DI s guide til AMU 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DI s guide til AMU 2015"

Transkript

1 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100 pct. opdateret. Hvis I har spørgsmål, som I ikke kan finde svar på i denne guide, så kontakt os. Redaktionen er afsluttet den 5. marts Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til DI s medlemsvirksomheder - og må ikke distribueres til andre.

2 Indhold AMU-kurser og udbydere... 4 Hvad er et AMU-kursus?...4 Hvor finder I det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?...4 Hvordan tilmelder I en medarbejder til et AMU-kursus?... 5 Arbejdet med EfterUddannelse.dk... 5 Arbejdet med amukurs.dk...6 Kan medarbejderne selv tilmelde sig et kursus i arbejdstiden?...6 Kan I få lovpligtige kurser i AMU-systemet?... 7 Er der begrænsninger for, hvor mange AMU-kurser en medarbejder årligt kan deltage i?... 7 Hvad er en AMU-udbyder?... 7 Hvor afholdes AMU-kurserne?... 7 Hvad gør I, hvis I ikke kan finde et AMU-kursus, der dækker behovet?... 7 Hvad hvis det ønskede AMU-kursus ikke udbydes af den nærmeste AMU-udbyder?...8 Kan AMU-kurset gennemføres om aftenen eller i weekenden?...8 Kan AMU-kurset splittes op over flere uger?...8 Kan AMU-kurser sammensættes til et forløb?...8 Kan vi få AMU-kurset gennemført på virksomheden?...8 Kan en af virksomhedens ansatte undervise på AMU-kurset, som er forlagt til virksomheden?...8 Kan I afkorte et AMU-kursus?...9 Økonomi Hvad koster det at sende en medarbejder på AMU-kursus? Hvad er en videregående uddannelse? VEU-godtgørelse til dækning af løntab...11 AMU og kompetenceudviklingsfonde...11 Kan VEU-godtgørelsen udbetales til virksomheden, selv om uddannelsen foregår uden for normal arbejdstid, hvis virksomheden kompenserer i form af løn, flex, tillæg eller andet? Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset - eksempelvis pga. af sygdom? Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra AMU-kurset? Har vi krav på at få deltagerbetalingen tilbage for en medarbejder, som vi har tilmeldt og betalt for, men som melder afbud/ikke møder op til kurset? Hvor mange deltagere skal der være, før et hold bliver oprettet? Garantikurser...13 Hvad gør I, hvis et hold bliver aflyst, fordi der er for få tilmeldte?...13 Hvad koster det at afmelde en medarbejder til et AMU-kursus?

3 Kan I få tilskud til kost, logi og befordring?...13 Er der andre udgifter end deltagerbetalingen, når medarbejderen sendes på AMU-kursus? Hvad koster det at sende medarbejdere på AMU-kursus, hvor der er certifikat?...15 Hvordan håndterer I et afslag på VEU-godtgørelse, som I ikke er enige i?...15 Deltagerkreds...16 Hvilke medarbejdergrupper har adgang til AMU? Har selvstændige adgang til at deltage i AMU-kurser? Har efterlønnere/pensionister adgang til at deltage i AMU-kurser? Kan en elev/ lærling deltage i et AMU-kursus? Hvilke regler gælder for deltidsansatte, når de skal på AMU-kursus fuldtid? Er der mulighed for særlig hjælp og støtte under et AMU-kursus? Medarbejderens kompetencer før kurset...17 Er undervisningssproget altid dansk?...17 Afholdes der AMU-kurser for flygtninge/indvandrere?...17 Kan I få testet medarbejdernes læse-skrive-regne færdigheder i AMU?...17 Kan alle medarbejdere få vurderet deres realkompetencer i AMU?...17 Hvilke realkompetencer kan medarbejderen få vurderet i AMU?...17 Hvad kan en realkompetencevurdering i AMU bruges til? Kvalitet og resultat...19 Hvordan sikrer virksomheden, at undervisningen har den kvalitet, I ønsker? Kan I få at vide, hvad kursisterne mener om AMU-kurserne? Hvordan er jeg sikker på, at AMU-udbyderne følger gældende love og regler? Andet...20 Hvor kan I klage, hvis I er utilfreds med AMU-udbyderens ydelser eller priser?...20 Er medarbejderne på kursus i 37 timer, når de er af sted i en uge?...20 Er der undervisning på AMU uden undervisere?...20 Kan en medarbejder gå på et AMU-kursus uden at bestå?...20 Kan en medarbejder bestå/få bevis for et AMU-kursus, hvis medarbejderen er fraværende på... en del af AMU-kurset?...20 Fjernundervisning og digital læring...20 Kontakt i DI

4 AMU-kurser og udbydere Her finder I svar på, hvordan I finder det relevante AMU-kursus, samt hvor og hvornår AMUkurserne bliver gennemført. Hvad er et AMU-kursus? AMU-kurser er korte, faglige kurser, hvor medarbejderens kompetencer kan blive udviklet i forhold til deres nuværende eller kommende jobfunktion. AMU er en forkortelse for ArbejdsMarkedsUddannelserne. AMU-kurser er udviklet af arbejdsmarkedets parter i tæt samarbejde med virksomheder og brancher, der har fastlagt indhold og varighed. Et AMU-kursus varer typisk fra 1 til 10 dage. Efter gennemført AMU-kursus bliver der udstedt et kursusbevis, som er et anerkendt kompetencebevis. AMU-kurserne bliver afholdt med stats- og løntilskud, som finansieres dels af Undervisningsministeriet, dels af virksomhederne via Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, AUB (tidligere AER). Deltagerbetalingen, som virksomhederne typisk betaler, er også en væsentlig kilde til finansiering. AMU-kurser er åbne for alle medarbejdere, men kun medarbejdere, der har en uddannelse til og med faglært niveau, kan få refusion for løntab (VEU-godtgørelse), tilskud til befordring og tilskud til kost og logi. Medarbejdere med en uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau kan også modtage VEU-godtgørelse og tilskud til kost og logi, hvis de ikke har anvendt deres uddannelse erhvervsmæssigt i de sidste fem år. Medarbejdere med en videregående uddannelse betaler en højere deltagerbetaling. Undtaget for den høje deltagerbetaling er dog personer, som ikke erhvervsmæssigt har anvendt deres videregående uddannelse de seneste fem år. Se nærmere i afsnittet om økonomi. AMU-kurser skal offentliggøres, så alle i princippet har mulighed for at tilmelde sig. Men der kan være situationer, hvor kursisterne alene består af medarbejdere fra én virksomhed. Dette ændrer dog ikke ved, at målene for det enkelte AMU-kursus skal nås. Hvor finder I det rigtige AMU-kursus til medarbejderne? Der er mere end forskellige AMU-kurser at vælge imellem. Information om kurserne kan findes på forskellig vis: 1. Den nemmeste måde at finde AMU-kurser på er via Her kan du finde alle AMU-kurser, også dem som skolerne ikke udbyder i øjeblikket. Inden for industri, transport, handel, administration og ledelse er det endvidere muligt at finde AMU-forløb, der er sammensat af flere AMU-kurser. De findes under de forskellige jobområder på sitet. Du kan endvidere let udskrive en kursuskalender for de kurser, der er relevante for din virksomhed. 2. På EfterUddannelse.dk findes AMU-kurserne ved at bruge søgeord på det, I ønsker, at medarbejderen skal lære. På portalen findes kun de AMU-kurser, som skolerne udbyder 3. På UddannelsesGuiden under arbejdsmarkedsuddannelse. Her findes alle AMU-kurser 4. Kontakt en lokal AMU-udbyder, f.eks. en erhvervsskole eller et AMU-Center 5. Kontakt dit lokale VEU-center, som er et servicecenter, der kan rådgive dig om AMU-kurser samt om FVU- og ordblindeundervisning (læse-, skrive- og regnekurser) over hele landet 4

5 De sidste to muligheder kan være relevante, hvis I ikke er sikre på, hvilket kursus der dækker dit behov. Hvordan tilmelder I en medarbejder til et AMU-kursus? Tilmelding til kurser skal ske via portalen Det er også via denne portal, at der søges VEU-godtgørelse og eventuelt tilskud til befordring. Tilskud til kost og logi skal søges særskilt via AMU-udbyderen. Arbejdet med EfterUddannelse.dk På portalen kan I finde udbudte AMU-kurser og AMU-udbyderne. Det er nemmest at finde det rigtige kursus, hvis I kender kursusnummeret en 5-cifret kode. I kan også bruge søgefunktionen, men det er ikke altid, den fanger det ønskede resultat. Hvert enkelt kursus hos en given skole har også et kvik-nummer en 12-cifret kode. Skolen kan oplyse dette nummer. Kender I dette, er det nemt at finde kurset på efteruddannelse.dk. På forsiden af EfterUddannelse.dk er der et link til en guide til, hvordan virksomheder kan bruge portalen. I skal bruge virksomhedens NemLogin for at tilmelde medarbejderne via portalen der findes en vejledning på forsiden af EfterUddannelse.dk. Virksomheden skal informere sine medarbejdere om, at der søges VEU-godtgørelse for dem, når de deltager på AMU-kurser. Dette kan f.eks. ske med en omtale i virksomhedens personalehåndbog eller på virksomhedens intranet. I de tilfælde, hvor virksomheden helt eller delvist betaler medarbejderens transport til og fra kurset, kan virksomheden få tilskud hertil. Hvis I skal tilmelde mange medarbejdere på en gang, kan I overføre data fra jeres eget it-system til EfterUddannelse.dk. Selv om det kan virke vanskeligt at bruge EfterUddannelse.dk specielt i starten er der fordele for virksomheden: - Alle oplysninger om medarbejdernes kursusdeltagelse i AMU, mens de har været ansat i jeres virksomhed, ligger på portalen. En medarbejder kan med NemId finde, udskrive og vise jer samtlige de kurser, medarbejderen har været på også før de blev ansat på jeres virksomhed. - Der er mulighed for at vælge, at medarbejderen indkaldes til kursus via brev, og/eller sms - Når medarbejderens stamoplysninger fra virksomheden først er i systemet, gemmes de og kan genbruges næste gang - Når ansøgning om VEU-godtgørelse er udfyldt, finder systemet selv frem til, hvilken A- kasse/skole, der skal behandle ansøgningen - Når ansøgningen er afsendt rettidigt fra systemet, er der ingen diskussion om overholdelse af tidsfrister - I kan følge status for behandlingen af ansøgningen om VEU-godtgørelse via portalen og dermed holde øje med, at I rent faktisk får udbetalt godtgørelsen eller reagere, hvis der kommer afslag. Bemærk dog, at det formelle tilsagn/afslag vil blive fremsendt til virksomhedens e-boks 5

6 For administrative medarbejdere, der skal arbejde med EfterUddannelse.dk, findes der et kursus i AMU: Planlægning og administration af uddannelse. Det er også muligt at købe ekstern assistance til at foretage tilmeldinger og ansøgning om VEUgodtgørelse, mv. Det kræver imidlertid, at den eksterne assistent har virksomhedens digitale signatur, der kan sættes op til kun at kunne bruges på EfterUddannelse.dk. Ved systemnedbrud på EfterUddannelse.dk er der udarbejdet en beredskabsplan, som skal håndtere, at virksomhederne ikke forhindres i at benytte AMU-systemet. Beredskabsplanen findes dels på EfterUddannelse.dk og dels på DI s hjemmeside. Ved systemnedbrud kan I kontakte AMUudbyderen, som vil være behjælpelig med at tilmelde jeres medarbejdere. Arbejdet med amukurs.dk amukurs.dk er et enkelt værktøj, der gør det let at overskue de mange AMU-kurser. Med enkle søgeværktøjer kan virksomheden finde frem til det mest relevante kursus eller et helt kursusforløb. Det er let se, hvor et bestemt kursus bliver holdt, og om det indgår med andre kurser i en kursusstruktur. Hvis du finder et AMU-kursus på amukurs.dk, som ikke bliver udbudt i øjeblikket, kan du på amukurs.dk se hvilke udbydere, der er godkendt til AMU-kurset og få dem til at udbyde AMUkurset. Når et relevant kursus dukker op, kan du tilmelde medarbejderen eller gemme kurset i mine kurser. Efter lidt søgning har du et overblik over de mest relevante kurser, som du vil lægge i mine kurser. Du kan hurtigt udskrive kurserne i en kalender, der viser, hvornår et kursus udbydes, og hvem udbyderen er, så det er let at se, hvordan de ligger i forhold til virksomhedens planlægning og medarbejdernes kalender. Hvis du har fundet et relevant kursus på amukurs.dk, føres du direkte til tilmelding på EfterUddannelse.dk. På forsiden under Industri finder du en her-og-nu knap. Den viser kurser i din geografiske nærhed, der starter inden for de næste par uger. Denne funktion kan være interessant, hvis der pludselig er mulighed for at sende medarbejderne på efteruddannelse. Kan medarbejderne selv tilmelde sig et kursus i arbejdstiden? Det er som udgangspunkt ikke muligt for den enkelte medarbejder at bestille AMU-kurser, hvor virksomheden betaler deltagerbetalingen og modtager VEU-godtgørelse. Virksomheden kan dog give medarbejderne denne mulighed ved at ændre på indstillingerne på virksomhedens egen side på EfterUddannelse.dk. Hvis jeres medarbejdere udnytter deres ret til frihed uden løn, kan de også tilmelde sig AMUkurser og har mulighed for at få VEU-godtgørelse. De kan i denne situation bruge EfterUddannelse.dk eller kontakte skolen direkte. Jeres medarbejdere kan også deltage i AMU-kurser med henblik på efteruddannelse i fritiden. I sådanne situationer er der ikke mulighed for VEU-godtgørelse. 6

7 Kan I få lovpligtige kurser i AMU-systemet? Ja, det er i mange tilfælde muligt. Disse kurser kan findes via amukurs.dk eller EfterUddannelse.dk. Men der er også obligatoriske kurser, der ikke udbydes i AMU, som f.eks. de såkaldte 9- kurser den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. I nogle tilfælde kan der være ekstra omkostninger forbundet med udstedelsen af beviset, certifikatet eller kørekortet se spørgsmål og svar vedrørende økonomi andetsteds i denne guide. Er der begrænsninger for, hvor mange AMU-kurser en medarbejder årligt kan deltage i? Kun for så vidt angår retten til VEU-godtgørelse. En medarbejder kan højst gå 10 uger på AMUkursus om året med VEU-godtgørelse, og højst deltage i det samme kursus 3 gange årligt. Der er dog nogle få undtagelser; de vigtigste er, at disse regler ikke gælder for certifikatkurser eller GVU. Bemærk dog, at GVU-muligheden afskaffes med implementeringen af den nye Erhvervsuddannelseslov i august GVU-planer der i igangsat inden august 2015, kan dog gennemføres inden for 6 år fra den dato, hvor planen er lagt. Virksomheden skal ikke selv holde styr på, om disse begrænsninger overskrides det vil fremgå, når man forsøger at tilmelde på EfterUddannelse.dk. Hvad er en AMU-udbyder? En AMU-udbyder er en erhvervsskole (teknisk skole, handelsskole), et AMU-center, erhvervsuddannelsescenter eller en privat virksomhed, der er godkendt af Undervisningsministeriet. Der er også nogle private kursusvirksomheder, der har en aftale med en AMU-udbyder om at gennemføre et eller flere AMU-kurser. Her gælder nøjagtig de samme regler, bl.a. økonomiske betingelser, som for alle andre AMU-udbydere. Har I kontakt med en privat kursusvirksomhed, vil det være relevant at få oplyst, hvilken godkendt udbyder den private kursusvirksomhed samarbejder med. Hvor afholdes AMU-kurserne? AMU-kurser afholdes hos en godkendt AMU-udbyder eller på en virksomhed. Information om hvem der udbyder specifikke AMU-kurser, kan findes i EfterUddannelse.dk. I kan også bruge ug.dk, hvor I kan finde alle typer uddannelse, ikke kun AMU. I kan også kontakte en AMU-udbyder eller et VEU-center. Hvad gør I, hvis I ikke kan finde et AMU-kursus, der dækker behovet? Hvis I ikke kan finde et kursus, der dækker, så kan det skyldes flere forhold: - Behovet dækkes af et kursus, men kan ikke findes i en genkendelig form. Afklar først gennem kontakt til et VEU-center eller en udbyder, om kurset findes - hold fast i, at I er interesseret i et AMU-kursus for jeres medarbejdere uden ekstra betaling. - Mål og indhold for kurset ligger uden for AMU, fordi niveauet er for højt, eller indholdet er for virksomhedsspecifikt eller fordi der er et privat udbud på markedet, som AMU ikke må konkurrere med. - Et kursus, der dækker behovet, er endnu ikke udviklet. Så kan I kontakte DI's erhvervsuddannelsesafdeling, hvor vi kan hjælpe med at finde ud af, om der er mulighed for at udvikle det ønskede som AMU-kursus. 7

8 Hvis kurset ikke findes, og jeres behov er akut, kan AMU-udbyderen eventuelt gennemføre det som indtægtsdækket kursus, dvs. uden statstilskud og adgang til løntabsgodtgørelse. Derfor kan det være relevant også at undersøge mulighederne på det private kursusmarked. Hvad hvis det ønskede AMU-kursus ikke udbydes af den nærmeste AMU-udbyder? Det lokale VEU-center kan finde frem til, hvilke AMU-udbydere der kan gennemføre dette AMUkursus. I kan også søge efter kurset på amukurs.dk eller på EfterUddannelse.dk, hvor I kan finde de andre AMU-udbydere, der gennemfører netop det ønskede AMU-kursus. Kan AMU-kurset gennemføres om aftenen eller i weekenden? Det er muligt at få gennemført AMU-kurser uden for normal arbejdstid. AMU-udbyderen er dog berettiget til at kræve en højere deltagerbetaling for kurset, hvis det afholdes uden for normal arbejdstid. Den samlede ekstrabetaling må ikke overstige 140 kr. pr. deltager pr. dag (= 7,4 timer), og udbyderen skal godtgøre, at der er tale om en merudgift ved gennemførelsen. Dette kan I bede om at få dokumenteret skriftligt. I en eventuel dialog med udbyderen bør I være opmærksomme på, at staten yder et forhøjet tilskud til kurser, som gennemføres f.eks. uden for normal arbejdstid. Kan AMU-kurset splittes op over flere uger? Ja, AMU-kurset kan gennemføres på halve dage, en fast ugedag, eller over flere måneder mellem enkelte kursusdage. Den samlede varighed for kurset skal dog overholdes. Kan AMU-kurser sammensættes til et forløb? Der er mange udbydere, som tilbyder sådanne forløb, hvor AMU-kurserne hænger naturligt sammen. Et forløb behøver ikke at være fortløbende, men kan tages drypvis over længere tid. De fleste efteruddannelsesudvalg har udarbejdet forslag til AMU-kurser i forløb de såkaldte pakker. De kan findes på amukurs.dk eller på efteruddannelsesudvalgets hjemmeside. En AMU-pakke kan rette sig mod at kvalificere nye medarbejdere uden erfaring, den kan rette sig mod at give merit i en erhvervsuddannelse, eller den kan være en specialiserings-pakke. Hvis det er efteruddannelsesudvalget, der har udviklet pakken, vil det normalt fremgå, hvad formålet med pakken er. Kan vi få AMU-kurset gennemført på virksomheden? Det kan ofte lade sig gøre, men skal aftales med udbyderen. AMU-kurset skal være åbent for alle, så medarbejdere fra andre virksomheder også kan deltage, medmindre holdet er fyldt op. Medarbejdere må ikke indgå eller deltage i produktion, mens de er på kursus. Der skal forhandles om vilkårene, herunder om virksomheden skal betale ekstra for at få kurset gennemført på virksomheden. Den maksimale ekstrabetaling er 140 kr. pr. dag pr. deltager, og udbyderen skal skriftligt dokumentere, at der rent faktisk er ekstra udgifter ved at lægge undervisningen på en virksomhed. Kan en af virksomhedens ansatte undervise på AMU-kurset, som er forlagt til virksomheden? Udgangspunktet er, at det er AMU-udbyderens lærere, der underviser. AMU-udbyderen er ansvarlig for, at kursisterne når målene for et givent AMU-kursus, og at kurset har den fornødne kvalitet. 8

9 Men det kan lade sig gøre, at en af virksomhedens medarbejdere underviser sammen med skolens underviser som gæstelærer. Kun i meget specielle tilfælde og i begrænset omfang kan det lade sig gøre, at skolen ansætter en af virksomhedens medarbejdere som underviser. Det er dog et ufravigeligt krav, at AMU-kurset er åbent, så også medarbejdere fra andre virksomheder kan tilmelde sig kurset, så længe der er pladser. Kan I afkorte et AMU-kursus? Et AMU-kursus har normalt altid den varighed, som efteruddannelsesudvalget har bestemt og ministeriet godkendt så umiddelbart: Nej. Men for den enkelte medarbejder gælder, at vedkommende ikke behøver at blive undervist i de emner i AMU-kurset, som medarbejderen allerede behersker. Den enkelte medarbejder kan derfor få afkortet kurset. I praksis kan det dog være vanskeligt for medarbejderen at få gavn af en sådan afkortning, med mindre man kan få merit for hele kurset. For at få afkortet et kursus for et helt hold kræver det, at samtlige medarbejdere på holdet har fået den samme afkortning. Det er dog ikke altid så vanskeligt, som det lyder. Afkortningen sker, ved at alle medarbejdere bliver realkompetencevurderet. Dette er beskrevet nærmere andet sted i denne guide. 9

10 Økonomi Her finder I svar på, hvad det koster at sende medarbejdere på AMU-kurser. Der er ligeledes information om VEU-godtgørelse samt tilskud til befordring, kost og logi. Hvad koster det at sende en medarbejder på AMU-kursus? Der opkræves deltagerbetaling på de fleste AMU-kurser. For medarbejdere er deltagerbetalingen i 2015 enten 110 kr. eller 184 kr. pr. deltager pr. dag. For kurser, der indgår i en grundlæggende voksenuddannelse (GVU), og for individuel kompetencevurdering (IKV), og for kurset Personlig udvikling til arbejde og uddannelse (AMU-nr.: 45362) er deltagerbetalingen 0 kr. Vær dog opmærksom på, at GVU en udfases fra august 2015, hvor det ikke længere bliver muligt at udarbejde og gennemføre nye GVU-planer. Bemærk, at medarbejdere med videregående uddannelse (dvs. over faglært niveau), som de har anvendt erhvervsmæssigt de seneste fem år, skal betale fuld pris for kurset. Prisen vil variere afhængig af kursustype, og prisen fremgår, når I tilmelder medarbejderen på EfterUddannelse.dk. AMU-udbyderne kan derudover kræve yderligere betaling, hvis I har særlige ønsker til for eksempel tilrettelæggelsen. Denne ekstrabetaling kan maksimalt udgøre 140 kr. pr. dag pr. deltager. I vil altid kunne sende medarbejderen på AMU-kursus uden anden betaling end deltagerbetalingen, når AMU-kurset afholdes i dagtimerne på skolen. Deltagerbetalingen vedrører kun selve undervisningen. Der kan tilkøbes f.eks. frokost, hvis udbyderen tilbyder det. Hvad er en videregående uddannelse? Ved videregående uddannelse forstås en kort (erhvervsakademiuddannelse og akademiuddannelse), mellemlang (universitetsbachelor, professionsbacheloruddannelse og diplomuddannelse) samt en kandidat- og masteruddannelse, der er afsluttet med et afgangsprojekt eller eksamen. Med andre ord er en videregående uddannelse en afsluttet uddannelse, der niveaumæssigt ligger over en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. For at fastsætte om en uddannelse er videregående uddannelse eller ej, tages der udgangspunkt, i hvilket niveau uddannelsen har i dag. Det vil sige, at en uddannelse, der var en erhvervsuddannelse, da medarbejderen gennemførte den, men nu er en videregående uddannelse, vil blive betragtet som en videregående uddannelse. Som eksempel kan nævnes laborantuddannelsen, der tidligere var en erhvervsuddannelse, men som i dag er en erhvervsakademiuddannelse. Alle uddannede laboranter uanset om de oprindelig fik en erhvervsuddannelse eller en erhvervsakademiuddannelse vil skulle betale fuld deltagerbetaling, hvis de har anvendt deres uddannelse erhvervsmæssigt de seneste fem år, fordi deres uddannelse nu anses for at være en videregående uddannelse. Videregående uddannelse taget i udlandet tæller også med, hvis uddannelsen kan sammenlignes med en tilsvarende dansk. Dette gælder også, selv om medarbejderen ikke har fået anerkendt sin udenlandske videregående uddannelse af en dansk myndighed. Det er AMU-udbyderen, der træffer afgørelse om, hvorvidt der er tale om en videregående uddannelse. Hvis der har været tvivl om afgørelsen, så sørg for at få afgørelsen på skrift. 10

11 Der er på EfterUddannelse.dk vejledning om, hvad en videregående uddannelse er, men den finder I først, når I foretager den faktiske tilmelding på portalen. VEU-godtgørelse til dækning af løntab For ufaglærte og faglærte medarbejdere er der mulighed for at få VEU-godtgørelse, som svarer til 80 pct. af højeste dagpengesats. Medarbejdere med en uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau kan også modtage VEU-godtgørelse, hvis de ikke har anvendt deres uddannelse erhvervsmæssigt de seneste fem år. Bemærk, at det er en forudsætning for at få VEU-godtgørelse: - at medarbejderen har haft eller ville få et løntab ved kursusdeltagelsen - at medarbejderen har været ansat i virksomheden i mindst 14 dage, med mindre der er tale om et certifikatkursus. I så fald kan den nye medarbejder starte med at gå på kursus, men der skal udbetales sædvanlig løn under kurset. - at medarbejderen ikke modtager sociale ydelser - at der kun udbetales VEU-godtgørelse for de dage og timer, medarbejderen rent faktisk har deltaget i kurset og altså ikke ved sygdom og fravær Der kan maksimalt udbetales VEU-godtgørelse for 7,4 time pr. dag, også selv om kurset varer længere den pågældende dag. VEU-godtgørelsen tilfalder virksomheden, når denne betaler medarbejderen løn under kurset. VEU-godtgørelsen udgør kr. pr. deltager pr. uge i Der skal søges om VEU-godtgørelse via EfterUddannelse.dk. På samme side kan der søges om tilskud til befordring. Ansøgning om VEU-godtgørelse udfyldes på EfterUddannelse.dk samtidig med tilmeldingen, men ansøgningen kan først afsendes, når kurset er afsluttet. Hvis ansøgningen er udfyldt, vil virksomheden få en mail om, at der ligger en ansøgning klar til afsendelse. Bemærk, at ansøgningen skal afsendes senest 4 uger efter kursets afslutning. Kost og logi søges særskilt via AMU-udbyderen. AMU og kompetenceudviklingsfonde Der er indgået aftale om kompetenceudviklingsfonde inden for de fleste overenskomstområder. Det betyder, at medarbejderne kan benytte deres adgang til at få frihed til selvvalgt uddannelse til at gå på AMU-kursus, og at der kan søges om tilskud fra fonden. Der er imidlertid stor forskel på regler og vilkår for at opnå denne støtte fra fondene, afhængig af overenskomstområde. Det første, I som virksomhed skal gøre, er derfor at finde ud af, hvilken overenskomst medarbejderen er dækket af, og derefter hvordan reglerne for tilskud til kompetenceudvikling er. I nogle tilfælde er det medarbejderen selv, der skal tilmelde sig det ønskede kursus og søge støtte i kompetenceudviklingsfonden i andre er det virksomheden, der tilmelder medarbejderen, søger VEU-godtgørelse og støtte fra fonden. Det kan ligeledes være et krav, at virksomhederne hverken betaler hel eller delvis løn under kurset. 11

12 Kan VEU-godtgørelsen udbetales til virksomheden, selv om uddannelsen foregår uden for normal arbejdstid, hvis virksomheden kompenserer i form af løn, flex, tillæg eller andet? Ja, så skal I markere i ansøgningen om VEU-godtgørelsen, at I udbetaler løn under uddannelsen, og at lønnen er større end VEU-godtgørelsen. Der kan også søges om VEU-godtgørelse til medarbejdere på deltid, flex, mv., men godtgørelsen dækker kun den tid, hvor der er et løntab. Hvis virksomheden betaler løn for fuld tid under kurset til en medarbejder på deltid, flex, mv., kan der opnås fuld VEU-godtgørelse. Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset - eksempelvis pga. af sygdom? Hvis en medarbejder bliver syg og derfor har fravær, kan der ikke udbetales VEU-godtgørelse for den tid, fraværet har varet. Det gælder også andre former for fravær. Skolen registrerer fravær på timebasis digitalt. Skolen kan gøre disse oplysninger tilgængelige for virksomheden, men den har ikke pligt til det. Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra AMU-kurset? AMU-udbyderen kan beslutte at opkræve et gebyr for udeblivelse. Udeblivelsesgebyret er kr. for kurser med en varighed til og med 37 timer og kr. for kurser med en varighed, der er længere end 37 timer. Det skal fremgå af AMU-udbyderens hjemmeside, om der opkræves et gebyr. Hvis arbejdsgiveren dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes lovligt forfald, som f.eks. sygdom, fritages I for betalingen. Har vi krav på at få deltagerbetalingen tilbage for en medarbejder, som vi har tilmeldt og betalt for, men som melder afbud/ikke møder op til kurset? Hvis udbyderen ved annonceringen af udbuddet eller i andet materiale ikke har angivet, at deltagerbetaling vil blive tilbagebetalt ved frafald, så betragtes tilmelding og betalt deltagerbetaling for et AMU-kursus som bindende for medarbejderen/virksomheden. Udbyderen kan derfor som udgangspunkt beholde deltagerbetalingen. Der er dog ikke noget i vejen for, at AMU-udbyderen vælger at tilbagebetale deltagerbetalingen til medarbejderen/virksomheden. Det er derfor en god ide at kende udbyderens praksis på forhånd, især hvis I påtænker at sende medarbejdere, som erhvervsmæssigt har anvendt deres videregående uddannelse inden for de seneste fem år, på AMU-kursus. Hvor mange deltagere skal der være, før et hold bliver oprettet? Der er meget stor forskel på, hvor mange kursister, der skal være på et hold, før AMU-kurset gennemføres. AMU-udbyderen skal på EfterUddannelse.dk annoncere det minimumsantal, der skal være tilmeldt et hold, for at det oprettes. Det er en god ide som virksomhed at indgå en samarbejdsaftale med AMU-udbyderen om netop holdstørrelser, hvis I har behov for at fylde hele hold. I kan aftale med AMU-udbyderen at betale for de tomme pladser, så I er sikre på, at AMU-kurset bliver afholdt. AMU-udbyderen kan frit sætte sin pris for de tomme pladser, men udgangspunktet er, at betalingen svarer til de udgifter, som det tabte taxametertilskud medfører for udbyderen. Bemærk, at prisen for udstyrstunge kurser er væsentlig højere end prisen for katederundervisning. De tomme pladser vil dog skulle udbydes til andre potentielle deltagere, indtil kurset går i gang. 12

13 DI vil opfordre jer til at kontakte os, hvis prisen for tomme pladser er ublu, eller hvis AMUudbyderens krav til holdstørrelse er urealistisk højt. Garantikurser Som noget nyt vil mange skoler begynde at udbyde kurser som garantikurser. Det betyder, at kurset under alle omstændigheder vil blive afholdt på det angivne tidspunkt og sted. Når en medarbejder er tilmeldt et sådant kursus, er der altså garanti for, at kurset bliver gennemført. Garantikurser vil være mærket med et G i EfterUddannelse.dk og med på amukurs.dk. På EfterUddannelse.dk kan man tilmed afgrænse søgningen til kun at omfatte garantikurser.på garantikurser opkræves der ikke betaling for tomme pladser. Hvad gør I, hvis et hold bliver aflyst, fordi der er for få tilmeldte? Der er flere muligheder. I kan: 1. gå i dialog med AMU-udbyderen om minimumskravet til holdstørrelsen. AMU-udbyderen fastlægger selv holdstørrelsen, men den kan forhandles 2. finde en anden AMU-udbyder, som måske ikke har så høje holdstørrelser eller som har ledige pladser 3. vælge at betale for tomme pladser op til det minimumsantal, som AMU-udbyderen har annonceret, der skal til, for at AMU-kurset afvikles. Dette kan, især på de udstyrstunge AMUkurser, være meget dyrt 4. bede AMU-udbyderen om at tage kontakt til andre virksomheder, som formodes at have medarbejdere med tilsvarende kompetencebehov, for at høre, om de har medarbejdere, der skal på samme kursus. Eller I kan selv kontakte andre virksomheder 5. identificere flere medarbejdere i din virksomhed, som kan sendes af sted Hvad koster det at afmelde en medarbejder til et AMU-kursus? Afmelder I medarbejderen tidligere end en uge før AMU-kursets start, skal I ikke betale afmeldegebyr. Sker afmeldingen mindre end en uge før kursets start, kan der være et afmeldegebyr. Det er op til den enkelte AMU-udbyder at beslutte, om der skal være afmeldegebyr på AMU-kurser. Undersøg derfor, før I vælger AMU-udbyder, om udbyderen opkræver afmeldegebyrer. Hvis der er afmeldegebyr, så er gebyret kr. for AMU-kurser med en varighed til og med 37 timer og for AMU-kurser med en varighed på mere end 37 timer. Kan I få tilskud til kost, logi og befordring? Hvis medarbejderen har en uddannelse til og med faglært niveau, og under AMU-kurset er indkvarteret uden for sin bopæl, er der ret til tilskud til kost og logi, hvis medarbejderen har mere end 60 km i transport mellem bopæl og uddannelsessted, eller det af tidsmæssige eller andre grunde er rimeligt, at medarbejderen er indkvarteret uden for sin bopæl. Dette gælder også medarbejdere med videregående uddannelse, som de ikke har brugt de seneste 5 år. 13

14 Tilskuddet til kost og logi udgør maks. 500 kr. pr. overnatning. Nogle AMU-udbydere tilbyder kost og logi, og I kan kontakte dem direkte vedrørende dette. Alternativt kan I få dækket omkostninger ved at fremsende dokumentation for udgifterne til AMU-udbyderen, og tilskuddet kan udbetales til kursisten eller til virksomheden. Hvis det skal udbetales til virksomheden, skal medarbejderen have givet samtykke til dette, og AMU-udbyderen kan bede om at få samtykket skriftligt. Befordringstilskud uden indkvartering Virksomheden kan vælge, at tilskuddet til befordring udbetales til virksomheden, hvis virksomheden afholder medarbejderens transportudgifter under kurset. Hvis dette ikke vælges, udbetales befordringstilskuddet direkte til medarbejderen. Der skal være mindst 12 km mellem medarbejderens bopæl og uddannelsesstedet, for at I kan få befordringstilskud. Taksten er 1,03 kr. pr. km. Der er en bagatelgrænse på beløb under 34 kr., som ikke refunderes. Der er en øvre kilometergrænse med hensyn til befordring mellem bopæl og uddannelsessted på 576 km pr. dag. Der ydes ikke tilskud, hvis AMU-kurset holdes på virksomheden eller virksomhedens afdelinger. Medarbejderen får tilskud pr. km uanset transportform. Der ydes med andre ord ikke tilskud til de faktiske udgifter, som for eksempel broafgift eller færgebilletter. I kan få yderligere oplysninger på Befordringstilskud ved indkvartering Er medarbejderen indkvarteret under uddannelsen, kan han eller hun få befordringstilskud til udog hjemrejse i forbindelse med: uddannelsens begyndelse og afslutning, og weekender og søgnehelligdage Der er mulighed for at få tilskud til op til 400 km pr. rejse pr. dag. Det er ikke længere muligt at få tilskud til befordring mellem indkvarteringssted og kursussted. Er der andre udgifter end deltagerbetalingen, når medarbejderen sendes på AMU-kursus? Nej, kun hvis der er tale om afvikling af kurset uden for normal arbejdstid eller for eksempel på virksomheden. Det er ikke sikkert, at AMU-udbyderen kræver ekstra betaling for en sådan tilrettelæggelse. Ekstrabetaling, som alene kan vedrører den fleksible afholdelse, kan maksimalt udgøre 140 kr. pr. deltager pr. dag, skal være annonceret i forbindelse med tilmeldingen af medarbejderne, og den skal kunne dokumenteres af udbyderen. Hvis nogle udbydere kræver yderligere betaling for AMU-kurser, der foregår på normale vilkår, bør det afvises. Du kan eventuelt kontakte DI. 14

15 Vær opmærksom på, at skolerne får ekstra tilskud fra staten til kurser, som gennemføres f.eks. uden for normal arbejdstid. Hvad koster det at sende medarbejdere på AMU-kursus, hvor der er certifikat? Det koster normalt ikke ekstra, hvis der er tale om AMU-kurser, som leder frem til udstedelse af certifikater eller særlige beviser - men der er undtagelser. Ekstra gebyrer skal oplyses over for virksomheden inden kursustilmelding. I nogle tilfælde er det medarbejderen, der betaler gebyret for det særlige bevis eller certifikat - i andre tilfælde er det virksomheden. Det afhænger af de aftaler, der er truffet mellem virksomheden og medarbejderne eller aftalt i overenskomsten. I kan eventuelt kontakte det relevante brancheservicecenter i DI for nærmere information. Hvordan håndterer I et afslag på VEU-godtgørelse, som I ikke er enige i? Hvis I ikke er enige i et afslag på VEU-godtgørelse, skal I sende en klage til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg inden fire uger. Det vil fremgå af hvert enkelt afslag, hvordan klagen skal skrives. 15

16 Deltagerkreds Her finder I en række svar på, hvem der kan deltage i et AMU-kursus. Hvilke medarbejdergrupper har adgang til AMU? Alle medarbejdere, der har fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark, har adgang til AMU-kurser. Er der tale om medarbejdere, der ikke har bopæl i Danmark, skal virksomheden dokumentere over for skolen, at medarbejderen er ansat på normale vilkår at medarbejderen har faktisk og reel beskæftigelse. For at sikre, at medarbejderen sprogligt vil være i stand til at følge undervisningen med tilfredsstillende resultat, kan det forud for optagelse til et AMU-kursus pålægges medarbejderen at gennemføre en test i undervisningssproget. AMU kan udbydes såvel på dansk som andre sprog eller med en kombination af dansk og andre sprog. Har selvstændige adgang til at deltage i AMU-kurser? Ja, selvstændige erhvervsdrivende har adgang til AMU. Har efterlønnere/pensionister adgang til at deltage i AMU-kurser? Målgruppen for AMU-kurserne er beskæftigede, men pensionister/efterlønnere kan deltage i AMU som led i deres beskæftigelse i virksomhederne. Der kan være tilfælde, hvor efterlønnere/pensionister fortsat arbejder som lønmodtagere et mindre antal timer og derfor kan være berettiget til godtgørelse ved deltagelse i AMU-kursus i de timer/dage, hvor de normalt arbejder. Kan en elev/ lærling deltage i et AMU-kursus? Hvis det pågældende AMU-kursus ikke er en del af den erhvervsuddannelse, eleven følger, så kan eleven/lærlingen deltage i kurset. Men der kan ikke opnås VEU-godtgørelse eller tilskud til befordring til elever og lærlinge, der er i gang med en erhvervsuddannelse. Hvilke regler gælder for deltidsansatte, når de skal på AMU-kursus fuldtid? Deltidsansatte kan deltage på AMU-kursus, men der kan kun udbetales VEU-godtgørelse for det antal timer, der aflønnes for. Hvis virksomheden udbetaler løn for et fuldtidskursus, kan der udbetales fuld VEU-godtgørelse. Læs mere på VEUG.dk. Er der mulighed for særlig hjælp og støtte under et AMU-kursus? Ja, men normalt kun i form af it-støtte. På EfterUddannelse.dk kan I markere, hvis en kursist har behov for støtte. AMU-udbyderen vil så vurdere dette og eventuelt indkalde medarbejderen til en test. Støtten består ofte i, at medarbejderen får udleveret en it-rygsæk og bliver instrueret i brug af denne. Rygsækken består af en bærbar computer og en scanner. Det undervisningsmateriale, der benyttes på AMU-kurset, vil ofte være indlæst på computeren. Ordningen er gratis. Også medarbejdere med fysiske handicap kan få hjælp. Spørg din AMU-udbyder eller dit VEUcenter om mulighederne. 16

17 Medarbejderens kompetencer før kurset Her finder I spørgsmål om og svar på samspillet mellem AMU-kurserne og medarbejderens kompetencer før kurset. Er undervisningssproget altid dansk? Nej, undervisningen kan afholdes på andre sprog end dansk. Hvis undervisningen foregår på andre sprog end dansk, vil det fremgå ved annonceringen af AMU-kurset. I kan også henvende jer til AMU-udbyderen, hvis I ønsker undervisningen gennemført på fremmedsprog. Afholdes der AMU-kurser for flygtninge/indvandrere? Der er særlige muligheder for medarbejdere, der ikke kan tilstrækkeligt dansk til at få fuldt udbytte af almindelige AMU-kurser. Eksempler er Dansk som andetsprog Særlige uddannelsesforløb for flygtninge og indvandrere Forlængelse af de enkelte AMU-kurser for flygtninge og indvandrere med op til 25 pct. Praktik i et AMU forløb I kan få mere at vide ved at kontakte AMU-udbyderen. Kan I få testet medarbejdernes læse-skrive-regne færdigheder i AMU? Medarbejdere, der deltager i AMU-kurser eller individuel kompetencevurdering (IKV) via AMU, har mulighed for og ret til at få vurderet deres basale færdigheder i læsning, skrivning og matematik. I kan få vejledning om evt. efterfølgende undervisning via den forberedende voksenuddannelse (FVU) eller ordblindeundervisning. For medarbejdere i AMU s målgruppe er der ikke deltagerbetaling for IKV, ligesom der også er mulighed for lønrefusion, hvis IKV en foregår i arbejdstiden. I kan kontakte det lokale VEU-center eller et lokalt VUC-center for at få igangsat FVUundervisning eller ordblindeundervisning. Det er også muligt at kombinere FVU-undervisning og AMU-kurser. I kan kontakte AMUudbyderen om disse muligheder. Kan alle medarbejdere få vurderet deres realkompetencer i AMU? Alle medarbejdere, der har adgang til AMU-kurser, har også adgang til at få vurderet deres realkompetencer i AMU. I AMU kaldes realkompetencevurdering for individuel kompetencevurdering (IKV). Hvilke realkompetencer kan medarbejderen få vurderet i AMU? Realkompetencer er alt det, den enkelte medarbejdere kan og ved uanset hvor og hvordan det er lært. Det kan være lært gennem arbejdslivet, kurser i privat regi eller måske gennem aktiviteter i fritiden. I AMU kan den enkelte medarbejder få vurderet den del af sine realkompetencer, der svarer til alt det, den enkelte medarbejder kunne have lært, hvis hun eller han havde gennemført et eller flere AMU-kurser. 17

18 Hvad kan en realkompetencevurdering i AMU bruges til? En individuel kompetencevurdering i AMU kan for medarbejderen i princippet resultere i to forskellige former for anerkendelse af den enkeltes realkompetencer. De to anerkendelsesformer er: Anerkendelse i form af AMU-uddannelsesbevis(er), når AMU-udbyderen har vurderet, at medarbejderen har kompetencer, der svarer til det, medarbejderen kunne have lært ved at gennemføre et helt sepcifikt AMU-kursus. I så fald udskrives der kursusbevis. Anerkendelse i form af et AMU-kompetencebevis, når AMU-udbyderen har vurderet, at medarbejderen har kompetencer, der svarer til en del af et specifikt AMU-kursus I virkelighedens verden er det kun den første mulighed, der benyttes, og det er tilmed langt fra alle AMU-udbydere, der gør brug af muligheden. Medarbejderne kan også få en IKV i forhold til en AMU-pakke altså i forhold til en række AMUkurser. En IKV kan også i nogle tilfælde bruges til afklaring af, hvad medarbejderen mangler for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse. 18

19 Kvalitet og resultat Her kan I finde svar på, hvordan I kan finde information om kursernes kvalitet mv. Hvordan sikrer virksomheden, at undervisningen har den kvalitet, I ønsker? Det er en god ide at have en tæt dialog med AMU-udbyderen om et givet uddannelsesforløb for at afstemme forventningerne - også til kvalitet. I kan også indgå en samarbejdsaftale med udbyderen, hvor I aftaler krav og ønsker til kvalitet. Det er f.eks. en god ide at sikre sig, at medarbejderen arbejder med relevante undervisningsmaterialer, og at undervisningsfaciliteterne er tidssvarende. Kan I få at vide, hvad kursisterne mener om AMU-kurserne? Kursisterne svarer løbende på spørgeskemaer om AMU-kursernes kvalitet. Disse svar er samlet på Hvordan er jeg sikker på, at AMU-udbyderne følger gældende love og regler? Er I det mindste i tvivl om, at det, I aftaler med en AMU-udbyder, er i overensstemmelse med gældende love og regler, er det en god ide at få AMU-udbyderen til skriftligt at garantere, at gældende love og regler er overholdt. Hvis virksomheden kontaktes af en privat virksomhed, som ikke selv er godkendt som AMUudbyder, har I krav på at få at vide, hvem godkendelsen udlånes fra, og eventuelt få en garanti fra udlåneren om, at reglerne overholdes. 19

20 Andet Her kan I finde en række spørgsmål og tilhørende svar, som er tværgående. Hvor kan I klage, hvis I er utilfreds med AMU-udbyderens ydelser eller priser? Det er AMU-udbyderens daglige ledelse, der på vegne af bestyrelsen har ansvaret for drift, udbud og kvaliteten i uddannelserne samt prisfastsættelser af særlige ydelser. En eventuel klage skal derfor først rettes til udbyderen, men der kan også klages til Undervisningsministeriet. Er medarbejderne på kursus i 37 timer, når de er af sted i en uge? Ja, et ugekursus på AMU svarer til 37 timer og en dag til 7,4 timer, og udbyderen skal afholde undervisning i samtlige timer. I skal dog være opmærksomme på, at AMU-udbyderne regner i lektioner, som ofte er kortere end en hel time, og medarbejdere kan derfor have en kortere reel arbejdstid end normalt. Det kan forekomme, at et kursus afholdes med mere end 7,4 timer om dagen, så et 37 timers kursus f.eks. ikke afholdes på 5 dage, med f.eks. 4 eller 4½ dage. Dette er lovligt, men skal fremgå ved udbuddet. Bemærk, at I ikke i denne situation kan få VEU-godtgørelse for med end 7,4 timer pr. dag. I nogle tilfælde kan det dog være nødvendigt, at medarbejderen bruger noget af sin fritid på at forberede sig, hvis medarbejderen har svært ved at tilegne sig stoffet på den afsatte tid. Dette kan især ske ved certifikatkurser, der afsluttes med en prøve. Det er i så fald medarbejderens eget ansvar og egen tid. Er der undervisning på AMU uden undervisere? Der skal altid være en underviser til stede på et AMU-kursus. Det er ikke muligt i AMU at afholde planlagt undervisning og selvstudie uden en underviser. Også ved fjernundervisning skal der stå en underviser til rådighed. Kan en medarbejder gå på et AMU-kursus uden at bestå? Medarbejderen kan i visse tilfælde gå på et AMU-kursus uden at få bevis, især på kurser, hvor der aflægges afsluttende prøve, f.eks. på nogle certifikatkurser. Det er AMU-udbyderen og den enkelte underviser, der afgør, om kursisten har nået kursets mål, så der kan udstedes kursusbevis. Hvis medarbejderen ikke får sit bevis, sørger skolen normalt for at tilbyde en anden mulighed for at fuldføre og bestå kurset uden at skulle starte helt forfra. Virksomhederne bliver ikke automatisk orienteret. Kan en medarbejder bestå/få bevis for et AMU-kursus, hvis medarbejderen er fraværende på en del af AMU-kurset? Ja, det kan lade sig gøre, da det er underviseren, der vurderer, om den enkelte medarbejder har nået AMU-kursets mål, selv om vedkommende har haft fravær på en mindre del af kurset. Fjernundervisning og digital læring AMU-kurser kan indeholde eller foregå som fjernundervisning. Ved fjernundervisning forstås en tilrettelæggelse, hvor kursisten er adskilt fra underviseren, men hvor kursisten har en eller anden form for adgang til underviseren i løbet af den periode, hvor fjernundervisningen foregår. 20

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Kan VEU-godtgørelsen udbetales til virksomheden, selv om uddannelsen foregår uden for normal arbejdstid, hvis virksomheden kompenserer i form af løn,

Kan VEU-godtgørelsen udbetales til virksomheden, selv om uddannelsen foregår uden for normal arbejdstid, hvis virksomheden kompenserer i form af løn, Redaktionen er afsluttet den 7. januar 2013. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til DI

Læs mere

AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3

AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3 Redaktionen er afsluttet den 7. januar 2011. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til DI

Læs mere

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3 Redaktionen er afsluttet den 11. januar 2011. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program VEU CENTER-sammen gør vi det lettere at tage på voksenog efteruddannelse

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Fondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

Kursuskatalog. Fremstilling af produktionsværktøj

Kursuskatalog. Fremstilling af produktionsværktøj Kursuskatalog Fremstilling af produktionsværktøj Side 2 af 10 Maskin og værktøjsteknik 2 fremstilling af produktionsværktøj Udskrevet den 05-03-2012 Praktisk information om AMU Hvor foregår kurserne? AMU-kurserne

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område 2012

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område 2012 Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område 2012 Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især godschauffører og lagerog terminalmedarbejdere,

Læs mere

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond 3. Udg. - December 2015 1 Forord Er du ansat et rederi der er medlem af Danmarks Rederiforening, Bilfærgernes Rederiforening eller Rederiforeningen

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK 2017 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE 2 0 1 6 FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE n D A N S K E S E R V I C E S U D V I K L I N G S F O N D Formålet for Danske Services Udviklingsfond, DSU, er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser

www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser 2014 Sådan tilmelder du dig efteruddannelse Tilbuddene er mange, når det gælder efteruddannelse. Hvis du overvejer at efteruddanne dig,

Læs mere

AMU-KURSER UDVALGTE KURSER FRA NEXTKBH.DK - 1. SEPTEMBER 2017

AMU-KURSER UDVALGTE KURSER FRA NEXTKBH.DK - 1. SEPTEMBER 2017 HAR DU BRUG FOR HJÆLP? RING 33 88 09 00 AMU-KURSER Tjek nextkbh.dk om der er nye kurser, nye kursusdatoer eller om kurser er booket/aflyst. INDHOLDSFORTEGNELSE 01 02 03 04 06 AMU-kurser For ansatte og

Læs mere

Vi byder dig velkommen til TEC på kursus 2015

Vi byder dig velkommen til TEC på kursus 2015 KURSER 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen på TEC Vi byder dig velkommen til TEC på kursus 2015 I dette katalog finder du en oversigt over kurser- og efteruddannelsesmuligheder inden for de fagområder,

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse BEK nr 1475 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 077.90S.541 Senere ændringer

Læs mere

Bilag til. aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Bilag til. aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser Bilag til aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser 1. Definition af udlicitering/indledning Ved udlicitering forstås, at en institution, der af Ministeriet for Børn

Læs mere

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse BEK nr 877 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j. nr. 021.60M.391

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Saltvandsindsprøjtning til erhvervsuddannelserne

Saltvandsindsprøjtning til erhvervsuddannelserne Nr. 1 - marts 2011 Saltvandsindsprøjtning til erhvervsuddannelserne Virksomheder og elever, der ønsker mere faglighed og flere udfordringer i erhvervsuddannelserne, har nu fået nye muligheder. De nye muligheder

Læs mere

Peter Rimfort CO-industri

Peter Rimfort CO-industri Peter Rimfort CO-industri e Ved forhandlingerne på det private arbejdsmarked i 2007 blev der i mange overenskomster etableret kompetenceudviklingsfonde Fondene blev etableret 2 efter oplevelser med lukning

Læs mere

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud.

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE 6 INDUSTRIENS OVERENSKOMST OG INDUSTRIENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet FOR NÆRMERE INFORMATION KONTAKT: AMU-Fyn Tlf. 66 13 66 70 Vi uddanner folk www.amu-fyn.dk Petersmindevej 50 5000 Odense C Tlf: 6613 6670 C. F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf: 6613 6670 13290315

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2016 og 1. halvår Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2016 og 1. halvår Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2016 og 1. halvår 2017 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Beredskabsplan for EfterUddannelse.dk. Resumé

Beredskabsplan for EfterUddannelse.dk. Resumé Beredskabsplan for EfterUddannelse.dk Resumé Beredskabsplanen beskriver, hvordan virksomheden/den selvstændigt erhvervsdrivende forholder sig, hvis det pga - længerevarende tekniske årsager - ikke er muligt

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Håndbog for samarbejdspartnere

Håndbog for samarbejdspartnere Håndbog for samarbejdspartnere Intro Velkommen til Erhvervsakademiet Nordsjælland. Som Erhvervsakademi dækker vi et bredt område af uddannelser og kurser. Vores mål er at være regionens kvalificerede uddannelsespartner

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for turistbusområdet

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for turistbusområdet Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for turistbusområdet Dette handler om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af primært turistbuschauffører, inden for AMU, erhvervsuddannelser

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse

Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse DI Nyhedsbrev Den 31. oktober 2017 Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse Natten til søndag indgik DA, LO og regeringen en trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU). Aftalen

Læs mere

Hvad er realkompetencer?

Hvad er realkompetencer? Hvad er realkompetencer? Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet Tanken er at anerkende en persons samlede erfaringer fra uddannelse,

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 MED OPDATEREDE KILOMETER- TAKSTER FRA JULI 2009 2 DS Uddannelsesafdeling FORORD Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål om VEU-godtgørelse. Hvis der

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Tilmelding af kursister på Efteruddannelse.dk Ansøgning om VEU- godtgørelse og befordringstilskud på Efteruddannelse.

Efteruddannelse.dk. Tilmelding af kursister på Efteruddannelse.dk Ansøgning om VEU- godtgørelse og befordringstilskud på Efteruddannelse. Brugermanual til Efteruddannelse.dk Tilmelding af kursister på Efteruddannelse.dk Ansøgning om VEU- godtgørelse og befordringstilskud på Efteruddannelse.dk Indhold Rettigheder på efteruddannelse Side 3

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj Kompetenceudviklings fonde - et fagligt værktøj 2 Indhold Kompetenceudviklingsfonde et fagligt og personligt værktøj s. 5 Kompetenceudviklingsfonde i din overenskomst s. 7 Kompetenceudviklingsfonde: IKUF

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige I medfør af 26 a, stk. 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, fastsættes

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012 Jobrotationsordninger Danish Crown 19. April 2012 Bjarke Thomsen Ansat i Danmarks største rekrutterings- og outplacement virksomhed afdelinger i alle kommuner Hovedopgaven er at gøre vores lagerbeholdning

Læs mere

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område 1. udgave - Juni 2009 Forord Er du omfattet af en overenskomst med tilknytning til en af de kompetenceudviklingsfonde, der er etableret indenfor det maritime

Læs mere

KOM VIDERE MED AMUKURS.DK Sådan finder og tilmelder du dig kurser på amukurs.dk

KOM VIDERE MED AMUKURS.DK Sådan finder og tilmelder du dig kurser på amukurs.dk KOM VIDERE MED AMUKURS.DK Sådan finder og tilmelder du dig kurser på amukurs.dk AMUKURS.DK DANSK METAL 1 INDHOLD 3 HVAD ER AMUKURS.DK HVAD KAN JEG PÅ AMUKURS.DK? SÅDAN BRUGER DU AMUKURS.DK 4 SØG EFTER

Læs mere

Efteruddannelse og kompetenceudvikling

Efteruddannelse og kompetenceudvikling Efteruddannelse og kompetenceudvikling Mette Marcussen - SUS Lersø Parkallé 21 2100 København Ø Tlf. 32 54 50 55 Mail. mm@sus-udd.dk www.susudd.dk AMU Arbejdsmarkedsuddannelser AMU er korterevarende uddannelser

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse og professionshøjskoler samt private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Institutionsafdelingen

Læs mere

B-SOSU Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler

B-SOSU Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler Høring over AMU-bekendtgørelse kvitterer med dette høringssvar for Børne- og undervisningsministeriets henvendelse vedrørende høring over udkast til ny bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser. Indledningsvist

Læs mere

Brugerguide. Kursister

Brugerguide. Kursister Brugerguide Kursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 1. Kursussøgning 5 2. Kursustilmelding 9 3. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 20 Kolofon 4. Kursistens side 29 Brugerguide

Læs mere

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. 12. 2013 og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Læs mere

Initiativer på erhvervsrettet VEU

Initiativer på erhvervsrettet VEU Initiativer på erhvervsrettet VEU Regeringen har som målsætning, at flere ufaglærte voksne skal være faglærte, hvilket skal opnås via den netop vedtagne erhvervsuddannelsesreform. Der udbydes samtidig

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail

Læs mere

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter.

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE HVEM KAN FÅ TILSKUD? 5 SÅDAN GØR DU 6 HVIS JEG GERNE VIL

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 27. marts 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Først til efteråret kender vi det præcise indhold af den nye EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den. Derfor er det vanskeligt for

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse. Nye vilkår Flere muligheder Større effekt

Arbejdsmarkedsuddannelse. Nye vilkår Flere muligheder Større effekt Arbejdsmarkedsuddannelse Nye vilkår Flere muligheder Større effekt J A N U A R 2 0 0 4 2 3 Efteruddannelse et fælles ansvar DA og LO vil med denne lille pjece signalere, at begge sider af arbejdsmarkedet

Læs mere

Efteruddannelse. planlægning

Efteruddannelse. planlægning Lærlingedannelse Efteruddannelse planlægning Nye Mulighederne i overenskomsterne. TR og AMR konference 2017 Lærlinge og efteruddannelseplanlægning samt overenskomst med uddannelse indenfor elbranchen Benny

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Værdibaseret ledelse i praksis

Værdibaseret ledelse i praksis Værdibaseret ledelse i praksis Ny lederuddannelse - pilotprojekt Afholdes i Skanderborg og Odder af Tradium Erhverv i samarbejde med Odder Erhvervs & Udviklingsråd, Skanderborg Erhvervsudvikling og Business

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

HK Privat og HORESTAs Kompetenceudviklingsfond. Kompetenceudviklingsfond

HK Privat og HORESTAs Kompetenceudviklingsfond. Kompetenceudviklingsfond HK Privat og HORESTAs Kompetenceudviklingsfond Kompetenceudviklingsfond Hvad er kompetenceudviklingsfonden? Kompetenceudviklingsfonden er etableret af HORESTA Arbejdsgiver og HK-Privat for at yde tilskud

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

Uddannelsen. Uddannelsens omfang og varighed. 8. Uddannelsesstedets underskrift. Ansøgning modtaget den: Navn. Adresse. E-mail. Uddannelse/fagtitel:

Uddannelsen. Uddannelsens omfang og varighed. 8. Uddannelsesstedets underskrift. Ansøgning modtaget den: Navn. Adresse. E-mail. Uddannelse/fagtitel: Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Se i vejledningen, hvem der skal udfylde skemaet. 1. Attestation for modtagelse hos administrator (Udfyldes af administrator) Ansøgning modtaget den:

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017 Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 19. maj 2017. Nr. 498. Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag I medfør af 11,

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Kursussøgning. Indledning. Orange søgebjælke

Kursussøgning. Indledning. Orange søgebjælke Kursussøgning på Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kursussøgning... 3 Indledning... 3 Orange søgebjælke... 3 Fritekstsøgning via feltet Find... 4 Find: Søg på fag/kursus vha. søgeforslag...

Læs mere

Ansøgning om tilskud til uddannelse for medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten mellem TEKNIQ og HK/Privat

Ansøgning om tilskud til uddannelse for medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten mellem TEKNIQ og HK/Privat Ansøgningen udfyldes og indsendes inden kursusstart Selvvalgt uddannelse (sæt X): Virksomhedsansøgt uddannelse (sæt X): Firmanavn: Adresse: CVR-nr.: Tlf.nr.: Postnr.: By: E-mail Registreringsnr.: Kontonr.:

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode: Status (EUU): Status (UVM): xxxxx Facility Management værdier og jobområde FM værdier og jobområde 2,0 dage. 01-05-2012 og fremefter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere