Bylag: Gladsaxe. ABELSVEJ. Navnet godkendt april 1948 (se vejviser 1949) 1½ år fik Abel den korteste regeringstid af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bylag: Gladsaxe. ABELSVEJ. Navnet godkendt april 1948 (se vejviser 1949) 1½ år fik Abel den korteste regeringstid af"

Transkript

1 Vejnavn ABELSVEJ Beskrivelse. Navnet godkendt april 1948 (se vejviser 1949) ABELS ALLE (ophørt) Abel var hertug af Slesvig fra 1232 til 1252 og konge af Danmark fra 1250 til Han var søn af Valdemar Sejr og hans anden hustru Berengária af Portugal og bror til Erik Plovpenning og Christoffer 1. Med kun godt 1½ år fik Abel den korteste regeringstid af alle danske konger blev hans broder, Erik Plovpenning, valgt til konge efter deres fader, hvilket var anledningen til en mangeårig borgerkrig hvorunder bl.a. Randers blev afbrændt af Abels tropper. Striden endte med, at kong Erik under et besøg hos Abel blev dræbt og hans lig smidt i Slien. Abel blev af de fleste betragtet som ansvarlig for mordet, men det lykkedes ham at få 24 riddere til at sværge på hans uskyld ved Landstinget i Viborg, den såkaldte "dobbelte tylvter-ed", hvorefter han blev kåret til konge den 1. november Abels Alle var sidevej til Svends Alle, der sidenhen blev nedlagt pga. bygningen af motorringvejen. Nedlægningen af vejen blev vedtaget på sognerådsmøde (se vejviser 1935). ABSALONS ALLE (ophørt) Abel var hertug af Slesvig fra 1232 til 1252 og konge af Danmark fra 1250 til Han var søn af Valdemar Sejr og hans anden hustru Berengária af Portugal og bror til Erik Plovpenning og Christoffer 1. Med kun godt 1½ år har Abel den korteste regeringstid af alle danske konger blev hans broder, Erik Plovpenning, valgt til konge efter deres fader, hvilket var anledningen til en mangeårig borgerkrig hvorunder bl.a. Randers blev afbrændt af Abels tropper. Striden endte med, at kong Erik under et besøg hos Abel blev dræbt og hans lig smidt i Slien. Abel blev af de fleste betragtet som ansvarlig for mordet, men det lykkedes ham at få 24 riddere til at sværge på hans uskyld ved Landstinget i Viborg, den såkaldte "dobbelte tylvter-ed", hvorefter han blev kåret til konge den 1. november Bylag: Buddinge. 1

2 Absalons Alle fik ændret navn til Kong Hans Alle den 8 december 1925 (se skrivelse fra sognerådet og vejviser ). AHORNKROGEN Absalons Alle var opkaldt efter Absalon Assersen (ca ), der er kendt som grundlægger af København, samt som ærkebiskop, statsmand og hærfører.. Navnet godkendt maj 1943 (se vejviser 1943). Først blev vejnavnet Ahornhavegod foreslået, men dette navn kunne ikke godkendes. ALDERSHVILE TVÆRVEJ (ophørt) Ahornkrogen fik sit navn efter Ahorngården, der kaldtes således, fordi der fandtes et stort ahorntræ i gårdens have. Ahorngården lå et kort stykke vest for vejen. I 1911 blev landbruget nedlagt og udstykning fandt sted.. Vejviser ALDERSHVILEVEJ Aldershvile Tværvej blev siden en forlængelse af Aldershvilevej. Vejviser Aldershvilevej kaldtes indtil 1943 Bagsværdvej. I forbindelse med anlæggelsen af den nuværende Bagsværdvej ændres vejnavnet til Aldershvilevej(se skrivelse fra sognerådet ). Dog overvejede man først Torvebuen. Yderligere navneændringer blev gennemført Her lukkedes Aldershvilevej ved Bagsværdvej. Den del af Aldershvilevej, der lå nord for Bagsværdvej fik ændret navn til Slotsparken. Ligeledes blev den sydligste del af Søvej med udmunding i Bagsværdvej nu en del af Slotsparken. Slottet beliggende i Slotsparken blev opført omkring 1784 af Johan Theodor Holm(1731-2

3 ALSIKEMARKEN 1793). J.T. Holm var generalpostamt direktør, læge, botaniker, direktør for Den kongelige Porcelænsfabrik, samt hofchef ved enkedronning Juliane Maries hof. I forbindelse med sit arbejde blev han adlet og fik navnet Holmskiold. Fra 1900 til 1909 ejede Angelica Sponneck, født Pierri( ), slottet. Hun var bedre kendt som Grevinden af Bagsværd. Grevindetitlen fikangelica havde sin formue fra sin anden ægtemand, guldmineejeren A. Goertz, som havde efterladt hende en formue. Læs mere om grevinden på Gladsaxe Byarkivs hjemmeside. I 1909 brændte slottet ned og Slotsparken blev overtaget af kommunen i 1927 for siden at blive gjort til offentligt anlæg. Navnet godkendt (se vejviser 1927 og skrivelse fra Sognerådet den ) AMUNDSENSVEJ Alsikemarken har fået sit navn fra den almindeligt dyrkede og vildtvoksende Alsikekløver. Planten kan kendes på dens oprette stængler og dens blomster, der tidligt på sommeren er hvide, men ud på sensommeren skifter kulør til rød.. Navnet godkendt (se vejviser 1930) ANDERSEN NEXØ VEJ Amundsensvej er opkaldt efter den norske polarforsker Roald Amundsen( ). Som den første gennemsejlede Amundsen Nordvestpassagen mellem Canada og Nordpolen I 1911 nåede Amundsen, ligeledes som den første, den magnetiske sydpol. Vejviser 1927 Tidligere kaldt Andersen-Nexøvej og projekteret som Nexøesvej. Vejen har navn efter forfatteren Martin Andersen Nexø ( ) og den kom til at bære M.A. Nexøs navn mens han endnu levede. 3

4 ANLÆGSVEJ Nexø er især berømt for sine socialrealistiske og politiske værker. Blandt de mest kendte er den delvist selvbiografiske Pelle Erobreren, der omhandler industrialiseringen og den lille dreng Pelles opvækst og senere virke som socialistisk politiker. Videre skrev Nexø bl.a. Ditte menneskebarn der skildrer en fattig piges hårde og korte liv, samt sine egne erindringer om en barndom i et fattigt arbejderhjem. Bylag: Buddinge Navnet godkendt Indtil denne dato bar vejen navnet Buddinge Skolevej (se vejviser 1926) APRILVEJ Vejen bærer navn efter et parkanlæg beliggende på hjørnet af den nuværende Søborg Hovedgade og Anlægsvej. I dag begynder husnumrene ved nr. 22, da strækningen mellem Tinghøjvej og Søborg Hovedgade blev nedlagt i forbindelse med opførelsen af Buddinge Centret i Bylag: Mørkhøj Navnet godkendt (se vejviser 1929). Det latinske Aprilis kommer af Aperire, som betyder at åbne sig. April måned bærer formentligt dette navn, fordi det ofte var her foråret for alvor begyndte at åbne sig. Aprilvej er opkaldt efter denne forårsmåned. ARVEPRINS KNUDS VEJ Navnet godkendt juli 1958 (Se vejviser 1961) ASLAKSVEJ Vejen beliggende ved Regattapavillionen var opkaldt efter arveprins Knud, fordi han var levende interesseret i rosporten. Indtil 1953 var arveprinsen kronprins, men dette år blev en grundlovsrevision vedtaget. Hermed indførtes kvindelig arvefølge og hendes majestæt dronning Margrete II blev førstearving til kronen. Titlen som arveprins blev således givet Knud, som en erstatning for hans tidligere som kronprins. 4

5 Navnet godkendt for en aldrig anlagt sidevej til Bagsværd Hovedgade. I 1930 blev en Aslaksvej anlagt, der hvor den nuværende Bagsværd Skole (tidligere Søndergård skole) er placeret (se vejviser 1930). Aslak er et gammelt nordisk mandsnavn, der kommer af Asleik, hvilket muligvis har betydet: En til aserne (guderne) viet mand, der leger kampens leg. ASYLVEJ Vejviser Vejen skifter navn til Pinievej AUGUSTVEJ Asylvej var opkaldt efter Bagsværd Asyl, der stod klart til brug 10. november På asyler som dette modtog småbørn opsyn og pleje, mens deres forældre arbejdede. Begrebet asyl refererede på denne tid således til det vi i dag ville kalde en børnehave. Bylag: Mørkhøj Navnet godkendt 1931 (se vejviser 1932). BAG FORTET Vejen bærer navn efter august måned. Denne måned er opkaldt efter og til ære for den første romerske imperator (kejser) Gaius Octavius Augustus (63. f.kr-14. e.kr). Augustus betyder: Den ophøjede, den ærefrygtindgydende eller den ærværdige. Navnet godkendt i oktober 1929 (se vejviser 1931). BAG TORVET (ophørt) Vejen ligger bag ved - dvs. lidt nordvest for Gladsaxe Fort. Bylag: Buddinge Bag Torvet hed indtil december 1925 Enghavevej (se vejviser 1926) Vejen, der lå bag ved Rådhustorvet, blev nedlagt mellem Navet Bag 5

6 Torvet udgik pr BAGSVÆRD HOVEDGADE Hovedgade Vejviser 1927 Fra februar 1971 sluttede Bagsværd Hovedgade ved underføringen under Hareskovvej. Herfra begynder Skovdiget. Frem til 1926 hed Bagsværd Hovedgade Frederiksborgvej. Sidstnævnte blev anlagt af kong Christian IV tidligt i det 17. århundrede. Da var vejen en del af den gamle Frederiksborg Landevej, der gik fra København(Nørreport) til Frederiksborg Slot. BAGSVÆRD MØLLEVEJ Selve ordet Bagsværd kommer af en sammensætning af Bar, som på middelalderdansk kunne betyde såvel byg som nåletræ og Wærd, der betød areal egnet til bebyggelse. Vejviser 1923 BAGSVÆRD OVERDREV (ophørt) Bagsværd Møllevej kaldtes således fordi den ledte til Frederiksdal mølle. Vejviser Vejen skifter siden navn til Hareskovvej BAGSVÆRD STATIONSVEJ (ophørt) Med overdrev eller overdrevet mentes det uopdyrkede område omkring landsbyen, hvor kvæget græssede. Vejviser Vejen skifter siden navn til Jernbanevej. Oprindeligt førte Bagsværd Stationsvej fra Bagsværd Hovedgade til den første Bagsværd Station, opført i 1906, da Slangerupbanen åbnende. BAGSVÆRD TORV 6

7 Navnet godkendt i maj 1958 (se vejviser 1961). BAGSVÆRDDAL Vejviser 1971 BAGSVÆRDVEJ Tidligere var vejen Krogshøjvejs nordende. Den skiftede denne del af Krogshøjvej navn til Bagsværddal, opkaldt efter en nedrevet villa der lå ved denne del af vejen. Vejviser 1912 til 1915, samt 1917 til 1942, Skrivelse fra sognerådet : Den nye Ringvej 4 får navnet Bagsværdvej. Vejen hed Bagsværdvej fra 1917, men dele af den blev omdøbt med tiden. Den nuværende Lyngbyvej var således tidligere en del af Bagsværdvej. Mens en anden del af vejen skiftede navn til Aldershvilevej. Vejforløbet, der lå tæt ved Bagsværd Sø kom fra 1943 til at hedde Ny Bagsværdvej. BAKKEDRAGET Navnet godkendt (se vejviser 1926) Tidligere kaldtes vejen Bakkevej. Navnet kommer af at vejforløbet går gennem et bakkedrag, der er en sammenhængende række af bakker. BAKKEGÅRDS ALLE (ophørt) Vejviser BAKKESVINGET Vejen var opkaldt efter Bakkegården, som lå lidt nordvest for vejen. Navnet blev ændret til Taxvej iflg. skrivelse af

8 Navnet godkendt april 1945 (se vejviser 1949) BAKKEVEJ (ophørt) Navnet givet som følge af vejens buede forløb og terrænforholdende. Vejviser BATTERIVEJ Navnet godkendt (se vejviser 1933) BINDELEDET Ordet batteri hentyder i denne sammenhæng til Gladsaxe Fort, som ligger kort nordvest for vejen. I militær terminologi er et batteri den mindste taktiske enhed ved artilleriet. Ordet stammer fra det franske udsagnsord Battre, som betyder: at slå. Vejviser 1943 BIRGITSVEJ Bindeledet var først en del af den oprindelige Bagsværdvej, der i dag kaldes Aldershvilevej. I forbindelse med anlæggelsen af Ring 4 blev det besluttet, at strækningen fra Bagsværd Hovedgade til Aldershvilevej, samt en nyanlagt vej fra Aldershvilevej til Ring 4 skulle hedde Bindeledet (se skrivelse fra sognerådet ) Navnet godkendt oktober 1931 (se vejviser 1932). BIRKEVÆNGET Pigenavnene Birgit og Birgitte har keltiske rødder, idet de er afledninger af det keltiske gudinde og helgeninde navn Brigantia. Begge navne kom til Danmark via Sverige, hvor man først anvendte navnene Birgit og Birgitta (dansk: Birgitte). Vejviser 1924 Vejen er opkaldt efter birketræsorten, som 8

9 BJØRNSONS ALLE (ophørt) tidligere var udbredt langs vejens strækning. Vejviser Bjørnsons Alle skiftede i henhold til sognerådets beslutning den navn til Frødings Alle. Navneændringen gjaldt fra Indtil navneændringen i 1936 var vejen opkaldt efter den norske forfatter Bjørnstjerne Bjørnson ( ). Han er især kendt for værkerne: Bondefortællinger, Synnøve Solbakken og Arne. Herudover skrev han den norske national sang: Ja vi elsker dette landet, samt flere skuespil. I 1903 modtog han Nobelprisen for sit virke. BLICHENSVEJ Vejviser ikke angivet BLOMSTERMARKEN Omkring år 1922 blev navnet ændret til Skolevej. Navnet godkendt (se vejviser 1927 og skrivelse fra Gladsaxe Sogneråd ). BONDEHAVEVEJ Vejnavnet er formentligt konstrueret. Det vil sige, at det er valgt på grund af dets æstetiske kvaliteter og ikke afledt af nogen konkrete historiske eller terrænmæssige forhold. Navnet godkendt (se vejviser 1931) forlænges vejen med Gribsvej. Gribsvej blev dermed nedlagt som vejnavn i Gladsaxe Kommune. Bondehavevej har navn efter gården Bondehave (tidligere kaldt Svejgård). Gården var beliggende på Aldershvilevej

10 BONDEMARKEN Navnet godkendt oktober 1940 (se vejviser 1941) BORREMOSEN Navnet Bondemarken kommer af vejens oprindelige forløb gennem opdyrket land. Vejviser 1936 Godkendt 1935 ved skrivelse fra Ingeniørkontoret BORREPARKEN Vejen er opkaldt efter burreplanten (latin Actium), der var almindeligt forekommende i mosen beliggende nær vejen. Planten er en tidselart, der spreder sine frø ved at udvikle burrer, som sætter sig fast i dyrs pels eller menneskers tøj. Hermed bringes plantens frø vidt omkring. Navnet godkendt december 1949 (se vejviser 1950) BRANDDAMSVEJ Burreplanten, en tidselart der spreder sine frø via burrer, har givet navn til Borreparken. Vejviser 1927 BREUMVEJ Stik nord for vejen lå en branddam, der har givet navn til vejen. Bylag: Mørkhøj Navnet godkendt oktober 1954 (se vejviser 1957) BRUDELYSVEJ Vejen er opkaldt efter en jysk landsby, som ligger nord for Skive på Sallingegnen. Navnet godkendt den (se vejviser 1930) Brudelys er en sumpplante af skebladfamilien, som kan blive omkring 1 m. høj. Den har rosenrøde blomster i en skærm 10

11 BRØNDKARSEVEJ og linjeformede blade. Vejen er navngivet efter denne plante. Vejviser 1967 Den ændres vejnavnet Ved Fedtmosen, til det nuværende Brøndkarsevej. BUDDINGE ALLE (ophørt) Planten brøndkarse, der har givet navn til vejen, er en korsblomst som lever i kalkrige vandløb. Blomsterne er hvide med gule støvknapper og en krybende stængel. Brøndkarse kan bruges både som suppeurt og i salater. Vejviser BUDDINGE HOVEDGADE Ifølge skrivelse af den ændres vejnavnet til Selma Lagerløfs Alle. Navneændringen godkendt den Bylag: Buddinge Vejviser 1926 Vejen hed indtil 1926 Frederiksborgvej. Ordet Buddinge er tidligst brugt i 1335, i form af Buthingæ. Betydningen af ordet er ukendt. BUDDINGE MØLLEVEJ (ophørt) Årsagen til at vejen indtil 1926 hed Frederiksborgvej var, at vejstrækningen oprindeligt var en del af landevejen mellem København og Frederiksborg. Bylag: Buddinge Vejviser BUDDINGE SKOLEVEJ (ophørt) Som Buddinge Hovedgade var Buddinge Møllevej tidligere en del af Frederiksborgvej. Bylag: Buddinge Vejviser BUDDINGE STATIONSVEJ(ophørt) Senere skifter vejen navn til Anlægsvej. Bylag: Buddinge Vejviser ,

12 Stationsvejen var en forlængelse af Klausdalsbrovej langs Buddinge Station. Vejen bliver senere en del af Klausdalsbrovej og skifter således navn hertil. BUDDINGEGADE (ophørt) Bylag: Buddinge Vejviser 1924 BUDDINGEVEJ Ordet Buddinge er først brugt i 1335 i formen Buthingæ, hvis betydning er ukendt. Bylag: Buddinge, Gladsaxe Vejviser 1912 BUEGÅRDEN Buddingevej anlægges som en erstatning for Buddinge Møllevej. Navnet godkendt marts 1953 (se vejviser 1957). BYGADEN Vejen er formegentligt opkaldt efter en landbrugsejendom beliggende nær vejens forløb. Navnet godkendt juni 1930 (se vejviser ) BYGMARKEN Vejen lå oprindeligt mellem Gladsaxe Møllevej og Mørkhøjvej. Den del af vejen der var beliggende i Gladsaxe blev senere en del af Gladsaxe Møllevej, mens den i Mørkhøj førende strækning i juli 1951fik navneændring til Mørkhøj Bygade. Bygaden havde sit navn fordi vejen oprindeligt var landsbyen Gladsaxes hovedgade. Med by menes i denne sammenhæng formentligt landsby. Navnet godkendt d (se vejviser 1927). Vejen er opkaldt efter kornsorten byg, der 12

13 BYKROGEN efter hvede er den mest udbredte kornsort i Danmark. Ligesom med hveden skelner man mellem vårbyg og vinterbyg, hvor vårbyggen er den mest udbredte med 22% af det samlede areal mod vinterbyggens 5%. Årsagen til denne store forskel er, at vinterbyg ikke anvendes til produktion af malt, som anvendes ved øl brygning. Bylag: Mørkhøj Navnet godkendt juli 1947 (se vejviser 1949). Forleddet by i vejnavnet antyder, at der er tale om en sidevej til Mørkhøj Bygade, idet efterleddet -krog betyder netop sidevej. BYRDS VEJ (ophørt) Navnet godkendt (se vejviser ). I marts 1951 blev der foretaget nævneændring til Hegnskrogen. BYVANGEN (ophørt) Vejen var opkaldt efter den amerikanske polarforsker Richard Byrd ( ). Som den første nogensinde overfløj Byrd i 1926 nordpolen. Efterfølgende overfløj han i henholdsvis 1927 og 1929 Atlanterhavet og sydpolen. Herudover ledede han flere ekspeditioner til Antarktis (Sydpolen). Bylag: Buddinge Vejviser Ifølge skrivelse af ændres vejnavnet til Fremtidsvej. Navneændringen blev godkendt BYVÆRNSVEJ Forleddet By- optræder her formegentligt i betydningen landsby. Mens efterleddet -vang er en mark eller en eng. Navnet godkendt (se vejviser 1927) Navnet Byværnsvej betyder: En vej der værner, det vil sige beskytter, byen. Grunden til dette navnevalg er, at Gladsaxe 13

14 BÆVERSTIEN Fort ligger nord for vejen, og at dette netop havde som funktion at beskytte og forsvare byen. Navnet godkendt oktober 1931 (se vejviser 1932) CARL BLOCHS ALLE Vejen er opkaldt efter dyret bæveren(europæisk bæver, Castor Fiber). Bæveren er en gnaver, der især er kendt for at bygge store dæmninger af grene og vandplanter. Den lever af bark og vandplanter og kan komme opnå en legemsvægt på omkring 40 kg. I naturen bliver bæveren ca. 15 år. I oktober 1999 udsattes der 18 bævere i Flynder Å og Klosterheden, i et forsøg på at bringe bæveren tilbage som en del af den danske fauna. Ved den seneste bævertælling, afholdt af Naturstyrelsen i 2007, nåede man frem til at ca. 100 bævere nu levede i den danske natur. Vejviser 1912 Carl Bloch ( ) som har lagt navn til vejen, er kendt som en af det historiske maleris store mestre. For eksempel har han malet: Christian II som fange på Sønderborg Slot, der kan ses på Statens Museum for Kunst. Andre af hans værker kan i dag ses i Københavns Universitets festsal, samt i forskellige danske landsbykirker. CARL MØLLERS ALLE Bylag: Buddinge Navnet godkendt (se vejviser 1926). Oprindeligt hed Carl Møllers Alle Carlsborgvej. Navneændringen gennemføres ved skrivelse fra sognerådet den Carl Møller( ), som vejen er opkaldt efter, var forfatter og er især kendt for sine lystspil, studenterfarcer, humoristiske romaner og fortællinger om samtidens københavnske borgerskab. 14

15 CARLSBORGVEJ (ophørt) Bylag: Buddinge Vejviser Ved skrivelse fra sognerådet den ændres vejens navn til Carl Møllers Alle. Vejens oprindelige navn var givet efter et hus, Carlsborg, der lå nær vejforløbet. CHRISTANEHØJ Vejviser 1924 CHRISTOFFERS ALLE Christianehøj var en gård beliggende i Buddinge. Vejen er udstykket fra denne gård og overtog derfor dens navn. Gården er for længst nedrevet. Navngivet på sognerådsmøde (se vejviser 1923 og sognerådsskrivelse d ) Oprindeligt strakte Christoffers Alle sig helt til Gladsaxe Møllevej (det nuværende Møllemarken). Men ved motorvejens anlæggelse blev den østlige del af vejen, fra Buddingevej til Valdemars Alle, helt afskåret fra resten af Christoffers Alle. Det blev på dette grundlag besluttet, at gøre den østlige del af vejen til en del af Valdemars Alle. Tre danske konger har båret navnet Christoffer: Christoffer I ( ), regent( ), Christoffer II ( ), regent ( ), Christoffer III ( ), regent ( ). Hvilken af disse vejnavnet henfører til vides ikke, men mest sandsynligt er det Christoffer I. CHRISTOPHER BOECKS ALLE Bylag: Buddinge Navnet godkendt (se vejviser 1926). Tidligere kaldtes vejen for Solbakken. Navneændringen sker ved skrivelse fra sognerådet af

16 Christopher Nyholm Boeck ( ) var teolog og forfatter. Især er han kendt for sine digte, underholdningsromaner og skuespil, som for eksempel: Et middagsselskab. COLUMBUSVEJ Navnet godkendt marts 1955 (se vejviser 1957). Vejen er opkaldt efter den italienskfødte søfarer Christoffer Columbus ( ), der i 1492 opdagede Amerika. DALEN Vejviser 1924 DALTOFTEVEJ Vejnavnet er givet efter terrænforholdene. Navnet godkendt (se vejviser 1926) Oprindeligt hed vejen Engtoftevej. Navneændringen skete ifølge skrivelse fra sognerådet. En eng er en naturtype eller biotop, der er kendetegnet ved at være relativt fugtig og som anvendes til årlig slåning af hø og efterfølgende græsning af kvæg. Tilsvarende begreber er kær og høslæteng. Mens begrebet toft henviser til det uopdyrkede areal ved en gård, som for eksempel anvendtes til at sætte stakke på. DEBELVEJ Bylag: Mørkhøj Navnet godkendt marts 1955 (se vejviser 1957). Debel er en landsby på øen Fur i Limfjorden og denne har lagt navn til vejen. DECEMBER ALLE Bylag: Mørkhøj Navnet godkendt februar

17 DICKENS ALLE Decembervej var planlagt til at skulle ligge nord for og forløbe parallelt med Augustvej. Men ved anlæggelsen blev vejen direkte forbundet med Oktobervej. Dette ledte til at man i juni 1965 besluttede, at kalde hele vejstrækningen Oktobervej. Navnet godkendt (se vejviser 1926) Indtil denne dato hed vejen Jyllands Alle. Navneforandringen gennemførtes ved skrivelse af DIGTERGANGEN Vejens navn er givet efter den victorianske og engelske forfatter Charles John Huffam Dicken ( ). Dickens opvækst var ikke præget af megen skolegang eller formel undervisning af nogen art. I stedet gjorde han sig sine egne erfaringer i Londons gader, hvilket tydeligt prægede hans litterære virke. På trods af Dickens manglende uddannelse, blev han som 22- årig ansat som journalist på en avis i London. Hans gennembrud som forfatter skete i 1836 med romanen: Pickwick klubben. Denne appellerede meget bredt til en stor læserskare og blev en kæmpe succes. Dickens fortsatte i dette spor og skrev efterfølgende de kendte og elskede værker: Oliver Twist, Nicolas Nicleby, Den Gamle Raritetsbutik, David Copperfield og Et Juleeventyr. Den berømmelse og popularitet Dickens oplevede som følge af sin forfattergerning, anvendte han især til at angribe institutioner som kostskoler og domstole der udnyttede de fattige. Navnet godkendt oktober 1931 (se vejviser 1932). Dickens Alle og Tolstojs Alle, der begge er opkaldt efter store forfattere og digtere, forløber parallelt med hinanden lige nord for Søborg Hovedgade. Den lille gennemgangsvej, der forbinder de to alleer fik navnet Digtergangen fordi den gjorde det muligt, at gå fra den ene digters alle til den andens. 17

18 DRACHMANNS ALLE (ophørt) Vejviser Vejnavnet ændres til Karl Gjellerups Alle ved skrivelse fra sognerådet den Navneændringen godkendt DURUP ALLE Vejen var opkaldt efter forfatteren Holger Drachmann( ). Han er især kendt for midsommervisen: Vi elsker vort land. Men også for sine digte, Romaner og eventyrspillet: Der var engang. Bylag: Mørkhøj Navnet godkendt marts 1930 (se vejviser 1931). DYNAMOVEJ Durup henviser sandsynligvis til en af to landsbyer kaldet Durup. Den ene ligger på Salling, lidt øst for Glyngøre. Mens den anden ligger i Himmerland. Hvilken af dem vejen er opkaldt efter er uklart. Selve betydningen af navnet er ligeledes uafklaret. Antageligt kommer Durup af Due- Torp. Hvor due henviser til fuglen og torp betyder landsby. Bylag: Mørkhøj Navnet godkendt februar 1964 (se vejviser 1964). DÅDYRVEJ En dynamo er en maskine hvori mekanisk energi transformeres til elektrisk energi. Selve ordet er en forkortelse af: Dynamo elektrisk maskine. Hvilket betyder en maskine drevet ved dynamisk(virksom ved egen kraft) elektricitet. Navnet godkendt oktober 1940 (se vejviser 1941) Dådyret(Dama Dama) er ikke naturligt hjemhørende i Danmark. Ifølge kildematerialet indføres det år Dådyret er et klovdyr og en drøvtygger, med rødbrun pels, lys bug og lyse ben, samt en mørk stribe ned ad ryggen. De bliver omkring 1 meter over ryggen. Hannerne 18

19 kaldes dåhjortene, mens hunnerne kaldes dåerne. De vejer henholdsvis omkring kg og 60-80kg. Dådyrene var almindeligt forekommende i det meste af Europa, indtil sidste istid trængte dem tilbage til Tyrkiet. Siden bragte forskellige civilisationer som bl.a. fønikerne, grækerne og romerne dem tilbage til Europa. I dag lever der endvidere dådyr så forskellige steder som: Japan, Madagaskar, Nordamerika, New Zealand og Australien. EINARSVEJ Navnet godkendt (se vejviser 1926). Indtil denne dato hed vejen Vestervang. EJSINGVEJ Einar (eller Ejnar, Ejner) er et oldnordisk mandsnavn. Det betyder ene-kriger og kommer af ordet Einherjar. Der betød De som hører til samme hær. Bylag: Mørkhøj Navnet godkendt juli 1954 (se vejviser 1957) ELLEDALEN Vejen er opkaldt efter en landsby beliggende ved Venø bugt, mellem Struer og Skive i Jylland. Navnet godkendt april 1957 (se vejviser 1961). ELLEHJØRNET Vejens navn er givet efter elletræet, der var almindeligt forekommende ved vejens forløb. Navnet godkendt februar 1955 (se vejviser 1957). ELLESTIEN Den lille vej fik muligvis dette navn på grund af dens krogede forløb, der kunne minde om et træ når vejen ses på et kort eller fra oven. Navnet godkendt oktober 1931(se vejviser 1932) Vejnavnet skyldes bevoksningen omkring 19

20 ELLETOFTEN vejen, hvor der var mange elletræer. Bylag: Buddinge Navnet godkendt april 1957 (se vejviser 1961). ELME ALLE (ophørt) Forleddet elle- henviser til elletræet, mens slutleddet -toft er et gammelt ord for gårdsplads eller en privatejet og indhegnet mark i gårdens nærhed. Vejviser 1923 Den blev der foretaget navneændring til Eriksvej. Elmetræet, der sammen med linden blev udbredt i Danmark omkring 7500 f.kr har givet navn til vejen. I dag er træet næsten udryddet på grund af elmesygen. Et elmetræ kan blive omkring 35 meter højt og formerer sig via frugter der kaldes manna. Disse har form som vingede nødder. Elmetræ er noget af det bedste til at lave buer af og videre kan træets bast bruges til at lave smukke armbånd. Elmevænget Vejviser 1926 Tidligere hed vejen Juliane Marievej. Navneændringen sker ifølge skrivelse fra sognerådet Navnet godkendt I forbindelse med anlæggelsen af Ring 4 i 1942 nedlægges en del af Elmevænget. Kun den del af vejen der ligger øst for Slotsparken bevares. Dette sker ifølge skrivelse fra sognerådet den Vejen er opkaldt efter elmetræet, der sammen med linden blev udbredt i Danmark omkring 7500 f.kr. I dag er træet næsten udryddet på grund af elmesygen. Et elmetræ kan blive omkring 35 meter højt og formerer sig via frugter der kaldes manna. Disse har form som vingede nødder. Elmetræ er noget af det bedste til at lave buer af og videre kan træets bast bruges til at lave smukke armbånd. 20

21 ENGHAVEVEJ (ophørt) Bylag: Buddinge Vejviser ENGKARSEVEJ(ophørt) ENGKROGEN Tidligere var vejen en del af den tidligere Frederiksborgvej. Ved skrivelse fra Sognerådet den ændres navnet til Bag torvet. Navnet blev godkendt Navnet godkendt (se vejviser ). Den blev vejnavnet ændret til Værebrovej. Navnet godkendt i maj 1946 (se vejviser 1946). Engkrogen henviser til engområdet beliggende ved Utterslev mose. ENGTOFTEVEJ (ophørt) Vejviser ERICAPARKEN Ifølge skrivelse fra sognerådet af ændres vejnavnet til Daltoftevej. Navneændringen godkendt Navnet godkendt (se vejviser 1967). ERICASTIEN Navnet Erica har to mulige oprindelsesformer. Det kan stamme fra en omdannelse af mandenavnet Eric, der betyder enehersker. Dog kan det ligeledes være afledt af det latinske Erica, som betyder lyng. Vejviser 1978 Vejnavnet blev godkendt ERICAVEJ Navnet skyldes at vejen var en lille sidevej til Ericavej. Bylag: Buddinge. Fra 1919: Søborg Vejviser

22 Vejen var oprindeligt en del af den tidligere Kildebakkegårds Alle. ERIK BØGHS ALLE Navnet Erica har to mulige oprindelsesformer. Det kan stamme fra en omdannelse af mandenavnet Eric, der betyder enehersker. Dog kan det ligeledes være afledt af det latinske Erica, som betyder lyng. Vejviser 1912 (vejen kan muligvis være så gammel, at den er opkaldt efter E. Bøgh allerede mens han levede. se Gladsaxe Bladet: bind II. S 83) ERIK GLIPPINGS ALLE Vejen er opkaldt efter journalisten og oversætteren Erik Bøgh ( ). Han skrev lystspil, vaudeviller og revynumre. Blandt hans lystspil er især Fastelavnsgildet og Kaliffen på eventyr kendt. Bøgh skrev primært revynumre til Casino. Dog huskes Erik Bøgh mest for sine barokt humoristiske viser. Vejviser: 1926 Vejen hed tidligere Eriksvej. Navneændringen godkendt ERIKSVEJ Vejnavnet er givet efter: Kong Erik 5. Glipping (ca ), regent ( ). Erik Glipping er primært kendt, fordi han under en jagtudflugt blev myrdet af ukendte personer. Siden har der været mange spekulationer omkring hvem gerningsmændene var og hvad deres motiver kunne være. Dette er aldrig blevet endeligt afklaret. Kongens tilnavn Glipping, der også kan skrives som Klipping hentyder formodentlig til en såkaldt beklipning, af de dengang kantede kobbermønter. Herved kunne kong Glipping omsmelte møntfragmenterne til nye kobbermønter og dermed tilføre statskassen nye finanser. Vejviser

23 Tidligere hed vejen Elme Alle og navnet ændredes igen i 1925 til Erik Glippings Alle. Navneændringen godkendt Mandsnavnet Erik er af oldnordisk oprindelse. Det kommer af navnet: Eirikr. Hvor forleddet Ei- betyder ene eller evig, mens efterleddet Rikr betyder hersker eller monark. Således har navet Erik betydningen: Enehersker eller: Den evige Monark. ERLINGSVEJ Navnet godkendt (se vejviser 1931). ESBERNS ALLE Det oldnordiske Erlingr er oprindelsesformen til mandsnavnet Erling. Dog er betydningen af Erlingr ikke kendt. Muligvis har forleddet Erl- betydet Jarl. Bylag: Buddinge Vejviser 1927 ESPEGÅRDSVEJ Vejen er opkaldt efter stormanden af Hvideslægten Esbern Snare (ca ). Esbern Snare var bror til ærkebiskop Absalon og som følge heraf, kæmpede han side om side med Valdemar Den Store ved slaget på Grathe hede i Omkring år 1170 opførte han borgen Kalundborg, der overtid voksede til at blive Kalundborg by. Sidst men ikke mindst lagde han grunden til den femkantede Vor Frue Kirke, der blev opført af hans børn. Vejviser 1931 ESPEVANGEN Nær ved vejen lå i sin tid en gård kaldet Espegården. Hvor forleddet esp er en anden form af asp. Altså som i poppeltræarten asp. Vejviser 1924 Den del af vejen, der lå nord for motorvejen omdøbes i januar 1953 til: Lupinmarken. 23

Oversigt over brandsyn udført i 2008

Oversigt over brandsyn udført i 2008 Beredskabskontoret Oversigt over brandsyn udført i 2008 Der er givet påbud ved 140 brandsyn 02.01.2009 Side 1 01.1 Fredede bygninger Interval : 5 år 1 i kategorien 0210 Mørkhøjgård Mørkhøj Bygade 19 02.1

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Norge. Grænser Norge op til Tyskland? Svar: Nej. Ryk 4 felter frem. Ryk 2 felter tilbage. Norge. Grænser Norge op til Rusland?

Norge. Grænser Norge op til Tyskland? Svar: Nej. Ryk 4 felter frem. Ryk 2 felter tilbage. Norge. Grænser Norge op til Rusland? Hvad hedder det nordligste punkt i (og Europa)? Grænser op til Tyskland? Grænser op til Italien? Svar: Nordkap Grænser op til Finland? Grænser op til Rusland? Har en konge eller en præsident? Svar: En

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i April 2015

Brandvæsenets udrykninger i April 2015 Brandvæsenets udrykninger i April 015 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst Småredskaber 7 1 HT-rør 1 1 strålerør 1-3 strålerør 1 Over 3 strålerør 0 Blind 18 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Vintercup 2012/2013 2. afdeling. Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn. Spørgsmål og svar!

Vintercup 2012/2013 2. afdeling. Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn. Spørgsmål og svar! Vintercup 2012/2013 2. afdeling Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn Spørgsmål og svar! 1 Post 1 Hvad hedder det danske rockband Nephew's nyeste album? a) Interkom kom ind b) Hjertestarter

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Springeren 18. september 2015

Springeren 18. september 2015 Springeren 18. september 2015 Her følger beretningen om springerens vej gennem skakhistorien. Gennem hele skakhistorien har springeren altid bevæget sig på den samme måde: To felter frem og et felt til

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Hviderne. magtfuld middelalderklan ved. Naturpark Åmosen. Læs om middelalderens magtkampe og intriger, om manden, der grundlagde Kalundborg og om

Hviderne. magtfuld middelalderklan ved. Naturpark Åmosen. Læs om middelalderens magtkampe og intriger, om manden, der grundlagde Kalundborg og om Hviderne En magtfuld middelalderklan ved Naturpark Åmosen Læs om middelalderens magtkampe og intriger, om manden, der grundlagde Kalundborg og om Sæby Kirke, som er bygget i frådende sten. Hviderne - en

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Brun Bjørn Suzi Eszterhas. Ibrahims bamse Marianne Bugge m.fl.

Brun Bjørn Suzi Eszterhas. Ibrahims bamse Marianne Bugge m.fl. Brun Bjørn Suzi Eszterhas To brune bjørneunger er blevet født i Alaskas bjerge. Følg dem fra nyfødt til voksen. Se dem gå på opdagelse med deres mor, jagte hinanden og klatre og siden lære at fange fisk

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

TROPICAL ZOO. Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber

TROPICAL ZOO. Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber Colobusabe Lige som vi mennesker bruger colobusaber i høj grad deres ansigt til at kommunikere med. Man kan altså se på deres ansigtsudtryk,

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

På sporet af... gladsaxe.dk

På sporet af... gladsaxe.dk Se oversigtskort bag på denne side gladsaxe.dk På sporet af... Aldershvile og Grevinden af Bagsværd En spadseretur fra Bagsværd Station via Bindeledet, Aldershvilevej og Slotsparken til Aldershvileparken

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Februar 2015

Brandvæsenets udrykninger i Februar 2015 Brandvæsenets udrykninger i Februar 205 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 3 Småredskaber 2 HT-rør 5 strålerør 3 2-3 strålerør 2 Over 3 strålerør 0 Blind 20 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere