Activity Based Costing Grundstenen i god risikoledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Activity Based Costing Grundstenen i god risikoledelse"

Transkript

1 Activity Based Costing Grundstenen i god risikoledelse Skanderborg den 12. juni 2006

2 Risikoledelse Det ser ud til at være vigtigt Det er ikke helt til at sige hvad det egentlig er Det kan godt se lidt farligt ud Det ser forskelligt ud, alt efter hvilken indfaldsvinkel man anlægger Det er lidt lettere, hvis man har en konkret problemstilling man vil løse med det.

3 Sundhedsreform - medfinansiering

4 Sundhedsreform hvad kan vi forvente?

5 En grim overraskelse?

6 Man skal i hvert fald tænke sig godt om

7 Deltagere fra SAS Institute Thomas Schultz Ph.d (Risø) Projekterfaring fra implementering af målstyringsløsninger i Århus og Kolding kommune Lars Thoft-Christensen Teamchef for ABM team Cand Merc Fortid som controller Thomas Lykke Nielsen Sales Executive Cand Oecon Konsulenterfaring fra den offentlige sektor, out sourcing og valg af løsninger, rådgivning på større projekter

8 Hvem er i? Hvilken kommune/region kommer i fra? Hvad er jeres funktion i kommunen? Hvorfor er i her i dag? Hvad er jeres plan for at skabe oversigt over sundhedsområdet?

9 Risikoledelse Vores definition af risikoledelse At kvantificere effekten af ændringer i vigtige faktorer samt at ændre ressourceallokeringen i organisationen for tage højde for dem. Eksempel En forøgelse af andelen af rygere blandt de unge årgange med 8% vil koste os 15 millioner i løbet af de næste 40 år, og kræve at vi afsætter yderligere ressourcer til at betale for behandling, sagsbehandling og tabte indtægter.

10 Activity Based.. Activity Based Costing At skabe gennemsigtighed i en organisations omkostningsstrukturer ved at fordele omkostninger på aktiviteter og omkostningsobjekter

11 Activity Based Management Activity Based Management At skabe gennemsigtighed i både indtægter og omkostninger, samt at tilrette ressourceallokeringen på basis heraf. Eksempel I fremtiden vil alle kommuner skulle betale for behandling af deres borgere på regionernes sygehuse (omkostning). Men, en indlæggelse udløser også et tilskud fra centralt hold (indtægt). Hvis der er stor forskel på omkostningen og indtægten kan det (økonomisk set) betale sig at sætte forebyggende ind.

12 Sundhedsreformen Medfinansieringsmodellen og intentionen er simpel nok. Kommunerne får et fast tilskud pr indbygger og et variabelt bestemt af aktiviteten Til gengæld skal de være medfinansierende ifht. Landets sygehuse Ergo Hvis kommunerne nedbringer antallet af indlæggelser kan de spare penge. Kommunerne skal derfor blot sætte massivt ind med forebyggelse.

13 Simpelt nok? Eksempelvis skal en kommune nedbringe antallet af indlæggelser på grund af lårbensbrud med 100, før der er sparet penge nok til at ansætte en fysioterapeut.»hvis en kommune som Horsens eksempelvis gør en rigtig stor indsats og forebygger ti procent af alle indlæggelser - så kan kommunen måske spare halvanden til to millioner kroner. Og de penge kan jo slet ikke finansiere en forebyggende indsats. Risikoen er, at kommunerne sætter en masse ting i gang, som de ikke ved om virker, og samtidig overvurderer, hvad der kan spares på sygehusindlæggelser«, siger Leif Vestergaard Pedersen»Alene på Fyn kommer vi til at sende 4-5 mio. regninger ud. Og det er ærgerligt, hvis kommunerne skal til at opbygge et stort apparat til at kontrollere regningerne og analysere udgifterne, hvis man ikke får noget ud af det«, siger han

14 Løsningskoncept Succesfuldt projekt Fagviden Løsningsviden Procesviden

15 Løsningskoncept Succesfuldt projekt Fagviden Løsningsviden Procesviden

16 Agenda Velkommen Medfinansiering på sundhedsområdet, hvilke udforderinger og risici stiller det kommunerne overfor? Aktivitetsbaseret omkostningsstyring teori og praksis Således kunne risikostyring og risikohåndtering på sundhedsområdet se ud Næste skridt Afrunding og perspektivering

17 Andet praktisk Pauser Omkring og Farvel sandwich Kl

18 SAS sundhedsøkonomisk analyse

19 Agenda Kommunale udfordringer som følge af sundhedsreformen Sund SAS konceptet Hvordan kommer vi i gang?

20 Sundhedsreformen Hvad er vores samlede sundhedsrelaterede udgifter? Udgifter til indlæggelse på sygehuse Udgifter til eks. Læger Udgifter til sagsbehandling Tabte skatteindtæger Udbetaling af sygedagpenge

21 Sundhedsreformen Hvordan vil udgifterne udvikle sig? Hvad sker der ved ændring I indbyggernes demografisk sammensætning? Alder Køn Socioøkonomiske forhold Hvad sker der ved ændringer i priserne for behandling Lægebesøg Indlæggelser Intern sagsbehandling

22 Sundhedsreformen I hvor stort omfang kan Varde Kommune styre udgifterne? Kan det betale sig at iværksætte forebyggende indsatser? I så tilfælde hvilke og hvor store er gevinsten? Kan sagsbehandlingen effektiviseres? Hvad vil gevinsten være ved at ændre på sagsbehandlingen?

23 Udfordringer - opsummering Sundhedsreformen giver tre overordnede udfordringer At skabe overblik over den samlede sum af sundhedsrelaterede udgifter At prognosticere størrelsen af fremtidige udgifter At reducere dem gennem forebyggende indsatser, effektiviseringer mv.

24 Agenda Kommunale udfordringer som følge af sundhedsreformen Sund SAS konceptet Hvordan kommer vi i gang?

25 Styring af de sundhedsrelaterede udgifter To faktorer fastlægger de samlede udgifter Hvilke udgifter afstedkommer de enkelte aktiviteter/hændelser i et sygdomsforløb Besøg hos almindelig læge Indlæggelse på sygehus Tabte skatteindtægter Udbetaling af sygedagpenge. Hvor mange hændelser kræver indbyggerne hvert år X X 4.000

26 SAS koncept til styring af udgifter Samlede udgifter Hvor mange hændelser Forbruger indbyggerne? Kommunens indbyggere Udgifter til sygdomsforløb Besøg hos læge Besøg hos speciallæge Indlæggelse Besøg hos fysioterapeut Førtidspension Kr

27 Hændelser falder i flere forskellige kategorier Udfører Kommunale ressourcer Eksterne leverandører Type Private leverandører inden for kommunen Udgifter direkte relateret til behandling Egne behandlere, eks. fysioterapeuter Private læger, specialister Indlæggelser på hospitaler Udgifter indirekte relateret til behandling Sygedagpenge, sagsbehandling, tabt skat Forebyggende indsatser

28 De samlede sundhedsrelaterede udgifter For at kunne beregne og styre på de sundhedsrelaterede udgifter skal vi: Lave en liste over de mest relevante hændelser Dyreste Oftest forekommende Prisfastsætte dem Fastlægge hvor ofte vi forventer de forekommer For at kunne håndtere dette i praksis er vi nødt til at gruppere dem i sygdomsforløb For at kunne styre på dem, er vi nødt til at vide om vi kan påvirke dem.

29 Gruppering af hændelser/aktiviteter Aldersdiabetes Hændelse Enhedsomkostning Antal hændelser Samlet pris Besøg hos egen læge Besøg hos special læge Indlæggelse Visitation Førtidspension Samlet pris for aldersdiabetes

30 Bibiliotek med grupperede hændelser Gruppe Kvinde rygerlunger Lungecancer med død til følge Type II diabetes Blodprop Hændelser inkluderet Egen læge, special læge, tests på hospital, behandling, tabt skat, sygedagpenge, førtidspension Egen læge, special læge, tests, kemoterapi, hospice Egen læge, special læge, medicin tilskud, løbende kontrol Indlæggelse, operation, sygedagpenge, besøg ved egen læge, genoptræning

31 Hvordan prognosticerer vi antal sygdomsforløb? Historik Hvor mange sygdomsforløb har vi haft i foregående år Hvordan fordelte de sig på indbyggerne i kommunen mht. Alder Køn Ægteskabelig status livsstilsfaktorer Sandsynlighed Vil der ske ændringer i ovenstående faktorer?

32 SAS Sund Sygdomsforløb Brugerne definerer sygdomsforløb og de omkostninger, der er forbundet hermed

33 SAS Sund Portal til overblik over sundhedsrelaterede udgifter Kan integreres med projekter tll forebyggelse og eventuelt kommunale målsætninger om antal sygdomsforløb

34 SAS Sund Dynamisk rapportering Ved at klikke på rapport ikonet på portalen kommer man direkte til detaljerede rapporter med mulighed for drill down

35 SAS Sund Dynamisk rapportering Drill down til mere detaljeret niveau giver yderligere information

36 Customer Profitability Analysis Information Deliver Dynamic Graphic Reporting Drilling into activity dimension for more granular results

37 Analysemuligheder Hvilke parametre kan bruges til analyse? Pris for hele eller dele af sygdomsforløb Hvad sker der hvis den maksimale egenbetaling ved indlæggelser stiger til kr? Hvad vil gevinsten være ved at aktivere i flexjob tidligere i stedet for at folk er på sygedagpenge? Demografiske forhold for kommunens indbyggere Hvad vil effekten være af et stigende antal ældre? Hvad vil effekten af et fald i antal rygere være?

38 Optimering af forebyggende indsats Indsats mod knogleskørhed En kampagne for at få kvinder til at drikke mere mælk koster 5 mio kr. Det forventes at den vil nedbringe antallet af forløb med knogleskørhed med 2% Kan det betale sig at køre kampagnen? Indsats mod hjerte-kar-sygdomme Det koster 2 mio kr. at etablere et kommunalt motionscenter samt 1 mio årligt at drive det. Det forventes at læge ordineret motion kan nedbringe antallet af personer med hjerte-kar sygdomme med 8% Kan det betale sig at etablere centeret?

39 Agenda Kommunale udfordringer som følge af sundhedsreformen Sund SAS konceptet Hvordan kommer vi i gang?

40 Hvordan kommer vi igang Trin for trin Sådan implementerer vi 1. Udvælgelse af hændelser, der skal indgå i modellen 2. Beregne pris på de enkelte hændelser 3. Gruppering af hændelser i sygdomsforløb 4. Prognosticere antal sygdomsforløb 5. Få overblik over totaløkonomien 6. Optimere forebyggende indsatser

41 Den største udfordring Fastlæggelse af detaljeringsniveau Lad være med at tage alle hændelser og sygdomsforløb med Projektet vil tage år Ressourcer bliver brugt til at modellere forløb, der ikke har væsentlig betydning for økonomien Væsentlighedskriterie Hvilke sygdomsforløb er dyre for kommunen Hvilke kan vi forebygge

42 Model Direkte relaterede Indirekte relaterede Kommune-Kommune? Sagsbehandling, Førtidspension, kommunal behandler Kommune-Ekstern Konsultation hos læge, indlæggelse Bloktilskud fra staten Ressourcer Aktiviteter Cost-objekter Kontoplan Organisation Organisation Aktiviteter Sygdomme Aktiviteter Bestand Historik Kvantitet Demografi Forebyggelse Antal sygdomme

43 Medfinansiering på sundhedsområdet. Projektforløb Den 12. juni 2006 Thomas Schultz, SAS Institute A/S

44 Hvem er SAS Institute? Strategisk fundament for organisationer, der ønsker at træffe beslutninger baseret på indsigt og viden 22 år i Danmark, 300 medarbejdere, kontorer i København og Skanderborg. Verdens 5. største leverandør af IT-løsninger og serviceydelser til den offentlige og private sektor. 30+ referencer i den offentlige sektor, 300+ kunder i danmark

45 Det leverer SAS Grundydelse Forretningsviden Leveranceproces

46 Organisatorisk implementering Afstemning og justering Systemimplementering Projektforløb Foranalyse

47 Udfordring 1: Overblik og budgetlægning

48 Vidensværdikæden Plan Data Integration Intelligence Storage Business Intelligence Analytic Intelligence

49 Udfordring 2: Forebyggende indsatser

50

51 Hvad kræves der A B: Fase 1 B C: Fase 2 C D:

52 Udfordring 3: Politisk dialog og opfølgning Forebyggelse og effektoptimering Økonomisk indsigt, styring og fremsyn Overblik, Sundhedsprofil

53 Kompleksitet eller enkelhed i metodevalg? Forberedelse af Budget 2007 VP 2007 BSC update 2007 Målseminar VP 2007 Seance BI Budget/Mål 2007 til Udvalg + BA Konkretisering af indsatsområder Budget- Forhandlinger 2007

54

55 Medfinansiering på sundhedsområdet. Kommunale udfordringer og risici Den 12. juni 2006 Thomas Schultz, SAS Institute A/S

56 Forsøg på at træffe rationelle beslutninger i en organisation begrænses af: Mangelfuld og upræcis information Problemers kompleksitet Den begrænsede menneskelige mentale informationsbehandlingskapacitet Den begrænsede tid til rådighed for beslutningstagningsprocessen Uenighed mellem beslutningstagerne om organisationens målsætninger Herbert Simon, nobelprisvinder

57 Agenda Konsekvenser af strukturreformen 3 kommunale udfordringer på sundhedsområdet Den tværfaglige tilgang: Forbundne kar Udfordring 1: Overblik og budgetlægning Udfordring 2: Valg af forebyggende indsatser Udfordring 3: Politisk dialog og opfølgning Kommunale risici på sundhedsområdet

58 Agenda Konsekvenser af strukturreformen: Resumé 3 kommunale udfordringer på sundhedsområdet Den tværfaglige tilgang: Forbundne kar Udfordring 1: Overblik og budgetlægning Udfordring 2: Valg af forebyggende indsatser Udfordring 3: Politisk dialog og opfølgning

59 Ny finansieringsmodel på sundhedsområdet Årligt, fast bidrag Aktivitetsbaseret bidrag I alt Stat 75% 5% 80% Kommune 10% 10% 20% I alt 85% 15% 100% Eksempel: Odense Kommune

60 Det aktivitetsbestemte bidrag Område Somatisk sygehusvæsen Psykiatrisk sygehusvæsen Sygesikring Betaling Ambulant: 30 pct. af DAGS-takst (maks. 266 kr./besøg) Stationær: 30 pct. af DRG-takst (maks kr./indlæggelse) Genoptræning under indlæggelse: 70 pct. af genoptræningstakst Færdigbehandlede patienter: Plejetakst på kr. pr. døgn Ambulant: 30 pct. af besøgstakst Stationær: 60 pct. af sengedagstakst (maks kr./indlæggelse) Færdigbehandlede patienter: Plejetakst på kr./døgn Speciallæge: 30 pct. af honorar (maks. 266 kr./ydelse) Almen læge: 10 pct. af honorar på grundydelser Øvrig sygesikring: 10 pct. af honorar/ydelse

61 Agenda Konsekvenser af strukturreformen: Resumé 3 kommunale udfordringer på sundhedsområdet Den tværfaglige tilgang: Forbundne kar Udfordring 1: Overblik og budgetlægning Udfordring 2: Valg af forebyggende indsatser Udfordring 3: Politisk dialog og opfølgning

62 Vejle Amts Folkeblad, 11. april 2006

63 Udfordring 1: Overblik og budgetlægning Økonominotat, Odense Kommune Er der sammenhæng mellem DUTkompensationen og kommunens reelle aktivitetsbestemte sundhedsudgifter? Hvad er årsagerne til evt. forskelle?

64 Udfordring 2: Valg af forebyggende indsatser

65 Udfordring 3: Politisk dialog og opfølgning

66 Agenda Konsekvenser af strukturreformen: Resumé 3 kommunale udfordringer på sundhedsområdet Den tværfaglige tilgang: Forbundne kar Udfordring 1: Overblik og budgetlægning Udfordring 2: Valg af forebyggende indsatser Udfordring 3: Politisk dialog og opfølgning

67 Sundhed fra vugge til grav Vision, Mission og Strategi Vision, Mission og Strategi Vision, Mission og Strategi Børne- og Ungeområdet Social- og Arbejdsmarkedsområdet Ældreområdet

68 Social- og arbejdsmarkedsområdet Ændring af traditionelt mindset: ude af øje ude af sind Overførselsindkomster A-kasse aktiveringsydelser SU ude af øje ej ude af sind Bidrag : A-kasse dagpenge Fleksjob Sygedagpenge Ledighedsydelse Efterløn Folkepension Sundhedsrelaterede hændelser er i vid udstrækning koblet til den eksterne tilgang til overførselsindkomstområdet. Integrationsydelse Kontanthjælp Egen forsørgelse Førtidspension Overførselsindkomstområdet udgør en betragtelig del af de samlede økonomiske udgifter.

69 Vidensfundament Overførselsindkomster A-kasse aktiveringsydelser SU DREAM A-kasse dagpenge Fleksjob Kontanthjælp Sygedagpenge Ledighedsydelse Efterløn Folkepension Integrationsydelse Førtidspension Egen forsørgelse 3.5 millioner personer der på et eller andet tidspunkt har modtaget offentlige overførselsindkomster. Forløb på ugebasis: Datakilder: CPR, Adir-RAM, AMFORA, BAC, Den Sociale Ankestyrelse, KMD, AMS- Bestandsdata, CRAM, AMFORA, CRAMPO, SU-styrelsen

70 Kobling til sundhedsområdet Overførselsindkomster A-kasse aktiveringsydelser SU A-kasse dagpenge Fleksjob Ledighedsydelse Efterløn Sygedagpenge Folkepension Sundhedsrelaterede hændelser Integrationsydelse Kontanthjælp Førtidspension Egen forsørgelse

71 Abraham Wald ( ) Abraham Wald's Work on Aircraft Survivability, Journal of the American Statistical. Association, 79 (1984),

72 Agenda Konsekvenser af strukturreformen: Resumé 3 kommunale udfordringer på sundhedsområdet Den tværfaglige tilgang: Forbundne kar Udfordring 1: Overblik og budgetlægning Udfordring 2: Valg af forebyggende indsatser Udfordring 3: Politisk dialog og opfølgning

73 Den kommunale medfinansiering 30% Kommunal medfinansiering (direkte udgifter) Forundersøgelser, læge + speciallæge Operation, medicinsk behandling, indlæggelse på sygehus Evt. efterfølgende psykologhjælp Kommunale sundhedsydelser (indirekte udgifter) Evt. efterfølgende hjemmehjælp / sygepleje / genoptræning Kommunale overførselsydelser (indirekte udgifter) Evt. udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste Evt. udbetaling af sygedagpenge Evt. efterfølgende tilskud til skånejob Evt. efterfølgende revalidering / førtidspension Mistede skatteindtægter (indirekte udgifter) Kommunal administration (indirekte udgifter) Udgifter til intern sagsbehandling (variable omkostninger) Overheadomkostninger (Administration, IT, bygninger, ) Overførselsindkomster A-kasse dagpenge A-kasse aktiveringsydelser Fleksjob Integrationsydelse Kontanthjælp Sygedagpenge Ledighedsydelse Egen forsørgelse SU Efterløn Folkepension Førtidspension

74 Mængder, priser, benchmarking DRG Navn vgt2005 pris2005 Graa vgt2006 pris Rygmarvsoperationer 3, , Carotiskirurgi 1, , Indgreb på karpaltunnel 0, * 0, Operationer på hjernenerver, perifere nerver og nervesystem i øvrigt, m. kompl. bidiag. 2, , Operationer på hjernenerver, perifere nerver og nervesystem i øvrigt, u. kompl. bidiag. 0, , Sygdomme og skader på rygmarven 1, , Svulster i nervesystemet, m. kompl. bidiag. 1, , Svulster i nervesystemet, u. kompl. bidiag. 1, , Degenerative sygdomme i nervesystemet 1, , Dissemineret sklerose og cerebellar ataxi 1, , Specifikke karsygdomme i hjernen ekskl. forbigående utilstrækkelig blodforsyning til hjerne 1, , Uspecifikke karsygdomme i hjernen 0, , Forbigående utilstrækkelig blodforsyning til hjerne og okklusion af præcerebrale arterier 0, ,

75 Agenda Konsekvenser af strukturreformen: Resumé 3 kommunale udfordringer på sundhedsområdet Den tværfaglige tilgang: Forbundne kar Udfordring 1: Overblik og budgetlægning Udfordring 2: Valg af forebyggende indsatser Udfordring 3: Politisk dialog og opfølgning

76 Sundhedsrelaterede omkostninger Overførselsindkomster A-kasse aktiveringsydelser Fleksjob Integrationsydelse 30% Kommunal medfinansiering (direkte udgifter) Forundersøgelser, læge + speciallæge Operation, medicinsk behandling, indlæggelse på sygehus Evt. efterfølgende psykologhjælp 10% Kommunale sundhedsydelser (indirekte udgifter) Evt. efterfølgende hjemmehjælp / sygepleje / genoptræning 30% Kommunale overførselsydelser (indirekte udgifter) Evt. udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste A-kasse dagpenge Sygedagpenge Evt. udbetaling af sygedagpenge Kontanthjælp Evt. efterfølgende tilskud til skånejob Evt. efterfølgende revalidering / førtidspension 20% Mistede skatteindtægter (indirekte udgifter) 10% Kommunal administration (indirekte udgifter) Udgifter til intern sagsbehandling (variable omkostninger) Overheadomkostninger (Administration, IT, bygninger, ) Ledighedsydelse Egen forsørgelse SU Efterløn Folkepension Førtidspension

77 SAS Totaløkonomisk overblik: BUDGET: Sundhedsbudget 2008, Jammerbugt Kommune Aldersdiabetes Forundersøgelser, læge + speciallæge Operation, medicinsk behandling, indlæggelse på sygehus DRG-takst A DRG-takst B Øvrige DRG-takster Sygepleje Sygedagpenge Tabt arbejdsfortjeneste Diverse Forebyggelige kræftformer Hjerte-kar sygdomme Andre diagnoser Ialt:

78 SAS Sundhedsøknomiske prognoser: PROGNOSE: Sundhedsbudget 2010, Jammerbugt Kommune Aldersdiabetes Forundersøgelser, læge + speciallæge Operation, medicinsk behandling, indlæggelse på sygehus DRG-takst A DRG-takst B Øvrige DRG-takster Sygepleje Sygedagpenge Tabt arbejdsfortjeneste Diverse Forebyggelige kræftformer Hjerte-kar sygdomme Andre diagnoser Ialt:

79 SAS Sundhedsøknomiske simuleringer: SIMULERING: Sundhedsbudget 2008, Ændret takstloft 6000 kr. Aldersdiabetes Forundersøgelser, læge + speciallæge Operation, medicinsk behandling, indlæggelse på sygehus DRG-takst A DRG-takst B Øvrige DRG-takster Sygepleje Sygedagpenge Tabt arbejdsfortjeneste Diverse Forebyggelige kræftformer Hjerte-kar sygdomme Andre diagnoser Ialt:

80 SAS Økonomi og livsstilsfaktorer Kilde: Sund hele livet, Sundhedsstyrelsen

81 Agenda Konsekvenser af strukturreformen: Resumé 3 kommunale udfordringer på sundhedsområdet Den tværfaglige tilgang: Forbundne kar Udfordring 1: Overblik og budgetlægning Udfordring 2: Valg af forebyggende indsatser Udfordring 3: Politisk dialog og opfølgning

82 SAS Sundhedspolitisk overblik Medarbejdere

83 ABC og medfinansiering på sundhedsområdet Lars Thoft-Christensen ABM-Teamchef, cand.merc. SAS Institute A/S Den 12. juni 2006

84 Agenda Hvad er ABC/ABM Hvordan flyder omkostningerne Omkostningsgennemsigtighed Kort om softwareudfordringer Model: Fordeling af omkostninger Rapportering: Flerdimensional rapportering Således kunne en ABC model på sundhedsområdet se ud Præsentation af model i SAS ABM v6.2

85 Udfordringen ABM/ABC Hvorfor er vi til? Hvilke ydelser/produkter leverer vi? Hvordan ændrer efterspørgselen sig over tid? Hvad koster det? Hvilke opgaver arbejder medarbejderne med? Hvordan sammensætter vi de rigtige opgaver? Hvad koster det?

86 Flerdimensional ABC/ABM? Kontoplan Løn 41,2 Varekøb 8,3 Anskaffelser 0 Tjenesteydelser 3,1 Transport 0,8 Indtægter -0,2 Pulje 0 I alt 53,2 ABM F.eks. Reversibilitet Periode Afdelinger Geografi Aktiviteter Digitaliseringsgrad Variabilitet Servicegrad input Ressourcer Aktiviteter ressourcedrivere aktivitetsdrivere Antal medarbejdere, antal timer, antal biler, etc. output Indre effektivitet Gør vi tingene rigtigt? Antal indkøb, antal madproduktioner, antal pakninger, antal opvask, etc. ABC F.eks. Afdelinger Kunder Produkter Ydelser Cost objekter output Ydre effektivitet Gør vi de rigtige ting?

87 Eksempel Ressource Fordeling Aktivitet Fordeling Objects Løn kr Antal ansatte 2,5 90% 50% Sagsbehandling kr Antal timer Ydelse A kr kr. 230/stk. Varer og tjenester kr Husleje kr % forbrug Areal forbrug 0,5 10% 50% Adm. mv. kr Antal stk Ydelse B kr kr. 130/stk.

88 Flerdimensional model Eksempel: Hierarkier og variabilitet Ressource Fordeling Aktivitet Fordeling Objects KONTO hierarkiet Overført kontoplan -Løn. - Husleje ABC-kontoplan Afdeling 1 -Løn - Husleje Afdeling 2 -Løn - Husleje AKTIVITETS hierarkiet 1. V1 Strategi V2 Taktisk - Fra nr % 3. V3 Operationel -. Fra nr % Total til fordeling -. Fra nr % YDELSES hierarkiet Grp. A - Ydelse 1 - Ydelse 2 - Ydelse 6 - Ydelse Ydelse 6.02 Grp. B - Ydelse 2 - Ydelse 4 -.

89 Flerdimensional rapportering Periode 2005 (regns.) 1. halvår 1 Kvartal. 2 Kvartal Reversibilitet Fast Variabel Digitaliseringsgrad Høj Mellem Lav Servicegrad Høj Mellem Lav Organisation/ afdelinger Se organogram 20 Kontor (20X15 akt)(50% samme akt) Realiseret, simulering Variabilitet Høj Lav Konto (ABC fordelt) Løn Husleje Husleje 1 Aktiviteter (300) Sagsbehandling Rådgivning Cost Objekt (30-40) Opholdsområdet 1 Familiesammenføring 3 Erhvervssager Asylområdet

90 Hvordan flyder omkostningerne Eksempel Kommune Ressource Fordeling Aktivitet Fordeling Objects KONTO AKTIVITETS YDELSES hierarkiet hierarkiet hierarkiet FH FH FH Administration/stab Omk til fordeling Ekst. Husleje Adm. Stab Bestiller Fam. 1 Fam. 2 Udfører Ext Sdt HLC Administration/stab Adm. Stab Bestiller Fam 1 Fast Variabel Fam 2 Udfører Ext Sdt Fast Variabel HLC Bestiller Fam 1 Rådg og vejl Fam 2 Udfører Ext Sdt Unge u mødre Familiepleje HLC

91 De 3 afdelingshierarkier (Eksempel Kommune) Ressource Fordeling Aktivitet Fordeling Objects KONTO AKTIVITETS YDELSES hierarkiet hierarkiet hierarkiet FH FH FH Administration/stab Omk til fordeling Ekst. Husleje Adm. Stab Bestiller Fam. 1 Fam. 2 Udfører Ext Sdt HLC Administration/stab Adm. Stab Bestiller Fam 1 Fast Variabel Fam 2 Udfører Ext Sdt Fast Variabel HLC Bestiller Fam 1 Rådg og vejl Fam 2 Udfører Ext Sdt Unge u mødre Familiepleje HLC

92 De 3 afdelingshierarkier (Eksempel Kommune) Ressource Fordeling Aktivitet Fordeling Objects KONTO AKTIVITETS YDELSES hierarkiet hierarkiet hierarkiet FH FH FH Administration/stab Omk til fordeling Ekst. Husleje Adm. Stab Bestiller Fam. 1 Fam. 2 Udfører Ext Sdt HLC 62,2 Mkr. 46,7 Mkr. 33,5 Mkr. Administration/stab Adm. Stab Bestiller Fam 1 Fast Variabel Fam 2 Udfører Ext Sdt Fast Variabel HLC 1,8 Mkr. 48,7 Mkr. 91,9 Mkr. Bestiller 50,0 Mkr. Fam 1 Rådg og vejl Fam 2 Udfører 92,4 Mkr. Ext Sdt Unge u mødre Familiepleje HLC Ialt 142,4 Mkr. Ialt 142,4 Mkr. Ialt 142,4 Mkr.

93 Strategy/Goals ABM og balanced scorecard Learning Growth & Growth Innovation Customer Internal Process Critical Critical Success Success Factors Factors ( CSFs) Financial Organization Performance Measures Resources Divisional or Process Level Performance Measures Cost Drivers Activities Strategy/Goals Growth & Customer Pe opl e Pr oce ss Ethics & Inno vation Sa tisfaction Commitment Quality Performance Critical Success Factors (CSFs) Measures Organization Performance Measures Compliance Financial Divisional or Process Level Performance Measures Cost Objects

94 SAS ABM v6.2 med færrest mulige eksterne konsulenter Her anbefales rådgivning Rapportering kræver ingen eksterne konsulenter PDF-format Navision Automatisering SAS ABM 6.2 SQL OLAP Model (Excel, Access, SAS Enterprise Guide, etc.)

95 ABM kræver enkel og gennemsigtig modellering og rapportering 2 krav til gennemsigtighed 1 Modellering 2 Rapportering

96

97

98 Således kunne en ABC model på sundhedsområdet se ud Periode 2006 (regns.) 1. halvår 1 Kvartal. 2 Kvartal Alder Befolkning Børn & Unge Arbejsdaktive Ældre Organisation/ afdelinger Ekstern organsiation Intern organisation DUT kompensation Realiseret, simulering Konto (ABC fordelt) Løn Husleje Husleje 1 Aktiviteter Sagsbehandling Rådgivning Eksterne ydelser DRG takster Eksterne undersøgelser DUT kompensation Variabilitet Høj Lav Cost Objekt/Sygdomsforløb Folkesygdomme Kroniske lidelser Andre sygdomme

99 Hvordan flyder omkostningerne i modellen Ressource Fordeling Aktivitet Fordeling Objects KONTO hierarkiet Intern organisation Administration Senior og sundhed Børn og unge Arbejdsmarked og voksen Løn Husleje.. Behandler Hjemmeplejer Løn Fysioterapeuter Eksterne Eksterne undersøgelser DUT kompensation DRG AKTIVITETS hierarkiet Intern organisation Administration Aktiviteter. Behandler Aktiviteter.. Ekstern organisation Sygehus syd Sygehus midt Sygehus nord. DUT kompensation Basisbidrag Medfinansiering staten YDELSES hierarkiet Folkesygdomme Rygerlunger Aldersdiabetes Hjerte kar Akut opståede forløb Ulykkestilfælde. Andre sygdomme Grå stær

100 Model dimensioner Indsatsområder Sundhedskampagner Analyse Faktisk Budget Forecast Kontoplan Kontoplanen Aktiviteter Administration Behandling Visitation Omkostningstyper Variable omk. Faste omk. Overhead Eksterne ydelser DRG takster Læger Specialister Dimensionsmodel Tid År Kvartal Måned Alder befolkning Børn & Unge Arbejdsaktive Ældre Sygdomforløb Folkesygdomme Kroniske lidelser Akutte opståede sygdomme

101 Activity Based Costing/Management Hvorfor passer SAS ABM og risikoledelse godt sammen? Fordi SAS ABM kan bruges til at modellere en række mere eller mindre komplekse hændelseforløb, og analysere pengestrømmene der relaterer sig hertil. ABC teorien er teoretisk velbeskrevet, der er masser af praktisk erfaring med den, og der findes standardløsninger til at understøtte den.

102 Hvilke andre steder kan ABC med fordel anvendes? Alle situationer, hvor der findes en række faste omkostninger, der skal fordeles korrekt på slutydelser for at beregne en pris for ydelsen Plejetimer under fritvalgsordningen Operationer på hospitaler Produktion af måltider Behandlinger hos læge, tandlæge.

103 Tak for jeres opmærksomhed Afsluttende spørgsmål?

104 104

Ny ledelsesinformation via modelbygning i SAS Activity-Based Management løsningen Lars Thoft-Christensen Konsulentchef SAS Institute A/S

Ny ledelsesinformation via modelbygning i SAS Activity-Based Management løsningen Lars Thoft-Christensen Konsulentchef SAS Institute A/S Ny ledelsesinformation via modelbygning i SAS Activity-Based Management løsningen Lars Thoft-Christensen Konsulentchef SAS Institute A/S Agenda Kort teoretisk overblik Modeldesign med SAS Activity-Based

Læs mere

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Ældre- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2015 Konsulent Niels E. Kristensen Innovationscenter for Sundhed og Omsorg Overskrifter

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Indlæg afholdt på Sundhedsøkonomisk konference 2014 Afholdt af BioMed Community og The Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI) Ved Lars Lund, Sundhedsøkonom

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget 9 Sundhedsudvalget 85 86 9.1 Sundhedsområdet Budget 2014, Drift: U/I Budget 2014 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.917.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 14.548.000

Læs mere

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23 Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet Varde Kommune 2015 Maj 2016, Social og Sundhed 1/23 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 INDHOLD...4 RESUME...5 AKTIVITETSBESTEMT KOMMUNAL MEDFINANSIERING...6

Læs mere

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Forebyggelsesudvalget... 5 19 Forebyggelse... 7 FOREBYGGELSESUDVALGET Forebyggelsesudvalgets

Læs mere

Budgetseminar den 26. april 2016

Budgetseminar den 26. april 2016 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktivitetsbestemt medfinansiering v/martin Gils Andersen Den kommunale medfinansiering af sundhedvæsenet Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Korrigeret budget. Regnskab

Korrigeret budget. Regnskab Bilag 1 16. marts 2016 Ledelsesinformation regnskab 2015 I dette notat præsenteres regnskab 2015 samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed?

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? Side 1 Vejle Kommune Sundhedsøkonom Hans Jørn Refsgaard Staben Økonomi Vejle Kommune Vi er 104.933 indbyggere opgjort pr. jan. 2008. Kommunen er landets

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres 3. budgetopfølgning samt ledelsesinformation,

Læs mere

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Mange borgere i Danmark er på overførselsindkomst, og det offentlige bruger store summer på disse grupper. Men selv de mest udsatte ledige indeholder

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Forebyggelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Forebyggelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Forebyggelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Sundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed

Sundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed Budget 20172020 Budgetbeskrivelse Sundhed Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Sundhed hører under Udvalget for Sundhed og Kultur, og har et samlet budget på 195,3 mio. kr., svarende til

Læs mere

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013 NOTAT Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 213 Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Metode... 3 1.2 Udvælgelse af kommuner... 3 2. Kommunal medfinansiering - udgiftsudviklingen... 4 2.1 Udgifter forbundet

Læs mere

Hvad koster uheldene kommunerne?

Hvad koster uheldene kommunerne? Hvad koster uheldene kommunerne? Svend Torp Jespersen, specialist, economics 1 27. AUGUST 2013 Indhold Fokus og metode for analysen Resultater 2 Fokus og metode for analysen 3 Fokus for analysen 4 Metode

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

Medfinansieringsrapport, 2014

Medfinansieringsrapport, 2014 Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres regnskab 2014 samt ledelsesinformation,

Læs mere

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb.

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat «Skriv afdeling» Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 «Skriv din e-mail» www.herning.dk Aktivitetsbestemt medfinansiering hvordan og hvorfor Kontaktperson:

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,

Læs mere

Region Nordjylland. Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015

Region Nordjylland. Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015 Region Nordjylland Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015 Hvem er vi Hanne Purkær Fuldmægtig Koncern Økonomi (Systemejer) Region Nordjylland Dagligt ansvar for BI Jan

Læs mere

Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi?

Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi? Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi? Christian Kronborg Lektor i sundhedsøkonomi Institut for Sundhedstjenesteforskning Sundhedsøkonomi Agenda Finansiering af det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Oversigtsnotat: Hvordan finansieres sundheds- og hospitalssektoren efter strukturreformen

Oversigtsnotat: Hvordan finansieres sundheds- og hospitalssektoren efter strukturreformen Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 69 Offentligt Sundhedsudvalget (SUU) 3. April 2007 Økonomigruppen i Folketinget Oversigtsnotat: Hvordan finansieres sundheds- og hospitalssektoren efter strukturreformen

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Organisering af forebyggelse Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet

Organisering af forebyggelse Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Arbejds-og Miljømedicinsk Årsmøde 20. april 2007, Nyborg Organisering af forebyggelse Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Kommunalreformen og det forebyggende arbejde 1. Kommunerne er blevet hovedaktør

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 JAMMERBUGT KOMMUNE

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 JAMMERBUGT KOMMUNE Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 JAMMERBUGT KOMMUNE 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Ældre og Sundhed Medfinansiering af regionale sundhedsydelser 2012

Ældre og Sundhed Medfinansiering af regionale sundhedsydelser 2012 RAPPORT Ældre og Sundhed Medfinansiering af regionale sundhedsydelser 2012 1. Resume... 2 2. Indledning... 3 2.1 Metode... 3 2.2 Udvælgelse af kommuner... 4 3. Den kommunale medfinansiering... 5 4. Frederikssund

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 VEJLE KOMMUNE

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 VEJLE KOMMUNE Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 VEJLE KOMMUNE 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 VARDE KOMMUNE

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 VARDE KOMMUNE Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 VARDE KOMMUNE 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 1. Indledning Med kommunalreformen er kommunerne blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi,

Læs mere

Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013

Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013 Vejen Kommune Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013 Marianne L. Hansen - Camilla T. Deela - Lene S. Petersen Indholdsfortegnelse: Analyse af medfinansiering på

Læs mere

Sundhedsområdet. Byrådets plankonference marts 2016. Direktør Mette Andreassen Job & Velfærd

Sundhedsområdet. Byrådets plankonference marts 2016. Direktør Mette Andreassen Job & Velfærd Sundhedsområdet Byrådets plankonference marts 2016 Direktør Mette Andreassen Job & Velfærd Historik udviklingen i samarbejdet form og indhold 2007: Strukturreform Kommunerne får en rolle i finansieringen

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Rapporten giver, gennem nøgletal, et overblik over den samlede kommunale medfinansiering og finansiering i Faxe

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2014 Indledning Stevns Kommunes udgifter til Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) udgjorde

Læs mere

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI KØS grunddata Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI Anne Svanholm ansv03@frederiksberg.dk 20. januar 2015 Indhold Hvordan og hvem kan få

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Social- og Sundhedsudvalget Januar 2015 Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Politikområde sundhedsudgifter Budget 2015 1.000 kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering 185.863 Kommunal genoptræning 29.536

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

set i et økonomisk styrings og management perspektiv

set i et økonomisk styrings og management perspektiv Michael Andersen - Copenhagen Business School Lean set i et økonomisk styrings og management perspektiv ma.acc@cbs.dk Michael Andersen - Finansanalytikerforeningen 18. maj 2006 2 Lean Manufacturing Lean

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 AALBORG KOMMUNE

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 AALBORG KOMMUNE Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 AALBORG KOMMUNE 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 RANDERS KOMMUNE

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 RANDERS KOMMUNE Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 RANDERS KOMMUNE 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 ASSENS KOMMUNE

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 ASSENS KOMMUNE Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 ASSENS KOMMUNE 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 KØGE KOMMUNE

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 KØGE KOMMUNE Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 KØGE KOMMUNE 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 GENTOFTE KOMMUNE

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 GENTOFTE KOMMUNE Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 GENTOFTE KOMMUNE 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 GLOSTRUP KOMMUNE

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 GLOSTRUP KOMMUNE Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 GLOSTRUP KOMMUNE 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 HOLBÆK KOMMUNE

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 HOLBÆK KOMMUNE Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 HOLBÆK KOMMUNE 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 VORDINGBORG KOMMUNE

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 VORDINGBORG KOMMUNE Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 VORDINGBORG KOMMUNE 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 KERTEMINDE KOMMUNE

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 KERTEMINDE KOMMUNE Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 KERTEMINDE KOMMUNE 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 NORDFYNS KOMMUNE

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 NORDFYNS KOMMUNE Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 NORDFYNS KOMMUNE 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 IKAST-BRANDE KOMMUNE

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 IKAST-BRANDE KOMMUNE Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 IKAST-BRANDE KOMMUNE 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 ESBJERG OG FANØ KOMMUNER

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 ESBJERG OG FANØ KOMMUNER Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 ESBJERG OG FANØ KOMMUNER 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 FREDERIKSHAVN OG LÆSØ KOMMUNER

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 FREDERIKSHAVN OG LÆSØ KOMMUNER Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 FREDERIKSHAVN OG LÆSØ KOMMUNER 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 FREDERIKSBERG KOMMUNE

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 FREDERIKSBERG KOMMUNE Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Lær og forstå din ABC

Lær og forstå din ABC Lær og forstå din ABC - en dag om kostgennemsigtighed og økonomistyring Lars Johansen og Thomas Varan Copyright 2004, SAS Institute Inc. All rights reserved. Har ABC en effekt? Undersøgelsen bestod af

Læs mere

Sundheds- og frivillighedsområdet

Sundheds- og frivillighedsområdet Sundheds- og frivillighedsområdet i Ringsted Kommune Januar 2010 2 Indholdsfortegnelse: 1. Nøgletal for sundheds- og frivillighedsområdet..3 2. Organisation.3 3. Samarbejde med regionen...3 4. Formål og

Læs mere

Sundhedsøkonomi & sundhedspolitik

Sundhedsøkonomi & sundhedspolitik Sundhedsøkonomi & sundhedspolitik Dansk Sygeplejeråd, Fyns Amtskreds 22. maj 2006 Eva Draborg IST Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet 1 Præsentation Sundhedsøkonomi og sundhedspolitik Organisering Finansiering

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme REFERAT Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 4 Mødedato: 24.09.2009 Fraværende: Mødevarighed: 16.00-17.45 Mødested: Mødelokale 4 Charlotte Juhl Andersen, Hans Bang-Hansen, Jytte Holm, Lisbeth Skibsted

Læs mere

Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet

Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet BEK nr 1781 af 27/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1610915 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Mål og Midler - Sundhedsområdet

Mål og Midler - Sundhedsområdet Mål og Midler - Sundhedsområdet Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger,

Læs mere

Notat - Kommunal medfinansiering

Notat - Kommunal medfinansiering Notat - Kommunal medfinansiering Den kommunale medfinansiering (KMF) af regionale sundhedsydelser har i de seneste år været stigende. Dette notat vil give en status for Frederikssund Kommune og der vil

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER ET SAMARBEJDE MED HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS OG SAS INSTITUTE A/S, DANMARK STEEN NIELSEN, PALL RIKHARDSSON

Læs mere

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til)

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) DANSK INSTITUT FOR UDDANNELSE KURSUSBESKRIVELSE: Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) Efter kurset kan du føre en kompetent og konstruktiv dialog med ledelsen omkring de underliggende

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Anvend dine SAS -programmer som SAS Stored Processes

Anvend dine SAS -programmer som SAS Stored Processes Anvend dine SAS -programmer som SAS Stored Processes Christina Johansson & Thomas Bjerggaard SAS Institute A/S indicates USA registration. Emner Hvad er en STP? Hvordan danner man en STP? Hvem kan bruge

Læs mere

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Formål med orienteringen: Denne orientering har til formål at give Social- og Sundhedsudvalget et indblik i de vedtagne ændringer

Læs mere

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)FINANSIERING Aktivitets-uafhængige bidrag (t.o.m. 2011): Kommunalt grundbidrag

Læs mere

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016 OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den 4. maj 2016 HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ? Kort om refusionsomlægningen Hvordan kan der arbejdes med at skabe bedre effekter? og hvordan

Læs mere

Nedenfor vil betydningen for Helsingør kommune blive opgjort ud fra de tilgængelige informationer på nuværende tidspunkt.

Nedenfor vil betydningen for Helsingør kommune blive opgjort ud fra de tilgængelige informationer på nuværende tidspunkt. NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme KL og regeringen har aftalt fire markante justeringer af den kommunale medfinansiering Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 29. juni

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ. EPJ-Observatoriets Årskonference Nyborg Strand 29.

Den Danske Kvalitetsmodel. Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ. EPJ-Observatoriets Årskonference Nyborg Strand 29. Den Danske Kvalitetsmodel Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ EPJ-Observatoriets Årskonference 2003 Nyborg Strand 29. oktober 2003 Projektsekretariatet Sundhedsstyrelsen Hvad er Kvalitetsmodellen?

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme Sundhedsområdets finansiering og NSH-konference om helseøkonomi, 8. december 2008 Administrerende direktør Jesper Fisker Sundhedsstyrelsen, Danmark Gennemgangsplan 1. Sundhedsområdet 2. Finansieringsmodellen

Læs mere