OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER"

Transkript

1 OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER

2 INDHOLD OG BAGGRUND Denne folder udgør en kortfattet præsentation af projektet Offentlige udgifter ved trafikulykker. Folderen fokuserer på offentlige udgifter til behandling på sygehus, til indkomstoverførsler samt til pleje og genoptræning. Hvert år registrerer politiet omkring 4. personskader som følge af trafikulykker. Langt de fleste der har været ude for en hændelse, vender tilbage til en normal tilværelse, mens ganske få får behov for pleje, genoptræning eller efterbehandling i en kortere eller længere periode efter ulykken. Der er indsamlet individuelle udgiftsdata på personniveau i Aabenraa Kommune. For en nærmere beskrivelse af projektet og baggrunden for tallene i denne publikation henvises til Offentlige udgifter ved trafikulykker, COWI, 213. HVORDAN SKAL TALLENE BRUGES? REDAKTION COWI A/S for Vejdirektoratet FOTO Vejdirektoratet OPLAG 3 stk. COPYRIGHT Vejdirektoratet, november 213. Når kommuner eller stat investerer i forbedring af trafiksikkerheden, sker det ofte på baggrund af samfundsøkonomiske beregninger. Til disse analyser anvendes som oftest de transportøkonomiske enhedspriser. Disse transportøkonomiske enhedspriser er således relevante til at træffe beslutninger om tiltag, der giver den størst mulige værdi for samfundet. De siger dog ikke noget om, hvor meget de offentlige kasser sparer ved gennemførelse af tiltagene. Denne folder beskriver i hovedtræk de udgifter forskellige offentlige kasser kan spare ved at investere i bedre trafiksikkerhed. Hvis en kommune investerer i trafiksikkerhed, og dermed forhindrer en alvorlig trafikulykke, kan investeringen medføre færre udgifter til forsørgelse og genoptræning til borgere, som undgår at komme til skade. Det bemærkes, at de udgifter, der er beregnet i denne analyse skal ses som et supplement til de transportøkonomiske enhedspriser. Ved rene samfundsøkonomiske analyser skal de transportøkonomiske enhedspriser anvendes, mens tallene herfra kan anvendes til analyser af, hvordan tiltag til forbedring af trafiksikkerheden påvirker de offentlige kasser. Tallene fra denne rapport må ikke lægges sammen med de transportøkonomiske enhedspriser, idet visse udgifter så vil blive talt dobbelt. 2 3

3 HVILKE YDELSER ER DET, DER KOSTER? TRAFIKULYKKER KOSTER DET OFFENTLIGE DYRT Oversigten viser de offentlige udgifter fordelt på myndighed og udgiftskategori. Tallene repræsenterer udgiften for et fiktivt livsforløb for en gennemsnitlig personskade registreret hos politiet. Kommunerne 65,8 % Staten 31,6 % Udgifterne pr. personskade registreret hos politiet udgør i gennemsnit ca. 6. kr. Over 4. kr. af disse går til indkomstoverførsler og er en beregnet livstidsudgift. Udgifterne til sygehuset omfatter bl.a. undersøgelse på skadestuen, indlæggelse, behandling mv. Udgifterne til indkomstoverførsler kan bl.a. være sygedagpenge, kontanthjælp og A-dagpenge, førtidspension eller revalidering. Udgifterne belaster især de kommunale kasser. Udgifterne til pleje kan bl.a. indeholde omkostninger til plejere, beskæftigelsestilbud, hjemmehjælp mv. Hjælpemidler omfatter bl.a. boligtilpasning og tilskud til befordring. Som udgangspunkt betaler kommunerne langt hovedparten af disse udgifter. UDGIFTER VED PERSONSKADE Til sygehus Til indkomstoverførsler Til pleje, hjælpemidler og genoptræning I ALT Offentlige udgifter, kr., Mange personskader kræver kun et tjek på en skadestue, mens færre skader medfører indlæggelse, operationer og udgifter til pleje og indkomstoverførsler. Procentvis fordeling. Regionerne 2,6 % STATEN REGIONERNE KOMMUNERNE Udgifter til indkomstoverførsler Udgifter til sygehus Udgifter til pleje mv I ALT Offentlige udgifter, kr.,

4 EN CASE MED BAGENDEKOLLISION En bilist holder for rødt lys bliver påkørt bagfra. Han får først stillet diagnosen hjernerystelse, men får forholdsvis hurtigt derefter konstateret piskesmæld. Han bringes umiddelbart efter ulykken til skadestuen, hvor diagnosen hjernerystelse stilles. Behandlingen udgøres af undersøgelse og smertebehandling, ligesom han indlægges til observation pga. hjernerystelsen. Efter at være udskrevet fra sygehuset har personen en periode, hvor han er sygemeldt fra arbejde. Han kommer tilbage til arbejde efter sygemeldingen, men oplever at have ondt i hovedet og koncentrationsbesvær, hvilket fører til yderligere sygefravær. Det viser sig i løbet af kortere tid, at han ikke kan holde til sit arbejde, hvorfor han bliver afskediget og herefter modtager A-dagpenge. Efter at have fået diagnosen piskesmæld, ansøger han om erstatning for erhvervsevnetab og får vurderet sit erhvervsevnetab hos Arbejdsskadestyrelsen. Udgifterne til sygehus udgør ca. 22. kr. og omfatter skadestuebesøg, indlæggelse, smertebehandling samt en række undersøgelser og scanninger. Udgifterne til forsørgelse vurderes at være ca. 11. kr. pr. år. I perioden efter ulykken er casepersonen sygemeldt og efter afskedigelsen modtager han A-dagpenge eller kontanthjælp, ligesom han i perioden frem til pensionering forventes at være delvist forsørget af det offentlige. Han modtager ikke pleje i form af genoptræning, hjemmehjælp eller lignende. CASE BAGENDE Indkomstoverførsler, årligt Pleje Offentlige udgifter, kr., 212. UDGIFTER Indkomstoverførsler år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 6 7

5 EN CASE MED EN CYKLISTULYKKE Cyklist (kvinde, 4 år) kører igennem et T-kryds, hvor hun rammes af lastbil, der svinger til venstre ud fra sidevejen. Hun bliver klemt under lastbilens hjul og mister sit ene øre og to tredjedele af det ene bryst og brækker alle ribben i den ene side. Desuden får hun den ene skulder presset ud af skulderskålen og ansigtet knust. Det er ikke oplyst, om hun bærer cykelhjelm. Hun bliver efter ulykken kørt direkte til intensivafdelingen. Efter 2 uger i koma og 5 uger i respirator har hun bl.a. gennemgået operationer til rekonstruktion af brystkassen og en kosmetisk rekonstruktion af ansigtet. På grund af kvæstelsernes omfang gennemgår hun en række behandlinger og genoptræning. Hun har hjemmesygeplejerske i sammenlagt 3 måneder efter ulykken, og hun modtager hjemmehjælp i 2 år. Mens kvinden ligger i koma og respirator, modtager hun løn under sygdom (med refusion fra kommune til arbejdsgiver) eller sygedagpenge. I alt er hun på sygedagpenge i tre måneder. Hun opretholder tilknytning til arbejdsmarkedet gennem et fleksjob med løntilskud. CASE CYKLIST Indkomstoverførsler, årligt Pleje Offentlige udgifter, kr., 212. UDGIFTER Pleje Indkomstoverførsler år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 8 9

6 HVILKE TYPER ULYKKER ER DET, DER KOSTER? På baggrund af 158 politiregistrerede personskader hos personer bosiddende i Aabenraa Kommune, er den gennemsnitlige udgift pr. personskade i ulykker sket på forskellige lokaliteter beregnet. Personskader sket ved ulykker i kryds er i gennemsnit dyrere end ulykker sket på strækninger. Dette kan skyldes, at en del personskadeulykker i kryds sker mellem krydsende trafikanter og derfor bliver mere alvorlige, mens en del af ulykkerne på strækninger sker som eneuheld. På samme måde ses, at ulykker sket i landområde medfører flere udgifter end ulykker sket i by. Dette kan skyldes, at ulykkerne i landområder generelt sker med højere hastighed end i byområder og med alvorligere konsekvenser til følge. Beregningen viser, at personskader sket på statsveje i gennemsnit medfører væsentligt lavere udgifter end personskader sket på kommuneveje. Resultatet kan skyldes, at grundlaget er ganske få ulykker sket på statsveje, og det kan spille ind, at de analyserede ulykker formentlig er sket på nogle af vore mest sikre veje, herunder motorveje Kryds Strækning Land Udgift i kr. pr. personskade. By Statsvej Kommunevej KONKLUSION ANBEFALINGER VIDENBEHOV Hovedparten af personskaderne er mindre alvorlige, og medfører således begrænsede omkostninger. Til gengæld giver en mindre del af trafikulykkerne store omkostninger for de offentlige kasser, idet den eller de tilskadekomne kræver pleje samt indkomstoverførsler i en længere periode. Det anbefales, at beslutninger om offentlige indsatser mod trafikulykker baseres på de samfundsøkonomiske omkostninger, der indeholder mere end det offentlige udgiftsaspekt. De samfundsøkonomiske enhedspriser indgår allerede som grundlag for en række beregningsmetoder i vejsektoren. De offentlige udgifter, der er beregnet i denne analyse er behæftet med en del usikkerhed. I videre analyser af offentlige udgifter til personskader som følge af trafikulykker bør der anvendes et bredere datagrundlag fra kommunernes økonomisystemer. 1 11

7 Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København. Find mere information på vejdirektoratet.dk. VEJDIREKTORATET Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk

OKTOBER 2013 VEJDIREKTORATET OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER

OKTOBER 2013 VEJDIREKTORATET OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER OKTOBER 2013 VEJDIREKTORATET OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2013 VEJDIREKTORATET OFFENTLIGE

Læs mere

Offentlige udgifter ved trafikulykker

Offentlige udgifter ved trafikulykker Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 trafikulykker undersøgt af HVU Titel: Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 ulykker undersøgt af HVU Udgivet: 29

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Abstrakt. og formål. Ulykker. Artikler fra Trafikdage. at Aalborg. University) vejsulykker. disse veje. indrettes, så. fører til ulykker.

Abstrakt. og formål. Ulykker. Artikler fra Trafikdage. at Aalborg. University) vejsulykker. disse veje. indrettes, så. fører til ulykker. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitett (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 63 61 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 1 H AVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKUL

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER

SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27285089 4. november 2010 SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER Dette notat belyser effekten af sundhedsforsikringer

Læs mere

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Havarikommissionen Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Rapport

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006 Mere trafiksikkerhed på vejene Juni 2006 1 Mere trafiksikkerhed på vejene 3 Mere trafiksikkerhed på vejene Udgivet af: Transport- og Energiministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K e-mail: trm@trm.dk

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 2013-2020 1 Titel: Udgivet: Foto: Layout: Copyright: Oplag: Tryk: ISBN: Hver ulykke er én for meget

Læs mere

Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007

Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007 Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Forord...4

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 01-00. Udkast. December 01 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

NOTAT 2010. Mange psykisk syge kan få fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Videnscenter for Socialpskykiatri

NOTAT 2010. Mange psykisk syge kan få fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Videnscenter for Socialpskykiatri Mange psykisk syge kan få fodfæste på arbejdsmarkedet igen Nye metoder til kombineret rehabilitering og jobskabelse giver høj succesrate for en relativ beskeden investering NOTAT 2010 Videnscenter for

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Temarapport

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem 7.000 og 8.000 hver måned vidner om, at

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere