magisterbladet Bliv en glad skriver side Miljøet bløder side 6-7 Mellemledere er i skudlinjen side 18-19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "magisterbladet Bliv en glad skriver side 30-33 Miljøet bløder side 6-7 Mellemledere er i skudlinjen side 18-19"

Transkript

1 nr. nr februar jannuar magisterbladet Miljøet bløder side 6-7 Mellemledere er i skudlinjen side Skoler: nej til superlærere side Arkæolog scorer demokratisk topjob side Bliv en glad skriver side 30-33

2 Ny indkøbsaftale på forsknings- og laboratorieudstyr sikrer bredt produktsortiment og attraktive priser Forskere og laboranter får let tilgang til indkøb af apparaturer og produkter, når SKI s nye indkøbsaftale træder i kraft den 1. februar. De 45 valgte leverandører fordelt på 19 delaftaler sikrer, at du stort set kan købe alt det, du har brug for, og samtidig få gavn af de fordele som SKI s indkøbsaftale indeholder. Du får nemlig afløftet din EU udbudspligt, når du handler hos en SKI leverandør. Det betyder, at du ikke skal bruge tid og ressourcer på det krævende EU udbud. Nemt og hurtigt får du overblik over hvilke produktområder, som de valgte leverandører dækker, og de konkurrencedygtige priser gør, at der bliver flere penge til rådighed for forskning og undervisning. Kontakt SKI på eller klik ind på hvis du vil høre mere om indkøbsaftalen. Flere penge til dem, det egentlig handler om SKI er en organisation, der gennemfører EU-udbud på vegne af den offentlige sektor. Udbuddene udmønter sig i attraktive indkøbsaftaler, der fremmer og effektiviserer offentligt indkøb, og dermed er et bidrag til at sikre den danske velfærd. Fakta Klik ind på og læs mere om vores indkøbsaftaler. Læs fx om aftaler indenfor: Undervisningsmøbler AV-udstyr IT og kommunikation Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www. ski.dk/nyhedsbrev og modtag elektroniske nyheder om dine interesseområder. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 DK-2300 København S Tlf Fax Læs mere på

3 indhold magisterbladet 2/08 : Faste rubrikker 4 Leder Hvad kæmper vi for? 12 Boglisten 5 Claus Hjort vil skære i dagpenge 6 Miljøområdet bløder 8 Eliteforskere 9 OK 08: tillidsrepræsentanter beskyttes bedre 14 Kamp om løn til lektorer 16 Befolkningen bakker op om offentligt ansatte 22 Virksomheder har brug for humanistisk forskning 25 Nyt forslag om jobklausuler 29 Overarbejde giver stress 30 Også du kan blive en glad skriver 37 OK 08 DM i front for ligeløn 17 DM på sagen Aktuelle medlemssager 20 Boglisten 10 Skoler: nej til superlærere Kampen om fremtidens læreruddannelse er begyndt. 24 Det akademiske kvarter Vis mig din garderobe Boglisten 34 Debat 18 Kommunalreformen år 1 Mellemledere er i skudlinjen. 38 Vigtige råd før ansættelsessamtalen 39 Jobsektionen Ledige stillinger 55 Meddelelser 26 Magister med profil Danmarks ultimative djøf-job går igen til en humanist. Magisterbladet: Nimbusparken Frederiksberg Telefon (kl ) Telefax Internet: Al henvendelse vedr. abonnement og adresse ændring: tryk 5 eller bed om medlems afdelingen. Abonnement på Magisterbladet koster 213,75 kr. per kvartal. Redaktion: Mogens Tanggaard (ansvars havende) Lisbeth Ammitzbøll Benedikte Ballund Pernille Siegumfeldt Thomas Bøttcher Sidse Rølle Jakobsen, sekretær Franciska Lee Beckett (journalistpraktikant) Direkte telefon: Annoncer: DG Media a s Studiestræde København K Tlf Fax Design og tryk: Datagraf Forside: Henrik Petit Oplag: eksemplarer ISSN NORDISK MILJØMÆRKNING 541 Tryksag 166 Kontrolleret af Kontrolleret oplag: i perioden Produktionsplan: Nr udkommer den Deadline debat Deadline annoncer Deadline kalender Nr udkommer den Deadline debat Deadline annoncer Deadline kalender Nr udkommer den Deadline debat Deadline annoncer Deadline kalender 15. feb. 4. feb. 5. feb. 5. feb. 29. feb. 18. feb. 19. feb. 19. feb. 14. marts 3. marts 4. marts 4. marts magisterbladet 2/08 3

4 leder! af Ingrid Stage Hvad kæmper vi for? Nej, det er ikke EM i herrehåndbold, overskriften refererer til, men de igangværende overenskomstforhandlinger, der i skrivende stund ligesom håndboldturneringen er gået ind i en meget intens og afgørende fase. Der er allerede indgået flere delforlig med de kommunale, regionale og statslige arbejdsgivere om de såkaldte bløde krav. Det drejer sig om længere opsigelsesvarsler for tillidsrepræsentanter, øremærkning af barselsorlov til mænd, ekstra fridage for seniorer og mere kompetenceudvikling. Forbedringer, som også DM s medlemmer har ønsket sig, men vores helt afgørende overordnede krav om reallønsforbedringer og bedre styr på arbejdstiden bliver først afgjort til allersidst. Umiddelbart har DM s medlemmer prioriteret reelle og markante lønforbedringer over alt andet ligesom alle de øvrige grupper af offentligt ansatte, der jævnligt har været fremme i medierne med deres krav gennem det sidste halve år. Og ligesom dem er vi forberedte på, at der til det sidste skal kæmpes hårdt og med alle de midler, vi som aftalepart har adgang til. Vi kæmper for at få udlignet noget af det urimelige lønefterslæb, som DM s offentligt ansatte medlemmer slås med. Livslønnen for magistre er for lav, og det er væsentligt for os, at den kommende overenskomstaftale viser, at det kan betale sig at investere i en lang videregående uddannelse, hvad enten man er ansat i en administrativ stilling i kommunerne eller i en forskerstilling i staten. Og det skal gælde alle, ikke kun de udvalgte få. Derfor kæmper vi indædt for generelle lønstigninger og centralt aftalte forhøjelser af basisløn og tillæg. Vi kæmper for at få udlignet noget af det urimelige lønefterslæb, som DM s offentligt ansatte medlemmer slås med. Men for DM er også kravet om at få nedbragt det stigende merarbejde og få en bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv aldeles afgørende. Det burde være et let krav, for de offentlige arbejdsgivere er jo enige med os i, at sygefraværet er et problem. Derfor burde vi også kunne blive enige om en aftale, der kan reducere det øgede arbejdspres og sætte grænser op mellem arbejdsliv og familie. At det er det moderne grænseløse arbejdsliv, der giver stress og langvarigt sygefravær, er dokumenteret gennem adskillige undersøgelser. På DM s område ser vi det aktuelt både i forsker- og underviserverdenen og blandt vores medlemmer i de offentlige forvaltninger. Derfor både undrer og bekymrer det mig, at vores modparter i de hidtidige forhandlinger på alle områder har lagt vægt på at få mere effektiv arbejdstid ud af de offentligt ansatte. Det kan kun bidrage til øget sygefravær og ligner et rent selvmål. Det er vigtigt, at den offentlige sektor kan tilbyde attraktive arbejdspladser. Det er DM enig med de offentlige arbejdsgivere i stat, regioner og kommuner om. Og en imødekommelse af vores krav om mere styr på arbejdstiden og en løn, der i højere grad afspejler kvalifikationer og uddannelsesniveau, vil være et godt skridt på vejen mod det fælles mål. Og det er det, vi kæmper for med lige så stort engagement, og forhåbentlig også samme succes, som de danske håndboldherrer. DM en fagforening for højtuddannede Nimbusparken Frederiksberg Vesterbro Torv 1-3, 7. sal, 8000 Århus C Telefon Fax Kontortid: Man.-fre. kl dog tors MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej København Ø Telefon Magistrenes Arbejdsløshedskasse Mimersgade København N Telefon Fax Åbningstid: Man.-tirs. og tors.- fre. kl , ons. kl Regionalkontorer Magistrenes Arbejdsløshedskasse Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal, 8000 Århus C Telefon (A-kassen) Fax Åbningstid: Man., tirs. og tors. kl Odense Aalborg Slotsgade 21 B, 4. sal 5000 Odense C Tlf Fax Åbningstid: Man. Kl og tors. Kl Østerågade 19, 3. sal, 9000 Aalborg Telefon (A-kassen) Fax Åbningstid: Man. kl og tors. Kl Formand: Ingrid Stage Telefon magisterbladet 2/08

5 Claus Hjort vil skære i dagpenge Foto: Scanpix Foto: Line Reeh Regeringen glemmer, at det er arbejdsgiverne, der vælger at udbyde deltidsstillinger i stedet for at ansætte flere på fuld tid. Ingrid Stage formand for DM Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen vil adfærdsregulere ledige DM-formand Ingrid Stage vil hellere adfærdsregulere arbejdsgiverne. Endnu en gang står ledige for skud i en ny jobplan fra regeringen. Planen skal få ledige væk fra supplerende dagpenge. Ministeren skulle hellere adfærdsregulere arbejdsgiverne, siger DM s formand, Ingrid Stage. af Lisbeth Ammitzbøll Lediges ret til supplerende dagpenge bliver skåret væsentligt ned, hvis regeringen får gennemført sin nye jobplan. Planen vil blandt andet indskrænke lediges ret til at få supplerende dagpenge. I dag kan man få supplerende dagpenge i 52 uger inden for 70 uger, hvis man i øvrigt står til rådighed for arbejdsmarkedet. Fremover skal retten begrænses til 26 uger inden for tre år. Det er helt hen i vejret at foreslå stramninger i de supplerende dagpenge og udelukkende ramme de ledige. Det er arbejdsgivernes adfærd, der skal reguleres. Indfør en afgift for de arbejdsgivere, der gør brug af systemet om supplerende dagpenge, opfordre DM s formand, Ingrid Stage. Det er først og fremmest arbejdsgivernes udbud af deltidsstillinger, der tvinger de ansatte til at supplere lønnen med dagpenge. Det er kun rimeligt, at de arbejdsgivere, der nyder godt af reglerne om supplerende dagpenge, også bidrager til finansieringen, tilføjer hun. Nye tal fra Magistrenes A-kasse viser, at ledigheden falder hurtigere blandt magistre på supplerende dagpenge sammenlignet med magistre, der er fuldtidsledige. Reglerne om supplerende dagpenge bidrager i allerhøjeste grad til at få vores medlemmer i beskæftigelse. En stramning vil medføre et mindre fleksibelt arbejdsmarked, og det er ingen interesseret i heller ikke arbejdsgiverne, fremhæver Ingrid Stage. Også blandt politiske partier møder regeringens forslag om strammere regler for supplerende dagpenge modstand. Hverken Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten eller Dansk Folkeparti støtter forslaget. Kun få magistre supplerer år for år Nye tal fra Magistrenes A-kasse viser, at 777 medlemmer af A-kassen fik supplerende dagpenge og havde frigørelsesattest i slutningen af var gengangere fra De udgør 0,25 pct. af A-kassens knap medlemmer. Langt de fleste magistre på supplerende dagpenge forlader hurtigt systemet igen. De bruger kun supplerende dagpenge i en overgang. Tallene fra Magistrenes A-kasse viser også, at ledigheden falder hurtigere for ledige på supplerende dagpenge end for fuldtidsledige. magisterbladet 2/08 5

6 Kommunalreformen år 1 miljøområdet bløder af Pernille Siegumfeldt foto: Johnny Wichmann Advarsler var der mange af på miljøområdets vegne op til kommunalreformens start 1. januar Både når det handlede om arbejdsbelastningen af medarbejderne på området og om atomiseringen af de stærke faglige miljøer i de daværende amter. I et brev til miljøministeren ridsede tillidsrepræsentanter fra DM situationen op, som den så ud fra deres bord: Kvaliteten af fremtidens miljøovervågning var i fare. Men gik det nu så galt? Tegner der sig allerede i dag et år efter reformen nogle konturer af, hvordan miljøet og medarbejderne har det i den nye struktur? På en DM-konference i Nyborg den 23. januar mødtes 60 miljømedarbejdere fra stat, regioner og kommuner for at dele erfaringer med hinanden. Blandt oplægsholderne var politikere fra DM og Christiansborg, repræsentanter for Dansk Industri og Danmarks Naturfredningsforening samt miljømedarbejdere fra en kommune og et miljøcenter. Jens Ulrik Jensen, chefkonsulent i Afdelingen for Miljø og Infrastruktur, Dansk Industri Miljøet er ved at drukne i formalia og besværlige arbejdsgange. Det er virksomhedernes oplevelse, viser undersøgelser, vi har lavet. Godt nok kom statens miljøcentre hurtigt og sikkert i drift, men sagsbehandlingstiderne er ikke desto mindre blevet et kæmpeproblem for industrien. Ligesom miljømedarbejderne efterspørger virksomhederne jo en styrket faglighed. Men DI s konklusion indtil videre er, at man med kommunalreformen fra oven har tænkt langt mere i kontrol end i en forbedret miljøindsats til gavn for både natur og erhvervsliv. Anne Marie Steffensen, cand.scient. og teamleder for Natur og Miljø i Jammerbugt Kommune De vejledninger, vi skal administrere efter, er uld- i- mund. Hvis lovene var mere gennemarbejdede, før de blev sendt ud, ville vores arbejde blive noget lettere. Og især for kommuner som vores i et yderområde er det et kæmpeproblem, at konsulentfirmaerne kan byde over og tilbyde gode medarbejdere en bedre løn. For mig er der ingen tvivl om, at kommunalreformen også er skabt for at få meget mere privatisering ind ad bagdøren. Michael Leth Jess, kontorchef, Danmarks Naturfredningsforening Reformen er kommet for at blive, og derfor bliver en vigtig opgave for bl.a. Naturfredningsforeningen at sikre, at natur- og miljøområdet styrkes politisk. Det er lidt af en udfordring, fordi sektoren er i skarp konkurrence med andre store kerneområder. Hvis medarbejderne på miljøområdet skal have en rimelig chance for at omsætte loven til praksis, skal staten og Folketinget udvikle meget klarere mål og udmønte dem i langt mere præcise og entydige bekendtgørelser og vejledninger. Det er et stort problem i dag. Og så skal arbejdspladserne sørge for fortsat at udvikle fagligheden hos medarbejderne og de fælles værktøjer. 6 magisterbladet 2/08

7 Peter Grods Hansen, formand for medlemmer i DM Offentlig DM skal være fremme i skoene, når det gælder ressourceanvendelse, trusler mod de faglige miljøer og ikke mindst de ansættelsesvilkår, som miljømedarbejderne skal fungere under. En vigtig opgave er også at sikre, at antallet af medlemmer, som står uden tillidsrepræsentant, bringes kraftigt ned. Før reformen var det i den offentlige sektor. Generelt er erfaringen fra de nye arbejdspladser, at der er blevet meget mindre tid til faglig udvikling, og at der er et foruroligende kompetenceflow ud af de offentlige miljøfaglige institutioner. Og så er det vigtigt at understrege, at den selvcensur blandt de ansatte, som ifølge flere tilkendegivelser breder sig, er utroligt farlig. Og DM vil gøre alt for at bakke de medlemmer op, som er i fare for at få ørerne i den maskine. Ingrid Stage, formand for DM Det er for tidligt at drage nogle endelige konklusioner om miljøets eller medarbejdernes tilstand i dag, et år efter reformen. Men fra en nylig undersøgelse ved vi fx, at arbejdsbelastningen blandt DM s medlemmer på statens syv miljøcentre er meget voldsom, og vi hører, at den faglige kvalitet er under beskydning også i kommunerne, som kæmper med alt for store og talrige opgaver i forhold til ressourcerne. Så der er ingen tvivl om, at hele området fortsat skal være i fokus hos DM, så vi undgår at hverdagen brænder sammen for de medlemmer, der arbejder med miljø på de offentlige arbejdspladser. Per Clausen, Enhedslistens medlem af Folketingets miljøudvalg Måske er det ikke nødvendigvis strukturen, som er det største problem. Det er tværtimod lige nu de mange store og komplicerede miljølove, som forvaltningerne skal efterleve, men som er noget makværk og alt for dårligt gennemarbejdede. Derfor venter vi alle spændt på, at de mange sager kommer igennem Naturankenævnet, så vi kan få afklaret, hvad der egentlig menes med lovgivningen. I forhold til medarbejderne vil jeg sige, at den politiske ledelse her i landet er præget af en utrolig arrogance, når den fortsat insisterer på, at der fra dag 1 kan hentes så store rationaliserings- og effektiviseringsgevinster ved en reform. Det er en rigtig dum idé og formentlig en stærkt medvirkende grund til, at DM s medlemmer i den offentlige sektor oplever, at arbejdsbelastningen er alt for voldsom. Kjeld Sandby-Hansen, cand.scient. og DM-tillidsrepræsentant i Miljøcenter Odense Økonomien er, som den er, og den bliver vi nødt til at indrette os efter. De faglige argumenter tæller ikke længere, og det er måske det mest ubehagelige for os medarbejdere. Vi ser uerstattelig erfaring og kompetence forsvinde fra området, og sammenhængen mellem ressourcer, opgaver og service er ikke-eksisterende. magisterbladet 2/08 7

8 hæder til eliteforskere Mange DM-medlemmer blandt årets eliteforskere. af Lisbeth Ammitzbøll foto: Henrik Petit Videnskabsministeriet og Det Frie Forskningsråd har uddelt årets eliteforskerpriser og rejsestipendier. Årets prismodtagere står for noget af det ypperste, som dansk forskning kan præstere. De er med deres forskning med til at øge vores erkendelse eller forbedre vores verden. De er med til at sætte Danmark på verdenskortet, og de er rollemodeller, sagde videnskabsminister Helge Sander under overrækkelsen, der fandt sted på Glyptoteket i København under overværelse af kronprinsesse Mary. Kronprinsessen er ikke medlem af DM. Det er til gengæld en stor del af de prismodtagere, der blev hædret som eliteforskere, unge eliteforskere eller særlig rejselystne eliteforskende ph.d.-studerende. Syv eliteforskere fik hver en million kroner, hvoraf kr. skal bruges på forskning. 19 unge ph.d.- studerende fik et rejsestipendium på kr. 24 unge eliteforskere fik kr. til særlige udgifter i forbindelse med deres forskningsprojekt. Vincent F. Hendricks eliteforsker 2008 Vincent F. Hendricks er 37 år og professor ved RUC. Hans fagområde er formel filosofi, logik og erkendelsesteori. Hendricks arbejder med at udvikle logikker, der kan repræsentere viden og andre erkendelsestilstande. Han er særlig skrap til at sammentænke repræsentationer af viden med datalogi, logik, lingvistik, matematik og psykologi. Han har udviklet en modal operator theory og bevist en række matematiske egenskaber for de logikker, der kommer i spil i udvikling af kunstig intelligens. Bo Thamdrup eliteforsker 2008 Bo Thamdrup er 43 år og lektor på Syddansk Universitet. Hans fagområde er biologi og biogeokemi. Thamdrup forsker i mikroorganismers især bakteriers diversitet og deres rolle i naturens kredsløb. Han beskæftiger sig mest med mikroorganismer i iltfri miljøer som for eksempel akvatiske sedimenter, iltsvindszoner og grundvand. Thamdrup har bidraget til opdagelsen og kortlægningen af en hidtil ukendt gruppe bakterier, der spiller en stor rolle i miljøforandringer lokalt og globalt. 8 magisterbladet 2/08

9 OK 08: tillidsrepræsentanter beskyttes bedre Første delforlig i forårets overenskomstforhandlinger er i hus. Vigtigst er en aftale om forlænget opsigelsesvarsel for tillidsrepræsentanter. Men forliget har mest symbolværdi. Forude venter den store hurdle, advarer DM s politikere. af Pernille Siegumfeldt tegning: Bob Katzenelson Den videre vej mod OK 2008 CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) og AC har først lige taget hul på de indledende møder om OK-vilkårene for statens ansatte. Overenskomstforhandlingerne skal efter planen være afsluttet med udgangen af februar. Følger forhandlingerne planerne, skal DM s medlemmer i marts ved en urafstemning tage stilling til, om det samlede forhandlingsresultat fortjener et ja eller et nej. Forhandlingsforløbet kan dog sagtens betyde, at en urafstemning bliver udskudt til et senere tidspunkt. En bedre beskyttelse af tillidsrepræsentanterne har hele tiden stået højt på DM s ønskeliste med krav til overenskomstaftalen på det offentlige område i På den baggrund var det tilfredse forhandlere fra KTO (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte), der natten til lørdag den 12. januar kunne underskrive det første delforlig med de kommunale arbejdsgivere på vegne af blandt andre DM s medlemmer. Siden blev der også opnået enighed om et lignende delforlig med arbejdsgiverne i Danske Regioner. Vigtigste resultat i delforliget er, at tillidsrepræsentanterne, ud over deres individuelle opsigelsesvarsel, får tre måneders ekstra varsel oveni. Derudover bliver et tillæg for deres arbejde fremover obligatorisk, hvor det hidtil kun har været en mulighed. Peter Grods Hansen, der er formand for DM s overenskomst- og arbejdspladsudvalg (OKAPU), er glad for den anerkendelse af tillidsrepræsentanternes indsats, der ligger i delforliget. Enhver forbedring er velkommen, og en udvidet beskyttelse, som sikrer vores tillidsfolk imod tilfældige lederes tilfældige utilfredshed, hilser vi naturligvis velkommen, siger Peter Grods Hansen, der dog understreger, at DM gerne ser, at beskyttelsen af tillidsrepræsentanter med tiden strækkes endnu længere, så de bl.a. er beskyttet mod afskedigelse et helt år efter, at de har forladt hvervet. Vigtig symbolværdi Delforliget betyder også ændringer i forhold til afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Retten til at få den sjette ferieuge udbetalt kontant er uanfægtet, men nu bliver der mulighed for, at kommunen/regionen kan meddele de ansatte, at de i løbet af efteråret skal oplyse om, at han/hun ønsker kontant udbetaling i stedet for at holde ferieugen. Den del af OK-delforliget ser Peter Grods Hansen ikke som særlig problematisk: Det her koster arbejdsgiverne to stykker tyggegummi, og forringelsen er til at overse. DM s opfordring er dog: hold ferie! Det er vigtigt for hovedet og helbredet og langt mere værd end pengene, siger OKAPU s formand. Han understreger dog samtidig, at det er vigtigt, at medlemmerne, ikke mindst på statens område, skal have mulighed for valgfrihed. Både Peter Grods Hansen og DM s formand, Ingrid Stage, mener, at det har stor betydning for resten af OK-processen, at det første delforlig nu er underskrevet. Dels har arbejdsgiverne helt uden blusel advaret de offentligt ansatte imod at forlange for meget i løn med overophedning af samfundsøkonomien som argument, og dels har forhandlerne på medarbejdersiden allerede raslet med konfliktsablerne flere gange. Delforliget er et lille skridt på en lang vej, men symbolværdien er vigtig. Vi har demonstreret, at det er muligt at opnå enighed, og håber selvfølgelig, at arbejdsgiverne udviser samme fleksibilitet, når vi starter på de langt mere vanskelige forhandlinger om fx markante lønløft til alle. Den helt store hurdle har vi endnu til gode, siger Ingrid Stage. Læs alt om OK 08 på magisterbladet 2/08 9

10 skoler: nej til superlærere Flere seminarier render i hælene på Aarhus Universitet og søger nu også at byde ind med alternative superlæreruddannelser. Men folkeskolerne er ikke interesserede i superlærere. af Thomas Bøttcher foto: POLFOTO Aarhus Universitet og professionshøjskolerne kæmper i øjeblikket om retten til at uddanne fremtidens lærerstuderende. Våbnet er nye superuddannelser med færre fag og øget specialisering. Aarhus Universitet foreslår en akademisk læreruddannelse i ét fag med en bachelordel og en kandidatoverbygning, mens Århus Lærerseminarium satser på en fireårig forskningsbaseret uddannelse med to linjefag og mulighed for specialisering i et femte år. Begge uddannelser har stærk øget fokus på faglighed, ligesom der i begge ansøgninger lægges op til et tæt samarbejde mellem universitet og professionshøjskole. Foreløbig ser professionshøjskolerne ud til at løbe af med sejren. Undervisningsminister Bertel Haarder har lagt afstand til ansøgningen fra Aarhus Universitet: Den indeholder en alvorlig, urigtig påstand, nemlig at den skulle være lavet i samarbejde med aftagerne og Danmarks Lærerforening. Det forventede afslag kan dog senere ændres til et ja, antyder undervisningsministeren, såfremt en fremtidig ansøgning bygger på reelt samarbejde. Ansøgning sablet ned Men selvom Århus Lærerseminarium således ser ud til at stå med de bedste kort på den korte bane, vil en eventuel godkendelse af seminariets egen ansøgning ikke ske uden mislyde. For på folkeskolerne er der ingen begejstring for uddannelsesforslaget, der ifølge skoleledernes formand er præget af de sidste års overdrevne fokus på elevernes faglige færdigheder frem for reelle behov. Selvfølgelig skal de danske skolebørn være gode til at læse og skrive, men vi må ikke glemme det store brede sigte og de sociale kompetencer, som børnene skal lære. Og når vi i forbindelse med læreruddannelsen ser en tendens til yderligere faglig fordybelse, så går det ud over lærersamarbejdet, fællesskabet og pædagogikken. Som lærer skal man selvfølgelig vide mere end børnene, men så er det faglige stof i folkeskolen altså heller ikke sværere, siger formand for skolelederne Anders Balle, der også peger på, at lærere med færre linjefag ikke er populære på skolerne, fordi de vanskeliggør planlægningen af undervisningen. Vi er enige i, at der skal eksperimenteres med læreruddannelsen. Men det skal være mere koordineret og uden alle mulige tilfældige knopskydninger rundt omkring, siger han. Spillet er i gang I den nye læreruddannelse fylder de største linjefag 1,2 årsværk ifølge flere kritikere netop et udtryk for et urealistisk stort fokus på faglighed. I ansøgningen fra Århus Lærerseminarium fylder samtlige linjefag 1,2 årsværk. Som lærer skal man selvfølgelig vide mere end børnene, men så er det faglige stof i folkeskolen altså heller ikke sværere. Anders Balle, formand for skolelederne Hvis man vil øge kvaliteten i læreruddannelsen, og hvis vi skal styrke lærerne i arbejdet ude på skolerne, så skal man gå efter færre og større linjefag, som kan studeres i dybden, siger rektor Andreas Striib, der mener, at forslaget er bedre end den halvt år gamle reform af læreruddannelsen. Han frygter ikke, at han med den udmelding risikerer at skræmme studerende bort fra den nye uddannelse. Vi har fundet frem til en uddannelse, som vi faktisk synes er bedre. Det skal man da ikke give slip på, bare fordi der er kommet en reform. Samme melding lyder fra Frederiksberg Seminarium, der vil kopiere modellen fra Århus, hvis ansøgningen bliver godkendt. Spillet om læreruddannelsen er åbnet helt op, og så kan vi ikke bare lade som ingenting, siger rektor Thøger Johnsen, der gerne ser, at Århus-modellen på Frederiksberg Seminarium helt erstatter den nye og udskældte uddannelse. Udkantsområderne Men vil en superlæreruddannelse på Frederiksberg Seminarium så tømme Sjælland for kommende lærerstuderende, som det er blevet hævdet? Nej, mener dekan for læreruddannelserne i University College Sjælland Gert Fosgerau. Han henviser blandt andet til undersøgelser, der viser, at en stor procentdel af de unge ikke er indstillet på at være mobile, når de vælger uddannelse. Gert Fosgerau hilser superlæreruddannelsen velkommen, men peger på, at behovene i Vordingborg og Holbæk går i den modsatte retning. Frem for en tung og teoretisk uddannelse vil vi satse på et tæt samarbejde med kommunerne og skolerne. Mange af lærerne i udkantsområderne har slet ikke en læreruddannelse, og derfor vil vi hellere lave en kombinationsuddannelse, hvor man dels arbejder på skolen, og dels er lærerstuderende ved siden af. 10 magisterbladet 2/08

11 Regeringsgrundlaget: Nye uddannelser Interessen for lærerfaget skal styrkes ved etableringen af supplerende læreruddannelser, der, afhængig af den enkelte studerendes valg, kan føre til job i folkeskolen eller i gymnasiet. Den nuværende struktur med henholdsvis universiteter og professionshøjskoler fastholdes, men der åbnes for, at professionshøjskoler og universiteter kan gå sammen om udviklingen af nye uddannelser på lærerområdet, der fagligt skal godkendes af Akkrediteringsrådet. Aarhus Universitet: Akademisk lærerbachelor Ansøgningen fra Aarhus Universitet lyder på en femårig akademisk læreruddannelse. En bachelordel i ét fag og en overbygning på to år. Universitet vil samarbejde med Århus Lærerseminarium om uddannelsen. Århus Lærerseminarium: To linjefag Århus Lærerseminarium ansøger om en forskningsbaseret forsøgslæreruddannelse på fire år med to linjefag. Et femte år kan laves som et masteruddannelsesforløb i samarbejde med Aarhus Universitet. Linjefag 1: Dansk eller matematik med et videnskabsteoretisk element. Forløber over uddannelsens første to år. Linjefag 2: Skal vælges blandt fire fagområder: Naturfag, kultur/samfund, sprog eller det praktisk-musiske område. Afvikles over uddannelsens sidste to år. Begge linjefag vægtes med 1,2 årsværk. Bertel Haarder en om er Undervisningsministeren er ikke imponeret over Aarhus Universitets ansøgning. Men heller ikke helt afvisende: Hvis der havde været et samarbejde bag ansøgningen, så havde det set helt anderledes ud. For jeg vil ikke udelukke et forsøg i lille skala. Vi kommer senest om en halv snes år til at mangle lærere, og til den tid tror jeg ikke, at man vil rose dem, der halsstarrigt afviste enhver nytænkning på feltet. Den fremragende læreruddannelse, vi har vedtaget, lider jo ingen skade ved, at der er et forsøg i meget begrænset skala, har han udtalt til fagbladet Folkeskolen. Hvem skal uddanne vores børn? Kampen om fremtidens læreruddannelse er begyndt. Følgegruppe nedsat Bertel Haarder har nedsat den følgegruppe, der skal se på læreruddannelsen. Første opgave bliver at komme med forslag til en styrkelse af naturfag i den nye uddannelse. Gruppens formand er Per B. Christensen, børne- og kulturdirektør i Næstved Kommune. magisterbladet 2/08 11

12 Untitled /06/07 13:16:23 boglisten HISTORIE Indiens historie efter 1739 En bog om et lands dramatiske og fascinerende historie Niels Brimnes Bogen er brudt op af en række faktabokse, hvor nogle afklarer centrale begreber eller hændelser, og andre belyser forholdet mellem Danmark og Indien. Her bliver bl.a. Trankebar, Bollywood og bistandshjælp nævnt. Systime, 2007, 179 sider, 194 kr. PÆDAGOGIK Livets Pædagogik? Pia Rose Böwadt Livets pædagogik? tegner et billede af den danske livsfilosofi, dens historie og forhold til pædagogik. Det primære fokus er filosoffen K.E. Løgstrup, hvis lange og vægtige forfatterskab senere har inspireret pædagogiske kredse. Gyldendal, 2007, 208 sider, 159 kr. LIGESTILLING Gendertelling in Organizations Narratives form male-dominated environments Silvia Gherardi & Barbara Poggio Over the past 30 years women have not only entered the workforce and stayed there but women increasingly show interest in and effectively take over top positions in companies, positions that traditionally are occupied by men. This movement in gender in the workforce creates a necessity for evaluating our understanding of gender in organizations. In everyday life both men and women experience different clashes of expectation and communication all brought forth by changes in the traditional understanding of gender roles. Copenhagen Business School Press, 184 sider, 419 kr. RELIGION Pilgrim i Mekka Nina Aisha Rasmussen Nina Aisha Rasmussen (f. 1942) konverterede i 2006 til islam, hvorefter hun drog på pilgrimsrejse til Mekka og Medina. Hun beretter om en valfart, der bød på eufori, fysisk udmattelse, nye venskaber og store spørgsmål. GB Forlagene, 2007, 250 sider, 299 kr. Abrahams spor Abrahamfiguren i religion, filosofi og kunst Lars K. Bruun, Finn Damgaard, Thomas Hoffmann, Søren Holst og Jesper Skau Skønt de forskellige religiøse traditioner har revet og flået i Abraham for at gøre krav på at være de sande børn af patriarken, synes Abraham gang på gang at undslippe traditionens heftige omklamringer. Tilbage bliver da de spor, som Abraham har efterladt i fortolk- ningshistorien. Det er disse spor, denne bog beskæftiger sig med. Forlaget ALFA, 2007, 135 sider, 248 kr. Tørre tal om troen religionsdemografi i det 21. århundrede Matgit Warburg og Brian Jacobsen (red.) Vi har brug for reel viden i form af tørre tal om religioners udbredelse og vækst i Danmark. Ellers kommer politikere og andre meningsdannere nemt ud at svømme med løsrevne påstående og uholdbare konklusioner om befolkningens religiøse profil. Forlaget Univers, 2007, 231 sider, 249 kr. SPROG Fortællingen teori og analyse Annemette Hejlsted I ny fagbog vækker forfatteren Annemette Hejlsted, ekstern lektor ved Institut for Nordisk på Københavns Universitet, interesse for fortællingen. Hun præsenterer en ny og praktisk analytisk tilgang, som giver et overblik over teorier, fagtermer, modeller og analysemetoder. Forlaget Samfundslitteratur, 2007, 256 sider, 278 kr. SUNDHED Meditation en rejse tilbage til dig selv Bogen giver en overskuelig introduktion til de forskellige meditationsformer og er fyldt med praktiske øvelser og teknikker, som kan hjælpe både den nystartede og den trænede meditationsudøver. Med bogen følger også en cd, hvor Svend Trier har indtalt tre meditationsøvelser. Politikens Forlag, 2007, 120 sider, 169 kr. UDDANNELSE Tvetunget uddannelsespolitik dokumentation af etnisk ulighed i folkeskolen Lene Timm og Bergthóra Kristjansdóttir De politiske rammer for undervisningen af tosprogede børn stiller disse elever ringere i skolen. Eleverne har brug for tosproget undervisning, påpeger bogen. Uddannelsespolitisk er det imidlertid blevet ignoreret og benægtet i et omfang, der har medført institutionaliseret diskrimination af etniske minoriteter. Dårlige skoleresultater fører til, at tosprogede elever efterfølgende har sværere betingelser på ungdomsuddannelser, de videregående uddannelser og på arbejdsmarkedet. Uddannelsespolitikken kan derfor siges at have store konsekvenser for de etniske minoriteters integration i samfundet. Forlaget Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 2007, 280 sider, 275 kr. flere bøger på side 20 >> 12 magisterbladet 2/08

magisterbladet Fredspris til DM-forskere side 26-29 Forsker i mediestorm om censur side 6-7 Magistre indtager kommunikationsbranchen side 12-15

magisterbladet Fredspris til DM-forskere side 26-29 Forsker i mediestorm om censur side 6-7 Magistre indtager kommunikationsbranchen side 12-15 nr. nr. 17 1 2. 19. november jannuar 2007 magisterbladet Forsker i mediestorm om censur side 6-7 Magistre indtager kommunikationsbranchen side 12-15 Minister skifter kurs i sag om personalebesparelser

Læs mere

magisterbladet nu også med jura side 18-21 Magistre DM Offentlig side 43-51 Skæve match er gode match side 26-28

magisterbladet nu også med jura side 18-21 Magistre DM Offentlig side 43-51 Skæve match er gode match side 26-28 nr. 2 30. januar 2009 magisterbladet Magistre nu også med jura side 18-21 Sander: Jamen, Peter Harder, det kan ikke være rigtigt, at du sidder og ryster på hovedet hele tiden. side 6-7 Vi er vilde med

Læs mere

magisterbladet Faktor4 Vedlæg vellignende foto side 26-29 side 41-49 Statsligt bondefangeri side 5 MP Pension afviser etisk bolighandel side 10-13

magisterbladet Faktor4 Vedlæg vellignende foto side 26-29 side 41-49 Statsligt bondefangeri side 5 MP Pension afviser etisk bolighandel side 10-13 nr. 131 19. 31. jannuar august 2007 magisterbladet Statsligt bondefangeri side 5 Nyt nederlag til daglejere side 6-7 MP Pension afviser etisk bolighandel side 10-13 Kreativ bogføring af forskningspenge

Læs mere

magisterbladet Erhvervslivets grundstof Seminariebladet side 45-53 Stadig masser af job til nyuddannede magistre side 5

magisterbladet Erhvervslivets grundstof Seminariebladet side 45-53 Stadig masser af job til nyuddannede magistre side 5 nr. 9 15. maj 2009 magisterbladet Erhvervslivets grundstof side 20-27 Stadig masser af job til nyuddannede magistre side 5 Indvandrere giver danske kvinder bedre karrieremuligheder side 10-12 Fra Strindberg

Læs mere

magisterbladet MP Pension sælger Lukket og topstyret proces side 6-7 Når målinger bliver selve målet side 22-23 Forskernes blogosfære side 26-27

magisterbladet MP Pension sælger Lukket og topstyret proces side 6-7 Når målinger bliver selve målet side 22-23 Forskernes blogosfære side 26-27 nr. 12 19. 17. jannuar august 2007 magisterbladet Lukket og topstyret proces side 6-7 Bureau formidler job til dårlig løn side 16-19 Når målinger bliver selve målet side 22-23 Forskernes blogosfære side

Læs mere

magisterbladet Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag elevatoren fra joblab til jobmarkedet

magisterbladet Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag elevatoren fra joblab til jobmarkedet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 05 12. APRIL 2013 Magister med side profil 20-22 Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Det muliges kunst om OK 2013 Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag

Læs mere

magisterbladet Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Hvad var nu lige meningen

magisterbladet Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Hvad var nu lige meningen magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 13 31. AUGUST 2012 Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Fleksjobbere er en gevinst ikke

Læs mere

magisterbladet DM Offentlig Magister med profil side 45-53 Multimediebeskatning truer arbejdslivets fleksibilitet side 12-13

magisterbladet DM Offentlig Magister med profil side 45-53 Multimediebeskatning truer arbejdslivets fleksibilitet side 12-13 nr. 7 11. april 2009 magisterbladet Magister med profil side 36-38 Multimediebeskatning truer arbejdslivets fleksibilitet side 12-13 Forskere strides og kævles side 14-15 Regeringens skattereform overtræder

Læs mere

Manden. bag Villy. magisterbladet. Akademikere vil ikke arbejde længere. Hold på vandet. Projektledere stormer frem. dm professionshøjskoler

Manden. bag Villy. magisterbladet. Akademikere vil ikke arbejde længere. Hold på vandet. Projektledere stormer frem. dm professionshøjskoler magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 17 4. NOVEMBER 2011 Manden side 22-23 bag Villy Akademikere vil ikke arbejde længere Hold på vandet Projektledere stormer frem dm professionshøjskoler BLIV

Læs mere

Fællesskab for frie fugle. magisterbladet. Fra biks til business. Støjberg foretager kovending. SF-plan i modvind. De kan selv.

Fællesskab for frie fugle. magisterbladet. Fra biks til business. Støjberg foretager kovending. SF-plan i modvind. De kan selv. magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 13 02. SEPTEMBER 2011 Fællesskab for frie fugle side 30-33 Støjberg foretager kovending SF-plan i modvind De kan selv Fra biks til business Fleksible deltidsuddannelser

Læs mere

Ambassadechefen. dm natur. Arbejdstilsynet. Elektromikrobiogeokemofysik. Akademikere. side 24-27. magisterbladet

Ambassadechefen. dm natur. Arbejdstilsynet. Elektromikrobiogeokemofysik. Akademikere. side 24-27. magisterbladet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 08 14. JUNI 2013 Ambassadechefen side 24-27 Akademikere 6 Elektromikrobiogeokemofysik 34 dm natur 47 om akutpakkerne: står fast på kritik Dumpet! af Metropol

Læs mere

Mænd på barsel diskrimineres. magisterbladet. Fodboldlønninger og tung administration dræner universiteterne. Cand.timemanager.

Mænd på barsel diskrimineres. magisterbladet. Fodboldlønninger og tung administration dræner universiteterne. Cand.timemanager. magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 17 22. OKTOBER 2010 Mænd på barsel diskrimineres Læs side 30-35 EU søger forskere Cand.timemanager Fodboldlønninger og tung administration dræner universiteterne

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere

magisterbladet Historiker i trøjen DM Offentlig side 45-53 side 12-15 Krise kan rydde op i dårlig ledelse side 26-29

magisterbladet Historiker i trøjen DM Offentlig side 45-53 side 12-15 Krise kan rydde op i dårlig ledelse side 26-29 nr. 17 30. oktober 2009 magisterbladet Historiker i trøjen side 12-15 Antallet af konflikter er historisk lavt side 6 Byggekrise koster arkæologer jobbet side 8-9 Krise kan rydde op i dårlig ledelse side

Læs mere

Arktisk Station Vi lever og arbejder isoleret heroppe. For mig er det et eventyr at være her. Læs side 13-20. MF ere. Det virkede Stresspolitik

Arktisk Station Vi lever og arbejder isoleret heroppe. For mig er det et eventyr at være her. Læs side 13-20. MF ere. Det virkede Stresspolitik magisterbladet M A G A S I N F O R M E D L E M M E R A F D M N R. 1 5 2 4. S E P T E M B E R 2 0 1 0 Arktisk Station Vi lever og arbejder isoleret heroppe. For mig er det et eventyr at være her. Læs side

Læs mere

magisterbladet Med en tillidsrepræsentant kan vi tale med én stemme Side 16-27 Geolog får fornem formidlerpris Jobløn baner vej for stress

magisterbladet Med en tillidsrepræsentant kan vi tale med én stemme Side 16-27 Geolog får fornem formidlerpris Jobløn baner vej for stress magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 14 8. NOVEMBER 2013 Med en tillidsrepræsentant kan vi tale med én stemme Side 16-27 Tema om tillidsrepræsentanter Carlsbergsfondet redder ordnet.dk Geolog

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

Nr. 1. 2012. Mette var trainee:

Nr. 1. 2012. Mette var trainee: Nr. 1. 2012 Mette var trainee: Brug dit netværk og bliv klogere på dig selv side 8 Funktio-hvaffor-noget? Kend funktionærloven side 10 Fyret da han blev far side 12 Sådan får du tid til både familie og

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

SOCIALRÅDGIVER PÅ TOPPOST

SOCIALRÅDGIVER PÅ TOPPOST 11 12. august 2010 SOCIALRÅDGIVER PÅ TOPPOST DS SÆTTER FINGERAFTRYK VIGTIG INDFLYDELSE PÅ BARNETS REFORM 6 AKADEMIKERE VINDER FREM SOCIALRÅDGIVERE KVALIFICERER PRAKSIS 16 LEDERE ER TILFREDSE MEN HAR STADIG

Læs mere

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress Stress magasinet Xxx BO NETTERSTRØM: VIRKSOMHEDER VIL BLIVE TVUNGET TIL AT TAGE STRESS ALVORLIGT KEND DIN STRESS LÆG ET PUSLESPIL Du kan selv gøre meget for at undgå stress Nr. 04 august 2006 Indhold Indhold

Læs mere

DMstud.bladet. Det store. taxameter-eventyr. s. 4-7. Karrieremesse. Erasmus Mundus. Humaniora-undersøgelse. nr. 2 marts 2008

DMstud.bladet. Det store. taxameter-eventyr. s. 4-7. Karrieremesse. Erasmus Mundus. Humaniora-undersøgelse. nr. 2 marts 2008 DMstud.bladet Humaniora-undersøgelse Karrieremesse Erasmus Mundus nr. 2 marts 2008 Praktik og studiejob betaler sig. Cand.mag. i russisk på jobjagt. Studerende i juridisk cirkus. s. 8 s.10 s. 13 Det store

Læs mere

OFFENTLIG LEDELSE 3:2007:SEPTEMBER

OFFENTLIG LEDELSE 3:2007:SEPTEMBER OFFENTLIG LEDELSE UDGIVET I SAMARBEJDE MELLEM HK/KOMMUNAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND 3:2007:SEPTEMBER På vej på lederuddannelse læs tema side 3-12. LEDERUDDANNELSE Tema

Læs mere

Fyret for at sige chefen imod

Fyret for at sige chefen imod 0 8 23. april 2008 Socialrådgivere på Samsø: Fyret for at sige chefen imod OK08 på plads Ni ud af ti sagde ja 5 Hala og Ahlam i Sandholm Løsladt uden varsel 6 Hemmelig millionær Støtter socialrådgivers

Læs mere

Charter giver chancer

Charter giver chancer November 2008 & ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE KVINDER KARRIERE Charter giver chancer Ligestillingsministeren har i samarbejde med ti offentlige og ti private virksomheder

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN FÆLLESSKAB GENSYNSGLÆDE. Social rådgiver dage 2013

SOCIALRÅDGIVEREN FÆLLESSKAB GENSYNSGLÆDE. Social rådgiver dage 2013 15/13 SOCIALRÅDGIVEREN & Social rådgiver dage 2013 FÆLLESSKAB GENSYNSGLÆDE Løntjek fangede fejl Kontanthjælpsreform skaber frustration Kommunalvalg gav socialrådgivere succes 5HURTIGE Vi tænker ledelse

Læs mere

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN Familie- og Arbejdslivskommissionen Linda Nielsen Formand, dr. jur., professor i familieret ved Københavns Universitet Esma

Læs mere