Medlemsavis for virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # oktober 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 25 8.-10. oktober 2008"

Transkript

1 Fasthold fokus Fokus på afbureaukratisering bør ifølge Dansk Erhverv fortsat stå højt på regeringens dagsorden for at lette tilværelsen for virksomhederne: Jeg vil opfordre regeringen til at fortsætte afbureaukratisering af samfundet og gøre Danmark til et af verdens bedste lande at drive virksomhed i, lyder det fra organisationens administrerende direktør. Regeringen har bebudet, at den i dette efterår vil lancere sin længe ventede afbureaukratiseringsreform med særligt fokus på at gøre livet lettere for de små og mellemstore virksomheder. Trepartsaftale gør op med skrøner om sygefravær Side 4 Medlemsavis for virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # oktober Regelkurven knækket For første gang i VK-regeringens levetid er antallet af vedtagne love og bekendtgørelser faldet. I folketingsåret blev der vedtaget 33 % færre nye love og regler i forhold til året før. Dansk Erhvervs administrerende direktør, Jens Klarskov, opfordrer regering og folketing til at fortsætte afbureaukratiseringen AF KIM ØSTRØM > Siden VK-regeringen trådte til i 2001, har den hvert år sat ny rekord i antallet af nye love og bekendtgørelser. Men i folketingsåret er kurven for første gang knækket, idet der kun blev vedtaget nye love og bekendtgørelser. Det er 33 % færre end i Med til historien hører dog, at folke- tingsåret som følge af valget i november ikke var et normalt folketingsår. Positiv udvikling Dansk Erhvervs administrerende direktør, Jens Klarskov, glæder sig over udviklingen: Det er tilfredsstillende, at regeringen har formået at knække kurven efter en lang årrække, hvor der hvert Vedtagne love og bekendtgørelser i folketingsårene år blev indført endnu flere regler end året før, siger han. En nærmere analyse af tallene afslører, at regelproduktionen har været lavere i alle kvartaler set i forhold til forrige folketingsår. I særdeleshed har regelmøllen tabt fart i månederne efter årsskiftet: Tiden må vise, om der er tale om en enlig svale. Målet må naturligvis være at fortsætte den udvikling, vi Så længe folketingssalen er tom, bliver der ikke vedtaget nye love og bekendtgørelser. Det er ingen skade til, at lovmøllen maler lidt langsommere, mener Dansk Erhverv. har set i det seneste folketingsår. Folketingsvalget i november gjorde året særligt. Den stilstand, vi kan konstatere lige efter valget og frem til marts 2008, hvor finansloven blev forhandlet færdig, har selvsagt haft en markant indvirkning på regeludviklingen i året som helhed, påpeger Jens Klarskov. Kilde: Folketinget, Dansk Erhverv EU-forbeholdene er belastende for danske virksomheder Sammenlagte kommuner udliciterer mindst Dyrk motion og få fri med fuld løn Side 6 Side 9 Bagsiden

2 2 LEDER DANSK ERHVERV I NUMMER 25 I OKTOBER 2008 Dansk økonomi såret - men ikke fatalt Af Poul-Erik Pedersen Formand Dansk Erhverv Den krise, der begyndte i den amerikanske finansielle sektor og siden udviklede sig til sammenbrud i flere særdeles store amerikanske realkreditinstitutter og banker, har nu fået mærkbare konsekvenser også i Danmark. Flere danske banker har været eller er i så alvorlige problemer, at de har måttet lade sig opkøbe af andre banker. I enkelte tilfælde har Nationalbanken og staten været nødt til at træde til med garantier for kunderne. Hertil kommer, at flere virksomheder i andre brancher allerede har afskediget personale. Den økonomiske afmatning var under opsejling, også før især de finansielle virksomheder kom i problemer. Men der er ingen tvivl om, at afmatningen bliver forstærket som konsekvens af den seneste udvikling, hvis tempo og omfang har været voldsomt. Væksten i dansk økonomi vil i år blive markant mindre, end vi har set i de senere år. Efter tre års konstant fald er ledigheden nu ikke længere for nedadgående. I august var der ledige, omregnet til fuld tid svarende til 1,6 % af arbejdsstyrken. Også detailhandlen kan mærke, at modvinden er sat ind i de danske husholdninger. Fra august 2007 til august 2008 faldt salget med 6,9 %. Betyder det så, at dansk økonomi nu står foran et sammenbrud? Nej, så galt går det forhåbentlig ikke. Dansk økonomi er - for eksempel i forhold til den amerikanske - grundlæggende sund. Ledigheden er fortsat historisk lav, og renten ikke faretruende høj. Derfor bliver kunsten at afværge et kollaps, som vi uden tvivl vil se andre steder. Den øjeblikkelige situation forstærker derfor behovet for at gennemføre de nødvendige strukturelle politiske reformer. Da manglen på arbejdskraft for et par år siden viste sig, reagerede politikerne for sent. Det må ikke gentage sig, for så risikerer vi at sætte den sunde danske økonomi over styr. Derfor er der behov for handling nu. De krisetegn, vi oplever for tiden, ændrer jo for eksempel ikke på, at de store årgange snart går på pension med mangel på arbejdskraft som følge. Derfor er tiden inde til at se kritisk på såvel dagpenge, efterløn og skat - for nu blot at nævne nogle af de store opgaver. Målet er at få flere hænder og hoveder i sving. De ansvarlige politikere ved udmærket hvilken medicin, der er nødvendig. Det behøver de hverken Arbejdsmarkeds- eller Skattekommission til at fortælle. Men hvis det kan speede processen op, så fint med os. Det afgørende er, at der sættes ind med hurtige handlinger. En medieskat vil være bedre end licenssystemet. Blandt andet fordi de butiksdrivende i dag har bøvlet med at skulle indberette kunderne, når de sælger dem et fjernsyn eller en pc er. Medieskat er en god idé Medieordførerne fra Venstre og Socialdemokraterne har foreslået at omlægge licensen til en medieskat, og dét vækker begejstring hos Dansk Erhverv Vi har længe peget på det helt urimelige i, at jagten på mulige sortseere skal belaste lovlydige borgere og detailhandlen. I dag er de butiksdrivende belastet af helt urimelige administrative byrder med den forældede indberetningspligt ved salg af fjernsyn og andre medieterminaler, navnlig pc er. En medieskat vil én gang for alle fjerne denne byrde for virksomhederne, påpeger Dansk Erhvervs skattepolitiske chef Bo Sandberg. For to år siden beregnede organisationen, at den gældende lov årligt medfører cirka 2,5 millioner overflødige indberetninger fra forhandlere af elektronisk udstyr, der kan modtage DR s signaler: Det nuværende system er alligevel Udgives af Børsen 1217 København K Telefon Fax ikke sikret 100 % mod snyd. De, der vil snyde, finder metoder til at snyde. For eksempel ved at købe et produkt i en anden persons navn eller i udlandet. Salgsindberetningen fanger for eksempel heller ikke de fjernsyn, der flytter med fra børneværelset til ungdomsboligen. Herfra kommer en ikke uvæsentlig del af problemet, mener Bo Sandberg. På denne baggrund hilser han forslaget fra medieordførerne Ellen Trane Nørby, Venstre, og Mogens Jensen, Socialdemokraterne, velkommen: Det er på tide at finde en lavpraktisk løsning på udfordringen med de mange sortseere, og det foreliggende forslag vil gøre licensopkrævningen både mere enkel og mere retfærdig, slutter skattechefen. Redaktion Carlos Villaro Lassen (ansvarshavende redaktør), Kristian Kongensgaard, Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, Kim Østrøm, Malene Billund, Michael E.J. Stilborg, Tina Lund Jensen, Pernille Thorborg. Design og tryk: Schultz Grafisk Udgives 30 gange årligt Oplag: ISNN: Titel: Dansk Erhverv (Kbh.) Annoncesalg: Telefon

3 DANSK ERHVERV I NUMMER 25 I OKTOBER 2008 LEDELSE 3 Portohop spærrer endnu mere for e-handel Post Danmark sætter priserne på pakkepost op med 7-14 % til nytår, og dermed øges online-forretningernes omkostninger til distribution markant til både FDIH s og Dansk Erhvervs store utilfredshed Fra årsskiftet vil pakkeposten stige mellem 5-20 kr., og det vækker harme blandt onlinebutikkerne: "Vi er overraskede over, at Post Danmark vælger at skrue priserne så meget op, når virksomheden samtidig taler om at ville gavne e-handel. Det betyder, at rigtig mange af vore butikker ikke længere er konkurrencedygtige," siger Morten Kamper, direktør for Foreningen for Distanceog Internethandel - FDIH til Berlingske Business. En ny undersøgelse foretaget af FDIH og Dansk Erhverv viser, at knap halvdelen af netbutikkerne ser høj pris for distribution som den største barriere for at drive e-handel. Lidt under en tredjedel af de adspurgte netbutikker ser enten stigende konkurrence eller kompliceret forbrugerlovgivning som andre barrierer. Noget kunne da også godt tyde på, at de danske e-handelsbutikker har det svært i forhold til konkurrenterne i udlandet. En sammenligning af de 10 største svenske og danske onlinebutikker viser, at de svenske butikker sælger fire gange mere end de danske modparter. Markedet fungerer ikke Portostigningerne rammer især pakkeposten. Pakker under fem kilo stiger med 5 kr. til 75 kr., mens pakker mellem 5-10 kilo stiger med 10 kr. til 100 kr. Endelig stiger pakker mellem kilo med 20 kr. til 160 kr. FDIH og Dansk Erhverv påpeger, at Post Danmark også gav pakkeportoen et løft sidste år. Ifølge FDIH s beregninger er portopriserne fra steget dobbelt så meget som forbrugerpriserne generelt: Med al tydelighed viser det her, at vi har et marked, der ikke fungerer. Det burde give dybe politiske panderynker. Distributionsomkostningerne er det store spøgelse, der ødelægger det for e-handlen, siger direktør Kim Munch Lendal, Dansk Erhverv. Han kalder Post Danmark for et reelt monopol og opfordrer til, at hele postvæsenet bliver liberaliseret efter den svenske model. Af Dorthe Pihl 5 skarpe om ledelse Ernst Lykke Nielsen Administrerende direktør Bording Data A/S Hvilken politiske lederopgave er ugens vigtigste? Det er at få skabt ro om den finansielle branche i Danmark og i videst muligt omfang sikre, at den globale krise får så lille konsekvens for Danmark som muligt. Hvilken af dine ledelsesopgaver har været den vigtigste i denne uge? Det har været at vurdere konsekvensen af den aktuelle krise i relation til Bording Data A/S. Både positivt og negativt. Opstår der behov som følge af krisen, som vi kan dække inden for vore kompetenceområder? Skal vi tilpasse os - og hvornår? Hvilken beslutning har været den mest betydningsfulde for jeres virksomhed det seneste år? Det har været at integrere vort datterselskab i Bangladesh dybere i vores danske organisation og vore kunders. Specielt i forbindelse med udviklingen af grafiske IT-ydelser. Hvad er din vigtigste opgave som leder? Gennem påvirkning og uddelegering af ansvar at skabe forståelse for og motivere fremdrift i Bording Datas strategiske drejning imod en IT-grafisk virksomhed. Kan du fremhæve en ledelsesbedrift i erhvervslivet? Det er det faktum, at de holdninger og forretningsprincipper, som Herman Salling grundlagde Dansk Supermarked på, stadig er gældende for virksomheden. Den danske ledelseskanon De største ledelsesbedrifter siden 2. verdenskrig skal have deres egen kanon. Fem professorer i ledelse og en bred kreds af organisationer har nu sat debatten i gang om, hvilke 12 ledelsespræstationer inden for politik, erhvervsliv eller samfundet generelt, som skal med i ledelseskanonen. Formålet med initiativet er at skabe debat om og opstille rollemodeller for lederskab overalt i samfundet. Som en af parterne ønsker Dansk Erhverv også at bidrage til ledelsesdebatten og skabe synlighed om betydningsfulde ledelsesbedrifter, der har været med til at skabe innovation, vækst og markedsandele såvel på det danske som på det globale marked. Derfor stiller vi her i bladet en række af vore medlemmer en håndfuld skarpe spørgsmål om ledelse. Læs mere på: INTERESSERET I MILJØSPØRGSMÅL? Post Danmarks varslede portostigninger på især pakkepost får Dansk Erhverv til igen at kræve, at postmonopolet i Danmark bliver brudt. Meld dig ind i Dansk Erhvervs miljønetværk og modtag et månedligt nyhedsbrev! Gå ind på

4 4 SYGEFRAVÆR DANSK ERHVERV I NUMMER 25 I OKTOBER 2008 Treparts-aftale gør op med skrøner om sygefravær Samlet set er Dansk Erhverv tilfreds med den nye aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om at nedbringe sygefraværet AF DORTHE PIHL OG KRISTIAN KONGENSGAARD > Hver dag er danskere syge, og det svarer til, at der er flere syge end ledige. Derfor var der god grund til, at regeringen, KL og arbejdsmarkedets parter satte sig sammen for at gøre noget ved problemet. Forleden kom der så en aftale på bordet mellem parterne med 40 forslag til at nedbringe sygefraværet. Dansk Erhverv har arbejdet tæt sammen med Dansk Arbejdsgiverforening og har blandt andet skubbet på for at få gennemført en række forbedringer i forhold til arbejdsgivernes ret til refusion af sygedagpenge. Om indholdet i aftalen siger underdirektør Charlotte Vester, Dansk Erhverv: "Overordnet set er vi tilfredse med aftalen. Den indeholder mange gode forslag, som kan bidrage til den store indsats, virksomhederne allerede gør for at nedbringe sygefraværet. Vi er især tilfredse med, at beskæftigelsesministeren har lyttet til os. Aftalen indeholder således flere af de mærkesager, som vi har arbejdet for Nedbringelse af stress og sygefravær Formål Både sygefraværet og antallet af personer der rammes af stress, er desværre stigende. Samtidig er det vanskeligt at få kvalificeret arbejdskraft. Det giver virksomhederne en række udfordringer og tydeliggør nødvendigheden af at mindske stress og sygefravær og samtidig skabe trivsel på arbejdspladsen. Dette kursus giver deltagerne gennemprøvede værktøjer og metoder til at nedbringe stress og sygefravær i deres egen virksomhed. Hvem kan deltage? Virksomhedsindehavere, ledere, personaleansvarlige, HR-konsulenter og andre, som ønsker at få viden og værktøjer inden for området. Tid og sted København: Onsdag, den 22. oktober 2008, kl Dansk Erhverv, Slotsholmsgade 3, København. Pris Medlemmer kr ,- inkl. materiale og forplejning. Ikke-medlemmer kr ,- Tilmelding: eller Arbejdsgiver og medarbejder skal blandt andet til at drøfte, hvilke muligheder medarbejderen har for at arbejde trods sygdom. Det er jo ikke al sygdom, der medfører 100 % uarbejdsdygtighed. gennem længere tid. Det gælder for eksempel en lempelse af konsekvenserne, når medarbejderen er skyld i, at arbejdsgiveren mister refusionen af sygedagpenge." Til gengæld beklager vi, at en enkelt af forbedringerne ikke får fuld gennemslagskraft i forhold til vikarer og andre løsarbejdere, fortsætter Charlotte Vester. Syg på halv tid Hun sætter især pris på, at der langt om længe bliver gjort op med nogle af de skrøner, der til tider har blokeret for konstruktive løsninger på problemerne med sygefravær: Den ene skrøne er, at arbejdsgiveren ikke må kontakte den syge medarbejder. Den anden er, at man som udgangspunkt er syg på fuld tid. Aftalen gør op med begge skrøner, fordi arbejdsgiver og medarbejder nu blandt andet skal drøfte, hvilke muligheder medarbejderen har for at arbejde trods sygdommen. Det er jo ikke al sygdom, der medfører 100 % uarbejdsdygtighed. Der kan for eksempel indgås en aftale om, at man kan udføre visse typer af arbejde eller måske arbejde hjemmefra - eller i færre timer, påpeger Charlotte Vester. Medlemmerne spørger Treparts-aftalen er helt i tråd med den stigende interesse for at nedbringe sygefraværet, som Dansk Erhverv oplever i medlemskredsen: Flere og flere medlemmer efterspørger rådgivning hos vore HRkonsulenter og arbejder aktivt med at nedbringe sygefraværet, fortæller underdirektøren. Treparts-aftalen skal nu udmøntes i et lovforslag, som tidligst forventes at træde i kraft primo Hvad indeholder treparts-aftalen om sygefravær? Aftalen om at nedbringe sygefravær indeholder blandt andet følgende forslag: Arbejdsgiverne skal inden fire uger have en samtale med sygemeldte medarbejdere. Lempeligere konsekvenser, når sygemeldte ikke medvirker ved kommunens opfølgning. Dagpenge og refusion mistes kun i den periode, hvor sygemeldte ikke medvirker. Det vil sige, at refusionen genoptages, hvis den sygemeldte - med forsinkelse - eksempelvis afleverer oplysningsskemaet, deltager i møder med kommunen og deltager i aktivering. Deltagelse i opfølgningen skal dog senest ske med 4 ugers forsinkelse. Arbejdsgiveren skal sikres information fra kommunen, når refusionen af sygedagpenge ophører på grund af medarbejderens manglende deltagelse i kommunens opfølgning. Arbejdsgivere, der ikke kan tage delvist raskmeldte medarbejdere tilbage, modtager fuld refusion - i modsætning til i dag, hvor refusionen nedsættes. Arbejdsgiverens forpligtelse til at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden stopper, når ansættelsen slutter. Det gælder dog ikke ved løsarbejdere med under 8 ugers uafbrudt beskæftigelse, hvor arbejdsgiveren som hidtil har dagpengeforpligtelsen i hele arbejdsgiverperioden. Regeringen forpligter sig til at arbejde for at finde en hensigtsmæssig løsning på det problem, der opstår, når en sygemeldt lønmodtager overgår til førtidspension, fleksjob eller revalidering. I disse situationer bortfalder arbejdsgiverens refusion i opsigelsesperioden. Dagpengeretten til medarbejdere over 65 år sættes op fra 13 uger til 26 uger. Dermed får arbejdsgiveren også ret til refusion i 26 uger. Der indføres en ny lægeerklæring - en såkaldt mulighedserklæring, der forudsætter, at arbejdsgiver og medarbejder drøfter medarbejderens muligheder for at arbejde på trods af sygdommen. Medarbejderen kan anmode om en fastholdelsesplan.

5 Get an International MBA without leaving Job and Family Information Meeting: Individual Leadership Development REPUTATIONcph.com Tuesday 4 November 2008, 17:00-19:00 Be mentored by Senior Business Executives Be coached by Industrial Copenhagen Business School Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg Psychologists Strong Global Perspective For more information or to register for one of themeetings,pleasecontactusbyphoneor consult our website. phone:

6 6 EU DANSK ERHVERV I NUMMER 25 I OKTOBER 2008 EU-forbeholdene er belastende for danske virksomheder Irlands afvisning af Lissabon-traktaten har fået den danske regering til at udskyde en eller flere folkeafstemninger om Danmarks forbehold. Det er problematisk, da virksomhederne i stigende grad betragter de konkrete konsekvenser af forbeholdene som både irriterende og belastende besluttet at udskyde en eller flere folkeafstemninger om de danske EU-forbehold på ubestemt tid. Det betød også, at debatten om juni-rapporten fra DIIS - Dansk Institut for Internationale Studier vedrørende konsekvenserne af undtagelserne meget hurtigt ebbede ud. Også selv om konklusionen var meget klar: Forbeholdene er ude af trit med den globale, den europæiske og den nationale udvikling. Danske virksomheder vil af med forbeholdene Dansk Erhverv har i samarbejde med Ugebrevet Mandag Morgen Sidste nyt inden for ansættelsesretten Formål AF ANNE MARIE DAMGAARD > EU-CHEF DANSK ERHVERV Den irske premierminister Brian Cowen kommer under et voldsomt pres, når EU s stats- og regeringschefer mødes den oktober for at presse irerne til en ny folkeafstemning inden valget til Europa- Parlamentet næste sommer. På den hjemlige scene er konsekvensen af det irske nej, at regeringen har På kurset bliver du opdateret i ansættelsesretlige nyheder. Vi gennemgår den seneste domspraksis, som har betydning for ansættelsesretten, og giver blandt andet en status på praksis vedrørende godtgørelsesniveauet efter Ansættelsesbevisloven og status på de såkaldte handicapsager efter Forskelsbehandlingsloven. Herudover gennemgår vi de seneste ændringer i eksisterende lovgivning og kommende lovgivning på det arbejds- og ansættelsesretlige område. Hvem kan deltage? Personaleansvarlige, HR-konsulenter og andre, der i det daglige beskæftiger sig med personalejura og ansættelsesret, og som ønsker at være opdateret inden for dette område. Tid og sted Århus: Torsdag, den 23. oktober 2008, kl Dansk Erhverv, Nordhavnsgade 1, Århus. København: Tirsdag, den 28. oktober 2008, kl Dansk Erhverv, Slotsholmsgade 3, København. Pris Medlemmer kr ,- inkl. materiale og forplejning. Ikke-medlemmer kr ,- Tilmelding: eller Når det gælder Danmarks forbehold for euroen, viser Dansk Erhvervs og Ugebrevet Mandag Morgens undersøgelse, at fastkurspolitikken har direkte betydning for 7 ud af 10 danske virksomheders forretning. spurgt danske virksomheder om konsekvenserne af EU-undtagelserne. Undersøgelsen, der blev gennemført i juni, viser blandt andet, at 8 ud af 10 virksomheder fremhæver, at lige konkurrencevilkår på det europæiske marked er vigtigt. Det er særlig vigtigt, da de danske virksomheder i stigende grad opererer på et fælles europæisk marked og desuden forventer, at deres aktiviteter i de øvrige EU-lande vil tage til. For eksempel har forbeholdet i forhold til det retlige og indre samarbejde allerede nu praktiske konsekvenser. Danske virksomheder er generelt stærke på videnservice og rådgivning. Hvis disse virksomheder skal styrke deres konkurrenceevne i en global økonomi, er de helt afhængige af tilgang af forskere og videnmedarbejdere udefra. På dette område er EU ved at udarbejde et fælles regelsæt, som takket være det retlige forbehold ikke vil omfatte Danmark. Konsekvensen vil være, at forskeren, der kommer fra Kina, Indien eller USA, skal følge ét sæt regler for at få opholds- og arbejdstilladelse i de øvrige 26 EU-lande. Men et andet sæt regler hvis den samme forsker ønsker at lægge sin indsats i Danmark. Danske virksomheder vil heller ikke kunne drage nytte af de nye fælles EU-regler og -procedurer, der giver virksomheder med grænseoverskridende aktiviteter mulighed for at få løst juridiske tvister som manglende betaling af regninger og brud på kontrakter på et ensartet og stabilt juridisk grundlag. Når det gælder euroforbeholdet, viser undersøgelsen, at 95 % af virksomhederne anser fastkurspolitikken for at være helt central for Danmark. For 7 ud af 10 har den direkte betydning for deres forretning. Operationen mislykkedes men patienten overlevede Man skal næppe heller forvente en endelig løsning på topmødet i oktober. På den anden side er det vigtigt at holde fødderne på jorden og se i øjnene, at maskinrummet - altså det daglige EU-samarbejde - stadig er bemandet og ikke bryder sammen, mens vi venter på en ny og mere smidig traktat til at afløse Nice-traktaten. At der ér brug for en ny og bedre traktat, ligger dog fast. Den skal gøre EU i stand til at udvise lederskab i forhold til de presserende politiske opgaver som for eksempel den internationale finanskrise, stigende fødevarepriser, klimaændringer og fremtidens energipolitik. Her skal Danmark være fuldgyldigt med - uden undtagelser.

7 Vi giver vores små kunder samme opmærksomhed som de store Som selvstændig får du dine egne specialiserede rådgivere i Codan ErhvervService. De kender dine udfordringer og er eksperter i vurdering af risici og rådgivning af mindre virksomheder. Ud fra vores erfaringer kan vi også vise dig, hvordan du som selvstændig kan spare mange penge ved at samle dine privat- og erhvervsforsikringer. Har du i øvrigt overvejet fordelene ved at sikre dit eget og din families helbred? Lad os give dig opmærksomhed. Det betaler sig for dig. Få fordel af vores dedikerede kundeteam med forstand på dine forsikringsbehov. Ring allerede nu på

8 8 INDSKYDERGARANTIFONDEN DANSK ERHVERV I NUMMER 25 I OKTOBER 2008 Finanskrise: Hvordan er mine penge sikret ved konkurs? Sådan er din virksomheds penge og værdipapirer sikret ved eksempelvis bankers og realkreditinstitutters konkurs gennem Garantifonden for Indskydere og Investorer Garantifonden for Indskydere og Investorer Hvordan er mine penge og værdipapirer sikret ved konkurs I brochuren kan du læse om Garantifonden for Indskydere og Investorer, som yder sikkerhed for indlån og værdipapirer i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber og visse investeringsforvaltningsselskaber samt udenlandske kreditinstitutters filialer i Danmark (herefter kaldet institutter). eller et andet pengeinstitut går konkurs. Fonden dækker - med op til et vist beløb - både tab af indlån samt tab, hvis instituttet ikke leverer dine værdipapirer tilbage. Navnenoterede kontante indskud dækkes med indtil kr , mens visse særlige indlån som for eksempel indekskonti, kapital- og ratepensionskonti samt børne-, bolig- og uddannelsesopsparingskonti dækkes fuldt ud af fonden. November 2007 Garantifonden for Indskydere og Investorer har udarbejdet denne brochure om sine forpligtelser. Indskydergarantifonden, der er en privat selvejende institution, dækker tab til indskydere og investorer i pengeinstitutter og andre investeringsselskaber i tilfælde af betalingsstandsning eller konkurs. Hvad dækkes? Indskydergarantifonden dækker det, din virksomhed taber, hvis en bank Hvem er omfattet? Garantifonden for Indskydere og Investorer dækker såvel privatpersoner som virksomheder, selskaber, foreninger og fonde, der i forbindelse med investeringsvirksomhed har betroet midler til et investeringsselskab. Det vil sige et pengeinstitut, realkreditinstitut, investeringsforvaltningsselskab eller fondsmæglerselskab. Læs mere på fondens hjemmeside: Når Kulturnatten falder på Igen i år bliver Dansk Erhvervs domicil, Børsen, åbnet for publikum i den københavnske Kulturnat fredag den 10. oktober. I fjor kom der godt gæster. De blev modtaget af blandt andre disse to højtstående personligheder, der til daglig passer deres arbejde i Dansk Erhverv som henholdsvis marketingkonsulent Dorthe Kristiansen og chefkonsulent Jonas Wilstrup. (Foto: Jan Czako). Danmark som vidennation Dansk Erhverv inviterer til konferencen "Danmark som vidennation" om videnservice og rådgivning Tirsdag den 18. november 2008 Kl Dansk Erhverv, Børsen, København K På konferencen mødes repræsentanter for videnservice- og rådgivningsbranchen i Danmark for at sætte fokus på, hvordan videnvirksomhederne skaber vækst, fornyelse og bruger de globale muligheder. Blandt andet vil følgende talere dele deres erfaringer og perspektiver: Klimaminister Connie Hedegaard og den amerikanske ambassadør James P. Cain sætter det globale, politiske spor for nye markedsområder og det pres, globale tendenser giver os. USA har til den tid valgt ny præsident - hvad betyder det for verdens gang de næste 4-8 år? Stein Bagger, administrerende direktør for virksomheden IT Factory, deler sine erfaringer om, hvordan man skaber vækst og forbedrer bundlinjen. En repræsentant for KPMG fortæller om hverdagen hos viden- SMV'er, om deres udfordring, om at skabe innovationsaktiviteter, og om at integrere innovationsprocesser og strategier i SMV'erne. Fra Red Associates opfordrer partner Mikkel B. Rasmussen til at "finde fremtiden". Han giver sit bud på, hvordan man sparker døren op til fremtidige brugere af virksomhedens produkter og services. Konferencen giver rig lejlighed til at møde kolleger og konkurrenter fra andre videnservicevirksomheder samt embedsfolk, politikere og andre aktører, der arbejder med erhvervspolitik, fornyelse, viden og globalisering. Læs mere om konferencen, programmet og tilmelding på:

9 DANSK ERHVERV I NUMMER 25 I OKTOBER 2008 POLITIK 9 Sammenlagte kommuner udliciterer mindst Omfanget af kommunale opgaver, der udsættes for konkurrence, steg markant i Men stik imod forventning er udviklingen ikke båret af de nye sammenlagte kommuner. Tværtimod udliciterede de nye sammenlagte kommuner i 2007 mindre end kommuner, der er uberørt af kommunalreformen. Dansk Erhverv undrer sig over, hvor stordriftsfordelene ved reformen er blevet af, men ser samtidig et potentiale for forbedring AF KIM ØSTRØM > Et væsentligt argument bag kommunalreformen var, at større kommuner kunne give stordriftsfordele i forhold til blandt andet udlicitering og samarbejde med private leverandører. Det ville i sidste ende medføre mere effektive kommuner til gavn for skatteyderne. Nu viser en ny analyse fra Dansk Erhverv imidlertid, at de nye sammenlagte kommuner ikke har formået at udnytte deres stordriftsfordele. Den gennemsnitlige såkaldte PLI - der står for Private Leverandør Indikator - er i de sammenlagte kommuner blot 22,8 %. Det er et godt stykke fra de 24,5 %, som er delmålet ved udgangen af De gamle kommuner ligger 2 procentpoint over med et PLI på 24,8 %. PLI viser andelen af kommunernes brug af private leverandører i forhold til den del af kommunernes samlede opgaveløsning, der må varetages af private leverandører. Kun godt hver fjerde sammenlagte kommune kan matche de ikke-sammenlagte kommuner i forhold til at anvende private virksomheder til at udføre kommunale serviceopgaver. Det vil sige, at kun 1 ud af 4 sammenlagte kommuner har en PLI på 24,8 % eller derover. De fem mindst udliciterende kommuner er således alle sammenlægningskommuner. Sæt turbo på udbud I en kommentar til analysens resultater siger Dansk Erhvervs chef for offentlig-privat samarbejde, Martin Koch Pedersen: Det kan undre, at kommunalreformen tilsyneladende ikke har givet de ventede gevinster i form af øget konkurrenceudsættelse. Det ville være nærliggende, hvis de nye sammenlagte kommuner havde taget et større Dansk Erhverv vil arbejde målrettet for at få kommunerne til at indse gevinsten ved at udsætte flere kommunale opgaver for konkurrence. Det gælder ikke mindst på de bløde velfærdsområder som for eksempel ældrepleje, sundhed, uddannelse og jobformidling. Sammenlagte kommuner udliciterer mindst PLI, pct 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 Sammenlagte kommuner skridt fremad. Stordriftsfordele og potentialet for at anvende best practice og mulighed for at lægge gamle vaner fra sig og starte på en frisk har øget muligheden for, at flere opgaver med fordel kan udsættes for konkurrence. Med de kommende budgetforhandlinger i kommunerne er der en oplagt mulighed for, at de sammenlagte kommuner for alvor sætter fokus på prisen på kommunale serviceopgaver og får turbo på udbud og udlicitering. Stor forventning til de nye kommuner Dansk Erhvervs analyse viser endvidere, at 60 % af sammenlægningskommunerne enten kan matche eller har en højere PLI end den kommune, der før sammenlægningen anvendte flest private leverandører. Selvom Ikke sammenlagte kommuner Kilde: Indenrigsministeriets nøgletal KILDE: Indenrigsministeriets og Dansk Erhverv-beregninger. Kommunale nøgletal og Dansk Erhverv-beregninger Bund 5 Kommuner med lavest PLI PLI, pct, 2007 Bund 5 1. Nyborg 16,1 2. Norddjurs 16,1 3. Svendborg 17,7 4. Sønderborg 17,8 5. Skive 17,8 De fem mindst udliciterende kommuner er alle sammenlægningskommuner. Top 5 Kommuner med højest PLI PLI, pct, 2007 Top 5 1. Gribskov 32,5 2. Fanø 31,0 3. Solrød 30,5 4. Jammerbugt 30,5 5. Brøndby 30,5 Den mest udliciterende kommune, Gribskov, udliciterer mere end dobbelt så meget som bundskraberen, Nyborg. Kilde: Indenrigsministeriets nøgletal og Dansk Erhverv. Sammenlægningskommuner er skrevet med fed. sammenlægnings-kommunerne generelt ikke samarbejder med private virksomheder i samme omfang som ikke-sammenlagte kommuner. Hertil siger Martin Koch Pedersen: Det er tankevækkende og meget positivt, at kommunalpolitikerne i rigtig mange sammenlægningskommuner har valgt den højeste fællesnævner for samarbejde med private virksomheder. Med større kommuner er det oplagt, at kommunalpolitikerne i alle sammenlægningskommuner griber muligheden for at sætte flere opgaver i konkurrence og dermed i mange tilfælde spare penge til at udvikle nye services til borgerne. Det ser ud til, at kommunerne faktisk modsat manges forventninger har valgt ikke at udføre opgaverne selv, når de blev større. I det kommende Udbudsråd, der bliver nedsat af regeringen i løbet af efteråret, vil Dansk Erhverv arbejde målrettet for at få kommunerne til at indse gevinsten ved øget konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver. Det gælder ikke mindst på de bløde velfærdsområder som for eksempel ældrepleje, sundhed, uddannelse og jobformidling. Et væsentligt argument bag kommunalreformen var, at større kommuner kunne give stordriftsfordele i forhold til blandt andet udlicitering og samarbejde med private leverandører. Hvorfor udliciterer sammenlagte kommuner så mindre end ikke-sammenlagte?

10 10 ANSÆTTELSESBEVISER DANSK ERHVERV I NUMMER 25 I OKTOBER 2008 To ugers løn i godtgørelse for mangelfuld ansættelseskontrakt Landsretten har for første gang taget stilling til det nye godtgørelsesniveau i loven om ansættelsesbeviser. Dommen giver fornyet håb, mener Dansk Erhverv AF MADS JUUL JØRGENSEN > En ansættelseskontrakt indeholdt mangelfulde oplysninger om arbejdsgiverens identitet. I kontraktens oplysninger om aftaleparterne var arbejdsgiveren angivet med én selskabsbetegnelse, mens der et andet sted i kontrakten var angivet en anden selskabsbetegnelse. Selv medarbejderen var i tvivl om, hvem der var den rette arbejdsgiver. Da medarbejderen rejste en sag om mangelfuldt ansættelsesbevis, blev kravet rettet imod den forkerte arbejdsgiver. Kravet lød på 13 ugers løn. Byretten nåede frem til, at der var en mangel i kontrakten. Men retten fandt ikke, at denne mangel havde haft konkret betydning for medarbejderen. Manglen blev anset som undskyldelig, og byretten fastsatte en godtgørelse på kr. Vestre Landsret gik imidlertid i den modsatte grøft og kom frem til, at manglen ikke var undskyldelig. Den havde haft konkret og væsentlig betydning for medarbejderen, herunder navnlig at sagen var blevet anlagt imod den forkerte arbejdsgiver. I forbindelse med fastsættelsen af godtgørelsesniveauet er landsrettens bemærkninger interessante. Godtgørelsen er nemlig fastsat under hensyn til den generelle justering i nedadgående retning, men også nuancering, der blev tilstræbt ved ændringen af ansættelsesbevisloven i 2007 af godtgørelsesniveauet i forhold til det niveau, som blev fastlagt af Højesteret i På denne baggrund kommer landsretten frem til en godtgørelse på kr., svarende til cirka to ugers løn. Dansk Erhverv håber, at Vestre Landsrets dom om godtgørelse for mangler i et ansættelsesbevis kan være med til at stabilisere godtgørelserne på et lavere niveau end hidtil. Niveauet skal længere ned Umiddelbart forledes man til at tro, at godtgørelsen på kr. er bedre end de gode gamle dage med et maksimalt godtgørelsesniveau på kr. I sagen fra Vestre Landsret havde medarbejderen imidlertid en månedsløn på kr. Derfor det mindre beløb svarende til cirka to ugers løn. Det er naturligvis ærgerligt, at Vestre Landsret ikke vælger at følge byrettens afgørelse og fastslår, at en mindre mangel i relation til at angive arbejdsgiverens identitet - nu når den pågældende arbejdsgiver faktisk var nævnt i kontrakten - alene er en undskyldelig mangel. Omvendt er det positivt, hvad landsretten ud fra en nuanceret vurdering af manglen når frem til: På trods af en konkret mangel med væsentlig betydning for medarbejderen skal der maksimalt betales en godtgørelse på cirka to ugers løn. Godtgørelserne har været for høje Resultatet af de første byretskendelser fra foråret og sommeren 2008 har været foruroligende og ganske nedslående. Godtgørelserne ligger på et urimeligt højt niveau, hvor de i nogle tilfælde burde have ligget under bagatelgrænsen. Med Vestre Landsrets dom er vi blevet lidt klogere på godtgørelsesniveauet. Afgørelsen viser, at de godtgørelser, som byretterne har idømt efter det nye godtgørelsesniveau har været for høje. Landsrettens dom kan forhåbentligt være med til at stabilisere godtgørelserne på et lavere niveau, der i højere grad er samstemmende med ændringen af ansættelsesbevisloven. Der er dog flere landsretssager på vej, og de kan meget vel ende helt i Højesteret. For alle parter må det være ønskeligt, at godtgørelsesniveauet kommer i fastere rammer, så virksomhederne og medarbejderne ikke hver gang skal igennem hele retssystemet. Landsretten og i sidste ende Højesteret bør endvidere i større omfang anvende bagatelgrænsen, når en mangel har været undskyldelig og ikke haft betydning for ansættelsesforholdet. Godtgørelse for mangler - før og efter ændringer i loven om ansættelsesbeviser Det hidtidige godtgørelsesniveau for at overtræde loven om ansættelsesbeviser lå i en lang årrække i faste rammer efter en Højesteretsdom fra Mindre mangler kostede kr., mens mangler, der udløste tvist eller gav konkret risiko herfor, blev takseret til kr. I januar 2007 blev loven om ansættelsesbeviser ændret. Formålet var at justere godtgørelsen. Maksimum blev nedsat fra ugers løn. Samtidig blev der indført en bagatelgrænse på kr. for undskyldelige mangler, der ikke har haft betydning for ansættelsesforholdet. HØRINGSSAGER Udvalgte sager som Dansk Erhverv har i høring Energistyrelsen Bekendtgørelse om offentliggørelse af energimærkninger af bygninger og eftersynsrapporter om kedel- og varmeanlæg. Høringsfrist: Mandag den 13. oktober 2008 Ansvarlig: Klima- og miljøchef Mette Herget Skatteministeriet Forslag til lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, kulafgiftsloven og forskellige andre love (omlægning af affaldsforbrændingsafgiften). Høringsfrist: Mandag den 13. oktober 2008 Ansvarlig: Chefkonsulent Ulla Brandt Statens Uddannelsesstøtte Forslag til ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), (Forhøjelse af fribeløb, forsørgertillæg og handicaptillæg, ophør af dobbeltklipordningen, obligatorisk digital ansøgning, fleksibel låneordning m.v.). Høringsfrist: Tirsdag den 14. oktober 2008 Ansvarlig: Uddannelseschef Svend Berg Sundhedsministeriet Ændring af bekendtgørelser om fremstilling og distribution af lægemidler. Høringsfrist: Torsdag den 16. oktober 2008 Ansvarlig: Advokat Sven Petersen Miljøministeriet Forslag til lov om ændring af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Høringsfrist: Fredag den 17. oktober 2008 Ansvarlig: Klima- og miljøchef Mette Herget Miljøstyrelsen Lovforslag om grønne regnskaber. Høringsfrist: Fredag den 17. oktober 2008 Ansvarlig: Klima- og miljøchef Mette Herget

11 DANSK ERHVERV I NUMMER 25 I OKTOBER 2008 MEDLEMSRABATTER 11 Tjen penge på dit medlemskab Dansk Erhverv har blandt andet rabataftaler med følgende selskab TDC Stærkt imod Dansk Erhvervs ønsker har TDC Mobil fra den 1. oktober 2008 sænket alle rabatter på sin aftale med organisationen med 3 %-point. TDC Mobil sænker rabatterne TDC har strammet nogle af sine rabatter og andre vilkår for Dansk Erhvervs medlemmer så meget, at organisationen overvejer det fremtidige samarbejde med virksomheden Fastnet Indlandssamtaler og opkaldsafgift % Udlandssamtaler % Opkald til mobiltelefon 6-7 % Mobil Indlandssamtaler og opkaldsafgift % Udlandssamtaler 22 % Abonnement % Tillæg Intern kommunikation - Ekstra minimum 50 % Bredbånd TDC Bredbånd Professionel 12 % Dansk Erhverv tilbyder flere rabatter på andre teleprodukter, og vi tilbyder også rabatter på for eksempel brændstof, forskellige forsikringer samt kvalitetskontrol fra SG og udenlandsk momsrefusion. AF PER LIPPERT-SCHERWIN > Stærkt imod Dansk Erhvervs ønsker har TDC Mobil fra den 1. oktober 2008 sænket alle rabatter på sin aftale med organisationen med 3 %- point. Det vil dog for de fleste medlemsvirksomheder, der er tilsluttet aftalerne, først træde i kraft fra årsskiftet, grundet den eksisterende 3 måneders faktureringscyklus. Rabatsatserne vil efterfølgende være: Abonnement % Indenlandske samtaler % Udenlandske samtaler 22 % Ved en bindingsperiode på 1 år opnår man de mindste rabatter, mens man med en bindingsperiode på 2 eller 3 år opnår en rabat på henholdsvis 25 % og 27 %. TDC har også strammet Dansk Erhvervs vilkår på andre områder, der dog ikke direkte får konsekvenser for de nuværende kunder på TDC Mobilaftalen. Dansk Erhverv overvejer i øjeblikket, om og i givet fald hvilke konsekvenser det skal have for det fremtidige samarbejde med TDC. For yderligere oplysninger eller tilmelding: Eller kontakt Pia Nielsen og Per Lippert-Scherwin på: Telefon: UDNYT DINE MEDLEMSFORDELE BENYT VORE FORSIKRINGS- OG PENSIONSPROGRAMMER SÅDAN KAN DU BRUGE VIRK.DK Virk.dk er erhvervslivets samlede indgang til det offentlige. På portalen kan virksomhederne finde alle de cirka statslige indberetningsløsninger. Af disse løsninger er cirka 90 % fuldt digitale, mens resten er pdf-filer. På Virk.dk finder du blandt andet sygedagpengeløsningen, som bruges til at ansøge om refusion af sygedagpenge. Næsten 50 % af de cirka 1,5 million årlige ansøgninger om refusion af sygedagpenge kommer i dag via denne digitale løsning på Virk.dk. Du kan gratis sende en faktura til det offentlige via Virk.dk. Det sker på den nye digitale fakturaløsning. Bruger du denne løsning, har du ikke længere brug for et LæsInd-bureau. Som noget helt nyt er det nu også muligt at indberette din moms via Virk.dk.

12 12 SUNDHED DANSK ERHVERV I NUMMER 25 I OKTOBER 2008 Vind to wildcards til årets sundhedsevent! PP Danmark Magasinpost UMM ID-nr Tirsdag den 25. november 2008 afsluttes konkurrencen om at blive Danmarks Sundeste Virksomhed med en stor sundhedskonference og en efterfølgende gallamiddag Har du og en ledsager lyst til at deltage i årets sundhedskonference på Børsen i København med efterfølgende gallamiddag samme sted? Så har I muligheden for at vinde to wildcards, der giver jer gratis adgang til både konferencen og gallamiddagen. Dansk Erhverv udlover hver anden uge to wildcards til den bedste historie om sundhedsfremmende tiltag blandt organisationens medlemsvirksomheder. Vær med, når blandt andre coach Chris MacDonald, sundhedsforsker Bente Klarlund og eliteløber Rikke Rønholt stiller skarpt på medarbejdersundhed. Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen holder aftenens festtale, og sundhedsfreak med mere Anders Lund Madsen underholder om Mig og min sundhed. Send en kort historie om et effektivt, sjovt eller anderledes sundheds- fremmende tiltag, som jeres virksomhed har gennemført for de ansatte i det seneste år. Jeres gode historie skal sendes til erhvervspolitisk konsulent Stinne Cecilie Hjorth, Dansk Erhverv, på: Senest mandag den 20. oktober Vinderne og deres gode historie afsløres her i Dansk Erhvervs medlemsblad. Se også nedenstående vinderhistorie. Du kan læse mere om programmet for sundhedskonferencen på: Denne uges vinder: Dyrk motion og optjen trivselsdage med fuld løn Efter overvejelser omkring fastholdelse og tiltrækning af nye medarbejdere besluttede denne uges vinder af to wildcards til sundhedskonferencen med gallamiddag, Hotel Propellen i Billund, at søsætte et motionsprojekt AF STINNE CECILIE HJORTH > Hotel Propellens ledelse var fra motionsprojektets start den 1. april i år enige om, at projektet ikke skulle påduttes medarbejderne. Motivation og entusiasme skulle få medarbejderne med på idéen, som blev præsenteret på et kick-off møde. Hotel Propellen startede helt nede på jorden, hvor alle kunne være med. Man oprettede 3 forskellige hold, som ledelsen selv stod for. Én havde gåtur ud i naturen hver tirsdag eftermiddag, en anden havde intervalløb hver onsdag formiddag, og den tredje havde rulleskøjteløb hver torsdag sidst på dagen: Over sommeren har motionen varieret i forhold til medarbejdernes egne ønsker, og der er spillet tennis, rundbold, bordtennis. Da efteråret er på vej, er vi startet på svømning, badminton og motion for hele kroppen. Vi har dyrket motion i 18 uger, og de første medarbejdere har snart optjent den første trivselsdag, fortæller direktør Birgitte Broch, Hotel Propellen. Medarbejderne kan melde sig til al den motion, de har lyst til. Men de kan maximalt blive registreret for 1 times motion per uge. Efter 20 timers motion udløses den første trivselsdag med fuld løn. I alt er 35 af vore 52 medarbejdere aktive i projektet. Vi har kun fået positive tilbagemeldinger på trods af ømme muskler og vabler på fødderne. Projektet har desuden givet mange sidegevinster, både for medarbejderne og for virksomheden: Medarbejderne har fået en social gevinst på tværs af alle afdelinger. Virksomheden har noteret et lavere sygefravær, et godt psykisk arbejdsmiljø, engagerede medarbejdere og en del uopfordrede ansøgninger, pointerer Birgitte Broch. På Hotel Propellen i Billund kan medarbejderne optjene såkaldte trivselsdage med fuld løn ved at motionere, eksempelvis på rulleskøjter. (Foto et er ikke relateret til virksomheden). På baggrund af de gode resultater har ledelsen kunnet konkludere, at den har valgt den helt rigtige løsning for virksomheden. Birgitte Broch afslutter da også med følgende gode råd: Vi startede vort motionsprojekt på en simpel og tilgængelig måde for alle, så de kunne føle sig trygge, og udfordringerne ikke var for store. Derudover har vi også erfaret, at det har stor betydning for medarbejderne, at ledelsen går foran. PortoService. Postboks Pandrup

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest NOTAT 7. april 2010 Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest J.nr. 3.kt./ssc/ath Baggrund Sygefravær har hvert år store omkostninger, både for det enkelte menneske og for samfundet.

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Notat kommunale effektiviseringseksempler

Notat kommunale effektiviseringseksempler Notat om kommunale effektiviseringseksempler Gode kommunale eksempler på realisering af effektiviseringspotentialer kan fx findes inden for områderne: Afbureaukratisering Digitalisering Anvendt borgernær

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

fremtiden starter her... FULL-SERVICE Medlemskab

fremtiden starter her... FULL-SERVICE Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp Titel: Vejledning til kommuner: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private

Læs mere

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er klar til

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær 08-1305 JEHO/JAKA 11.09.2008 Kontakt: Jan Kahr Frederiksen - jaka@ftf.dk eller Jette Høy - jeho@ftf.dk FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær Regeringen har indkaldt parterne til trepartsdrøftelser

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD...

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD... INVITATION TIL MORGENMØDE SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD - 10 TING, SOM HR BØR VIDE OM SKAT OG SOCIAL SIKRING NORRBOM VINDING INVITERER TIL MORGENMØDE TORSDAG DEN 26. MARTS 2015 KL. 9.00 11.30,

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere Organisation for erhvervslivet 19. februar 2009 Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere højtuddannede AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ,

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

DE NYE REGLER I SYGEDAGPENGELOVEN OG EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN

DE NYE REGLER I SYGEDAGPENGELOVEN OG EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN INVITATION TIL MORGENMØDE DE NYE REGLER I SYGEDAGPENGELOVEN OG EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN - GENNEMGANG AF DE SENESTE ÆNDRINGER I SYGEDAGPENGEREGLERNE OG KONSEKVENSERNE AF EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN,

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: 117 59 Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er

Læs mere

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere

DISKRIMINATION SENESTE NYT

DISKRIMINATION SENESTE NYT INVITATION TIL MORGENMØDE DISKRIMINATION SENESTE NYT - HVORDAN NAVIGERER HR UDEN OM FALDGRUBERNE I LYSET AF DEN NYESTE PRAKSIS FRA EU-DOMSTOLEN OG DE DANSKE DOMSTOLE PÅ MORGENMØDET VIL VI BLANDT ANDET

Læs mere

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER En styrket arkitektbranche Perspektiver i et strategisk samarbejde med Dansk Erhverv DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER FORSLAG TIL FÆLLES LØSNINGER PÅ 4 INDSATSOMRÅDER INDHOLD Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Nyhedsbrev. Selskabsret

Nyhedsbrev. Selskabsret Nyhedsbrev Selskabsret 10.10.2014 FORSLAG TIL LOV OM MEDARBEJDERINVESTERINGS- SELSKABER 13.10.2014 I forlængelse af vores nyhedsbrev af 14. august 2014 har erhvervs- og vækstministeren nu fremsat et forslag

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Erhvervs- og Vækstministeriet Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø erhreg@erst.dk + nipaka@erst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb.

29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb. 29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb.dk 09.03.2012 Side 1 Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Socialrådgiver

Læs mere

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark!

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark! Embargo: Det talte ord gælder TALE AF NORDISK MINISTER MANU SAREEN TIL ØRESUNDSSEMINAR DEN 29. NOVEMBER 2012 Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere

Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem

Læs mere

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER...

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER... INVITATION TIL MORGENMØDE 10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER VI GENNEMFØRTE MED STOR SUCCES ET TILSVARENDE MORGENMØDE FOR ET PAR ÅR SIDEN, OG VI SÆTTER IGEN FOKUS PÅ 10 NYE PROBLEMSTILLINGER, SOM DET ER

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 4-2008

Kampagnemagasin nr. 4-2008 Kampagnemagasin nr. 4-2008 Er din virksomhed cykelvenlig? - Nyt projekt i Dansk Cyklist Forbund Mette Jacobsen siger Ja tak til motionspolitik på arbejdspladsen - Store gevinster at hente for erhvervslivet

Læs mere