FORANTTK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Efterår e,..,.# *.:-"15;$i? ::.: : li. \ ::tr:.':'

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORANTTK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Efterår 2008. .e,..,.# *.:-"15;$i? ::.: : li. \ ::tr:.':'"

Transkript

1 FORANTTK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab ::tr:.':' ::.: : -3 =: I ea lr li. \.e,..,.# *.:-"15;$i? l' Efterår 2008

2 FORAI{TIK 5 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Ølbyvej 15, 7600 Struer Tlf Hjemmeside: CVR Nummer Bankforbindelse: Andelskassen MidtVest Ree. Nr Konto: Bestyrelse: Formand: Benny Boysen, Ølbyvej 15, 7600 Struer Tlf Næstformand: Leif Bech, Grøndalvej 14, Hvidbjerg 7790 Thyholm Tlf Kasserer: Nina Bernth-Andersen, Lucernemarken 17, Resen 7600 Struer Tlf Sekretær: Louise Westenholz, Marievej 3, 7752 Snedsted Tlf Øvrige medlemmer: Niels Høy Jørgensen, Kastanievænget 40, 7800 Skive Tlf Mogens Markusen, Poul Gerness Yej 22, 7430 Ikast Tlf l Andrd Ebbesen, Spøttrupvej 3 l, Ijønin g, 7400 Heming Tlf Antik-Historisk Selskab er oprettet maj 2006 på initiativ af en række antikvitetsinteresserede mennesker i Midt- og Vestjylland. I selskabets vedtægter er anføri, ai selskabets virkeområde primært er det midt- og vestjyske område, og "Selskabets formål er inden for sit geografiske virkeområde gennem foredrag og kurser samt ved kulturelle og debatskabende arrangementer inden for den folkeoplysende ramme at formidle viden og udveksl erfaringer omkring antikviteter og den kulturhistorie, der er knyttet til disse. Derudover afuikles der ekskursioner med samme formåi". Nye medlemmer optages i selskabet ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer. Det årlige kontingent udgør kr for et fuldt medlemskab. I forbindelse med et fuldt medlemskab kan også optages associerede medlemmer til halvt kontingent - Associerede medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen, men deltager på lige fod med andre i selskabets arrangementel. ) FoRANTlKredigeresafetudvalgmedformandenSomansvarshavenderedaktør, som også har skrevet alle usignerede artikler, men bladets spalter er åbne for indlæg fia medlemmerne. Udkommer mindst 2 gange?nligl FORANTIK: ISSN (Papir-udgaven) FORANTIK: ISSN (Online-udgaven)

3 Sæsonstart Så er vi godt i gang med efterårssæsonen. Som meddelt allerede før sommerferien havde selskabets medlemmer i august gratis adgang til antikudstillingen i den gamle købmandsgaard i Doverodde, og det var der en del, som benyttede sig af. Flere fik hilst på hinanden i september ved busekskursionen til museerne Kongernes Jelling og Ehlers Samling i Haderslev. Det er dejligt, når der er god opbakning til vore arrangementer og medlemmerne udtrykker glæde over at være med. Nu prøver vi noget nyl Som det fremgår af arrangementsoversigten på de følgende sider, laver vi eksperimentet "Fyld bilen op". Hvis der er medlemmet som ønsker at have selskab til f. eks. et besøg på et {ernereliggende museum, udstilling eller samling, så er der mulighed for at fflde bilen op med andre interesserede og få tilskud til benzinen. Det er egentlig'ikke noget, som nødvendigvis behøver at foregå i selve AHS regi, men vi vil gerne tage imod tilmeldinger og prøve at koordinere sådanne initiativer blot vi Iår besked om dem i så god tid, at de kan bekendtgøres i FORANTIK og det betyder, at det måske skal være i op til flere målneder før selve arrangementet. Vi kan dog også bringe tilbudene på vores hjemmeside, men det betyder, at vi ikke når ud til alle medlemmer. Første eksperiment er en tur til det privatejede museum i bygninger fra den gamle nedlagte kobbermølle lige syd for den danske grænse, hvor der er udstilling af den produltion afmessing- og kobbervarer, som foregik her fra begyndelsen af tallet frem tll1962, hvor hele industrimiljøet stod i fare for at forsvinde, hvis ikke læreren Bodo Daetz havde grebet ind og dybt i egne lommer. Se omtalen af stedet inde i bladet. Som indlæg i dette nummer af FORANTIK findes også som tidligere bebudet en aktuel oversigt over medlemmerne af Antik-Historisk Selskab, altså de medlemmer, som harbetalt kontingent for indeværende sæson, der løber frem til udgangen af marts 2QQ9.Da FORANTIK harmer på flere biblioteker bl. a. Det kongelige Bibliotek og lægges på Internettet har vi besluttet at medlemsoversigten skal være et løst indlæg, som ikke kommer videre end til vore medlemmer, som således får mulighed for atkontakte hinanden og evt. aftale samkørsel til nogle afarrangementerne, som jo ikke kan ligge lige centralt for alle. Vi har ligeledes i bladet givet en oversigt over, hvad vi på nuværende tidspunkt arbejder på at få arrangeretil forårssæsonen, men heraf er kun enkelte dele helt på plads, men sikkert er det, at vi i marts gentager et dagseminar på Borbjerg Mølle kro, og vi har aftale med en professionel konservator om et indlæg om håndtering og pleje afantikviteter. Så det er allerede nu en ide at sætte et stort kryds i kalenderen ved 29. marts Den dag, hvor sommertiden begynder og vi spiser morgenmad sammen på den idyllisk beliggende kro ved møllesøen. På gensyn!

4 Efterårets program Onsdag 15. oktober 2008 "Fyld bilen op tur" til Kobbermølle-museet ved Flensborg. Der arrangeres tur til museet i private biler, således vi er fremme ved museet kl. 13. Det er aftalt, at vi kan få en guidet rundvisning på museet, som fortæller om produktionen på den fabrik, som fra begyndelsen af 1600-årene frem til 1962 forsynede store dele afjylland og Fyn med kobber- og messinggenstande. De, som har lyst at deltage, tilmelder sig hos formanden senest 9. okcober og med oplysning om, hvorvidt man er villig til at køre og stille bil til rådighed. Deltagerne må regne med at skulle betale ca. kr til benzin. Men AHS betaler for rundvisningen på museet. Deltagerantal vil afhænge af, hvor mange der tilmelder sig for at køre. Er der for fii chauffører gælder "først til mølle" princippet. Se omtalen af Kobbermøllen længere fremme i bladet. Mandag 20. oktober kl. 19 Dekorerede danske glas I foråret i år udgav Niels Andersen og Torben Errboe bogen "Dekorerede danske glas" med undertitlen "Blomsterslebne og emaljemalede" efter at have gennemført et bemærkelsesværdigt stykke forskningsarbejde. Det er lykkedes at fi forfatterne til Struer for at holde foredrag på Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter om deres bog og pionerarbejdet bag den. Foredraget irrrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet. Deltagerbetaling kr heri er inkluderet en kop kaffe i pausen. Alle er velkomne, så benyt lejligheden til at tage glasinteresserede bekendte med. Kørselsvejledning til Gimsinghoved: Til Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter kommer man fra hovedvej 11 ved at dreje ind mod byen i lyskrydset ved Safari Caravan (byens sydlige udkant). Ca. 400 meter længere fremme (lige før Falck) drejes til højre. Her er skiltet efter Gimsinghoved, som er en stor gammel proprietærgålrd på venstre side, når man er kommet op ad bakken. Mandag 3. november kl. 19 Kursusstart i Antikvitets-kompetence - se særlig omtale Mandag 17. november kl kursusaften i Antikvitets-kompetence - se særlig omtale

5 Mandag 1. december kl. 19 Besøg på Holstebro Auktioner I lighed med tidligere år fiir vi lejlighed til at besøge auktionshuset på Stationsvej 76 i Holstebro aftenen før en stor indboaullion, og hvor der ligeledes er opstillet og gjort klar til en kunstauktion lørdag den 6. december. Der bliver lejlighed til at foretage eftersyn ligesom auktionsleder Hans Jørgen Eriksen sammen med medarbejdere fra auktionshuset vil gennemgå, hvorledes en auklion er opbygget og besvare spørgsmåi. Medbring selv kaffe og brød, således det ikke er nødvendigt med tilmelding til arrangementet. Stationsvej er en sidevej til Ringvejen uden om Holstebro. Ved Færch Plast drejes ind mod byen, og 100 meter længere fremme står skiltet, der viser ind til auktionen. Mandag 8. december kl kursusaften i Antikvitets-kompetence - se særlig omtale. Mandag 15. december kl 19 Medlemsaften i Herning Vi mødes på Kulturellen i Nørregade Herning (Tidligere Nønegades skole), hvor museumsinspoktør Inger Lauridsen fra Tønder Museum vil fortælle om 'T(nappernes kulturhistorie" som er et emne Inger Lauridsens har beskæftiget sig med i mange år. Foredraget arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet. Deltagerbetaling kr Bestyrelsen sørger for at der er nogle kander kaffe samt klejner og andet som hører hjemme ved den tilstundendejul - det er inkluderet i deltagerbetalingen. Efter kaffen leverer selskabets kasserer Nina Bemth-Andersen et let causeri over emner "Længe leve den dårlige smag". Det er ikke nødvendigt med tilmelding, men anansementet er kun for medlemmer. Antildur til London AfBenny Boysen I FORANTIK nr. 3 - Efteraret7\ 7, nævnte jeg muligheden for hjælp til de, som var interesserede i at tage flyveren til London for at være med på et par afde store antikmarkeder i og ved byen. Jeg vil her lige gentage, at jeg er i London med en rummelig bil, når Sunbury Antiques Market (.www.kemptonantiques.com) afuikles tirsdag den 24. februar 2009 samt dagen efter på det store Ardingly marked (www.dmgantiquesfair.com). Har man interesse i at deltage, prøv da først at læse artiklen på side 9 i FORAN- TIK 3 og skærper den interessen, er man velkommen til at kontakte mig for nærmere oplys nærnere oplysninger.

6 Kursusrække: Antikvitets -komp etenc e Også i denne sæson gennemfører Antik-Historisk Selskab er række aftenkurser i Antikvitets-kompetence på Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter i Struer. Kursusleder vil være selskabets formand men der vil også medvirke flere gæstelærere fra selskabets medlemskreds. Kursusaften er mandage fordelt over hele sæsonen, men er semesterinddelt med 3 aftener i efteraret og 5 i begyndelsen af2009. For at deltage i hele kursusrækken betaler selskabets medlemmer kr Ønsker man kun at deltage i enkelte af kurserne betales kr pr gang. Kursusrækken er også åben for ikke-medlemmer, som betaler kr for hele forløbet eller kr pr. gang. Medbring selv kaffe. Det er muligt at købe'sodavand i lokalet. 1. aften: Mandag 3. november 2008 kl. 19: Introduktion. antik generelt og øvelser i stilhistorie samt gennemgang afrelevant litteratur til nærmere selvstudium. 2. aften: Mandag 17. november 2008 kl. 19: Sølv m.v. - Hvad er sølv, og hvad er "Det-somligner". Håndbogsarbejde med øvelser i at identificere mestrene bag danske sølvarbejder. Kursisterne opfordres til selv at medbringe sølwarer eller "Det-som-ligner". 3. aften: Mandag 8. december 2008 kl. 19: Gamle glas. Glas er et meget stort samlerområde, men hvordan kan man se, om et glas er gammelt? Kan man identificere fabrikken, hvor det er fremstillet, m.v.? Gamle (og nyere) glas vil blive præsenteret fra medlemmernes egne samlinger. Kursisterne opfordres til selv at medbringe eksempler på egne glas. Asger Andersen vil fremvise eksempler fra sin samling af små glas. 4. aften: Mandag 5. januar 2009 kl. 19: Keramik oe fajance. Keramik er en betegnelse, som dækker alt, hvad der er fremstillet af forskellige ler- og jordtyper. Lige fra mursten til kongeligt porcelæn. Det vil være en aften, hvor vi breder os lidt rent emnemæssigt, men har særlig opmærksomhed omkring danske fabrikker som Kåhler og Aluminia. 5. aften: Mandag 19. januar 2009 kl. 19: Bomholmsk industrikeramik. AHS besty'elsesmedlem kunsthistorikeren Nina Bemth-Andersen, giver indblik i historien og produktionen i de bornholmske keramiske værksteder, som udviklede sig til egentlige industrier, f. eks. Hjorth,

7 Søholm og Michael Andersen & søn. Også denne aften er man velkommen til at medbringe eksemplarer fra egne samlinger. 6. aften: Mandag 2. februar 2009 kl. 19: Porcelæn. Her gennemgås en generel porcelænshistorie i meget store træk, hvorefter vi koncentrerer os om de danske fabrikker som Den kongelige Porcelænsfabrik, B&G, Dahl Jensen og Lyngby (Københavns Porcelænsmaleri). Der vil blive præsenteret litteratur til fortsat selvstudium. Det er vigtigt selv at medbringe, hvad man evt. gerne vil vide mere om - også gerne noget, som er produceret i udlandet. 7. zftenz Mandag 16. februar 2009 kl. 19: De uædle metaller. Her er kursuslederens hjemmebane. Metaller som messing, kobber og tin er p.t. gledet lidt i baggrunden. Det er en skam for det er rigtigt gode studieobjekter, som indeholder en masse stil- og kulturhistorie. Tag med, hvad I kan bære. Kursuslederen påtager sig evt. lidt hjemmearbejde, hvis det bliver nødvendigt for at finde et facit. 8. alten: l\4andag 2. marts 2009 kl. 19: Malerier. Hvorledes identificerer man en kunstner og hvor findes der oplysninger, og er netop denne kunsher noget værd rent økonomisk? Der gives eksempler på litteratursøgning og en professionelt arbejdende malerikonservator giver gode råd om f. eks. rensning, opbevaring og restaurering. Hvad kan man selv gøre, og hvad skal man absolut holde sig fra? Bemærk. at kursusrækken er åben for alle interesserede. Arrangementer under planlægning til 2009 Vi løfter lidt af sløret for, hvad der kan komme til at ske i forårssæsonen2009, hvilket vil komme til at fremgå med endelig datofastsættelse i næste udgave af FORANTIK. Udover færdigafuikling af kursusrækken om antikvitets-kompetence, vil vi forsø- ' ge at lave et minikursus med titlen "Hvorfor og hvordan registrerer jeg min samling'. Skal en samling, som er erhvervet gennem mange ar, bevare en værdi og ikke blot imponere ved sin størrelse, så er det nødvendigt at holde styr på alle de data, man har samlet i årenes løb, og hertil en den menneskelige hukommelse et alt for skrøbeligt opbevaringssted.

8 Vi håber at få held til at arrangere et samlingsbesøg hos en mand, der gennem mange år har samlet eksempler på fajanceproduktionen fra Aluminia. Det vil sikkert blive arrangeret som et "Fyld bilen op" - besøg. Der er reserveret plads på Borbjerg Mølle Kro 29. marts 2009 til endnu et dagseminar om antikviteter. Et afforedragene er på plads, idet vi har indgået aftale med konservator Tina Kramer fra det alsidige konservatorfirma i vendsyssel Kramer Moltke konservering og restaurering (.www.kramermoltke.dk) om et foredrag i samarbejde med Folkeuniversitetet med titlen tthvorledes passer og plejer jeg mine antikviteter". Her vil blive givet gode råd om håndtering, opbevaring og om, hvad man selv kan gøre, og hvad man absolut skal holde sig fra. Til dagseminaret vil vi også geme have medlemmer fra selskabet til at levere 15 minutters indslag om enmer, samlinger, undersøgelser og lignende, som optager dem i antikvitetssammenhæng. Lav allerede nu aftale med et af bestyrelsesmedlemmerne. Antik i oktober Oktober synes at være en god antikvitetsmåned. I dagene oktober aflrolder Dan-fair det velkendte "antik aabenraa'med antikviteter, kunst og design i det nybyggede Compass Congress Center ved Rødekro. Også i Aalborg har ordet design sneget sig ind for at give appel til en større publikumsflade. Aalborg Kongres & Kultur Center afirolder i dagene lg. oktober Antik & Design Samlerforening Syddanmark inviterer søndag26. oktoberkl til Samlerudstilling og byttemøde på Søgården i Brørup - adressen er Stationsvej 11, 6650 Brørup. I indbydelsen hedder det: Samlere fra hele landet inviteres til landets måske sørste samlerudstilling og byttemøde. Samlere, der vil vise deres skatte frem, som de har samlet på i årevis, har nu muligheden for at fremvise deres samling eller komme og bytte til det, de lige går og mangler. Der er mulighed for at klikke sig ind på og se alle detaljer, og hvem der foreløbig er tilmeldt. Entreen her er kr Det koster kr at være med som gæsteudstiller. Endelig må det ikke glemmes, atlørdagden 1. november afuikles i tidsrummet 8-16 Stumpemarkedet i Messecenter Heming. Det er blevet et populært udflugtsmål for mange, som søger efter ting og sager til samlingen. Entreen har nu bevæget sig op på kr. 70.-

9 Kobbermøllen ved Kruså Den gamle kobbermølle nord for Flensborg var for år tilbage en af det danske monarkis største fabriksvirksomheder. Fabrikken blev grundlagt i begyndelsen af 1600-årene afchristian IV. I Krusådalen var der gode muligheder for at benytte vandkraften som energikilde - selv i tørre somre. Råmaterialet var kobber fra Norge, som indtil for 120 år siden kunne sejles direkte til kobbermøllen. Iløbet af 1700-årene udviklede kobbermøllen sig og leverede bl. a. materiale til tagdækning afde danske slotte, ligesom fabrikken var hovedleverandør til det kongelige skibsværft af metalplader, stænger og rør. I løbet afårene blev kobbermøllen flere gange ødelagt afbrand og krig, men de gunstige naturforhold var årsag til, at møllen genrejstes - hver gang. En stor del afproduktionen bestod afvandkedler, kasseroller, varmedunke, æbleskivepander og de såkaldte "Flensborgkedler". Det var i perioder stemplet med det kongelige na'rmetræk eller ejerens initialer. Efter anden verdenskrig producerede kobbermøllen store mængder afkobber- og messingting. Efterspørgslen var stor, men i slutningen af l950eme gik det hurtigt ned ad bakke. Maskineriet var nedslidt, og vandhjulet i Kruså stoppede i 1962 efter mere end 350 aktive år på stedet, og det hele stod til at forsvinde, hvis ikke læreren ved den danske skole Bodo Daetz havde grebet ind. Bodo Daetz købte og restaurerede gamle arbejderboliger, således den del affabriksmiljøet kunne bevares, og da den firkantede tårnagtige bygning, der nærmest var selv kobbermøllens vartegn, blev ledig købte han sammen med sin hustru Gisela også den og indrettede her et museum med den kobbersamhng, han havde begyndt allerede ved sin ansættelse ved den danske skole i byen Kupfermiihle i Museet rummer i dag mere end ægteparrets oprindelige kobber- og messingsamling, for de har i tidens løb fået gaver fra mennesker, hvis familie har haft tilknytning til værket, som var i gang endnu, dadaetz blev ansat i byen. Det har været kærkomne gaver, for under verdenskrigene blev der i Tyskland tvangsindsamlet kobber og messing, som skulle omsmeltes for at anvendes i krigsindustrien, og ved den lejlighed forsvandt også fabrikkens egen prøvesamling af, hvad der var produceret på stedet gennem tiden. Ægtepartet Gisela og Bodo Daetz har tidligere modtaget Grænseforeningens kulturpris for deres enestående indsats med at redde dette industriminde.

10 Ak nei, hvor er Pepita kjærl AfAsger Andersen O Kjøbenhovn! Pepitas Navn hos dig vil længe staa i Minde. Thi sikkert seer du aldrig meer en s aadan fyrig Dandserinde. Jeg siger ikke meer end sandt er: Det Blik som tusind Diamanter kan røre selv den haarde Steen. Hvis inte, saa kan hendes Been! Den 14. september havde Benny Boysen inviteret til reception i Historiens Hule i Struer, og i den forbindelse erhvervede jeg et pepitaglas med tinbesæhring. Om aftenen, hvor jeg sad og glædede mig over min nyerhvervelse, frk jeg lyst til at vide lidt mere om Pepita og gik derfor ind på Internettet. Det viste sig, at danserinden signora Pepiø de oliva havde Danmarkspremiere med to forestillinger på Casino-Teatret i København den 14. september I858 - altså nøjagtigt 150 ar før mit lille indkøb! Pepiø de Oliva var født i Madrid i 1830, og den29-inge danserinde var kendt på de europæiske scener. Hendes ankomst til København vakte stor opsigt - som Madonnas ville gøre det i dag. Aviseme skrev om hende. Hendes mandlige tilbedere flokkedes omkring Hotel d'angleterre. Der blev skrevet skillingsviser om hende, og der blev fremstillet og solgt merchandise i store mængder - selv om dette begreb endnu ikke var opfundet. Pepita optrådte på Casino i en måned for en stjernegage på 4000 rigsdaler for 20 forestillinger, og var derefter på Folketeatret frem til L december I 858. skaren af åns ligefrem sørgede, da hun rejste fra byen. Men berømmelser en skrøbelig ting. Da Pepita 3 år senere kom til København fra 8. april 1861 til 13. maj, fik hun kun en lille notits i avisen, og der var ingen fans, der lavede optøjer på Kongens Nytorv. Man havde helt andre ting at tænke på - måske det optrækkende uvejr sydpå, der brød ud i I 864. pepita rejste igen. Giftede sig med en rig englændeq men døde i Turin i 1868, kun 38 år gammel. Pepita ville for længst være blevet glemt, hvis ikke hendes narm var blevet bevaret i forbindelse med moden - det pepitaternede stof - og glassene. Foruden pepiøglas i forskellige varianter findes der lommeflasker med pepiø i relief (sandsynligvis fra Fyns Glasværk) og glaskrus med porcelænslåg med pepiø i emaljemaling (eksempel i Thisted Museum). l0

11 lfølge bogen "Danske Glas fra 1825 til 1925" optræder pepitaglas første gang i Holmgaards priskurant 1867 som "Pepitaglas ll24 pot", men det nævnes i et håndskrevet notat i priskuranten fra 1853 i forbindelse med en lageroptælling, så glasset er altså produceret før I glasbogen står der, at Pepita var i København i 1856, men det må være en fejl, så mit bud ero at glasset kom i produktion i 1858 eller Holmegaard producerede pepitaglas frern til l950erne. De sidste år mest som grønne glas, men de er bl. a. også lavet med frostet overflade og altså med tinbesætning. Glasset rned tinbesætning er sandsynligvis fra l920me, hvor det var moderne med grønt eller violet glas med tinbesætning. Også Kastrup og Aalborg Glasværker har lavet pepitaglas, men de er med en kort massiv stilk og skrå fod. I følge glasbogen har Fyns Glasværk også lavet pepitaglas, der skulle ligne Holmegaards, men have massiv stilk. I glasbogen er der også afbilledeto klare pepitaglas med hul stilk "Bevaret på en gård i Rold Skov med god tradition for at være gjort på Conradsminde". Nu er problemet, at Conradsminde Glasværk i 1857 blev opkøbt og produktionen overførtil Mylenberg Glasværk ( ) - så der er noget, som ikke passer sammen. Har Conradsminde lavet denne type glas, før Pepita kom og gav navn til glassene? Eller er glassene lavet på Mylenberg? Eller er det måske Holmegaardglas, der har fået en fejlagtig tradition hæftet på sig? Ja! Sådan er det! Jeg fik lidt at vide om Pepita, men straks melder der sig nye spørgsmåi, og svarene blæser i vinden ligesom svaret på, hvad der gjorde Pepita de oliva så tilbedt i Der må da have været mere end diamantblikket og de to pæne ben. Andelskassen er tæt på når du har behov for det Ring og få en aftale, for sammen kan vi mere Andelskassen MidtVest Vilhelmsborgvej 38, Linde,7600 Struer tlf

12 En sølvske i munden Som antikvitet er den lille teske ganske værdiløs, men den er nu ganske interessant alligevel. Jeg fandt den violinskaftede teske afsølv i en rodekasse hos en bekendt. Den havde levet livet hårdt. Skaftet har fået et knæk, som ikke kunne rettes helt ud, og laffet er Sldt med bidemærker, hvoraf et enkelt har perforeret det tyndslidte sølv. Årstallet 1789 er banket ind på bagsiden af skaftet sammen med et par mestermærker, som selv Bøjes grundigebøger om danske sølvmærker ikke kender. En lille prikgravering siger PGS - det er et gammelt ejermærke, som kunne være nødvendigt, dengang man selv måtte medbringe sit spisebestik, når man var indbudt til fest. Man skulle jo gerne have sit eget med hjem igen. Der er nogle bladagtige graveringer bag på både den violinformede del af skaftet og på laffets runding. Det meste er nu slidt af eller forsbmet af tandmærker. At være "født med en sølvske i munden" er en gammel talemåde, der fortæller, at man er fødttil rigdom af velhavende forældre, men det at give et barn en sølvske i munden, var i ældre tid noget, som mange forældre kendte til. En ældre kone viste mig for nogle år siden lidt stolt en sølvteske og fortalte, at den var det eneste bohave, der var blevet reddet med ud, da slægtens gård i Måbjerg ved Holstebro for mange år siden nedbrændte. Forklaringen var, at da branden blev opdaget, havde man resolut grebet barnet i vuggen og ffiet det båret ud. Den lille havde sølvteskeen med ud i hånden. En sølvteske var datidens bidering. Når de Ømme gurnmer meldte sig for de første tænder, kunne barnet selv sørge for en passende massage med en sådan ske. Den lille hånd kunne ffi et godt greb om skaftet, og laffets runding og kanter var gode at klø med og bide i. Min lille nyerhvervelse har kendt til samme brug. Med sine mere end 200 år har den tjent som kløpind og bidering for adskillige småbørns ømme gummer, for alle skeens skamferinger, slidmærker og brugsspor kan ikke fremkomme ved normal brug af en teske, og en enkelt baby har næppe kunnet slide laffets sølv så tyndt. En sølvske i bamets mund havde yderligere den fordel, at man på den kunne høre, når tanden havde ffiet sit endelige gennembrud. Kun på en sølvske det høres kan, At du harfået denførste tand. Således digtede Grundtvig i et afsine poetiske skrifter. Han har nok kendt til skikken fra sine egne børn. Skulle monstro det prikgraverede PGS på min ske stå for Pastor Grundtvigs Søn? - Næppe!

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Forår 2009 FORANTIK 6 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Ølbyvej 15, 7600 Struer Tlf.97 568181 E-mail:benny,.boysen@mail.dk Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015 FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab 16 Foråret 2015 FORANTIK 16 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

DANSKE POTTEMAGERE. Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS OM POTTEMAGERFORENINGENS FØRSTE FORMAND, GUSTAV EIFRIG, PÅ SIDE 5 OG 8

DANSKE POTTEMAGERE. Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS OM POTTEMAGERFORENINGENS FØRSTE FORMAND, GUSTAV EIFRIG, PÅ SIDE 5 OG 8 ISSN 1904-6375 Løssalg: 52,50 kr. DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS OM POTTEMAGERFORENINGENS FØRSTE FORMAND, GUSTAV EIFRIG, PÅ SIDE 5 OG 8 Nr. 33 februar 2013 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Vores Bornholm. 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning. 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst

Vores Bornholm. 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning. 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst Vores Bornholm 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst 13 Andreas Jørgensen Først genoptræning - så gennembrud 12 Mærk naturen og kunsten

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub VETER ANEN Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang Danmarks Veteran Motorcykleklub 3-2010 1 Officielt organ for Danmarks Veteran Motorcykleklub (medlem af Danmarks Motor Union) 45. årgang - 3. nummer - ISSN 0105-9025

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Nr. 3 2009. Den første trykmaskine. Side 5. Ny artikelserie: Om at udstille Side 16. Det dyre slik Side 44. Spørgekassen Side 48

Nr. 3 2009. Den første trykmaskine. Side 5. Ny artikelserie: Om at udstille Side 16. Det dyre slik Side 44. Spørgekassen Side 48 Nr. 3 2009 MAJ 70. ÅRGANG LØSSALG KR. 45,00 Ny artikelserie: Om at udstille Side 16 Findes der Grønlandske søndagsbreve? Side 22 Det dyre slik Side 44 Spørgekassen Side 48 M1 Den første trykmaskine Side

Læs mere

HVIDOVRE LOKALHISTORIE

HVIDOVRE LOKALHISTORIE t' HVIDOVRE KOMMUNES LOKALHISTORISKE ARKIV Medborgerhuset Hvidovrevej 280 26SO Hvidovre HVIDOVRE LOKALHISTORIE =.... e.... e g..!11' I. 11,, 11 = -- 10. irgang, nr. 1. Februar 1992 Indhold Kære læser side

Læs mere

MUSEUM LOLLAND-FALSTER

MUSEUM LOLLAND-FALSTER MUSEUM LOLLAND-FALSTER Årsskrift 2009 Udgivet og trykt af Udarbejdet og trykt af Museum Lolland-Falster www.museumlollandfalster.dk Frisegade 40, 4800 Nykøbing F. Udgiver Museum Lolland-Falster Frisegade

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 04/09 august Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Lynet slog ned i landpostbudet Sommertræf 2009 Side 4 Side 8 postpensionister på flyvestation karup Side 10 posten vejle på tur

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1,

KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1, 1 Juni 2008 Nr. 29 KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1, Mørkøv KNABSTRUP eren ønsker den heldige

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk

Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk Tændrøret Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk Aalestrup Classic Bil & MC Klub Klubbens idé og formål er at samle de klassiske- og veterankøretøjer, der er i området. Kravet for at man kan optages

Læs mere

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS-Danmark@dk-online.dk Homepage på internettet: www2.dk-online.dk/users/dis-danmark Slægt & Data udkommer 4 gange årligt

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver).

Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver). ISSN 0909-4391 November 2007 42. årgang nr. 5 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver). Kan købes: Se side 29 for neden! Så er det

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

TIDENDE Nr. 4 / 2007. Nyhedsbrev fra Tangoforeningen

TIDENDE Nr. 4 / 2007. Nyhedsbrev fra Tangoforeningen TANGO TIDENDE Nr. 4 / 2007 Nyhedsbrev fra Tangoforeningen Har du noget at berette om tango, så skriv til Tango Tidende. Det kan være en artikel, en rejsebeskrivelse, nogle betragtninger, et godt billede

Læs mere

DVS s hjemmeside: www.dwis.dk

DVS s hjemmeside: www.dwis.dk ISSN 0909-4391 Januar 2006 41. årgang nr. 1 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Et Hjørne af Torvet, St. Thomas 1906. Se og hør om maleren Hugo Larsen på medlemsmødet søndag

Læs mere