irkebladet Glansbilleder Nr en cigarkasse, og hvor drøftelserne under menighedsrådsmøderne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "irkebladet Glansbilleder Nr. 1 1-3 2013 en cigarkasse, og hvor drøftelserne under menighedsrådsmøderne"

Transkript

1 irkebladet KGrindsted Nollund Urup Nr Film- og debat aften om autisme: side 2 Udsmykning i Grindsted kirke, der involverer hele sognet: side 3 Nye menighedsråd: side 4-6 Påskekoncert i Grindsted kirke: side 11 Det var så dejligt ude på landet: side 12 Maraton - uden ømme muskler: side 13 Glansbilleder»Børn og voksne i kærlig krans rundt omkring træet vandre alt under lysenes festlige glans hånd i hånd med hverandre«- det er ordene til en julesang, som stammer fra skuespillet og senere filmen, Nøddebo præstegård. Både sangen og filmen tegner et idyllisk billede af den perfekte jul, hvor mor står i køkkenet, og pigerne tager imod besøg med hjemmebag og blussende kinder. Præstegården emmer af glade og forventningsfulde stemmer inden for, og uden for ligger sneen høj og hvid, sådan som vi mener julen var i de gode, gamle dage. Når jeg på min vej rundt i provstiet taler med ældre og garvede menighedsrådsmedlemmer, kan de fortælle om en svunden tid, hvor et menighedsråds bilag og kvitteringer kunne rummes i en cigarkasse, og hvor drøftelserne under menighedsrådsmøderne foregik i sindig gemytlighed indhyllet i røgen fra cigarer fra samme kasse. Og hvad har disse to situationsbilleder med hinanden at gøre? man kunne vel kalde dem begge glansbilleder på noget, der måske var engang. Billeder, der forherliger en svunden tid, som ikke længere er vores virkelighed. Det er ikke altid, at barndommens jul står mål med voksenlivets faktiske vilkår. Vi kan gribes af stemningen, når vi hører en sentimental julesang, eller duften af andesteg eller brunkager når vores næsebor, men så kan realiteterne melde sig ligeså hurtigt med indkøb, en overfyldt kalender og ender, der skal mødes i en stresset hverdag. (fortsættes næste side) Se side 3 Se side 11

2 Grindsted Nollund Urup Det samme gør sig gældende for det arbejde, der udføres af menighedsrådet. Man kan ikke længere nøjes med en cigarkasse, for der er i de senere år blevet lagt mange administrative byrder på et menighedsråds skuldre. Menighedsrådene har til opgave at sørge for den praktiske drift af kirker og kirkegårde, kirkehus og præsteboliger; de er også arbejdsgiver for kirkens ansatte og lægger budgetter og styrer regnskaber. Det er den ene side af virkelighedens verden. Det er der ikke meget glansbillede ved, men det skal til for at kunne holde vores allervigtigste opgave for øje, nemlig at vi - menighedsråd, kirkens ansatte, præster og ikke mindst: alle kirkens medlemmer - skal være kirke her hos os, det er vores fælles opgave og ansvar. Luther talte om det almindelige præstedømme, og Grundtvig talte om, at vi er Guds hus og kirke nu, bygget af levende stene - i dag taler vi om medejerskab, engagement og involvering. Men sagen er den samme, kristendom er ikke en tilskuerreligion, men en deltager og fællesskabstro. Det gælder ikke bare, når vi hvert fjerde år siger velkommen til et nyt menighedsråd, der skal være med til at sætte kursen for kirken i Grindsted, Nollund og Urup. Men det gælder hver eneste dag, kirkeåret rundt. Grundtvig sagde:»menneske først, kristen så«, og dermed mente han, at man besinder sig på det at være menneske ved også at besinde sig på at være kristen, nemlig gennem kirkegang at udmønte det almindelige præstedømme og på den måde blive tydelige netop som de levende stene. Uanset hvor meget eller hvor lidt kirken og kirkens liv og vækst fylder i vores hverdag, så er det mit ønske for det nye år, at alle kirkens stene, alle kirkens medlemmer her hos os vil tage ejerskab af vores kirke og være med til at fortælle os, hvordan vi skal være kirke både i det daglige liv, og når kirken danner ramme om vigtige begivenheder i vores liv - og derfor Godt Nyt År til alle & på dejligt gensyn! Lilian Høegh Tyrsted, provst & sognepræst 2

3 Udsmykning i Grindsted Kirke, der involverer hele sognet Grindsted Kirke fylder 90 år i maj Til den tid håber menighedsrådet at kunne præsentere en kommende udsmykning omkring alteret. Det nuværende altertæppe (tæppet foran knæfaldet) er fra 1977 og er (heldigvis) ved at blive slidt i kanten. Der er derfor tænkt mange tanker i menighedsrådet eller nærmere i kirkeudvalget, som blev suppleret med provst emer. Mogens Jensen. Hvordan skal det nye tæppe se ud? Hvordan får man fat i sådan et? Hvad koster det? Udsmykning med sammenhæng Omkring udseendet blev vi enige om at kontakte kunstmaler Stig Weye fra Nysted på Lolland, som også lavede udsmykningen af prædikestolen i Efter flere besøg kom Stig Weyes idéoplæg, som gik ud på, at der skal laves noget, som skaber en sammenhæng i rummet mellem på den ene side døbefonten, hvor vi indtræder i Guds rige og alteret med den opstandne Kristus til den anden side. I projektet indgår endvidere en udsmykning af de 22 tomme felter foran på alterbordet. Efter mange møder og tanker er vi nu blevet præsenteret for, hvordan dette kommer til at tage sig ud. De 18 kvadratiske felter danner motiver, som afbilleder trosbekendelsen, og de 4 felter omkring midterovalen viser 4 korsfæstelsesmotiver. Det medfølgende billede - taget af fotografen Jan Friis, Virum - giver i skitseform et indblik i, hvordan udsmykningen af alterbordets forside vil tage sig ud. I første omgang færdiggøres alterbordsudsmykningen. Derefter går han i gang med at lave en nøjagtig optegning af det nye altertæppes udseende. Tæppet vil have livets kilde som hovedtema, og kunstnerens forlæg, som ikke er det færdige tæppe, præsenteres i forbindelse med kirkens 90 års fødselsdag i Udsmykningen i sin helhed er enstemmigt godkendt af menighedsrådet den 10. maj og godkendt af Ribe Stift den 14. november. Brug for flittige hænder Når tæppet er færdigtegnet, skal der optegnes mønster, så det kan sys. Her kommer sognets flittige hænder ind i billedet. Det er vort håb, at der er nogle af sognets beboere, der har mod på denne opgave. Et kvalificeret gæt vil være, at der skal bruges cirka 20 personer til at sy. Der vil ske en grundig instruktion til opgaven af konsulenter fra Selskabet for Kirkelig Kunst. Arbejdet med at sy vil gå i gang på et senere fastsat tidspunkt, formentlig i andet halvår af Hvis du synes, det lyder som en opgave og et arbejdsfællesskab, du kunne tænke dig at være med i, er du meget velkommen til allerede nu at ringe til kirkekontoret på tlf Stig Weyes alterskitse Økonomi Alt dette har selvsagt også en økonomisk side. Vi forventer, at en stor del af beløbet kan skaffes via fonde. Derudover har vi forestillet os, at også sognets beboere kunne være interesseret i at give kirken en folkegave til dækning af udgifterne til materialer m.m. til fremstilling af tæppet, som skønnes at løbe op i knapt kr. Tæppet er på cirka 14,25 m2, eller anderledes sagt: 1425 små felter á 10x10 cm. Vi synes, det kunne være en dejlig gave, hvis menigheden har lyst til og mulighed for at bidrage med kr. 100,- pr. felt, altså i alt kr ,-. Enhver gave på et stort eller lille antal 100 kr. sedler modtages med tak. Derved er der mulighed for at hjælpe med såvel med hånden som med tegnebogen. Der er oprettet en konto til dette formål, så det allerede nu er muligt at støtte projektet. Kontoen er oprettet i Den Jyske Sparekasse, reg. nr. 9686, konto nr Der gøres opmærksom på, at der ikke kan påregnes skattefradrag af gavebeløbene. I kirkeudvalget glæder vi os meget til at kunne præsentere udsmykningen af alterbordet og det nye altertæppes udseende. Vi vil løbende informere om projektet i Kirkebladet. Henrik Bak Jepsen 3

4 Grindsted Nollund Urup Et nyt menighedsråd Efter valget i november 2012 består menighedsrådet af følgende 13 personer, som er valgt på tre lister: Liste 1: Kronens Kirkeliste 1. Merete Schultz Nielsen Liste 2: Aktiv Kirke 2. Kirsten Revsbech 3. Gudmund Larsen 4. Kamma Nielsen 5. Karina Holgersen 6. Dorte Rindom Hansen Liste 3: Den Grundtvigsk Folkekirkelige Liste 7. Per Langvad 8. Susan Nielsen 9. Else Holme Bertelsen 10. Lone Hudecek Ovesen 11. Ole Søby 12. Hanne Ebbesen 13. Beth Bjørnsen I skrivende stund har der ikke været afholdt konstitueringsmøde. Der kan henvises til vores hjemmeside: 13 4

5 Nollund-Urup menighedsråd Nollund-Urup menighedsråd afholdt konstituerende møde onsdag d. 21. november 2012 med følgende fordeling af poster: Formand: Næstformand: Kasserer: Kirkeværge: Anja Hessellund Jeppesen, Engmosevej 26, 7200 Grindsted Bodil Hirt, Grindsted Landevej 73, 7200 Grindsted Belinda Munk Nyhus, Nollundvej 170, 7200 Grindsted Poul Klarskov, Lamborgvej 10, 7200 Grindsted Kontaktperson: Torben Østergaard Pedersen, Loftvej 31, 7200 Grindsted En ny periode for de valgte menighedsrådsmedlemmer begynder En ny valgperiode på 4 år har taget sin begyndelse i Grindsted Menighedsråd, og det sætter gang i spekulationerne om, hvordan arbejdsopgaverne skal gribes an og hvordan forventningerne om fremtiden kunne se ud. Konstitueringen på de faste poster blev som følger: Formand: Per Langvad Næstformand: Kamma Nielsen Kirkeværge: Kirsten Revsbech Kasserer: Ole Søbye Kontaktperson: Lone Ovesen Derudover er der nedsat udvalg og fundet udvalgsformænd, der skal fungere i det daglige arbejde. Som én af de første opgaver for det nye menighedsråd bliver det, at gennemgå en del vedtægter, som skal danne ramme om de regler, udfordringer og begrænsninger menighedsrådet beslutter sig til, at såvel enkeltfunktionerne som udvalgene skal arbejde under. Udvalgsformændene må så være garanter for, at processen med at ændre gamle projekter eller gennemføre nye føres i menighedsrådet på en sober måde, så hele rådet kan få et ejerskab til det kirkelige arbejde. (fortsættes næste side) 5

6 Grindsted Nollund Urup Der sker hele tiden en kontinuerlig udvikling i det daglige arbejde med menighedsrådet, således også en udvikling, der fortsætter ind i den nye valgsamling. Men med ny besætning i menighedsrådet kommer der også nye tanker for, hvad man skal beskæftige sig med. Derfor vil rådet komme til at behandle og debattere forslag til nye kerneområder, som man ønsker integreret som en del af kirkens arbejde. Det bliver en stor udfordring for et råd, der består af 17 personer (incl. 4 præster), men jeg håber og tror, der er stor velvilje til at lytte til alle parter, så alle kan få et ejerskab til de tanker og ideer, der lægges på bordet. For netop opnåelse af ejerskab til nye projekter er det, der giver næring til projektets fortsatte eksistens. Og det er jo i bund og grund det, vi stræber efter: At skabe kvalitet i de nye tiltag og at skabe kontinuitet, så tiltagene ikke forsvinder ud i den blå luft - eller som igen bliver erstattet af andre tiltag. Sagt med andre ord: At skabe forandring uden at skabe forringelse. Hvis ikke forandring skaber forbedring, er det vigtigt, at forandring skaber nye muligheder og anskuelsesvinkler. Der vil blive tale om at skabe nye projekter, og der bliver tale om projektønsker, der ikke vil se dagens lys. At søsætte et projekt koster altid penge enten i form af direkte udgifter eller i form af arbejdsrelaterede resurser, og med en stram økonomi, må vi se frem til en periode, hvor økonomien vil være en stærk medspiller i gamet. Menighedsrådet ønsker alle et godt nytår. Per Langvad Kirkegården afspejler samfundet Provst i Silkeborg Elof Westergaard vil tirsdag d. 19. marts kl fortælle om kirkegårde og gravminder. Det kan umiddelbart lyde som et trist emne, men det er ikke tilfældet. Kirkegården er ganske vist stedet, hvor vi begraver vores døde, men samtidig er kirkegården et spejl af det samfund, vi lever i. Hvad viser spejlet så i dag? Hvad kendetegner dansk kirkegårdskultur i 2013? Hvad er særligt bevaringsværdigt i vores tradition, og hvordan tegner udviklingen sig? Disse spørgsmål er Elof Westergaard kompetent til at besvare, idet han dels er søn og barnebarn af stenhuggere, dels er formand for Foreningen for Kirkegårdskultur og sidst men ikke mindst har skrevet en lang række artikler indenfor emnet samt udgivet bogen Sten over Muld (2010), der netop handler om gravminder. Arrangementet holdes i kirkehuset. Der er gratis entré. Kaffe og kage kan købes. Alle er velkomne! Grindsted Menighedsråd 6

7 Mødekalender - januar-marts 2013 Annoncer Stof til næste nummer af Kirkebladet (april-maj 2013) indleveres skriftligt til kordegnekontoret, Kirkegade 22, senest den 25. februar. Indre Missions Samfund i Grindsted Formand: Leif Lund, Ribersvej 156, tlf Missionshuset: Solvej 1. Januar: Fredag den 4. kl : Nytårsfest v/ Rene Brorson, Grejsdalens Efterskole. Tirsdag den 8. - Søndag den 13.: Evang. Alliances Bedeuge. Torsdag den 14. kl : Seniortræf v/missionær Bjarne Hvidbjerg, Varde. Onsdag den 23. kl : Møde v/ missionær Bjarne Hvidbjerg, Varde: Kristen i hverdagen - Bibelbrug. Lørdag den 26. kl : Kredsbibelkursus i Bække Missionshus v/villy Sørensen, Hammel. Februar: Onsdag den 5. kl : KLF Kirke & Medier afholder møde og generalforsamling. Tale v/gen.sekr. Michael A. Laursen. Søndag den 10. kl : Fastelavnsgudstjeneste og Kirkefrokost i Kronen med tøndeslagning. Torsdag den 14. kl : Seniortræf v/ Steen Søvndal. Onsdag den 27. og torsdag den 28.: Kvindestævne i Vorbasse Missionshus. Marts: Mandag den 4. kl : Generalforsamling i KFUM s Soldatervenner v/ soldaterhjemsleder Ester Kofoed, Fredericia. Fredag den 8. kl : Fællesspisning. Møde for alle aldre m/lars Kristensen, Harboøre. Torsdag den 14. kl : Seniortræf v/ pastor emeritus Mogens Jensen. Tirsdag den 19. kl : Børn og Gud aften i Kronen v/leif Andersen. Fredag den 29.: Tour de Langfredag. Særskilt program. Mangler du kørelejlighed så kontakt: Annette og Leif Lund, tlf Den jyske smed v. Kurt Oehlenschläger Vand - Varme - Sanitet - Blik Trehøjevej 15 - Tlf Ulvetime Velkommen til Ulvetimegudstjeneste i Grindsted Kirke - en børnegudstjeneste i børnehøjde. Børn, forældre og bedsteforældre og alle andre er velkomne. Onsdag d. 16. januar kl Onsdag d. 20. marts kl GRINDSTED BEGRAVELSESFORRETNING Britta og Gudmund Rønbergs eftf. v/ Hanne og Evald Madsen Borgergade 21 - Tlf Ønskes det kan alle aftaler træffes i Deres hjem

8 Mødekalender - januar-marts 2013 N. LAURIDSEN & SØN aut. el-installatør Vestergade 138 Tlf JENS CHR. ANDERSEN Jorden Rundt Grindsted Tlf Alt i Autoreparationer Salg af brugte biler Bibelkredse Bibelkredsene mødes typisk de onsdage, hvor der ikke er møde. Stedet er private hjem, hvor man ud fra bibeltekster eller personlige oplevelser snakker om, hvad det vil sige at være en kristen. Ønsker du at være med, så kontakt Leif Lund, tlf Søndagsskolen Har du lyst til at være med, så mød op eller kontakt Erik Bundgaard, tlf IMU Indre Missions Unge er for alle fra 8. klasse og op efter. Kontakt: Martin Pedersen, tlf Grindsted Gospel Kids Grindsted Gospel Kids samles hver torsdag kl Gospel Kids er børnekor, hvor man synger med hele kroppen, og er for alle børn fra 1. klasse og opad. Kontakt: Tove Søndergaard, tlf Grindsted Juniorklub Juniorklubben er for alle unge, der går i 5. til 8. klasse. Klubben er et åbent fællesskab i sjov og alvor, hvor vi bl.a. går på opdagelse i Bibelen, synger, snakker om, hvordan det er at være teenager. Vi samles normalt fredag aften. Kontakt: Martin Pedersen, tlf Danmission Evt. henv. til Else og Frede Kofoed, Sverrigsvej 9, tlf Korshærskredsen Tirsdag den 8. januar kl : Møde. Sted bekendtgøres internt. Søndag den 20. januar: Kirkefrokost i Kirkehuset efter gudstjeneste i Grindsted kirke. Efter frokosten vil korshærspræst Inge Pilgård Thomsen, Fredericia fortælle om arbejdet. Tirsdag den 5. februar: Møde. Sted bekendtgøres internt. Evt. henv. til Anna Marie Nielsen, tlf KFUM & KFUK i Grindsted Kontaktpersoner: Brian Amorsen, tlf Torben Svendsen, tlf KFUM s mandeklub mødes hver anden mandag i kælderen på Ungdomsgården. Henvendelse til en af de ovenstående. KFUM s Soldatermission, Kreds 9 - Grindsted Afholder ordinær generalforsamling i Kronen, Solvej 1, mandag den 4. marts kl Dagsorden iflg. lovene. Soldaterhjemsleder Ester Kofoed, Fredericia fortæller om arbejdet. Kontaktperson: Villy Møberg, tlf Café Jydepotten er et socialt, alkohol- og narkofrit værested for borgere i Billund kommune, Borgergade 38, tlf Værestedet hører under KFUM s Sociale Arbejde i Danmark. Åbent mandag-fredag 9-16, tirsdag tillige 16-21, lørdag og søndag Opbevaring af møbler og bohaver Vi flytter overalt i lukket vogn. - også små flytning. Al slags kørsel. Container udlejning. Uforpligtende tilbud gives.

9 Mødekalender - januar-marts 2013 Fredagstræf Fredagstræf er familiearbejde ud fra Folkekirken. Alle aldre er velkommen - vi mødes i Kirkehuset, Kirkegade 22, Grindsted. For de der ønsker (og er tilmeldt) er der fællesspisning kl man kan også vælge at komme til selve arrangementet kl (uden tilmelding). Efter de muligheder og ressourcer, den enkelte har, skiftes vi til at stå for aftnerne, som kan være foredrag, film, sang, tema-aftner mm. Varmt velkommen til alle. Tilmelding til fællesspisning senest onsdagen før Kontaktpersoner: Grethe og Arne Nielsen, Grindsted FDF Puslinge (børnehaveklasse) mandag kl og 2. tumlinge (1. og 2. klasse) mandag kl og 2. pilte (3. og 4. klasse) tirsdag kl Væbnere (5-8. klasse) torsdag kl Seniorer (fra 9. klasse) torsdag kl Elevorkester efter aftale. Orkestret øver mandag kl på gymnasiet. FDF-møderne foregår i Enghuset, Sydtoften 30, tlf Evt. henv. til kredsleder Lene Wittorff, tlf De grønne pigespejdere Spirerne: Bhv.klasse - 1. klasse. Onsdag kl Grønsmutterne: klasse. Onsdag kl Spejderne: klasse. Onsdag kl Seniorspejderne: fra 8. klasse. Onsdag kl Alle spejdermøderne foregår i Enghuset, Sydtoften 30, tlf Evt. henv. til gruppeleder Annette Nissen, tlf , Grindsted - Tlf Aastvej 10B Billund / www. bogetorp.com Mission Afrika har brug for din støtte i arbejdet med uddannelse, omsorg, forkyndelse og udveksling i Vestafrika og i Mellemøsten. Sorg & Savn for voksne Det er smertefuldt at miste en, man holder af, og livet er pludselig for altid forandret. Derfor gælder det om at finde en måde, man kan overkomme hverdagen på. I Kirkehuset i Grindsted er der mulighed for at møde ligestillede - den 2. onsdag i hver måned kl Repræsentanter fra menighedsrådene vil altid være til stede, og oftest vil der også være en præst til stede. Alle er velkomne! Tilmelding ikke nødvendig. Menighedsrådene i Grindsted og Nollund-Urup Tømrervej 10 B Varde. Tlf

10 Grindsted Nollund Urup En aften om Shakespeares Hamlet Der er én dansker, som er mere verdensberømt end H.C. Andersen, Søren Kierkegaard og Michael Laudrup tilsammen, men han er bare en figur i et gammelt teaterstykke, nemlig Shakespeares Hamlet. Shakespeare opfandt ikke Hamlet, som ifølge Saxo var en jysk prins ved navn Amleth, og efter al sandsynlighed har Shakespeare aldrig sat sine ben i Danmark, så hvorfor fattede han interesse i figuren, og hvad gjorde han ved det gamle sagn, da han skrev sin tragedie om Hamlet? Disse spørgsmål vil lektor ved Præstehøjskolen i Løgumkloster Benny Grey Schuster forsøge at besvare. Schuster formidler sin viden på en meget levende måde. Schuster vil også fortælle om, hvordan Hamlet blev en af verdens-litteraturens største helte, der i visse perioder af Europas historie kunne måle sig med Jesus i betydning, og hvordan han sidenhen i løbet af det 20. århundrede blev forvandlet til en skurk. Svaret på, hvordan dette kunne ske, hænger tæt sammen med kristendommens historie i samme tidsrum. Tid og sted: Onsdag d. 30. januar kl på Grindsted Gymnasium (lige overfor Magion). Gratis entré. Kaffe/kage kan købes. Alle er velkomne! Grindsted Gymnasium & Menighedsrådene i Grindsted, Nollund og Urup. Vielsesaftener Er I brudepar i løbet af 2013 og begynder festen i kirken? Kom til 3 vielsesaftener i foråret, tirsdag d. 12. marts, tirsdag d. 2. april og tirsdag d. 16. april. I får en grundig gennemgang af kirkens ritual i kirken og får derefter en let anretning og et relevant input til livet med hinanden i ægteskabet. Aftenerne er gratis. Henvendelse og yderligere information: Sognepræsterne: Susanne Østbjerg, Vorbasse og Skjoldbjerg, tlf el. Jørgen Johansen, Hejnsvig og Vesterhede, tlf el. Steen Søvndal, Grindsted og Nollund / Urup, tlf el. Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp Søndag den 10. marts 2013 er der atter indsamling i Grindsted sogn i forbindelse med Folkekirkens Nødhjælp. Jeg håber, at mange bakker op om dette fælles mål: at samle så mange penge ind til verdens fattige som muligt, siger indsamlingsleder i Grindsted sogn Kamma Nielsen. Så meld dig som indsamler hos Kamma Nielsen Sverrigsvej Grindsted. Tlf eller på mail: 10

11 Påskekoncert i Grindsted Kirke Palmesøndag d. 24. marts kl Martin Alfsen: 7 døgn i Jerusalem - rytmisk påskepassion for dobbeltkor, 9 solister og band. Dirigent Erik Linow De to voksenkor ved Vor Frelsers kirke i Vejle, Vor Frelsers kirkes Ungdomskor og The United Saviour Singers, samt Grindsted Kirkes Pigekor, fremfører palmesøndag 2013 det store rytmiske påskeoratorium 7 døgn i Jerusalem. Norske Martin Alfsen s påskepassion i rytmisk stil, 7 døgn i Jerusalem, gennemspiller i 25 satser hele påskens begivenheder om Jesu lidelse og død - og glædelige og triumferende opstandelse. Det mere end en time lange værk har i de seneste år fået en sensationel opmærksomhed herhjemme, fordi det er musik der går lige til hjertet med varme og iørefaldende melodier. Og det er musik med smukke og storslåede korsatser. Hele værket er gennemsyret af solisternes dramatiserende sange, næsten altid i samspil med korene. Stykket er skrevet for dobbeltkor, så der sine steder bliver tale om 8 stemmige forløb. Musikken trækker på inspiration fra genrer som musical, gospel og traditionals, men indeholder også effektfulde rytmisk livlige satser og flotte Bachlydende fuga- og recitativsatser. Uagtet inspirationen fra forskellige genrer, er der en fin helhed over værket. Besætningen er for 9 solister, som hovedsolister synger bl.a. Tuan Minh Hoang, Anette Mouritsen og Benjamin Hougaard. Ligeledes medvirker bandet Himmelblå fra Århus. Organist ved Vor Frelsers Kirke i Vejle, Erik Linow, har indstuderet værket med korene (dog ikke med Grindsted Kirkes pigekor, som organist Jens Erik Kristensen har stået for) og orkesteret, og dirigerer også værket palmesøndag, i hjemkirken om eftermiddagen og om aftenen her i Grindsted Kirke. Se også ugeavisen og dagspressen for mere information, når vi nærmer os koncerten! Glæd jer til at komme og opleve et stort værk med mange aktive sangere og musikere! Grindsted Kirke Tour de Langfredag fredag d. 29. marts kl Pilgrimstur på cykel eller i bil Jesu Kristi lidelseshistorie læses Bøn, andagt og stilhed i omegnens kirker Forfriskninger til Tour-deltagerne Pizza i Kronen ca. kl. 18. Derefter lovsang med rytmisk musik. Nærmere program følger. Arr: Kirkelig ungdomsforeninger i Grindsted, Hejnsvig og Løvlund. Henvendelse: Sognepræsterne Jørgen Johansen ( / eller Steen Søvndal ( / 11

12 Grindsted Nollund Urup Entre 80 kr. Der var så dejligt ude på landet Foredrag tirsdag d. 8. januar. kl i Kirkehuset i Grindsted, Kirkegade 22. Foredragsholder er journalist, forfatter og foredragsholder Helle Juhl. Der er en første bondegård i de fleste menneskers liv. Den man voksede op på. Den man besøgte som feriebarn. Eller den, man sammen med de andre fra lilla stue tog på udflugt til. Anderledes kan det ikke være i et land, hvor der for et par generationer siden var næsten en kvart million landbrug. I dag er de fleste landbrug forsvundet. Helle Juhl levendegør i sine bøger og foredrag i ord og billeder menneskeskæbner, livsvilkår og normer fra gruekedlernes og selvbindernes tid. Minderne myldrer frem ved gensynet med mormors bryggers og morfars radrenser. Er det virkelig så længe siden...? Foredraget tager dig i ord og billeder - og på godt og ondt - med tilbage til et Danmark af i går. Lidt om foredragsholderen: Helle Juhl er uddannet som journalist i I de senere år er hun begyndt at skrive bøger og debuterede i 2008 med Husbestyrerinde søges...ni kvindefortællinger fra det 20. århundrede (Gyldendal). I 2010 udkom Der er så dejligt ude på landet - en billedkrønike fra det 20. århundredes bondeland. Privat holder Helle Juhl til i 6091 Happiness/Bjert, hvor hun trives bedst i gummistøvler og elsker at hyppe kartofler. Der er gratis adgang, og kaffe/te med brød kan købes. 12

13 Evangelisk alliance bedeuge 2013 At vandre med Gud Den januar i Grindsted Der indbydes til bøn, sang og samvær følgende dage: Tirsdag d. 8. januar kl : Stillegudstjeneste i Grindsted Kirke, Kirkegade. Derefter samvær på KFUM & KFUK, Østergade 16. Onsdag d. 9. januar kl : Indre Mission. Kronen, Solvej 1. Torsdag d. 10. januar kl : MyChurch Ungdomsgården, Østergade 16. Fredag d. 11. januar kl : Familiebedeaften, Gospel Kids medvirker. Ungdomsaften umiddelbart efter fra kl Søndag d. 13. januar kl : Fakkeltog med start på Torvet. Vi går rundt i byen og slutter ved Grindsted Kirke. Kaffen er gratis. Hver aften vil der blive samlet ind til Bibellæserringens satsning på at udvikle en internetbaseret vejledning til den daglige bibellæsning. Evangelisk alliance er en uge, hvor der hele verden over, i de forskellige kirker, bedes over de samme emner. Bedeugen er også en lejlighed til at besøge de forskellige menigheder i byen og få hilst på hinanden. Hjertelig velkommen. Maraton - uden ømme muskler! Men muligvis opdages der andre ømme steder, når vi til januar går i gang med Bibelmaraton. Lad det komme an på en prøve! Træning inden er ikke nødvendig. Bibelmaraton består i en læsning af hele Bibelen - lige fra historierne om skabelsen og de første tider til fortællingen om de sidste tider og den nye himmel og nye jord. Undervejs vil maratonen byde på dramatik og krigshistorie, romantik og kærlighed, opbyggelighed og sammenbrud samt ikke mindst følgeskab med Jesus fra fødsel gennem lidelse og død til opstandelse. Vi skal også leve med i den unge kirkes glæder og sorger, samt følge apostlen Paulus på hans vandring gennem Middelhavsegnene. Bibelmaratonen begynder i Grindsted Kirke tirsdag den 29. januar kl , hvor alle vi fire sognepræster medvirker. Herefter mødes gruppen hver fjortende dag samme tid og sted, indtil vi forhåbentlig sammen når i mål i februar Ved hvert møde fortæller en af os præster om det, der skal læses hjemme til næste gang, ligesom der er mulighed for at stille spørgsmål til det allerede læste. Man kan sagtens følge med, selvom man indimellem skulle blive forhindret i at deltage, og man forpligter sig ikke til hele forløbet. Det eneste, der kræves, er nysgerrighed og læselyst, samt en Bibel - helst den autoriserede udgave fra Haves en sådan ikke, finder vi også ud af det. Vi præster glæder os til at løbe sammen med jer! Hvis I ønsker yderligere information, er I meget velkomne til at kontakte en af os. Lilian Høegh Tyrsted, Steen Frøjk Søvndal, Egil Hvid-Olsen, Bodil Raakjær Jensen 13

14 Grindsted Nollund Urup Meddelelser Indsamlinger i Grindsted Kirke i januar-marts 2013: 1/1 Det danske Bibelselskab 20/1 Kirkens Korshær 2/2 KLF - Kirke & Medier 10/2 Danmarks folkekirkelige Søndagsskoler 17/2-20/3 Folkekirkens Nødhjælp 31/3-1/4 KFUM & K Indsamlet i Grindsted Kirke i oktober - november 2012: 28/10-4/11 DSUK 641,50 11/11 KFUM s Sociale arbejde i Billund Kommune 505,00 Sognet 838,50 I alt 1.985,00 Menighedsrådsmøder: Grindsted menighedsråd Torsdag den 10. januar, torsdag den 7. februar og torsdag den 7. marts, alle dage kl Dagsorden og efterfølgende udskrift af beslutningsprotokollen kan afhentes på kordegnekontoret. Nollund-Urup menighedsråd 5. februar kl hos Torben Østergaard, Loftvej 31, 7. marts (fællesmøde) i Kirkehuset, Kirkegade 22. Gudstjenester på plejehjem Plejecentret, Nygade Afholdes tirsdage kl Den 15. jan.: Steen Søvndal Den 29. jan.: Egil Hvid-Olsen (altergang) Den 12. feb.: Bodil Raakjær Jensen Den 26. feb.: Steen Søvndal (altergang) Den 12. marts: Bodil Raakjær Jensen Den 26. marts: Steen Søvndal NB. Nadvergudstjeneste i Grindsted kirke kl Plejecentret, Fynsgade Afholdes onsdage kl Den 2. jan.: Karin Rahbek-Engmarksgaard, Blåhøj (altergang) Den 16. jan.: Steen Søvndal, Grindsted Den 30. jan.: Egil Hvid-Olsen, Grindsted (altg.) Den 13. feb.: Jørgen Johansen, Hejnsvig Den 27. feb.: Lilian Tyrsted, Grindsted (altg.) Den 13. mar.: Karin Rahbek-Engmarksgaard, Blåhøj Den 26. mar.: Steen Søvndal, Grindsted NB. Tirsdag nadvergudstjeneste i Grindsted kirke kl Omsorgscentret, Sydtoften Afholdes 2. og 4. torsdag i måneden kl Den 12. jan.: Bodil Raakjær Jensen Den 24. jan.: Egil Hvid-Olsen (altergang) Den 14. feb.: Steen Søvndal Den 28. feb.: Lilian Tyrsted (altergang) Den 14. mar.: Egil Hvid-Olsen Den 26. mar.: Steen Søvndal NB. Nadvergudstjeneste i Grindsted kirke kl Anderledes gudstjenester Menighedsrådet i Nollund og Urup har i fællesskab med præsterne besluttet at arrangere nogle gudstjenester, der i større eller mindre grad varierer fra den traditionelle højmesse. Dog vil den traditionelle gudstjenesteform stadig være den mest udbredte. Steen Frøjk Søvndal vil i foråret i højere grad end normalt medinddrage menigheden i gudstjenesten, bl.a. i form af lægmandslæsninger. I februar vil der være to særlige gudstjenester: Søndag d. 3. februar kl i Urup Kirke vil Egil Hvid-Olsen være præst ved en dialoggudstjeneste, der blandt andet inddrager kyndelmisse. Prædikenen vil ikke være en enetale, men skulle gerne udvikle sig til en dialog mellem præst og kirkegængere. For at det skal lykkes, kræver det, at der kommer nogle, der har mod på at deltage i samtalen. Søndag d. 24. februar kl i Nollund Kirke vil gudstjenesten blive skiftet ud med ca. ½ times aftensang. Ved denne lejlighed vil der ikke blive prædiket. Til gengæld vil der blive sunget en del salmer og læst nogle bibeltekster. Desuden vil organisten spille lidt flere stykker musik end normalt. Der er altså tale om en meditativ form for gudstjeneste. Præster og menighedsråd i Nollund-Urup

15 Kirkelig vejviser Fødsel: Anmeldes af jordemoderen til Kirkekontoret i bopælssognet. Dåb: Bestilles på kordegnekontoret, hvor navn og faddere indskrives. Kordegnen henviser derefter til samtale med den præst, som forretter gudstjenesten den dag, dåben skal finde sted. Bryllup: Der træffes aftale om tid og sted på kordegnekontoret, hvor også dåbsattester og prøvelsesattest afleveres. Herefter henvises til samtale med den præst, der skal foretage vielsen. Dødsfald og Begravelse: Henvendelse om begravelse/bisættelse rettes til kordegnekontoret. Derefter aftales nærmere om begravelsen/bisættelsen med den præst, der skal foretage den. Attester: Alle henvendelser om attester efter kirkebøgerne rettes til kordegnen. Menighedsrådsformænd: Grindsted: Per Langvad, Dalsøvej 5, Tlf Nollund-Urup: Anja H. Jeppesen, Engmosevej 26. tlf Adresser: Sognepræst Lilian Høegh Tyrsted (kbf) Kirkegade 5 Tlf Mail: Træffes ikke fredag. Sognepræst Steen Søvndal Åhavevej 2 Tlf Mail: Træffes ikke mandag. Sognepræst Egil Hvid-Olsen Østerbrogade 18 Tlf Mail: Træffes ikke fredag. Sognepræst Bodil Raakjær Jensen Rolighedsvej 10, 7430 Ikast Tlf Mail: Træffes ikke mandag. Kordegne Ejnar Kudsk, Karen-Margrethe Christensen og Ingerlise Lindhardt Kordegnekontoret Kirkegade 22 - Tlf /fax Mandag-fredag kl Tors. tillige: Lørdag kl (kun tlf.) Organister: Grindsted, Nollund og Urup: Jens Erik Kristensen, tlf Anne-Kathrine Højgaard Johansen Tlf , Kirketjenere: Grindsted: Per Philipsen, Birgitte Vandborg, Lone Degn og Sonja Søgaard. Tlf Nollund: Kirkeassistent Frits Sander Petersen Tlf Urup: Kirketjener Irene Hauge Tlf Kirkesanger Tommy Nielsen Tlf Gravere: Grindsted, Nollund og Urup: Kirkegårdsleder Annagrete Nielsen Kirkegade 22 - Tlf Træffes: Mandag-fredag kl Tors. tillige: Lørdag efter aftale. 15

16 Bladet udgives af: Menighedsrådene i Grindsted og Nollund/Urup Redaktion: Lone Ovesen (ansv.) Per Langvad, Thomas Jakobsen, Bodil Hirt og Poul Madsen Annoncer: Kordegnekontoret Kirkegade Grindsted tlf Grafisk: Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A S Information Stille hverdagsgudstjeneste i Grindsted Kirke hver tirsdag aften kl ca Kirkebilen: Kører til alle gudstjenester i Grindsted Kirke og til Seniortræf. Medtager kørestole (også i liftbus) og kan benyttes gratis. Ring til bestillingskontoret tlf Gudstjenester januar - marts 2013 Grindsted Nollund Urup 1. januar Nytårsdag Egil Hvid-Olsen 6. januar Helligtrekonger Steen Søvndal Lilian Høegh Tyrsted 13. januar 1. s. e. H3K Bodil Raakjær Jensen Kor Egil Hvid-Olsen 16. januar Steen Søvndal Ulvetime 20. januar Sidste s. e. H3K Steen Søvndal Kirkefrokost Bodil Raakjær Jensen 27. januar Septuagesima 3. februar Seksagesima 10. februar Fastelavn Egil Hvid-Olsen Kor Steen Søvndal Steen Søvndal Rytmisk gudstjeneste Lilian Høegh Tyrsted Egil Hvid-Olsen Dialoggudstjeneste Steen Søvndal Kor Bodil Raakjær Jensen Kirkefrokost 17. februar 1. s. i fasten Bodil Raakjær Jensen Steen Søvndal 24. februar 2. s. i fasten Egil Hvid-Olsen Kor Egil Hvid-Olsen Aftenssang 3. marts 3. s. i fasten Steen Søvndal Lilian Høegh Tyrsted 10. marts Midfaste Egil Hvid-Olsen Kor Steen Søvndal 17. marts Lilian Høegh Tyrsted Egil Hvid-Olsen Mariæ Bebudelse Steen Søvndal Rytmisk Gudstjeneste 20. marts Steen Søvndal Ulvetime 24. marts Palmesøndag Steen Søvndal Kor Bodil Raakjær Jensen 26. marts Steen Søvndal Pensionistgudstjeneste 28. marts Skærtorsdag Egil Hvid-Olsen Steen Søvndal 29. marts Langfredag Lilian Høegh Tyrsted Egil Hvid-Olsen 31. marts Påskedag Steen Søvndal Kor Bodil Raakjær Jensen 1. april 2. påskedag Egil Hvid-Olsen Steen Søvndal 7. april 1. s. e. påske Egil Hvid-Olsen Konfirmation Lilian Høegh Tyrsted

irkebladet Børnenes hovedstad begynder med B Willy Egmose Trio - s. 12 Familiegudstjeneste - s. 4 Nr. 4 9-10 2013

irkebladet Børnenes hovedstad begynder med B Willy Egmose Trio - s. 12 Familiegudstjeneste - s. 4 Nr. 4 9-10 2013 irkebladet KGrindsted Nollund Urup Nr. 4 9-10 2013 Sygehuspræst fortæller: s. 3 Det nye alterbord og kortæppe: s. 4-5 Studiekreds om Søren Kierkegaard: s. 6 Tangentspilleren Film- og debataften: s. 10

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012 Juni Juli August 2012 Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn på nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

- et tilbud til alle forældre...

- et tilbud til alle forældre... - et tilbud til alle forældre... S E P T E M B E R 2 0 1 1 P R O G R A M E S B J E R G SØNDAG 04. SEPTEMBER KL. 11:00 - GUDSTJENESTE taler: Frank Ahlmann LØRDAG 10. SEPTEMBER KL. 14:30+19:00 - ÅRSKONFERENCE

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden:

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden: Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus Dagsorden: 0. Orientering fra formanden 1. Meddelelser fra formanden 2. Meddelelser fra kirkeværgen 3. Meddelelser

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores missionshuse rundt om i regionen. Her er jeres forslag

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Solnedgang ved Hvidbjerg Præstegård

Solnedgang ved Hvidbjerg Præstegård Solnedgang ved Hvidbjerg Præstegård DER STÅR ET SLOT I VESTERLED, TÆKKET MED GYLDNE SKJOLDE; DID GÅR HVER AFTEN SOLEN NED BAG ROSENSKYERNES VOLDE. DET SLOT BLEV EJ MED HÆNDER GJORT: MAGELØST STÅR DET SMYKKET;

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset.

Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset. Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset. Dagsorden Velkomst og godkendelse af dagsorden. Meddelelser og orientering fra formanden. Kort

Læs mere

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 239 Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Simon Buchwald Jensen, Jette Rasmussen og Ole Winkel Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen

Læs mere

August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkeblad for Bistrup Sogn 10. årgang Kirkekontoret tlf. 96 23 17 17 August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Side 2 Menighedsrådsformanden har ordet Bistrup Nyt En herlig sommer

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere