magisterbladet Bliv en glad skriver side Miljøet bløder side 6-7 Mellemledere er i skudlinjen side 18-19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "magisterbladet Bliv en glad skriver side 30-33 Miljøet bløder side 6-7 Mellemledere er i skudlinjen side 18-19"

Transkript

1 nr. nr februar jannuar magisterbladet Miljøet bløder side 6-7 Mellemledere er i skudlinjen side Skoler: nej til superlærere side Arkæolog scorer demokratisk topjob side Bliv en glad skriver side 30-33

2 Ny indkøbsaftale på forsknings- og laboratorieudstyr sikrer bredt produktsortiment og attraktive priser Forskere og laboranter får let tilgang til indkøb af apparaturer og produkter, når SKI s nye indkøbsaftale træder i kraft den 1. februar. De 45 valgte leverandører fordelt på 19 delaftaler sikrer, at du stort set kan købe alt det, du har brug for, og samtidig få gavn af de fordele som SKI s indkøbsaftale indeholder. Du får nemlig afløftet din EU udbudspligt, når du handler hos en SKI leverandør. Det betyder, at du ikke skal bruge tid og ressourcer på det krævende EU udbud. Nemt og hurtigt får du overblik over hvilke produktområder, som de valgte leverandører dækker, og de konkurrencedygtige priser gør, at der bliver flere penge til rådighed for forskning og undervisning. Kontakt SKI på eller klik ind på hvis du vil høre mere om indkøbsaftalen. Flere penge til dem, det egentlig handler om SKI er en organisation, der gennemfører EU-udbud på vegne af den offentlige sektor. Udbuddene udmønter sig i attraktive indkøbsaftaler, der fremmer og effektiviserer offentligt indkøb, og dermed er et bidrag til at sikre den danske velfærd. Fakta Klik ind på og læs mere om vores indkøbsaftaler. Læs fx om aftaler indenfor: Undervisningsmøbler AV-udstyr IT og kommunikation Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www. ski.dk/nyhedsbrev og modtag elektroniske nyheder om dine interesseområder. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 DK-2300 København S Tlf Fax Læs mere på

3 indhold magisterbladet 2/08 : Faste rubrikker 4 Leder Hvad kæmper vi for? 12 Boglisten 5 Claus Hjort vil skære i dagpenge 6 Miljøområdet bløder 8 Eliteforskere 9 OK 08: tillidsrepræsentanter beskyttes bedre 14 Kamp om løn til lektorer 16 Befolkningen bakker op om offentligt ansatte 22 Virksomheder har brug for humanistisk forskning 25 Nyt forslag om jobklausuler 29 Overarbejde giver stress 30 Også du kan blive en glad skriver 37 OK 08 DM i front for ligeløn 17 DM på sagen Aktuelle medlemssager 20 Boglisten 10 Skoler: nej til superlærere Kampen om fremtidens læreruddannelse er begyndt. 24 Det akademiske kvarter Vis mig din garderobe Boglisten 34 Debat 18 Kommunalreformen år 1 Mellemledere er i skudlinjen. 38 Vigtige råd før ansættelsessamtalen 39 Jobsektionen Ledige stillinger 55 Meddelelser 26 Magister med profil Danmarks ultimative djøf-job går igen til en humanist. Magisterbladet: Nimbusparken Frederiksberg Telefon (kl ) Telefax Internet: Al henvendelse vedr. abonnement og adresse ændring: tryk 5 eller bed om medlems afdelingen. Abonnement på Magisterbladet koster 213,75 kr. per kvartal. Redaktion: Mogens Tanggaard (ansvars havende) Lisbeth Ammitzbøll Benedikte Ballund Pernille Siegumfeldt Thomas Bøttcher Sidse Rølle Jakobsen, sekretær Franciska Lee Beckett (journalistpraktikant) Direkte telefon: Annoncer: DG Media a s Studiestræde København K Tlf Fax Design og tryk: Datagraf Forside: Henrik Petit Oplag: eksemplarer ISSN NORDISK MILJØMÆRKNING 541 Tryksag 166 Kontrolleret af Kontrolleret oplag: i perioden Produktionsplan: Nr udkommer den Deadline debat Deadline annoncer Deadline kalender Nr udkommer den Deadline debat Deadline annoncer Deadline kalender Nr udkommer den Deadline debat Deadline annoncer Deadline kalender 15. feb. 4. feb. 5. feb. 5. feb. 29. feb. 18. feb. 19. feb. 19. feb. 14. marts 3. marts 4. marts 4. marts magisterbladet 2/08 3

