FAQ DEN KOMMUNALE KOMPETENCE FOND. Ofte Stillede Spørgsmål om Den Kommunale Kompetencefond. Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAQ DEN KOMMUNALE KOMPETENCE FOND. Ofte Stillede Spørgsmål om Den Kommunale Kompetencefond. Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge?"

Transkript

1 FAQ Ofte Stillede om Den Kommunale Kompetencefond Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge? Gruppevis ansøgning Hvad kan man søge til? Hvor meget kan man søge? Hvem får pengene udbetalt? Hvor hurtigt går det? Hvilken slags uddannelse støtter fonden? Hvem skal skrive under? Hvad med udviklingsplanen? Hvornår kan man søge? Hvad med pengene hvis? Hvordan sikrer man en ekstra uddannelsesindsats?

2 Hvilke arbejdspladser er med? Er selvejende dag- og døgninstitutioner omfattet? Andre selvejende institutioner i København? Er 60-selskaber omfattet? Er trafikselskaber omfattet? Er selvstyrehavne omfattet? Er serviceaftalevirksomheder omfattet? Er tiltrædelsesoverenskomster omfattet? Er private daginstitutioner dækket? Alle kommunale arbejdspladser når de har en driftsoverenskomst med kommunen, når det fremgår af driftsoverenskomsten at KL-overenskomsten gælder de er ikke en del af kommunerne de er helt selvstændige arbejdsgivere Hvem kan søge? Kan deltidsansatte søge i samme omfang som andre? Kan ansatte der er på arbejdspladsen med et arbejdsmarkedspolitisk sigte søge? Fx ansatte i løntilskud, jobrotation, fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik. Kan elever/studerende søge? Kan ansatte i nyttejob søge? Det er en forudsætning for at søge, at man er omfattet af overenskomsten Gruppevis ansøgning Kan ansøgninger der omfatter flere personer indsendes samlet?, når de er fra samme arbejdsplads og søger til samme aktivitet samt er dækket af samme overenskomstområde

3 Hvad kan man søge til? Kursusgebyrer? Materialer? Transport og ophold? Vikarudgifter? Hvad hvis man kan få SVU eller anden godtgørelse? Kan man søge før man er optaget på en uddannelse?, det beløb uddannelsesudbyderen anslår med det beløb man vil få efter kommunens regler for kursus m.v. Med mindre der er tilskud efter andre regler (f.eks. AMU regler om transportgodtgørelse). Der gives alm. vis ikke støtte til elektroniske hjælpemidler, fx tablets, og PC ere Kan kun søges på BUPLs område og kun såfremt vikarudgifterne efterfølgende kan dokumenteres, hvis det kræves af Kompetencefonden Har betydning på BUPLs område, hvor SVU eller anden godtgørelse, fx ifm jobrotation, skal modregnes i vikarudgifter, hvis leder og TR skriver under. Bliver man ikke optaget, så skal pengene sendes tilbage til fonden Hvor meget kan man søge? Kan man søge til uddannelser, der koster mere end ? Kan man søge flere gange? Hvad betyder om året? Skal man skrive momsen på ansøgningen (fra private uddannelsesudbydere)? Fonden dækker op til kr. om året De resterende 20% skal dækkes af arbejdspladsen og ikke af ansøgeren selv.. Fonden dækker 80%, dog højest , Den enkelte kan højst få i den seneste 12 måneders periode. Der søges excl. moms. Kommunen får evt. moms refunderet

4 Hvordan regner man kommunens medfinansiering på 20% ud? Fx koster et kursus moms. Transport koster og materialer 400 kr. I alt moms. De uden moms angives i ansøgningen, og fonden bevilger 80% = For BUPL s område kan kommunens medfinansiering tillige bestå i lønudgifter til vikardækning Hvem får pengene udbetalt? Hvem får pengene? Hvornår udbetales pengene fra fonden? Hvordan beregnes transport? Hvornår udbetales dækning for vikarudgifter på BUPLs område Arbejdspladsen får pengene og betaler uddannelsen og evt. materialer og transport. Fonden overfører midlerne via arbejdspladsens CVR-nr./P-nr. Når ansøgningen imødekommes. Arbejdspladsen afholder udgifterne når de forfalder Efter kommunens regler ligesom andre der er på uddannelse Antallet af vikartime og vikarudgifterne specificeres på ansøgningen og skal efterfølgende kunne dokumenteres Modtages der hel eller delvis refusion af vikar-/lønudgifterne (fx via SVU eller jobrotation) skal refusionen modregnes. Såfremt vikarudgiften ikke afholdes, skal pengene sendes tilbage til fonden Hvor hurtigt går det? Hvornår hører jeg noget? Ansøgningen behandles med det samme. Ansøgeren får en bekræftelse på mail om, at ansøgningen er modtaget Ansøger, TR og leder får mail, når ansøgningen er behandlet

5 Hvor lang tid går der? Der går mellem 14 dage til en måned men oftest kortere tid hvis der søges til en uddannelse på positivlisten Hvilken slags uddannelse støtter fonden? Hvilken kompetencegivende uddannelse er relevant? Hvis en uddannelse ikke er på en positivliste? Hvad kan man ikke søge til? Kan kommunen selv udvikle og afholde kurser Kompetencefondens midler skal fortrinsvis anvendes til kompetencegivende efter- og videreuddannelse hos anerkendte udbydere. Medarbejderne skal sikres et øget kompetenceniveau til gavn for den kommunale opgaveløsning og medarbejdernes udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet Se nærmere på de enkelte organisationers områder. På nogle områder er der positivlister med uddannelser, der er forhåndsgodkendt af parterne Så behandles ansøgningen konkret af parterne Efter og videreuddannelse der tilbydes efter overenskomsterne eller lovgivning el.l. Der kan fx ikke søges midler til lederdiplomuddannelse for ledere, der har krav på en sådan uddannelse, jf. trepartsaftalen fra Der kan fx afholdes rekvirerede uddannelser, der opfylder kravet om, hvad fondens midler skal anvendes til Hvem skal skrive under? Hvem er den (lokale) repræsentant for den forhandlingsberettigede organisation? Ansøger, leder og TR (den (lokale) repræsentant for den forhandlingsberettigede organisation) skal skrive under Det er oftest TR. Men kan også være F(TR) eller den lokale fagforeningsafdeling eller hovedkontoret, hvis der ikke er en lokal afdeling

6 Hvilken TR? Skal TR og Leder altid skrive under sammen med ansøgeren? Den TR, der repræsenterer og evt. også indgår lønaftalerne for overenskomstgruppen En ansøgning kan kun behandles, når alle tre parter har skrevet under. Når leder og TR skriver under, så er det fordi arbejdspladsen bakker den enkelte op i uddannelsesønsket, og at mu-lighederne for deltagelse er afklaret. Leder og TR kan se på den enkelte ansøgning i sammenhæng med andre fra arbejdspladsen. Hvad med udviklingsplanen? Kan man søge, hvis man ikke har en skriftlig udviklingsplan? Skal udviklingsplanen udleveres eller sendes med ansøgningen? Mange overenskomster har bestemmelser om at man skal have en individuel skriftlig udviklingsplan Hvis man er ansat på et overenskomstområde, hvor der er aftalt skriftlige, individuelle udviklingsplaner, er det en forudsætning for at søge. Udover skriftligheden er der ingen bestemte krav til udformningen. Planen kan fx være indgået som en del af MUS-samtale el.l. Hvornår kan man søge? Hvornår kan man søge? Fra 1. oktober 2013 Hvor lang tid før en uddannelse begynder kan man søge? Kan man få en forhåndsgodkendelse for næste år? Man kan søge 9 måneder før uddannelsesstart. Men man kan søge 9 måneder før.

7 Hvad med pengene hvis? Man ikke starter på en uddannelse?, fx fordi man ikke blev optaget, pga sygdom eller fratrådt? Kan man fortsætte en uddannelse selv om man er fratrådt? Man ikke gennemfører det, der er søgt til? De midler, der endnu ikke er brugt eller som kan tilbagebetales fra uddannelsessted, returneres til fonden. Midler for kurser der er betalt søges anvendt til anden medarbejder. TR og kompetencefonden orienteres herom Hvis uddannelsen er betalt og kommunen ikke kan/vil omdisponere, så formentlig ja (men spørg A-kassen ved ledighed) Hvis midlerne er betalt, så skal pengene ikke returneres Hvordan sikrer man en ekstra uddannelsesindsats? Fondens midler er et supplement til den indsats, der finder sted i forvejen. Når leder og TR skriver under på ansøgningen, så bekræftes at det er hensigten, at ansøgningen er udtryk for en ekstra indsats. Der er ikke krav om lokale regnskaber o.l. Det bekræftes også, at den ekstra indsats ligger indenfor fondens formål med fortrinsvis kompetencegivende uddannelse. Tilbage til index

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

Trepartsmidlerne til kompetenceudvikling seniortiltag

Trepartsmidlerne til kompetenceudvikling seniortiltag Trepartsmidlerne til kompetenceudvikling og seniortiltag Materialesamling Rammer for kompetenceudvikling i kommuner og regioner OK 08 KTO-aftale om kompetenceudvikling Aftaler om skriftlig udviklingsplan

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter.

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE HVEM KAN FÅ TILSKUD? 5 SÅDAN GØR DU 6 HVIS JEG GERNE VIL

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Særlige ansættelser. Med på vognen

Særlige ansættelser. Med på vognen Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Med på vognen Med på vognen er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte i afdelingerne og til de tillidsvalgte, som arbejder

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere