Activity Based Costing Grundstenen i god risikoledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Activity Based Costing Grundstenen i god risikoledelse"

Transkript

1 Activity Based Costing Grundstenen i god risikoledelse Skanderborg den 12. juni 2006

2 Risikoledelse Det ser ud til at være vigtigt Det er ikke helt til at sige hvad det egentlig er Det kan godt se lidt farligt ud Det ser forskelligt ud, alt efter hvilken indfaldsvinkel man anlægger Det er lidt lettere, hvis man har en konkret problemstilling man vil løse med det.

3 Sundhedsreform - medfinansiering

4 Sundhedsreform hvad kan vi forvente?

5 En grim overraskelse?

6 Man skal i hvert fald tænke sig godt om

7 Deltagere fra SAS Institute Thomas Schultz Ph.d (Risø) Projekterfaring fra implementering af målstyringsløsninger i Århus og Kolding kommune Lars Thoft-Christensen Teamchef for ABM team Cand Merc Fortid som controller Thomas Lykke Nielsen Sales Executive Cand Oecon Konsulenterfaring fra den offentlige sektor, out sourcing og valg af løsninger, rådgivning på større projekter

8 Hvem er i? Hvilken kommune/region kommer i fra? Hvad er jeres funktion i kommunen? Hvorfor er i her i dag? Hvad er jeres plan for at skabe oversigt over sundhedsområdet?

9 Risikoledelse Vores definition af risikoledelse At kvantificere effekten af ændringer i vigtige faktorer samt at ændre ressourceallokeringen i organisationen for tage højde for dem. Eksempel En forøgelse af andelen af rygere blandt de unge årgange med 8% vil koste os 15 millioner i løbet af de næste 40 år, og kræve at vi afsætter yderligere ressourcer til at betale for behandling, sagsbehandling og tabte indtægter.

10 Activity Based.. Activity Based Costing At skabe gennemsigtighed i en organisations omkostningsstrukturer ved at fordele omkostninger på aktiviteter og omkostningsobjekter

11 Activity Based Management Activity Based Management At skabe gennemsigtighed i både indtægter og omkostninger, samt at tilrette ressourceallokeringen på basis heraf. Eksempel I fremtiden vil alle kommuner skulle betale for behandling af deres borgere på regionernes sygehuse (omkostning). Men, en indlæggelse udløser også et tilskud fra centralt hold (indtægt). Hvis der er stor forskel på omkostningen og indtægten kan det (økonomisk set) betale sig at sætte forebyggende ind.

12 Sundhedsreformen Medfinansieringsmodellen og intentionen er simpel nok. Kommunerne får et fast tilskud pr indbygger og et variabelt bestemt af aktiviteten Til gengæld skal de være medfinansierende ifht. Landets sygehuse Ergo Hvis kommunerne nedbringer antallet af indlæggelser kan de spare penge. Kommunerne skal derfor blot sætte massivt ind med forebyggelse.

13 Simpelt nok? Eksempelvis skal en kommune nedbringe antallet af indlæggelser på grund af lårbensbrud med 100, før der er sparet penge nok til at ansætte en fysioterapeut.»hvis en kommune som Horsens eksempelvis gør en rigtig stor indsats og forebygger ti procent af alle indlæggelser - så kan kommunen måske spare halvanden til to millioner kroner. Og de penge kan jo slet ikke finansiere en forebyggende indsats. Risikoen er, at kommunerne sætter en masse ting i gang, som de ikke ved om virker, og samtidig overvurderer, hvad der kan spares på sygehusindlæggelser«, siger Leif Vestergaard Pedersen»Alene på Fyn kommer vi til at sende 4-5 mio. regninger ud. Og det er ærgerligt, hvis kommunerne skal til at opbygge et stort apparat til at kontrollere regningerne og analysere udgifterne, hvis man ikke får noget ud af det«, siger han

14 Løsningskoncept Succesfuldt projekt Fagviden Løsningsviden Procesviden

15 Løsningskoncept Succesfuldt projekt Fagviden Løsningsviden Procesviden

16 Agenda Velkommen Medfinansiering på sundhedsområdet, hvilke udforderinger og risici stiller det kommunerne overfor? Aktivitetsbaseret omkostningsstyring teori og praksis Således kunne risikostyring og risikohåndtering på sundhedsområdet se ud Næste skridt Afrunding og perspektivering

17 Andet praktisk Pauser Omkring og Farvel sandwich Kl

18 SAS sundhedsøkonomisk analyse

19 Agenda Kommunale udfordringer som følge af sundhedsreformen Sund SAS konceptet Hvordan kommer vi i gang?

20 Sundhedsreformen Hvad er vores samlede sundhedsrelaterede udgifter? Udgifter til indlæggelse på sygehuse Udgifter til eks. Læger Udgifter til sagsbehandling Tabte skatteindtæger Udbetaling af sygedagpenge

21 Sundhedsreformen Hvordan vil udgifterne udvikle sig? Hvad sker der ved ændring I indbyggernes demografisk sammensætning? Alder Køn Socioøkonomiske forhold Hvad sker der ved ændringer i priserne for behandling Lægebesøg Indlæggelser Intern sagsbehandling

22 Sundhedsreformen I hvor stort omfang kan Varde Kommune styre udgifterne? Kan det betale sig at iværksætte forebyggende indsatser? I så tilfælde hvilke og hvor store er gevinsten? Kan sagsbehandlingen effektiviseres? Hvad vil gevinsten være ved at ændre på sagsbehandlingen?

23 Udfordringer - opsummering Sundhedsreformen giver tre overordnede udfordringer At skabe overblik over den samlede sum af sundhedsrelaterede udgifter At prognosticere størrelsen af fremtidige udgifter At reducere dem gennem forebyggende indsatser, effektiviseringer mv.

24 Agenda Kommunale udfordringer som følge af sundhedsreformen Sund SAS konceptet Hvordan kommer vi i gang?

25 Styring af de sundhedsrelaterede udgifter To faktorer fastlægger de samlede udgifter Hvilke udgifter afstedkommer de enkelte aktiviteter/hændelser i et sygdomsforløb Besøg hos almindelig læge Indlæggelse på sygehus Tabte skatteindtægter Udbetaling af sygedagpenge. Hvor mange hændelser kræver indbyggerne hvert år X X 4.000

26 SAS koncept til styring af udgifter Samlede udgifter Hvor mange hændelser Forbruger indbyggerne? Kommunens indbyggere Udgifter til sygdomsforløb Besøg hos læge Besøg hos speciallæge Indlæggelse Besøg hos fysioterapeut Førtidspension Kr

27 Hændelser falder i flere forskellige kategorier Udfører Kommunale ressourcer Eksterne leverandører Type Private leverandører inden for kommunen Udgifter direkte relateret til behandling Egne behandlere, eks. fysioterapeuter Private læger, specialister Indlæggelser på hospitaler Udgifter indirekte relateret til behandling Sygedagpenge, sagsbehandling, tabt skat Forebyggende indsatser

28 De samlede sundhedsrelaterede udgifter For at kunne beregne og styre på de sundhedsrelaterede udgifter skal vi: Lave en liste over de mest relevante hændelser Dyreste Oftest forekommende Prisfastsætte dem Fastlægge hvor ofte vi forventer de forekommer For at kunne håndtere dette i praksis er vi nødt til at gruppere dem i sygdomsforløb For at kunne styre på dem, er vi nødt til at vide om vi kan påvirke dem.

29 Gruppering af hændelser/aktiviteter Aldersdiabetes Hændelse Enhedsomkostning Antal hændelser Samlet pris Besøg hos egen læge Besøg hos special læge Indlæggelse Visitation Førtidspension Samlet pris for aldersdiabetes

30 Bibiliotek med grupperede hændelser Gruppe Kvinde rygerlunger Lungecancer med død til følge Type II diabetes Blodprop Hændelser inkluderet Egen læge, special læge, tests på hospital, behandling, tabt skat, sygedagpenge, førtidspension Egen læge, special læge, tests, kemoterapi, hospice Egen læge, special læge, medicin tilskud, løbende kontrol Indlæggelse, operation, sygedagpenge, besøg ved egen læge, genoptræning

31 Hvordan prognosticerer vi antal sygdomsforløb? Historik Hvor mange sygdomsforløb har vi haft i foregående år Hvordan fordelte de sig på indbyggerne i kommunen mht. Alder Køn Ægteskabelig status livsstilsfaktorer Sandsynlighed Vil der ske ændringer i ovenstående faktorer?

32 SAS Sund Sygdomsforløb Brugerne definerer sygdomsforløb og de omkostninger, der er forbundet hermed

33 SAS Sund Portal til overblik over sundhedsrelaterede udgifter Kan integreres med projekter tll forebyggelse og eventuelt kommunale målsætninger om antal sygdomsforløb

34 SAS Sund Dynamisk rapportering Ved at klikke på rapport ikonet på portalen kommer man direkte til detaljerede rapporter med mulighed for drill down

35 SAS Sund Dynamisk rapportering Drill down til mere detaljeret niveau giver yderligere information

36 Customer Profitability Analysis Information Deliver Dynamic Graphic Reporting Drilling into activity dimension for more granular results

37 Analysemuligheder Hvilke parametre kan bruges til analyse? Pris for hele eller dele af sygdomsforløb Hvad sker der hvis den maksimale egenbetaling ved indlæggelser stiger til kr? Hvad vil gevinsten være ved at aktivere i flexjob tidligere i stedet for at folk er på sygedagpenge? Demografiske forhold for kommunens indbyggere Hvad vil effekten være af et stigende antal ældre? Hvad vil effekten af et fald i antal rygere være?

38 Optimering af forebyggende indsats Indsats mod knogleskørhed En kampagne for at få kvinder til at drikke mere mælk koster 5 mio kr. Det forventes at den vil nedbringe antallet af forløb med knogleskørhed med 2% Kan det betale sig at køre kampagnen? Indsats mod hjerte-kar-sygdomme Det koster 2 mio kr. at etablere et kommunalt motionscenter samt 1 mio årligt at drive det. Det forventes at læge ordineret motion kan nedbringe antallet af personer med hjerte-kar sygdomme med 8% Kan det betale sig at etablere centeret?

39 Agenda Kommunale udfordringer som følge af sundhedsreformen Sund SAS konceptet Hvordan kommer vi i gang?

40 Hvordan kommer vi igang Trin for trin Sådan implementerer vi 1. Udvælgelse af hændelser, der skal indgå i modellen 2. Beregne pris på de enkelte hændelser 3. Gruppering af hændelser i sygdomsforløb 4. Prognosticere antal sygdomsforløb 5. Få overblik over totaløkonomien 6. Optimere forebyggende indsatser

41 Den største udfordring Fastlæggelse af detaljeringsniveau Lad være med at tage alle hændelser og sygdomsforløb med Projektet vil tage år Ressourcer bliver brugt til at modellere forløb, der ikke har væsentlig betydning for økonomien Væsentlighedskriterie Hvilke sygdomsforløb er dyre for kommunen Hvilke kan vi forebygge

42 Model Direkte relaterede Indirekte relaterede Kommune-Kommune? Sagsbehandling, Førtidspension, kommunal behandler Kommune-Ekstern Konsultation hos læge, indlæggelse Bloktilskud fra staten Ressourcer Aktiviteter Cost-objekter Kontoplan Organisation Organisation Aktiviteter Sygdomme Aktiviteter Bestand Historik Kvantitet Demografi Forebyggelse Antal sygdomme

43 Medfinansiering på sundhedsområdet. Projektforløb Den 12. juni 2006 Thomas Schultz, SAS Institute A/S

44 Hvem er SAS Institute? Strategisk fundament for organisationer, der ønsker at træffe beslutninger baseret på indsigt og viden 22 år i Danmark, 300 medarbejdere, kontorer i København og Skanderborg. Verdens 5. største leverandør af IT-løsninger og serviceydelser til den offentlige og private sektor. 30+ referencer i den offentlige sektor, 300+ kunder i danmark

45 Det leverer SAS Grundydelse Forretningsviden Leveranceproces

46 Organisatorisk implementering Afstemning og justering Systemimplementering Projektforløb Foranalyse

47 Udfordring 1: Overblik og budgetlægning

48 Vidensværdikæden Plan Data Integration Intelligence Storage Business Intelligence Analytic Intelligence

49 Udfordring 2: Forebyggende indsatser

50

51 Hvad kræves der A B: Fase 1 B C: Fase 2 C D:

52 Udfordring 3: Politisk dialog og opfølgning Forebyggelse og effektoptimering Økonomisk indsigt, styring og fremsyn Overblik, Sundhedsprofil

53 Kompleksitet eller enkelhed i metodevalg? Forberedelse af Budget 2007 VP 2007 BSC update 2007 Målseminar VP 2007 Seance BI Budget/Mål 2007 til Udvalg + BA Konkretisering af indsatsområder Budget- Forhandlinger 2007

54

55 Medfinansiering på sundhedsområdet. Kommunale udfordringer og risici Den 12. juni 2006 Thomas Schultz, SAS Institute A/S

56 Forsøg på at træffe rationelle beslutninger i en organisation begrænses af: Mangelfuld og upræcis information Problemers kompleksitet Den begrænsede menneskelige mentale informationsbehandlingskapacitet Den begrænsede tid til rådighed for beslutningstagningsprocessen Uenighed mellem beslutningstagerne om organisationens målsætninger Herbert Simon, nobelprisvinder

57 Agenda Konsekvenser af strukturreformen 3 kommunale udfordringer på sundhedsområdet Den tværfaglige tilgang: Forbundne kar Udfordring 1: Overblik og budgetlægning Udfordring 2: Valg af forebyggende indsatser Udfordring 3: Politisk dialog og opfølgning Kommunale risici på sundhedsområdet

58 Agenda Konsekvenser af strukturreformen: Resumé 3 kommunale udfordringer på sundhedsområdet Den tværfaglige tilgang: Forbundne kar Udfordring 1: Overblik og budgetlægning Udfordring 2: Valg af forebyggende indsatser Udfordring 3: Politisk dialog og opfølgning

59 Ny finansieringsmodel på sundhedsområdet Årligt, fast bidrag Aktivitetsbaseret bidrag I alt Stat 75% 5% 80% Kommune 10% 10% 20% I alt 85% 15% 100% Eksempel: Odense Kommune

60 Det aktivitetsbestemte bidrag Område Somatisk sygehusvæsen Psykiatrisk sygehusvæsen Sygesikring Betaling Ambulant: 30 pct. af DAGS-takst (maks. 266 kr./besøg) Stationær: 30 pct. af DRG-takst (maks kr./indlæggelse) Genoptræning under indlæggelse: 70 pct. af genoptræningstakst Færdigbehandlede patienter: Plejetakst på kr. pr. døgn Ambulant: 30 pct. af besøgstakst Stationær: 60 pct. af sengedagstakst (maks kr./indlæggelse) Færdigbehandlede patienter: Plejetakst på kr./døgn Speciallæge: 30 pct. af honorar (maks. 266 kr./ydelse) Almen læge: 10 pct. af honorar på grundydelser Øvrig sygesikring: 10 pct. af honorar/ydelse

61 Agenda Konsekvenser af strukturreformen: Resumé 3 kommunale udfordringer på sundhedsområdet Den tværfaglige tilgang: Forbundne kar Udfordring 1: Overblik og budgetlægning Udfordring 2: Valg af forebyggende indsatser Udfordring 3: Politisk dialog og opfølgning

62 Vejle Amts Folkeblad, 11. april 2006

63 Udfordring 1: Overblik og budgetlægning Økonominotat, Odense Kommune Er der sammenhæng mellem DUTkompensationen og kommunens reelle aktivitetsbestemte sundhedsudgifter? Hvad er årsagerne til evt. forskelle?

64 Udfordring 2: Valg af forebyggende indsatser

65 Udfordring 3: Politisk dialog og opfølgning

66 Agenda Konsekvenser af strukturreformen: Resumé 3 kommunale udfordringer på sundhedsområdet Den tværfaglige tilgang: Forbundne kar Udfordring 1: Overblik og budgetlægning Udfordring 2: Valg af forebyggende indsatser Udfordring 3: Politisk dialog og opfølgning

67 Sundhed fra vugge til grav Vision, Mission og Strategi Vision, Mission og Strategi Vision, Mission og Strategi Børne- og Ungeområdet Social- og Arbejdsmarkedsområdet Ældreområdet

68 Social- og arbejdsmarkedsområdet Ændring af traditionelt mindset: ude af øje ude af sind Overførselsindkomster A-kasse aktiveringsydelser SU ude af øje ej ude af sind Bidrag : A-kasse dagpenge Fleksjob Sygedagpenge Ledighedsydelse Efterløn Folkepension Sundhedsrelaterede hændelser er i vid udstrækning koblet til den eksterne tilgang til overførselsindkomstområdet. Integrationsydelse Kontanthjælp Egen forsørgelse Førtidspension Overførselsindkomstområdet udgør en betragtelig del af de samlede økonomiske udgifter.

69 Vidensfundament Overførselsindkomster A-kasse aktiveringsydelser SU DREAM A-kasse dagpenge Fleksjob Kontanthjælp Sygedagpenge Ledighedsydelse Efterløn Folkepension Integrationsydelse Førtidspension Egen forsørgelse 3.5 millioner personer der på et eller andet tidspunkt har modtaget offentlige overførselsindkomster. Forløb på ugebasis: Datakilder: CPR, Adir-RAM, AMFORA, BAC, Den Sociale Ankestyrelse, KMD, AMS- Bestandsdata, CRAM, AMFORA, CRAMPO, SU-styrelsen

70 Kobling til sundhedsområdet Overførselsindkomster A-kasse aktiveringsydelser SU A-kasse dagpenge Fleksjob Ledighedsydelse Efterløn Sygedagpenge Folkepension Sundhedsrelaterede hændelser Integrationsydelse Kontanthjælp Førtidspension Egen forsørgelse

71 Abraham Wald ( ) Abraham Wald's Work on Aircraft Survivability, Journal of the American Statistical. Association, 79 (1984),

72 Agenda Konsekvenser af strukturreformen: Resumé 3 kommunale udfordringer på sundhedsområdet Den tværfaglige tilgang: Forbundne kar Udfordring 1: Overblik og budgetlægning Udfordring 2: Valg af forebyggende indsatser Udfordring 3: Politisk dialog og opfølgning

73 Den kommunale medfinansiering 30% Kommunal medfinansiering (direkte udgifter) Forundersøgelser, læge + speciallæge Operation, medicinsk behandling, indlæggelse på sygehus Evt. efterfølgende psykologhjælp Kommunale sundhedsydelser (indirekte udgifter) Evt. efterfølgende hjemmehjælp / sygepleje / genoptræning Kommunale overførselsydelser (indirekte udgifter) Evt. udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste Evt. udbetaling af sygedagpenge Evt. efterfølgende tilskud til skånejob Evt. efterfølgende revalidering / førtidspension Mistede skatteindtægter (indirekte udgifter) Kommunal administration (indirekte udgifter) Udgifter til intern sagsbehandling (variable omkostninger) Overheadomkostninger (Administration, IT, bygninger, ) Overførselsindkomster A-kasse dagpenge A-kasse aktiveringsydelser Fleksjob Integrationsydelse Kontanthjælp Sygedagpenge Ledighedsydelse Egen forsørgelse SU Efterløn Folkepension Førtidspension

74 Mængder, priser, benchmarking DRG Navn vgt2005 pris2005 Graa vgt2006 pris Rygmarvsoperationer 3, , Carotiskirurgi 1, , Indgreb på karpaltunnel 0, * 0, Operationer på hjernenerver, perifere nerver og nervesystem i øvrigt, m. kompl. bidiag. 2, , Operationer på hjernenerver, perifere nerver og nervesystem i øvrigt, u. kompl. bidiag. 0, , Sygdomme og skader på rygmarven 1, , Svulster i nervesystemet, m. kompl. bidiag. 1, , Svulster i nervesystemet, u. kompl. bidiag. 1, , Degenerative sygdomme i nervesystemet 1, , Dissemineret sklerose og cerebellar ataxi 1, , Specifikke karsygdomme i hjernen ekskl. forbigående utilstrækkelig blodforsyning til hjerne 1, , Uspecifikke karsygdomme i hjernen 0, , Forbigående utilstrækkelig blodforsyning til hjerne og okklusion af præcerebrale arterier 0, ,

75 Agenda Konsekvenser af strukturreformen: Resumé 3 kommunale udfordringer på sundhedsområdet Den tværfaglige tilgang: Forbundne kar Udfordring 1: Overblik og budgetlægning Udfordring 2: Valg af forebyggende indsatser Udfordring 3: Politisk dialog og opfølgning

76 Sundhedsrelaterede omkostninger Overførselsindkomster A-kasse aktiveringsydelser Fleksjob Integrationsydelse 30% Kommunal medfinansiering (direkte udgifter) Forundersøgelser, læge + speciallæge Operation, medicinsk behandling, indlæggelse på sygehus Evt. efterfølgende psykologhjælp 10% Kommunale sundhedsydelser (indirekte udgifter) Evt. efterfølgende hjemmehjælp / sygepleje / genoptræning 30% Kommunale overførselsydelser (indirekte udgifter) Evt. udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste A-kasse dagpenge Sygedagpenge Evt. udbetaling af sygedagpenge Kontanthjælp Evt. efterfølgende tilskud til skånejob Evt. efterfølgende revalidering / førtidspension 20% Mistede skatteindtægter (indirekte udgifter) 10% Kommunal administration (indirekte udgifter) Udgifter til intern sagsbehandling (variable omkostninger) Overheadomkostninger (Administration, IT, bygninger, ) Ledighedsydelse Egen forsørgelse SU Efterløn Folkepension Førtidspension

77 SAS Totaløkonomisk overblik: BUDGET: Sundhedsbudget 2008, Jammerbugt Kommune Aldersdiabetes Forundersøgelser, læge + speciallæge Operation, medicinsk behandling, indlæggelse på sygehus DRG-takst A DRG-takst B Øvrige DRG-takster Sygepleje Sygedagpenge Tabt arbejdsfortjeneste Diverse Forebyggelige kræftformer Hjerte-kar sygdomme Andre diagnoser Ialt:

78 SAS Sundhedsøknomiske prognoser: PROGNOSE: Sundhedsbudget 2010, Jammerbugt Kommune Aldersdiabetes Forundersøgelser, læge + speciallæge Operation, medicinsk behandling, indlæggelse på sygehus DRG-takst A DRG-takst B Øvrige DRG-takster Sygepleje Sygedagpenge Tabt arbejdsfortjeneste Diverse Forebyggelige kræftformer Hjerte-kar sygdomme Andre diagnoser Ialt:

79 SAS Sundhedsøknomiske simuleringer: SIMULERING: Sundhedsbudget 2008, Ændret takstloft 6000 kr. Aldersdiabetes Forundersøgelser, læge + speciallæge Operation, medicinsk behandling, indlæggelse på sygehus DRG-takst A DRG-takst B Øvrige DRG-takster Sygepleje Sygedagpenge Tabt arbejdsfortjeneste Diverse Forebyggelige kræftformer Hjerte-kar sygdomme Andre diagnoser Ialt:

80 SAS Økonomi og livsstilsfaktorer Kilde: Sund hele livet, Sundhedsstyrelsen

81 Agenda Konsekvenser af strukturreformen: Resumé 3 kommunale udfordringer på sundhedsområdet Den tværfaglige tilgang: Forbundne kar Udfordring 1: Overblik og budgetlægning Udfordring 2: Valg af forebyggende indsatser Udfordring 3: Politisk dialog og opfølgning

82 SAS Sundhedspolitisk overblik Medarbejdere

83 ABC og medfinansiering på sundhedsområdet Lars Thoft-Christensen ABM-Teamchef, cand.merc. SAS Institute A/S Den 12. juni 2006

84 Agenda Hvad er ABC/ABM Hvordan flyder omkostningerne Omkostningsgennemsigtighed Kort om softwareudfordringer Model: Fordeling af omkostninger Rapportering: Flerdimensional rapportering Således kunne en ABC model på sundhedsområdet se ud Præsentation af model i SAS ABM v6.2

85 Udfordringen ABM/ABC Hvorfor er vi til? Hvilke ydelser/produkter leverer vi? Hvordan ændrer efterspørgselen sig over tid? Hvad koster det? Hvilke opgaver arbejder medarbejderne med? Hvordan sammensætter vi de rigtige opgaver? Hvad koster det?

86 Flerdimensional ABC/ABM? Kontoplan Løn 41,2 Varekøb 8,3 Anskaffelser 0 Tjenesteydelser 3,1 Transport 0,8 Indtægter -0,2 Pulje 0 I alt 53,2 ABM F.eks. Reversibilitet Periode Afdelinger Geografi Aktiviteter Digitaliseringsgrad Variabilitet Servicegrad input Ressourcer Aktiviteter ressourcedrivere aktivitetsdrivere Antal medarbejdere, antal timer, antal biler, etc. output Indre effektivitet Gør vi tingene rigtigt? Antal indkøb, antal madproduktioner, antal pakninger, antal opvask, etc. ABC F.eks. Afdelinger Kunder Produkter Ydelser Cost objekter output Ydre effektivitet Gør vi de rigtige ting?

87 Eksempel Ressource Fordeling Aktivitet Fordeling Objects Løn kr Antal ansatte 2,5 90% 50% Sagsbehandling kr Antal timer Ydelse A kr kr. 230/stk. Varer og tjenester kr Husleje kr % forbrug Areal forbrug 0,5 10% 50% Adm. mv. kr Antal stk Ydelse B kr kr. 130/stk.

88 Flerdimensional model Eksempel: Hierarkier og variabilitet Ressource Fordeling Aktivitet Fordeling Objects KONTO hierarkiet Overført kontoplan -Løn. - Husleje ABC-kontoplan Afdeling 1 -Løn - Husleje Afdeling 2 -Løn - Husleje AKTIVITETS hierarkiet 1. V1 Strategi V2 Taktisk - Fra nr % 3. V3 Operationel -. Fra nr % Total til fordeling -. Fra nr % YDELSES hierarkiet Grp. A - Ydelse 1 - Ydelse 2 - Ydelse 6 - Ydelse Ydelse 6.02 Grp. B - Ydelse 2 - Ydelse 4 -.

89 Flerdimensional rapportering Periode 2005 (regns.) 1. halvår 1 Kvartal. 2 Kvartal Reversibilitet Fast Variabel Digitaliseringsgrad Høj Mellem Lav Servicegrad Høj Mellem Lav Organisation/ afdelinger Se organogram 20 Kontor (20X15 akt)(50% samme akt) Realiseret, simulering Variabilitet Høj Lav Konto (ABC fordelt) Løn Husleje Husleje 1 Aktiviteter (300) Sagsbehandling Rådgivning Cost Objekt (30-40) Opholdsområdet 1 Familiesammenføring 3 Erhvervssager Asylområdet

90 Hvordan flyder omkostningerne Eksempel Kommune Ressource Fordeling Aktivitet Fordeling Objects KONTO AKTIVITETS YDELSES hierarkiet hierarkiet hierarkiet FH FH FH Administration/stab Omk til fordeling Ekst. Husleje Adm. Stab Bestiller Fam. 1 Fam. 2 Udfører Ext Sdt HLC Administration/stab Adm. Stab Bestiller Fam 1 Fast Variabel Fam 2 Udfører Ext Sdt Fast Variabel HLC Bestiller Fam 1 Rådg og vejl Fam 2 Udfører Ext Sdt Unge u mødre Familiepleje HLC

91 De 3 afdelingshierarkier (Eksempel Kommune) Ressource Fordeling Aktivitet Fordeling Objects KONTO AKTIVITETS YDELSES hierarkiet hierarkiet hierarkiet FH FH FH Administration/stab Omk til fordeling Ekst. Husleje Adm. Stab Bestiller Fam. 1 Fam. 2 Udfører Ext Sdt HLC Administration/stab Adm. Stab Bestiller Fam 1 Fast Variabel Fam 2 Udfører Ext Sdt Fast Variabel HLC Bestiller Fam 1 Rådg og vejl Fam 2 Udfører Ext Sdt Unge u mødre Familiepleje HLC

92 De 3 afdelingshierarkier (Eksempel Kommune) Ressource Fordeling Aktivitet Fordeling Objects KONTO AKTIVITETS YDELSES hierarkiet hierarkiet hierarkiet FH FH FH Administration/stab Omk til fordeling Ekst. Husleje Adm. Stab Bestiller Fam. 1 Fam. 2 Udfører Ext Sdt HLC 62,2 Mkr. 46,7 Mkr. 33,5 Mkr. Administration/stab Adm. Stab Bestiller Fam 1 Fast Variabel Fam 2 Udfører Ext Sdt Fast Variabel HLC 1,8 Mkr. 48,7 Mkr. 91,9 Mkr. Bestiller 50,0 Mkr. Fam 1 Rådg og vejl Fam 2 Udfører 92,4 Mkr. Ext Sdt Unge u mødre Familiepleje HLC Ialt 142,4 Mkr. Ialt 142,4 Mkr. Ialt 142,4 Mkr.

93 Strategy/Goals ABM og balanced scorecard Learning Growth & Growth Innovation Customer Internal Process Critical Critical Success Success Factors Factors ( CSFs) Financial Organization Performance Measures Resources Divisional or Process Level Performance Measures Cost Drivers Activities Strategy/Goals Growth & Customer Pe opl e Pr oce ss Ethics & Inno vation Sa tisfaction Commitment Quality Performance Critical Success Factors (CSFs) Measures Organization Performance Measures Compliance Financial Divisional or Process Level Performance Measures Cost Objects

94 SAS ABM v6.2 med færrest mulige eksterne konsulenter Her anbefales rådgivning Rapportering kræver ingen eksterne konsulenter PDF-format Navision Automatisering SAS ABM 6.2 SQL OLAP Model (Excel, Access, SAS Enterprise Guide, etc.)

95 ABM kræver enkel og gennemsigtig modellering og rapportering 2 krav til gennemsigtighed 1 Modellering 2 Rapportering

96

97

98 Således kunne en ABC model på sundhedsområdet se ud Periode 2006 (regns.) 1. halvår 1 Kvartal. 2 Kvartal Alder Befolkning Børn & Unge Arbejsdaktive Ældre Organisation/ afdelinger Ekstern organsiation Intern organisation DUT kompensation Realiseret, simulering Konto (ABC fordelt) Løn Husleje Husleje 1 Aktiviteter Sagsbehandling Rådgivning Eksterne ydelser DRG takster Eksterne undersøgelser DUT kompensation Variabilitet Høj Lav Cost Objekt/Sygdomsforløb Folkesygdomme Kroniske lidelser Andre sygdomme

99 Hvordan flyder omkostningerne i modellen Ressource Fordeling Aktivitet Fordeling Objects KONTO hierarkiet Intern organisation Administration Senior og sundhed Børn og unge Arbejdsmarked og voksen Løn Husleje.. Behandler Hjemmeplejer Løn Fysioterapeuter Eksterne Eksterne undersøgelser DUT kompensation DRG AKTIVITETS hierarkiet Intern organisation Administration Aktiviteter. Behandler Aktiviteter.. Ekstern organisation Sygehus syd Sygehus midt Sygehus nord. DUT kompensation Basisbidrag Medfinansiering staten YDELSES hierarkiet Folkesygdomme Rygerlunger Aldersdiabetes Hjerte kar Akut opståede forløb Ulykkestilfælde. Andre sygdomme Grå stær

100 Model dimensioner Indsatsområder Sundhedskampagner Analyse Faktisk Budget Forecast Kontoplan Kontoplanen Aktiviteter Administration Behandling Visitation Omkostningstyper Variable omk. Faste omk. Overhead Eksterne ydelser DRG takster Læger Specialister Dimensionsmodel Tid År Kvartal Måned Alder befolkning Børn & Unge Arbejdsaktive Ældre Sygdomforløb Folkesygdomme Kroniske lidelser Akutte opståede sygdomme

101 Activity Based Costing/Management Hvorfor passer SAS ABM og risikoledelse godt sammen? Fordi SAS ABM kan bruges til at modellere en række mere eller mindre komplekse hændelseforløb, og analysere pengestrømmene der relaterer sig hertil. ABC teorien er teoretisk velbeskrevet, der er masser af praktisk erfaring med den, og der findes standardløsninger til at understøtte den.

102 Hvilke andre steder kan ABC med fordel anvendes? Alle situationer, hvor der findes en række faste omkostninger, der skal fordeles korrekt på slutydelser for at beregne en pris for ydelsen Plejetimer under fritvalgsordningen Operationer på hospitaler Produktion af måltider Behandlinger hos læge, tandlæge.

103 Tak for jeres opmærksomhed Afsluttende spørgsmål?

104 104

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Copyright 2011 Mandag Morgen ISBN: 978-87-90275-74-7

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

10. januar 2012. Sundhed på tværs. Tal for sundhed, sygdom og økonomiske konsekvenser

10. januar 2012. Sundhed på tværs. Tal for sundhed, sygdom og økonomiske konsekvenser 10. januar 2012 Sundhed på tværs Tal for sundhed, sygdom og økonomiske konsekvenser 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Sygdom - sundhed og afledte kommunale udgifter...4 Økonomiske omkostninger ved kronisk

Læs mere

Effektiv omkostningsregistreringsmodel og valid/dynamisk økonomistyring og ledelsesrapportering i Københavns Kommune i en selvvalgt enhed

Effektiv omkostningsregistreringsmodel og valid/dynamisk økonomistyring og ledelsesrapportering i Københavns Kommune i en selvvalgt enhed Copenhagen Business School Institut for Finansiering Cand. merc. FIR Effektiv omkostningsregistreringsmodel og valid/dynamisk økonomistyring og ledelsesrapportering i Københavns Kommune i en selvvalgt

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

OKTOBER 2013 VEJDIREKTORATET OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER

OKTOBER 2013 VEJDIREKTORATET OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER OKTOBER 2013 VEJDIREKTORATET OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2013 VEJDIREKTORATET OFFENTLIGE

Læs mere

12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet

12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet 12. maj 2014 Rapport - udkast Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL Indholdsfortegnelse 1. Fokus på resultater kræver digitalt ledelsesværktøj 4 1.1. Om disponering af beskrivelsen 4 1.2.

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forebyggelse er fremtiden

Forebyggelse er fremtiden Forebyggelse er fremtiden et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse 2007 2011 Forebyggelse er fremtiden et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Offentlige udgifter ved trafikulykker

Offentlige udgifter ved trafikulykker Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

Fremtidens Økonomistyring

Fremtidens Økonomistyring Fremtidens Økonomistyring Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State of the art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb på masterniveau under ledelse af Professor

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under ledelse af professor Per Nikolaj Bukh.

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under ledelse af professor Per Nikolaj Bukh. EFTERÅR 2014 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under

Læs mere

Sundhedsområdet Struer Kommune

Sundhedsområdet Struer Kommune Sundhedsområdet Struer Kommune Agenda 1. Strukturreformens mål og betydning for kommunerne 2. Sundhedsloven 3. Eksempler på nye kommunale ansvarsområder 4. Den økonomiske ramme, takster og styring heraf

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

KOMMUNALE OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OVERFORBRUG AF ALKOHOL NR. 2

KOMMUNALE OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OVERFORBRUG AF ALKOHOL NR. 2 KOMMUNALE OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OVERFORBRUG AF ALKOHOL NR. 2 en registerbaseret analyse af kommunerens meromkostninger til overførselsindkomster, personlig og praktisk hjælp og andre støttende foranstaltninger

Læs mere

Giv mig lov til at spise!

Giv mig lov til at spise! Giv mig lov til at spise! giv mig lov til at spise Redaktion: Christina Melander ISBN: 87-90904-65-6 Layout: Susanne Schenstrøm Tryk: clausengrafisk/one2one Dansk Design Center H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

REGIO. Hvem svinger dørene for?

REGIO. Hvem svinger dørene for? REGIO NR 1 / ÅRGANG 1 / APRIL 2013 DANSKE REGIONERS ANALYSEMAGASIN Hvem svinger dørene for? En ny analyse gør op med en række fordomme om svingdørspatienter, der indlægges igen og igen. Hver tredje genindlæggelse

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere