Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik Vodkaklovnen, et modelleringsprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik Vodkaklovnen, et modelleringsprojekt"

Transkript

1 Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik Vodkaklovnen, et modelleringsprojekt Udarbejdet af: Helle Laursen EUC-vest Spangsbjergmøllevej Esbjerg 0

2 Indholdsfortegnelse Indledning.side 2 Projektets overordnede udviklingssigte.side 2 Design af forløbet.side 2 Beskrivelse af forløbet.side 3 Elevernes udbytte.side 5 Evaluering.....side 6 1

3 Indledning: Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med kurset Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik afholdt af RUC i efteråret Kursusdeltagerne var gymnasielærere. Rapporten redegør for kursets hovedopgave, som var at designe et projektforløb inden for matematisk modellering. Projektet skulle kunne anvendes i en 2.g-klasse. Emnet differentialregning var aktuelt og ville naturligt passe ind i årsfagplanen. Specifikt valgte vi at arbejde indenfor delemnet optimering. Projektet er vedlagt som bilag 1. Projektets overordnede udviklingssigte Succeskriteriet for dette projekt er, at eleverne udvikler en matematisk modelleringskompetence, som eleverne også kan anvende i andre sammenhænge. Det er intentionen, at eleven kan: Anvende faglig matematisk viden til at strukturere og simplificere et givet praktisk problem Reflekterer over og se begrænsningerne i modeller Kommunikere om opstilling, analyse og anvendelse af en matematisk model Vurdere og kritisere brug af modeller senere i undervisningsforløbet og gerne i andre faglige sammenhænge. Projektopgaven er en optimeringsopgave, som er et emne HTX-elever altid stifter bekendtskab med. I forhold til den normale praksis er der dog nogle væsentlige forskelle: 1. projektopgaven bliver udleveret på et tidspunkt, hvor eleverne slet ikke kender til emnet. Tanken er altså, at de selv skal opdage princippet i optimering, og evt. kan formulere hvordan differentialregning kan bruges i denne sammenhæng. Opgaven kan dog løses ved hjælp af grafer optegnet ved hjælp af grafregner. 2. Opgave b i projektet kræver, at eleverne indlægger forudsætninger, for overhovedet at løse opgaven. Altså har denne opgave ikke nogen klar løsning, men kræver at eleverne diskuterer hvilke forudsætninger der er ønskelige for det design, de har valgt at arbejde med. 3. Eleverne bliver inddelt efter niveau og der skal afleveres grupperapport Som supplerende fagligt stof vil eleverne komme til at arbejde med emnerne algebra, funktionsundersøgelse og rumlig geometri. Design af forløbet a) Valg af problemstilling Problemet eleverne skulle arbejde med, skulle have en indbygget motivation, forstået på den måde at hensigten var, at eleverne kunne tage problemet til sig som deres eget. Det betød, at vi søgte i deres virkelighed, altså noget de i hvert fald havde set før og kunne genkende. Valget faldt på Vodkaklovnen af flere grunde. Eleverne har i hvert fald set reklamerne for Ekstrabladet i TV, og derudover er salget af sodavandsdrinks i stærk stigning i disse år. For yderlig at skabe motivation har jeg forsøgt at skabe en pseudovirkelighed i projektformuleringen. Disse ting tilsammen har forhåbentlig den virkning, at eleverne tager problemet til sig som deres eget. 2

4 Eleverne skulle i projektet arbejde med at designe en vodkaklovn, under hensynstagen til at volumen var fastlagt og overfladearealet skulle minimeres. I første delspørgsmål var figuren en simpel cylinder, hvor der var et bestemt svar på opgaven. I andet delspørgsmål skulle eleverne arbejde med en flaske, som var sammensat af minimum to figurer. Det gør opgaven betydelig sværere, og kræver at eleverne må fastlægge forudsætninger, for overhovedet at kunne besvare spørgsmålet. I det sidste spørgsmål skal eleverne så forsøge at beskrive den metode, de har anvendt til opgave 1 og 2. Det er et forsøg på, at få dem til at reflektere over opgaven. Håbet er, at nogen kan beskrive optimeringsprincippet uden at det er blevet gennemgået for klassen. b) Matematiske forudsætninger Eleverne skal have gennemgået den indledende del af differentialregning, men de er ikke blevet introduceret i begrebet optimering. Der finder ikke nogen speciel introduktion til projektet sted, og eleverne får heller ikke udleveret andet materiale De må klare sig med den viden de har. Det skal nævnes, at eleverne er vant til at bruge cas-lommeregner i den daglige undervisning. c) Organisering Projektet forløber over cirka 3 uger, og eleverne får tildelt 8 lektioner a 45 minutter på klassen (4 gange 2 lektioner) De skal arbejde i grupper a 4 elever, som læreren denne gang har sammensat, så eleverne er nogenlunde jævnbyrdige og kan udfordrer hinanden i processen. Der skal afleveres en fælles rapport for hver gruppe. Eleverne havde i alle lektioner adgang til pc-lokaler, hvor programmet mathcad er installeret, og derudover har alle elever cas-lommeregner. d) Vejledning For at få fat i alle grupper var vejledningen sat i system. Jeg havde simpelthen planlagt at hver gruppe fik 10. minutters vejledning hver gang med undtagelse af 1. dag. e) Evalueringen Rapporterne vil blive bedømt efter 13-skalaen. Derudover udfylder eleverne et spørgeskema, hvor de bliver bedt om at evaluere processen (se bilag 2), og endelig bliver elevernes udbytte testet. Testen foregår ved, at eleverne i de samme grupper bliver bedt om at løse og aflevere en skriftlig besvarelse på en opgave, som har fælles træk med problemstillingen i projektet. Beskrivelser af forløbet. Elverne opfattede generelt problemstillingen som interessant og relevant, og udefra så det ud til, at de kastede sig over opgaven. Alle grupper klarede opgave 1 fint, og var til min overraskelse meget hurtige færdige med den opgave. Grupperne havde dog alle løst opgaven udelukkende ved hjælp af grafregner, og havde altså slet ikke berørt differentialregning. Nogle af grupperne skubbende jeg så lidt på, ved at spørge om minimumspunktet på grafen kunne findes på anden vis. Slutresultatet er, at alle grupper i rapporten har vist, at opgave 1 kan løses ved hjælp af differentialregning. 3

5 Eksempel på dialog omkring opgave 1: L: Er I allerede færdige med opgave 1 E: ja. Diameteren på cylinderen skal være 6, er det ikke rigtigt? L: jo, men forklar mig lige hvordan I har beregnet det? E: Vi har tegnet grafen og fundet minimumspunktet, (viser lommeregneren) L: Kunne man mon finde minimumspunktet på en anden måde? kunne I beregne det? I opgave 2 løb alle grupper ind i vanskeligheder. De gik meget op i at udtænke et godt design, og syntes helt klart at den del af opgave var sjov. Alle grupper ender ud med forskellige figurer, og de møder derved forskellige problemer undervejs i processen. Da de gik i gang med udregningerne, kom problemerne med de mange ubekendte, og ret hurtigt begyndte frustrationerne at brede sig. For alle grupper var det nødvendigt med vejledning i denne fase, for at de kunne komme videre. De var generelt meget overrasket over, at man må lave forudsætninger og grupperne havde også mange diskussioner om hvilke og hvor mange forudsætninger de skulle stille op. Afhængig af gruppernes design og de enkelte gruppers formåen måtte jeg hjælpe dem lidt med at få fastlagt rimelige forudsætninger. Alle løber dog ind i lange ligninger, som de har svært ved at overskue, simplificere og isolere i. Her er Caslommeregneren dog en god hjælp, og den blev anvendt i stor omfang. Eksempel på dialog omkring opgave 2: E1: vi har gjort ligesom i første opgave, og man får alt for mange ubekendte til at det kan løses? L: Ja hvordan kan man mon slippe af med nogen af de ubekendte? E2: kan man ikke sige at keglestubben og kuglekalotten har samme højde? E3: nej det må man ikke L: hvorfor må man egentlig ikke det? Opgave 3 i projektet har alle grupper haft vanskeligheder ved at forstå. Håbet var, at nogle kvikke elever måske ville formulere optimerings-princippet, som det står skrevet i lærebogen - det må siges at være mislykket. Jeg tror, eleverne har været så optaget af første del af projektet og simpelthen har brugt ressourcerne her. Under alle omstændigheder er denne del af besvarelsen generelt overfladisk og mangelfuld for alle rapporter. Den selvstændige refleksion som opgave 3 kræver, har eleverne ikke formået på dette tidspunkt. Vejledningen af grupperne foregik i klasselokalet. Der var på forhånd afsat 10 minutter pr. gruppe, her kunne grupperne stille spørgsmål og måske få et skub fremad. Som lærer er det rart, at det er struktureret. Man kan koncentrere sig om en gruppe af gangen, og man føler ikke, at de alle hiver i en på samme tid. Man får snakket med alle grupper og får en fornemmelse af, hvor langt de er i processen. Ulempen er dog, at man ikke har samme tid til at cirkulere i klassen og være tilstede. Det svære ved at yde god vejledning er, at finde den rigtige grænse for hvor meget man skal hjælpe. De skal jo gerne have et skub, så de kan komme videre i processen, men samtidige skal man jo ikke give dem svaret. At eleverne var niveauinddelt betød selvfølelig, at grupperne krævede differentieret vejledning. De dårlige grupper skulle have en del hjælp til at fastlægge forudsætninger, så problemstillingen blev overskuelig for dem. De gode grupper fik lov til at lege med matematikken og fik gode diskussioner ud af det. 4

6 Grupperne var gode til at udnytte de 10 minutter, de vidste de havde til rådighed, og var klar med spørgsmål. En klar fordel ved denne model er, at grupperne har haft tid til at bearbejde spørgsmålene, og ikke bare kalder på læreren ved det mindste problem, Ulempen er, at enkelte grupper måske oplever, at de sidder og venter i lange perioder uden at kunne komme videre (men det vil nok forekomme uanset hvad). At spørgsmålene bliver skrevet ned løbende, betyder også at eleverne skal redegøre for problemstillingen skriftligt, og min fornemmelse er, at det var medvirkende til, at de selv blev klogere og i sidste ende havde nemmere ved at skrive rapporten. Elevernes udbytte Rapporter i matematik er jo en del af hverdagen på HTX, og normalt er det meste af karakterskalaen i brug, når eleverne afleverer rapporter. Det er ikke tilfældet i dette projekt. Alle rapporter vurderes her til at ligge indenfor middelområdet, hvorfor mon? Jeg tror, det er forskellige ting, der gør sig gældende for de enkelte grupper. De dårligste elever har været placeret sammen og med deres egen problemstilling (figur). Resultatet er, at de har været nødsaget til at arbejde selv. De har undervejs fået hjælp til at indsnævre problemstillingen, så de kunne overskue den, hvilket har betydet at de har kunne skrive en læsevenlig rapport med en god dokumentation. De bedste elever har arbejdet med en svær problemstilling, som har udfordret dem fagligt. Det har været lige på grænsen af deres formåen, de har brugt mathcad i stor grad og har tydeligvis haft svært ved at få det dokumenteret ordentligt. Det har resulteret i en rapport af høj faglighed, men den er ikke læsevenlig og dokumentation er svag. Efterfølgende blev eleverne udsat for en test. Testen foregik ved, at eleverne i de samme grupper blev bedt om at besvare en skriftlig opgave, som har fælles træk med problemstillingen i projektet. Eleverne fik 30 minutter til opgaven. De blev informeret om, at det ikke var en prøve, de fik karakter for, men var en test af deres udbytte i forbindelse med det netop overståede projekt. Opgaven kan ses på bilag 3. Alle grupperne løser opgaven og har haft den rigtige ide, altså at få opstillet en funktion for arealet af vinduet. Dog er der flere, der undervejs i beregningerne laver simple fejl, trods det at ligningerne burde være overskuelige. Konklusionen må dog være, at eleverne kunne overføre princippet fra projektet til optimerings-opgaven. Jeg er overbevist om, at gennemgangen af emnet optimering (som klassen skal i gang med om en måneds tid) vil forløbe lettere end tidligere. I forbindelse med evalueringsskemaet (bilag 2) er det mest bemærkelsesværdige elevernes reaktion på niveau-deling. Det er tydeligt fra besvarelserne, at flere af eleverne (ca. en ¼) har følt sig stemplet, at de har oplevet at de var placeret i en dårlig gruppe. Generelt er eleverne ellers enige om, at projektopgaven har været sjov og faglig udfordrende. Enkelte synes den havde været for svær. Fagligt set har projektet betydet, at eleverne har oplevet, at matematikken kunne bruges til at opstille en model, som beskriver overfladearealet af en figur. Denne model kan så efterfølgende bruges til at træffe nogle valg, som har praktisk betydning. Det er også blevet tydeligt for dem, at denne model har sine begrænsninger såfremt figuren bliver for kompliceret. 5

7 Derudover har projektet naturligvis styrket elevernes færdigheder indenfor differentialregning (anvendelse af regneregler), og elevernes forståelse af sammenhængen mellem differentialkvotient og tangentens hældning er blevet bedre. Emnet funktionsundersøgelse vil være meget let at gå til herefter. Endvidere er elevernes evne til at arbejde med cas-lommeregner og matematikprogrammet mathcad blevet styrket, idet projektet forudsætte at disse værktøjer er til rådighed. Evaluering Projektet var meget åbent, og det betød jo at alle grupper arbejdede med forskellige problemstillinger og krævede differentieret vejledning. For at komme dette problem i møde, havde jeg besluttet, at der skulle afleveres grupperapporter frem for selvstændige rapporter. Endvidere var vejledningen sat i system, så jeg kunne undgå at alle hev og sled i mig på samme tid. Det betød, at jeg havde god tid til hver gruppe, både i vejledningsarbejdet og når rapporterne skulle rettes. Som tidligere nævnt reagerede nogle elever negativt på, at de var inddelt efter niveau. Det var specielt de faglige dårlige elever, som påpegede at de følte sig stemplet. Min oplevelse af forløbet var dog, at det fungerede rigtigt godt. Det betød, at de faglige dygtige elever udfordrede hinanden, og blev involveret i diskussioner ofte på et højt fagligt niveau. De mindre gode elever måtte selv arbejde for sagen, og kunne ikke som normalt søge hjælp hos andre grupper, da de jo havde hver deres problemstilling. Det førte indimellem til frustrationer, men samtidig betød det jo også, at de tog mere ansvar end normalt, og overraskende nok fik disse grupper alle afleveret rapporter med en høj formidlingsgrad. Endvidere tog jeg i vejledning meget hensyn til, at klassen var niveauinddelt. Jeg var bevist om, at nogle grupper havde brug for, at jeg indsnævrede problemstillingen, så de kunne overskue opgaven. Efter at dette er blevet debatteret åbent i klassen, og alle har set, at de har fået fornuftige karakterer ud af dette projekt, tror jeg at holdningen til niveaudeling har ændret sig. Jeg kunne sagtens finde på at bruge det igen. Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at udtale sig om, hvor meget eleverne har fået med sig i processen. Sikkert er det dog, at eleverne har prøvet at anvende matematik og IT til at opstille og analyserer på en model. Jeg tror, at denne proces har medvirket til, at eleverne har fået et mere nuanceret syn på modelbegrebet, og efterfølgende vil være mere kritiske overfor egen og andres brug af modeller. Givetvis har projektet også styrket elevernes færdigheder indenfor differentialregning, og elevernes forståelse af sammenhængen mellem differentialkvotient og tangentens hældning er blevet bedre. Som lærer har det været en positiv oplevelse at arbejde med dette projekt. Fagligt set har alle elever arbejdet fornuftigt, og timerne har været præget af godt humør og stort engagement fra elevernes side. 6

8 Bilag 1 Vodkaklovnen Et firma vil opstarte en produktion af den omdiskuterede VODKA-KLOVN, kendt fra Ekstrabladets reklamer i TV. Designerne i virksomheden beslutter at vodka-klovnen skal udformes som en dåse med klovnehovedet som et separat låg. Hovedet skal fungere som blikfang, og er i øvrigt uden betydning for resten af opgaven. Dåsen skal kunne indeholde ¼ liter vodka drink. Inden produktionens opstart skal dåsens udformning bestemmes når firmaet har et ønske om at minimere materiale-forbruget. a) hjælp designerne og bestem dåsens dimensioner Designerne er dog ikke helt tilfredse med designet og ønsker at afprøve en anden form inden man går videre. Man bestemmer sig til at fastholde klovnehovedet som et separat låg, men selve flasken skal nu bestå af to rumlige figurer. Firmaet har selvfølelig stadig et ønske om at minimere materialeforbruget. b) hjælp designerne i firmaet og kom med et forslag til vodkaklovnens udformning, herunder ønskes de to rumlige figurers dimensioner bestemt. c) Beskriv så generelt som muligt den metode du har anvendt i overstående opgaver. Organisering: I arbejder i grupper a 4 personer og der afleveres en fælles grupperapport. I har i alt 8 lektioner på klassen og rapporten afleveres den torsdag den 11. november Lektioner på klassen: Onsdag den 20. oktober november, 2 lektioner, projektet udleveres Torsdag den 21. oktober, 2 lektioner Torsdag den 28. oktober, 2 lektioner Torsdag den 4. november, 2 lektioner 7

9 Bilag 2 Evaluering af vodka-klovnen Giv til hvert af udsagnene et tal mellem 1 og 5 (1 svarer til JA, 3 svarer til BÅDE OG og 5 svarer til NEJ) Projektopgaven var for svær Projektopgaven var faglig udfordrende Projektopgaven var sjov at arbejde med Projektopgaven skulle bare overstås og afleveres Super at der skulle afleveres grupperapport og ikke selvstændig rapport Super at grupperne var fastlagt på forhånd Jeg var godt tilfreds med min gruppe Jeg vil gerne arbejde med et lignede projekt Jeg fik tilstrækkelig med hjælp undervejs i projektet Nævn det bedste ved projektopgave: Nævn det dårligste ved projektopgaven: Projektet mål er at udvikle matematisk modellerings-kompetence altså at du kan gå fra et konkret praktisk problem til en matematisk model som kan undersøges. Hvad er den primære forskel på den model du stiller op i opgave 1 og den model du stiller op i opgave 2: Beskriver en matematisk model altid virkeligheden? Nævn eksempler på situationer hvor matematiske modeller er anvendt: 8

10 Bilag 3 Opgave i modellering I forbindelse med en bygningsrenovering skal der udformes et vindue som vist skitseret på figur 1. Vinduets omkreds skal være 5 meter, og målene a og b skal fastlægges ud fra ønsket om, at der skal komme størst mulig lysmængde gennem vinduet. 1. Bestem målene a og b 2. Bestem vinduets areal. Figur 1 9

11 10

12 Vodkaklovnen Et firma vil opstarte en produktion af den omdiskuterede VODKA-KLOVN, kendt fra Ekstrabladets reklamer i TV. Designerne i virksomheden beslutter at vodka-klovnen skal udformes som en dåse med klovnehovedet som et separat låg. Hovedet skal fungere som blikfang, og er i øvrigt uden betydning for resten af opgaven. Dåsen skal kunne indeholde ¼ liter vodka drink. Inden produktionens opstart skal dåsens udformning bestemmes når firmaet har et ønske om at minimere materiale-forbruget. a) hjælp designerne og bestem dåsens dimensioner Designerne er dog ikke helt tilfredse med designet og ønsker at afprøve en anden form inden man går videre. Man bestemmer sig til at fastholde klovnehovedet som et separat låg, men selve flasken skal nu bestå af to rumlige figurer. Firmaet har selvfølelig stadig et ønske om at minimere materialeforbruget. b) hjælp designerne i firmaet og kom med et forslag til vodkaklovnens udformning, herunder ønskes de to rumlige figurers dimensioner bestemt. c) Beskriv så generelt som muligt den metode du har anvendt i overstående opgaver. Organisering: I arbejder i grupper a 4 personer og der afleveres en fælles grupperapport. I har i alt 8 lektioner på klassen og rapporten afleveres den torsdag den 11. november Lektioner på klassen: Onsdag den 20. oktober november, 2 lektioner, projektet udleveres Torsdag den 21. oktober, 2 lektioner Torsdag den 28. oktober, 2 lektioner Torsdag den 4. november, 2 lektioner

Kan eleverne lære optimering ved projektarbejde i matematisk modellering?

Kan eleverne lære optimering ved projektarbejde i matematisk modellering? Projektrapport, Margrethe Kamstrup og Hanne Stenholt Sørensen 1 Kan eleverne lære optimering ved projektarbejde i matematisk modellering? Formål Formålet med projektet var, at eleverne selv skulle opdage

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2017 HANSENBERG

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 3. semester efterår 2010 Titel 5 til og med Titel 10 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Matematik A 2. E 2011/2012

Undervisningsbeskrivelse for Matematik A 2. E 2011/2012 Undervisningsbeskrivelse for Matematik A 2. E 2011/2012 Termin Undervisningen afsluttes den 16. maj 2012 Skoleåret hvor undervisningen har foregået: 2011-2012 Institution Skive Teknisk Gymnasium Uddannelse

Læs mere

Projekt 4.13 Vodkaklovn en optimeringsopgave med fri fantasi

Projekt 4.13 Vodkaklovn en optimeringsopgave med fri fantasi ISBN 978-87-7066-9- Projekter: Kapitel Differentialregning. Projekt. Vodkaklovn Projekt. Vodkaklovn en optimeringsopgave med fri fantasi Firmaet Sprits for Kids ønsker at relancere deres vodkadrink Vodkaklovnen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik B Vicki Jacob

Læs mere

MathCad Hvad, hvorfor og hvordan?

MathCad Hvad, hvorfor og hvordan? MathCad Hvad, hvorfor og hvordan? Flemming Nielsen, Statens Pædagogiske Forsøgscenter, København To år med matematikskriveværktøjet MathCad i en pædagogisk praksis På seminaret præsenterede jeg kort, hvordan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Henrik Lambæk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Helle Kruchov

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hotel- og Restaurantskolen EUX Matematik

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2015 Institution Skive Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik A Niveau A Emil Hartvig emh@skivets.dk 1bhtx13 Oversigt over gennemførte

Læs mere

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Virtuel undervisning 1 Side 1 af 7 1v Helsingør Gymnasium Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Oversigt over spørgsmål 1. Var opgaven i engelsk af passende længde? 2. Var opgaven i engelsk

Læs mere

- Et problemorienteret projektarbejde om modellering, optimering, differentialregning og rumlige figurer

- Et problemorienteret projektarbejde om modellering, optimering, differentialregning og rumlige figurer Projekt Vodkaklovnen - Et problemorienteret projektarbejde om modellering, optimering, differentialregning og rumlige figurer Af: Dres Poulsen En succeshistorie Dette er en afrapportering af et forsøg

Læs mere

MatematiKan og Fælles Mål

MatematiKan og Fælles Mål MatematiKan og Fælles Mål MatematiKan er et digitalt værktøj til matematik. Det hører til gruppen af interaktive CAS værktøjer. Denne type digitale værktøjer er kendetegnet ved, at de har en delvis blank

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Sommer 2015 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2017 HANSENBERG

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2019 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Marie

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 15 December 15 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 15 December 15 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 December 15 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Matematik-B Sabine Lindemann Petersen MatematikBhh1315-VØ Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik B Shihua Wang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Københavns

Læs mere

Læreres Læring. Aktionsforskning i praksis

Læreres Læring. Aktionsforskning i praksis Læreres Læring Aktionsforskning i praksis 1 Læreres Læring - aktionsforskning i praksis Martin Bayer Mette Buchardt Jette Bøndergaard Per Fibæk Laursen Lise Tingleff Nielsen Helle Plauborg 1. version,

Læs mere

Matematik og målfastsættelse

Matematik og målfastsættelse Matematik og målfastsættelse Målfastsættelse, feedforward og evaluering i matematik, oplæg og drøftelse 1 Problemløsning s e k s + s e k s t o l v 2 Punkter Målfastsættelse af undervisning i matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau HHX Matematik niveau B Lærer(e)

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2011-2012 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik B Bente Madsen 1e mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Evalueringsfaglighed på spil

Evalueringsfaglighed på spil Evalueringsfaglighed på spil 8. årgang Hvad ville vi?: Udforme et redskab til selvevaluering i alle fag Skabe basis for større bevidsthed hos eleverne om egen læring og arbejdsindsats med henblik på at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2016 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution HANSENBERG Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Matematik A Irina Kristensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2017 HANSENBERG

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2012 HTX Vibenhus

Læs mere

Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15

Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15 Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15 Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Skoleleder: Niels Christophersen Praktikansvarlig: Leif Skovby Larsen Skolen som uddannelsessted Skolen

Læs mere

TANKERNE BAG DE NYE VEJLEDENDE SÆT I MATEMATIK

TANKERNE BAG DE NYE VEJLEDENDE SÆT I MATEMATIK TANKERNE BAG DE NYE VEJLEDENDE SÆT I MATEMATIK De foreliggende vejledende sæt i matematik er gældende fra sommeren 2012 på matematik B og sommeren 2013 på matematik A. Der er en del ændringer i forhold

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Københavns

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011

Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011 Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik

Læs mere

Jeg ville udfordre eleverne med en opgave, som ikke umiddelbar var målbar; Hvor høj er skolens flagstang?.

Jeg ville udfordre eleverne med en opgave, som ikke umiddelbar var målbar; Hvor høj er skolens flagstang?. Hvor høj er skolens flagstang? Undersøgelsesbaseret matematik 8.a på Ankermedets Skole i Skagen Marts 2012 Klassen deltog for anden gang i Fibonacci Projektet, og der var afsat ca. 8 lektioner, fordelt

Læs mere

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Lærervejledning - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Klassetrin/niveau: 4.-6. klasse/ mellemtrinet. Opgaverne kan dog med fordel anvendes i indskolingen og udskolingen. Introduktion: Google

Læs mere

UVB. Skoleår: 2013-2014. Claus Vestergaard og Franka Gallas

UVB. Skoleår: 2013-2014. Claus Vestergaard og Franka Gallas UVB Skoleår: 2013-2014 Institution: Fag og niveau: Lærer(e): Hold: Teknisk Gymnasium Skive Matematik A Claus Vestergaard og Franka Gallas 3. A Titel 1: Rep af 1. og 2. år + Gocart Titel 2: Vektorer i rummet

Læs mere

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret 2014-15

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret 2014-15 Som et led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt evaluere elevernes udbytte af undervisningen, ligesom resultatet af evalueringen og opfølgningsplan skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Læs mere

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Matematik B Henrik Laursen

Læs mere

Thomas Binderup, Jette Vestergaard Jul og Bo Meldgaard

Thomas Binderup, Jette Vestergaard Jul og Bo Meldgaard Indhold i reformen Thomas Binderup, Jette Vestergaard Jul og Bo Meldgaard Folkeskolereformen som afsæt for fokus på læreprocesser I skoleåret 2014-2015 påbegyndtes arbejdet med at implementere den folkeskolereform,

Læs mere

Evaluering af matematik 2. klasse

Evaluering af matematik 2. klasse Evaluering af matematik 2. klasse Undervisningsplan Emne: Af jord er du kommet Tema: Hedens dyr og planter Opstart: August 2013 Lyngen er et pragtfuld tæppe skrev H. C. Andersen efter han i 1860 var på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1.2. semester 2011-2012 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

Matematik B. Højere forberedelseseksamen

Matematik B. Højere forberedelseseksamen Matematik B Højere forberedelseseksamen hfe32-mat/b-2908203 Torsdag den 29. august 203 kl. 9.00-3.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave -6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Aktivitetshjulet en model for aktivitetsinddragelse i matematikundervisningen

Aktivitetshjulet en model for aktivitetsinddragelse i matematikundervisningen Aktivitetshjulet en model for aktivitetsinddragelse i matematikundervisningen Aktivitet er et ord, som optræder 62 gange i Fælles Mål 2009 Matematik. Der er megen fokus på at elever skal være aktive og

Læs mere

Evaluering af matematik 0. klasse

Evaluering af matematik 0. klasse Evaluering af matematik 0. klasse Undervisningsplan Emne: Af jord er du kommet Tema: Hedens dyr og planter Opstart: August 2013 Lyngen er et pragtfuld tæppe skrev H. C. Andersen efter han i 1860 var på

Læs mere

Introduktion til differentialregning 1. Jens Siegstad og Annegrethe Bak

Introduktion til differentialregning 1. Jens Siegstad og Annegrethe Bak Introduktion til differentialregning 1 Jens Siegstad og Annegrete Bak 16. juli 2008 1 Indledning I denne note vil vi kort introduktion til differentilregning, idet vi skal bruge teorien i et emne, Matematisk

Læs mere

Tema Samarbejde: Den gode gruppe

Tema Samarbejde: Den gode gruppe Tema Samarbejde: Den gode gruppe Mål Målet med undervisningsforløbet er, at eleverne skal blive bevidste om gruppevalg, dvs. at de skal træffe valg om, hvem de vil være i gruppe med ud fra saglige og faglige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 til maj/juni 2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre undervisningen. Din og de øvrige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin aug 2014 - jun 2015 Institution Vid Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik A Klavs

Læs mere

Kommentarer til matematik B-projektet 2015

Kommentarer til matematik B-projektet 2015 Kommentarer til matematik B-projektet 2015 Mandag d. 13/4 udleveres årets eksamensprojekt i matematik B. Dette brev er tænkt som en hjælp til vejledningsprocessen for de lærere, der har elever, som laver

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

Bilag til konference om evaluering Grundforløb Kernestof Faglige mål Fokuspunkter Forslag til løbende evaluering

Bilag til konference om evaluering Grundforløb Kernestof Faglige mål Fokuspunkter Forslag til løbende evaluering Grundforløb Kernestof Faglige mål Fokuspunkter Forslag til løbende evaluering Regningsarternes hierarki At lære at lave lektier og afleveringer Ligningsløsning (lineære) med analytiske metoder og med itværktøjer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2014 Institution Kolding HF og VUC, Ålegården 2, 6000 Kolding VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg

Læs mere

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Selvevaluering 2017 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2017... 4 Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Inden skolestart... 6 I løbet af skoleåret... 6 Indplacering

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan 2016 - juni 2016 Institution Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX ernæringsassistent

Læs mere

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Afprøvning og evaluering af virtuelt valgfag I uge 16 2015 blev der afviklet valgfaget Udsatte borgere for SOSU Trin 1 elever på Randers Social- og Sundhedsskole.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus Uddannelse

Læs mere

Nyt i faget Matematik

Nyt i faget Matematik Almen voksenuddannelse Nyt i faget Matematik Juli 2012 Indhold Bekendtgørelsesændringer Ændringer af undervisningsvejledningen Den nye opgavetype ved den skriftlige prøve efter D Ændringer af rettevejledningen

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Henrik Lambæk

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) August 2015- juni 2017 ( 1 og 2. År) Rybners HTX Matematik B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Matematik A Jesper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 Maj/juni 2017 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Vicki Jacob

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Københavns

Læs mere

Ægyptisk matematik. Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik. Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC

Ægyptisk matematik. Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik. Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC Ægyptisk matematik Rapport fra kursus i Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC Udarbejdet af: Peter Wulff, Rysensteen Gymnasium,

Læs mere

Peter Dallmann, Sct. Knuds Gymnasium, 2h Ma, matematik, B. Underviser, skole, klasse/ kursus, fag, niveau. 4 moduler a 100 min. Forløbets varighed

Peter Dallmann, Sct. Knuds Gymnasium, 2h Ma, matematik, B. Underviser, skole, klasse/ kursus, fag, niveau. 4 moduler a 100 min. Forløbets varighed Projektleverance for fase 3 (august-december 2015): Beskrivelse af undervisningsforløb eller læringsaktivitet med udgangspunkt i temaet for fase 3 ELEVEN SOM MEDPRODUCENT I ET FLIPPED KLASSEVÆRELSE Underviser,

Læs mere

Studiefællesskaber Midtfyns Gymnasium

Studiefællesskaber Midtfyns Gymnasium Studiefællesskaber Midtfyns Gymnasium 2012-2013 Organisering 2 MA-klasser, 3 matematiklærere Parallellagt studiemodul 1 gang hver 14. dag Grundforløbet Ca. 20 elever pr gruppe Inddelt på grundlag af kort

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Vestegnen HF & Vuc Uddannelse Fag og niveau Lærer Hf-enkeltfag Matematik B Gert

Læs mere

Opgavesættets tema er KRAM (Kost, Rygning, Alkohol og Motion).

Opgavesættets tema er KRAM (Kost, Rygning, Alkohol og Motion). Sammendrag af censorrapporter for matematik D maj 2013 Opgavesættets tema er KRAM (Kost, Rygning, Alkohol og Motion). Opgave 1: Kost Opgaven inddrager de 4 regningsarter, brug af regneark, fremstilling

Læs mere

Inddrag praksis i teorien - det motiverer eleverne!

Inddrag praksis i teorien - det motiverer eleverne! København den 11.10-2016 Inddrag praksis i teorien - det motiverer eleverne! Af lektor Albert Astrup Christensen Lærerne oplever af og til, at enkelte elever ikke er motiverede i teoriundervisningen i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2014 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution HF uddannelsen i Nørre Nissum, VIA University College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2009 EUC

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter Fag: Matematik Hold: 26 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig gode matematiske færdigheder og at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2016 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2. juni 2014 Institution Kolding HF og VUC, Ålegården 2, 6000 Kolding (tovholder) VUC Vest, Stormgade 47,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni, 2016 Institution HF &VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 3. Er der noget der er særligt svært?

1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 3. Er der noget der er særligt svært? Vurdering af eleven 2 Korte møder 1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 2. Hvilke erfaringer har I med praktikerklæringer? 3. Er der noget der er særligt svært? 3 Grundlaget for vurdering af kompetenceniveau

Læs mere

Prøver Evaluering Undervisning. Hjemkundskab. maj-juni 2009

Prøver Evaluering Undervisning. Hjemkundskab. maj-juni 2009 Af fagkonsulent Bo Ditlev Pedersen Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Kontor for Afgangsprøver, Test og Evalueringer Indhold INDLEDNING...3 PRØVEOPLÆGGENE...4 UNDERVISNINGSBESKRIVELSERNE...4

Læs mere

Årsplan 8. Klasse Matematik Skoleåret 2016/17

Årsplan 8. Klasse Matematik Skoleåret 2016/17 Hovedformål Der arbejdes med følgende 3 matematiske emner: 1. tal og algebra, 2. geometri samt 3. statistik og sandsynlighed. Derudover skal der arbejdes med matematik i anvendelse samt de matematiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1.2.3.4. semester efterår 2013-forår 2015 Institution VID gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1.2. semester 2011-2012 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Lærer(e) Helle Kruchov

Læs mere