Klasselotteriets historie. - Fra 1753 til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klasselotteriets historie. - Fra 1753 til 2014 -"

Transkript

1 Klasselotteriets historie - Fra 1753 til

2 Klasselotteriet er grundlagt helt tilbage i år Samme år som British Museum, verdens første nationalmuseum, blev stiftet, og året hvor politikeren George Washington, som senere skulle blive USA s første præsident, forgæves forsøgte at overtale franskmændene til ikke at invadere Ohio-området. Spil og lotterier var også dengang en vigtig kilde til drømme og underholdning for folket, både i Danmark og udlandet. I 1750 ernes Paris blev den senere så kendte kvindebedårer Casanova (med fornavnet Giacomo) millionær på at indføre klasselotteri. Herhjemme lagde den unge Kong Frederik 5. lotterispillet i faste rammer med sin bevilling til Det Kongelige Opfostringshus mod betaling af en årlig afgift til fattigvæsenet. Klasselotteriet afløste en række smålotterier, som regeringen havde oprettet siden 1719, og i sommeren 1753 var Det Kongelige Københavnske Klasselotteri en realitet. Lotteriets første trækning Den første trækning i Klasselotteriet fandt sted den 25. februar 1754 på Charlottenborg på Kgs. Nytorv, og allerede på den tid var magthaverne opmærksomme på, at det trods lotteri-tilladelsen var vigtigt at holde spilledjævlen fra livet på befolkningen. Senere samme år blev hasardspil således forbudt ved kongelig forordning af særdeles Kjærlighed og faderlig Omhu for Vore kjære og troe Undersaatter, og for at betage de Skrøbelige iblandt dem, saadan Anledning til at forøde det, de have erhvervet. I gamle dage var en trækning i Klasselotteriet en velbesøgt begivenhed.

3 Plakater fra 1767, 1771, 1806 og 1823 indeholdt forbud mod kolligeren og avertering her i landet for fremmede lotterier, og med statens officielle godkendelse og beskyttelse overlevede Klasselotteriet både diktator Struensees korte regime fra og enevældens fald efter Kong Christian 8.s død i Efter Charlottenborg blev lotteriets trækninger flyttet først til Riddersalen på Rosenborg Slot, og herfra til Hofteatret på Christiansborg og Casino i Amaliegade, indtil der blev fundet plads i Industribygningen på Rådhuspladsen. I 1897 flyttede Det Kgl. Klasselotteri til Suomisvej på Frederiksberg, hvor trækningerne fandt sted, indtil lotteriet i 1995 flyttede tilbage til Rådhuspladsen i de nuværende lokaler. H.C. Andersen, F.L. Smidth og Danske Bank Danmark var i den sidste halvdel af århundredet præget af enevældens fald og den samtidige opblomstring af kunst og kultur, den frie tanke og det frie erhverv. Ved lov af 6. marts 1869, der stadig er gældende, blev Klasselotteriet omorganiseret og andre indenlandske såvel som udenlandske lotterier forbudt, og Klasselotteriet voksede sig i perioden langsomt større. Lotteriet var også dengang en vigtig kilde til håb og drømme og gav næring til iværksætterlyst i alle samfundsklasser. For det var ikke kun bønder og arbejdere, der søgte spænding med en lodseddel fra Klasselotteriet. Vores verdensberømte forfatter H.C. Andersen var således noget af en spillefugl, der fortalte venner og bekendte om sine varsler og drømme om den store gevinst, som han altid ventede og håbede på. Han fulgte ivrigt med i trækningerne og forhørte sig ofte om sine lodder i breve fra sine udlandsrejser, og i 1873 blev drømmen til virkelighed. I trækningen den 15. november 1873 blev H.C. Andersens lod nummer udtrukket med en gevinst på hele 500 rigsdaler, et beløb som svarer til nutidskroner. H.C. Andersen Dengang som nu kunne en gevinst i Klasselotteriet have afgørende betydning for den heldige vinder. Den største gevinst i 1873 var på rigsdaler, et beløb som svarer til næsten en million kroner i dag, men også mindre gevinster kunne føre til store eventyr. Da den 31-årige håndværker og maskinkonstruktør Frederik Læssøe Smidth i 1881 bestemmer sig for at starte egen virksomhed, kniber det med forhåndsordrerne i det nystartede firma. Men en gevinst på kr. i Klasselotteriet fordobler virksomhedens spæde egenkapital og giver den unge Frederik råd til at rejse ud og besøge forretningsforbindelser i Østrig, Ungarn og Tyskland, og han får også den første aftale med hjem.

4 Det bliver starten på den verdensomspændende cementgigant FLSmidth og begyndelsen til et yderst aktivt familiedynasti, der også har fostret andre store danske industrisucceser som bl.a. Rockwool-koncernen. At gevinsten i Klasselotteriet havde afgørende betydning kunne ses i interessentskabskontrakten af 1887 for virksomheden, som dengang hed F.L. Smidth & Co. Her stod nemlig, at selskabet altid skal have en beholdning af lotteri-sedler. Klasselotteriet har efter sigende også haft en heldig lillefinger med i spillet i landets største banks tilblivelse. Fingeren sad på den københavnske vekselerer G. A. Gedalia, som blev i stand til at føre sin mangeårige drøm om at starte en storbank ud i livet, da han vandt den store gevinst i Klasselotteriet i Gedalia var en farverig og kontroversiel person, som efter manges opfattelse var svær at omgås, og han forlod bankprojektet i vrede efter ganske få måneder. Men forinden var Den Danske Landmandsbank blevet en realitet, og det er denne bank, som efter flere navneskifter og fusioner i dag er kendt under navnet Danske Bank. Henrik Hertz s teaterstykke Sparekassen fra 1836 beskriver en klasselotteriforhandler kaldet Madam Rust, og i Gustav Wieds berømte roman Livsens Ondskab vinder en af hovedpersonerne kaldet Tummelumsen en gevinst i Klasselotteriet, som sætter ham i stand til at opfylde sin store drøm om den fædrene gård. Også Martin Andersen Nexø, en anden af datidens store danske forfattere, bruger Klasselotteriet som rekvisit i sin novelle Lotterisvensken fra slutningen af 1800-tallet, hvor en fattig og tørstig stenhugger bytter sin lodseddel væk for alkohol, lige før sedlen udtrækkes med den store gevinst. Sådan foregik trækningen Det Danske Klasselotteri gennemfører traditionelt to lotterier om året, og hvert lotteri er inddelt i seks klasser (månedlige trækninger). Før i tiden var gevinstantallet og gevinstsummen forskellig i de enkelte klasser, men siden starten på det 383. lotteri i april 2000 har der i alle klasser været samme antal gevinster og samme gevinstsum. Samme år forlod Klasselotteriet også den manuelle trækningsfacon for at overgå til elektronisk trækning, og bistanden fra skorperne på Det Kongelige Opfostringshus ophørte. Før i tiden blev rigtig mange af Klasselotteriets arbejdsopgaver udført pr. håndkraft. Helt frem til 1995 blev blandt andet samtlige numre og gevinstlodder håndtrillet af lotteriets medarbejdere. Til hvert nyt lotteri blev trillet et helt nyt sæt med det samlede antal lodder og gevinster, der var i det pågældende lotteri. Eksempelvis var der i numre. De numre var trykt på små sedler, der alle

5 blev trillet i hånden, holdt fast af en lille ring og sat i nummerorden i en bakke med plads til numre. Enhver spiller kunne ved personligt fremmøde under nedlægningen af lodderne i nummertromlen få kontrolleret, om spillerens lod var med og ved selvsyn iagttage, at nummeret blev gentrillet og kom med i tromlen. Samme mulighed havde en spiller, der havde fået sit nummer trukket ud i den forrige trækning. Ved at vise sin gevinstlodseddel kunne spilleren få at se, at loddet på ny blev lagt ned i nummertromlen. Udover lodnumrene blev også gevinsterne i de enkelte klasser håndtrillet. Når samtlige lodder var lagt ned i det store nummerhjul, og alle gevinster til den pågældende klasse var nedlagt i gevinsthjulet, kunne trækningen gå i gang. Nummerhjulet og gevinsthjulet var anbragt for hver ende af et langt bord. Ved siden af hvert hjul stod to drenge fra Det Kongelige Opfostringshus. Udover de to drenge sad der én person på den ene side af bordet og fem personer på den anden side - alle faste medarbejdere i Klasselotteriet. Rammer med rullede lodder tømmes og lægges i den store trækningstromle kaldet Nummerhjulet. Når klokken for trækningsstart lød, blev hjulene drejet rundt, og lugerne i hjulene åbnet. Den dreng, der stod ved nummerhjulet, trak et lod fra nummerhjulet og lod det falde ned i en tragt, som var anbragt ved siden af ham. Den anden dreng, der stod ved den anden ende af bordet, trak en gevinst op ad gevinsthjulet og lod det falde ned i en tragt, der stod hos ham. Der måtte kun være et nummer/gevinst ad gangen i hver tragt. De to personer, der sad nærmest hjulene, tog ringen af loddet/ gevinsten, efterhånden som de kom, foldede dem ud og skubbede dem ind mod midten af bordet til deres to kolleger, som råbte først nummeret og derefter gevinsten op. En kontrollant, der stod bagved, bevidnede, at beløb og nummer blev korrekt læst op. Medarbejderen på den modsatte side af bordet skrev samtidig lodnummer og gevinstbeløb ned ud for hinanden i en særlig protokol.

6 To Skorper, som eleverne fra Det Kongelige Opfostringshus blev kaldt, står på bordet og udtrækker lodnumre og tilhørende gevinster. Til sidst blev nummer og gevinst syet sammen 100 ad gangen. Disse bundter blev kaldt Orakler. Det var disse bundter, der indeholdt den endegyldige facitliste til, hvilke numre der var trukket ud med hvilke gevinster, og var derfor også det værktøj, der var basis for den efterfølgende indgående kontrol af hver dags trækning. Endelig bør det nævnes, at trækningen blev overvåget af folk fra Told og Skat (tilsynet), der påså, at alt gik rigtigt og korrekt til, og som også deltog i den efterfølgende konference af de udtrukne numre og gevinster. Den elektroniske trækning I 1999 blev første version af et elektronisk trækningsprogram udviklet i samarbejde med statistiske eksperter fra DTU. Systemet bygger på en tilfældighedsgenerator, og grundlaget for hver trækning er 48 tilfældige cifre fra Notarius Publicus, som Spillemyndigheden - i dag et organ under Skat - der overvåger Klasselotteriets trækninger, medbringer i en forseglet kuvert. De 48 cifre tastes ind i trækningsprogrammet og herefter tager tilfældighedsgeneratoren over og parrer lodnumre og gevinster. Efter hver trækning gennemføres en række statistiske test af tilfældigheden af den aktuelle trækning, og der foretages en løbende langtidsanalyser af samtlige trækningsresultater. Dette sker for at sikre, at trækningerne opfylder de krav om tilfældighed, som et lotteri naturligt kræver. Trækningssystemet er løbende testet af eksterne instanser, og er senest i 2010 godkendt af Force Technology, der udover at gennemgå trækningsmetoden tillige har kontrolleret tilfældigheden i trækningssystemet.

7 Samtidig med indførelsen af det elektroniske trækningssystem blev det besluttet, at Klasselotteriets målsætning skulle være at blive et 100 % elektronisk lotteri, og Klasselotteriet holdt op med at ansætte nye forhandlere (kollektører). Lige siden 1993 havde spillerne haft mulighed for at tilmelde deres lodder til automatisk betaling og gevinstudbetaling via Betalingsservice, og i år 2000 åbnede Klasselotteriet desuden op for køb af lodder på I dag er hjemmesiden spillernes foretrukne redskab til at vælge og købe ledige lodder blandt de i alt lodnumre, som er fordelt på fem lodstørrelser. Det mindste lod er et 1/8-lod, som giver spilleren mulighed for at vinde op til kr., mens det største og nyeste lod er Megaloddet, der kan give gevinster på helt op til kr. Trods de store ændringer, som industrialisering, revolution, statsbankerotten, enevældens ophør, et par verdenskrige, den elektroniske tidsalder og internettets udbredelse har betydet for Danmark gennem mere end 260 år, er Klasselotteriet - Hele Danmarks millionlotteri stadig en af danskernes foretrukne kilder til drømme og spænding. Vi håber og tror bestemt på, at denne rolle fortsat er vores i mange år frem.

8

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien:

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien: INFA-Chancelæreserien: Chancer gennem eksperimenter Chancer gennem optællinger CHANCETRÆ - Chancer gennem beregninger SPIL - Chancer gennem tællemetoder LOD - Chancer gennem simuleringer KUGLE - Chancer

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL

FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL Odds-Betting.dk Den sikre måde, hvorpå du kan få overskud. Jeg vil i denne E-bog komme ind på hvorpå du kan styrke dine chancer for netop at få et pænt overskud på diverse spil.

Læs mere

Spil i fremtiden. overvejelser om en samlet spillelovgivning SKATTEMINISTERIET ERHVERVSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET

Spil i fremtiden. overvejelser om en samlet spillelovgivning SKATTEMINISTERIET ERHVERVSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET Spil i fremtiden Spil i fremtiden overvejelser om en samlet spillelovgivning SKATTEMINISTERIET ERHVERVSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET Spil i fremtiden Udgiver: Skatteministeriet København, april 2001

Læs mere

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ny overenskomst Ny arbejdsgiverforening ser dagens lys i København. Læs historien side 5. Natarbejde Chauffører med natarbejde skal regelmæssigt til helbredskontrol.

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

PENGENYT BRUG NETTET X FACTOR: 45 Storebæltsbroer 1001 TEHUSE. og få mere ferie for pengene! Når knægten har. Vi har talt med MARTINs far

PENGENYT BRUG NETTET X FACTOR: 45 Storebæltsbroer 1001 TEHUSE. og få mere ferie for pengene! Når knægten har. Vi har talt med MARTINs far 2 PENGENYT 2008 Når knægten har X FACTOR: Vi har talt med MARTINs far 1001 TEHUSE Bliv hjemme, det er det sikreste. Ellers: HUSK REJSE- FORSIKRINGEN 45 Storebæltsbroer styrtet i havet INDLÅN så godt som

Læs mere

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Indledning Hvorfor er det, at jeg har skrevet denne bog? Der findes så mange andre bøger, der handler om stress og om at få

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere

Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard

Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard 1 %& ' ( )(*+(,-(. /' Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard Jacobsen, Vera Marton, Pil Berner Strandgaard,

Læs mere

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen NÅR JEG BLIVER STOR Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen GIV ELEVERNE MAGTEN OVER DERES EGEN LÆRING 16 INSPIRERENDE EKSEMPLER FRA HELE NORDEN GENERAL- SEKRETÆREN TAGER ORDET: Vi skal leve af

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension klædt på til penge

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension klædt på til penge pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension klædt på til penge nr. 2 efterår 2013 indhold bestyrelse sådan! 3 Klædt på til penge 4 Førtidspension og invalidepension - hvad betyder stramningerne?

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Først til mølle Stensby Møllebæk Stier

Først til mølle Stensby Møllebæk Stier Først til mølle Stensby Møllebæk Stier 1 Indholdsfortegnelse Introduktion - Først til mølle 3 Første del - Møllerens historie 3 Anden del - Orienteringsløb i Mallings Kløft 3 Tredje del - Repetitionsspil

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Der er begået fejl... Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S "Der er begået fejl..." Og de skal naturligvis rettes Samarbejde og opbakning Studerende startede håndboldhold Købstædernes Forsikring Banken kan nu tilbyde

Læs mere

Bestyrelsens opgaver og pligter

Bestyrelsens opgaver og pligter Kendt dit bestyrelses ansvar. Uanset om du er medlem af bestyrelsen i en lille forening eller en større, eller en virksomhed er det vigtigt, at du er bekendt med dit ansvar, som bestyrelsesmedlem. Du har

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 141/2012 (2. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg som mandatar for Jørgen Ib Martin Jensen, Susanne Laugesen og Kasper Rich

Læs mere

ISLAND EN DEROUTE. Uffe Weng

ISLAND EN DEROUTE. Uffe Weng ISLAND EN DEROUTE Uffe Weng Uffe Weng ISLAND EN DEROUTE ISLAND EN DEROUTE Uffe Weng Bogen er sat med Lucida Grande, Optima og Arial Bogen er printet i Danmark 2009 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk,

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere