FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning."

Transkript

1 an Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 2228 ktber. nsdag nvember 1911 mest i A.afjrden, dernæst i Bjugn, med priser resp. 424 kr. g 915 kr. maaltønden efter varens høist ulike størrelse, g eftersm silden g fr hl Nrd FETSLDFSKET har til 21 ktber dene _ er gunstig fr isning. en anmeldt fangst av maal land betales garnsilden i Rødøy, mt i 1910, hvrav Meløy, Gildeskaalg Øksnes med fra der er bl it iset til eksprt maal,,l til 17 kr., ntsilden med lavere pris. mt i UH, g slgt til sild Fra sland km i uken 1418 ljefabrikker maal mt sild til Haugesund saa den hele indi Der er saltet tønder førsel til nrske havner nu ansættes til i fiskepakning mt i 1910 g tønder i fiskepakning mt i i 1910 g i Det i uken ptagne parti utgjør til 23' ktber g til 30. k 6390 maal, derav 2500 i Finmarken, tber i Nrdland g 1700 i Søndre. Fra Nrge har.i mange uker ikke Nr. 44 værdi av kr isedes, 2000 saltedes. Strm hindret fisket. Brislingfisk et er fremdeles yderst smaat, især i Stavanger amt, litt bedre i de bergenhusiske g Rmsdals amter. Stavanger er saaledes kun blit tilført skjepper i de t uker fra 9 til 21 ktber g i uken til 28 endg kun 1010 skje fruten litt blandet "mssa" g smaasild. Prisen har jevnt hldt sig i 4 kr., enkeltvis 4 1 /2 kr. skjeppene Hermetikfabrikkerne behandler derfr i denne tid meget smaasild, hvrav de stavangerske fabrikker i de samme tre uker fik mkring skj, betalt med fra 50 til 80 øre skj., almindeligst 60 rrrndhjems amt. Fra Trmsø amt er ngen fartøier drevet efter sild i Nrdingen kvantumspgave mttat, men der sjøen, derimt har flere drivgarnsdamp temmelig meget til saltning av skjære øre. Gulen g Askevld har levert er gjrt stæng i frrige uke. Nam skibe frsøkt efter strsild utenfr sild, i Gulen fremdeles utsigter, i Askevld er fisket fr nærværende phørt. dalen g Trndhiemsfjrden maa fisket kysterne av Rmsdals amt uten endnu være uten nævneværdig betydning, da at faa nget. den ukentlige pgave ikke er utsendt. Fra flere steder i Finmarken, saaveiret. M e t e r lg i s k e bs er F'angsten i Finmarken er gaat til fa ledes fra Hnningsvaagene, berettes va trium beretter: brikkerne, desuten 300 maal fra Nrd m gde frekmster av trsk, den Paa Sydkysten har gjennemgaaende land lg 100 fra Søndre Trndhjem, første begyndelse til Finmarkens vin blæst nrdlige til østlige vinde av m ialt 2!)00 maal. De 1700 maal, sm terfiske, sm iaar antagelig vil faa rike derat styrke., nsdag indtraadte imid er iset til eksprt, er udelukkende fra lig av smaa fetsild til agn. lertid et strt barmeterfald, g vinden Søndre Trndhjems amt, g av det. Bankfisket. Til Aalesund sees. sprangfraøst' m paa syd g sydvest. saltede parti, 1965, kmmer de 1700 indkmmet l dampskib med 5000 Den øket paa til strm m'eftermid paa Nrdland g resten paa Søndre kveite, 1 med 1000 g 2 med 500 dagen, men løiet før midnat. Trsdag Trndhjem. hver. Fisket var hindret av uveir. var vinden vestlig eller nrdvestlig g Sm de smaa tal viser, er fisket hen 0 ks n es. september maaned iland laber, de følgende dage igjen nrdlig sygnende paa hele kysten søndenfr bragtes fisk, hvrav til østlig.. Vesteraalen g bestaar mest av litt kg isedes, 324 s.altedes g Vestkysten hadde søndag laber sydgarnfiske enkelte steder i Nrdland g hjeldhængtes. V ærdien utgjrde st, mandag frisk nrdenvind, der tii Fsen g enkelte smaa stæng. kr Flaaten bestd av 8 mtr tk i styrke ut paa aftenen, men løiet Fin m ar k en synes derimt en ganske kuttere, 1 aapen mtrbaat, 7 mindre m natten, samtidig sm den gik m betydelig sildetyngde at være gaaet seilfartøier g 42 aapne haater. paa nrdst eller øst. nsdag aften ind i mange av amtets sydligste fjr L eka. september maaned iland fik man sterk nrdenvind, der vedvarte der; men den bestaar mest av bladsild Qragtes fra:sklinnabanken utver natten. Senere blæste svake g nget 35 streks sild, saa til andet fisk, hvrav isedes, vinde av frskjellige retninger med end agnsild g fabrikvare kmmer den saltedes g.25'170 hjeldhæng kjølig, klart veir. neppe til at anvendes. fr det slgte tese V ærdien )utgjrde kr., det nrdenfjeldske har nrdlige til er der. pnaadd 3 til 5 kr. maaltønden. Flaaten bestd av 15 mtrkuttere, østlige vindretninger været fremher Skreifjrd, Gyfjrd, 0ksfjrdbtten, 10 mindre seilfartøier g 20 aapne skende. Mandag hadde man frisk til Nufsfjrd g Talvik nævnes sm fangt baater. sterk' nrdst paa Rmsdalskysten, pladsene med ialt 23 ntstæng, derav Mldøen. ruken, 2229 ktber derimt rlig veir i Nrdland. Fredag ende} større stæng. Fs e n fiskes ilandbragtes fisk til en blæste sterk eller strmende vestlig til

2 308 UKENTLG]J MEDDELELSER FR NRSK FlSEREDRFT F!tA :E:SKERDREKT0:a!i1N 1 l1vbr nrdvestlig vind' i Nrdland g frnemmelig i Lften. Paa kysterne nrdenfr Lften har der hersket rlige veirfrhld' med varierende vindretninger undtagen fredag, da' der ptraaclte sterk tiltrmende vind, dels fra syd ''g dels fra vest eller nrdvest. Velret har været kjølig hele uken; termmetret har hldt sig under frysepunktet. Frøvrig har det gs'aa i N ldland g længere syd paa 'kyste.n, yit kuldegrader en str del av uken. Fetsildfisket. Telegrammer. pslag 44. 'Trndhjem 28/i : Aafjrden: denne uke antages:sat 4 mindre ntstæng, garnfiske fra 02, middehangst 1 maal uken pfisket 1250 JUaal, hvrav garn sild 150, ntsild 1100 maa. Heravantages iset 1000 maal, slgt sildljefabrik 100 maal, saltet handelsvi'e 225, resten til hjenimefrbruk Sildens kvalitet er: 26 Rtreks. Pris pr. maaltønde fersk sild 4!til 24 krner. 'Ttal:" kvanfum maal, derav iset 4760 maal, slgt sildljefabrik 1580 maal, saltet handelsvare 14365, resten til bjemmefrbruk. Tilstede' ved ukens slutning: 60 garnbaater med 120 mand, 10 ntbruk med 160 mand, 6 kjøpefartøier, hvrav 5 dampskibe. Bjgn: uken sat 3 mindrentstæng. Garnfiske fra 1/ 4 til' 2 maal, midc1elfangst l/ S maal, i uken pfisket 450 maal,hvrav garnsild 50, ntsild 400' maa1. Heravantages iset 400, saltet handelsvare 40,Resten til hjemmefrbruk. Sildens kvalitet er 4 til 6. Pris Ttalkvantum maal,derav antiges iset 9720, slgt sildljefabrik 4390 maal, salte,t handelsvare Resten til hjemmefl'bruk. Tilstede' ve'd ukens slutning: 4 kjøpefartøier, hvrav 3 dampbaater. pfisket ialt inden amtet maal, hvrav iset maal, slgt sildljefabrik 6770 maal, saltet handelsvare Stiftamtmanden. pslag 48. Bdø 28/ 10 : Rødøy: Garnfisket Melfjrden 1/ 2 7 maal, pris Meløy: Et mindre stæng Hlandsfjrden, hvr garnfisket ptil 2 maal, Glmmen 11/ 2 maal, pris ntsild '9, garn sild 10c:17, tilstede 12 ntbruk, 40 garnbaater, 4 kjøpefartøier. Gildeskaal: Garnfisket Nrdfjrden nat til 26, jevnt, gdt ptil 20 maal, pris 15. Srtland: Sidste uke ptat 2000 maal ntsild, fabrikvare, ingen stængning. 0ksnes: ptat 640 maal nt sild, litt garnfiske, kvalitet 35 strek, pris alt indenamtet pfisket 12491)0 maal, derav iset 1200 maal, slgt sildljefabrikker maa, til hermetikvare 300 maa, saltet til handelsvare tønder, til russesild550 tønder. Amtmanden. pslag 50. Vadsø 28/ 10 : Skreifjrd, Gyfjrd 11 større sildestæng, smaasild med blanding 35 streks, 0ksfjrdbtten 5 større stæng, Nufsfjrd 1 miildre; bladsild g 25 stl'eks fet istersild. Talvik 1 større, 5 mindre stæng blanding fra bladsild til str agnsild. alt slgt' sildljefabrik 2500 maal, pris 35 kr. maaltønden. Amtmanden. 3 /10 : Tii 28 ktber meldt p pslag 9. tat maal, hvrav iset 30591, slgt sildljefabrikker 86910, saltet fiskepakkede tønder saltet , i tønder. ndført slandssild tønder' mt' 'i 1910, i Utenlandske fiskerier. Uken, 2228 ktber.. Det hllandsk.e sildefiske l Nrdsjøen har til 26 ktber ilandbragt tøncler saltet sild n;lt.12 98?i 1910".9g 5614f?9'ii909, g der betales gylden 14 til fr vlle g fra gyldn til fl fr den ringere srt.' Det engelske sildefiske slaar fremdeles gdt til. Til' 26 ktber anslaaes det alene fr Yarmuth g Lwestft pfiskede til erans mt i 1910 g i Der var' fisket rikt i ukels førs'te halvdel med priser 27 til 30 sh; pr. eran g 'gdt gsaa fr Grimsby, hvr prisen var 2327 sh. Trawlerne bragte næsten daglig sild til Rull. 30 ktber var prisen' kun 1821 sh. i Yarmuth g Lwestft g fisket rikt., Det tyske sildefiske i Nrdsjøen har til 28 ktber ilandbragt tønder' saltet sild mt i 1910 g i Priserne var senest fr 8uperir g srtierte 34, fr prima g kleine 33, fr ihlen 26,25 Jh. tønden. Fra' Nrges fiskeriagent i England, Hans Jhnsen, dat. Hull 27 ktbr. Det engelske østkyst sildefi s kei uken endt 27 ktber. ptællingen i Yarmuth nsdag aften av' det pfiskee kvantum gdtgjrde et udmerket fiske fr' uken, idet ikke mindre end crans trvførtes, hvrved ttalkvantummetfr sæsnen bragtes ptil crans mt frrigeaar g erans i Disse tal indbefatter ikke fiskeværet Grlestn, beliggende tæt ved Yar muth paa den anden side av elven Wear, hvr mange betydelige salteder er sprunget p i de sidste 23 aar. Siden elvekmmissinen nu' gsaa frlanger avgift fr deri" del av sildefangsten, sm blir landet' paa dette sted, viser det sig, at fangsten til datut gjør erans,hvrved ttalkvantummet. fr Yarmuth saaledes iaar blir ialt Cl ans. Fr Yarmuth' g Lwestft stiller ttalfangsten sig sm' følger: erans crans crans Yarmuth. &} ' Grlestn. " \ Lwestft Fisket har igjen i denne uke, siden tirsdag været drevet med. strt utbytte, g et betydelig kvntum er trvført alle 3 markeder. Prisei'ne har været stø, mellem 25/ a 30/ pr. eran f: fersksild, g fr sjøsaltet fra 29/ til 22/. dag er til 'førs]erne nlindl'e paa grund av ruskeveil'. Str aktivitet utfldes ved avskibningerrie' av saltsild, sm hlder skridt med ti1førlerne av fersksild ; g man vil neppe finde nget paa lager ved sæsnens slut takket være uhindrede dispsitiner fr de fremmede kjøpere g kneentratin av fiskerflaaten. Fra Yarmuth er allerede avgaat til østersjøen' 25 fuldlastec1e dampskibe med' spekesild, g en hel del andre baaler ligger under lastning g delvis venter paa tørn. Fra' Lwesfft er avskibet ialt til den 21 ds kasser iset g strøsaltet sild til Hamburg mt kasser til samme tid ifjr, samtidig sm der er avskibet tønder spekesild til østersjøen. Til!talien paagaar str avskibning av den almindelige røkesild. Fisket ved Grimsby paagaar fremdeles med en mindre flaate, smitnid;. lertid flere dage i uken gjrde en bemerkelsesværdig høi gjennemsnitsfangst. Der synes at være sild nk paa høiderne av Grimsby; men fiskerne vil nu engang hlde sig til Yarmuth, hvr det stre liv pulserer efter hundreder av aarstraditin. Bedste fuldsild betaltes med 23/ a 27/, g døgngammel std i 18/ pr. eran. dag er fisket gsaa der stppet p av strm. Hulltrawlerne, i et antal av 60 a 80 baater, bringer fremdeles fersksild til Hullmarkedet, men da utbyttet pr. tur i de sidste dage har været nksaa skralt, idet flere av dem ikke har fisket mere end 100 a 200 stamper, synes enden av dette fiske at være sin avslutning nær. fr denne sæsn. denne uke utgjør fangsten ialt stamper a 70 kil nett. Prisen dreiet sig m 7/6 a 11/ pr. stamp, hvilket var mer end silden. er værd, naar hensyn tages til, at det er smaafaldende vare;. ei heller vilde disse priser været pnaadd, hvis ikke de fremmede kjøpere bød silden p. Det bedste fiske fregaar 80 a 120 miles i Nretning av Spurn. pr. 21/ Den ukentlige fangst til Hull er sm alt følger:

3 1 nvbr UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FiSKEiuBEDRFT FRA' FSKERDREKTØREN 309 Uken endt 16 septbr stamper ktbr t Franlediget ved frespørsler fra N rge meddeles, at sild i Yarmuth prekeveres kun paa sktsk maner, g alt salg fregaar pr. fuldpakket tønde uten angivelse av vegt. Der giveskun en slags pakning i Strbritannien, idet saakaldt fiskepalming ikke findes j handelen. Telegrammer.. Altna er betydelig fra England,. i sidste uke kasser britisk sild, der slgtes. til 18. ned fil 13 J11rJ. kassen. Av rirsk smaasild eller smaa fetsild km der 993 kassel, sm pnaadde. '7 8 Jb., senere er d"g slgt til laere.p is... Telegrammer. Salisildmarkedet. pslag 1. 30/10: Fiskeriagent Westergaard telegraferer fra Hamburg: Knigsberg uketilførsel3b 672 tøndei' britisk sild, 3375 nrsk, 1671 hllandsk. Yarmuth matfulls 35:37, matties 3335, betydelig msætning, interessen fetsild nget mindre, behvet freløbig dækket, Priserne 78, 89 stk. kilet 34 35, 1011, 3132, 1112, 2829} 13 14,2.2::23, garnsildetpal: itark lavere.. Stettin tønder britisk sild, 2882 nrsk. Det engelske sildefiske. cl''wnlangefnlls 38'/2' crwnfulls 3736,. crwnmatfnlls 38:39, crwnmatties 3433, pslag 4. 26/ 10 :. Engelske sidefiske:. rtal! crwnlargespent 2728, ustemplet largefnlls fangst YarmuthLwestft hl dat fulls 3230) matfulls 3034, ruatties clans mt i 1910, i Yarmuth fulls.. 34::35, 3334,3132. Hl Fliket var nkt mandag, tirsdag, nsdag. Pris landsk prima kleine Saltsil dpri.., erne 2730 sh. pr: cmn. Fisket Grimsby gdt, stig'ende ten dells gtl1l1det den stre en"elske.' h..' ' pils s. fangst.har fetsild ubetydelig msætning, nte pslag 4. 31/ 10, gaar rikt fiske Yarmuth ringerne nærmest ufrandret. Skjæresild regel Lwestft. lviddelfangst 90 Cl ans. Pris 18 mæsiig msætning 2023, vaanlild rømmes 21 sh kasser iset sild avsendt. efterhvert 5/ /l!' 6/ / / 4, Markedsberetninger m. v. Uken ktber. 7/ Fra legatinen i Havana,. dat. Hamburg 3849 tøyhler sild ufrandrede priser, 267 tønder brisling 911 cm: 2628, Angaaende klipfikmarkedet i' Havana 12/10 : Det hllandske sildefiske. str 3235 mark t øndej}. pslag 4. 3 / 10 : Hllandske sildefiske in l'dsjøen iland bragt til 26 ktber vere, fleste større kjøpere freløbig dækket. gende: i tidsrummet 28/ Kjøbenhavn 4000 fetsild priserne nget la 9 _. /10 meddeles føl saltet sild mt i 1910, i Sidste priser gylden gll.al. ndførselen andrg til 1995 kasser. tønden. Fersksildmarkedet. Priserne var ifølge "Revista fieial" pslag 2. 3 /10: Fiskeriagent Westergaard fr nrsk fisk $ g fr telegraferer: HamburgAltna : Uketilførsel Det tyske sildefiske kasser engelsk sild 1813, 993 sktsk $ ; der nteres fr sniaa. pslag 4. 31/1 Tyske sildefiske ilandbragt sild 78 mark kassen.. nrsk $ 8.50 g ff sktsk $ f tl 28 ktber tønder saltet sild mt Kurs.er: i 1910, i Priser supe Ferskfiskmarke.det. nr, srtierte 34, prima, kleine 33, hlen 26 Lndn 60 d/v / / 8,% P. 25 Jf6. tønden. pslag / 10 : Fiskeriagent \Vestergaard Paris 3: div... c' 47/s 5. % P. ' telegraferer: HambnrgAltna : Gudrød 234 kasser fisk, hyse 1620, kveite 25.,47, flyndre 1127" aal 35. Hambrg 3 d/v / P. Sardinfisket. pslag 3.,26/ Havre 30/ J Til Bergens børs telegraferes: 10 : Fiskeriagent WesteJ:gaard!... telegraferer: HambutgAJtna: Hercnles 304:. Fra generalknsulen. l Bilba, dat; Rent ubetydelig fiske..... kasse' fisk,: byse12;163/, j{ylite.26'747, 23/1'0_: mpl'tg msætning av klipfisk.."bilba 30/10 : Tii Bel:gens bøi: 'teigi åfet:es: flyndre 1531, aal 3157, 212 kasser sild _.,.. '. Milldels sardinfiske, nget livligere rgnmsæt.ning. Vignget fiske, litet rgnfrbruk fra 1<>/10 21/10, alt pr. kvmtal a 50, Santander intet fiske....()pslag 3. 28/ 10 : Fiskeriage,nt Westerg.i'l,ard andrg til:.. Fetsildpriserne hlder sig ppe paa kntinentet, men msætningen er mindre end før, dels frdi kjøperne har c1ækket sit behv, dels paa grund av det betydelige engelske sildefiske. Av vaarsild er eler' nu frhldsvis litet igjen baade ute g hjemme. slandssild stiger nget herhjemme, j Haugesund senest 21 Øre Fersksildtilførselen til Hamburg Knsulatberetningers Fra viceknsulen i Duarnenez, dat. 21 ktber: Utfaldet av fisket denne uke har ikke svaret til de frhaabninger, man maatte nære efter de i min ærbødige indberetning av 14 mtalte gde fcmgster av de smaa sardiner de sidste dage i frrige uke. :lyandag g tirsdag var vel fisket ret gdt, men derefter ube. tydelig saavel av smaa sm stre sardiner. Priserne fr tusenet har derfr h01dt sig i fre. 30a 35 g 45 a 50. veralt sydligere hele uken ubetydelig fiske; saaledes isables d'lnne den 18 fr 120 baater ngen hundrede pr. baat, fr tusen fre. 42; fr Pahtis. (Bele le) g Cnearneau ikj{8 beclr:e Rgnavsætningen i detaljer fremdeles indskrænket. N gen mindre partier 1 ste, 2deng 3elje srt, verliggendefra 1909, blev igaar utbdttil fre. 35, 30 g 20. Siden 14 ingen tilførsel. telegraferer: Hamburg Altna: Arg. S, Stettin 68 kasser flsk, alt paa dæk, sekunda Bilba. Salg 6710 nrsk g 2210 hyse 815, flyndre 1427, kveite færøisk. ngen hehldn:ing. pslag 3. 30/10: Fiskeriagent Westergaard P' 1! telegraferer: HambnrgA.ltna: Jarl frsin fsen 101' lste srt.. 'Pgaves ntert ket, 347 kasser flsk,.hyse 1621, kveite 21 til ptas. 51a 54 frnrsk g pta s. 48,. flyndre kasser smaasild 54 a 63.r.færøisk. 54. J(g. kassen. ' pslag 3. Sl/l: l!'iskeriagent Westergaard Santander. mprt. pr.dampskibet telegraferer: HamburgAltna: Hera 163 "ieilia" 1517 ll.rsk. Salg.1382nrsk. kasser fisk, hyse 2028, secnnda 1418 kveite. 2139, ørret 50, aal 40, 165 kassel: Behldning pr.. 21/ nrsk. smaslld 4.9 mark kassen.. Prisen fr 1ste srt pgavesntert Klipfiskmarkedet. pslag.5. 31/10 : Knsulen Bilba t.elegraferer: Blba: mprt 1200 kvintal islandsk 010 fæ:øisk,. salg 600, 410, behldning 600; 600, pnser ls]andsk g færøisk 5300'6000. Santa.nder salg 160 nrsk, ingen belildriing. A VSt3t kurser: Paris.30 ds , Lndn 28 ds til ptas. 51 a 50 fr nrsk. Faa Madrids børs ntertes 21/10: Pesetas p 1'. 100 fre. a/v /Paris cb a/v /Lnd. følge underretning fra viceknsulen i Vig gav sardinfisket litet utbytte i sidst frløpne uke; fangstep pgik ikke

4 310 UKENTLGE MEDDELELSER. Ft NRSK FSKERBEDRFT _ FRA. FSKERDREKTØREN. 1 nvbr til 500 kurver. Rgnmarkedet var ikraft, er fr tidrummet 25 september 2 indberetninger fra knsulen i Reylammet. Hill til 31 desember 1912 nedsat med kjåvik til Utenriksdepartementet: Viceknsulen i Gij6n meddeler, at 20 % fr frsendelser avfersk saltvands 2 ktber. sardinfi8ket var daarlig (hans distrikt fisk undtagenfersk sild, g av ferske salt Med hensyn til indeværende aars i frrige uke. vandsmuslinger, undtagen østers, naar trskefiskeri har jeg den ære at indfrsendelserne fregaar i vgnladnin berette følgende: 3 indberetninger fra legatinen ger, bestemt fr kmmunale myndig Trawlfiskeriet var udmerket i vinter Berlin til Utenriksdepartementet: heter g almennytige rganisatiner, maanederne g ganske gdt til utgan 10 ktber. sm anvender dem under utøvelsen av gen av mai maaned, men derefter har Fr transprt av fersk saltvands sin virksmhet, g fr arbeidsherrer, der været daarlig fiskeri i Faxebugten fisk, undtagen fersk sild, g av ferske sm verlater dem til sine egne ar fr trawlere, dg haaper man at der vil saltvandsmuslinger, undtagen østers, er beidsflk til eller under indkjøpspris bli vksende fiskeri resten av aaret. Delder i Tyskland fra den 25 f. m. jnd til eget frbruk. tagelsen har været str, særlig fra fransk ført en ny undtagelsestarif (S 18 d) med Denne fragtnedsættelse, der blt gjæl ide, hvilket kan tilskrives den mnedsatte fragtsatser fr stykgdsfrsen der fr frsendelser, sm frbrukes i stændighet, at trawlfiskeriet var ualdeser g vgnladninger paa 5 g 10tns det tyske rike,g fr hvilke fragten mindelig lønnende f. a. fra endel nærmere angivne havnejern betales av mttageren, utgjør fr en Smakkefiskeriet har gjennemgaaende banestatiner til alle statiner paa de vgnladning paa 10 tns f. eks. fra git større utbytte iaar end ifjr fr preussiskhessiske statsbaner, riksjern Geestemunde til Frankfurt AlM Jb. Faxebugtflaatens vedkmrnende; g banen i EsassLthringen, militærjern 3.80, til Magdebu'g Jb , til Ber Vestmanøerne har hat et betydelig banen, de ldenburgske statsjernbaner;lm Jb g tl Breslau Jb, større fiskeri, mens frhldet paa Vest Crnberger, Kerkerbach g Kreislden Hvad angaar de nærmere bestem landet g safjrd er mtrent det samburgjernbanerne. Av avsendelsesstati meser vedkmmende saavel den nævntc me sm ifjr. Vel er det pfiskede ne', der er av interesse fr Nrge, kan fragtnedsættelse sm den nye undtagel kvantum maaske større, men fisken er nævnes Altna, Hamburg Hgbf., Cux 'sestarif, henvises til det av den kgl. gjennemgaaende faldt mindre g tynhaven, Gestemunde, BremerhafenF'isch jernbanedirektin i Berlin utgivne dere aar. Fr Nrd g Østlandets halle g Bremen Eilg., Rbf. g Zllaus ekstranummer av 25 f. m. av "Gemein vedkmmende er fiskeriet betydelig schluss. samer Tarif und VerkehrsAnzeiger mindre end ifjr. Den nye undtagelsestarif gjælder kun fur den Guter_ und Tierverkehr im Priserne har stillet sig saaledes: fr fisk, der er bragt til avsendelses Bereich der preuss.hess. Staatseisen Prima trawl strfisk... kr statinerne med skib, kjøretøi, "Klein bahnverwaltung etc." " smakke " 6365 bahnen" (bibaner) eller private frbin 13 ktber. strfisk fra desesbaner. Fra 2 ds. gjælder undtagelsestarif " Vestmanøerne... Fragten fr vgnladning paa 10 tns S. 18 d gsaa fr frsendelser fr a Vestlandet... " 5560 utgjør nu fra f. eks. Geestemunde til yderligere 5 havnejernbanestatiner, safjrd... " 5861 ', 5661 Frankfurt alm 169 J. mt tidligere nemlig Lubeck, Rstck Gbf., Hbf. u Nrd & Østlandet.. " J., altsaa en frmindskelse av 43 Hafen, Schlutuy, Warnemfinde g 'Vis alt spanievraket førstehaandspris. J., til Magdeburg 138Jb. mt tidligere mal' g desten t i l alle statsbanesta talievraket smaafisk g klje har 196 Jb., altsaa en frmindskelse av 58 tiner i Baden, Bayern, Mecklenburg været betalt medheifhldsvis kr Jb., til Berlin H. u. L. 145 mark mt Schwerin, MecklenburgStrelitz, Sachsen & g den saakaldte Labradrfisk tidligere 231 Jg., altsaa en frmind g Wiirtemberg; denne undtagelsesskese (let tørret smtlatrsk) hvrav pr av 86 Jb., til Breslau 220 Jb. tarif gjælder altsaa nu fr alle tyske duktinen er i ster stigning, kr : mt tidligere 428 Jfg., altsaa en fr statsbaner, hvrhs alle de større primindskelse samt lavere prier fr ringere srter. av 208 mark g til Brm vatbaner gsaa har indført den. Se En "mandslt"' der regnes fra 1 berg 223 jlh. mt tidligere 434 Jfg., alt nr. 1510, side , g nr. 1516, mars til slutningen av september varierer saa en frniindskelse av 211 Jb side , i nr av fra kr. 400 til kr nett. Tilsvarende fragtnedsættelser er ind "Gemeinsamer Tarif und Ve:rkehrsført efter fiskernes dygtighet; antagelig kan fr stykgdsfrsendelser. Anzeiger fur den Guter: und Tierver man i gjennemsnit sætte den til ca. Man haaber at denne betydelige kehr im' Bereich der preuss.hess. fragtnedsættelse, der først g fremst Staatseisenbahnverwaltung etc." har til frmaal at phjælpe de tyske 18 ktber. havfiskerier, vil frøke frbruket av Det preussiske ministerium fr de fersk fisk særlig i indlandet g der ffentlige arbeider har nu underrettet ijennem gsaa bidra til at frmindske den svenske legatin m, at transprten kjøttprisernes stigning. med dampfærgerne mellem Trellebrg Fragtsatserne i den venfr mhand g Sassnitz er at betragte sm translede nye undtagelsestarif S 18 d g i prt med dampskib, g at den nye den eksisterende undtagelsestarif S ] 8, undtagelsestari S. 18 d altsaa blir at frsaavidt denne efter indførlsen av anvende' paa den ferske, saltvandsn.sk, den nye undtagelsestarif endnu frblir der indføres tiltyslai:ld i nævnte rlite. kr. 700, hvrtil j kmmer fri kst i nævnte tid, samt_ den _ saakaldte "trsfisk", nemlig hellefisk, stenbiter. 1., sm skibet maatte fange, g sm frdeles mellem mandskapet. 17 ktber. Sildefisket paa Nrdlandet maa iaar sies at ha været gdt under smmerens løp g ikke saa litet bedre end de fregaaende aar. Sildestimerne har fte næsten fyldt hele fjrder, g de skibe, sm har lv til at fiske indenfr terri

5 1 nvbr UKENTLGE MEDDEELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN. 311 trialgrænsen har til tider snul'pet helt 'H vis skibsføreren vertrædel' disse 'Den ulvlig 'indførte spiritus tilfalinde i bunden av fjrdene. Tr6ds denne bestemmelser, ifaidet han ansvar ifølge r der i alle tilfælc1e landskassen. rikelige mængde av sild blev der dg denne lv. 15. Hvis en skibsfø1'er verbefr nedsaltning ikke pfisket mere end Hvis en skibsfører medfører spiri.: vises m at ha git plitimesteren tdl., hvrtil imidlertid kan tusa fra utlandet, sm ikke er bestemt urigtig plysning m den spiritusbeføies ca garnsild fisket i sm til skibsbruk g heller ikke er disti hldning, sm han medfører, straffes merens løp g nedsaltet nb1'd uten nert til den tilsynsførende fr alk han med bøter fra kr., fr fr sjøterritriet av nrske fiskekuttere: hlindkjøp, skal plitimesteren paa den saa vidt han ikke i medfør av lven Det samlede antal tønderavnedsatet første havn, sm, skibet anløper, fr ifaider en høie1'e straf. Eksekutin av sild blir da fr iaar syne de spiritusa indehldende be bøterne kan fretages. i hans skib., Fangsten faldersaaledes ftclelt"paa hldere med sit embedssegl, hvrefter vertrædese av de i denne lv inde de frskjellige natiner: skibsføre1'en har ansvar fr, at seglene hldte bestemmelser angaaendejrbuc1 Nrdmænd frblir ubrudte eller behlderne frblir mt at utskjænke, brtgi, sælgy eller slændere " urørte, indtil skibet endelig frlater paa anden maate verlate spiritusa Dansker " landet, g skal 'plitimesteren frvisse til andre, medfører straf avbøter fra 'ryskere... " " sig m førend skibet avgaar fra, sid ste kr., medmindre.enhøi8re Svensker... :.;.. r... '6 88S" " havn,at seglene. er ubrudte g behl straf ifølge lven skalpaalægges H vad sildefisket til smeltning a;ngaar,.4e1me.uberørte.; gjentage]setilfælde medfører,vertrsaa;"' har ';smblterierne pila; gribh1'åj, at" 6. Hvis et kib, 'sm m'edfører spi desen bøter fra kr. e 1ar. været bundne vec1kntiakter ritusa til eller fra den tilsynsførenele fr Samme straf bliver likeledes at anmdbl den 15 e11e1'20 f. m. været nød alkhlindkjøp, frliser her ved landet, vende, hvis en apteker utleverer spisaget til fi' en pris av kr. 4 pr. maal skalrepstyreren i plitimesterens fr ritusa uten skriftlig recept, ellel ftere tønc1e at mtta al den sild, sm ele fald straks ta spiritusabehlderne i end en gang efter samme recept. leie de fiskedampere kunde fiske, g sin varetægt g paase, at de ikke blir det skjønt smelterierne langt fra kunde aapnet. Han underretter straks pli Lv av 11 iuli 1911 m besigtigelse verkmme at smelte de masser, sm timesteren herm, hvrpaa denne fr av sild paa sland: baatene pfisket av sild ; denne blev segler behlderne med sit embedssegl l. Paa strækningen mellem Hrn derfr, i mangel av hensigtsmæssig g lar dem pbevare paa et sikkert g Langanes skal der fretagesbesigplads til plag, kastet i bunker paa sted. Disse spiritusa maa plitime tigelse aval nyfanget, til. utførsel heland, hvr den utsat fr sal g m ste ren ikke sælge ellerpaa anden maate stemt sild, der er fanget i snurpent skiftende veil' laa g raatnet; Senere verdra til andre, men han skal ved eller drivgarn gnedsaltesj land eller er en hel del sm. ubrukelig kastet i første leilighet underrette rette eier under land. sjøen.. m bjergningen. V ælger denne inden Desuten skal der paa dennestræk Fr Siglufjrds vdkmme'nde kan 12 maaneder at faa sig tilsendt de ning gives alle leilighet til at. faasalantagelig prduktinen sættes til ca. paagjædende spiritusa, skal dette ske; tet sild vraket, naar den har ligget kil guan g ca fater i mtsat fald blir den landskassens ei en tilbørlig længe isat. sildelje. dm. Hvis der er tale m skibspr 2. Denne besigtigelse fretages viant, skal der frhldes med spiritu av vrakere, vrakerfrmændeller undersaens behandling g med underl"etvrakere. sland:!l1ing til' sldbseieren snifreskr'evet" Frinden sildefangsten begyn Av islandsk lv ay 30 juli ! ftr frapstaaendebestemmejser, med der hvert aa1', bar skipperne paa de ffbud mtiiiij"føi'se1åy' spiritllsedrilh:;;:rhifidr 'aenr'blit'"gjrt"tidiik'{elig j'siraefrigsmki1)er dietfhker med snurhvilken lv træ der ikraft 1 januar 191:2,nder plitirhterens tilsyn, eller eierri pent eller'drivgarn paanævnte strækhitsættes : har ladet dell utføre her fra landet nirig, at ta en vraker' mbrd, der 5..Enhver skihsfører, sm kln inden 12 <maaneder. " skal gi raad m, hvrledes skihet skal mer fra utlandet, er pligtig til ved Hvis eieren av det' strandede gds utrustes fr at være hensigtsmæssig til skihspapirernes. frevisning at under er ubekjendt, blir 'spiritusaen lands sildens pbevaring. rette plitimesteren m, hvrvidt han kassel)s eiendm, saafremt eieren ikke 4. Regjeringen paaser, at ethvert indfører fr andre ngen spil'itusa, melder sig inden utløpet av den lv 'sildefangstskib kan faa i tilstrækkelig g i saa fald hvr meget. Han 'skal bestemte bekjendtgjørelsesfrist. antalblanketter, sm skipperne har at endvidere meddele, m g hvr meget 14: vertrædeiser av denne lvs utfylde. De skal hver gang, skibet spiritusa han har med til skibsbruk.. l straffes første gang med bøter fra begynder at ta sild ind, anføre dugg Saa længe han ligger' i 'havn ell'er be ,kr. :klkkeslet samt fangstens størrelse. finder sig paa slands territrium, har yertrædelser fr anden gangstraf De' utfyldte blanketter skal utid frhan ikke lv til at utskjænkeeller fes med bøter fra 500"2000 kr. ver linden sildens hesigtigelse avleveres til sæ]ge eller paa anden maate verlate, trædes hestemmelserne i nævnte paraden vraker, der fretarbesigtigelsen. eller tillate ngen av skibsmandskapet ;graf ftere, straffes det med bøter fta; 5.. Naar et sildefangstskib, der at verlate nget av' den til skibsbruk kr.. :har brukt de i 1 nævnte fangstredbestemte spiritus til andre end' dem, faider skibsføl'eren en bøte, kan skaper, kmmer ind, har det at transsm er mønstrede paa ski bet. den inddrives. ved utlæg i hans skib.prtere fangsten derhen, hvr der er

6 312 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN l nvbr en vraker, hvrhs skipperen straks ende deres virksmhet, g betj ene deg nidkj ærhet. har at melde ham sin ankmst. Sil res bestilling med flid dens nedsaltning kan ikke begynde, 9. vertrædeiser av nærværende førend vrakeren har besigtiget den g lvs bestemmelser stra ffes, frsaavidt vraket. Under nedsaltningen har vrake ikke høiere strai er frs kyldt i henhld ren at paase, at frdærvet g ufr til den almindelige stra ffelv, med bøsm tilfalder dærvet vare ikke sammenblandes. Den ter av kr., del av silden, sm vrakeren maatte landskassen. anse fr frdærvet vare, maa ikke 10. Denne lv t' ær i kraft den eksprteres i vandtætte tønder. 20 juli 1911 g gjælde l' til utgangen 6. Er fangsten saa ringe, at skip av aaret peren ikke anser det fr mkstningerne værd at transprtere den i land Lv av 11 juli ) m tillæg til til nedsaltning, kan den dg nedsaltes frrdning 12 februar 1872, m fremnd, lv 27 sep i skibet eller uten at frevises vrakeren. medes fiskeri under sla De samme bestemmelser gjælder til tember 1901 m aktiese lskapers nskeri like, hvisveir eller andre ufrutseelige paa sjøterritriet ved sland g lv mstændigheter frhindrer et silde 31 juli 1907 m fra ndring i denne fangstskib i at kmme tilstrækkelig lv: hurtig ind til et ded, hvr der er en. 1. N aar utelandske. silde:anst vraker. Den i denne paragraf m slnbe phlder Sg paa s.]øterntnet, handlede sild bør dg frinden den er de pligtige til at ha sine baater eksprteres frevises vrakeren, der, ppe paa skibet paa sedvanlig sted hvis dertil findes grund kan frbyde samt at ha nøterne indenbrds, dg dens utførsel i vandtætte tønder. ikke i baatene. 7. Naar besigtigelse av saltet 2. vertrædeiser av denne lvs sild fretages, g vrakeren anser den bestemmelser straffes med bøter fra fr gdt tilvirket g ufrdærvet vare, 100 til 1000 kr., hvrhs skib, fangst er han pligtig til paa frlangende at g fangstredskaper kan beslaglægges frsyne sildefustagerne med et av ministeriet bestemt merke. Sildefustager med det bestemte merke maa ikke paany benyttes til utførsel av sild, medmindre merket frinden er utslettet. 8. Ministeriet beskikker t vrakerfrmænd. Den ene skal være bsat i Akureyri, den anden i Siglufjrd. Ministeriet bestemmer deres virkekreds g fastsætter et arbeidsregulativ. Hver av dem lønnes med 1000 kr. aarlig. Reisemkstninger skal gdtgjøres dem tillike med 2 kr. i diæter, naar de paa grund av deres bestilling er nødt til at freta reiser. Lønninger, reisemkstninger g diæter utredes av landskassen. Undervrakere skal beskikkes av vedkmmende plitimester paa de steder, vervrakerne anser frnødent, samt g efter fregaaende utlæg sælges til dækning av bøter g mkstninger. Bergens markedspriser fr fiskevarer. Maa ikke pfattes sm frit mbjrd nteringer. (ieddelt av handelsfreningens fhv. sekretær.) Bergen, 28 ktbr Paa t ran m a l' k e det er kldklaret damptran senest handlet til kr. 93 g bruntran til kr R gnuten frretning. efter deres indstilling. Ministeriet utfærdiger et arbeidsregulativ fr dem, ver fersk sild avsendt fra Trndhjem pgave mens vrakerfrmændene bestemmer deres virkekreds. Undervrakernes løn Til nrske statiner bl'. statin i tiden 19/10 til 26/10' 11 bestemmes av vrakerfrmændene g utenlandske d li betales av de redere, hvis sild be sigtiges. Tils bl'. 1) Naar intet andet el' fastsat i lven selv, Alle vrakere skal underskrive eds trær islandske lve i kraft 12 uker efter frmular m, at de vil rette sig efter lvens kundgjørelse i slandske Regjeringstidende. Denne lv traadte i kraft 9 ktber de bestemmelser, der er git angaa. H111 Klipfisk uten handel e. Derimt er der kjøpt adskillige partier hertil fra nrdrebyerne til stigende priser. Run d fis k har været handlet til kr fr tynd vestrefisk, kr fr fyldig vestre, kr fr almindelig g kr fr samfængt. Fetsild pnaar kr fr de resp. merker. Brisling etc. Tilførsel til Stavanger i tidsrummet 921 ktber. Bris Pris Smaa Pris Hvrfra ling pr. sild pr. skj. skj. skj. skj. S. B.hus amt Stavanger amt Tils \ Røkt Marinert Saltet Trvført Tils Desuten 960 skj. mssa til en pri s av kr pr. skj. V ærdi brisling... smaasild... N. B kr. " kr Tidsrummet H vrfra.hus amt S. B.hus amt Stav anger amt Tils.... Røkt Man nert.,. e Salte t... Trv ført... Tils. BrisliBS skj l l 010 Pris Smaa Pris pl'. sild pr. skj. skj. skj. l Desuten 365 ski. blanding a kr fra S. Bergenhus amt. V ærdi brisling... kr smaasild. :..... " kr Stckhlms prvisriske fiskehal Markedsntering fr tiden 19/10_ 25 /10. Pris i øre Graasei Hvitting... " Kveite... " 100\ Hyse Kngeflyndre... " Laks, fersk... " '.' Rødspette... " Rødtunge... " Trsk.... " Ræker... " Sild, fersk kasse " l245 Hummer, " " levende. snes\

7 Nrges utførsel av fiskeprdukter fra 1/ 4 til 21/ g Nrdsjø slands Klipfisk, Vaarsild Fetsild Strsild Klipf., is Rt Brisling Rundfisk Tldsteder sild sild nrsk landsk etc. skjær tur. kg; tell'. Kristiania Q Sandetjrd.. Kristiansand Flekkefjrd Stavanger i)9 550 Kpervik Haugesund Bergen Flrø ' 481 Aalesund Kristiansund Trndhjem Bdø Svlvær Narvik Trmsø Hammerfest Vardø Vadsø Andre alt uken Sei Kristiania / Sandefjrd ' Kristiansand Flekkefjrd " Stavanger Kpervik _. Haugesund Bergen H n Flrø Aalesund Kristiansund \ Trndhjem...! i Bdø Svlvær Narvik Trmsø Hammerfest. 870 Vardø Vadsø...,. Andre alt uken !=) uken, sm endte 21/ 10, Hval Sæl Bttle Sperma Makrel, Sildetran Sild, fersk Sild, røkt Makrei, laks, Anden Tldsteder tran tran l10setran ettran saltet fersk fersk fersk fisk,, ks. Hyse, Anden D.m. R.m. Brun Haarund tørfisk tran tran blank kjærr. Rgn Blank Brun tell'. tell'. i _i , _ , , Hummer stk. fisk; saltet Fiske, Fisk, saltet Sildemel i fartøi guan i l Sæiskind Hermetik stk , ) , / !=) _2 470 L )1>, ;:l S ::,... ' )>,... cf tt H Q t;j t:rj :::; C; : t"l' tt 00 l:d "';j t;d Z t;d 00 P':!!:ti H t::::t :j l:d H "';j 8 "';j t;d > "ti H 00 ' l:d bj' 8. t;d'., 00

8 i D., UKENTLiGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT F'RA FSKERDREKTØREN. 1 nvbl' Markedsberetning m tran. HamburgAltna fiskeauktiner.. (Ved W. Thedr Reincke). En grs priser. Tilførsel 406 kasser nrsk fisk. 289 kasser sild. Hmpburg, 20 ktber Tranmarkedet er ufrandret rlig. Jeg nterer: Damptran, kldkl. Lfts Raamedicintran " Blank trsl{etran... " Brunblank d..., " Blanlcindustriel.... Brunblank d Bru}1 levertran.... Sæltr,an, lys efter farve g lugt'.... Sælt ran,brun blank.... bl'un.. ;.... Sildetran, lys.... D.,. brunblank.... D., 'brun.... Hvaltran, uraffinert nr. D., " 1 D., " 2,D., " 3 D., " 4 Brutt, salgspriser. Jlrf,;. 108/110 " 85/90 " 75/80 " 56/60 " 42/44 " 39/40 " 41/42 " 42/45 " 39/40 " 37/38 " 39/40 " 36/38 " 33/34 " 46/46 1 /2 " 43 1 /2/44 " 41/42 " 38/39 " 37/38 Hamburg, 27 ktber Tranmarkedet er ufrandret rlig. Priser sm venfr med undtagelse av: Damp'tran, kldld. Lfts Jl{,;. 106/108 Brun levertran " 40/41 Sæltran, lys " 43/44 Sildekan, lys " 38/39 D., brunblank.. " " 36/37 Laks pr. CjJ) D. sekunda.... Tert.... _ørret, str.... D. middels.... D. slllaa.... Kveite, str 30 CjJ) pver D. strmidd CjJ) D. middels 1022 CjJ) Kveitebarn 8 CjJ) nedver Hyse, str.... D. smaa... '. D. sekunda.... Flyndre, str.... D. middels.... D. smaamiddels... D. smaa.... D. Nrdlands.... Rødtunger.... Pigval'.,.... Strsei.... Aal... Trsl{.... Hummer... '.... Makre... pr. styk Strsild pr. kasse Vaarsild.... D. sekunda.... Fetsild.... Smaasild.... Østlandssild.... Svensksild.... Sktsksild.... Hamburg, 21 ktber Pf / / /220 1 / / / 27 3 / / / 2.;lb. 58 P / / / / / / / /2.;lb Pf / / ] 5 1 / 2 L / / 2.;lb. Westergaard. 6eneral=rapprtm de større nrske fiskerier (Nrwegian Fisheries). Kvantum Ttal Hvad der fiskes i uken, men anmeldes fl'sent til al kmme med, ptages i følgende ukes rapprt. fr {/en til kvantum til 10 28/ 10 Quantities l'eprted ta late t be included in the replt fr tbis week are added t ttals fr next week.) : A. Skrei (trske) fisket (Cd Fishery), januarjuni... mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cd liver il) hl. L.ever tilvers til anden tran (Liver fr ther ils) hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries): 1. Vam'sildefisket (Spring HeTing), februarmars maal il 150 liter 2. Fetsildnsket julidesember 1)... ','... ",saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barrels,salted, seapacked) 3. Strsildfisket (Large Herring), ktber, desember, februar: a) fr vestlandet (the,vest Cast) ny sæsn... maal il 150 liter b),fr østlandet (the Suth Cast)" maal' il 150 liter. 4. Drivgarnsfisket i Nrdsjøen, junidesember 1) , saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the NrthSea) (Barres, salted, seapacked) 5. slandssild indkmmet til nrske havne..., saltet, fiskepakket (HeTing frm celal1d landed in Nrway) (Barres, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved drgere i Ngrdsjøen saltet fr Amerika 2) tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Nrway frm the NrthSea, salted fr exprt t Ameriea) ) Al sild frbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh is nt included.) 2) Al makrei, sm el' frbrukt fersk, eksprtert i is eller saltet rund fr det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, used fresh r exp. in ice r salted fr the Scandinavian mark et, is nt included.) Ved eftertryk a v disse meddelelser m a a "Fiskets Gang" angives sm kilde.

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift Ukntng mddlsr fr nrsi, fiskrlbdrift fia fskri(urktørn Nr 2 Uken 2-8 januar. St r s i l d fis k eter endnu ikke begyndt g der er heller ingen uisigter fr nget nævneværdig str: ildfiske paa de vanlige fangstfelter.

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 5 aargang Onsdag nvember 94 Nr. 45' ntsildvar mest 6 streks g 5 streks, Fr Namdalen g i,rmsdals, Nrske fiskerier. mindre 4 g 3 streks.

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n Ukntng dailsr fr nrsk fjskribarift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 24 nveber 'il20 Nr. 47 nrsl( fisa(ril Uken 1420 nveber. Fet s i l d fis k e t. Ifølge eddelelse fra fylkesanden er der i Alten antagelig pfisket

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

STORSILD er blit efter søkt flere

STORSILD er blit efter søkt flere U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft frafiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 511 nvember. Onsdag 15 nvember 1911 Nr. 46 685 tdr. er saltet. Finmarken er fra først av var sydlig,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut=

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut= Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren. aargang Onsdag 24 august 1910 Nr. 34 Nrske fiskerier. kvaliteten fin. Priserne ntsild kr. 6-10 Espevær... 4 fart. 337 tdr. pr. maal,

Læs mere

fra fiskeri di rektot-ven

fra fiskeri di rektot-ven L kent l ge meddelelser fr nrsk fs ker bed r ft fra fsker d rekttven 6 aargang V Nrske fskerer. Uken 420 mars. Onsdag 24 mars 95 Nr. 2 Haugesund var prsen fredag kr. 5 Prsen var fr usløet fsk fra 35 45

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra Fiskeridirektoren

fra Fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra Fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 6 ktber 1915 Nr. 40 Av slandssild var hjemførselen 1911 807 fartøier med 47803 tønder Nrske fiskerier. ganske betydelig

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang nsdag 8 nvember 1911 Nr. 45 pnaar 3 1 / 2 kr. maalet. :l\feløy 1 nu et par dage med rlig veir; men mindre stæng g nget garnfiske

Læs mere

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg.

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg. Ukentlige meddelelser f.. nrsk fiskeribedrift fra fiskeridireltren, 4 aargang nsdag 22 januar 93 Nr. 4 N k f e k G Tirsdag 60 50 62 68 57 gr hl. lever, g fettprcenten er nsdrg 47 60 53 5670 45 3 / 4 3540.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6 :.4 l i...! l! ( t l i l l Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 7 februar 1912 Nr. 6 nere end ifjr. Til 3 februar hadde kunne faa pgave fra Søndre Trndman kun

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Onsdag 31 august 1910

Onsdag 31 august 1910 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 21-27 august. Onsdag 31 august 1910 S øn dre Tl' ndhj ems am t fregaal' det bedste fiske i Bjørnør,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Onsdag 21 september 1910 Nr. 38 Nrske fiskerier. Uken 11-17 september. fiske paa Flden, ellers nget smaat, fiskepladsene, el'

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren garnfiske, Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 30 ktber5 nvember. nsdag 9 nvember 90 Nr. 45 sild er ikke indført i uken g m strsild meldes

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Fisket. Uke n 2-8 m a r s.

Fisket. Uke n 2-8 m a r s. ------------------------------------------------------------------------------ fi Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra ftskeridirektoren

fra ftskeridirektoren S TRSLDFSKET Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift Nrske fiskerier. Uken 13-19 desember. fra ftskeridirektren nsdag 23 desember 1914 Nr. 51 derav blev iset til eksprt 10 200, sal- stæng i Bergsfjrd

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm.

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm. Et gelgisk Pfil langs Vellengsaa paa Brnhlm. Af ' KAJ HANEN. I Beskrivelsen til det gelgiske Krtblad Brnhlm) har GEN- WALL (Fig. 10, ide 141) tegnet et Pfil langs Vellengsaa eller tampeaa, sm han kalder

Læs mere

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. fiskets Gan Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 4 aarg. pstanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING LORENTZ P. KLUVER MflNUFflKTUR-FORRETNING l ORENTZ DIEDERIC KLUVEE, født paa Ytterøen 7. September 1862, tilhører en nrclen- fjeldsk Offlcersfamilie. Dens nrske Stamfader JOAN WILELM KLUWER km *^ hid til

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914 L kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft 5 aargang 93. fra fiskeridirektren nsdag 7 januar 94 Strsildfisket begyndte i uken ned til 2-3 kr. pr. maal, i mars be sm endte 30 nvember 92. Alle- taltes

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren Ukntlige ang meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2, aargang nsdag 19 april 1911 Nr. 16 stk., lever med 30--45 øre pr. liter i den fr]øpne uke. Søndng g mang saltet rgn med 30-45 kr.

Læs mere

Onsdag 3 september 1913

Onsdag 3 september 1913 U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 4 aargang Nrske fiskerier. Uken 2430 august. Onsdag 3 september 1913 tønder mt 20828 tønder i 1912, 11852 tønder i 1911. Der har været

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 2 aargang Ukntng mddlsr fr nrsk fiskribdrjft fra fiskridirktørn nsdag 6 mars 92 Nr. nrsk fis(rir. Uken 6-2 mars. V a ar s i l d fis k et i søndre distrikt faldt bra i sidste uke, bedst utenfr Aaensire"

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms ang U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren ------------------------------ 3 aaryang w W -l- CD -CD CD 0l- a p wei):: Wl-:-... - - ei) ei) W -l- M- =--, w:--=t. g --- t -'

Læs mere