Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital"

Transkript

1 Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1

2 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer 2. Retningslinje 3. Data 4. Hvad er kvaliteten? 5. Særlige udfordringer 3. Business casen 1. KLs Business case 2. Beregning af økonomiske gevinster 3. Fordele og ulemper 4. Afslutning

3 To typer af økonomiske analyser: Sundhedsøkonomisk evaluering = Sammenligning af to teknologier mht Omkostninger Gevinst (effekt) Business case: Udgifter per år Indtægter per år (fx DRG) 3

4 Sundhedsøkonomiske evalueringer Type Anvendes hvis... Værdisætning af effekten Resultat: Cost-minimisation analysis (CMA) Teknologierne har same effekt på patienternes helbred. Ingen A koster kr. B koster kr. Cost-effectiveness analysis (CEA) Teknologierne har forskellige effekt på patienternes helbred, men samme effektmål. Naturlige enheder fx reddede leveår, undgåede amputationer kr. per ekstra forebygget amputation Cost-utility analysis (CUA) Helbredsrelateret livskvalitet er en vigtigt effekt QALY kr. per ekstra QALY Cost-benefit analysis (CBA) Ikke-helbredsrelaterede effekter er vigtige Effekt målt i kr. Samfundets nettogevinst er 2,3 mill. kr. per år

5 Sundhedsøkonomisk evaluering Retningslinjen: se Drummond et al. (2005): 1. Baggrund (domæne 1) 2. Perspektivet 3. Valg af sundhedsøkonomisk evaluering 4. Patient populationen (domæne 1+3) 5. Comparator (domæne 1) 6. Kilde til den kliniske dokumentation (domæne 1 + 3) 7. Hvilke omkostninger er medregnet og til hvilken pris? 8. Hvilket effektmål? 9. Justering for timing og levetid ved investeringer? 10. Håndtering af usikkerhed (følsomhedsanalyse)? 11. Inkrementel analyse? 12. Det samlede resultat og begrænsningerne?

6 Sundhedsøkonomisk evaluering Intervention group Patient no. Omkostninger = Værdi af brugte ressourcer = P * Q Data om ressourceforbrug: - Hvor kan der forventes ændret forbrug? - I hvilke sektorer (hvad er perspektivet)? No. of visits Price Costs Totale 400 Mean costs per patient 133 Eksempel: KOl-Kuffert: Varighed af brug af Kufferten Antal opkald Personaleforbrug ved opkald Opsætning og nedtagning Hjemmehjælp i perioden Genindlæggelser + indlæggelser I 6 mdr. Antal besøg ved egen læge Skadestue besøg Control group Patient no. No. of visits Price Costs Totale 900 Mean costs per patient 300

7 Sundhedsøkonomisk evaluering Dataindsamling: Samme krav som måling af klinisk effekt Data på patient niveau Både interventionsgruppe og kontrolgruppe Så højt evidensniveau som muligt Redegør for rekruttering, beskriv patientgrupperne

8 Sundhedsøkonomisk evaluering Hvad er kvaliteten af cost-effectiveness studier af telemedicine? Mistry (2011) Metode: Søgning i 12 databaser ( ) Kvalitetsvurdering: checklisten fra Drummond et al. (2005) Resultater: 80 økonomiske analyser, 15 cost-effectiveness, 7 cost-utility 54% rapportere teknologiens forventede holdbarhed (år) 48% laver følsomhedsanalyser 55% oplyser perspektivet, og kun 13% havde samfundsperspektiv De fleste studier oplyser ikke hvordan data er indsamlet Konklusion: Ingen afgørende evidens for økonomien i telemedicin Økonomiske analyser skal følge checklisterne 8

9 Særlige udfordringer: Sundhedsøkonomisk evaluering Brug valide effektdata baseret på gode studier Pas på prisen! (Angiv kilden) Nationalt potentiale BØR IKKE beregnes i pilot med 20 selekterede patienter Overførbarheden Over grænser: Fra UK til DK? (fx sengedage, genindlæggelser) Skalerbarhed: Fra 200 til patienter? Genereliserbarhed: Fra pæn stikprøve til alm. patienter m. comorbiditet Hvad koster den telemedicinske ydelser per patient? + Apparatur + Abonement, service + Uddannelse af personale + Personaleforbrug ved drift Producenten ved det ikke!

10 Domæne 5: Økonomi Business case: Udgifter per år Indtægter per år (fx DRG) Indholdet i en Business Case: 1. Hvad går løsningen ud på? 2. Kan investeringen svare sig? 3. Hvordan følger vi op på målene? 4. Hvem er de ansvarlige i projektet? Udgifter/indtægter Andre ressourcer Patient Kommune Region Stat Læger Ledelse Følge op

11 KL s Business Case (8-12 sider) 1. Resume (problem, løsning, gevinster, omkostning, tilbagebetalingstid) 2. Løsningsbeskrivelse Formål med løsningen? Brugere af løsningen? Problemstillingen? Investeringsbehov? 3. Løsningens konsekvenser Økonomiske konsekvenser pengestrømsopgørelse Nutidsværdi, intern rente, tilbagebetalingstid Personale-effekter Kvalitative gevinster fx. bedre service Risikovurdering 4. Implementering og opfølgning Milepæle Key Performance Indicators (hvad måles, af hvem, hvornår) Hvem handler hvis måling ikke er som forventet? 5. Ejerskab (ledelse, bidragydere) Direktion Vi når ikke målet! Afd. Ledelse Hvor er gevisten? Medarbejdere

12 Beregning af økonomiske gevinster Sygehuse: DRG for KOL, AK-behandling, Pacemaker DRG-afregning for aktivitet ud over baseline Elektive indlæggelser + ambulant = 55% af DRG til sygehuset Akut aktivitet = 0% af DRG (rammestyret) Medicinske elektive indlæggelser = 0% af DRG (rammestyret) Elektive aktivitet vedr. kræft = 55% af DRG Genoptræning, indlæggelse = 55% af DRG Genoptræning, ambulant = 90% af DRG Kommuner: Kommunal medfinanciering 34% af DRG-takst ved indlæggelser (max: kr.) 34% af DAGS for ambulante besøg (max: kr.) Eksempel: Forebyg 10 ambulante besøg = kr. sparet for kommunen = 0 kr. eller kr. sparet på sygehuset? PAS PÅ PRISEN!

13 Fordele og ulemper ved Business cases fx fra KL Fordele Sikrer gennemskueligt prioriteringsgrundlag Fokus på usikkerhed og risiko - følsomhedsanalyse Fokus på opfølgning hvor er effektiviseringsgevisterne? Justeres over tid Ulemper: Fokus er økonomi - manglende kvantificering af gevistsiden? Ingen fokus på evidensniveau sikkerhed i viden om effekter? Rationalisering af politisk ønsketænkning Gevinster skønnes så de passer? Kassetænkning? - Overses de ressourcer, som kassen ikke betaler?

14 Konklusion 1. Den forventede gevinst ved telemedicin og VT er ofte økonomisk 2. To forskellige analyser: Sundhedsøkonomisk evaluering og Business casen 3. Følge guidelines og brug troværdige data 4. Den økonomiske analyse er ikke bedre end datagrundlaget!

Behov for mere forskning i telemedicin til veldefinerede patientgrupper

Behov for mere forskning i telemedicin til veldefinerede patientgrupper 2 Behov for mere forskning i telemedicin til veldefinerede patientgrupper Kristian Kidholm 1, Birthe Dinesen 2, Anne-Kirstine Dyrvig 3 & Knud B. Yderstræde 4 STATUSARTIKEL 1) Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV,

Læs mere

Sundhedsøkonomisk analyse af rygestopkurser. en opgørelse af vundne leveår og omkostninger

Sundhedsøkonomisk analyse af rygestopkurser. en opgørelse af vundne leveår og omkostninger Sundhedsøkonomisk analyse af rygestopkurser en opgørelse af vundne leveår og omkostninger Kim Rose Olsen Betina Højgaard Charlotta Pisinger Dorte Gyrd-Hansen Hanne Tønnesen Henrik Hauschildt Juhl Marie

Læs mere

Forbedret selvmedicinering og egenomsorg

Forbedret selvmedicinering og egenomsorg Forbedret selvmedicinering og egenomsorg Et udviklings- og pilotprojekt for en kontrolleret undersøgelse Forskningscenter for Kvalitetssikret Lægemiddelanvendelse Forbedret selvmedicinering og egenomsorg

Læs mere

Hvordan bruger du sundhedsøkonomien

Hvordan bruger du sundhedsøkonomien Hvordan bruger du sundhedsøkonomien rigtigt i din business case? MTIC masterclass i sundhedsøkonomi, MSc, MPH, PhD Associate Professor in Programme Leader Health Rikke Economics Søgaard Business case versus

Læs mere

En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report

En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet Mickael Bech, Syddansk Universitet Karsten Vrangbæk, AKF En analyse af udfordringer,

Læs mere

Jacob Nielsen Arendt. Samfundsøkonomiske analyser af indsatser for de mest udsatte

Jacob Nielsen Arendt. Samfundsøkonomiske analyser af indsatser for de mest udsatte Jacob Nielsen Arendt Samfundsøkonomiske analyser af indsatser for de mest udsatte Samfundsøkonomiske analyser af indsatser for de mest udsatte kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Omkostningseffektanalyse af totalt røgfrit miljø på arbejdspladsen og i det offentlige rum - en opgørelse af vundne leveår og omkostninger

Omkostningseffektanalyse af totalt røgfrit miljø på arbejdspladsen og i det offentlige rum - en opgørelse af vundne leveår og omkostninger Omkostningseffektanalyse af totalt røgfrit miljø på arbejdspladsen og i det offentlige rum - en opgørelse af vundne leveår og omkostninger Betina Højgaard Dorte Gyrd-Hansen Marie-Louise Hee Hansen Henrik

Læs mere

Medicinsk Teknologivurdering

Medicinsk Teknologivurdering Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering M T V Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Relative forventede omkostninger per patient for Hospital Hjemme i forhold til indlæggelse på Geriatrisk Afd. G, OUH. Juni 2014.

Relative forventede omkostninger per patient for Hospital Hjemme i forhold til indlæggelse på Geriatrisk Afd. G, OUH. Juni 2014. CAST Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 6550 3842 e-mail: cast@cast.sdu.dk Relative forventede omkostninger per patient

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

KOMMUNALE OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OVERFORBRUG AF ALKOHOL NR. 2

KOMMUNALE OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OVERFORBRUG AF ALKOHOL NR. 2 KOMMUNALE OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OVERFORBRUG AF ALKOHOL NR. 2 en registerbaseret analyse af kommunerens meromkostninger til overførselsindkomster, personlig og praktisk hjælp og andre støttende foranstaltninger

Læs mere

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Denne analyse er lavet af Rambøll Management for Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. IDA har bedt Rambøll Management se nærmere på potentialet

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering

AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering AmbuFlex Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering Center for Telemedicin Olof Palmes Allé 15 1 8200 Aarhus N. 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sundhedsproblem

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINI-MTV. et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj

INTRODUKTION TIL MINI-MTV. et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj INTRODUKTION TIL MINI-MTV et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til sygehusvæsenet 2005 4 Indtroduktion til Mini-MTV Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Introduktion til Mini-MTV et

Læs mere

VIDEN Indsigt. LIVSTIDSOMKOSTNINGER ved Cerebral Parese. Marie Kruse Susan Ishøy Michelsen Esben M Flachs. Helene ELSASS CENTER

VIDEN Indsigt. LIVSTIDSOMKOSTNINGER ved Cerebral Parese. Marie Kruse Susan Ishøy Michelsen Esben M Flachs. Helene ELSASS CENTER VIDEN Indsigt & LIVSTIDSOMKOSTNINGER ved Cerebral Parese Marie Kruse Susan Ishøy Michelsen Esben M Flachs Helene ELSASS CENTER 2 Forord Statens Institut for Folkesundhed har cerebral parese som et af sine

Læs mere

Evaluering af Det Store TTA-projekt

Evaluering af Det Store TTA-projekt Kurt Houlberg, Christophe Kolodziejczyk & Nicolai Kristensen Evaluering af Det Store TTA-projekt Delrapport om økonomisk evaluering Publikationen Evaluering af Det Store TTA-projekt Delrapport om økonomisk

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Social Return on Investment. Gallo Kriserådgivning

Social Return on Investment. Gallo Kriserådgivning Social Return on Investment Indhold Indledning... 3 Hvad er Social Return on Investment?... 3 Metode... 3... 4 SROI Beregning... 4 Forudsætninger... 9 Estimater... 9 Følsomhedsanalyse... 11 Øvrig værdiskabelse...

Læs mere

OKTOBER 2013 VEJDIREKTORATET OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER

OKTOBER 2013 VEJDIREKTORATET OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER OKTOBER 2013 VEJDIREKTORATET OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2013 VEJDIREKTORATET OFFENTLIGE

Læs mere

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne Juni 2010 Peter Munk Christiansen 1 Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne 1. Indledning Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2009 indgået i juni 2008 aftalte regeringen og

Læs mere

Jakob Kjellberg og Camilla Aavang Poulsen. Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med alkoholoverforbrug

Jakob Kjellberg og Camilla Aavang Poulsen. Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med alkoholoverforbrug Jakob Kjellberg og Camilla Aavang Poulsen Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med alkoholoverforbrug Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med alkoholoverforbrug kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

National udbredelse af tolkning via videokonferenceudstyr

National udbredelse af tolkning via videokonferenceudstyr National udbredelse af tolkning via videokonferenceudstyr - Business Case, revideret marts 2011 Version 8.2 Formål og anvendelse Udarbejdelse af Business Case for digitaliseringsprojekter er omfattet af

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 01 Statens it-projekter STATENS IT-PROJEKTER 1/ Indhold 1. IT-projektrådets vurdering...4 Fortsat projekter i rødt...4 5 principper for statslige it-projekter...4 Effektiviseringsgevinster...5 Mange

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år NOTAT Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år 1. Indledning 4 2. Personalemangel 6 2.1 Indledning 6 2.2 Udfordringen 6 2.3 Økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser af personalemanglen

Læs mere

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Copyright 2011 Mandag Morgen ISBN: 978-87-90275-74-7

Læs mere

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 Bedre Liv med Artrose en folkesygdom med slagside

Læs mere