Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001 http://da.yourpdfguides.com/dref/589574"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA CF9001 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning KONICA MINOLTA CF9001 Betjeningsvejledning KONICA MINOLTA CF9001 Brugervejledning KONICA MINOLTA CF9001 Brugermanual KONICA MINOLTA CF9001 Brugsvejledning KONICA MINOLTA CF9001 Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001

2 Manual abstract:... X-4 CE-tegn (konformitetserklæring).. X-5 Regler for Europa X-6 Lasersikkerhed... Ozonfrigivelse... X-12 1 Sikkerhedsanvisninger Vigtige sikkerhedsoplysninger.

3 .1-1 Instalation af kopimaskinen Installationssted Strømkilde Pladsbehov Forholdsregler ved brug Driftsmiljø...

4 Korrekt brug af kopimaskinen..1-7 Flytning af kopimaskinen Håndtering af forbrugsstoffer Opbevaring af kopier Restriktioner for kopiering Værd at vide før brug af kopimaskinen 2.1 Systemoversigt...

5 Sorter S-105/hæftesorter ST-103 <ekstraudstyr> Duplex-feeder AFR-12 <ekstraudstyr> Duplex-enhed AD-7 <ekstraudstyr> Højkapacitetskassette C-101 <ekstraudstyr> Printerkontrolenhed Fiery X3e/Fiery Z4 <ekstraudstyr> Kopimaskinens komponenter og tilbehør Elementer uden for kopimaskinen. 2-3 Ekstraudstyr TOC CF9001 Elementer inden i kopimaskinen

6 Kontrolpanelets taster og berøringspanelet 2-6 Kontrolpanelets taster og berøringspanelet. 2-6 Berøringspanelet Hvad er berøringspanelet?. 2-8 Inddeling af skærmen Meddelelsesdisplay Display til grundfunktioner og grundfunktionstaster...

7 . 2-9 Display til indstillede funktioner Betjening af berøringspanelet Kopimaskinens tilslutning, afbrydelse og grundfunktion Tilslutning og afbrydelse Når kopimaskinen tilsluttes Grundfunktion Bemærkning om multikopier Hjælpefunktioner...

8 Panelnulstilling Automatiske panelnulstilling Energisparerfunktion Automatisk kopieringsstart Afbrydefunktion Adgangskode..

9 Indtastning af adgangskode Anvendelse af kopimaskinen som en printer Tromlerengøringsfunktion Fremstilling af kopier 3.1 Oversigt over grundlæggende kopiering Valg af farvefunktion Valg af grundfunktioner Valg af input > output..

10 Valg af farvejusteringsfunktioner Valg af digital-art-funktioner 3-3 Placering af originaler. 3-4 Placering af originaler på glaspladen Originaler i ark Gennemsigtige originaler...

11 3-5 Kopier fremstillet af bogoriginal - anvendelse af bogfunktionen 3-5 Når kopimaskinen er udstyret med en duplex-feeder. 3-6 Vejledning i ilægning af originaler Anvendelse af duplex-feeder Originaler egnet til brug i duplex-feederen Ikke-egnede originaler CF TOC-2 Ilægning af originaler Hvis man anvender brug af automatisk indføring af enkelte originaler (SADF-funktion) Grundfunktioner..

12 Kopipapirformat Automatisk papirvalg Manuelt valg Indstilling af papirtype Automatisk skift mellem kassetter Manuel indføringskopiering...

13 3-14 Kopipapir, der kan bruges til manuel indføring 3-14 Brug af manuel indføringsbakke.3-15 Zoom-faktor Auto papirformat Valg af faktor blandt de blandede Til et anelse mindre billed.

14 3-19 Brug af zoom op/ned-taster Numerisk tastatur Opkald af faktoren fra hukommelsen Lagring af zoom-faktorer i hukommelsen Billedskraphed Justering af baggrundsniveau Auto-belysning.

15 Manuel belysning Justering af billedskarpheden Manuel belysning Input > outputfunktion Original > kopityper Valg af input > outputfunktion

16 3-28 Indtast antal originaler Hvis De kender antallet af originalerne Hvis De ønsker, at dokument-feederen tæller antallet af Deres originaler Universel opmåling af originalformat 3-30 Brug af den universelle opmåling af originalformater 3-31 Vejledning i ilægning af originaler Gør sådan Forholdsregler ved bogkopieringsfunktionen.

17 .3-32 Forholdsregler ved bogkopieringsfunktionen 2-i Efterbehandling Ikke-sortering Sortering Hæftesortering Gruppering..

18 Manuel hæftning CF9001 TOC-3 Brug af manuel hæftning Originalretning ved hæftning Automatisk 2-sidet kopiering med sortering Når antallet af kopier overstiger 25 i grupperingsfunktionen Når antallet af kopier overstiger 50 i ikke-sorteringsfunktionen Automatisk 2-sidet kopiering med hæftesortering Farvejusteringsfunktion (grundfunktion) Grundlæggende justeringsgenstande Farvejustering, fremgangsmåde (grundlæggende)...

19 Valg af originalbilledtype Fotofunktion Fremstilling af kopier af et foto Fotoformatfunktion: Tilpasset Fotoformatfunktion: Manuel zoom-input Indstilling af Spejlbillede i fotofunktionen Lagring af fotoformat i hukommelsen Professionel fre

20 Berøringspanelets udtryk: Udskrivning af tællerdata Kopistyring Indstilling af kopistyringsfunktionerne 5-4 Ændring af kontonummer Manuel indføringsbakke...

21 6-16 Højkapacitetskassette Duplex-enhed AD Sorter/hæftesorter Når meddelelsen "Maskinen er løbet tør for fikseringsolie" vises Påfyldning af fikseringsolie.

22 Hvis Hvis Hvis eller fremkommer fremkommer fremkommer Hvad betyder den enkelte meddelelse? 6-25 TOC-6 CF Fejlfinding Ved fremstilling af kopier Kopimaskinen fungerer ikke efter hensigten Diverse 8.1 Specifikationer..

23 .8-1 CF Duplex-feeder AFR Højkapacitetskassette C rums sorter S rums hæftesorter ST Duplex-enhed AD-7..

24 .8-6 Vedligeholdelse af kopimaskinen Rengøring..8-7 Kabinet Kontrolpanel Originaltransportbælte...

25 .8-8 Glasplade Frontlåge Matrix med funktionskombinationer Forholdsregler ved indstilling af farvejusteringsfunktion Matriks med funktionskombinationer Beskrivelse af tabellen over papirformat og zoom-faktor Papirformat Tabel over zoom-faktorer (originalformat til kopipapirformat) Indeks CF9001 TOC-7 TOC-8 CF9001 Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan farvekopimaskinen betjenes, og forbrugsstoffer efterfyldes. Den giver også gode råd om fejlfinding og anfører de generelle forholdsregler, der skal følges, når kopimaskinen anvendes. For at sikre optimal ydelse og effektiv brug af farvekopimaskinen bør De læse denne vejledning omhyggeligt for at lære betjeningen maskinens egenskaber godt at kende. Da

26 betjeningsvejledningen kan anvendes som et hurtigt og praktisk opslagsværktøj til hurtig besvarelse af eventuelle spørgsmål, bør den altid opbevares i nærheden af kopimaskinen. Disse dokumenter må ikke reproduceres, overføres, afskrives eller opbevares i noget arkivsystem eller oversættes uden en skriftlig tilladelse fra Minolta Co. Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001

27 Ltd. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer af indholdet i indestående vejledning uden varsel. CF9001 X-1 En kort forklaring på særlige præsentationsmetoder og -former. De specielle præsentationsmetoder og stile bliver anvendt for at fremhæve de forskellige forhold i denne betjeningsvejledning. Nedenstående eksempler skal hjælpe Dem til at blive opmærkson på og forstå de vigtigste af disse forhold. FARE Dette er en farehenvisning! Farehenvisningen gør Dem opmærksom på en truende fare for helbredet. Hvis farehenvisninger ikke overholdes, kan det have alvorlige personskader til følge. Í Pilen kendetegner en forholdsregel, der skal træffes, for at undgå faren. ADVARSEL Dette er en advarsel! En advarsel gør Dem opmærksom på en situation, der er til skade for brugeren og/eller produktet. Hvis advarslen ikke overholdes, kan det have en personskade og/eller alvorlige beskadigelser af maskinen til følge. Í Pilen kendetegner en forholdsregel, der skal træffes, for at undgå faren. FORSIGTIG Dette er en sikkerhedsforanstaltning! Sikkerhedsforanstaltningen gør Dem opmærksom på en potentiel eller farlig situation. Hvis sikkerhedsforanstaltningen ikke overholdes, kan det medføre fare for brugeren og/eller maskinen. Í Pilen henviser til sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes, for at undgå en farlig situation. Dette er et tip Tekstafsnit, der er markeret på denne måde, giver Dem gode råd og tips om, hvordan arbejdet med kopimaskinen optimeres. X-2 CF9001 Udtryk og symboler til angivelse af original- og kopipapirtype I denne vejledning er der anvendt nogle få særlige udtryk og symboler for at angive forskellige typer original- og kopipapir. Disse udtryk og symboler er beskrevet nedenfor. Indføringsretning (kopiens papirgang) Kopipapiret hentes fra kopimaskinens venstre side og føres gennem kopimaskinen mod højre og kommer ud på udføringsbakken med den trykte side nedad. På illustrationen nedenfor vises papirgangen igennem maskinen med pilene. CF9001 X-3 "Bredde" og "Længde" Når man taler om formatet på originalen eller kopien, kaldes side A "bredde" og side B "længde". A: Bredde B: Længde Udtryk og grafiske symboler På langs Når originalen eller kopien har en "længde" der er længere end dens "bredde", kaldes det for "på langs" og der anvendes symbolet "L" eller " ". På tværs Hvis originalen eller kopien har en "længde", der er kortere end dens "bredde", kaldes det for "på tværs" og der anvendes symbolet "C" eller " ". X-4 CF9001 CE-tegn (konformitetserklæring) Vi erklærer under eneansvar, at den af nærværende erklæring omfattede maskine med ekstraudstyr er i overensstemmelse med nedenstående specifikationer. Denne erklæring gælder kun for Den Europæiske Union (EU). Produkttype Produktnavn Printerkontrolenhed Ekstraudstyr Standarder Digital farvekopimaskine CF9001 (Fiery) X3e AFR-12, ST-103, S-105, C-101, AD-7, nøgletæller Sikkerhed *2: EN60950 / 1992 (A1:1993, A2:1993, A3:1995, A4:1997, A11:1997) (Informationer om sikkerhed ved det tekniske udstyr, inklusiv det elektriske grundudstyr) EN / 1994 (A11:1996) (Strålesikkerhed ved laserprodukter, del 1: udstyrsklassifikation, krav og brugerguide) EN55022 (klasse B) / 1998 Grænser og metoder for afmåling af radiotransmissionsforstyrrelse-kendetegn ved informationsteknisk udstyr EN55024 / 1998 Karakteristiske grænser og målemetoder ved informationsteknologisk udstyrsimmunitet EN / 1995 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4: Kontrol- og målefremgangsmåde Sektion 2: Støjimmunitet mod afladning af statisk elektricitet EN / 1996 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4: Kontrol- og målefremgangsmåde Sektion 3: Støjimmunitet mod højfrekvente elektromagnetiske felter EN / 1995 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4: Kontrol- og målefremgangsmåde Sektion 4: Støjimmunitet mod hurtige transiente forstyrrelsesstørrelser (burst) EN / 1995 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4: Kontrol- og målefremgangsmåde Sektion 5: Støjimmunitet mod stødspændinger EN / 1996 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4: Kontrol- og målefremgangsmåde Sektion 6: Støjimmunitet mod ledningsførte forstyrrelsesstørrelser, induceret via højfrekvente felter over 9 khz. EN / 1993 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4: Kontrol- og målefremgangsmåde Sektion 8: Støjimmunitet mod magnetfelter med energitekniske frekvenser. EN / 1994 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4: Kontrol- og målefremgangsmåde Sektion 11: Støjimmunitet mod spændingsafbrydelser, afbrydelser fra kortslutninger og spændingssvingninger EMC *1: CF9001 X-5 EN / 1995 (A1:1998, A2:1998) Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 3: Grænser Sektion 2: Grænser for harmoniske strømemissioner (udstyr inputstrøm 16 A pr. fase) EN / 1995 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 3: Grænser Sektion 3: Grænser for Med kopi og flimmer i lavspændingsforsyningssystemer til udstyr med mærkestrøm 16 A Bemærkninger: *1: EMC-indsats: Dette produkt er designet til arbejde i typiske kontoromgivelser. *2: Første år markering iht. EC-direktiv 73/23/EEC og 93/68/ EEC: 2000 EC-direktiver Sikkerhed : 73 / 23 / EEC og 93 / 68 / EEC EMC : 89 / 336 / EEC og 93 / 68 / EEC Regler for Europa Enheden skal anvendes med et beskyttet interfacekabel (parallelt) og beskyttet netværkskabel (10/100Base-T). Hvis man anvender et kabel, der ikke er beskyttet, kan det medføre forstyrrelser i radiokommunikationsudstyr og er forbudt i henhold til direktiv 89/336/EEC. X-6 CF9001 Lasersikkerhed Denne maskine er en digital maskine, der arbejder med laser. Der er ingen risiko for at blive udsat for laserstråling, forudsat at kopimaskinen betjenes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Da den stråling, laseren udsender, er fuldstændig indelukket i beskyttende kabinetter, kan laserstrålen ikke på noget tidspunkt slippe ud af maskinen under brug. Maskinen er et laserprodukt i klasse 1. Det betyder, at maskinen ikke frembringer farlig laserstråling. Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001

28 Intern laserbestråling Maks. gennemsnitlige strålestyrke: 78.1 µw ved laseren på printhovedenheden. Bølgelængde: nm Dette produkt indeholder en klasse IIIb laserdiode, der udsender usynlige laserstråler. Laserdioden og scanningspolygonspejlet er en integreret del af printhovedenheden. Printhovedenheden skal IKKE UNDERKASTES SERVICEEFTERSYN. Derfor bør man under ingen omstændigheder åbne printerhovedenheden. Øvre printhoveddel Nedre printhoveddel CF9001 X-7 Laser Safety Regulations For European Users: CAUTION Í Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual may result in hazardous radiation exposure. This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 35 mw and the wavelength is nm. Til danske brugere: ADVARSEL Í Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling. Klasse 1 laserprodukt der opfylder IEC60825-sikkerhedskravene. Dansk: Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens højeste styrke er 35 mw og bølgelængden er nm. For Finland, Sweden Users: LOUKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT VAROITUS! Í Laitteen Käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin suurin teho on 35 mw ja aallonpituus on nm. X-8 CF9001 VARNING! Í Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 35 mw och våglängden är nm. VARO! Í Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso säteeseen. VARNING! Í Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen. For Norway Users ADVERSEL Í Dersom apparatet brukes på annen måte enn spesifisert i denne bruksanvisning, kan brukeren utsettes for unsynlig laserstråling som overskrider grensen for laser klass 1. Dette en halvleder laser. Maksimal effekt till laserdiode er 35 mw og bølgelengde er nm. CF9001 X-9 Lasersikkerhedsetiket En etiket om lasersikkerhed er anbragt udvendigt på maskinen som vist nedenfor. CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Placering af etiketter om lasersikkerhed I kopimaskinen (front) X-10 CF9001 Set indefra på højre side Set bagfra CF9001 X-11 Ozonfrigivelse BEMÆRK Í Placér kopimaskinen i et godt ventileret lokale. Der dannes en mængde ozon under normal drift med denne maskine, Der kan opstå en ubehagelig lugt i rum med dårlig ventilation under intensiv anvendelse af maskinen. Det anbefales at opstille kopimaskinen i et godt ventileret rum for at sikre et behageligt, sundt og sikkert arbejdsmiljø. REMARQUE Í Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Pour avoir la certitude de travailler dans un environnement réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable de bien aérer la pièce ou se trouve l'appareil. X-12 CF9001 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Vigtige sikkerhedsoplysninger Dette afsnit indeholder detaljerede oplysninger om betjeningen samt vedligeholdelsen af denne maskine. For at opnå det bedste udbytte af denne maskine, skal brugeren læse og følge instruktionerne i denne vejledning godt og grundigt igennem. Opbevar denne vejledning på et tilgængeligt sted i nærheden af maskinen. Læs nedenstående afsnit igennem før De anvender maskinen. Det indeholder vigtige oplysninger om brugerens sikkerhed og forebyggelse af problemer med udstyret. Vær sikker på, at De overholder alle sikkerhedsregler, der gives i indestående vejledning bør overholdes. FARE Í Í Í Í Í Í Í Ombyg ikke dette produkt, eftersom dette kan medføre elektrisk stød eller maskinafbrydelse. Hvis der er en laser til stede i produktet, kan laserstrålen forårsage skader på øjnene. Prøv ikke at fjerne afskærmningerne og panelerne, der er blevet fastgjort på dette produkt. Nogle produkter har en højspændingsførende del eller en laserstråle indeni, hvilket/hvilken kan forårsage et elektrisk stød eller skader på øjnene. Anvend udelukkende det strømkabel, der leveres med pakken. Hvis De ikke anvender dette kabel, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Anvend udelukkende den strømforsyning, der bliver angivet. Hvis De ikke overholder dette, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Brug ikke en forgreneradapter til af forbinde udstyr eller andre maskiner med. Anvendelse af en stikdåse med mere strøm end den markerede strømværdi, kan medføre brand eller elektrisk stød. Træk aldrig strømkablet ud, når De har våde hænder, eftersom dette kan medføre elektrisk stød. Sæt stikket helt ind i stikkontakten. Hvis man ikke overholder dette, kan det medføre brand eller elektrisk stød. CF Í Sikkerhedsanvisninger Rids eller knæk aldrig strømkablet. Placer aldrig en hård genstand på det, og bøj, opvarm eller beskadig det heller aldrig. Hvis man bruger et beskadiget strømkablet (blotlagte kabler, ødelagte kable osv.) kan resultere i brand eller anden ødelæggelse. Hvis en af disse tilstande opstår, skal De omgående frakoble kopimaskinen, trække strømkablet ud af stikket og tilkalde en tekniker. Anvend principielt aldrig forlængerledninger. Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001

29 Anvendelse af en forlængerledning kan resultere i brand eller elektrisk stød. Henvend Dem til Deres autoriseret forhandler, hvis De har brug for en forlængerledning. Placer ikke vaser eller andre beholdere med vand, metalclips eller andre små metalgenstande på dette produkt. Hvis man spilder vand eller taber genstande ned i dette produkt, kan det medføre brand, elektrisk chok eller anden ødelæggelse. Hvis man taber et stykke metal, spilder vand eller lignende i dette produkt, skal man omgående slukke for strømforsyningen, trækket stikket ud af stikdåsen og tilkalde en autoriseret tekniker. Hvis dette produkt bliver meget varmt udvikler røg eller mærkelige lyde, skal man omgående slukke for strømkablet, trække stikket ud af stikdåsen og tilkalde en autoriseret tekniker. Hvis De fortsat anvender maskinen, kan det medføre elektrisk stød eller brand. Hvis dette produkt bliver tabt eller dets dæksler bliver beskadiget, skal man omgående slukke for strømforsyningen, trække stikket ud af stikdåsen og tilkalde en autoriseret tekniker. Hvis De fortsat anvender maskinen, kan det medføre elektrisk stød eller brand. Smid ikke tonerpatronen eller toner ind i åben ild. Varm toner kan forårsage brand eller andre skader. Tilslut kun strømkablet til en stikdåse, der er udstyret med jordforbindelse. Í Í Í Í Í Í 1-2 CF9001 Sikkerhedsanvisninger 1 ADVARSEL Í Í Í Í Í Í Í Í Í Anvend ikke brandfarlige væsker eller gasarter i nærheden af dette produkt, eftersom det kan medføre brand. Placer ikke tonerenheder eller tromleenheder på et sted, hvor de er tilgængelige for børn. Indtagelse eller berøring med disse substanser kan have følger for helbredet. Placer ikke genstande over ventilationshullerne på dette produkt. Der kan opstå varme inde i produktet, hvilket kan medføre brand eller fejlfunktioner. Installer ikke dette produkt på et sted, hvor det udsættes for direkte sollys eller i nærheden af air condition-anlæg eller varmeapparater. De deraf følgende temperaturforandringer i produktet kan forårsage fejlfunktioner eller elektrisk stød. Placer ikke dette produkt på et støvet sted et sted, hvor det udsættes for sod, eller i nærheden at køkken eller bad. Dette vil kunne medføre brand, anden ødelæggelse eller elektrisk stød. Placer ikke dette produkt på et ustabilt underlag eller i nærheden af en genstand med stærke vibrationer. Produktet kan falde ned og medføre personskader eller mekaniske fejl. Når de har installeret dette produkt, skal De montere det på et sikkert underlag. Hvis enheden vipper eller væltes, kan det medføre personskader. Opbevar ikke tonerenheder og PC-tromlen i nærheden af disketter eller ure, der er følsomme over for magneter. Dette kan medføre en fejlfunktion i disse produkter. I dette produkt er der områder, der bliver meget varme, hvilket kan medføre forbrændinger. Når De kontrollere enheden for fejlfunktioner, så som kontrol af papirstop, må De ikke berøre steder (omkring fikseringsenheden osv.), der er markerede med advarselsmærkaten "Advarsel! Varm overflade!" Placer ikke genstande omkring strømkablet, der kan gøre det svært at trække kablet ud i nødstilfælde. Anvend udelukkende dette produkt i et godt ventileret rum. Hvis man i længere tid anvender dette produkt i et rum med dårlig ventilation, kan dette have dårlig indflydelse på helbredet. Udluft rummet godt og grundigt med regelmæssige mellemrum. Når De flytter dette produkt, skal De først trække strømkablet og andre kabler ud. Hvis De ikke gør dette, kan det medføre beskadigelse af kablet eller brand, anden ødelæggelse eller elektrisk stød. Í Í Í CF Í Sikkerhedsanvisninger Når De flytter dette produkt, må De udelukkende placere det på de steder, der er nævnt i betjeningsvejledningen eller andre dokumentationer. Hvis De ikke gør dette, kan det medføre alvorlige personskader. Produktet kan også blive beskadiget eller lave fejlfunktioner. Fjern strømkablet fra stikdåsen mere end én gang om året og rengør området omkring hullerne i stikdåsen. Ansamlinger af støv omkring hullerne i stikdåsen kan forårsage brand. Når De trækker strømkablet ud af stikdåsen, skal De holde fast på stikdåsen. Hvis der bliver trukket i strømkablet, kan det beskadige kablet og medføre brand eller elektrisk stød. Í Í 1-4 CF9001 Sikkerhedsanvisninger Instalation af kopimaskinen Installationssted For at opnå optimal sikkerhed og undgå mulige fejlfunktioner bør kopimaskinen installeres et sted, der opfylder følgende krav. l l l l l l l l l l l l Der skal være god afstand til gardiner eller andet let-antændeligt eller brændbart materiale. Der må ikke forekomme pludselige stænk af vand eller andre væsker. Der må ikke være direkte sollys. Der må ikke være direkte luftstrøm fra et air condition-anlæg, varmeapparat eller ventilator. Der skal være god ventilation. Der skal være tørt. Der skal være støvfrit. Der må ikke forekomme usædvanlige vibrationer. Underlaget skal være stabilt og vandret. Området skal være uden ammoniak, gasarter eller andre kemikalier. Hvis dette ikke overholdes, kan produktet have en kortere levetid, blive beskadiget eller maskinfunktionen kan påvirkes. Brugeren må ikke udsættes for direkte udblæsningsluft fra kopimaskinen. Der skal holdes god afstand til varmeaggregater. Strømkilde Der er følgende spændingskrav til strømkilden. Brug en strømkilde med lavt spændingsudsving. l l Spændingsudsving: inden for ± 10% Frekvensudsving: inden for ± 0,3% CF Pladsbehov Sikkerhedsanvisninger For at sikre let betjening af kopimaskinen, påfyldning af forbrugsstoffer samt serviceeftersyn skal der tages højde for de pladskrav, der er angivet nedenfor. Sørg for, at der er en fri passage på mindst 150 mm bag kopimaskinen som ventilationskanal Enhed: mm 1-6 CF Sikkerhedsanvisninger 1 1. Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001

30 3 Forholdsregler ved brug Driftsmiljø Kopimaskinen stiller følgende krav til det omgivende miljø: l l Temperatur: 10 C til 30 C (50 F til 86 F) med udsving på højst 10 C (18 F) pr. time. Luftfugtighed: 25 % til 85 % med udsving på højst 20 % pr. time. ADVARSEL Í Tag ikke dette produkt i brug i omgivelser med en temperatur, der er højere end den, der beskrives i betjeningsvejledningen, eftersom dette kan resultere i ødelæggelse og fejlfunktioner. Korrekt brug af kopimaskinen For at sikre at kopimaskinen arbejder optimalt skal følgende forholdsregler overholdes. l l l l l l l l Anbring ALDRIG en tung genstand på kopimaskinen, og udsæt den ikke for stød. Åbn ALDRIG nogen af lågerne, og sluk ikke for kopimaskinen, mens den kopierer. Lad ALDRIG magnetiserede genstande eller brandfarlige væsker komme i nærheden af maskinen. Ombyg ALDRIG kopimaskinen, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Sæt stikket helt ind i stikkontakten. Sørg for, at stikkontakten er synlig og fri af kopimaskinen eller kopimaskinekabinettet. Sørg for god ventilation, når der skal tages mange kopier i træk. Send IKKE hæftet papir, karbonpapir eller aluminumsfolie igennem dette produkt, eftersom det kan medføre fejlfunktion eller brand. CF Sikkerhedsanvisninger BEMÆRK Í Placer kopimaskinen i et godt ventileret lokale. Der dannes en vis mængde ozon ved normal drift af denne kopimaskine. Dette kan imidlertid give en ubehagelig lugt i dårligt ventilerede lokaler ved meget store kopieringsopgaver. For at sikre et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø anbefales det derfor, at lokalet er godt ventileret. REMARQUE Í Placer le copieur dans une pièce largement ventilée. Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement du copieur quand celui-ci est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée du copieur est effectuée. Pour avoir la certitude de travailler dans un environnement réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable de bien aérer la pièce ou se trouve le copieur. 1-8 CF9001 Sikkerhedsanvisninger Flytning af kopimaskinen Hvis kopimaskinen skal transporteres over længere afstande, bør Minolta-teknikeren kontaktes. Håndtering af forbrugsstoffer 1 Følgende forholdsregler skal overholdes ved håndtering af forbrugsstoffer (toner, papir osv.). l l l l l l l l l l Opbevar papir, toner, PC-tromler og andre forbrugsstoffer på et sted uden direkte sollys og langt væk fra varmeapparater. Opbevar dem på et tørt og rent sted. Ellers kan det have en dårlig indflydelse på billedkvaliteten og resultere i en fejlfunktion. Papir, der er taget ud af indpakningen men ikke lagt i kassetten, skal opbevares mørkt og køligt i en lukket plasticpose i det samme rum som kopimaskinen. Sørg for at holde forbrugsstoffer uden for børns rækkevidde. Hvis man får toner på hænderne, skal de vaskes øjeblikkeligt med vand og sæbe. Udskift ikke tonerenheden og PC-tromlen på et sted, der er udsat for direkte sollys. Hvis PC-tromlen udsættes for stærkt lys, kan det medføre dårlig billedkvalitet. Åbn ikke tonerenheden eller PC-tromleenheden, før de skal tages i brug. Lad ikke enheden stå uden emballage. Installer den omgående, ellers kan det resultere i dårlig billedkvalitet. Hold hverken tonerenhed eller PC-tromleenhed vertikalt opad eller nedad, eftersom dette kan medføre en dårlig billedkvalitet. Kast eller smid ikke tonerenheden eller PC-tromleenheden, eftersom dette kan medføre en dårlig billedkvalitet. Berør eller rids ikke overfladen på tonerenheden, fremkalderrullerne eller PC-tromlen, eftersom dette kan medføre en dårlig billedkvalitet. Anvend forbrugsstoffer og materialer, der bliver anbefalet af forhandleren. Hvis De anvender forbrugsstoffer eller materialer, der ikke er anbefalet af forhandleren, kan dette medføre en dårlig billedkvalitet eller funktionsstop. CF Opbevaring af kopier Sikkerhedsanvisninger l l l Kopier, som skal opbevares i længere tid, skal opbevares på et sted, hvor de ikke udsættes for lys, da de ellers bleges. Hvis der benyttes lim indeholdende opløsningsmiddel (f.eks. spraylim) på kopierne, kan toneren på kopierne løsne sig. Farvekopierne har et tonerlag, som er tykkere end de normale sort-oghvid kopier. Tonerlaget på en farvekopi kan derfor hurtigere knække, når en farvekopi foldes. BEMÆRK Í Kopimaskinen er udstyret med en forebyggende funktion mod kopiering af falske penge. Når denne funktion bliver aktiveret, kan det forårsage en mørk baggrund på kopierne. Afbildningen kan ikke ses tydeligt. Tips! Ved aktivering af "Kopiopfølgning" i denne kopimaskine, kan ingen anvende kopimaskinen udover den person, der indlæser kontonummeret til den pågældende persons konto. Dette er med til at forebygge overdreven brug af kopimaskinen CF9001 Sikkerhedsanvisninger Restriktioner for kopiering 1 Bestemte typer dokumenter må aldrig kopieres på kopimaskinen med det formål for øje at videregive kopier af disse dokumenter. Følgende liste er ikke en komplet liste, men skal fungere som guide for en ansvarlig anvendelse af kopimaskinen. l Financielle dokumenter l m m m m m m m m m m m m m m m m Personlige checks Travelers checks Pengeordrer Bankcertifikater Gældsbeviser Aktier Mærker Frimærker (stemplede og ustemplede) Checks eller koncepter, der er udstedt af regeringskontorer Interne stempelmærker (stemplede eller ustemplede) Pas Immigrationsdokumenter Licenser eller fordringer til motorkøretøjer Fordringer eller gældsdokumenter til hus og ejendom ID-papirer, badges eller emblemer Værker markeret med copyright uden der foreligger tilladelse fra indehaveren af copyrighten Retslige dokumenter l Generelt Derudover, er det under alle omstændigheder ikke tilladt at kopiere egen eller fremmed valuta eller værker uden tilladelse fra indehaveren af copyrighten. Hvis man er i tvivl om man må kopiere et dokument, bør man kontakte en retsinstans. CF Sikkerhedsanvisninger 1-12 CF9001 Værd at vide før brug af kopimaskinen Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611 http://da.yourpdfguides.com/dref/589964

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611 http://da.yourpdfguides.com/dref/589964 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1611 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning

Kopireference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 4 5 Placering af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner) Specifikationer Læs denne vejledning omhyggeligt, før du

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning

Kopireference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 4 5 Placering af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner) Specifikationer Læs denne vejledning omhyggeligt, før du

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning HL-2035 Hurtig installationsvejledning Laserprinter Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs denne Hurtig installationsvejledning for at få korrekt vejledning

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere