Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag"

Transkript

1 Alt Icopal Alt om taget om taget Råd og vejledning om tag 1

2 Icopal Danmark a/s er i dag med sine ansatte i Europa og Nordamerika blandt de førende selskaber inden for beskyttelse af bygninger og konstruktioner med særlig fokus på tagløsninger. Hovedsædet er i Danmark. Icopal Tagpap afsættes over hele kloden. Icopal Danmark a/s er i Danmark certificeret efter ISO 9001 standarden. 2 Vi er leverandør til internationale selskaber som Ford, General Motors, IBM, Toyota, Microsoft, A.P. Møller, LEGO, Coca Cola, IKEA, Hilton, Nissan, Volvo, Saab, Volkswagen og Renault.

3 Icopal Alt om taget Nyt tag på dit hjem Nyt tag er en stor beslutning. Samtidig skal et nyt tag også gerne gøre huset smukkere. Det er jo trods alt dit hjem og rammen om familiens liv. For de fleste husejere er beslutningen om et nyt tag noget, man kun tager én gang i livet. Så man har ingen erfaring at støtte sig til, og det gør det endnu vanskeligere at vælge den rigtige løs ning foruden den rigtige håndværker. I denne bog vil Icopal, som Danmarks store tagvirksomhed, lede dig igennem alle beslutningens faser og præsentere dig for de mange forskellige tagløsninger. Også dem vi ikke selv forhandler. Samtidig giver vi dig nogle gode råd om, hvad du skal tænke på i processen. Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvordan, kan du se på bagsiden af denne bog. 3

4 Alt om dit nye tag fra start til slut Hvornår skal taget udskiftes? side Skal du have et nyt tag, eller kan du nøjes med at reparere det gamle 6-9 Gode spørgsmål Den rigtige beslutning er også afhængig af, om du stiller de rigtige spørgsmål Hvor kan du få rådgivning? Der står mange eksperter klar til at give dig gode råd Hvilke tagtyper findes der? Her kan du se de mange forskellige typer tagmateriale Undertaget er også vigtigt Mange tagtyper kræver et undertag Hvad kan tagkonstruktionen bære? Tagkonstruktionen skal passe til det tag, du vælger 24 Hvad koster et nyt tag? Det er ikke altid prisen på materialerne, der er det vigtigste Isolering og ventilation To meget vigtige ting, hvis man vil have et sundt hus og en fornuftig varmeregning 27 Hvordan får du det finansieret? Gode råd om finansiering 28 4 Forsikring Hvilke forsikringer skal du tænke på 28

5 Icopal Alt om taget Hvad med farven? Farven på dit nye tag skal passe til huset og omgivelserne 29 Hvad med det gamle tag? Skal det fjernes, eller kan det blive liggende 29 Tilbygninger besluttes nu Skal du bare have nyt tag, eller vil du f.eks. have et vindue ekstra eller tagetage Tagrender er mange ting Der er flere forskellige tagrender, end du tror Papirerne skal være i orden Det er vigtigt, at byggetilladelser osv. er i orden, inden du starter Pas på haven Et nyt tag kan let blive hårdt for haven 35 Mens arbejdet er igang Hvad skal du tænke på, mens taget er ved at blive lagt Om Decra fra Icopal 38 Om Icopal Tagpap 39 Om Icopal Shingles 40 Om Fastlock fra Icopal 41 Om Icopals øvrige produker Vil du vide mere 44 5

6 Hvornår skal taget udskiftes? På de næste sider kan du se en række af de faresignaler, der optræder på de mest almindelige tagtyper, og som ofte betyder, at taget er ved at være for gammelt. Det gik stærkt under byggeboomet i 60 erne og 70 erne. Nogle gange for stærkt. Derfor er tagrenovering aktuelt for mange tusinde danskere. Er du en af dem, så start med at kigge dit tag efter i sømmene. Eller få en fagmand til det. Måske kan du nøjes med en delrenovering eller småreparationer. Hvis tagets hældning ikke er så stor, kan du måske selv udføre reparationer som f.eks. udskiftning af dækbrædder, lapning af huller i tagrender eller tætning af dårlige inddækninger ved ovenlys. Læs mere på side 43. 6

7 Icopal Alt om taget Tegltag Mange stormskader og nedblæste tegl. Mange tegl med frostskader. Mange knækkede tegl. Mørtel understrygninger, der falder ud. Utætheder f.eks. ved aftrækskanal, ovenlys eller i skotrenden mellem to tagflader, der støder op til hinanden. Du kan vælge at delrenovere, men hvis alt for stor en del af taget skal udskiftes, kan det ofte betale sig at få et helt nyt tag. For hvis taget er gammelt, skal du alligevel udskifte de resterende tegl om nogle år. Beton-/cementtagsten Faresignalerne er de samme som for tegl. Også her bør du regne lidt på, hvad der bedst kan betale sig. Et helt nyt tag eller udskiftning af defekte tagsten. Bølgetagplader Her skal du se efter revnede plader. Mosbegroning, der nedbryder asbestcementen og får vand til at trænge ind i tagkonstruktionen. Skjoldede plader og plader, der har mistet farven. Utætheder i samlingerne. Plader, der mørner og smuldrer. Har dine bølgetagplader kun problemer med mosbegroning, kan du nøjes med at rense mosset af og evt. male taget. Afrensningen skal imidlertid foretages meget grundigt og af specialister, så asbestfibrene * ikke spredes. Det er ikke helt billigt, derfor skal du være sikker på, at mosset ikke har gjort skade på plader og tagkonstruktionen, så du alligevel skal udskifte det hele om nogle år. Vælger du nyt tag, skal du vide, hvad det koster at fjerne de gamle bølgetagplader, da asbestholdige plader kræver specielle sikkerhedsforanstaltninger. Derfor kan det betale sig at vælge et let materiale som f.eks. Decra, der uden fare kan lægges direkte oven på pladerne. *Asbestfibre blev anvendt i ETERNIT tagplader op til

8 Skifertagplader Mange af faresignalerne er de samme som for bølgetagplader. Men generelt skal du se efter knækkede og revnede plader, spredte utætheder, huller, der udvides omkring søm og klammer, og forvitret tætningsmasse, der falder ud. Specielt skal du være opmærksom på, om klæbemassen (kitten) er tørret ind. Det kan skabe utæthed, som vil være vanskelig at spore og vanskelig at reparere. Her bør du overveje udskiftning af taget eller en ny tagbeklædning af tagpap eller ståltag, der kan lægges oven på det gamle tag. Er taget utæt og i dårlig stand, nytter det ikke kun at male det. Da også gamle skifertagplader indeholder asbest, kræves der om fattende sikkerhedshensyn, når de skal fjernes. Derfor kan du spare mange penge ved at lade taget ligge og beklæde det med f.eks. Decra stålplader eller ved at lægge et lag Icopal Tagpap ovenpå. Nedbrudt træværk skal naturligvis udskiftes. Tagpap Ved flade tage med tagpap skal du se efter: Revner som følge af bevægelser i underlaget, slidt tagpap med nedbrudt overflade og evt. åbnede overlæg, der kan rives fra hinanden. Hvis du ikke har renset taget og tagafløb regelmæssigt, vil der ofte være vand- og affaldsophobninger og derved risiko for skader. Taget kan let renoveres med den moderne og højteknologiske Icopal Tagpap. Icopal Tagpap der i dag ikke indeholder pap, men har en stærk kerne af kunstfibre, der ikke kan rådne. Men det kan også være en idé at ændre tagkonstruktionen og få en ekstra tagetage, når du nu er i gang. 8

9 Icopal Alt om taget Ståltag Ståltag er et forholdsvis nyt tagmateriale. Hvis dit ståltag er utæt, er der tale om fejl ved monteringen, og du bør derfor henvende dig til den håndværker, der har stået for det. Faresignalerne kan også være begyndende rustdannelse eller afskalning af overfladen. Det kan da blive nødvendigt at reparere eller udskifte plader. Når du vælger at få et ståltag, bør du sikre dig et anerkendt mærke med en dækkende garanti og vælge en håndværker med erfaring/uddannelse i denne tagtype. Andre faresignaler Generelle faresignaler er mørke eller næsten hvide misfarvninger på træ eller murværk, at rygningssten er løse eller revnede, at der er revner mellem tagstenene og murværket, at det drypper fra tagfladens underside, eller at der er afskalning fra tagets under- og overstrygning. Det er alt sammen tegn på, at noget skal gøres jo før jo billigere. 9

10 For de fleste husejere tager beslut ningen om et nyt tag lang tid. Det er da også vigtigt at undersøge mulighederne, inden du går i gang. Start med at stille spørgsmål. Til dine naboer, dine kolleger, myndighederne og ikke mindst fagfolk. Her er nogle af de vigtigste spørgsmål. 10?Gode spørgsmål

11 Icopal Alt om taget Hvorfor valgte du netop den type tag? Man kan lære meget af at høre, hvorfor f.eks. naboer og kolleger valgte deres nye tag. Deres erfaringer og om de er tilfredse. Hvad kan min tagkonstruktion bære? Det er f.eks. ikke alle tagkonstruktioner, der kan bære et tag stenstag af tegl eller beton. Hvad vil passe til mit hus? Nogle tagmaterialer og farver passer bedre til nogle huse end andre. Man bør samtidigt overveje, om træværk, bl.a. vinduer og døre, skal have en anden farve. Er der regler for området? I visse bebyggelser er der regler for, hvilket tagmateriale man kan vælge. Det kan du se i lokalplanen for området. Skal jeg have tilladelse fra f.eks. kommunen? Det skal du ofte, og det kan du læse mere om på side For at være sikker bør du dog altid spørge kommunen. Hvad koster de forskellige materialer? Der kan være større eller mindre prisforskelle mellem de forskellige tagmaterialer, og du skal også tage tagkonstruktionen og arbejdsløn i betragtning. Anlægsudgifter vil typisk udgøre ,- kr. pr. m 2 tagflade inkl. moms. På side 25 kan du se en prisoversigt. Hvad vil det koste at lægge taget? Nogle tagmaterialer er dyrere at lægge end andre. Men glem ikke f.eks. stilladsudgifter og omkostninger til evt. nedtagning og bortkørsel af det eksisterende tag. Desuden kan der være udgifter til byggepladsindretning. 11

12 Hvordan kan et nyt tag finansieres? Tal med din bank eller kreditforening om finansieringen. Få et tilbud. Kan jeg selv styre byggesagen? Det skal du overveje nøje. Nogle kan, men ofte kan det betale sig at få eksperthjælp. Skal det gamle tag fjernes? Nogle gamle tage kan blive liggende, andre ikke. Og der er prisforskel. F.eks. er asbestholdige bølgetagplader dyre at fjerne. Kan der komme trommelyd fra taget, når det regner? Det kommer an på tagmaterialet. Spørg din fagmand. Er der skader på undertag, spær, loft etc.? Det betyder meget for prisen på dit nye tag, om f.eks. spær skal repareres. Ofte vil det også være hensigtsmæssigt at udskifte eller reparere stern, vindskede, udhæng, skotrender og defekte lægter plus give stern og vindskeder nye alu-kapsler. Hvad skal udskiftes sammen med taget? Prisen er også afhængig af, om f.eks. undertag, dampspærre, ovenlys, tagrender og afløb skal udskiftes. Der kan også blive tale om at etablere eller udskifte kviste. Er isoleringen i god stand, og hvilken effekt har den? Det er vigtigt at kontrollere isoleringen. I det nye Bygningsregle ment 2010 er der sket en skærpelse af isoleringskravene. Der er indført krav om, at den enkelte bygningsejer også ved mindre renoveringer, udskiftningsarbejder og ombygninger skal overholde bygningsreglementets energikrav til de enkelte bygningsdele. På samme vis er der indført krav om, at der skal foretages efterisolering også ved mindre renoverings-, udskiftnings- og ombygningsarbejder, hvis efterisoleringsarbejdet i det konkrete tilfælde er rentabelt. Beregningen 12

13 Icopal Alt om taget skal fastlægge om en opgradering af tagets varmeisoleringsevne til dagens isoleringsstan dard er rentabel. Er den det, skal den foretages. Det er vigtigt, at isole ringen ikke hindrer en effektiv ventilation i tagrummet. Når der efterisoleres, sænkes temperaturen i tagrummet, og for at der ikke skal opstå fugtskader eller kondens, bør du sikre, at dampspærren er i god stand. Kan jeg få garanti på materialer, og hvordan dækker den? Ja, mange producenter yder en produktgaranti. En produkt garanti dækker dog kun, hvis du har fulgt montageanvisningen. Det er derfor afgørende, at du sørger for, at leverandørens anvisninger er kendte og bliver brugt. Få evt. kon trolleret, at detaljer, fastgørelser m.m. er foretaget korrekt, inden arbejdet godkendes. Når taget er lagt og betalt, er vedligeholdelsen dit ansvar. En produktgaranti dækker kun, hvis du overholder garantiens betingelser. Er der sket stormskader eller andre skader, skal de udbedres. Tagrender bør også renses, så de ikke stopper til. Sådan kommer du i gang Inden du taler med fagfolk, er det en god idé at måle dit tag op evt. ved at tage et foto og derefter tegne en råskitse af det. Mål højde, længde osv. og check taghældningen. Disse oplysninger kan du så tage med til tømmerhandleren eller en af de tømrermestre, der er eksperter i tagrenovering. Hos mange tømmerhandlere kan man taste oplysningerne ind på en computer og regne prisen på dit nye tag ud på få minutter. Få et tageftersyn De fleste fagfolk giver dig gerne et gratis tageftersyn i for bindel se med udarbejdelse af evt. tilbud eller overslag. Få det skriftligt. Her går de i dybden med både tag og underliggende tagkonstruktion, skotrender, inddækninger, ventilations- og udluftningshætter, ovenlys og andre gennembrydninger i tagdækningen. Har du et tagpaptag, er du meget velkommen til at kontakte Icopal/Icopal Entreprise. 13

14 Hvor kan du få rådgivning? Icopal kundeservice Hvis du har brug for yderligere oplysninger kan du gå ind på icopal.dk og se mere om Icopals forskellige tagprodukter samt bestille brochurer. 14

15 Icopal Alt om taget Decra tageksperter Decra tageksperter finder du over hele landet. Her kan du få et gratis tageftersyn og gode råd, uanset hvilket tagmateriale du ender med at vælge. Du finder tageksperten i din lokale telefonbog og på icopal.dk eller ved at ringe til Icopal på Tagentreprenører/tagdækkerfirmaer Tagdækkere og tagentreprenører er eksperter i tagpaptag. De findes over hele landet. Tagentreprenører, der kan udstede Icopal Plus Garanti, finder du på Icopals hjemmeside, icopal.dk, eller ved at ringe på Tømrermestre Tal med håndværkerne i dit område. De kan svare på mange af dine spørgsmål og give dig en masse gode råd. Og det koster ikke noget at spørge. Byggemarked/tømmerhandel Hos dit lokale byggemarked eller hos din tømmerhandel kan du få råd og vejledning. Samtidig kan de give dig brochure på langt de fleste tagmaterialer, så du kan studere de mange muligheder, inden du går videre. Arkitekter og rådgivende ingeniører Arkitekter og rådgivende ingeniører kan ikke alene give dig gode råd, men også være med til at få tilbud fra håndværkere og fungere som din forlængede arm, når arbejdet går i gang. De kender også de juridiske spilleregler og ved, hvordan man skal afholde byggemøder, få overslag, sørge for forsikringer osv. Ikke mindst kan de sikre kvaliteten af arbejdet, og de er dækket af en ansvarsforsikring. ArkitektHjælpen er en uafhængig organisation, som formidler kontakten til op mod 250 arkitekt firmaer landet over. Du kan få besøg af en arkitekt og få et idé-oplæg for omkring 8.000,- kr. På arkitekthjaelpen.dk kan du læse mere om organisationen. 15

16 16 Hvilke tagtyper findes der?

17 Icopal Alt om taget Tegltag Tegl er den klassiske tagbelægning. Smukt og holdbart. Har du tegl i forvejen, er det ingen sag at lægge tegl igen. Men hvis du har anden form for tagbelægning, skal du sikre dig, at tagkonstruktionen kan bære tegl, da det vejer mere end andre tagmaterialer. Hvis du udskifter taget, bør du overveje at få lagt et undertag af god kvalitet. Økonomitagsten Tegl fås i en økonomiudgave, hvor der anvendes færre sten pr. m 2 og lidt mindre overlæg mellem stenene. Disse tagtyper kan være udmærkede, men kræver bl.a. et kraftigt undertag, der kan modstå nedbrydningen fra solens UV-bestråling, der kan trænge ind på undertaget. Du kan se mere om undertage på side Teglformede ståltage Da Icopal introducerede Decra i Danmark i 1976, var det noget ganske nyt. Men i dag findes der flere forskellige mærker på markedet. Du kan se mere om Decra på side 38 og på icopal.dk. Teglformede ståltage er lavet af galvaniseret stål og er derfor utroligt stærke. Når det er lagt, ser det ud som tegl, da pladerne er faconpressede. De er enten belagt med et keramisk indfarvet stengranulat eller med en pulverlakeret, glansfuld overflade. For husejere med gamle bølgetagplader er det ofte den bedste løsning, fordi pladerne er så lette, at de kan lægges direkte oven på det gamle tag. Det sparer husejerne for de store udgifter, der er forbundet med at fjerne gamle bølgetagplader. 17

18 Tagpap I gamle dage var tagpap lavet af pap. Det er det ikke mere. I dag er det lavet af højteknologiske materialer, der holder lige så længe som tegl og stål. For mange menne sker er tagpap noget, man lægger på sommerhuse og udhuse. Men for arkitekter er det et materiale fuld af spændende muligheder, og i dag anvendes det både til helårshuse, store erhvervsbygninger og monumentale bygninger som f.eks. Københavns nye lufthavn. Tagpap findes ikke alene i mange farver, men også med metaloverflader som f.eks. kobber og aluminium. Læs om Icopal Tagpap på side 39 og på icopal.dk Shingles Dette er et tagpapmateriale, der har form som små plader, der ligger oven på hinan den. Denne tagløsning er ret ny i Danmark, men har været anvendt i mange år i lande som Sverige, Norge, Finland, Frankrig og USA. Holdbarheden er lang. På side 40 og på icopal.dk kan du læse om Icopal Shingles. Bølgetagplader Moderne bølgetagplader indeholder ikke de farlige asbestfibre. I dag er det fremstillet af cement og blandede fibre. Pladerne findes både som bølgetagplader og som skifer og fås i mange forskellige farver. 18

19 Icopal Alt om taget Plasttag/transparente tage Plasttage og transparente tage bruges normalt til terrasser, udestuer og carporte, og mange vælger at lægge det selv. Det giver et lyst og venligt miljø og fås som glasklart og mælkehvidt. Du kan vælge mellem flere forskellige tykkelser, men jo tyndere pladerne er, jo kortere er holdbarheden. Du bør også vælge et tag, der ikke skal monteres med gen nem gående skruer, da der ellers let kan opstå utætheder. Hvis du vil bruge det til lukkede rum, bør du vælge et tag med isoleringsvirkning (termotag). Og husk, at hvis du lukker sollyset ind, så følger varmen med, så det er vigtigt at kunne lufte ud også når du ikke er hjem me. Der er flere forskellige mærker, og prisforskellen kan være mærkbar. Kva li te ten og derved holdbarheden kan også variere en del, så undersøg mulighederne, inden du vælger. På side 41 og på icopal.dk kan du læse om Fastlock. Profilerede metalplader Pandeplader og andre profilerede eller falsede metalplader anvendes som tag beklædning især på erhvervs- og offtentlig byggeri. 19

20 Naturskifer Skifertag er både smukt og holdbart. Du kan få naturskifer gennem din tømmerhandler, men der er tale om en forholdsvis kostbar løsning. Strå Der findes stadig tækkemænd i Danmark. Hvis du ikke har et stråtag i forvejen, skal du nøje undersøge, om din tagkonstruktion kan bære det, for det er et tungt tag. Et stråtag er smukt, men dyrt at lægge og dobbelt så dyrt i forsikring. Holdbarheden var før i tiden 50 år, men med den megen forurening regner man i dag kun med 30 år. Tækkemændene har deres eget laug, Dansk Tækkemands Laug, og du finder dem på taekkelaug.dk. Bevoksede tage På det rigtige hus eller sommerhus kan græstørv se pragtfuldt ud. Det er dog en meget tung konstruktion, og samtidig er det vigtigt, at taget bliver lagt rigtigt, da evt. reparationer er dyre. Et grønt tag bør lægges af specialister både mht. selve tagdækningen og udlægningen af beplantningen. På icopal.dk kan du læse mere om bevoksede tage og finde en tagentreprenør, som kan udføre arbejdet. 20

21 Icopal Alt om taget Betontagsten Betontagsten er den form for tagbelægning, der ofte bruges i de nye store boligbebyggelser. Tagstenene fås i flere forskellige former som f.eks. dobbelt-s og vingesten. Og du kan også få tagstenene med en smuk, glinsende overflade. Tage med betontagsten skal have et undertag eller det specielt udviklede Danflock Systemfuge, der giver en tætning mellem stenenes overlæg. Glasoverdækning Drømmer du om en overdækket udestue, er glas en spændende mulighed. Den bærende konstruktion er bedst i stål, og da glas er forholdsvis tungt og skrøbeligt, skal konstruktionen være dimensioneret, så den ikke kommer i bevægelse og får glasset til at revne. Det er vigtigt at vælge glas med solfilter eller oplukkelige felter, som kan åbnes automatisk, ellers bliver rummet for varmt. Glas er det dyreste tag, man kan vælge. Prisen er ofte 3-4 gange højere end for et almindeligt tag. 21

22 Undertaget er også vigtigt Ved gamle tagløsninger blev tegltaget gjort tæt med understrygninger, som efter en kortere årrække skulle eftergås og repareres. I de seneste 40 år er det imidlertid blevet normalt at montere et undertag som sikkerhed for slagregn og fygesne. 22

23 Icopal Alt om taget Det startede med tagpap, der blev sømmet fast på brædder. Senere blev det i stort omfang udført som selvbærende banevarer af tagpap eller plast og i enkelte tilfælde af plader. På steder med åbne tegl og lave taghældninger samt på bevaringsværdige bygninger anbefales et fast undertag med 1-2 lag tagpap på brædder eller krydsfinér. Ved valg af undertag er det en god idé at vælge gennemprøvede løsninger, da det kan blive dyrt at eksperimentere. Undertagets levetid skulle gerne være mindst lige så lang som tagbeklædningen. Et undertag er normalt diffusionstæt. Dvs. at vanddamp, som f.eks. produceres inde i huset, ikke kan trænge ud. Derfor kræves der en ventilation i tagrummet mellem isoleringen og undertaget på min. 70 mm (50 mm ved fast undertag). De nyeste produkter er såkaldte diffusionsåbne undertage, som i visse tilfælde kan lægges uden ventilation. De gør, at evt. fugt trænger gennem undertaget og optages af udeluften. Disse nye undertage forudsætter en effektiv dampspærre i loftkonstruktionen. En utæt dampspærre vil skabe fugtgener i tagrummet. Tagsten af økonomitypen kræver på grund af åbenheden det bedste undertag. Mere tætte tagtyper som betontagsten og bølgeplader/skifer kan nøjes med tyndere undertage. Meget tætte tage som f.eks. Decra kræver normalt ikke undertag. 23

24 Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal have undertag eller ej, er det ofte en god idé at vælge det. Så får du faktisk to tage og ekstra sikkerhed, så små unøjagtigheder i lægningen af taget ikke ender med at blive et kæmpeproblem. Du kan få mere at vide om undertage på duko.dk (Dansk Undertagsklassifikationsordning). Hvad kan tagkonstruktionen bære? Hvis dit nuværende tag er af den lette type som f.eks. bølgeplader eller eternitskifer, kan du ikke lægge et tegltag eller et tag af betontagsten. Disse tagtyper er for tunge og kræver en tagkonstruktion, som er bygget til det. Et let tag vejer normalt op til 25 kg pr. m 2, og et tungt tag op til 45 kg pr. m 2. Og det er i praksis næsten umuligt at ombygge et let tag til et tungt tag. De bærende vægge og spær må i givet fald beregnes af en rådgivende ingeniør. Et Decra tag vejer kun 7 kg pr. m 2 og kan således monteres oven på bølgeplader, som ofte vejer omkring 15 kg pr. m 2. Sammenlagt overskrider de ikke grænsen på 25 kg pr. m 2. Du skal også være opmærksom på, om de bærende dele er fuldstændigt intakte og i god stand. Hvis der f.eks. er tegn på råd og svamp (misfarvninger) eller huller fra borebiller, skal du være på vagt og du skal have fat i husets forsikring. 24

25 Icopal Alt om taget Hvad koster et nyt tag? Det er et spørgsmål, som ikke er helt så ligetil at besvare. For selv om et tagmateriale kan være billigere end et andet, så er det i den sidste ende et spørgsmål om, hvad håndværkerne skal have for at lægge det, og hvad der skal gøres ved din tagkonstruktion. Her kan du se, hvad de mest almindelige tagmaterialer koster. Priserne er taget fra Murerfagets Oplysningsråd. De er fra januar 2002, men selv om priserne ændrer sig, kan du alligevel få et indtryk af prisforskellen mellem materialerne. De nedenstående priser er for et færdigt tag inkl. moms, arbejdsløn i provinsen, byggepladsudgifter, lægter, evt. undertag, inddækning og tagtilbehør men uden f.eks kviste og tagvinduer. Anlægsudgift Pris pr. m 2 inkl. moms B&C, Dobbelt-S Betontagsten 504,- Decra Classic, Tagplader 502,- Enkelt tagpapdækning, hældning mere end 1:5 * 405,- Dobbelt tagpapdækning * 503,- Dobbelt tagpap med listedækning * 630,- Bølgeplader B7 * 492,- Skifertagplader 300 x 600 mm 741,- S-formet Vingeteglsten 489,- Økonomi Vingeteglsten 513,- Sortglaseret Vingeteglsten 1.072,- Vingeteglsten 540,- Romerfalstagsten K ,- Dyb Falstagsten LT 6 663,- * uden undertag 25

26 Specialtage Plasttage og transparente tage til f.eks. carporte koster fra kr. pr. m 2. Med hensyn til græstørv og glas er det næsten umuligt at sige, da prisen bl.a. afhænger af antal detaljer på taget i form af kviste, skorstene, hætter, ovenlys, sammenbygning med andet tag m.v. Hertil kommer evt. udgifter til stillads, rækværk, nedtagning og bortkørsel af gammelt tag. Så spørg en fagmand. 26

27 Icopal Alt om taget Isolering og ventilation En af de ting der har størst betydning for, om dit hus er sundt eller ej, er fugt. Det kan give råd og svamp i træværket, dårligt indeklima og en alt for høj varmeregning for hvis din isolering har et fugtindhold på bare 10 %, nedsættes isoleringsevnen med en trediedel. Så kig kritisk på din isolering på loftet. Er den tør, ligger den jævnt og tæt uden revner og helt ud til tagets fod, er det i orden. Som tommelfingerregel kan vi dog sige, at i dag er alt under 250 mm på loftet og under 100 mm på skråvægge for lidt. Vil du fremtidssikre din isolering, bør du overveje 300 mm på det tilgængelige loftsrum. Tal evt. med en energikonsulent, som du kan få anvist via seeb.dk. Luk fugten ud For at undgå at kondens og fugt sætter sig i tagkonstruktionen, bruger man i dag dampspærre på den indvendige side af isoleringen. Tidligere blev intakte, pudsede lofter anset som en erstatning for en egentlig dampspærre. Med de gældende krav til isoleringstykkelser og lufttæthed er dette ikke længere tilfældet. En almindelig dampspærre risikerer at lukke evt. fugt inde i konstruktionen. Derfor kan det i en række konstruktioner anbefales at bruge IcoVario dampspærre i stedet for. Med IcoVario kan fugten trænge ud af konstruktionen og fordampe til indeklimaet, hvorfra den ventileres ud af huset. Du kan se mere om Icopals dampspærrer på side

28 Hvordan får du det nye tag finansieret? Banken eller kreditforeningen er som regel villig til at låne penge til et nyt tag. Finansiering er også et spørgsmål, om du vil betale taget ud hurtigt eller langsomt. Men du skal ikke lade dig nøje med det første det bedste. Indhent tilbud fra flere. Forsikring Det er vigtigt at finde ud af, om dine håndværkere er tilsluttet en garantiordning og har en ansvarsforsikring, som dækker evt. skader på hus under arbejdet. Hvem dækker f.eks., hvis der opstår brand eller vandskade på grund af en håndværkerfejl. Du skal også finde ud af, hvilken forsikring der dækker evt. stormog vandskader, mens arbejdet er i gang, og taget er dækket af en presenning. Kontakt dit eget forsikringsselskab først og få deres vurdering af ombygningens konsekvenser. Du bør også sikre dig, at forsikringen kan fortsætte på uændrede vilkår efter en ombygning. Så kontakt dit forsikrings selskab, inden du går igang. Hvad med farven? Du behøver jo ikke få et nyt tag i samme farve som det gamle. Kig på dit tag og se, om en helt anden farve vil klæde huset bedre. Tag evt. et par billeder af huset og prøv dig frem med et par farveblyanter. Du vil blive forbavset over, hvor anderledes dit hus kan 28

29 Icopal Alt om taget komme til at se ud. Du kan f.eks. også spørge dine naboer, det er trods alt dem, der skal se på det. Generelt kan man sige, at diskrete jordfarver passer til de fleste miljøer. Mørke og sorte kulører fremhæver husets størrelse, form og øvrige farver. Mens lyse farver understreger en let og ren stil og giver plads til kontrastfarver på tagets udhæng og gavle. Hvad med det gamle tag? Når du regner på, hvad et nyt tag kommer til at koste dig, skal du huske at indregne prisen for at fjerne det gamle. For nogle materialer er det dyrere end andre. Det kan din lokale fagmand fortælle dig om. For husejere med bølgetagplader kan det blive en bekostelig affære. Af sundhedsmæssige hensyn skal asbestholdige plader nemlig behandles efter særlige regler i asbestcirkulæret. Og det kan koste omkring kr., hvis du vælger at få de gamle plader fjernet. Vi kan derfor anbefale husejere med bølge- eller skifertagplader at vælge et let tag som f.eks. Decra eller tagpap. Det kan nemlig lægges som et nyt tag oven på det gamle tag, der så kan leve videre som et udmærket undertag. 29

30 Tilbygninger besluttes nu For mange er et nyt tag også chancen for at foretage spændende ændringer på huset. Så inden du slipper håndværkerne inden for døren, så var det måske en god idé at overveje nye muligheder. 30

31 Icopal Alt om taget Flere m 2 med en tagetage I mange huse kan man næsten få et dobbelt så stort boligareal ved at udnytte tagetagen uden at det går ud over havearealet. Lader man tagetagen gå ud i en vinkel f.eks. over en garage eller et indgangsparti, kan arealet blive endnu større. Ligesom en ny tagetage kan binde hus og tilbygninger sammen til en helhed. Pas dog på ikke at overskride den tilladte bebyggelsesgrad på grunden. Her tæller tagetagens m 2 med. Det er normalt billigere at bygge i højden end langs med jorden. Det er naturligvis en forudsætning, at de bærende vægge i underetagen er dimensioneret (eller kan dimensioneres) til at bære den ekstra etage. Byg en kvist Kviste er del af den danske byggetradition og er med til at give huset mere personlighed og gøre tagetagen mere brugbar. Kviste fås i mange materialer og former. Flere producenter tilbyder skræddersyede kviste, ligesom der findes råkviste, som leveres efter mål og klar til montage. Luk lyset ind Du kan også gøre tagetagen lysere og luftigere ved at installere ovenlysvinduer og ved at indsætte vinduer i gavlen. I flere nye huse kan man i dag se, hvordan bygherren har opsat en glaspyramide midt i taget. Et ovenlysvindue kan også let forvandles til en tagaltan eller en lille balkon. 31

32 Tagrender er mange ting Et renoveringsmodent tag trænger normalt også til nye tagrender, og der er god økonomi i at få dem udskiftet samtidig med det nye tag. Så få en fagmand til at kontrollere dine tagrender, inden arbejdet starter. Her kan du se de forskellige former for tagrender. 32

DECRA. Danmarks stærke tagløsning med markedets bedste garanti

DECRA. Danmarks stærke tagløsning med markedets bedste garanti DECRA Danmarks stærke tagløsning med markedets bedste garanti Lad Decra Tageksperten rådgive dig Decra Tageksperterne er en række specialuddannede håndværkere, som findes over hele landet. Få et tageftersyn

Læs mere

DECRA. - Danmarks stærke tagløsning med markedets bedste garanti. Få et gratis tageftersyn

DECRA. - Danmarks stærke tagløsning med markedets bedste garanti. Få et gratis tageftersyn DECRA - Danmarks stærke tagløsning med markedets bedste garanti Få et gratis tageftersyn Lad Decra tageksperten rådgive dig Decra tageksperterne er en række specialuddannede håndværkere, som findes over

Læs mere

icopal Tagpap Leverandør af den indre ro Fornyelse af gamle bølge- og skifertage

icopal Tagpap Leverandør af den indre ro Fornyelse af gamle bølge- og skifertage icopal Tagpap Fornyelse af gamle bølge- og skifertage Leverandør af den indre ro Hold øje med taget Det kan godt betale sig at se efter faresignalerne i de ældre tage. Især de gamle bølge- og skifertagplader

Læs mere

DECRA. Taget der gi r 30 års garanteret holdbarhed

DECRA. Taget der gi r 30 års garanteret holdbarhed DECRA Taget der gi r 30 års garanteret holdbarhed 2 DECRA Danmarks stærke tagløsning Decra er ikke alene et smukt tag, men også et af de stærkeste tage, man kan vælge. Pladerne er bygget op omkring en

Læs mere

På toppen siden 1966

På toppen siden 1966 På toppen siden 1966 ISOPLASTICON ApS Tømrer & Tagdækning Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning servicerer primært kunder i Østjylland, men vi har kunder over hele landet. Sådan har det været siden begyndelsen

Læs mere

FASTLOCK. Flere muligheder end du drømmer om. Leverandør af den indre ro

FASTLOCK. Flere muligheder end du drømmer om. Leverandør af den indre ro FASTLOCK Flere muligheder end du drømmer om Leverandør af den indre ro 2 Terrasser og carporte behøver ikke være en flad fornemmelse Med Fastlock får du mulighed for en spændende og utraditionel terrasse,

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

8. Tagdækning og membranisolering

8. Tagdækning og membranisolering 8. 8.6 Vedligeholdelse og renovering af tagdækninger Et Icopal-tag er et godt og holdbart tag med lang levetid, men i løbet af årene nedbrydes tagdækningen ligesom alt andet, der udsættes direkte for vejrliget

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre "Vi ved, at din bolig er noget særligt for dig og dine. Det er selve grundlaget for vores indsats. Vi rådgiver også med hjertet." Brandstrupvej 107 2610 Rødovre Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Hvad koster et tag? Totaløkonomi for tagbelægninger MURERFAGETS OPLYSNINGSRÅD

Hvad koster et tag? Totaløkonomi for tagbelægninger MURERFAGETS OPLYSNINGSRÅD Hvad koster et tag? Totaløkonomi for tagbelægninger 2002 MURERFAGETS OPLYSNINGSRÅD HVAD KOSTER ET TAG? Nærværende beregninger er udført af Viemose & Spile A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I., Rolighedsvej

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering.

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering. Hejrevangens Boligselskab c/o Boligkontoret Danmark Holger Danskes Vej 91, 3. sal 2000 Frederiksberg Vedr.: Hejrvangens Boligselskab afd. 5 28. august 2013 I fortsættelse af besigtigelse på ejendommen

Læs mere

ICOPAL Fastsafe Plade. Traditionelt undertag i nyt koncept

ICOPAL Fastsafe Plade. Traditionelt undertag i nyt koncept ICOPAL Fastsafe Plade Traditionelt undertag i nyt koncept ICOPAL Fastsafe Plade er stærk og enkel at montere ICOPAL Fastsafe Plade er færdige tagplader til et fast undertag, et nyt koncept der kan reducere

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års produktgaranti på undertage... Side 3 Garantivilkår...

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27)

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27) Side 1 af 7 Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skråog hanebåndstage med udnyttet tagetage Erfaringsblad 99 09 20 SfB (27) Indledningsbilledet viser et kraftigt angreb af skimmelsvamp

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, tag med lav rejsning

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, tag med lav rejsning TAGPAKKE Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, tag med lav rejsning Tagpakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ... Eksempel på finansiering...

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Tagrummet. Når du skal ventilere 0-03-11.2005

Tagrummet. Når du skal ventilere 0-03-11.2005 0-03-11.2005 Når du skal ventilere Tagrummet Taghætter Inline ventilation Ventilationselementer til rygning Bølgeklodser og fuglegitter til tagfod Rygnings- og gratbånd Effektiv ventilation holder taget

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

15 års garanti. HYDROTEC DANMARK A/S HAMMELVEJ 269 HOULBJERG 8870 LANGÅ, CVR nr. 35672184

15 års garanti. HYDROTEC DANMARK A/S HAMMELVEJ 269 HOULBJERG 8870 LANGÅ, CVR nr. 35672184 15 års garanti HydroTec tilbyder 15 års garantiordning, som dækker såvel produktet, udførelse og følgeskader. Det kræver at bygningsejeren beder entreprenøren anmode om garantien, med dokumenteret indkøb

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

PROTEX Ståltage RUSTIK. Den lette tagløsning NYHED!

PROTEX Ståltage RUSTIK. Den lette tagløsning NYHED! PROTEX Ståltage RUSTIK Den lette tagløsning NYHED! Et stærkt tag En fremsynet løsning Med PROTEX Ståltage RUSTIK tilbyder vi et af markedets mest gennemtænkte og holdbare tag - og det giver producenten

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Lærevejledning Tagfod og energioptimering

Lærevejledning Tagfod og energioptimering Lærevejledning Tagfod og energioptimering På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen.

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

Leverandør af den indre ro Eksperter i entrepriser

Leverandør af den indre ro Eksperter i entrepriser Leverandør af den indre ro Eksperter i entrepriser Icopal Entreprise a/s Frederikshavn Hobrogade 3-5 9900 Frederikshavn Telefon 44 88 71 10 dknord@icopal.com Århus Graham Bells Vej 36 8200 Århus N Telefon

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Kløvermarken 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011076-004 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

8. Tagdækning og membranisolering

8. Tagdækning og membranisolering 8. 8.5 Tagafvanding I Bygningsreglementet (BR10) kap. 4.6 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal udføres, så regn og smeltevand fra sne på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand skal via tagrender og/eller

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

ICOPAL. Leverandør af den indre ro. Vindspærrer. - effektiv beskyttelse af isoleringen

ICOPAL. Leverandør af den indre ro. Vindspærrer. - effektiv beskyttelse af isoleringen ICOPAL Vindspærrer - effektiv beskyttelse af isoleringen Leverandør af den indre ro Anvendelse Icopal vindspærrer anvendes i lette facader, hvor der er ventilation mellem facadebeklædning og isolering.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

ICOPAL Tagpap. Uanede muligheder med tagpap

ICOPAL Tagpap. Uanede muligheder med tagpap ICOPAL Tagpap Uanede muligheder med tagpap Indhold ICOPAL Tagpap Uanede muligheder med tagpap... 3 ICOPAL Plade-/Plankedækning Horisontale linjer... 26 Bag om ICOPAL Tagpap... 4 ICOPAL Shingles Elegante,

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

I fortsættelse af behageligt møde afholdt den 20. januar 2014 følger de aftalte videre analyser af følgende forhold:

I fortsættelse af behageligt møde afholdt den 20. januar 2014 følger de aftalte videre analyser af følgende forhold: Hejrevangens Boligselskab c/o Boligkontoret Danmark Holger Danskes Vej 91, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Projektleder Per Bager Vedr.: Hejrevangens Boligselskab afd. 6 og 5 11. februar 2014 I fortsættelse

Læs mere

LindabTopline. Det stærke og smukke tag. til renovering og nybyggeri

LindabTopline. Det stærke og smukke tag. til renovering og nybyggeri LindabTopline Produktbrochure LindabTopline Det stærke og smukke tag til renovering og nybyggeri DK 5.01.01 SEP 04 2 LindabTopline Så flot kan det gøres Der er ikke noget som et nyt tag, der kan ændre

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

10% større dækflade 10% lettere montage

10% større dækflade 10% lettere montage 10% større dækflade 10% lettere montage DIAMANT TAgprofIl www.gerardroofs.eu EN VIRKsOMhED For over 50 år siden producerede Lou Fisher fra New Zealand verdens første pressede metaltag med stengranulat

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Moseparken Søborghus Alle 27 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. februar 2014 Til den 28. februar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet!

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet! MASONITE UNDERTAG -det bedste tag overhovedet! Det stærke undertag Det er enkelt og billigt at få tætte tage med Masonite tagplader, som sømmes direkte på tagspærene. Den yderste beklædning monteres derefter

Læs mere

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med høj rejsning

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med høj rejsning TAGPAKKE Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med høj rejsning Tagpakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ... Eksempel på finansiering...

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere