Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001 http://da.yourpdfguides.com/dref/589574"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA CF9001 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning KONICA MINOLTA CF9001 Betjeningsvejledning KONICA MINOLTA CF9001 Brugervejledning KONICA MINOLTA CF9001 Brugermanual KONICA MINOLTA CF9001 Brugsvejledning KONICA MINOLTA CF9001 Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001

2 Manual abstract:... X-4 CE-tegn (konformitetserklæring).. X-5 Regler for Europa X-6 Lasersikkerhed... Ozonfrigivelse... X-12 1 Sikkerhedsanvisninger Vigtige sikkerhedsoplysninger.

3 .1-1 Instalation af kopimaskinen Installationssted Strømkilde Pladsbehov Forholdsregler ved brug Driftsmiljø...

4 Korrekt brug af kopimaskinen..1-7 Flytning af kopimaskinen Håndtering af forbrugsstoffer Opbevaring af kopier Restriktioner for kopiering Værd at vide før brug af kopimaskinen 2.1 Systemoversigt...

5 Sorter S-105/hæftesorter ST-103 <ekstraudstyr> Duplex-feeder AFR-12 <ekstraudstyr> Duplex-enhed AD-7 <ekstraudstyr> Højkapacitetskassette C-101 <ekstraudstyr> Printerkontrolenhed Fiery X3e/Fiery Z4 <ekstraudstyr> Kopimaskinens komponenter og tilbehør Elementer uden for kopimaskinen. 2-3 Ekstraudstyr TOC CF9001 Elementer inden i kopimaskinen

6 Kontrolpanelets taster og berøringspanelet 2-6 Kontrolpanelets taster og berøringspanelet. 2-6 Berøringspanelet Hvad er berøringspanelet?. 2-8 Inddeling af skærmen Meddelelsesdisplay Display til grundfunktioner og grundfunktionstaster...

7 . 2-9 Display til indstillede funktioner Betjening af berøringspanelet Kopimaskinens tilslutning, afbrydelse og grundfunktion Tilslutning og afbrydelse Når kopimaskinen tilsluttes Grundfunktion Bemærkning om multikopier Hjælpefunktioner...

8 Panelnulstilling Automatiske panelnulstilling Energisparerfunktion Automatisk kopieringsstart Afbrydefunktion Adgangskode..

9 Indtastning af adgangskode Anvendelse af kopimaskinen som en printer Tromlerengøringsfunktion Fremstilling af kopier 3.1 Oversigt over grundlæggende kopiering Valg af farvefunktion Valg af grundfunktioner Valg af input > output..

10 Valg af farvejusteringsfunktioner Valg af digital-art-funktioner 3-3 Placering af originaler. 3-4 Placering af originaler på glaspladen Originaler i ark Gennemsigtige originaler...

11 3-5 Kopier fremstillet af bogoriginal - anvendelse af bogfunktionen 3-5 Når kopimaskinen er udstyret med en duplex-feeder. 3-6 Vejledning i ilægning af originaler Anvendelse af duplex-feeder Originaler egnet til brug i duplex-feederen Ikke-egnede originaler CF TOC-2 Ilægning af originaler Hvis man anvender brug af automatisk indføring af enkelte originaler (SADF-funktion) Grundfunktioner..

12 Kopipapirformat Automatisk papirvalg Manuelt valg Indstilling af papirtype Automatisk skift mellem kassetter Manuel indføringskopiering...

13 3-14 Kopipapir, der kan bruges til manuel indføring 3-14 Brug af manuel indføringsbakke.3-15 Zoom-faktor Auto papirformat Valg af faktor blandt de blandede Til et anelse mindre billed.

14 3-19 Brug af zoom op/ned-taster Numerisk tastatur Opkald af faktoren fra hukommelsen Lagring af zoom-faktorer i hukommelsen Billedskraphed Justering af baggrundsniveau Auto-belysning.

15 Manuel belysning Justering af billedskarpheden Manuel belysning Input > outputfunktion Original > kopityper Valg af input > outputfunktion

16 3-28 Indtast antal originaler Hvis De kender antallet af originalerne Hvis De ønsker, at dokument-feederen tæller antallet af Deres originaler Universel opmåling af originalformat 3-30 Brug af den universelle opmåling af originalformater 3-31 Vejledning i ilægning af originaler Gør sådan Forholdsregler ved bogkopieringsfunktionen.

17 .3-32 Forholdsregler ved bogkopieringsfunktionen 2-i Efterbehandling Ikke-sortering Sortering Hæftesortering Gruppering..

18 Manuel hæftning CF9001 TOC-3 Brug af manuel hæftning Originalretning ved hæftning Automatisk 2-sidet kopiering med sortering Når antallet af kopier overstiger 25 i grupperingsfunktionen Når antallet af kopier overstiger 50 i ikke-sorteringsfunktionen Automatisk 2-sidet kopiering med hæftesortering Farvejusteringsfunktion (grundfunktion) Grundlæggende justeringsgenstande Farvejustering, fremgangsmåde (grundlæggende)...

19 Valg af originalbilledtype Fotofunktion Fremstilling af kopier af et foto Fotoformatfunktion: Tilpasset Fotoformatfunktion: Manuel zoom-input Indstilling af Spejlbillede i fotofunktionen Lagring af fotoformat i hukommelsen Professionel fre

20 Berøringspanelets udtryk: Udskrivning af tællerdata Kopistyring Indstilling af kopistyringsfunktionerne 5-4 Ændring af kontonummer Manuel indføringsbakke...

21 6-16 Højkapacitetskassette Duplex-enhed AD Sorter/hæftesorter Når meddelelsen "Maskinen er løbet tør for fikseringsolie" vises Påfyldning af fikseringsolie.

22 Hvis Hvis Hvis eller fremkommer fremkommer fremkommer Hvad betyder den enkelte meddelelse? 6-25 TOC-6 CF Fejlfinding Ved fremstilling af kopier Kopimaskinen fungerer ikke efter hensigten Diverse 8.1 Specifikationer..

23 .8-1 CF Duplex-feeder AFR Højkapacitetskassette C rums sorter S rums hæftesorter ST Duplex-enhed AD-7..

24 .8-6 Vedligeholdelse af kopimaskinen Rengøring..8-7 Kabinet Kontrolpanel Originaltransportbælte...

25 .8-8 Glasplade Frontlåge Matrix med funktionskombinationer Forholdsregler ved indstilling af farvejusteringsfunktion Matriks med funktionskombinationer Beskrivelse af tabellen over papirformat og zoom-faktor Papirformat Tabel over zoom-faktorer (originalformat til kopipapirformat) Indeks CF9001 TOC-7 TOC-8 CF9001 Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan farvekopimaskinen betjenes, og forbrugsstoffer efterfyldes. Den giver også gode råd om fejlfinding og anfører de generelle forholdsregler, der skal følges, når kopimaskinen anvendes. For at sikre optimal ydelse og effektiv brug af farvekopimaskinen bør De læse denne vejledning omhyggeligt for at lære betjeningen maskinens egenskaber godt at kende. Da

26 betjeningsvejledningen kan anvendes som et hurtigt og praktisk opslagsværktøj til hurtig besvarelse af eventuelle spørgsmål, bør den altid opbevares i nærheden af kopimaskinen. Disse dokumenter må ikke reproduceres, overføres, afskrives eller opbevares i noget arkivsystem eller oversættes uden en skriftlig tilladelse fra Minolta Co. Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001

27 Ltd. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer af indholdet i indestående vejledning uden varsel. CF9001 X-1 En kort forklaring på særlige præsentationsmetoder og -former. De specielle præsentationsmetoder og stile bliver anvendt for at fremhæve de forskellige forhold i denne betjeningsvejledning. Nedenstående eksempler skal hjælpe Dem til at blive opmærkson på og forstå de vigtigste af disse forhold. FARE Dette er en farehenvisning! Farehenvisningen gør Dem opmærksom på en truende fare for helbredet. Hvis farehenvisninger ikke overholdes, kan det have alvorlige personskader til følge. Í Pilen kendetegner en forholdsregel, der skal træffes, for at undgå faren. ADVARSEL Dette er en advarsel! En advarsel gør Dem opmærksom på en situation, der er til skade for brugeren og/eller produktet. Hvis advarslen ikke overholdes, kan det have en personskade og/eller alvorlige beskadigelser af maskinen til følge. Í Pilen kendetegner en forholdsregel, der skal træffes, for at undgå faren. FORSIGTIG Dette er en sikkerhedsforanstaltning! Sikkerhedsforanstaltningen gør Dem opmærksom på en potentiel eller farlig situation. Hvis sikkerhedsforanstaltningen ikke overholdes, kan det medføre fare for brugeren og/eller maskinen. Í Pilen henviser til sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes, for at undgå en farlig situation. Dette er et tip Tekstafsnit, der er markeret på denne måde, giver Dem gode råd og tips om, hvordan arbejdet med kopimaskinen optimeres. X-2 CF9001 Udtryk og symboler til angivelse af original- og kopipapirtype I denne vejledning er der anvendt nogle få særlige udtryk og symboler for at angive forskellige typer original- og kopipapir. Disse udtryk og symboler er beskrevet nedenfor. Indføringsretning (kopiens papirgang) Kopipapiret hentes fra kopimaskinens venstre side og føres gennem kopimaskinen mod højre og kommer ud på udføringsbakken med den trykte side nedad. På illustrationen nedenfor vises papirgangen igennem maskinen med pilene. CF9001 X-3 "Bredde" og "Længde" Når man taler om formatet på originalen eller kopien, kaldes side A "bredde" og side B "længde". A: Bredde B: Længde Udtryk og grafiske symboler På langs Når originalen eller kopien har en "længde" der er længere end dens "bredde", kaldes det for "på langs" og der anvendes symbolet "L" eller " ". På tværs Hvis originalen eller kopien har en "længde", der er kortere end dens "bredde", kaldes det for "på tværs" og der anvendes symbolet "C" eller " ". X-4 CF9001 CE-tegn (konformitetserklæring) Vi erklærer under eneansvar, at den af nærværende erklæring omfattede maskine med ekstraudstyr er i overensstemmelse med nedenstående specifikationer. Denne erklæring gælder kun for Den Europæiske Union (EU). Produkttype Produktnavn Printerkontrolenhed Ekstraudstyr Standarder Digital farvekopimaskine CF9001 (Fiery) X3e AFR-12, ST-103, S-105, C-101, AD-7, nøgletæller Sikkerhed *2: EN60950 / 1992 (A1:1993, A2:1993, A3:1995, A4:1997, A11:1997) (Informationer om sikkerhed ved det tekniske udstyr, inklusiv det elektriske grundudstyr) EN / 1994 (A11:1996) (Strålesikkerhed ved laserprodukter, del 1: udstyrsklassifikation, krav og brugerguide) EN55022 (klasse B) / 1998 Grænser og metoder for afmåling af radiotransmissionsforstyrrelse-kendetegn ved informationsteknisk udstyr EN55024 / 1998 Karakteristiske grænser og målemetoder ved informationsteknologisk udstyrsimmunitet EN / 1995 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4: Kontrol- og målefremgangsmåde Sektion 2: Støjimmunitet mod afladning af statisk elektricitet EN / 1996 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4: Kontrol- og målefremgangsmåde Sektion 3: Støjimmunitet mod højfrekvente elektromagnetiske felter EN / 1995 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4: Kontrol- og målefremgangsmåde Sektion 4: Støjimmunitet mod hurtige transiente forstyrrelsesstørrelser (burst) EN / 1995 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4: Kontrol- og målefremgangsmåde Sektion 5: Støjimmunitet mod stødspændinger EN / 1996 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4: Kontrol- og målefremgangsmåde Sektion 6: Støjimmunitet mod ledningsførte forstyrrelsesstørrelser, induceret via højfrekvente felter over 9 khz. EN / 1993 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4: Kontrol- og målefremgangsmåde Sektion 8: Støjimmunitet mod magnetfelter med energitekniske frekvenser. EN / 1994 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4: Kontrol- og målefremgangsmåde Sektion 11: Støjimmunitet mod spændingsafbrydelser, afbrydelser fra kortslutninger og spændingssvingninger EMC *1: CF9001 X-5 EN / 1995 (A1:1998, A2:1998) Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 3: Grænser Sektion 2: Grænser for harmoniske strømemissioner (udstyr inputstrøm 16 A pr. fase) EN / 1995 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 3: Grænser Sektion 3: Grænser for Med kopi og flimmer i lavspændingsforsyningssystemer til udstyr med mærkestrøm 16 A Bemærkninger: *1: EMC-indsats: Dette produkt er designet til arbejde i typiske kontoromgivelser. *2: Første år markering iht. EC-direktiv 73/23/EEC og 93/68/ EEC: 2000 EC-direktiver Sikkerhed : 73 / 23 / EEC og 93 / 68 / EEC EMC : 89 / 336 / EEC og 93 / 68 / EEC Regler for Europa Enheden skal anvendes med et beskyttet interfacekabel (parallelt) og beskyttet netværkskabel (10/100Base-T). Hvis man anvender et kabel, der ikke er beskyttet, kan det medføre forstyrrelser i radiokommunikationsudstyr og er forbudt i henhold til direktiv 89/336/EEC. X-6 CF9001 Lasersikkerhed Denne maskine er en digital maskine, der arbejder med laser. Der er ingen risiko for at blive udsat for laserstråling, forudsat at kopimaskinen betjenes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Da den stråling, laseren udsender, er fuldstændig indelukket i beskyttende kabinetter, kan laserstrålen ikke på noget tidspunkt slippe ud af maskinen under brug. Maskinen er et laserprodukt i klasse 1. Det betyder, at maskinen ikke frembringer farlig laserstråling. Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001

28 Intern laserbestråling Maks. gennemsnitlige strålestyrke: 78.1 µw ved laseren på printhovedenheden. Bølgelængde: nm Dette produkt indeholder en klasse IIIb laserdiode, der udsender usynlige laserstråler. Laserdioden og scanningspolygonspejlet er en integreret del af printhovedenheden. Printhovedenheden skal IKKE UNDERKASTES SERVICEEFTERSYN. Derfor bør man under ingen omstændigheder åbne printerhovedenheden. Øvre printhoveddel Nedre printhoveddel CF9001 X-7 Laser Safety Regulations For European Users: CAUTION Í Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual may result in hazardous radiation exposure. This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 35 mw and the wavelength is nm. Til danske brugere: ADVARSEL Í Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling. Klasse 1 laserprodukt der opfylder IEC60825-sikkerhedskravene. Dansk: Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens højeste styrke er 35 mw og bølgelængden er nm. For Finland, Sweden Users: LOUKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT VAROITUS! Í Laitteen Käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin suurin teho on 35 mw ja aallonpituus on nm. X-8 CF9001 VARNING! Í Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 35 mw och våglängden är nm. VARO! Í Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso säteeseen. VARNING! Í Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen. For Norway Users ADVERSEL Í Dersom apparatet brukes på annen måte enn spesifisert i denne bruksanvisning, kan brukeren utsettes for unsynlig laserstråling som overskrider grensen for laser klass 1. Dette en halvleder laser. Maksimal effekt till laserdiode er 35 mw og bølgelengde er nm. CF9001 X-9 Lasersikkerhedsetiket En etiket om lasersikkerhed er anbragt udvendigt på maskinen som vist nedenfor. CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Placering af etiketter om lasersikkerhed I kopimaskinen (front) X-10 CF9001 Set indefra på højre side Set bagfra CF9001 X-11 Ozonfrigivelse BEMÆRK Í Placér kopimaskinen i et godt ventileret lokale. Der dannes en mængde ozon under normal drift med denne maskine, Der kan opstå en ubehagelig lugt i rum med dårlig ventilation under intensiv anvendelse af maskinen. Det anbefales at opstille kopimaskinen i et godt ventileret rum for at sikre et behageligt, sundt og sikkert arbejdsmiljø. REMARQUE Í Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Pour avoir la certitude de travailler dans un environnement réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable de bien aérer la pièce ou se trouve l'appareil. X-12 CF9001 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Vigtige sikkerhedsoplysninger Dette afsnit indeholder detaljerede oplysninger om betjeningen samt vedligeholdelsen af denne maskine. For at opnå det bedste udbytte af denne maskine, skal brugeren læse og følge instruktionerne i denne vejledning godt og grundigt igennem. Opbevar denne vejledning på et tilgængeligt sted i nærheden af maskinen. Læs nedenstående afsnit igennem før De anvender maskinen. Det indeholder vigtige oplysninger om brugerens sikkerhed og forebyggelse af problemer med udstyret. Vær sikker på, at De overholder alle sikkerhedsregler, der gives i indestående vejledning bør overholdes. FARE Í Í Í Í Í Í Í Ombyg ikke dette produkt, eftersom dette kan medføre elektrisk stød eller maskinafbrydelse. Hvis der er en laser til stede i produktet, kan laserstrålen forårsage skader på øjnene. Prøv ikke at fjerne afskærmningerne og panelerne, der er blevet fastgjort på dette produkt. Nogle produkter har en højspændingsførende del eller en laserstråle indeni, hvilket/hvilken kan forårsage et elektrisk stød eller skader på øjnene. Anvend udelukkende det strømkabel, der leveres med pakken. Hvis De ikke anvender dette kabel, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Anvend udelukkende den strømforsyning, der bliver angivet. Hvis De ikke overholder dette, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Brug ikke en forgreneradapter til af forbinde udstyr eller andre maskiner med. Anvendelse af en stikdåse med mere strøm end den markerede strømværdi, kan medføre brand eller elektrisk stød. Træk aldrig strømkablet ud, når De har våde hænder, eftersom dette kan medføre elektrisk stød. Sæt stikket helt ind i stikkontakten. Hvis man ikke overholder dette, kan det medføre brand eller elektrisk stød. CF Í Sikkerhedsanvisninger Rids eller knæk aldrig strømkablet. Placer aldrig en hård genstand på det, og bøj, opvarm eller beskadig det heller aldrig. Hvis man bruger et beskadiget strømkablet (blotlagte kabler, ødelagte kable osv.) kan resultere i brand eller anden ødelæggelse. Hvis en af disse tilstande opstår, skal De omgående frakoble kopimaskinen, trække strømkablet ud af stikket og tilkalde en tekniker. Anvend principielt aldrig forlængerledninger. Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001

29 Anvendelse af en forlængerledning kan resultere i brand eller elektrisk stød. Henvend Dem til Deres autoriseret forhandler, hvis De har brug for en forlængerledning. Placer ikke vaser eller andre beholdere med vand, metalclips eller andre små metalgenstande på dette produkt. Hvis man spilder vand eller taber genstande ned i dette produkt, kan det medføre brand, elektrisk chok eller anden ødelæggelse. Hvis man taber et stykke metal, spilder vand eller lignende i dette produkt, skal man omgående slukke for strømforsyningen, trækket stikket ud af stikdåsen og tilkalde en autoriseret tekniker. Hvis dette produkt bliver meget varmt udvikler røg eller mærkelige lyde, skal man omgående slukke for strømkablet, trække stikket ud af stikdåsen og tilkalde en autoriseret tekniker. Hvis De fortsat anvender maskinen, kan det medføre elektrisk stød eller brand. Hvis dette produkt bliver tabt eller dets dæksler bliver beskadiget, skal man omgående slukke for strømforsyningen, trække stikket ud af stikdåsen og tilkalde en autoriseret tekniker. Hvis De fortsat anvender maskinen, kan det medføre elektrisk stød eller brand. Smid ikke tonerpatronen eller toner ind i åben ild. Varm toner kan forårsage brand eller andre skader. Tilslut kun strømkablet til en stikdåse, der er udstyret med jordforbindelse. Í Í Í Í Í Í 1-2 CF9001 Sikkerhedsanvisninger 1 ADVARSEL Í Í Í Í Í Í Í Í Í Anvend ikke brandfarlige væsker eller gasarter i nærheden af dette produkt, eftersom det kan medføre brand. Placer ikke tonerenheder eller tromleenheder på et sted, hvor de er tilgængelige for børn. Indtagelse eller berøring med disse substanser kan have følger for helbredet. Placer ikke genstande over ventilationshullerne på dette produkt. Der kan opstå varme inde i produktet, hvilket kan medføre brand eller fejlfunktioner. Installer ikke dette produkt på et sted, hvor det udsættes for direkte sollys eller i nærheden af air condition-anlæg eller varmeapparater. De deraf følgende temperaturforandringer i produktet kan forårsage fejlfunktioner eller elektrisk stød. Placer ikke dette produkt på et støvet sted et sted, hvor det udsættes for sod, eller i nærheden at køkken eller bad. Dette vil kunne medføre brand, anden ødelæggelse eller elektrisk stød. Placer ikke dette produkt på et ustabilt underlag eller i nærheden af en genstand med stærke vibrationer. Produktet kan falde ned og medføre personskader eller mekaniske fejl. Når de har installeret dette produkt, skal De montere det på et sikkert underlag. Hvis enheden vipper eller væltes, kan det medføre personskader. Opbevar ikke tonerenheder og PC-tromlen i nærheden af disketter eller ure, der er følsomme over for magneter. Dette kan medføre en fejlfunktion i disse produkter. I dette produkt er der områder, der bliver meget varme, hvilket kan medføre forbrændinger. Når De kontrollere enheden for fejlfunktioner, så som kontrol af papirstop, må De ikke berøre steder (omkring fikseringsenheden osv.), der er markerede med advarselsmærkaten "Advarsel! Varm overflade!" Placer ikke genstande omkring strømkablet, der kan gøre det svært at trække kablet ud i nødstilfælde. Anvend udelukkende dette produkt i et godt ventileret rum. Hvis man i længere tid anvender dette produkt i et rum med dårlig ventilation, kan dette have dårlig indflydelse på helbredet. Udluft rummet godt og grundigt med regelmæssige mellemrum. Når De flytter dette produkt, skal De først trække strømkablet og andre kabler ud. Hvis De ikke gør dette, kan det medføre beskadigelse af kablet eller brand, anden ødelæggelse eller elektrisk stød. Í Í Í CF Í Sikkerhedsanvisninger Når De flytter dette produkt, må De udelukkende placere det på de steder, der er nævnt i betjeningsvejledningen eller andre dokumentationer. Hvis De ikke gør dette, kan det medføre alvorlige personskader. Produktet kan også blive beskadiget eller lave fejlfunktioner. Fjern strømkablet fra stikdåsen mere end én gang om året og rengør området omkring hullerne i stikdåsen. Ansamlinger af støv omkring hullerne i stikdåsen kan forårsage brand. Når De trækker strømkablet ud af stikdåsen, skal De holde fast på stikdåsen. Hvis der bliver trukket i strømkablet, kan det beskadige kablet og medføre brand eller elektrisk stød. Í Í 1-4 CF9001 Sikkerhedsanvisninger Instalation af kopimaskinen Installationssted For at opnå optimal sikkerhed og undgå mulige fejlfunktioner bør kopimaskinen installeres et sted, der opfylder følgende krav. l l l l l l l l l l l l Der skal være god afstand til gardiner eller andet let-antændeligt eller brændbart materiale. Der må ikke forekomme pludselige stænk af vand eller andre væsker. Der må ikke være direkte sollys. Der må ikke være direkte luftstrøm fra et air condition-anlæg, varmeapparat eller ventilator. Der skal være god ventilation. Der skal være tørt. Der skal være støvfrit. Der må ikke forekomme usædvanlige vibrationer. Underlaget skal være stabilt og vandret. Området skal være uden ammoniak, gasarter eller andre kemikalier. Hvis dette ikke overholdes, kan produktet have en kortere levetid, blive beskadiget eller maskinfunktionen kan påvirkes. Brugeren må ikke udsættes for direkte udblæsningsluft fra kopimaskinen. Der skal holdes god afstand til varmeaggregater. Strømkilde Der er følgende spændingskrav til strømkilden. Brug en strømkilde med lavt spændingsudsving. l l Spændingsudsving: inden for ± 10% Frekvensudsving: inden for ± 0,3% CF Pladsbehov Sikkerhedsanvisninger For at sikre let betjening af kopimaskinen, påfyldning af forbrugsstoffer samt serviceeftersyn skal der tages højde for de pladskrav, der er angivet nedenfor. Sørg for, at der er en fri passage på mindst 150 mm bag kopimaskinen som ventilationskanal Enhed: mm 1-6 CF Sikkerhedsanvisninger 1 1. Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001

30 3 Forholdsregler ved brug Driftsmiljø Kopimaskinen stiller følgende krav til det omgivende miljø: l l Temperatur: 10 C til 30 C (50 F til 86 F) med udsving på højst 10 C (18 F) pr. time. Luftfugtighed: 25 % til 85 % med udsving på højst 20 % pr. time. ADVARSEL Í Tag ikke dette produkt i brug i omgivelser med en temperatur, der er højere end den, der beskrives i betjeningsvejledningen, eftersom dette kan resultere i ødelæggelse og fejlfunktioner. Korrekt brug af kopimaskinen For at sikre at kopimaskinen arbejder optimalt skal følgende forholdsregler overholdes. l l l l l l l l Anbring ALDRIG en tung genstand på kopimaskinen, og udsæt den ikke for stød. Åbn ALDRIG nogen af lågerne, og sluk ikke for kopimaskinen, mens den kopierer. Lad ALDRIG magnetiserede genstande eller brandfarlige væsker komme i nærheden af maskinen. Ombyg ALDRIG kopimaskinen, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Sæt stikket helt ind i stikkontakten. Sørg for, at stikkontakten er synlig og fri af kopimaskinen eller kopimaskinekabinettet. Sørg for god ventilation, når der skal tages mange kopier i træk. Send IKKE hæftet papir, karbonpapir eller aluminumsfolie igennem dette produkt, eftersom det kan medføre fejlfunktion eller brand. CF Sikkerhedsanvisninger BEMÆRK Í Placer kopimaskinen i et godt ventileret lokale. Der dannes en vis mængde ozon ved normal drift af denne kopimaskine. Dette kan imidlertid give en ubehagelig lugt i dårligt ventilerede lokaler ved meget store kopieringsopgaver. For at sikre et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø anbefales det derfor, at lokalet er godt ventileret. REMARQUE Í Placer le copieur dans une pièce largement ventilée. Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement du copieur quand celui-ci est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée du copieur est effectuée. Pour avoir la certitude de travailler dans un environnement réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable de bien aérer la pièce ou se trouve le copieur. 1-8 CF9001 Sikkerhedsanvisninger Flytning af kopimaskinen Hvis kopimaskinen skal transporteres over længere afstande, bør Minolta-teknikeren kontaktes. Håndtering af forbrugsstoffer 1 Følgende forholdsregler skal overholdes ved håndtering af forbrugsstoffer (toner, papir osv.). l l l l l l l l l l Opbevar papir, toner, PC-tromler og andre forbrugsstoffer på et sted uden direkte sollys og langt væk fra varmeapparater. Opbevar dem på et tørt og rent sted. Ellers kan det have en dårlig indflydelse på billedkvaliteten og resultere i en fejlfunktion. Papir, der er taget ud af indpakningen men ikke lagt i kassetten, skal opbevares mørkt og køligt i en lukket plasticpose i det samme rum som kopimaskinen. Sørg for at holde forbrugsstoffer uden for børns rækkevidde. Hvis man får toner på hænderne, skal de vaskes øjeblikkeligt med vand og sæbe. Udskift ikke tonerenheden og PC-tromlen på et sted, der er udsat for direkte sollys. Hvis PC-tromlen udsættes for stærkt lys, kan det medføre dårlig billedkvalitet. Åbn ikke tonerenheden eller PC-tromleenheden, før de skal tages i brug. Lad ikke enheden stå uden emballage. Installer den omgående, ellers kan det resultere i dårlig billedkvalitet. Hold hverken tonerenhed eller PC-tromleenhed vertikalt opad eller nedad, eftersom dette kan medføre en dårlig billedkvalitet. Kast eller smid ikke tonerenheden eller PC-tromleenheden, eftersom dette kan medføre en dårlig billedkvalitet. Berør eller rids ikke overfladen på tonerenheden, fremkalderrullerne eller PC-tromlen, eftersom dette kan medføre en dårlig billedkvalitet. Anvend forbrugsstoffer og materialer, der bliver anbefalet af forhandleren. Hvis De anvender forbrugsstoffer eller materialer, der ikke er anbefalet af forhandleren, kan dette medføre en dårlig billedkvalitet eller funktionsstop. CF Opbevaring af kopier Sikkerhedsanvisninger l l l Kopier, som skal opbevares i længere tid, skal opbevares på et sted, hvor de ikke udsættes for lys, da de ellers bleges. Hvis der benyttes lim indeholdende opløsningsmiddel (f.eks. spraylim) på kopierne, kan toneren på kopierne løsne sig. Farvekopierne har et tonerlag, som er tykkere end de normale sort-oghvid kopier. Tonerlaget på en farvekopi kan derfor hurtigere knække, når en farvekopi foldes. BEMÆRK Í Kopimaskinen er udstyret med en forebyggende funktion mod kopiering af falske penge. Når denne funktion bliver aktiveret, kan det forårsage en mørk baggrund på kopierne. Afbildningen kan ikke ses tydeligt. Tips! Ved aktivering af "Kopiopfølgning" i denne kopimaskine, kan ingen anvende kopimaskinen udover den person, der indlæser kontonummeret til den pågældende persons konto. Dette er med til at forebygge overdreven brug af kopimaskinen CF9001 Sikkerhedsanvisninger Restriktioner for kopiering 1 Bestemte typer dokumenter må aldrig kopieres på kopimaskinen med det formål for øje at videregive kopier af disse dokumenter. Følgende liste er ikke en komplet liste, men skal fungere som guide for en ansvarlig anvendelse af kopimaskinen. l Financielle dokumenter l m m m m m m m m m m m m m m m m Personlige checks Travelers checks Pengeordrer Bankcertifikater Gældsbeviser Aktier Mærker Frimærker (stemplede og ustemplede) Checks eller koncepter, der er udstedt af regeringskontorer Interne stempelmærker (stemplede eller ustemplede) Pas Immigrationsdokumenter Licenser eller fordringer til motorkøretøjer Fordringer eller gældsdokumenter til hus og ejendom ID-papirer, badges eller emblemer Værker markeret med copyright uden der foreligger tilladelse fra indehaveren af copyrighten Retslige dokumenter l Generelt Derudover, er det under alle omstændigheder ikke tilladt at kopiere egen eller fremmed valuta eller værker uden tilladelse fra indehaveren af copyrighten. Hvis man er i tvivl om man må kopiere et dokument, bør man kontakte en retsinstans. CF Sikkerhedsanvisninger 1-12 CF9001 Værd at vide før brug af kopimaskinen Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD4578-00 DA

Brugervejledning NPD4578-00 DA NPD4578-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Type 9218, 9219 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295,

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dk Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dokumentation til dette produkt Dokumentationen for dette produkt omfatter manualerne nævnt nedenfor. Læs venligst alle instruktioner grundigt.

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D Version B DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger eikon e, e & e5 Installations- og driftsvejledninger eikontm Udgave INTRODUKTION Disse typer ovn giver operatøren fleksibiliteten ved kombinationskogning med supplerende kontrol over ventilatorhastighed

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1 Ved brug af et elektrisk apparat skal der træffes følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs alle sikkerhedsforskrifter grundigt igennem, før symaskinen tages

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR Ejermanual DATA/VIDEOPROJEKTORI Omistajan käsikirja DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning DATA- OCH VIDEOPROJEKTOR MAEUL0050 Användarhandbok

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere