STRATEGISK SPACEMANAGEMENT UDVIKLING AF FLYTTEKOMPERATOR en case. DFM Bæredygtig FM: Arbejdspladsen anno 2009 Københavns Ejendomme tirsdag den 5.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGISK SPACEMANAGEMENT UDVIKLING AF FLYTTEKOMPERATOR en case. DFM Bæredygtig FM: Arbejdspladsen anno 2009 Københavns Ejendomme tirsdag den 5."

Transkript

1 STRATEGISK SPACEMANAGEMENT UDVIKLING AF FLYTTEKOMPERATOR en case DFM Bæredygtig FM: Arbejdspladsen anno 2009 Københavns Ejendomme tirsdag den 5. maj

2 Case: Udvikling af flyttekomperator i samarbejde med Københavns Ejendomme i forbindelse med opgave for Socialforvaltningen i København Socialforvaltningen i Københavns Kommune er med ca medarbejdere landets største forvaltning. Brugerne af Socialforvaltningens tilbud er blandt nogle af de mest sociale udstødte borgere og omfatter blandt andet psykisk syge, misbrugere, vanskeligt stillede børnefamilier og unge samt borgere med handicap. Forvaltningens organisation 2008 Socialforvaltningen er opdelt efter sociale områder som: socialcentre, rådgivningscentre, hjemmepleje osv.

3 Socialforvaltningen lokalisering 2008

4 Case: Socialforvaltningen i København Socialforvaltningen skal være landets bedste målt på kvalitet og effektivitet i såvel de borgerrettede ydelser som i administrationen En kvalitet og effektivitet, som skal være grundlaget for, at vi i 2012 kan være førende i det sociale arbejde, så andre virksomheder henter viden og inspiration hos os Eksisterende centeropbygning 2008 Fremtidig struktur (Sapcepro) Indsats på to fokusområder at tilpasse organiseringen af forvaltningen med sigte på effektiv opgavevaretagelse og sikker drift. at gøre vores arbejdspladser attraktive ved at styrke og understøtte medarbejdere og ledere i det borgerrettede arbejde.

5 Vi blev stillet følgende opgave: 1. Et oplæg til, hvor mange medarbejdere, der kan være på forvaltningens lokaliteter 2. Et forslag til hvorledes en lokalerokaden kan gå op 3. At skabe overblik over, hvilke relevante ejendomme, der kan komme i spil. 4. At vurdere, om det er muligt at få billigere lejemål i spil end SOFs nuværende. 5. At udarbejde udkast til en samlet tidsplan for lokalerokaden. Tidsplan for besvarelse af opgaven: 2½ måned til at udarbejde metoden. Vi udarbejdede følgende metode til løsning

6 Metode og styring af data Områder Centre Teams Stillingsgrupper Medarbejdertyper Lokaliteter Efterfølgende kan vi svarer på spørgsmål: 1) Hvor stort er arealbehovet for et givent team/center 2) Hvilke lokationer opfylder dette behov 3) Er lokationen optaget? 4) Af hvem og hvor meget fylder de (m2 disponibel). 5) Er lokationen disponibel 6) Hvad koster tomgang 7) Hvilke stillingsgrupper er omfattet af ét center 8) Hvor mange adm./udgående medarbejdere flytter 9) Optimalt flyttetidspunkt for et center/team.

7 Datagrundlag Vi forudsætter i vores beregninger at der er 3 typer arbejdspladser til 3 medarbejderkategorier. Som vi har sat følgende kvadratmeter behov på. ID Arbejdsplads type Medarbejder Type Arbejdsplads Lille (25m2 pr. medarb.) Arbejdsplads Stor (30m2 pr. medarb.) 1 Fuldtids plads Administrativ Dele plads Udgående, øvrige 12, Cafeplads Udgående, hjemmepleje 3 4 Vi skal bruge disse tal, når vi opgør kvadratmeterforbruget /behovet for en organisatorisk enhed på en given lokation som ses af eksempel i nedenstående oversigt. Fx 28 medarbejder, hvoraf der er 2 administrative = 2x25 /30= 50/60m2 26 udegående hj.= 26x3/4 = 78/104m2 Dvs. totalt arealbehov for 28 medarbejdere er 128 /164 m2

8 Socialforvaltningens organisation Simulering af rokaden Hvor går det op og hvor halter det.. Bernstorffsgade 15 kælderen skal anvendes til enhed og er derfor medtaget i opgørelsen med lejen der er ,41 kr. plus drift/forbrug I Tiegensgade 31 E, det gamle Rudolf Berghospital vil der i løbet af 2009 blive 170 m2 lokaler ledige, som kan indgå i den store rokade, hvis der er mulighed for det. Lejemålet ligger formentlig på 5. sal. i en Svalegang Rød kasse markerer, hvor der er minus i forhold til arealet ved beregning på 30 m2 pr. medarbejder (stor) Alle lejemål giver plus hvis arealberegningen tager udgangspunkt i 25 m2 pr. medarbejder (lille) Gl. Køge Landevej falder ud med størst mango. Forslag: Voksen teams /Vesterbro kan eventuelt okaliseres andet sted eller ejemålet indrettes med åbne rum. Matthæusgade falder også ud med en mango ved beregning på 30 m2 pr. medarbejder. Lejemålet bør revurderes pga. ringe arealudnyttelse.

9 Socialforvaltningens organisation Simulering af rokaden Lejebesparelse hvis alle de reducerede lejemål medregnes Samt lejemål der kan opsiges:

10 Socialforvaltningens organisation Simulering af rokaden Flytteudgifter i nøgletal I denne simulering er 1623 personer omfattet af rokade og det koster: kr. pr. pers. at flytte m/inventar kr. pr. pers. at flytte u/inventar Nogle steder kunne det være oplagt at ophæve ejerskabet til inventaret altså ikke flytte skriveborde / reoler unødvendigt og fx at foretage en lige-over-bytning af møderums møbler.

11 Socialforvaltningens organisation Simulering af rokaden Fraflytningsudgifter (anslået): Ombygningsudgifter Min ,- kr. pr. m2 Lavt niveau 2.500,- kr. pr. m2 Max ,- kr. pr. m2 Mellem niveau 5.500,- kr. pr. m2 Højt niveau > 8.000,- kr. pr. m2

12 Socialforvaltningens organisation Simulering af rokaden Hvor går det op og hvor halter det.. (MODEL VESTERBROGADE) OBS! Bernstorffsgade 15 kælderen skal anvendes til enhed er ikke medtaget i opgørelsen. Lejen er ,41 kr. plus drift/forbrug skal tillægges I Tiegensgade 31 E, det gamle Rudolf Berghospital vil der i løbet af 2009 blive 170 m2 lokaler ledige, som kan indgå i den store rokade, hvis der er mulighed for det. Lejemålet ligger formentlig på 5. sal. i en Svalegang Rød kasse markerer, hvor der er minus i forhold til arealet ved beregning på 30 m2 pr. medarbejder (stor) Alle lejemål giver plus hvis arealberegningen tager udgangspunkt i 25 m2 pr. medarbejder (lille) Vesterbrogade 1201erstatter Matthæusgade her er det bydækkende socialcenter samt Voksenteam/Vesterbro lokaliseret i huset. Selvom adressen falder ud med en mango ved beregning på 30 m2 pr. medarbejder, så vurderes lejemålet optimalt til indretning som åbne kontorer før indflytning.

13 Adresse: Vigerslev Allé 1 A På Vigerslev Allé 1A ligger det kommunale rådgivningscenter Vest med modtageenhed og behandlerenhed. Rådgivningscenterets modtageenhed har 12 medarbejdere mens behandlerenheden har 23 medarbejdere. Dvs. i alt er 35 medarbejdere på lokationen med et arealforbrug på 70 m2 pr. person. Selvom bygningsstrukturen er meget speciel, vurderer Spacepro at der uden meget store ombygningsudgifter kan skabes plads til en hjemmeplejeenhed (på 91 medarbejdere). Vigerslev Allé Indgang RC /Akutmodtagelsen Indgang RC Gårdrum Eventuel etablering af ny indgang hjemmeplejen Indgang hjemme plejen I den fløj som går vinkelret på Vigerslev Allé er der ca m2 der naturligt kan adskille de to lejemål. Efter en rokade vil Rådgivningscenteret således have ca. 43 m2 pr. medarbejdere til rådighed. Indgangsparti for Rådgivningscenteret modtageenhed

14 Stormøderum i sidefløjen

15 Socialforvaltningens lokalisering 2009-

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Rapport Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Titel: Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Udgiver: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Hvad koster sygefraværet

Hvad koster sygefraværet Hvad koster sygefraværet - direkte og indirekte omkostninger Hvad koster sygefraværet? I dette hæfte finder du eksempler på, hvordan man kan opgøre de økonomiske omkostninger ved en virksomheds sygefravær.

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Den 12. december 2014. Sags ID: SAG-2014-04009 Dok.ID: 1949460. syj@kl.dk Direkte 3370 3302 Mobil 2939 3685

Den 12. december 2014. Sags ID: SAG-2014-04009 Dok.ID: 1949460. syj@kl.dk Direkte 3370 3302 Mobil 2939 3685 KL's høringssvar - Udkast til lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning (Bemyndigelse til at fastsætte regler om anmeldeordninger, om sagsbehandling, herunder samtidighed mv.)

Læs mere