1. udgave Referat af dialogmøde i Lundby Lokalråd den 10. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. udgave Referat af dialogmøde i Lundby Lokalråd den 10. marts 2015"

Transkript

1 1. udgave Referat af dialogmøde i Lundby Lokalråd den 10. marts 2015 Deltagere: Lokalrådsbestyrelsen Jens, Lars, Orla, Peter og Søren. Afbud fra Steen, Gitte og Vibeke Fraværende uden afbud: Rütger Politikere Nina Møhler, Else Marie Sørensen, Brit Skovgaard, Tage Vestergaard, Kurt Johansen Ordstyrer Peter Larsen Referent Orla Andersen Borgere 20 meget aktive borgere hovedsagelig fra Lundby 1. Indledning ved Lokalrådsformand Jens Larsen Jens bød velkommen og oplyste, at vi stiler efter at slutte kl Lokalrådet har valgt Peter Larsen som ordstyrer. 2. Vejbroen over jernbanen ved Lundby Station spærres Hovedvejen mellem Køng og Lundby være lukket i 10 mdr. Her tænker vi at det er en skolevej, og de vil få meget længere til skole, kan man ikke lave broen ved siden af og skubbe den på plads Jens oplyste, at broen planlægges lukket 10 måneder. Den er vores lokale motorvej. Skolebørn og andre skal færdes der. Nina:Jeg kommer fra Børne unge Teknik og Miljø. Bane Danmark vil ikke den løsning. Det bliver dyrere, for samfundet, hvis en anden bro skal skubbes på plads. Peter Mackeprang m.fl.: Vores samfund bliver delt. Bliver det ikke dyrere, hvis ikke man gør det. Susanne: Det er hel tiden os, der skal skubbes. Kurt: Vordingborg Forsyning har nogle rør, vi bare skal fjerne. Kommunen kan ikke gøre noget. Det er en folketingsbeslutning. Bane Danmark kan bare diktere. Husk også cykelsti på den nye bro. Susanne: Det ender med et øde område, hvor vi bor. Vi er afskåret fra alt og isoleret.

2 Søren: Hvad er prisforskellen på en fast og en flytbar bro? Kurt. Den kender vi ikke Peter lad forsvaret bygge en midlertidig bro. Else Marie: Forstår godt frustrationerne. Det var kommunalbestyrelsen også. Kommunen har givet et høringssvar til de ændringer I havde. Kun få blev hørt. Og det, der blev hørt, var det, der ikke kom til at koste penge. At få militæret til at lave en bro, kunne måske være en god ide. Jens: Ude i samfundet pilles broer ned og sættes op senere. Året efter. Kunne politikerne ikke være med til at lægge pres på beslutningstagerne. Det bliver et problem, at broerne isværdbog og Klarskov ikke kan bære den yderligere trafik, der kommer der, fordi trafikken skal ledes den vej. Tage. Lundby har før vist, at I kan stå sammen og lave noget sammen. Placer jeres biler på begge sider af jernbanen og lav dem til delebiler. Forskellige: Der er stadig problemer med tunnelen. For stejl for farlig. Lars:Tunnelen fyldes med vand, fordi riste i bunden er forkert dimensioneret. Niels: Bunden er sænket yderligere 70cm. Brit. Kultur idræt: På kommunes hjemmeside har man mulighed for at give et tip, gerne med billede, når man konstaterer problemer med huller i veje m.v. Her kan man også fortælle om problemer med vand i tunelen. Orla: Tilbage til muligheden for at få hjælp fra militæret til at bygge en bro over jernbanen. Kunne evt. ske ved tunnelen under jernbanen, så man kan køre gennem byen ad Lundby Hovedgade. Og det vil kunne gøres helt uden at genere brobyggeriet ude på landevejen, Der blev konstateret en vis velvillighed fra politikere til hjælp med at få militæret til at bygge en midlertidig bro. Cykelsti mellem Lundby og Bårse Nu er Lundby og Bårse et skole distrikt Søren sagde i sin indledning, at det er en farlig vej for skolebørnene at færdes på og opfordrede til, at der etableres en cykelsti langs vejen. Nina. Politikerne vil rigtig gerne lave en masse cykelstier. Jeg bor i området og vil personligt gerne have en cykelsti a.h.t. mine børn.

3 Faktisk har cykelstien mellem Bårse og Lundby været højt oppe på prioriteringslisten og var planlagt til gennemførelse i Men vi har ikke pengene til at gennemføre det nu. Jens: Tryl og brug lidt her ude på landet. Flyt den længere op på listen. Nr. 1 i stedet for nr. 20 eller noget lignende. Nina. Jeg tager det gerne op igen. Lars: Tænk kreativt i den nye skolereform. Søg fondsmidler i AP møllerfonden. Og lav et projekt. Lær trafikken,,,, Nina. God ide. Ingegerd. Der mangler også enlille smule cykelsti mellem Køng og Lundby. Hvad med at lave den.? Kurt. Cykelstien mellem Lundby og Bårse har været først på listen, men blev flyttet længere ned, fordi cykelsti i skoledistrikt i Stensved blev prioriteret.nu har I fået et skoledistrikt, og den må komme højt op igen. Også det sidste sted mod Køng. Uden at love noget, kommer den højt op igen, nu da det er blevet et skoledistrikt. Else Marie til Lars. God ide, at søge fonde. Når man ændrer skoledistrikterne, bør man som det første sikre skolevejene. Jens konstaterer, at der er enighed om at prioritere cykelstien.. Søren: Jeg har muligvis en skør: Lav først en jordsti. Så ungerne kan køre på den på deres mountainbikes. Svar: Det er ingen god ide. Det er ikke asfalteringen, der koster penge. Det er det arbejde, der skal udføres inden asfalteringen. 3. Affolkning af Lokalområdet Hvad vil Politikerne gøre for at bevare bosætningen i yderområder Lars. I 2050 planen forventes det, at 9/10 af befolkningen bor i storbyer. Hvor er Lundby så? I Nordjylland sælger man landsbyer og der opsættes vindmøller. Det vil vi ikke! Vi er progressive. Vi ser fremad og konstaterer, at vi ikke har råd til almindeligt landbrug. Det er dr ikke penge i. Og vi har heller ikke råd til at lade som om samfundet fungerer ved at vi klipper hinanden. Der stopper vi! Vi vil have Svend Gøngeland. Det koster kassen. Det finansieres ved, at vi har solgt os selv. Vi har solgt hele Lundby lokalområde. Til Vattenfall og Siemens. Det er vi med på. Og til dem, der ikke er med på det og føler sig stavnsbundet: Ikke noget problem, vi køber jer ud. I får en pose med penge, og vi andre bliver boende.

4 Vi spreder solceller ud i området. Vi sætter vindmøller op og er selvforsynende. Vi tjener kassen på det. Vi bliver et forskningscenter. Vi får Gøngeland op at stå. Vonderland tiltrækker tyske turister. Vi laver Region Dänemark med økolandbrug. Vi bliver selvforsynende. Ikke noget problem. Vi har fået bygget femerbroen. Til dem, der synes, det er et Jubiiland : Det er fint nok, men hvad skal vi ellers? Hvad andet kan vi gøre end at drømme. Lige nu har vi svært ved at bevare drømmen om et arbejde, om en skole, der fungerer, om at bevare en togforbindelse og et vejnet. Hvad er det, politikerne ser, når de læser de artikler, der siger, at vi affolkes i 2050? Vi har ikke tid til at sidde med hænderne i skødet og lade andre bestemme for os. Der står i den tyske pjece hos Siemens: Else. Vi lover at læse det, du har afleveret. Prognoser er rimeligt selvforstærkende. Det er svært for jeres skoledistrikt at der er forskellige matrikler. Skolen er vigtig, fordi der er mulighed for uddannelse. Og stationen er vigtig i det lange løb. Pas meget på med at tale negativet. Det er selvforstærkende. Mern kæmpede imod. Lavede små foldere, som blev fremlagt hos ejendomsmæglerne. De har med små midler vendt stemningen. Der er kommet flere beboere. I skal udbygge det samarbejde, I har i Landsbyforum og være med til at snakke området op. Lav små foldere med, hvad området tilbyder. Susanne. Hvad med også at bruge penge i yderdistrikterne til blomsterkasser m.v. Og ikke bare i Vordingborg, hvor der ovenikøbet er ansat en gartner til at passe det. Tage. Enhedslisten kan ikke tilslutte os, at der ydes økonomisk støtte til yderområderne. Det er iøvrigt også historisk ukorrekt, Hvis man ikke vil gribe indoverfor indvandringen til byerne, ja. Så får man ikke udvikling. Tilbagegangen i kommunen må man forsøge at ændre på. Få fat i de muligheder vi har og får. Femeren, Storstrømsbroen, Vordingborg havn og mulighed for udvidelse af klinthavn med sejlads til Krigers flak. Panteren ser for de fleste ude fra ud som om, det er Vordingborg og igen Vordingborg, der får. Vordingborg kommune er storbyens smukkeste forhave. Det må gælde hele kommunen. Vi begynder på den forkerte måde at udvikle kommunen. Andre byggede svømmehaller m.v. for at lokke folk til. Vi gør det anerledes. Det vil være en flerdobbelt molbohistorie, hvis Lundby station lukkes. Generel tilbagemelding fra politikerne: Hvis I bare overlader det til markedsmekanismerne, får I ikke det, I gerne vil have. Hvis I selv vil, bakker vi op.

5 Brit. Vi må vænne os til, at ildsjælene må gøre noget selv. Kommunen kan ikke betale for det hele. Jens. Hvis vi alle sammen skal til København og bo, er der ikke plads til alle. Hvorfor ikke kalde Lundby for 4750 København Syd. Så bor vi ikøbenhavn. Og det tager ikke længere tid at komme til København herfra end fra forstæderne til København. Nina. Sælg jer selv som en pendlerkommune. Jeg kører i bil, fordi det er mere attraktivt for mig. Men hvis man vil køre med tog er Lundby fin. Else. København har brug for os, hvis de skal sælge sig selv. De skal have et stort opland. Wonderfull Copenhagen har overvejet at inddrage Sydsverige. Et firma har købt grunde i Hillerød, fordi de havde en lokal lufthavn. Kastrup. Susanne. Der er ikke det samme sammenhold her som i byen. Brit. Passer ikke. Jeg har boet på Østerbro, hvor jeg ikke kendte mine naboer. Her kender jeg mange. Det dårligste sammenhold er i købstæderne. I de små landsbyer er det bedre. Kurt. Var i fittnescenter i formiddags, Kom i snak med en københavner, der havde boet i Præstø i 2-3 år. Nu kendte de flere end da han boede i København. Med henvisning til folderne i Mern. Grib de muligheder, andre har. Foldere som i Mern. Slå på skole, station. Busforbindelse. Godt netværk. Der sker mange ting. Dejligt. I har mange kvaliteter. Udbred det til de andre. Lars. Det er rigtigt, at vi vil en masse i kommunen. I den forrige visionsplan stod der, at der fortsat skulle udvikles boligområder i Præstø Lundby og Vordingborg. I den nuværende visionsplan udgik lundby. Det er tankevækkende, at man koncentrer sig om Vordingborg og Stensved. Peter ordstyrer. Jeg tror på, at vi på et tidspunkt for Biogasanlæg i Køng. 4. Avnø Som vores nye natur campingplads, eller måske et nyt genoptrænings center Orla nævnte i sin indledning, at en entreprenør efter vores oplysninger har lejet en del af bygningerne for at benytte dem som bolig for nogle medarbejdere. Men størstedelen står tomme, og bygningerne er sat til salg. Området vil være velegnet for mange ting, f.eks. naturcamping, vandrerhjem eller genoptræningscenter. Evt. en kombination. Lundby Lokalråd har beskrevet dette nærmere og haft kontakt til Regions Sjælland, der henviser til kommunen. Hvordan kommer vi videre med projektet?

6 Åse. Hvorfor forsvandt flygtningerrne fra Avnø. Peter. Dervar mange servitutter, som stod i vejen. Ramsarområde, nær ved stranden m.v. Kurt. Der skal være økonomi i det. Der var ikke plads nok på Avnø. Jens. God erfaring med Montebello. Har også prøvet at være på det kommunale. Men der kommer man kun en time. Og så kan man komme igen en times tid næste uge. Det giver ikke nok. Et ophold på Montebello koster kr., som det offentlige betaler. Regionen: Det er kommunen, der betaler for genoptræning. Kurt. Kommunen betaler for at have en person sengeliggende på sygehuset. Den udgift spares, når patienten er udskrevet. Det er kommunen selv, der betaler for genoptræning. Britt. Når supersygehuset i Køge bliver bygget, er der genoptræningscenter der. Derfor er der ikke flertal for et genoptræningscenter lokalt. Peter Mackeprang. Inden Montebello træner man en gang om ugen lokalt. Og efter nogle uger, kan man f.eks. komme til Montebello eller Avnø. Kan Køge have patienterne boende i 3 uger til intensivt træningsforløb. Peter L. Hvis mn har en hjerneblødning, kan man komme til USA. Utroligt svært. Lars. Har talt hospice. Men den blev parkeret. Der bliver brug for overnatning ikke mindst i forbindelse med Femer sund Peter C. Entreprenør har lejet det. Mulighed. Brug det som en arbejdslejr. Vores problem er, at vi træder vande og mangler nogen med lidt slagkraft Ildsjæle med penge i ryggen! Svaret fra politikerne: Find nogle ildsjæle og gerne nogen med penge. 5. Kloakering i det åbne land Hvor langt er kommunen og hvilket krav stiller i Peter. På et eller andet tidspunkt skal vi selv sørge for kloakering. Der er mange skrøner om, hvad vi kan forvente.

7 Nina. Der kommer regler fra staten, der fortæller, hvad vi skal Vi skal ikke bare gøre noget for at gøre noget. Vordingborg kommune er afventende og ser, hvad Lolland kommune får forhandlet på plads med regeringen. Rygtet siger at noget er under vejs. Har i mellemtiden bedt om nogle faktiske målinger af forureningen af Præstø fjord og havet omkring kommunen.?? Bliver det så også varslet i ordentlig tid. Kurt. Ja, der bliver et fair varsel. Vi har haft en kedelig sag i Mern, hvor det bare blev sat i gang. Det vil Vordingborg forsyning ikke være med. Der bliver varslet tidligere. Tage. En større kloakeringssag er i gang i Magleby. Der er udsigt til en lempelig afdragsordning. En offentlig prioritet jeres ejendom. Det kan gøres lempeligt, og det skal kommunen også gøre. Peter L. I byen betaler kommunen for kloakeringen mod pant i huset. I der åbne land gør kommunen det ikke. Det er ikke fair overfor vores fællesskab. Peter c. Hvilke metoder? Ikke fastlagt. Peter L: Og det bliver ikke kommunen, der bestemmer. Det bliver regeringen og EU. 6. En kasse til mellemfinansiering af gode projekter Oplæg. Jens: Når man laver et projekt får man ingen midler, før vi har udført arbejdet, og betalt for det. Kunne man ikke have en kasse at tage fra? Else: 14. november er der lavet nye retningslinier f.s.v LUP puljen således at man ved tilskud op til kr. kan få udbetalt maksimalt 90% a conto. For tilskud over er a conto på max. 75%. Jes. Gælder det også Forskønnelsespuljen? Else Marie: Det ved vi ikke helt. Det skal jeg undersøge. Jes. I har tænkt videre i andre puljer. Hvorfor er frivilligarbejdskraft ikke en de af finansieringen. Det har I gjort tidligere. Else. (Her gik jeg glip af svaret/orla) Jens: Der sker ændringer på hjemmesiden meden man søger. Lars. Hvorfor skal midler til venskabsbyer nu gå via lokalrådene.? Tage. Vordingborgs Venskabsby Falun er trappet voldsomt ned.

8 Ingegerd. Det er vi meget kede af. Det går ud over vores mulighed for at besøge vores venskabsbyer. Det er Tage også. Kurt Blev trappet ned, fordi det blev misbrugt til at embedsmænd og politikere tog på besøg i venskabsbyerne. Vi havde ikke gennemskuet at det også gik ud over jeres venkabsbyer. Peter Mackeprang. Jeg er i gang med at planlægge en tur til Lohmen i vores dragter. Når vi kommer der ned, vil det være en god markedsføring for Vordingborg kommune. Politikerne: Enige. Prøv at søge udviklings- og markedsføringspuljen. Husk at få det med i referatet. Den grønne pulje. 100% finansiering. Udvikling og markedsføring. Medfinansiering. 7. Borgernes ønsker Kæmpevindmøller. Noget nyt? Svar: Nej Forsamlingshuse? Brit: Vi er ude at se, om vi kan skabe lidt mere lige forhold for vores forsamlingshuse. Vi skal ud og se på, om det er rimeligt, at vi støtter et foreningsforsamlingshus, som tjener penge på at leje det ud. Vi ser på, hvordan vi giver forsamlingshusene mere lige betingelser. Else Marie. Mødet i Kalvehave var et møde, hvor der blev udvekslet erfaringer. Klar konklusion: Det skal defineres tydeligt: Hvad er det her for et hus. Kun forsamlingshus? Eller idrætsforening med omklædning. De kommunalt ejede er vidt forskellige. Ingen politisk beslutning truffet. Den bliver først taget, når sagen kommer tilbage til kultur og fritid

9 Der har ikke været truffet beslutning om at sælge forsamlingshusene for 1 kr. Jes. Nyt møde den 14. marts? Else Marie. Vi har ingen ideer om at sælge til anden side. Kurt: Sagen startet sidste på må et møde, hvor man skulle beslutte om man ville stillegaranti for et lån å kr. Nu tager man en fri drøftelse i kulturudvalget om, hvordan man kan støtte forsamlingshusene ligeværdigt. Ingen foreningshus skal sælges. Man har kun ønsket at find ud af, hvordan det hænger sammen. Jens. Borgmesteren har lovet, at Jungshoved ikke skal lukkes. Det koster mange penge) at holdedet åbnet. Og det har kun en lille lejeindtægt. Ingegerd. Pas på ikke at lave reglerne for firkantede. For forsamlingshusene er meget forskellige. Egon: Avisudklip. Jungshoved forsamling kan fortsætte som hidtil. Nogle vil privatiseres. Andre kan fortsætte. Ifølge kommunens opgørelse har Køng forsamlingshus driftsudgifter på kr. Men det dækker hele bygningen, omklædningsrum og baderum samt lejlighed. Det kan altsåikke være meget, forsamlingshuset koster. Brit: Viemose forsamlingshus har været et smertensbarn. De lejer ud til fester. Skal det være et foreningshus eller et forsamlingshus? Vi er meget opmærksomme på, at beløbet skal splittes op, når det gælder Køng forsamlingshus. Jes. Det har været en interessant debat at høre, hvad der rører sig i Lundby og på Svinø. Sæt større fokus på Sværdborg, Udby og Køng sogne. Og vær mere åbne. Det er langt om længe lykkedes at få referater på hjemmesiden, men den indeholder stadig ikke oplysning om møder m.v. Jens opfordrede ham til at tage dette op på generalforsamlingen i april. Det vedrører ikke dette forum.

10 8. Afslutning

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen De gule prikker illustrerer hvor, vi lavede surveyinterviews med borgerne i KlimaByen. Det oprindelige kort stammer fra hjemmesiden www.klima-byen.dk

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 87. møde Fredag den 9. maj 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 13: Ministeren for by, bolig og landdistrikters regional- og landdistriktspolitiske

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus

Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dagsorden Velkomst ved Jens Kristensen, Lille Lyngby Sogns Lokalråd Velkomst ved borgmester Kirsten Jensen Digital rundvisning i planforslaget ved

Læs mere

VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev

VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev Indholdsfortegnelse Forord S. 3 Indledning og vigtigste anbefalinger S. 10 Scenarie 1 Lade stå til S. 14 Scenarie 2 Total afvikling

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste Socialdemokraterne S-nyt 2015.1 Region Sjælland s Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015 2015 2 Året der gik og det nye der kommer Der er er sket meget i regionsrådet i 2014, og der

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere