Uddannelsesbehov for journalister i Nordvest-Rusland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesbehov for journalister i Nordvest-Rusland"

Transkript

1 Nordisk Journalistcenter Høegh Guldbergsgade 4, Vennelystparken DK 8000 Århus C Uddannelsesbehov for journalister i Nordvest-Rusland Baggrund og oplæg for Nordisk Journalistcenters fremtidige aktiviteter Maj 2003 Trine Smistrup

2 2 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Pressens vilkår i Nordvest-Rusland side 5 Journalistisk standard i Nordvest-Rusland side 10 Journalisters arbejdsvilkår side 13 Uddannelse og kvalifikationer side 14 Journalisterne i spørgeskemaundersøgelsen side 17 Udtrykte uddannelsesbehov side 19 NJCs fremtidige indsats i NV-Rusland side 25 Bilag: Kildeliste side 31 Statistik: Journalisterne i spørgeskemaerne side 32 Statistik: Uddannelsesbehov side 34 Spørgeskema på dansk side 36 Spørgeskema på russisk side 39

3 3 Forord Baggrund Nordisk Journalistcenter har siden begyndelsen af 1990erne haft kursusaktiviteter for journalister i den nordvestlige del af den tidligere Sovjetunion som en del af nærområdeindsatsen under Nordisk Råd. I de første år foregik arbejdet udelukkende i de baltiske lande, men efterhånden som disse nærmer sig optagelse i EU, retter opmærksomheden for den nordiske indsats sig mod det nordvestlige Rusland. Status for NJCs aktiviteter i 2003 er, at man har opbygget samarbejdsforhold til kursusarrangører og lokale journalister i Murmansk og Skt. Petersborg og via disse i Arkangelsk og Petrozavodsk. Der er et velfungerende samarbejde med det nordiske informationskontor i Skt. Petersborg, som også har kontaktpersoner i de tre øvrige byer. Aktivitetsniveauet er støtte til cirka 12 kurser og andre aktiviteter om året for forskellige journalist-grupper, opdelt efter emne, geografi, alder eller andre faktorer. I forbindelse med en forventet øgning af disse aktiviteter blev undertegnede bedt om at undersøge, hvordan status var for uddannelse og udvikling blandt nordvestrussiske journalister, hvilke behov de selv oplevede, og hvilke der evt. ikke blev dækket. Hvem skal læse dette? Rapporten retter sig først og fremmest til NJCs bestyrelse og daglige leder, der skal beslutte, om og hvordan dens resultater skal anvendes i det fremtidige arbejde samarbejdspartnerne i Rusland, som i praksis skal udmønte projekterne og ikke mindst tilpasse dem mere præcist til den lokale situation. Flere kan læse et skandinavisk sprog, og forhåbentlig kan rapporten kan danne udgangspunkt for en debat kommende kursusledere fra de nordiske lande, der skal undervise og bidrage til kurserne i Rusland. Med disse i tankerne har jeg gjort nogle dele relativt bredt orienterende (kapitel 2-4), selv om de ikke handler direkte om uddannelsesbehov. Kildegrundlag Til grund for dette arbejde ligger først og fremmest: Halvandet års samarbejde med baltiske og russiske samarbejdspartnere En uges studieophold i Rusland, hhv. Skt. Petersborg og Murmansk, med møder med redaktører, repræsentanter for journalistuddannelser, journalistforeninger etc. En liste over disse findes i rapportens bilag. Deltagelse i årsmødet for Barents Press International, et netværk af journalister i Norge, Sverige, Finland og Rusland den april Uddelte spørgeskemaer på medier i Nordvest-Rusland, hvori journalister blev bedt om at vurdere egne og redaktionens uddannelsesbehov på kort og langt sigt. Spørgeskemaerne blev distribueret via NJCs kontaktpersoner og med brug af nærmest alle kommunikationsformer undtagen brevdue for at nå flest mulige medier. Vores samarbejdspartnere var på forhånd skeptiske dels fordi spørgeskemaer og multiple choice-

4 4 formen er fremmed i Rusland, dels fordi de frygtede, at folk ville have for travlt til at udfylde skemaerne og få dem afleveret. Der blev uddelt 400 spørgeskemaer, og 184 kom retur i udfyldt stand: 94 fra Skt. Petersborg by og oblast (amt), 40 fra Murmansk, 42 fra Petrozavodsk og 8 fra Arkangelsk (40 skemaer fra Arkangelsk blev væk i posten, opdagede vi senere). Om forfatteren Undertegnede er journalist og har gennem halvandet år koordineret NJCs aktiviteter i Baltikum og Nordvest-Rusland og samarbejdet med de forskellige partnere. Jeg har derudover arbejdet med journalistisk efteruddannelse i Danmark og Norge på deltid siden 1988 og på fuld tid siden 1992 som leder af Den journalistiske Efteruddannelses Københavns-kontor. Gennem European Journalism Training Association har jeg fulgt opbygningen og planlægningen af journalistisk efteruddannelse i Østeuropa og SNG gennem et årti og har i det seneste halve år lavet projektforberedelse til et uddannelsesforløb for journalister i Kroatien. Mit russiske sprog er desværre ganske primitivt, og det har været et handicap i arbejdet ikke at kunne tale sproget, kunne læse aviser og høre radio etc. Maj 2003 Trine Smistrup

5 5 Pressens vilkår i Nordvest-Rusland En bolsjevik pegede i 1919 på en radiohøjttaler, der var hængt op i en telefonpæl, og spurgte bonden ved siden af sig, om ikke han var begejstret over at kunne høre kammerat Lenins visdomsord på flere tusinde kilometers afstand. Jo, sagde bonden, men hvordan skal Lenin høre mig? Medietyper: Aviser: Der udkommer omkring aviser i Rusland, mange i et ganske lille oplag. Mange russere tager sig kun råd til at købe avis en gang om ugen, og markedet har tilpasset sig dels med ugeaviser, dels med fænomenet den tykke, en ugentlig særudgave af dagbladet med featurestof og ugens tv-program. TV er det mest populære medie, og der betales ikke licens. Omkring tv-stationer er registreret. Systemet er veludbygget fra Sovjettiden, og de fleste kan modtage både to landsdækkende kanaler, en regional og en lokal. De to største kanaler ORT og RTR er statsejede og har været under stærkt stigende statslig kontrol. Radio findes også i både landsdækkende, regional og lokal form fra nyheder til underholdning. Der er registreret cirka radiostationer i landet. Online-medier er populære blandt de unge i 2001 var 12,5 procent af russerne Internetbrugere, ikke mange efter vesteuropæisk standard, men antallet var firedoblet på blot to år, og brugerne er mellem 16 og 34 år. Online-journalistik har fået meget opmærksomhed, og mange fik øjnene op for nettet under Kursk-katastrofen, og da branden i Ostankino-tårnet satte de elektroniske landsmedier ud af spillet i sommeren I de gode gamle dage var der Pravda og Komsomolskaja Pravda, Izvestija og Trud, oplagene var høje og priserne lave, og man vidste, hvad man skulle vente sig: Besked fra partiet om det, partiet syntes, man skulle vide. Nu er oplagene faldet og priserne steget, men der er stadig ganske striks kontrol med mediernes indhold enten fra politisk eller forretningsmæssig side. Og det kan i helt bogstavelig forstand være livsfarligt for en redaktør eller journalist at sætte sig op mod denne kontrol. Nye ejere Den russiske medieverden har været igennem 12 stormfulde år, siden Sovjet kollapsede. Den mest dramatiske periode var i forbindelse med præsidentvalget i 1996, da kandidater og forretningsfolk for alvor fik øjnene op for mediernes politiske rolle. Kampen foregik især om tv-kanalerne, men også de trykte medier var involveret, og i slutningen af 1990 erne havde hovedparten af de trykte medier fået nye ejere, der forventede støtte til gengæld for den økonomiske saltvandsindsprøjtning. Generelt i landet er status den, at medierne enten ejes af kommercielle virksomheder, som er tæt på centralmagten (f.eks. Gazprom) og hvis medieinteresse primært er politisk påvirkning, eller mere eller mindre direkte ejes af det offentlige. Efter rubel-krisen i 1998 søgte mange medier ind under

6 6 det offentliges vinger, og især lokal- og regionalpressen er i dag ofte finansieret af de lokale myndigheder. Der er mere ro i lejren nu, men det kan ændres op til de valg, der er undervejs: Parlaments-, lokalog regionalvalg den 7. december i år (2003), præsidentvalg næste forår. Nyhedsmedier ses af investorer og politikere mere som et talerør, som man må erhverve sig for at opnå magt, end som et instrument, der skal oplyse befolkningen eller være en givtig forretning. De trykte medier overlever på ejerens penge frem for på egne indtægter, eftersom købekraften er lav, og priserne derfor må holdes nede, og annoncemarkederne stadig er svage. De elektroniske medier bliver mere og mere kommercialiserede, og underholdningsshows erstatter indsigtsgivende programmer. Politisk pres Lovgrundlaget er i orden: Grundlovens artikel 29.5 siger Massemediernes frihed er garanteret, og censur er forbudt, og massemedieloven tillader journalister til at søge, finde og sprede information, medmindre statshemmeligheder er involveret. Rusland har en på mange måder forbilledlig medielovgivning fra Men det betyder ikke, at medierne har forbilledlige forhold. Et generelt problem er det ifølge IREX 1, at der dels kan være indbyrdes modstrid mellem nationale og regionale love, dels ikke nødvendigvis er nogen forbindelse mellem, hvad der står i loven, og hvordan livet leves. En alvorlig aktuel udvikling er, at grebet om medierne er strammet betydeligt under præsident Putin, hvilket ikke mindst har været synligt i forhold til dækningen af Tjetjenien-konflikten og efterspillet efter gidseldramaet i et teater i Moskva. En tilføjelse til medielovgivningen, som Dumaen vedtog, skulle begrænse adgangen til overhovedet at dække konflikten, og det var uklart, om det overhovedet var lovligt at interviewe en tjetjener. Eftersom medierne især opfattes som et redskab til at forme den offentlige mening i ejerens billede, er public journalism eller journalistik i læserens tjeneste ikke i særlig grad på dagsordenen. Viden om læsernes vaner og behov er ikke centrale, og der har f.eks. ikke været større interesse for at høre om, hvordan medier i andre lande arbejder med fokusgrupper eller forsøger at identificere brugernes ønsker til mediet, fortæller Anna Sjarogradskaja fra Press Development Institute. Det politiske liv påvirker medierne meget. Hvis man viser tegn på upassende uafhængighed, kommer der f.eks. uanmeldt revision, hvor bogholderiets computer konfiskeres, så man mangler kontaktdetaljer på annoncører og andre indtægtskilder. Andre eksempler på chikane af besværlige medier er besøg fra sundhedsmyndigheder eller brandtilsyn, der erklærer redaktionsbygningen farlig og beordrer den lukket. Der nævnes også et eksempel fra Ukraine, hvor myndighederne tjekkede besværlige redaktioners software-licenser hvilket førte til lukninger og bøder. De seneste år har været karakteriseret af øget centralisering og kontrol fra Kreml. Listen over, hvad der er statshemmeligheder, er blevet udvidet kraftigt, og myndigheder på alle niveauer kan 1 International Research & Exchanges Board, en amerikansk NGO med speciale i udvikling og rådgivning af uafhængige medier i lande under udvikling, største NGO på presseområdet i Østeuropa og Rusland.

7 7 hemmeligstemple information. Både The Committee to Protect Journalists 2, Reporters sans Frontières 3 og EU har udtrykt bekymring for pressefrihedens vilkår og graden af statskontrol over medierne i Rusland. Lever livet farligt Trods pres fra ejere og politisk liv forsøger en del journalister og redaktører at gøre deres arbejde, inklusive at være kritisk over for magt og myndigheder men det er ikke ufarligt. Trusler på brødet og livet er ikke ualmindeligt, og i 2002 skete tre drab på russiske journalister, hvor man formodede, at motivet var deres journalistiske aktiviteter. I Murmansk blev Dmitrij Sjvets, medejer og vice-direktør for det populære lokale TV21 skudt ned og dræbt på åben gade foran sit kontor den 18. april i år (2003). TV21 var kendt for at lave mere opsøgende journalistik end de fleste medier i området og for ofte at være i opposition til de magtfulde personer. En måned før sin død havde Sjvets taget initiativ til en protest mod de trusler, Murmansk-journalisterne blev udsat for under deres arbejde en erklæring, der blev underskrevet af ledelsen for regionens journalistforening og en del redaktører i byen og bragt i flere medier. Der er i skrivende stund ikke bevist nogen sammenhæng mellem mordet og Sjvets journalistiske aktivitet, men lokale journalister er ikke i tvivl om, at denne sammenhæng eksisterer. Protesten blev også bragt i det lokale dagblad Polyarnaja Pravda, og bladhuset måtte dagen efter ryddes i et par timer på grund af en bombetrussel. Medierne i Skt. Petersborg Skt. Petersborg boomer for tiden, fordi byens 300-års jubilæum i maj 2003 er under forberedelse. Det har trukket store pengemængder til byen, og hovedparten af de historiske bygninger står pakket ind i plast og stilladser og er under istandsættelse til de store festligheder. De gode tider påvirker også medierne, fordi jubilæet trækker en del annoncepenge med sig. I Skt. Petersborg er mediernes ejerskab stort set privatiseret (med nogle forbehold), mens de i de andre byer er helt eller delvis afhængig af finansiering og anden støtte fra myndighederne. Desuden virker det som om, Skt. Petersborg søger at fjerne sig fra Sovjettiden med syvmilestøvler, mens udviklingen går langsommere i de mindre byer. Byens politiske situation splitter medierne i tre dele. Der er en politisk konflikt mellem på den ene side Moskva og dermed præsidentens lokale repræsentant og på den anden side Skt. Petersborgs guvernør. De har hver deres støtter i medierne, men præsidentens repræsentant har flest penge og kan derfor tiltrække de bedste journalister til de medier, der støtter ham. Det er en konflikt, der ikke kan ignoreres, især p.g.a. det tilstundende valg. Den tredje del af pressen er to udenlandsk ejede aviser: En erhvervsavis, ejet af Bonnier, og den engelsksprogede St. Petersburg Times. De arbejder ifølge Anna Sjarogradskaja efter vestlige standarder og vælger ikke sider i den lokale konflikt

8 8 Der er dog enighed blandt de interviewede om, at det samlede billede ikke er så tragisk. Der er kvalitetsmedier både på avis- og tv-siden, og borgerne har adgang til medier med forskellige synspunkter på både den politiske konflikt og andre samfundsspørgsmål. Men så kommer andre udfordringer af mere dagligdags karakter: Ifølge chefredaktør Vladimir Ugryumov, formand for byens journalistforening, er salg af aviser en sørgelig historie i Skt. Petersborg: Det samlede daglige oplag er måske i en by på fem millioner indbyggere. Dels er der konkurrence fra gratisaviser, men dels er det simpelthen svært at få fingre i en avis: At abonnere er svært, eftersom aviser i så fald skal leveres i en postkasse i opgangen og mere end halvdelen af Skt. Petersborg postkasser er ødelagt af vandalisme eller ubrugelige af andre årsager. At købe i løssalg er også svært af to grunde: Myndighederne har begrænset antallet af udsalgssteder til 800 mod 3000 i Moskva med ti mill. indbyggere. Dertil styres løssalget af 50 uafhængige distributører, som er relativt uinteresserede i dagblade aviser giver for lidt i forhold til arbejdet med at distribuere og tage retur hver dag, og det giver mere mening for forhandlerne at koncentrere sig om magasiner og ugeblade. Der er journalister i byen, vurderer journalistforeningen. Der udkommer lokale udgaver af de landsdækkende aviser som Komsomolskaja Pravda og Novaja Gazeta, og der er adskillige tv- og radiostationer. Regionens største avis er Sankt Petersborg Vedomosti, som har rødder tilbage til1728. Den udkommer mandag-fredag med seks sider og dækker både byen, Rusland og verden. Den tykke (se box ovenfor) udkommer lørdag med længere artikler, features og tv-program. Avisen er et typisk eksempel på den indirekte afhængighed af det offentlige: Alle avisens indtægter fra abonnement og løssalg går til trykning og distribution, mens husleje og løbende udgifter dækkes af annonceindtægter. I nogle måneder tjener de ikke nok og prøver så at finde en sponsor f.eks. at trykke nye lovtekster mod et tilskud fra kommunen, fortæller chefredaktør Anatolij Agrafenin. Der gives også kommunal støtte til at producere en videnskabsside. Chefredaktøren finder ikke dette problematisk og mener, at det stadig kan være byens, ikke byrådets avis. Skt. Petersborg Kommune ejer 25 procent af avisen, men redaktøren mener, at han kan styre situationen: De har prøvet at vejlede, men vi nægter medmindre vi altså føler, at de har ret. Medierne i Murmansk-regionen Murmansk boomer ikke tværtimod. I Sovjettiden var befolkningen på , i dag er den på Og hvor byen tidligere var lovprist, og det gav særlige privilegier at arbejde der, er den i dag glemt, nedslidt og set med Moskva-øjne relativt uinteressant. Strategisk er den fortsat potentielt vigtig, men de afgørende aktiviteter ligger i de lukkede militærbyer i omegnen, som styres og finansieres direkte fra Moskva. I hele regionen er der dag- og ugeaviser, tre regionale tv-stationer, regional radio og et antal lokale tv- og radiostationer. I byen Murmansk og på resten af Kola-halvøen har journalistforeningen 250 medlemmer cirka procent af dem arbejder på større arbejdspladser i byen, resten på små blade og radiostationer, på medierne i de lukkede militærbyer og et stort tal som pressefolk og talsmænd for institutioner og myndigheder.

9 9 Radio Murman spejler byens historie og udvikling: Engang blev dens udsendelser sendt sammen med Radio Moskva via relæstationer til den russiske flåde i hele verden. I dag er lytterområdet indskrænket en del, men stationen sender over hele regionen og til flåden i Barentshavet og bliver også hørt i nabolandene det ved de fra lytterreaktioner. Stationen er en offentlig radio og får penge fra staten til lønninger resten skal de tjene selv. Når de løbende regninger er betalt, skal der først og fremmest spares sammen til nyt udstyr stationen ønsker at blive digital, eftersom de i dag producerer på en blanding af spolebånd, kassetter og cd er, og alt udstyr skal være tredobbelt. Det medfører en imponerende maskinpark for at afvikle selv ganske enkle programmer. Indtægterne kommer i øvrigt fra reklamer, især for varer og serviceydelser. Redaktøren mener, at denne annonceprofil holder stationen lidt på afstand af det politiske pres et synspunkt, jeg har mødt andre steder i den ex-socialistiske verden: Man er meget opmærksom på det politiske pres og mindre bekymret for, om økonomiske og kommercielle interesser kan presse lige så hårdt. Stationen er også for nylig gået i samarbejde med det private energiselskab, der ejer det lokale ishockey-hold, og giver firmaet gratis reklame mod at få særordninger om at dække holdet. Ifølge ansatte er der allerede pres på dem for at lave positiv omtale af firmaet selv ved pseudobegivenheder som at dække, at det får nye uniformer. Man kan blive betænkelig ved tanken om, hvordan dækningen bliver, hvis dette firma en dag løber ind i en miljøsag. Polyarnaja Pravda er byens og regionens vigtigste uafhængige avis (dog ikke mere uafhængig, end at det offentlige ejer bygningen, hvor den har hjemme, samt det trykkeri, hvor den trykkes). Oplaget er til hverdag og torsdag, hvor den tykke udkommer. 70 procent af oplaget sælges i abonnement, resten i løssalg. Tidligere var den en partiavis, men efter 1991 har både byen og regionen oprettet egne aviser, så PP er i konkurrence med to, der har offentligt sikkerhedsnet under sig. Det betyder også, at PP er lidt dyrere end de andre to. I Murmansk begynder man allerede at se i mediebilledet, at der nærmer sig en periode med flere valg, fortalte chefredaktør Ildar Rekhimlulov på årsmødet i Barents Press International. I marts begyndte der at udkomme to nye gratisaviser, hver med et oplag på og pengestærke ejere. Rygterne vil vide, at en eller to mere er på vej. I sådan en situation kan en uafhængig avis ikke tænke på udvikling, kun på overlevelse. De helt små: Et eksempel på de mange ganske små aviser og deres vilkår er Kolskoje Slovo i byen Kola. Det er en lokal ugeavis, ejet af kommunen, som betaler 6/7 af udgifterne kun den sidste syvendedel tjenes af avisen selv på annoncer og avissalg. Redaktionen bemandes af fire medarbejdere: En chefredaktør, der på dagen for mit besøg er til eksamen på sin journalistuddannelse. Når hun er færdig med den, vil hun være redaktionens eneste uddannede journalist. To af de tre andre medarbejdere er omskolede ingeniører. Dertil er der to yngre ansatte, der fungerer som en blanding af tekniske tegnere, layoutere og IT-eksperter.

10 10 Byens befolkning er på og oplaget på Prisen for en avis er fire rubler, og redaktionen er ikke interesseret i at øge oplaget kostprisen pr. eksemplar er nemlig højere end salgsprisen. Egentlig vil de gerne øge prisen, men fire rubler (80 øre) er mange penge for folk her, siger de. De fleste læsere er ældre, vurderer redaktionen. På mit spørgsmål til en af de unge layoutere om, hvorvidt man kunne interessere de yngre for at læse avisen, er hun lidt tøvende: Jeg tror nok, at de læser den, når deres bedstemor er færdig med den. En sidste type medier i området er medierne i de lukkede militære byer. De omfatter både deciderede militær-medier (blade og kabel-tv), bemandet med militærfolk, og almindelige lokale medier i byerne, oftest ejet af de lokale myndigheder og bemandet med skolelærere o.l. De skriver dog også mest om militæret eftersom det er det, der giver byen eksistensberettigelse. Tilsammen beskæftiger disse medier cirka 50 journalister i regionen. De lokale understreger, at byerne efterhånden ikke er lukkede på grund af de militære hemmeligheder så meget som på grund af de privilegier, de kan opretholde ved at være direkte tilknyttet Moskva. Journalistisk standard i Nordvest-Rusland Media have never been understood and set up in Russia to satisfy the needs of the audience. Deltager i IREX-panel om russiske presseforhold En journalist fra den lille ugeavis Kolskoje Slovo i Kola ved Murmansk deltog i et seminar med svenske kolleger, hvor de bl.a. besøgte den lokale kyllingefabrik. Spildevandet løb lige i grøften, og det svenske journalister var meget optaget af, hvad det betød for drikkevandet. Den russiske journalist var overrasket: Det er vi slet ikke vant til at tænke over. Hos den tidligere redaktør kunne vi slet ikke skrive om den slags. Trods de seneste års udvikling og etableringen af et antal professionelle uafhængige medier spiller medierne en anden samfundsrolle end i vestlige lande. De er stadig et redskab til at opnå eller beholde magt, og det præger naturligvis den journalistik, der bedrives i dem. Langt mod syd, nemlig i Kroatien, hørte jeg sætningen Journalisterne er meget bedre, end medierne giver dem lov til at være dette kunne meget vel være sandt i Rusland også. Denne situation betyder også, at medierne er relativt lidt optaget af deres læsere/lyttere/seere og af at afspejle deres liv og interesser eller drikkevandskvalitet. At mediernes oplysning indgår i de demokratiske processer og at medier skal have indtægter fra både annoncører og læsere lader ikke til at spille den store rolle i udviklingen af journalistikken. Dette skyldes dog ikke kun historien og ejerforholdene, men også, at man ikke har et civic society eller medborgersamfund i vestlig forstand. Dette sagt, får man indtryk af, at mange både journalister og redaktører egentlig gerne vil give borgerne bedre besked om, hvad der foregår i samfundet omkring dem der er bare uendelig mange faktorer, der blokerer for det, også ud over det eksterne pres: Der er for få journalister, og de er for dårligt uddannet. De journalistiske medier kan ikke betale medarbejderne en ordentlig løn, og derfor forsvinder mange hurtigt over i informations- og PR-jobs

11 11 et stort nyt arbejdsområde, hvor en journalistuddannet kan tjene måske tre-fire gange mere end på nyhedsjournalistik. Tilbage på medierne bliver idealisterne men også de uerfarne. Ingen tjener de penge, de har brug for, og det er ifølge de interviewede ikke usædvanligt, at journalister modtager penge fra kilderne for at skrive bestemte historier. Billedet er dog ikke kun mørkt. Flere journalister sagde til mig undervejs, at situationen trods alt ikke var tragisk folk har adgang til at få informationer fra flere medier og information af ordentlig kvalitet. Og chefredaktøren på Polyarnaja Pravda Ildar Rekhimkulov understregede meget, hvordan de prøvede at gøre avisen mere relevant for almindelige læsere. I TV er det altid eksperterne, der taler, så vi prøver at give ordet til borgerne. De har f.eks. gæsteskribenter og flere spalter om ugen, hvor læserne kan ringe ind og få hjælp til at løse deres problemer med f.eks. myndigheder. Etik og kritik Stort set alle interviewede nævner, at der mangler fælles fagligt anerkendte standarder. Det har selvfølgelig delvis at gøre med uddannelse (herom i næste kapitel), men også med erfaring, ejer- og arbejdsforhold. Der mangler professionelle standarder, for der er ingen til at formulere dem, sagde Vladimir Ugryumov, chefredaktør og formand for Skt. Petersborg journalistforening. Generationsskiftet gik i vasken, og de gamle forsvandt, før de unge havde fået den nødvendige erfaring. Tidligere arbejdede en ung journalist måske år på en lokal- eller fabriksavis, før man fik job på et større medie i dag kommer mange ind lige fra gaden, og redaktionerne er så hårdt presset, at ingen har tid til at forklare de nye om, hvad man kan og ikke kan. De unge mangler en ABC i, hvad der er kvalitet i det hér fag. Ugryumov nævner også, at den usikre jobsituation og dårlige beskyttelse af journalister spiller ind: Hvis man er afhængig af at få penge under bordet fra kilderne for at betale huslejen eller i risiko for at blive fyret, sidder etiske principper ikke særlig godt fast. Kombinationen af politisk pres, økonomisk pres og manglende erfaring betyder også, at forpligtelsen til at bedrive kritisk journalistik kommer ud af proportion, og kritikken tager magten fra journalistikken. Mange er kritiske og aggressive, men få har viden og erfaring til at bruge det til noget konstruktivt, som en af de interviewede i Murmansk udtrykte det. Et andet problem ved det hurtige generationsskifte er, at redaktionernes historie forsvinder. Der findes nemlig stort set ikke arkiver på redaktionerne, og de har heller ikke software og ressourcer til at opbygge dem. Det eneste, man har, er store bunker af gamle aviser, der måske og forhåbentlig ligger i rækkefølge, hvis ikke nogen har rodet i dem. Det vil ikke blive nemt eksempelvis at tjekke kandidaternes tidligere valgløfter, når der skal holdes valg igen til vinter det vil være et rent tilfælde, hvis nogen kan finde den rigtige avis fra dengang. Journalistik om magten Ifølge artikel 38 i massemedieloven skal: regerings-autoriteter og organisationer, ngo er og deres ansatte ( ) forsyne massemedierne med information ved at holde pressekonferencer.

12 12 Og det gør man så holder pressekonferencer om nye love og regler eller sender pressemeddelelser ud om administrations og politikeres gøren og laden. I informationsafdelingen for Murmanskregionen er man meget stolt over, at Freedom Foundation for to år siden erklærede dem næstbedst i Rusland til åbenhed om forvaltningen. Om det er så let endda at få adgang til dokumenter, som systemet ikke er interesseret i at udlevere, er ifølge lokale journalister en anden historie. Men pointen er nok så meget, at medierne ukritisk viderebringer myndighedernes informationer uden nogen bearbejdning. Normalt sender vi blot en pressemeddelelse ud med facts, og den trykkes uden videre, siger Antonina Podolskaja, leder af informationskontoret i Murmansk. Mange aviser sender blot en fotograf til pressemøderne og trykker så pressemeddelelsen ordret, og det statslige tv læser meddelelsen højt. Men TV-21 bruger bare nogle af oplysningerne og sender ellers deres optagehold ud for at skaffe mere og lave en rigtig historie. Det må siges at være en bekvem situation for et offentligt informationskontor, og Antonina Podolskaja siger da også om medierne De fleste er meget loyale. Alligevel er hun lidt bekymret over journalistikkens standard og finder, at der mangler analyse og indsigt i dækningen af det politiske liv. Det er en bekymring, der genlyder hos de fleste interviewede. På Polyarnaja Pravda siger chefredaktør Ildar Rekhimkulov: Vi havde tidligere en god tradition for analyse og feature, men vi har mistet den, fordi vi ikke evnede at forny genren og finde en ny måde at gøre det på. Vi mangler simpelthen nogen, der kan skrive en analytisk kommentar. Alt for meget af den politiske dækning er ren nyhed folk skriver blot ned, hvad der bliver sagt, og indhenter ingen andre kommentarer. Faktisk har selv guvernøren kritiseret, at journalisterne er så lidt udfarende. Anna Sjarogradskaja i Skt. Petersborg er enig: Det bliver en større og større bekymring her, hvordan ytringsfriheden forvaltes, og hvordan myndighederne dækkes. Journalistik og PR 4 Et tilbagevendende spørgsmål blandt russiske journalister og en tilbagevendende kursustitel hos NJC er Journalistik og PR og forskellen mellem at drive journalistik og at drive pressearbejde for en organisation eller virksomhed. Det er ganske enkelt svært for de russiske journalister at se forskellen på de to arbejdsformer, og det er sikkert et spørgsmål, der vil blive diskuteret i ti år endnu. Grænsen findes ikke i Rusland, og hvis man er sulten, skriver man journalistik mod betaling fra kilderne, sagde én. Også de, der prøver at holde deres sti ren, er i tvivl: Kan jeg skrive en positiv historie om en virksomhed, uden at det bliver PR? spurgte en erhvervsjournalist i Skt. Petersborg. Deres tvivl er måske forståelig for eksempel i lyset af udtalelserne om, at meget af mediernes stof er ubearbejdede pressemeddelelser, præsenteret som journalistik. Der er langt mellem det uafhængige ideal og virkeligheden, og journalisterne er ikke ubekendte med at arbejde for et 4 Udtrykket PR bruges i Rusland også om oplysningsvirksomhed, som i en dansk sprogbrug ville kaldes informationseller kommunikationsarbejde.

13 13 bestemt synspunkt. Samtidig uddanner journalistuddannelserne til både journalist og PRmedarbejder, hvilket ikke ligefrem gør skellet tydeligere. Journalisters arbejdsvilkår Lønniveauet Den største forhindring for, at journalistikken bliver bedre her, er den dårlige løn, siger Anatolij S. Puiou, leder af Skt. Petersborg journalistik-fakultet. Det er et problem, som efteruddannelse ikke kan løse. Men et regulært problem er det ikke desto mindre. Ifølge Puiou og hans kolleger kan hver nyuddannet journalist vælge mellem fem-seks job. Men med ganske få undtagelser er journalistiske stillinger langt dårligere lønnet end de PR-job, som de studerende også er uddannet til at udføre. En gennemsnitsjournalist får en månedsløn på 200 dollar ifølge Skt. Petersborg Journalistforening. Bag dette tal ligger udsving fra 70 til 1500 dollar. En konsekvens af dette er, at mange journalister har mere end ét job, f.eks. som PR-folk eller at de tager betaling fra kilderne for at lave bestemte artikler. Alle erkender, at det krænker enhver etisk norm men redaktørerne accepterer det stiltiende, især dem, der gerne vil holde på deres folk, men ikke kan betale dem en ordentlig løn. På Radio Murman klager redaktør Novikov også over, at det er svært at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere, fordi lønnen er så lav. Radiostationen har været vugge for mange journalister, der i dag spiller en rolle i politik eller større medier men de og andre er holdt op, fordi de ikke har kunnet sige nej til bedre betalte tilbud. Novikov kan ikke komme i tanker om en eneste, der har sagt op med andet argument end lønnen. Næsten ingen ansatte har været på stationen mere end ti år. Konkurrence om journalisterne Der er mange flere stillinger end kvalificerede kandidater i hele kommunikationsfeltet fra ren PR til nyhedsjournalistik. Desuden bliver der i øjeblikket uddannet færre nye journalister end tidligere. I Sovjettiden blev der uddannet cirka 100 nye hvert år i området, og de blev efter eksamen sendt derhen, hvor der var brug for dem. I dag uddannes der kun 40 om året (indtil uddannelsen i Murmansk begynder at sende sine kuld ud), og de bliver i de store byer. Oven i dette er der langt flere til at konkurrere om de nyuddannede. Hvor der før var få medier avis, radio og tv under statskontrol er der i dag et væld af kommercielle nyhedskilder i trykt og elektronisk form, masser af magasiner og et væld af nyetablerede PR- og informationsafdelinger hos virksomheder, organisationer og myndigheder. Man skulle tro, at denne situation netop ville få lønnen til at stige for journalister. Men journalistikken bliver taber i dette spil. De fleste af de trykte medier er reelt statsfinansierede, og lønnen er i bund. Blandt privatejede kommercielle medier er lønnen kun høj, der hvor reklameindtægterne er høje og reklamerne følger B-filmene, som Anna Sjarogradskaja på Press

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

tema Det er lysten, der driver chefen. Sidse Lauesen drømte om at blive leder. Men da hun nåede til tops mistede hun gejsten

tema Det er lysten, der driver chefen. Sidse Lauesen drømte om at blive leder. Men da hun nåede til tops mistede hun gejsten magasinet om ledelse og økonomi nr. 01 2009 tema Det er lysten, der driver chefen. Sidse Lauesen drømte om at blive leder. Men da hun nåede til tops mistede hun gejsten Skriv kontrakten under Mange starter

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Hjælpeordningen en brugerundersøgelse Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Videnscenter for Bevægelseshandicap (VfB) er et landsdækkende videnscenter etableret i samarbejde mellem amter og handicaporganisationer

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Fyret for at sige chefen imod

Fyret for at sige chefen imod 0 8 23. april 2008 Socialrådgivere på Samsø: Fyret for at sige chefen imod OK08 på plads Ni ud af ti sagde ja 5 Hala og Ahlam i Sandholm Løsladt uden varsel 6 Hemmelig millionær Støtter socialrådgivers

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

PROSA og fremtiden. Niels Bertelsen. PROSAbladet 34. årgang nr. 9 2004

PROSA og fremtiden. Niels Bertelsen. PROSAbladet 34. årgang nr. 9 2004 PROSAbladet 34. årgang nr. 9 2004 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41 41, fax 33 91 90 44 PROSAbladets postgiro: 6 58 08 90, e-mail: prosabladet@prosa.dk Ansvarshavende redaktør: Thor

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus Østerbrogade 17C 5600 Faaborg Tlf. 6265 1011 Mobil: 2081 1272 Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens væsentligste konkurrenter december 2012 Det Faglige Hus Generelt Det Faglige Hus (DFH) er en

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

- en kvalitativ undersøgelse af nyuddannede akademikeres møde med arbejdsløsheden. Juli 2012

- en kvalitativ undersøgelse af nyuddannede akademikeres møde med arbejdsløsheden. Juli 2012 Når man rammer muren - en kvalitativ undersøgelse af nyuddannede akademikeres møde med arbejdsløsheden Juli 2012 Udført for Danske Studerendes Fællesråd af UngdommensAnalyseEnhed Indhold: Side 2: Undersøgelsens

Læs mere