SCENEKUNST KONFERENCE Rapport fra konference den 11. november

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCENEKUNST KONFERENCE 2005. Rapport fra konference den 11. november"

Transkript

1 SCENEKUNST KONFERENCE 2005 Rapport fra konference den 11. november

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund for konferencen 4 Program 5 Konferenceoplæg af Rhea Leman 6 Bevægelighed i teaterlandskabet og -støtten artikel af Jørn Langsted 8 Teaterpolitisk stoleleg - artikel af Me Lund 11 Kickstart ved Rhea Leman 16 Han var et stort talent - nu er han død monolog af Ditte Hansen 18 Paneloplæg om den aktuelle situation 20 Debat mellem panel og sal 21 Kulturminister Brian Mikkelsens tale 24 Rundbordssamtale 27 Workshops 30 Forslag til ændringer af støttestrukturen 35 Afslutning ved Rhea Leman 39

4 KONFERENCE OM STØTTESTRUKTUREN OMKRING SCENEKUNSTEN 2005 Kunstrådets Scenekunstudvalgs konference om støttestrukturen omkring dansk scenekunst fandt sted 11. november 2005 på Kunstakademiets Arkitektskole i København. Her mødtes 134 scenekunstnere, politikere, organisationsfolk og embedsmænd for at diskutere de aktuelle problemstillinger i den nuværende støttestruktur, samt for at skitsere visioner, behov og forslag til en forbedring af forholdene for den danske scenekunst. Denne rapport er en opsummering af konferencedagens mange oplæg, indslag og drøftelser. Konferencedeltagernes diskussioner og ytringer er forsøgt refereret så omfattende og ordret som muligt, men sandsynligvis er det ikke lykkedes referenten at få samtlige udtalelser med. BAGGRUND FOR KONFERENCEN Kunstrådets scenekunstudvalg er af den opfattelse, at den nuværende offentlige støttestruktur omkring den danske scenekunst ikke i tilstrækkelig grad tilgodeser den kunstneriske udvikling. Scenekunstudvalget har derfor sat begrebet flow på sin dagsorden, og efterlyser kort og godt en større fleksibilitet og udveksling mellem de forskellige områder i strukturen. Når scenekunstudvalget taler om et behov for flow mellem de forskellige niveauer i støttestrukturen, så skal det forstås i den betydning, at der generelt bør skabes mulighed for, at systemet dels sikrer, at nye scenekunstnere og scenekunstneriske initiativer kan optages i støttesystemet, og dels skal det gøres muligt, at de kunstnere, grupper og initiativer, der har vist den fornødne kunstneriske kvalitet, kan bevæge sig fra ét område i støttestrukturen til ét andet. Som støttestrukturen er indrettet i dag, så kan den groft opdeles i fem hovedområder/niveauer med udgangspunkt i hvor bevillingerne kommer fra : 1 Det Kgl. Teater, der støttes af staten. 2 Landsdelsscenerne, Den Jyske Opera, Det Danske Teater og Peter Schaufuss Balletten, ligeledes med offentlig støtte, i forlængelse af strukturreformen stort set rene statsteatre. 3 De store teatre i Storkøbenhavn (Hovedstadens Teater), i forlængelse af strukturreformen rene statsteatre. 4 Egnsteatre og små storbyteatre, støttet af kommunerne med refusion/støtteandel fra staten. 5 Enkeltprojekter og teatre, støttet af Kunstrådets Scenekunstudvalg. Med dette som afsæt inviterede scenekunstudvalget en række kunstnere, politikere og andre væsentlige aktører på scenekunstens område til konferencen 11. november 2005 for at drøfte de aktuelle problemstillinger, og ikke mindst med henblik på at udveksle visioner og komme med forslag til forbedring til fordel for udviklingen af scenekunsten. Formiddagen var afsat til at diskutere problemerne i den aktuelle støttestrukturs tegn, mens eftermiddagen var helliget visionerne for fremtiden. Forud for konferencen havde scenekunstudvalget udsendt inspirationsmateriale til konferencen bestående af oplæg fra udvalgets formand Rhea Leman samt artikler forfattet til lejligheden af henholdsvis professor Jørn Langsted og journalist Me Lund. 6

5 KONFERENCEPROGRAM : Indskrivning og morgenkaffe : Velkomst ved Rhea Leman, formand for Kunstrådets Scenekunstudvalg : Præsentation af dagens program ved konferencedagens leder Erik Aschengreen, lektor og journalist : Kunstnerisk indslag oplæg til dagens drøftelser : Belysning af den nuværende struktur omkring den danske scenekunst. Korte oplæg fra panel bestående af Jens Kjær Christensen, medlem af Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg (EL); Claus Reiche, Udviklingschef KulturPrinsen i Viborg; Tina Gylling Mortensen, skuespiller, leder af Mammutteatret; Palle Granhøj, kunstnerisk leder af Granhøj Dans; Lasse Bo Handberg, Teaterchef BaggårdTeatret; Simon Boberg, dramatiker og kunstnerisk leder af Plan B samt Ina-Miriam Rosenbaum, medlem af Kunstrådets Scenekunstudvalg. Scenekunstudvalget Kongens Nytorv København K Telefon Telefax : Debat mellem sal og panel : Frokost : Kulturminister Brian Mikkelsen taler : Præsentation af eftermiddagens program, som har fokus på, hvad vi kan gøre ved de problemer, som er blevet afdækket i løbet af formiddagen : Rundbordssamtale mellem Mogens Jensen, kulturpolitisk ordfører fra S; Ellen Thrane Nørbye, kulturpolitisk ordfører fra V; Jokum Rohde, dramatiker; Ellen Nyman, skuespiller og performer og Erik Pold, koreograf og performer. Ordstyrer: Gerz Feigenberg, dramatiker og instruktør : Workshops. I grupper på ca. 8 personer drøftes løsningsforslag på problemer, som formiddagens debat har skitseret : Kaffepause samt kunstnerisk indslag : Fremlæggelse af resultaterne af eftermiddagens workshops : Afrunding ved Rhea Leman : Fælles middag

6 KONFERENCEOPLÆG SCENEKUNSTUDVALGETS FORMAND RHEA LEMAN UDSENDT FØR KONFERENCEN 2. november 2005 Kære konferencedeltager Scenekunstudvalget ser frem til den 11. november, hvor vi håber at få en spændende og dynamisk dag sammen. Vi er er meget glade for, at du har sagt ja til at deltage, og ser frem til at skulle drøfte fremtiden for dansk scenekunst. Gennem tiderne har de lovgivningsmæssige og økonomiske rammer for den danske scenekunst gennemgået en stor udvikling. Fra i første omgang udelukkende at omhandle Det Kongelige Teater til i dag, hvor der er skabt grundlag for en mangfoldighed af scenekunstnerisk produktion og formidling dels på større institutionsteatre, men også på mindre scener, i gymnastiksale, på gågader og mange andre steder. Udviklingen af scenekunstens område afspejler den demokratisering, der generelt er sket i det danske samfund gennem de seneste mere end 30 år. Scenekunstudvalget Kongens Nytorv København K Telefon Telefax Omkring scenekunsten er der skabt rammer for, at der med offentlige tilskud kan produceres scenekunst for både børn og voksne, og indenfor stadig flere udtryksformer som f. eks moderne dans, performance, musikdramatik og nu også nycirkus. Der er etableret ordninger til nedsættelse af billetpriser, og formidlingsarbejdet på det internationale område er ved at blive løbet i gang. Der er også kommet flere og bedre muligheder for at uddanne sig på scenekunstens område. Det er for eksempel ikke længere nødvendigt at rejse til udlandet for at uddanne sig som moderne danser. Vi har fået en dramatikeruddannelse, og der er blevet oprustet på efteruddannelsesområdet indenfor børneteaterområdet. Sådan er der gennem tiden skabt stadig flere initiativer, der samlet set skaber en struktur og lægger en økonomisk ramme for scenekunsten og snarest med den kommende strukturreform sker der nye ændringer og tiltag. Men der er brug for at se teaterlandskabet som et samlet hele, hvis vi skal sikre en fortsat kvalitativ og kunstnerisk udvikling af scenekunsten i Danmark. Vi bliver nød til at erkende, at de forskellige lag i den scenekunstneriske fødekæde har brug for hinanden er indbyrdes afhængige. Man kan for eksempel umuligt forestille sig, at de større institutionsteatre alene kan udvikle nyskabende scenekunst uden også at samarbejde med de professionelle kunstnerisk eksperimenterende scenekunstnere, som udgør det niveau i fødekæden, der ikke er begunstiget med trygge økonomiske arbejdsbetingelser. Kunstnere hvis eksperimenterende arbejde er med til at forny scenekunsten. Til konferencen fredag den 11. november 2005 har Kunstrådets Scenekunstudvalg inviteret en række af de centrale aktører til at debattere aktuelle dilemmaer og problemstillinger på scenekunstens område. Tanken er, at ikke mindst politikere og kunstnere skal være i direkte dialog, og at der forhåbentlig kommer noget positivt ud af dette møde. 8

7 Konferencens drøftelser vil tage udgangspunkt i et program bestående af oplæg og samtaler med politikere og kunstnere, og som inspiration for dagens drøftelser har vi bedt henholdsvis professor Jørn Langsted og journalist Me Lund om at komme med deres syn på scenekunstens udfordringer anno Kulturminister Brian Mikkelsen vil tale på konferencen, og der vil ligeledes blive præsenteret kunstneriske indslag. Det er Scenekunstudvalgets ønske, at der ved en workshop om eftermiddagen kan blive skitseret en række konkrete forslag til politiske initiativer, som kan medvirke til at fremtidssikre dansk scenekunst. Med håb om en livlig og konstruktiv konference. På vegne af Kunstrådets Scenekunstudvalg Rhea Leman formand

8 INSPIRATION TIL KONFERENCEN ARTIKEL 1 UDSENDT FØR KONFERENCEN INDHOLDSFORTEGNELSE Bevægelighed i teaterlandskabet og -støtten Af Jørn Langsted, oktober 2005 Frie midler i kunstpolitikken kan meget hurtigt blive bundne midler. Specielt tydeligt er det måske i den del af kunststøtten, der retter sig mod kollektive kunstarter, scenekunst og musik, fordi det dér i sagens natur også er produktionsapparater og dertil hørende opsamlede kunstneriske erfaringer, man støtter. Intentionen med frie midler er jo ellers netop, at de skal kunne disponeres til det nye og uforudsete, til eksperimenter og nyudviklinger. Når man kan tale om, at de frie midler bliver bundne, så hænger det sammen med, at der findes støttemodtagere, der én gang har bevist deres kunstneriske værd og fået offentlig støtte, og som bliver ved med at være interessante, nyudviklende og støtteværdige og derfor år efter år rimeligt og fornuftigt nok bliver ved med at modtage støtte. Støtte modtager de fra de frie midler, der så i en vis forstand jo da fortsætter med at være frie, men som jo reelt bliver bundne. Problemet opstår i et kunststøttesystem, der opererer med båse, hvor det er svært at komme fra den ene bås til den anden. Bevægeligheden i det samlede støttesystem er for ringe, kan man hævde. Vi har mindst 5 båse i dansk teaterliv: 1. Det Kgl. Teater, der støttes omfattende af staten. 2. Landsdelsscenerne, Den Jyske Opera, Det Danske Teater og Peter Schaufuss Balletten, også med substantiel offentlig støtte, fremover stort set rene statsteatre. 3. De store teatre i Storkøbenhavn (Hovedstadens Teater), fremover rene statsteatre. 4. Egnsteatre og små storbyteatre, støttet af kommunerne med refusion/støtteandel fra staten. 5. Enkeltprojekter og teatre, støttet af Kunstrådets Scenekunstudvalg. Disse båse har ikke noget med kunstnerisk kvalitet at gøre. De har noget at gøre med økonomiske og ressourcemæssige muligheder med deraf følgende driftsmæssig stabilitet. Det handler bl.a. om mulighederne for at kunne bedrive planlægning, der rækker ud over den enkelte sæson f. eks. både med hensyn til repertoire og engagementer af kunstnere. De ressourcemæssige muligheder har også noget at gøre med, hvilke typer af forestillinger med hvor mange medvirkende, man overhovedet har mulighed for at sætte op. Er man i øverste bås, kan man vælge at sætte forestillinger op med få medvirkende eller med mange medvirkende. Man har også ressourcer til store scenografier. Er man i nederste bås kan man kun vælge at sætte forestillinger op med få medvirkende. Og man har kun ressourcer til mere begrænsede scenografier. Ideelt set burde et teatersystem muliggøre bevægelighed op og ned i systemet. En kunstnergruppe burde f. eks. kunne få støtte i et par år af Scenekunstudvalget. Hvis kvaliteten og dynamikken var i orden, burde man derefter kunne blive egnsteater eller lille storbyteater. Og senere burde man kunne få plads i nogle af de øverste båse, hvis det stadig var interessant og vigtigt teater, man lavede. Systemet burde være generøst og åbnende. Og tilsvarende burde det være attraktivt for folk, der normalt arbejder i de øvre båse, at deltage i kunstnerisk spændende projekter i de nedre båse. En sådan bevægelighed eksisterer ikke i det danske teatersystem. Og ingen tager tilsyneladende ansvar for, at den kan komme til at eksistere på et ordentligt grundlag. Det nytter f. eks. ikke noget, hvis Scenekunstudvalget finder på at stoppe driftsstøtte til interessante teatre for at give plads til flere projekter. Dermed accepterer man jo bare den prop, der er i systemet mellem de nedre båse. Og man overlader det til dem, der får frataget driftsstøtten, selv at finde løsninger, hvis der findes nogen. 10

9 Det burde nok være et tema for teaterpolitikken at tage ansvaret for at åbne båsene og for at øge bevægeligheden til gavn for teaterkunstens udvikling, til gavn for nødvendig fornyelse og dermed i sidste ende til gavn for publikum, både det, der er der, og det, der kan komme. Og Scenekunstudvalget burde så også varetage en aktiv rolle som båseåbner ved at fungere som igangsætter og dynamo i forhold til nyetablering af egnsteatre og små storbyteatre. Hvad bør der gøres For nogle år siden foreslog et kulturministerielt udvalg en form for tvangsfornyelse, der bestod i at teaterchefer/-ledere ikke kunne være leder af et teater så længe som helst. Der skulle tvinges fornyelse igennem. Og egnsteatre skulle heller ikke kunne blive ved med at være egnsteatre i deres kommuner. Egnsteatertjansen skulle slås op med jævne mellemrum. Jeg tror ikke på den idé. Der er for meget tvang over det. Gulerod smager nok bedre end pisk. Men hvis man starter fra bunden af, så er det helt nødvendigt, hvis man vil fremme et vitalt scenekunstmiljø, at der bevilges nogle flere penge til uddeling gennem Scenekunstudvalget. Der er helt generelt alt for få frie midler til rådighed i teatersystemet. Scenekunstudvalget uddeler i dag vel kun 6-7 % af de offentlige midler, der anvendes på scenekunst i Danmark. Dermed bliver afdelingen for eksperimenter og nyudviklinger i teatersystemet underdimensioneret. En politisk målsætning burde være at fordoble andelen. Dernæst bør der satses på, at der i den kommende tid etableres flere egnsteatre og små storbyteatre. Selvom man da nok må forestille sig, at de nye storkommuner får rigeligt med ting at tage sig af i de nærmeste år, så er der også en del af dem, nok særlig dem, der har en købstad som centrum, der vil bruge kunst og kultur til at profilere sig på. Her vil det være vigtigt, at Kunstrådet, Scenekunstudvalget og Kulturministeriet presser på, informerer og videregiver gode idéer og erfaringer med egnsteatre. Egnsteaterordningen skal jo fortsætte sådan som vi kender den som en ordning med delt finansiering mellem stat og kommuner. Og selvom forhandlingsforløbet op til kommunalreformens lovvedtagelser ikke tydede på, at ministeriet agtede at fortsætte sit engagement i egnsteatrene, så endte det politiske forlig altså med status quo. Det er udgangssituationen, som også ministeriet må agere ud fra. Man kan godt frygte, at de profileringsbehov, som kunst og kultur forventes at skulle opfylde i storkommunerne, vil føre til, at kommunerne satser på tomme skaller (musik- og kulturhuse), hvor den internationale main stream kan komme forbi og give en optræden. Her vil det være vigtigt, at der i kommunerne ikke kun satses på at formidle kunst, men også på kunstproduktion. Gode eksempler (Odin Teatret og Holstebro, Møllen og Haderslev etc.) bør kunne videreformidles til kommuner, der måske er mere famlende og nye på scenekunstarenaen. Hvis det er nødvendigt for at få åbnet sluserne mellem niveau 5 og 4 i teaterstrukturen, at det bliver økonomisk mere attråværdigt for kommunerne at engagere sig i egnsteatre, så må staten være parat til at gøre det. Overskriften er bevægelighed og vitalitet i teaterkunsten. Desuden må staten fjerne eller øge den støttemæssige overgrænse for statens refusion af kommunernes udgifter til egnsteatre. I dag kan kommunen få statsrefusion af beløb op til 7,3 mio.kr. Det er svært at se nogen kunstnerisk begrundelse for denne overgrænse. Og når politikerne ellers snakker om, at egnsteatrene er for små enheder, så kan man så let som ingenting give dem muligheder for at blive større enheder. Det vil selvfølgelig ikke ske alle steder, men det bør være en mulighed, at kunstnerisk kraft kan vokse sig stor også ressourcemæssigt inden for egnsteaterordningens rammer. Noget tilsvarende bør gælde for de små storbyteatre. Det er bedre at hæve overgrænsen for refusionen end at tvangssammenlægge egnsteatre, som nogen politikere har foreslået. Et langsigtet og kontinuert animeringsarbejde og jeg tror ikke, det er noget, man klarer i en håndeven- 11

10 ding og et par lovændringer vil kunne være med til at øge bevægeligheden og fleksibiliteten i de nederste båse i den danske teaterstruktur. Hvad med de store teatre? Her handler problemet mest af alt om åbenhed i forhold til det samlede teatermiljø. Der må en nytænkning til, der gør det selvfølgeligt, at de ressourcer, samfundet stiller til rådighed for det enkelte teater, anvendes til fremme af det samlede teaterlandskab. Det kan ske ved at åbne husene for gæstespil, samproduktioner og andre udvekslinger mellem store teatre og mindre grupper og projekter. Desuden bør personalepolitikken på store teatre satse på, at det er til gavn for det samlede teatermiljø, at personalet animeres til at indhente erfaringer fra andre kunstneriske sammenhænge. Udlån, samproduktioner og orlov kunne være stikord. Desuden bør bevægeligheden sikres ved, at bestyrelserne for de store teatre tager udløbet af en chefkontrakt alvorligt og virkelig undersøger mulighederne og ikke bare (halv)automatisk satser på forlængelse af den siddende chef. Det danske teatersystem bør indstille sig på, at det er naturligt at være teaterchef i en periode af sit liv, og at det derefter også er naturligt at fortsætte karrieren som skuespiller eller instruktør. Derfor bør det være obligatorisk, at kunstnere som teaterchefer også vedligeholder deres kunstneriske kvalifikationer, mens de er chefer. Konklusioner Scenekunstmiljøet og teaterpolitikerne bør blive enige om, hvorvidt diagnosen er rigtig: Har vi behov for større bevægelighed i teaterlandskabet? Mit hovedargument handler ikke om Scenekunstudvalgets problemer med at skaffe plads til at kunne støtte nye folk med nye projekter. Det handler derimod om, at en vitalisering af dansk teater er pinende nødvendig, hvis kunstarten ikke skal ende på Teatermuseet før tid. Efter at have fået præciseret diagnosen kan man stille forslag til, hvordan bevægeligheden kan fremmes. Jeg har stillet nogle forslag. Andre kan sagtens tænkes. Det vigtige er, at teaterpolitikken indgyder mod og selvtillid, og at den kombinerer lovgivningsmæssige, økonomiske og strukturelle initiativer med holdningsmæssige ændringer. 12

11 INSPIRATION TIL KONFERENCEN ARTIKEL 2 UDSENDT FØR KONFERENCEN Teaterpolitisk stoleleg Af Me Lund, oktober 2005 Skal man slå eller slå et slag for dansk teater? Dilemmaet er klassisk, men har fået ny relevans i en tid, hvor alle taler om markedet, som om det var en destruktiv naturkraft, man intet kan stille op imod. Spørgsmålet er imidlertid, om ikke det vil skabe en ren winwin situation, hvis vi prøvede noget nyt og gjorde dansk teaterpolitik offensiv i stedet for defensiv. Det er ved lov forbudt at slå børn. Voksne må faktisk heller ikke slå hinanden, i hvert fald er det ikke længere velset, at cheferne langer ud efter medarbejderne på arbejdspladserne, eller at nabostridigheder udvikler sig til egentligt håndgemæng. Og når det alligevel sker, ryger det på avisernes spisesedler, og vi bliver alle sammen meget forargede. Men det er mærkeligt nok ikke forbudt at tæve kunst- og kulturlivet og ligefrem straffe med døden, når noget en forestilling, f. eks. - er gået skævt. Vi bliver ikke forargede, for tiden løfter vi ikke engang et øjenbryn. Så lukker vi teatret og lader bare falde, hvad ikke kan stå. Og så tror vi, at naturen går sin gang og sørger for, at den bedste kunst overlever, mens den svage sørgeligt, men retfærdigt, bukker under. Omtrent sådan kan man betegne den situation, teatret er havnet i. Her har interessen for selve kunsten udviklet sig til en nidkær optagethed af bundlinjerne, altså de økonomiske bundlinjer, vistnok alt sammen inspireret af erhvervslivet og de nye, liberale vinde, som uden diskussion er blevet svaret på alle vore bønner. Alle slår ud med hænderne og taler om markedet, når man antyder, at det kunstneriske niveau har været bedre. Alle er nemlig optaget af at være deres egen lykkes smed, ingen tør virke gammeldags og insistere på arbejdsro eller fællesskab. Alle løber rundt med tungen hængende langt ud af halsen for at indfri kravene til egenindtægt og belægningsprocent; der ansættes fundraisere i lange baner, og i stedet for at lave kunst sidder teaterfolket i de sene nattetimer og pønser på smarte reklamekampagner, før konkurrenterne får samme idé. Målet er naturligvis at være blandt de teatre, der overlever det brutale udskillelsesløb, tidens ugunst har sat i gang. Og når det kunstneriske niveau med mellemrum tager et herresving i den gale retning - og det er jo teatrets natur - eller når publikumstilgangen er vigende, hvad den jo er for de statsstøttede teatre under ét, tyer vi til vidundermidlet, den såkaldte professionalisering af bestyrelserne. De indgår resultatkontrakter, de måler og vejer og analyserer befolkningen og dens livsstil oppefra og nedefra, som enkeltpersoner og i fokusgrupper - alt sammen for at få objektive redskaber i hænderne til at styre og kontrollere produktionsprocessen og naturligvis for bedre at kunne markedsføre produktet, hvis ve og vel ingen til gengæld interesserer sig for. Den (u)naturlige teaterdød Slår alle disse strategier fejl, er vi som nævnt parate til at lukke butikken og sælge ud af inventaret. Det har vi vænnet os til, sådan gør vi i det logiske, private erhvervsliv. Og derfor er det nu osse blevet standard på teaterområdet, at vi blot trækker på skuldrene, når et teater dør en sund og naturlig død på markedskræfternes savanne efter et par dårlige forestillinger. Osse selv om det i realiteten er tævet ihjel af det uigennemsigtige præstationstyranni. I øvrigt godt hjulpet på vej af mediernes særdeles hårdt prioriterede nogle vil kalde det manglende - interesse for kunstarten. Situationen for scenekunsten er med andre ord et paradoks. Sejr og nederlag i ét. For på den ene side bliver der stadig solgt en kolossal masse billetter, i omegnen af 3,5 mio. om året hvad der altså stadfæsterden gamle sandhed om, at Danmark er en teatertosset nation, måske verdens mest teatertossede. Det krones 13

12 fra officiel side dels af den nye opera, dels af byggeriet af et nyt skuespilhus, der gerne skulle virke som en kunstnerisk vitaminindsprøjtning ikke bare til nationalscenen, men til hele landets scenekunst. Det er jo strålende! Teatret lever! På den anden, ikke så strålende, side er der tale om en forskydning af teaterforbruget fra de subventionerede teatre til de kommercielt drevne. Publikum fravælger i stigende grad dét, vi kunne kalde public service teatrene, altså de teatre, der hidtil har varetaget den almene dannelse med den gængse blanding af nyt og gammelt, dansk og udenlandsk, til fordel for event teatrene, der under den største mediebevågenhed folder sig ud i landets kulturhuse og tapperihaller uden støtte, men osse uden krav. Her behersker man kunsten at sætte himmel og hav i bevægelse og få salene fyldt. Her skyes ingen midler for at få slutbrugerne i tale. I og for sig flot nok. Det private initiativ er der jo ikke noget galt med. Problemet er bare, at det på en tvivlsom baggrund har gjort det helt legitimt at slå de gamle institutionsteatre i hovedet med deres manglende nytteværdi og økonomiske rentabilitet. Eller sagt lidt ondskabsfuldt: fordi de har skær af socialdemokratisk sovepudekunst, af kunst på overførselsindkomst. Det gamle teater skal dø! Teaterlukninger som pavlovsk refleks Det siger sig selv, at denne udvikling må give anledning til refleksioner - og til handling. Men spørgsmålene er: hvilke refleksioner og hvilken handling. Og her er der ingen smarte genveje til en holdbar løsning via erhvervslivet, hvor tidens mantraer er rationalisering og udflytning af produktionen til Kina. Teatret kan dog sagtens lære andre ting af erhvervslivet og bør osse opfordres til øget samarbejde i fremtiden. Men kunst og dippedutproduktion er ikke direkte sammenlignelige størrelser. De, der tror det, gør sig skyldige i en fatal fejlbedømmelse, som kommer til at koste det danske samfund dyrt i sidste ende. Muligvis i kroner og øre. Helt sikkert på det åndelige husholdningsbudget. For man kan smadre en kultur og her tænker jeg ikke kun på det enkelte teater, men på den menneskebårne ekspertise og sans for traditionen - med et pennestrøg. Men det tager måske år at bygge den op igen. Om overhovedet muligt. Derfor er det for mig at se en skuffende, pavlovsk refleks at råbe: Så luk dog de teatre! - sådan som et par af de store avisers ledere har gjort - som reaktion på det vigende billetsalg på de statsstøttede teatre. Det ville svare til at nedlægge udviklingsafdelingen i en produktionsvirksomhed, idébanken som skulle have sikret stedets fremtid. Og så dum er ingen seriøs erhvervsmand. Det er kortsigtet, defensivt og selvdestruktivt. Det samme gælder på teaterområdet. Det er rigtigt, at teatrene har et problem, men lad os definere problemet ordentligt, inden vi skrider til handling. Og lad os holde fast i, at teatret er en art fødekæde i et system, hvis balance netop består i den kunstneriske udveksling mellem de mange niveauer. I den forbindelse vil jeg lige nævne, hvad Jens Kistrup slog fast med syvtommersøm i Amter/Kulturregioner. En drøftelse i Københavns Amt 1988, da teaterlukninger næsten rituelt var på den politiske dagsorden: Institutionsteatret er og bliver det hjemlige teaters kraftcentrum. Også i en periode, hvor trætheden og afmatningen har fået teatret til at se ud, som om dets bedste tid er forbi. Det var sandt dengang og er ikke blevet mindre sandt siden. Haves: teater/savnes: vision Det kan således ikke skjules, at der er tale om et fald i billetsalget for de statsstøttede teatres vedkommende og her tænker jeg navnlig på de egentlige institutionsteatre. Der er osse tale om et fald i antal- 14

13 let af produktioner og i antallet af gange, forestillingerne spiller. Det er en udvikling, der har været i gang siden begyndelsen af 1980erne, selvfølgelig med enkelte teatre og sæsoner som undtagelser. Men tendensen er der. Samtidig har det med mellemrum været oppe i medierne, at dansk teater var i kunstnerisk krise. Det er det osse nu, forstår man. Men det er jo en sandhed med modifikationer, for den såkaldte krise stikker jo ikke dybere, end at der stadig produceres meget virkelig godt teater. Og derfor vil det være langt mere offensivt, hvis man erkender en vis uopfindsomhed og en manglende dynamik rundt omkring i det danske teaterlandskab. For derefter at give sig til at lede efter årsagen og den mulige kur i stedet for at straffe og skære et fantastisk potentiale kunstnerisk såvel som økonomisk - bort. Vi står nemlig med et utrolig gunstigt udgangspunkt på teaterområdet d.v.s. gode bygninger, velfungerende teknik, dygtige kunstnere, stort set en fornuftig organisation (her tillader jeg mig at se bort fra de oplagte forhindringer i støtteflow et, som andre fint har påpeget før mig) samt ikke mindst et stort publikum. Hvad vi mangler er en velfungerende formidlingsplatform, en seriøs, fælles markedsføring af branchen, så brandet DANSK TEATER stod ligeså stærkt som dansk film gør i øjeblikket. Vi har med andre ord et enormt potentiale, der oven i købet befinder sig inden for et område, oplevelsesøkonomien, som eksperterne peger på som det nye vækstområde. Så det gælder da bare om at udnytte dette potentiale offensivt, opsuge noget af energien fra det skamløst ekspanderende, private teater, produktudvikle så sveden hagler og give teatret den selvtillid tilbage, som vi er i færd med helt at tage fra det. Det vi mangler, er en vision for området altså for kunsten. En overordnet idé, som ikke bare tages frem ved festlige lejligheder, og som ikke nøjes med at se på den økonomiske rentabilitet her og nu, men som lader sig transformere til en produktiv og fremtidssikret dagligdag for alle berørte. Og dermed til et kulturelt løft af et samfund, der er ved at sande til i ligegyldige julelege overalt i det offentlige rum. Udlicitering af morskaben Jeg skal nok vare mig for at formulere visionerne i detaljer. Min opgave er her at tage stilling til, hvor scenekunsten befinder sig lige nu, i hvilken retning den bevæger sig, og hvilke udfordringer, vi står over for, hvis vi skal sikre scenekunstens udvikling. Det turde været fremgået, at jeg ser det som en meget stor fare for kunsten, at vi i stigende grad overlader teatret til markedet. Det er nemlig langt fra sandsynligt, at den bedste kunst overlever på disse betingelser. Vi ser allerede, at angsten for en skævert gør teatrenes repertoirer forudsigelige, og at publikum reagerer på det ved at opsøge det særlige, hvad enten det er stadionstemning og nøgne mænd i en tapperihal, topprofessionelt musicalteater på Det Ny Teater eller det lille autentiske eksperiment i en baggård. Publikums reaktion er for så vidt sund. Men der er ikke meget vision tilbage i dansk teaterpolitik, hvis vi bruger denne tendens til at sælge ud af hovedstolen, nemlig de større og mindre public service -teatre, der hidtil har taget sig af den kontinuerlige udvikling af teaterkunsten. Og som og det er en væsentlig pointe er hele forudsætningen for, at vi overhovedet kan have et kommercielt teater. Eller et frodigt filmmiljø for den sags skyld. Talentmassen og alle stjerneskuespillerne kommer jo ikke ud af den blå luft. De er opdyrket og vedligeholdt i den øvrige del af fødekæden. Og det samme gælder for publikum. Det lyder sikkert vildt provokerende, men vi er faktisk blevet alment dannede af de subventionerede teatre, vores evne til at agere i det offentlige rum er styrket fra barnsben af mødet med den klassiske og nye dramatik i vor egen tids iscenesættelser, af alle tankerne, anfægtelserne og de sanselige erkendelser, de repræsenterer. 15

KAMMEROPERA OG KASSEKREDIT

KAMMEROPERA OG KASSEKREDIT LETTELSE I ÅRHUS Efter en ihærdig indsats fra en række teaterledere, slipper Århus-teatre for udfordringsret. GODT OK-RESULTAT Mere i løn og bedre pensionsforhold er blandt de store forbedringer efter

Læs mere

12 Udvikling eller af afvikling af dansk teaterdramatik 15 Canadiske dramatikere i Manitoba 17 Fremme af ny dansk dramatik

12 Udvikling eller af afvikling af dansk teaterdramatik 15 Canadiske dramatikere i Manitoba 17 Fremme af ny dansk dramatik LEDER 3 TEMA - UDVIKLING AF NY DANSK DRAMATIK 4 En rundbordssamtale 12 Udvikling eller af afvikling af dansk teaterdramatik 15 Canadiske dramatikere i Manitoba 17 Fremme af ny dansk dramatik IN PROGRESS

Læs mere

INGEN ANDRE AT SKYDE SKYLDEN PÅ KUNSTNERISK FORSKNING HVAD ER NU DET? OM AT VÆRE SIN EGEN TEATERCHEF FRONT FOR DRAMA NY KULTURMINISTER AVENY-T IGEN

INGEN ANDRE AT SKYDE SKYLDEN PÅ KUNSTNERISK FORSKNING HVAD ER NU DET? OM AT VÆRE SIN EGEN TEATERCHEF FRONT FOR DRAMA NY KULTURMINISTER AVENY-T IGEN NY KULTURMINISTER Uffe Elbæk beskrives som idérig og entreprenant. Som kulturminister står han allerede nu over for svære opgaver i en krisetid. AVENY-T IGEN Navnet på teatret er det samme som tidligere,

Læs mere

Kultur Debat og dialog om kulturpolitik: ontakten Kulturk

Kultur Debat og dialog om kulturpolitik: ontakten Kulturk Kulturkontakten DECEMBER 2002 Debat og dialog om kulturpolitik: frandsen, langsted og kunststøttens legitimitet. syn på nyt kunstråd. bukdahl om den unødvendige kunst og den nødvendige kunststøtte. wiedemann

Læs mere

KULTUREN EFTER VALGET SE HVAD ORDFØRERNE VIL MED OMRÅDET

KULTUREN EFTER VALGET SE HVAD ORDFØRERNE VIL MED OMRÅDET KRIG OM KONGELIGE TAL Det Kgl. Teater og Kulturministeriet diskuterer i medierne hvorvidt teatret har fået de penge, som politikerne har lovet. Nu skal økonomien undersøges forud for den kommende fireårs-aftale.

Læs mere

ALVORLIG STRESS BLEV EN FAST FØLGESVEND MADELEINE RØN JUUL OM AT MANGLE LEDERKOMPTENCER

ALVORLIG STRESS BLEV EN FAST FØLGESVEND MADELEINE RØN JUUL OM AT MANGLE LEDERKOMPTENCER KRISEN KRADSER Flere teatre er gået konkurs eller kæmper for overlevelse. Kulturministeren bør træde hjælpende til, mener teaterlivet og Folketingets Kulturudvalg. KREATIV INDSTILLING Alle kender angsten

Læs mere

EN AF VERDENS HELDIGSTE SKUESPILLERE DEREK JACOBI I KØBENHAVN

EN AF VERDENS HELDIGSTE SKUESPILLERE DEREK JACOBI I KØBENHAVN VÆK MED BESPARELSE? Teaterchefens opsigelse i Gladsaxe har sat nyt fokus på vilkårene for landets mindre teatre. Fra flere sider tales der nu om at droppe den planlagte teater besparelse. EN ANDEN TYPE

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre Politisk Vi sikrer fremtiden! En debat om skattelettelser og velfærd Interview med Henriette Kjær og Henrik Sass Larsen Økonomi Interview med Lene Espersen Voxpop Stemmer fra gaden og bagland Den store

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

OPERAEN IND I FREMTIDEN

OPERAEN IND I FREMTIDEN TØR VI SPØRGE PUBLIKUM? Publikumsudvikling er et varmt emne på mange teatre i disse år. I England har man lukket publikum meget langt ind i teatrets maskinrum. FAGLIGT FÆLLESSKAB Det handlede bl.a. om

Læs mere

BLIV SET. KRUDTTØNDEN Serridslevvej 2 2100 Kbh. Ø tlf. 35 42 83 62 www.krudttonden.dk

BLIV SET. KRUDTTØNDEN Serridslevvej 2 2100 Kbh. Ø tlf. 35 42 83 62 www.krudttonden.dk 2 3 Velkommen - af Redaktionen 3 Vi skal lære eleverne at skabe og forstå sceniske udtryk - af Lene Klemensen Gade og Peter Balslev 4 Alle børn skal opleve en succes, når de spiller skoleteater - af Peter

Læs mere

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Opfinderbogen - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Denne bog er tilegnet det kreative menneske, som hele tiden får nye ideer. Ideer, som muligvis kan blive til salgbare produkter eller tjenesteydelser.

Læs mere

1. En dramatiker er ikke en maskine En dramatiker er ikke en maskine En dramatiker er ikke en ufejlbarlig,

1. En dramatiker er ikke en maskine En dramatiker er ikke en maskine En dramatiker er ikke en ufejlbarlig, 1. En dramatiker er ikke en maskine En dramatiker er ikke en maskine En dramatiker er ikke en ufejlbarlig, forud-programerbar manuskriptmaskine, en bestillingshåndværker, et automatskrift, en fabrik med

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Statens Kunstfond

Læs mere

I BRANCHEN HELE LIVET

I BRANCHEN HELE LIVET VÆLG DIN PENSIONS-MODEL Med DSF s nye pensionsordning kan du skrue forsikring og opsparing sammen næsten, som det passer dig. Se hvordan du gør. DAGPENGE UNDER LUP En kommission skal nu kulegrave dagpengesystemet

Læs mere

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Statusrapport marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 I. AKTUELLE BRÆNDPUNKTER I MUSIKLIVET 4 Medie- og kulturpolitik på musikområdet

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

BØRNETEATER BØRNETEATER. Statsensemblet på vej Kandidaterne til statsensemblet for børneteater er linet op. Side 2. Den store centralisering

BØRNETEATER BØRNETEATER. Statsensemblet på vej Kandidaterne til statsensemblet for børneteater er linet op. Side 2. Den store centralisering BØRNETEATER NR. 131 NOVEMBER 2004 avisen Statsensemblet på vej Kandidaterne til statsensemblet for børneteater er linet op. Side 2 Den store centralisering Jørn Langsted endevender kommunalreformens betydning

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Syndikalisme. i Danmark?

Syndikalisme. i Danmark? Syndikalisme i Danmark? Indhold Side 3: Introduktion Side 4: Arbejderklassen og syndikalismen Side 5: Hvorfor er arbejderklassen så vigtig? Side 6: Hvem er arbejderklassen og hvem er de andre? Side 8:

Læs mere

Nordisk Forum for Interkultur Et netværk for erfaringsudveksling, projektudvikling og kulturpolitisk diskussion

Nordisk Forum for Interkultur Et netværk for erfaringsudveksling, projektudvikling og kulturpolitisk diskussion Nordisk Forum for Interkultur Et netværk for erfaringsudveksling, projektudvikling og kulturpolitisk diskussion Opsummering af seminaret NO MORE TALKING LET S DO SOMETHING ABOUT IT! Et interkulturelt seminar

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere