nr september

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nr 9 2008 18. september"

Transkript

1 nr september kost & ernæringsforbundet For dyrt! Og for dårligt! Alle tal fra 41 til 158 kastes rundt i flæng, uden nogen ved, om det er æbler eller pærer, der er tale om. Hvad dækker prisen for et måltid mad til en pensionist. Og hvordan regner kommunen. Det er værd at få på plads, inden man giver plads for forargelsen. Køkkenliv tog en snak med tre ledere om køkkenets tal. Hvad koster maden egentlig?, side 8-14 Jobbet forsvandt Hvis du har fået tilsagn om et job, kan det ikke trækkes tilbage, selvom du fortæller, at du er gravid. Det skete for Lise Frederiksen, der ved forbundets hjælp har fået erstatning fra efterskolen. Kasseret for at være ærlig, side 16

2 Slut med talmagien leder I Lyngby-Taarbæk koster maden 139 kr. i Egedal er prisen 158 kr. Det er for galt, skriver medierne. Men det, der er for galt, er, at ingen ved, hvad de betaler for. Nu må det være slut med at slynge om sig med tal, som man ikke kender baggrunden for. Tal der udelukkende bruges i spareøjemed. For hvis der er noget, der ikke er grundlag for, så er det at spare på maden til de ældre. Henover sommeren har jeg læst adskillige indlæg, hvor pressen, politikerne, Ældresagen og borgerne harcelerer over priserne på ældremad. Og antyder, at nogen kommunen eller køkkenet scorer kassen på ældremaden. Det er i orden at undersøge, om maden kan leveres bedre eller billigere, men det er ikke i orden at sammenligne æbler og pærer og konkludere, at æblerne er alt for dyre! Fakta er, at madprisen er fastsat af kommunens politikere. Kommunen må ikke tjene på maden. De må allerhøjst tage den pris, det koster at producere maden. Erfaringerne viser da også, at de kommunale køkkener er konkurrencedygtige. Når kommunen sender maden i udbud, så er det ofte kommunens eget køkken, der giver både det bedste og det billigste bud. Når man, som B.T. gjorde, sammenligner prisen på ældremad med madbudgettet i en almindelig dansk familie, glemmer man helt, at madprisen i familien sjældent omfatter arbejdsløn til familiens medlemmer eller udgifter til el, vand og husleje som den gør i et offentligt køkken. Når man vil sammenligne priser, må man vide, hvad prisen dækker: er det både råvarer, løn og driftsomkostninger. Skal råvarerne være økologiske, serveres der øl og vin til maden, skal køkkenet levere diæter til ældre. Leveres maden fra komfur til bord. Eller skal der også betales for emballage, pakning og transport. Skal udgifterne til ældrecafeerne, som sjældent løber rundt økonomisk, betales af samme budget. Der mangler mange svar politisk stillingtagen og økonomisk overblik. Jeg vil opfordre køkkenerne til at have dokumentation for enhver omkostning fra råvarer over løntimer til madspild. Og jeg vil opfordre politikerne til at sætte sig ind i økonomien i den kommunale madservice. Gør regnskabet gennemskueligt og tilgængeligt for enhver. Så alle kan se, hvad pengene bruges til. 2 køkkenliv

3 køkken liv siden hen forsidefoto: henrik frydkjær Æbler eller pærer. Priserne på ældremad diskuteres og sammenlignes. Mange forarges over høje priser. Ingen spørger, hvad man får for pengene! Priserne kan ikke sammenlignes, da både service og regnestykker er forskellige fra kommune til kommune. Udliciteringer på tynd is Udliciter og få den offentlige service til billigere penge! Sådan lød argumentet i 80'erne og 90'erne. Senere skiftede argumentationen, og det blev for kvalitetens skyld. Så kom ønsket om mere udvikling. Og endelig blev udlicitering et spørgsmål om frit valg til brugerne. Men det er alt sammen udtryk for ønsker til, hvordan fremtiden skal udvikle sig. Argumenterne hviler ikke på fakta om, hvilken effekt konkurrenceudsættelse rent faktisk har. For det findes der kun ganske få undersøgelser af, siger Carsten Greve. Debatten er helt igennem ideologisk, mener han. Carsten Greve er professor ved CBS (tidligere handelshøjskolen) i København og er på vej til at offentliggøre en rapport om konkurrence og offentlig service i Danmark, en rapport, som han har lavet for FTF. Hans konklusion i rapporten er klar: de fleste udliciteringer i Danmark foregår på et tyndt grundlag. Vi mangler faktuel viden om effekten af at udlicitere offentlige opgaver. Carsten Greve foreslår nedsættelse af en konkurrencekommission, der skal foretage en solid analyse af erfaringerne med at konkurrenceudsætte og udlicitere offentlige ydelser. 1 Glem ikke at motionere. Hvis du har problemer med at huske, skal du overveje at motionere. Det hjælper nemlig. Det viser et studie på University of Melbourne, der omfattede 138 personer. Hukommelsen forbedres, når vi øger blodtilførslen til hjernen, mener forskerne. Tekst: Mette Jensen 3

4 Du er, hvad du ikke spiser Statistikkerne viser stigende forekomst af depression og demens, og antallet af børn med en ADHD-diagnose er nærmest eksploderet, skriver Berlingske Tidende. Og forklaringen er, at vi ikke spiser fisk nok! Det mener Michael Crawford, som er hjerneforsker og med i en gruppe forskere som hævder, at vi i den vestlige verden oplever stigende problemer med psykiatriske lidelser og voldelig adfærd, fordi vi ikke spiser fisk nok. Vi mangler de flerumættede omega-3 fedtstoffer, der er helt afgørende for nervesystemets udvikling. Og dem er fisk og skaldyr leveringsdygtige i. For godt et år siden offentliggjorde Joseph Hibbeln, der er psykiater ved det amerikanske National Institute of Health, en undersøgelse af britiske mødre og deres børn. Den viste at børn af mødre, der havde holdt sig inden for de anbefalede mængder af fisk på blot 340 gram om ugen, havde lavere IQ end børn af mere fiskespisende mødre. Det er ikke alene mængden af omega-3, men forholdet mellem omega-3 og omega-6, der er afgørende. Hvis vi får for mange omega-6, kan vi ikke udnytte omega-3 fedtsyrerne, hævder Michael Crawford, der anbefaler, at forholdet mellem de to fedtsyrer i kosten skal være en til en, eller to til en. De fleste af os får langt flere omega-6 fedtsyrer. En dansk undersøgelse af depression og kostens forhold mellem omega-3 og 6 tyder på, at Crawfords påstand holder. Men der kræves større undersøgelser for at afklare det, siger den danske forsker Helene Speyer. 1 Arbejdet feder Det kan være svært at hamle op med den kultur på arbejdspladsen, der går på at servere lidt sødt til kaffen, til møder, fødselsdage mv. som med andre ord fastholder, at hygge er lig med noget sødt. Med mange ansatte og mange fødselsdage, kan det vælte enhver kur. Og Søndagsavisen mindede os i den anledning om, hvor meget vi skal motionere for at balancere de søde sager i energiregnskabet: 50 g wienerbrød 214 kcal 1 time gåtur 50 g flødechokolade 265 kcal 1 timer og 15 min. gåtur 2 dl kaffe med mælk og 2 tsk sukker 65 kcal 18 min. gåtur 500 ml sodavand 215 kcal 1 time gåtur * udregnet for en 59 kg person og rask gang Det skal arbejdes væk! Noget tyder på, at det er en bedre ide at gå på arbejde end at blive hjemme, hvis vi er syge. Det kommer selvfølgelig an på, hvad vi fejler, men det, der har fået beskæftigelsesministeren til at have den holdning, er en ny rapport om muskel- og skeletbesvær. Den viser, at det er bedre for os med f.eks. en dårlig ryg, at vi holder os i gang og laver det, vi kan magte, i stedet for at sygemelde os. Filosofien er, at vi bliver hurtigere raske, hvis vi bevarer tilknytningen til vores arbejdsplads, end hvis vi lægger os hjem i seng. Det er baggrunden for regeringens forslag om en tidlig indsats og delvise raskmeldinger til langtidssyge. 1 4

5 tegning: torben wilhelmsen Posen går igen og igen Hver dansker bærer 85 plastikbæreposer hjem fra butikkerne om året. Det svarer til 460 millioner poser om året. Det er enormt mange, men langt færre end for 15 år siden. Da var tallet 700 millioner. Men siden 1993, hvor der blev indført afgifter på bæreposerne, er danskerne blevet bedre til det med genbrug, siger Anne-Mette Lysemose Bendsen fra Miljøstyrelsen, der også mener, at vi er blevet mere miljøbevidste. En plastikpose koster i gennemsnit 3 kr. Den ene krone går til posefabrikanten og betaler statens afgifter. Mens supermarkedet tjener resten, skriver avisen 24 timer. 1 Mænd smører tykt på Mænd smører dobbelt så meget fedtstof på brødet som kvinder. De spiser mere fastfood og langt færre grøntsager. Til gengæld spiser de mere rugbrød og flere kartofler, men også mere kød end kvinderne. Og de drikker mere kaffe og sodavand. Kvinder drikker mere mælk, juice og sodavand light end mændene. De spiser mere frugt og grønt, men også mere hvedebrød, flere kager og flere is. Kvinder drikker dobbelt så meget vand og kun en tredjedel af de øl, mændene drikker. Det viser Fødevarenstituttets undersøgelse af danskerne kostvaner Kan vi stole på kostundersøgelserne? Jo mere vi ved om, hvad der er sundt og godt, jo nemmere lyver vi, hvis vi har spist noget, der ikke er så godt. Ikke bare overfor os selv, men også når vi er med i en national kostundersøgelse, som den Fødevareinstituttet netop har afsluttet (se ovenfor). I rapporten erkendes det, at danskerne 'underrapporterer', især når de skal fortælle hvor meget fedt og hvor meget sødt, de har spist. Det får bromatolog Orla Zinck til at kalde undersøgelserne for ressourcespild. Men Berit Heitmann fra Institut fra Sygdomsforebyggelse mener dog, at der er brug for de brede befolkningsundersøgelser til at se en tendens i udviklingen af vores kostvaner. 1 køkkenliv

6 tegning: claus riis Tilskud til diabeteskost Det koster lidt mere at købe ind, hvis man har diabetes mellem 150 og 200 kr. om måneden, hvis man er voksen. Og kr., hvis man er barn. Det gælder, hvis man sammenligner med en dansk gennemsnitskost. Hvis man derimod sammenligner med, hvad vi anbefales at spise, er prisforskellene mindre. Det viser tal fra en ny undersøgelse, som Servicestyrelsen har sat i værk. Som diabetiker kan du søge om tilskud til diabetesdiæten. Men indtil de nye tal blev beregnet, har tilskuddet fulgt Diabetesforeningens takster, der ikke var blevet reguleret siden 1989 og derfor ikke tog højde for ændringer i diætprincipperne. For diabetikere er det vigtigt at overholde den anbefalede kostsammensætning, der gør det muligt at have kontrol med stofskiftet og forebygger komplikationer i forbindelse med sygdommen. Undersøgelsen, der ligger til grund for de nye takster, er foretaget af Fødevareinstituttet på DTU m.fl. 1 foto: chili Kommunerne forsømmer de lokale handlende Håndværksrådet kritiserer, at stadig flere kommuner binder sig til at købe ind gennem SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice). SKI kræver nemlig, at alle leverandører skal være landsdækkende, og det betyder, at f.eks. plejehjem og daginstitutioner må opgive at lave aftaler med de lokale handlende. Mads Engberg fra Håndværksrådet siger til Børsen, at rådet i flere år har peget på problemerne og også er blevet stillet i udsigt, at SKI vil indgå regionale indkøbsaftaler, men det er endnu ikke sket. Når flere kommuner vælger SKI, skyldes det ifølge *Børsens oplysninger, at de bliver presset af regeringen, og at det er en bekvem måde at leve op til EU kravene om at sende indkøb over 1 mio. kroner i udbud. For at give de lokale handlende en chance, foreslår Håndværksrådet at femdoble grænseværdien for, hvornår indkøb og opgaver skal sendes i udbud og at indføre annonceringspligt for kommunernes indkøb af varer. 1 6

7 Smagens dag Kartoflen blev mødt med udbredt skepsis, da den dukkede op i Europa i 1500 tallet. Man troede, den gav sygdomme, og turde ikke spise en knold med så giftige slægtninge som tobak, pigæble og galnebær. Først da Frederik d.1. under trusler befalede sine undersåtter at dyrke den, blev den taget til nåde. I dag dyrkes mange sorter, men kun ganske få når de danske forbrugere. Så der er god grund til at vise kartoflen opmærksomhed på smagens dag den 24. september. Det anbefaler Forum for Måltidskvalitet og har i dagens anledning lagt materiale på sin hjemmeside, som køkkenerne kan bruge. 1 Skubbet ud på et sidespor Det sker ikke her hos os. Det er noget, børn gør. Voksne ved bedre. Sådan hedder det sig ofte om det tabubelagte emne mobning. Alligevel anslår SUS, Socialt Udviklingscenter, at hver tolvte medarbejder mobbes. Og de øvrige elleve har det heller ikke for godt, fordi de føler sig inddraget eller er vidne til mobning, skriver Helse Arbejdsliv. SUS har et projekt i gang, der skal stoppe mobning på arbejdet. 30 virksomheder har meldt sig, og her har de f.eks. uddannet en medarbejder til at være mægler, for det er en stor hjælp for medarbejderne at vide, at der er et sted, de kan henvende sig med problemerne, siger Dorthe Perlt, der er konsulent i SUS. Hun tror, de 30 arbejdspladser kan fungere som et godt eksempel. Men drømmer om en kampagne, som den de har kørt i Norge, hvor offentlig bevågenhed omkring problemet har været med til at begrænse mobning på arbejdspladsen. 1 foto fra folderen: tiltro til tekstiler Forklædt i økologi Ovenpå DR s afsløringer af forfærdelige arbejdsforhold for tekstilarbejderne i blandt andet Indien, bliver man lidt glad, når man på håndklæder og sengelinned får øje på det lille øko-tex 100 mærke. Mærket signalerer økologi, og så kan det vel ikke være netop det sengelinned, der sender tekstilarbejderne ud i giftige farvebade? Men sådan hænger det ikke sammen. Øko-tex mærket er ikke et miljømærke, skriver Tænk, men et sundhedsmærke. Det betyder, at mærket garanterer, at tekstilerne ikke afgiver sundhedsskadelige stoffer i brug. Men det er ikke nogen garanti for, at bomulden ikke er både dyrket og farvet med miljøbelastende stoffer. Mærket har altså intet med økologi at gøre. Hvis vi vil hjælpe miljøet på vej, skal vi lede efter et nul mere, mærket skal hedde øko-tex 1.000, før der er stillet miljøkrav i produktionen. Men mærket anvendes ikke herhjemme. Skal tøjet være økologisk, må vi gå efter det franske økomærke AB, det tyske IVN eller det hollandske EKO/Skal, skriver Tænk og henviser til hjemmesiden. 1 køkkenliv

8 Hvad tegning: gitte skov 8 køkkenliv

9 koster maden egentlig? I én kommune koster det pensionist Erna Jensen 41 kroner om dagen for et måltid mad fra den kommunale madservice. I en anden lyder regningen på 98 kroner. En plejehjemsbeboer betaler alt fra til over kroner om måneden for maden. Hvorfor er tallene så forskellige? Køkkenliv bænkede tre ledende økonomaer og konsulent Morten Seerup for at tale om tallene i køkkenet. Tallene er offentlige, de ligger frit tilgængeligt for alle i Velfærdsministeriets Fritvalgsdatabase. Og er indberettet af den enkelte kommune. Selv om det fremgår af databasen, at tallene ikke kan sammenlignes, sker det alligevel. Pressen gør det, politikerne gør det, og interesseorganisationer som Ældre Sagen gør det ja, selv kommuner og køkkener gør det. Ældremaden er i vælten igen Henover sommeren har priserne på den kommunale madservice fået et gevaldigt skud for boven i landets medier, som disse artikeluddrag dokumenterer. Generelt for artiklerne gælder, at der mangler en forklaring på, hvad madpriserne dækker. Og at de sammenligner tal, der ikke kan sammenlignes. Og de gør det konsekvent uden at langt færre. I nogle tilfælde kan køkkenerne heller ikke selv præstere en spørge: Hvad dækker prisen for et kommunalt måltid mad til en pensionist? Er det penge til råvarer alene, fanget i debatten og nogle gange klokkeklar forklaring og bliver derfor eller er lønnen til dem, der laver endda hængt ud i pressen. maden, også regnet med. Hvad med Det har ledende økonoma Majken køkkenets driftsomkostninger skal Alexander fra Diakonissens Køkken på de betales over madprisen? Og hvad Frederiksberg prøvet. med udgifter til køkkenets kopimaskine, kaffen til personalet i huset, de at den pris, de ældre på et lokalt pleje- I foråret afslørede dagbladet B.T., pædagogiske måltider og madspildet? hjem betaler for maden, er langt Det står som regel heller ikke klart, højere end de omkostninger, køkkenet har til råvarer pr. måltid. Og anty- om kommunen yder tilskud til de ældres mad, og om tilskuddet så er dede hermed, at køkkenet scorede regnet med eller trukket fra den pris, kassen på ældremaden. De pårørende der opgives. rasede i spalterne, og hverken plejehjemsforstander eller socialdirektør i Hængt ud for snyd i B.T. kommunen kunne forklare tallene. Spørgsmålene er mange, svarene fortsættes næste side t Tekst: Tina Juul Rasmussen og Mette Jensen 9 Ældre får for lidt at spise Mange ældre danskere får for lidt at spise på plejehjemmene, selv om maden er meget dyr. I Lyngby-Taarbæk Kommune f.eks. skal de ældre betale 139 kr. hver dag for at få den kommunale mad. Og så viser tilsynsrapporter endda, at plejehjemsbeboere har klaget over, at de ikke får mad nok. indslag i tv2 nyhederne den 20. august 2008

10 tal om tal i køkkenet t Det kunne køkkenets daglige leder, Majken Alexander, godt, men hun fik ikke lov. De 45 kroner, jeg får til maden, skal dække udgiften til råvarer. Resten af beløbet, borgeren betaler, skal dække de øvrige udgifter i køkkenet. Det forklarede jeg journalisten, men han var ligeglad, og det kom heller ikke med i artiklen, husker Majken Alexander. Kan priserne standardiseres At det ikke er et enestående tilfælde, fremgår af presseklippene her på siden. Derfor inviterede Køkkenliv til en snak om køkkenernes tal. Rundt om bordet var foruden Majken Alexander, Asta Poulsen, ledende økonoma på Omsorgscentret Hjortespring i Herlev, Eva Vincent, ledende økonoma i Ældrecentret Æblehavens køkken i Brøndby og Kost & Ernæringsforbundets arbejdspladskonsulent Morten Seerup. Vi ville blandt andet have svar på, om det er muligt at finde en standardpris for ældremaden hvilket hurtigt arkivfoto: jens hasse kunne affærdiges men så i det mindste en regnemetode, som gør det muligt at sammenligne priserne. Prisen afhænger af kostpolitikken Flere ting blev hurtigt slået fast: Den pris, de ældre betaler for maden, har meget lidt at gøre med, hvad det faktisk koster at producere den. Prisen er politisk fastsat. Et evt. overskud på maden ender ikke i køkkenet, men hos kommunen. Til gengæld må kommunen også dække et underskud. Eva Vincent: De ældre betaler 89 kroner for maden hos os, og de penge tror alle, at vi får i køkkenet. Men jeg får kun 40 kr. til at købe råvarer for. Resten går ind på en indtægtskonto i kommunen, som f.eks. skal dække løn og andre udgifter til produktionen. Kvalitetsstandarder og kostpolitik, som varierer fra kommune til kommune, har også betydning for køkkenets udgifter. Det var også en pointe, som snakken slog fast. Asta Poulsen: Skal der vin, øl og vand til maden? Skal vi bruge økologiske råvarer? Hvis det er kostpolitikken 10 Dyr mad til ældre Ifølge Velfærdsministeriets kommunale nøgletal koster det kr. pr. måned pr. beboer at få mad på et plejehjem i Egedal Kommune. Vi dvæler ved tallet et øjeblik: kr.! Det tal ligner grangiveligt røveri ved højlys dag. leder i morgenavisen jyllands-posten den 9. august 2008

11 Tjek regnestykkerne. Af de penge, som brugerne betaler får køkkenet kun en lille del. I Æblehaven er det f.eks. 40 kr., som skal dække udgifterne til råvarer. Kommunen får resten af pengene og betaler løn til køkkenets medarbejdere, driftsudgifter i køkkenet, udbringning af maden mv. i kommunen, skal vi jo leve op til den også selvom vi ikke har indflydelse på beslutningerne. Madservice må ikke giver overskud I nogle af presseklippene antydes det, at kommunen eller ligefrem køkkenet scorer kassen ved at sætte madprisen højt. Men det er næppe tilfældet. I hvert fald er det ikke tilladt at tjene på maden ifølge Lov om Social Service. Her står: de faktiske udgifter, der er forbundet med at producere ydelser (f.eks. madservice, red.) udgør overgrænsen for, hvor meget kommunen kan kræve i betaling for tilbuddet. Kommunen kan fastsætte betalingen til et lavere beløb. det sidste er tilfældet i de kommuner, der vælger at yde tilskud til den kommunale madservice. Man betaler for det, man får Med det på plads kunne snakken om tallene for ældremaden udfolde sig. Et spørgsmål, som hurtigt rejste sig, var, om den pris, som kommunen fastsætter, da er en helt fiktiv pris? Morten Seerup: Madprisen er fastsat på baggrund af erfaringer, men også forventninger til, hvor mange ældre der visiteres til den kommunale madservice. Men mange politikere er ikke klar over, hvad der ligger af udgiffortsættes næste side t Fritvalgsdatabasen Fritvalgsdatabasen giver overblik kommunens tilbud, leverandører og pris på madservice. Du kan se din kommunes pris sammen med de højeste og de laveste priser på databasen. Men da kommunerne beregner prisen på madservice forskelligt, kan prisen i to kommuner ikke sammenlignes. køkkenliv Slut med kage til kaffen Fra Frederiksberg Kommune har hun (datter til beboer på plejehjemmet Østervang, red.) fået oplyst, at madbudgettet er på om måneden, hvilket svarer til lidt over 100 kr. om dagen. ( ). Ifølge de dokumenter, B.T. afslørede i går fra Diakonissens Køkken, hvor de varsler begrænsninger i de gamles mad, er det månedlige madbudget på råvarer 45 kr. om dagen, svarende til kr. om måneden. Altså en forskel på 1702 kr. Forstanderen på Østervang kan ikke umiddelbart forklare B.T, hvad de kr. bruges til. ( ) Socialdirektøren bryder sig da heller ikke om opmærksomheden fra B.T. og de ældres pårørende: Det er jo altid ærgerligt, når sådan noget bliver opdaget, siger socialdirektør i Frederiksberg Kommune, Jesper Zwisler til avisen. b.t. den 1. marts 2008

12 tal om tal i køkkenet Gratis. Sådan går vi ind og laver diæter til mange, som har brug for det, selvom vi ikke får penge for det. Jeg synes jo ikke, de skal dø af sult t ter og opgaver i køkkenet. Vi hører til kommunen med tallene, så de kan ende pensionister. De leverer også ofte politikerne sige: Køkkenet er for danne udgangspunkt for kommunens mad til rådhusets kantine, ældreca- dyrt! Men for dyrt i forhold til hvad? madpris. féen eller sender skolemad ud af Vores erfaring er f.eks., at mange Asta Poulsen: Vores udgifter i køk- huset. køkkener leverer service, som kom- kenet til eksternt salg er beregnet ud Morten Serup: Det giver ikke munen måske ikke direkte har bestilt, fra Redskabet (model til at analysere længere mening at tale om en samlet men klart forventer at få. Det kan køkkenets tal og opstille et gennem- økonomi for køkkenet. Derfor er det være i forbindelse med madservicen, skueligt regnskab, red.) og bliver hvert vigtigt, at køkkenets økonomi er præ- men også f.eks. mad, kage og kaffe til år reguleret med en procentstigning, cist beskrevet, og at de forskellige møder. Og det går ud over køkkenets der svarer til de øgede råvareudgifter. opgaver og kunder holdes adskilt i budget, fastslog Morten Seerup. Eva Vincent: Jeg har dokumenta- regnskabet, så det er muligt at se, Majken Alexander: På det ene af tion for hvert et æble, der ryger ud af hvad f.eks. madservicen koster. F.eks. de plejehjem, jeg leverer til, har de køkkenet. Så hvis jeg overskrider bud- er det i modsætning til hvad mange sløjfet proteinmåltiderne men jeg gettet, kan jeg sige: Hvis I vil beholde politikere tror ofte en dårlig forret- kan ikke med god samvittighed sige, samme serviceniveau og samtidig ning for køkkenerne at producere sko- at den døende patient, som ikke kan overholde budgettet, må I fjerne lemad. Det koster som regel mere at spise almindelig mad, ikke må få pro- noget f.eks. mødeforplejning eller lave maden, end prisen for skolemad teindrik! Sådan går vi ind og laver personalekaffen. kan bære. diæter til mange, som har brug for Asta Poulsen: Ja, eller proteindrik- Majken Alexander: Hos os er det det, selvom vi ikke får penge for det. kene. Så bliver politikerne lidt lange i kommunerne, der sætter priserne for Jeg synes jo ikke, de skal dø af sult ansigterne. skolemad. Jeg må f.eks. højst tage 23 selvom plejeledelsen siger, det er bare ærgerligt, fordi deres økonomi er hårdt presset. Køkkenets økonomi skal være gennemskuelig kr. for et måltid og skal samtidig følge Fødevarestyrelsens retningslinjer for ernæring, sund skolemad osv. Derfor Morten Seerup: Derfor er det også I dag er det de færreste kommunale må vi gå på kompromis med kreativi- vigtigt, at køkkenet kender de præcise køkkener, der alene producerer mad teten. Når vi gør det alligevel, er det omkostninger ved madservicen og går til plejehjemsbeboere og hjemmebo- fordi det er sjovt, for variationens 12 Dyr mad i Odder Ældre, der får varm mad bragt i Odder, betaler kr. mere om året, end regningen lyder på i landets billigste kommune. Odder er ifølge en opgørelse fra Ældre Sagen den næstdyreste kommune i hele landet. En varm hovedret plus en biret leveret til døren er i Odder Kommune næsten dobbelt så dyr som i Svendborg. artikel i århus stiftstidende den 7. august 2008

13 skyld og fordi vi gerne vil være med. Asta Poulsen: Hos os har det har vist sig, at det er lettere at tiltrække personale, når der er variation i arbejdsopgaverne. Et broget billede Snakken om bordet fortsætter. Og der dukker flere ting op, som viser forskelle på de tre køkkeners betingelser for at producere mad. Forskelle, der bekræfter, hvor vanskeligt det er at sammenligne køkkenernes økonomi og nå frem til en ens regnemetode. Majken Alexander: Snakken i dag viser netop, at det er et broget billedet. Men det er interessant at få sat en debat i gang, fordi vi hele tiden sidder i diskussionen med brugere og politikere, som tror, at den pris, vi får, kun dækker udgiften til råvarerne. Også plejehjemsforstandere og socialdirektører skal vide, hvad de taler om, siger hun med henvisning til historien i B.T. (se presseklippet: Slut med kage til kaffen, side 11) fortsættes næste side t Dette er med til at gøre det umuligt at sammenligne priser: nogle steder dækker madprisen kun råvarer andre steder dække madprisen også lønudgifter og driftsomkostninger i køkkenet leveringen af mad regnes nogle steder med i madprisen det er forskelligt, om madprisen dækker et hovedmåltid eller hele døgnkosten køkkenet producerer både ældremad, skolemad mv. og opgiver en gennemsnitspris nogle køkkener leverer både til offentlige og private kunder til forskellige priser nogle kommuner giver tilskud til ældremaden, andre gør ikke nogle kommuner opgiver madprisen med tilskuddet andre trækker tilskuddet fra prisen. køkkenliv Hvorfor skal Holger plukkes? Holger Rasmussen må betale 140 kr. om dagen for at få mad på sit plejehjem. Rundt om på arbejdspladser og institutioner koster maden under det halve. b.t. den 12. juli 2008 Der må være noget galt Plejehjemsbeboere betaler op til fire gange så meget for deres mad i forhold til en almindelig dansk familie. Tallene bekræfter mit umiddelbare indtryk af, at priserne for plejehjemsmaden er alt for høje, siger en chokeret Jens Højgaard fra ÆldreSagen. b.t. den 12. juli 2008

14 tal om tal i køkkenet Styr. I hvert fald skal vi aldrig melde en pris ud uden at sige, hvad den dækker! Det vil også give større gennemslagskraft over for kommunen, når vi skal argumentere for vores ting. t Eva Vincent: Vi kunne også være bedre til at have styr på hele vores egen økonomi ikke kun indkøb og løn. Jeg regner f.eks. interne møder, pædagogiske måltider og kaffe til kantinepersonalet med i prisen, for udgiften skal jo dækkes. Jeg kunne omvendt godt tænke mig, at det ikke var hele min løn, der blev regnet med i køkkenets budget, for jeg bruger mindst halvdelen af min arbejdstid på arbejde, der ikke har noget med køkkenet at gøre, som f.eks. at have ansvaret for rengøringen eller som stedfortrædende i ledelsen, sagde hun og forslog, at man kunne have en pris, der lige som inkl. moms kunne være inkl. løn og øvrige omkostninger. Eller inkl. kommunalt tilskud. I hvert fald skal vi aldrig melde en pris ud uden at sige, hvad den dækker! Det vil også give større gennemslagskraft over for kommunen, når vi skal argumentere for vores ting. Mere styring på vej Og det ser der ikke ud til at blive mindre behov for i fremtiden. Tværtimod. Som en del af kvalitetsreformen er der lagt op til yderligere styring og vurdering af de kommunale ydelser. F.eks. skal kommunen opstille kvalitetskontrakter for hvert serviceområde. Og i 2005 nedsatte regeringen et evalueringsinstitut, som skal holde øje med ressourcerne i den offentlige sektor og er sat til at evaluere og sammenligne de offentlige ydelser. Morten Seerup: Der er lagt op til, at køkkenerne vil blive målt endnu mere i fremtiden de må være vågne og se, hvad de bliver målt på og sammenlignet med. 1 Undersøgelse af den kommunale madservice Egedal Kommune på Sjælland har hævet madprisen med 62 procent til 158 kr. Det har fået Hans Kristian Skibby (DF) til at spørge velfærdsministeren om en sådan prisstigning kan være rimelig. I sit svar slår Karen Jespersen fast, at det kommunale selvstyre betyder, at det er op til kommunalbestyrelsen at fastsætte serviceniveau og pris i den enkelte kommune. Hun gør samtidig opmærksom på, at hun sammen med Kommunernes Landsforening har sat gang i en kortlægning af området for at se, hvordan kommunerne har valgt at tilrettelægge deres madordninger. Et af formålene er at bidrage til erfaringsudvekslingen mellem kommunerne og udvikle området. Kortlægningen skulle være klar i september. Fakta om køkkenerne Ældrecentret Æblehaven, kommunalt køkken. Leverer mad til beboerne i levebomiljø, et daghjem og en café for personale og hjemmeboende pensionister i Brøndby Kommune. Diakonissens Køkken, selvejende institution. Leverer mad internt til SSM, Diakonissestiftelsens døgnenhed og Hospice og eksternt til Plejehjemmet Østervang, 23 skoler og ca. 12 vuggestuer samt mad til selskaber. Omsorgscentret Hjortespring, selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Leverer mad til beboerne på Hjortespring samt institutioner og skoler i Herlev. 14

15 Kasseret for at være ærlig Kost & Ernæringsforbundet fik hevet en flere tusinde kroner stor erstatning hjem til Lise Frederiksen fra Otterup, da arbejdsgiveren smed hende på porten. Hun blev frarøvet sit drømmejob, fordi hun var gravid. Det er ulovligt. En check på knap kroner er kommet ind igennem brevsprækken. Pengene er en erstatning fra Klintebjerg Efterskole på Fyn. En erstatning efterskolen først betaler, efter Kost & Ernæringsforbundet har talt med store bogstaver og fået hjælp af en advokat. Forstanderen fortryder Lise Frederiksen fra Otterup har modtaget erstatningen, men hun ville langt hellere have haft det job, som pengene er en erstatning for. Jobbet var i først omgang hendes. Hun søgte en ledig stilling på efterskolen og var til samtale, hvor stemningen var god. En uge efter skulle hun skrive sin kontrakt under. Hun fortæller samtidig sin kommende arbejdsgiver, at hun er gravid. Da hun kommer hjem ringer telefonen. Det er forstanderen, Birgit Neergaard, fra Klintebjerg Efterskole. Hun fortæller, at hun alligevel ikke kan bruge Lise i køkkenet på efterskolen. Forstanderen skrotter Lise, fordi hun er gravid. Lise lægger røret på. Hun er ked af det, og har en mærkelig fornemmelse i kroppen. Usikkerhed. Hun føler sig kasseret og uduelig, fordi hun er gravid. Hun kan ikke forstå, hvad det er, hun lige har fået at vide i telefonen. Forstanderen sagde, hun ikke kan klare jobbet, når hun er gravid. En uge tidligere sagde forstanderen, at hun fik jobbet. Samtalen, hun havde været til nogle timer tidligere, havde givet forstanderen et godt indblik i, hvem hun var. Hun passede til jobbet, syntes forstanderen. På hjemmesiden efterskole.dk står der, at Klintebjerg Efterskole har et menneskesyn, der bygger på ligeværd. Jobbet er pludselig for hårdt Jobbet er et barselsvikariat på syv måneder, som forstanderen vil forlænge til 12 måneder, hvis det er i orden med Lise. Det er det, siger Lise. Men det er inden, hun ved, at hun er gravid. En del af jobbet består i at undervise efterskolens elever i madlavning. Efterskolens elever har to ugers køkkenpraktik, hvor de hjælper med den daglige madlavning. Lige præcis den del glæder Lise sig meget til. Hun er glad for at arbejde med børn og har tidligere været ansat i børnehaver, hvor hun har lavet mad sammen med børnene. Netop den del af jobbet med elever i køkkenet bruger forstanderen mod Lise Frederiksen. Forstanderen siger, at Lise ikke kan klare arbejdet med eleverne, når hun er gravid. Det vil være alt for krævende for hende. Som gravid vil hun passe mere på sig selv, og jobbet i køkkenet er hårdt og tungt. Derudover vil de være to nyansatte i køkkenet og der er ikke noget gammelt personale, hun kan læne sig op ad, siger forstanderen. Ligebehandlingslovens paragraf 9 hjalp Lise Frederiksen. 9. En arbejdsgiver må ikke afskedige en lønmodtager, fordi denne har fremsat krav om udnyttelse af retten til fravær eller har været fraværende efter barsellovens 6-14 eller i øvrigt på grund af graviditet, barsel eller adoption. Erstatning for afskedigelse Lise Frederiksen fik tilkendt en erstatning på ca kr. efter Kost & Ernæringsforbundets forhandlinger med efterskolen. Beløbet modsvarer 4 måneders løn, som Lise kunne have tjent på efterskolen, hvis hun havde fået jobbet. 16 Tekst: Bo Aagaard Simonsen

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik.

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. Langhøj Dagtilbud og SFO Bækvej 6,Asp 7600 Struer Tlf: 96848940 Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. I forbindelse med den stigende interesse og fokus på sundhed og trivsel, skabes indsatser for at

Læs mere

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Forord I Hornsyld Idrætsbørnehus sætter vi fokus på sund kost. Derfor har vi fundet det relevant at udvikle en kostpolitik, idet vi anser barnets

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Intro: Denne folder indeholder Stavtrup dagtilbuds mad- og måltidspolitik - som tager udgangspunkt i Århus Kommunes overordnede kostpolitik. (søg evt. links

Læs mere

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Børnemadsvalget i Lejre Kommune Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Hvorfor skal jeg læse denne folder? Synes du at dit barn og de andre børn i børnehaven skal spise hjemmelavede madpakker

Læs mere

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet MIne spisevaner opgavekort Mine udfordringer er Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen 1 Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig Jeg spiser foran fjernsynet 2 3 MIne spisevaner Jeg taber

Læs mere

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt Kulinarisk kvalitet Hvor mange køkkenmedarbejdere tilsmager maden i forbindelse med tilberedning af hvert måltid? En To Flere end to Ingen Foretager køkkenet systematisk opfølgning og evaluering af dagens

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

Kartoffelmad klassik og en øl

Kartoffelmad klassik og en øl Kartoffelmad klassik og en øl Personas: Den ældre Relevante opskrifter: Rugbrød, klargøring Majonæse Bløde løg Serveringens indhold til en person: Rugbrød Majonæse Nykogte afkølede kartofler Bløde løg

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

Julemad Julemad december 2012

Julemad Julemad december 2012 Julemad Menu Tilbehør Linsesalat Waldorf med selleri, valnødder, druer og mormor dressing Brune kartofler med honning og rosmarin fennikelsalat, estragon, pink grape og ristede mandler grønkålssalat med

Læs mere

Vegetar Light. Vegetar Light. Mere. Mere. Karina Schramm FLERE FEDTFAT TIGE VEGETAROPSKRIF TER

Vegetar Light. Vegetar Light. Mere. Mere. Karina Schramm FLERE FEDTFAT TIGE VEGETAROPSKRIF TER Mere Vegetar Light Mere Vegetar Light Uanset om du er kaloriebevidst vegetar, kødspiser på nedtrapning eller bare nysgerrig på afveje, kan du få glæde af denne kogebog. Efter at have bladret lidt i den

Læs mere

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE?

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE? Indeholder de nyopgravede gulerødder flere vitaminer end dem, du graver frem i frysedisken? Er almindeligt sukker mindre usundt end kunstige sødestof- fer? Bør man undlade at drikke mælk, når man er ude

Læs mere

Smagen i centrum. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Nr. 45874. Udviklet af: INSPIRATIONSMATERIALE: 45 874 Smagen i centrum

Smagen i centrum. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Nr. 45874. Udviklet af: INSPIRATIONSMATERIALE: 45 874 Smagen i centrum Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 45874 Smagen i centrum Udviklet af: Rasmus Gøtsche Københavns Madhus Jonn Vinther Martinsen og Mariann Præstegaard Hotel- og Restaurantskolen Oktober

Læs mere

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Forord Eventyrhuset vil gerne give dit barn en god hverdag med velvære, trivsel, udvikling og en god opvækst med sunde kostvaner. Det er vigtigt med en sund kost,

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge!

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Prøv Amazins! - med flere fibre og færre kalorier end f.eks. rosiner NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! VIND eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Foto: Skovdal.dk Amazins er

Læs mere

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK FORORD Uden mad og drikke duer helten ikke, siger et gammelt ordsprog. Det skal faktisk tages helt bogstaveligt. Selv den dyreste bil kan ikke køre uden benzin og smøring

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen Hvorfor overvægt Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job Elevator i stedet for trapper Bussen i stedet for cyklen Pizza, Fast food i stedet for sund mad Færdiglavet mad i stedet for hjemmelavet

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

Hjerm Dagtilbud. KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Hjerm Dagtilbud. KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbud KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbuds kostpolitik Formål Formålet med loven om frokostordning i dagtilbud er, at give alle børn

Læs mere

DeViKa. Velkommen til. Find ud af:

DeViKa. Velkommen til. Find ud af: Velkommen til DeViKa Find ud af: Hvem DeViKa er Hvilke tilbud DeViKa har til dig, også hvis du har særlige behov Hvordan du bestiller Hvornår og hvordan maden leveres Priser og betaling Kostråd Velkommen

Læs mere

Skole madens mange muligheder

Skole madens mange muligheder Skole madens mange muligheder Mad- og måltidsguide til Madskoler Mad- og måltidsguide til madskoler Skolemad kan give eleverne mætte maver og energi til resten af skoledagen men skolemad indeholder også

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

Du er måske for sød Hvor meget sukker er for meget?

Du er måske for sød Hvor meget sukker er for meget? Du er måske for sød 2 Du er måske for sød 2 Hvor meget sukker er for meget? 2 Hvor meget sukker er der i fødevarerne? 3 Hvorfor er det vigtigt at holde igen? 4 Mellemmåltidet mellemmaden 4 TIPS 5 Opskrifter

Læs mere

Gode råd til en sundere hverdag

Gode råd til en sundere hverdag LOGO2TH_Lille_NEGrød Gode råd til en sundere hverdag Vægtstopperne - Behandling af børn og unge efter Holbæk-modellen Kære Forældre Det er vigtigt at dit barn oplever en god mæthedsfølelse og spiser sundt

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården For at fremme sunde kost- og motionsvaner og undgå overvægt allerede i børnealderen har forældre og personale udarbejdet følgende mad- og måltidspolitik,

Læs mere

Kik på børnene - råd fra diætisten

Kik på børnene - råd fra diætisten Kik på børnene - råd fra diætisten Tynde børn må godt få en kakaomælk, men drenge, der tonser rundt, kan ikke klare sig med en halv kiwi til mellemmåltid Af Kim Haagen Andersen Hun har hjulpet 10 overvægtige

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere

Vores forslag giver mulighed for at arbejde med flere elementer hentet fra bekendtgørelsen (her skrevet med kursiv):

Vores forslag giver mulighed for at arbejde med flere elementer hentet fra bekendtgørelsen (her skrevet med kursiv): Side 1 Sæson Til læreren Didaktisk model Temaet sæson berører områderne fødevarer og miljø. Sæson er grundlag for store dele af arbejdet i køkkenet: Tilgangen til råvarer og efterspørgslen efter måltider

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Madskolen Tingbjerg Heldagsskole Skolesiden 2 2700 Brønshøj Februar 2012 Indhold FORMÅL... 3 TILGÆNGELIGHED... 3 MADSKOLEN... 4 Målet med

Læs mere

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig NEMME NEMME ÆG ÆG NU NU NEMME ÆG NU Nix pille! 15/01/14 08.56 Vi Vi har har klaret klaret det det for for dig dig Vi har klaret det for dig Salade Nicoise med grillstegt tun 4 personer Ingredienser Grillstegt

Læs mere

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet Kokkelærens Madplan Aftensmad Madpakke- Små forslag hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Blå laks med kartoffelmos Lasagne med Nakkekotelet Kylling med sellerifritter

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Smør din madpakke med Sebastian

Smør din madpakke med Sebastian Smør din madpakke med Sebastian Drejebog, opskrifter og indkøb mv. Mere information, kontakt Lone Bygwraa Coop Foreningssekretariat Tlf: 2775 7531 E-mail:lone.bygwraa@coop.dk Indhold: Drejebog, opskrifter

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod SØFF- opskrifter, august 2014 Squashsalat med peberrod 4 små squash på omkring 12-15 cm 1/2-1 tsk salt 3 spsk eddike (æblecidereddike kan også bruges) 2-3 spsk sukker kværnet peber 1 spsk revet peberrod

Læs mere

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb:

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb: Hvorfor Madpakker til børn Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Når det man spiser er sundt

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Smag på grøntsager i sæson

Smag på grøntsager i sæson Smag på grøntsager i sæson Elevhæfte 2009 Mad - eller hvad? smag på grøntsager i sæson Grøntsager og frugter er modne på forskellige årstider. Det kalder man, at grøntsager og frugter har sæson. I sæsonen

Læs mere

BASIS FOR NYE SMAGSOPLEVELSER DEN ALSIDIGE SMAGSGIVER

BASIS FOR NYE SMAGSOPLEVELSER DEN ALSIDIGE SMAGSGIVER SPREDER SMAGEN UD DEN ALSIDIGE SMAGSGIVER BASIS FOR NYE SMAGSOPLEVELSER Den rigtige spread er afgørende for en god sandwichoplevelse! Selvom spreaden ikke er den mest synlige del af sandwichen, har den

Læs mere

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER PÅ NYE MÅDER Det er vinter. Det er koldt der derude, mens varmen breder sig lunt og trygt inden døre, enten fra en knitrende brændeovn eller buldrende

Læs mere

Stay strong Chris MacDonald

Stay strong Chris MacDonald 10 11 Christian Bitz og Arne Astrup har virkelig gjort et godt stykke arbejde med VBK 2.0. Denne bog følger op på deres første fremragende bog, Verdens bedste kur, og bringer os niveauet videre og fokuserer

Læs mere

GENERELLE RETNINGSLINJER Harmoni er en af de vigtigste faktorer at huske på, når man udvælger en bestemt type drikkevare

GENERELLE RETNINGSLINJER Harmoni er en af de vigtigste faktorer at huske på, når man udvælger en bestemt type drikkevare ØL TIL MAD SIDE 1 AF 5 ØL TIL MAD Øl kan være et godt alternativ til vin - selvom nogle har svært ved at få forestillingen om hvid dug og øl til at hænge sammen. Ser vi på variationen i øl, er der øltyper,

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Hvad er forskellen på fedtprocent og fedtenergiprocent?

Hvad er forskellen på fedtprocent og fedtenergiprocent? Hvad er forskellen på fedtprocent og fedtenergiprocent? Her i bogen taler vi om fedtenergiprocent og ikke bare fedtprocent. Det sidste kan man se på varedeklarationen, men hvad er det første for noget,

Læs mere

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000.

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000. 1 2 Indhold: Forord og formål Kostpolitik Aldersvarende mad Småt spisende børn Allergi Kontakt med børnehaven Børn fra fremmed kulturer Morgenmad Madpakken Eftermiddag Drikkevarer Fødselsdag Slik Festlige

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB Indholdsfortegnelse KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB PERSONLIG PLAN TIL DIG DER VIL HAVE SUCCES MED VÆGTTAB 3 4 5 7 9 Komplet kostplan

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

fra os til dig fra os til dig og maden er pakket, så den også vigtigt for os i Køkkenet, være behjælpelig. velduftende og velsmagende.

fra os til dig fra os til dig og maden er pakket, så den også vigtigt for os i Køkkenet, være behjælpelig. velduftende og velsmagende. mad til hver dag fra os til dig fra os til dig den mad, vi spiser, er vigtig for vitaminerne og udseendet Go MAD til hver DAG indhold vores livskvalitet. du har måske bedst muligt. vakuumering De daglige

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune.

Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune. Kostpolitik 2 Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune. Kostpolitikken skal ses som information til forældre i dagplejen,

Læs mere

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Ristet kastanjekage med kastanjeis og rehydreret hasselnød

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

Julefrokost Menu. Stegte sild

Julefrokost Menu. Stegte sild Julefrokost Menu Stegte sild 8 ferske sildefileter (ca. 600 g) 2 spsk dijonsennep 4 spsk små dildkviste 1½ tsk groft salt friskkværnet peber 3 spsk rugmel 25 g smør Eddikelage ¼ liter lagereddike 150 g

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp Prøve i Dansk 3 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Teksthæfte Delprøve 2A: Sundhed og faste Delprøve 2B: Nabohjælp Der er et teksthæfte og et opgavehæfte. Læs først instruktionen i opgavehæftet.

Læs mere

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Hvem skal bruge anbefalingerne? Anbefalingerne for sund frokost i vuggestuer og børnehaver er udviklet til dig, der tilbereder mad i daginstitutionen. Kommuner

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Det Nordiske Køkken Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Kære patient Nordisk menu I Det Nordiske Køkken på Herlev Hospital ønsker vi at servere velsmagende mad for vores gæster,

Læs mere

Vores værdier. Kvalitetsbevidst Professionalisme Ansvarlighed Brugerorienteret Faglig stolthed

Vores værdier. Kvalitetsbevidst Professionalisme Ansvarlighed Brugerorienteret Faglig stolthed Vores værdier Kvalitetsbevidst Professionalisme Ansvarlighed Brugerorienteret Faglig stolthed S: sæson I: intensitet M: måltidet R: rør ved os gennem smag E: elsk det, du gør Hvorfor skal vi kunne smage

Læs mere

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson.

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Kostplan - uge 14 Foto: L&R Indkøb Dette skal du købe i denne uge (ingredienserne til weekendhygge ikke medtaget): Fokusgrønt Tomat Persille Løg Citron Øvrig frugt og grønt Rødløg Forårsløg Porrer Fennikel

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Du kan gøre en forskel

Du kan gøre en forskel Scandic klimamenu Du kan gøre en forskel Dit forbrug af mad og drikkevarer påvirker i høj grad klimaet. Ca. 30% af al CO2-udledning kommer fra verdens fødevareproduktion, så du kan gøre en forskel hjemme

Læs mere

Få inspiration og nye idéer i dit køkken KANTINEN Dagens højdepunkt og virksomhedens midtpunkt

Få inspiration og nye idéer i dit køkken KANTINEN Dagens højdepunkt og virksomhedens midtpunkt Få inspiration og nye idéer i dit køkken KANTINEN Dagens højdepunkt og virksomhedens midtpunkt Få ny viden om smag, sundhed og sensorik Løft smag og sundhed med enkle virkemidler Praktisk demonstration

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014.

Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014. Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014. Kære forældre. Frokost tilbuddet kan i Skive Kommune tilbydes i 2 former. Kommunalt arrangeret frokost mad ordning

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Når børn bliver overvægtige, bliver de ofte mobbet og holdt udenfor. Derfor er det vigtigt at angribe overvægt fra flere fronter Af Chris MacDonald,

Læs mere

Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE

Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE Efter afkøling skal du hurtigst muligt gemme dine cookies for børn og barnlige sjæle på et sikkert sted for ellers er holdbarheden på de nybagte

Læs mere

Måltidspolitik januar 2011

Måltidspolitik januar 2011 Måltidspolitik januar 2011 På Solgården har vi vores eget køkken, hvor vi laver mad til husets beboere og de borgere i ældreboligerne, der vælger at spise deres måltider på Solgården. For konstant at have

Læs mere

Kostpolitik for Korsholm/Søften

Kostpolitik for Korsholm/Søften Kostpolitik for Korsholm/Søften Favrskov Kommune Den rette ernæring har stor betydning for barnets udvikling og trivsel. Barnet bruger energi på bevægelse, udvikling og læring. Derfor har kroppen brug

Læs mere

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION Tidsperspektiv: Ca. 1 år Læs mere om: Fase 1: Beslutningen træffes Fase 2: Hvad er status? Fase 3: Hvor vil vi hen? Fase 4: Hvad skal ændres? Fase 5: Indkøringsfasen

Læs mere

PHILADELPHIA EN SIKKER VINDER I CHEESECAKE

PHILADELPHIA EN SIKKER VINDER I CHEESECAKE PHILADELPHIA EN SIKKER VINDER I CHEESECAKE PHILADELPHIA SOM SKABT TIL CHEESECAKE TILBEREDNINGSTID ı 80 min. SERVERINGSPORTION ı 264 g kj 2951, kcal 705, protein 11,7 g, fedt 43,3 g, kulhydrat 67,3 g Er

Læs mere

Body Mind Academys 10 dages udrensningskur

Body Mind Academys 10 dages udrensningskur Body Mind Academys 10 dages udrensningskur Tillykke med din beslutning om at rense din krop ud samt at øge bevidstheden om hvad din krop har brug for af brændstof, og ikke mindst hvad den IKKE skal have.

Læs mere