irkebladet Glansbilleder Nr en cigarkasse, og hvor drøftelserne under menighedsrådsmøderne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "irkebladet Glansbilleder Nr. 1 1-3 2013 en cigarkasse, og hvor drøftelserne under menighedsrådsmøderne"

Transkript

1 irkebladet KGrindsted Nollund Urup Nr Film- og debat aften om autisme: side 2 Udsmykning i Grindsted kirke, der involverer hele sognet: side 3 Nye menighedsråd: side 4-6 Påskekoncert i Grindsted kirke: side 11 Det var så dejligt ude på landet: side 12 Maraton - uden ømme muskler: side 13 Glansbilleder»Børn og voksne i kærlig krans rundt omkring træet vandre alt under lysenes festlige glans hånd i hånd med hverandre«- det er ordene til en julesang, som stammer fra skuespillet og senere filmen, Nøddebo præstegård. Både sangen og filmen tegner et idyllisk billede af den perfekte jul, hvor mor står i køkkenet, og pigerne tager imod besøg med hjemmebag og blussende kinder. Præstegården emmer af glade og forventningsfulde stemmer inden for, og uden for ligger sneen høj og hvid, sådan som vi mener julen var i de gode, gamle dage. Når jeg på min vej rundt i provstiet taler med ældre og garvede menighedsrådsmedlemmer, kan de fortælle om en svunden tid, hvor et menighedsråds bilag og kvitteringer kunne rummes i en cigarkasse, og hvor drøftelserne under menighedsrådsmøderne foregik i sindig gemytlighed indhyllet i røgen fra cigarer fra samme kasse. Og hvad har disse to situationsbilleder med hinanden at gøre? man kunne vel kalde dem begge glansbilleder på noget, der måske var engang. Billeder, der forherliger en svunden tid, som ikke længere er vores virkelighed. Det er ikke altid, at barndommens jul står mål med voksenlivets faktiske vilkår. Vi kan gribes af stemningen, når vi hører en sentimental julesang, eller duften af andesteg eller brunkager når vores næsebor, men så kan realiteterne melde sig ligeså hurtigt med indkøb, en overfyldt kalender og ender, der skal mødes i en stresset hverdag. (fortsættes næste side) Se side 3 Se side 11

2 Grindsted Nollund Urup Det samme gør sig gældende for det arbejde, der udføres af menighedsrådet. Man kan ikke længere nøjes med en cigarkasse, for der er i de senere år blevet lagt mange administrative byrder på et menighedsråds skuldre. Menighedsrådene har til opgave at sørge for den praktiske drift af kirker og kirkegårde, kirkehus og præsteboliger; de er også arbejdsgiver for kirkens ansatte og lægger budgetter og styrer regnskaber. Det er den ene side af virkelighedens verden. Det er der ikke meget glansbillede ved, men det skal til for at kunne holde vores allervigtigste opgave for øje, nemlig at vi - menighedsråd, kirkens ansatte, præster og ikke mindst: alle kirkens medlemmer - skal være kirke her hos os, det er vores fælles opgave og ansvar. Luther talte om det almindelige præstedømme, og Grundtvig talte om, at vi er Guds hus og kirke nu, bygget af levende stene - i dag taler vi om medejerskab, engagement og involvering. Men sagen er den samme, kristendom er ikke en tilskuerreligion, men en deltager og fællesskabstro. Det gælder ikke bare, når vi hvert fjerde år siger velkommen til et nyt menighedsråd, der skal være med til at sætte kursen for kirken i Grindsted, Nollund og Urup. Men det gælder hver eneste dag, kirkeåret rundt. Grundtvig sagde:»menneske først, kristen så«, og dermed mente han, at man besinder sig på det at være menneske ved også at besinde sig på at være kristen, nemlig gennem kirkegang at udmønte det almindelige præstedømme og på den måde blive tydelige netop som de levende stene. Uanset hvor meget eller hvor lidt kirken og kirkens liv og vækst fylder i vores hverdag, så er det mit ønske for det nye år, at alle kirkens stene, alle kirkens medlemmer her hos os vil tage ejerskab af vores kirke og være med til at fortælle os, hvordan vi skal være kirke både i det daglige liv, og når kirken danner ramme om vigtige begivenheder i vores liv - og derfor Godt Nyt År til alle & på dejligt gensyn! Lilian Høegh Tyrsted, provst & sognepræst 2

3 Udsmykning i Grindsted Kirke, der involverer hele sognet Grindsted Kirke fylder 90 år i maj Til den tid håber menighedsrådet at kunne præsentere en kommende udsmykning omkring alteret. Det nuværende altertæppe (tæppet foran knæfaldet) er fra 1977 og er (heldigvis) ved at blive slidt i kanten. Der er derfor tænkt mange tanker i menighedsrådet eller nærmere i kirkeudvalget, som blev suppleret med provst emer. Mogens Jensen. Hvordan skal det nye tæppe se ud? Hvordan får man fat i sådan et? Hvad koster det? Udsmykning med sammenhæng Omkring udseendet blev vi enige om at kontakte kunstmaler Stig Weye fra Nysted på Lolland, som også lavede udsmykningen af prædikestolen i Efter flere besøg kom Stig Weyes idéoplæg, som gik ud på, at der skal laves noget, som skaber en sammenhæng i rummet mellem på den ene side døbefonten, hvor vi indtræder i Guds rige og alteret med den opstandne Kristus til den anden side. I projektet indgår endvidere en udsmykning af de 22 tomme felter foran på alterbordet. Efter mange møder og tanker er vi nu blevet præsenteret for, hvordan dette kommer til at tage sig ud. De 18 kvadratiske felter danner motiver, som afbilleder trosbekendelsen, og de 4 felter omkring midterovalen viser 4 korsfæstelsesmotiver. Det medfølgende billede - taget af fotografen Jan Friis, Virum - giver i skitseform et indblik i, hvordan udsmykningen af alterbordets forside vil tage sig ud. I første omgang færdiggøres alterbordsudsmykningen. Derefter går han i gang med at lave en nøjagtig optegning af det nye altertæppes udseende. Tæppet vil have livets kilde som hovedtema, og kunstnerens forlæg, som ikke er det færdige tæppe, præsenteres i forbindelse med kirkens 90 års fødselsdag i Udsmykningen i sin helhed er enstemmigt godkendt af menighedsrådet den 10. maj og godkendt af Ribe Stift den 14. november. Brug for flittige hænder Når tæppet er færdigtegnet, skal der optegnes mønster, så det kan sys. Her kommer sognets flittige hænder ind i billedet. Det er vort håb, at der er nogle af sognets beboere, der har mod på denne opgave. Et kvalificeret gæt vil være, at der skal bruges cirka 20 personer til at sy. Der vil ske en grundig instruktion til opgaven af konsulenter fra Selskabet for Kirkelig Kunst. Arbejdet med at sy vil gå i gang på et senere fastsat tidspunkt, formentlig i andet halvår af Hvis du synes, det lyder som en opgave og et arbejdsfællesskab, du kunne tænke dig at være med i, er du meget velkommen til allerede nu at ringe til kirkekontoret på tlf Stig Weyes alterskitse Økonomi Alt dette har selvsagt også en økonomisk side. Vi forventer, at en stor del af beløbet kan skaffes via fonde. Derudover har vi forestillet os, at også sognets beboere kunne være interesseret i at give kirken en folkegave til dækning af udgifterne til materialer m.m. til fremstilling af tæppet, som skønnes at løbe op i knapt kr. Tæppet er på cirka 14,25 m2, eller anderledes sagt: 1425 små felter á 10x10 cm. Vi synes, det kunne være en dejlig gave, hvis menigheden har lyst til og mulighed for at bidrage med kr. 100,- pr. felt, altså i alt kr ,-. Enhver gave på et stort eller lille antal 100 kr. sedler modtages med tak. Derved er der mulighed for at hjælpe med såvel med hånden som med tegnebogen. Der er oprettet en konto til dette formål, så det allerede nu er muligt at støtte projektet. Kontoen er oprettet i Den Jyske Sparekasse, reg. nr. 9686, konto nr Der gøres opmærksom på, at der ikke kan påregnes skattefradrag af gavebeløbene. I kirkeudvalget glæder vi os meget til at kunne præsentere udsmykningen af alterbordet og det nye altertæppes udseende. Vi vil løbende informere om projektet i Kirkebladet. Henrik Bak Jepsen 3

4 Grindsted Nollund Urup Et nyt menighedsråd Efter valget i november 2012 består menighedsrådet af følgende 13 personer, som er valgt på tre lister: Liste 1: Kronens Kirkeliste 1. Merete Schultz Nielsen Liste 2: Aktiv Kirke 2. Kirsten Revsbech 3. Gudmund Larsen 4. Kamma Nielsen 5. Karina Holgersen 6. Dorte Rindom Hansen Liste 3: Den Grundtvigsk Folkekirkelige Liste 7. Per Langvad 8. Susan Nielsen 9. Else Holme Bertelsen 10. Lone Hudecek Ovesen 11. Ole Søby 12. Hanne Ebbesen 13. Beth Bjørnsen I skrivende stund har der ikke været afholdt konstitueringsmøde. Der kan henvises til vores hjemmeside: 13 4

5 Nollund-Urup menighedsråd Nollund-Urup menighedsråd afholdt konstituerende møde onsdag d. 21. november 2012 med følgende fordeling af poster: Formand: Næstformand: Kasserer: Kirkeværge: Anja Hessellund Jeppesen, Engmosevej 26, 7200 Grindsted Bodil Hirt, Grindsted Landevej 73, 7200 Grindsted Belinda Munk Nyhus, Nollundvej 170, 7200 Grindsted Poul Klarskov, Lamborgvej 10, 7200 Grindsted Kontaktperson: Torben Østergaard Pedersen, Loftvej 31, 7200 Grindsted En ny periode for de valgte menighedsrådsmedlemmer begynder En ny valgperiode på 4 år har taget sin begyndelse i Grindsted Menighedsråd, og det sætter gang i spekulationerne om, hvordan arbejdsopgaverne skal gribes an og hvordan forventningerne om fremtiden kunne se ud. Konstitueringen på de faste poster blev som følger: Formand: Per Langvad Næstformand: Kamma Nielsen Kirkeværge: Kirsten Revsbech Kasserer: Ole Søbye Kontaktperson: Lone Ovesen Derudover er der nedsat udvalg og fundet udvalgsformænd, der skal fungere i det daglige arbejde. Som én af de første opgaver for det nye menighedsråd bliver det, at gennemgå en del vedtægter, som skal danne ramme om de regler, udfordringer og begrænsninger menighedsrådet beslutter sig til, at såvel enkeltfunktionerne som udvalgene skal arbejde under. Udvalgsformændene må så være garanter for, at processen med at ændre gamle projekter eller gennemføre nye føres i menighedsrådet på en sober måde, så hele rådet kan få et ejerskab til det kirkelige arbejde. (fortsættes næste side) 5

6 Grindsted Nollund Urup Der sker hele tiden en kontinuerlig udvikling i det daglige arbejde med menighedsrådet, således også en udvikling, der fortsætter ind i den nye valgsamling. Men med ny besætning i menighedsrådet kommer der også nye tanker for, hvad man skal beskæftige sig med. Derfor vil rådet komme til at behandle og debattere forslag til nye kerneområder, som man ønsker integreret som en del af kirkens arbejde. Det bliver en stor udfordring for et råd, der består af 17 personer (incl. 4 præster), men jeg håber og tror, der er stor velvilje til at lytte til alle parter, så alle kan få et ejerskab til de tanker og ideer, der lægges på bordet. For netop opnåelse af ejerskab til nye projekter er det, der giver næring til projektets fortsatte eksistens. Og det er jo i bund og grund det, vi stræber efter: At skabe kvalitet i de nye tiltag og at skabe kontinuitet, så tiltagene ikke forsvinder ud i den blå luft - eller som igen bliver erstattet af andre tiltag. Sagt med andre ord: At skabe forandring uden at skabe forringelse. Hvis ikke forandring skaber forbedring, er det vigtigt, at forandring skaber nye muligheder og anskuelsesvinkler. Der vil blive tale om at skabe nye projekter, og der bliver tale om projektønsker, der ikke vil se dagens lys. At søsætte et projekt koster altid penge enten i form af direkte udgifter eller i form af arbejdsrelaterede resurser, og med en stram økonomi, må vi se frem til en periode, hvor økonomien vil være en stærk medspiller i gamet. Menighedsrådet ønsker alle et godt nytår. Per Langvad Kirkegården afspejler samfundet Provst i Silkeborg Elof Westergaard vil tirsdag d. 19. marts kl fortælle om kirkegårde og gravminder. Det kan umiddelbart lyde som et trist emne, men det er ikke tilfældet. Kirkegården er ganske vist stedet, hvor vi begraver vores døde, men samtidig er kirkegården et spejl af det samfund, vi lever i. Hvad viser spejlet så i dag? Hvad kendetegner dansk kirkegårdskultur i 2013? Hvad er særligt bevaringsværdigt i vores tradition, og hvordan tegner udviklingen sig? Disse spørgsmål er Elof Westergaard kompetent til at besvare, idet han dels er søn og barnebarn af stenhuggere, dels er formand for Foreningen for Kirkegårdskultur og sidst men ikke mindst har skrevet en lang række artikler indenfor emnet samt udgivet bogen Sten over Muld (2010), der netop handler om gravminder. Arrangementet holdes i kirkehuset. Der er gratis entré. Kaffe og kage kan købes. Alle er velkomne! Grindsted Menighedsråd 6

7 Mødekalender - januar-marts 2013 Annoncer Stof til næste nummer af Kirkebladet (april-maj 2013) indleveres skriftligt til kordegnekontoret, Kirkegade 22, senest den 25. februar. Indre Missions Samfund i Grindsted Formand: Leif Lund, Ribersvej 156, tlf Missionshuset: Solvej 1. Januar: Fredag den 4. kl : Nytårsfest v/ Rene Brorson, Grejsdalens Efterskole. Tirsdag den 8. - Søndag den 13.: Evang. Alliances Bedeuge. Torsdag den 14. kl : Seniortræf v/missionær Bjarne Hvidbjerg, Varde. Onsdag den 23. kl : Møde v/ missionær Bjarne Hvidbjerg, Varde: Kristen i hverdagen - Bibelbrug. Lørdag den 26. kl : Kredsbibelkursus i Bække Missionshus v/villy Sørensen, Hammel. Februar: Onsdag den 5. kl : KLF Kirke & Medier afholder møde og generalforsamling. Tale v/gen.sekr. Michael A. Laursen. Søndag den 10. kl : Fastelavnsgudstjeneste og Kirkefrokost i Kronen med tøndeslagning. Torsdag den 14. kl : Seniortræf v/ Steen Søvndal. Onsdag den 27. og torsdag den 28.: Kvindestævne i Vorbasse Missionshus. Marts: Mandag den 4. kl : Generalforsamling i KFUM s Soldatervenner v/ soldaterhjemsleder Ester Kofoed, Fredericia. Fredag den 8. kl : Fællesspisning. Møde for alle aldre m/lars Kristensen, Harboøre. Torsdag den 14. kl : Seniortræf v/ pastor emeritus Mogens Jensen. Tirsdag den 19. kl : Børn og Gud aften i Kronen v/leif Andersen. Fredag den 29.: Tour de Langfredag. Særskilt program. Mangler du kørelejlighed så kontakt: Annette og Leif Lund, tlf Den jyske smed v. Kurt Oehlenschläger Vand - Varme - Sanitet - Blik Trehøjevej 15 - Tlf Ulvetime Velkommen til Ulvetimegudstjeneste i Grindsted Kirke - en børnegudstjeneste i børnehøjde. Børn, forældre og bedsteforældre og alle andre er velkomne. Onsdag d. 16. januar kl Onsdag d. 20. marts kl GRINDSTED BEGRAVELSESFORRETNING Britta og Gudmund Rønbergs eftf. v/ Hanne og Evald Madsen Borgergade 21 - Tlf Ønskes det kan alle aftaler træffes i Deres hjem

8 Mødekalender - januar-marts 2013 N. LAURIDSEN & SØN aut. el-installatør Vestergade 138 Tlf JENS CHR. ANDERSEN Jorden Rundt Grindsted Tlf Alt i Autoreparationer Salg af brugte biler Bibelkredse Bibelkredsene mødes typisk de onsdage, hvor der ikke er møde. Stedet er private hjem, hvor man ud fra bibeltekster eller personlige oplevelser snakker om, hvad det vil sige at være en kristen. Ønsker du at være med, så kontakt Leif Lund, tlf Søndagsskolen Har du lyst til at være med, så mød op eller kontakt Erik Bundgaard, tlf IMU Indre Missions Unge er for alle fra 8. klasse og op efter. Kontakt: Martin Pedersen, tlf Grindsted Gospel Kids Grindsted Gospel Kids samles hver torsdag kl Gospel Kids er børnekor, hvor man synger med hele kroppen, og er for alle børn fra 1. klasse og opad. Kontakt: Tove Søndergaard, tlf Grindsted Juniorklub Juniorklubben er for alle unge, der går i 5. til 8. klasse. Klubben er et åbent fællesskab i sjov og alvor, hvor vi bl.a. går på opdagelse i Bibelen, synger, snakker om, hvordan det er at være teenager. Vi samles normalt fredag aften. Kontakt: Martin Pedersen, tlf Danmission Evt. henv. til Else og Frede Kofoed, Sverrigsvej 9, tlf Korshærskredsen Tirsdag den 8. januar kl : Møde. Sted bekendtgøres internt. Søndag den 20. januar: Kirkefrokost i Kirkehuset efter gudstjeneste i Grindsted kirke. Efter frokosten vil korshærspræst Inge Pilgård Thomsen, Fredericia fortælle om arbejdet. Tirsdag den 5. februar: Møde. Sted bekendtgøres internt. Evt. henv. til Anna Marie Nielsen, tlf KFUM & KFUK i Grindsted Kontaktpersoner: Brian Amorsen, tlf Torben Svendsen, tlf KFUM s mandeklub mødes hver anden mandag i kælderen på Ungdomsgården. Henvendelse til en af de ovenstående. KFUM s Soldatermission, Kreds 9 - Grindsted Afholder ordinær generalforsamling i Kronen, Solvej 1, mandag den 4. marts kl Dagsorden iflg. lovene. Soldaterhjemsleder Ester Kofoed, Fredericia fortæller om arbejdet. Kontaktperson: Villy Møberg, tlf Café Jydepotten er et socialt, alkohol- og narkofrit værested for borgere i Billund kommune, Borgergade 38, tlf Værestedet hører under KFUM s Sociale Arbejde i Danmark. Åbent mandag-fredag 9-16, tirsdag tillige 16-21, lørdag og søndag Opbevaring af møbler og bohaver Vi flytter overalt i lukket vogn. - også små flytning. Al slags kørsel. Container udlejning. Uforpligtende tilbud gives.

9 Mødekalender - januar-marts 2013 Fredagstræf Fredagstræf er familiearbejde ud fra Folkekirken. Alle aldre er velkommen - vi mødes i Kirkehuset, Kirkegade 22, Grindsted. For de der ønsker (og er tilmeldt) er der fællesspisning kl man kan også vælge at komme til selve arrangementet kl (uden tilmelding). Efter de muligheder og ressourcer, den enkelte har, skiftes vi til at stå for aftnerne, som kan være foredrag, film, sang, tema-aftner mm. Varmt velkommen til alle. Tilmelding til fællesspisning senest onsdagen før Kontaktpersoner: Grethe og Arne Nielsen, Grindsted FDF Puslinge (børnehaveklasse) mandag kl og 2. tumlinge (1. og 2. klasse) mandag kl og 2. pilte (3. og 4. klasse) tirsdag kl Væbnere (5-8. klasse) torsdag kl Seniorer (fra 9. klasse) torsdag kl Elevorkester efter aftale. Orkestret øver mandag kl på gymnasiet. FDF-møderne foregår i Enghuset, Sydtoften 30, tlf Evt. henv. til kredsleder Lene Wittorff, tlf De grønne pigespejdere Spirerne: Bhv.klasse - 1. klasse. Onsdag kl Grønsmutterne: klasse. Onsdag kl Spejderne: klasse. Onsdag kl Seniorspejderne: fra 8. klasse. Onsdag kl Alle spejdermøderne foregår i Enghuset, Sydtoften 30, tlf Evt. henv. til gruppeleder Annette Nissen, tlf , Grindsted - Tlf Aastvej 10B Billund / www. bogetorp.com Mission Afrika har brug for din støtte i arbejdet med uddannelse, omsorg, forkyndelse og udveksling i Vestafrika og i Mellemøsten. Sorg & Savn for voksne Det er smertefuldt at miste en, man holder af, og livet er pludselig for altid forandret. Derfor gælder det om at finde en måde, man kan overkomme hverdagen på. I Kirkehuset i Grindsted er der mulighed for at møde ligestillede - den 2. onsdag i hver måned kl Repræsentanter fra menighedsrådene vil altid være til stede, og oftest vil der også være en præst til stede. Alle er velkomne! Tilmelding ikke nødvendig. Menighedsrådene i Grindsted og Nollund-Urup Tømrervej 10 B Varde. Tlf

10 Grindsted Nollund Urup En aften om Shakespeares Hamlet Der er én dansker, som er mere verdensberømt end H.C. Andersen, Søren Kierkegaard og Michael Laudrup tilsammen, men han er bare en figur i et gammelt teaterstykke, nemlig Shakespeares Hamlet. Shakespeare opfandt ikke Hamlet, som ifølge Saxo var en jysk prins ved navn Amleth, og efter al sandsynlighed har Shakespeare aldrig sat sine ben i Danmark, så hvorfor fattede han interesse i figuren, og hvad gjorde han ved det gamle sagn, da han skrev sin tragedie om Hamlet? Disse spørgsmål vil lektor ved Præstehøjskolen i Løgumkloster Benny Grey Schuster forsøge at besvare. Schuster formidler sin viden på en meget levende måde. Schuster vil også fortælle om, hvordan Hamlet blev en af verdens-litteraturens største helte, der i visse perioder af Europas historie kunne måle sig med Jesus i betydning, og hvordan han sidenhen i løbet af det 20. århundrede blev forvandlet til en skurk. Svaret på, hvordan dette kunne ske, hænger tæt sammen med kristendommens historie i samme tidsrum. Tid og sted: Onsdag d. 30. januar kl på Grindsted Gymnasium (lige overfor Magion). Gratis entré. Kaffe/kage kan købes. Alle er velkomne! Grindsted Gymnasium & Menighedsrådene i Grindsted, Nollund og Urup. Vielsesaftener Er I brudepar i løbet af 2013 og begynder festen i kirken? Kom til 3 vielsesaftener i foråret, tirsdag d. 12. marts, tirsdag d. 2. april og tirsdag d. 16. april. I får en grundig gennemgang af kirkens ritual i kirken og får derefter en let anretning og et relevant input til livet med hinanden i ægteskabet. Aftenerne er gratis. Henvendelse og yderligere information: Sognepræsterne: Susanne Østbjerg, Vorbasse og Skjoldbjerg, tlf el. Jørgen Johansen, Hejnsvig og Vesterhede, tlf el. Steen Søvndal, Grindsted og Nollund / Urup, tlf el. Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp Søndag den 10. marts 2013 er der atter indsamling i Grindsted sogn i forbindelse med Folkekirkens Nødhjælp. Jeg håber, at mange bakker op om dette fælles mål: at samle så mange penge ind til verdens fattige som muligt, siger indsamlingsleder i Grindsted sogn Kamma Nielsen. Så meld dig som indsamler hos Kamma Nielsen Sverrigsvej Grindsted. Tlf eller på mail: 10

11 Påskekoncert i Grindsted Kirke Palmesøndag d. 24. marts kl Martin Alfsen: 7 døgn i Jerusalem - rytmisk påskepassion for dobbeltkor, 9 solister og band. Dirigent Erik Linow De to voksenkor ved Vor Frelsers kirke i Vejle, Vor Frelsers kirkes Ungdomskor og The United Saviour Singers, samt Grindsted Kirkes Pigekor, fremfører palmesøndag 2013 det store rytmiske påskeoratorium 7 døgn i Jerusalem. Norske Martin Alfsen s påskepassion i rytmisk stil, 7 døgn i Jerusalem, gennemspiller i 25 satser hele påskens begivenheder om Jesu lidelse og død - og glædelige og triumferende opstandelse. Det mere end en time lange værk har i de seneste år fået en sensationel opmærksomhed herhjemme, fordi det er musik der går lige til hjertet med varme og iørefaldende melodier. Og det er musik med smukke og storslåede korsatser. Hele værket er gennemsyret af solisternes dramatiserende sange, næsten altid i samspil med korene. Stykket er skrevet for dobbeltkor, så der sine steder bliver tale om 8 stemmige forløb. Musikken trækker på inspiration fra genrer som musical, gospel og traditionals, men indeholder også effektfulde rytmisk livlige satser og flotte Bachlydende fuga- og recitativsatser. Uagtet inspirationen fra forskellige genrer, er der en fin helhed over værket. Besætningen er for 9 solister, som hovedsolister synger bl.a. Tuan Minh Hoang, Anette Mouritsen og Benjamin Hougaard. Ligeledes medvirker bandet Himmelblå fra Århus. Organist ved Vor Frelsers Kirke i Vejle, Erik Linow, har indstuderet værket med korene (dog ikke med Grindsted Kirkes pigekor, som organist Jens Erik Kristensen har stået for) og orkesteret, og dirigerer også værket palmesøndag, i hjemkirken om eftermiddagen og om aftenen her i Grindsted Kirke. Se også ugeavisen og dagspressen for mere information, når vi nærmer os koncerten! Glæd jer til at komme og opleve et stort værk med mange aktive sangere og musikere! Grindsted Kirke Tour de Langfredag fredag d. 29. marts kl Pilgrimstur på cykel eller i bil Jesu Kristi lidelseshistorie læses Bøn, andagt og stilhed i omegnens kirker Forfriskninger til Tour-deltagerne Pizza i Kronen ca. kl. 18. Derefter lovsang med rytmisk musik. Nærmere program følger. Arr: Kirkelig ungdomsforeninger i Grindsted, Hejnsvig og Løvlund. Henvendelse: Sognepræsterne Jørgen Johansen ( / eller Steen Søvndal ( / 11

12 Grindsted Nollund Urup Entre 80 kr. Der var så dejligt ude på landet Foredrag tirsdag d. 8. januar. kl i Kirkehuset i Grindsted, Kirkegade 22. Foredragsholder er journalist, forfatter og foredragsholder Helle Juhl. Der er en første bondegård i de fleste menneskers liv. Den man voksede op på. Den man besøgte som feriebarn. Eller den, man sammen med de andre fra lilla stue tog på udflugt til. Anderledes kan det ikke være i et land, hvor der for et par generationer siden var næsten en kvart million landbrug. I dag er de fleste landbrug forsvundet. Helle Juhl levendegør i sine bøger og foredrag i ord og billeder menneskeskæbner, livsvilkår og normer fra gruekedlernes og selvbindernes tid. Minderne myldrer frem ved gensynet med mormors bryggers og morfars radrenser. Er det virkelig så længe siden...? Foredraget tager dig i ord og billeder - og på godt og ondt - med tilbage til et Danmark af i går. Lidt om foredragsholderen: Helle Juhl er uddannet som journalist i I de senere år er hun begyndt at skrive bøger og debuterede i 2008 med Husbestyrerinde søges...ni kvindefortællinger fra det 20. århundrede (Gyldendal). I 2010 udkom Der er så dejligt ude på landet - en billedkrønike fra det 20. århundredes bondeland. Privat holder Helle Juhl til i 6091 Happiness/Bjert, hvor hun trives bedst i gummistøvler og elsker at hyppe kartofler. Der er gratis adgang, og kaffe/te med brød kan købes. 12

13 Evangelisk alliance bedeuge 2013 At vandre med Gud Den januar i Grindsted Der indbydes til bøn, sang og samvær følgende dage: Tirsdag d. 8. januar kl : Stillegudstjeneste i Grindsted Kirke, Kirkegade. Derefter samvær på KFUM & KFUK, Østergade 16. Onsdag d. 9. januar kl : Indre Mission. Kronen, Solvej 1. Torsdag d. 10. januar kl : MyChurch Ungdomsgården, Østergade 16. Fredag d. 11. januar kl : Familiebedeaften, Gospel Kids medvirker. Ungdomsaften umiddelbart efter fra kl Søndag d. 13. januar kl : Fakkeltog med start på Torvet. Vi går rundt i byen og slutter ved Grindsted Kirke. Kaffen er gratis. Hver aften vil der blive samlet ind til Bibellæserringens satsning på at udvikle en internetbaseret vejledning til den daglige bibellæsning. Evangelisk alliance er en uge, hvor der hele verden over, i de forskellige kirker, bedes over de samme emner. Bedeugen er også en lejlighed til at besøge de forskellige menigheder i byen og få hilst på hinanden. Hjertelig velkommen. Maraton - uden ømme muskler! Men muligvis opdages der andre ømme steder, når vi til januar går i gang med Bibelmaraton. Lad det komme an på en prøve! Træning inden er ikke nødvendig. Bibelmaraton består i en læsning af hele Bibelen - lige fra historierne om skabelsen og de første tider til fortællingen om de sidste tider og den nye himmel og nye jord. Undervejs vil maratonen byde på dramatik og krigshistorie, romantik og kærlighed, opbyggelighed og sammenbrud samt ikke mindst følgeskab med Jesus fra fødsel gennem lidelse og død til opstandelse. Vi skal også leve med i den unge kirkes glæder og sorger, samt følge apostlen Paulus på hans vandring gennem Middelhavsegnene. Bibelmaratonen begynder i Grindsted Kirke tirsdag den 29. januar kl , hvor alle vi fire sognepræster medvirker. Herefter mødes gruppen hver fjortende dag samme tid og sted, indtil vi forhåbentlig sammen når i mål i februar Ved hvert møde fortæller en af os præster om det, der skal læses hjemme til næste gang, ligesom der er mulighed for at stille spørgsmål til det allerede læste. Man kan sagtens følge med, selvom man indimellem skulle blive forhindret i at deltage, og man forpligter sig ikke til hele forløbet. Det eneste, der kræves, er nysgerrighed og læselyst, samt en Bibel - helst den autoriserede udgave fra Haves en sådan ikke, finder vi også ud af det. Vi præster glæder os til at løbe sammen med jer! Hvis I ønsker yderligere information, er I meget velkomne til at kontakte en af os. Lilian Høegh Tyrsted, Steen Frøjk Søvndal, Egil Hvid-Olsen, Bodil Raakjær Jensen 13

14 Grindsted Nollund Urup Meddelelser Indsamlinger i Grindsted Kirke i januar-marts 2013: 1/1 Det danske Bibelselskab 20/1 Kirkens Korshær 2/2 KLF - Kirke & Medier 10/2 Danmarks folkekirkelige Søndagsskoler 17/2-20/3 Folkekirkens Nødhjælp 31/3-1/4 KFUM & K Indsamlet i Grindsted Kirke i oktober - november 2012: 28/10-4/11 DSUK 641,50 11/11 KFUM s Sociale arbejde i Billund Kommune 505,00 Sognet 838,50 I alt 1.985,00 Menighedsrådsmøder: Grindsted menighedsråd Torsdag den 10. januar, torsdag den 7. februar og torsdag den 7. marts, alle dage kl Dagsorden og efterfølgende udskrift af beslutningsprotokollen kan afhentes på kordegnekontoret. Nollund-Urup menighedsråd 5. februar kl hos Torben Østergaard, Loftvej 31, 7. marts (fællesmøde) i Kirkehuset, Kirkegade 22. Gudstjenester på plejehjem Plejecentret, Nygade Afholdes tirsdage kl Den 15. jan.: Steen Søvndal Den 29. jan.: Egil Hvid-Olsen (altergang) Den 12. feb.: Bodil Raakjær Jensen Den 26. feb.: Steen Søvndal (altergang) Den 12. marts: Bodil Raakjær Jensen Den 26. marts: Steen Søvndal NB. Nadvergudstjeneste i Grindsted kirke kl Plejecentret, Fynsgade Afholdes onsdage kl Den 2. jan.: Karin Rahbek-Engmarksgaard, Blåhøj (altergang) Den 16. jan.: Steen Søvndal, Grindsted Den 30. jan.: Egil Hvid-Olsen, Grindsted (altg.) Den 13. feb.: Jørgen Johansen, Hejnsvig Den 27. feb.: Lilian Tyrsted, Grindsted (altg.) Den 13. mar.: Karin Rahbek-Engmarksgaard, Blåhøj Den 26. mar.: Steen Søvndal, Grindsted NB. Tirsdag nadvergudstjeneste i Grindsted kirke kl Omsorgscentret, Sydtoften Afholdes 2. og 4. torsdag i måneden kl Den 12. jan.: Bodil Raakjær Jensen Den 24. jan.: Egil Hvid-Olsen (altergang) Den 14. feb.: Steen Søvndal Den 28. feb.: Lilian Tyrsted (altergang) Den 14. mar.: Egil Hvid-Olsen Den 26. mar.: Steen Søvndal NB. Nadvergudstjeneste i Grindsted kirke kl Anderledes gudstjenester Menighedsrådet i Nollund og Urup har i fællesskab med præsterne besluttet at arrangere nogle gudstjenester, der i større eller mindre grad varierer fra den traditionelle højmesse. Dog vil den traditionelle gudstjenesteform stadig være den mest udbredte. Steen Frøjk Søvndal vil i foråret i højere grad end normalt medinddrage menigheden i gudstjenesten, bl.a. i form af lægmandslæsninger. I februar vil der være to særlige gudstjenester: Søndag d. 3. februar kl i Urup Kirke vil Egil Hvid-Olsen være præst ved en dialoggudstjeneste, der blandt andet inddrager kyndelmisse. Prædikenen vil ikke være en enetale, men skulle gerne udvikle sig til en dialog mellem præst og kirkegængere. For at det skal lykkes, kræver det, at der kommer nogle, der har mod på at deltage i samtalen. Søndag d. 24. februar kl i Nollund Kirke vil gudstjenesten blive skiftet ud med ca. ½ times aftensang. Ved denne lejlighed vil der ikke blive prædiket. Til gengæld vil der blive sunget en del salmer og læst nogle bibeltekster. Desuden vil organisten spille lidt flere stykker musik end normalt. Der er altså tale om en meditativ form for gudstjeneste. Præster og menighedsråd i Nollund-Urup

15 Kirkelig vejviser Fødsel: Anmeldes af jordemoderen til Kirkekontoret i bopælssognet. Dåb: Bestilles på kordegnekontoret, hvor navn og faddere indskrives. Kordegnen henviser derefter til samtale med den præst, som forretter gudstjenesten den dag, dåben skal finde sted. Bryllup: Der træffes aftale om tid og sted på kordegnekontoret, hvor også dåbsattester og prøvelsesattest afleveres. Herefter henvises til samtale med den præst, der skal foretage vielsen. Dødsfald og Begravelse: Henvendelse om begravelse/bisættelse rettes til kordegnekontoret. Derefter aftales nærmere om begravelsen/bisættelsen med den præst, der skal foretage den. Attester: Alle henvendelser om attester efter kirkebøgerne rettes til kordegnen. Menighedsrådsformænd: Grindsted: Per Langvad, Dalsøvej 5, Tlf Nollund-Urup: Anja H. Jeppesen, Engmosevej 26. tlf Adresser: Sognepræst Lilian Høegh Tyrsted (kbf) Kirkegade 5 Tlf Mail: Træffes ikke fredag. Sognepræst Steen Søvndal Åhavevej 2 Tlf Mail: Træffes ikke mandag. Sognepræst Egil Hvid-Olsen Østerbrogade 18 Tlf Mail: Træffes ikke fredag. Sognepræst Bodil Raakjær Jensen Rolighedsvej 10, 7430 Ikast Tlf Mail: Træffes ikke mandag. Kordegne Ejnar Kudsk, Karen-Margrethe Christensen og Ingerlise Lindhardt Kordegnekontoret Kirkegade 22 - Tlf /fax Mandag-fredag kl Tors. tillige: Lørdag kl (kun tlf.) Organister: Grindsted, Nollund og Urup: Jens Erik Kristensen, tlf Anne-Kathrine Højgaard Johansen Tlf , Kirketjenere: Grindsted: Per Philipsen, Birgitte Vandborg, Lone Degn og Sonja Søgaard. Tlf Nollund: Kirkeassistent Frits Sander Petersen Tlf Urup: Kirketjener Irene Hauge Tlf Kirkesanger Tommy Nielsen Tlf Gravere: Grindsted, Nollund og Urup: Kirkegårdsleder Annagrete Nielsen Kirkegade 22 - Tlf Træffes: Mandag-fredag kl Tors. tillige: Lørdag efter aftale. 15

16 Bladet udgives af: Menighedsrådene i Grindsted og Nollund/Urup Redaktion: Lone Ovesen (ansv.) Per Langvad, Thomas Jakobsen, Bodil Hirt og Poul Madsen Annoncer: Kordegnekontoret Kirkegade Grindsted tlf Grafisk: Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A S Information Stille hverdagsgudstjeneste i Grindsted Kirke hver tirsdag aften kl ca Kirkebilen: Kører til alle gudstjenester i Grindsted Kirke og til Seniortræf. Medtager kørestole (også i liftbus) og kan benyttes gratis. Ring til bestillingskontoret tlf Gudstjenester januar - marts 2013 Grindsted Nollund Urup 1. januar Nytårsdag Egil Hvid-Olsen 6. januar Helligtrekonger Steen Søvndal Lilian Høegh Tyrsted 13. januar 1. s. e. H3K Bodil Raakjær Jensen Kor Egil Hvid-Olsen 16. januar Steen Søvndal Ulvetime 20. januar Sidste s. e. H3K Steen Søvndal Kirkefrokost Bodil Raakjær Jensen 27. januar Septuagesima 3. februar Seksagesima 10. februar Fastelavn Egil Hvid-Olsen Kor Steen Søvndal Steen Søvndal Rytmisk gudstjeneste Lilian Høegh Tyrsted Egil Hvid-Olsen Dialoggudstjeneste Steen Søvndal Kor Bodil Raakjær Jensen Kirkefrokost 17. februar 1. s. i fasten Bodil Raakjær Jensen Steen Søvndal 24. februar 2. s. i fasten Egil Hvid-Olsen Kor Egil Hvid-Olsen Aftenssang 3. marts 3. s. i fasten Steen Søvndal Lilian Høegh Tyrsted 10. marts Midfaste Egil Hvid-Olsen Kor Steen Søvndal 17. marts Lilian Høegh Tyrsted Egil Hvid-Olsen Mariæ Bebudelse Steen Søvndal Rytmisk Gudstjeneste 20. marts Steen Søvndal Ulvetime 24. marts Palmesøndag Steen Søvndal Kor Bodil Raakjær Jensen 26. marts Steen Søvndal Pensionistgudstjeneste 28. marts Skærtorsdag Egil Hvid-Olsen Steen Søvndal 29. marts Langfredag Lilian Høegh Tyrsted Egil Hvid-Olsen 31. marts Påskedag Steen Søvndal Kor Bodil Raakjær Jensen 1. april 2. påskedag Egil Hvid-Olsen Steen Søvndal 7. april 1. s. e. påske Egil Hvid-Olsen Konfirmation Lilian Høegh Tyrsted

irkebladet Forandring fryder... eller? Brug for en hjælpende hånd - s. 3 Danske Kirkedage i maj - s. 4 Nr. 2 4-5 2013

irkebladet Forandring fryder... eller? Brug for en hjælpende hånd - s. 3 Danske Kirkedage i maj - s. 4 Nr. 2 4-5 2013 irkebladet KGrindsted Nollund Urup Nr. 2 4-5 2013 Grindsted Kirkes 90-års jubilæum: s. 2 Ny bladredaktion: s. 3 Kirketjener går på efterløn: s. 8 Præsentation af den nye kirketjener: s. 9 Soldatervennefest:

Læs mere

irkebladet Det dufter lysegrønt af græs Lyst til at synge i kor? - s. 2 og 3 Konfirmandgensyn - s. 3 Nr. 3 06-08 2012

irkebladet Det dufter lysegrønt af græs Lyst til at synge i kor? - s. 2 og 3 Konfirmandgensyn - s. 3 Nr. 3 06-08 2012 irkebladet KGrindsted Nollund Urup Nr. 3 06-08 2012 Talentfuld familie optræder i Grindsted Kirke: s. 4 Bondesønnens mareridt: s. 8-9 Sommerudflugt: s. 9 Seniorudflugt: s. 10 Det dufter lysegrønt af græs

Læs mere

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Adresse: Kronen, Solvej 1, 7200 Grindsted Mere info: www.grindsted.indremission.dk eller søg Kronens side på facebook JANUAR Evangelisk

Læs mere

irkebladet Hvem var Skt. Hans? Flugten fra DDR - s. 8 Hvad siger biskoppen - s. 4 Grindsted Sogn Nr. 3 06-08 2011

irkebladet Hvem var Skt. Hans? Flugten fra DDR - s. 8 Hvad siger biskoppen - s. 4 Grindsted Sogn Nr. 3 06-08 2011 irkebladet KGrindsted Nollund Urup Grindsted Sogn Nr. 3 06-08 2011 Senior/ældreudflugt: s. 2 Ny organist ansat: s.3 Konfirmandgensynsdag: s. 3 Hvem var Skt. Hans? Foto: Mads Laumann, www.farvetjenesten.dk

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

irkebladet Tanker i en konfirmationstid en forårstid en påsketid Evangeliet i følge Bob - s. 9 Korkoncert - s. 4 Nr. 2 04-05 2012

irkebladet Tanker i en konfirmationstid en forårstid en påsketid Evangeliet i følge Bob - s. 9 Korkoncert - s. 4 Nr. 2 04-05 2012 irkebladet KGrindsted Nollund Urup Nr. 2 04-05 2012 Ny præst i Grindsted Sogn: s. 3 + 8 Sorg & Savn for voksne: s. 7 Nyt fra kirkegårdsudvalget: s. 9 Tour de Langfredag: s. 10 Tanker i en konfirmationstid

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

irkebladet Børnenes hovedstad begynder med B Willy Egmose Trio - s. 12 Familiegudstjeneste - s. 4 Nr. 4 9-10 2013

irkebladet Børnenes hovedstad begynder med B Willy Egmose Trio - s. 12 Familiegudstjeneste - s. 4 Nr. 4 9-10 2013 irkebladet KGrindsted Nollund Urup Nr. 4 9-10 2013 Sygehuspræst fortæller: s. 3 Det nye alterbord og kortæppe: s. 4-5 Studiekreds om Søren Kierkegaard: s. 6 Tangentspilleren Film- og debataften: s. 10

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

irkebladet Tiggerens plads Grindsted Sogn Nr. 2 03-04 - 2011 Nyt kirkeligt velsignelsesritual:

irkebladet Tiggerens plads Grindsted Sogn Nr. 2 03-04 - 2011 Nyt kirkeligt velsignelsesritual: irkebladet KGrindsted Nollund Urup Grindsted Sogn Nr. 2 03-04 - 2011 Nyt kirkeligt velsignelsesritual: s.3 Tour de Langfredag: s. 4 Foredrag om de kongelige juveler: s. 8 Sangaften i Nollund Kirke: s 10

Læs mere

irkebladet Søren Kierkegaard 200 år TEMA: Unge frivillige i udlandet Koncert med Baggårdsbandet - s. 13 Nr. 3 6-8 2013

irkebladet Søren Kierkegaard 200 år TEMA: Unge frivillige i udlandet Koncert med Baggårdsbandet - s. 13 Nr. 3 6-8 2013 irkebladet KGrindsted Nollund Urup Nr. 3 6-8 2013 Senior/ældreudflugt: s. 3 Sommerkoncert CANTUS BRATISLAVA: s. 4 Kierkegaard studiekreds: s. 6 Foredrag om Esbjerg Evangeliet: s. 6 Guidet gudstjeneste:

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

irkebladet Fornemt besøg i Grindsted Besøg af Massoud Fouroozandeh - s. 6 Menighedsrådsvalg s. 10-13 Nr. 4 09-10 2012

irkebladet Fornemt besøg i Grindsted Besøg af Massoud Fouroozandeh - s. 6 Menighedsrådsvalg s. 10-13 Nr. 4 09-10 2012 irkebladet KGrindsted Nollund Urup Nr. 4 09-10 2012 Ny organistassistent: s. 3 Lynkursus i PR: s. 3 Ny præst: Bodil Raakjær Jensen: s. 4 Kirkens Korshærs 100-års jubilæum: s. 5 Præsentation af lister der

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Der er lys forude. irkebladet. Søren Ulrik Thomsen - s. 8. Kristendomskursus - s. 6. Nr. 1 01-03 2014

Der er lys forude. irkebladet. Søren Ulrik Thomsen - s. 8. Kristendomskursus - s. 6. Nr. 1 01-03 2014 irkebladet KGrindsted Nollund Urup Nr. 1 01-03 2014 Aftensang i Urup Kirke... s. 3 Generation Y... s. 4 To fastelavnsgudstjenester og tøndeslagning... s. 5 Er gudstjenesten uforståelig?... s. 6 Historien

Læs mere

irkebladet Himmelsk mystik og skønhed Kom og hør Thyra Frank - s. 8 Sigurd kommer til byen - s. 3 Grindsted Sogn Nr.

irkebladet Himmelsk mystik og skønhed Kom og hør Thyra Frank - s. 8 Sigurd kommer til byen - s. 3 Grindsted Sogn Nr. irkebladet KGrindsted Nollund Urup Grindsted Sogn Nr. 1 01-02 - 2011 Koncert med Trio 818: s. 2 Med farfar i den store krig: s. 4 Hospice som en valgmulighed: s. 8 Foredrag med ikonmaler: s 9 Himmelsk

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At rejse med telt. Nu har jeg efterhånden været pensionist i 10 år! Så må det vel være

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

I regnbuens tegn. irkebladet. De 9 Læsninger - s. 3 Sogneudflugt til Slesvig - s. 6. Nr. 5 11-12 2013

I regnbuens tegn. irkebladet. De 9 Læsninger - s. 3 Sogneudflugt til Slesvig - s. 6. Nr. 5 11-12 2013 irkebladet KGrindsted Nollund Urup Syng julen ind i Nollund Kirke... s. 3 Filmforevisning og debatpanel om demens...s. 4-5 Alle Helgens Mindegudstjeneste... s. 5 Højskoleformiddage i Kirkehuset... s. 11

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

De fleste tilbud foregår i Kirkecenteret, Rådhusstrædet 15, Ikast

De fleste tilbud foregår i Kirkecenteret, Rådhusstrædet 15, Ikast De fleste tilbud foregår i Kirkecenteret, Rådhusstrædet 15, Ikast Tirsdage: Kl. 19.00-20.30: mødes juniorer, der går i 4., 5. og 6. klasse til Klub 456. De holder til i kælderen Torsdage: Kl. 9.30-11.00:

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Susanne Madsen tlf. 97 46 81 49 el. 26 36 81 49 mail: organist.madsen@mail.tele.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Susanne Madsen tlf. 97 46 81 49 el. 26 36 81 49 mail: organist.madsen@mail.tele.dk Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail: aaserobert@gmail.com Kirkeblad Britta Sunesen tlf.

Læs mere

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby IMPULS Marts - april 2012 Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby Valby AT TAGE PÅ FERIE Den sidste uge i januar havde vi muligheden for at tage på ferie. Og jeg, Anders, tror at de fleste af os kobler ordet

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Folkekirken i Gladsaxe kom indenfor! Spaghetti-gudstjeneste Søborgmagle Kirke... 1 Første gang: onsdag den 27. august kl. 17.30 Kirkerne i Gladsaxe kommune prøver

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24.

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24. Søndag d. 7. december: 2.søndag i advent kl.10.00: Højmesse (ingen dåb): De ni læsninger: Jørn Balle Larsen Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december: kl.10.00: Dåbsgudstjeneste: Jørn Balle Larsen

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Programlægning: Bestyrelsen: Hjemmeside Missionær: og Layout:

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Programlægning: Bestyrelsen: Hjemmeside  Missionær: og Layout: P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten Christensen Formand

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2017

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2017 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2017 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger:

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger: Her bor de... Internetadresser... Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermvestrekirke.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Mail: www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 BETHANIA Indre Mission i Herlev Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 JANUAR - JUNI 2013 1 JANUAR - JUNI 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Program for forårets møder m.m...

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Velkommen! Videbæk Indre Mission. Vi glæder os til at være sammen med dig! Program forår Videbæk Indre Mission 1

Velkommen! Videbæk Indre Mission. Vi glæder os til at være sammen med dig! Program forår Videbæk Indre Mission 1 Velkommen! Vi glæder os til at være sammen med dig! Videbæk Indre Mission Program forår 2014 Videbæk Indre Mission 1 ebæk IM. Send navn og tlf. nr. til Klaus Allerslev tlf. 20 48 74 15 Et levende og varmt

Læs mere

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård Aaby sogns menighedsråd Side 168 Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl. 19.00 i Aaby sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Ansv. Ved mødets begyndelse: Ole Steen Hansen Fraværende:

Læs mere

Program for foråret 2017

Program for foråret 2017 Program for foråret 2017 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! Her i foråret 2017 vil tirsdagsmøderne tage udgangspunkt i emnet Forkyndelse der frigør, som er et af Indre Missions

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkebladet. fire forsætter 1. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: januar, februar og marts 2011

Kirkebladet. fire forsætter 1. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: januar, februar og marts 2011 Kirkebladet Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne, og 2011 tema: fire forsætter 1 Sognevejviseren Kirkebladet for Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne Sognepræst Christian Grund Sørensen Præstegården Esgevej

Læs mere

Kirkenyt marts og april 2014

Kirkenyt marts og april 2014 Kirkenyt marts og april 2014 Kom til koncert med Anne Linnet Tirsdag den 25. marts er der koncert med Anne Linnet. Hør nogle af hendes mest kendte sange og salmer i kirken. Billetter kan købes i kirken.

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon P R Velkommen i Tommerup :: ~ Indre MlSSlon R A M 2 o 1 2 Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen samt et antal ar- \... bejdsgrupper. Bestyrelsen:

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015 Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG Vanløse Frikirke Kirkeblad februar og marts 2016 www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Referat af ordinært menighedsrådsmøde Torsdag den 5. november 2015 kl. 19.30 i Kirkehuset

Referat af ordinært menighedsrådsmøde Torsdag den 5. november 2015 kl. 19.30 i Kirkehuset Haslev Menighedsråd -menighedsrådet Referat af ordinært menighedsrådsmøde Torsdag den 5. november 2015 kl. 19.30 i Kirkehuset Dagsorden: Afbud fra: Bodil Madsen, Stedfortræder: Lone Saraksen Lise Klemmed

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermvestrekirke.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Videbæk Indre Mission

Videbæk Indre Mission Alt mit håb satte jeg til Gud, og han bøjed sig til mig og hørte mit råb, han trak mig op af undergangens grav, op af slam og dynd. Han satte mine fødder på en klippe, og gjorde mine skridt faste, han

Læs mere