4 leder! af Ingrid Stage Hvad kæmper vi for? Nej, det er ikke EM i herrehåndbold, overskriften refererer til, men de igangværende overenskomstforhandlinger, der i skrivende stund ligesom håndboldturneringen er gået ind i en meget intens og afgørende fase. Der er allerede indgået flere delforlig med de kommunale, regionale og statslige arbejdsgivere om de såkaldte bløde krav. Det drejer sig om længere opsigelsesvarsler for tillidsrepræsentanter, øremærkning af barselsorlov til mænd, ekstra fridage for seniorer og mere kompetenceudvikling. Forbedringer, som også DM s medlemmer har ønsket sig, men vores helt afgørende overordnede krav om reallønsforbedringer og bedre styr på arbejdstiden bliver først afgjort til allersidst. Umiddelbart har DM s medlemmer prioriteret reelle og markante lønforbedringer over alt andet ligesom alle de øvrige grupper af offentligt ansatte, der jævnligt har været fremme i medierne med deres krav gennem det sidste halve år. Og ligesom dem er vi forberedte på, at der til det sidste skal kæmpes hårdt og med alle de midler, vi som aftalepart har adgang til. Vi kæmper for at få udlignet noget af det urimelige lønefterslæb, som DM s offentligt ansatte medlemmer slås med. Livslønnen for magistre er for lav, og det er væsentligt for os, at den kommende overenskomstaftale viser, at det kan betale sig at investere i en lang videregående uddannelse, hvad enten man er ansat i en administrativ stilling i kommunerne eller i en forskerstilling i staten. Og det skal gælde alle, ikke kun de udvalgte få. Derfor kæmper vi indædt for generelle lønstigninger og centralt aftalte forhøjelser af basisløn og tillæg. Vi kæmper for at få udlignet noget af det urimelige lønefterslæb, som DM s offentligt ansatte medlemmer slås med. Men for DM er også kravet om at få nedbragt det stigende merarbejde og få en bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv aldeles afgørende. Det burde være et let krav, for de offentlige arbejdsgivere er jo enige med os i, at sygefraværet er et problem. Derfor burde vi også kunne blive enige om en aftale, der kan reducere det øgede arbejdspres og sætte grænser op mellem arbejdsliv og familie. At det er det moderne grænseløse arbejdsliv, der giver stress og langvarigt sygefravær, er dokumenteret gennem adskillige undersøgelser. På DM s område ser vi det aktuelt både i forsker- og underviserverdenen og blandt vores medlemmer i de offentlige forvaltninger. Derfor både undrer og bekymrer det mig, at vores modparter i de hidtidige forhandlinger på alle områder har lagt vægt på at få mere effektiv arbejdstid ud af de offentligt ansatte. Det kan kun bidrage til øget sygefravær og ligner et rent selvmål. Det er vigtigt, at den offentlige sektor kan tilbyde attraktive arbejdspladser. Det er DM enig med de offentlige arbejdsgivere i stat, regioner og kommuner om. Og en imødekommelse af vores krav om mere styr på arbejdstiden og en løn, der i højere grad afspejler kvalifikationer og uddannelsesniveau, vil være et godt skridt på vejen mod det fælles mål. Og det er det, vi kæmper for med lige så stort engagement, og forhåbentlig også samme succes, som de danske håndboldherrer. DM en fagforening for højtuddannede Nimbusparken Frederiksberg Vesterbro Torv 1-3, 7. sal, 8000 Århus C Telefon Fax Kontortid: Man.-fre. kl dog tors MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej København Ø Telefon Magistrenes Arbejdsløshedskasse Mimersgade København N Telefon Fax Åbningstid: Man.-tirs. og tors.- fre. kl , ons. kl Regionalkontorer Magistrenes Arbejdsløshedskasse Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal, 8000 Århus C Telefon (A-kassen) Fax Åbningstid: Man., tirs. og tors. kl Odense Aalborg Slotsgade 21 B, 4. sal 5000 Odense C Tlf Fax Åbningstid: Man. Kl og tors. Kl Østerågade 19, 3. sal, 9000 Aalborg Telefon (A-kassen) Fax Åbningstid: Man. kl og tors. Kl Formand: Ingrid Stage Telefon magisterbladet 2/08

5 Claus Hjort vil skære i dagpenge Foto: Scanpix Foto: Line Reeh Regeringen glemmer, at det er arbejdsgiverne, der vælger at udbyde deltidsstillinger i stedet for at ansætte flere på fuld tid. Ingrid Stage formand for DM Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen vil adfærdsregulere ledige DM-formand Ingrid Stage vil hellere adfærdsregulere arbejdsgiverne. Endnu en gang står ledige for skud i en ny jobplan fra regeringen. Planen skal få ledige væk fra supplerende dagpenge. Ministeren skulle hellere adfærdsregulere arbejdsgiverne, siger DM s formand, Ingrid Stage. af Lisbeth Ammitzbøll Lediges ret til supplerende dagpenge bliver skåret væsentligt ned, hvis regeringen får gennemført sin nye jobplan. Planen vil blandt andet indskrænke lediges ret til at få supplerende dagpenge. I dag kan man få supplerende dagpenge i 52 uger inden for 70 uger, hvis man i øvrigt står til rådighed for arbejdsmarkedet. Fremover skal retten begrænses til 26 uger inden for tre år. Det er helt hen i vejret at foreslå stramninger i de supplerende dagpenge og udelukkende ramme de ledige. Det er arbejdsgivernes adfærd, der skal reguleres. Indfør en afgift for de arbejdsgivere, der gør brug af systemet om supplerende dagpenge, opfordre DM s formand, Ingrid Stage. Det er først og fremmest arbejdsgivernes udbud af deltidsstillinger, der tvinger de ansatte til at supplere lønnen med dagpenge. Det er kun rimeligt, at de arbejdsgivere, der nyder godt af reglerne om supplerende dagpenge, også bidrager til finansieringen, tilføjer hun. Nye tal fra Magistrenes A-kasse viser, at ledigheden falder hurtigere blandt magistre på supplerende dagpenge sammenlignet med magistre, der er fuldtidsledige. Reglerne om supplerende dagpenge bidrager i allerhøjeste grad til at få vores medlemmer i beskæftigelse. En stramning vil medføre et mindre fleksibelt arbejdsmarked, og det er ingen interesseret i heller ikke arbejdsgiverne, fremhæver Ingrid Stage. Også blandt politiske partier møder regeringens forslag om strammere regler for supplerende dagpenge modstand. Hverken Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten eller Dansk Folkeparti støtter forslaget. Kun få magistre supplerer år for år Nye tal fra Magistrenes A-kasse viser, at 777 medlemmer af A-kassen fik supplerende dagpenge og havde frigørelsesattest i slutningen af var gengangere fra De udgør 0,25 pct. af A-kassens knap medlemmer. Langt de fleste magistre på supplerende dagpenge forlader hurtigt systemet igen. De bruger kun supplerende dagpenge i en overgang. Tallene fra Magistrenes A-kasse viser også, at ledigheden falder hurtigere for ledige på supplerende dagpenge end for fuldtidsledige. magisterbladet 2/08 5

6 Kommunalreformen år 1 miljøområdet bløder af Pernille Siegumfeldt foto: Johnny Wichmann Advarsler var der mange af på miljøområdets vegne op til kommunalreformens start 1. januar Både når det handlede om arbejdsbelastningen af medarbejderne på området og om atomiseringen af de stærke faglige miljøer i de daværende amter. I et brev til miljøministeren ridsede tillidsrepræsentanter fra DM situationen op, som den så ud fra deres bord: Kvaliteten af fremtidens miljøovervågning var i fare. Men gik det nu så galt? Tegner der sig allerede i dag et år efter reformen nogle konturer af, hvordan miljøet og medarbejderne har det i den nye struktur? På en DM-konference i Nyborg den 23. januar mødtes 60 miljømedarbejdere fra stat, regioner og kommuner for at dele erfaringer med hinanden. Blandt oplægsholderne var politikere fra DM og Christiansborg, repræsentanter for Dansk Industri og Danmarks Naturfredningsforening samt miljømedarbejdere fra en kommune og et miljøcenter. Jens Ulrik Jensen, chefkonsulent i Afdelingen for Miljø og Infrastruktur, Dansk Industri Miljøet er ved at drukne i formalia og besværlige arbejdsgange. Det er virksomhedernes oplevelse, viser undersøgelser, vi har lavet. Godt nok kom statens miljøcentre hurtigt og sikkert i drift, men sagsbehandlingstiderne er ikke desto mindre blevet et kæmpeproblem for industrien. Ligesom miljømedarbejderne efterspørger virksomhederne jo en styrket faglighed. Men DI s konklusion indtil videre er, at man med kommunalreformen fra oven har tænkt langt mere i kontrol end i en forbedret miljøindsats til gavn for både natur og erhvervsliv. Anne Marie Steffensen, cand.scient. og teamleder for Natur og Miljø i Jammerbugt Kommune De vejledninger, vi skal administrere efter, er uld- i- mund. Hvis lovene var mere gennemarbejdede, før de blev sendt ud, ville vores arbejde blive noget lettere. Og især for kommuner som vores i et yderområde er det et kæmpeproblem, at konsulentfirmaerne kan byde over og tilbyde gode medarbejdere en bedre løn. For mig er der ingen tvivl om, at kommunalreformen også er skabt for at få meget mere privatisering ind ad bagdøren. Michael Leth Jess, kontorchef, Danmarks Naturfredningsforening Reformen er kommet for at blive, og derfor bliver en vigtig opgave for bl.a. Naturfredningsforeningen at sikre, at natur- og miljøområdet styrkes politisk. Det er lidt af en udfordring, fordi sektoren er i skarp konkurrence med andre store kerneområder. Hvis medarbejderne på miljøområdet skal have en rimelig chance for at omsætte loven til praksis, skal staten og Folketinget udvikle meget klarere mål og udmønte dem i langt mere præcise og entydige bekendtgørelser og vejledninger. Det er et stort problem i dag. Og så skal arbejdspladserne sørge for fortsat at udvikle fagligheden hos medarbejderne og de fælles værktøjer. 6 magisterbladet 2/08

7 Peter Grods Hansen, formand for medlemmer i DM Offentlig DM skal være fremme i skoene, når det gælder ressourceanvendelse, trusler mod de faglige miljøer og ikke mindst de ansættelsesvilkår, som miljømedarbejderne skal fungere under. En vigtig opgave er også at sikre, at antallet af medlemmer, som står uden tillidsrepræsentant, bringes kraftigt ned. Før reformen var det i den offentlige sektor. Generelt er erfaringen fra de nye arbejdspladser, at der er blevet meget mindre tid til faglig udvikling, og at der er et foruroligende kompetenceflow ud af de offentlige miljøfaglige institutioner. Og så er det vigtigt at understrege, at den selvcensur blandt de ansatte, som ifølge flere tilkendegivelser breder sig, er utroligt farlig. Og DM vil gøre alt for at bakke de medlemmer op, som er i fare for at få ørerne i den maskine. Ingrid Stage, formand for DM Det er for tidligt at drage nogle endelige konklusioner om miljøets eller medarbejdernes tilstand i dag, et år efter reformen. Men fra en nylig undersøgelse ved vi fx, at arbejdsbelastningen blandt DM s medlemmer på statens syv miljøcentre er meget voldsom, og vi hører, at den faglige kvalitet er under beskydning også i kommunerne, som kæmper med alt for store og talrige opgaver i forhold til ressourcerne. Så der er ingen tvivl om, at hele området fortsat skal være i fokus hos DM, så vi undgår at hverdagen brænder sammen for de medlemmer, der arbejder med miljø på de offentlige arbejdspladser. Per Clausen, Enhedslistens medlem af Folketingets miljøudvalg Måske er det ikke nødvendigvis strukturen, som er det største problem. Det er tværtimod lige nu de mange store og komplicerede miljølove, som forvaltningerne skal efterleve, men som er noget makværk og alt for dårligt gennemarbejdede. Derfor venter vi alle spændt på, at de mange sager kommer igennem Naturankenævnet, så vi kan få afklaret, hvad der egentlig menes med lovgivningen. I forhold til medarbejderne vil jeg sige, at den politiske ledelse her i landet er præget af en utrolig arrogance, når den fortsat insisterer på, at der fra dag 1 kan hentes så store rationaliserings- og effektiviseringsgevinster ved en reform. Det er en rigtig dum idé og formentlig en stærkt medvirkende grund til, at DM s medlemmer i den offentlige sektor oplever, at arbejdsbelastningen er alt for voldsom. Kjeld Sandby-Hansen, cand.scient. og DM-tillidsrepræsentant i Miljøcenter Odense Økonomien er, som den er, og den bliver vi nødt til at indrette os efter. De faglige argumenter tæller ikke længere, og det er måske det mest ubehagelige for os medarbejdere. Vi ser uerstattelig erfaring og kompetence forsvinde fra området, og sammenhængen mellem ressourcer, opgaver og service er ikke-eksisterende. magisterbladet 2/08 7

8 hæder til eliteforskere Mange DM-medlemmer blandt årets eliteforskere. af Lisbeth Ammitzbøll foto: Henrik Petit Videnskabsministeriet og Det Frie Forskningsråd har uddelt årets eliteforskerpriser og rejsestipendier. Årets prismodtagere står for noget af det ypperste, som dansk forskning kan præstere. De er med deres forskning med til at øge vores erkendelse eller forbedre vores verden. De er med til at sætte Danmark på verdenskortet, og de er rollemodeller, sagde videnskabsminister Helge Sander under overrækkelsen, der fandt sted på Glyptoteket i København under overværelse af kronprinsesse Mary. Kronprinsessen er ikke medlem af DM. Det er til gengæld en stor del af de prismodtagere, der blev hædret som eliteforskere, unge eliteforskere eller særlig rejselystne eliteforskende ph.d.-studerende. Syv eliteforskere fik hver en million kroner, hvoraf kr. skal bruges på forskning. 19 unge ph.d.- studerende fik et rejsestipendium på kr. 24 unge eliteforskere fik kr. til særlige udgifter i forbindelse med deres forskningsprojekt. Vincent F. Hendricks eliteforsker 2008 Vincent F. Hendricks er 37 år og professor ved RUC. Hans fagområde er formel filosofi, logik og erkendelsesteori. Hendricks arbejder med at udvikle logikker, der kan repræsentere viden og andre erkendelsestilstande. Han er særlig skrap til at sammentænke repræsentationer af viden med datalogi, logik, lingvistik, matematik og psykologi. Han har udviklet en modal operator theory og bevist en række matematiske egenskaber for de logikker, der kommer i spil i udvikling af kunstig intelligens. Bo Thamdrup eliteforsker 2008 Bo Thamdrup er 43 år og lektor på Syddansk Universitet. Hans fagområde er biologi og biogeokemi. Thamdrup forsker i mikroorganismers især bakteriers diversitet og deres rolle i naturens kredsløb. Han beskæftiger sig mest med mikroorganismer i iltfri miljøer som for eksempel akvatiske sedimenter, iltsvindszoner og grundvand. Thamdrup har bidraget til opdagelsen og kortlægningen af en hidtil ukendt gruppe bakterier, der spiller en stor rolle i miljøforandringer lokalt og globalt. 8 magisterbladet 2/08

9 OK 08: tillidsrepræsentanter beskyttes bedre Første delforlig i forårets overenskomstforhandlinger er i hus. Vigtigst er en aftale om forlænget opsigelsesvarsel for tillidsrepræsentanter. Men forliget har mest symbolværdi. Forude venter den store hurdle, advarer DM s politikere. af Pernille Siegumfeldt tegning: Bob Katzenelson Den videre vej mod OK 2008 CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) og AC har først lige taget hul på de indledende møder om OK-vilkårene for statens ansatte. Overenskomstforhandlingerne skal efter planen være afsluttet med udgangen af februar. Følger forhandlingerne planerne, skal DM s medlemmer i marts ved en urafstemning tage stilling til, om det samlede forhandlingsresultat fortjener et ja eller et nej. Forhandlingsforløbet kan dog sagtens betyde, at en urafstemning bliver udskudt til et senere tidspunkt. En bedre beskyttelse af tillidsrepræsentanterne har hele tiden stået højt på DM s ønskeliste med krav til overenskomstaftalen på det offentlige område i På den baggrund var det tilfredse forhandlere fra KTO (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte), der natten til lørdag den 12. januar kunne underskrive det første delforlig med de kommunale arbejdsgivere på vegne af blandt andre DM s medlemmer. Siden blev der også opnået enighed om et lignende delforlig med arbejdsgiverne i Danske Regioner. Vigtigste resultat i delforliget er, at tillidsrepræsentanterne, ud over deres individuelle opsigelsesvarsel, får tre måneders ekstra varsel oveni. Derudover bliver et tillæg for deres arbejde fremover obligatorisk, hvor det hidtil kun har været en mulighed. Peter Grods Hansen, der er formand for DM s overenskomst- og arbejdspladsudvalg (OKAPU), er glad for den anerkendelse af tillidsrepræsentanternes indsats, der ligger i delforliget. Enhver forbedring er velkommen, og en udvidet beskyttelse, som sikrer vores tillidsfolk imod tilfældige lederes tilfældige utilfredshed, hilser vi naturligvis velkommen, siger Peter Grods Hansen, der dog understreger, at DM gerne ser, at beskyttelsen af tillidsrepræsentanter med tiden strækkes endnu længere, så de bl.a. er beskyttet mod afskedigelse et helt år efter, at de har forladt hvervet. Vigtig symbolværdi Delforliget betyder også ændringer i forhold til afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Retten til at få den sjette ferieuge udbetalt kontant er uanfægtet, men nu bliver der mulighed for, at kommunen/regionen kan meddele de ansatte, at de i løbet af efteråret skal oplyse om, at han/hun ønsker kontant udbetaling i stedet for at holde ferieugen. Den del af OK-delforliget ser Peter Grods Hansen ikke som særlig problematisk: Det her koster arbejdsgiverne to stykker tyggegummi, og forringelsen er til at overse. DM s opfordring er dog: hold ferie! Det er vigtigt for hovedet og helbredet og langt mere værd end pengene, siger OKAPU s formand. Han understreger dog samtidig, at det er vigtigt, at medlemmerne, ikke mindst på statens område, skal have mulighed for valgfrihed. Både Peter Grods Hansen og DM s formand, Ingrid Stage, mener, at det har stor betydning for resten af OK-processen, at det første delforlig nu er underskrevet. Dels har arbejdsgiverne helt uden blusel advaret de offentligt ansatte imod at forlange for meget i løn med overophedning af samfundsøkonomien som argument, og dels har forhandlerne på medarbejdersiden allerede raslet med konfliktsablerne flere gange. Delforliget er et lille skridt på en lang vej, men symbolværdien er vigtig. Vi har demonstreret, at det er muligt at opnå enighed, og håber selvfølgelig, at arbejdsgiverne udviser samme fleksibilitet, når vi starter på de langt mere vanskelige forhandlinger om fx markante lønløft til alle. Den helt store hurdle har vi endnu til gode, siger Ingrid Stage. Læs alt om OK 08 på magisterbladet 2/08 9

10 skoler: nej til superlærere Flere seminarier render i hælene på Aarhus Universitet og søger nu også at byde ind med alternative superlæreruddannelser. Men folkeskolerne er ikke interesserede i superlærere. af Thomas Bøttcher foto: POLFOTO Aarhus Universitet og professionshøjskolerne kæmper i øjeblikket om retten til at uddanne fremtidens lærerstuderende. Våbnet er nye superuddannelser med færre fag og øget specialisering. Aarhus Universitet foreslår en akademisk læreruddannelse i ét fag med en bachelordel og en kandidatoverbygning, mens Århus Lærerseminarium satser på en fireårig forskningsbaseret uddannelse med to linjefag og mulighed for specialisering i et femte år. Begge uddannelser har stærk øget fokus på faglighed, ligesom der i begge ansøgninger lægges op til et tæt samarbejde mellem universitet og professionshøjskole. Foreløbig ser professionshøjskolerne ud til at løbe af med sejren. Undervisningsminister Bertel Haarder har lagt afstand til ansøgningen fra Aarhus Universitet: Den indeholder en alvorlig, urigtig påstand, nemlig at den skulle være lavet i samarbejde med aftagerne og Danmarks Lærerforening. Det forventede afslag kan dog senere ændres til et ja, antyder undervisningsministeren, såfremt en fremtidig ansøgning bygger på reelt samarbejde. Ansøgning sablet ned Men selvom Århus Lærerseminarium således ser ud til at stå med de bedste kort på den korte bane, vil en eventuel godkendelse af seminariets egen ansøgning ikke ske uden mislyde. For på folkeskolerne er der ingen begejstring for uddannelsesforslaget, der ifølge skoleledernes formand er præget af de sidste års overdrevne fokus på elevernes faglige færdigheder frem for reelle behov. Selvfølgelig skal de danske skolebørn være gode til at læse og skrive, men vi må ikke glemme det store brede sigte og de sociale kompetencer, som børnene skal lære. Og når vi i forbindelse med læreruddannelsen ser en tendens til yderligere faglig fordybelse, så går det ud over lærersamarbejdet, fællesskabet og pædagogikken. Som lærer skal man selvfølgelig vide mere end børnene, men så er det faglige stof i folkeskolen altså heller ikke sværere, siger formand for skolelederne Anders Balle, der også peger på, at lærere med færre linjefag ikke er populære på skolerne, fordi de vanskeliggør planlægningen af undervisningen. Vi er enige i, at der skal eksperimenteres med læreruddannelsen. Men det skal være mere koordineret og uden alle mulige tilfældige knopskydninger rundt omkring, siger han. Spillet er i gang I den nye læreruddannelse fylder de største linjefag 1,2 årsværk ifølge flere kritikere netop et udtryk for et urealistisk stort fokus på faglighed. I ansøgningen fra Århus Lærerseminarium fylder samtlige linjefag 1,2 årsværk. Som lærer skal man selvfølgelig vide mere end børnene, men så er det faglige stof i folkeskolen altså heller ikke sværere. Anders Balle, formand for skolelederne Hvis man vil øge kvaliteten i læreruddannelsen, og hvis vi skal styrke lærerne i arbejdet ude på skolerne, så skal man gå efter færre og større linjefag, som kan studeres i dybden, siger rektor Andreas Striib, der mener, at forslaget er bedre end den halvt år gamle reform af læreruddannelsen. Han frygter ikke, at han med den udmelding risikerer at skræmme studerende bort fra den nye uddannelse. Vi har fundet frem til en uddannelse, som vi faktisk synes er bedre. Det skal man da ikke give slip på, bare fordi der er kommet en reform. Samme melding lyder fra Frederiksberg Seminarium, der vil kopiere modellen fra Århus, hvis ansøgningen bliver godkendt. Spillet om læreruddannelsen er åbnet helt op, og så kan vi ikke bare lade som ingenting, siger rektor Thøger Johnsen, der gerne ser, at Århus-modellen på Frederiksberg Seminarium helt erstatter den nye og udskældte uddannelse. Udkantsområderne Men vil en superlæreruddannelse på Frederiksberg Seminarium så tømme Sjælland for kommende lærerstuderende, som det er blevet hævdet? Nej, mener dekan for læreruddannelserne i University College Sjælland Gert Fosgerau. Han henviser blandt andet til undersøgelser, der viser, at en stor procentdel af de unge ikke er indstillet på at være mobile, når de vælger uddannelse. Gert Fosgerau hilser superlæreruddannelsen velkommen, men peger på, at behovene i Vordingborg og Holbæk går i den modsatte retning. Frem for en tung og teoretisk uddannelse vil vi satse på et tæt samarbejde med kommunerne og skolerne. Mange af lærerne i udkantsområderne har slet ikke en læreruddannelse, og derfor vil vi hellere lave en kombinationsuddannelse, hvor man dels arbejder på skolen, og dels er lærerstuderende ved siden af. 10 magisterbladet 2/08

11 Regeringsgrundlaget: Nye uddannelser Interessen for lærerfaget skal styrkes ved etableringen af supplerende læreruddannelser, der, afhængig af den enkelte studerendes valg, kan føre til job i folkeskolen eller i gymnasiet. Den nuværende struktur med henholdsvis universiteter og professionshøjskoler fastholdes, men der åbnes for, at professionshøjskoler og universiteter kan gå sammen om udviklingen af nye uddannelser på lærerområdet, der fagligt skal godkendes af Akkrediteringsrådet. Aarhus Universitet: Akademisk lærerbachelor Ansøgningen fra Aarhus Universitet lyder på en femårig akademisk læreruddannelse. En bachelordel i ét fag og en overbygning på to år. Universitet vil samarbejde med Århus Lærerseminarium om uddannelsen. Århus Lærerseminarium: To linjefag Århus Lærerseminarium ansøger om en forskningsbaseret forsøgslæreruddannelse på fire år med to linjefag. Et femte år kan laves som et masteruddannelsesforløb i samarbejde med Aarhus Universitet. Linjefag 1: Dansk eller matematik med et videnskabsteoretisk element. Forløber over uddannelsens første to år. Linjefag 2: Skal vælges blandt fire fagområder: Naturfag, kultur/samfund, sprog eller det praktisk-musiske område. Afvikles over uddannelsens sidste to år. Begge linjefag vægtes med 1,2 årsværk. Bertel Haarder en om er Undervisningsministeren er ikke imponeret over Aarhus Universitets ansøgning. Men heller ikke helt afvisende: Hvis der havde været et samarbejde bag ansøgningen, så havde det set helt anderledes ud. For jeg vil ikke udelukke et forsøg i lille skala. Vi kommer senest om en halv snes år til at mangle lærere, og til den tid tror jeg ikke, at man vil rose dem, der halsstarrigt afviste enhver nytænkning på feltet. Den fremragende læreruddannelse, vi har vedtaget, lider jo ingen skade ved, at der er et forsøg i meget begrænset skala, har han udtalt til fagbladet Folkeskolen. Hvem skal uddanne vores børn? Kampen om fremtidens læreruddannelse er begyndt. Følgegruppe nedsat Bertel Haarder har nedsat den følgegruppe, der skal se på læreruddannelsen. Første opgave bliver at komme med forslag til en styrkelse af naturfag i den nye uddannelse. Gruppens formand er Per B. Christensen, børne- og kulturdirektør i Næstved Kommune. magisterbladet 2/08 11

12 Untitled /06/07 13:16:23 boglisten HISTORIE Indiens historie efter 1739 En bog om et lands dramatiske og fascinerende historie Niels Brimnes Bogen er brudt op af en række faktabokse, hvor nogle afklarer centrale begreber eller hændelser, og andre belyser forholdet mellem Danmark og Indien. Her bliver bl.a. Trankebar, Bollywood og bistandshjælp nævnt. Systime, 2007, 179 sider, 194 kr. PÆDAGOGIK Livets Pædagogik? Pia Rose Böwadt Livets pædagogik? tegner et billede af den danske livsfilosofi, dens historie og forhold til pædagogik. Det primære fokus er filosoffen K.E. Løgstrup, hvis lange og vægtige forfatterskab senere har inspireret pædagogiske kredse. Gyldendal, 2007, 208 sider, 159 kr. LIGESTILLING Gendertelling in Organizations Narratives form male-dominated environments Silvia Gherardi & Barbara Poggio Over the past 30 years women have not only entered the workforce and stayed there but women increasingly show interest in and effectively take over top positions in companies, positions that traditionally are occupied by men. This movement in gender in the workforce creates a necessity for evaluating our understanding of gender in organizations. In everyday life both men and women experience different clashes of expectation and communication all brought forth by changes in the traditional understanding of gender roles. Copenhagen Business School Press, 184 sider, 419 kr. RELIGION Pilgrim i Mekka Nina Aisha Rasmussen Nina Aisha Rasmussen (f. 1942) konverterede i 2006 til islam, hvorefter hun drog på pilgrimsrejse til Mekka og Medina. Hun beretter om en valfart, der bød på eufori, fysisk udmattelse, nye venskaber og store spørgsmål. GB Forlagene, 2007, 250 sider, 299 kr. Abrahams spor Abrahamfiguren i religion, filosofi og kunst Lars K. Bruun, Finn Damgaard, Thomas Hoffmann, Søren Holst og Jesper Skau Skønt de forskellige religiøse traditioner har revet og flået i Abraham for at gøre krav på at være de sande børn af patriarken, synes Abraham gang på gang at undslippe traditionens heftige omklamringer. Tilbage bliver da de spor, som Abraham har efterladt i fortolk- ningshistorien. Det er disse spor, denne bog beskæftiger sig med. Forlaget ALFA, 2007, 135 sider, 248 kr. Tørre tal om troen religionsdemografi i det 21. århundrede Matgit Warburg og Brian Jacobsen (red.) Vi har brug for reel viden i form af tørre tal om religioners udbredelse og vækst i Danmark. Ellers kommer politikere og andre meningsdannere nemt ud at svømme med løsrevne påstående og uholdbare konklusioner om befolkningens religiøse profil. Forlaget Univers, 2007, 231 sider, 249 kr. SPROG Fortællingen teori og analyse Annemette Hejlsted I ny fagbog vækker forfatteren Annemette Hejlsted, ekstern lektor ved Institut for Nordisk på Københavns Universitet, interesse for fortællingen. Hun præsenterer en ny og praktisk analytisk tilgang, som giver et overblik over teorier, fagtermer, modeller og analysemetoder. Forlaget Samfundslitteratur, 2007, 256 sider, 278 kr. SUNDHED Meditation en rejse tilbage til dig selv Bogen giver en overskuelig introduktion til de forskellige meditationsformer og er fyldt med praktiske øvelser og teknikker, som kan hjælpe både den nystartede og den trænede meditationsudøver. Med bogen følger også en cd, hvor Svend Trier har indtalt tre meditationsøvelser. Politikens Forlag, 2007, 120 sider, 169 kr. UDDANNELSE Tvetunget uddannelsespolitik dokumentation af etnisk ulighed i folkeskolen Lene Timm og Bergthóra Kristjansdóttir De politiske rammer for undervisningen af tosprogede børn stiller disse elever ringere i skolen. Eleverne har brug for tosproget undervisning, påpeger bogen. Uddannelsespolitisk er det imidlertid blevet ignoreret og benægtet i et omfang, der har medført institutionaliseret diskrimination af etniske minoriteter. Dårlige skoleresultater fører til, at tosprogede elever efterfølgende har sværere betingelser på ungdomsuddannelser, de videregående uddannelser og på arbejdsmarkedet. Uddannelsespolitikken kan derfor siges at have store konsekvenser for de etniske minoriteters integration i samfundet. Forlaget Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 2007, 280 sider, 275 kr. flere bøger på side 20 >> 12 magisterbladet 2/08

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Styr på din lønseddel?

Styr på din lønseddel? Styr på din lønseddel? Hele 54 procent af danskerne har prøvet at finde en fejl på deres lønseddel. Det viser en Gallup-undersøgelse fra oktober i år. Men hvad med dig? Hvor tit tjekker du din lønseddel?

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Baggrund: Mobilitetsundersøgelsen er aftalt i AC-forliget (OK 05), hvoraf det bl.a. fremgår at parterne er enige om,

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav?

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav? Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E OK 2008 Mine krav dine krav? Overenskomst 2008 Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Vi har brug for din mening og dine

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Sådan forhandler du din egen løn Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Februar 2014 Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard 1. Lønforhandling til ny stilling Spørgsmål: Hvad

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Landsrapport 2013 2014, Island

Landsrapport 2013 2014, Island Landsrapport 2013 2014, Island Universitetslærernes fagforening (UF) Baggrunden for overenskomstforhandlingerne Helt fra arbejdsårets start stod det klart, at 2013 2014 ville stå i overenskomstforhandlingernes

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Rambøll Management Struktur for dagens præsentation

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Jordemødres løn og status: Udfordringer og strategier

Jordemødres løn og status: Udfordringer og strategier Jordemødres løn og status: Udfordringer og strategier v/ Thomas Nørby Dahl Jordemoderforeningen, Nyborg Strand 2007 Jordemødre i dag (Kilde: Casa Oktober 2006) Stærkt utilfredse med de arbejdsbetingelser

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Hvad var gået galt, siden de stadig havde behov for teknisk bistand, når de nu havde det hele i forvejen?

Hvad var gået galt, siden de stadig havde behov for teknisk bistand, når de nu havde det hele i forvejen? Eksport af know-how hvor svært kan det være? Per Bastholm Mathiasen Projektleder Grontmij-Carl Bro Jette Ravn Vestergaard Kommunikationsrådgiver En af vores konsulenter fik til opgave at træne medarbejderne

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

DM dansk magisterforening årsrapport 2013

DM dansk magisterforening årsrapport 2013 DM kort fortalt 2013 1 2 Christian Strøm har været adm. direktør i DM siden 2008. Som øverste administrative chef i DM er han ansvarlig for et budget på 150 millioner kroner og 110 fuldtidsansatte medarbejdere.

Læs mere

JA Nyhedsbrev onsdag den 20. marts 2013

JA Nyhedsbrev onsdag den 20. marts 2013 JA Nyhedsbrev giver dig friske nyheder fra foreningen, de faglige og sociale netværk samt en kalender, hvor du kan tilmelde dig vores arrangementer. Kan du ikke læse dette nyhedsbrev, så klik her JA Nyhedsbrev

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Danmarks bedste arbejdsplads forretningsdrevet HR i verdensklasse HR & Ledelsesdagen, 22 maj 2013 ATP Koncerndirektør for Kunder & HR, Lilian

Danmarks bedste arbejdsplads forretningsdrevet HR i verdensklasse HR & Ledelsesdagen, 22 maj 2013 ATP Koncerndirektør for Kunder & HR, Lilian Danmarks bedste arbejdsplads forretningsdrevet HR i verdensklasse HR & Ledelsesdagen, 22 maj 2013 ATP Koncerndirektør for Kunder & HR, Lilian Mogensen En arbejdsplads i verdensklasse igen og igen det er

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

Kvindernes position i færøsk erhvervsliv

Kvindernes position i færøsk erhvervsliv Kvindernes position i færøsk erhvervsliv Vestnordisk Konference af kvindelige parlamentsmedlemmer Reykjavik, 7. juni 2010 Gunvør Balle, Sendikvinna Føroya Sammenfatning Fakta om ligestilling Nøgletal over

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme Seniorpolitik Delpolitik Det er Vejdirektoratets politik at sikre, at seniormedarbejdere er velkvalificerede, fleksible og en efterspurgt og accepteret arbejdskraft, indtil seniormedarbejderen ønsker at

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere