Tema: Arbejdstøj og værnemidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema: Arbejdstøj og værnemidler"

Transkript

1 formandsbladet 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 2 april 2013 Tema: Arbejdstøj og værnemidler Procurator: tager hånd om kunderne Årsmøder i DFF

2 kolofon: Udgiver: Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Journalist Niels Henriksen indhold: Leder Referat fra bestyrelsesmødet Faglige sager koster kassen SamPension spænder ben Nyt design og nye temaer Årsmøder Afdeling Syd Nordjylland Bornholm København Lolland-Falster Randers Midt-Vest Syd og Vestsjælland Aarhus Vestjylland Procurator tager hånd om kunderne Bygherren har ansvaret for sikkerheden Info-skærme sparer penge Lokalnyt & Nyt fra Hovedkontoret LoadRite vejesystemer præcis vejning og materialestyring Tema i næste nummer: Grønne områder & maskiner. Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 3. juni Næste nummer udkommer den 28. juni Layout & produktion: Rosendahls Grafisk Designer Niels Jørgen Pedersen Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Annoncer: Rosendahls Mediaservice Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Conny Rita Pallesen Tlf Deadline for annoncebestilling til næste udgave af Formandsbladet er 3. juni LoadRite L-scale system for læssemaskine Material Management System MMS Dataudveksling mellem maskine og kontor Genererer rapporter til brug for fakturering Holder styr på dine mængder / lagre Kontrol af dagsproduktion Registrering af indvejet materiale Registrering af modtager og dato Your Construction Technology Provider SITECH Danmark A/S Søvejen 35B DK Hørning Telefon formandsbladet april 2013

3 leder Karteller giver fængselsstraf Ryk i fængsel og tilbring halvandet år bag tremmer. Det er, hvad man risikerer, hvis man koordinerer tilbud eller priser på opgaver med sine konkurrenter. I særlig grove tilfælde og under skærpede omstændigheder kan straffen stige til seks år. Fra den 1. marts 2013 er der indført fængselsstraf i kartelsager, og politiet har fået nye efterforskningsmuligheder, der gør det nemmere at afsløre karteller. Samtidig giver reglerne fortsat mulighed for, at første mand, der melder sig, går fri. Heldigvis har vi rigtig mange lovlydige virksomheder i Danmark, som ikke deltager i karteller. (Arkivfoto) Kartel De nye regler gælder for alle karteller og alle erhverv. Også for karteller, som er etableret før 1. marts 2013 og kører endnu. Karteller optræder i mange forskellige forklædninger. Et kartel opstår for eksempel, når konkurrerende virksomheder indgår aftaler om at ensrette priser eller rabatter, dele markedet imellem sig eller begrænse produktion og salg. Det begrænser alt sammen konkurrencen, og det er alt sammen ulovligt. Alle aftaler mellem konkurrenter er ikke ulovlige. Man må gerne indgå samarbejder, som ikke begrænser konkurrencen. Er virksomhederne i tvivl, kan de kontakte en advokat eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for at få vejledning. Heldigvis har vi rigtig mange lovlydige virksomheder i Danmark, som ikke deltager i karteller. Dette skrives blot til orientering for vores medlemmer, og uden i øvrigt at beskylde nogen for noget. Pensionsstrid Sagen omkring vores nye pensionsløsning er anmeldt til Finanstilsynet. PFA forventer, at der omkring sommer foreligger en afgørelse i sagen mod SamPension. DFF og PFA beklager selvfølgelig sagsforløbet, som ingen havde regnet med. Alle medlemmer, der er på den kommunale formandsoverenskomst får en skriftlig tilkendegivelse, så snart vi har en afgørelse. Vi kan dog fortsat glæde os over, at vi nu har en pensionsløsning, som stadig bliver billigere i administration og indeholder bedre forsikringsdækninger. Og der er yderligere forbedringer på vej pr. 1. juli Dansk Formands Forening har nu udsendt vores statistik kort, og vi er glade for, at vi har mange mailadresser på medlemmerne. Men desværre har det knebet meget med at udfylde skemaet og sende det retur. Det er vi meget kede af. Husk statistikken er for medlemmernes eget bedste. Lønudviklingen har tilsyneladende været negativ, og vi kan konstatere, at løngennemsnittet er faldet 2,1 pct. på det offentlige område, ligesom vi kan konstatere at løngennemsnittet er faldet 2,5 pct. på det private område. Forklaringen er helt klart, at vi mangler en del statistisk materiale, samtidig er en del højtlønnede enten blevet afskediget eller er stoppet på arbejdsmarkedet. Årsmøderne DFF har afsluttet årsmøderne, og vi fik en udmærket opbakning rundt om i landet, således kan afdelingerne fremvise et deltagerantal på knap 10 pct. i gennemsnit. Kim Bøje Madsen Landsformand "PFA forventer at der omkring sommer foreligger en afgørelse i sagen mod SamPension" Dansk Formands Forening er en fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet. april 2013 formandsbladet 3

4 Nyt fra foreningen Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet Fredag den 1. februar 2013 på Prags Boulevard 45, 2300 S. Kim bød velkomme til alle. DAGSORDEN Dagsorden blev godkendt. Forhandlingsprotokollen Der var ingen kommentarer til referatet fra den 14. december Herefter blev referatet godkendt og underskrevet. Valg af Landsformand, som modtog genvalg. Landsformanden blev genvalgt. Valg af Næstformand, som modtog genvalg. Næstformanden blev genvalgt. Faglige forhold Vi har modtaget en del lønaftaler til underskrift i denne periode. DFF har forhandlet dispositions tillæg til to formænd, der ikke var medlem af DFF endnu, så nu håber vi på, at de melder sig ind i DFF. Der er holdt to medlemsmøder med PFA, i Fredericia og i Slagelse. Det var nogle gode møder med mange medlemmer, der var mødt op for at høre om deres nye pensionsaftale. Vagn Nordentoft spurgte, om det var korrekt, at der var nogle, der havde svært ved at få deres pensioner overført til PFA og samtidig skal betale et administrationsbidrag. Det er desværre rigtigt. SamPension nægter at overføre vores ordninger til det nye pensionsselskab. Sagen kører i øjeblikket i PFA og er nu anmeldt til Finanstilsynet. PFA forventer, at der omkring sommer foreligger en afgørelse i sagen. Vagn Nordentoft er blevet kontaktet af et par medlemmer, som er utilfredse med forløbet. DFF og PFA beklager selvfølgelig sagsforløbet, som ingen havde regnet med. Vi kan glæde os over, vi nu får en ordning, der bliver billigere endnu i administration. Alle medlemmer, der er på den kommunale formandsoverenskomst, får en skriftlig tilkendegivelse, så snart vi har en afgørelse. 2 A sagen med et af vores medlemmer er nu overgivet til Sø og Handelsretten. Vi afventer en indkaldelse fra advokaten, som var i retten den 21. december, hvor retten gav tilsagn om, at sagen skulle afgøres i Sø og Handelsretten, da sagen har en principiel karakter efter anvendelse af EU dom fra den 12. oktober Vi afventer sagens gang. Dansk Redningskorps, DFF vandt sagen i første omgang. Sagen er nu blevet anket til Østre Landsret. Lønstatistikken bliver udsendt på mail. De medlemmer, som ikke har eller givet besked om mail adresse, får lønstatistikken tilsendt med posten. Vi har ikke fået flere henvendelser fra formændene i Københavns Kommune. Dan Boye gav en orientering om, hvad der sker i Københavns Kommune i øjeblikket. Overenskomsterne Formandsoverenskomsten: Der var overenskomstmøde med KL (Kommunernes Landsforening) den 15. januar. Her deltog Landsformanden og Dan Boye sammen med FOA i mødet. Der er under 1 pct. af lønsummen til forhandling, så det er overkommeligt. Vi prøver endvidere at få forhandlingsret i København, og har bedt FOA om en udtalelse. Driftslederoverenskomsten: Landsformanden var til overenskomst møde den 19. december inde ved KL. Landsformanden deltog sammen med de andre organisationer. Her er der heller ikke meget at komme efter. Næste møde er den 4. februar. Holddriftsaftalen: Landsformanden var til overenskomstmøde ved KL den 20. december 2012, der var ingen lønkroner at komme efter. Næste møde er den 20. februar. KTO Vedrørende fordeling af SBG13 fra FLD (fælles kommunale lønsystem) DFF har modtaget mail fra Ann Sofie i FLD. Det kan oplyses, at der ikke er opnået accept af foreslåede nye fordeling til SBG-13. Fordelingen i SBG-13 har ikke betydning for AKUT-midlerne, da disse først tildeles, efter at overenskomstforhandlingerne er afsluttet. Regioner Der har været regionsmøde i Midt- Vest, Randers og Århus afdelinger. Der blev talt om, at Randers og Aarhus afdelinger vil søge at blive sammenlagt, hvis de får opbakning fra medlemmerne på deres respektive årsmøder. Midt- Vest ønsker ikke at gå med i sammenlægningen på grund af afstanden. Der var en længere debat om sammenlægninger afdelingerne imellem. FR Næste møde i FR er hos TDC Leder Forening den 28. februar A-kassen Vores arbejdsløshed er på 20 medlemmer, ca. 2 pct, det er stadig flot. Der er nu officielt, at A-kassen kommer til at hedde Akademikernes A-kasse. Der skal nu vælges repræsentantskabs- 4 formandsbladet april 2013

5 medlemmer. Det har tidligere været sådan, at DFF og maskinmestrene hver har haft én repræsentant i repræsentantskabet. MMF og DFF udgør en valggruppe. Det ved vi mere om efter den 25. marts efter valgmødet i IAK. Budget og regnskab Budgettet for året 2012 blev fremlagt og gennemgået. Vi kan konstatere, at vi står med et større underskud. Forklaringen er vores EDB og advokatomkostninger som er blevet væsentlig større end forventet. Driftsforhold Bladet Blad nr. 1 er snart færdig. Kim modtager et link til Formandsbladet, som vi sætter på hjemmesiden, Kim spurgte derfor, om vi skulle prøve, som noget nyt, at sende det til alle de mail adresser vi har. Så kan dem, der vil, se bladet elektronisk, alternativt kan man jo bare slette det. Det blev vedtaget. Annoncer til bladet går ikke så godt som forventet. Der er mange annoncøren, der har meldt fra på grund af krisen. Kim har spurgt Rosendahls, om de vil lave et udkast til en ny folder til os. Folderen skal kunne produceres omkostningsfrit for DFF. Det vil de gerne, og laver derfor et udkast til os. Hjemmesiden Hjemmesiden kører, Lars holder den ajour. Nyt medlemssystem Vi bruger nu det nye medlemssystem. Der er stadig nogle små justeringer, men alt i alt kører det meget fornuftigt. Landsrådsmøde den 5. oktober 2013 Mødet afholdes på Fjelsted Skovkro på Fyn. Næste møder Bestyrelsesmøde den 6. april 3013 Forårsmøde med afdelingsformænd den 4. maj 2013 Bestyrelsesmøde den 29. juni 2013 Eventuelt REF: Winnie Hansen Kundechef hos PFA, Jens Nordentoft, har deltaget i informationsmøder om pensionskassen. Skurbyer & byggepladsindretning Mandskabscontainer/mødefaciliteter Isoleret lagercontainer 6 til 40 container Kontor med eget toilet 1-rums beboelsescontainer m/bad, toilet og køkken 10 toiletcontainer m/bad 2-rums beboelsescontainer m/bad og toilet Kontorcontainer m/tekøkken og toilet Bad, toilet og omklædning til 8 mand Mandskabscontainer CONTAINERE TIL ALT køb og leje DC-SUPPLY A/S Virkelyst Nørresundby T: april 2013 formandsbladet 5

6 Store og dyre retssager belaster DFFs regnskab men at føre faglige sager for medlemmerne er en af fagforeningens grundpiller Af Niels Henriksen Isoleret set kan man godt ærgre sig over, at store honorarer til advokater belaster Dansk Formands Forenings regnskab i en negativ retning. Men omvendt, så er faglig bistand til medlemmerne selvfølgelig en af fagforeningens grundpiller, og derfor nøjes landsformand Kim Bøje Madsen også med at konstatere, at udgifterne har været store og at det ikke kan være anderledes. Dansk Formands Forening er til for medlemmerne, og det indebærer, at foreningen fører de faglige sager, der skal føres. Helt til enden. Landsformand Kim Bøje Madsen fortæller i sin beretning om en lang række store og langvarige faglige sager, der har haft en negativ indvirkning på fagforeningens regnskab. I sin beretning på årsmøderne har Kim Bøje Madsen redegjort for en række af de store kampe, som fagforeningen har kæmpet for medlemmerne i 2012 flere af dem er endda fortsat ind i Fik ret Et medlem har fået udbetalt kr. i en sag, hvor der blev indgået forlig med Dansk Byggeri. En afskedigelsessag mod et medlem, der var ansat i Aarhus Kommune, ser ud til at falde på plads. 6 formandsbladet april 2013

7 Faglige sager koster kassen Karsten Rasmussen var involveret i bestræbelserne på at få en messe op at stå i forbindelse med landsrådsmøderne i Brædstrup. Karsten Rasmussen døde pludselig, mens DFF arbejdede med en faglig sag for ham. I en sag mod Dansk Redningskorps fik DFF og medlemmerne ret. Dog gik retssagen ikke helt, som landsformanden havde håbet, for det lykkedes for modpartens forsvarer at bringe DFFs medlem så meget ud af fatning, at han kom til at modsige det, der ellers fremgår skriftligt af hans kontrakt, nemlig at han skulle have provision af firmaets omsætning og ikke af firmaets overskud. Hele ni erstatningssager i forbindelse med arbejdsskader kører i øjeblikket i retssystemet, og dem følger DFF naturligvis tæt på sidelinjen. Døde under sagen En faglig sag mod Dansk Industri vedrørende funktionærloven om uberettiget efterbetaling af tre måneders godtgørelse som en diskrimination af alder har fået en ulykkelig udgang for DFF. Medlemmet, Karsten Rasmussen, døde nemlig pludselig. Kim Bøje Madsen kunne fortælle, at de efterladte har besluttet at køre sagen videre, og landsformanden har fået juristernes ord for, at kravet på kr. formentlig ikke bliver nemt at få hjem, når sagens hovedperson ikke længere har mulighed for at vidne. De mange og lange sager har været medvirkende til, at regnskabet ikke bliver så spændende som forventet. Der var nemlig ventet et mindre overskud for 2012, men i stedet ser der ud til at blive et underskud i størrelsesordenen kr. Med til historien hører dog også, at det forældede og meget uhensigtsmæssige medlemssystem er blevet skiftet med et nyt og moderne, samt at en noget mindre indtægt fra akutfonden alligevel ikke har fundet vej til pengekassen på Prags Boulevard. Infoskærme skaber arbejdsglæde! Relevant faglig og social information skaber tryghed og arbejdsglæde hos alle. Placer infoskærmene centrale steder og skriv dine budskaber på infoskærmen direkte fra din computer. Kom til seminar d. 15. maj 2013 kl hos Black Box, Støberivej 14, Køge og hør mere om de mange fordele ved infoskærme. Ring til Black Box på eller få inspiration på april 2013 formandsbladet 7

8 Vi er alle ambassadører for DFF - SamPension har nægtet at overflytte DFFs medlemmer til PFA, men vi håber, at sagen er løst inden sommerferien, sagde Kim Bøje Madsen i sin beretning. SamPension spænder ben Skiftet fra SamPension til PFA er nu gennemført, men det har bestemt ikke været uden problemer. Det viser sig nemlig, at SamPension henholder sig til en gammel regel, som ingen andre tilsyneladende har været opmærksom på. Reelt betyder det, at SamPension har nægtet at overflytte flere af Dansk Formands Forenings medlemmer, som det ellers er god skik indenfor pensionskasserne. Sagen er meldt til Finanstilsynet for videre behandling, og alle håber, at sagen har fundet sin afslutning inden sommerferien. Medlemmerne får besked, så snart sagen er løst. - Omkring 150 af vores medlemmer dukkede op til informationsmøderne rundt om i landet, hvor kundechef Jens Nordentoft har orienteret om PFA. Flere medlemsmøder kan komme på tale i løbet af året, hvis der er tilstrækkelig interesse, kunne landsformanden oplyse. Forsikring Dansk Formands Forening er nu også optaget som selvstændig faglig organisation hos Tjenestemændenes Forsikring. Tilbuddet gælder medlemmer, deres ægtefæller og børn. DFF har hørt om store besparelser på etablerede aftaler fra mange medlemmer. Samarbejdet i IAK som i øvrigt har skiftet navn til AAK (Akademikernes A-Kasse) fungerer godt. Fusionen betyder, at der er blevet flere lokalkontorer rundt om i Danmark. Det betyder yderligere, at ledige medlemmer og dem er der aktuelt kun 22 af hos DFF får lettere ved fremmøde. AAK er Danmarks fjerde største a-kasse med et medlemstal på ca medlemmer. I 2011 fik Dansk Formands Forening 36 nye medlemmer. I 2012 kun 30. Til gengæld mistede fagforeningen 68 medlemmer mod 70 i 2011, så tallene på bundlinjen er stadig røde. Opfordringen fra landsformand Kim Bøje Madsen på årsmøderne var da heller ikke til at tage fejl af: Vi må gøre endnu mere for at få flere ind i DFF, og vi er alle ambassadører for foreningen. - Det er stadig vigtigt, at vi alle agerer ambassadører for DFF, så vi kan blive nogle flere medlemmer. Der findes ikke nogen, der er bedre end jer til at fortælle om vores forening, så derfor må I ud og gøre jeres kolleger opmærksom på DFF. Husk, såfremt alle medlemmer finder et nyt medlem, er vi pludselig dobbelt så store i medlemstal. Jeg ved, at det er den samme sang hvert år, men der ikke anden vej. Læg vores brochure på kontoret, i kantinen eller hvor I kommer, og hvor den kan blive set, lød opfordringen fra landsformanden. Have & Landskab er et af de steder, hvor Dansk Formands Forening for alvor får vist flaget. Også i år vil DFF have en stand på messen i Slagelse. Messen er bemandet af aktive medlemmer. Fra venstre er det bestyrelsesmedlem i Afdeling Syd Palle Frederiksen, landsformand Kim Bøje Madsen, bestyrelsesmedlem i Nordjyllands Afdeling Peer Nørgaard samt de to æresmedlemmer og tidligere afdelingsformænd i Syd- og Vestsjællands Afdeling Gunner Petersen og Niels Troest. 8 formandsbladet april 2013

9 formandsbladet 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 2 april 2013 Tema: arbejdstøj og værnemidler Vi har maskinerne - du har hænderne Procurator: tager hånd om kunderne Årsmøder i DFF Nyt design og nye temaer Formandsbladet har gennemgået en større omvæltning med nyt design, nye farver, flere sider og nye temaer. - Rosendahl i Esbjerg har nu overtaget produktionen af bladet. Det vil sige salg af annoncer, opsætning af siderne og trykning af bladet foregår hos Rosendahls. Det er meget spændende, at arbejde sammen med dem, og vi har fået meget ros for indholdet i bladet. Vi har indledt 2013 med nye temaer. Det er vi meget glade for, for så har vi mulighed for at intensivere aktiviteterne på forskellige områder, sagde Kim Bøje Madsen i sin beretning. Temaerne - Til blad nummer tre har vi Grønne Områder som tema, og herefter følger temaer som genbrug, vandbygning samt energioptimering ved renovering og nybyggeri. Vi hører gerne fra medlemmer, der har gode idéer eller emner til artikler. Bestyrelsen har endvidere besluttet at udsende bladet fremover til alle medlemmer, der har opgivet deres adresser. Endelig er det besluttet, at der skal produceres en ny hvervefolder, som skal være klar til Have & Landskab 13 i Slagelse i slutningen af august, fortalte landsformanden. Hjemmesiden Vedligeholdelse af hjemmesiden er lagt i hænderne på vicelandsformand Lars Hansen. DFF kan se, at siden bliver rigtigt flittigt brugt, og Kim Bøje Madsen efterlyser kommentarer, ris og ros fra medlemmerne. Dansk Formands Forenings medlemmer har stadig mulighed for at melde sig ind i Forbrugsforeningen og derved sikre sig attraktive rabatter på en lang, lang række produkter. Desuden giver medlemskab mulighed for at leje nogle af Forbrugsforeningens sommerhuse til gode priser. Maskiner til store og små projekter Skal der anlægges en vej, en park eller bygges en bro, så har vi maskinerne og materiellet. LOXAM har alt i anlægs- og byggemaskiner, liftmateriel og mandskabsskure. Lad os bidrage til at dit projekt bliver en succes med vores topmoderne og brede kvalitets sortiment. Den gode dialog Kom forbi til en snak i en af vores 20 afdelinger eller ring på telefon: og få et tilbud på din lejeløsning. Aalborg Aarhus Aarhus Havn Bårse Fredericia Frederikssund Greve Herning Hillerød Holbæk Kalundborg Karlslunde Kbh. Nordhavn Lynge Odense Roskilde Sakskøbing Slagelse Sønderborg Viborg Loxam A/S Tlf april 2013 formandsbladet 9

10 årsmøder Afdeling Syd Første årsmøde i Afdeling Syd God tilslutning på Bramdrupdam Kro men kun lidt at fortælle Af Niels Henriksen Afdelingsformand Finn Kristensen aflagde afdelingens første beretning. Med kun nogle få måneder på bagen, var det selvsagt ikke meget, Afdeling Syds første formand, Finn Kristensen, kunne fortælle på årsmødet på Bramdrupdam Kro, der til gengæld havde samlet en pæn del af medlemsskaren på Der er ikke sket noget særligt, siden vi lagde afdelingerne i Vejle-Kolding, Sønderjylland og Fyn sammen i september 2012, konstaterede Finn Kristensen i sin beretning. Her spillede han i øvrigt bolden videre til medlemmerne og opfordrede dem til at komme frem med gode idéer og emner til aktiviteter i den nye, store afdeling, der dækker det meste af Region Syddanmark. Pas godt på dine medarbejdere... - og deres hørelse. De får brug for den resten af livet! Forebyg høretab hos medarbejderne og giv dem mulighed for bedre trivsel på arbejdspladsen. Virksomheden vil oveni opnå større effektivitet og økonomisk udbytte. Audiovox er specialist i individuelt fremstillede høreværn. Ring og aftal uforpligtende møde af afdelingens medlemmer var mødt op på Bramdrupdam Kro ved Kolding. Tur til København På mødet kunne landsformand Kim Bøje Madsen fortælle, at der arbejdes på at arrangere en fælles tur for samtlige medlemmer af Dansk Formands Forening. Turen skal gå til København, og emnet er byggeriet af den ny metro i hovedstaden. Turen vil foregå i busser fra hele landet, og landsformanden håber, at der samtidig kan blive mulighed for at komme indenfor på Københavns Rådhus og måske få lov at smage på de verdensberømte pandekager. Turen vil dog først blive en realitet, når gravemaskinerne går i gang, således at der virkelig er noget at se på. Fordele ved høreværn: - Blød og meget let - Perfekt pasform - Sikker og komfortabel - Nem at rengøre - Tale og omgivende lyde kan stadigvæk registreres - Næsten usynlig i øret - Lang levetid Afdelingsformand Finn Kristensen (tv) blev fejret for sit 25 års jubilæum i DFF. I midten tidligere kasserer i Vejle-Kolding Afdeling, Knud Lang, der blev hædret for 40 år. Til højre landsformand Kim Bøje Madsen. Ring www. audiovox.dk 10 formandsbladet april 2013

11 Årsmøde med virksomhedsbesøg Nordjylland Skanska Asfalt lagde lokaler til mødet hos Nordjyllands Afdeling og nye ansigter dukkede op Af Niels Henriksen Som de fleste andre lokalafdelinger af Dansk Formands Forening har Nordjylland også været ramt af svigtende opbakning til årsmøderne. Derfor havde afdelingen i år allieret sig med Skanska Asfalt i Aalborg, der lagde lokaler til. Idéen var god, og et par nye ansigter dukkede da også op til årsmødet, hvor formand Jens Melgaard aflagde sin første beretning. Virksomhedsbesøget trak nye deltagere til årsmødet. Jens Melgaard kunne notere, at afdelingen nu tæller 251 medlemmer, og selv om der er tale om en tilbagegang, så mener afdelingsformanden, at der alligevel er positive tegn på, at udviklingen måske kan være ved at vende. Sekretær i bestyrelsen, Erling Simon Pedersen, er ansat som projektleder hos Skanska Asfalt i Aalborg. Her viser han rundt forud for årsmødet i Nordjyllands Afdeling. Vigtigt at være synlige - Vi skal stadig gøre mere for at få endnu flere medlemmer. Jeg kan ikke sige, hvad der skal til, men vi må alle forsøge at snakke med kolleger, som vi møder rundt på arbejdspladserne og byggepladser. Det er vigtigt, at vi er synlige overfor vores medlemmer, gjorde Jens Melgaard opmærksom på. - Det er vigtigt, at vi er organiseret i den fagforening, der har overenskomst på området. Mange tror, at der ikke sker noget. De føler sig trygge i ansættelsen og har været på den samme arbejdsplads i mange år. Så det er altid de andre, der bliver ramt. Vi kan jo desværre se på de mange faglige sager, at der ikke er nogen garanti, og at det ikke altid er de andre, der bliver ramt, tilføjede han. Rådgivning Som afdelingsformand i Nordjylland er Jens Melgaard en del af bestyrelsen i Afdelingsformand Jens Melgaard aflagde sin første beretning. Dansk Formands Forening, og det har givet ham et enestående indblik i, hvordan fagforeningen bliver ledet, og hvordan der bliver taget hånd om medlemmer i faglige sager. - Mange af sagerne bliver afsluttet i retten. Disse sager viser, hvor vigtigt det er at være rigtigt organiseret, for det enkelte medlem vil ikke kunne føre disse sager uden den professionelle rådgivning og økonomisk hjælp til advokater, slog Jens Melgaard fast. Bestyrelsen i Nordjyllands Afdeling arbejder på at arrangere et fyraftensmøde hos en af Aalborgs største private arbejdspladser, nemlig Siemens Windpower. 11 jubilarer fejret Hele 11 af medlemmerne i Nordjyllands Afdeling har jubilæum i Dansk Formands Forening. På årsmødet blev de 11 jubilarer fejret. 25 år: Kristian Jensen, Poul Erik Ledet, Torben Jensen, Jørn Justesen, Jan Kristensen, Poul Henning Madsen, Ole Philipsen, Leif Qvesehl og Jens Ørtoft. 40 år: Ejvind Helmer Nielsen og Ejnar Christian Olsen. Landsformand Kim Bøje Madsen (tv) og afdelingsformand Jens Melgaard (th) flankerer jubilarerne, som er Formand Leif Qvesehl, 25 år, Formand Kristian Jensen, 25 år, Formand Torben Jensen, 25 år, og Formand Jens Ørtoft, 25 år april 2013 formandsbladet 11

12 Årsmøder Bornholm Masser af arbejde på Bornholm Arbejdsløshed er en by i Rusland for bornholmske formænd. Kabellægning, fjernvarmeledninger, kloakeringer og anlæg af en omfartsvej er nogle af de store projekter på Solskinsøen. - Der er masser af arbejde på Bornholm, og vi har ingen ledige formænd, kunne afdelingsformand Bjarne Andersen konstatere på årsmødet. Han kunne også glæde sig over, at medlemstallet i afdelingen er stabilt. Masser af arbejde på Bornholm og ingen ledige formænd, kunne afdelingsformand Bjarne Andersen konstatere. - Men jeg tror desværre, at vi på sigt kan få problemer med at skaffe interesserede medlemmer til bestyrelsen, som i øjeblikket er på fire. Når jeg beslutter at stoppe som afdelingsformand, tror jeg, at det kan blive mere end svært at finde en, der vil tage over. Derfor kan det også blive nødvendigt at lægge Bornholms Afdeling ind under København. Ikke fordi afdelingen ikke er velfungerende, men simpelt hen fordi rekrutteringen af bestyrelsesmedlemmer vil vise sig særdeles vanskelig, siger Bjarne Andersen. København København giver ikke op Dansk Formands Forening i København kæmper fortsat benhårdt for at få forhandlingsretten for de mange formænd i Københavns og Frederiksberg kommuner. Samarbejdsviljen hos ledelsen er god, men FOA kæmper imod med næb og klør. - Der er ikke sat punktum i denne sag. Vi har ikke i sinde at give op, fastslog afdelingsformand Dan Boye på årsmødet. Kan se fordelene Dan Boye kunne fortælle, at ledelsen sagtens kan se fordelene ved at tegne overenskomst med Dansk Formands Forening for fremadrettet af modtage kvalificerede medarbejdere fra en brancherelateret fagforening indenfor bygge og anlæg i modsætning til FOA som ikke er i stand til at stille med dygtige kandidater fra det private arbejdsmarked. Samarbejdsviljen har også resulteret i, at lokale løn- Københavns og Frederiksberg kommuner. Afdelingsformand Dan Boye vil stadig kæmpe for, at DFF får forhandlingsretten i midler er givet til medlemmer af DFF, mod protest fra FOA. En ulige kamp - FOA og KL har indgået et juridisk ægteskabslignende forhold de sidder bl.a. i samme bestyrelse for PenSam Gruppen og derfor kæmper Dansk Formands Forening en ulige kamp for at få forhandlingsretten i Københavns og Frederiksberg kommuner. I forhold til andre fagforeninger er jeg stolt af, at vi i DFF holder os til grundprincipperne for at være en rigtig fagforening, der kun forholder sig til medlemmernes interesser og vilkår, og jeg vil personligt stadig kæmpe for, at vores kolleger i København og Frederiksberg får de samme fordele som øvrige medlemmer af DFF, understregede Dan Boye, der er formand for 191 medlemmer i hovedstaden. På årsmødet var der lejlighed til at hædre otte jubilarer. Allan Peter Andersen, Verner Kristian Jensen og Bjarne Knudsen for 25 år samt Henry Folmer Albertsen, Gerner Hamris Clausen, Malte Skinberg og Knud Stokholm alle for 40 års medlemskab af Dansk Formands Forening. 12 formandsbladet april 2013

13 Lolland-Falster Spinkel fremgang på Lolland-Falster Afdelingsformanden foreslår alternativ opdeling af København, Sydog Vestsjælland samt sydhavsøerne Af Niels Henriksen For andet år i træk kunne afdelingsformand Lars Hansen konstatere, at Lolland-Falsters Afdeling er gået imod medlemsstrømmen generelt i Dansk Formands Forening. Afdelingen er vokset med et enkelt medlem, og det glædede selvfølgelig formanden, som dog samtidig udtrykte bekymring for medlemstallet som helhed. I sin beretning på årsmødet på Hotel Falster gav afdelingsformanden desuden sit personlige bud på, hvordan de tre afdelinger København, Syd- og Vestsjælland samt Lolland-Falster kan dele området imellem sig. - Vores fremgang rokker ikke ved, at vi har et kæmpe problem i foreningen. Vi skal være yderst faglige, yde en god Per Dvinge og Niels Ottosen er i bestyrelsen i Lolland-Falster. Niels Ottosen blev genvalgt på årsmødet. service og samtidig være billig. Men det hænger ikke sammen, når vi bliver færre og færre. Derfor må vi analysere, hvorfor medlemmerne melder sig ud og i hvilke dele af landet, udmeldelserne sker, slog Lars Hansen fast i sin beretning. Hvad gør vi? - Jeg forstår simpelt hen ikke de mennesker, der tør at melde sig ind i en gul fagforening, der ikke kan give den samme hjælp som den fagforening, som har overenskomsten. Hvad gør vi? Eller, hvad gør vi galt? Vi skal have nogle flere medlemmer, men det er op ad bakke, for hver gang vi får et nyt medlem, slettes der et andet pga restance. I Lolland-Falsters Afdeling har der i flere år kun været tre medlemmer i bestyrelsen. Samarbejdet er fremragende, og Lars Hansen forudser, at der fremadrettet kan blive problemer i andre afdelinger med at samle fem bestyrelsesmedlemmer, som en afdelingsbestyrelse typisk består af. Opdeling - Der har også været tale om at lægge Lolland-Falster og Syd- og Vestsjælland sammen, men jeg synes bare ikke, at det er så enkelt. Vi har godt gang i vores ture her i afdelingen, og jeg tror, at turene vil gå i stå, hvis vi bliver én afdeling fra Nakskov til Sjællands Odde. Jeg har derfor for egen regning foreslået, at Syd- og Vestsjælland deles mellem København og os. Lolland-Falsters Afdeling vil således få Næstved med op til Slagelse og over til Køge. Jeg er klar over, at der er nogle store kameler, der skal sluges, ikke mindst i Syd-og Vestsjælland, for det er jo deres afdeling, der bliver revet over, påpegede Lars Hansen. Velbesøgte arrangementer Mens mange afdelinger beklager sig over, at for få medlemmer dukker op til arrangementerne, så kan Lolland-Falsters Afdeling glæde sig over pæn interesse. Eksempelvis blev et besøg på Vordingborg Kaserne en god succes, hvor formændene fik en guidet rundvisning af kasernes kontaktog velfærdsofficer, og måske i kraft af afdelingsformand Lars Hansens fortid som officer fik deltagerne mulighed for at besøge steder på kasernen, som gæsterne normalt ikke får adgang til. Også afdelingens 50 års jubilæumsfest på Hotel Falster blev en god oplevelse. 30 deltog i festen, der havde besøg fra Hovedkontoret i form af landsformand Kim Bøje Madsen og kasserer Winnie Hansen. Store projekter på vej Afdelingsformand Lars Hansen glædede sig over spinkel medlemsfremgang men understregede alvoren i fagforenings medlemstal. Den gamle dame halter. Derfor ønskede afdelingsformand Lars Hansen da også, at arbejdet med en ny Storestrømsbro kan påbegyndes hurtigt, således at projektet kan være færdig til 2020 som planlagt. Formanden glædede sig over udsigten til flere store anlægsarbejder hvor Femern-forbindelsen naturligvis fylder mest på ønskesedlen. På Christiansborg arbejdes der i øjeblikket på højtryk med at få finansieringen på plads. - Som det ser ud nu, vælger man formentlig at bygge en bro med seks meter kørebane og dobbeltspor. Derfor vil det også være vigtigt at have den nye Storestrømsbro på plads med jernbanespor, for vi skal forvente, at der vil køre tog hver 10. minut døgnet rundt. Og vi taler altså ikke IC 4 tog, men store, lange og tunge godstog, påpegede Lars Hansen i sin beretning, hvor han dels glædede sig over, at arbejdsløshed ikke er et fænomen, man behøver at bruge ret meget tid på i Dansk Formands Forening, hvor ledigheden er helt nede på 1,5 pct., og dels at det ser ud til, at brugen af udenlandsk arbejdskraft efterhånden er så velorganiseret, at de udenlandske kolleger stort set arbejder efter danske overenskomster og derfor ikke virker konkurrenceforvridende. april 2013 formandsbladet 13

14 Årsmøder Randers Randers klar til fusion med Aarhus De to afdelinger i Østjylland har i forvejen tæt samarbejde og dialog Af Niels Henriksen - Fremgang kan vi desværre ikke spore. Voldsom tilbagegang i medlemstallet kan vi heldigvis heller ikke spore. Men en svag siven af medlemmer kan vi ikke komme uden om, og derfor er vi i bestyrelsen enig om at kigge på en sammenlægning med i første omgang Aarhus Afdeling for at tilpasse os den virkelighed, som vi er en del af. Sådan sagde afdelingsformand i Randers, Leo Kristoffersen, på afdelingens årsmøde. - På alle bestyrelsesmøder taler vi om, at vi synes, at vi med 100 medlemmer efterhånden er blevet for lille en afdeling. Også på regionsmøderne taler vi hver gang om sammenlægning. Aarhus og Randers er hver især klar til at fusionere, mens Midt-Vest Afdeling ikke er klar og bliver det måske heller ikke. De tre afdelinger i regionen arbejder i forvejen tæt sammen, bl.a. om fælles arrangementer. Her var en større flok på besøg hos Akzo Nobel saltlageret i Mariager. Senere på året var der besøg på Energimuseet ved Tange Sø. Fremadrettet er man enig om i regionen kun at afvikle ét fællesarrangement om året, og at det skal placeres om efteråret. Positivt bag DFF - Dansk Formands Forenings historie går langt tilbage og foreningen har stolte traditioner. Inderst inde ønsker jeg brændende, at miraklet sker, og at Midt-Vest Midt-Vest vil være single Midt-Vest Afdeling har igen givet Randers og Aarhus en kurv. Et flertal i afdelingens bestyrelse siger nej til en stor-fusion i Region Midt bl.a. med den begrundelse, at der vil blive for langt fra Hvide Sande til Grenå. Afdelingsformanden er af en anden holdning men blev stemt ned på årsmødet. Randers er parat til at lægge sig sammen med Aarhus, fastslog afdelingsformand Leo Kristoffersen på årsmødet. nye medlemmer pludselig vælter ind. Men jeg er også realistisk, og jeg tror nok ikke fuldt og fast på, at det sker. Jeg tror desværre, at løbet er kørt med hensyn til at lægge os sammen med en anden fagforening og få lov at agere som en selvstændig afdeling. Men én ting ved jeg, og det er, at så længe, der er nogen, der tror på projektet DFF og lægger masser af kræfter i forsøget på redning, så står jeg positivt bag projektet og bakker op om det. Det håber jeg inderligt, at flest muligt af I andre også vil gøre, sluttede Randers-formanden sin beretning. Aarhus og Randers mødes i maj til videre drøftelse af sammenlægning. Kasserer Søren Laursen fremhævede de lange afstande som et argument imod en sammenlægning, og sekretær Kristian F. Boller mente, at Den Jyske Højderyg er en naturlig skillelinje, og så var han bange for, at afdelingen vil miste indflydelse ved en fusion. - I min beretning fremhævede jeg derimod, at vi efter min mening kan se frem til betydelige vanskeligheder med at rekruttere bestyrelsesmedlemmer i fremtiden. Derfor synes jeg, at vi skal lægge os sammen med Randers og Aarhus, forklarer afdelingsformand Vagn Nordentoft på årsmødet på Sevel Kro. 14 formandsbladet april 2013

15 Syd- og Vestsjælland vil helst selv Syd- og vestsjælland En stor og trofast skare dukker op til årsmøderne, og afdelingen vil ikke så gerne fusionere med andre Af Niels Henriksen Jeg vil aller helst, at afdelingen kan blive, som den er, fastslog afdelingsformand Keld Klausen Dahl på årsmødet. I forvejen har Syd- og Vestsjællands Afdeling et godt og velfungerende samarbejde med Lolland- Falster, når det handler om arrangementer. Men dertil og så lægge de to afdelinger sammen eller lade sig lægge sammen med andre er ikke helt bestyrelsens kop the. - Jeg vil være meget ked af at skulle skille afdelingen i to. Jeg vil aller helst, at den kan blive, som den er, fastslog afdelingsformand Keld Klausen Dahl på årsmødet. Afdelingsformanden lagde i sin beretning op til, at det i virkeligheden er op til medlemmerne, om Syd- og Vestsjælland skal fusionere. - Vi får sikkert et stort problem fremadrettet med at skaffe bestyrelsesmedlemmer, så der er noget at tænke over. Det er op til medlemmerne, påpegede Keld Klausen Dahl, der kunne glæde sig over en beskeden nedgang i medlemstallet, nemlig fra 201 til Moderne formænd kører gerne 100 kilometer for at komme på arbejde, og pensionister kører da også gerne mange kilometer for at deltage i alverdens arrangementer. Derfor tror jeg ikke på, at afstandene vil betyde noget for medlemmernes interesse, hvis de to afdelinger bliver lagt sammen, understregede Gunner Petersen, der i øvrigt også var årsmødets dirigent. Det samme gjorde Kaj Kaas Hansen for 40 års medlemskab af DFF. Ebbe Vinther Christensen fik overrakt gaver af til venstre afdelingsformand Keld Klausen Dahl og til højre landsformand Kim Bøje Madsen. Super Skub Hydra Minidumperen til de professionelle Årsmødet havde som sædvanligt samlet en god del af medlemmerne. Leveres fra ny med nødstop- og friløbskontakter. Find flere oplysninger og tekniske detaljer på Vejlevej Hedensted Tlf april 2013 formandsbladet 15

16 Årsmøder Aarhus Aarhus siger ja til Randers Medlemmerne af Dansk Formands Forening i Aarhus har i et par år været positive overfor tanken om at lade Aarhus Afdeling indgå i en større sammenhæng. Allerede ved årsmødet i 2012 fik bestyrelsen bemyndigelse til at arbejde videre med sagen. - Randers vil gerne være med, Midt-Vest ser ikke ud til at ville, så nu har vi sammen med Randers besluttet, at vi skal arbejde hen mod en fusion allerede i år, fortæller afdelingsformand i Aarhus, Knud Jacobsen. Afdelingsformand Knud Jacobsen aflagde beretning. Medlemmerne gav bestyrelsen bemyndigelse til at arbejde videre med fusionsplanerne. På det velbesøgte årsmøde omtalte Knud Jacobsen bl.a., også to udflugter til saltlageret i Mariager og Energimuseet ved Bjerringbro. Aarhus Afdeling kunne hædre fem medlemmer for lang og trofast medlemskab af DFF. 25 år: Hans Henrik Bang Jensen, Ole Bjerregaard Jensen, Elmer Nørskov Mikkelsen. 40 år: Jens Ingvard Nielsen. Vestjylland afviste fusion Vestjylland 2013 vil stå som et af de år, hvor der for alvor blev talt sammenlægning af afdelinger. Fyn, Sønderjylland og Vejle-Kolding gjorde det allerede sidste år. København, Syd og Vestsjælland samt Lolland-Falster rumler med tanker. Randers og Aarhus har besluttet at gøre det i år. Midt-Vest vil ikke være med, og på årsmødet i Esbjerg havde afdelingsformand Per Davisen også spørgsmålet med i sin beretning. Afdelingsformand Per Davidsen havde fusion med i sin beretning. Halvdelen af deltagerne ville godt, mens den anden halvdel ikke ville og så faldt forslaget. At lave et ordentligt stykke asfaltarbejde er en selvfølge hos os En efterfølgende afstemning viste, at halvdelen af de mange deltagere gerne ville være en del af den nye Afdeling Syd, mens den anden halvdel ikke ville. Ved stemmelighed faldt forslaget, så Vestjylland er fortsat en selvstændig og velfungerende afdeling med stor deltagelse ved årsmøderne. Seniorklubben kunne fortælle om gode ture og weekendophold. Vi bestræber os hele tiden på, at vore produkter og løsninger er af højeste kvalitet til gavn for mennesker og miljø. At lave et ordentligt stykke asfaltarbejde uanset størrelse er en selvfølge hos os, det har vi gjort siden kvalitet hele vejen pankas.dk På årsmødet blev Karl Erik Hansen og Poul Larsen Hemme hædret for 25 år og Ejvind Johansen og Jørgen Peder Jørgensen for 40 års medlemskab af DFF. 16 formandsbladet april 2013

17 BESØG OS PÅ FRISTADSKANSAS.DK ER DU SYNLIG? DO BETTER IN COMFORT Fristads Kansas har Europas bredeste sortiment af arbejdstøj. Det er et solidt fundament at arbejde ud fra, når vi dagligt rådgiver virksomheder om den optimale løsning på beklædning. Arbejder I ude skal I holdes varme og tørre - helt ind til huden. Arbejdes der i skumringen eller i tæt trafik skal I være synlige. Arbejde på knæ kræver at bukserne er ergonomiske og slidstærke. Arbejder I med flammer og elektricitet skal I sikres mod gnister og gløder. Nye teknologier giver nye muligheder, og vi har en løsning på det meste. Kwintet Denmark A/S Blangstedgårdsvej Odense SØ Telefon

18 Salgschef Peter Enevoldsen og marketingkoordinator Tibbe Begemann i et af Procurators to showrooms i Esbjerg. Procurator tager hånd om kunderne Den svensk-ejede virksomhed med dansk base i Esbjerg er totalleverandør af arbejdstøj og personlige værnemidler Af Niels Henriksen Handsker er ikke bare handsker. Det vidner denne imponerende samling om. Procurator har flere end 200 forskellige slags handsker i sit sortiment. 18 formandsbladet april 2013 Alle kan sælge et sæt arbejdstøj og mange gør det. Alle kan også sælge et par sikkerhedssko eller et par arbejdshandsker. Men det er ikke mange, der er i stand til at lægge merværdi i form af høj professionel rådgivning i posen. At tilbyde kunderne den nyeste viden om sikkerhed og funktionalitet, som i sin yderste konsekvens kan betyde forskellen på liv og død. Procurator kan Den svensk-ejede virksomhed har dansk hovedkvarter i Esbjerg med 37 medarbejdere samt en afdeling med fire medarbejdere på Lindøværftet ved Odense. Procurator er således en af de aller største spillere på markedet for arbejdstøj og personlige værnemidler. Procurator har hovedsæde i Malmø samt en række butikker spredt rundt om i Sverige og Finland. Under den danske afdeling hører desuden Grønland, Færøerne og Norge, og så har danskerne fået de første fødder indenfor på det tyske marked samt i Holland. Esbjerg - Beliggenheden i Esbjerg er langt fra tilfældig. Procurator i Danmark er nemlig resultatet af en overtagelse af velkendte Kongstad i Esbjerg, forklarer salgschef Peter Enevoldsen. "Vi deler gerne vores viden med kunderne" Centrallagre er blevet et mantra i mange brancher, men her har Procurator valgt at gå imod strømmen og bibeholde decentrale lagre. Virksomheden råder således over næsten 5000 kvm lager i det tidligere Lekkerland på Stærevej 2. Her kan kunderne dels besøge butikken og prøve produkterne TEMA

19 "At tilbyde kunderne den nyeste viden om sikkerhed og funktionalitet, som i sin yderste konsekvens kan betyde forskellen på liv og død" Procurators produktsortiment spreder sig utroligt vidt og bredt, og der er altid et produkt og en kvalitet, der passer til den enkelte kunde. i to veludstyrede showrooms, og herfra sendes ordrer ud til kunderne, som tæller de fleste af Danmarks største og mest velrennomerede virksomheder Arla, DSB, Vestas, Siemens, MT Højgaard, Pihl & Søn, blot for at nævne nogle få. Worksafe Procurator fører en særdeles bred vifte af beklædning og personlige værnemidler i præcis de kvaliteter, som kunderne ønsker. Worksafe er Procurators eget kvalitetsmærke. Worksafe er klassisk arbejdstøj i svensk design til skandinavere, hvor der er lagt afgørende vægt på en kombination af kvalitet og funktionalitet. Worksafe er desuden det eneste mærke, der tilbyder en fuld produktlinje tilpasset kvindelige medarbejdere. En gang om året sender Procurator et nyt Worksafe-katalog på markedet. Desuden tilbydes de største kunder deres eget katalog med de produkter, som kunden ønsker at købe. Og fokus på den enkelte kunde betyder desuden, at Procurator også tilbyder at producere private labels altså arbejdstøj i kundens navn og ud fra kundens helt specifikke ønsker. - Arbejdstøj er ikke kun arbejdstøj. Den tid er for længst forbi. Dels ved de unge, der kommer direkte fra uddannelsesinstitutionerne, helt præcist, hvilket arbejdstøj de vil have. Og dels er der større tendens til at profile virksomheden i værnemidler kraft af medarbejdernes påklædning. Vi ser jo alle ansatte fra en given virksomhed i køen i Brugsen om eftermiddagen, påpeger Peter Enevoldsen. Handsker - Vi tror på, at seriøsitet og viden er med til at differentiere os i markedet. Derfor har vi produktspecialister indenfor alle områder. Vi er eksempelvis markedsleder indenfor et segment som handsker, hvor vi har flere end 200 forskellige slags handsker i vores katalog. Her på værkstedet trykkes logo på beklædning. Her pakkes kundernes individuelle ordrer også. Vores handsker er af meget høj kvalitet og produceres i mange tilfælde på de samme fabrikker, der også producerer mærkevarehandsker til privat brug. Academy - Vi deler gerne vores viden med kunderne. Vi afvikler således hen over april 2013 året en række temadage i Procurator Academy-regi på Lindøværftet. Her mødes sikkerhedschefer fra de største virksomheder og hører nyt enten med vore egne specialister som oplægsholdere eller med anerkendte specialister udefra. Her lytter vi til branchen og vores kunder, således at vi til enhver tid er på højde med efterspørgslen. På den måde bliver vores temadage en win-win situation for både os og kunderne, understreger marketingkoordinator Tibbe Begemann, der bl.a. er ansvarlig for udsendelse af Procurators tommetykke produktkataloger i Danmark. På temadagene deltager flere af Procurators leverandører, som dermed får mulighed for at vise nogle af de nyeste tiltag på området. - Hos Procurator tilbyder vi også at dele vores viden med kunderne i form af kurser, lige som vi gerne kommer ud på byggepladsen og demonstrerer specifikke produkter. Det kan eksempelvis være faldsikring, som i virkeligheden skal være til rådighed, når blot en medarbejderne arbejder i en højde på to meter og derover. Vi forhandler godkendt faldsikring og på vores værksted tilbyder vi at udføre de lovpligtige, årlige eftersyn, fortæller Tibbe Begemann. formandsbladet 19

20 Bygherren har ansvar for sikkerheden Sikkerhedssko er minimum på alle byggepladser de fleste bærer også hjelm. Brug af værnemidler afhænger af opgavens karakter og kan kun fraviges i særlige situationer Af Niels Henriksen Soldaterne var på plads ved støbearbejdet på Musikkens Hus i Aalborg. 20 formandsbladet april 2013 Medarbejdernes sikkerhed og sundhed er altid bygherrens ansvar. Han kan vælge at forvalte sit ansvar på forskellig vis, men aben sidder altid på hans skulder, og han kan altid drages til ansvar i tilfælde af ulykker. Kun i særlige tilfælde kan der dispenseres for gældende regler. - Reglerne for sikkerhed på arbejdspladsen og dermed også kravene til f. eks. påklædning og brug af værnemidler afhænger af de opgaver, der løses på arbejdspladsen. Hvis der er tale om en byggeplads, er der mange regler, som skal følges, fordi der løses mange forskellig artede opgaver. Afhængig af opgaverne inde på selve pladsen, men det kan også være i forhold til byggepladsens placering i f. eks. forhold til offentlig vej, jernbane og lignende, forklarer Kirsten Sinding, der er uddannet biolog, og som er specialist i arbejdsmiljø og sundhed hos det rådgivende ingeniørfirma COWI A/S i Aarhus. Påklædning For medarbejdere, der løser opgaver på vejen det kan typisk være asfaltarbejdere eller ansatte i entreprenørvirksomheder, der er beskæftiget med jordarbejde er der krav til anvendelse af selvlysende arbejdstøj med reflekser. Desuden kræves det, at medarbejderne har gennemgået kurset Vejen Som Arbejdsplads, der udbydes af AMU-centrene. - Hvis byggepladsen ligger indenfor 4 meter fra jernbanenettet, kræver Banedanmark, at medarbejderne har gennemført kurset Pas På På Banen, tilføjer Kirsten Sinding. Værnemidler På byggepladser vil alle medarbejdere som minimum skulle have sikkerhedssko på. Påbuddet skal være anbragt, så ingen er tvivl om kravet. Kravet til sikkerhedssko kan være forskelligt, afhængig af opgavens karakter. Desuden vil de fleste også bære arbejdshandsker også her kan der være særlige krav afhængig af opgaven. - Ved opgaver i en højde af to meter og derover - hvor medarbejderen ikke er sikret af rækværk, skal medarbejderne bære faldsikring. Hvis medarbejderen arbejder fra en kurv, der løftes i vejret, kan den pågældende nøjes med at være fastgjort til en line, men arbejder den pågældende på f. eks. stærkt skrånende underlag er det nødvendigt med en sele. Faldsikring skal tjekkes TEMA

21 Kirsten Sinding er specialist i arbejdsmiljø og sundhed hos COWI i Aarhus. Branchemiljørådet for Bygge & Anlæg (BAR) har produceret en række illustrative og meget pædagogiske plancher, som med fordel kan sættes op på byggepladsen. hvert år af en kompetent (uddannet/ instrueret) person. Faldsikringen skal være påmonteret en synlig godkendelse det gælder i øvrigt også for løfteudstyr, stiger, maskiner og el værktøj, men man skal selv tjekke sin faldsikring og løfteudstyr, stiger, el-værktøj hver dag, understreger Kirsten Sinding. Åndedrætsværn regnes som et personligt værnemiddel og bruges kun af den samme person. Ved maling med eksempelvis epoxy-maling kræves det, at medarbejderen har gennemført et kursus. Åndedrætsværn benyttes ikke kun af den medarbejder, der udfører opgaven. Også medarbejdere, der opholder sig i umiddelbar nærhed, skal bære åndedrætsværn. Sikkerhedsbriller er også et personligt værnemiddel. For medarbejdere, der bruger briller, kan man få sikkerhedsbriller med brugerens styrke. Nogle bygherrer eller arbejdsgivere forlanger, at deres medarbejdere altid benytter sikkerhedsbriller, eksempelvis DONG. Høreværn skal tilbydes, hvis støjniveauet er på 80 db og er et krav, hvis støjniveauet er på 85 db og derover. Medarbejdere, der løser opgaver på og ved vejen, skal bære tøj i stærke farver og med reflekser. PSS - Forud for hvert byggeprojekt skal der udarbejdes en såkaldt PSS plan for sikkerhed og sundhed. Den indgår som en del af licitationsmaterialet. Bygherren vælger i nogle tilfælde at benytte en af sine projektledere som sikkerhedskoordinator, fordi han eller hun i forvejen har sin daglige gang på pladsen. I andre tilfælde enes man om, at ansvaret for at holde styr på sikkerheden påhviler den største entreprenør på byggepladsen. Eller man kan entrere med f. eks. COWI A/S, således at det er vores specialister, der sikrer, at planen for sikkerhed og sundhed følges. Mindst hver 14. dag skal der foretages en sikkerhedsrundering og afvikles et sikkerhedsmøde det sker typisk på én gang men på nogle byggepladser sker det en gang om ugen, mens man andre steder vælger at holde et slags mini-sikkerhedsmøde hver morgen, hvor man afstemmer dagens program med hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages. PSS en er et såkaldt levende papir, der justeres hen ad vejen i forhold til de faktiske forhold. - Hvis Arbejdstilsynet mener, at der ikke er godt nok styr på sikkerheden, kan tilsynet kræve, at der indsættes en ekstern sikkerhedskoordinator, som f. eks. COWI A/S, til at sikre, at PSS en overholdes, siger Kirsten Sinding. Arbejde i højden kræver en solid faldsikring. Her er det ved ombygningen af Industriens Hus i København. værnemidler april 2013 formandsbladet 21

22 Info-skærme sparer penge og sikrer god kommunikation Anne Andersen (th) er product manager hos Black Box i Køge, mens Christina Hersom er erhvervspsykologisk konsulent og rådgiver om brug af info-skærme. Black Box i Køge leverer smarte fladskærme til en lang række brancher kun fantasien sætter grænser for anvendelsen Af Niels Henriksen Umiddelbart byder en info-skærm fra Black Box i Køge på en række lavpraktiske fordele som f. eks. mulighed for at kommunikere med medarbejdere fra centralt hold og således spare penge til dyrt brændstof. Men i virkeligheden er det kun fantasien, der sætter grænser for anvendelsen, og de smarte fladskærme kan sagtens få en markant rolle i forhold til bl.a. arbejdsmiljø og dermed f. eks. sygefravær. - Med en digital informationsløsning fra Black Box kan kunden kombinere tekst, billeder, Power Point præsentation med live video fra web, en digital tv-tuner, et overvågningskamera og meget mere. Kunden vælger blot de medier, der passer ham bedst, forklarer product manager Anne Andersen. Erstatter støvede mapper - Lidt populært kan man sige, at vores info-skærme erstatter de støvede mapper, der står hengemt på en hylde, og som aldrig bliver læst, tilføjer hun. Et scenarie kunne være, at virksomheden har ansat en ny medarbejder. Nyheden slås hurtigt op på de info-skærme, der hænger rundt om på virksomheden eller ude i skurene på byggepladsen Det vil sige, at medarbejderne ikke skal hen og åbne en pc for at få nyheden. De kan umiddelbart se den, hvor de befinder sig. Et andet scenarie kunne være korte referater fra møder, opfordring til at huske sikkerhedsbrillerne, praktiske meddelelser som ellers skulle være leveret ved opslag på en opslagstavle. Og så videre. - På den måde bliver info-skærmen et ledelsesværktøj, men man kunne sagtens forestille sig en flerdimensionelt kommunikation, hvor medarbejdere også får mulighed for at melde ind med relevant information, siger Anne Andersen. Skærmtid - Vi lever i en skærmtid, hvor vi er vant til at finde vores informationer på skærme det er tv-skærme, computerskærme, tablets eller vores smartphones. Derfor vil info-skærmen også være et godt redskab i forhold til arbejdsmiljøet. Info-skærmen vil nemlig sikre, at alle får den samme information på det samme tidspunkt. Dermed vil alle også føle sig lige godt informeret, påpeger erhvervspsykologisk konsulent hos BST Nord i Søborg, Christina Hersom, der arbejder tæt sammen med Black Box i forhold til at vejlede kunderne i brug af info-skærmene. - Medarbejdere, der oplever mangelfuld kommunikation, føler et dårligt arbejdsmiljø. Den slags medarbejdere vil måske have lettere ved at melde sig syge. På den måde vil en effektiv kommunikation med en info-skærm være med til at forbedre arbejdsmiljøet og dermed reducere sygefraværet, understreger Christina Hersom, der sagtens kan se en lang række andre anvendelsesmuligheder med info-skærmene. Opskrifter og fodbold - Det kan være sunde opskrifter eller resultatet af den vigtige fodboldkamp, der spilles midt i arbejdstiden. Det kan være relevant rejseinformation i forbindelse med arbejdstidsophør, siger hun. En info-skærm fra Black Box kræver intet abonnement. Alle data ligger lokalt. Layoutet på skærmene kan kunden nemt selv sætte op eller lade medarbejderne fra Black Box klare opgaven med afsæt i kundens individuelle behov. En info-skærm består af en pakke med en fladskærm og en player. Skærmene fås fra 32 tommer og opefter og flere skærme kan nemt sættes sammen. Priserne begynder ved omkring kr. 22 formandsbladet april 2013

23 Infoskærme hurtigt tjent hjem workwear & safety equipment workwear Odsherred Kommune har infoskærme på fire genbrugsstationer Af Niels Henriksen workwear & safety equipment ArBejdstøj profiltøj sikkerhedsudstyr hjertestartere Odsherred Kommune har fem genbrugsstationer indenfor en radius af 20 kilometer. Driftslederen har kontor på stationen i Fårevejle, og i stedet for at han skal drøne afsted i sin bil og sætte sedler op på opslagstavler eller lægge dem i mapper, placerer han meddelelserne på info-skærmene på fire af genbrugspladserne. ComtecInt klæder dig på til enhver opgave uanset om du skal i fabrikshallen, på boreplatformen, på byggepladsen eller til et afgørende møde med en ny kunde! Med præcis de funktioner og design, der skaber tryghed og sikkerhed for jer. Bestil på eller ring til Allan Fogh på tlf.: Se mere på supertilbud 24 farver Gældende til 31. maj stk. t-time t-shirts inkl. 1 stk. 1-farvet logo max. 10 x 10cm kr ,- Forhør også på: Arbejdstøj, profilbeklædning, sikkerhedsfodtøj og sikkerhedsudstyr Vesterhavsgade 153 dk-6700 esbjerg tlf.: Driftsleder Steen Olsen på genbrugsstationen i Fårevejle kan lynhurtigt sende meddelelserne ud på info-skærmene på de fire andre stationer i kommunen. - Tidligere informerede vi medarbejderne på og informationssedler. Men tiden er knap, og derfor skal informationerne være hurtigt tilgængelige. Info-skærmene giver os mulighed for at informere alle medarbejderne på samme tid og vi har dermed opnået både højere effektivitet og større tilfredshed hos medarbejderne, fortæller driftsleder Steen Olsen. Bløde værdier til en hård verden Sådan kan vore tanker omkring Worksafe sammen fattes. Balancen mellem funktion, komfort og design giver en serie af personligt sikker hedsudstyr, der ganske enkelt føles rigtigt! Se sortiment på eller ring på for info. Opdateres dagligt Info-skærmene bliver opdateret dagligt med nye meddelelser. Det kan være meddelelser fra ledelsen, fra tillidsmændene eller fra kontaktpersonerne på Natur/Miljø-afdelingen på rådhuset. Meddelelserne handler typisk om sikkerhed på arbejdspladsen, ferie/afspadsering, sygemeldinger, information om faglige møder, overenskomster og interne aktiviteter. - Vores medarbejdere har taget utroligt godt imod info-skærmene. Nu får de alle de samme informationer på samme tid, og det har givet stor samhørighed og større tilfredshed. Endelig sparer vi meget tid ved, at vi kan sidde på kontoret i Fårevejle og formidle informationerne hurtigt ud til medarbejderne, påpeger Steen Olsen. kompetent dedikeret præcis april 2013 formandsbladet 23

24 anbefalede leverandører Vejlevej 15 lokalnyt Pensionist & Efterlønsklub Københavns Afdeling Aktiviteter i 2013 Torsdag den 16. maj kl skal vi en tur på Bakken. Vi skal først en tur i Dyrehaven, hvor vi spiser vores medbragte frokost.vi mødes på p-pladsen ved Klampenborg Station kl Doka Danmark ApS Egegaardsvej Gadstrup Danmark T Torsdag den 20. juni kl skal vi til Amager og se Den Blå Planet, Danmarks Akvarium. Vi mødes på p-pladsen kl Torsdag den 15. August kl skal vi på kanalrundfart. Vi spiser på Flakfortet med vores medbragte mad. Vi mødes ved havnerundfarten kl Torsdag den 12. september kl skal vi en tur til Kjøge Mini By, som ligger på Strandvejen 101 i Køge. Vi mødes på p-pladsen kl Asfaltbelægninger & industrigulve Lemminkäinen A/S Nørreskov Bakke 1 DK-8600 Silkeborg Telefon Telefax Torsdag den 28. november kl Generalforsamling/ Julefrokost i Haveforeningen Vedbæks Klubhus. Vi mødes kl Det var lidt om, hvad der skal ske i Der kan meget nemt komme flere ture, og I vil blive orienteret hen ad vejen. Tilmelding til turene skal ske til: Preben Andersen på tlf Erik Rasmussen på tlf Per Ysbæk-Nielsen på tlf / formandsbladet april 2013

25 Højt pensionstal 80 og derover: Dit liv som pensionist matcher dit nuværende liv, når dit Pensionstal er højt. pfa s anbefalede pensionstal Mellem 70 og 80: Du har lidt færre udgifter som pensionist, så en lidt mindre indtægt er acceptabelt. lavt pensionstal 70 og derunder: Din levestandard forringes som pensionist, når dit Pensionstal er lavt. PFA introducerer Pensionstallet Pensionstallet er det enkle tal, der viser styrken af din pension. Har du fx et Pensionstal på 72, kan du som pensionist forvente at have 72 % af din nuværende indtægt til rådighed. Tag med ud i fremtiden og få et smugkig på dit liv som pensionist i selskab med Anders Breinholt. Bagefter udregner vi dit personlige Pensionstal. Det hele sker på pensionstallet.dk

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Vi er også elektrikere!

Vi er også elektrikere! Vi sørger for Danmarks elektrikere Vi er også elektrikere! Der er en ting, der gør Dansk El-forbund til noget særligt. Vi beskæftiger os med dit fag. Faktisk har de fleste af os selv en baggrund som elektrikere.

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus.

Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus. Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år.

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år. Resume af bestyrelsesmødet d. 26 januar 2016 I forbindelse med at en a-kassemedarbejder har valgt at gå på pension pr 30. april 2016 skal der omlægges nogle arbejdsopgaver i A-kassen. Omlægningen medfører,

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16 Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16 Deltagere: Sanna (SANDs sekr., praktikant), René (SANDs sek.), Niels Elbrønd (E- huset, SAND Hovedstaden), Ole Svendsen (SAND Hovedstaden), Michael Høyer (Bornholm),

Læs mere

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011 Årsmøde 2011. Velkomst ved Lone Hoffmann Alle har modtaget følgende materielle. Mappe med landsbrancheklubbens logo Forretningsorden vedtægter Dagsorden Beretningen Artikler fra året der gik Indkomne forslag

Læs mere

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Referat fra fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Stubbæk Forsamlingshus, torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00. Tilmeldt var fra Padborg Boligforening (Padbo) 31 medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen,

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005

Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005 Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005 Ole Olsen (OO) indledte mødet med forklaring om, at mødet blev afholdt, så sektionsbestyrelsen kunne være bedst mulig forberedt til forårets generalforsamling.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Vores nye motto er stadig På vej mod de 400.

SKRIFTLIG BERETNING. Vores nye motto er stadig På vej mod de 400. SKRIFTLIG BERETNING Til Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbunds 40. ordinære generalforsamling, onsdag den 26. august 2009 på Hotel Hvide Hus i Aalborg, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Referat fra årsmøde i Rådighedslønsforeningen kl på Viby kro.

Referat fra årsmøde i Rådighedslønsforeningen kl på Viby kro. Referat fra årsmøde i Rådighedslønsforeningen 28.01.2016 kl. 12.00. på Viby kro. Deltagere: Ole Gold, Claus Stenberg, Kaj Kreilgaard, Käte Hansen, Eva Nielsen, Erik Nørgaard, Erling Pedersen, Anette Godsk,

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013 Dansk Politiidrætsforbund Danske Politimesterskaber i Skydning den 18. & 19. juni 2013 Arrangør: Skydeudvalget DPIF Kære kolleger På vegne af DPIF.s skydeudvalg glæder det mig at kunne byde velkommen til

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som ansat i Social- og Sundhedssektoren 2 Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er noget særligt. Du er

Læs mere

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, 4600 Køge. Side 2 af 7 Stiftende Repræsentantskabsmøde 2010

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Velkommen til alle vore medlemmer forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben Siden sidste konference,

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Generalforsamlingen blev afviklet på Pejsegården i Brædstrup, og der deltog ca. 290 medlemmer fra 52 lokale klubber

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster 22. februar 2007 JIJ/ 2006-SL01-01826 SL Nordjylland Stiftende Generalforsamlingen 2006 - referat Dato: 27. september 2006 Tid: kl. 15.30 19.30 Indskrivning fra kl. 15.00 15.30 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard

Læs mere

Formandens beretning ved PD Danske Lokalavisers årsmøde i Brabrand, 9. maj 2014

Formandens beretning ved PD Danske Lokalavisers årsmøde i Brabrand, 9. maj 2014 Formandens beretning ved PD Danske Lokalavisers årsmøde i Brabrand, 9. maj 2014 I stedet for den traditionelle indledning vil jeg i år lægge ud med et centralt emne for branchen, som vi i PD Danske Lokalavisers

Læs mere

Nyhedsbrev april 2012

Nyhedsbrev april 2012 Nyhedsbrev april 2012 Så er her atter et nyhedsbrev med stort og småt fra foreningen. Ny folder Klubbens folder havde efterhånden et par år på bagen og teksten var blevet noget uaktuel. Verner har forfattet/udarbejdet

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15

Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15 Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15 Søren Arensberg (fungerende formand) bød velkommen, og gik til første punkt på dagsorden. Punkt 1. Valg af dirigent. Som dirigent

Læs mere

1. Valg af dirigent: 2. Bestyrelsens beretning:

1. Valg af dirigent: 2. Bestyrelsens beretning: Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for 2007 3. Regnskab for 2007 til godkendelse 4. Forslag til beslutning: a) Bump og lege/opholdsareal i Hornemansgade nord b) Det er ulovligt at

Læs mere

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Kære alle Nu har I hørt om QLF og hæftet, men for de af Jer, som måske ikke kender os tre heroppe så godt, vil jeg starte

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde i Lejerbo, Køge onsdag, den 22. juni 2011, i Søparkens Fælleshus, Nylandsvej, Køge.

Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde i Lejerbo, Køge onsdag, den 22. juni 2011, i Søparkens Fælleshus, Nylandsvej, Køge. Organisationsbestyrelsesmøde 22. juni 2011 Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde i Lejerbo, Køge onsdag, den 22. juni 2011, i Søparkens Fælleshus, Nylandsvej, Køge. Til stede var organisationsbestyrelsesmedlemmerne,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Boligorganisationen Domea Rødekro Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. september 2015 på Røde Kro, Vestergade 2, 6230 Rødekro

Boligorganisationen Domea Rødekro Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. september 2015 på Røde Kro, Vestergade 2, 6230 Rødekro Boligorganisationen Domea Rødekro Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. september 2015 på Røde Kro, Vestergade 2, 6230 Rødekro 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER

FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER Fortsat langt mellem arbejdsløse Metalmedlemmer ØKONOMISK ANALYSE 10. maj 017 Efter at have ligget konstant omkring 3,0 pct. fra maj til september 016 er

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Brødremenighedens hotel

Brødremenighedens hotel Referat Mødedato 23.11.2017 Deltagere Mødested/lokale Brødremenighedens hotel Mødetidspunkt kl. 19.00 Morten Paaske, Lars Henrik Larson, Klaus Paaske, Hans Nissen, Erik Kill, Erik Gram-Hansen, Chresten

Læs mere