Siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. ECCOs Årsrapport 2007 / 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. ECCOs Årsrapport 2007 / 1"

Transkript

1 Siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. ECCOs Årsrapport 2007 / 1

2 Endnu et godt år for ECCO 2007 blev endnu et tilfredsstillende år for ECCO, som fortsatte de seneste års positive udvikling. ECCOs nye kollektioner blev godt modtaget hos forbrugerne, hvilket var stærkt medvirkende til at sikre fremgang på alle markeder. Omsætningen steg også i 2007 med næsten 17%, og årets resultat før skat voksede til 756 mio. DKK en stigning på godt 6% i forhold til 2006, som var ECCOs hidtil bedste. ECCO har dermed været i stand til at fortsætte de seneste års sunde og solide vækst. Målsætningen om finansiel uafhængighed understøttes af en soliditetsgrad på 49% i 2007, en forøgelse på 2 procentpoints i forhold til året før. ECCO nåede tæt på det langsigtede mål om et resultat før skat på 15,0% af omsætningen. Resultatet for 2007 svarede til 14,5% af omsætningen. Den lidt lavere margin i forhold til året før afspejler de negative virkninger af EUs straftold på kinesisk producerede sko samt generelt højere fragtomkostninger. Resultaterne er først og fremmest skabt, fordi ECCO i 2007 har udviklet forretningen i hele sin bredde. Kollektionerne er som altid helt centrale, men året har i lige så høj grad været præget af en sammenhængende udvikling af salgskanaler, nye butikker, IT-systemer, markedsføring og ikke mindst HR. Når ECCO vil være det bedste skofirma i verden, skal vi ikke blot producere og distribuere verdens mest komfortable sko. Det er lige så afgørende at rekruttere, uddanne og videreudvikle de mange mennesker, der skal sørge for, at det sker. ECCO skal sikre, at de rigtige produkter kommer rettidigt på de rette hylder, at de er rigtigt støttet af salgsmateriale, og at butiksuddannelsen er i orden. Det stiller store krav til produktion og logistik, men lige så væsentligt til IT-, markedsførings- og uddannelsesindsatserne. Kun ved konstant at udvikle og vedligeholde et sammenhængende ECCO univers kan vi skabe værdi for ECCO, kunden og forbrugeren. Det er denne målrettede indsats i hele ECCOs værdikæde, som har båret frugt i I ECCOs garverier, skofabrikker, centrale funktioner, distributionscentre, wholesale- og retail-organisationer har ECCOs medarbejdere ydet en fantastisk indsats. Mens det østeuropæiske og det asiatiske marked har været upåvirket af kreditkrisen i årets løb, er det amerikanske og det engelske marked begyndt at føle en afmatning. I denne situation er ECCOs geografiske spredning en fordel. Rusland er nu ECCOs næststørste marked efter USA, og de østeuropæiske og asiatiske markeder udvikler sig fortsat med pæne to-cifrede vækstrater. 2 ECCOs Årsrapport 2007 / Endnu et godt år for ECCO

3 ECCOs direktion, fra venstre: Adm. Direktør Dieter Kasprzak, Direktør, Produktion Jens Christian Meier, Direktør, Finans Annemette Nøhr, Direktør, Branding og Produkter Andreas Wortmann og Direktør, Int. Salg og Retail Flemming O. Nielsen resultatet viser effekten af ECCOs vedvarende arbejde med at optimere alle led i værdikæden. Leverancesituationen er blevet normaliseret efter branden i Thailand i 2006, og ECCO har tilpasset produktion og logistik til situationen efter EUs indførelse af straftold på sko produceret i Kina. For at imødekomme det voksende behov for kvalitetslæder har vi igangsat opførelsen af et meget avanceret garveri i Kina, som sættes i drift i efteråret Vi har fortsat udviklingen af ECCOs samlede distribution både via franchise-nettet og gennem udbygningen af egne butikker, idet vi på alle markeder har åbnet nye og meget markante ECCO butikker. Resultaterne er udtryk for, at ECCO har succes med at forene det bedste fra skohåndværkets tradition med moderne teknologi og masseproduktion. Og resultaterne giver mulighed for at tage ambitionerne videre. På baggrund af den betydelige usikkerhed, der hersker om verdensøkonomiens udvikling, har ECCO besluttet at rebe sejlene lidt i 2008, og vi forventer en lidt lavere vækst end i Det relativt høje investeringsniveau overalt i ECCOs forretningssystemer vil dog blive fastholdt. De gode resultater giver os frihed til at fortsætte bestræbelserne på konstant at gøre det bedre. Samtidig er det besluttet at satse yderligere på fremtiden. ECCO vil i 2008 investere kraftigere end nogensinde i produktudvikling og branding, betydelige nye produktionsanlæg, forbedret supply-chain og IT-systemer og åbning af en række nye ECCO butikker samt en udbygget markedsføringsindsats. Det vil hjælpe med at sikre gode resultater også i 2009 og Målet om at producere og afsætte verdens mest komfortable sko til forbrugerne er fortsat det, der driver bestræbelserne overalt i ECCO. ECCOs medarbejdere kan og vil være i front med at flytte grænserne, så vi fortsat kan give forbrugerne sko, som er verdens mest komfortable the most comfortable place on Earth. Bredebro, den 12. marts 2008 Dieter Kasprzak Adm. Direktør Annemette Nøhr Direktør, Finans Flemming O. Nielsen Direktør, Int. Salg og Retail Jens Christian Meier Direktør, Produktion Andreas Wortmann Direktør, Branding og Produkter ECCOs Årsrapport 2007 / Endnu et godt år for ECCO 3

4 4 ECCOs Årsrapport 2007 /

5 Hoved- og nøgletal for ECCO koncernen Hovedtal t.kr. Nettoomsætning Resultat før afskrivninger Afskrivninger ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto (77.304) (49.979) (74.294) (60.594) (61.394) Resultat før skat * Selskabsskat ( ) ( ) ( ) (42.883) (49.264) Koncernresultat Minoritetsinteressernes andel (23.832) (10.588) 697 (12.897) (9.192) Årets resultat Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver Egenkapital Øvrige passiver Gæld Passiver Cash-flow fra drift Cash-flow fra investering ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Cash-flow fra finansiering ( ) ( ) (2.385) (392) (73.808) Solgte par sko (1.000) Antal ansatte (pr ) *) Resultatet i 2005 er negativt påvirket af engangsomkostninger ifm. restrukturering af fabrikken i Portugal på 48 mio. DKK. Resultat før skat af den rene drift udgjorde 398 mio. DKK. Nøgletal Overskudsgrad 16,0% 17,0% 11,1% 7,9% 5,7% ROAIC 21,2% 21,9% 13,6% 9,3% 6,4% Afkastningsgrad 19,2% 20,5% 11,2% 7,2% 4,2% Investeringsgrad 1,5 1,3 1,0 1,2 1,2 Egenkapitalens forrentning 28,3% 32,5% 19,5% 15,2% 6,5% Soliditetsgrad 49,2% 47,4% 39,1% 35,1% 34,1% Likviditetsgrad 2,2 3,0 2,9 2,0 1,9 Definition af nøgletal Overskudsgrad: Resultat før finansielle poster x 100 Investeringsgrad: Årets investeringer Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver Nettoomsætning Årets afskrivninger Kortfristet gæld ROAIC: Resultat før finansielle poster x 100 Egenkapitalens forrentning: Årets resultat x 100 Gns. aktiver Gns. egenkapital Afkastningsgrad: Resultat før skat x 100 Soliditetsgrad: Egenkapital x 100 Gns. aktiver Aktiver ECCOs Årsregnskab 2007 / Hoved- og nøgletal for ECCO koncernen 5

6 Året i hovedtræk Årets resultat ECCO koncernen opnåede også i 2007 et tilfredsstillende resultat. ECCO koncernens resultat før skat udgjorde således 755,7 mio. DKK mod 709,5 mio. DKK i 2006, svarende til en fremgang på 6,5%. En af årsagerne til det gode resultat er en markant stigning i antallet af solgte par sko, hvor salget i 2007 steg med 14,5% til 16,9 mio. par sko; hertil skal i øvrigt lægges salget fra ECCOs licensproducent i Japan, hvis samlede salg udgjorde 0,8 mio. par sko. Fremgangen var markant inden for alle produktgrupper Herrer, Damer, Børn, Golf samt Performance, men specielt Performance og Børn har haft en overordentlig god udvikling. ECCO realiserede i 2007 en nettoomsætning på i alt 5.219,5 mio. DKK svarende til en stigning på 16,8% i forhold til ,0% af nettoomsætningen bestod af salg af sko, de resterende 7,0% af salg af tilbehør samt læder og wetblue. Nettoomsætningen for sko steg med 17,8%, hvilket dels hænger sammen med den markante vækst i antal solgte par sko, dels skyldes en stigning i gennemsnitprisen pr. par på knap 3,0% på trods af en negativ valutakurseffekt på nettoomsætningen på 2,0%-point. For tilbehør steg nettoomsætningen med 51,5% og fortsætter dermed den positive udvikling fra Koncernens tredje forretningsområde: salg af læder og wetblue er faldet med 2,0%, hvilket skyldes ECCOs stigende behov for læder til egen skoproduktion. Resultat før finansielle poster m.m. steg med 9,7% til 833,0 mio. DKK svarende til en overskudsgrad på 16,0%. Koncernens indtjening er således stabiliseret på et niveau svarende til 2006 med en fortsat vækst i både mængde og gennemsnitspriser, som dog ikke fuldstændigt kommer til udtryk i overskudsgraden, da udviklingen i koncernens kostpriser på trods af en høj kapacitetsudnyttelse har været negativt påvirket af ekstraordinære høje distributionsomkostninger samt den fulde effekt af importtold på visse skotyper fra Kina. De samlede omkostninger er steget med 204,0 mio. DKK svarende til 12,6%. Stigningen skyldes udover vækst på en række udviklingsmarkeder samt etablering af egne butikker, at der er igangsat en række aktiviteter på såvel produktions- som salgssiden for fortsat at udvikle systemer og processer i takt med koncernens vækst. Derudover er omkostningerne til marketing forøget markant. Finansielle poster, netto udgjorde -77,3 mio. DKK mod -50,0 mio. DKK i Udviklingen skyldes blandt andet kursreguleringer vedrørende gældsposter i udenlandsk valuta, som i 2007 var negative med 9,2 mio. DKK mod en tilsvarende gevinst på 12,0 mio. DKK i Derudover har der været en stigende kapitalbinding i både varelagre og tilgodehavender. Skat af årets resultat udgjorde i ,3 mio. DKK. Den effektive skatteprocent blev dermed 25,5% mod 29,7% i Årets resultat efter skat og minoritetsinteresser udgjorde 537,6 mio. DKK mod 489,5 mio. DKK i 2006, hvilket svarer til en vækst på 9,8%. Balance Ved udgangen af 2007 udgjorde koncernens samlede aktiver mio. DKK; en stigning på 565 mio. DKK svarende til 15,5%. Anlægsaktiverne udgjorde mio. DKK, hvoraf mio. DKK var materielle anlægsaktiver. Antal solgte par sko (1.000) Nettoomsætning / Overskudsgrad Antal par (1.000) mio. DKK ,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Nettoomsætning, mio. DKK l Overskudsgrad 6 ECCOs Årsregnskab 2007 / Året i hovedtræk

7 Koncernens færdigvarelagre øgedes med 36,4% ved årets udgang, hvilket til dels er relateret til den forestående fakturering af forårs- og sommervarer, som forventes at udvise fremgang sammenlignet med samme periode sidste år og til dels skyldes, at der i 2007 er sket en forskydning af koncernens produktion, således at en større andel af forårs- og sommervarerne er færdigproduceret ved årets udgang. Egenkapitalen ved udgangen af 2007 udgjorde mio. DKK mod mio. DKK ultimo 2006, en stigning på 19,9%. Årets resultat har bidraget med 538 mio. DKK. Valutakursreguleringer af udenlandske dattervirksomheders egenkapital udgjorde -41 mio. DKK og regulering af finansielle instrumenter m.m. -12 mio. DKK. Derudover er der betalt udbytte på 142 mio. DKK. Soliditetsgraden er øget fra 47,4% til 49,2%, hvilket understøtter ECCOs overordnede mål om at opnå størst mulig finansiel uafhængighed. Pengestrømsopgørelse Årets samlede pengestrøm fra drift, investeringer samt finansiering var negativ med 156 mio. DKK mod en positiv pengestrøm på 4 mio. DKK i Koncernens pengestrømme fra driften udgjorde i alt 264 mio. DKK mod 427 mio. DKK i 2006; et fald på 163 mio. DKK. Faldet skyldes yderligere pengebinding i varelagre samt tilgodehavender fra salg. Likviditetsbehovet til anlægsinvesteringer androg netto 305 mio. DKK mod 235 mio. DKK i 2006, en stigning på 70 mio. DKK, svarende til 30,0%. Investeringerne var koncentreret omkring udvidelse af produktionskapacitet for at efterkomme den stigende efterspørgsel. Derudover blev der i lighed med tidligere år investeret i udvikling af ECCOs konceptsalg samt i etablering af det fremtidige IT-fundament for koncernen. Koncernens nettostigning i kort- og langfristet gæld udgør 35 mio. DKK. Der er i regnskabsåret udloddet udbytte på 142 mio. DKK. Cash Flow fra driften (mio. DKK) mio. DKK Investering i materielle anlægsaktiver (1.000 DKK) ECCO koncernens nettosalg i 2007 (i %) ,4% 1,7% 1,5% DKK Sko 93,4% Tilbehør 1,5% Læder og wetblue 3,4% Andet 1,7% ,4% Sko Tilbehør Læder og wetblue Andet ECCOs Årsrapport 2007 / Året i hovedtræk 7

8 Produktfilosofi komfort er mere end en egenskab For ECCO er komfort en grundlæggende filosofi. Den første gang, en forbruger prøver et par sko fra ECCO, er reaktionen oftest en positiv forbavselse over, hvor komfortable de egentlig er. Bag kundens særlige oplevelse ligger den ECCO komfort, som grundlæggende adskiller os fra alle andre skoproducenter. Filosofien består af 5 enkle, men vigtige ingredienser. Alt starter med foden Hos ECCO skal foden forme skoen ikke omvendt. Ingen anden skoproducent bruger flere ressourcer på konstant at opdatere sin viden om foden og dens anatomi end ECCO. Gennem samarbejdet med førende eksperter står ECCO for en konstant forskning i foden og i de biomekaniske påvirkninger, en fod får, når man har sko på. Senest har ECCO investeret betydelige ressourcer i udvidelsen af egen læsteudvikling og tilhørende teknologier. De rette materialer I vores verden vælger vi materialer afhængigt af, til hvilket formål en sko skal bruges. Det er fundamentalt for ECCO, at alt på skoen har en begrundelse. Det er derfor ikke alene naturligt for ECCO at garve sit eget læder, men lige så naturligt at drive en konstant udvikling og innovation i forhold til nye lædertyper og materialer. Den rette teknologi i kombination med håndværket Når man kender formålet og har udvalgt de bedste materialer til skoen, skal den produceres. Her er to ting vigtige. At man har de rette håndværkere til at lave skoen, og at de har den optimale teknologi til rådighed. Det er kombinationen af godt håndværk og avanceret teknologi, der skaber den specielle ECCO kvalitet. Smukt, funktionelt design Det er ikke så svært at producere en sko, som er komfortabel, hvis udseendet er underordnet. Omvendt er det heller ikke vanskeligt at lave en smuk sko, så længe man ikke skal bekymre sig om komforten. Men at designe en sko, som både er en fryd for øjet og foden, kræver et hold af enestående skoteknikere og designere, som er forankret i den danske tradition for smukt, funktionelt design. Derfor er ECCOs team af nogle af verdens bedste teknikere og designere i sidste ende måske den stærkeste konkurrencefordel, vi har. Ejerskab fra ko til forbruger Sidst, men ikke mindst, drejer det sig om at realisere ECCOs komfortfilosofi i fremstilling og distribution af produktet til slutforbrugeren. For at kunne leve op til sin komfortfilosofi og for at sikre, at skoene altid produceres i højeste kvalitet, har ECCO valgt at kontrollere hele processen. ECCO ejer som den eneste større skoproducent i verden alle led i værdikæden fra ko til kunde. Når ECCO præsenterer sine nye kollektioner, er de konkrete udtryk for, hvor langt vi har kunnet få mødet mellem håndværkstradition, teknologi og produktion i stor skala til at nå i bestræbelsen på at skabe verdens mest komfortable sko. I hver kollektion flytter ECCO grænsen. Men vi ved også, at det altid er muligt at tage yderligere skridt vi vil videre. For ECCO er medarbejdernes tankesæt om håndværkstradition og teknologi afgørende, uanset hvor i værdikæden, de befinder sig. Respekten for det gode håndværk er indlysende forudsætninger i produktudvikling og produktion for både designeren og maskinoperatøren. Men det er lige så afgørende i mødet med forbrugeren, hvor ECCO ikke bare sælger sko, men derimod The most comfortable place on Earth. At søge det bedste i håndværkets møde med teknologien stiller et krav til hele ECCOs organisation om konstant at gøre det bedre. Nye materialer testes for at øge komforten. Maskiner udvikles for at føje nyt til den håndværksmæssige kvalitet. Og feedback fra salg til produktudvikling handler Antal producerede par sko (1.000) Produktion af læder og wetblue (antal sqf 1.000) Antal par (1.000) Antal sqf (1.000) Danmark Thailand Indonesien Kina Portugal Slovakiet l Læder l Wetblue 8 ECCOs Årsrapport 2007 / Produktfilosofi - komfort er mere end en egenskab

9 ikke blot om nye sko, men også om stadigt bedre og mere komfortable sko. Den udveksling af input, der foregår i hele ECCOs værdikæde, er netop baseret på en fælles forståelse af og en holdning til at kombinere håndværk og teknologi for at udvikle, producere og bringe verdens mest komfortable sko til forbrugerne. ECCOs garverier Et af ECCOs vigtigste råmaterialer er førsteklasses læder, hvilket er årsagen til, at vi gennem en lang årrække har drevet egne garverier i Holland, Thailand og Indonesien. Garverierne er med til at sikre, at det vigtige råmateriale altid lever op til ECCOs strenge kvalitetskrav, ligesom garverierne tidligt kan indgå aktivt i udviklingen af nye materialer sammen med ECCOs designere og produktudviklere. Et godt eksempel på den vigtige rolle, som varetages af ECCOs garverier, findes i udviklingen og modningen af yaklæder til moderne skoproduktion. Råhuder fra yakokser er hidtil ikke blevet vurderet som et muligt materiale til skoproduktion af den internationale skoindustri, men ECCOs garverier har gennem målrettet nytænkning og innovation udviklet råhuderne til et uvurderligt og ekstremt slidstærkt materiale til brug i ECCOs Performanceprodukter. På fabrikken i Kina betød EUs beslutning om at lægge særlige afgifter på import af lædersko fra bl.a. Kina, at investerings- og udbygningsplanerne blev sat i bero. Fabrikken har i 2007 kombineret produktionen af færdige sko med en betydelig leverance af komponenter til andre ECCO enheder. Det vigtige samspil Ejerskab og kontrol over produktionen er vigtig, men den giver først mening, når alle ECCOs øvrige funktioner spiller aktivt med for at udfylde ambitionen om konstant udvikling. Logistik, HR, IT, økonomi, marketing og alle andre funktioner understøtter ambitionen og skaber den sammenhæng i hele værdikæden, som for ECCO er så afgørende. For at samspillet skal virke, er mennesket altafgørende. Verden over søger ECCO derfor at ansætte unge mennesker, give dem en god indføring i deres nye job og tilbyde dem livslang videreuddannelse og gode udfordringer. ECCO er et familieejet selskab og søger i sin personalepolitik at behandle alle medarbejdere positivt og værdigt. Garverierne sælger også en betydelig del af produktionen til eksterne kunder verden over. ECCOs garverier er blandt verdens førende producenter af kvalitetslæder til bl.a. bilog flysæder, handsker, tasker og sko, som andre virksomheder fremstiller. For at imødekomme den stigende efterspørgsel har ECCO i oktober 2007 påbegyndt opførelsen af et garveri ved fabrikken i Xiamen, Kina. Garveriet, som både produktions- og miljømæssigt bliver et af verdens mest avancerede, forventes åbnet i september ECCOs produktion Produktionsteknologien, f.eks. i form af ECCOs avancerede maskiner til direkte påsprøjtning af såler, er et godt eksempel på, at innovativ teknologi udvider grænserne for, hvad selv det bedste håndværk kan frembringe. ECCO har egne skofabrikker i Portugal, Slovakiet, Thailand, Indonesien og Kina. I 2007 blev der fremstillet 0,6 mio. par sko på fabrikken i Portugal, 2,9 mio. par i Indonesien, 6,0 mio. par i Thailand, 3,7 mio. par i Slovakiet og 1,0 mio. par i Kina. Produktions- og leverancesituationen er i løbet af 2007 blevet fuldt normaliseret, efter at branden på det thailandske fabrikslager i april 2006 satte ECCOs produktions- og logistiksystemer under et betydeligt pres. ECCOs Årsrapport 2007 / Produktfilosofi - komfort er mere end en egenskab 9

10 Vores kollektioner ECCO indfriede i 2007 sin todelte målsætning om øget kontinuitet i den globale kollektion og øget værdi i hver enkelt ny sko. Det betød, at omsætningsstigningen var større end stigningen i parantal, hvilket er nødvendigt for, at vi til stadighed kan tilbyde vores kunder bedre produkter. For at flytte de designmæssige og innovative grænser i vores kollektion og dermed forbedre den globale positionering af vores brand blev flere nye skokoncepter udviklet i For at teste efterspørgslen fra forbrugerne på ECCOs internationale markeder lancerede vi to nye koncepter ud over ECCOs hovedkollektion en premium-kollektion og en limited edition-kollektion. Lanceringen af ECCOs første limited edition-sko, ECCO E1, og en række kvalitetsprodukter i den høje premium-kategori gav lovende resultater. Dermed er der banet vej for yderligere produkter i limited edition- og premiumkategorierne fremover. Fordeling af salg af sko 2007 (i %) 17,0% Dame 38,0% Herre 28,0% Børn 15,0% Golf 2,0% Performance 17,0% 2,0% 15,0% 38,0% 28,0% Dame Herre Børn Golf Performance 10 ECCOs Årsrapport 2007 / Vores kollektioner

11 Fra venstre: ECCO Berlin og ECCO Second Nature Herrekollektionen Med en omsætningsfremgang på 6,0% i forhold til 2006 var 2007 et fremragende år for herrekollektionen. Dette resultat kunne tilskrives to banebrydende nye produkter, Neo Basic og Berlin. Neo Basic er udviklet for at styrke Casual-kategorien og har et stærkt kommercielt design, mens udviklingen af Berlin er drevet af image og innovation. Selv om de to produkter er udtryk for to forskellige designmæssige retninger, er begge umiskendelige ECCO produkter klassisk komfort kombineret med stil. Vi lancerede endvidere serien Second Nature til herrer og styrkede yderligere ECCO brandet med flere moderne, smartere produkter. ECCOs Årsrapport 2007 / Herrekollektionen 11

12 Damekollektionen ECCO har prioriteret damekollektionen højt i de seneste sæsoner. Væksten på 7,0% i 2007 viser, at denne prioritering nu giver en lovende effekt på omsætningen. Vores Comfort and Style -koncept har været den væsentligste parameter i flere af de nye produkter i sortimentet, hvilket specielt ses i den stigende styrke og betydning, Casual Modern-kategorien har inden for damekollektionen. Et stærkt produkt som resultat af denne strategi er Spirit Ladies, som er lanceret med stor succes over hele verden. ECCO Spirit 12 ECCOs Årsrapport 2007 / Damekollektionen

13 Fra venstre: ECCO Dragonaut og ECCO Summerday Børnekollektionen ECCOs børnekollektion er fortsat en succeshistorie. I 2007 steg salget af børneprodukter med 20,0%. De vigtigste produktgrupper var Girls Summerday i forårs-/sommersæsonen og Boys Dragonaut i efterårs-/vintersæsonen. Flere nye produkter i kategorien Infants skabte stor interesse på markederne. ECCOs Årsrapport 2007 / Børnekollektionen 13

14 Performance-kollektionen ECCOs Performance-kollektion består af funktionelt avancerede produkter med unikke performance-funktioner. Med introduktionen af yaklæder, som på grund af de kompakte kollagenfibre og fine, lukkede porer er tre gange så stærkt som almindeligt kolæder, har ECCO opnået stor succes med vores Outdoor og Walking serier. Et godt eksempel på denne strategi er introduktionen af Xpedition til herrer og damer til efterårs-/vintersæsonen, som var medvirkende til divisionens omsætningsfremgang på 49,0% i ECCO Xpedition 14 ECCOs Årsrapport 2007 / Performance-kollektionen

15 Fra venstre: ECCO Pitch og ECCO Flexor Golfkollektionen ECCOs position blandt de førende på markedet for komfortable og elegante golfsko i det høje prissegment cementeres med denne nye kollektion. Blandt de produkter, der i særlig grad har været eksponenter for denne strategi, er Flexor til herrer og Pitch til damer. Disse produkter demonstrerer ECCOs innovative niveau og har begge medvirket til divisionens omsætningsfremgang på 16,0% i ECCOs Årsrapport 2007 / Golfkollektionen 15

16 16 ECCOs Årsrapport 2007 /

17 Koncernstruktur pr. 31. december 2007 ECCO Sko A/S Dattervirksomheder, Salg Vesteuropa Centraleuropa Østeuropa og Mellemøsten Americas Asia/Pacific HOLLAND ECCO Europe West B.V. UK ECCO Shoes UK Limited BELGIEN ECCO Belgium N.V. FRANKRIG ECCO France Diffusion S.a.r.l. PORTUGAL ECCO (Portugal) Sales Comercialização de Sapatos, Lda. SPANIEN ECCO Shoes Iberica, S.L. ITALIEN ECCO Scarpe Italia S.r.l. SVERIGE ECCO Sverige AB DANMARK Salgsselskabet ECCO Danmark A/S DANMARK ECCO Retail A/S NORGE ECCO Norge A/S FINLAND Oy ECCO-Suomi Ab TYSKLAND ECCO Schuhe GmbH ØSTRIG ECCO Trading GmbH SCHWEIZ ECCO Schuhe Schweiz GmbH Tilbehør: SCHWEIZ ECCO Shoes International AG POLEN ECCO Europe East and Middle East Sp. z o.o. POLEN ECCO Shoes Poland Sp. z o.o. TJEKKIET ECCO Boty Ceská republika s.r.o. SLOVAKIET ECCO Shoes Slovakia, s.r.o. DANMARK ECCO Middle East A/S de FORENEDE arabiske EMIRATER ECCO Middle East A/S (Branch) USA ECCO USA, Inc. USA ECCO Retail LLC USA ECCO Internet, Inc. CANADA ECCO Shoes Canada, Inc. HONG KONG ECCO Asia Pacific Limited HONG KONG ECCO Shoes Hong Kong Limited taiwan ESHK Ltd. Taiwan Branch SINGAPORE ECCO Singapore Pte. Ltd. australien ECCO Shoes Pacific Pty. Ltd. NEW ZEALAND ECCO Shoes (NZ) Limited indien ECCO India Trading Private Limited SINGAPORE ECCO China Wholesale Holding (Singapore) Pte. Ltd. KINA ECCO (Shanghai) Co., Ltd. Dattervirksomheder, Produktion ECCO Skofabrikker PORTUGAL Ecco let (Portugal) Fábrica de Sapatos, Lda. SLOVAKIET ECCO Slovakia, a.s. INDONESIEN P.T. ECCO Indonesia THAILAND ECCO (Thailand) Co., Ltd. SINGAPORE ECCO China Holding (Singapore) Pte. Ltd. KINA ECCO (Xiamen) Co., Ltd. ECCO Leather HOLLAND ECCO Leather B.V. HOLLAND ECCO Tannery (Holland) B.V. indonesien PT. ECCO Tannery Indonesia thailand ECCO Tannery (Thailand) Co., Ltd. SINGAPORE ECCO Tannery Holding (Singapore) Pte. Ltd. KINA ECCO Tannery (Xiamen) Co., Ltd. Selskaber uden aktiviteter er ikke medtaget. ECCOs Årsrapport 2007 / Koncernstruktur pr. 31. december

18 Vores markeder ECCO oplevede vækst i alle fem regioner i 2007 med en stigning i den samlede omsætning på 18,0%. Denne succesrige udvikling er en følge af alle regioners fokus på at forbedre værdien af ECCOs produkter og på at udvikle hele det ECCO univers, som kunden oplever i ECCO butikkerne over hele verden. Med omhyggelig fokus på at opnå den optimale beliggenhed for ECCOs brand rundt omkring i verden blev der i 2007 åbnet et stort antal nye ECCO butikker og shop-in-shops, som enten er ejet og drevet af ECCO eller af partnere. Ultimo 2007 var antallet af ECCO butikker steget til 687, hvoraf 113 er ejet og drevet af ECCO, og shop-in-shops, hvoraf 43 er ejet og drevet af ECCO. Den strategiske branding af ECCO, herunder butiksindretning, havde høj prioritet i De konceptuelle salgselementer i vores butikker og shop-in-shops har skabt et brandet ECCO retailmiljø, som giver en total shoppingoplevelse med alle kerneværdierne i ECCOs globale brand. Den samlede servicepakke, som spænder fra uddannelse af butikspersonale til et stort servicelager på produktsiden, spillede en væsentlig rolle i vores initiativer på retailområdet i ECCOs Wholesale Management System (WMS) blev yderligere implementeret på tværs af regionerne i WMS er rettet mod at optimere effektiviteten i vores salgsstyrke ved at dele og implementere best practice mellem vores forskellige globale markeder. Implementeringen af ECCO WMS hjælper vores salgsstyrke til at tilpasse salgsaktiviteterne til vores wholesale-kunder og således maksimere brugen af vores interne ressourcer og styrke vores kunders oplevelse af ECCO som en effektiv og professionel forretningspartner. Geografisk fordeling af salgsvolumen 2007 (i %) ECCO Butikker 6,0% Centraleuropa 36,0% Vesteuropa 16,0% Østeuropa 21,0% Americas 21,0% Asia/Pacific 6,0% 21,0% 36,0% Butikker heraf egne Shop-in-Shops heraf egne ,0% 16,0% Centraleuropa Vesteuropa Østeuropa Americas Asia/Pacific 18 ECCOs Årsrapport 2007 / Vores markeder

19 ECCO Centraleuropa til et nyt kvalitetsniveau og forbedre produktudvalget i salgsleddet. De første resultater af nye butikker er nu ved at vise sig, herunder et antal nye franchisebutikker i Tyskland og Østrig. Resultaterne for de modne markeder i ECCO Centraleuropa for 2007 var særdeles tilfredsstillende. ECCO oplevede en omsætningsvækst på 19,0% i denne region. På de nordiske markeder var ECCO butikkerne og ECCO shop-in-shops en meget stærk distributionsplatform. Brandet klarede sig særdeles godt på salgsstederne og voksede mere end markedet generelt. ECCOs butik nr. 100 i Skandinavien åbnede den 29. marts 2007 i Århus. Blandt de vigtige redskaber var en meget kommerciel kollektion, forbedret kommunikationsmateriale samt et program for retailfremstød for ECCOs butikspersonale. Den nye funktionalitet og bedre egenskaber i vores kollektioner blev hilst velkommen af de nordiske markeder, idet salget blev øget i alle produktkategorier gennem hele året. Vi oplevede de første positive resultater af ECCOs nye wholesale-strategi. Denne strategi indebar en reorganisering af organisationen til produktgrupper. I Tyskland blev organisationen f.eks. opdelt i Herre, Dame, Performance og Børn. Reorganisering fokuserede på at øge antallet af produktkategorier, som blev solgt til kunden, og på at hjælpe med salgsmateriale og markedsføringstøtte i salgsleddet. I Tyskland blev arbejdet kronet med ECCOs udnævnelse til "Supplier of the Year in Germany 2007" af det tyske magasin Schuh Courier. For regionen som helhed blev der afholdt fire succesrige ECCO Walkathons og Shop Walkathons i Walkathonarrangementerne i København, Stockholm og Berlin og den allerførste Shop Walkathon af sin slags i Kolding bidrog til ECCOs Walk for Life velgørenhedsprogram og til at opbygge ECCOs brand. Derudover blev uddannelses- og salgsprogrammet, som nu har kørt et par år i Sverige, med succes introduceret på de øvrige nordiske markeder. ECCOs butiksfranchisepartnere og deres personale har taget initiativet til sig, idet salget er steget de steder, hvor det blev indført. I Tyskland, Østrig og Schweiz har der været fokus på at øge antallet af butikker og shop-in-shops væsentligt over de kommende år, samt på at opgradere wholesale-forretningen ECCOs Årsrapport 2007 / ECCO Centraleuropa 19

20 ECCO Vesteuropa I Holland bragte åbningen af to nye butikker antallet af ECCO butikker op på 35 i alt, og antallet af shop-in-shops steg ligeledes. ECCO Vesteuropa består af de forholdsvis modne markeder i Storbritannien, Irland og Benelux-landene samt en række nye markeder som Italien, Frankrig og Spanien. På de modne markeder blev der i 2007 arbejdet fokuseret på positioneringen af ECCO brandet. I Storbritannien er ECCO allerede positioneret som et førende mærke, men i 2007 lykkedes det at flytte efterspørgslen fra basisprodukterne til de mere klassiske og moderne produktkategorier. Denne ændring var baseret på en meget mere kommerciel produktkollektion af høj kvalitet. På de sydeuropæiske markeder var der fokus på at opbygge kendskabet til ECCOs brand. I Italien lancerede vi i efteråret en markedsføringskampagne rettet mod forbrugerne i den nordlige del af landet. Derudover blev den grundlæggende platform for det fremtidige konceptsalg i Italien yderligere udviklet med en ny aftale om at åbne ti nye ECCO salgssteder og en ny butik i Bolzano, som åbnede i februar Endelig indgik vi i løbet af 2007 en ny aftale om fire nye shop-in-shops. I Spanien blev grunden lagt til en relancering af ECCO i blev starten på den nye London & City retailstrategi i Storbritannien, som er rettet direkte mod at styrke brandets profil og synlighed i Storbritanniens hovedstad og andre af landets større byer. Dette er vigtigt for at udfordre forbrugerens opfattelse af ECCO brandet i Storbritannien og skabe et miljø, hvori ECCO kan levere en brandoplevelse til sine kunder. I 2007 åbnede to nye butikker i Londons West End i det eksklusive Knightsbridge og Covent Garden som støtte til de eksisterende butikker på Oxford Street og Kensington High Street. Derudover blev der i november åbnet endnu en butik i Manchester, en af de største byer i Storbritannien. 20 ECCOs Årsrapport 2007 / ECCO Vesteuropa

ECCOs årsrapport 2008

ECCOs årsrapport 2008 ECCOs årsrapport 2008 1 2 ECCOs årsrapport 2008 / ECCOs årsrapport 2008 / 3 Hurtig indsats sikrer tilfredsstillende resultat ECCO nåede et tilfredsstillende resultat i 2008 - dels på grund af virkeligt

Læs mere

Indhold. Mogens Mogens Munk-Rasmussen

Indhold. Mogens Mogens Munk-Rasmussen ECCO ECCO Sko A/Sko A/S Industrivej Industrivej 5 5 DK-6261 DK-6261 Bredebro Bredebro A/S Reg. A/S nr. Reg. 43.088 nr. 43.088 CVR-nr. CVR-nr. 45 3445 9934 18 99 18 Indhold Bestyrelse Bestyrelse Hanni Hanni

Læs mere

Siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. Hanni Toosbuy Kasprzak

Siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. Hanni Toosbuy Kasprzak Siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. Hanni Toosbuy Kasprzak datter af Birte og Karl Toosbuy er i dag eneejer af virksomheden

Læs mere

ECCOs årsrapport 2009

ECCOs årsrapport 2009 ECCOs årsrapport 2009 1 2 ECCOs årsrapport 2009 / ECCOs årsrapport 2009 / 3 ECCO opnåede acceptabelt resultat i 2009 Den globale finanskrise ramte salget, men omstændighederne taget i betragtning er resultatet

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. Hanni Toosbuy Kasprzak

Siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. Hanni Toosbuy Kasprzak Siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. Hanni Toosbuy Kasprzak datter af Birte og Karl Toosbuy er i dag hovedaktionær

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været

siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. Hanni Toosbuy Kasprzak - datter af Birte og Karl Toosbuy - er i dag eneejer af

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009 Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk Regnskab 2009 2. Udkast Resultatopgørelse for 01.01.2009-31.12.2009 Balance pr. 31.12.2009 CVR. NR. 10 56 64 87 Den uafhængige revisors påtegning Til Andelshaverne

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Industrivej Nord 9 Postboks 360 7400 Herning Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af KPMG

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2009 3

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

martînsen Rådglvning & Revlsion

martînsen Rådglvning & Revlsion martînsen Rådglvning & Revlsion Torvegade 16 DK-6600 Vejen Ttf. 76 96 33 66 Fax 76 LL 44 0t www.ma tlnsen,dk CVR. nr. 32 28 52 01 UdviklingVejen Sdr. Tingvej 1O, 6630 Rødding Uddrag af Arsrapport for 2013

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b"&. Ånsrepp*r? æ#*p

S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b&. Ånsrepp*r? æ#*p S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b"&. Ånsrepp*r? æ#*p Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 29 for Andelsselskabet Strib Vandværk. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere