Indholdsfortegnelse. Produktets dele Set forfra... 3 Set bagfra... 3 Inde i produktet... 4 Scannerens dele... 4 Betjeningspanel...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Produktets dele Set forfra... 3 Set bagfra... 3 Inde i produktet... 4 Scannerens dele... 4 Betjeningspanel..."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Produktets dele Set forfra Set bagfra Inde i produktet Scannerens dele Betjeningspanel Grundlæggende kopiering Ilægning af originaler Glasplade Automatisk dokumentfremfører (kun faxmodellen) Oprettelse af en kopi Annullering af kopiering Grundlæggende faxafsendelse (kun faxmodellen) Afsendelse af faxer Grundlæggende om afsendelse af faxer Afsendelse af faxer med nummerlistefunktionen Afsendelse af faxer med lynopkaldsfunktionen Afsendelse af faxer med gruppeopkaldsfunktionen Modtagelse af faxer Grundlæggende om modtagelse af faxer Modtagelse af faxer, når der høres faxtoner Modtagelse af faxer ved faxafsøgning Fejlfinding Udbedring af papirstop Forholdsregler i forbindelse med udbedring af papirstop Papirstop C (dæksel C) Papirstop E (dæksel E) Papirstop F (dæksel F) Papirstop MP (MP-bakken) Jam LC/G (Papirstop LC/G) (ekstra papirkassette og dæksel G) Hvis der sidder transparenter fast i MP-bakken Papirstop i den automatiske dokumentfremfører

3 Produktets dele Set forfra Set bagfra a b l b a k j i h c d e f g h g f e c d a. Automatisk dokumentfremfører (kun faxmodellen) b. stopper (kun faxmodellen) c. outputbakke d. forlængerbakke e. betjeningspanel f. dæksel A g. MP-bakke h. strømafbryder i. dæksel til ekstraudstyr j. dæksel B a. dæksel F b. USB-port c. telefonport (kun faxmodellen) LINE: Sluttes til telefonledningen. EXT: Sluttes til en tilsluttet telefon. d. netværksport (kun EPSON AcuLaser CX11NF/CX11N) e. vekselstrømsindgang f. dæksel E g. håndtag h. rengøringsdæksel k. dæksel C l. ADF-dæksel (kun faxmodellen) Produktets dele 3

4 Inde i produktet Scannerens dele a a b b c c d f e a. dokumentdæksel a. fikseringsenhed b. greb til fotolederenhed b. glasplade c. transportlås c. fotolederenhed d. greb til rengøringsknap e. tonerkassette f. papirstyr (MP-bakke) Produktets dele 4

5 Betjeningspanel a b c d e f g h i j p o n m l k a. knappen One Touch Dial (Lynopkald) A, B, C (kun faxmodellen) b. indikatoren Data (gul) c. indikatoren Error (Fejl) (rød) Brug disse knapper til at sende en fax til et registreret faxnummer, der er knyttet til den pågældende knap. Blinker, når produktet behandler data. Lyser eller blinker, hvis der er opstået en fejl. Lyser, hvis der er opstået en fejl, som kræver brugerindgriben. Produktet bliver automatisk funktionsklart, når årsagen til fejlen er fjernet. Blinker 1 (blinker med 0,3 sekunders intervaller) Angiver, at der er opstået et fejl, der kan afhjælpes ved at trykke på knappen x B&W Start (Start sort-hvid) eller x Color Start (Start farve). Blinker 2 (blinker med 0,6 sekunders intervaller) Angiver, at der er opstået en fejl, som kræver brugerindgriben, og at der skal trykkes på knappen x B&W Start (Start sort-hvid) eller x Color Start (Start farve), når fejlen er afhjulpet. d. LCD-panel Viser meddelelser om produktstatus, vejledninger og diverse tilstandsindstillinger. Produktets dele 5

6 e. knappen l Left (Venstre) / r Right (Højre) knappen u Up (Op) / d Down (Ned) f. knappen Advanced/Menu (Avanceret/menu) g. knappen Speed dial (Nummerliste) (kun faxmodellen) h. knappen Pause/Redial (Pause/ring igen) (kun faxmodellen) i. knappen x B&W Start (Start sort-hvid), knappen x Color Start (Start farve) j. knappen y Cancel (Annuller) Brug disse knapper til at få vist foregående eller næste indstillingsværdier i rækkefølge. Knappen r Right (Højre) bruges også som knappen OK til at angive og registrere en indstilling. Brug disse knapper til at få vist foregående eller næste menupunkter i rækkefølge. Brug denne knap til at få vist den avancerede menu for de enkelte tilstande. Brug denne knap til at få vist en liste over registrerede modtagere på LCD-panelet. Brug denne knap til at indsætte en pause ved faxopkald eller til at ringe igen til det faxnummer, du netop har ringet til. Brug disse knapper til at starte en sort-hvid kopiering, en farvekopiering, en scanning eller en faxafsendelse. Når fejlindikatoren blinker, kan du slette fejlmeddelelsen ved at trykke på denne knap, og derefter vender produktet tilbage til driftsklar tilstand. Brug denne knap til at afbryde scanning eller til at annullere kopiering, faxafsendelse og udskriftsjob. Hvis du trykker én gang på knappen, annulleres det aktuelle job. Hvis du holder knappen nede i over tre sekunder i udskrivningstilstand, slettes alle udskriftsjob fra produktets hukommelse. k. Numerisk tastatur Brug det numeriske tastatur til at angive antallet af kopier eller til at indtaste en zoomværdi. # nummertegn (#) og stjerne kan bruges i faxtilstand. l. knappen Reset (Nulstil) m. indikatoren Setup (Opsætning) n. knappen Setup (Opsætning) Brug denne knap til at nulstille den valgte indstilling til standardværdien. Hold knappen nede i mere end tre sekunder for at slette samtlige indstillinger og anvende standardværdierne. Knappen bruges også som sletteknap til at slette ét tegn fra de indtastede data, når du angiver modtagerens faxnummer i faxtilstand. Indikatoren lyser, når produktet er i opsætningstilstand. Brug denne knap til at skifte til opsætningstilstand. Produktets dele 6

7 o. knapperne Mode (Tilstand) Brug disse knapper til at skifte til den pågældende tilstand. p. tilstandsindikatorer Indikatoren lyser, når den pågældende tilstand (udskrivning, kopiering, fax eller scanning) er valgt. Når indikatoren Print (Udskriv) lyser, er produktet i udskrivningstilstand og kan modtage og udskrive data. Produktets dele 7

8 Grundlæggende kopiering Ilægning af originaler Afhængigt af originalens type, kan du ilægge den på glaspladen eller i den automatiske dokumentfremfører (kun faxmodellen). 1. Sørg for, at produktet er tændt, og åbn derefter forsigtigt dokumentdækslet. Før du scanner et dokument, skal du være opmærksom på, at ophavsretsindehaverens rettigheder skal overholdes. Du må ikke scanne udgivet tekst eller udgivne billeder uden først at undersøge de tilhørende ophavsrettigheder. Hvis der anbringes dokumenter både i den automatiske dokumentfremfører og på glaspladen, er det kun dokumenterne i den automatiske dokumentfremfører, der scannes. 2. Læg en original på glaspladen med den side, der skal scannes, nedad. Glasplade Når du bruger glaspladen, skal du ilægge originalerne én ad gangen. Brug dokumentstyrestriben til at justere dokumentets vandrette kant. c Forsigtig! Anbring ikke tunge genstande på glaspladen. Du må heller ikke trykke hårdt ned på glaspladen. Hvis du vil scanne en original korrekt, skal du flytte transportlåsen i venstre side af glaspladen til den ulåste position. Se Scannerens dele. Grundlæggende kopiering 8

9 Området i en afstand af 1,5 mm fra den vandrette og den lodrette lineal kan ikke scannes. 1. Maks. ikke-læsbart område på 1,5 mm 2. Maks. ikke-læsbart område på 1,5 mm Benyt følgende fremgangsmåde for at lægge dokumenter i den automatiske dokumentfremfører. 1. Skub kantstyrene helt ud Luk dokumentdækslet forsigtigt, så originalen ikke flytter sig. Sørg altid for at holde glaspladen ren. Lad ikke fotografier ligge på glaspladen i længere tid, da de kan klæbe fast. Sørg for, at dokumentet ligger helt fladt på glaspladen, da billedet ellers vil virke rystet og uskarpt. Sørg også for at lukke dokumentdækslet for at forhindre fejlbelysning fra eksterne lyskilder. 2. Læg en stak dokumenter med forsiden opad i den automatiske dokumentfremfører, indtil den møder modstand, og flyt derefter kantstyrene, så de flugter med dokumenternes kanter. Automatisk dokumentfremfører (kun faxmodellen) Den automatiske dokumentfremfører kan automatisk indføre op til 50 ark. c Forsigtig! Hvis du vil scanne en original korrekt, skal du flytte transportlåsen i venstre side af glaspladen til den ulåste position. Se Scannerens dele. Når du scanner en original vha. den automatiske dokumentfremfører, kan scanningskvaliteten blive lavere end ved scanning af originaler på glaspladen. Grundlæggende kopiering 9

10 Sørg for, at ADF-dækslet (Automatic Document Feeder) er helt lukket. Hvis ADF-dækslet er åbent, scannes glaspladen automatisk, og der oprettes en tom kopi, selvom der ligger en original i den automatiske dokumentfremfører. Hvis du lægger flere sider i den automatiske dokumentfremfører, indføres siderne ovenfra og sendes ud med forsiden nedad. Oprettelse af en kopi Tilgængelige papirkilder: De tilgængelige papirtyper ved kopiering er ikke de samme som ved udskrivning. De tilgængelige papirtyper varierer, afhængigt af papirkilden. Når du kopierer originaler, kan du kun bruge følgende papirtyper. Kanten af papiret (5 mm fra papirets vandrette og lodrette kanter) udskrives muligvis ikke. Benyt følgende fremgangsmåde for at lave en kopi. 1. Sørg for, at produktet er tændt, og at der er lagt papir i produktet. Se brugervejledningen for at få yderligere oplysninger. 2. Tryk på knappen Copy (Kopier) på betjeningspanelet. Indikatoren Copy (Kopier) lyser, og på LCD-panelet vises Copy Mode (Kopieringstilstand) i et par sekunder, hvorefter der skiftes til skærmbilledet for kopieringstilstand. MP-bakke: Almindeligt papir, EPSON Color Laser Paper (farvelaserpapir), Letterhead (brevhoved), Recycled paper (genbrugspapir), Colored paper (farvet papir), transparenter, etiketter Ekstra papirkassette: Almindeligt papir, EPSON Color Laser Paper (farvelaserpapir), Letterhead (brevhoved), Recycled paper (genbrugspapir), Colored paper (farvet papir) Du kan ikke kopiere på bestrøget papir, tykt papir eller specialpapir, f.eks. postkort eller konvolutter. Hvis du ikke trykker på en knap inden 3 minutter, annulleres eventuelle ændringer, og der skiftes til udskrivningstilstand. 3. Læg originalen på glaspladen eller i den automatiske dokumentfremfører (kun faxmodellen). Se Ilægning af originaler. for at få yderligere oplysninger. Tilgængelige originalstørrelser: Du kan kopiere originaler i formaterne A4, B5, Letter og Legal. 4. Angiv evt. de ønskede kopieringsindstillinger. Se brugervejledningen for at få yderligere oplysninger. Originaler i Legal-format kan kun anvendes sammen med den automatiske dokumentfremfører. Grundlæggende kopiering 10

11 Hvis du trykker på knappen x B&W Start (Start sort-hvid) eller x Color Start (Start farve) uden at ændre indstillinger her, kopieres der med de eksisterende indstillinger. 5. Tryk på knappen x B&W Start (Start sort-hvid) eller x Color Start (Start farve). Tryk på knappen x B&W Start (Start sort-hvid) for at lave en sort-hvid kopi. Tryk på knappen x Color Start (Start farve) for at lave en farvekopi. Kopieringen går i gang. Sluk ikke for strømmen, og tryk ikke på en anden tilstandsknap, mens kopieringen er i gang, da kopieringen i så fald kan udføres forkert. Hvis du lægger flere dokumenter i den automatiske dokumentfremfører og laver en kontinuerlig farvekopi af høj kvalitet (600 dpi), fungerer produktet muligvis ikke korrekt på grund af manglende hukommelse. Det anbefales at montere yderligere et hukommelsesmodul, så den samlede hukommelse bliver 256 MB eller mere. Annullering af kopiering Hvis du trykker på knappen y Cancel (Annuller) på betjeningspanelet, mens et dokument kopieres, vises Cancel Print Job (Annuller udskriftsjob) på LCD-panelet, og kopieringen annulleres. Grundlæggende kopiering 11

12 Grundlæggende faxafsendelse (kun faxmodellen) Afsendelse af faxer Grundlæggende om afsendelse af faxer 1. Sørg for, at produktet er tændt. 2. Tryk på knappen Fax på betjeningspanelet. Indikatoren Fax lyser, og på LCD-panelet vises Fax Mode (Faxtilstand) i et par sekunder, hvorefter der skiftes til skærmbilledet for faxtilstand. 3. Læg originalen på glaspladen eller i den automatiske dokumentfremfører. Se Ilægning af originaler. for at få yderligere oplysninger. 4. Angiv modtagerens faxnummer direkte på det numeriske tastatur på betjeningspanelet. Modtagernummeret må højst indeholde 50 tegn. Hvis du skriver et forkert tal, skal du trykke på knappen Reset (Nulstil) for at slette tegnet til venstre for markøren. Tryk på knappen l Left (Venstre) eller r Right (Højre) for at flytte markøren til venstre eller højre. Sluk ikke for strømmen, og tryk ikke på en anden tilstandsknap, mens der faxes, da faxprocessen i så fald kan udføres forkert. Hvis du ikke trykker på en knap inden 3 minutter, annulleres eventuelle ændringer, og der skiftes til udskrivningstilstand. Hvis du trykker på en af knapperne for One Touch Dial (Lynopkald) (A, B eller C), kan du også skifte til faxtilstand uden at trykke på knappen Fax. Når du skriver modtagerens nummer, kan du angive tal (0-9), # og via det numeriske tastatur. Hvis du trykker på knappen Redial (Ring igen) i stedet for at skrive modtagerens faxnummer, vælges det faxnummer, der senest er faxet til, automatisk. Hvis du trykker på knappen Pause, mens du indtaster modtagerens nummer, vises - svarende til pausen. Du kan også indtaste et faxnummer vha. knappen One Touch Dial (Lynopkald) eller knappen Speed Dial (Nummerliste). Se Afsendelse af faxer med lynopkaldsfunktionen eller Afsendelse af faxer med nummerlistefunktionen. for at få yderligere oplysninger. Grundlæggende faxafsendelse (kun faxmodellen) 12

13 5. Angiv evt. de relevante indstillinger for scanningen. Hvis du trykker på knappen x B&W Start (Start sort-hvid) eller x Color Start (Start farve) uden at ændre indstillinger her, afsendes faxen med de eksisterende indstillinger. 6. Tryk på knappen x B&W Start (Start sort-hvid) eller x Color Start (Start farve) for at starte afsendelsen. Tryk på knappen x B&W Start (Start sort-hvid) for at sende en sort-hvid fax. Tryk på knappen x Color Start (Start farve) for at sende en farvefax. Hvis modtagerens fax kun understøtter sort-hvide faxer, modtages en farvefax i sort-hvid, selvom du trykker på knappen x Color Start (Start farve). Afsendelse af faxer med nummerlistefunktionen Hvis en modtagers faxnummer er registreret i produktet, kan du sende en fax ved at vælge den ønskede modtager på nummerlisten på LCD-panelet. Du kan registrere op til 60 faxnumre i produktet. Du skal på forhånd registrere modtageroplysninger for at kunne bruge nummerlistefunktionen. Se brugervejledningen for at få yderligere oplysninger. 1. Sørg for, at produktet er i faxtilstand. Hvis det ikke er tilfældet, skal du trykke på knappen Fax for at skifte til faxtilstand. 2. Læg originalen på glaspladen eller i den automatiske dokumentfremfører. Se Ilægning af originaler. for at få yderligere oplysninger. 3. Tryk på knappen Speed dial (Nummerliste) på betjeningspanelet. Listen over registrerede modtagere vises på LCD-panelet. 4. Tryk på knappen u Up (Op) eller d Down (Ned) flere gange, indtil den ønskede modtager er valgt, og tryk derefter på knappen r Right (Højre). Den valgte modtager vises i næstøverste linje på LCD-panelet. Du kan også vælge en modtager ved at indtaste nummeret direkte. Du kan få vist yderligere oplysninger om den pågældende modtager ved at trykke på knappen Advanced/Menu (Avanceret/menu), mens modtageren er valgt. Hvis du vil vende tilbage til listen, skal du trykke på knappen Advanced/Menu (Avanceret/menu) eller knappen l Left (Venstre). 5. Angiv evt. de relevante indstillinger for scanningen. Hvis du trykker på knappen x B&W Start (Start sort-hvid) eller x Color Start (Start farve) uden at ændre indstillinger her, afsendes faxen med de eksisterende indstillinger. Grundlæggende faxafsendelse (kun faxmodellen) 13

14 6. Tryk på knappen x B&W Start (Start sort-hvid) eller x Color Start (Start farve) for at starte afsendelsen. Tryk på knappen x B&W Start (Start sort-hvid) for at sende en sort-hvid fax. Tryk på knappen x Color Start (Start farve) for at sende en farvefax. Hvis modtagerens fax kun understøtter sort-hvide faxer, modtages en farvefax i sort-hvid, selvom du trykker på knappen x Color Start (Start farve). Den modtager, der er registreret for knappen One Touch Dial (Lynopkald) A, B eller C, vises i næstøverste linje under indstillingerne i faxtilstand, og faxen sendes. Press Start to Fax 01 : SEIKO EPSON Afsendelse af faxer med lynopkaldsfunktionen Hvis et hyppigt anvendt faxnummer er registreret for knappen One Touch Dial (Lynopkald) (A, B eller C), kan du sende en fax til den registrerede modtager ved ganske enkelt at trykke på den pågældende One Touch Dial-knap (Lynopkald). Hvis du sender en fax via knappen One Touch Dial (Lynopkald), overføres originalen som en sort-hvid fax, selvom der er tale om en farveoriginal. Du skal på forhånd registrere modtageroplysninger for at kunne bruge lynopkaldsfunktionen. Se brugervejledningen for at få yderligere oplysninger. Hvis du trykker på knappen One Touch Dial (Lynopkald) i en anden tilstand, skiftes der til faxtilstand. 1. Læg originalen på glaspladen eller i den automatiske dokumentfremfører. Se Ilægning af originaler. for at få yderligere oplysninger. 2. Tryk på knappen One Touch Dial (Lynopkald) (A, B eller C). Afsendelse af faxer med gruppeopkaldsfunktionen Hvis flere modtageres faxnumre er registreret i en gruppe, kan du sende den samme original til alle gruppens modtagere ved at vælge det ønskede gruppenummer. Der kan oprettes op til 20 grupper i produktet. Hvis du sender fax via gruppeopkaldsfunktionen, overføres originalen som en sort-hvid fax, selvom der er tale om en farveoriginal. Før du kan bruge gruppeopkaldsfunktionen, skal du registrere flere gruppefaxnumre ved hjælp af EPSON-værktøjet Speed Dial (Nummerliste). Se online Hjælp for at få yderligere oplysninger. 1. Sørg for, at produktet er i faxtilstand. Hvis det ikke er tilfældet, skal du trykke på knappen Fax for at skifte til faxtilstand. 2. Læg originalen på glaspladen eller i den automatiske dokumentfremfører. Se Ilægning af originaler. for at få yderligere oplysninger. Grundlæggende faxafsendelse (kun faxmodellen) 14

15 3. Tryk to gange på knappen Speed dial (Nummerliste) på betjeningspanelet. Listen over registrerede modtagergrupper vises på LCD-panelet. Modtagelse af faxer Grundlæggende om modtagelse af faxer Hvis produktet er sluttet til en telefon, kan du vælge mellem fire modtagemetoder for indgående opkald. Standardindstillingen er tilstanden Fax only (Kun fax). 4. Tryk på knappen u Up (Op) eller d Down (Ned) flere gange, indtil den ønskede gruppe er valgt, og tryk derefter på knappen r Right (Højre). Den valgte gruppe vises i næstøverste linje på LCD-panelet. Du kan få vist yderligere oplysninger om den registrerede gruppe ved at trykke på knappen Advanced/Menu (Avanceret/menu), mens gruppen er valgt. Hvis du vil vende tilbage til gruppelisten, skal du trykke på knappen Advanced/Menu (Avanceret/menu) eller knappen l Left (Venstre). 5. Angiv evt. de relevante indstillinger for scanningen. Hvis du trykker på knappen x B&W Start (Start sort-hvid) uden at ændre indstillinger her, afsendes faxen med de eksisterende indstillinger. 6. Tryk på knappen x B&W Start (Start sort-hvid) for at starte afsendelsen. Indstilling Auto switching (Automatisk omskiftning) Fax only (Kun fax) Phone only (Kun telefon) TAM (telefonsvarer) Beskrivelse Opkaldet modtages af den tilsluttede telefon, og produktet besvarer automatisk opkaldet, når telefonen har ringet i et bestemt stykke tid, som er defineret under indstillingen Attached Phone Timeout (Timeout for tilsluttet telefon). Produktet besvarer automatisk opkaldet og modtager faxen. Opkaldet modtages af den tilsluttede telefon. Der modtages ikke fax. Når en tilsluttet telefon registrerer et fax- eller telefonsignal under besvarelsen af et indgående opkald, modtages faxen automatisk. Grundlæggende faxafsendelse (kun faxmodellen) 15

16 Benyt følgende fremgangsmåde for at skifte modtagelsestilstand. 1. Tryk på knappen Setup (Opsætning) på betjeningspanelet. Indikatoren Setup (Opsætning) lyser, og menuen Setup (Opsætning) vises på LCD-panelet. 5. Tryk på knappen u Up (Op) eller d Down (Ned) for at vælge den ønskede modtagelsestilstand, og tryk derefter på knappen r Right (Højre). 6. Tryk flere gange på knappen l Left (Venstre) eller en anden tilstandsknap for at afslutte indstillingerne. Modtagelse af faxer, når der høres faxtoner Denne funktion bruges til at udskrive faxdata, efter at det indgående opkald er besvaret via den tilsluttede telefon. 2. Tryk to gange på knappen d Down (Ned) for at vælge Fax Settings (Faxindstillinger), og tryk derefter på knappen r Right (Højre). 3. Tryk to gange på knappen d Down (Ned) for at vælge Reception Settings (Modtagelsesindstillinger), og tryk derefter på knappen r Right (Højre). 4. Tryk på knappen d Down (Ned) for at vælge Incoming Mode (Modtagelsestilstand), og tryk derefter på knappen r Right (Højre). Menuen Reception Settings (Modtagelsesindstillinger) åbnes. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har en tilsluttet telefon, og Incoming Mode (Modtagelsestilstand) under Reception Settings (Modtagelsesindstillinger) er indstillet til Auto switching (Automatisk omskiftning). Se brugervejledningen for at få yderligere oplysninger. 1. Besvar det indgående opkald vha. den tilsluttede telefon. 2. Tryk på knappen x B&W Start (Start sort-hvid) eller x Color Start (Start farve) efter at have kontrolleret, at afsenderen sender en fax. De data, der modtages, udskrives sidevis, efterhånden som de modtages. Grundlæggende faxafsendelse (kun faxmodellen) 16

17 Modtagelse af faxer ved faxafsøgning Denne funktion bruges til at hente de oplysninger, der er lagret i en anden persons faxmaskine, til dit produkt. 1. Sørg for, at produktet er i faxtilstand. Hvis det ikke er tilfældet, skal du trykke på knappen Fax for at skifte til faxtilstand. 2. Indtast den anden persons faxnummer vha. det numeriske tastatur. 3. Tryk flere gange på knappen d Down (Ned), indtil Polling Rcptn (Afsøgningsmodtagelse) vises, og tryk derefter på knappen l Left (Venstre) eller r Right (Højre) for at vælge On (Til). 4. Når du hører et bip eller en stemmevejledning, skal du trykke på knappen x B&W Start (Start sort-hvid) eller x Color Start (Start farve) for at starte overførslen. Grundlæggende faxafsendelse (kun faxmodellen) 17

18 Fejlfinding Udbedring af papirstop Hvis papiret sætter sig fast i produktet, slukkes den grønne indikator Print (Udskriv), og den røde indikator Error (Fejl) lyser. På produktets LCD-panel og i EPSON Status Monitor 3 vises fejlmeddelelser. Afhjælp papirstoppet ved at åbne dækslerne i den rækkefølge, der angives på betjeningspanelet eller i EPSON Status Monitor 3. Forholdsregler i forbindelse med udbedring af papirstop Vær opmærksom på følgende, når du udbedrer papirstop. Fjern ikke fastsiddende papir med magt. Iturevet papir kan være vanskeligt at fjerne og kan forårsage andre papirstop. Fjern papiret forsigtigt for at undgå at rive det itu. w Advarsel! Pas på ikke at berøre fikseringsenheden, som er mærket CAUTION HIGH TEMPERATURE (FORSIGTIG, HØJ TEMPERATUR), eller de omkringliggende områder. Hvis produktet har været i brug, kan fikseringsenheden og de omgivende område være meget varme. Papirstop C (dæksel C) Før ikke hånden langt ind i fikseringsenheden, da nogle af de indvendige dele er skarpe og kan forårsage personskade. Benyt følgende fremgangsmåde for at udbedre papirstop ved dæksel C. 1. Løft scannerenheden. Forsøg altid at fjerne fastsiddende papir med begge hænder for at undgå at rive det itu. Kontakt forhandleren, hvis der sidder iturevet papir fast i produktet, eller hvis der sidder papir fast et sted, som ikke er nævnt i denne vejledning. Sørg for, at den ilagte papirtype er den samme som den, der er angivet under indstillingen Paper Type (Papirtype) i printerdriveren. Fejlfinding 18

19 c Forsigtig! Undgå at berøre grebet under scannerenheden, når du åbner eller lukker enheden. Berøring af grebet kan få scannerens dokumentdæksel til at falde ned, hvilket kan beskadige produktet og forårsage personskade. 3. Løft de to grønne greb på fikseringsenheden for at frigøre den. 2. Åbn dæksel C. 4. Hold styret oppe ved at holde den grønne tap, og træk forsigtigt eventuelle papirark ud. Pas på ikke at rive det fastklemte papir i stykker. w Advarsel! Pas på ikke at berøre fikseringsenheden, som er mærket CAUTION HIGH TEMPERATURE (FORSIGTIG, HØJ TEMPERATUR), eller de omkringliggende områder. Hvis produktet har været i brug, kan fikseringsenheden og det omgivende område være meget varme. Fejlfinding 19

20 5. Skub de to grønne greb på fikseringsenheden ned igen. 7. Sænk scannerenheden til den oprindelige position. 6. Luk dæksel C. Papirstop E (dæksel E) Benyt følgende fremgangsmåde for at udbedre papirstop ved dæksel E. 1. Åbn dæksel E. Fejlfinding 20

21 2. Træk forsigtigt eventuelle papirark ud med begge hænder. Pas på ikke at rive det fastklemte papir i stykker. Papirstop F (dæksel F) Benyt følgende fremgangsmåde for at udbedre papirstop ved dæksel F. 1. Løft scannerenheden. 3. Luk dæksel E. c Forsigtig! Undgå at berøre grebet under scannerenheden, når du åbner eller lukker enheden. Berøring af grebet kan få scannerens dokumentdæksel til at falde ned, hvilket kan beskadige produktet og forårsage personskade. Fejlfinding 21

22 2. Åbn dæksel C, og løft derefter de to grønne greb på fikseringsenheden for at frigøre den. 4. Træk forsigtigt eventuelle papirark ud med begge hænder. Pas på ikke at rive det fastklemte papir i stykker. 5. Luk dæksel F, og luk derefter dæksel E. 3. Åbn dæksel E og derefter dæksel F. Fejlfinding 22

23 6. Skub de to grønne greb på fikseringsenheden ned, og luk derefter dæksel C. Papirstop MP (MP-bakken) Benyt følgende fremgangsmåde for at udbedre papirstop ved MP-bakken. 1. Åbn MP-bakkens dæksel, og fjern alt det ilagte papir. 7. Sænk scannerenheden til den oprindelige position. 2. Træk forsigtigt eventuelle papirark, som er ført delvist ind i produktet, ud. Fejlfinding 23

24 3. Ilæg papiret igen, og luk MP-bakkens dæksel. Jam LC/G (Papirstop LC/G) (ekstra papirkassette og dæksel G) Benyt følgende fremgangsmåde for at udbedre papirstop ved den ekstra papirkassette og dæksel G. 1. Træk papirkassetten ud af den ekstra papirkassetteenhed. 4. Åbn og luk dæksel A. 2. Hvis du konstaterer papirstop, skal du forsigtigt trække eventuelle papirark, som er ført delvist ind i produktet, ud. Når du har udbedret papirstop i MP-bakken, skal du åbne og lukke et andet dæksel end MP-bakkens dæksel for at fjerne fejlmeddelelsen. Fejlfinding 24

25 3. Sæt papirkassetten på plads igen. 5. Træk forsigtigt eventuelle papirark ud med begge hænder. Pas på ikke at rive det fastklemte papir i stykker. Hvis papirstoppet ikke er synligt i den ekstra papirkassette, eller hvis du vil kontrollere, om der er papirstop i dæksel G, skal du fortsætte til trin Luk dæksel G. 4. Åbn dæksel G. Fejlfinding 25

26 Hvis der sidder transparenter fast i MP-bakken 3. Læg transparenterne tilbage i MP-bakken. Hvis transparenter sidder fast i printeren, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at fjerne dem. 1. Åbn MP-bakkens dæksel, og fjern alle ilagte transparenter. 4. Åbn og luk dæksel A. 2. Åbn dæksel E. Træk derefter forsigtigt eventuelle transparenter ud med begge hænder. Pas på ikke at rive den fastklemte transparent i stykker. Når du har udbedret papirstop i MP-bakken, skal du åbne og lukke et andet dæksel end MP-bakkens dæksel for at fjerne fejlmeddelelsen. Fejlfinding 26

27 Papirstop i den automatiske dokumentfremfører 1. Åbn dækslet til den automatiske dokumentfremfører. 3. Træk forsigtigt eventuelle fastklemte papirark ud ved at dreje knappen, som vist nedenfor. 2. Træk forsigtigt eventuelle papirark ud med begge hænder. Pas på ikke at rive det fastklemte papir i stykker. Hvis du ikke kan trække det fastklemte papir ud, skal du fortsætte til næste trin. 4. Luk dækslet til den automatiske dokumentfremfører. Fejlfinding 27

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. I skuffe 1 1 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. 2 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem. 3 Hvis du ilægger brevpapir, skal du indføre brevpapiret, så toppen

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 - Kvikreference 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 - Indhold 1 Lær om printeren... 5 Brug af printerkontrolpanelet... 5 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 6 2 Påfyldning af papir

Læs mere

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiering. Klargøring. Scanning. Flere oplysninger

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiering. Klargøring. Scanning. Flere oplysninger ." Xerox WorkCentre /0// Kopiering. Læg dine originaler med tekstsiden opad i dokumentfremføreren. Tryk på Slet alt (C) for at annullere alle tidligere 88 99. Tryk på knappen lle opgavetyper og vælg Kopiering.

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær at bruge printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 4 Indstilling af papirformat og type...

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Funktioner* er tilgængelig ved at trykke på faner eller Alle opgavetyper

Funktioner* er tilgængelig ved at trykke på faner eller Alle opgavetyper BERØRINGSSKÆRM - Viser alle de tilgængelige funktioner og generelle maskin SLET ALT - Genindstiller alle funktioner til deres standardindstilling. PAUSE - Standser den aktuelle opgave. START - Starter

Læs mere

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76 X6100 Series Brugervejledning til Windows Få mere at vide om All-In-One på side 9 Oplysninger om printerdele og software. Netværk på side 75 Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Tilslutning af enheden

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Avanceret fejlfinding

Avanceret fejlfinding Hvis du kontakter Lexmarks kundesupport for at få hjælp til løsning af udskrivningsproblemer, leder de dig muligvis gennem en avanceret fejlfindingstilstand for at ændre en standardindstilling (f.eks.

Læs mere

Brugervejledning til brug uden en computer

Brugervejledning til brug uden en computer Brugervejledning til brug uden en computer Introduktion Vigtige sikkerhedsforskrifter... 1 Oplysninger om copyright... 2 Guide til dele og betjeningspanelets funktioner Dele... 3 Oplysninger om betjeningspanelet...

Læs mere

Brugervejledning til brug uden en computer

Brugervejledning til brug uden en computer Brugervejledning til brug uden en computer Introduktion Vigtige sikkerhedsforskrifter...3 Oplysninger om copyright... 4 Vejledning til dele og betjeningspanelets funktioner Dele... 5 Betjeningspanelets

Læs mere

5 USB port Isæt et flashdrev for at sende data til printeren eller scanne en fil til flashdrevet.

5 USB port Isæt et flashdrev for at sende data til printeren eller scanne en fil til flashdrevet. Oversigtsvejledning Lær om printeren Beskrivelse af printerens kontrolpanel 1 2 Menupunkt Beskrivelse 4 Bagside I menuen Kopier skal du trykke på for at slette cifferet yderst til højre i værdien i Kopiantal.

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS OFFICE BX600FW http://da.yourpdfguides.com/dref/1118791

Din brugermanual EPSON STYLUS OFFICE BX600FW http://da.yourpdfguides.com/dref/1118791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

EPSON er et registreret varemærke, og EPSON AcuLaser er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation.

EPSON er et registreret varemærke, og EPSON AcuLaser er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. Farvelaserprinter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne udgivelse må reproduceres, gemmes i et hentningssystem eller overføres i nogen form eller med nogen midler, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Fjern alt beskyttelsesmateriale.

Læs mere

9 USB-port Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. Beskrivelse af startskærmbilledet

9 USB-port Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. Beskrivelse af startskærmbilledet Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug 9 USB-port Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. Beskrivelse af startskærmbilledet Tryk på 7 Formularer

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

EPSON er et registreret varemærke, og EPSON AcuLaser er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation.

EPSON er et registreret varemærke, og EPSON AcuLaser er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. Farvelaserprinter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne udgivelse må reproduceres, gemmes i et hentningssystem eller overføres i nogen form eller med nogen midler, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Dele. arkføder papirholder arkføderbeskyttelse. kantstyr. dokumentdæksel. outputbakke. reflektiv dokumentmåtte. låsehåndtag til transport

Dele. arkføder papirholder arkføderbeskyttelse. kantstyr. dokumentdæksel. outputbakke. reflektiv dokumentmåtte. låsehåndtag til transport Dele kantstyr arkføder papirholder arkføderbeskyttelse dokumentdæksel outputbakke låsehåndtag til transport reflektiv dokumentmåtte dokumentplade kontrolpanel Se Kontrolpanelets funktioner på side 9. port

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Strømforsyningsinformation... 3 Tilslutning af en telefon eller telefonsvarer... 3 Opsætning af faxfunktioner... 4

Strømforsyningsinformation... 3 Tilslutning af en telefon eller telefonsvarer... 3 Opsætning af faxfunktioner... 4 Faxvejledning Dansk Opsætning af fax Strømforsyningsinformation... 3 Tilslutning af en telefon eller telefonsvarer... 3 Opsætning af faxfunktioner... 4 Faxning af billeder eller dokumenter Håndtering af

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner Vejledning Her vælger man egenskaber for printerdriveren i printerdriverens funktioner Her ligger den profil der nulstiller hele driveren. Her kan også ligge andre profiler som ofte bliver brugt. Her gemmes

Læs mere

Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer-

Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer- Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer- Introduktion Vigtige sikkerhedsforskrifter...3 Personlige oplysninger gemt i hukommelse...4 Betjeningspanelets funktioner Betjeningspanel...5

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

Om startskærmbilledet

Om startskærmbilledet Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel Om startskærmbilledet Når printeren tændes, vises et basisskærmbillede, kaldet startskærmbilledet, på displayet. Tryk på knapperne på

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet eller printerdriveren.

Læs mere

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Tomme sider Udskr. fl. sider 1 Sortering Kopier Duplex Duplexindbind.

Læs mere

Strømforsyningsinformation... 3 Tilslutning af en telefon eller telefonsvarer... 3 Opsætning af faxfunktioner... 4

Strømforsyningsinformation... 3 Tilslutning af en telefon eller telefonsvarer... 3 Opsætning af faxfunktioner... 4 Faxvejledning Dansk Opsætning af fax Strømforsyningsinformation... 3 Tilslutning af en telefon eller telefonsvarer... 3 Opsætning af faxfunktioner... 4 Faxning af billeder eller dokumenter Håndtering af

Læs mere

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer Kontakt serviceudbyderen, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet. 1 Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn. Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vejledning til maskinen Sådan læses denne vejledning...5

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Jobmenu. Annuller job Fortroligt job Tilbageholdt job Udskriv buffer Nulstil printer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Jobmenu. Annuller job Fortroligt job Tilbageholdt job Udskriv buffer Nulstil printer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. er kun tilgængelig, når printeren behandler eller udskriver et job, når en printermeddelelse vises, eller når printeren er i tilstanden Hexudskrivning. Tryk på Menu for at åbne. Vælg et menupunkt for at

Læs mere

Lexmark X5400 Series All-In-One

Lexmark X5400 Series All-In-One Lexmark X5400 Series All-In-One Brugervejledning (Mac) 2006 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10 Håndtering

Læs mere

7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren.

7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren. Oversigtsvejledning Brug dette For at 7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. Se rapporter. Hvis du vil have adgang til den din printers indbyggede webserver: Lær om printeren Brug af printerens

Læs mere

Sådan kan du: Kopiere. Bruge Digital Send. Faxe. Lagre job. HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt

Sådan kan du: Kopiere. Bruge Digital Send. Faxe. Lagre job. HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt Sådan kan du: Kopiere Bruge Digital Send Faxe Lagre job www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp www.hp.com/go/usemymfp

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning FAX 1190L Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 - Kvikreference 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 - Indhold 1 Lær om printeren... 5 Brug af printerkontrolpanelet... 5 Forståelse af standardskærmen... 6 Brug af touchskærm-knapper... 7 2 Opsætning og brug af programmerne

Læs mere

World Wide Web URL - Oplysninger specielt om HP LaserJet 3150: http://www.hp.com/support/lj3150/

World Wide Web URL - Oplysninger specielt om HP LaserJet 3150: http://www.hp.com/support/lj3150/ Se her, hvad HP Customer Care kan tilbyde. Tak fordi du har handlet hos os. Sammen med produktet modtager du mange forskellige supportydelser fra Hewlett-Packard og vores supportpartnere, så du nemt, hurtigt

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 1 2 3 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Papirstøtte 3 Kontrolpanel og menuknapper 4 Frontpanel 5 MP-arkføder 6 Skuffe til 250 (til påsætning) 7 Skuffeoption

Læs mere

Din brugermanual XEROX COLORQUBE 9203 http://da.yourpdfguides.com/dref/3684013

Din brugermanual XEROX COLORQUBE 9203 http://da.yourpdfguides.com/dref/3684013 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Canon IR2200i og IR3300i på IT-Universitetet

Brugervejledning til Canon IR2200i og IR3300i på IT-Universitetet Canon Brugervejledning til Canon IR2200i og IR3300i på IT-Universitetet Denne brugervejledning er tilstrækkelig til løsning af de mest almindelige opgaver på de nye multifunktionsmaskiner fra Canon. De

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Vælge menuindstillinger. Gemme indstillinger.

Vælge menuindstillinger. Gemme indstillinger. Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 3 9 8 7 6 5 4 Brug For at Knappen Menu Åbner menuerne. Menuerne er kun tilgængelige, når printeren er i tilstanden Klar. Hvis du trykker

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

X74-X75 Alt-i-en. Brugervejledning

X74-X75 Alt-i-en. Brugervejledning X74-X75 Alt-i-en Brugervejledning Brugervejledning Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmark-strømforsyning, som følger med produktet. Tilslut netledningen til en stikkontakt, der er lettilgængelig, i

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP CM8000 COLOR MFP

Din brugermanual HP CM8000 COLOR MFP Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys

Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel Brug 1 2 3 4 5 10 For at 9 1 Vis Få vist indstillinger for udskrivning, kopiering, e-mail og scanning. Få vist printerstatus og fejlmeddelelser.

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

Tomme sider Multiside rkflg. Sortering Udskr. fl. sider Kopier Multiside-visn. Duplex Skillesider Duplexindbind. Skilleside-kilde Multisideramme

Tomme sider Multiside rkflg. Sortering Udskr. fl. sider Kopier Multiside-visn. Duplex Skillesider Duplexindbind. Skilleside-kilde Multisideramme Brug menuen Finishing til at definere, hvordan printeren leverer udskriften. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Tomme sider Multiside rkflg. Sortering Udskr. fl. sider Kopier Multiside-visn.

Læs mere

Her finder du oplysningerne

Her finder du oplysningerne Her finder du oplysningerne Installationsvejledning Indeholder oplysninger om samling af printeren og installation af printersoftwaren. Brugervejledning (denne manual) Indeholder detaljerede oplysninger

Læs mere