FORANTTK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Efterår e,..,.# *.:-"15;$i? ::.: : li. \ ::tr:.':'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORANTTK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Efterår 2008. .e,..,.# *.:-"15;$i? ::.: : li. \ ::tr:.':'"

Transkript

1 FORANTTK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab ::tr:.':' ::.: : -3 =: I ea lr li. \.e,..,.# *.:-"15;$i? l' Efterår 2008

2 FORAI{TIK 5 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Ølbyvej 15, 7600 Struer Tlf Hjemmeside: CVR Nummer Bankforbindelse: Andelskassen MidtVest Ree. Nr Konto: Bestyrelse: Formand: Benny Boysen, Ølbyvej 15, 7600 Struer Tlf Næstformand: Leif Bech, Grøndalvej 14, Hvidbjerg 7790 Thyholm Tlf Kasserer: Nina Bernth-Andersen, Lucernemarken 17, Resen 7600 Struer Tlf Sekretær: Louise Westenholz, Marievej 3, 7752 Snedsted Tlf Øvrige medlemmer: Niels Høy Jørgensen, Kastanievænget 40, 7800 Skive Tlf Mogens Markusen, Poul Gerness Yej 22, 7430 Ikast Tlf l Andrd Ebbesen, Spøttrupvej 3 l, Ijønin g, 7400 Heming Tlf Antik-Historisk Selskab er oprettet maj 2006 på initiativ af en række antikvitetsinteresserede mennesker i Midt- og Vestjylland. I selskabets vedtægter er anføri, ai selskabets virkeområde primært er det midt- og vestjyske område, og "Selskabets formål er inden for sit geografiske virkeområde gennem foredrag og kurser samt ved kulturelle og debatskabende arrangementer inden for den folkeoplysende ramme at formidle viden og udveksl erfaringer omkring antikviteter og den kulturhistorie, der er knyttet til disse. Derudover afuikles der ekskursioner med samme formåi". Nye medlemmer optages i selskabet ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer. Det årlige kontingent udgør kr for et fuldt medlemskab. I forbindelse med et fuldt medlemskab kan også optages associerede medlemmer til halvt kontingent - Associerede medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen, men deltager på lige fod med andre i selskabets arrangementel. ) FoRANTlKredigeresafetudvalgmedformandenSomansvarshavenderedaktør, som også har skrevet alle usignerede artikler, men bladets spalter er åbne for indlæg fia medlemmerne. Udkommer mindst 2 gange?nligl FORANTIK: ISSN (Papir-udgaven) FORANTIK: ISSN (Online-udgaven)

3 Sæsonstart Så er vi godt i gang med efterårssæsonen. Som meddelt allerede før sommerferien havde selskabets medlemmer i august gratis adgang til antikudstillingen i den gamle købmandsgaard i Doverodde, og det var der en del, som benyttede sig af. Flere fik hilst på hinanden i september ved busekskursionen til museerne Kongernes Jelling og Ehlers Samling i Haderslev. Det er dejligt, når der er god opbakning til vore arrangementer og medlemmerne udtrykker glæde over at være med. Nu prøver vi noget nyl Som det fremgår af arrangementsoversigten på de følgende sider, laver vi eksperimentet "Fyld bilen op". Hvis der er medlemmet som ønsker at have selskab til f. eks. et besøg på et {ernereliggende museum, udstilling eller samling, så er der mulighed for at fflde bilen op med andre interesserede og få tilskud til benzinen. Det er egentlig'ikke noget, som nødvendigvis behøver at foregå i selve AHS regi, men vi vil gerne tage imod tilmeldinger og prøve at koordinere sådanne initiativer blot vi Iår besked om dem i så god tid, at de kan bekendtgøres i FORANTIK og det betyder, at det måske skal være i op til flere målneder før selve arrangementet. Vi kan dog også bringe tilbudene på vores hjemmeside, men det betyder, at vi ikke når ud til alle medlemmer. Første eksperiment er en tur til det privatejede museum i bygninger fra den gamle nedlagte kobbermølle lige syd for den danske grænse, hvor der er udstilling af den produltion afmessing- og kobbervarer, som foregik her fra begyndelsen af tallet frem tll1962, hvor hele industrimiljøet stod i fare for at forsvinde, hvis ikke læreren Bodo Daetz havde grebet ind og dybt i egne lommer. Se omtalen af stedet inde i bladet. Som indlæg i dette nummer af FORANTIK findes også som tidligere bebudet en aktuel oversigt over medlemmerne af Antik-Historisk Selskab, altså de medlemmer, som harbetalt kontingent for indeværende sæson, der løber frem til udgangen af marts 2QQ9.Da FORANTIK harmer på flere biblioteker bl. a. Det kongelige Bibliotek og lægges på Internettet har vi besluttet at medlemsoversigten skal være et løst indlæg, som ikke kommer videre end til vore medlemmer, som således får mulighed for atkontakte hinanden og evt. aftale samkørsel til nogle afarrangementerne, som jo ikke kan ligge lige centralt for alle. Vi har ligeledes i bladet givet en oversigt over, hvad vi på nuværende tidspunkt arbejder på at få arrangeretil forårssæsonen, men heraf er kun enkelte dele helt på plads, men sikkert er det, at vi i marts gentager et dagseminar på Borbjerg Mølle kro, og vi har aftale med en professionel konservator om et indlæg om håndtering og pleje afantikviteter. Så det er allerede nu en ide at sætte et stort kryds i kalenderen ved 29. marts Den dag, hvor sommertiden begynder og vi spiser morgenmad sammen på den idyllisk beliggende kro ved møllesøen. På gensyn!

4 Efterårets program Onsdag 15. oktober 2008 "Fyld bilen op tur" til Kobbermølle-museet ved Flensborg. Der arrangeres tur til museet i private biler, således vi er fremme ved museet kl. 13. Det er aftalt, at vi kan få en guidet rundvisning på museet, som fortæller om produktionen på den fabrik, som fra begyndelsen af 1600-årene frem til 1962 forsynede store dele afjylland og Fyn med kobber- og messinggenstande. De, som har lyst at deltage, tilmelder sig hos formanden senest 9. okcober og med oplysning om, hvorvidt man er villig til at køre og stille bil til rådighed. Deltagerne må regne med at skulle betale ca. kr til benzin. Men AHS betaler for rundvisningen på museet. Deltagerantal vil afhænge af, hvor mange der tilmelder sig for at køre. Er der for fii chauffører gælder "først til mølle" princippet. Se omtalen af Kobbermøllen længere fremme i bladet. Mandag 20. oktober kl. 19 Dekorerede danske glas I foråret i år udgav Niels Andersen og Torben Errboe bogen "Dekorerede danske glas" med undertitlen "Blomsterslebne og emaljemalede" efter at have gennemført et bemærkelsesværdigt stykke forskningsarbejde. Det er lykkedes at fi forfatterne til Struer for at holde foredrag på Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter om deres bog og pionerarbejdet bag den. Foredraget irrrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet. Deltagerbetaling kr heri er inkluderet en kop kaffe i pausen. Alle er velkomne, så benyt lejligheden til at tage glasinteresserede bekendte med. Kørselsvejledning til Gimsinghoved: Til Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter kommer man fra hovedvej 11 ved at dreje ind mod byen i lyskrydset ved Safari Caravan (byens sydlige udkant). Ca. 400 meter længere fremme (lige før Falck) drejes til højre. Her er skiltet efter Gimsinghoved, som er en stor gammel proprietærgålrd på venstre side, når man er kommet op ad bakken. Mandag 3. november kl. 19 Kursusstart i Antikvitets-kompetence - se særlig omtale Mandag 17. november kl kursusaften i Antikvitets-kompetence - se særlig omtale

5 Mandag 1. december kl. 19 Besøg på Holstebro Auktioner I lighed med tidligere år fiir vi lejlighed til at besøge auktionshuset på Stationsvej 76 i Holstebro aftenen før en stor indboaullion, og hvor der ligeledes er opstillet og gjort klar til en kunstauktion lørdag den 6. december. Der bliver lejlighed til at foretage eftersyn ligesom auktionsleder Hans Jørgen Eriksen sammen med medarbejdere fra auktionshuset vil gennemgå, hvorledes en auklion er opbygget og besvare spørgsmåi. Medbring selv kaffe og brød, således det ikke er nødvendigt med tilmelding til arrangementet. Stationsvej er en sidevej til Ringvejen uden om Holstebro. Ved Færch Plast drejes ind mod byen, og 100 meter længere fremme står skiltet, der viser ind til auktionen. Mandag 8. december kl kursusaften i Antikvitets-kompetence - se særlig omtale. Mandag 15. december kl 19 Medlemsaften i Herning Vi mødes på Kulturellen i Nørregade Herning (Tidligere Nønegades skole), hvor museumsinspoktør Inger Lauridsen fra Tønder Museum vil fortælle om 'T(nappernes kulturhistorie" som er et emne Inger Lauridsens har beskæftiget sig med i mange år. Foredraget arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet. Deltagerbetaling kr Bestyrelsen sørger for at der er nogle kander kaffe samt klejner og andet som hører hjemme ved den tilstundendejul - det er inkluderet i deltagerbetalingen. Efter kaffen leverer selskabets kasserer Nina Bemth-Andersen et let causeri over emner "Længe leve den dårlige smag". Det er ikke nødvendigt med tilmelding, men anansementet er kun for medlemmer. Antildur til London AfBenny Boysen I FORANTIK nr. 3 - Efteraret7\ 7, nævnte jeg muligheden for hjælp til de, som var interesserede i at tage flyveren til London for at være med på et par afde store antikmarkeder i og ved byen. Jeg vil her lige gentage, at jeg er i London med en rummelig bil, når Sunbury Antiques Market (. afuikles tirsdag den 24. februar 2009 samt dagen efter på det store Ardingly marked ( Har man interesse i at deltage, prøv da først at læse artiklen på side 9 i FORAN- TIK 3 og skærper den interessen, er man velkommen til at kontakte mig for nærmere oplys nærnere oplysninger.

6 Kursusrække: Antikvitets -komp etenc e Også i denne sæson gennemfører Antik-Historisk Selskab er række aftenkurser i Antikvitets-kompetence på Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter i Struer. Kursusleder vil være selskabets formand men der vil også medvirke flere gæstelærere fra selskabets medlemskreds. Kursusaften er mandage fordelt over hele sæsonen, men er semesterinddelt med 3 aftener i efteraret og 5 i begyndelsen af2009. For at deltage i hele kursusrækken betaler selskabets medlemmer kr Ønsker man kun at deltage i enkelte af kurserne betales kr pr gang. Kursusrækken er også åben for ikke-medlemmer, som betaler kr for hele forløbet eller kr pr. gang. Medbring selv kaffe. Det er muligt at købe'sodavand i lokalet. 1. aften: Mandag 3. november 2008 kl. 19: Introduktion. antik generelt og øvelser i stilhistorie samt gennemgang afrelevant litteratur til nærmere selvstudium. 2. aften: Mandag 17. november 2008 kl. 19: Sølv m.v. - Hvad er sølv, og hvad er "Det-somligner". Håndbogsarbejde med øvelser i at identificere mestrene bag danske sølvarbejder. Kursisterne opfordres til selv at medbringe sølwarer eller "Det-som-ligner". 3. aften: Mandag 8. december 2008 kl. 19: Gamle glas. Glas er et meget stort samlerområde, men hvordan kan man se, om et glas er gammelt? Kan man identificere fabrikken, hvor det er fremstillet, m.v.? Gamle (og nyere) glas vil blive præsenteret fra medlemmernes egne samlinger. Kursisterne opfordres til selv at medbringe eksempler på egne glas. Asger Andersen vil fremvise eksempler fra sin samling af små glas. 4. aften: Mandag 5. januar 2009 kl. 19: Keramik oe fajance. Keramik er en betegnelse, som dækker alt, hvad der er fremstillet af forskellige ler- og jordtyper. Lige fra mursten til kongeligt porcelæn. Det vil være en aften, hvor vi breder os lidt rent emnemæssigt, men har særlig opmærksomhed omkring danske fabrikker som Kåhler og Aluminia. 5. aften: Mandag 19. januar 2009 kl. 19: Bomholmsk industrikeramik. AHS besty'elsesmedlem kunsthistorikeren Nina Bemth-Andersen, giver indblik i historien og produktionen i de bornholmske keramiske værksteder, som udviklede sig til egentlige industrier, f. eks. Hjorth,

7 Søholm og Michael Andersen & søn. Også denne aften er man velkommen til at medbringe eksemplarer fra egne samlinger. 6. aften: Mandag 2. februar 2009 kl. 19: Porcelæn. Her gennemgås en generel porcelænshistorie i meget store træk, hvorefter vi koncentrerer os om de danske fabrikker som Den kongelige Porcelænsfabrik, B&G, Dahl Jensen og Lyngby (Københavns Porcelænsmaleri). Der vil blive præsenteret litteratur til fortsat selvstudium. Det er vigtigt selv at medbringe, hvad man evt. gerne vil vide mere om - også gerne noget, som er produceret i udlandet. 7. zftenz Mandag 16. februar 2009 kl. 19: De uædle metaller. Her er kursuslederens hjemmebane. Metaller som messing, kobber og tin er p.t. gledet lidt i baggrunden. Det er en skam for det er rigtigt gode studieobjekter, som indeholder en masse stil- og kulturhistorie. Tag med, hvad I kan bære. Kursuslederen påtager sig evt. lidt hjemmearbejde, hvis det bliver nødvendigt for at finde et facit. 8. alten: l\4andag 2. marts 2009 kl. 19: Malerier. Hvorledes identificerer man en kunstner og hvor findes der oplysninger, og er netop denne kunsher noget værd rent økonomisk? Der gives eksempler på litteratursøgning og en professionelt arbejdende malerikonservator giver gode råd om f. eks. rensning, opbevaring og restaurering. Hvad kan man selv gøre, og hvad skal man absolut holde sig fra? Bemærk. at kursusrækken er åben for alle interesserede. Arrangementer under planlægning til 2009 Vi løfter lidt af sløret for, hvad der kan komme til at ske i forårssæsonen2009, hvilket vil komme til at fremgå med endelig datofastsættelse i næste udgave af FORANTIK. Udover færdigafuikling af kursusrækken om antikvitets-kompetence, vil vi forsø- ' ge at lave et minikursus med titlen "Hvorfor og hvordan registrerer jeg min samling'. Skal en samling, som er erhvervet gennem mange ar, bevare en værdi og ikke blot imponere ved sin størrelse, så er det nødvendigt at holde styr på alle de data, man har samlet i årenes løb, og hertil en den menneskelige hukommelse et alt for skrøbeligt opbevaringssted.

8 Vi håber at få held til at arrangere et samlingsbesøg hos en mand, der gennem mange år har samlet eksempler på fajanceproduktionen fra Aluminia. Det vil sikkert blive arrangeret som et "Fyld bilen op" - besøg. Der er reserveret plads på Borbjerg Mølle Kro 29. marts 2009 til endnu et dagseminar om antikviteter. Et afforedragene er på plads, idet vi har indgået aftale med konservator Tina Kramer fra det alsidige konservatorfirma i vendsyssel Kramer Moltke konservering og restaurering (. om et foredrag i samarbejde med Folkeuniversitetet med titlen tthvorledes passer og plejer jeg mine antikviteter". Her vil blive givet gode råd om håndtering, opbevaring og om, hvad man selv kan gøre, og hvad man absolut skal holde sig fra. Til dagseminaret vil vi også geme have medlemmer fra selskabet til at levere 15 minutters indslag om enmer, samlinger, undersøgelser og lignende, som optager dem i antikvitetssammenhæng. Lav allerede nu aftale med et af bestyrelsesmedlemmerne. Antik i oktober Oktober synes at være en god antikvitetsmåned. I dagene oktober aflrolder Dan-fair det velkendte "antik aabenraa'med antikviteter, kunst og design i det nybyggede Compass Congress Center ved Rødekro. Også i Aalborg har ordet design sneget sig ind for at give appel til en større publikumsflade. Aalborg Kongres & Kultur Center afirolder i dagene lg. oktober Antik & Design Samlerforening Syddanmark inviterer søndag26. oktoberkl til Samlerudstilling og byttemøde på Søgården i Brørup - adressen er Stationsvej 11, 6650 Brørup. I indbydelsen hedder det: Samlere fra hele landet inviteres til landets måske sørste samlerudstilling og byttemøde. Samlere, der vil vise deres skatte frem, som de har samlet på i årevis, har nu muligheden for at fremvise deres samling eller komme og bytte til det, de lige går og mangler. Der er mulighed for at klikke sig ind på og se alle detaljer, og hvem der foreløbig er tilmeldt. Entreen her er kr Det koster kr at være med som gæsteudstiller. Endelig må det ikke glemmes, atlørdagden 1. november afuikles i tidsrummet 8-16 Stumpemarkedet i Messecenter Heming. Det er blevet et populært udflugtsmål for mange, som søger efter ting og sager til samlingen. Entreen har nu bevæget sig op på kr. 70.-

9 Kobbermøllen ved Kruså Den gamle kobbermølle nord for Flensborg var for år tilbage en af det danske monarkis største fabriksvirksomheder. Fabrikken blev grundlagt i begyndelsen af 1600-årene afchristian IV. I Krusådalen var der gode muligheder for at benytte vandkraften som energikilde - selv i tørre somre. Råmaterialet var kobber fra Norge, som indtil for 120 år siden kunne sejles direkte til kobbermøllen. Iløbet af 1700-årene udviklede kobbermøllen sig og leverede bl. a. materiale til tagdækning afde danske slotte, ligesom fabrikken var hovedleverandør til det kongelige skibsværft af metalplader, stænger og rør. I løbet afårene blev kobbermøllen flere gange ødelagt afbrand og krig, men de gunstige naturforhold var årsag til, at møllen genrejstes - hver gang. En stor del afproduktionen bestod afvandkedler, kasseroller, varmedunke, æbleskivepander og de såkaldte "Flensborgkedler". Det var i perioder stemplet med det kongelige na'rmetræk eller ejerens initialer. Efter anden verdenskrig producerede kobbermøllen store mængder afkobber- og messingting. Efterspørgslen var stor, men i slutningen af l950eme gik det hurtigt ned ad bakke. Maskineriet var nedslidt, og vandhjulet i Kruså stoppede i 1962 efter mere end 350 aktive år på stedet, og det hele stod til at forsvinde, hvis ikke læreren ved den danske skole Bodo Daetz havde grebet ind. Bodo Daetz købte og restaurerede gamle arbejderboliger, således den del affabriksmiljøet kunne bevares, og da den firkantede tårnagtige bygning, der nærmest var selv kobbermøllens vartegn, blev ledig købte han sammen med sin hustru Gisela også den og indrettede her et museum med den kobbersamhng, han havde begyndt allerede ved sin ansættelse ved den danske skole i byen Kupfermiihle i Museet rummer i dag mere end ægteparrets oprindelige kobber- og messingsamling, for de har i tidens løb fået gaver fra mennesker, hvis familie har haft tilknytning til værket, som var i gang endnu, dadaetz blev ansat i byen. Det har været kærkomne gaver, for under verdenskrigene blev der i Tyskland tvangsindsamlet kobber og messing, som skulle omsmeltes for at anvendes i krigsindustrien, og ved den lejlighed forsvandt også fabrikkens egen prøvesamling af, hvad der var produceret på stedet gennem tiden. Ægtepartet Gisela og Bodo Daetz har tidligere modtaget Grænseforeningens kulturpris for deres enestående indsats med at redde dette industriminde.

10 Ak nei, hvor er Pepita kjærl AfAsger Andersen O Kjøbenhovn! Pepitas Navn hos dig vil længe staa i Minde. Thi sikkert seer du aldrig meer en s aadan fyrig Dandserinde. Jeg siger ikke meer end sandt er: Det Blik som tusind Diamanter kan røre selv den haarde Steen. Hvis inte, saa kan hendes Been! Den 14. september havde Benny Boysen inviteret til reception i Historiens Hule i Struer, og i den forbindelse erhvervede jeg et pepitaglas med tinbesæhring. Om aftenen, hvor jeg sad og glædede mig over min nyerhvervelse, frk jeg lyst til at vide lidt mere om Pepita og gik derfor ind på Internettet. Det viste sig, at danserinden signora Pepiø de oliva havde Danmarkspremiere med to forestillinger på Casino-Teatret i København den 14. september I858 - altså nøjagtigt 150 ar før mit lille indkøb! Pepiø de Oliva var født i Madrid i 1830, og den29-inge danserinde var kendt på de europæiske scener. Hendes ankomst til København vakte stor opsigt - som Madonnas ville gøre det i dag. Aviseme skrev om hende. Hendes mandlige tilbedere flokkedes omkring Hotel d'angleterre. Der blev skrevet skillingsviser om hende, og der blev fremstillet og solgt merchandise i store mængder - selv om dette begreb endnu ikke var opfundet. Pepita optrådte på Casino i en måned for en stjernegage på 4000 rigsdaler for 20 forestillinger, og var derefter på Folketeatret frem til L december I 858. skaren af åns ligefrem sørgede, da hun rejste fra byen. Men berømmelser en skrøbelig ting. Da Pepita 3 år senere kom til København fra 8. april 1861 til 13. maj, fik hun kun en lille notits i avisen, og der var ingen fans, der lavede optøjer på Kongens Nytorv. Man havde helt andre ting at tænke på - måske det optrækkende uvejr sydpå, der brød ud i I 864. pepita rejste igen. Giftede sig med en rig englændeq men døde i Turin i 1868, kun 38 år gammel. Pepita ville for længst være blevet glemt, hvis ikke hendes narm var blevet bevaret i forbindelse med moden - det pepitaternede stof - og glassene. Foruden pepiøglas i forskellige varianter findes der lommeflasker med pepiø i relief (sandsynligvis fra Fyns Glasværk) og glaskrus med porcelænslåg med pepiø i emaljemaling (eksempel i Thisted Museum). l0

11 lfølge bogen "Danske Glas fra 1825 til 1925" optræder pepitaglas første gang i Holmgaards priskurant 1867 som "Pepitaglas ll24 pot", men det nævnes i et håndskrevet notat i priskuranten fra 1853 i forbindelse med en lageroptælling, så glasset er altså produceret før I glasbogen står der, at Pepita var i København i 1856, men det må være en fejl, så mit bud ero at glasset kom i produktion i 1858 eller Holmegaard producerede pepitaglas frern til l950erne. De sidste år mest som grønne glas, men de er bl. a. også lavet med frostet overflade og altså med tinbesætning. Glasset rned tinbesætning er sandsynligvis fra l920me, hvor det var moderne med grønt eller violet glas med tinbesætning. Også Kastrup og Aalborg Glasværker har lavet pepitaglas, men de er med en kort massiv stilk og skrå fod. I følge glasbogen har Fyns Glasværk også lavet pepitaglas, der skulle ligne Holmegaards, men have massiv stilk. I glasbogen er der også afbilledeto klare pepitaglas med hul stilk "Bevaret på en gård i Rold Skov med god tradition for at være gjort på Conradsminde". Nu er problemet, at Conradsminde Glasværk i 1857 blev opkøbt og produktionen overførtil Mylenberg Glasværk ( ) - så der er noget, som ikke passer sammen. Har Conradsminde lavet denne type glas, før Pepita kom og gav navn til glassene? Eller er glassene lavet på Mylenberg? Eller er det måske Holmegaardglas, der har fået en fejlagtig tradition hæftet på sig? Ja! Sådan er det! Jeg fik lidt at vide om Pepita, men straks melder der sig nye spørgsmåi, og svarene blæser i vinden ligesom svaret på, hvad der gjorde Pepita de oliva så tilbedt i Der må da have været mere end diamantblikket og de to pæne ben. Andelskassen er tæt på når du har behov for det Ring og få en aftale, for sammen kan vi mere Andelskassen MidtVest Vilhelmsborgvej 38, Linde,7600 Struer tlf

12 En sølvske i munden Som antikvitet er den lille teske ganske værdiløs, men den er nu ganske interessant alligevel. Jeg fandt den violinskaftede teske afsølv i en rodekasse hos en bekendt. Den havde levet livet hårdt. Skaftet har fået et knæk, som ikke kunne rettes helt ud, og laffet er Sldt med bidemærker, hvoraf et enkelt har perforeret det tyndslidte sølv. Årstallet 1789 er banket ind på bagsiden af skaftet sammen med et par mestermærker, som selv Bøjes grundigebøger om danske sølvmærker ikke kender. En lille prikgravering siger PGS - det er et gammelt ejermærke, som kunne være nødvendigt, dengang man selv måtte medbringe sit spisebestik, når man var indbudt til fest. Man skulle jo gerne have sit eget med hjem igen. Der er nogle bladagtige graveringer bag på både den violinformede del af skaftet og på laffets runding. Det meste er nu slidt af eller forsbmet af tandmærker. At være "født med en sølvske i munden" er en gammel talemåde, der fortæller, at man er fødttil rigdom af velhavende forældre, men det at give et barn en sølvske i munden, var i ældre tid noget, som mange forældre kendte til. En ældre kone viste mig for nogle år siden lidt stolt en sølvteske og fortalte, at den var det eneste bohave, der var blevet reddet med ud, da slægtens gård i Måbjerg ved Holstebro for mange år siden nedbrændte. Forklaringen var, at da branden blev opdaget, havde man resolut grebet barnet i vuggen og ffiet det båret ud. Den lille havde sølvteskeen med ud i hånden. En sølvteske var datidens bidering. Når de Ømme gurnmer meldte sig for de første tænder, kunne barnet selv sørge for en passende massage med en sådan ske. Den lille hånd kunne ffi et godt greb om skaftet, og laffets runding og kanter var gode at klø med og bide i. Min lille nyerhvervelse har kendt til samme brug. Med sine mere end 200 år har den tjent som kløpind og bidering for adskillige småbørns ømme gummer, for alle skeens skamferinger, slidmærker og brugsspor kan ikke fremkomme ved normal brug af en teske, og en enkelt baby har næppe kunnet slide laffets sølv så tyndt. En sølvske i bamets mund havde yderligere den fordel, at man på den kunne høre, når tanden havde ffiet sit endelige gennembrud. Kun på en sølvske det høres kan, At du harfået denførste tand. Således digtede Grundtvig i et afsine poetiske skrifter. Han har nok kendt til skikken fra sine egne børn. Skulle monstro det prikgraverede PGS på min ske stå for Pastor Grundtvigs Søn? - Næppe!

Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab

Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab FORAITTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Efterår 2009 FORANTIK 7 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Ølbyvej 15, 7600 Struer Tlf.97 568181 E-mail:benny.boysen@mail.dk Hj emmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

FORANTIK. 13 Efterår 2013. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Det fine hårkunstværk lå gemt i denne uanselige velouræske.

FORANTIK. 13 Efterår 2013. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Det fine hårkunstværk lå gemt i denne uanselige velouræske. FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Det fine hårkunstværk lå gemt i denne uanselige velouræske. 13 Efterår 2013 FORANTIK 13 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

ET AD BL S EM DL J 2012 A E M. 3RN G 3 M GAN ÅR3 1R. N

ET AD BL S EM DL J 2012 A E M. 3RN G 3 M GAN ÅR3 1R. N MEDLEMSBLADET NR. 13 ÅRGANG 3 NR. 3 MAJ 2012 FORMANDEN HAR ORDET Efter generalforsamlingen den 21. marts 2012 har foreningsbestyrelsen konstitueret sig og jeg har påtaget mig formandshvervet. En opgave

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

Ler som råmateriale Bornholms Højskole, august 2017

Ler som råmateriale Bornholms Højskole, august 2017 Ler som råmateriale Bornholms Højskole, 10.-13.august 2017 Undervisere: Iwami Shinsuke, Japan og Anne Mette Hjortshøj, Danmark Søger du inspiration til at eksperimentere med lokale råmaterialer? Igennem

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde

Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde onsdag den 16. marts 2005, kl. 18.30 i Anlægspavillonen, Lystanlægget 1 i Holstebro hvor

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 21. august kl. 18:00 Spændende virksomhedsbesøg på Den Gamle Avlsgård i Ribe Program Kl. 18:00 Vi mødes på Den

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere Julefrokost 2015 for pensionerede lærere Mandag d. 7.dec. kl. 12.00 på Hotel Park Prisen er 150 kr. for medlemmer og ikke medlemsberettigede ledsagere. Andre deltagere 300 kr. Der er tilmelding efter først

Læs mere

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Hosebåndet Medlemsblad Sæsonstart Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Vi har nu danset de to første måneder af sæsonen 14-15 og kan konstatere, at vi har haft en medlemstilgang, der bevirker at vi på en normal

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Forår 2009 FORANTIK 6 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Ølbyvej 15, 7600 Struer Tlf.97 568181 E-mail:benny,.boysen@mail.dk Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen

FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen Nyhedsbrev 2 FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen Som skrevet i avisen har Festivalen søgt kommunen om tilladelse til, at inddrage FAF siloen på Nordre havnekaj i dette års Art festival. Idet FAF-siloen

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord. Kørevejledning til Aalborg Bridgehus BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.dk Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg SÆSON 2014-2015 1. Følg Motorvej E45 2. Drej fra

Læs mere

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods.

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods. PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden. Debat og fortælling ved museumsdirektør Erland Porsmose, Østfyns Museer. Fortælling om perioden 1250 1413, dengang Nyborg Slot var regeringssæde

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

Nyt fra Foreningen Norden Fredensborg

Nyt fra Foreningen Norden Fredensborg Nyt fra Foreningen Norden Fredensborg Februar 2015 Vores næste arrangement er et møde med forfatteren Susanne Clod Petersen Mandag den 22. februar kl. 19.00-21 på Humlebæk Bibliotek Susanne Clod Petersen

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Frederiksværk Sejlklub

Frederiksværk Sejlklub Kære Venner. 2016 er nu blot historie, tiden flyver og vi er nu på vej mod sol og sommer. Inden det kommer så vidt har Aktivitetsudvalget dog endnu en perlerække af aktiviteter under det såkaldte vinterprogram!

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

NR. 136 December 2006

NR. 136 December 2006 NR. 136 December 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Revy 2007 Det første tekstmøde er afholdt. Vi var en halv snes stykker, der var mødt op. Både nogle af skuespillerne

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 Jul og Nytår er nu overstået, og forhåbentligt har alle haft nogle gode dage med afslapning og hygge i familiens skød. Nu er det imidlertid blevet hverdag igen, og et nyt år

Læs mere

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS MEDLEMSBLADET KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS Musikeren og komponisten Louise Eckardt Jensen beskrives som en af de nyskabende kunstnere inden for eksperimentel musik. Hun bryder gerne normer og modsætter

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab 14 Forår 2014 FORANTIK 14 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

Kære Medlem. Så er det blevet tid til at takke af for denne sæson, og ØNSKE JER ALLE EN DEJLIG SOMMER FYLDT MED SPÆNDENDE OPLEVELSER.

Kære Medlem. Så er det blevet tid til at takke af for denne sæson, og ØNSKE JER ALLE EN DEJLIG SOMMER FYLDT MED SPÆNDENDE OPLEVELSER. Nyhedsbrev 40 maj 2014. Kære Medlem. Så er det blevet tid til at takke af for denne sæson, og ØNSKE JER ALLE EN DEJLIG SOMMER FYLDT MED SPÆNDENDE OPLEVELSER. Vi har taget afsked efter mange års godt samarbejde

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev maj 2005 Nyt fra Den Sikre Vej I dette nyhedsbrev kan jeg tilbyde en frisk opdatering på dagligdagen hos Camino Seguro, efter den nye skolebygning er taget i brug i en artikel skrevet af Anne

Læs mere

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 25 / Februar 2014 Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand & konstitueret kasserer:

Læs mere

Aktivitetsudvalget orienterer

Aktivitetsudvalget orienterer Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub Januar, 2017 Her kommer, lidt forsinket, månedsbrevet for januar. Det har været en travl måned for kassereren (der også står for

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Efterår 2014

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Efterår 2014 FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab 15 1 Efterår 2014 FORANTIK 15 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Efterår 2007 FORANTIK3 Medlemsbled for Antik-Historisk Selskåb Ølbyvej 15,7600 Stuer Tlf.97 568l 8l E-mail: benny.boysen@mail.dk Hjernmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår på Samsø Farsø og Jenle Julearrangement PROGRAM 2016 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Oplev Skagen sammen med

Oplev Skagen sammen med Oplev Skagen sammen med Rejseforeningen Senior Tours og Sørens Rejser 13. og 14. maj 2014. Grenen Den Tilsandede Kirke Skagen Odde Naturcenter Skagen er en 600 år gammel købstad og fik det privilegium

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding August 2010, nr. 6 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 17. august kl. 18:00 til virksomhedsbesøg hos Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding Kl. 18:00 får vi en rundvisning på virksomheden.

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 7/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 7/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 7/201 4 Inger Mehlum Jytte Mørch Torben Jørgensen 11. oktober - 9. november 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Inger

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Tranerne ved Søen. Nyhedsbrev #4. Indhold: Sorø, juni 2011. 1. Praktiske oplysninger til medlemmer. 2. Søndagstræning ved Søen

Tranerne ved Søen. Nyhedsbrev #4. Indhold: Sorø, juni 2011. 1. Praktiske oplysninger til medlemmer. 2. Søndagstræning ved Søen Tranerne ved Søen Nyhedsbrev #4 Sorø, juni 2011 Indhold: 1. Praktiske oplysninger til medlemmer 2. Søndagstræning ved Søen 3. Sommer arrangementer 2011 4. Inspiration til træning 5. Kinesisk ordsprog 6.

Læs mere

KUNST OG KULTUROPLEVELSER PÅ VESTFYN

KUNST OG KULTUROPLEVELSER PÅ VESTFYN KUNST OG KULTUROPLEVELSER PÅ VESTFYN 12.-14. AUGUST & 19.-21. AUGUST 2016 Kunst og kulturoplevelser på Vestfyn Vi byder velkommen til en kør-selv weekend på det smukke Vestfyn. Den røde tråd er dansk kulturarv,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.00 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.00 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.3/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 6. marts 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Køretøjer af alle slags NB. Hvis

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015 Seniorer i HK MidtVest Herning og Ikast-Brande kommuner Program for 2. halvår 2015 Bestyrellsen i HK MiidtVest Seniiorer Herniing og IIkast--Brande kommuner Formand Birgit H. Nielsen Ravelsvej 5 7400 Herning

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Odense april 2009. Virksomhedsbesøg hos Montana Møbler onsdag den 15. april kl. 18.30

ErhvervsKvindeNyt Odense april 2009. Virksomhedsbesøg hos Montana Møbler onsdag den 15. april kl. 18.30 ErhvervsKvindeNyt Odense april 2009 Virksomhedsbesøg hos Montana Møbler onsdag den 15. april kl. 18.30 Vi er meget glade for, at vi har fået mulighed for at gennemføre et virksomhedsbesøg hos Montana Møbler,

Læs mere

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015.

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015. Program for 2015. Formand. Erik Jensen. Tlf. 26 25 16 76. E-mail erik@sapper.dk Kasserer. Hans Erikstrup. Tlf. 41 51 26 09. Næstformand. Bent Tolstrup. Tlf. 98 62 17 19. Sekretær. Finn Kristensen. Tlf.

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 23 / Februar 2013 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter Flemming Nissen Holmetoften

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Januar 2011, nr. 1 Velkommen til januarmødet. Tirsdag, den 18. januar kl. 18:00-21:00 til Virksomhedsbesøg hos Skare Meat Packers i Vejen Sted: Skare Meat Packers, Industrivej Syd

Læs mere

Velkommen i Herning Orienteringsklub 2013

Velkommen i Herning Orienteringsklub 2013 Velkommen i Herning Orienteringsklub 2013 Velkommen I Herning Orienteringsklub løber vi orienteringsløb. Vi arrangerer træningsløb, deltager i andre klubbers løb rundt omkring i landet, arrangerer kurser

Læs mere

1. Find skulpturen. Danserindebrønden

1. Find skulpturen. Danserindebrønden 1. Find skulpturen Danserindebrønden Mindre børn skal følges og vejledes af en voksen Opgaverne vil føre jer rundt på museet I skal også op på museets 1. sal Den finder du ved at gå op ad trappen i museumsbutikken

Læs mere