering Merledighed indvandrer A-kasse pensionist ejere og lejere Aldersfordel Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ øb Restlevetid indkomster og formuer me ledighed helbredstillæg Boligydelse ind ældre i tal 2007 / Ældre Sagen

2 Ældre i tal Udarbejdet af cand.polit. Claus Blendstrup, cand. oecon. Peter Halkjær og cand.polit. Jens Højgaard Redaktion: Journalist Gerda Grønning, Kilder: Hvor kilde ikke er anført, er tallene hentet fra Danmarks Statistik. Ældre Sagens indkomstregister bygger på en stikprøve fra Danmarks Statistik. Tryk: P. J. Schmidt Layout: Ann Scales Oplag: 1200 Ældre i tal findes også som pdf-fil på Ældre Sagen Nørregade København K Tlf December ældre i tal 2007 / Ældre Sagen

3 indhold Hvor mange ældre er der? 4 hvordan lever ældre sammen? 6 hvor dør ældre? 7 hvordan bor ældre? 8 hvor mange bor i pleje- og ældreboliger? 10 ledighed og beskæftigelse 11 hvilke offentlige ydelser kan ældre få? 13 tillæg til folkepensionen 14 pensionisternes indkomst og formue 15 hvor mange ældre får hjemmehjælp? 17 hvad koster ældreomsorg? 18 ældre i tal 2007 / Ældre Sagen

4 4 mænd og 19 kvinder er over 105 år Hvor mange ældre er der? Kønsfordeling for 65+årige Aldersfordeling for 65+årige 43% 27% 57% Kvinder 73% årige Mænd 80+ årige 15 procent er over 65 år I januar 2007 var der danskere på 65 år og derover. De 65+årige udgør 15 pct. af den samlede befolkning på 5,45 mio af de over 65-årige er mænd (43 pct.), mens er kvinder (57 pct.) er mellem 65 og 79 år, og er over 80 år personer er over 90 år. 715 personer er over 100 år. Heraf er 620 kvinder, svarende til 87 pct. af de over 100- årige. 23 personer er over 105 år. Flere ældre indvandrere indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande er over 65 år. Heraf er over 80 år. I 2050 ventes der at være over 65 år med anden etnisk baggrund vil være over 80 år. Andelen af over 65-årige stiger Andelen af ældre over 65 år er blevet fordoblet fra 1900 til I de sidste 25 år har der været en pause i stigningen. Men nu begynder andelen af over 65-årige at stige igen. Fra 2010 tager væksten fart i takt med, at de store årgange fra 1940 erne når pensionsalderen. Fra 2035 vil de over 65-årige udgøre lidt over en fjerdedel af befolkningen dobbelt så mange over 65 I 2100 forventes der at være 1,7 mio. over 65 år. I 2050 forventes der at være 1,5 mio. over 65 år. Det er en stigning på cirka 70 pct. i forhold til De over 65-årige vil i 2050 udgøre 25 pct. af den samlede befolkning. 47 pct. vil være mænd, og 53 pct. vil være kvinder. Hele danskere er over 90 år. Det er lige så mange, som der bor i Brønderslev Kommune. 4 ældre i tal 2007 / Ældre Sagen

5 En nyfødt pige kan i 2100 forvente at leve i 92 år Restlevetid for 0-årige Udviklingen i forventet restlevetid Restlevetid for 65-årige 0-år Mand 0-år Kvinde 65-år Mand år Kvinde Kilde: Dream 100 års stigende levetid Den gennemsnitlige levetid har været stigende i de sidste 100 år, og den udvikling forventes at fortsætte. Det er baggrunden for den store stigning i andelen af personer over 65 år. på, at middellevetiden stiger knap 14 pct. for kvinder og 17 pct. for mænd. En nyfødt pige kan i 2100 forvente at blive 92 år og en nyfødt dreng 89 år, altså forventes stigningen i levetiden relativt set at blive større for de ældre. I 1900 kunne en nyfødt pige forvente at leve 54 år, og en nyfødt dreng 50½ år. En 65-årig kvinde kunne forvente at leve yderligere 12½ år, mens en mand havde 11½ år tilbage (restlevetid). Op gennem det 20. århundrede steg levetiden. Middellevetiden steg på 100 år med ca. 25 år for en kvinde og med 24 år for en mand. For en 65- årig steg den forventede restlevetid med godt 6 år for en kvinde og godt 4 år for en mand. mænd og kvinder nærmer sig Udviklingen fortsætter ifølge prognoserne de næste 100 år. I 2006 kunne en 65-årig kvinde forvente at leve i yderligere 19 år og en mand i lidt over 16 år. I 2100 skønnes restlevetiden for en 65-årig at være steget til 27 år for en kvinde og 25 år for en mand. Det er en forlængelse på 43 pct. for en 65-årig kvinde og 53 pct. for en mand. Til sammenligning peger prognoserne Levealderen forventes at stige for både mænd og kvinder, men stigningen er lidt større for mænd. Det betyder, at forskellen i den forventede levealder mellem kønnene bliver lidt mindre. Det gælder både for de 0-årige og for de 65-årige. Med de nye regler skal folkepensionsalderen fremover stige i takt med levealderen. Derfor vil pensionsalderen være 75½ år i Andelen af folkepensionister vil i 2100 være den samme som i 2007, fordi folkepensionsalderen stiger i takt med levealderen. ældre i tal 2007 / Ældre Sagen 5

6 1621 folkepensionister, 1595 mænd og 26 kvinder, har hjemmeboende børn under 18 år hvordan lever ældre sammen? Civilstand for 65+ årige 2007 Skilte Kvinder 11% 40% 44% 5% Gifte Enker/enkemænd Ugifte Mænd 10% 68% 16% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hver tiende er skilt af de over 65-årige er gift eller registrerede partnere hvilket svarer til 52 pct. af aldersgruppen. Heraf er 455 registrerede partnere af de over 65-årige er enker/enkemænd hvilket svarer til 33 pct. af aldersgruppen af dem er skilt hvilket svarer til 10 pct. af aldersgruppen af dem er ugifte hvilket svarer til 5 pct. af aldersgruppen. Kun 16 pct. er enkemænd 68 pct. af mændene på 65 år og derover er gift. Det samme gælder kun for 40 pct. af kvinderne. Næsten 45 pct. af kvinderne er enker, mens kun 16 pct. af mændene er enkemænd. Skilsmissegenerationen på pension Hver tiende over 65 år er skilt, for 25 år siden var det kun hver tyvende. Fra 1999 til 2006 er antallet af over 65-årige, som gifter sig, steget med 29 pct. Samtidig er antallet af skilsmisser steget med 53 pct. Giftermål 990 personer over 65 blev gift i 2006 heraf var 606 mænd, mens 384 var kvinder. Af de over 65-årige, der blev gift i 2006, var 36 pct. enker eller enkemænd, 53 pct. var skilte, mens 11 pct. blev gift for første gang. Af de årige, der blev gift i 2006, var kun 2 pct. enker eller enkemænd, mens 22 pct. var skilt, og 76 pct. ikke havde været gift før. Skilsmisser 650 over 65 blev skilt i 2006, heraf var 438 mænd, mens 212 var kvinder. En fjerdedel af de skilte mænd havde været gift i mere end 40 år, og godt en tredjedel af de skilte kvinder havde været gift i mere end 40 år. Hvert år er det kun 2 ud af tusinde gifte over 65, der bliver skilt, mod lidt over 20 af hver tusinde for de årige. 455 homoseksuelle over 65 år lever i registreret partnerskab. 6 ældre i tal 2007 / Ældre Sagen

7 Knap hver tredje ældre dør på plejehjem hvor dør ældre? Hvor dør kvinder over 65 år? Hvor dør mænd over 65 år? 2% 3% 18% 22% 42% Andre steder 52% Andre steder 38% Eget hjem Plejehjem 23% Eget hjem Plejehjem Sygehus Sygehus Kilde: Sundhedsstyrelsen De fleste dør på sygehus Ifølge Sundhedsstyrelsen døde i pct. svarende til personer var over 65 år, og 20 pct. svarende til personer var under 65 år. Blandt de over 65-årige, der døde i 2005, var der flere kvinder end mænd. 55 pct. af de døde var kvinder, og 45 pct. var mænd. Lidt Dødssteder over halvdelen for kvinder af over 65-årige mænd, der døde i 2005, levede i parforhold. For kvindernes vedkommende gjaldt det kun hver 2% femte. For de under 65-årige er 18% forholdet anderledes. Her var kun halvdelen af de døde kvinder enlige mod 42% næsten 60 pct. af de døde mænd. Andet hjem Blandt de under 65-årige var 39 pct. kvinder, 61 pct. var mænd. Knap hver andet dødsfald blandt de over 65- årige (46 pct.) skete på et sygehus. Relativt flere mænd end kvinder døde på sygehus. Eget hjem To tredjedele af dem, 38% der døde i 2005, var Plejehjem enlige. Næsten hver andet dødsfald sker på sygehus. Sygehus plejehjemsdød 31 pct. af de over 65-årige døde på plejehjem. Flere kvinder end mænd døde på plejehjem, mens relativt flere mænd døde i eget hjem. Flere kvinder end mænd dør på plejehjem. Det skyldes, at langt flere kvinder end mænd bor på plejehjem. De yngre under 65 år dør typisk på sygehus. I 2005 skete 55 pct. af alle dødsfald blandt danskere under 65 år på sygehus. 30 pct. døde i eget hjem. ældre i tal 2007 / Ældre Sagen 7

8 85 pct. af københavnere over 65 år bor i lejebolig hvordan bor ældre? Hvor bor ejerne? Andelen i procent af 65+ årige i ejerbolig Andelen af ejere er opgjort for 2006, men fordelt efter kommuneinddelingen i For kommuner, der er delt ved kommunalreformen, er ejere og lejere fordelt på samme måde, som indbyggertallet var fordelt pr. 1. januar ældre i tal 2007 / Ældre Sagen

9 Gribskov er den kommune, hvor flest ældre bor i ejerbolig Boligtyper efter aldersgrupper % 21% 42% 4% 4% 46% 17% 29% 7% 1% Parcelhuse Rækkehuse Etageejendomme Plejehjem m.v. Anden bolig % 11% 32% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Flest ejere 60 pct. af befolkningen bor i ejerboliger, resten er lejere Andelen af ejere er mindst for de årige og de over 80-årige. Kun omkring hver tredje i disse grupper bor i ejerbolig svarende til 52 pct. af alle over 65 år bor i ejerbolig, mens resten er lejere Blandt de årige er andelen af ejere 57 pct. Ser man bort fra den del, der bor i ældre- og plejeboliger, bor næsten hver anden over 80 år i ejerbolig. Store geografiske forskelle Der er store geografiske forskelle på, hvor mange over 65 år der bor i ejerbolig. I og omkring København er andelen af ejere lav. I de 10 kommuner, hvor der er færrest 65-årige i ejerbolig, er andelen af ejere kun 23 pct. For resten af landet er den gennemsnitlige ejerandel 57 pct. Den geografiske forskel i fordelingen af ejere og lejere gælder alle aldersgrupper. I de 10 kommuner, hvor andelen af over 65-årige i ejerbolig er lavest, er andelen af årige i ejerbolig tilsvarende lav. Den udgør kun 28 pct., mens den er 67 pct. for resten af landet. Ældre bor næsten som andre Samlet set bor de ældre stort set som resten af befolkningen. Alderen afspejles dog tydeligt, når man ser på de over 80-åriges boligtype. Kun halvt så mange af de over 80-årige bor i parcelhus som blandt de årige. Til gengæld er andelen, der bor i etageejendomme og i rækkehus, højere blandt de over 80-årige. Gennem de sidste 25 år er der sket en markant stigning i andelen af årige, der bor i parcelhus, en stigning fra 38 til 46 pct. Dermed ligner denne gruppes boligmønster de åriges. De over 80-årige har ikke ændret boligform på samme måde. Andelen, der bor i rækkehus og lign., er steget kraftigt, mens andelen, der bor på plejehjem, er faldet. Grunden er bl.a., at mange ældreboliger i dag bygges som rækkeeller kædehuse. ældre i tal 2007 / Ældre Sagen 9

10 Der findes omkring 300 ældrebofællesskaber hvor mange bor i pleje- og ældreboliger? 80+årige i pleje- og ældreboliger og øvrige boliger 5% 1% 15% 3% Plejehjem 76% Beskyttede boliger Ældreboliger Andre boliger for ældre Øvrige boligformer De fleste bor i eget hjem Selv blandt de ældste bor langt hovedparten i eget hjem. 77 pct. over 80 år bor i eget hjem, mens 23 pct. bor på plejehjem eller i ældrebolig. For den yngre aldersgruppe mellem 65 og 79 år er det blot 4 pct., der bor på plejehjem eller i ældrebolig. 96 pct. bor i eget hjem. et fåtal bor i sommerhus Omkring 8000 pensionister bor i sommerhus hele året. Det er stadig en beskeden gruppe, men antallet har været stigende. Pleje- ældreboliger personer over 65 år svarende til 9 pct. af alle over 65 år bor i en pleje- eller ældrebolig. 67 pct. af beboerne eller personer er over 80 år. Det svarer til 23 pct. af alle over 80 år. 33 pct. af beboerne eller personer er mellem 65 og 79 år. Det svarer til 4 pct. af de årige. 10 ældre i tal 2007 / Ældre Sagen

11 Omkring hver fjerde går på efterløn fra arbejdsløshed ledighed og beskæftigelse Udviklingen i ledigheden for årige Ledighed 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% årige mænd årige kvinder mænd ialt kvinder ialt I 2007 nåede antallet af ledige et meget lavt niveau. Ledigheden nåede ned mod fuldtidsledige. Den samlede ledighed ser ud til at flade ud, men er fortsat med at falde for de årige. Denne gruppe har dog fortsat en merledighed i forhold til yngre. For mænd er merledigheden cirka 1 pct. og for kvinder cirka 1,5 pct. Kvinder sidst i 50 erne er den gruppe, der er hårdest ramt af arbejdsløshed. ældre i tal 2007 / Ældre Sagen 11

12 flere årige er kommet i job siden 2000 Beskæftigede i aldersgruppen år Andel af folkepensionister 60% Andel af beskæftigede mænd i aldersgruppen 50% 40% 30% Andel af beskæftigede kvinder i aldersgruppen 20% 10% 0% flere årige har job i 2006 end i år % 30% 20% 10% 0% Andel af befolkningen i aldersgruppen år der er beskæftigede Herudover er mulighederne for job blevet Andelen af beskæftigede i alderen år er steget fra 31 pct. til 39 pct. fra 2000 til % Kvindernes andel af de beskæftigede årige er vokset fra 36 pct. til 39 pct. fra % til Andelen af beskæftigede i alderen år har været stigende de senere år. Det hænger bl.a. sammen med indførelsen af nye efterlønsregler betydelig bedre de senere år også for den ældste del af arbejdsstyrken. Dog kommer stadig en betragtelig del af efterlønsmodtagerne fra arbejdsløshed. F.eks. gjaldt det godt af de knap , der gik på efterløn i Andel af mænd i aldersgruppen som er beskæftigede ny dagsorden Andel af kvinder i For få år siden hed det, at ældre skulle gøre aldersgruppen som er plads for de unge. I dag er det ønsket at få beskæftigede flere ældre til at blive på arbejdsmarkedet. De årige har dog stadig en merledighed i forhold til yngre. 12 ældre i tal 2007 / Ældre Sagen

13 modtager folkepension hvilke offentlige ydelser kan ældre få? Andel af folkepensionister, der får fuld folkepension, dvs. ældrecheck, pensionstillæg og grundbeløb 2007 Fuld ydelse Ældrecheck 21% 5% 74% Reduceret ydelse Ingen udbetaling Pensionstillæg 57% 29% 14% Grundbeløb 94% 5% 1% Anm.: Tal for ældrecheck er fra % 20% 40% 60% 80% 100 Folkepension Folkepensionen er langt den væsentligste ydelse til ældre. Efter at ældrechecken (den supplerende pensionsydelse) er blevet gjort permanent, består folkepensionen af tre elementer: Grundbeløbet på kr. årligt udbetales til næsten alle folkepensionister. 94 pct. får det fulde grundbeløb Pensionstillægget er på kr. for enlige og kr. for andre folkepensionister. Pensionstillægget udbetales til 86 pct. af pensionisterne, men kun 57 pct. får det fulde beløb. indkomst og formue bestemmer Folkepensionen afhænger af, hvor stor indkomst pensionisten og dennes ægtefælle har udover folkepensionen og for ældrecheckens vedkommende tæller også den likvide formue med. For en enlig pensionist uden anden indkomst og formue udgør pensionen i kr. og for par kr. pr. ægtefælle. Det er imidlertid kun godt 20 pct. af de folkepensionister, der får det fulde beløb. Resten får pensionen reduceret, fordi de har anden indkomst eller formue. Ældrechecken er i sin fulde udgave på kr. Udover indkomst afhænger ældrecheckens størrelse af den likvide formue. 26 pct. af folkepensionisterne får ældrecheck. Ældrechecken blev som led i finanslovsaftalen for 2007 forbedret. For det første ved en ekstra forhøjelse ud over satsreguleringen og for det andet ved, at ældrechecken fremover ikke indgår i indtægten ved beregning af boligydelse. Kun hver femte folkepensionist får folkepensionens fulde beløb. ældre i tal 2007 / Ældre Sagen 13

14 Flest enlige får boligydelse 8,5% 17% Ejere tillæg til folkepensionen 74% 18% Andelshavere Lejere af ældrebolig Lejere af almindelig lejlighed Modtagere af boligydelse ,5% Fordeling af boligydelse til folkepensionister 8,5% 17% 18% 18% Ejere 74% Andelshavere Lejere af ældrebolig 64% Enlige mænd Enlige kvinder 18% Lejere af almindelig lejlighed Par Kilde: Indkomstregister Boligydelse Fordeling af boligydelse til folkepensionister Knap pensionistfamilier modtog boligydelse i Boligydelsen kan udbetales til folkepensionister og førtidspensionister på den gamle ordning. 18% 18% Den altovervejende del af modtagerne af boligydelse er lejere husstande er almindelige lejere, mens bor i ældrebolig. Enlige mænd husstande bor i andelsbolig, resten bor i ejerboliger 64% og bofællesskaber. Enlige kvinder Den gennemsnitlige månedlige boligydelse pr. Par husstand er ca kr. For ældreboliger er den ca kr., og knap kr. for andelsboliger. Mere end totredjedel af modtagerne af boligydelse er folkepensionister. Blandt de folkepensionist-husstande, der modtog boligydelse i 2005, bestod størstedelen af én person, mens kun 18 pct. var par. Langt de fleste, der får boligydelse, er kvinder. Enlige kvinder udgør således mere end halvdelen af de folkepensionister, der modtager boligydelse. Helbredstillæg, varmetillæg og andre personlige tillæg Udover boligydelsen er helbredstillægget og varmetillægget de vigtigste supplerende ydelser. Pensionister med en beskeden indkomst og formue kan søge kommunen om helbredstillæg til delvis dækning af udgifter til medicin, briller m.v. og varmetillæg til dækning af varmeudgifter. Helbredstillæg og varmetillæg aftrappes, når pensionisten har en årlig indkomst, udover folkepensionen, på kr. for enlige og kr. for par. Tillægget falder helt bort ved en årlig indkomst udover folkepensionen på kr. for enlige og kr. for par (2007-tal). Helbredstillægget gives slet ikke, hvis pensionisten har en likvid formue på over kr. Andre personlige tillæg tildeles efter en individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold. 14 ældre i tal 2007 / Ældre Sagen

15 Flere kvinder end mænd modtager ældrecheck pensionisternes indkomst og formue Antal pensionister Pensionister fordelt efter bruttoindkomst Enlige Par Kilde: Indkomstregister Indkomst opgjort som personlig indkomst, positiv kapitalindkomst og aktieindkomst. Indkomsten er delt ligeligt mellem ægtefæller. Pensionister er opgjort som personer over folkepensionsalderen primo Indkomst Over Snævert indkomstinterval Hovedparten af pensionisterne har indkomster inden for et relativt snævert indkomstinterval. Intervallet svarer til folkepensionen for hhv. enlige og par. 60 pct. af de enlige pensionister har en indkomst på mellem kr. og kr. Lidt over 50 pct. af pensionistparrene har en indkomst på mellem kr. og kr. pr. ægtefælle. De ældste har mindst Lidt over 20 pct. af pensionisterne har så lav en indkomst og formue, at de er berettiget til fuld ældrecheck, helbredstillæg mv. Andelen, der får ældrecheck, stiger med alderen og er størst blandt de ældste pensionister. Der er betydeligt flere enlige end par og flest kvinder, der modtager ældrecheck. Pensionister med lav indkomst og formue Andel af folkepensionister 35% 30% 25% 20% 15% Mænd Kvinder 10% 5% 0% Kilde: Indkomstregister Lav indkomst og formue er defineret som folkepensionister, der har personlig tillægsprocent på 100 og likvid formue under grænsen for helbredstillæg. ældre i tal 2007 / Ældre Sagen 15

16 En pensionists formue var i 2005 gennemsnitlig kr. Gennemsnitlig formue pr. person fordelt på aldersgrupper Alle Ejere Lejere Kilde: Indkomstregister Formuen er opgjort som aktiver minus passiver, der er registreret på selvangivelsen formue afhænger af boligform Den gennemsnitlige formue hænger tæt sammen med boligformen. Ejere har betydelig større formue end lejere. relativ lille blandt pensionisterne. Yngre ejere under 65 år har i gennemsnit en negativ formue, når man ser bort fra boligen. Formuen er stigende med alderen for såvel ejere som lejere. Da andelen af lejere er relativ høj blandt de ældste pensionister, er den gennemsnitlige formue for alle pensionister næsten konstant med alderen. Den gennemsnitlige formue for en pensionist var i 2005 godt kr. Ser man bort fra værdien af boligen, er forskellen på ejeres og lejeres gennemsnitlige formue Det er altså først i pensionsalderen, at man som boligejer i gennemsnit bliver gældfri. (Gældfri betyder i denne forbindelse, at værdien af opsparing i aktier, obligationer og indestående i bank er større end gæld, herunder prioritetsgæld). Gælden falder jævnt med alderen for såvel ejere som lejere. Samtidig stiger den likvide formue, dvs. den samlede finansielle nettoformue vokser med alderen, hvad enten man er ejer eller lejer. Gennemsnitlig formue excl. fast ejendom pr. person Alle Ejere Lejere Kilde: Indkomstregister ældre i tal 2007 / Ældre Sagen

17 Hver anden over 80 år klarer sig uden hjælp hvor mange ældre får hjemmehjælp? Modtagere af varig hjemmehjælp Leverede hjemmehjælpstimer 9% 5% 9% 51% 40% Personlig pleje 86% Personlig pleje Praktisk hjælp Praktisk hjælp Både personlig pleje og praktisk hjælp Både personlig pleje og praktisk hjælp Ugentlige timer pr. modtager - praktisk hjælp Modtagere af varig hjemmehjælp 1% Ugentlige timer pr. modtager - personlig pleje eller personlig pleje og praktisk hjælp 14% 51% 9% 99% 40% P ers o nlig pleje P rak t is k hjælp B åde pers o nlig pleje o g 2-7,9 prak timert is k hjælp 24% 34% 28% 20 timer og derover 8-19,9 timer 2-7,9 timer Under 2 timer Under 2 timer Hjemmehjælp personer over 65 år modtog hjemmehjælp i var år, mens var 80 år eller derover. Dvs. at halvdelen af de over 80-årige modtager hjemmehjælp, mens den anden halvdel klarer sig uden hjælp. 4 ud af 5 over 65 år får ikke hjemmehjælp. 40 pct. af hjemmehjælpsmodtagerne får i gennemsnit hjælp i 0,7 timer pr. uge. 40 pct. af modtagerne af varig hjemmehjælp modtager kun praktisk hjælp. Men det er kun godt 5 pct. af det samlede antal hjemmehjælpstimer, der alene går til modtagere af praktisk hjælp. I gennemsnit får en pensionist, der alene modtager praktisk hjælp, og det er 40 pct. af alle hjemmehjælpsmodtagere, kun hjemmehjælp i 0,7 timer pr. uge. Pensionister, der får personlig pleje og praktisk hjælp, har i gennemsnit hjemmehjælp i 9,3 timer om ugen. ældre i tal 2007 / Ældre Sagen 17

18 Ældreomsorg koster i gennemsnit kr. pr. ældre over 65 år Kr. (2007-niveau) Udgifter til ældreomsorg pr. person på hvad koster ældreomsorg? Udgifter til ældreomsorg pr. person på 65+ Kr. (2007-niveau) Kilde: Socialministeriet og Ældre Sagen. uændret udgift pr. ældre De samlede udgifter til ældreomsorg (hjemmehjælp, plejeboliger mv.) er steget fra 29,3 mia. kr. i 2001 til 30,7 mia. kr. i 2006 (faste priser). Målt i forhold til antal personer på 65 år og derover har de årlige udgifter til ældreomsorg i de sidste 5 år været stort set konstante, nemlig ca kr. pr. person over 65 år. Selv om kommunerne i denne periode har fået tildelt ekstra puljer til ældreområdet, har udgifterne kun lige kunnet holde trit med stigningen i antal ældre. Udgifterne pr. person over 65 år er i løbet af de 5 år steget under 1 pct. Fra 2001 til 2006 steg de samlede udgifter til ældreomsorg med ca. 5 pct. i faste priser. I samme periode er BNP steget med ca. 10 pct. Samfundets samlede velstand er således steget dobbelt så meget som udgifterne til ældreomsorg. På fem år er samfundets velstand steget dobbelt så meget som udgifterne til ældreomsorg. Årlig vækst i udgifter til ældreomsorg og i BNP 3,5 3,0 2,5 Udgifter til ældreomsorg BNP 2,0 1,5 1,0 0, ældre i tal 2007 / Ældre Sagen

19 ældre i tal 2007 / Ældre Sagen 19

20 ldrecheck Pensionstillæg Grundbeløb rbejdsmarked Helbredstillæg satsregu lering Merledighed indvandrer A-kas pensionist ejere og lejere Alders Vidste du også det Pensionister køber bøger for 535 kr. om året. Det er halvt så meget som gennemsnittet af befolkningen. Ud af i alt folkepensionister bor i udlandet. Næst efter Danmark er Sverige med det land, hvor der bor flest danske folkepensionister. I alt bor danske folkepensionister i Frankrig og Spanien. 86 pct. af alle folkepensionister har så lav indkomst, at de modtager pensionstillæg. 7 pct. af folkepensionisterne betaler topskat. Gribskov er den kommune, der har den største andel af pensionister i ejerbolig. Tre ud af fire over 65 år bor i ejerbolig. Pensionister bruger 50 kr. mere på cigarer og cerutter, men 700 kr. mindre på cigaretter end gennemsnittet af befolkningen. 40 pct. af pensionistfamilierne har bil. 20 ældre i tal 2007 / Ældre Sagen

Tal og fakta om ældre

Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Udarbejdet af cand.oecon. Peter Halkjær og cand.polit. Jens Højgaard Redaktion: Journalist Gerda Grønning Tallene er hentet hos Danmarks

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

KAPITEL II OPSPARING

KAPITEL II OPSPARING Dansk Økonomi forår 2008 KAPITEL II OPSPARING II.1 Indledning Opsparing kan forøge velfærden Fokus på husholdningernes opsparing I sidste ende er formålet med al økonomisk aktivitet at kunne forbruge.

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Flyttemønstre,, indkomster og formuer

Flyttemønstre,, indkomster og formuer Flyttemønstre,, indkomster og formuer blandt ældre personer og husholdninger MORTEN SKAK GINTAUTAS BLOZE BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Flyttemønstre, indkomster og formuer blandt ældre personer og husholdninger

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND Udsatte enlige mødre En rapport om vilkår og hverdag Rapport om udsatte enlige mødre 2013 Susi og Peter Robinsohns Fond Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA Opsætning:

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Energirenovering i enfamiliehuse Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Rapport udarbejdet for Energistyrelsen Marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Præsentation af 60+-segmentet... 9 3. Præsentation af

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

ARBEJDE I PENSIONSALDEREN

ARBEJDE I PENSIONSALDEREN ARBEJDE I PENSIONSALDEREN Ann-Kathrine Ejsing Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. nr. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 4 2. Tidligere undersøgelser...

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2010. Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2010. Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 21 Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse Arbejdsmarkedsrapport 21 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 13 arbejdsgiverorganisationer inden for

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejervilkår i Danmark Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejernes Landsorganisation 8. udgave, December 2004 Indhold... SIDE FORORD... 3 1. LEJERBOLIGEN HOLDER STAND... 4 2. BEBOERSAMMENSÆTNINGEN

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html Nr. 2 / December 211 En ny analyse fra PensionDanmark dokumenterer, at livrenten er den bedste form for pensionsopsparing. Over 8 pct. af pensionisterne vil leve længere end de ti år, som en typisk ratepension

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Fattigdom mærker børns fremtid

Fattigdom mærker børns fremtid Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fordeling & Levevilkår 214 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade

Læs mere

Det danske pensionssystem

Det danske pensionssystem 2 INDLEDNING... 4 DEN HISTORISKE UDVIKLING PÅ PENSIONSOMRÅDET...6 FOLKEPENSIONEN OG ANDRE YDELSER TIL PENSIONISTER... 8 SÆRORDNINGER FOR PENSIONISTER... 8 TJENESTEMANDSPENSIONSSYSTEMET... 11 DEN SOCIALE

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere