irkebladet Glansbilleder Nr en cigarkasse, og hvor drøftelserne under menighedsrådsmøderne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "irkebladet Glansbilleder Nr. 1 1-3 2013 en cigarkasse, og hvor drøftelserne under menighedsrådsmøderne"

Transkript

1 irkebladet KGrindsted Nollund Urup Nr Film- og debat aften om autisme: side 2 Udsmykning i Grindsted kirke, der involverer hele sognet: side 3 Nye menighedsråd: side 4-6 Påskekoncert i Grindsted kirke: side 11 Det var så dejligt ude på landet: side 12 Maraton - uden ømme muskler: side 13 Glansbilleder»Børn og voksne i kærlig krans rundt omkring træet vandre alt under lysenes festlige glans hånd i hånd med hverandre«- det er ordene til en julesang, som stammer fra skuespillet og senere filmen, Nøddebo præstegård. Både sangen og filmen tegner et idyllisk billede af den perfekte jul, hvor mor står i køkkenet, og pigerne tager imod besøg med hjemmebag og blussende kinder. Præstegården emmer af glade og forventningsfulde stemmer inden for, og uden for ligger sneen høj og hvid, sådan som vi mener julen var i de gode, gamle dage. Når jeg på min vej rundt i provstiet taler med ældre og garvede menighedsrådsmedlemmer, kan de fortælle om en svunden tid, hvor et menighedsråds bilag og kvitteringer kunne rummes i en cigarkasse, og hvor drøftelserne under menighedsrådsmøderne foregik i sindig gemytlighed indhyllet i røgen fra cigarer fra samme kasse. Og hvad har disse to situationsbilleder med hinanden at gøre? man kunne vel kalde dem begge glansbilleder på noget, der måske var engang. Billeder, der forherliger en svunden tid, som ikke længere er vores virkelighed. Det er ikke altid, at barndommens jul står mål med voksenlivets faktiske vilkår. Vi kan gribes af stemningen, når vi hører en sentimental julesang, eller duften af andesteg eller brunkager når vores næsebor, men så kan realiteterne melde sig ligeså hurtigt med indkøb, en overfyldt kalender og ender, der skal mødes i en stresset hverdag. (fortsættes næste side) Se side 3 Se side 11

2 Grindsted Nollund Urup Det samme gør sig gældende for det arbejde, der udføres af menighedsrådet. Man kan ikke længere nøjes med en cigarkasse, for der er i de senere år blevet lagt mange administrative byrder på et menighedsråds skuldre. Menighedsrådene har til opgave at sørge for den praktiske drift af kirker og kirkegårde, kirkehus og præsteboliger; de er også arbejdsgiver for kirkens ansatte og lægger budgetter og styrer regnskaber. Det er den ene side af virkelighedens verden. Det er der ikke meget glansbillede ved, men det skal til for at kunne holde vores allervigtigste opgave for øje, nemlig at vi - menighedsråd, kirkens ansatte, præster og ikke mindst: alle kirkens medlemmer - skal være kirke her hos os, det er vores fælles opgave og ansvar. Luther talte om det almindelige præstedømme, og Grundtvig talte om, at vi er Guds hus og kirke nu, bygget af levende stene - i dag taler vi om medejerskab, engagement og involvering. Men sagen er den samme, kristendom er ikke en tilskuerreligion, men en deltager og fællesskabstro. Det gælder ikke bare, når vi hvert fjerde år siger velkommen til et nyt menighedsråd, der skal være med til at sætte kursen for kirken i Grindsted, Nollund og Urup. Men det gælder hver eneste dag, kirkeåret rundt. Grundtvig sagde:»menneske først, kristen så«, og dermed mente han, at man besinder sig på det at være menneske ved også at besinde sig på at være kristen, nemlig gennem kirkegang at udmønte det almindelige præstedømme og på den måde blive tydelige netop som de levende stene. Uanset hvor meget eller hvor lidt kirken og kirkens liv og vækst fylder i vores hverdag, så er det mit ønske for det nye år, at alle kirkens stene, alle kirkens medlemmer her hos os vil tage ejerskab af vores kirke og være med til at fortælle os, hvordan vi skal være kirke både i det daglige liv, og når kirken danner ramme om vigtige begivenheder i vores liv - og derfor Godt Nyt År til alle & på dejligt gensyn! Lilian Høegh Tyrsted, provst & sognepræst 2

3 Udsmykning i Grindsted Kirke, der involverer hele sognet Grindsted Kirke fylder 90 år i maj Til den tid håber menighedsrådet at kunne præsentere en kommende udsmykning omkring alteret. Det nuværende altertæppe (tæppet foran knæfaldet) er fra 1977 og er (heldigvis) ved at blive slidt i kanten. Der er derfor tænkt mange tanker i menighedsrådet eller nærmere i kirkeudvalget, som blev suppleret med provst emer. Mogens Jensen. Hvordan skal det nye tæppe se ud? Hvordan får man fat i sådan et? Hvad koster det? Udsmykning med sammenhæng Omkring udseendet blev vi enige om at kontakte kunstmaler Stig Weye fra Nysted på Lolland, som også lavede udsmykningen af prædikestolen i Efter flere besøg kom Stig Weyes idéoplæg, som gik ud på, at der skal laves noget, som skaber en sammenhæng i rummet mellem på den ene side døbefonten, hvor vi indtræder i Guds rige og alteret med den opstandne Kristus til den anden side. I projektet indgår endvidere en udsmykning af de 22 tomme felter foran på alterbordet. Efter mange møder og tanker er vi nu blevet præsenteret for, hvordan dette kommer til at tage sig ud. De 18 kvadratiske felter danner motiver, som afbilleder trosbekendelsen, og de 4 felter omkring midterovalen viser 4 korsfæstelsesmotiver. Det medfølgende billede - taget af fotografen Jan Friis, Virum - giver i skitseform et indblik i, hvordan udsmykningen af alterbordets forside vil tage sig ud. I første omgang færdiggøres alterbordsudsmykningen. Derefter går han i gang med at lave en nøjagtig optegning af det nye altertæppes udseende. Tæppet vil have livets kilde som hovedtema, og kunstnerens forlæg, som ikke er det færdige tæppe, præsenteres i forbindelse med kirkens 90 års fødselsdag i Udsmykningen i sin helhed er enstemmigt godkendt af menighedsrådet den 10. maj og godkendt af Ribe Stift den 14. november. Brug for flittige hænder Når tæppet er færdigtegnet, skal der optegnes mønster, så det kan sys. Her kommer sognets flittige hænder ind i billedet. Det er vort håb, at der er nogle af sognets beboere, der har mod på denne opgave. Et kvalificeret gæt vil være, at der skal bruges cirka 20 personer til at sy. Der vil ske en grundig instruktion til opgaven af konsulenter fra Selskabet for Kirkelig Kunst. Arbejdet med at sy vil gå i gang på et senere fastsat tidspunkt, formentlig i andet halvår af Hvis du synes, det lyder som en opgave og et arbejdsfællesskab, du kunne tænke dig at være med i, er du meget velkommen til allerede nu at ringe til kirkekontoret på tlf Stig Weyes alterskitse Økonomi Alt dette har selvsagt også en økonomisk side. Vi forventer, at en stor del af beløbet kan skaffes via fonde. Derudover har vi forestillet os, at også sognets beboere kunne være interesseret i at give kirken en folkegave til dækning af udgifterne til materialer m.m. til fremstilling af tæppet, som skønnes at løbe op i knapt kr. Tæppet er på cirka 14,25 m2, eller anderledes sagt: 1425 små felter á 10x10 cm. Vi synes, det kunne være en dejlig gave, hvis menigheden har lyst til og mulighed for at bidrage med kr. 100,- pr. felt, altså i alt kr ,-. Enhver gave på et stort eller lille antal 100 kr. sedler modtages med tak. Derved er der mulighed for at hjælpe med såvel med hånden som med tegnebogen. Der er oprettet en konto til dette formål, så det allerede nu er muligt at støtte projektet. Kontoen er oprettet i Den Jyske Sparekasse, reg. nr. 9686, konto nr Der gøres opmærksom på, at der ikke kan påregnes skattefradrag af gavebeløbene. I kirkeudvalget glæder vi os meget til at kunne præsentere udsmykningen af alterbordet og det nye altertæppes udseende. Vi vil løbende informere om projektet i Kirkebladet. Henrik Bak Jepsen 3

4 Grindsted Nollund Urup Et nyt menighedsråd Efter valget i november 2012 består menighedsrådet af følgende 13 personer, som er valgt på tre lister: Liste 1: Kronens Kirkeliste 1. Merete Schultz Nielsen Liste 2: Aktiv Kirke 2. Kirsten Revsbech 3. Gudmund Larsen 4. Kamma Nielsen 5. Karina Holgersen 6. Dorte Rindom Hansen Liste 3: Den Grundtvigsk Folkekirkelige Liste 7. Per Langvad 8. Susan Nielsen 9. Else Holme Bertelsen 10. Lone Hudecek Ovesen 11. Ole Søby 12. Hanne Ebbesen 13. Beth Bjørnsen I skrivende stund har der ikke været afholdt konstitueringsmøde. Der kan henvises til vores hjemmeside: 13 4

5 Nollund-Urup menighedsråd Nollund-Urup menighedsråd afholdt konstituerende møde onsdag d. 21. november 2012 med følgende fordeling af poster: Formand: Næstformand: Kasserer: Kirkeværge: Anja Hessellund Jeppesen, Engmosevej 26, 7200 Grindsted Bodil Hirt, Grindsted Landevej 73, 7200 Grindsted Belinda Munk Nyhus, Nollundvej 170, 7200 Grindsted Poul Klarskov, Lamborgvej 10, 7200 Grindsted Kontaktperson: Torben Østergaard Pedersen, Loftvej 31, 7200 Grindsted En ny periode for de valgte menighedsrådsmedlemmer begynder En ny valgperiode på 4 år har taget sin begyndelse i Grindsted Menighedsråd, og det sætter gang i spekulationerne om, hvordan arbejdsopgaverne skal gribes an og hvordan forventningerne om fremtiden kunne se ud. Konstitueringen på de faste poster blev som følger: Formand: Per Langvad Næstformand: Kamma Nielsen Kirkeværge: Kirsten Revsbech Kasserer: Ole Søbye Kontaktperson: Lone Ovesen Derudover er der nedsat udvalg og fundet udvalgsformænd, der skal fungere i det daglige arbejde. Som én af de første opgaver for det nye menighedsråd bliver det, at gennemgå en del vedtægter, som skal danne ramme om de regler, udfordringer og begrænsninger menighedsrådet beslutter sig til, at såvel enkeltfunktionerne som udvalgene skal arbejde under. Udvalgsformændene må så være garanter for, at processen med at ændre gamle projekter eller gennemføre nye føres i menighedsrådet på en sober måde, så hele rådet kan få et ejerskab til det kirkelige arbejde. (fortsættes næste side) 5

6 Grindsted Nollund Urup Der sker hele tiden en kontinuerlig udvikling i det daglige arbejde med menighedsrådet, således også en udvikling, der fortsætter ind i den nye valgsamling. Men med ny besætning i menighedsrådet kommer der også nye tanker for, hvad man skal beskæftige sig med. Derfor vil rådet komme til at behandle og debattere forslag til nye kerneområder, som man ønsker integreret som en del af kirkens arbejde. Det bliver en stor udfordring for et råd, der består af 17 personer (incl. 4 præster), men jeg håber og tror, der er stor velvilje til at lytte til alle parter, så alle kan få et ejerskab til de tanker og ideer, der lægges på bordet. For netop opnåelse af ejerskab til nye projekter er det, der giver næring til projektets fortsatte eksistens. Og det er jo i bund og grund det, vi stræber efter: At skabe kvalitet i de nye tiltag og at skabe kontinuitet, så tiltagene ikke forsvinder ud i den blå luft - eller som igen bliver erstattet af andre tiltag. Sagt med andre ord: At skabe forandring uden at skabe forringelse. Hvis ikke forandring skaber forbedring, er det vigtigt, at forandring skaber nye muligheder og anskuelsesvinkler. Der vil blive tale om at skabe nye projekter, og der bliver tale om projektønsker, der ikke vil se dagens lys. At søsætte et projekt koster altid penge enten i form af direkte udgifter eller i form af arbejdsrelaterede resurser, og med en stram økonomi, må vi se frem til en periode, hvor økonomien vil være en stærk medspiller i gamet. Menighedsrådet ønsker alle et godt nytår. Per Langvad Kirkegården afspejler samfundet Provst i Silkeborg Elof Westergaard vil tirsdag d. 19. marts kl fortælle om kirkegårde og gravminder. Det kan umiddelbart lyde som et trist emne, men det er ikke tilfældet. Kirkegården er ganske vist stedet, hvor vi begraver vores døde, men samtidig er kirkegården et spejl af det samfund, vi lever i. Hvad viser spejlet så i dag? Hvad kendetegner dansk kirkegårdskultur i 2013? Hvad er særligt bevaringsværdigt i vores tradition, og hvordan tegner udviklingen sig? Disse spørgsmål er Elof Westergaard kompetent til at besvare, idet han dels er søn og barnebarn af stenhuggere, dels er formand for Foreningen for Kirkegårdskultur og sidst men ikke mindst har skrevet en lang række artikler indenfor emnet samt udgivet bogen Sten over Muld (2010), der netop handler om gravminder. Arrangementet holdes i kirkehuset. Der er gratis entré. Kaffe og kage kan købes. Alle er velkomne! Grindsted Menighedsråd 6

7 Mødekalender - januar-marts 2013 Annoncer Stof til næste nummer af Kirkebladet (april-maj 2013) indleveres skriftligt til kordegnekontoret, Kirkegade 22, senest den 25. februar. Indre Missions Samfund i Grindsted Formand: Leif Lund, Ribersvej 156, tlf Missionshuset: Solvej 1. Januar: Fredag den 4. kl : Nytårsfest v/ Rene Brorson, Grejsdalens Efterskole. Tirsdag den 8. - Søndag den 13.: Evang. Alliances Bedeuge. Torsdag den 14. kl : Seniortræf v/missionær Bjarne Hvidbjerg, Varde. Onsdag den 23. kl : Møde v/ missionær Bjarne Hvidbjerg, Varde: Kristen i hverdagen - Bibelbrug. Lørdag den 26. kl : Kredsbibelkursus i Bække Missionshus v/villy Sørensen, Hammel. Februar: Onsdag den 5. kl : KLF Kirke & Medier afholder møde og generalforsamling. Tale v/gen.sekr. Michael A. Laursen. Søndag den 10. kl : Fastelavnsgudstjeneste og Kirkefrokost i Kronen med tøndeslagning. Torsdag den 14. kl : Seniortræf v/ Steen Søvndal. Onsdag den 27. og torsdag den 28.: Kvindestævne i Vorbasse Missionshus. Marts: Mandag den 4. kl : Generalforsamling i KFUM s Soldatervenner v/ soldaterhjemsleder Ester Kofoed, Fredericia. Fredag den 8. kl : Fællesspisning. Møde for alle aldre m/lars Kristensen, Harboøre. Torsdag den 14. kl : Seniortræf v/ pastor emeritus Mogens Jensen. Tirsdag den 19. kl : Børn og Gud aften i Kronen v/leif Andersen. Fredag den 29.: Tour de Langfredag. Særskilt program. Mangler du kørelejlighed så kontakt: Annette og Leif Lund, tlf Den jyske smed v. Kurt Oehlenschläger Vand - Varme - Sanitet - Blik Trehøjevej 15 - Tlf Ulvetime Velkommen til Ulvetimegudstjeneste i Grindsted Kirke - en børnegudstjeneste i børnehøjde. Børn, forældre og bedsteforældre og alle andre er velkomne. Onsdag d. 16. januar kl Onsdag d. 20. marts kl GRINDSTED BEGRAVELSESFORRETNING Britta og Gudmund Rønbergs eftf. v/ Hanne og Evald Madsen Borgergade 21 - Tlf Ønskes det kan alle aftaler træffes i Deres hjem

8 Mødekalender - januar-marts 2013 N. LAURIDSEN & SØN aut. el-installatør Vestergade 138 Tlf JENS CHR. ANDERSEN Jorden Rundt Grindsted Tlf Alt i Autoreparationer Salg af brugte biler Bibelkredse Bibelkredsene mødes typisk de onsdage, hvor der ikke er møde. Stedet er private hjem, hvor man ud fra bibeltekster eller personlige oplevelser snakker om, hvad det vil sige at være en kristen. Ønsker du at være med, så kontakt Leif Lund, tlf Søndagsskolen Har du lyst til at være med, så mød op eller kontakt Erik Bundgaard, tlf IMU Indre Missions Unge er for alle fra 8. klasse og op efter. Kontakt: Martin Pedersen, tlf Grindsted Gospel Kids Grindsted Gospel Kids samles hver torsdag kl Gospel Kids er børnekor, hvor man synger med hele kroppen, og er for alle børn fra 1. klasse og opad. Kontakt: Tove Søndergaard, tlf Grindsted Juniorklub Juniorklubben er for alle unge, der går i 5. til 8. klasse. Klubben er et åbent fællesskab i sjov og alvor, hvor vi bl.a. går på opdagelse i Bibelen, synger, snakker om, hvordan det er at være teenager. Vi samles normalt fredag aften. Kontakt: Martin Pedersen, tlf Danmission Evt. henv. til Else og Frede Kofoed, Sverrigsvej 9, tlf Korshærskredsen Tirsdag den 8. januar kl : Møde. Sted bekendtgøres internt. Søndag den 20. januar: Kirkefrokost i Kirkehuset efter gudstjeneste i Grindsted kirke. Efter frokosten vil korshærspræst Inge Pilgård Thomsen, Fredericia fortælle om arbejdet. Tirsdag den 5. februar: Møde. Sted bekendtgøres internt. Evt. henv. til Anna Marie Nielsen, tlf KFUM & KFUK i Grindsted Kontaktpersoner: Brian Amorsen, tlf Torben Svendsen, tlf KFUM s mandeklub mødes hver anden mandag i kælderen på Ungdomsgården. Henvendelse til en af de ovenstående. KFUM s Soldatermission, Kreds 9 - Grindsted Afholder ordinær generalforsamling i Kronen, Solvej 1, mandag den 4. marts kl Dagsorden iflg. lovene. Soldaterhjemsleder Ester Kofoed, Fredericia fortæller om arbejdet. Kontaktperson: Villy Møberg, tlf Café Jydepotten er et socialt, alkohol- og narkofrit værested for borgere i Billund kommune, Borgergade 38, tlf Værestedet hører under KFUM s Sociale Arbejde i Danmark. Åbent mandag-fredag 9-16, tirsdag tillige 16-21, lørdag og søndag Opbevaring af møbler og bohaver Vi flytter overalt i lukket vogn. - også små flytning. Al slags kørsel. Container udlejning. Uforpligtende tilbud gives.

9 Mødekalender - januar-marts 2013 Fredagstræf Fredagstræf er familiearbejde ud fra Folkekirken. Alle aldre er velkommen - vi mødes i Kirkehuset, Kirkegade 22, Grindsted. For de der ønsker (og er tilmeldt) er der fællesspisning kl man kan også vælge at komme til selve arrangementet kl (uden tilmelding). Efter de muligheder og ressourcer, den enkelte har, skiftes vi til at stå for aftnerne, som kan være foredrag, film, sang, tema-aftner mm. Varmt velkommen til alle. Tilmelding til fællesspisning senest onsdagen før Kontaktpersoner: Grethe og Arne Nielsen, Grindsted FDF Puslinge (børnehaveklasse) mandag kl og 2. tumlinge (1. og 2. klasse) mandag kl og 2. pilte (3. og 4. klasse) tirsdag kl Væbnere (5-8. klasse) torsdag kl Seniorer (fra 9. klasse) torsdag kl Elevorkester efter aftale. Orkestret øver mandag kl på gymnasiet. FDF-møderne foregår i Enghuset, Sydtoften 30, tlf Evt. henv. til kredsleder Lene Wittorff, tlf De grønne pigespejdere Spirerne: Bhv.klasse - 1. klasse. Onsdag kl Grønsmutterne: klasse. Onsdag kl Spejderne: klasse. Onsdag kl Seniorspejderne: fra 8. klasse. Onsdag kl Alle spejdermøderne foregår i Enghuset, Sydtoften 30, tlf Evt. henv. til gruppeleder Annette Nissen, tlf , Grindsted - Tlf Aastvej 10B Billund / www. bogetorp.com Mission Afrika har brug for din støtte i arbejdet med uddannelse, omsorg, forkyndelse og udveksling i Vestafrika og i Mellemøsten. Sorg & Savn for voksne Det er smertefuldt at miste en, man holder af, og livet er pludselig for altid forandret. Derfor gælder det om at finde en måde, man kan overkomme hverdagen på. I Kirkehuset i Grindsted er der mulighed for at møde ligestillede - den 2. onsdag i hver måned kl Repræsentanter fra menighedsrådene vil altid være til stede, og oftest vil der også være en præst til stede. Alle er velkomne! Tilmelding ikke nødvendig. Menighedsrådene i Grindsted og Nollund-Urup Tømrervej 10 B Varde. Tlf

10 Grindsted Nollund Urup En aften om Shakespeares Hamlet Der er én dansker, som er mere verdensberømt end H.C. Andersen, Søren Kierkegaard og Michael Laudrup tilsammen, men han er bare en figur i et gammelt teaterstykke, nemlig Shakespeares Hamlet. Shakespeare opfandt ikke Hamlet, som ifølge Saxo var en jysk prins ved navn Amleth, og efter al sandsynlighed har Shakespeare aldrig sat sine ben i Danmark, så hvorfor fattede han interesse i figuren, og hvad gjorde han ved det gamle sagn, da han skrev sin tragedie om Hamlet? Disse spørgsmål vil lektor ved Præstehøjskolen i Løgumkloster Benny Grey Schuster forsøge at besvare. Schuster formidler sin viden på en meget levende måde. Schuster vil også fortælle om, hvordan Hamlet blev en af verdens-litteraturens største helte, der i visse perioder af Europas historie kunne måle sig med Jesus i betydning, og hvordan han sidenhen i løbet af det 20. århundrede blev forvandlet til en skurk. Svaret på, hvordan dette kunne ske, hænger tæt sammen med kristendommens historie i samme tidsrum. Tid og sted: Onsdag d. 30. januar kl på Grindsted Gymnasium (lige overfor Magion). Gratis entré. Kaffe/kage kan købes. Alle er velkomne! Grindsted Gymnasium & Menighedsrådene i Grindsted, Nollund og Urup. Vielsesaftener Er I brudepar i løbet af 2013 og begynder festen i kirken? Kom til 3 vielsesaftener i foråret, tirsdag d. 12. marts, tirsdag d. 2. april og tirsdag d. 16. april. I får en grundig gennemgang af kirkens ritual i kirken og får derefter en let anretning og et relevant input til livet med hinanden i ægteskabet. Aftenerne er gratis. Henvendelse og yderligere information: Sognepræsterne: Susanne Østbjerg, Vorbasse og Skjoldbjerg, tlf el. Jørgen Johansen, Hejnsvig og Vesterhede, tlf el. Steen Søvndal, Grindsted og Nollund / Urup, tlf el. Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp Søndag den 10. marts 2013 er der atter indsamling i Grindsted sogn i forbindelse med Folkekirkens Nødhjælp. Jeg håber, at mange bakker op om dette fælles mål: at samle så mange penge ind til verdens fattige som muligt, siger indsamlingsleder i Grindsted sogn Kamma Nielsen. Så meld dig som indsamler hos Kamma Nielsen Sverrigsvej Grindsted. Tlf eller på mail: 10

11 Påskekoncert i Grindsted Kirke Palmesøndag d. 24. marts kl Martin Alfsen: 7 døgn i Jerusalem - rytmisk påskepassion for dobbeltkor, 9 solister og band. Dirigent Erik Linow De to voksenkor ved Vor Frelsers kirke i Vejle, Vor Frelsers kirkes Ungdomskor og The United Saviour Singers, samt Grindsted Kirkes Pigekor, fremfører palmesøndag 2013 det store rytmiske påskeoratorium 7 døgn i Jerusalem. Norske Martin Alfsen s påskepassion i rytmisk stil, 7 døgn i Jerusalem, gennemspiller i 25 satser hele påskens begivenheder om Jesu lidelse og død - og glædelige og triumferende opstandelse. Det mere end en time lange værk har i de seneste år fået en sensationel opmærksomhed herhjemme, fordi det er musik der går lige til hjertet med varme og iørefaldende melodier. Og det er musik med smukke og storslåede korsatser. Hele værket er gennemsyret af solisternes dramatiserende sange, næsten altid i samspil med korene. Stykket er skrevet for dobbeltkor, så der sine steder bliver tale om 8 stemmige forløb. Musikken trækker på inspiration fra genrer som musical, gospel og traditionals, men indeholder også effektfulde rytmisk livlige satser og flotte Bachlydende fuga- og recitativsatser. Uagtet inspirationen fra forskellige genrer, er der en fin helhed over værket. Besætningen er for 9 solister, som hovedsolister synger bl.a. Tuan Minh Hoang, Anette Mouritsen og Benjamin Hougaard. Ligeledes medvirker bandet Himmelblå fra Århus. Organist ved Vor Frelsers Kirke i Vejle, Erik Linow, har indstuderet værket med korene (dog ikke med Grindsted Kirkes pigekor, som organist Jens Erik Kristensen har stået for) og orkesteret, og dirigerer også værket palmesøndag, i hjemkirken om eftermiddagen og om aftenen her i Grindsted Kirke. Se også ugeavisen og dagspressen for mere information, når vi nærmer os koncerten! Glæd jer til at komme og opleve et stort værk med mange aktive sangere og musikere! Grindsted Kirke Tour de Langfredag fredag d. 29. marts kl Pilgrimstur på cykel eller i bil Jesu Kristi lidelseshistorie læses Bøn, andagt og stilhed i omegnens kirker Forfriskninger til Tour-deltagerne Pizza i Kronen ca. kl. 18. Derefter lovsang med rytmisk musik. Nærmere program følger. Arr: Kirkelig ungdomsforeninger i Grindsted, Hejnsvig og Løvlund. Henvendelse: Sognepræsterne Jørgen Johansen ( / eller Steen Søvndal ( / 11

12 Grindsted Nollund Urup Entre 80 kr. Der var så dejligt ude på landet Foredrag tirsdag d. 8. januar. kl i Kirkehuset i Grindsted, Kirkegade 22. Foredragsholder er journalist, forfatter og foredragsholder Helle Juhl. Der er en første bondegård i de fleste menneskers liv. Den man voksede op på. Den man besøgte som feriebarn. Eller den, man sammen med de andre fra lilla stue tog på udflugt til. Anderledes kan det ikke være i et land, hvor der for et par generationer siden var næsten en kvart million landbrug. I dag er de fleste landbrug forsvundet. Helle Juhl levendegør i sine bøger og foredrag i ord og billeder menneskeskæbner, livsvilkår og normer fra gruekedlernes og selvbindernes tid. Minderne myldrer frem ved gensynet med mormors bryggers og morfars radrenser. Er det virkelig så længe siden...? Foredraget tager dig i ord og billeder - og på godt og ondt - med tilbage til et Danmark af i går. Lidt om foredragsholderen: Helle Juhl er uddannet som journalist i I de senere år er hun begyndt at skrive bøger og debuterede i 2008 med Husbestyrerinde søges...ni kvindefortællinger fra det 20. århundrede (Gyldendal). I 2010 udkom Der er så dejligt ude på landet - en billedkrønike fra det 20. århundredes bondeland. Privat holder Helle Juhl til i 6091 Happiness/Bjert, hvor hun trives bedst i gummistøvler og elsker at hyppe kartofler. Der er gratis adgang, og kaffe/te med brød kan købes. 12

13 Evangelisk alliance bedeuge 2013 At vandre med Gud Den januar i Grindsted Der indbydes til bøn, sang og samvær følgende dage: Tirsdag d. 8. januar kl : Stillegudstjeneste i Grindsted Kirke, Kirkegade. Derefter samvær på KFUM & KFUK, Østergade 16. Onsdag d. 9. januar kl : Indre Mission. Kronen, Solvej 1. Torsdag d. 10. januar kl : MyChurch Ungdomsgården, Østergade 16. Fredag d. 11. januar kl : Familiebedeaften, Gospel Kids medvirker. Ungdomsaften umiddelbart efter fra kl Søndag d. 13. januar kl : Fakkeltog med start på Torvet. Vi går rundt i byen og slutter ved Grindsted Kirke. Kaffen er gratis. Hver aften vil der blive samlet ind til Bibellæserringens satsning på at udvikle en internetbaseret vejledning til den daglige bibellæsning. Evangelisk alliance er en uge, hvor der hele verden over, i de forskellige kirker, bedes over de samme emner. Bedeugen er også en lejlighed til at besøge de forskellige menigheder i byen og få hilst på hinanden. Hjertelig velkommen. Maraton - uden ømme muskler! Men muligvis opdages der andre ømme steder, når vi til januar går i gang med Bibelmaraton. Lad det komme an på en prøve! Træning inden er ikke nødvendig. Bibelmaraton består i en læsning af hele Bibelen - lige fra historierne om skabelsen og de første tider til fortællingen om de sidste tider og den nye himmel og nye jord. Undervejs vil maratonen byde på dramatik og krigshistorie, romantik og kærlighed, opbyggelighed og sammenbrud samt ikke mindst følgeskab med Jesus fra fødsel gennem lidelse og død til opstandelse. Vi skal også leve med i den unge kirkes glæder og sorger, samt følge apostlen Paulus på hans vandring gennem Middelhavsegnene. Bibelmaratonen begynder i Grindsted Kirke tirsdag den 29. januar kl , hvor alle vi fire sognepræster medvirker. Herefter mødes gruppen hver fjortende dag samme tid og sted, indtil vi forhåbentlig sammen når i mål i februar Ved hvert møde fortæller en af os præster om det, der skal læses hjemme til næste gang, ligesom der er mulighed for at stille spørgsmål til det allerede læste. Man kan sagtens følge med, selvom man indimellem skulle blive forhindret i at deltage, og man forpligter sig ikke til hele forløbet. Det eneste, der kræves, er nysgerrighed og læselyst, samt en Bibel - helst den autoriserede udgave fra Haves en sådan ikke, finder vi også ud af det. Vi præster glæder os til at løbe sammen med jer! Hvis I ønsker yderligere information, er I meget velkomne til at kontakte en af os. Lilian Høegh Tyrsted, Steen Frøjk Søvndal, Egil Hvid-Olsen, Bodil Raakjær Jensen 13

14 Grindsted Nollund Urup Meddelelser Indsamlinger i Grindsted Kirke i januar-marts 2013: 1/1 Det danske Bibelselskab 20/1 Kirkens Korshær 2/2 KLF - Kirke & Medier 10/2 Danmarks folkekirkelige Søndagsskoler 17/2-20/3 Folkekirkens Nødhjælp 31/3-1/4 KFUM & K Indsamlet i Grindsted Kirke i oktober - november 2012: 28/10-4/11 DSUK 641,50 11/11 KFUM s Sociale arbejde i Billund Kommune 505,00 Sognet 838,50 I alt 1.985,00 Menighedsrådsmøder: Grindsted menighedsråd Torsdag den 10. januar, torsdag den 7. februar og torsdag den 7. marts, alle dage kl Dagsorden og efterfølgende udskrift af beslutningsprotokollen kan afhentes på kordegnekontoret. Nollund-Urup menighedsråd 5. februar kl hos Torben Østergaard, Loftvej 31, 7. marts (fællesmøde) i Kirkehuset, Kirkegade 22. Gudstjenester på plejehjem Plejecentret, Nygade Afholdes tirsdage kl Den 15. jan.: Steen Søvndal Den 29. jan.: Egil Hvid-Olsen (altergang) Den 12. feb.: Bodil Raakjær Jensen Den 26. feb.: Steen Søvndal (altergang) Den 12. marts: Bodil Raakjær Jensen Den 26. marts: Steen Søvndal NB. Nadvergudstjeneste i Grindsted kirke kl Plejecentret, Fynsgade Afholdes onsdage kl Den 2. jan.: Karin Rahbek-Engmarksgaard, Blåhøj (altergang) Den 16. jan.: Steen Søvndal, Grindsted Den 30. jan.: Egil Hvid-Olsen, Grindsted (altg.) Den 13. feb.: Jørgen Johansen, Hejnsvig Den 27. feb.: Lilian Tyrsted, Grindsted (altg.) Den 13. mar.: Karin Rahbek-Engmarksgaard, Blåhøj Den 26. mar.: Steen Søvndal, Grindsted NB. Tirsdag nadvergudstjeneste i Grindsted kirke kl Omsorgscentret, Sydtoften Afholdes 2. og 4. torsdag i måneden kl Den 12. jan.: Bodil Raakjær Jensen Den 24. jan.: Egil Hvid-Olsen (altergang) Den 14. feb.: Steen Søvndal Den 28. feb.: Lilian Tyrsted (altergang) Den 14. mar.: Egil Hvid-Olsen Den 26. mar.: Steen Søvndal NB. Nadvergudstjeneste i Grindsted kirke kl Anderledes gudstjenester Menighedsrådet i Nollund og Urup har i fællesskab med præsterne besluttet at arrangere nogle gudstjenester, der i større eller mindre grad varierer fra den traditionelle højmesse. Dog vil den traditionelle gudstjenesteform stadig være den mest udbredte. Steen Frøjk Søvndal vil i foråret i højere grad end normalt medinddrage menigheden i gudstjenesten, bl.a. i form af lægmandslæsninger. I februar vil der være to særlige gudstjenester: Søndag d. 3. februar kl i Urup Kirke vil Egil Hvid-Olsen være præst ved en dialoggudstjeneste, der blandt andet inddrager kyndelmisse. Prædikenen vil ikke være en enetale, men skulle gerne udvikle sig til en dialog mellem præst og kirkegængere. For at det skal lykkes, kræver det, at der kommer nogle, der har mod på at deltage i samtalen. Søndag d. 24. februar kl i Nollund Kirke vil gudstjenesten blive skiftet ud med ca. ½ times aftensang. Ved denne lejlighed vil der ikke blive prædiket. Til gengæld vil der blive sunget en del salmer og læst nogle bibeltekster. Desuden vil organisten spille lidt flere stykker musik end normalt. Der er altså tale om en meditativ form for gudstjeneste. Præster og menighedsråd i Nollund-Urup

15 Kirkelig vejviser Fødsel: Anmeldes af jordemoderen til Kirkekontoret i bopælssognet. Dåb: Bestilles på kordegnekontoret, hvor navn og faddere indskrives. Kordegnen henviser derefter til samtale med den præst, som forretter gudstjenesten den dag, dåben skal finde sted. Bryllup: Der træffes aftale om tid og sted på kordegnekontoret, hvor også dåbsattester og prøvelsesattest afleveres. Herefter henvises til samtale med den præst, der skal foretage vielsen. Dødsfald og Begravelse: Henvendelse om begravelse/bisættelse rettes til kordegnekontoret. Derefter aftales nærmere om begravelsen/bisættelsen med den præst, der skal foretage den. Attester: Alle henvendelser om attester efter kirkebøgerne rettes til kordegnen. Menighedsrådsformænd: Grindsted: Per Langvad, Dalsøvej 5, Tlf Nollund-Urup: Anja H. Jeppesen, Engmosevej 26. tlf Adresser: Sognepræst Lilian Høegh Tyrsted (kbf) Kirkegade 5 Tlf Mail: Træffes ikke fredag. Sognepræst Steen Søvndal Åhavevej 2 Tlf Mail: Træffes ikke mandag. Sognepræst Egil Hvid-Olsen Østerbrogade 18 Tlf Mail: Træffes ikke fredag. Sognepræst Bodil Raakjær Jensen Rolighedsvej 10, 7430 Ikast Tlf Mail: Træffes ikke mandag. Kordegne Ejnar Kudsk, Karen-Margrethe Christensen og Ingerlise Lindhardt Kordegnekontoret Kirkegade 22 - Tlf /fax Mandag-fredag kl Tors. tillige: Lørdag kl (kun tlf.) Organister: Grindsted, Nollund og Urup: Jens Erik Kristensen, tlf Anne-Kathrine Højgaard Johansen Tlf , Kirketjenere: Grindsted: Per Philipsen, Birgitte Vandborg, Lone Degn og Sonja Søgaard. Tlf Nollund: Kirkeassistent Frits Sander Petersen Tlf Urup: Kirketjener Irene Hauge Tlf Kirkesanger Tommy Nielsen Tlf Gravere: Grindsted, Nollund og Urup: Kirkegårdsleder Annagrete Nielsen Kirkegade 22 - Tlf Træffes: Mandag-fredag kl Tors. tillige: Lørdag efter aftale. 15

16 Bladet udgives af: Menighedsrådene i Grindsted og Nollund/Urup Redaktion: Lone Ovesen (ansv.) Per Langvad, Thomas Jakobsen, Bodil Hirt og Poul Madsen Annoncer: Kordegnekontoret Kirkegade Grindsted tlf Grafisk: Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A S Information Stille hverdagsgudstjeneste i Grindsted Kirke hver tirsdag aften kl ca Kirkebilen: Kører til alle gudstjenester i Grindsted Kirke og til Seniortræf. Medtager kørestole (også i liftbus) og kan benyttes gratis. Ring til bestillingskontoret tlf Gudstjenester januar - marts 2013 Grindsted Nollund Urup 1. januar Nytårsdag Egil Hvid-Olsen 6. januar Helligtrekonger Steen Søvndal Lilian Høegh Tyrsted 13. januar 1. s. e. H3K Bodil Raakjær Jensen Kor Egil Hvid-Olsen 16. januar Steen Søvndal Ulvetime 20. januar Sidste s. e. H3K Steen Søvndal Kirkefrokost Bodil Raakjær Jensen 27. januar Septuagesima 3. februar Seksagesima 10. februar Fastelavn Egil Hvid-Olsen Kor Steen Søvndal Steen Søvndal Rytmisk gudstjeneste Lilian Høegh Tyrsted Egil Hvid-Olsen Dialoggudstjeneste Steen Søvndal Kor Bodil Raakjær Jensen Kirkefrokost 17. februar 1. s. i fasten Bodil Raakjær Jensen Steen Søvndal 24. februar 2. s. i fasten Egil Hvid-Olsen Kor Egil Hvid-Olsen Aftenssang 3. marts 3. s. i fasten Steen Søvndal Lilian Høegh Tyrsted 10. marts Midfaste Egil Hvid-Olsen Kor Steen Søvndal 17. marts Lilian Høegh Tyrsted Egil Hvid-Olsen Mariæ Bebudelse Steen Søvndal Rytmisk Gudstjeneste 20. marts Steen Søvndal Ulvetime 24. marts Palmesøndag Steen Søvndal Kor Bodil Raakjær Jensen 26. marts Steen Søvndal Pensionistgudstjeneste 28. marts Skærtorsdag Egil Hvid-Olsen Steen Søvndal 29. marts Langfredag Lilian Høegh Tyrsted Egil Hvid-Olsen 31. marts Påskedag Steen Søvndal Kor Bodil Raakjær Jensen 1. april 2. påskedag Egil Hvid-Olsen Steen Søvndal 7. april 1. s. e. påske Egil Hvid-Olsen Konfirmation Lilian Høegh Tyrsted

Billund og Grene. marts

Billund og Grene. marts Kirke sogn Billund og Grene februar marts 2013 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk tlf. 76 76 76 01,

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold Nummer 48 12. Årgang Marts 2014 Opfindsomhed i Børne og Familiehuset Flot parade i jagtforeningen Julemarked i Serup Forsamlingshus IF Centrum Håndbold Motionsholdene i LIF: Et stort hold motionister siger

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Ny hjælpepræst Nyt kirkeblad Sogneeftermiddage MOK-ROCK Nyt fra menigshedsråd Sogneudflugt Musik i kirken Interview Præstens spalte Spejder Indre Missions møder Gudstjenester December

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

2010 Marts April Maj. Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet

2010 Marts April Maj. Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet 2010 Marts April Maj Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd: Ole Jean Nielsen Tlf.

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Monica Drøhse Munkeparken 60, Lgkl. tlf. 74 74 38 18 KFUM og KFUK på Vesteregnen Formand:

Læs mere

Marts - April 2015. Generalforsamlinger..side 5 og 7. Ny organist..side 15 og 21. Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg

Marts - April 2015. Generalforsamlinger..side 5 og 7. Ny organist..side 15 og 21. Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg Marts - April 2015 Side 1 Generalforsamlinger..side 5 og 7 Ny organist..side 15 og 21 Sognebladet Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg Side 2 Sognebladet - Foreninger og Kirker i Gudum og Fabjerg Fabjerg

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 3 HASLEV OG FREERSLEV Nr. 3 74. årgang april og maj 2015 Kirkens stillerum se s. 6 Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken Mellem påske og pinse

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013 Kirke & Sogn for Vorgod/Barde & F jelstervang Hyrden fra Betlehem - Jeg har set Messias! Dette er Jesu Kristi legeme og blod! Det er fuldbragt! Jesus lever i dag! Jesus døde på korset for dig! Påskeferie

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

TisvildeNyt. januar-februar 2015. årgang 23 nr. 1 løssalg kr. 20. Tirsvæld set fra skoven - Foto: RP

TisvildeNyt. januar-februar 2015. årgang 23 nr. 1 løssalg kr. 20. Tirsvæld set fra skoven - Foto: RP TisvildeNyt januar-februar 2015 årgang 23 nr. 1 løssalg kr. 20 Tirsvæld set fra skoven - Foto: RP Bruger du dit fritidshus nok? Få et gratis Salgstjek - så ved du hvad dit fritidshus er værd Tlf: 48 70

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg. Maj - Juni - Juli - August 2015 Side 1

Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg. Maj - Juni - Juli - August 2015 Side 1 Maj - Juni - Juli - August 2015 Side 1 Når egene knoppes, og granerne duppes, og skræpperne kante den støvede vej. Når frøen fortæller, mens guldregnen hælder sig over syrenen i hviskende leg, da dages,

Læs mere

MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012 VAGT I GEVÆR KONFIRMATIONER I 2013 BAZAR LÆSEKREDS SOGNEMØDER

MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012 VAGT I GEVÆR KONFIRMATIONER I 2013 BAZAR LÆSEKREDS SOGNEMØDER MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012 VAGT I GEVÆR KONFIRMATIONER I 2013 BAZAR LÆSEKREDS SOGNEMØDER NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Med den nye regerings tiltræden skiftede Kirkeministeriet navn til Ministeriet

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 Kontinuerlig nadver Hvad er dog det? Det er en slags gående nadver til forskel fra den knælende nadver, som vi kender så godt. Første gang, vi prøvede den kontinuerlige

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004 Kvaglund Kirkeblad Nr. 1 marts april maj 2004 Voksenkonfirmation................læs side 4 Hvordan bevare sin kristne tro?........læs side 5 Gospelkoncert.....................læs side 7 Se kirkens nye

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere