Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001 http://da.yourpdfguides.com/dref/589574"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA CF9001 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning KONICA MINOLTA CF9001 Betjeningsvejledning KONICA MINOLTA CF9001 Brugervejledning KONICA MINOLTA CF9001 Brugermanual KONICA MINOLTA CF9001 Brugsvejledning KONICA MINOLTA CF9001 Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001

2 Manual abstract:... X-4 CE-tegn (konformitetserklæring).. X-5 Regler for Europa X-6 Lasersikkerhed... Ozonfrigivelse... X-12 1 Sikkerhedsanvisninger Vigtige sikkerhedsoplysninger.

3 .1-1 Instalation af kopimaskinen Installationssted Strømkilde Pladsbehov Forholdsregler ved brug Driftsmiljø...

4 Korrekt brug af kopimaskinen..1-7 Flytning af kopimaskinen Håndtering af forbrugsstoffer Opbevaring af kopier Restriktioner for kopiering Værd at vide før brug af kopimaskinen 2.1 Systemoversigt...

5 Sorter S-105/hæftesorter ST-103 <ekstraudstyr> Duplex-feeder AFR-12 <ekstraudstyr> Duplex-enhed AD-7 <ekstraudstyr> Højkapacitetskassette C-101 <ekstraudstyr> Printerkontrolenhed Fiery X3e/Fiery Z4 <ekstraudstyr> Kopimaskinens komponenter og tilbehør Elementer uden for kopimaskinen. 2-3 Ekstraudstyr TOC CF9001 Elementer inden i kopimaskinen

6 Kontrolpanelets taster og berøringspanelet 2-6 Kontrolpanelets taster og berøringspanelet. 2-6 Berøringspanelet Hvad er berøringspanelet?. 2-8 Inddeling af skærmen Meddelelsesdisplay Display til grundfunktioner og grundfunktionstaster...

7 . 2-9 Display til indstillede funktioner Betjening af berøringspanelet Kopimaskinens tilslutning, afbrydelse og grundfunktion Tilslutning og afbrydelse Når kopimaskinen tilsluttes Grundfunktion Bemærkning om multikopier Hjælpefunktioner...

8 Panelnulstilling Automatiske panelnulstilling Energisparerfunktion Automatisk kopieringsstart Afbrydefunktion Adgangskode..

9 Indtastning af adgangskode Anvendelse af kopimaskinen som en printer Tromlerengøringsfunktion Fremstilling af kopier 3.1 Oversigt over grundlæggende kopiering Valg af farvefunktion Valg af grundfunktioner Valg af input > output..

10 Valg af farvejusteringsfunktioner Valg af digital-art-funktioner 3-3 Placering af originaler. 3-4 Placering af originaler på glaspladen Originaler i ark Gennemsigtige originaler...

11 3-5 Kopier fremstillet af bogoriginal - anvendelse af bogfunktionen 3-5 Når kopimaskinen er udstyret med en duplex-feeder. 3-6 Vejledning i ilægning af originaler Anvendelse af duplex-feeder Originaler egnet til brug i duplex-feederen Ikke-egnede originaler CF TOC-2 Ilægning af originaler Hvis man anvender brug af automatisk indføring af enkelte originaler (SADF-funktion) Grundfunktioner..

12 Kopipapirformat Automatisk papirvalg Manuelt valg Indstilling af papirtype Automatisk skift mellem kassetter Manuel indføringskopiering...

13 3-14 Kopipapir, der kan bruges til manuel indføring 3-14 Brug af manuel indføringsbakke.3-15 Zoom-faktor Auto papirformat Valg af faktor blandt de blandede Til et anelse mindre billed.

14 3-19 Brug af zoom op/ned-taster Numerisk tastatur Opkald af faktoren fra hukommelsen Lagring af zoom-faktorer i hukommelsen Billedskraphed Justering af baggrundsniveau Auto-belysning.

15 Manuel belysning Justering af billedskarpheden Manuel belysning Input > outputfunktion Original > kopityper Valg af input > outputfunktion

16 3-28 Indtast antal originaler Hvis De kender antallet af originalerne Hvis De ønsker, at dokument-feederen tæller antallet af Deres originaler Universel opmåling af originalformat 3-30 Brug af den universelle opmåling af originalformater 3-31 Vejledning i ilægning af originaler Gør sådan Forholdsregler ved bogkopieringsfunktionen.

17 .3-32 Forholdsregler ved bogkopieringsfunktionen 2-i Efterbehandling Ikke-sortering Sortering Hæftesortering Gruppering..

18 Manuel hæftning CF9001 TOC-3 Brug af manuel hæftning Originalretning ved hæftning Automatisk 2-sidet kopiering med sortering Når antallet af kopier overstiger 25 i grupperingsfunktionen Når antallet af kopier overstiger 50 i ikke-sorteringsfunktionen Automatisk 2-sidet kopiering med hæftesortering Farvejusteringsfunktion (grundfunktion) Grundlæggende justeringsgenstande Farvejustering, fremgangsmåde (grundlæggende)...

19 Valg af originalbilledtype Fotofunktion Fremstilling af kopier af et foto Fotoformatfunktion: Tilpasset Fotoformatfunktion: Manuel zoom-input Indstilling af Spejlbillede i fotofunktionen Lagring af fotoformat i hukommelsen Professionel fre

20 Berøringspanelets udtryk: Udskrivning af tællerdata Kopistyring Indstilling af kopistyringsfunktionerne 5-4 Ændring af kontonummer Manuel indføringsbakke...

21 6-16 Højkapacitetskassette Duplex-enhed AD Sorter/hæftesorter Når meddelelsen "Maskinen er løbet tør for fikseringsolie" vises Påfyldning af fikseringsolie.

22 Hvis Hvis Hvis eller fremkommer fremkommer fremkommer Hvad betyder den enkelte meddelelse? 6-25 TOC-6 CF Fejlfinding Ved fremstilling af kopier Kopimaskinen fungerer ikke efter hensigten Diverse 8.1 Specifikationer..

23 .8-1 CF Duplex-feeder AFR Højkapacitetskassette C rums sorter S rums hæftesorter ST Duplex-enhed AD-7..

24 .8-6 Vedligeholdelse af kopimaskinen Rengøring..8-7 Kabinet Kontrolpanel Originaltransportbælte...

25 .8-8 Glasplade Frontlåge Matrix med funktionskombinationer Forholdsregler ved indstilling af farvejusteringsfunktion Matriks med funktionskombinationer Beskrivelse af tabellen over papirformat og zoom-faktor Papirformat Tabel over zoom-faktorer (originalformat til kopipapirformat) Indeks CF9001 TOC-7 TOC-8 CF9001 Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan farvekopimaskinen betjenes, og forbrugsstoffer efterfyldes. Den giver også gode råd om fejlfinding og anfører de generelle forholdsregler, der skal følges, når kopimaskinen anvendes. For at sikre optimal ydelse og effektiv brug af farvekopimaskinen bør De læse denne vejledning omhyggeligt for at lære betjeningen maskinens egenskaber godt at kende. Da

26 betjeningsvejledningen kan anvendes som et hurtigt og praktisk opslagsværktøj til hurtig besvarelse af eventuelle spørgsmål, bør den altid opbevares i nærheden af kopimaskinen. Disse dokumenter må ikke reproduceres, overføres, afskrives eller opbevares i noget arkivsystem eller oversættes uden en skriftlig tilladelse fra Minolta Co. Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001

27 Ltd. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer af indholdet i indestående vejledning uden varsel. CF9001 X-1 En kort forklaring på særlige præsentationsmetoder og -former. De specielle præsentationsmetoder og stile bliver anvendt for at fremhæve de forskellige forhold i denne betjeningsvejledning. Nedenstående eksempler skal hjælpe Dem til at blive opmærkson på og forstå de vigtigste af disse forhold. FARE Dette er en farehenvisning! Farehenvisningen gør Dem opmærksom på en truende fare for helbredet. Hvis farehenvisninger ikke overholdes, kan det have alvorlige personskader til følge. Í Pilen kendetegner en forholdsregel, der skal træffes, for at undgå faren. ADVARSEL Dette er en advarsel! En advarsel gør Dem opmærksom på en situation, der er til skade for brugeren og/eller produktet. Hvis advarslen ikke overholdes, kan det have en personskade og/eller alvorlige beskadigelser af maskinen til følge. Í Pilen kendetegner en forholdsregel, der skal træffes, for at undgå faren. FORSIGTIG Dette er en sikkerhedsforanstaltning! Sikkerhedsforanstaltningen gør Dem opmærksom på en potentiel eller farlig situation. Hvis sikkerhedsforanstaltningen ikke overholdes, kan det medføre fare for brugeren og/eller maskinen. Í Pilen henviser til sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes, for at undgå en farlig situation. Dette er et tip Tekstafsnit, der er markeret på denne måde, giver Dem gode råd og tips om, hvordan arbejdet med kopimaskinen optimeres. X-2 CF9001 Udtryk og symboler til angivelse af original- og kopipapirtype I denne vejledning er der anvendt nogle få særlige udtryk og symboler for at angive forskellige typer original- og kopipapir. Disse udtryk og symboler er beskrevet nedenfor. Indføringsretning (kopiens papirgang) Kopipapiret hentes fra kopimaskinens venstre side og føres gennem kopimaskinen mod højre og kommer ud på udføringsbakken med den trykte side nedad. På illustrationen nedenfor vises papirgangen igennem maskinen med pilene. CF9001 X-3 "Bredde" og "Længde" Når man taler om formatet på originalen eller kopien, kaldes side A "bredde" og side B "længde". A: Bredde B: Længde Udtryk og grafiske symboler På langs Når originalen eller kopien har en "længde" der er længere end dens "bredde", kaldes det for "på langs" og der anvendes symbolet "L" eller " ". På tværs Hvis originalen eller kopien har en "længde", der er kortere end dens "bredde", kaldes det for "på tværs" og der anvendes symbolet "C" eller " ". X-4 CF9001 CE-tegn (konformitetserklæring) Vi erklærer under eneansvar, at den af nærværende erklæring omfattede maskine med ekstraudstyr er i overensstemmelse med nedenstående specifikationer. Denne erklæring gælder kun for Den Europæiske Union (EU). Produkttype Produktnavn Printerkontrolenhed Ekstraudstyr Standarder Digital farvekopimaskine CF9001 (Fiery) X3e AFR-12, ST-103, S-105, C-101, AD-7, nøgletæller Sikkerhed *2: EN60950 / 1992 (A1:1993, A2:1993, A3:1995, A4:1997, A11:1997) (Informationer om sikkerhed ved det tekniske udstyr, inklusiv det elektriske grundudstyr) EN / 1994 (A11:1996) (Strålesikkerhed ved laserprodukter, del 1: udstyrsklassifikation, krav og brugerguide) EN55022 (klasse B) / 1998 Grænser og metoder for afmåling af radiotransmissionsforstyrrelse-kendetegn ved informationsteknisk udstyr EN55024 / 1998 Karakteristiske grænser og målemetoder ved informationsteknologisk udstyrsimmunitet EN / 1995 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4: Kontrol- og målefremgangsmåde Sektion 2: Støjimmunitet mod afladning af statisk elektricitet EN / 1996 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4: Kontrol- og målefremgangsmåde Sektion 3: Støjimmunitet mod højfrekvente elektromagnetiske felter EN / 1995 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4: Kontrol- og målefremgangsmåde Sektion 4: Støjimmunitet mod hurtige transiente forstyrrelsesstørrelser (burst) EN / 1995 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4: Kontrol- og målefremgangsmåde Sektion 5: Støjimmunitet mod stødspændinger EN / 1996 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4: Kontrol- og målefremgangsmåde Sektion 6: Støjimmunitet mod ledningsførte forstyrrelsesstørrelser, induceret via højfrekvente felter over 9 khz. EN / 1993 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4: Kontrol- og målefremgangsmåde Sektion 8: Støjimmunitet mod magnetfelter med energitekniske frekvenser. EN / 1994 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4: Kontrol- og målefremgangsmåde Sektion 11: Støjimmunitet mod spændingsafbrydelser, afbrydelser fra kortslutninger og spændingssvingninger EMC *1: CF9001 X-5 EN / 1995 (A1:1998, A2:1998) Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 3: Grænser Sektion 2: Grænser for harmoniske strømemissioner (udstyr inputstrøm 16 A pr. fase) EN / 1995 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 3: Grænser Sektion 3: Grænser for Med kopi og flimmer i lavspændingsforsyningssystemer til udstyr med mærkestrøm 16 A Bemærkninger: *1: EMC-indsats: Dette produkt er designet til arbejde i typiske kontoromgivelser. *2: Første år markering iht. EC-direktiv 73/23/EEC og 93/68/ EEC: 2000 EC-direktiver Sikkerhed : 73 / 23 / EEC og 93 / 68 / EEC EMC : 89 / 336 / EEC og 93 / 68 / EEC Regler for Europa Enheden skal anvendes med et beskyttet interfacekabel (parallelt) og beskyttet netværkskabel (10/100Base-T). Hvis man anvender et kabel, der ikke er beskyttet, kan det medføre forstyrrelser i radiokommunikationsudstyr og er forbudt i henhold til direktiv 89/336/EEC. X-6 CF9001 Lasersikkerhed Denne maskine er en digital maskine, der arbejder med laser. Der er ingen risiko for at blive udsat for laserstråling, forudsat at kopimaskinen betjenes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Da den stråling, laseren udsender, er fuldstændig indelukket i beskyttende kabinetter, kan laserstrålen ikke på noget tidspunkt slippe ud af maskinen under brug. Maskinen er et laserprodukt i klasse 1. Det betyder, at maskinen ikke frembringer farlig laserstråling. Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001

28 Intern laserbestråling Maks. gennemsnitlige strålestyrke: 78.1 µw ved laseren på printhovedenheden. Bølgelængde: nm Dette produkt indeholder en klasse IIIb laserdiode, der udsender usynlige laserstråler. Laserdioden og scanningspolygonspejlet er en integreret del af printhovedenheden. Printhovedenheden skal IKKE UNDERKASTES SERVICEEFTERSYN. Derfor bør man under ingen omstændigheder åbne printerhovedenheden. Øvre printhoveddel Nedre printhoveddel CF9001 X-7 Laser Safety Regulations For European Users: CAUTION Í Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual may result in hazardous radiation exposure. This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 35 mw and the wavelength is nm. Til danske brugere: ADVARSEL Í Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling. Klasse 1 laserprodukt der opfylder IEC60825-sikkerhedskravene. Dansk: Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens højeste styrke er 35 mw og bølgelængden er nm. For Finland, Sweden Users: LOUKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT VAROITUS! Í Laitteen Käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin suurin teho on 35 mw ja aallonpituus on nm. X-8 CF9001 VARNING! Í Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 35 mw och våglängden är nm. VARO! Í Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso säteeseen. VARNING! Í Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen. For Norway Users ADVERSEL Í Dersom apparatet brukes på annen måte enn spesifisert i denne bruksanvisning, kan brukeren utsettes for unsynlig laserstråling som overskrider grensen for laser klass 1. Dette en halvleder laser. Maksimal effekt till laserdiode er 35 mw og bølgelengde er nm. CF9001 X-9 Lasersikkerhedsetiket En etiket om lasersikkerhed er anbragt udvendigt på maskinen som vist nedenfor. CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Placering af etiketter om lasersikkerhed I kopimaskinen (front) X-10 CF9001 Set indefra på højre side Set bagfra CF9001 X-11 Ozonfrigivelse BEMÆRK Í Placér kopimaskinen i et godt ventileret lokale. Der dannes en mængde ozon under normal drift med denne maskine, Der kan opstå en ubehagelig lugt i rum med dårlig ventilation under intensiv anvendelse af maskinen. Det anbefales at opstille kopimaskinen i et godt ventileret rum for at sikre et behageligt, sundt og sikkert arbejdsmiljø. REMARQUE Í Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Pour avoir la certitude de travailler dans un environnement réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable de bien aérer la pièce ou se trouve l'appareil. X-12 CF9001 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Vigtige sikkerhedsoplysninger Dette afsnit indeholder detaljerede oplysninger om betjeningen samt vedligeholdelsen af denne maskine. For at opnå det bedste udbytte af denne maskine, skal brugeren læse og følge instruktionerne i denne vejledning godt og grundigt igennem. Opbevar denne vejledning på et tilgængeligt sted i nærheden af maskinen. Læs nedenstående afsnit igennem før De anvender maskinen. Det indeholder vigtige oplysninger om brugerens sikkerhed og forebyggelse af problemer med udstyret. Vær sikker på, at De overholder alle sikkerhedsregler, der gives i indestående vejledning bør overholdes. FARE Í Í Í Í Í Í Í Ombyg ikke dette produkt, eftersom dette kan medføre elektrisk stød eller maskinafbrydelse. Hvis der er en laser til stede i produktet, kan laserstrålen forårsage skader på øjnene. Prøv ikke at fjerne afskærmningerne og panelerne, der er blevet fastgjort på dette produkt. Nogle produkter har en højspændingsførende del eller en laserstråle indeni, hvilket/hvilken kan forårsage et elektrisk stød eller skader på øjnene. Anvend udelukkende det strømkabel, der leveres med pakken. Hvis De ikke anvender dette kabel, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Anvend udelukkende den strømforsyning, der bliver angivet. Hvis De ikke overholder dette, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Brug ikke en forgreneradapter til af forbinde udstyr eller andre maskiner med. Anvendelse af en stikdåse med mere strøm end den markerede strømværdi, kan medføre brand eller elektrisk stød. Træk aldrig strømkablet ud, når De har våde hænder, eftersom dette kan medføre elektrisk stød. Sæt stikket helt ind i stikkontakten. Hvis man ikke overholder dette, kan det medføre brand eller elektrisk stød. CF Í Sikkerhedsanvisninger Rids eller knæk aldrig strømkablet. Placer aldrig en hård genstand på det, og bøj, opvarm eller beskadig det heller aldrig. Hvis man bruger et beskadiget strømkablet (blotlagte kabler, ødelagte kable osv.) kan resultere i brand eller anden ødelæggelse. Hvis en af disse tilstande opstår, skal De omgående frakoble kopimaskinen, trække strømkablet ud af stikket og tilkalde en tekniker. Anvend principielt aldrig forlængerledninger. Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001

29 Anvendelse af en forlængerledning kan resultere i brand eller elektrisk stød. Henvend Dem til Deres autoriseret forhandler, hvis De har brug for en forlængerledning. Placer ikke vaser eller andre beholdere med vand, metalclips eller andre små metalgenstande på dette produkt. Hvis man spilder vand eller taber genstande ned i dette produkt, kan det medføre brand, elektrisk chok eller anden ødelæggelse. Hvis man taber et stykke metal, spilder vand eller lignende i dette produkt, skal man omgående slukke for strømforsyningen, trækket stikket ud af stikdåsen og tilkalde en autoriseret tekniker. Hvis dette produkt bliver meget varmt udvikler røg eller mærkelige lyde, skal man omgående slukke for strømkablet, trække stikket ud af stikdåsen og tilkalde en autoriseret tekniker. Hvis De fortsat anvender maskinen, kan det medføre elektrisk stød eller brand. Hvis dette produkt bliver tabt eller dets dæksler bliver beskadiget, skal man omgående slukke for strømforsyningen, trække stikket ud af stikdåsen og tilkalde en autoriseret tekniker. Hvis De fortsat anvender maskinen, kan det medføre elektrisk stød eller brand. Smid ikke tonerpatronen eller toner ind i åben ild. Varm toner kan forårsage brand eller andre skader. Tilslut kun strømkablet til en stikdåse, der er udstyret med jordforbindelse. Í Í Í Í Í Í 1-2 CF9001 Sikkerhedsanvisninger 1 ADVARSEL Í Í Í Í Í Í Í Í Í Anvend ikke brandfarlige væsker eller gasarter i nærheden af dette produkt, eftersom det kan medføre brand. Placer ikke tonerenheder eller tromleenheder på et sted, hvor de er tilgængelige for børn. Indtagelse eller berøring med disse substanser kan have følger for helbredet. Placer ikke genstande over ventilationshullerne på dette produkt. Der kan opstå varme inde i produktet, hvilket kan medføre brand eller fejlfunktioner. Installer ikke dette produkt på et sted, hvor det udsættes for direkte sollys eller i nærheden af air condition-anlæg eller varmeapparater. De deraf følgende temperaturforandringer i produktet kan forårsage fejlfunktioner eller elektrisk stød. Placer ikke dette produkt på et støvet sted et sted, hvor det udsættes for sod, eller i nærheden at køkken eller bad. Dette vil kunne medføre brand, anden ødelæggelse eller elektrisk stød. Placer ikke dette produkt på et ustabilt underlag eller i nærheden af en genstand med stærke vibrationer. Produktet kan falde ned og medføre personskader eller mekaniske fejl. Når de har installeret dette produkt, skal De montere det på et sikkert underlag. Hvis enheden vipper eller væltes, kan det medføre personskader. Opbevar ikke tonerenheder og PC-tromlen i nærheden af disketter eller ure, der er følsomme over for magneter. Dette kan medføre en fejlfunktion i disse produkter. I dette produkt er der områder, der bliver meget varme, hvilket kan medføre forbrændinger. Når De kontrollere enheden for fejlfunktioner, så som kontrol af papirstop, må De ikke berøre steder (omkring fikseringsenheden osv.), der er markerede med advarselsmærkaten "Advarsel! Varm overflade!" Placer ikke genstande omkring strømkablet, der kan gøre det svært at trække kablet ud i nødstilfælde. Anvend udelukkende dette produkt i et godt ventileret rum. Hvis man i længere tid anvender dette produkt i et rum med dårlig ventilation, kan dette have dårlig indflydelse på helbredet. Udluft rummet godt og grundigt med regelmæssige mellemrum. Når De flytter dette produkt, skal De først trække strømkablet og andre kabler ud. Hvis De ikke gør dette, kan det medføre beskadigelse af kablet eller brand, anden ødelæggelse eller elektrisk stød. Í Í Í CF Í Sikkerhedsanvisninger Når De flytter dette produkt, må De udelukkende placere det på de steder, der er nævnt i betjeningsvejledningen eller andre dokumentationer. Hvis De ikke gør dette, kan det medføre alvorlige personskader. Produktet kan også blive beskadiget eller lave fejlfunktioner. Fjern strømkablet fra stikdåsen mere end én gang om året og rengør området omkring hullerne i stikdåsen. Ansamlinger af støv omkring hullerne i stikdåsen kan forårsage brand. Når De trækker strømkablet ud af stikdåsen, skal De holde fast på stikdåsen. Hvis der bliver trukket i strømkablet, kan det beskadige kablet og medføre brand eller elektrisk stød. Í Í 1-4 CF9001 Sikkerhedsanvisninger Instalation af kopimaskinen Installationssted For at opnå optimal sikkerhed og undgå mulige fejlfunktioner bør kopimaskinen installeres et sted, der opfylder følgende krav. l l l l l l l l l l l l Der skal være god afstand til gardiner eller andet let-antændeligt eller brændbart materiale. Der må ikke forekomme pludselige stænk af vand eller andre væsker. Der må ikke være direkte sollys. Der må ikke være direkte luftstrøm fra et air condition-anlæg, varmeapparat eller ventilator. Der skal være god ventilation. Der skal være tørt. Der skal være støvfrit. Der må ikke forekomme usædvanlige vibrationer. Underlaget skal være stabilt og vandret. Området skal være uden ammoniak, gasarter eller andre kemikalier. Hvis dette ikke overholdes, kan produktet have en kortere levetid, blive beskadiget eller maskinfunktionen kan påvirkes. Brugeren må ikke udsættes for direkte udblæsningsluft fra kopimaskinen. Der skal holdes god afstand til varmeaggregater. Strømkilde Der er følgende spændingskrav til strømkilden. Brug en strømkilde med lavt spændingsudsving. l l Spændingsudsving: inden for ± 10% Frekvensudsving: inden for ± 0,3% CF Pladsbehov Sikkerhedsanvisninger For at sikre let betjening af kopimaskinen, påfyldning af forbrugsstoffer samt serviceeftersyn skal der tages højde for de pladskrav, der er angivet nedenfor. Sørg for, at der er en fri passage på mindst 150 mm bag kopimaskinen som ventilationskanal Enhed: mm 1-6 CF Sikkerhedsanvisninger 1 1. Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001

30 3 Forholdsregler ved brug Driftsmiljø Kopimaskinen stiller følgende krav til det omgivende miljø: l l Temperatur: 10 C til 30 C (50 F til 86 F) med udsving på højst 10 C (18 F) pr. time. Luftfugtighed: 25 % til 85 % med udsving på højst 20 % pr. time. ADVARSEL Í Tag ikke dette produkt i brug i omgivelser med en temperatur, der er højere end den, der beskrives i betjeningsvejledningen, eftersom dette kan resultere i ødelæggelse og fejlfunktioner. Korrekt brug af kopimaskinen For at sikre at kopimaskinen arbejder optimalt skal følgende forholdsregler overholdes. l l l l l l l l Anbring ALDRIG en tung genstand på kopimaskinen, og udsæt den ikke for stød. Åbn ALDRIG nogen af lågerne, og sluk ikke for kopimaskinen, mens den kopierer. Lad ALDRIG magnetiserede genstande eller brandfarlige væsker komme i nærheden af maskinen. Ombyg ALDRIG kopimaskinen, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Sæt stikket helt ind i stikkontakten. Sørg for, at stikkontakten er synlig og fri af kopimaskinen eller kopimaskinekabinettet. Sørg for god ventilation, når der skal tages mange kopier i træk. Send IKKE hæftet papir, karbonpapir eller aluminumsfolie igennem dette produkt, eftersom det kan medføre fejlfunktion eller brand. CF Sikkerhedsanvisninger BEMÆRK Í Placer kopimaskinen i et godt ventileret lokale. Der dannes en vis mængde ozon ved normal drift af denne kopimaskine. Dette kan imidlertid give en ubehagelig lugt i dårligt ventilerede lokaler ved meget store kopieringsopgaver. For at sikre et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø anbefales det derfor, at lokalet er godt ventileret. REMARQUE Í Placer le copieur dans une pièce largement ventilée. Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement du copieur quand celui-ci est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée du copieur est effectuée. Pour avoir la certitude de travailler dans un environnement réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable de bien aérer la pièce ou se trouve le copieur. 1-8 CF9001 Sikkerhedsanvisninger Flytning af kopimaskinen Hvis kopimaskinen skal transporteres over længere afstande, bør Minolta-teknikeren kontaktes. Håndtering af forbrugsstoffer 1 Følgende forholdsregler skal overholdes ved håndtering af forbrugsstoffer (toner, papir osv.). l l l l l l l l l l Opbevar papir, toner, PC-tromler og andre forbrugsstoffer på et sted uden direkte sollys og langt væk fra varmeapparater. Opbevar dem på et tørt og rent sted. Ellers kan det have en dårlig indflydelse på billedkvaliteten og resultere i en fejlfunktion. Papir, der er taget ud af indpakningen men ikke lagt i kassetten, skal opbevares mørkt og køligt i en lukket plasticpose i det samme rum som kopimaskinen. Sørg for at holde forbrugsstoffer uden for børns rækkevidde. Hvis man får toner på hænderne, skal de vaskes øjeblikkeligt med vand og sæbe. Udskift ikke tonerenheden og PC-tromlen på et sted, der er udsat for direkte sollys. Hvis PC-tromlen udsættes for stærkt lys, kan det medføre dårlig billedkvalitet. Åbn ikke tonerenheden eller PC-tromleenheden, før de skal tages i brug. Lad ikke enheden stå uden emballage. Installer den omgående, ellers kan det resultere i dårlig billedkvalitet. Hold hverken tonerenhed eller PC-tromleenhed vertikalt opad eller nedad, eftersom dette kan medføre en dårlig billedkvalitet. Kast eller smid ikke tonerenheden eller PC-tromleenheden, eftersom dette kan medføre en dårlig billedkvalitet. Berør eller rids ikke overfladen på tonerenheden, fremkalderrullerne eller PC-tromlen, eftersom dette kan medføre en dårlig billedkvalitet. Anvend forbrugsstoffer og materialer, der bliver anbefalet af forhandleren. Hvis De anvender forbrugsstoffer eller materialer, der ikke er anbefalet af forhandleren, kan dette medføre en dårlig billedkvalitet eller funktionsstop. CF Opbevaring af kopier Sikkerhedsanvisninger l l l Kopier, som skal opbevares i længere tid, skal opbevares på et sted, hvor de ikke udsættes for lys, da de ellers bleges. Hvis der benyttes lim indeholdende opløsningsmiddel (f.eks. spraylim) på kopierne, kan toneren på kopierne løsne sig. Farvekopierne har et tonerlag, som er tykkere end de normale sort-oghvid kopier. Tonerlaget på en farvekopi kan derfor hurtigere knække, når en farvekopi foldes. BEMÆRK Í Kopimaskinen er udstyret med en forebyggende funktion mod kopiering af falske penge. Når denne funktion bliver aktiveret, kan det forårsage en mørk baggrund på kopierne. Afbildningen kan ikke ses tydeligt. Tips! Ved aktivering af "Kopiopfølgning" i denne kopimaskine, kan ingen anvende kopimaskinen udover den person, der indlæser kontonummeret til den pågældende persons konto. Dette er med til at forebygge overdreven brug af kopimaskinen CF9001 Sikkerhedsanvisninger Restriktioner for kopiering 1 Bestemte typer dokumenter må aldrig kopieres på kopimaskinen med det formål for øje at videregive kopier af disse dokumenter. Følgende liste er ikke en komplet liste, men skal fungere som guide for en ansvarlig anvendelse af kopimaskinen. l Financielle dokumenter l m m m m m m m m m m m m m m m m Personlige checks Travelers checks Pengeordrer Bankcertifikater Gældsbeviser Aktier Mærker Frimærker (stemplede og ustemplede) Checks eller koncepter, der er udstedt af regeringskontorer Interne stempelmærker (stemplede eller ustemplede) Pas Immigrationsdokumenter Licenser eller fordringer til motorkøretøjer Fordringer eller gældsdokumenter til hus og ejendom ID-papirer, badges eller emblemer Værker markeret med copyright uden der foreligger tilladelse fra indehaveren af copyrighten Retslige dokumenter l Generelt Derudover, er det under alle omstændigheder ikke tilladt at kopiere egen eller fremmed valuta eller værker uden tilladelse fra indehaveren af copyrighten. Hvis man er i tvivl om man må kopiere et dokument, bør man kontakte en retsinstans. CF Sikkerhedsanvisninger 1-12 CF9001 Værd at vide før brug af kopimaskinen Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611 http://da.yourpdfguides.com/dref/589964

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611 http://da.yourpdfguides.com/dref/589964 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1611 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA CF3102 http://da.yourpdfguides.com/dref/589538

Din brugermanual KONICA MINOLTA CF3102 http://da.yourpdfguides.com/dref/589538 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA CF3102 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Betjeningsvejledning 163/211

Betjeningsvejledning 163/211 Betjeningsvejledning 163/211 . Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1.2 Varemærker og registrerede varemærker... 1-4 1.3 Tilgængelige kopifunktioner... 1-5 Kopiering... 1-5 Zoom... 1-6 Efterbehandling... 1-7

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Din brugermanual HP CM8000 COLOR MFP

Din brugermanual HP CM8000 COLOR MFP Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

1300W/1350W 4136-7747-02P

1300W/1350W 4136-7747-02P PagePro 1300W/1350W 4136-7747-02P Co ep a e 1... 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 2... 7 USB 8 USB Windows Me 98 8 9-9 Co ep a e i 3...11 12 Windows XP 12 Windows 2000/Me/98 12 13 13 OK 13 13 13 13 13 13 13 14 14

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sådan kommer du i gang Placering af originaler Kopiering Brugerfunktioner Problemløsning Andre funktioner Bemærkninger Sikkerhed Specifikationer Læs denne vejledning

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer

Kopireference. Betjeningsvejledning. Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 4 5 6 Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) ninger Specifikationer Læs omhyggeligt denne vejledning, før du bruger maskinen,

Læs mere

Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer

Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 4 5 6 Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modelnavn IEC Nominel Nominel Diameter Højde Vægt Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

CpLy ApS. Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde

CpLy ApS.  Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget du ikke

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610F i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TANGO HD BASIC

BRUGERVEJLEDNING TANGO HD BASIC BRUGERVEJLEDNING TANGO HD BASIC 1. Dette har du modtaget... 2 2. Samling og tilslutning... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til opstart... 6 5. Vedligeholdelse... 7 6. Øvrige oplysninger... 8 7. Tekniske

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TWIST - 4 knapper

BRUGERVEJLEDNING TWIST - 4 knapper BRUGERVEJLEDNING TWIST - 4 knapper 1. Dette har du modtaget... 2 2. Samling og tilslutning... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til opstart... 7 5. Vedligeholdelse... 8 6. Øvrige oplysninger... 9 7. Tekniske

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECM26111W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PILOT HD

BRUGERVEJLEDNING PILOT HD BRUGERVEJLEDNING PILOT HD 1. Dette har du modtaget...2 2. Samling og tilslutning... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til opstart...5 5. Vedligeholdelse... 6 6. Øvrige oplysninger... 7 7. Tekniske specifikationer...

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

ADVARSEL: Generelle sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL: Generelle sikkerhedsinstruktioner ADVARSEL: Generelle sikkerhedsinstruktioner Brug følgende sikkerhedsinstruktioner som hjælp til at sikre din egen sikkerhed og for at beskytte dit udstyr og arbejdsmiljøet mod mulig beskadigelse. BEMÆRK:

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere