Vi købte vores solde én dag for sent!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi købte vores solde én dag for sent!!"

Transkript

1 Høst rapporter 2004 med brug af Alfa GR/E Solde fra AB Agri-Broker Side 1. HØSTRAPPORT FRA EGESKOV GODS. Vi købte vores solde én dag for sent!! Dette års frøhøst var anderledes end normalt, der var meget mere materiale til belastning af soldene under rødsvingelhøsten. På Egeskov høster vi frø i fællesskab med Hvidkilde, de tidlige sorter på Hvidkilde og herefter på Egeskov, tilsammen høster vi frø på ca. 400 ha om året. Da vi startede høst 2004 på Hvidkilde, var deres Claas Lexion 480 udstyret med Alfa GR/E solde, mens vores maskine bar de fabriksmonterede. Normalt har vi ingen problemer med at følge Hvidkilde hvad kapacitet angår, men dette år kunne vi slet ikke måle os med dem. Hver gang vi pressede maskinen, stoppede retursystemet på grund af for meget materiale, og vi var klar over, at dette i værstefald kun var et spørgsmål om tid inden retursneglen ville blive revet over. Derfor prøvede vi at åbne undersoldet, men resultatet blev ikke synligt bedre, og til sidst blev vores snegl revet over. Mens vi fik skiftet snegl og lejer fik vi tilvejebragt et komplet sæt Alfa GR/E solde, og næste morgen var vi køreklar med disse i vores Claas Lexion 480. Resultatet var som dag og nat, returmaterialet var reduceret med 75%, hastigheden var øget med 1,5 km/timen, tømning af tanken kunne foregå uden omrøring og visuelt var råvaren noget renere. Vi har desuden med tilfredsstillende resultat anvendt soldene til høst af spinat, vårbyg og vinterhvede. Konklusionen for Egeskov må være, at vi med Alfa soldene har fået et stykke værktøj, der sikre en bedre råvare fremover og som samtidig nedbringer risikoen for unødige høststop med øgede vedligeholdelsesomkostninger til følge. Så derfor ærgrer det mig at: Vi købte vores solde én dag for sent. Driftsleder for Egeskov Land- & Skovbrug, Bo Jensen. HØSTRAPPORT NEISIG NORDJYLLAND Vi har til sæsonen 2004 monteret ALFA GR/E solde i vores Claas Dominator 88. Raps: Vi har høstet økologisk raps, hvor vi har lavet en meget fin vare uden kamillehoveder og skulpestumper m.v. Rajgræs: Derefter høstede vi økologisk rajgræs, hvor der virkelig blev stillet krav til både tærskeværk og solde, da der var meget grønt og ukrudt i marken og her må vi konstatere, at vi har høstet en næsten ren vare uden spild. Vårbyg: I vårbyg fungerede soldene også fint og her mærkede vi en tydelig kapacitetsforøgelse i forhold til Vi kunne have mere luft på soldene, men dette kan også være årsvariation, der spiller ind her. Søren Peter Eriksen, Neisig Ø.Hassing. VEDR. ALFA GR/E SOLDE I HØSTEN Vi havde fornøjelsen af at prøve Alfa GR/E solde på vores Claas Dominator 98, i høsten 2003.

2 Høst rapporter 2004 med brug af Alfa GR/E Solde fra AB Agri-Broker Side 2. På baggrund af vores gode erfaringer, var det også et krav at vi skulle have Alfa GR/E solde monteret, da vi til høsten 2004 stod for at skulle udskifte vores mejetærsker. Den nye, en Lexion 420, blev derfor udstyret med Alfa-solde, hos forhandleren inden den kom ud at køre. Hermed vil jeg knytte nogle kommentarer til de enkelte afgrøder. Vinterraps: Vi høster rapsen direkte, og det kan til tider give lidt forurening med grønne skulpestykker og ukrudtsfrø. Vi lavede igen i år en meget fin vare, ca. 99% renvare, vel at mærke uden at vi spildte. Vinterbyg: Vi har i 2004 høstet 6-radet vinterbyg, og her var der forbavsende få stak tilbage i færdigvaren. Vårbyg og vinterhvede: Her kunne vi ikke umiddelbart konstatere nogen forskel, fra de traditionelle solde. Jeg mener dog at vi får lavet en renere vare, end tidligere, da vi kan køre med en noget større luftmængde en standardindstillingen. Som følge af den øgede luftmængde kan vi også åbne en del mere for soldene, og dermed øge kapaciteten på mejetærskeren. Konklusion: Vi må konstatere at vi med Alfa-soldene kan lave en renere vare i græsfrø, raps og vinterbyg, men at vi i hvede og vårbyg ikke har kunnet konstatere nogen dokumenteret forbedring. Med Venlig Hilsen I/S Haughus Lars Hansen. Medunderskriver Claas Forhandler Allan Mahler Traktor og Høstspecialisten, Hinnerup. ALFA GR/E SOLDE VISTE EKSTREMT FLOTTE RESULTATER VED HØSTDEMO I NORDVESTJYLLANDS FRØAVLERFORENING (SAMARB. MED DLG-TRIFOLIUM). Testen blev gennemført med kun 9 til 10 pct. vand i råvaren og høj sol helt ekstremt godt høstvejr. Dagen satte fokus på optimal indstilling af mejetærskeren og sammenligning af traditionelle solde med de nye ALFA solde. Soldene var monteret i en ældre New Holland TX 34. Maskinen gennemførte flere test, hvor de første gennemkørsler var med maskinens originale solde. Efterfølgende blev soldene taget ud og ALFA solde monteret. Det var altså den samme maskine og samme chauffør, der gennemførte testene med de traditionelle og de nye ALFA solde. Der blev på dagen samtidig høstet/testet en af de nye modeller fra New Holland, nemlig NH CX 880 monteret med standard solde. ALFA soldene arbejdede ekstremt godt, men forholdene var også helt perfekte til høst af rajgræs. ALFA soldene viste både på dagen og i den efterfølgende analyse et meget godt resultat der var ingen pinde i råvaren, og den så meget godt ud. Samme billede sås ligeså af den efterfølgende analyse i nedenstående tabel. Der blev dog ikke gennemført tidstest på de forskellige maskiner for at vurdere en evt. øget kapacitet af ALFA GR/E soldene. Vand. Rumvægt kg/m3. Renhed. Spild. Analyse: NH TX 34 med Alfa GR/E 9,4% ,7% Meget lidt. NH TX 34 med standard 9,9% ,0% Meget lidt. NH CX 880 med standard 10,6% ,9% Meget lidt. Ole Berner, Nordvestsjyllands Frøavlerforening. PRODUKT INFORMATION OM ALFA GR/E SOLDE: Vi har på Godset Gl. Kirstineberg nu igennem de sidste tre år kørt med Alfa GR/E over- og undersolde i vores Claas Lexion 460. Årligt høster vi ca. 450 ha. hvoraf de 100 ha. har været dyrket økologisk. Baggrunden for investeringen:

3 Høst rapporter 2004 med brug af Alfa GR/E Solde fra AB Agri-Broker Side 3. Bedre ren vare i det økologisk høstede korn. Højere kapacitet i høst af Engrapgræs. Ren varen i det økologiske korn kan vi nu, lave med en afrensning der ligger på ca. 1,0% i råvaren, og stort set uden ukrudts frø i råvaren, det tidligere niveau lå på 1,5 til 2 % rensesvind. Og der hvor jeg ser fordelen med alfa soldene i høst af økologisk korn, er at vi kan lukke soldene forholdsvis meget, samtidig med vi sætter fuld luft på. Den samme teknik bruger vi også ved høst af hvidkløver, her fungerer Alfa soldet, som et hul sold når det næsten er helt lukket. Og det er betydelig lettere, at lave en pæn råvare med Alfa soldene i hvidkløver. Høst af Engrapgræs er ikke nogle mejetærsker fabrikaters livret, og heller ikke Alfa soldene, har kunnet give os nogen væsentlig kapacitet forøgelse i denne frø art, dog er der en tydelig tendens til højere rumvægt i råvaren i engrapgræs samt ligeledes i rødsvingel. Teorien bag alfa soldenes opbygning, er at man skal kunne køre med meget luft samtidig med meget åbne solde, de beskrevne erfaringer har været lidt anderledes. Men når vi taler høst af ganske normalt korn er teorien bag soldet korrekt, vi kører med fuldt åbent sold og fuld luft. Med denne indstilling holder vi samme renheds procent som med standard soldene, men har et mindre spild i halm strengen, fordi retur materialet i mejetærskeren er mindre. På grund af vores mange udlægs marker med frø, har vi i stor udstrækning valgt, at udnytte muligheden for det mindre spild. Økonomisk betragtet er investeringen i soldene, med en reducering af spildet på en 1 %. tjent hjem på mindre end to år. Driftsleder Poul Nyvang, Kirstineberg Gods, Nykøbing Falster. HØSTRAPPORRT FRA BJÖRNSTORPS GODS OG SVENSTORPS GODS, SVERIGE. Björnstorp og Svenstorps driver 2300 ha med afgrøderne rødsvingel, rajgræs, vinterraps, vinterhvede og vårbyg. Til høsten 2003 blev standard soldene i vores 3 stk Claas Lexion 480 mejetærskere udskiftet med Alfa GR/E oversolde og undersolde. Udskiftning/montering gik uden problemer og den elektriske indstilling af soldene via Cebis-computeren fungere optimalt. Efter 2 års erfaring i høst 2003 og 2004 kan vi konstatere, at de er universale til alle afgrøder og ikke har været ude af mejetærskerne på noget tidspunkt. Vi har bemærket at konstruktionen af Alfa GR/E soldet gør det muligt at bruge betydelig flere omdrejninger på underblæseren ca. 15% og samtidig åbne soldene mere uden renvaren bliver beskidt, ofte kan vi benytte fuldt åbne solde. Kommentarer til afgrøder. Rødsvingel og Alm Rajgræs: Vi har opnået en højere renhed i råvaren sammenlignet med vores oprindelige svind med standard solde, der er færre stængelstykker/pinde og rumvægten er øget. Dernæst har vi en øget kapacitet, som bevirker reduktion i antal høsttimer og forbrug af omkostninger som dieselolie mv. Vinterraps: Nemmere indstilling og forøgelse af høstsikkerhed med mere åbne solde og flere omdrejninger på underblæseren, vi kan konstatere mindre spild og en renere raps med mindre indhold af affald. Specielt under tørre forhold hvor bro, cylinder og rotorer på Lexion maskinerne belaster soldene helt ekstremt udskiller Alfa GR/E soldene sig for alvor fra standard solde. Vårbyg og Vinterhvede: I disse afgrøder er der en kosmetisk forbedring af renheden dog er den ikke økonomisk stor da alt korn bliver renset ved indtagning på kornlager. Konklusion: Vi har fået en super effekt i rødsvingel, rajgræs og raps med lavere frarensningsprocenter med sparede renseomkostninger til følge samt en markant forøgelse af maskinernes kapacitet. Ved brug i kornafgrøderne opnås en kosmetisk forbedring af renheden dog er det vanskeligt at finde en forskel i kapaciteten. Soldene er nemmere at indstille og ofte er de helt åbne, dette giver en højere sikkerhed

4 Høst rapporter 2004 med brug af Alfa GR/E Solde fra AB Agri-Broker Side 4. under høstarbejdet hvor vores 3 mejetærskere skal yde det optimale. Vi kan konkludere at med ovenstående besparelser og fordele er Alfa GR/E solde en yderst rentabel investering. Efter brug i 2 høstår kan Björnstorp og Svenstorps Gods give soldene vor bedste anbefaling. Inspektør Per Skovsted, Björnstorp Gods og Svenstorps Gods, Sverige. BRUG AF ALFA GR/E SOLDE PÅ ORUPGAARD GODS OG CHRISTIANSMINDE. De to ejendomme har et arealgrundlag til høst årligt på 880ha. fordelt med 220 ha. frøgræs, 500 ha. korn og raps samt 160 ha. sukkerroer. Vi har et høstfælleskab med ejerskab af 2 stk. New Holland CX 880 på henholdsvis 1,5 mejetærsker til Orupgaard og 0,5 tilhørende Christiansminde. Ved levering af mejetærskerne i midten af høst 2001 blev den en udstyret med org. standard solde og den anden mejetærsker med over- og undersolde af typen Alfa GR/E, på denne måde kunne vi teste de to soldtyper imod hinanden under samme forhold side om side. Dette gjorde vi så i perioden 2001, 2002 og 2003, med resultatet en markant forbedring ved høst med Alfa GR/E soldene i alle afgrøder. Til høsten 2004 blev den anden mejetærsker monteret med et komplet sæt Alfa solde. Gennemgang af de forskellige afgrøder: Engrapgræs: Der høstes med fuldt åbne solde, det er muligt at bruge 10% flere omdr. på underblæseren, kapaciteten i engrapgræs er hævet med 10% og rumvægten øges med ca. 10%. Høst 2004 var en svær frøhøst med høje frarensningsprocenter, vi kom ud med tilfredsstillende 17% i svind. Hundegræs: I denne afgrøde har vi set de største forskelle imellem standard solde og Alfa solde, der kan høstes en særdeles fin råvare. Stigning i kapacitet og forbedring af rumvægten er omkring 15%. Rødsvingel: Denne frøart har den mindste forbedring kun en tendens til højere kapacitet, lille forøgelse af rumvægten men et visuelt mindre indhold af pinde i råvaren. Vi høster ligeledes med stor soldåbning og ca. 10% mere luft. Vinterraps: Råvaren i korntanken på mejetærskeren er tydelig renere, det er indholdet af emter, bladaffald og pinde der minimeres. Mindre spild og højere kapacitet over soldkassen. Vårbyg: Sikker højere renhed sammenlignet med den kvalitet org. solde kan høste, det er indholdet af stak der bliver mindre. I vanskelige høstår hvor byggen er svær at tærske ren for stak er kapaciteten ved Alfa GR/E soldet højere, ved brug af org. solde har vi måtte lukke soldene med spild til følge. I høst af vårbyg findes spild over soldkassen ikke med Alfa produktet og den høje renhed opretholdes. Vinterhvede:Primært er det et tydeligt visuelt lavere indhold af skaller i den høstede hvede. Konklusion:Vi har fået et værktøj til vores NH CX 880 maskiner der giver højere kapacitet og en reduktion af renseomkostningerne i de respektive afgrøder. Efter test i næsten 3 høstår var vi ikke i tvivl om køb af solde til den anden mejetærsker. Orupgaard Gods og Christiansminde kan fuldt ud anbefale Alfa GR/E solde til New Holland mejetærskere. Orupgaard Gods og Christiansminde, Nykøbing F. KØBTE ALFA SOLDE TIL HØSTEN Vi har høstet 150 ha alm. Rajgræs i sæson 2004, dyrker i alt 300 ha med korn, raps og alm Rajgræs. Da vi dyrker en del rajgræs på ejendommen i Vestjylland, blev vi informeret om Alfa GR/E soldet, og fik et sæt udleveret til test i sæson 2003 til vores New Holland TX 66. Det tog dog lidt tid at lære at bruge Alfa-soldet, men vi kunne da ret hurtigt se, at der var en forskel. Vi kunne ret hurtigt se, at

5 Høst rapporter 2004 med brug af Alfa GR/E Solde fra AB Agri-Broker Side 5. mejetærskeren kunne presses meget mere end tidligere. Faktisk gjorde det at vi ikke køre efter spild længere, men efter hvor meget cylinderen kan tæske igennem, og det er enten om det er korn afgrøder eller rajgræs. Hovedargumentet for dette er nok efter vores erfaring, at vi kan køre med min. 10 % mere luft på underblæseren og åbne mere for over- og undersold. Nu da vi har lært at indstille ALFA-soldet, er det også utroligt nemt at indstille, næsten helt åben ved korn afgrøder og ca. 15 mm ved rajgræs. Vi har med Alfa GR/E soldene opnået en forbedring i renheden og en kapacitetsstigning i alle afgrøder. Soldene er konstrueret således, at der sidder nogle stålfinger mellem hver lamel. Det gør at luften styres bedre hen over soldene, og fingeren forhindre pindene i at havne i tanken, dette resulter i en bedre råvarekvalitet. Lamellerne som sidder underneden virker som ledeplader, og gør at luftgennemstrømningen bliver mere nøjagtig styret, hvilket gør at materialet svæver over soldet, og derved giver en mere jævn ensartet belastning hen over soldoverfladen. - Alt i alt er vi meget glade for ALFA GR/E soldene. Poul Jensen, Tarm (Af pilot Anders Jensen). OPLEVELSER MED ALFA GR/E SOLDE PÅ RAVNHOLT GODS. Her på Ravnholt Gods, hvor vi dyrker 1150 ha. Hvoraf en tredjedel er med frø (rajgræs, strandsvingel) havde vi til høstsæsonen 2004 fået to stk. Claas Lexion 580. Vi havde til sæsonen lejet et sæt AB GR/E solde, for på den måde at drage vores egne erfaringer med den type solde. Høsten 2004 var som bekendt ikke let og en del af høsten foregik under dårlige forhold. Derfor anskaffede vi ret hurtigt et sæt ALFA GR/E solde til begge maskiner. Vores erfaring var nemlig, at vi tydeligt kunne konstatere en renere høstvare i frøet. Samtidig betød høstforholdene at man fik alt for meget materiale i returen, dette problem fik vi stort set løst pga. ALFA GR/E soldene. Vi prøvede også ALFA soldene i kornhøsten, men her var oplevelsen med soldene ikke så overbevisende. Vi kunne simpelhen ikke køre med samme fremkørselshastighed, som med de alm. solde pga. et for stort spild og alt for meget korn i returen. Vores konklusion var, at pga. den meget våde og dermed døde vare, blev kernerne ganske enkelt bremset af modhagerne på ALFA soldene. I høsten 2003 havde vi også soldene til afprøvning, under mere normale forhold og observerede ingen problemer med kapaciteten under disse forhold. Der var vores erfaringer, især i vårbyg, en høstvare med færre knække kerner. Derfor har vi tænkt os til kommende høst i korn, at prøve at køre med ALFA soldene som undersolde, og med standardsoldene som oversolde. Vores erfaringer med ALFA GR/E solde i græsfrø, var så gode, at vi valgte at købe dem og vi kan kun give dem vores bedste anbefaling. Henrik Severin Ravnholt Gods. BEDØMMELSE AF ALFA GR/E PÅ HVIDKILDE GODS. Vores oplevelser med Alfa solde monteret på en Claas Lexion 480. Vi driver i alt 607 ha. Heraf er 200 ha græsfrø, 400 ha korn, ærter og brak. Til høsten 2003 fik vi et sæt Alfa GR/E over- og undersolde på prøve til vores Claas Lexion 480, vi havde da høstet en del Rødsvingel, med meget frø i retursystemet og ligeledes med en brækket retursnegl til følge. Efter at Alfa soldene blev monteret, var der kun det halve i retursystemet. Med et Alfasold kan der tilføres meget mere luft end med et almindelige Claas solde samtidig giver det en højere rumvægt i frøet, højere fremkørsel og mindre spild. Vi har også afprøvet Alfasold i raps med et godt resultat, dvs. med meget få skaller i varen.

6 Høst rapporter 2004 med brug af Alfa GR/E Solde fra AB Agri-Broker Side 6. Vi har købt Alfa GR/E soldene til høst 2004, og høstet med et godt resultat i frø, uden problemer med returen. I kornafgrøder har vi svært ved at se forskellen på Alfa sold og et Claas sold. Forvalter Torben Larsen, Hvidkilde Gods. HØSTRAPPORT 2004 FOR BLANKSØGAARD. Blanksøgaard drives økologisk og omfatter ca. 200 Ha planteavl med i år 9 forskelligeafgrøder til modenhed. Ud over hvede, vårbyg og havre i renbestand er der høstet vårhvede/lupin, vårhvede/ært, lupin, rajgræs (direkte høst), rajsvingel (skårlagt) og hvidkløber. Mejetærskeren er en 6 rysters John Deere 2266 med dobbelt faldtrin og med 20 fods skærebord. Vi har kørt med Alfa GR/E solde hele høstsæsonen 2004, samt i de sidst høstede afgrøder i 2003 og har således testet soldene i en del forskellige afgrøder med meget forskellig rumvægt, renhed og med meget forskellig vandindhold. Med de udbytter vi kan præstere i økologisk korndyrkning og med anvendelse af kornsorter med stor halmmængde er det måske på sin plads at gøre opmærksom på at kapacitetsbegrænsningen normalt er rysterspild overbelastning af soldene oplever vi stort set kun i græsfrø med meget gengroning og der er kapaciteten vurderet til at være 10 15% højere end med standardsolde og med en mere letløbende råvare, der var synligt renere end den mejetærsker vi høstede sammen med (alm Rajgræs høstet direkte med meget gengroning i 2004). Den overordnede konklusion er at vi har et sæt næsten nye standardsolde til salg, idet vi i stort set alle afgrøder har erfaret at Alfa-solde på en række områder er standardsolde overlegne. Især i kornafgrøder med pletter af kamille og agertidsel er det meget karakteristisk at vi har kunnet lave en bedre råvarekvalitet end man med rimelighed kunne forvente og væsentligt bedre end tidligere. Det er muligt at blæse bl.a. kamillehoveder og tidselhoveder af soldene uden at der har kunnet registreres spild over soldene, hvilket vi i begyndelsen ikke troede var muligt. Det er også vores erfaring at soldene bedre end standardsolde er i stand til at holde grønt materiale flydende på soldene og derved er der opnået en renere råvare i afgrøder høstet med bundukrudt eller udlæg. Især når vi har høstet efter der er faldet dug eller hvor jorden har været våd har det nogle gange været imponerende hvor ren råvaren i korntanken har været. Det skal også nævnes at når først man har lært tommelfingerreglerne at kende, hvilket dog er en forudsætning for at få udbytte af dem, er de ikke vanskeligere at indstille end almindelige solde. Henrik Refsgaard, Blanksøgaard.

Høsttips til indstilling af Claas mejetærskere i græs- og kløverfrø.

Høsttips til indstilling af Claas mejetærskere i græs- og kløverfrø. Høsttips til indstilling af Claas mejetærskere i græs- og kløverfrø. Holstebro, marts 2013. Konsulentgruppen i Hunsballe Frø var den 25. januar 2013 på mejetærsker kursus hos Traktor & Høstspecialisten

Læs mere

Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle

Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle Mejetærskerspild?? Dryssespild Skærebordsspild Tærskespild rystere/rotor/solde - Hvad kan accepteres? - Betyder det noget?

Læs mere

KORREKT INDSTILLING AF MEJETÆRSKER VED HØST AF MALTBYG. v./ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen

KORREKT INDSTILLING AF MEJETÆRSKER VED HØST AF MALTBYG. v./ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen KORREKT INDSTILLING AF MEJETÆRSKER VED HØST AF MALTBYG v./ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen Kan afskallede kerner undgås ved korrekt mejetærskerindstilling eller er tærskeprincippet afgørende? Kan

Læs mere

Sådan får du høstet inden det går galt!

Sådan får du høstet inden det går galt! Sådan får du høstet inden det går galt! v/maskinkonsulent Christian Rabølle Sådan får du høstet inden det går galt! Hvor galt kan det gå? Mejetærskerkapacitet Hvad kan man umiddelbart gøre? Mejetærskerøkonomi

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Axial-Flow. De første 10 gode grunde

Axial-Flow. De første 10 gode grunde Axial-Flow De første 10 axial-flow 1Solid erfaring i rotorteknologi Kommer dig tilgode. Hos Case IH har vi altid været lidt bidt af høstteknologi. Med over 180 år på bagen, har vi gjort vores erfaringer!

Læs mere

Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport. v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent

Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport. v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent Hvor mange timer har vi til rådighed? Hovedhøst omfatter: Hvede, Vårbyg, Rug, Havre (Raps og Rajgræs) I Gefion tilstræber

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER

DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER 2013/2014 2013/2014 Prognose Gnsn. Bedste ½ Antal ejendomme 41 21 Gens. størrelse, ha 528 637 Gens. høstudbytte korn, kg pr. ha 7.350 7.293 7.698 Arealfordeling

Læs mere

Transport og logistikanalyse

Transport og logistikanalyse Flemming Grysbæk Sørvadvej 26 7500 Holstebro Transport og logistikanalyse 1. Mål for transportanalysen Det primære mål er at vurdere den nuværende transport på ejendommen. Det har ligeledes fokus at se

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 58 2006 FarmTest

Maskiner og planteavl nr. 58 2006 FarmTest Maskiner og planteavl nr. 58 2006 FarmTest Rensning, tørring og lagring af korn på økologiske bedrifter Rensning, tørring og lagring af korn på økologiske bedrifter Status af Jens J. Høy og Peter Mejnertsen,

Læs mere

DRIFTSANALYSER 2016/2017 FORELØBIGE RESULTATER

DRIFTSANALYSER 2016/2017 FORELØBIGE RESULTATER DRIFTSANALYSER FORELØBIGE RESULTATER INDHOLDSFORTEGNELSE FORELØBIGE RESULTATER Indledning 3 Resultatopgørelse, samlet markbrug, nettoudbytte 4 Vinterhvede 5 Rug 5 Vinterbyg 5 Vårbyg 5 Havre 5 Vinterraps

Læs mere

Dyrkningssikkerhed Hvis de klimatiske og jordbundsmæssige forhold tages i betragtning, er hundegræs en af de mest dyrkningssikre frøgræsser vi har.

Dyrkningssikkerhed Hvis de klimatiske og jordbundsmæssige forhold tages i betragtning, er hundegræs en af de mest dyrkningssikre frøgræsser vi har. Hundegræs Dyrkningsvejledning Vækstform og produktionsmål Hundegræs er en varig, hårdfør, tuedannende og tørkeresistent græsart, som tåler store mængder gylle både efterår og forår. Hundegræs udvikler

Læs mere

Tilpasningsmuligheder i en dynamisk verden

Tilpasningsmuligheder i en dynamisk verden Tilpasningsmuligheder i en dynamisk verden Erik Sandal Udgangspunkt Korndyrkning skal konkurrere på et verdensmarked med nye aktører Udsigt til ændringer i landbrugsstøtten Omgivelserne ændres hele tiden

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste... Side 1 af 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Planteavl - økologi > Ukrudt > Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af Oprettet: 20-04-2015 Nyt dyrkningssystem til

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber Projektets formål: At få økologiske landmænd til at udnytte efterafgrøders potentiale maksimalt for at få: * en bedre økonomi i økologisk

Læs mere

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen "Vejledning i Planteværn 2015" udgivet af Landbrugsforlaget

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen Vejledning i Planteværn 2015 udgivet af Landbrugsforlaget TRIBEURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Express ST, reg.nr. 3-164, 1x10 tabletter á 7,5 g, Du Pont Express SX, reg.nr. 3-177, 100 g, Du Pont Danmark ApS uance WG, reg.nr.

Læs mere

FARMTEST MASKINER OG PLANTEAVL NR. 143 DECEMBER FarmTest HØST MED HØJ STUB

FARMTEST MASKINER OG PLANTEAVL NR. 143 DECEMBER FarmTest HØST MED HØJ STUB FARMTEST MASKINER OG PLANTEAVL NR. 143 DECEMBER 2016 FarmTest FARMTEST MASKINER OG PLANTEAVL NR. 143 DECEMBER 2016 FOTO: SØREN TRADS MØLLER, LMO Redaktion Teknisk rådgiver Søren Trads Møller, LMO Teknisk

Læs mere

Varmluftsaggregat og styring, kr. 25.000 30.000 34.000 - - - 25.000 30.000 34.000

Varmluftsaggregat og styring, kr. 25.000 30.000 34.000 - - - 25.000 30.000 34.000 Bilag 1. Priser på lager og tørringskapacitet på bedriften I tabel 1.1 er opgivet priser for etablering af planlager i eksisterende bygning samt priser for gastæt silo eller stålsilo. I planlager og stålsilo

Læs mere

Dyrkningssikkerhed Hvis engsvingel placeres i områder med passende nedbør om foråret, må den betegnes som en rimelig sikker afgrøde.

Dyrkningssikkerhed Hvis engsvingel placeres i områder med passende nedbør om foråret, må den betegnes som en rimelig sikker afgrøde. Engsvingel Dyrkningsvejledning Jordbund Engsvingel bør avles på gode lermuldede jorde med en god vandforsyning. Endvidere vil lidt lave og noget humusholdige jorde være egnede til frøavl af engsvingel.

Læs mere

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø 60 års erfaring i hele Europa - 40 faste medarbejdere inkl. service i Hedensted Nymontage via eksterne firmaer i sæsonen (40-60 personer) - Omsætning

Læs mere

Store forskelle i takster ved afregning af raps

Store forskelle i takster ved afregning af raps Store forskelle i takster ved afregning af raps Det er vigtigt, at du forholder dig til grovvareselskabernes kvalitetskrav og behandlingsomkostninger. I afregningseksemplerne skal nogle selskaber betale

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 12 JANUAR, 2010 UDBYTTEOPTIMERING I FRØGRÆS BIRTE BOELT DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET. græsfrø

AARHUS UNIVERSITET 12 JANUAR, 2010 UDBYTTEOPTIMERING I FRØGRÆS BIRTE BOELT DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET. græsfrø 12 JANUAR, 2010 AARHUS DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET græsfrø Udbyttepotentiale Etablering Frøanlæg (frøstængler og blomster) Udnyttelse Frøsætning Realisering Frøvægt og begrænsning af spild Konklusion

Læs mere

Foders klimapåvirkning

Foders klimapåvirkning Foders klimapåvirkning Fodringsseminar 2010 Torsdag d. 15. april, Herning Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet

Læs mere

Høsten 2015. Afregningsbetingelser for afgrøder

Høsten 2015. Afregningsbetingelser for afgrøder Høsten 2015 Afregningsbetingelser for afgrøder Generelle betingelser Transportkrav i Mollerup Mølle Alle vognmænd der leverer afgrøder til Mollerup Mølle skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til

Læs mere

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Budskaber Priser på afgrøder, afgrødevalg, den nærmeste fremtid? Fremstillingspris er jeg konkurrencedygtigt? Hvor kan jeg sætte ind? Hvad kan

Læs mere

Quick Guide Axial Flow serie 10. Quick Guide Axial Flow serie 10

Quick Guide Axial Flow serie 10. Quick Guide Axial Flow serie 10 1 Index Indhold: Instrumentering kabine tag side 3 Instrumentering kørehåndtag side 4 Instrumentering højrehånds modul side 5 Instrumentering ratstamme side 6 AFS 600 Skærm Forside side 7 Skærm layout

Læs mere

Crimpning/Valsning Med Murska crimpere

Crimpning/Valsning Med Murska crimpere Crimpning/Valsning Med Murska crimpere Generel vejledning i crimpning og ensilering af afgrøder! Af : Helge Laursen, Bulldog Agri Vores baggrund! Bulldog Agri har lige siden firmaet blev startet i 1997

Læs mere

Vintereftersynstilbud. Sikkerhedseftersyn. New Holland konkurrence. Værkfører Lars Nielsen Telefon

Vintereftersynstilbud. Sikkerhedseftersyn. New Holland konkurrence. Værkfører Lars Nielsen Telefon Værkfører Lars Nielsen Telefon 76 76 72 71 Vintereftersynstilbud Mottoet Det er bedre at forebygge end at helbrede gælder også for landbrugsmaskiner. Erfaringen siger, at høstmaskiner som har fået et eftersyn

Læs mere

FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING. Maskinkonsulent Christian Rabølle

FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING. Maskinkonsulent Christian Rabølle FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING Maskinkonsulent Christian Rabølle FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING Maskinstrategi CTF Faste kørespor Jordbehandling er IKKE religion det er et håndværk! Den pløjefrie kirke Den dygtige

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

Større udbytte hvordan?

Større udbytte hvordan? Større udbytte hvordan? Fokus på større kornudbytte hvorfor? Tal fra produktionsregnskaber og Danmarks statistik viser lave gennemsnitsudbytter i korn. Gennemsnitsudbytter på under 6 tons i korn! En stigning

Læs mere

Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder

Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder Hvorfor og hvordan? Proteinafgrøder som ærter, lupin og hestebønner er ofte kendetegnet ved sen og til tider vanskelig høst. En sen høst og en åben

Læs mere

Vi er nu i et område begunstiget med noget af Danmarks fedeste og bedste landbrugsjord, hvilket tydeligt kan observeres på vej til Vilhelmsdal.

Vi er nu i et område begunstiget med noget af Danmarks fedeste og bedste landbrugsjord, hvilket tydeligt kan observeres på vej til Vilhelmsdal. Vilhelmsdal På Falsters nordvestlige side, lige inden byen med det velklingende navn, Guldborg, ligger gården fra 1840, Vilhelmsdal, ejet af Henrik Lundin Larsen. Vi er nu i et område begunstiget med noget

Læs mere

Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget

Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget Projektartikel Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget Delprojekt under Grøn Erhvervsudvikling på Bornholm 26 Sammendrag: Et projekt under Grøn Erhvervsudvikling på Bornholm har vist, at muligheden

Læs mere

Hundegræs til frø. Alm. rajgræs. Strandsvingel. Vinterraps

Hundegræs til frø. Alm. rajgræs. Strandsvingel. Vinterraps Spinat Fabriksroer 40 km fabrik Fabriksroer 100 km fabrik Engrapgræs Hvidkløver Rødsvingel Alm. rajgræs Strandsvingel Hundegræs til frø Vinterraps Markært, konsum/fremavl 1.års vinterhvede Maltbyg 1. års

Læs mere

Værd at vide om. Frøtærskning. Ny Østergade 9 4000 Roskilde Tlf.: 4633 0300 www.dlf.d

Værd at vide om. Frøtærskning. Ny Østergade 9 4000 Roskilde Tlf.: 4633 0300 www.dlf.d Do dipsum xx volutat Værd at vide om Frøtærskning Ny Østergade 9 4000 Roskilde Tlf.: 4633 0300 www.dlf.d 2 Indholdsfor tegnelse Side Forord...3 Valg af høst tidspunkt og høstmetode...4 Generelle anvisninger

Læs mere

Formler til brug i marken

Formler til brug i marken HJ 10-001 Revideret den 12. december 2005 Formler til brug i marken Anlæg Afsætning af en vinkel 5 ved brug af målebånd 3 4 Såning Gødskning Udsædsmængde (kg pr. ha) = Kg næringsstof = Plantetal/m2 TKV

Læs mere

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt forglemmigej haremad hejrenæb, bleg, fersken spergel, alm. Express ST/ Nuance WG MiniMet/Accurate 20 WG SweDane Contakt 0,3 tabl. 6 gr. 0,45 0,48 0,50 Obs! () anvendes gang pr. vækstår (3. aug-3. Der sprøjtes

Læs mere

Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha

Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha Pligtige Efterafgrøder: 14% af korn, majs og raps-arealet Overskud af efterafgrøder kan gemmes Overskud kan konverteres til kvælstof Manglende efterafgrøder koster

Læs mere

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen!

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen! Sund jord for et sundt liv Sæt fokus på bundlinjen! Torben Nielsen & Trine Leerskov Onsdag d. 2. november 2016 Producerede grise pr årsso Udvikling i svineproduktionen 32 30 28 26 24 22 20 2000 2001 2002

Læs mere

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder Høsten 2013 Afregningsbetingelser for afgrøder Generelle betingelser Transportkrav i Mollerup Mølle I forbindelse med BSE handlingsplanen har Mollerup Mølle gennemført mange tiltag for at minimere risikoen

Læs mere

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder Høsten 2016 Afregningsbetingelser for afgrøder Generelle betingelser Transportkrav i Mollerup Mølle Alle vognmænd der leverer afgrøder til Mollerup Mølle skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til

Læs mere

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder Side 1 af 6 Efterafgrøder Ved efterafgrøder forstås her afgrøder, der dyrkes med henblik på nedmuldning i jorden. Efterafgrøderne dyrkes primært for at reducere tab af specielt kvælstof, svovl og på sandjord

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR

STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR V/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen HVAD VIL VI OPNÅ? Økonomi eller andre argumenter? 50 1 Dagsorden Hvilke muligheder er der på markedet

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

Strandsvingel til frøavl

Strandsvingel til frøavl Side 1 af 5 Strandsvingel til frøavl Markplan/sædskifte Til frøavl lykkes strandsvingel bedst på gode lermuldede jorder og svære lerjorder, men den kan også dyrkes på lidt lettere jorder. Vanding kan medvirke

Læs mere

Forsøgsserie og Nyt efterafgrødekoncept. økonomisk gevinst

Forsøgsserie og Nyt efterafgrødekoncept. økonomisk gevinst Forsøgsserie 220021616 og 220021617 Nyt efterafgrødekoncept med økonomisk gevinst Titel: Nyt efterafgrødekoncept med økonomisk gevinst Forsøg 220021616 og 220021617 Udarbejdet for: Økologisk Landsforening

Læs mere

Hellere forebygge, end helbrede!

Hellere forebygge, end helbrede! Hellere forebygge, end helbrede! Om at sikre grundlaget for succes med reduceret jordbearbejdning Påstande: Reduceret jordbearbejdning medfører. Mere græsukrudt Mere fusarium Mere DTR og svampe generelt

Læs mere

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering Side 1 af 5 Hundegræs til frø Formålet med dyrkning af hundegræs er et stort frøudbytte med en høj spireprocent, og frø som er fri for ukrudt. Hundegræs er langsom i udvikling i udlægsåret, hvorimod den

Læs mere

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Møde 4. marts 2015 Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Projekt Økologer tænker i helheder Selvforsyning Harmoni Sådan får man en god fremspiring Max sådybde: 1 cm for hvidkløver og småfrøet græs

Læs mere

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge university of copenhagen University of Copenhagen Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge Publication date: 2011 Document

Læs mere

MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ

MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ Spodnam forsi SÅDAN FUNGERER SPODNAM Spodnam er et vegetabilsk produkt, der skaber en halvgennemtrængelig overflade, som påvirker fugtvandringen i afgrøden,

Læs mere

NYT Snitter med udbyttemåler. NYT 12 stk. NYE John Deere traktorer med GPS styring. NYHED Vogne med. Syre N tilsætning VEJECELLER

NYT Snitter med udbyttemåler. NYT 12 stk. NYE John Deere traktorer med GPS styring. NYHED Vogne med. Syre N tilsætning VEJECELLER 2014 T 12 stk. E John Deere traktorer med GPS styring T Snitter med udbyttemåler Syre N tilsætning HED Vogne med VEJECELLER Udkørsel og omrøring Lavt marktryk Vores E Xerion kan køre med forskudte spor

Læs mere

5. Planlagre/anlægstyper

5. Planlagre/anlægstyper 5. Planlagre/anlægstyper Planlagre til korn er populære, da de som regel kan placeres i bestående bygninger. De kan fremstilles af mange forskellige produkter, men det er under alle omstændigheder vigtigt,

Læs mere

2. Kornrensning. Forrenser

2. Kornrensning. Forrenser 2. Kornrensning Økologisk korn indeholder ofte en del urenheder i form af ukrudtsfrø og grønne plantedele. Disse urenheder i kornet fremmer varmedannelse og svampevækst. Urenheder er endvidere med til

Læs mere

Økologisk alm. rajgræs Dyrkningsvejledning

Økologisk alm. rajgræs Dyrkningsvejledning Økologisk alm. rajgræs Dyrkningsvejledning Vækstform og produktionsmål Alm. rajgræs er en tuegræs og en flerårig plante, som anvendes i blandinger til slæt og afgræsning. Alm. rajgræs er den mest anvendte

Læs mere

Mere gunstig pris med udstyrspakke.

Mere gunstig pris med udstyrspakke. Skæreborde Frontudstyr VARIO skæreborde VARIO 1230, VARIO 1050, VARIO 930, VARIO 770 CERIO skæreborde CERIO 930, CERIO 770 Rapsfrontudstyr Til alle standard- og VARIO skæreborde, fås ikke til CERIO skæreborde

Læs mere

HØSTINFORMATION 2016 Afregningsbetingelser for afgrøder

HØSTINFORMATION 2016 Afregningsbetingelser for afgrøder HØSTINFORMATION 2016 Afregningsbetingelser for afgrøder HØSTEN 2016 Afregningsbetingelser for afgrøder Generelle betingelser: Transportkrav i Nordvest Foder A/S I forbindelse med BSE handlingsplanen har

Læs mere

Præcisionslandbrug i praksis

Præcisionslandbrug i praksis Præcisionslandbrug i praksis Adamshøj Gods Af driftsleder Knud Arne Aakær Frandsen Præsentation af mig selv: Knud Arne Aakær Frandsen, 34 år Gift med Tine Aakær Frandsen Født og opvokset på en gård på

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Økologisk planteproduktion

Økologisk planteproduktion Økologisk planteproduktion Christian Heslet Jørgensen Arnakke og Vibygård Kalø landbrugsskole den 2. okt. 2012 Program Christian Heslet Jørgensen Landbruget Hvad er økologi? Hvorfor økologi? Mit syn på

Læs mere

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvor meget skal jeg byde? Kan de historisk resultater opretholdes? Afgrøde Maskiner

Læs mere

Afgrødekalkuler Planteavlskonsulent Kristian Arnold Bang Davidsen Telefon Mail:

Afgrødekalkuler Planteavlskonsulent Kristian Arnold Bang Davidsen Telefon Mail: Plantenyt nr. 1 den 11. januar 2017 - Afgrødekalkuler 2017 - Målrettede efterafgrøder - Økologiske roer - DLS og Gefion samler rådgivning. - Rapsworkshop Afgrødekalkuler 2017 Udsigt til stigende dækningsbidrag

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU FRA ANALYSE TIL HANDLING! Plantekongres V/Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen - Gefion

SÅDAN KOMMER DU FRA ANALYSE TIL HANDLING! Plantekongres V/Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen - Gefion SÅDAN KOMMER DU FRA ANALYSE TIL HANDLING! Plantekongres 2016 V/Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen - Gefion INDHOLD Hvorfor er maskinøkonomi vigtigt? Hvad viser en maskinanalyse Udtræk fra maskinanalyser

Læs mere

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Fordelingen og antal af planter i marken kan have betydning for planternes vækst. Nye forsøg har vist, at en høj afgrødetæthed

Læs mere

Helsinge, tlf. 4879 5000 Dønnevælde, tlf. 4839 1461 Borup, tlf. 4828 9058 www.nag.dk HØSTINFORMATION

Helsinge, tlf. 4879 5000 Dønnevælde, tlf. 4839 1461 Borup, tlf. 4828 9058 www.nag.dk HØSTINFORMATION Helsinge, tlf. 4879 5000 Dønnevælde, tlf. 4839 1461 Borup, tlf. 4828 9058 www.nag.dk HØSTINFORMATION 2015 Hvede Brødhvede/vårhvede Handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktkrav

Læs mere

Det økonomiske økosædskifte

Det økonomiske økosædskifte Det økonomiske økosædskifte Peter Mejnertsen og Michael Tersbøl Emner i præsentationen: Økonomisk vurdering af sædskifterne Betydningen af dyrkningsfaktorer Bekæmpelse af rodukrudt økonomisk set Forslag

Læs mere

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR.

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Webinar 4. december kl. 9.15 LANDSKONSULENT POUL HENNING PETERSEN HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik

Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik Aktuelt DB 2 Emne Vårbyg Vårbyg, malt Vinterhvede Vinterraps

Læs mere

Kløvergræs Danmarks bedste. Landskonsulent Karsten A. Nielsen

Kløvergræs Danmarks bedste. Landskonsulent Karsten A. Nielsen Kløvergræs Danmarks bedste proteinfoder Landskonsulent Karsten A. Nielsen Dagens menu 1. Såning af kløvergræs 2. Nye græsarter hvad kan de? 3. Gødskning af kløvergræs - som er udlagt i sensommeren 4. Slætstrategi

Læs mere

Axial Flow gnasker sig gennem høsten

Axial Flow gnasker sig gennem høsten Salling-traktor.dk Nordvestjysk-traktor.dk Axial Flow gnasker sig gennem høsten Hos Goul Agro i Brøndum på Salling, er det en CaseIH Axial Flow 9120 der tager sig af høstarbejdet og dette gør den til UG,

Læs mere

Grønt Regnskab 2003 Markbrug Bonitet Jordbundsanalyser Jordbundsanalyser Kalkning Kalkforbrug Side 11

Grønt Regnskab 2003 Markbrug Bonitet Jordbundsanalyser Jordbundsanalyser Kalkning Kalkforbrug Side 11 Markbrug Jordtype Ha % JB 4 Sandblandet lerjord 14,4 3 JB 5 Grov sandblandet lerjord 16,8 36 JB 6 Fin sandblandet lerjord 155,8 35 JB 7 Lerjord 12, 26 I alt 451 1 Bonitet De 451 ha landbrugsjord består

Læs mere

Efterafgrøder - praktiske erfaringer

Efterafgrøder - praktiske erfaringer Efterafgrøder - praktiske erfaringer v. Eva Tine Engelbreth Planteavslkonsulent Heden og Fjorden Emner Praktiske erfaringer med efter- og mellemafgrøder Hvilke efterafgrøder skal der vælges og hvor Hvordan

Læs mere

Økologisk planteproduktion

Økologisk planteproduktion Økologisk planteproduktion Christian Jørgensen Arnakke og Vibygård gods Plantekongres 2011 Program Christian Jørgensen Landbruget Mit syn på økologi Hvad skal der til? Hvad blev det til? Fremtiden Opsummering

Læs mere

Fordele og ulemper ved selv at tørre og opbevare kornet

Fordele og ulemper ved selv at tørre og opbevare kornet Gem dit korn og sælg det godt Fordele og ulemper ved selv at tørre og opbevare kornet v/maskinkonsulent Christian Rabølle Kompleks problemstilling Sædskifte Mejetærskerkapacitet Korntransport Kornkvalitet

Læs mere

DE FØRSTE 10 GODE GRUNDE DEN NYE AXIAL-FLOW 140 & 240. GANSKE ENKELT AVANCERET

DE FØRSTE 10 GODE GRUNDE DEN NYE AXIAL-FLOW 140 & 240. GANSKE ENKELT AVANCERET AXIAL-FLOW DE FØRSTE 10 GODE GRUNDE DEN NYE AXIAL-FLOW 140 & 240. GANSKE ENKELT AVANCERET 2 DU OPNÅR MEGET MERE MED AXIAL-FLOW Frø og Axial-Flow er the perfect match Over 180 års erfaring Opbakning fra

Læs mere

Så er vi klar til sæsonen 2011. Med et par nyheder

Så er vi klar til sæsonen 2011. Med et par nyheder Så er vi klar til sæsonen 2011 Med et par nyheder Husdyrgødning Vi udbringer gylle selvkørende eller med vogn: Vi bruger en Terra Gator 3244 18 m³ i stub- og sortjord, samt i græsmarker. Vor Terra Gator

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton

Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton Millioner tons Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton Ny rekord i forventningerne til den globale hvedeproduktion. USDA forventer 684,4 millioner

Læs mere

Græsrodsforskning. -mekanisk tidselbekæmpelse i rækkesået vårbyg med radrensning og klipning af tidseltoppe. Stenalt Land- og Skovbrug,

Græsrodsforskning. -mekanisk tidselbekæmpelse i rækkesået vårbyg med radrensning og klipning af tidseltoppe. Stenalt Land- og Skovbrug, Græsrodsforskning -mekanisk tidselbekæmpelse i rækkesået vårbyg med radrensning og klipning af tidseltoppe. Stenalt Land- og Skovbrug, i samarbejde med Kronjysk Landboforening og Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte

Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte Formål: At undersøge om det er muligt at opsamle og genbruge halm i forbindelse med halmdækning af

Læs mere

Grøn Viden. Vejret i vækståret September August 2010

Grøn Viden. Vejret i vækståret September August 2010 Grøn Viden Vejret i vækståret September 2009 - August 2010 DJF Markbrug nr. 335 NOVEMBER 2010 2 det jordbrugsvidenskabelige VEJRET I VÆKSTÅRET 2009-2010 Vækståret som helhed var lidt vådere end normalt.

Læs mere

Timothe til frøavl. Etablering

Timothe til frøavl. Etablering Side 1 af 5 Timothe til frøavl Timothe er en varig græsart, der indgår i varige græsmarksblandinger og i nogle blandinger til kortvarig benyttelse. Timothe er meget vinterfast og tåler fugtige jordbundsforhold.

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

Afgrødernes næringsstofforsyning

Afgrødernes næringsstofforsyning Afgrødernes næringsstofforsyning Temadag om jordfrugtbarhed 12. okt. 2016 Jørgen Eriksen Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Minimumsloven (Liebig s lov): Udbyttet bestemmes af den vækstfaktor

Læs mere

Efterafgrøder ven eller fjende? Martin Søndergaard Kudsk Planteavlskonsulent Agrovi

Efterafgrøder ven eller fjende? Martin Søndergaard Kudsk Planteavlskonsulent Agrovi Efterafgrøder ven eller fjende? Martin Søndergaard Kudsk Planteavlskonsulent Agrovi Efterafgrøder er fremtiden! Men i hvilken form? Hvordan skal snitfladen være mellem de to hovedgrupper? De helt frivillige

Læs mere

Resultater og erfaringer med rodukrudtsbekæmpelse i økologisk planteproduktion ved AU

Resultater og erfaringer med rodukrudtsbekæmpelse i økologisk planteproduktion ved AU 24 November 2011 Økologikongres 2011, Vingstedcentret, 24 november 2011 Resultater og erfaringer med rodukrudtsbekæmpelse i økologisk planteproduktion ved AU Bo Melander 1, Ilse A. Rasmussen 2 og Niels

Læs mere

LMO Søften, 16.12.2015 Ove Lund, Planter & Miljø SEGES RISIKO OG FØLSOMHED MED @RISK

LMO Søften, 16.12.2015 Ove Lund, Planter & Miljø SEGES RISIKO OG FØLSOMHED MED @RISK LMO Søften, 16.12.2015 Ove Lund, Planter & Miljø SEGES RISIKO OG FØLSOMHED MED @RISK HVORFOR ANALYSE AF RISIKO OG FØLSOMHED? Risiko og følsomhed er et vigtigt beslutningsparameter Såvel upsides som downsides

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Lagerfast korn! Korn er først lagerfast, når det både er nedtørret til 14 - til max 15% vand og dernæst er afkølet, så det er på max +7 C!

Lagerfast korn! Korn er først lagerfast, når det både er nedtørret til 14 - til max 15% vand og dernæst er afkølet, så det er på max +7 C! Grundregler for tørring og lagring af korn (Dette materiale er udarbejdet, samt revideret ad flere omgange, af maskinteknisk rådgiver Gunnar Schmidt, under sin ansættelse hos Byggeri & Teknik I/S, Herning,

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

HØSTEN 2015 Afregningsbetingelser for afgrøder

HØSTEN 2015 Afregningsbetingelser for afgrøder HØSTEN 2015 Afregningsbetingelser for afgrøder Generelle betingelser: Transportkrav i Nordvest Foder A/S I forbindelse med BSE handlingsplanen har Nordvest Foder A/S gennemført mange tiltag for at minimere

Læs mere

2level 1600 Kommentarer fra brugerne

2level 1600 Kommentarer fra brugerne 2level 1600 Kommentarer fra brugerne KK I/S 7870 Roslev Købt prototype 2level pakker Marts 2006 Mangan-mangel er slut med 2Level pakker Ole Sørensen, KK I/S, betragter 2Level pakkere med den store og lille

Læs mere