FORANTTK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Efterår e,..,.# *.:-"15;$i? ::.: : li. \ ::tr:.':'

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORANTTK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Efterår 2008. .e,..,.# *.:-"15;$i? ::.: : li. \ ::tr:.':'"

Transkript

1 FORANTTK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab ::tr:.':' ::.: : -3 =: I ea lr li. \.e,..,.# *.:-"15;$i? l' Efterår 2008

2 FORAI{TIK 5 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Ølbyvej 15, 7600 Struer Tlf Hjemmeside: CVR Nummer Bankforbindelse: Andelskassen MidtVest Ree. Nr Konto: Bestyrelse: Formand: Benny Boysen, Ølbyvej 15, 7600 Struer Tlf Næstformand: Leif Bech, Grøndalvej 14, Hvidbjerg 7790 Thyholm Tlf Kasserer: Nina Bernth-Andersen, Lucernemarken 17, Resen 7600 Struer Tlf Sekretær: Louise Westenholz, Marievej 3, 7752 Snedsted Tlf Øvrige medlemmer: Niels Høy Jørgensen, Kastanievænget 40, 7800 Skive Tlf Mogens Markusen, Poul Gerness Yej 22, 7430 Ikast Tlf l Andrd Ebbesen, Spøttrupvej 3 l, Ijønin g, 7400 Heming Tlf Antik-Historisk Selskab er oprettet maj 2006 på initiativ af en række antikvitetsinteresserede mennesker i Midt- og Vestjylland. I selskabets vedtægter er anføri, ai selskabets virkeområde primært er det midt- og vestjyske område, og "Selskabets formål er inden for sit geografiske virkeområde gennem foredrag og kurser samt ved kulturelle og debatskabende arrangementer inden for den folkeoplysende ramme at formidle viden og udveksl erfaringer omkring antikviteter og den kulturhistorie, der er knyttet til disse. Derudover afuikles der ekskursioner med samme formåi". Nye medlemmer optages i selskabet ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer. Det årlige kontingent udgør kr for et fuldt medlemskab. I forbindelse med et fuldt medlemskab kan også optages associerede medlemmer til halvt kontingent - Associerede medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen, men deltager på lige fod med andre i selskabets arrangementel. ) FoRANTlKredigeresafetudvalgmedformandenSomansvarshavenderedaktør, som også har skrevet alle usignerede artikler, men bladets spalter er åbne for indlæg fia medlemmerne. Udkommer mindst 2 gange?nligl FORANTIK: ISSN (Papir-udgaven) FORANTIK: ISSN (Online-udgaven)

3 Sæsonstart Så er vi godt i gang med efterårssæsonen. Som meddelt allerede før sommerferien havde selskabets medlemmer i august gratis adgang til antikudstillingen i den gamle købmandsgaard i Doverodde, og det var der en del, som benyttede sig af. Flere fik hilst på hinanden i september ved busekskursionen til museerne Kongernes Jelling og Ehlers Samling i Haderslev. Det er dejligt, når der er god opbakning til vore arrangementer og medlemmerne udtrykker glæde over at være med. Nu prøver vi noget nyl Som det fremgår af arrangementsoversigten på de følgende sider, laver vi eksperimentet "Fyld bilen op". Hvis der er medlemmet som ønsker at have selskab til f. eks. et besøg på et {ernereliggende museum, udstilling eller samling, så er der mulighed for at fflde bilen op med andre interesserede og få tilskud til benzinen. Det er egentlig'ikke noget, som nødvendigvis behøver at foregå i selve AHS regi, men vi vil gerne tage imod tilmeldinger og prøve at koordinere sådanne initiativer blot vi Iår besked om dem i så god tid, at de kan bekendtgøres i FORANTIK og det betyder, at det måske skal være i op til flere målneder før selve arrangementet. Vi kan dog også bringe tilbudene på vores hjemmeside, men det betyder, at vi ikke når ud til alle medlemmer. Første eksperiment er en tur til det privatejede museum i bygninger fra den gamle nedlagte kobbermølle lige syd for den danske grænse, hvor der er udstilling af den produltion afmessing- og kobbervarer, som foregik her fra begyndelsen af tallet frem tll1962, hvor hele industrimiljøet stod i fare for at forsvinde, hvis ikke læreren Bodo Daetz havde grebet ind og dybt i egne lommer. Se omtalen af stedet inde i bladet. Som indlæg i dette nummer af FORANTIK findes også som tidligere bebudet en aktuel oversigt over medlemmerne af Antik-Historisk Selskab, altså de medlemmer, som harbetalt kontingent for indeværende sæson, der løber frem til udgangen af marts 2QQ9.Da FORANTIK harmer på flere biblioteker bl. a. Det kongelige Bibliotek og lægges på Internettet har vi besluttet at medlemsoversigten skal være et løst indlæg, som ikke kommer videre end til vore medlemmer, som således får mulighed for atkontakte hinanden og evt. aftale samkørsel til nogle afarrangementerne, som jo ikke kan ligge lige centralt for alle. Vi har ligeledes i bladet givet en oversigt over, hvad vi på nuværende tidspunkt arbejder på at få arrangeretil forårssæsonen, men heraf er kun enkelte dele helt på plads, men sikkert er det, at vi i marts gentager et dagseminar på Borbjerg Mølle kro, og vi har aftale med en professionel konservator om et indlæg om håndtering og pleje afantikviteter. Så det er allerede nu en ide at sætte et stort kryds i kalenderen ved 29. marts Den dag, hvor sommertiden begynder og vi spiser morgenmad sammen på den idyllisk beliggende kro ved møllesøen. På gensyn!

4 Efterårets program Onsdag 15. oktober 2008 "Fyld bilen op tur" til Kobbermølle-museet ved Flensborg. Der arrangeres tur til museet i private biler, således vi er fremme ved museet kl. 13. Det er aftalt, at vi kan få en guidet rundvisning på museet, som fortæller om produktionen på den fabrik, som fra begyndelsen af 1600-årene frem til 1962 forsynede store dele afjylland og Fyn med kobber- og messinggenstande. De, som har lyst at deltage, tilmelder sig hos formanden senest 9. okcober og med oplysning om, hvorvidt man er villig til at køre og stille bil til rådighed. Deltagerne må regne med at skulle betale ca. kr til benzin. Men AHS betaler for rundvisningen på museet. Deltagerantal vil afhænge af, hvor mange der tilmelder sig for at køre. Er der for fii chauffører gælder "først til mølle" princippet. Se omtalen af Kobbermøllen længere fremme i bladet. Mandag 20. oktober kl. 19 Dekorerede danske glas I foråret i år udgav Niels Andersen og Torben Errboe bogen "Dekorerede danske glas" med undertitlen "Blomsterslebne og emaljemalede" efter at have gennemført et bemærkelsesværdigt stykke forskningsarbejde. Det er lykkedes at fi forfatterne til Struer for at holde foredrag på Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter om deres bog og pionerarbejdet bag den. Foredraget irrrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet. Deltagerbetaling kr heri er inkluderet en kop kaffe i pausen. Alle er velkomne, så benyt lejligheden til at tage glasinteresserede bekendte med. Kørselsvejledning til Gimsinghoved: Til Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter kommer man fra hovedvej 11 ved at dreje ind mod byen i lyskrydset ved Safari Caravan (byens sydlige udkant). Ca. 400 meter længere fremme (lige før Falck) drejes til højre. Her er skiltet efter Gimsinghoved, som er en stor gammel proprietærgålrd på venstre side, når man er kommet op ad bakken. Mandag 3. november kl. 19 Kursusstart i Antikvitets-kompetence - se særlig omtale Mandag 17. november kl kursusaften i Antikvitets-kompetence - se særlig omtale

5 Mandag 1. december kl. 19 Besøg på Holstebro Auktioner I lighed med tidligere år fiir vi lejlighed til at besøge auktionshuset på Stationsvej 76 i Holstebro aftenen før en stor indboaullion, og hvor der ligeledes er opstillet og gjort klar til en kunstauktion lørdag den 6. december. Der bliver lejlighed til at foretage eftersyn ligesom auktionsleder Hans Jørgen Eriksen sammen med medarbejdere fra auktionshuset vil gennemgå, hvorledes en auklion er opbygget og besvare spørgsmåi. Medbring selv kaffe og brød, således det ikke er nødvendigt med tilmelding til arrangementet. Stationsvej er en sidevej til Ringvejen uden om Holstebro. Ved Færch Plast drejes ind mod byen, og 100 meter længere fremme står skiltet, der viser ind til auktionen. Mandag 8. december kl kursusaften i Antikvitets-kompetence - se særlig omtale. Mandag 15. december kl 19 Medlemsaften i Herning Vi mødes på Kulturellen i Nørregade Herning (Tidligere Nønegades skole), hvor museumsinspoktør Inger Lauridsen fra Tønder Museum vil fortælle om 'T(nappernes kulturhistorie" som er et emne Inger Lauridsens har beskæftiget sig med i mange år. Foredraget arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet. Deltagerbetaling kr Bestyrelsen sørger for at der er nogle kander kaffe samt klejner og andet som hører hjemme ved den tilstundendejul - det er inkluderet i deltagerbetalingen. Efter kaffen leverer selskabets kasserer Nina Bemth-Andersen et let causeri over emner "Længe leve den dårlige smag". Det er ikke nødvendigt med tilmelding, men anansementet er kun for medlemmer. Antildur til London AfBenny Boysen I FORANTIK nr. 3 - Efteraret7\ 7, nævnte jeg muligheden for hjælp til de, som var interesserede i at tage flyveren til London for at være med på et par afde store antikmarkeder i og ved byen. Jeg vil her lige gentage, at jeg er i London med en rummelig bil, når Sunbury Antiques Market (.www.kemptonantiques.com) afuikles tirsdag den 24. februar 2009 samt dagen efter på det store Ardingly marked (www.dmgantiquesfair.com). Har man interesse i at deltage, prøv da først at læse artiklen på side 9 i FORAN- TIK 3 og skærper den interessen, er man velkommen til at kontakte mig for nærmere oplys nærnere oplysninger.

6 Kursusrække: Antikvitets -komp etenc e Også i denne sæson gennemfører Antik-Historisk Selskab er række aftenkurser i Antikvitets-kompetence på Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter i Struer. Kursusleder vil være selskabets formand men der vil også medvirke flere gæstelærere fra selskabets medlemskreds. Kursusaften er mandage fordelt over hele sæsonen, men er semesterinddelt med 3 aftener i efteraret og 5 i begyndelsen af2009. For at deltage i hele kursusrækken betaler selskabets medlemmer kr Ønsker man kun at deltage i enkelte af kurserne betales kr pr gang. Kursusrækken er også åben for ikke-medlemmer, som betaler kr for hele forløbet eller kr pr. gang. Medbring selv kaffe. Det er muligt at købe'sodavand i lokalet. 1. aften: Mandag 3. november 2008 kl. 19: Introduktion. antik generelt og øvelser i stilhistorie samt gennemgang afrelevant litteratur til nærmere selvstudium. 2. aften: Mandag 17. november 2008 kl. 19: Sølv m.v. - Hvad er sølv, og hvad er "Det-somligner". Håndbogsarbejde med øvelser i at identificere mestrene bag danske sølvarbejder. Kursisterne opfordres til selv at medbringe sølwarer eller "Det-som-ligner". 3. aften: Mandag 8. december 2008 kl. 19: Gamle glas. Glas er et meget stort samlerområde, men hvordan kan man se, om et glas er gammelt? Kan man identificere fabrikken, hvor det er fremstillet, m.v.? Gamle (og nyere) glas vil blive præsenteret fra medlemmernes egne samlinger. Kursisterne opfordres til selv at medbringe eksempler på egne glas. Asger Andersen vil fremvise eksempler fra sin samling af små glas. 4. aften: Mandag 5. januar 2009 kl. 19: Keramik oe fajance. Keramik er en betegnelse, som dækker alt, hvad der er fremstillet af forskellige ler- og jordtyper. Lige fra mursten til kongeligt porcelæn. Det vil være en aften, hvor vi breder os lidt rent emnemæssigt, men har særlig opmærksomhed omkring danske fabrikker som Kåhler og Aluminia. 5. aften: Mandag 19. januar 2009 kl. 19: Bomholmsk industrikeramik. AHS besty'elsesmedlem kunsthistorikeren Nina Bemth-Andersen, giver indblik i historien og produktionen i de bornholmske keramiske værksteder, som udviklede sig til egentlige industrier, f. eks. Hjorth,

7 Søholm og Michael Andersen & søn. Også denne aften er man velkommen til at medbringe eksemplarer fra egne samlinger. 6. aften: Mandag 2. februar 2009 kl. 19: Porcelæn. Her gennemgås en generel porcelænshistorie i meget store træk, hvorefter vi koncentrerer os om de danske fabrikker som Den kongelige Porcelænsfabrik, B&G, Dahl Jensen og Lyngby (Københavns Porcelænsmaleri). Der vil blive præsenteret litteratur til fortsat selvstudium. Det er vigtigt selv at medbringe, hvad man evt. gerne vil vide mere om - også gerne noget, som er produceret i udlandet. 7. zftenz Mandag 16. februar 2009 kl. 19: De uædle metaller. Her er kursuslederens hjemmebane. Metaller som messing, kobber og tin er p.t. gledet lidt i baggrunden. Det er en skam for det er rigtigt gode studieobjekter, som indeholder en masse stil- og kulturhistorie. Tag med, hvad I kan bære. Kursuslederen påtager sig evt. lidt hjemmearbejde, hvis det bliver nødvendigt for at finde et facit. 8. alten: l\4andag 2. marts 2009 kl. 19: Malerier. Hvorledes identificerer man en kunstner og hvor findes der oplysninger, og er netop denne kunsher noget værd rent økonomisk? Der gives eksempler på litteratursøgning og en professionelt arbejdende malerikonservator giver gode råd om f. eks. rensning, opbevaring og restaurering. Hvad kan man selv gøre, og hvad skal man absolut holde sig fra? Bemærk. at kursusrækken er åben for alle interesserede. Arrangementer under planlægning til 2009 Vi løfter lidt af sløret for, hvad der kan komme til at ske i forårssæsonen2009, hvilket vil komme til at fremgå med endelig datofastsættelse i næste udgave af FORANTIK. Udover færdigafuikling af kursusrækken om antikvitets-kompetence, vil vi forsø- ' ge at lave et minikursus med titlen "Hvorfor og hvordan registrerer jeg min samling'. Skal en samling, som er erhvervet gennem mange ar, bevare en værdi og ikke blot imponere ved sin størrelse, så er det nødvendigt at holde styr på alle de data, man har samlet i årenes løb, og hertil en den menneskelige hukommelse et alt for skrøbeligt opbevaringssted.

8 Vi håber at få held til at arrangere et samlingsbesøg hos en mand, der gennem mange år har samlet eksempler på fajanceproduktionen fra Aluminia. Det vil sikkert blive arrangeret som et "Fyld bilen op" - besøg. Der er reserveret plads på Borbjerg Mølle Kro 29. marts 2009 til endnu et dagseminar om antikviteter. Et afforedragene er på plads, idet vi har indgået aftale med konservator Tina Kramer fra det alsidige konservatorfirma i vendsyssel Kramer Moltke konservering og restaurering (.www.kramermoltke.dk) om et foredrag i samarbejde med Folkeuniversitetet med titlen tthvorledes passer og plejer jeg mine antikviteter". Her vil blive givet gode råd om håndtering, opbevaring og om, hvad man selv kan gøre, og hvad man absolut skal holde sig fra. Til dagseminaret vil vi også geme have medlemmer fra selskabet til at levere 15 minutters indslag om enmer, samlinger, undersøgelser og lignende, som optager dem i antikvitetssammenhæng. Lav allerede nu aftale med et af bestyrelsesmedlemmerne. Antik i oktober Oktober synes at være en god antikvitetsmåned. I dagene oktober aflrolder Dan-fair det velkendte "antik aabenraa'med antikviteter, kunst og design i det nybyggede Compass Congress Center ved Rødekro. Også i Aalborg har ordet design sneget sig ind for at give appel til en større publikumsflade. Aalborg Kongres & Kultur Center afirolder i dagene lg. oktober Antik & Design Samlerforening Syddanmark inviterer søndag26. oktoberkl til Samlerudstilling og byttemøde på Søgården i Brørup - adressen er Stationsvej 11, 6650 Brørup. I indbydelsen hedder det: Samlere fra hele landet inviteres til landets måske sørste samlerudstilling og byttemøde. Samlere, der vil vise deres skatte frem, som de har samlet på i årevis, har nu muligheden for at fremvise deres samling eller komme og bytte til det, de lige går og mangler. Der er mulighed for at klikke sig ind på og se alle detaljer, og hvem der foreløbig er tilmeldt. Entreen her er kr Det koster kr at være med som gæsteudstiller. Endelig må det ikke glemmes, atlørdagden 1. november afuikles i tidsrummet 8-16 Stumpemarkedet i Messecenter Heming. Det er blevet et populært udflugtsmål for mange, som søger efter ting og sager til samlingen. Entreen har nu bevæget sig op på kr. 70.-

9 Kobbermøllen ved Kruså Den gamle kobbermølle nord for Flensborg var for år tilbage en af det danske monarkis største fabriksvirksomheder. Fabrikken blev grundlagt i begyndelsen af 1600-årene afchristian IV. I Krusådalen var der gode muligheder for at benytte vandkraften som energikilde - selv i tørre somre. Råmaterialet var kobber fra Norge, som indtil for 120 år siden kunne sejles direkte til kobbermøllen. Iløbet af 1700-årene udviklede kobbermøllen sig og leverede bl. a. materiale til tagdækning afde danske slotte, ligesom fabrikken var hovedleverandør til det kongelige skibsværft af metalplader, stænger og rør. I løbet afårene blev kobbermøllen flere gange ødelagt afbrand og krig, men de gunstige naturforhold var årsag til, at møllen genrejstes - hver gang. En stor del afproduktionen bestod afvandkedler, kasseroller, varmedunke, æbleskivepander og de såkaldte "Flensborgkedler". Det var i perioder stemplet med det kongelige na'rmetræk eller ejerens initialer. Efter anden verdenskrig producerede kobbermøllen store mængder afkobber- og messingting. Efterspørgslen var stor, men i slutningen af l950eme gik det hurtigt ned ad bakke. Maskineriet var nedslidt, og vandhjulet i Kruså stoppede i 1962 efter mere end 350 aktive år på stedet, og det hele stod til at forsvinde, hvis ikke læreren ved den danske skole Bodo Daetz havde grebet ind. Bodo Daetz købte og restaurerede gamle arbejderboliger, således den del affabriksmiljøet kunne bevares, og da den firkantede tårnagtige bygning, der nærmest var selv kobbermøllens vartegn, blev ledig købte han sammen med sin hustru Gisela også den og indrettede her et museum med den kobbersamhng, han havde begyndt allerede ved sin ansættelse ved den danske skole i byen Kupfermiihle i Museet rummer i dag mere end ægteparrets oprindelige kobber- og messingsamling, for de har i tidens løb fået gaver fra mennesker, hvis familie har haft tilknytning til værket, som var i gang endnu, dadaetz blev ansat i byen. Det har været kærkomne gaver, for under verdenskrigene blev der i Tyskland tvangsindsamlet kobber og messing, som skulle omsmeltes for at anvendes i krigsindustrien, og ved den lejlighed forsvandt også fabrikkens egen prøvesamling af, hvad der var produceret på stedet gennem tiden. Ægtepartet Gisela og Bodo Daetz har tidligere modtaget Grænseforeningens kulturpris for deres enestående indsats med at redde dette industriminde.

10 Ak nei, hvor er Pepita kjærl AfAsger Andersen O Kjøbenhovn! Pepitas Navn hos dig vil længe staa i Minde. Thi sikkert seer du aldrig meer en s aadan fyrig Dandserinde. Jeg siger ikke meer end sandt er: Det Blik som tusind Diamanter kan røre selv den haarde Steen. Hvis inte, saa kan hendes Been! Den 14. september havde Benny Boysen inviteret til reception i Historiens Hule i Struer, og i den forbindelse erhvervede jeg et pepitaglas med tinbesæhring. Om aftenen, hvor jeg sad og glædede mig over min nyerhvervelse, frk jeg lyst til at vide lidt mere om Pepita og gik derfor ind på Internettet. Det viste sig, at danserinden signora Pepiø de oliva havde Danmarkspremiere med to forestillinger på Casino-Teatret i København den 14. september I858 - altså nøjagtigt 150 ar før mit lille indkøb! Pepiø de Oliva var født i Madrid i 1830, og den29-inge danserinde var kendt på de europæiske scener. Hendes ankomst til København vakte stor opsigt - som Madonnas ville gøre det i dag. Aviseme skrev om hende. Hendes mandlige tilbedere flokkedes omkring Hotel d'angleterre. Der blev skrevet skillingsviser om hende, og der blev fremstillet og solgt merchandise i store mængder - selv om dette begreb endnu ikke var opfundet. Pepita optrådte på Casino i en måned for en stjernegage på 4000 rigsdaler for 20 forestillinger, og var derefter på Folketeatret frem til L december I 858. skaren af åns ligefrem sørgede, da hun rejste fra byen. Men berømmelser en skrøbelig ting. Da Pepita 3 år senere kom til København fra 8. april 1861 til 13. maj, fik hun kun en lille notits i avisen, og der var ingen fans, der lavede optøjer på Kongens Nytorv. Man havde helt andre ting at tænke på - måske det optrækkende uvejr sydpå, der brød ud i I 864. pepita rejste igen. Giftede sig med en rig englændeq men døde i Turin i 1868, kun 38 år gammel. Pepita ville for længst være blevet glemt, hvis ikke hendes narm var blevet bevaret i forbindelse med moden - det pepitaternede stof - og glassene. Foruden pepiøglas i forskellige varianter findes der lommeflasker med pepiø i relief (sandsynligvis fra Fyns Glasværk) og glaskrus med porcelænslåg med pepiø i emaljemaling (eksempel i Thisted Museum). l0

11 lfølge bogen "Danske Glas fra 1825 til 1925" optræder pepitaglas første gang i Holmgaards priskurant 1867 som "Pepitaglas ll24 pot", men det nævnes i et håndskrevet notat i priskuranten fra 1853 i forbindelse med en lageroptælling, så glasset er altså produceret før I glasbogen står der, at Pepita var i København i 1856, men det må være en fejl, så mit bud ero at glasset kom i produktion i 1858 eller Holmegaard producerede pepitaglas frern til l950erne. De sidste år mest som grønne glas, men de er bl. a. også lavet med frostet overflade og altså med tinbesætning. Glasset rned tinbesætning er sandsynligvis fra l920me, hvor det var moderne med grønt eller violet glas med tinbesætning. Også Kastrup og Aalborg Glasværker har lavet pepitaglas, men de er med en kort massiv stilk og skrå fod. I følge glasbogen har Fyns Glasværk også lavet pepitaglas, der skulle ligne Holmegaards, men have massiv stilk. I glasbogen er der også afbilledeto klare pepitaglas med hul stilk "Bevaret på en gård i Rold Skov med god tradition for at være gjort på Conradsminde". Nu er problemet, at Conradsminde Glasværk i 1857 blev opkøbt og produktionen overførtil Mylenberg Glasværk ( ) - så der er noget, som ikke passer sammen. Har Conradsminde lavet denne type glas, før Pepita kom og gav navn til glassene? Eller er glassene lavet på Mylenberg? Eller er det måske Holmegaardglas, der har fået en fejlagtig tradition hæftet på sig? Ja! Sådan er det! Jeg fik lidt at vide om Pepita, men straks melder der sig nye spørgsmåi, og svarene blæser i vinden ligesom svaret på, hvad der gjorde Pepita de oliva så tilbedt i Der må da have været mere end diamantblikket og de to pæne ben. Andelskassen er tæt på når du har behov for det Ring og få en aftale, for sammen kan vi mere Andelskassen MidtVest Vilhelmsborgvej 38, Linde,7600 Struer tlf

12 En sølvske i munden Som antikvitet er den lille teske ganske værdiløs, men den er nu ganske interessant alligevel. Jeg fandt den violinskaftede teske afsølv i en rodekasse hos en bekendt. Den havde levet livet hårdt. Skaftet har fået et knæk, som ikke kunne rettes helt ud, og laffet er Sldt med bidemærker, hvoraf et enkelt har perforeret det tyndslidte sølv. Årstallet 1789 er banket ind på bagsiden af skaftet sammen med et par mestermærker, som selv Bøjes grundigebøger om danske sølvmærker ikke kender. En lille prikgravering siger PGS - det er et gammelt ejermærke, som kunne være nødvendigt, dengang man selv måtte medbringe sit spisebestik, når man var indbudt til fest. Man skulle jo gerne have sit eget med hjem igen. Der er nogle bladagtige graveringer bag på både den violinformede del af skaftet og på laffets runding. Det meste er nu slidt af eller forsbmet af tandmærker. At være "født med en sølvske i munden" er en gammel talemåde, der fortæller, at man er fødttil rigdom af velhavende forældre, men det at give et barn en sølvske i munden, var i ældre tid noget, som mange forældre kendte til. En ældre kone viste mig for nogle år siden lidt stolt en sølvteske og fortalte, at den var det eneste bohave, der var blevet reddet med ud, da slægtens gård i Måbjerg ved Holstebro for mange år siden nedbrændte. Forklaringen var, at da branden blev opdaget, havde man resolut grebet barnet i vuggen og ffiet det båret ud. Den lille havde sølvteskeen med ud i hånden. En sølvteske var datidens bidering. Når de Ømme gurnmer meldte sig for de første tænder, kunne barnet selv sørge for en passende massage med en sådan ske. Den lille hånd kunne ffi et godt greb om skaftet, og laffets runding og kanter var gode at klø med og bide i. Min lille nyerhvervelse har kendt til samme brug. Med sine mere end 200 år har den tjent som kløpind og bidering for adskillige småbørns ømme gummer, for alle skeens skamferinger, slidmærker og brugsspor kan ikke fremkomme ved normal brug af en teske, og en enkelt baby har næppe kunnet slide laffets sølv så tyndt. En sølvske i bamets mund havde yderligere den fordel, at man på den kunne høre, når tanden havde ffiet sit endelige gennembrud. Kun på en sølvske det høres kan, At du harfået denførste tand. Således digtede Grundtvig i et afsine poetiske skrifter. Han har nok kendt til skikken fra sine egne børn. Skulle monstro det prikgraverede PGS på min ske stå for Pastor Grundtvigs Søn? - Næppe!

Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab

Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab FORAITTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Efterår 2009 FORANTIK 7 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Ølbyvej 15, 7600 Struer Tlf.97 568181 E-mail:benny.boysen@mail.dk Hj emmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Forår 2009 FORANTIK 6 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Ølbyvej 15, 7600 Struer Tlf.97 568181 E-mail:benny,.boysen@mail.dk Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab 14 Forår 2014 FORANTIK 14 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Efterår 2007 FORANTIK3 Medlemsbled for Antik-Historisk Selskåb Ølbyvej 15,7600 Stuer Tlf.97 568l 8l E-mail: benny.boysen@mail.dk Hjernmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2008 Kulturelle Vandreture i maj og juni 2008 Således ser der ud en sommerdag i Ishøj Strandpark. Vidste du for eksempel at: vand er nødvendig for al hjerneaktivitet og dermed

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Tranerne ved Søen. Nyhedsbrev #4. Indhold: Sorø, juni 2011. 1. Praktiske oplysninger til medlemmer. 2. Søndagstræning ved Søen

Tranerne ved Søen. Nyhedsbrev #4. Indhold: Sorø, juni 2011. 1. Praktiske oplysninger til medlemmer. 2. Søndagstræning ved Søen Tranerne ved Søen Nyhedsbrev #4 Sorø, juni 2011 Indhold: 1. Praktiske oplysninger til medlemmer 2. Søndagstræning ved Søen 3. Sommer arrangementer 2011 4. Inspiration til træning 5. Kinesisk ordsprog 6.

Læs mere

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2010 2011. Drone. Dronning. Arbejdsbi

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2010 2011. Drone. Dronning. Arbejdsbi HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING Program 2010 2011 Dronning Arbejdsbi Drone Formanden har ordet: Vi har i år haft 17 på begynderkursus, heraf er der 12, som har fået bier - nogle med flere bifamilier,

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding August 2010, nr. 6 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 17. august kl. 18:00 til virksomhedsbesøg hos Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding Kl. 18:00 får vi en rundvisning på virksomheden.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015 FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab 16 Foråret 2015 FORANTIK 16 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland

Historisk Samfund for Sydøstjylland Historisk Samfund for Sydøstjylland Fra den nye udstilling i Kongernes Jelling: Byen der forsvandt- om Jelling bys samliv med de kongelige monumenter gennem100 år: Det sidste hus i Gormsgades østside forsvinder.

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

FORANTIK 12. ISSN 1902-5467 (Papir-udgaven) ISSN 1902-5483 (Online-udgaven)

FORANTIK 12. ISSN 1902-5467 (Papir-udgaven) ISSN 1902-5483 (Online-udgaven) FORANTIK 12 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk CVR Nummer 0033556462 Bankforbindelse: Danske Andelskassers

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116.

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116. Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116. PROGRAM FORÅR 2015 Besøg på Industrimuseet i Horsens Der vil være rundvisning kl 11:00 med to rundvisninger. Vi kan igen komme på besøg i den gamle skolestue

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Nr. 152 November 2008

Nr. 152 November 2008 Nr. 152 November 2008 SAG arrangerede Spil-dansk-dag i Borgerhuset. Nordfynskoret optrådte, og 5 medvirkende fra forestillingen Osvald blev godt ledsaget af musikskolens Claus Wilson ved arrangementet

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016 Side 1 af 6 Mandag den 5. august 2015 Program: Åbent hus: Eyvind Dekaa har hen over sommeren arbejdet med sit Bakke-projekt bistået af Lars. Vi fik lov til at se en god bid af det foreløbige resultat-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 13 / Februar 2008 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter Nissen Holmetoften 37

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

PROGRAM 2. halvår 2015

PROGRAM 2. halvår 2015 HK SENIORKLUB HELSINGØR PROGRAM 2. halvår 2015 (Foto: 1. suppleant Ebbe Gyrming, 2015). Er klokken faldet i slag? Eller: Rinder tiden ud for HK SENIORKLUB HELSINGØR som HK Hovedstadens lokale aktivitets-

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement

Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement PROGRAM 2015 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet.

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Struer jernbaneklub Juli 2005 Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen (ewp) 97407433 mobil nr.: 29820125 Kasserer:

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Bondebyens Købmand midt i Bondebyen Nørregade nr. 2 3 flasker rødvin 100,- kr. Seneste nyt om Asylgade 5.

Bondebyens Købmand midt i Bondebyen Nørregade nr. 2 3 flasker rødvin 100,- kr. Seneste nyt om Asylgade 5. BONDEBYPOSTEN no. 3. december 2006 30. årgang 1 Seneste nyt om Asylgade 5. Efter mange møder om den forkerte istandsættelse af Asylgade 5, er der, som man kan se, langsomt sket ændringer. Der mangler dog

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Livets Café. Aktivitetsoversigt & Foredrag. Skab nyt netværk blandt ligestillede

Livets Café. Aktivitetsoversigt & Foredrag. Skab nyt netværk blandt ligestillede 2015 Livets Café Aktivitetsoversigt & Foredrag www.laering-for-livet.dk Skab nyt netværk blandt ligestillede Livets Café Program for 2015 Hvis ikke andet er nævnt i programmet, mødes vi i Frivillighuset

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 4. og 5. september 2012 på Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole

Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 4. og 5. september 2012 på Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 4. og 5. september 2012 på Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole Vi indbyder hermed alle medlemmer af EFTERSKOLERNES GYMNASTIKLÆRERFORENING velkommen til

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Kulturkonference 2015

Kulturkonference 2015 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kultursamvirket Skanderborg inviterer til Kulturkonference 2015 Fredag den 18. søndag den

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere