VISION September 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISION September 2007"

Transkript

1 VISION September 2007 VisionsPartiet Vengevej 19, Søballe 8660 Skanderborg ISSN: Redaktør Eskild Tjalve Medlemskab: 200 kr. pr. år dog 150 kr. for studerende, pensionister samt dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Indbetales til Merkur Bank, Bankoverførsel: , Indbetalingskort: INDHOLD Side Leder 2 Landsmøde og generalforsamling 2 GMO-aktionen 8 Brev til Connie Hedegaard 9 Økologi-aktionen 13 Ansvar for fremtiden 14 Forskning i noget vi ved i forvejen 15 Gennembrud vedrørende kosttilskud 17 Klimaforandringerne Jorden er syg 18 Klimaforandringerne hvad gør vi? 20 Ny bog: VisdomsSamfundet 27 Hollandsk dyreparti i parlamentet 28 Biobrændstof 30 Natursundhedsdagen 31 Se nærmere på vores hjemmeside 1 Leder Der sker en del i VisionsPartiet. Det fremgår bedst af vores hjemmeside, hvor man løbende kan følge med i hvad der foregår. I foråret havde vi landsmødet, og her i bladet har vi medtaget referat fra landsmødet, selv om det længe har stået på vores hjemmeside. I juni var vi i Brønderslev med en GMO-aktion, som forløb på en lidt speciel måde, idet vi nærmest kom som redningsfolk for nogle enkelte beboere deroppe, som havde følt sig meget alene i denne sag, og havde påtænkt civil ulydighed i forhold til bonden med GMO. Vi skriver også om hvordan det gik med Den Økologiske Dag. I har jo alle fået brev om dette, I, der ikke har mulighed for at følge med på hjemmesiden. Også den dag gik godt, og mange nye bønder ønsker at omlægge til øko-brug og kan nu få hjælp til dette af Økologisk Landsforening. Der har desuden været gjort et stort arbejde for at planlægge NaturSundhedsDagen, hvilket kan ses på hjemmesiden med fortløbende meldinger. Husk at støtte op om denne dag og meld jer til i god tid. Her har Lars Mikkelsen og Ingrid Heintz gjort et stort arbejde for at få mange kompetente mennesker til at medvirke på denne dag. I slutningen af september udkommer min nye bog VisdomsSamfundet på Bogans Forlag. Den handler om hele baggrunden for VisionsPartiets politiske tænkemåde og visioner. 2 I bladet skriver vi også om Jordens tilstand, hvilket I også kan følge med i på debatten. Birgit gør et stort arbejde for at holde debatten i gang. En opgave hun har påtaget sig, for at oplyse, udveksle og tage aktuelle begivenheder op. Der er et lille uddrag fra debatten i bladet. Benny er den, som man henvender sig til, hvis man har svært ved at finde ud af, hvorledes man skal gebærde sig, for at være med i debatten. Jeg håber I vil have glæde af dette blad og på den måde orientere jer om arbejdet i VP. Jeg vil samtidig takke alle dem, som har ydet bidrag til VisionsPartiet både med arbejde og med medlemskab. Eskild Tjalve Landsmøde og generalforsamling d. 29. april 2007 på Brenderup Højskole Der var 19 medlemmer til stede i alt. Referent: Pia og Flemming Ordstyrer: Flemming Program 1. del: Velkomst, sange og meditation. Eskild byder os alle velkommen og overlader ordet til Birgit, som giver os nyttige informationer om de praktiske ting i forbindelse med landsmødet. Derefter synger vi nogle dejlige smukke sange: Jeg drømte mig en

2 drøm og What a wonderful world, som efterhånden er blevet en af vores gode traditioner. Efter sang guider Eskild os i en meditation, hvor alle fik mulighed for at åbne sig og få positive tanker og visioner. Birgit synger for i What a wonderful world Eskild Tjalve: At leve det vi står for Eskild giver et interessant eksempel på visdom og helhedstænkning, som en lærerig fortælling om, hvordan vi betragter en tyv, som noget abstrakt, og hvordan denne opfattelse ændrer sig fra at være abstrakt til noget menneskeligt, da det viser sig, at tyven er et familiemedlem. Kort fortalt handler historien om en mand, som har gemt nogle penge væk, men på et tidspunkt går det op for ham, at pengene er blevet væk - de er der ikke mere. Han finder ud af, at det er hans søn, som har taget pengene, hvilket han væmmes meget ved og bliver vred. Er det virkelig min egen søn, som har taget pengene? Det er jo ikke en tyv, men min egen søn!! Han funderer over, hvad han skal gøre ved det, og hvad han skal stille op. Han vil konfrontere sønnen med situationen, og beslutter samtidig at det ingen mening giver at kontakte politiet. I samtalen med sønnen kommer det frem, at hans søn har haft en rigtig dårlig dag, at han har slået sin egen bror, at han er forelsket og ingen penge har, og ville så gerne invitere sin veninde ud. Faderen er meget lyttende og bærer over med sønnen, men samtidig skal det have nogle konsekvenser, så sønnen får udgangsforbud de næste mange dage. Sønnen lærte af denne lektie, han fik visdom, og det er jo ikke dårligt. Visdom er at se de dybeste skjulte sammenhænge, og at kunne tage det bedste ud af det, - det er helhedstænkning. Mange politikere er uvidende om dette. Det er vigtigt, at se problemer som mulige læreprocesser. Taknemmelighed og tilgivelse er to simple områder, som udtryk for livsvisdom med store positive perspektiver i. På PowerPoint overskueliggør Eskild den holistiske livsvisdom gennem Symbolet for Helhedstænkning Mening viden visdom. Eskild viser, hvordan det kan inddrages i menneskets liv på forskellige måder, - og hvordan det kan bruges som løsningsmodel af samfundets mange problemer. Eskild anskueliggør også hvordan livsvisdom kunne indgå som en del af undervisningen på seminarier for lærere og pædagoger og andre faggrupper. Forældre skal f.eks. have mulighed for at komme på kurser og blive uddannet i livsvisdom i forhold til forskellige livsfaser i menneskets liv, - altså også det at få børn og drage omsorg og give kærlig opdragelse. Eskild mener, at der er en ny generation på vej, som vil være åben for denne menneskelige udvikling. Birgit Tjalve: Fakkelbærere i Den Ny Tid Birgit fortæller om nye måder at forholde sig til livet på, om åndelig bevidsthed og udvikling af tilstrækkeligt mod til at bruge den åndelige bevidsthed i det liv, vi har fået. Birgit beretter om de gamle grækere og hvorledes de opdagede æterlegemet, og at de var ét med Gudernes Kraft. Sandhedens Mission (R.S.) - den indre ild i os, som kan omdannes - vi skal ville glæden og udvikle medfølelse. Vi ser, føler, tænker og bevidstgøres, og samtidig skal vi vågne og kunne handle. Sandhedens mission er nemlig også vredens mission som en indre kraft. Vi skal frem til den helt upersonlige og uselviske sandhed - og vi må vælge sandheden og det kan vi kun nå, når det rummer helheden. Så den fornyede bevidsthed gør, at vi ikke længere vil identificere os så stærkt med vore materialistiske behov og vore daglige problemer, men mere iagttager os selv i livet, og lader vores værdier forvandle vores liv, så det bliver mere målrettet mod sjælens og kærlighedens behov. Det er en proces, som ofte kræver store ændringer i livet. Det kræver imidlertid, at vi både udvikler vores hjertebevidsthed og vores mentale bevidsthed. Som afslutning guider Birgit os gennem en stille dejlig meditation, hvor alle tilstede tænder et lys på det bord, som Birgit har opstillet, og vi indtager ilden i vores hjerte som fakkelbærere. Det er en ubeskrivelig smuk cermoni. Alle i VisionsPartiet er fakkelbærere! Programmets 2. del Anden del starter med to skønne sange: De små børns smil og Det nye samfund Lars Mikkelsen: Forebyggelse at styrke sundheden Lars, som også er formand for Forebyggelses- og Patientrådet, kommer rundt om mange relevante 3 4

3 områder inden for det store emne om sundhed, og fortæller om vigtigheden af at forebygge. Lars oplyser bl.a. at ifølge Steiner er al sygdom ubalance i forholdet mellem de forskellige legemer, der omgiver os. Lars kommer ind på GMOproblematikken, lys-ernæring, vands specielle evner, økologi m.m, hvilket giver god og livlig debat blandt de fremmødte. Lars gør også opmærksom på, at VisionsPartiet arrangerer en NaturSundhedsDag 12. april 2008 i Nørrebrohallen i København. Det bliver et festligt heldagsarrangement, hvor målet er at skabe et forum, hvor det alternative og det etablerede, politikere og embedsmænd og mange andre kan mødes og forhåbentlig skabe nye og nødvendige tiltag inden for de relevante områder. En dag, hvor brobygning mellem de forskellige interessegrupper muliggøres. Dagen vil også blive krydret med spændende foredragsholdere, festlige indslag, musik og teater, workshops, boder og høj energi. Lars oplyste, at Carsten Vagn-Hansen allerede har givet tilsagn om at være med. Ørnens Øje Birgit og Eskild opfører et meget smukt og sigende rollespil om GMOproblematikken på en måde, så det berørte vores følelser. Rollespillet slutter med et billedshow, hvor der vises nogle meget smukke naturbilleder, og der følger en tekst med, som beder os hver især om at tage stilling; hvor vil vi hen, er det dette smukke vi vil, eller er det GMOèns forkrøblede verden. Billedshowet slutter med visionen om Danmark som et rent økologisk område. Birgit og Eskild i Ørnens Øje Med sin smukke stemme sang Birgit en utrolig smuk sang om planterne: At ære livet, og Eskild spiller til. Det er meget stemningsfuldt, og der er flere, som sidder med tårer i øjnene, da stykket slutter. Pia Højlund bag nyhedsskærmen Plenum spørgsmål og debat. Der er åbent plenum med god og livlig debat om dagens mange forskellige emner. Benny Dyhr: En høj procentdel af alle bier i USA er døde. Foreslår at vi evt. kan lave et begravelsesoptog for bierne. Vedr. GMO-aktionen: Imre: Om GMO-marker, der er blevet godkendt som lovlige. Skal vi gøre noget aktivt? Birgit: Det skal være en fredelig demonstration. Eskild: Det er en lovlig forurenings bekæmpelse, - der er jo ingen som gør noget. Birgit: Intet er forgæves, nogen kunne tage til Brønderslev i Nordjylland - EU- domstole! Birgit: Vi kunne lave et banner, rulletekst på Internettet. Pia: Det er ikke et spørgsmål om, hvor mange der deltager. Det kunne være tilstrækkeligt med en person rundt omkring i landet, bare pressen og medier er informeret. Arbejdsgruppe til Aktionsgruppen GMO: Tove, Imre, Lars M., Jörg, Magnus, Line, Flemming, Eskild, Birgit, Paal, Pia og Ingrid. Latteryoga Flemming får os alle til at slippe latteren løs gennem forskellige sjove latterøvelser, og fortæller hvordan latteren er et udtryk for en fantastisk livsglæde og kærlighed. Latteren åbner op og er på alle områder en healende faktor. Generalforsamling 1. Valg af dirigent Jörg vælges som dirigent. 2. Valg af referent Flemming vælges som referent. 3. Formandens beretning Arbejdsområder for VP s administration: Sekretæropgaver, Medlemsdatabase, Regnskab, E-breve. Visions-bladet (som består af mange opgaver). Arrangere landsmøde. Velkomstbrev til nye medlemmer. Hjemmeside: fornyelse og opdateringer. Eskild udtrykker stor glæde og tilfredshed med det store arbejde, der udføres ifbm. partiets administration og udtrykker en stor tak til de mange, der hjælper med at udføre dette praktiske arbejde. Medlemmer I øjeblikket har VP omkring 400 medlemmer. Det vil være dejligt med flere medlemmer, og det skal vi også nok blive hen ad vejen. Dette har en vigtig begrundelse for at forny og levendegøre hjemmesiden. Hjemmesiden Vi har arbejdet med fornyelse af hjemmesiden, - dels en ny forside med en direkte adgang til aktuelle ting på et nyt debatforum. Der blev valgt en ansvarlig for debatforummet (Birgit) og en gruppe fra bestyrelsen besluttede, at de ville skrive jævnligt i debatforummet for både at få det i gang og holde det i gang. Vision Der kom i 2006 to numre, vi plejer ellers at have 3 numre. Men i

4 var der ikke kapacitet til mere. Til gengæld altså det store arbejde med at forny hjemmesiden. Møder Lokalmøder: Afholdes jævnligt i København, Hillerød og i Århus. Lysernæringsseminarerne i 2005 med Michael Werner fra Schweitz. har været fulgt op af flere møder i løbet af 2006 rundt om i landet, og skaffet omtale i medierne. Lars har deltaget i fællesmøde med de små partier i Danmark: De Grønne, Grønne Demokrater, Retsforbundet. GMO Har været meget optaget af GMOproblematikken, dels høringssvar og dels artikler og læserbreve, og vi havde en GMO-undersøgelse, som foregik i slutningen af 2006 og lidt ind i Undersøgelsen viste, at der i befolkningen hersker stor uvidenhed. 78% overraskede, fortørnede eller chokerede. at få et tilsagn om, at de vil støtte VisionsPartiet - ved at orientere de ansatte eller medlemmerne. NaturSundhedsDag april 2008 VP arrangerer en NaturSundhedsDag i Nørrebrohallen i april Formålet er at skabe et fælles politisk talerør, samt at skabe veje for samarbejde mellem de alternative kræfter i Danmark, sådan at politikere og medier påvirkes. Se også separat indlæg på bagsiden. Ny bog Eskild udgiver snart en ny bog: Visdomssamfundet, som handler om meget af, hvad VP arbejder med. Formandens beretning får 100 % opbakning fra generalforsamlingen. 4. Godkendelse af regnskab Birgit gennemgår regnskabet, som viser et flot resultat, hvilket også skyldes de mange, der blot støtter partiet økonomisk. Alle godkender regnskabet. b) Vedtægternes 7 vedr. generalforsamling, hvor linie 6 lyder: Der kan stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen fremsætter ændringsforslag til følgende ordlyd: Der kan stemmes ved fuldmagt. Et medlem, der stemmer på generalforsamlingen, må kun stemme med fuldmagt fra højest to andre medlemmer. Begge forslag vedtages. 7. Valg til bestyrelse og suppleanter Bestyrelsesmedlemmer, som er på valg: Lars Mikkelsen Birgit Tjalve Flemming Nielsen Søren Høy Lars, Birgit og Flemming genvælges og Søren udtræder. Forslag til bestyrelsen: Benny Dyhr Else Thuesen Else holder også en fin præsentation, hvor hun bl.a. fortæller: En dag nævnte en af deltagerne i min Martinus-studiegruppe, at hun havde læst om VisionsPartiet. Af en eller anden grund gik jeg straks hjem og tjekkede hjemmesiden, og kort efter meldte jeg mig ind. Her var for første gang et partiprogram, som jeg ikke kunne føle nogen modstand imod. VisionsPartiets politik giver håb om, at ændringer er mulige. Benny og Else bliver valgt. Suppleant på valg: Line Frederiksen. Ønsker ikke genvalg. 8. Valg af revisor Jane Norman Jakobsen genvælges. 9. Eventuelt Ingen emner. GMO-aktion 9. juni Birgit Tjalve Politikgruppe - forsøgt sat i gang i slutningen af 2005, men manglende tilslutning. Næste valg Vi har på flere bestyrelsesmøder talt om at stille op til Regionsvalget/Kommunalvalget i Om samarbejde med Valgstøtter Lars har arbejdet med at formulere en tekst, som skal bruges til kontakt med alternative skoler, foreninger, blade, institutioner med henblik på 5. Fastsættelse af kontingent Der er 100 % enighed om at fortsætte med det nuværende kontingent. 6. Behandling af indkomne forslag Der stemmes om to ændringer af VP s vedtægter: a) Vedtægternes 3 om medlemskab: Bestyrelsen foreslår, at der efter linje 3 tilføjes: Udover enkeltpersoner kan foreninger, virksomheder og lignende være medlemmer. Som optakt til valget holder Benny en flot tale, hvor han præsenterer sig selv og fortæller lidt om, hvad han er optaget af: VP bevægelsen er som ringe i vand. Jeg er optaget af menneskets åndelige udvikling og politisk kårene som gives til dette. Samfund skal være i balance mellem udfoldelser fysisk, intellektuel og åndelig. Lokalisering af fysiske ressourcer i stedet for globalisering. Først en hilsen til alle som både fysisk og i tanken var med til at skabe en succes i Brønderslev. Tak for jeres engagement og medvirken! Lørdag d. 9. juni i Brønderslev gennemførte VisionsPartiet i samarbejde med interesserede borgere fra nær og fjern en vellykket aktion mod dyrkningen af GMO (genmodificerede organismer) i Danmark generelt, og hos den lokale landmand 7 8

5 Lars H. Pedersen, Taksvej 45, Ø. Brønderslev specifikt. Fra en trailer på gågaden holdt vi taler, gennemførte en dramatisk forestilling, og en fælles sang om at ære livet, samt delte informationsmaterialer ud i hele den centrale del af byen. Mange var interesseret og stærkt overraskede over de alvorlige konsekvenser som dyrkningen af GMO kan få, mens andre slet ikke ønskede at høre om problemet. Om eftermiddagen tog vi en delegation ud på besøg hos Lars H. Pedersen, hvor vi påpegede de store risici overfor ham, og forsøgte at få ham til at forstå vores frygt for, hvad han, som foregangsmand for GMO, kan være årsag til af skadelige langtidsvirkninger på vores natur og helbred hos de kommende generationer. Denne dialog førte forventeligt ikke til nogen umiddelbar konklusion, men vi håber af hjertet at det vil få ham og hans hustru til at tænke over deres disposition endnu en gang. Det var foruroligende at konstatere, hvor lille viden Lars H. Pedersen og hans hustru har om GMO, og vi håber derfor også, at vores besøg kan foranledige dem til at søge nogle af de oplysninger vi kunne præsentere dem for, hvor forskning og fakta i andre lande har påvist de katastrofale risici ved GMO. Medieomtale Ved redaktionens slutning var det fortsat muligt at finde et interview af henholdsvis VisionsPartiets formand Eskild Tjalve og landmand Lars H. Pedersen på TV2 nord, som du finder på følgende link: ageid=4&programmedate= Overskrift: Demonstration mod landmand (01:21) Læs også mere om faren ved GMO på VisionsPartiets hjemmeside, og giv gerne din mening til vores debatforum. Brev til Connie Hedegaard: Stadig flere oplysninger om dybt foruroligende virkninger af GMO På vegne af VisionsPartiet, henvendte Eskild Tjalve sig til miljøminister Connie Hedegaard med nedenstående brev d. 29/ I forbindelse med beslutningen tidligere på året om tilladelse til dyrkningsforsøg med GMO-majs i Danmark fik du en række høringssvar fra de grønne organisationer om de dybt alvorlige konsekvenser ved GMO-afgrøder. Og på trods af denne viden blev der givet tilladelse til dyrkningsforsøgene. Vi er mange, der er dybt uforstående overfor dette. Argumenterne imod GMO er ikke blevet mindre siden da, - tvært imod. Det bliver mere og mere rystende dét, som kommer frem. Jeg sender her vedhæftet en artikel GMO springer over artsbarrieren - med hårrejsende perspektiver, og jeg vil indtrængende bede dig om at læse den. I korthed handler den om et 4-årigt forskningsprojekt gennemført af prof. Hans-Hinrich Kaatz, en førende tysk zoolog, som har påvist, at gener, der er brugt til at modificere afgrøder, kan springe over artsbarrieren og få bakterier til at mutere, hvilket skaber frygt for, at genteknologi kan skabe alvorlige helbredsrisici. Konkret fandt han, at de fremmede gener, der er brugt til at modificere raps, er overført til bakterier, der lever i honningbiers tarme. Når det kan ske for én type bakterier, så vil det være potentielt muligt, at andre typer af bakterier vil kunne blive forurenet med gener, der bruges i GMO-teknologi, inklusiv de, der lever i menneskers fordøjelsessystem. Hvis dette sker, vil det kunne have virkning på bakteriernes helt grundlæggende rolle i menneskets krop bl.a. med at bekæmpe sygdomme og med at muliggøre fordøjelsen!!! Læs artiklen Connie Hedegaard, - det er hårrejsende perspektiver. Siden tilladelsen til de danske dyrkninger er GMO-majs blevet forbudt i Tyskland. Og i Danmark: jeg har netop fået at vide, at DLF-Trifolium forsøgsmæssigt dyrker GMO-rajgræs ved Store Heddinge. Den er modificeret til at være modstandsdygtig over for sprøjtemidlet Basta, og til at få et tre gange så højt fruktanindhold som de kendte højtydende sorter til fodring af malkekøer. Der er to problemer med dette: 1. Det vil være umuligt at undgå spredning, da rajgræs blomstrer og udvikler frø meget nemt i det danske klima. 2. Det er sandsynligt, at de fleste andre dyr, som ikke lige er højtydende køer, vil få problemer med deres stofskifte, når de får sådant et sukkerchok. Mange heste har allerede nu, med de forædlede græssorter vi kender i dag, store problemer, og må gå på jordfold. Sukkerindholdet giver dem stofskifte-sygdommen forfangenhed, som er yderst smertefuld og ikke sjældent kræver aflivning. Hvad vil denne voldsomme ændring af energisammensætningen ikke betyde for vores vildtlevende dyr?! Disse ting er dybt dybt bekymrende. Vi ved at det ikke kan undgås at GMO-afgrøder spreder sig ukontrolleret. På 9 år har der været 60 tilfælde af GMO-forurening i 27 lande! Græs er der alle vegne. Spredes GMO-græsset i naturen, vil det have fuldstændigt uoverskuelige konsekvenser Tænk hvor mange dyrearter der spiser græs! Hvad vil der ske med dem? Vi aner det ikke!!! Og hvis vi samtidigt udsætter bakterier for GMO-forurening SÅ 9 10

6 KAN VI IKKE KOMME LÆNGE- RE UD. Der er ingen argumenter for GMO, der holder, - det viser erfaringerne. GMO løser ingen problemer. GMO skaber problemer. Hele livsgrundlaget trues. GMO er at spille hasard med livet. GMO er en kræftsvulst i Jordens liv, - det breder sig ukontrolleret og kan ikke stoppes igen GMO er en forbrydelse mod menneskeheden. Det sørgelige er, at næsten ingen medier finder, at dette er værd at informere om. Der er næsten ingen danskere, der ved noget om dette. Det er absurd. Ved en undersøgelse vi lavede i VisionsPartiet i vinter så vi, at 78% af adspurgte danskere var fortørnede eller direkte chokerede over, at de ikke ved noget om dette. Vi har talt med landmand Lars Pedersen i Brønderslev, der dyrker GMO-majs. Han er helt uvidende om disse ting. Han kender kun Monsantos version af virkeligheden. Sørgeligt! Masser af andre teknologier har gennem årene vist sig at have alvorlige konsekvenser, som man ikke havde forudset, - bare tænk på DDT og ftalater. Vedrørende GMO, så har vi allerede nu mange beviser på dybt alvorlige konsekvenser. Hvordan kan man tro, at det går nok? Når naturen presses eller bekæmpes, så opruster den. Det er kræfter i naturen vi ikke kan forudse. Dyr og bakterier kan blive immune overfor gifte. Iberiske skovsnegle (dræbersneglene) breder sig som en steppebrand, - indtil for få år siden lagde de omkring 80 æg pr. kuld, - nyere optællinger viser at de lægger 250 æg pr. kuld!!! Tør du se dig selv i øjnene med denne viden? Du har et stort ansvar som minister vedrørende dette her. Og i betragtning af hvilke konsekvenser det handler om, - livets grundlag - så har du måske det største ansvar nogen minister kan have. Jeg håber at du tænker meget over dette. Stop for alt GMO i Danmark, - lad ikke penge styre dette her. Hvis du træder frem og siger stop, og fortæller befolkningen om alle disse ting, - så vil du vinde stor respekt - i befolkningen. GMO er at spille hasard med livet. GMO er en kræftsvulst i Jordens liv. GMO er en forbrydelse mod menneskeheden. Jeg beder om et hurtigt svar på denne henvendelse, - det haster. Med venlig hilsen Eskild Tjalve Formand for VisionsPartiet Svar fra Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen skal på miljøministerens vegne takke for VisionsPartiets henvendelse af 29. juni og 29. juli, som Skov- og Naturstyrelsen af ministeren er blevet bedt om at besvare. Miljøministeren godkendte den 3. marts 2007 forsøgsmæssig udsætning af en genetisk modificeret majsplante (NK603) på fire forskellige arealer i Danmark. En forudsætning for, at der gives tilladelse til forsøgsmæssig udsætning af GMO er i miljøet er, at udsætningen kan foregå kontrolleret og uden risiko for det omkringliggende miljø. Forud for godkendelsen indhentede Skov- og Naturstyrelsen ekspertudtalelser fra Danmarks Miljøundersøgelser, Plantedirektoratet og Danmarks Fødevareforskning. Det er eksperter, der netop har forstand på den type spørgsmål, som VisionsPartiet rejser; risiko for spredning i naturen, risiko for dyrs og menneskers sundhed m.m. Samtidigt hermed gennemførte styrelsen en offentlig høring. På baggrund af ansøgerens risikovurdering, eksperters vurdering og de indkomne høringssvar har Skov- og Naturstyrelsen opstillet en række vilkår for forsøgsudsætningen. Skov- og Naturstyrelsen vurderede således, at det næppe ville være sandsynligt, at der ville være miljøog sundhedsmæssige konsekvenser forbundet med forsøgsudsætningen, hvis forsøget blev gennemført i overensstemmelse med de anførte godkendelsesvilkår. Samme procedure er fulgt ved miljøministerens godkendelse af DLF- Trifoliums forsøgsudsætning ved Store Heddinge med genetisk modificeret rajgræs. Denne godkendelse indeholder en række vilkår til at undgå spredning af rajgræs til miljøet. Det kan blandt andet oplyses, at det omkringliggende jord er kogt, at der er opsat hegn, og at græsset systematisk klippes, således, at græsset ikke blomstrer. Herudover fører Skov- og Naturstyrelsen tilsyn med, at vilkårene for de godkendte forsøgsudsætninger overholdes. Med venlig hilsen Kirsten M. Christensen Kommentarer til Miljøministeriets svar Eskild Tjalve Hertil skal siges, at der er mange høringssvar, der har tordnet imod de givne tilladelser, med masser af saglige informationer. Det er en illusion - at det kan gøres uden risiko - for der kan ikke gøres noget med GMO i naturen uden der er en vis risiko, den kan være lille, men den er der. Vi har set det i så mange andre tilfælde, hvor forskerne har garanteret ingen risiko, - bl.a. forskeren der bragte Dræberbien fra Afrika til et laboratorium i USA. Sikkerhedsforskrifterne holdt ikke og 11 12

7 dræberbierne bredte sig i USA. Et andet eksempel er landmænd der er pålagt at være omhyggelige med pesticiderne, når de fylder på tanken, men alligevel er der på de steder, hvor det foregår, masser af pesticider i jorden under. Mennesker er skødesløse indimellem. Hvis den landmand, der arbejder med GMO-afgrøder har en dårlig dag med lidt uopmærksomhed, ja så kan der jo spildes frø som man ikke opdager, det kan være at al jorden ikke bliver kogt ordentligt, og hvad kan et hegn gøre imod beskyttelse? Og der kan jo sagtens være enkelte græsplanter, som man ikke får klippet, så de alligevel blomstrer og spreder sig. Alt dette skal ses på baggrund af de helt uoverskuelige følger en spredning kan have, - det kan ikke stoppes, hvis det først er i naturen. Den økologiske dag 8. august Birgit Tjalve Den 8. august kunne danskerne være med til at gøre en markant forskel for økologi, ved at købe flest mulig økologiske varer hos SuperBrugsen. Denne dag ville 20% af det samlede salg af økologiske fødevarer blive doneret til Økologisk Landsforenings arbejde med at få landmænd til at lægge om til økologisk produktion. Pengene gik ubeskåret til "omlægningstjek", hvor en økologikonsulent sammen med landmanden ville gennemgå gården fra A til Z, så landmanden kunne få overblik over, hvordan hans egen gård vil se ud som bæredygtig økologisk bedrift. Dette var et koordineret initiativ fra SuperBrugsen og Økologisk Landsforening. Vi havde vældig travlt i Visions- Partiet op til denne dag og på selve dagen. Vi havde i flere dage skrevet og fortalt om denne dag til hele vores netværk i VisionsPartiet og også til vores personlige netværk. Den tilbagemelding vi fik fra Økologisk Landsforening var, at det havde givet et overskud på , som skal gå til konsulenter vedr. omlægning til økologiske landbrug, der kan komme ud til flest mulige landmænd, så de kan få overblik over mulighederne. Denne lærings-proces er jo kostbar, men efterspørgslen efter økologiske varer er så stor i øjeblikket, at danske landbrug ikke kan dække dette behov. Så mon ikke mange landmænd kan være motiveret for denne omlægning. Vi havde også travlt med at bruge et fastsat beløb til nogle institutioner eller hjem for anbragte børn, som det hedder i dag. De fik et væld af øko-varer. Af hensyn til børnene oplyser vi ikke, hvilke det er, men vi kan oplyse, at der var utrolig stor taknemmelighed hos de ansatte og også hos børnene, de steder hvor børnene også var til stede, da vi afleverede varerne. Vi har, VisionsPartiet, på den måde gjort 2 gode gerninger, og vi i bestyrelsen, vil også gerne takke alle medlemmer i VisionsPartiet og alle, der har sluttet op om denne aktionøkologi. Det var en hurtig beslutning, og det gav jo et stort arbejde, men også et meget tilfredsstillende resultat. En speciel tak for hjælp med indkøb til Anneli Cristel de Teilmann, som gjorde en kæmpe indsats til to hjem for anbragte børn. Ansvar for fremtiden Else Thuesen Kloden har feber! Hjælp os med at kurere den! Sådan skriver Polarekspressen i den flyer, de udleverede på deres stand ved foreningernes dag i Albertslund her i august måned. Gruppen Polarekspressen er udsprunget af Albertslund Ungdomsråd. Første gang, jeg hørte om gruppen, optrådte de udklædt som isbjørne og gjorde ved den lejlighed Albertslunds borgere opmærksom på forskellige måder, hvorpå vi kan skåne miljøet. De brænder for at få tag i andre unge og hjælpe dem til at blive mere miljøbevidste i deres vaner. Polarekspressen har base i det lokale miljøcenter, Agenda Center Albertslund, der arbejder med støtte fra Albertslund Kommune. Albertslund Kommune har, som det fremgår af deres hjemmeside, som mål at blive fuldstændig miljøcertificeret i løbet af I nogle af kommunens forvaltninger er alle institutioner nu miljøcertificeret. Børnehaver og vuggestuer I Børne- og Undervisningsforvaltningen har man i begyndelsen af 2007 uddelt miljøcertifikat til samtlige 31 daginstitutioner. Man har i flere år serveret økologiske fødevarer for børnene, men mange andre miljøhensyn er nu integreret i institutionernes måde at løse de daglige opgaver på. Det drejer sig blandt andet om, at man indkøber miljømærkede produkter. Gennem forskellige aktiviteter inddrages børnene i den miljørigtige tankegang. For eksempel dyrker børnene selv grøntsager. Man taler med dem om naturens kredsløb, og om hvor resurserne kommer fra. Som et andet eksempel på praktisk udfoldelse samler de papir til genbrug. Det viser sig, at børnene hurtigt fatter ideen og samarbejder til yderligere inspiration for de voksne. Så, jo - der er da gode kræfter i gang. Det er godt at have for øje, når man ind imellem synes, at det bare går alt for langsomt, og at forbrugerismen kører derudaf. På Albertslund Kommunes hjemmeside kan man læse om kommunalbestyrelsens netop vedtagne klimastrategi og deres plan om at etablere en miljøvidenpark

8 Forskning i noget vi ved i forvejen Fra Debatten ved Birgit Tjalve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har indkaldt ansøgninger til fødevareforskningsprogrammet Emnet er: forskning i sunde og sikre fødevarer med god smag. Hvis nu ministeriet havde gjort sig den ulejlighed at holde tidsskrifter vedr. økologi og biodynamisk dyrkning og alle disse produkter, og alle de forskningsresultater, de er nået frem til, kunne de bruge de 90,5 millioner kroner, som de vil bruge til denne forskning, til at oprette sunde kantiner for børn med økologiske og biodynamiske sunde produkter, i stedet for skal pengene ødes bort til en forskning, som evt. igen vil være underlagt økonomiske interesser. De kunne have ansat dygtige kokke, som kan lave eventyrlige retter med disse produkter, og således lave et fremstød for, hvorledes man kan lave dejlig økologisk mad. Vi burde jo vide alt om, hvad der er sundt, det kan jo læses i alle mulige tidsskrifter. Enhver ved, at sund mad, er usprøjtet grøntsager og frugt, men man vil ikke høre. Forlængst er der lavet alternative undersøgelser om dette, men ikke kun alternative også alm. vågne mennesker ved dette. Hvorfor kan vi ellers på hylderne i de store butikker bl.a. Kvickly, Irma m.fl. finde disse økologiske og biodynamiske produkter, både, hvad angår grøntsager, konserves, frostvarer, kød, pålæg, delikatesser m.m. Men stadigvæk er folk ikke tilstrækkelig motiveret for at købe disse produkter, de vil ikke investere i det, men have billige varer, uanset de er usunde. Selv TV har sidste år lavet en udsendelse med kendte mennesker, som blev testet for giftstoffer. De blev bestyrtede over, hvad der blev påvist af giftige stoffer, rester fra sprøjtegifte, hormonforstyrrende stoffer m.m. VisionsPartiet har skrevet op og ned ad stolper om disse ting, lavet aktion om æbler uden for Christiansborg, forrige år, hvor flere kasser økologiske æbler blev solgt efter aktionen til mennesker, der kunne vælge imellem konventionelle og økologiske produkter. Aktionen var lavet for at vise, at der i de varer, som konventionelt landbrug har, er sprøjtet med mindst 27 forskellige stoffer, ofte hormonforstyrrende stoffer. De udenlandske æbler har de fleste sprøjtegifte. Der er en stor viden allerede, men man vil ikke høre, man vil hellere udvide kredsen af embedsmænd Jeg er ikke duperet af denne regerings forskeri, for jeg oplever det som en paradeforestilling, hvor man så bagefter kan sige, nu har vi gjort den forskning, også dels for at stoppe munden på oppositionen. Det er for længst bevist alle de hormonforstyrrende stoffer, der er i alle produkter, hvor økonomiske interesser sættes over mennesket. Således blev det for nogle år siden påvist, at stråforkortere ødelægger mænds evne til at få børn. Man brugte for eksempel ikke korn med stråforkortere til grise, for så kunne de ikke avle nye grise. På den måde var grisene heldigere stillet end menneskene, men det giver jo et synligt billede af menneskets grådighed. Da det blev afsløret, så man i fryseboksen skiltet vedr. brød "uden stråforkortere". Jamen NØGLEN har været der i årtier Hvad med alle de non-profit forskere, som allerede har givet nøglen til bedre helbred inden for alle områder, jo, de bliver bare ignoreret, for de kan jo ikke overøse regeringen med penge og stemme, som regeringen ønsker det. Ærligheden er jo desværre ilde hørt. Vi kan også kalde det, at uvidenheden blomstrer. HVORDAN SKULLE VI, SOM HAR LEVET SUNDT I ÅREVIS OG HAR ET GODT HELBRED, FÅ DENNE VIDEN, HVIS REGERINGEN SÅ IKKE SKULLE HAVE MULIGHED FOR DENNE VIDEN. DEN ER TILGÆNGELIG FOR ALLE I DANMARK? MEN SANDHEDEN ER ILDE HØRT, NÅR MENNESKET REGERES AF GRÅDIGHED EFTER PENGE. Heldigvis er der mange mennesker i dag, der er vågne over for gode varer, det så vi jo med Thise mælk m.m. Det er jo så populært. Så længe mange borgere hellere vil købe noget billigt skidt, selv om de for længst har fået at vide, at det ikke er sundt, men altså ikke vægter det og helbredet, så synes alle forsøg på at overtale folk endnu lidt svært. Der er også mennesker i dagens Danmark, som er blevet meget fattige, men som alligevel faktisk kan få billige gulerødder, løg m.m. i Fakta og Netto, hvor der også er en del økologiske varer. Det "materielle tingstyranni" har vundet over sund fornuft og helbredet. Det må komme inde fra mennesket selv. Det bedste ville være, hvis TV kunne vise en masse viden om biodynamisk landbrug og forskning OG ØKOLOGI, for en sådan findes. Dette skulle vises i den bedste sendetid, og ikke som nu bare i nogle få formiddagsprogrammer. KAN VI TILLADE OS AT TRO PÅ AT REGERINGENS TILTAG LYKKES??? Således at den gl. viden pludselig får mennesker til at vågne op og ændre kurs!!! Ja, så ville jeg da bestemt glæde mig over dette, i mellemtiden vil vi andre som ved disse ting, blive ved med at informere om SUND LEVEVIS. Sygdom kan også skyldes traumer, som ikke bliver bearbejdet, for lidt eller for meget energi i et område af ens krop

9 Sundhed handler om mange ting, det er også en bearbejdning af sit liv og meninger og fordomme, desuden handler det også meget om ærlighed, ifølge R. Steiner, idet æterlegemet* tager skade, hvis man vedvarende lyver over for sig selv og andre, det bliver gråt og grimt. *Æterlegemet er den vitale del af vores legeme, hvor helbredsauraen dannes, den er betingelsen for vores sundheds beskaffenhed, og bliver præget af vores følelser, tanker og sjæls indflydelse. Den er udtryk for vores "indre sol". Fantastisk gennembrud på kosttilskudsområdet på EU plan - til glæde for alle kosttilskudsbrugere, producenter og behandlere. Pressemeddelelse fra ANH (Alliance for Natural Health) udsendt den 10. august 2007 Siden dommen fra EF-Domstolen i juli 2005 har ANH, tilsyneladende som de eneste, stædigt holdt fast i, at naturlige vitamin- og mineralkilder ikke var omfattet af kosttilskudsdirektivet [som angiver en positivliste med godkendte kilder til fremstilling af vitaminer og mineraler, red.] Næsten nøjagtig 2 år efter denne dom har EU-Kommissionen bekræftet noget, der ligner en betydningsfuld sejr for naturlig sundhed. ANH har i denne uge modtaget et brev underskrevet af to afdelingsledere i EU-Kommissionen, som tydeligt indikerer, at alle naturlige kilder til vitaminer og mineraler, som kunne have været udsat for et EU-forbud, falder uden for det meget strenge EUkosttilskudsdirektiv og nu vil blive reguleret som mad. EU-Kommissionens brev bekræfter den bredest mulige fortolkning af en holdning udtrykt i oktober 2002 af en rådgivende komite, the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health [Stående komite for fødekæde og dyrevelfærd]. ANH lavede det strategiske træk i marts 2007, at indsende en lang liste af stoffer til optagelse på kostdirektivets positivliste. Næringsstofferne, der blev søgt om, var nøje udvalgt til at teste EUdommens indflydelse på naturlige kilder, og de indeholdt hvedekimolie som en kilde til hele E- vitaminspektret (blandede tocopheroler), palmeolie som kilde til E- vitamins tocotrienoler [mindre udbredte ingredienser i E-vitamin, red.] og palmefrugter som en kilde til provitamin A-carotenoider. Brevet fra hr. Demetris Vryonides, leder af "Juridisk Afdeling" og hr. Basil Mathioudakis, leder af "Mad, lov, næring og mærkning", lyder: "Vi mener, at hvedekimolie kan bruges i kosttilskud uden forudgående tilladelse og falder under Annex II i direktivet. Af samme grund vil sagerne om carotenoiderne, folater fra mad [en naturligt forekommende B-vitamintype] (samt to navnebeskyttede palmeblandinger med carotenoider og tocotrienoler) ikke blive behandlet yderligere." Dr. Robert Verkerk, ANHs videnskabelige direktør, udtalte: "Vi er henrykte over endelig at have fået denne klargørelse fra EU- Kommissionen på et lovgivningsområde, som ANH har været opmærksom på siden dommen. De videre konsekvenser for industrien er vidtrækkende, og det åbner døren for funktionelle fødevarer og kosttilskud med næringsstoffer fra naturlige kilder." Dr. Damien Downing, ANHs lægelige direktør, udtalte: "Dette er til stor lettelse for patienter, behandlere og forbrugere, og det er en retfærdiggørelse af den holdning, som ANH har haft hele tiden. Det er nu på tide at fokusere på den lange række af andre "reguleringsudfordringer", som den naturlige sundhedssektor står overfor. ANH vil fortsætte med at undersøge de procedurer, der anvendes af EU- Kommissionen og EFSA [European Food Safety Authority], i deres håndtering af resten af de sager, som tidligere på året er blevet fremsendt. ANH har peget på alvorlige problemer i de videnskabelige metoder der benyttes til at bestemme de øvre tilladte grænser for vitaminog mineralmængder et område som underlægges kommende EU-lovgivning. (ANH er en britisk EU-fokuseret, international, juridisk-videnskabelig, ikke-statslig organisation, som arbejder for forbrugere, læger, komplementære sundhedsudøvere og fødevareproducenter og distributører for at beskytte og fremme naturlig sundhed baseret på god videnskab og god lov.) Klimaforandringerne - Jorden er syg Eskild Tjalve Jorden har været kendt som et levende væsen i esoteriske sammenhænge siden tidernes morgen, mens det for den almindelige befolkning kom frem med Gaia-teorien for nogle årtier siden. Billedet af Jorden som syg er jo meget nærliggende, når vi tager alle konsekvenserne af klimaforandringerne i betragtning. Jeg tror ikke der er nogen der en uenig i, at disse forandringer er kommet voldsomt og meget hurtigt - i løbet af ganske få år. Vi har den ene klimarekord efter den anden hvert eneste år. Og det er tankevækkende at forskerne verden over - ud fra flere forskellige klimamodeller - kommer til det resultat, at en stigning i middeltemperaturen på 4 grader vil 17 18

10 udslette alt liv på Jorden, ligesom et menneske vil dø ved 4 graders temperaturstigning. Politikerne - med baggrund i forskernes resultater - har besluttet at prøve at stoppe temperaturstigningen før den når 2 grader - omkring 2050, eller som nogle mener Tænk så på, at de voldsomme forandringer vi er vidne til svarer til en stigning på ½ grad, - og tænk så på hvordan klimaforandringerne vil se ud når vi når de 2 graders stigning!! Man kan jo vælge at tro på forskerne eller lade være, - forskerne er jo ikke altid troværdige - desværre. Men i denne situation er det langt den overvejende del af forskerne der er nogenlunde enige, og Al Gore har om nogen bragt budskabet frem på en overbevisende måde. En anden sværvægter er George Monbiot med bogen: Globalt Hedeslag fra Der har i de senere uger været rigtig mange artikler i både Politiken og Information om klimaforandringerne og CO 2 -udslippet, og de har været meget overbevisende, der har været nævnt mange forskere fra forskellige steder på Jorden. Også Professor i Fysik Niels I Meyer har skrevet en blændende artikel: "Den sidste luksusgeneration" i Politiken d. 10/8. Han anfører, at informationerne om klimaforandringernes alvor er blevet modarbejdet, idet han skriver: ".. en barriere for politisk handling har været lyssky støtte til misinformation i medierne om den menneskeskabte drivhuseffekt fra kommercielle særinteresser. De økonomiske bagmænd har især været en række store oliefirmaer. En anden artikel handler om en forsker, som på klimatopmødet i København i 2009 vil foreslå, at der oprettes et "Earth Atmospheric Trust" dvs. et FormynderskabsRåd som skal forvalte menneskehedens ejerskab af atmosfæren. Og der var en artikel: "Krigen under isen", som fortæller om den sibiriske tundra som en tikkende bombe, idet der ligger lige så meget organisk materiale begravet som der findes i samtlige verdens tropiske regnskove, - og hvis dette tør, så vil det forrådne og frigive enorme mængder af metan, som vil forårsage yderligere kraftig opvarmning af atmosfæren. Følgerne er komplet uoverskuelige. Når jeg lægger alle disse ting sammen, så må jeg nok sige, at det er bare om at komme i gang med at nedbringe CO 2 -udslippet hurtigst muligt. Det er alt for risikabelt at vente og se tiden an. CO 2 er sikkert ikke den eneste "synder", men jeg er sikker på, at der vedblivende vil blive forsket i klima og temperatur, og andre faktorer kan jo komme til, og så må de jo også tages i betragtning. Det ene udelukker ikke det andet. Klimaforandringerne - hvad gør vi? Eskild Tjalve Situationen i Danmark - og globalt - er ALT for alvorlig til, at vi bare kan fortsætte som nu eller bare ændre tingene lidt efter lidt. Overfor klimaændringerne og naturkatastroferne, som vokser uhyggeligt hurtigt, skal der handles lynhurtigt. Man skønner at Nordpolens is er smeltet om 15 år! Nøglen til at klare udfordringerne ligger i menneskets indre Det er bydende nødvendigt at føre en langsigtet målrettet politik med markante politiske tiltag, som kan tackle de alvorlige problemer, vi står overfor (Ill.1). Der skal tages affære med det samme, og gerne på måder som kan smitte af i verden omkring os. CO 2 -udslippet skal reduceres drastisk. Hvis den globale temperaturstigning skal holdes under 2 grader, skal CO 2 -udslippet globalt reduceres med 60% inden (Den nuværende temperaturstigning er 0,5 grader). I de rige lande er gennemsnittet af CO 2 -udslippet pr. indbygger omkring 10 ton pr. år. Det skal i de rige lande reduceres med 90% til 1 ton pr. år pr. indbygger inden 2050, ja de mere realistiske mener, at det skal ske inden (Ill.2) Og selv da må vi acceptere enorme naturkatastrofer meget mere end nu! Ud over CO 2 -udslippet er der andre voldsomme miljøpåvirkninger og det grådige globale ressourceforbrug, som skal håndteres. Dette må nødvendigvis medføre drastiske ændringer i vores levestandard og livsstil, og det forudsætter store ændringer i vores indstilling til tilværelsen. Det store spørgsmål er, hvordan vi bedst muligt ruster os til dette? Nye forskningsområder med topprioritet: Der skal investeres milliarder i følgende 6 områder, der er ekstremt vigtige for en hurtig og viis ændring af det danske samfund og det globale samfund: 19 20

11 1. Reducere ressourceforbrug/co 2 - udslip Forskning i hvilke skridt der er nødvendige for at nedbringe CO 2 - udslippet drastisk? En fortløbende forskning i dette. 2. At vågne op Forskning i hvordan man kan få befolkningen til at vågne op og tage ansvar overfor de dybt alvorlige globale problemer? og vælge de rigtige politikere? Forskning i hvordan man får politikerne til at vågne op, så de handler langt mere ansvarligt og hurtigt? Forskning i hvordan man får den enkelte borger til at acceptere en nedgang i materiel levestandard og livsstil? Forskning i hvordan man får de velstillede til at acceptere en langt større nedgang end de mindre velstillede og de fattige? 3. Helhedstænkning Ved alt væsentligt arbejde i et moderne komplekst samfund skal der tages hensyn til helheden. Alle relevante faktorer skal så vidt muligt tages i betragtning, så man udnytter potentialerne bedst muligt, og så man undgår uønskede konsekvenser. Derfor skal der etableres en grundforskning vedrørende helhedstænkning. Der skal forskes i, hvordan man kan indarbejde helhedstænkning som en naturlig og vigtig del af arbejdet blandt: - Forskere inden for forskellige fagområder - Journalister/medier - Politikere 4. Menneskets skabende bevidsthed Menneskets levevilkår om år afhænger stærkt af vores evne til kreativitet, nytænkning og nyskabelse. Derfor er det af afgørende betydning at samle al eksisterende viden om, hvordan menneskets skabende potentiale kan udvikles hos børn, unge og voksne (skabende bevidsthed). Dertil skal der etableres en målrettet videre forskning i dette. Endelig skal der oprettes en tænketank med henblik på at styrke indsatsen for at udvikle befolkningens skabende bevidsthed. 5. Livsvisdom Livsvisdom handler bl.a. om respekt for liv, opmærksomhed på andres situation, behov og rettigheder, god vilje, ansvarlighed, taknemmelighed, evne til tilgivelse, konfliktløsning, selvbeherskelse, selverkendelse, m.m. Jo mere vi kan leve vores liv visdomsfuldt, jo bedre livskvalitet får vi, og vi bliver sundere, mere kreative og bedre til at løse problemer. Vi får endvidere mere overskud og klarhed til at tage et ansvar over for samfundet. Disse ting er afgørende for, hvordan vi kan håndtere den globale udfordring. Derfor skal der etableres grundforskning i hvad livsvisdom er. Der skal forskes i, hvordan livsvisdom indarbejdes i relevante samfundsområder, bl.a. forældre, pædagoger, børn og unge, kriminelle, læger, sygeplejersker og politikere. Vedrørende børn og unge: Voksne i alle de grupper, der arbejder med børn og unge, skal undervises i livsvisdom, også forældre skal have det som tilbud. Børnene og de unge vil da få den bedst mulige opvækst og udvikling. Desuden skal børn og unge undervises ud fra en ny viden om udvikling af menneskets skabende potentialer. Herigennem skaber vi grundlaget for en ny generation af unge mennesker, der bliver kreative, nyskabende og 21 22

12 viise! så de kan finde vej igennem globaliseringens mammutproblemer. 6. Bæredygtighed Intens forskning og udvikling af bæredygtige energiformer. Stærkt fokus på udvikling af bæredygtige lokalsamfund, landområder, byer og efterhånden regioner og hele Danmark. Der skal være mange eksperimenterende projekter vedrørende dette. I de lokale samfund skal der også være fokus på fællesskab og ideelle sociale forhold, lokal økonomi f.eks. timebank samt på at yde efter evne. Andre nødvendige tiltag til at ruste os bedst muligt til at klare klimaforandringernes udfordringer: Uddannelse af politikere: Der stilles store krav til ledere af store virksomheder, men der stilles ikke krav til dem, der leder dette land. Det er uholdbart i et moderne komplekst samfund. Politikere tænker fragmenteret, men de må uddannes til at tænke i helheder, og til på rygmarven at efterlyse helhedsinformation i en given sag. Dette må være en selvfølge. De politiske sager, der skal tages stilling til, er ofte så komplicerede og med så dybe konsekvenser, at det kræver en bred horisont at kunne tage stilling seriøst. Politikerne skal have en kort uddannelse, måske 2 ugers kursus med opfølgning i tiden efter. Kurset skal indeholde nogle få essentielle ting: Helhedstænkning, kommunikation og samarbejde samt en indføring i menneskekundskab og livsvisdom. Trafik: Langsigtet plan for store investeringer de næste 30 år, - høj prioritet af attraktiv kollektiv trafik, da en kraftig stigning i privatbilisme vil øge CO 2 -udslippet og medføre voldsomme problemer og kaotiske forhold. Hurtig og markant ændring af skat på biler, så skatten afspejler miljøbelastningen. Landbruget: 100 % omlægning til økologisk drift. Indtil da: Momsdifferentiering ingen moms på økologiske fødevarer, og lavere moms på andre økologiske varer. Sundhedsvæsnet: En sund befolkning har meget mere overskud og ansvarlighed end en befolkning med mange syge. Sundhed er således et af redskaberne til at skabe en stærk arbejdsstyrke med gode muligheder for at løse problemerne. Sundhedsvæsnet skal derfor have langt mere fokus på sundhed. Først og fremmest ved indplacering af alternativ behandling og holistisk tankegang i sundhedsvæsnet. Dette vil tilføre en meget stor viden om at etablere og opretholde sundhed. I første omgang skal der oprettes et parallelt alternativt sundhedsvæsen til det nuværende. Den enkelte borger skal så kunne vælge hvilket system han/hun vil tilknyttes. Da den alternative del af sundhedssektoren handler meget om at skabe sundhed, og da de behandlingsformer, der anvendes er billige, så vil der være milliarder at spare. Det er på tide, at politikerne tager hensyn til, at omkring halvdelen af befolkningen er åbne for alternativ behandling. Manglen på læger og sygeplejersker vil forsvinde på denne måde. Der skal være undervisning på lægestudiet vedr. alternativ behandling orienterende hen imod samarbejde. På længere sigt skal de to sundhedssystemer integreres. Nydanskere: Et væld af projekter, som bringer nydanskerne og etniske danskere tættere sammen, - til gensidig forståelse og efterfølgende naturlig integration. Forståelse er den eneste bro til et godt og givende samliv. Vedr. EU: Kræve at Danmark kan gå forud for EU i forskellige sager. Villighed til at satse/udfordre EU, når pengemagten vil trumfe noget igennem. Omlægge funktionen af lobbyisterne. Der er i øjeblikket omkring heltidslobbyister i EU, som er betalt af pengemagten. NGO erne har slet ikke mulighed for at markere sig og få deres sag hørt det er en fatal skævhed. Forholdet til lobbyister skal vendes 180 grader: EU skal invitere lobbyisterne både dem, der er for en EU-sag, og dem der imod eller som ser anderledes på det, - alle parter skal inviteres og høres og gives lige vilkår. Herved undgås den stærke ensidige prægning af pengemagtens interesser. Dette er helhedstænkning i toppolitik. Konklusion Når disse tiltag vedrørende forskning og udviklingsprojekter kommer i gang, vil det medføre: 1. En befolkning med større sundhed og større skaberevne og med mere årvågenhed og ansvarlighed over for samfundet. Det giver flere borgere på arbejdsmarkedet og større ressourcer til at løse de globale problemer. 2. En befolkning, der er rustet til at klare en nedgang i ressourceforbruget, og deraf ændring i livsstil

13 3. Medier der ser det som naturligt at skabe overblik og sammenhæng i informationerne ved at tage hensyn til helheden. Medierne er den mest centrale del i hele denne proces. 4. Politikere med overblik og handlekraft, og med opbakning i befolkningen. 5. En reel mulighed for at gennemføre den nødvendige drastiske reduktion i miljøbelastningen Klimaforandringerne: Menneskehedens Erklæring Den globale opvarmning og klimaforandringerne er den største udfordring for menneskeheden nogensinde! Det handler om livsgrundlaget på Jorden: menneskene uddør livet uddør, hvis vi fortsætter som nu. DER SKAL GØRES NOGET DRASTISK - OG DET SKAL SKE HURTIGT!! JO LANGSOMMERE DER SKER NOGET - JO ALVORLIGERE BLIVER DET. Menneskeheden er i en situation, som vi aldrig har været i før. Derfor: MENNESKENE SKAL SAM- ARBEJDE!!! Dette må alle gøre sig klart. Alle må ofre noget. De frie markedsmekanismer kan ikke klare denne alvorlige situation. Det er langt mere tillokkende at tjene hurtige gode penge, end det er at gå ind i et fælles overlevelses-projekt. Vi har netop set en situation, hvor danske kraftværkers kulforbrug i 2006 steg med 54,4%, hvorved CO 2 - udslippet steg, - stik imod bestræbelserne på at nedbringe CO 2 - udslippet. Begrundelsen var, at prisen på kul var historisk lav Derfor må alle nødvendigvis forpligte sig til at ville samarbejde, og yde det nødvendige. Der skal laves en Menneskehedens Erklæring, som alle regeringer, institutioner og virksomheder må tilslutte sig. Det er tvingende nødvendigt. De, der er allervigtigst at få med i dette, er de rige samt de store selskaber og fonde, - og disse er nok de mindst motiverede for at tilslutte sig. Men også den velhavende mellemklasse i den vestlige verden må indstille sig på en anden levevis i fremtiden. Derfor skal der ske en omfattende forskning i, hvordan man får mennesker til at acceptere en radikal nedgang i levestandard. At afgive privilegier, som vi har i den vestlige verden, vil være svært, og for nogle helt utænkeligt. Alligevel må det nødvendigvis ske, og hvad stiller man op med dem, der ikke vil? Hvilke former for pressionsmidler kan man bruge? Der er mange åbne spørgsmål, som vi skal finde svaret på hurtigst muligt. Der må skabes et globalt FormynderskabsRåd /Earth Atmospheric Trust, som foreslået af professor i økologisk økonomi Robert Costanza. Dette råd skal gives pressionsmidler over for de, der eventuelt ikke vil gå med (jfr. George Monbiot s Globalt hedeslag ) Ud fra Menneskehedens Erklæring skal der laves en Menneskehedens Handlingsplan. I Danmark skal der laves en Dansk Handlingsplan. Politikere må uddannes Befolkningen og politikerne må i videst muligt omfang stå sammen om den enorme udfordring vi står overfor, og politikerne må indstille sig på at blive bedre til at løse problemerne sammen og til at kommunikere på en ansvarlig måde både med andre politikere og med befolkningen. Vores samfund og de globale problemer er så komplekse, at langt de færreste danskere vil være i stand til at sætte sig ind i problemerne, så man rent faktisk kan gennemskue og forstå dem, og ligeledes forstå løsninger og gennemskue deres konsekvenser på alle områder, også menneskeligt. Det gælder også politikere. Derfor er det nødvendigt, at politikerne uddannes til at håndtere disse ting: at sikre sig de relevante informationer, at kommunikere og at samarbejde og dertil menneskekundskab og livsvisdom. Det centrale i uddannelsen skal være helhedstænkning, dvs. hvordan man i alle spørgsmål så vidt muligt skal søge at behandle og tage hensyn til alle relevante faktorer. Det vil derfor være nødvendigt, at der startes en forskning i helhedstænkning. Uddannelsen skal ikke være omfattende, men et kursusforløb på måske et par uger med en form for opfølgning i perioden efter. Uddannelsen af politikerne skal selvfølgelig ikke handle om at indskrænke retten til at have sine egne anskuelser. Uddannelsen skal blot sikre, at politikerne skaffer sig de nødvendige informationer, og at de kommunikerer hensigtsmæssigt. Taler man om uddannelse af politikere, vil de fleste sikkert have den holdning på rygmarven, at det ikke kan lade sig gøre, og at det i et demokrati netop er vigtigt, at alle kan blive valgt ind, sådan som man er. Demokratiet skal afspejle befolkningen. Men da alle jo kan gennemgå uddannelsen, vil dette princip fortsat gælde. Man kan spørge: Hvad er argumentet for ikke at uddanne politikere i den situation vi er i? Det er svært at finde et holdbart argument 25 26

14 VisdomsSamfundet Ny bog af Eskild Tjalve 144 sider, stort format, 275 kr. Udkommer sidst i september. Eskild Tjalve har skrevet en bog, som beskriver baggrunden for VisionsPartiet, dels den samfundsmæssige situation, som nødvendiggør en ny samfundstænkning, og dels de tanker og ideer, der ligger bag VisionsPartiets politiske nyskabelse. Det går rigtig godt i Danmark hører vi politikerne sige, - og vi har en forbrugsfest i Danmark uden sidestykke. Danskerne hører til de mest lykkelige folk i verden. Det lyder næsten for godt til at være sandt, - og det er desværre heller ikke sandt. Der er rigtig mange ting i vores samfund, vi skal være glade for, og heldigvis for det, men der er også meget, der går den forkerte vej. Velfærdssamfundet er stille og roligt ved at blive afviklet. Ulighederne stiger med historisk hastighed, vi har i løbet af få år fået en ulighed der svarer til niveauet fra Vi må i vores samfund genprioritere de fælles menneskelige kvaliteter som hjertevarme og hensyn til hinanden. Der er derfor brug for en grundlæggende ny politisk og samfundsmæssig tænkning, nemlig en helhedstænkning, der rummer både intellektet og hjertets visdom. Grundlaget for denne tænkning må være: Helheden i centrum i alle forhold, fællesskab, brobygning og syntese samt mening i livet for alle. Herigennem kan der udvikles et samfund, som vi kan kalde Visdomssamfundet, fordi - som det vises i bogen - så er visdom og helhedstænkning to sider af samme sag. Visdom er at alle aspekter inddrages og at alle vinder. Det kan gøres hvis tænkningen ændres! Politikernes fragmenterede tænkning gør, at det på nuværende tidspunkt i praksis er umuligt at styre udviklingen efter en politisk vision, fordi løsningerne afstedkommer konsekvenser man ikke havde forudset. Dette er katastrofalt i et moderne komplekst samfund i en globaliseret verden. Derfor er helhedstænkning nødvendigt. Ved alt væsentligt arbejde i vores moderne komplekse samfund skal der tages hensyn til helheden. Det lyder som en selvfølge, men det er meget langt fra tilfældet. Alle relevante faktorer skal så vidt muligt tages i betragtning, så man udnytter potentialerne bedst muligt, og så man undgår uønskede konsekvenser. Der skal forskes i, hvordan man kan indarbejde helhedstænkning som en naturlig og vigtig del i de forskellige samfundsområder, men først og fremmest i politisk arbejde. Et andet centralt emne i bogen er livsvisdom, der bl.a. handler om respekt for liv, opmærksomhed på andres situation, behov og rettigheder, god vilje, ansvarlighed, taknemmelighed, evne til tilgivelse, konfliktløsning, selvbeherskelse, selverkendelse, m.m. Jo mere vi kan leve vores liv visdomsfuldt, jo bedre livskvalitet får vi, og vi bliver sundere, mere kreative og bedre til at løse problemer. Vi får endvidere mere overskud og klarhed til at tage et ansvar over for samfundet. I VisdomsSamfundet beskrives disse ting indgående, og der gives en række eksempler på, hvordan det vil kunne forbedre vores samfund markant på en række områder. Overordnet vil vi kunne opnå bedre livskvalitet for færre omkostninger, fordi løsninger, der baserer sig på visdom, altid vil være de bedste og de billigste. Hollandske dyreaktivister i Parlamentet Ved det hollandske valg i november 2006 fik Dyrenes parti så stor opbakning, at det gav to sæder i parlamentet. Det er det første sted i verden, hvor dyrevelfærd bliver bakket så massivt op. Af Susanne Simon Tremmekalve, burhøns og forsøgskaniner har fået deres eget talerør i det hollandske parlament. Det er partiet Partij vor de Dieren, på dansk Dyrenes Parti, der arbejder målrettet på at forbedre forholdene for dyrene i Holland. Og det går forrygende. Ved valget til landets besluttende parlament, Tweede Kamer, den 30. november 2006 fik partiet nok stemmer til at kunne besætte to ud af de 150 sæder. Dyrene havde fået deres egen repræsentant i den lovgivende forsamling, og nu skulle strøhalm, fredningsbestemmelser og svinetransporter på den politiske dagsorden. Dyr har følelser Partiet opstod i 2002 i en utilfredshed med, at de partier, som slog sig op på en dyrevenlig politik, ikke ofrede nogen egentlig opmærksomhed på at forbedre dyrevelfærden. Dyrenes parti byggede på den antagelse, at dyr har både følelse og en bevidsthed, og derfor har en grundlæggende ret til at blive behandlet med respekt af mennesker. Interessen for partiet voksede, og ved to følgende valg var partiet lige på grænsen til at blive repræsenteret. Men samtidig blev partiet dog også kritiseret for at være et enkeltsagsparti uden et bredt, politisk program. En etisk vagthund Ved parlamentsvalget i 2006 var der udarbejdet et detaljeret program, der dækkede alle områder som for eksempel kultur, udenrigspolitik, uddannelse med videre. Partiet fremstod her som hverken højreeller venstreorienteret i traditionel forstand, og det appellerede bredt til de hollandske vælgere. I det daglige har udenrigs- eller kulturpolitik dog ikke nogen særlig bevågenhed på partiets kontor. I 27 28

15 stedet bruger man krudtet på at nærlæse alt, hvad der kommer op af sager, hvor dyr er involveret og rejse spørgsmål til ministre og regeringsmedlemmer. Partiet har dermed fået den rolle, som ofte tilfalder de mindste partier: at være en vagthund, der springer op og gør, hver gang den får færten af sager, der angår dyr og dyrevelfærd. Støtte fra forfattere Partiet er det første i verden, der er kommet ind i et parlament med dyrevelfærd som hovedtema. Hollænderne er generelt meget optaget at miljø og dyreetik, men valgsejren i 2006 var dog nok ikke kommet i hus uden en nøje planlagt strategi. Her havde partiet allieret sig med en række kendte hollandske forfattere, skuespillere og tv-personligheder, der alle støttede partiet aktivt og i flere tilfælde optrådte i tv-reklamer, hvor de appellerede til vælgerne om at støtte dyrenes sag. De kendte personer gav partiet en troværdighed, som overvandt befolkningens tvivl ved det nye alternativ, og strategien virkede. Vælgerne havde tilstrækkeligt med tillid til, at Dyrepartiet kunne varetage de opgaver, som de andre partier tilsyneladende ikke fandt nogen videre prestige i at røre ved, og partiet vandt to sæder. Adam og Eva var vegetarer Til gengæld gav valgstrategien et stort tilbageslag et halvt års tid senere. I april 2007 gav partiets formand Marianne Thieme et interview, hvor hun begyndte at argumentere for vegetarisme ved at henvise til Biblen. Hun forklarede, hvordan Adam og Eva havde været vegetarer indtil Syndefaldet, hvorefter de var begyndt at spise kød. Argumentet vakte undren, og det kom frem, at hun og flere andre ledende medlemmer af partiet var medlemmer af Syvendedagsadventisterne, en konservativ kristen retning, der blandt andet går ind for en bogstavelig læsning af Biblen. Det blev også afsløret, at Thieme havde forkastet dele af partiprogrammet, der handlede om evolutionsteorien, altså Darwins naturhistoriske lære om menneskets afstamning. Utroværdigt Afsløringen kom som et chok for en hel del af partiets vælgere, som følte, at de var blevet ført bag lyset. Men virkningen var endnu kraftigere blandt de forfattere og skuespillere, der i god tro havde hjulpet partiet frem ved at promovere det i annoncer og på tv. Reaktionerne var delte; nogle mente, at partiformanden sagtens kunne adskille tro og partiarbejde, og at det derfor var ligegyldigt, hvilket religiøst grundlag, hun arbejdede på. Men andre, heriblandt en af Hollands store forfattere Maarten 't Hart, stod frem i medierne og erklærede hende fuldstændig uegnet til at lede et parti. Sagen har fået prestige Der er ingen tvivl om, at Dyrenes Parti har mistet megen troværdighed ved denne manøvre, og det er tvivlsomt, om de bliver valgt ind i Parlamentet næste gang, der er valg. I mellemtiden har de dog fået vist både vælgere og politikere, at der er stemmer at hente ved at tale dyrenes sag. Det sidste halve år er der således blevet rejst langt flere spørgsmål i Parlamentet omkring dyr og dyrevelfærd end tidligere. Spørgsmålene kommer primært fra Dyrenes Parti, men ikke kun. Der bliver også i stigende grad rejst spørgsmål fra de andre partier, typisk fra dem, der svarer til danske partier De Radikale, SF og Socialdemokratiet, så dyrepartiet har på den måde opfyldt sit mål om at få sat mere fokus på dyrevelfærden i Holland. Fakta: Partiet havde ved årsskiftet medlemmer, hvilket omsat til danske forhold ville svare til omkring 2000 medlemmer. Du kan læse mere om partiet på internetadressen Tysklands dyreværnsparti er fra 1993 og det ældste. De har adressen: Biobrændstof Af Lars Mikkelsen USA har besluttet biobrændsel og vanen tro følger EU trop. Og det uanset at der så ikke bliver mad nok, og endnu flere vil dø af sult! Biobrændstof er spild af energi Af en ny rapport fremgår det, at biobrændstof er spild af energi, idet en direkte afbrænding giver mest energi frem for at bruge energi på at omdanne planterne til brændstof. Det er hverken energi- eller miljømæssigt godt med biobrændstof, som også derved belaster med mere CO 2. Vi får 3-4 gange så meget miljø for pengene ved direkte afbrænding til kraftvarme. I øvrigt er der alt for lidt landbrugsjord til at mængden af mulig biobrændstof vil batte noget. Disse fakta er offentliggjort i Landbrugsavisen d. 29. juni af Henrik Wenzel, Syddansk Universitet, som er medansvarlig for rapporten. Yderligere vil jeg tilføje, at mulden forarmes, hvis den ikke får organiske materialer tilført hele tiden. Højere udslip af CO 2 Videre refererer Landbrugsavisen d. 24. august fra magasinet Science, at biobrændstof giver et langt højere udslip af farlige klimagasser end fossile. Forskerne advarer EU imod at begå en historisk fejltagelse. Dette er nok ikke en god nyhed i landbrugskredse, hvor man gerne dyrker til biobrændsel. EU på galt spor EU-Kommissionen har besluttet, at benzin og diesel skal indeholde mindst 10% biobrændsel inden

16 Ingen miljøpolitisk afsmitning på bilafgifter De nye regler, som trådte i kraft her i sommer, vil betyde mere forurening, da et større antal biler vil blive væsentligt billigere. Registreringsafgiften er i dag over billigere end i Samlet er benzinafgiften kun steget 41 øre siden 1989, og siden 2001 er der slet ingen stigning sket. Natursundhedsdagen d. 12. april 2008 Programmet bliver i hovedlinjer Foredrag med: Radiodoktoren Carsten Vagn- Hansen Evald Vestergaard, FM f. Økologisk Landsforening Thomas Hartung, Årstiderne Ph.d. cand. agro. Jens-Otto Andersen Dir. Lars Persson, Merkur Bank om grøn økonomi Peter Schliemann, Anima Eskild Tjalve, VisionsPartiet Her imellem bliver der: Ørnens øje Drama om dagens emne og andre kunstneriske indlæg. Forsamlingen deles i rådgivergrupper, hvis formål er at komme med gode råd til det politiske Danmark. Disse råd vil vi offentliggøre via medier og sende til relevante medlemmer af folketinget. Sidst på dagen: Besvarelse af spørgsmål til hovedtalerne og deres konklusioner. Tid til networking og besigtigelse af boder. Evt. udlevering af alle de gode råd. Reserver dagen med det samme! vi lover, at det bliver en spændende og indholdsrig oplevelse. Se mere om arrangementet i Vision nr og på 31

Landsorganisationen NaturSundhedsrådet

Landsorganisationen NaturSundhedsrådet 22. årgang 2007 nr. 2 NaturHelse Landsorganisationen NaturSundhedsrådet 22. årgang 2007 nr. 2 www.lnsnatur.dk I dette nummer bl.a: - Generalforsamlingen i LNS - Mindeord ved Torsten Dinesen Skjernes bortgang

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014 Bladet JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Martha Petersen, side 4 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Madmarked ramt af konkurs

Madmarked ramt af konkurs Projekt tager form Arbejdstid: 3-4 timer om ugen Aalbæk hærget af brand sommer k kologisk andsforening støtte fra Villum Fonden til et af foreningens mest ambitiøse projekter nogen sinde. Nu begynder aftalerne

Læs mere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Medlemsbladet LAP er medlemsblad for: LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan Borgernes Idékatalog Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan teknologirådet, maj 2002 Indhold Forord 4 Hvordan blev kataloget til? 5 Resumé 7 Viden og oplysning konsekvenser og ansvar

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama ASTROLOGIMAGASINET NR. 2 HOROSKOPET 2009 PRIS: KR. 59,50 Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama Florencio Anton Maler gennem afdøde kunstnere Forårshoroskoper Dag til dag horoskoper

Læs mere

GL BAL ØKOLOGI. Tema om biodiversitet. Vi skal have mere natur og klima for landbrugsstøtten. Grønt landbrug for en milliard

GL BAL ØKOLOGI. Tema om biodiversitet. Vi skal have mere natur og klima for landbrugsstøtten. Grønt landbrug for en milliard 26 Vi skal have mere natur og klima for landbrugsstøtten Grønt landbrug for en milliard 28 Ny bog af Lone Vitus: Mad vs. fødevarer 29 10. MARTS 2015 NR. 1 22. ÅRGANG GL BAL ØKOLOGI DANMARKS GLOBALE MAGASIN

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KLAR TALE ENGAGERER ANSVARLIGE INVESTERINGER MANGLER KLODEN DANSKERE? KØBENHAVN CO 2 -NEUTRAL I 2025 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING

KLAR TALE ENGAGERER ANSVARLIGE INVESTERINGER MANGLER KLODEN DANSKERE? KØBENHAVN CO 2 -NEUTRAL I 2025 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING MAR. 2015 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING KLAR TALE ENGAGERER ANSVARLIGE INVESTERINGER MANGLER KLODEN DANSKERE? KØBENHAVN CO 2 -NEUTRAL I 2025 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYG- FEB. 2015 TIG

Læs mere

).34)454 3ANNE #MJW #&7*%450-0( FOREDRAG OZU IPME TUBSUFS OM GFCSVBS 5MG 4IDEN WWW HAGESTED DK LYS

).34)454 3ANNE #MJW #&7*%450-0( FOREDRAG OZU IPME TUBSUFS OM GFCSVBS 5MG 4IDEN WWW HAGESTED DK LYS 2 er et gratis, uafhængigt tidsskrift om alternativ tænkning, levevis og behandling, som udgives af Foreningen LYS-strejfet. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Adresse:

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

SOMMERLEJR EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

SOMMERLEJR EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere SOMMERLEJR 2012 EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere KOLOFON MEDLEMSBLADET LAP ER MEDLEMSBLAD FOR: LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave,

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere