Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald"

Transkript

1 1

2 Dagsorden Præsentation Dagrenovation og genbrug Containerpladserne Øvrige anlæg Farligt affald 2

3 Affald og genanvendelse Landbrug kan være med i Sønderborg Affalds genbrugsordning, hvis følgende er opfyldt Der skal være både bolig og erhverv på samme matrikel nr. (grund) Erhverv og privat bolig kan deles om beholdere der svarer til hvad en privat bolig har behov for. dagrenovation i den størrelse og det antal, der er behov for genbrug højst en 770L til pap/papir/folie og en 370L til glas/metal/plast. Prisen 1 x fast gebyr for Genbrug og 1 x fast gebyr for Dagrenovation PLUS tømningsbidrag afhængig af størrelse og antal af dagrenovationsbeholdere. Og et erhvervsaffaldsgebyr 3

4 Flere beholdere Ønskes der flere genbrugsbeholdere, skal de registreres på erhvervsvirksomheden. Prisen Virksomheden skal betale erhvervsaffaldsgebyr PLUS 1 x genbrugsbidrag for hvert sæt genbrugsbeholdere de har. Altså har en virksomhed en pap/folie/papir og en glas/metal/plast beholder, så er det 1 x bidrag. En virksomhed med f.eks. 4 PFP og 3 GMP beholdere betaler 3 x bidrag. Vi runder ned ved ulige antal. Administrationsgebyr Erhverv 2015 = 600 kr. ex moms Genbrugsbidrag 2015 = 304 kr. ex. moms 4

5 Sorteringen Genbrugsbeholderen Det er mega vigtigt, at alt genbrugsaffald er rent og tørt og uden kemikalie- eller gødningsrester. Alle plastposer skal være helt tømt. Forbrænding Landbrugsfolie skal rulles i håndterbare bundter, sikret mod oprulning Skyllede tomme pesticiddunke Tomme medicinglas 5

6 Containerpladser Containerpladser til erhverv: Vesterlund, Glansager, Nørrekobbel og Skodsbøl De andre må IKKE bruges Køretøjet skal være under kg påhængt vogn tæller ikke Affaldsgrupper: Genbrug, Forbrænding, Deponi, Selvsortering og Farligt affald Almindeligt affald og farligt affald betales efter vægt ét vejekort til almindeligt affald ét vejekort til farligt affald Vejekort bestilles ved: Marianne Albers Krogh T: E: 6

7 Øvrige anlæg I må køre direkte, hvis jeres vogn kan tippe Skodsbøl Sorteringsanlæg Træ, Imprægneret træ og gips Nørrekobbel Sorteringsanlæg Pap, papir, plastfolie, hård plast. INGEN landbrugsplast Sønderborg Kraftvarmeværk Småt brændbart: 1 m eller 1 m2 Stort brændbart: 3 m eller 3 m2 INGEN lange baner Skodsbøl Deponi Eternit stablet på paller max 1 m højde og wrappet Der skal laves elektronisk deklaration FØR i kører hjemmefra 7

8 Hvad er farligt affald? Affald der udgør en særlig fare for mennesker og miljø. Brandfarlige Eksplosionsfarlige Giftige Ætsende stoffer I vores hverdag kasserer vi produkter, der indeholder stoffer, som selv i små mængder kan være skadelige for både mennesker og miljø. Derfor er det vigtigt, at affaldet bliver indsamlet og behandlet på den rigtige måde. 8

9 Landbrugets farlige affald Spraydåser brandfarlige / eksplosionsfarlige Oliefiltre - Spildolie - Fast olieaffald - Miljøskadelige Maling Brandfarlig / Giftig / Miljøskadelig Kanyler - Smittefarlige Medicin - Giftige Rengørings produkter- Ætsende / Miljøskadelig Pesticider Giftige - (Forefindes kun i sjældne tilfælde) 9

10 Spraydåser Flødeskum på spray Det er selvfølgelig ikke fløden eller drivgassen der er farlig. I en 50-liters gasflaske med en indvendig overflade på ca. 1 m 2 vil der i en tom flaske være et resttryk på 2 bar. Det svarer til at der vil være en kraft svarende til 20 tons mod flaskens inderside. De forholdsvis små beholdere har et tryk på 7-8 bar og den indvendige overflade er langt mindre. Den kraft der er i mod flaskens inderside vil derfor være langt større. Det lyder harmløst, men er farligt affald 10

11 Olie affald Spildolie - Oliefiltre - Fast olieaffald Olie kan ikke nedbrydes i naturen og det kvæler alt liv. Spildolie kan og skal regenereres til de forskellige olietyper igen Oliefiltre skal renses og oparbejdes, da de enkelte dele kan genanvendes. Metallet genanvendes Olien regenereres Fast olieaffald, det vil sige opfej, kattegrus med olie og lignende er miljøfarligt og skal derfor bortskaffes som farligt affald. 11

12 Mærkefarve på spray Her er det både indholdet og drivgassen der er farlig Farven indeholder ethanol og er yderst brandfarlig Drivgassen består bl.a. af propan og butan (brandfarlige gasser) Her er det derfor både indhold, drivgas og trykket der er farligt. Alt maling er miljøskadeligt og indeholder et stof der er enten giftigt eller brandfarligt. 12

13 Kanyler og medicin Risikoen for smitte og resistens er alt for stor til at tage chancen. Kanyler skal altid i en kanylebeholder som fås gratis på apotekerne og kan afleveres på apotekerne gratis igen. Kanyleboksene (Gult låg)skal være de originale fra apoteket og de skal være lukkede og rene udvendig, når de afleveres. Medicin rester skal ligeledes afleveres på apoteket, nogle apoteker har sat regler op for at det skal være en gennemsigtig pose man afleverer sine medicin rester i, andre har ikke. 13

14 Rengøringsmiddel Alle rengøringsmidler er mere eller mindre ætsende og mange rengøringsmidler reagerer farligt når de sammenblandes. Der sker da ikke noget ved at blande vel? Klorin + toiletrens = klor (gas) 14

15 Serviceordning ASA-kemi tilbyder 2 forskellige serviceordninger til institutioner og virksomheder. Lille Serviceordning for maksimum 100 kg farligt affald om året. Stor Serviceordning for maksimum 300 kg farligt affald om året. 15

16 Hvad indsamles? Farligt affald: Kemikalier Oliefiltre, spildolie m.m. Maling Opløsningsmidler Spraydåser (alle) Rengøringsmidler Pesticider Kanyler og medicin Elektronikaffald og lign.: Batterier Elsparepærer Lysstofrør 16

17 Hvordan indsamles det? ASA-kemi stiller forskellige emballagetyper til rådighed. Til batterier og elsparepærer: Plast spand 7L eller 10L Til lysstofrør: En speciel udtrækskasse max. 2m rør Til farligt affald er der forskellige typer: En rød problemkasse Plastdunke 10L og 25L Spændelågsfade i plast/jern 30L, 60L og 200L 17

18 Kanyler og medicin Har du klinisk risiko affald kontakt ASA-kemi Her tilpasser vi ordningen til den enkelte. Kanyler skal emballeres i kanylebokse(gult låg) leveret af os. Kanyleboksen skal lukkes helt til og rengøres udvendig. Derefter skal kanyleboksen sættes ned i en rød kasse. Medicinrester kan lægges i en tilsvarende medicinboks(rødt låg) eller i en pose. Derefter det samme som kanyler. 18

19 Hvordan og hvornår Tilmelding I tilmelder jer ved at udfylde en formular på Sønderborg Forsynings hjemmeside under affald > ASAkemi. Jeg har også formularen med i aften, så i kan tilmelde jeg nu. Afhentning skal bestilles på en uge før. ASA-kemi sender en mail med reminder ca. 14 dage før. Lille serviceordning Stor serviceordning Mængde farligt affald kg kg Antal afhentninger juni, december marts, juni, september, december Pris 750 kr. ex moms kr. ex moms 19

20 Kontakt oplysninger Dagrenovation: Jonna Jessing tlf , mail. Genbrugsaffald: Susanne Jessen Møller tlf , mail. Farligt affald: Karina Christiansen tlf , mail. Erhvervsaffald generelt: Lisa Nielsen tlf , mail 20

21 Spørgsmål og svar fra mødet Må landmænd kører på containerpladsen med gren affald m.m. fra de levende hegn og/eller opsamling fra vandløb? Det må afleveres på komposteringsanlæggene i Skodsbøl, Glansager og Vesterlund. Køretøjet må være over 3500 kg. Hvad koster dette haveaffald for landmanden? Haveaffald = 170 kr./ton. Træstød = 450 kr./ton ex. moms Hvis man har en del halm på loftet, som er blevet vådt, hvor skal det så køres hen? Komposteringsanlæggene eller Kraftvarmeværket. Ring til Sønderborg Affald og lav en aftale FØR, du kommer med det. 21

22 Spørgsmål og svar fra mødet Når man har fået et vejekort, hvad har man så som kvittering til miljøtilsynet? Vejesystemet udskriver bon, som der indeholder oplysningerne. Data fra ASA-kemi, Kraftvarmeværk, Deponi, sorteringspladser, og kompostanlæg indberettes til Affaldsdataregistret, som Kommunen også har adgang til. Containerpladsernes mængder indberettes ikke. Du kan få en rapport over vejninger på containerpladserne ved Sønderborg Affald. 22

23 Spørgsmål og svar fra mødet Landbrugsplastik har der været meget forvirring om. Først skulle det i deponi, så til genbrug, så til forbrænding ved pladsfolkene hvor det skal hen? Ja det ved de. Vores modtagekrav ændrer sig alt efter, hvordan vi kan komme af med affaldet. Modtagekravene ændrer sig nogen gange så hurtigt, at man kan risikere, de er lavet om til næste gang man kommer på pladsen. Håndterbare bundter skal i 2015 til forbrænding. Ring til Sønderborg Affald og hør om de aktuelle regler. 23

24 Spørgsmål og svar fra mødet Mærkefarve på spraydåser til grise er ikke farligt mere, det er blevet forbudt i Danmark. Bare spørg slagteriet. Det vil jeg selvfølgelig undersøge nærmere og lægge svar med op sammen med materialet. SVAR: I Danmark skal mærkefarve til grise være FDA godkendt dette er korrekt. Det betyder ikke, at det ikke er farligt, men kun at det er godkendt til fødevarer. 24

25 FDA mærke farve Fra Danish Crown hjemmeside: Sikkerhedsdatabladene på disse mærkefarver fortæller blandt andet: Yderst brandfarlig Sammensætning på etiketten er stadig: Ethanol og Butan og Propan og Isopentan og Isobutan og Propan-2-ol Anden mærkeinformation: Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys må ikke udsættes for temperaturer over 50 C Jeg må derfor svare, at det stadig er både drivgas og tryk der gør, at denne spraydåse er farligt affald og farligt gods. 25

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2010 AFFALD KBH sorteringsguide RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud læs mere på side 2 HUS ELLER LEJLIGHED? ELSPAREPÆRER

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

sortering Dit affald er penge værd

sortering Dit affald er penge værd nyhedsbrev fra københavns kommune september 2010 AFFALD KBH guide til genbrugsstationer RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN sortering Dit affald er penge værd læs mere på side 2 og 3 HUS ELLER LEJLIGHED?

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald BYGGEAFFALD VEJLEDNING LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald FEBRUAR 2015 INDHOLDS FORTEGNELSE HVEM HAR ANSVARET

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

AFFALD. læs mere på side 4-5

AFFALD. læs mere på side 4-5 nyhedsbrev fra københavns kommune SEPTEMBER 2009 AFFALD KBH SORTERINGs- GUIDE RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN AFFALD ER OGSÅ KLIMA SÅ MEGET CO2 KAN DU SPARE VED AT SORTERE læs mere på side 3 HUS ELLER

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-08-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Styr på miljøet side 3 >> Kend dit kloaksystem. side 4 >> Plastsortering i virksomheder side 6 >> på varmeforbrug >> side 10.

Styr på miljøet side 3 >> Kend dit kloaksystem. side 4 >> Plastsortering i virksomheder side 6 >> på varmeforbrug >> side 10. Affaldstjek - Miljøafdelingen Kan vaskepladser være kilde Skovlunde-virksomhed sparer hjælper med affaldssorteringen til jordforurening? 85 % i CO 2 på varmeforbrug >> side 8 >> side 2 >> side 10 NR. 4

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

rapport NULskrald mindre affald mere liv

rapport NULskrald mindre affald mere liv rapport NULskrald mindre affald mere liv intro NULskrald Boligforening I 2014 har vi i Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning udført projekt Nulskrald Boligforening hos boligforeningen B42s lokale

Læs mere

AFFALD ERHVERV - STOR VIRKSOMHED ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

AFFALD ERHVERV - STOR VIRKSOMHED ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 AFFALD ERHVERV - STOR VIRKSOMHED ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Kirsten arbejder som miljøkoordinator for en stor dansk industrivirksomhed. Hendes arbejde består i at sikre, at hele virksomheden lever

Læs mere

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra.

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. t mere på Læs mege skolen.dk fjernvarme Lidt fakta om fjernvarme Ud af 2,4 mio. boliger bliver 1,7

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning FORLØB NR. 7 De fleste af jer har nok prøvet at betale og få udbetalt pant for dåser og flasker til sodavand. Men har du tænkt nærmere over, hvad der ligger bag, og om det er muligt at bruge en pantordning

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

DET STORE BATTERIPROJEKT

DET STORE BATTERIPROJEKT DET STORE BATTERIPROJEKT 2 3 DEN STORE BATTERIKAMPAGNE 204 Aktivitetsmateriale med tilknyttet specialmærke LEDER TIL AKTIVITETSMATERIALE OM BATTERIGENANVEN DELSE MED TILKNYTTET SPECIALMÆRKE FORMÅL Dette

Læs mere

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S Vejdirektoratet Rapport 29-03-2012, rev. 30-10-2012 10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Et unik koncept og en god forretning

Et unik koncept og en god forretning Frisko Brugermanual FRISKO BRUGERMANUAL / VELKOMMEN / SIDE 1 Et unik koncept og en god forretning Frisko er kendt for sin gode smag. Men også for sit koncept, der sikrer, at dine kunder altid får den samme,

Læs mere