Activity Based Costing Grundstenen i god risikoledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Activity Based Costing Grundstenen i god risikoledelse"

Transkript

1 Activity Based Costing Grundstenen i god risikoledelse Skanderborg den 12. juni 2006

2 Risikoledelse Det ser ud til at være vigtigt Det er ikke helt til at sige hvad det egentlig er Det kan godt se lidt farligt ud Det ser forskelligt ud, alt efter hvilken indfaldsvinkel man anlægger Det er lidt lettere, hvis man har en konkret problemstilling man vil løse med det.

3 Sundhedsreform - medfinansiering

4 Sundhedsreform hvad kan vi forvente?

5 En grim overraskelse?

6 Man skal i hvert fald tænke sig godt om

7 Deltagere fra SAS Institute Thomas Schultz Ph.d (Risø) Projekterfaring fra implementering af målstyringsløsninger i Århus og Kolding kommune Lars Thoft-Christensen Teamchef for ABM team Cand Merc Fortid som controller Thomas Lykke Nielsen Sales Executive Cand Oecon Konsulenterfaring fra den offentlige sektor, out sourcing og valg af løsninger, rådgivning på større projekter

8 Hvem er i? Hvilken kommune/region kommer i fra? Hvad er jeres funktion i kommunen? Hvorfor er i her i dag? Hvad er jeres plan for at skabe oversigt over sundhedsområdet?

9 Risikoledelse Vores definition af risikoledelse At kvantificere effekten af ændringer i vigtige faktorer samt at ændre ressourceallokeringen i organisationen for tage højde for dem. Eksempel En forøgelse af andelen af rygere blandt de unge årgange med 8% vil koste os 15 millioner i løbet af de næste 40 år, og kræve at vi afsætter yderligere ressourcer til at betale for behandling, sagsbehandling og tabte indtægter.

10 Activity Based.. Activity Based Costing At skabe gennemsigtighed i en organisations omkostningsstrukturer ved at fordele omkostninger på aktiviteter og omkostningsobjekter

11 Activity Based Management Activity Based Management At skabe gennemsigtighed i både indtægter og omkostninger, samt at tilrette ressourceallokeringen på basis heraf. Eksempel I fremtiden vil alle kommuner skulle betale for behandling af deres borgere på regionernes sygehuse (omkostning). Men, en indlæggelse udløser også et tilskud fra centralt hold (indtægt). Hvis der er stor forskel på omkostningen og indtægten kan det (økonomisk set) betale sig at sætte forebyggende ind.

12 Sundhedsreformen Medfinansieringsmodellen og intentionen er simpel nok. Kommunerne får et fast tilskud pr indbygger og et variabelt bestemt af aktiviteten Til gengæld skal de være medfinansierende ifht. Landets sygehuse Ergo Hvis kommunerne nedbringer antallet af indlæggelser kan de spare penge. Kommunerne skal derfor blot sætte massivt ind med forebyggelse.

13 Simpelt nok? Eksempelvis skal en kommune nedbringe antallet af indlæggelser på grund af lårbensbrud med 100, før der er sparet penge nok til at ansætte en fysioterapeut.»hvis en kommune som Horsens eksempelvis gør en rigtig stor indsats og forebygger ti procent af alle indlæggelser - så kan kommunen måske spare halvanden til to millioner kroner. Og de penge kan jo slet ikke finansiere en forebyggende indsats. Risikoen er, at kommunerne sætter en masse ting i gang, som de ikke ved om virker, og samtidig overvurderer, hvad der kan spares på sygehusindlæggelser«, siger Leif Vestergaard Pedersen»Alene på Fyn kommer vi til at sende 4-5 mio. regninger ud. Og det er ærgerligt, hvis kommunerne skal til at opbygge et stort apparat til at kontrollere regningerne og analysere udgifterne, hvis man ikke får noget ud af det«, siger han

14 Løsningskoncept Succesfuldt projekt Fagviden Løsningsviden Procesviden

15 Løsningskoncept Succesfuldt projekt Fagviden Løsningsviden Procesviden

16 Agenda Velkommen Medfinansiering på sundhedsområdet, hvilke udforderinger og risici stiller det kommunerne overfor? Aktivitetsbaseret omkostningsstyring teori og praksis Således kunne risikostyring og risikohåndtering på sundhedsområdet se ud Næste skridt Afrunding og perspektivering

17 Andet praktisk Pauser Omkring og Farvel sandwich Kl

18 SAS sundhedsøkonomisk analyse

19 Agenda Kommunale udfordringer som følge af sundhedsreformen Sund SAS konceptet Hvordan kommer vi i gang?

20 Sundhedsreformen Hvad er vores samlede sundhedsrelaterede udgifter? Udgifter til indlæggelse på sygehuse Udgifter til eks. Læger Udgifter til sagsbehandling Tabte skatteindtæger Udbetaling af sygedagpenge

21 Sundhedsreformen Hvordan vil udgifterne udvikle sig? Hvad sker der ved ændring I indbyggernes demografisk sammensætning? Alder Køn Socioøkonomiske forhold Hvad sker der ved ændringer i priserne for behandling Lægebesøg Indlæggelser Intern sagsbehandling

22 Sundhedsreformen I hvor stort omfang kan Varde Kommune styre udgifterne? Kan det betale sig at iværksætte forebyggende indsatser? I så tilfælde hvilke og hvor store er gevinsten? Kan sagsbehandlingen effektiviseres? Hvad vil gevinsten være ved at ændre på sagsbehandlingen?

23 Udfordringer - opsummering Sundhedsreformen giver tre overordnede udfordringer At skabe overblik over den samlede sum af sundhedsrelaterede udgifter At prognosticere størrelsen af fremtidige udgifter At reducere dem gennem forebyggende indsatser, effektiviseringer mv.

24 Agenda Kommunale udfordringer som følge af sundhedsreformen Sund SAS konceptet Hvordan kommer vi i gang?

25 Styring af de sundhedsrelaterede udgifter To faktorer fastlægger de samlede udgifter Hvilke udgifter afstedkommer de enkelte aktiviteter/hændelser i et sygdomsforløb Besøg hos almindelig læge Indlæggelse på sygehus Tabte skatteindtægter Udbetaling af sygedagpenge. Hvor mange hændelser kræver indbyggerne hvert år X X 4.000

26 SAS koncept til styring af udgifter Samlede udgifter Hvor mange hændelser Forbruger indbyggerne? Kommunens indbyggere Udgifter til sygdomsforløb Besøg hos læge Besøg hos speciallæge Indlæggelse Besøg hos fysioterapeut Førtidspension Kr

27 Hændelser falder i flere forskellige kategorier Udfører Kommunale ressourcer Eksterne leverandører Type Private leverandører inden for kommunen Udgifter direkte relateret til behandling Egne behandlere, eks. fysioterapeuter Private læger, specialister Indlæggelser på hospitaler Udgifter indirekte relateret til behandling Sygedagpenge, sagsbehandling, tabt skat Forebyggende indsatser

28 De samlede sundhedsrelaterede udgifter For at kunne beregne og styre på de sundhedsrelaterede udgifter skal vi: Lave en liste over de mest relevante hændelser Dyreste Oftest forekommende Prisfastsætte dem Fastlægge hvor ofte vi forventer de forekommer For at kunne håndtere dette i praksis er vi nødt til at gruppere dem i sygdomsforløb For at kunne styre på dem, er vi nødt til at vide om vi kan påvirke dem.

29 Gruppering af hændelser/aktiviteter Aldersdiabetes Hændelse Enhedsomkostning Antal hændelser Samlet pris Besøg hos egen læge Besøg hos special læge Indlæggelse Visitation Førtidspension Samlet pris for aldersdiabetes

30 Bibiliotek med grupperede hændelser Gruppe Kvinde rygerlunger Lungecancer med død til følge Type II diabetes Blodprop Hændelser inkluderet Egen læge, special læge, tests på hospital, behandling, tabt skat, sygedagpenge, førtidspension Egen læge, special læge, tests, kemoterapi, hospice Egen læge, special læge, medicin tilskud, løbende kontrol Indlæggelse, operation, sygedagpenge, besøg ved egen læge, genoptræning

31 Hvordan prognosticerer vi antal sygdomsforløb? Historik Hvor mange sygdomsforløb har vi haft i foregående år Hvordan fordelte de sig på indbyggerne i kommunen mht. Alder Køn Ægteskabelig status livsstilsfaktorer Sandsynlighed Vil der ske ændringer i ovenstående faktorer?

32 SAS Sund Sygdomsforløb Brugerne definerer sygdomsforløb og de omkostninger, der er forbundet hermed

33 SAS Sund Portal til overblik over sundhedsrelaterede udgifter Kan integreres med projekter tll forebyggelse og eventuelt kommunale målsætninger om antal sygdomsforløb

34 SAS Sund Dynamisk rapportering Ved at klikke på rapport ikonet på portalen kommer man direkte til detaljerede rapporter med mulighed for drill down

35 SAS Sund Dynamisk rapportering Drill down til mere detaljeret niveau giver yderligere information

36 Customer Profitability Analysis Information Deliver Dynamic Graphic Reporting Drilling into activity dimension for more granular results

37 Analysemuligheder Hvilke parametre kan bruges til analyse? Pris for hele eller dele af sygdomsforløb Hvad sker der hvis den maksimale egenbetaling ved indlæggelser stiger til kr? Hvad vil gevinsten være ved at aktivere i flexjob tidligere i stedet for at folk er på sygedagpenge? Demografiske forhold for kommunens indbyggere Hvad vil effekten være af et stigende antal ældre? Hvad vil effekten af et fald i antal rygere være?

38 Optimering af forebyggende indsats Indsats mod knogleskørhed En kampagne for at få kvinder til at drikke mere mælk koster 5 mio kr. Det forventes at den vil nedbringe antallet af forløb med knogleskørhed med 2% Kan det betale sig at køre kampagnen? Indsats mod hjerte-kar-sygdomme Det koster 2 mio kr. at etablere et kommunalt motionscenter samt 1 mio årligt at drive det. Det forventes at læge ordineret motion kan nedbringe antallet af personer med hjerte-kar sygdomme med 8% Kan det betale sig at etablere centeret?

39 Agenda Kommunale udfordringer som følge af sundhedsreformen Sund SAS konceptet Hvordan kommer vi i gang?

40 Hvordan kommer vi igang Trin for trin Sådan implementerer vi 1. Udvælgelse af hændelser, der skal indgå i modellen 2. Beregne pris på de enkelte hændelser 3. Gruppering af hændelser i sygdomsforløb 4. Prognosticere antal sygdomsforløb 5. Få overblik over totaløkonomien 6. Optimere forebyggende indsatser

41 Den største udfordring Fastlæggelse af detaljeringsniveau Lad være med at tage alle hændelser og sygdomsforløb med Projektet vil tage år Ressourcer bliver brugt til at modellere forløb, der ikke har væsentlig betydning for økonomien Væsentlighedskriterie Hvilke sygdomsforløb er dyre for kommunen Hvilke kan vi forebygge

42 Model Direkte relaterede Indirekte relaterede Kommune-Kommune? Sagsbehandling, Førtidspension, kommunal behandler Kommune-Ekstern Konsultation hos læge, indlæggelse Bloktilskud fra staten Ressourcer Aktiviteter Cost-objekter Kontoplan Organisation Organisation Aktiviteter Sygdomme Aktiviteter Bestand Historik Kvantitet Demografi Forebyggelse Antal sygdomme

43 Medfinansiering på sundhedsområdet. Projektforløb Den 12. juni 2006 Thomas Schultz, SAS Institute A/S

44 Hvem er SAS Institute? Strategisk fundament for organisationer, der ønsker at træffe beslutninger baseret på indsigt og viden 22 år i Danmark, 300 medarbejdere, kontorer i København og Skanderborg. Verdens 5. største leverandør af IT-løsninger og serviceydelser til den offentlige og private sektor. 30+ referencer i den offentlige sektor, 300+ kunder i danmark

45 Det leverer SAS Grundydelse Forretningsviden Leveranceproces

46 Organisatorisk implementering Afstemning og justering Systemimplementering Projektforløb Foranalyse

47 Udfordring 1: Overblik og budgetlægning

48 Vidensværdikæden Plan Data Integration Intelligence Storage Business Intelligence Analytic Intelligence

49 Udfordring 2: Forebyggende indsatser

50

51 Hvad kræves der A B: Fase 1 B C: Fase 2 C D:

52 Udfordring 3: Politisk dialog og opfølgning Forebyggelse og effektoptimering Økonomisk indsigt, styring og fremsyn Overblik, Sundhedsprofil

53 Kompleksitet eller enkelhed i metodevalg? Forberedelse af Budget 2007 VP 2007 BSC update 2007 Målseminar VP 2007 Seance BI Budget/Mål 2007 til Udvalg + BA Konkretisering af indsatsområder Budget- Forhandlinger 2007

54

55 Medfinansiering på sundhedsområdet. Kommunale udfordringer og risici Den 12. juni 2006 Thomas Schultz, SAS Institute A/S

56 Forsøg på at træffe rationelle beslutninger i en organisation begrænses af: Mangelfuld og upræcis information Problemers kompleksitet Den begrænsede menneskelige mentale informationsbehandlingskapacitet Den begrænsede tid til rådighed for beslutningstagningsprocessen Uenighed mellem beslutningstagerne om organisationens målsætninger Herbert Simon, nobelprisvinder

57 Agenda Konsekvenser af strukturreformen 3 kommunale udfordringer på sundhedsområdet Den tværfaglige tilgang: Forbundne kar Udfordring 1: Overblik og budgetlægning Udfordring 2: Valg af forebyggende indsatser Udfordring 3: Politisk dialog og opfølgning Kommunale risici på sundhedsområdet

58 Agenda Konsekvenser af strukturreformen: Resumé 3 kommunale udfordringer på sundhedsområdet Den tværfaglige tilgang: Forbundne kar Udfordring 1: Overblik og budgetlægning Udfordring 2: Valg af forebyggende indsatser Udfordring 3: Politisk dialog og opfølgning

59 Ny finansieringsmodel på sundhedsområdet Årligt, fast bidrag Aktivitetsbaseret bidrag I alt Stat 75% 5% 80% Kommune 10% 10% 20% I alt 85% 15% 100% Eksempel: Odense Kommune

60 Det aktivitetsbestemte bidrag Område Somatisk sygehusvæsen Psykiatrisk sygehusvæsen Sygesikring Betaling Ambulant: 30 pct. af DAGS-takst (maks. 266 kr./besøg) Stationær: 30 pct. af DRG-takst (maks kr./indlæggelse) Genoptræning under indlæggelse: 70 pct. af genoptræningstakst Færdigbehandlede patienter: Plejetakst på kr. pr. døgn Ambulant: 30 pct. af besøgstakst Stationær: 60 pct. af sengedagstakst (maks kr./indlæggelse) Færdigbehandlede patienter: Plejetakst på kr./døgn Speciallæge: 30 pct. af honorar (maks. 266 kr./ydelse) Almen læge: 10 pct. af honorar på grundydelser Øvrig sygesikring: 10 pct. af honorar/ydelse

61 Agenda Konsekvenser af strukturreformen: Resumé 3 kommunale udfordringer på sundhedsområdet Den tværfaglige tilgang: Forbundne kar Udfordring 1: Overblik og budgetlægning Udfordring 2: Valg af forebyggende indsatser Udfordring 3: Politisk dialog og opfølgning

62 Vejle Amts Folkeblad, 11. april 2006

63 Udfordring 1: Overblik og budgetlægning Økonominotat, Odense Kommune Er der sammenhæng mellem DUTkompensationen og kommunens reelle aktivitetsbestemte sundhedsudgifter? Hvad er årsagerne til evt. forskelle?

64 Udfordring 2: Valg af forebyggende indsatser

65 Udfordring 3: Politisk dialog og opfølgning

66 Agenda Konsekvenser af strukturreformen: Resumé 3 kommunale udfordringer på sundhedsområdet Den tværfaglige tilgang: Forbundne kar Udfordring 1: Overblik og budgetlægning Udfordring 2: Valg af forebyggende indsatser Udfordring 3: Politisk dialog og opfølgning

67 Sundhed fra vugge til grav Vision, Mission og Strategi Vision, Mission og Strategi Vision, Mission og Strategi Børne- og Ungeområdet Social- og Arbejdsmarkedsområdet Ældreområdet

68 Social- og arbejdsmarkedsområdet Ændring af traditionelt mindset: ude af øje ude af sind Overførselsindkomster A-kasse aktiveringsydelser SU ude af øje ej ude af sind Bidrag : A-kasse dagpenge Fleksjob Sygedagpenge Ledighedsydelse Efterløn Folkepension Sundhedsrelaterede hændelser er i vid udstrækning koblet til den eksterne tilgang til overførselsindkomstområdet. Integrationsydelse Kontanthjælp Egen forsørgelse Førtidspension Overførselsindkomstområdet udgør en betragtelig del af de samlede økonomiske udgifter.

69 Vidensfundament Overførselsindkomster A-kasse aktiveringsydelser SU DREAM A-kasse dagpenge Fleksjob Kontanthjælp Sygedagpenge Ledighedsydelse Efterløn Folkepension Integrationsydelse Førtidspension Egen forsørgelse 3.5 millioner personer der på et eller andet tidspunkt har modtaget offentlige overførselsindkomster. Forløb på ugebasis: Datakilder: CPR, Adir-RAM, AMFORA, BAC, Den Sociale Ankestyrelse, KMD, AMS- Bestandsdata, CRAM, AMFORA, CRAMPO, SU-styrelsen

70 Kobling til sundhedsområdet Overførselsindkomster A-kasse aktiveringsydelser SU A-kasse dagpenge Fleksjob Ledighedsydelse Efterløn Sygedagpenge Folkepension Sundhedsrelaterede hændelser Integrationsydelse Kontanthjælp Førtidspension Egen forsørgelse

71 Abraham Wald ( ) Abraham Wald's Work on Aircraft Survivability, Journal of the American Statistical. Association, 79 (1984),

72 Agenda Konsekvenser af strukturreformen: Resumé 3 kommunale udfordringer på sundhedsområdet Den tværfaglige tilgang: Forbundne kar Udfordring 1: Overblik og budgetlægning Udfordring 2: Valg af forebyggende indsatser Udfordring 3: Politisk dialog og opfølgning

73 Den kommunale medfinansiering 30% Kommunal medfinansiering (direkte udgifter) Forundersøgelser, læge + speciallæge Operation, medicinsk behandling, indlæggelse på sygehus Evt. efterfølgende psykologhjælp Kommunale sundhedsydelser (indirekte udgifter) Evt. efterfølgende hjemmehjælp / sygepleje / genoptræning Kommunale overførselsydelser (indirekte udgifter) Evt. udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste Evt. udbetaling af sygedagpenge Evt. efterfølgende tilskud til skånejob Evt. efterfølgende revalidering / førtidspension Mistede skatteindtægter (indirekte udgifter) Kommunal administration (indirekte udgifter) Udgifter til intern sagsbehandling (variable omkostninger) Overheadomkostninger (Administration, IT, bygninger, ) Overførselsindkomster A-kasse dagpenge A-kasse aktiveringsydelser Fleksjob Integrationsydelse Kontanthjælp Sygedagpenge Ledighedsydelse Egen forsørgelse SU Efterløn Folkepension Førtidspension

74 Mængder, priser, benchmarking DRG Navn vgt2005 pris2005 Graa vgt2006 pris Rygmarvsoperationer 3, , Carotiskirurgi 1, , Indgreb på karpaltunnel 0, * 0, Operationer på hjernenerver, perifere nerver og nervesystem i øvrigt, m. kompl. bidiag. 2, , Operationer på hjernenerver, perifere nerver og nervesystem i øvrigt, u. kompl. bidiag. 0, , Sygdomme og skader på rygmarven 1, , Svulster i nervesystemet, m. kompl. bidiag. 1, , Svulster i nervesystemet, u. kompl. bidiag. 1, , Degenerative sygdomme i nervesystemet 1, , Dissemineret sklerose og cerebellar ataxi 1, , Specifikke karsygdomme i hjernen ekskl. forbigående utilstrækkelig blodforsyning til hjerne 1, , Uspecifikke karsygdomme i hjernen 0, , Forbigående utilstrækkelig blodforsyning til hjerne og okklusion af præcerebrale arterier 0, ,

75 Agenda Konsekvenser af strukturreformen: Resumé 3 kommunale udfordringer på sundhedsområdet Den tværfaglige tilgang: Forbundne kar Udfordring 1: Overblik og budgetlægning Udfordring 2: Valg af forebyggende indsatser Udfordring 3: Politisk dialog og opfølgning

76 Sundhedsrelaterede omkostninger Overførselsindkomster A-kasse aktiveringsydelser Fleksjob Integrationsydelse 30% Kommunal medfinansiering (direkte udgifter) Forundersøgelser, læge + speciallæge Operation, medicinsk behandling, indlæggelse på sygehus Evt. efterfølgende psykologhjælp 10% Kommunale sundhedsydelser (indirekte udgifter) Evt. efterfølgende hjemmehjælp / sygepleje / genoptræning 30% Kommunale overførselsydelser (indirekte udgifter) Evt. udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste A-kasse dagpenge Sygedagpenge Evt. udbetaling af sygedagpenge Kontanthjælp Evt. efterfølgende tilskud til skånejob Evt. efterfølgende revalidering / førtidspension 20% Mistede skatteindtægter (indirekte udgifter) 10% Kommunal administration (indirekte udgifter) Udgifter til intern sagsbehandling (variable omkostninger) Overheadomkostninger (Administration, IT, bygninger, ) Ledighedsydelse Egen forsørgelse SU Efterløn Folkepension Førtidspension

77 SAS Totaløkonomisk overblik: BUDGET: Sundhedsbudget 2008, Jammerbugt Kommune Aldersdiabetes Forundersøgelser, læge + speciallæge Operation, medicinsk behandling, indlæggelse på sygehus DRG-takst A DRG-takst B Øvrige DRG-takster Sygepleje Sygedagpenge Tabt arbejdsfortjeneste Diverse Forebyggelige kræftformer Hjerte-kar sygdomme Andre diagnoser Ialt:

78 SAS Sundhedsøknomiske prognoser: PROGNOSE: Sundhedsbudget 2010, Jammerbugt Kommune Aldersdiabetes Forundersøgelser, læge + speciallæge Operation, medicinsk behandling, indlæggelse på sygehus DRG-takst A DRG-takst B Øvrige DRG-takster Sygepleje Sygedagpenge Tabt arbejdsfortjeneste Diverse Forebyggelige kræftformer Hjerte-kar sygdomme Andre diagnoser Ialt:

79 SAS Sundhedsøknomiske simuleringer: SIMULERING: Sundhedsbudget 2008, Ændret takstloft 6000 kr. Aldersdiabetes Forundersøgelser, læge + speciallæge Operation, medicinsk behandling, indlæggelse på sygehus DRG-takst A DRG-takst B Øvrige DRG-takster Sygepleje Sygedagpenge Tabt arbejdsfortjeneste Diverse Forebyggelige kræftformer Hjerte-kar sygdomme Andre diagnoser Ialt:

80 SAS Økonomi og livsstilsfaktorer Kilde: Sund hele livet, Sundhedsstyrelsen

81 Agenda Konsekvenser af strukturreformen: Resumé 3 kommunale udfordringer på sundhedsområdet Den tværfaglige tilgang: Forbundne kar Udfordring 1: Overblik og budgetlægning Udfordring 2: Valg af forebyggende indsatser Udfordring 3: Politisk dialog og opfølgning

82 SAS Sundhedspolitisk overblik Medarbejdere

83 ABC og medfinansiering på sundhedsområdet Lars Thoft-Christensen ABM-Teamchef, cand.merc. SAS Institute A/S Den 12. juni 2006

84 Agenda Hvad er ABC/ABM Hvordan flyder omkostningerne Omkostningsgennemsigtighed Kort om softwareudfordringer Model: Fordeling af omkostninger Rapportering: Flerdimensional rapportering Således kunne en ABC model på sundhedsområdet se ud Præsentation af model i SAS ABM v6.2

85 Udfordringen ABM/ABC Hvorfor er vi til? Hvilke ydelser/produkter leverer vi? Hvordan ændrer efterspørgselen sig over tid? Hvad koster det? Hvilke opgaver arbejder medarbejderne med? Hvordan sammensætter vi de rigtige opgaver? Hvad koster det?

86 Flerdimensional ABC/ABM? Kontoplan Løn 41,2 Varekøb 8,3 Anskaffelser 0 Tjenesteydelser 3,1 Transport 0,8 Indtægter -0,2 Pulje 0 I alt 53,2 ABM F.eks. Reversibilitet Periode Afdelinger Geografi Aktiviteter Digitaliseringsgrad Variabilitet Servicegrad input Ressourcer Aktiviteter ressourcedrivere aktivitetsdrivere Antal medarbejdere, antal timer, antal biler, etc. output Indre effektivitet Gør vi tingene rigtigt? Antal indkøb, antal madproduktioner, antal pakninger, antal opvask, etc. ABC F.eks. Afdelinger Kunder Produkter Ydelser Cost objekter output Ydre effektivitet Gør vi de rigtige ting?

87 Eksempel Ressource Fordeling Aktivitet Fordeling Objects Løn kr Antal ansatte 2,5 90% 50% Sagsbehandling kr Antal timer Ydelse A kr kr. 230/stk. Varer og tjenester kr Husleje kr % forbrug Areal forbrug 0,5 10% 50% Adm. mv. kr Antal stk Ydelse B kr kr. 130/stk.

88 Flerdimensional model Eksempel: Hierarkier og variabilitet Ressource Fordeling Aktivitet Fordeling Objects KONTO hierarkiet Overført kontoplan -Løn. - Husleje ABC-kontoplan Afdeling 1 -Løn - Husleje Afdeling 2 -Løn - Husleje AKTIVITETS hierarkiet 1. V1 Strategi V2 Taktisk - Fra nr % 3. V3 Operationel -. Fra nr % Total til fordeling -. Fra nr % YDELSES hierarkiet Grp. A - Ydelse 1 - Ydelse 2 - Ydelse 6 - Ydelse Ydelse 6.02 Grp. B - Ydelse 2 - Ydelse 4 -.

89 Flerdimensional rapportering Periode 2005 (regns.) 1. halvår 1 Kvartal. 2 Kvartal Reversibilitet Fast Variabel Digitaliseringsgrad Høj Mellem Lav Servicegrad Høj Mellem Lav Organisation/ afdelinger Se organogram 20 Kontor (20X15 akt)(50% samme akt) Realiseret, simulering Variabilitet Høj Lav Konto (ABC fordelt) Løn Husleje Husleje 1 Aktiviteter (300) Sagsbehandling Rådgivning Cost Objekt (30-40) Opholdsområdet 1 Familiesammenføring 3 Erhvervssager Asylområdet

90 Hvordan flyder omkostningerne Eksempel Kommune Ressource Fordeling Aktivitet Fordeling Objects KONTO AKTIVITETS YDELSES hierarkiet hierarkiet hierarkiet FH FH FH Administration/stab Omk til fordeling Ekst. Husleje Adm. Stab Bestiller Fam. 1 Fam. 2 Udfører Ext Sdt HLC Administration/stab Adm. Stab Bestiller Fam 1 Fast Variabel Fam 2 Udfører Ext Sdt Fast Variabel HLC Bestiller Fam 1 Rådg og vejl Fam 2 Udfører Ext Sdt Unge u mødre Familiepleje HLC

91 De 3 afdelingshierarkier (Eksempel Kommune) Ressource Fordeling Aktivitet Fordeling Objects KONTO AKTIVITETS YDELSES hierarkiet hierarkiet hierarkiet FH FH FH Administration/stab Omk til fordeling Ekst. Husleje Adm. Stab Bestiller Fam. 1 Fam. 2 Udfører Ext Sdt HLC Administration/stab Adm. Stab Bestiller Fam 1 Fast Variabel Fam 2 Udfører Ext Sdt Fast Variabel HLC Bestiller Fam 1 Rådg og vejl Fam 2 Udfører Ext Sdt Unge u mødre Familiepleje HLC

92 De 3 afdelingshierarkier (Eksempel Kommune) Ressource Fordeling Aktivitet Fordeling Objects KONTO AKTIVITETS YDELSES hierarkiet hierarkiet hierarkiet FH FH FH Administration/stab Omk til fordeling Ekst. Husleje Adm. Stab Bestiller Fam. 1 Fam. 2 Udfører Ext Sdt HLC 62,2 Mkr. 46,7 Mkr. 33,5 Mkr. Administration/stab Adm. Stab Bestiller Fam 1 Fast Variabel Fam 2 Udfører Ext Sdt Fast Variabel HLC 1,8 Mkr. 48,7 Mkr. 91,9 Mkr. Bestiller 50,0 Mkr. Fam 1 Rådg og vejl Fam 2 Udfører 92,4 Mkr. Ext Sdt Unge u mødre Familiepleje HLC Ialt 142,4 Mkr. Ialt 142,4 Mkr. Ialt 142,4 Mkr.

93 Strategy/Goals ABM og balanced scorecard Learning Growth & Growth Innovation Customer Internal Process Critical Critical Success Success Factors Factors ( CSFs) Financial Organization Performance Measures Resources Divisional or Process Level Performance Measures Cost Drivers Activities Strategy/Goals Growth & Customer Pe opl e Pr oce ss Ethics & Inno vation Sa tisfaction Commitment Quality Performance Critical Success Factors (CSFs) Measures Organization Performance Measures Compliance Financial Divisional or Process Level Performance Measures Cost Objects

94 SAS ABM v6.2 med færrest mulige eksterne konsulenter Her anbefales rådgivning Rapportering kræver ingen eksterne konsulenter PDF-format Navision Automatisering SAS ABM 6.2 SQL OLAP Model (Excel, Access, SAS Enterprise Guide, etc.)

95 ABM kræver enkel og gennemsigtig modellering og rapportering 2 krav til gennemsigtighed 1 Modellering 2 Rapportering

96

97

98 Således kunne en ABC model på sundhedsområdet se ud Periode 2006 (regns.) 1. halvår 1 Kvartal. 2 Kvartal Alder Befolkning Børn & Unge Arbejsdaktive Ældre Organisation/ afdelinger Ekstern organsiation Intern organisation DUT kompensation Realiseret, simulering Konto (ABC fordelt) Løn Husleje Husleje 1 Aktiviteter Sagsbehandling Rådgivning Eksterne ydelser DRG takster Eksterne undersøgelser DUT kompensation Variabilitet Høj Lav Cost Objekt/Sygdomsforløb Folkesygdomme Kroniske lidelser Andre sygdomme

99 Hvordan flyder omkostningerne i modellen Ressource Fordeling Aktivitet Fordeling Objects KONTO hierarkiet Intern organisation Administration Senior og sundhed Børn og unge Arbejdsmarked og voksen Løn Husleje.. Behandler Hjemmeplejer Løn Fysioterapeuter Eksterne Eksterne undersøgelser DUT kompensation DRG AKTIVITETS hierarkiet Intern organisation Administration Aktiviteter. Behandler Aktiviteter.. Ekstern organisation Sygehus syd Sygehus midt Sygehus nord. DUT kompensation Basisbidrag Medfinansiering staten YDELSES hierarkiet Folkesygdomme Rygerlunger Aldersdiabetes Hjerte kar Akut opståede forløb Ulykkestilfælde. Andre sygdomme Grå stær

100 Model dimensioner Indsatsområder Sundhedskampagner Analyse Faktisk Budget Forecast Kontoplan Kontoplanen Aktiviteter Administration Behandling Visitation Omkostningstyper Variable omk. Faste omk. Overhead Eksterne ydelser DRG takster Læger Specialister Dimensionsmodel Tid År Kvartal Måned Alder befolkning Børn & Unge Arbejdsaktive Ældre Sygdomforløb Folkesygdomme Kroniske lidelser Akutte opståede sygdomme

101 Activity Based Costing/Management Hvorfor passer SAS ABM og risikoledelse godt sammen? Fordi SAS ABM kan bruges til at modellere en række mere eller mindre komplekse hændelseforløb, og analysere pengestrømmene der relaterer sig hertil. ABC teorien er teoretisk velbeskrevet, der er masser af praktisk erfaring med den, og der findes standardløsninger til at understøtte den.

102 Hvilke andre steder kan ABC med fordel anvendes? Alle situationer, hvor der findes en række faste omkostninger, der skal fordeles korrekt på slutydelser for at beregne en pris for ydelsen Plejetimer under fritvalgsordningen Operationer på hospitaler Produktion af måltider Behandlinger hos læge, tandlæge.

103 Tak for jeres opmærksomhed Afsluttende spørgsmål?

104 104

Ny ledelsesinformation via modelbygning i SAS Activity-Based Management løsningen Lars Thoft-Christensen Konsulentchef SAS Institute A/S

Ny ledelsesinformation via modelbygning i SAS Activity-Based Management løsningen Lars Thoft-Christensen Konsulentchef SAS Institute A/S Ny ledelsesinformation via modelbygning i SAS Activity-Based Management løsningen Lars Thoft-Christensen Konsulentchef SAS Institute A/S Agenda Kort teoretisk overblik Modeldesign med SAS Activity-Based

Læs mere

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Indlæg afholdt på Sundhedsøkonomisk konference 2014 Afholdt af BioMed Community og The Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI) Ved Lars Lund, Sundhedsøkonom

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed?

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? Side 1 Vejle Kommune Sundhedsøkonom Hans Jørn Refsgaard Staben Økonomi Vejle Kommune Vi er 104.933 indbyggere opgjort pr. jan. 2008. Kommunen er landets

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

Region Nordjylland. Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015

Region Nordjylland. Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015 Region Nordjylland Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015 Hvem er vi Hanne Purkær Fuldmægtig Koncern Økonomi (Systemejer) Region Nordjylland Dagligt ansvar for BI Jan

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi?

Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi? Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi? Christian Kronborg Lektor i sundhedsøkonomi Institut for Sundhedstjenesteforskning Sundhedsøkonomi Agenda Finansiering af det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Anvend dine SAS -programmer som SAS Stored Processes

Anvend dine SAS -programmer som SAS Stored Processes Anvend dine SAS -programmer som SAS Stored Processes Christina Johansson & Thomas Bjerggaard SAS Institute A/S indicates USA registration. Emner Hvad er en STP? Hvordan danner man en STP? Hvem kan bruge

Læs mere

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867 Ref. Maix Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG FINANSIERING

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

Sundhedsområdet Struer Kommune

Sundhedsområdet Struer Kommune Sundhedsområdet Struer Kommune Agenda 1. Strukturreformens mål og betydning for kommunerne 2. Sundhedsloven 3. Eksempler på nye kommunale ansvarsområder 4. Den økonomiske ramme, takster og styring heraf

Læs mere

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder Gennemførelse af informationsprojekter den, 26. maj 2009. Michael Hyldgaard, projektleder Region Midtjylland InfoRM understøtter Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag, og sikrer dialogen mellem

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi og Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedschef Birte Grothe 24. august 2015 Byrådets budgetseminar Udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri ridefysioterapi - udgifter

Læs mere

Intelligent kontrol med SAS

Intelligent kontrol med SAS Intelligent kontrol med SAS Hvordan sikrer du dig gennemsigtighed i kontrollen? Business Development Manager Malene Haxholdt 19. april 2007 Agenda Kontrolopgaven Data mining og kontrol Hvad er data mining?

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Udbredelse af telemedicin incitamenter på tværs? Et debatoplæg fra Det Digitale Råd, juni 2015

Udbredelse af telemedicin incitamenter på tværs? Et debatoplæg fra Det Digitale Råd, juni 2015 Udbredelse af telemedicin incitamenter på tværs Et debatoplæg fra Det Digitale Råd, juni 2015 FORORD I Det Digitale Råd undrer vi os over, at telemedicin endnu ikke er bredt ud i sundhedssektoren herhjemme.

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Jesper Runge Public Division Copyright 2005, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Jesper Runge Public Division Copyright 2005, SAS Institute Inc. All rights reserved. DREAM Jesper Runge Public Division Copyright 2005, SAS Institute Inc. All rights reserved. Agenda 14.00 14.15 Velkomst 14.15 15.00 DREAM databasens indhold v. Jørn Hedegaard Rasmussen, Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Program Hvem er jeg? Hvad er rationalet bag analyserne?

Læs mere

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF 25. maj 2011 Ulrik Petersen KL Arbejdsmarked og Uddannelse 1 Arbejdmarkedspolitikken* skal bidrage til at arbejdsmarkedet

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com Kurser Dage januar februar marts april maj juni SAS College SAS College: Analyse 12. & 26. 9. & 23. 7. & 21. SAS College: Data Visualization SAS College: SAS Visual Analytics Advanced Foundation - Programming

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL. OG SUNDHEDSPOLITISK CHEF ANETTE DAMGAARD, CAND. JUR RESUME Danskernes udeblivelser

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig

EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig EG Bolig Ledelsesinformation I det følgende vil vi gennemgå: Målsætninger Analyse eksempler Teknik og infrastruktur Målgrupper EG Copyright 2013 2 EG Bolig Ledelsesinformation

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Budgetproces Alm Brand

Budgetproces Alm Brand Budgetproces Alm Brand SAS forum 2. juni 2010 1 Dagsorden Baggrund Finansiel koncern opdelt i juridiske selskaber og organisatorisk i afdelinger. Krav om opfølgning på en række dimensioner (selskab, afdeling,

Læs mere

Agenda. Kort om YouSee. Udfordringer & Vision. Setup & Dataflow. Dynamikken i løsningen. Resultater og femtiden

Agenda. Kort om YouSee. Udfordringer & Vision. Setup & Dataflow. Dynamikken i løsningen. Resultater og femtiden Agenda Kort om YouSee Udfordringer & Vision Setup & Dataflow Dynamikken i løsningen Resultater og femtiden Agenda Kort om YouSee Udfordringer & Vision Setup & Dataflow Dynamikken i løsningen Resultater

Læs mere

Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd. Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april

Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd. Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april Master Black Belt, Cand. Oecon. og MMD Ane S. Ry Storm Management A/S April 2012 Min opgave Effektivitet

Læs mere

1:1 Kampagne-evaluering i Danske Bank

1:1 Kampagne-evaluering i Danske Bank SAS Forum 1:1 Kampagne-evaluering i Danske Bank Cathrine Pough Pedersen, Business Intelligence & Analytics Thomas Vasehus, Business Intelligence & Analytics 4 Oktober 2012 Hvem er vi Cathrine Pedersen,

Læs mere

Konference på Hotel Scandic Copenhagen den 19. & 20. november 2008

Konference på Hotel Scandic Copenhagen den 19. & 20. november 2008 Konference på Hotel Scandic Copenhagen den 19. & 20. november 2008 Målgruppe: Controllere, chefcontrollere, økonomiansvarlige, konsulenter og andre medarbejdere fra økonomifunktionen CONTROLLEREN 2008

Læs mere

Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis. 24. Oktober 2013

Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis. 24. Oktober 2013 Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis 24. Oktober 2013 Agenda Kort om Ole Fælles baggrund Hvad mener vi med implementering? Metode Succeskriterier ved implementering af ERP Top 5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Hvorfor starte fra bunden?

Hvorfor starte fra bunden? ! Hvorfor starte fra bunden? Udrul BI4Dynamics på blot 1 dag! Installationsguiden opbygger det komplette data warehouse på Microsoft SQL Server og udruller OLAP kuber i Microsoft Analysis Services. Under

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995.

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Udarbejdet for Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Af Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden Vest -

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY Peter Holm & Morten Albrechtsen Maj 2013 AGENDA INTRODUKTION TIL BUSINESS PRODUCTIVITY HOS COLUMBUS PÅ BESØG I AX 2012 BUSINESS

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Budget 2015 på politikområder, Drift: Politikområder Nettobudget 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Sømandskoneforeningen af 1976 - den 2. oktober 2010. side 1

Sømandskoneforeningen af 1976 - den 2. oktober 2010. side 1 Sømandskoneforeningen af 1976 - den 2. oktober 2010 side 1 Søfartens Lederes og jeres kontaktperson i PFA Navn: Titel: Email: Jens Nordentoft Kundechef jjn@pfa.dk Direkte tlf.: 39 17 55 18 Mobil: 20 49

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

Sammenligning på revalideringsområdet

Sammenligning på revalideringsområdet Økonomidirektøren Juni 2014 Sammenligning på revalideringsområdet Spørgsmål fra Mads Nikolaisen: 6/6 2014 modtog Kommunalbestyrelsen en statistik, der sammenligner arbejdsmarkedsindsats i Norddjurs og

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE - MAJ 2008 KL Danske Regioner Finansministeriet Sundhedsstyrelsen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1 Kolofon Rapport vedrørende

Læs mere

Udvalget for Social Omsorg

Udvalget for Social Omsorg Udvalgsmedlemmer Hans Jørgen Hansen (V) Formand OBS: Nyt medlem Daniel Toft Jakobsen (A) Næstformand Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Finansieringsudvalget Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Kommunal medfinansiering fra 2007... 3 1.1 Udligningsaftale... 3 1.2 Omlægning med virkning

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID BLIV KLOGERE OG BETJEN DIG SELV Sundhed.dk er den fælles offentlige sundheds portal. Her får du nemt og

Læs mere

Værdikompasset ABM model til beregning af lønsomhed og omkostninger i PFA Pension. November, 2011

Værdikompasset ABM model til beregning af lønsomhed og omkostninger i PFA Pension. November, 2011 Værdikompasset ABM model til beregning af lønsomhed og omkostninger i PFA Pension November, 2011 Agenda Introduktion til PFA Hvorfor ABM? Transformationskortet Fremdrift i modeldesign Værdikompasset Koncept

Læs mere

Post NPM - Performance Management og ledelsesinformation i mellemstore kommuner. En rejse mod outputstyring - Væk med snik snak og ind med hårde data

Post NPM - Performance Management og ledelsesinformation i mellemstore kommuner. En rejse mod outputstyring - Væk med snik snak og ind med hårde data Post NPM - Performance Management og ledelsesinformation i mellemstore kommuner En rejse mod outputstyring - Væk med snik snak og ind med hårde data Furesø Kommune og SAS Institute A/S i Offentlig Privat

Læs mere

MBCE seminar d. 22. 23. september 2008 på Hotel Scandic Copenhagen. et seminar om nye teknikker og metoder

MBCE seminar d. 22. 23. september 2008 på Hotel Scandic Copenhagen. et seminar om nye teknikker og metoder MBCE seminar d. 22. 23. september 2008 på Hotel Scandic Copenhagen BEYOND BUDGETING et seminar om nye teknikker og metoder HOVEDUNDERVISER Fra Beyond Budgeting til effektiv budgettering Per Nikolaj Bukh,

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland en vej til et mindre komplekst sundhedsvæsen Maria Hammer Olsen, MI EPJ-Chef, Departementet for sundhed og infrastruktur, Grønland Henrik Lindholm, MI

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen!

Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen! Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen! Opbygning og forankring af en robust ledelsesplatform på 3 måneder /Finn Henrik Hansen Slide 1 Nulpunktsmodellen, MSEK 1 Refleksion

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere