Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!"

Transkript

1 ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi vil så gerne have svar fra jer alle sammen! Februar årgang nummer 2 Kildeskolen Høffdingsvej Valby Kontor: Lærervær.: Indhold: * Kalender * Tumlerummet * Sproghjørnet * Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling * Tilsynet afsluttet * Spørgeskema I slutningen af april måned er der Ordinær Generalforsamling, hvor resultatet af undersøgelsen fremlægges husk, at I også skal være med til at påvirke vores fremtid. Giv jer tid til at besvare spørgsmålene og send skemaet retur med jeres barn til klasselæreren, som sørger for at Bestyrelsen får det. I januar modtog vi den ventede anerkendelse af vores tosprogsundervisning, specialundervisning og matematik undervisning fra Skolestyrelsen. Det har været inspirerende at have besøg af folkene fra Skolestyrelsen, og selv om det målrettede tilsyn nu er afsluttet, har vi meget mere at byde på! Vi går en særdeles spændende tid i møde. Læs om det her i bladet. Elisabeths Sproghjørne handler denne gang om lyd og bogstaver. Interessant artikel. * 2009 ved Kildeskolen Valby. Alle rettigheder forbeholdt. Kildeskolen Valby har licensrettighed til at bruge Applied Scholastics TM (anvendt læring) undervisningsmetode. Applied Scholastics TM er et indregistreret vare- og servicemærke, ejet af ABLE Int. (Association for Better Living and Education International) og brugt med dets tilladelse.

2 Skolekalender Februar Mandag 2. Tirsdag 3. Onsdag 4. Torsdag 5. Fredag 6. 2 elever fra 9. i Folketinget Forældrekonsultation 0. klasse del 1 Aflyst Forældremøde 3. klasse kl. 19:00 Forældremøde 7. klasse Forældrekonsultation 0. klasse del 2 Aflyst Mandag 9. Forældrekonsultation 3. klasse del 1 Tirsdag 10. Forældrekonsultation 3. klasse del 2 Onsdag 11. Torsdag 12. Forældremøde 4. klasse Fredag 13. Mandag 16. Tirsdag 17. Onsdag 18. Torsdag 19. Fredag 20. Mandag 23. Tirsdag 24. Onsdag 25. Torsdag 26. Fredag 27. Brobygning 8. klasse (gymnasier, tekniske skoler etc.) Mandag 30. Husk kaffen i SFO en den sidst fredag i måneden mellem 14:00 og 16:00! 2

3 Hej alle sammen Velkommen til tumlerummet Vi starter med nogle vitser Et ældre ægtepar sad i kirken. Cirka halvvejs inde i gudstjenesten, læner kvinden sig over til sin mand og siger: - Jeg har lige slået en lydløs prut. Hvad synes du jeg skal gøre? Han svarer: "Put et nyt batteri i dit høreapparat..." Hvorfor hedder vi egentlig kvinder? - Jo, fjern k'et og se hvad det bliver til! Prøv så at fjerne m'et i mand og se hvad du får! Alle børnene overlevede giftangrebet - undtagen Åge han troede det var en tåge! Dette kat, er kat, en kat, god kat, måde kat, at kat, få kat, en kat, idiot kat, beskæftiget kat, i kat, 20 kat, sekunder kat. Fattede du den? Nå ikke, så undlad at læse "kat. I denne måned holdt historien Januarferie fortsætter den næste gang? Forslag til elevsiden skal s lægges i vores kasse på lærerværelset! 3

4 Sproghjørnet fra lyd til bogstav, del 1 Af Elisabeth Højlund Vi skriver bogstaver men, vi siger lyde. Dette er årsagen til alle staveregler i hele verden. Vi er nødt til at vide, hvilke regler der gælder for at bruge bogstaverne på dansk. Hvis vi boede i England, var vi nødt til at kende de engelske staveregler. I vores sprog har vi mange flere lyde, end vi har bogstaver. Det vil jeg fortælle om i næste nummer. Her og nu vil jeg fortælle jer om et bedrag, som vi er udsat for hele tiden. De ensartede bogstaver er et bedrag. Billedet af bogstaverne svarer ikke til lyden. Hvis jeg f.eks. skulle skrive en bil, så billedet passede til lyden, så skulle det se sådan ud: en bil Så meget fylder lydene (vokalerne) i vores sprog, og så lidt fylder vores tegn for støj (konsonanterne) i vores sprog. Men prøv nu lige at forestille jer, at I skal læse bare 5 linjer, hvor tegnene svarer til lyden. Jeg kan godt fortælle jer, hvad der så sker: Vi får aldrig læst noget som helst! Bogstavernes ensartede størrelser hjælper kun synet. Vi bliver nødt til at lave ensartede bogstaver, for at øjet skal kunne sende billedet videre til hjernen. Vi kan altså ikke skrive lydene, som de er. Vi har konstrueret bogstaverne, og det har faktisk taget os mennesker flere hundrede år at nå frem til disse grafiske former, som vi bruger i mange vestlige sprog. Bogstaverne fortæller om lydene, men kun når man kender reglerne for, hvordan vi dækker lydene med vores bogstaver. Mere om forholdet mellem lyd og bogstav i næste nummer. Spørgehjørnet: Denne gang har jeg fået flere spørgsmål, men jeg vil nøjes med at svare på det følgende spørgsmål: Hvornår bruger man " nogen" og hvornår bruger man " nogle"? Svar: De to ord udtales næsten ens ( noen). Derfor er det svært at vide, om man skal skrive det ene eller det andet, men følgende regler gælder: Nogen: betyder overhovedet nogen, nogen som helst. Man kan sige, at nogen er flere end nul. Nogle : betyder et udsnit, en del, et par stykker. Nogle er flere end én. 4

5 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Kildeskolen i Valby Valby, den 2. februar 2009 Hermed indkaldes alle forældre til den årlige ordinære generalforsamling på Kildeskolen i Valby. Dato: Onsdag den 29. april 2009 Tid: Kl. 19:00 Hvor: I kantinen. Dagsordenen er som følger: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent. 3) Bestyrelsen aflægger beretning. 4) Det reviderede regnskab forelægges til orientering. 5) Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 6) Indkomne forslag. 7) Eventuelt gennemgang af undersøgelsens resultater. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 14. april. Forslag skal sendes, afleveres eller mailes til Karna, skolens sekretær, på 2. sal. Glæder mig til godt fremmøde!! Med venlig hilsen Maria Wojtaszewski Bestyrelsesforkvinde 5

6 Det målrettede tilsyn er afsluttet! Af Niels Bergstedt, Onsdag den 19. november 2008 fik vi besøg af Skolestyrelsen, som fører tilsyn med alle privatskoler for Undervisningsministeriet for at sikre, at undervisningen lever op til lovens krav. Det var fjerde gang, at Skolestyrelsen besøger skolen, og de har nu afsluttet tilsynet. Skolestyrelsen overværede specialundervisningen og holdt efterfølgende møde med Anna Lawaetz og mig. Den 20. januar 2009 modtog vi så et brev fra Skolestyrelsen, hvori man vurderer: I tilrettelæggelsen af specialundervisningen tages udgangspunkt i den enkelte elevs faglige behov og forudsætninger. I den observerede undervisning blev således konstateret sammenhæng mellem elevernes vanskeligheder og de iværksatte faglige aktiviteter. Specialundervisningen indeholdt generelt varierede aktiviteter og faglige delelementer. Generelt er skolen opmærksom på, at en stor del af eleverne har brug for støtte i dansk som andetsprog. En stor del af de tospogede elever modtager således støtte i dansk som andetsprog. Herudover er skolen opmærksom på at inddrage/tilgodese dimensionen i fagene generelt. Generelt har skolen øget sin fokus på problemløsning og kommunikation i matematikundervisningen. Endvidere lægger skolen vægt på elevernes mulighed for at anvende de matematiske færdigheder i praktiske sammenhænge. Den efterfølgende konklusion er: Det er Skolestyrelsens vurdering, at Kildeskolens undervisning i dansk som andetsprog, matematik samt skolens specialundervisning ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. Styrelsen afslutter herved det målrettede tilsyn med Kildeskolen i Valby. (Underskrevet Skolestyrelsens Chefkonsulent, Anders Andersen) Hermed er 3-4 års faglig udvikling nået en milepæl! Brevet er den største anerkendelse, vi kan modtage fra Skolestyrelsen for de faglige tiltag, som lærere, bestyrelse og ledelse har deltaget i og gennemført. Skolens faglige udvikling er på ingen måde afsluttet. Vi fortsætter uden ophør og ser brevet som et startskud til at gøre undervisningen endnu bedre på alle faglige områder. Jo vi går en meget spændende tid i møde! 6

7 Spørgeskema til jer der ikke fik svaret sidst! Besvar venligst alle 7 spørgsmål og returnér til skolen. Navn: Jeg er forælder til, som går i klasse. Mit telefonnummer er: Min mailadresse er (blokbogstaver): 1. Vi vil gerne vide, hvilken frokostordning du foretrækker. Vil du helst have, at I selv sørger for frokost? Ja: Nej: Vil du hellere have en frokostordning, hvor I bestiller mad på nettet, som så leveres til skolen? (Koster ca. 30 kr. om dagen) Ja: Nej: 2. Vi vil gerne vide, hvornår du synes, at undervisningen skal starte om morgenen. Skal den fortsætte med at starte kl. 9:00 om morgenen som hidtil? Ja: Nej: Hvis Nej: Vil du hellere have, at skolen starter kl. 8:30 Ja: kl. 8:00 Ja: Vil et ændret tidspunkt være et større problem for jeres familie? Ja Nej 3. Vi vil gerne vide, hvilken udgift du synes er passende, når eleverne skal på den årlige lejrskole. Mellem 500 kr. og 1000 kr.? Mellem 1000 kr. og 1500 kr.? Mellem 1500 kr. og 2000 kr.? 4. Hvis skolen havde en ordning med morgenmad ½ time før skoletid, ville I så bruge den? (Koster ca. 15 kr. om dagen) Ja, hver dag Ja, nogle gange Nej, aldrig 5. Det sker, at elever forlader skolen for at købe mad. Desværre er der også elever, som har udnyttet denne mulighed til at ryge eller spise slik. Begge dele er mod skolens ordensregler. Sæt x ved den løsning du foretrækker: Mit barn må gerne forlade skolen alene i løbet af skoledagen. Mit barn må kun forlade skolen i løbet af skoledagen sammen med en lærer. Mit barn må ikke forlade skolen i løbet af skoledagen, med mindre jeg giver skriftlig besked. 7

8 6. Vi har den tradition, at lærere og forældre mødes to gange om året for at renovere skolen i de såkaldte reno-weekender. Mange melder sig til ½ eller 1 dags arbejde i disse weekender. Nogle forældre har udtrykt, at de hellere vil betale til materialer end at deltage i arbejdet. Vi vil gerne høre, hvad du synes om den ordning. Forældre som ikke deltager skal ikke betale noget. Det skal være frivilligt om de forældre, der ikke deltager, betaler til materialer. De skal betale 100 kr. hvis de ikke deltager. De skal betale 200 kr. hvis de ikke deltager. Har du et forslag til en anden løsning? Beskriv den her: 7. Er der er noget bestemt, som du synes bestyrelsen skal arbejde videre med i 2009? Nej: Hvis Ja beskriv hvad: Tak for hjælpen! Returner svarene hurtigst muligt senest 15/2 8

Velkommen til et nyt skoleår!

Velkommen til et nyt skoleår! ildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: September 2007 7. årgang nummer 7 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38 79 01 40 Lærervær.:38 79 71 40 Indhold: * Kalenderen * Tumlerummet * Kolonien * Nye

Læs mere

Vi sender 20 elever ud af skolen til deres videre uddannelser. 15 elever fortsætter i næste års 10. klasse. Maj 2009 9.

Vi sender 20 elever ud af skolen til deres videre uddannelser. 15 elever fortsætter i næste års 10. klasse. Maj 2009 9. ildeskolenyt! Sikke et forår! Der var varme- og solskinsrekord og Påskeferie. Og da eleverne vendte tilbage, havde vi forrygende travlt! Det skal du læse om i det nye nummer af Kildeskolenyt! I maj måned

Læs mere

Det var en kold måned og dog!

Det var en kold måned og dog! Kildeskolenyt! Det var en kold måned og dog! Januar måned er gået og vi kom i gang med en kanon-start efter juleferien. Sne og kulde blev udnyttet af eleverne, der i frikvartererne både spillede is-fodbold,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet..

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. 1 2 Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. SIDE 3 MARTS SIDE 4 BYGGERLIV SIDE 5 BYGGERLIV SIDE 6 OPGAVEN SIDE 7 GRU-FEST SIDE 8 VÆRKSTED SIDE 9 KALENDER SIDE 10 livet på dis.

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget.

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:56 Vejleder : Alle vejledere er fortsat optaget. Du

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Pkt. Emne Referat 1. Valg af dirigent Henrik Jensen valgt. Konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013 1 Lock-out set fra en kontorstol Det er en meget stille skole, jeg møder ind til hver dag i denne tid. Men lidt sker der dog. Her er en lille update fra i tirsdags: - 7:45 står der en flok lærere ude ved

Læs mere

UGEBREV nr. 46 uge 39

UGEBREV nr. 46 uge 39 UGEBREV nr. 46 uge 39 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Vi havde en rigtig god arbejdslørdag, tusinde tak til alle fremmødte. Man kan virkelig se, at der blev lavet en masse. Vi er ved at have så meget

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere