Løntjek i fagforeningen gav Mia kr ,00 - s. 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løntjek i fagforeningen gav Mia kr. 72.000,00 - s. 10"

Transkript

1 Nr. 3 - september 2014 Løntjek i fagforeningen gav Mia kr ,00 - s. 10 I dette nummer: Den nye sygedagpengelov s. 3-5 Social ansvarlighed i Brønshøj s. 8-9 Modister i verdensklasse s Fyring af Ulrik dømt usaglig s

2 Medlemsblad for 3F København Peter Ipsens Allé Kbh. NV Tlf: Åbningstider: Mandag: 9-15 Tirsdag: 9-17 Onsdag: 9-15 Torsdag: 9-17 Fredag: 9-14 Deadlines 2014: 06. oktober 17. november Redaktion: Bjarne Høpner (ansv.) Betina Lund Claus K. Hertz Jan Mathisen Katja Knudsen Søren Becher Produktion/layout: Claus K. Hertz Katja Knudsen Fotos: Hvis ikke andet er anført, er fotos taget af 3F København Tryk: Kailow Tryk Miljøcertificeret og arbejdsmiljøcertificeret. 3Fs politikker 3F forbundet har ved forbundsformand Per Christensen meldt ud, at 3F ved det næstkommende folketingsvalg ønsker at støtte de kandidater, der klart melder ud, at de støtter 3Fs udmeldte politikker. Det betyder, at vi i modsætning til andre valg ikke vil gå ud og anbefale bestemte partier. Vi vil i stedet gøre ligesom ved kommunevalget, hvor vi sagde, at de lokalpolitikere, som vil love i deres kommunalarbejde at støtte kampen imod social dumping, de vil blive støttet af 3F i den udstrækning, at de lever op til de løfte, de afgiver. 3F København støtter grundlæggende ideen om, at det er fagbevægelsen (3F København), der skal formulere krav til politikkerne om, hvilken politik der skal føres. Ved sidste folketingsvalg førte vi og mange andre 3F afdelinger en kampagne under navnet Skævt, fordi kampagnens mål var at få skiftet regeringen ud, da VK-regeringen førte en meget asocial og skadelig politik for vores medlemmer. Denne gang til det kommende folketingsvalg vil vi ikke kræve en ny regering, men vi vil kræve, at den regering, der kommer, fører en politik til gavn for vores medlemmer. Vi har med al for tydelig konsekvens set, hvad VK-regeringens politik støttet af Dansk Folkeparti og Liberal Alliance sammen med Radikale Venstre har gjort af skade for vores medlemmer, da de vedtog en dagpengeforkortelse på 2 år og genoptjeningen blev fordoblet fra et halvt til et helt år. Denne skadelige politik har vist, at over personer har mistet deres dagpengeret, og af dem kan hverken få kontanthjælp eller anden støtte. For vores medlemmer, der ofte oplever arbejdsløshed, er denne politik en politik, der fører til utryghed på arbejdsmarkedet, da man ikke tør gældsætte sig, f.eks. i forhold til boliger eller andet, da det ved arbejdsløshed vil betyde, at man kan risikere på et ugunstigt tidspunkt at skulle sælge og skille sig af med sine værdier. 3F er startet op i deres kampagne med at pointere, at 3F fortsætter kampen mod social dumping samt, at det opsving i den danske økonomi, som der ser ud til at være, skal bruges til at få de arbejdsløse i et meningsfuldt arbejde. Vi må fælles arbejde for, at den kommende regering ændrer deres holdning til dagpenge og optjeningsretten samt, at det for en kommende regering tæller mere at få danskere på arbejde end at få maximeret virksomhedernes profit. Der vil de kommende år i vores område være meget anlægsarbejde; supersygehuse, jernbaner, havnetunnel (svanemøllebugten), udbygning af Nordhavnen, Metroens færdiggørelse mv. Alt dette arbejde bør og skal udføres under danske overenskomster og ikke af sydeuropæiske karteller, der har en lemfældig omgang med indgået aftaler. Den nye sygedagpengelov De sidste par år har der været en stormflod af reformer på beskæftigelsesområdet og denne sommer er sygedagpengeområdet så også blevet ramt. Arbejd det du kan Den 1. juli 2014 fik vi en ny sygedagpengelov og den vender op og ned på mange ting. Man var allerede godt i gang med at gøre op med tanken om, at sygdom er hver mands herre og at de syge bare skal have fred til at blive raske. Nu går hele tankegangen på, at du skal arbejde det du kan og hvis du ikke har et arbejde eller dit arbejde ikke vil lave en aftale om delvis genoptaget arbejde, så skal du i aktivering (i en eller anden form) hvor du arbejder det, som du kan. Vi taler ikke om sygdom, men om uarbejdsdygtighed. Hvis arbejde er godt, så giv det til de syge Tanken er, at man skal have en arbejdspladsbaseret indsats, hvor fokus er på, at man skal fastholde sit arbejde eller få et nyt. Det lyder jo rigtigt godt, men man skal bare huske på, at oven i dette lægges stadig et krav om, at man skal være uarbejdsdygtig altså syg. Hvis du har andre problemer end bare sygdommen, så er der åbnet op for en indsats, der også tager hensyn til det. Lidt i retning af det, som vi kender fra ressourceforløbene forud førtidspension. Det kan dog blive rigtig gode tilbud, hvis de bliver brugt til at fastholde i arbejde og støtte ud i et arbejde, som man kan klare. Vi kan dog frygte, at der bliver tale om samlebåndstilbud, som mere handler om, at man kan krydse af i en statistik end om, at lave et godt forløb med den i fokus, som det trods alt handler om nemlig den sygemeldte. Genvurderingstidspunktet Den største ændring er nok, at man fjernede den forhadte varighedsbegrænsning, så ingen syge kan stå uden indtægt. Da dette blev annonceret, var vi mange, der ikke kunne få armene ned af begejstring - men ned kom de hurtigt, da vi så, hvad man ville sætte i stedet for. Man har nemlig erstattet varighedsbegrænsningen ved 52 ugers sygdom med et revurderingstidspunkt ved 22 uger. Dette betyder i praksis, at hvis man stadig er syg efter 22 uger, så skal man vurderes for, om man opfylder en af de syv forlængelsesårsager. Hvis man ikke gør det, så vil man overgå til et jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse. Og hvor meget er det så? Det er et beløb på samme størrelse som den kontanthjælpssats, man ville have været Af Pia Schreiber Pedersen, socialrådgiver Fra januar 2015 vil sygemeldte fra a-kassen skulle forsætte på arbejdsløshedsdagpenge i de første 14 dage og følge de aktiviteter, som der er i gang. berettiget til, men uden betydning af formue, bil eller samlevers indtægt. Det vil som minimum betyde en indtægtsnedgang på 20 %, men for mange meget, meget mere. Hvis man er heldig og har løn under sygdom, så er det arbejdsgiveren, der mærker det, men vi er helt sikre på, at der ikke bliver mange, som er ansat efter 22 ugers sygdom, når det for alvor går op for arbejdsgiverne. Forlængelsesreglerne Forlængelsesreglerne er stort set uændrede og størstedelen af den kræver stadig, at man er lægeligt færdigbehandlet. Netop fordi vi efter den gamle lov oplevede mange, der ikke var det, frygter vi, at der vil blive endnu flere, når man rykker tidspunktet 30 uger frem. Regeringens beregninger af hvor mange, der vil komme på et jobafklaringsforløb, er efter vores vurdering skudt langt under målet. Vi frygter, at det vil være ligesom med den forkortede arbejdsløs-

3 hedsdagpengeperiode nemlig, at tallet vil vise sig langt større og at man derefter ikke rigtigt vil erkende det. Intet er så dårligt, at det ikke er godt for noget I alt dette er der dog også ting, som ret entydigt ser ud til at være positive. Man laver f.eks. optjeningskravet om, så man skal have været i arbejde 240 timer i 6 måneder, dog 40 timers arbejde månedligt i mindst 5 af månederne i stedet for uafbrudt i 26 uger. Det er ordet uafbrudt, der er vigtigt, for det betyder, at alle vores løsarbejdere har en realistisk mulighed for at opfylde beskæftigelseskravet. Valgmuligheder En anden stor og positiv ændring er, at man i en 2 årig forsøgsperiode giver ret til at afslå behandling. Man skal ikke misforstå det til, at man får ret til at afslå Vi i afdelingen og i hele 3F følger udviklingen og implementeringen af sygedagpengereformen meget nøje. Vi håber selvfølgelig, at loven åbner op for en masse gode forløb med den enkelte sygemeldte i fokus. Men i et årti, hvor det i kommuner og Ankestyrelse nærmest er blevet en konkurrencesport at tolke lovgivningen strammest, er vi bekymrede. indblanding fra kommunen, for det gør man ikke. Hvis man har en diskusprolaps i nakken og ikke ønsker den operation, som man er tilbudt, så kan man afslå og lade den kliniske enhed (den hospitalsafdeling som er lægefaglig part i rehabiliteringsteamene) se papirerne. Hvis de kan se andre behandlingsmuligheder, må man vurdere, om det er en mulighed, som man vil benytte sig af, men man må sige nej til både det oprindelige og til det nye forslag uden, at det får konsekvenser. Dette gælder både i forhold til sygedagpengene og til ansøgninger om fleksjob og førtidspension. Dette er en mulighed som vi er meget glade for. Specielt, da Ankestyrelsen de sidste par år har givet kommunerne mulighed for at stille krav om operationer for at vurdere fleksjob og førtidspension. Derudover har man lavet en ny forlængelsesregel, som gør, at alvorligt syge (f.eks. kræftpatienter) kan blive forlænget på den høje sygedagpengesats. Januar 2015 indfører man også retten til at kunne bede om en tidlig indsats dette har man i praksis allerede kunne, men man har ikke haft et retskrav, men det får man nu. A-kassernes nye rolle Fra januar 2015 vil sygemeldte fra a-kassen skulle forsætte på arbejdsløshedsdagpenge i de første 14 dage og følge de aktiviteter, som der er i gang. Derefter hvad der er muligt, sygdommen taget i betragtning. Dette er fint i forhold til en almindelig influenza, hvor man hurtigt er rask igen. Før var der en masse unødvendigt papirarbejde - og langt de fleste sygemeldinger er jo heldigvis korte. Den aktive sygemelding Hvis man er sygemeldt i mere end 8 uger eller forventer at være det (uagtet om man er i arbejde eller ej), så vil man nok opleve et øget pres fra kommunen. Fokus i hele loven er, at man trods sygdom skal ud i arbejde hurtigst muligt. Selvfølgelig vil der være tilbud, der er urimelige, men dem må vi se på et af gangen. Men det, at man skal i gang, kan vi ikke ændre på. Socialpolitikken der blev væk Vi i afdelingen og i hele 3F følger udviklingen og implementeringen af sygedagpengereformen meget nøje. Vi håber selvfølgelig, at loven åbner op for en masse gode forløb med den enkelte sygemeldte i fokus. Men i et årti, hvor det i kommuner og Ankestyrelse nærmest er blevet en konkurrencesport at tolke lovgivningen strammest, er vi bekymrede. Vi har set en reform af reglerne om fleksjob og førtidspension, der gør det nærmest umuligt at få førtidspension. Vi har set en kontanthjælpsreform, som giver kommunerne økonomisk incitament for at vurdere dem under 30 år uddannelsesparate på trods af, at de eksempelvis er i årelang psykiatrisk behandling og ikke i stand til at passe selv en begrænset aktivering. Vi har set politikere, der har udtalt, at man jo bare kan søge SU-lån til kontanthjælpen (uddannelsesydelsen) og at kontanthjælpsmodtagerne bare kan gå på kommunen og få deres tandlægeregning betalt. Dette viser en skrigende mangel på viden om både lovgivning og praksis af samme hos de mennesker, som laver reformerne! Fagbevægelsen har derfor et stort ansvar for at holde øje med og dokumentere konsekvenserne af reformerne, så vi kan fastholde politikerne, kommunerne og Ankestyrelsen på reformernes intentioner! Dagskonference om arbejdsmiljø Den 22. oktober 2014 afholdes der en dagskonference i fagforeningen. Målgruppen er arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter, men andre interesserede er også velkomne. Kontakt afdelingen for tilmelding. Der ydes tabs arbejdsfortjeneste efter gældende regler. Vi kan frygte, at der bliver tale om samlebåndstilbud, som mere handler om, at man kan krydse af i en statistik end om, at lave et godt forløb med den i fokus, som det trods alt handler om - nemlig den sygemeldte Dagens program Morgenmad Intro Når stress bliver sygeligt v/ole Lyngenbo (arbejdsmediciner) Pause Hvad udløser et påbud på psykisk arbejdsmiljø v/marianne Rosling,AT Pause Oplæg om god kommunikation Frokost Hvordan arbejder man konkret med at forbedre et dårligt psykisk arbejdsmiljø? v/ Hans Hvenegaard, Team arbejdsliv Kaffe og kage Lynintro til lovgivningen om fastholdelse af syge kollegaer v/pia S. Pedersen, 3F København Evaluering og tak for i dag. 4 5

4 Nyt fra a-kassen Af Bendt A. Larsen, sagsbehandler Svært at få ny dagpengeperiode Voksenlærling nu På en ganske almindelig dag i august måned, måtte a-kassen skrive til to af vores medlemmer, en stilladsarbejder og en rengøringsassistent, at de havde opbrugt deres dagpengeret. Begge havde i deres dagpengeperiode arbejdet mere end 962 timer, men havde ikke nået at arbejde i timer. Før 1. juli 2010 var det nok at arbejde 962 timer for at få en ny dagpengeperiode. En periode, som i øvrigt var på 4 år. På baggrund af et forslag fra Dansk Folkeparti ændrede man dette. Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre vedtog, at halvere dagpengeperioden til 2 år. Samtidigt fordoblede de kravet til at genoptjene dagpengeretten fra 962 timer til timer mennesker ramt! De hævdede, at kun mennesker ville falde ud af dagpengesystemet, men 10 gange så mange har foreløbigt tabt dagpengeretten, nemlig arbejdsløse! En stor del er medlemmer af 3F. Vores to medlemmer, stilladsarbejderen og rengøringsassistenten, ville efter de gamle regler havde fået en ny dagpengeperiode, men i dag måtte vi altså skrive: Du har tabt dagpengeretten og skal på arbejdsmarkedsydelse. I deres tilfælde 60 % af maksimum dagpenge. I 3F København har vi næsten 300 medlemmer på arbejdsmarkedsydelse mennesker har mistet dagpengeretten - indtil videre... Digital post M ringede til a-kassen med en god nyhed - hun havde fået en voksenlærlingeplads. Hun havde hørt om voksenlærlingeordningen på et møde i a-kassen en måned før. M havde taget en grunduddannelse indenfor handel og kontor, men havde ikke fundet en praktikplads. Hun kontaktede derfor en tidligere arbejdsgiver, hvor hun havde arbejdet en del år. Han sagde straks ja til at ansætte M som voksenlærling indenfor kontor. M er dermed ude af dagpengesystemet og ansat i en privat virksomhed. Her får hun overenskomstmæssig mindsteløn, mens hun gør sin kontoruddannelse færdig. Arbejdsgiveren får et tilskud på kr. 30,00 i timen. Dette tilskud bliver sandsynligvis forhøjet til kr. 40,00 i timen pr. 1. januar Du kan få flere informationer i a-kassen og kan også læse mere på Syerske fik brug for IT Vort medlem S blev arbejdsløs, da hendes arbejdsplads gik konkurs. Hun blev uddannet modelsyer for 7-8 år siden, men denne uddannelse er ved at blive forældet. Hvis hun skulle fortsætte indenfor skrædderfaget, skulle hun kunne nogle computerprogrammer, som man anvender til model-illustrationer, metervarer, farver o.a. Det fremgik både af jobannoncer og når hun kontaktede arbejdsgiverne direkte. A-kassen hjalp på vej S henvendte sig til a-kassen. Der var 3 måneder til, at hun kunne bruge sin ret til selv at vælge kurser på tekniske skoler, men da hun er borger i Københavns Kommune, kunne vi bruge vores samarbejdsaftale med Københavns Jobcenter. Her har vi en direkte kontakt, hvor konsulenter med dags varsel kan bevillige kurser. S fik straks ja til et 4 ugers kursus; Adobe Illustrator-kursus på Teknisk Skole. Håb forude Det er tåbeligt, at arbejdsløse først får ret til selv at vælge kurser efter 4 måneders ledighed. Det er derfor positivt, at en kommende beskæftigelsesreform (hvis den vedtages i Folketinget) pr. 1. januar 2015, vil genindføre retten til at selv at vælge op til 6 ugers kurser fra første ledighedsdag. Desværre er det også planen, at begrænse antallet af kurser, som man har ret til at vælge imellem. Ligesom man sandsynligvis kun får lov at vælge et kursusforløb. Hvis det kun er på 3 uger, så kan man ikke vælge 3 uger mere. Fra 1. november 2014 skal alle over 15 år kunne modtage digital post fra det offentlige. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du tilmelde dig. Tilmelding kan ske på eller Det er to indgange til den samme post. Hvis du ikke er i stand til at modtage posten digitalt, kan du blive fritaget, hvis du opfylder nogle forskellige betingelser dem kan du læse om på bl.a. 6 7

5 Nyt fra a-kassen Af Bendt A. Larsen, sagsbehandler Socialt ansvar - Jeffrey kom i gang igen Jeffrey Osborne, 40 år, postomdeler på Brønshøj Postkontor, er en glad mand. til 3F København for at hjælpe et af de medlemmer, som havde tabt dagpengeretten, fortæller Anja Petersen. men det selvfølgelig altid kan blive bedre. Man har blandt andet aftaler med mange kommuner om fleksjob. Han tabte sin dagpengeret i juli Han nåede at være både på uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse, som er 80 % af dagpengene = kr ,00 om måneden (hvis Jeffrey ikke havde haft børn, havde han kun fået kr ,00). Den 28. april 2014 begyndte han i Post Danmark, fordi tillidsrepræsentant Anja Petersen fik en god idé. En idé, som postmester Gitte Poulsen, Brønshøj Postkontor, var med på. Vi havde ikke flere omdelere i jobbanken. Jeg foreslog, at vi henvendte os Store forandringer i Post Danmark Postmester Gitte Poulsen fortæller, at der er store forandringer på vej i Post Danmark. I Københavnsområdet er der stor konkurrence med andre firmaer. Mængden af breve går ned, mens antallet af småpakker og pakker er stigende. På Brønshøj Postkontor har man fået nye opgaver i form af en ugentlig apotekertur med medicin til de ældre i området. Der er også udbringning af varer for Irma og SuperBest. Anja Petersen ringede til a-kassen, som derefter kontaktede nogle af de medlemmer, som havde tabt dagpengeretten. Fire medlemmer kom til samtale og Jeffrey blev ansat. Gitte Poulsen uddyber: Det var et godt initiativ. Vi fik det, som vi havde brug for. En ny medarbejder. Jeffrey gør en god indsats. Det er et eksempel på et godt samspil mellem tillidsrepræsentant og ledelse. Socialt ansvar Postmester Gitte Poulsen fortæller, at Post Danmark føler et socialt ansvar, Tillidsrepræsentant Anja Petersen mener, at det er vigtigt at tage et socialt ansvar i krisetider og en situation, hvor dagpengeperioden forkortes. Dagpengesystemet Både Jeffrey Osborne og Anja Petersen mener, at dagpengeperioden skal forlænges. De finder begge, at det var et utroligt dårligt tidspunkt at forringe dagpengesystemet på. I gang igen Jeffrey Osborne er afløser. Han har ingen fast rute, så efterhånden kender han Brønshøj og omegn ret godt. Jeg kunne Gitte Poulsen, Anja Petersen og Jeffrey Osborne foran deres fælles arbejdsplads, Brønshøj Postkontor sagtens blive taxichauffør herude. Jeg kender alle vejene., siger han. Det har været en dejlig sommer. Folk er flinke og det bliver sommetider til en lille hurtig snak ude på ruten. Da Jeffrey Osborne var i nyttejob (mens han var på arbejdsmarkedsydelse), sad han nogen gange blot og drak kaffe, fordi man ikke vidste, hvad man skulle sætte folk til. Spild af tid. Andre gange blev han sat til at male eller renovere et hus. Arbejde, som efter hans mening, burde udføres af håndværkere på overenskomstmæssig løn. Han er nu glad for at være i gang som postomdeler. Kollegerne har taget godt imod ham. Anja Petersen tilføjer: Vi fortalte om, at Jeffrey var blevet ansat og hvordan proceduren havde været. Kollegerne synes, det var en god ide at hjælpe et medlem fra fagforeningen, som havde tabt sin dagpengeret. Fremtiden Jeffrey Osborne blev ansat i 6 måneder, frem til 31.oktober Men da vi spørger postmester Gitte Poulsen om fremtiden, siger hun: Vi smider ikke guld på gaden. Du får forlænget din kontrakt, Jeffrey. Jeffrey Osborne er oprindeligt uddannet bibliotekar fra USA 8 9

6 Af Tanja Fynbo, faglig sekretær Af Ulrik Frost, 3F Københavns ungdomsnetværk Løntjek gav kr ,00 ekstra Mia Kvistgaard henvendte sig i foråret i afdelingen for at få lavet et løntjek. Mia var kokkelev og næsten udlært. Hun havde netop været af sted på et ungdomskursus med 3F og diskuteret overenskomst og rettigheder. Hendes forældre pressede hende til at tage et smut forbi 3F for at få tjekket, om lønnen nu også var rigtig. Mia vidste godt, at der nok var lidt fejl i lønnen. Den berømte dråbe Som mange andre elever i restaurationsbranchen, har Mia fundet sig i lidt af hvert, for at sikre sig en læreplads. Dråben der fik bægeret til at flyde over var, da chefen begyndte at tale grimt til hende. Mia tog i fagforeningen med sine lønsedler, vagtplaner og kalender, hvor hun havde skrevet timerne ned. Herefter gik det stærkt. Vidste du at: Ca. 80 % af alle elever bliver snydt i større eller mindre grad i løbet af deres læretid Som mange andre elever, har Mia fundet sig i lidt af hvert, for at sikre sig en læreplads. Opfordring til løntjek Der blev regnet på det og sendt et krav af sted til arbejdsgiveren. Mia kontaktede de andre elever på arbejdspladsen og fortalte dem, at de burde gå forbi 3F for at få lavet et løntjek. Da chefen opdagede dette, ringede han Mia op og skældte hende ud. En god opringning Efter et par uger blev Mia ringet op fra fagforeningen; der var kommet penge fra arbejdsgiveren kr ,00 i efterbetaling. Jeg tror, det er gået ret hurtigt i min sag. Det er jeg super glad for. Reglerne sat på plads Om hele oplevelsen fortæller Mia: Det var rart, at kunne gå til 3F og fortælle, hvordan tingene fungerede på min læreplads. Jeg tænkte ofte, at nogle af de ting vi fik at vide eller blev pålagt, ikke kunne være rigtige. Det var derfor godt at få at vide af 3F, hvordan reglerne er. Vil du også have lavet et løntjek? Så kig forbi i afdelingens åbningstid. Husk din kontrakt, lønsedler og vagtplaner. De unge organiserer på Bakken I juni 2014 tog et hold af afdelingens aktive unge en tur på Bakken. Målet var at oplyse sæsonarbejderne om fagforeningen. Det blev en stor succes. En god snak Hej, vi kommer fra 3F. Har du to minutter til en snak om dine arbejdsforhold?, siger Camilla og jeg til en ung sæsonarbejder ved en af de mange tombolaer på Bakken. Vi får os en snak om overenskomst, arbejdsforhold og fagforeningen. Camilla noterer kontaktoplysningerne og vi fortsætter videre til næste forlystelse, hvor endnu en ungarbejder lytter interesseret. 31 ansatte blev der noteret kontaktoplysninger på den dag. De er primært unge, og har meget lidt erfaring på arbejdsmarkedet. Vigtig kontakt På den måde ligner Bakken mange andre arbejdspladser for unge, som 3F København organiserer: For mange af de unge, er det deres første arbejde, de kender lidt til fagforeningen og ved ikke hvad overenskomsten dækker. Hej, vi kommer fra 3F. Har du to minutter til en snak om dine arbejdsforhold? Det er derfor vigtigt, at de møder deres fagforening personligt. Det betyder meget at møde fagforeningen på arbejdspladsen, når man arbejder et sted som her, siger Camilla. De unge er uerfarne og lette at snyde, og derfor skal de vide, at vi er her. Også for at være en del af fællesskabet. Organiseringen fortsætter Organiseringsarbejdet fortsætter med stor lyst og de unge tager godt i mod 3F erne. De mange unge har efterfølgende fået et opkald fra afdelingen og muligheden for at melde sig ind. Det har foreløbigt 4 nye medlemmer. De 6 unge fra 3F Københavns ungdomsnetværk er alle enige om, at dagen har været en stor succes, der skal gentages flere andre steder. I 3F København mødes de unge jævnligt for at lave sjove og anderledes faglige arrangementer. Har du lyst til at være med så ring eller skriv til Tanja: tlf.: eller 10 11

7 Af Camilla Riis-Hansen, 3F Københavns Ungdomsnetværk Klassebesøg på Hotel- og Restaurantskolen For et par måneder siden var jeg med ude på Hotel- og Restaurantskolen for at undervise en klasse grundforløbselever, som skulle være receptionister. Jeg glædede mig, både fordi jeg selv er receptionistelev og fordi jeg det seneste år er blevet meget mere klog på overenskomsten. Copenhagen Pride 2014 Mit indtryk af klassen var, at en del egentlig ikke var klar over, hvad 3F står for i forhold til overenskomster og i forhold til, hvor meget de bør bruge 3F, når de kommer ud på deres lærerpladser. Stort set hele klassen vidste intet om de helt almindelige ting, såsom feriepenge, vagtplan, tillæg og løn. Det er vigtigt, at man som elev sætter sig ind i overenskomsten, for ellers risikerer man at blive snydt på mange punkter, selvom det ikke er hensigten fra arbejdsgivers side. Arkivfoto Jeg synes det er dejligt, at 3F har et godt samarbejde med skolen om undervisning i overenskomsten og rettigheder generelt. Det får eleverne til at tænke over reglerne, når de selv får en læreplads. Mit indtryk var, at klassen syntes det var interessant og lærerigt, at vi var der. At være med til at undervise nye elever, giver også mig blod på tanden til, at blive i branchen og hjælpe med at gøre den bedre i fremtiden. Copenhagen Pride 2014 blev afsluttet lørdag den 30. august 2014 med et fantastisk optog, som startede på Frederiksberg Rådhus og sluttede på Rådhuspladsen. Undervejs var der fest og god stemning på trods af regnvejr flere gange i løbet af dagen. På Rådhuspladsen var der underholdning af forskellig art. Nyansættelser i 3F København I 3F København er vi glade for, at vi kunne være med til at bakke op om dette arrangement. Vi mener det er vigtigt, at der er fokus på diskrimination på arbejdsmarkedet overfor LGBT (lesbiske, bøsser, bi- og transseksuelle). I 3F København er der blevet ansat 2 nye medarbejdere. Vi håber I vil tage rigtig godt imod Susanne og Nikita. Hvis du er udsat for diskrimination på din arbejdsplads, kan du altid henvende dig i 3F København for hjælp. Susanne Heinrich Petersen Ansat 1. juni 2014 Susanne er ansat i medlemsafdelingen Nikita Kibsgaard Ansat 1. september 2014 Nikita er ansat som serviceassistentelev 12 13

8 En praktikplads på Det Kongelige Teater er den eneste mulighed for at få en praktikplads som modist i Danmark. I løbet af de sidste 25 år er blot 18 modister lært op her. Katrin Cecilia Jacobsen, der er tilknyttet skrædder/bundtmager og modistlinjen på CPH Vest i Ishøj og medlem af 3F København, er netop startet i praktik på værkstedet, hvor hun skal være i praktik til oktober Af Henrik Hast, bestyrelsesmedlem Modisterne på Det Kongelige Teater er i verdensklasse Det Kongelige Teaters hatte- og blomsterværksted blev etableret for omkring 25 år siden og er i dag det eneste værksted i Danmark, hvor man kan uddanne sig som modist. lige Teater, Emmet Feigenberg, i hvert fald: Der er ingen, der slår modisterne på vores værksted. Deres arbejde er præget af høj faglighed og stolthed det er simpelt hen state of the art Verdensklasse. Og Emmet Feigenberg, der siden sin debut i 1976 har iscenesat over 150 forestillinger på teater, TV og radio i Danmark og udlandet må vide, hvad han taler om. Via telefon fra Stockholm, hvor han lige nu sætter et stykke op på Sveriges nati- Faglighed og stolthed Her arbejder tre modister og en elev med at skabe hatte og hovedbeklædninger til opera, ballet og skuespil. Og værkstedet er i verdensklasse med håndværk, der kan måle sig med de bedste. Det mener skuespilchef på Det Kongeonalscene, Dramaten, fortæller han til 3F Københavns medlemsblad, at modisternes håndværk i hans øjne er særdeles vigtigt for kunsten på scenen. Hatten fortæller historien Hatte og hovedbeklædninger kan f.eks. skabe historisk præcision og de kan vise sociale forskelle og understrege karakterer. Skuespilleren kan gå på scenen og fortælle publikum en historie om karaktereren uden at behøve at åbne munden, siger han. Samarbejde er vigtig Før modistens værk kan indtage sin hovedrolle på teatret, har modisten været omdrejningspunkt i en sammenhængende arbejdsproces, hvor man er med fra idéudvikling sammen med scenograf, kostumedesigner og instruktør til det færdige produkt sidder på kunstnerens hoved og bliver en del af forestillingen. Når scenografen og kostumedesigneren har besluttet sig for, hvordan en hat en eller en maske skal se ud og hvilke materialer den skal fremstilles af, kan instruktøren f.eks. komme og sige, at kunstneren skal kunne slå kolbøtter med den på. Vores opgave er så, at få de forskellige krav til at mødes og fremstille og tilpasse hatten eller masken, så kunstneren kan bære den under forestillingen uden at blive generet og distraheret af den og det er en spændende og udfordrende opgave, siger modist Helene Holst Echwald, der er uddannet i 1991 på Nørrebrogade i det nu hedengangne Modemagasin, Ingeborg Larsen. Den gamle teknik dur Selvom man i dag bruger mange nye materialer, er de gamle teknikker ikke lagt på hylden. Det fortæller kollegaen, Mathias August Borg, der er uddannet på Det Kongelige Teaters værksted i Vi bruger fortsat de gode gamle teknikker fordi de virker! Nye materialer kommer til og det er vi glade for, men en hat skal stadig blive siddende, sidde godt og være komfortabel. Vi arbejder derfor også tæt sammen med frisørerne og kunstnerne for at nå dette mål, når vi fremstiller hatte, masker og anden hovedbeklædning. I travle perioder får de tre modister på det Kongelige Teater hjælp fra gamle elever og kolleger, der nu arbejder selvstændigt eller som freelance modister. Håndsyede hatte er i vidt omfang erstattet af fabriksfremstillede Caps og Beanies- altså kasketter og tophuer - hvis vi i dag vælger at sætte noget på hovedet. Mathias August Borg, der er modist på teatret og medlem af 3F København, er Læs mere om modisterne på nettet: Filt, fjer, skind, stof, pels, plast, lim og sytråd er nogle af de mange ingredienser håndværkerne på Det Kongelige Teaters hatte- og blomsterværksted bruger, når de skaber hatte. Modisterne, som de kalder sig, er en lille eksklusiv skare og ikke kun på teatret. Helene Holst Echwald er medlem af 3F København og klubben på det Kongelige Teater, der tæller 33 skræddere, tre skrædderelever, to modister og en modistelev. medstifter af foreningen, Danske modister og hattemagere. Foreningens formål er at vise, at faget fortsat er i live, men også at udveksle erfaringer med kolleger i Norden og Europa gennem kurser og udstillinger. Danske modister og hattemagere: Uddannelsesguiden: Tusind og en hat udstilling i Rundetårn: Det Kongelige Teater:

9 Af Louise Marie Rantzau, 3F Københavns Ungdomsnetværk Af Noomi Rappeport, faglig sekretær Jobpatruljen 3F København vandt retssag for medlemmer Jeg hedder Louise Marie Rantzau, er 21 år og TR på McDonald s Nørreport. Jeg deltog for første gang i årets Jobpatrulje sammen med mange andre unge fra Københavnsområdet. Ung kontakt Jobpatruljen er en oplysningskampagne, hvor unge hvert år besøger unge fritidsjobbere under 18 år, på deres arbejdspladser, for at oplyse om rettigheder. I år er det 35 år siden Jobpatruljen var ude for 1. gang. Vigtig mission Det var min første tur med Jobpatruljen. Og det var en fed oplevelse! To og to gik vi rundt og snakkede med fritidsjobberne. For hver person vi snakkede med, gik det op for mig, hvor vigtig Jobpatruljen er! Det handler ikke bare om, at unge under 18 år ikke skal løfte på mere end 12 kilo eller andre paragrafer. Det handler om, at informere de unge om, hvad de har ret til på den måde lærer de at blive mere opmærksomme på deres rettigheder på arbejdsmarkedet. Snak og hygge I løbet af de 3 uger Jobpatruljen var af sted i København, sov vi sammen i en spejderhytte, hyggede om aftenen med bål, spil og hygge. Så ikke nok med, at vi Deltagerne i årets jobpatrulje nåede at tale med 735 unge fritidsjobbere. fik talt med en masse søde mennesker, så var man også en del af et team. Et team, der blev til nye venner. Den sidste uge var på Bornholm en rigtig hyggelig tur! Vi fik snakket med rigtig søde fritidsjobbere, mens vi nød det gode vejr. Alt i alt en rigtig god sommer! Ny rekord I løbet af de 3 uger Jobpatruljen var af sted i Nordsjælland, København og på Næsten halvdelen af alle unge har brudt gældende love og regler om arbejdsforhold på deres arbejde. Ofte fordi hverken den unge eller chefen ved bedre, andre gange fordi de bliver presset til det. Selvom forholdene for unge i fritidsjob efterhånden er rigtig gode de fleste steder - blandt andet på grund af Jobpatruljens indsats - er der stadig for mange problemer. Hver sommer besøger Jobpatruljen virksomheder i hele landet. Vi giver Bornholm nåede vi at tale med 735 unge fritidsjobbere en rekord i forhold til sidste år, hvor der var 670 unge, som fik besøg. Vil du vide mere? Hvis du vil vide mere om Jobpatruljen er du velkommen til at kontakte Tanja fra fagforeningen på tlf Du kan læse mere på oplysning til både arbejdsgivere og fritidsjobbere om, hvilke love og regler der gælder, når unge under 18 år har et arbejde. Hele året vejleder Jobpatruljen børn og unge, forældre, arbejdsgivere, lærere både via brevkassen på hjemmesiden og via Fagbevægelsens Hotline (åben mandag-trisdag ). Kilde: Nedenstående viser en af mange sager, som afdelingen vinder for vore medlemmer. I dette tilfælde medlemmer, som oprindeligt var medlemmer hos Krifa. Ingen hjælp hos Krifa To medlemmer af Krifa (et ægtepar), henvendte sig til 3F i forbindelse med problemer med deres arbejdsgiver. De havde naturligvis forespurgt om rådgivning i Krifa, men var blevet afvist med begrundelsen at Krifa ikke anså sagen som værende et anliggende for dem og i øvrigt anbefalede medlemmerne at finde andet arbejde, såfremt de var utilfredse med arbejdsgiveren. Advarsel til ægtemanden Ægtemanden arbejdede som kok (funktionæransættelse) og han havde anmodet ejeren om en samtale i relation til diverse driftsmæssige problemer i én af kantinerne. Ejeren reagerede efterfølgende med at give ham en advarsel p.g.a. illoyal adfærd. Forud var gået 2 års upåklagelig ansættelse uden hverken påtaler, advarsler eller på anden vis tilkendegivelser af samarbejdsproblemer. Det fremgik af advarslen, at såfremt adfærden ikke var ændret i løbet af 1 måned, ville det medføre ansættelsesretlige konsekvenser. I Krifa var anbefalingen, at finde et andet arbejde. Hustruen involveres Hustruen havde i første omgang været ansat som køkkenmedhjælper med løntilskud. Efterfølgende indgik parterne aftale om fast ordinær ansættelse, hvor ansættelsen fremadrettet skulle udmøntes i et svendebrev som cater. Ansættelsen indgik som et GVU-forløb. Straks efter endt uddannelse fastansættes hustruen som cater (funktionæransættelse) på opfordring fra arbejdsgiveren. Ægtefællerne arbejder ikke i samme kantine. I forbindelse med ægtemandens advarsel ændrer ejeren adfærd overfor hustruen og udviser til tider en særdeles grov tone og adfærd overfor hende. Som konsekvens af dette sygemelder hustruen sig. To uger efter sygemeldingen bliver hun opsagt med begrundelsen samarbejdsproblemer og ikke levede op til forventningerne. Ægteparret henvender sig til 3F efter modtagelsen af hustruens opsigelse. Af principelle årsager accepterer vi, at videreføre sagen ved Civilretten. 3F tilskriver arbejdsgiveren i relation til hustruens opsigelse og modtager straks herefter meddelelse om, at sagen er videregivet til virksomhedens advokat. Det viste sig, at advokaten er ansat i KAF (Kristelig Arbejdsgiverforening), hvor ejeren er medlem. Ægtemanden opsiges en uge efter modtagelsen af advarslen - førend udløb af tidspunktet for afholdelse af ny samtale. Forlig og dom I ægtemandens sag blev der indgået forlig i relation til betaling af godtgørelse for usaglig afskedigelse. Hustruens sag blev videreført ved Retten i Glostrup, hvor 3F gjorde gældende, at der var tale om en usaglig afskedigelse med henvisning til karakteren og længden af ansættelsesforholdet. Hustruen afsluttede svendeprøven som cater med topkarakter og sølvmedalje. Ligeledes gjorde 3F gældende, at ansættelsen (som led i GVU-uddannelsen) skal medregnes i ancienniteten som funktionær fra påbegyndelsen af uddannelsesaftalen og således omfattes af Funktionærlovens 2b. Retten i Glostrup dømte til fordel for 3F på vegne af hustruen og tilkendte hende en godtgørelse for usaglig afskedigelse. 3F København procederede sagen ved retten uden ekstern advokat

10 Af Tom Elnes Christensen, faglig sekretær Af Jens Kristian Jensen, faglig sekretær Letz Sushis fyring af Ulrik Frost var usaglig! På baggrund af sin rolle som talsmand for personalet på Letz Sushi udtrykte Ulrik sin frustration over, at hans arbejdsgiver løb fra sin underskrift på et udkast til overenskomst. Frustrationen kom til udtryk på Facebook. Dette førte til en opsigelse af Ulrik. Ulrik har været ansat på virksomheden ad flere omgange igennem de sidste lidt mere end 6 år og var således en vellidt medarbejder. I sidste omgang var Ulrik ansat i et år i en deltidsstilling. Usaglig fyring I 3F København protesterede vi straks over opsigelsen af Ulrik, fordi vi mente, det var usagligt at fyre Ulrik. Virksomheden meddelte, at de ikke ønskede at mødes med os og sagen blev derfor sendt til forhandling mellem organisationerne. Dansk Erhverv holdt, på trods af flere forskellige oplysninger fra 3F s side, fast i, at opsigelsen var berettiget. 27. juni 2014 skulle afskedigelsesnævnet så tage stilling til, om opsigelsen af Ulrik var saglig eller ej. Ugen før var vidnerne i sagen blevet afhørt. Det var en fattet Ulrik, der efter eksamen på sit studie, mødte op foran Arbejdsretten. Han blev mødt af røde faner og støtter fra en bred skare af fagbevægelsens organisationer. Stor erstatning Efter parternes procedure og dommernes votering, var afgørelsen klar: Opsigelsen af Ulrik var usaglig. Ulrik blev tilkendt en erstatning på kr ,00, ca. 10 gange den normale praksis i Afskedigelsesnævnet. Normalt får man en godtgørelse svarende til ca. 1 uges løn pr. ansættelsesår. I Ulriks tilfælde ville det være ca. kr ,00. Dommeren mente dog ikke, at Ulrik blev hilst velkommen af røde faner og masser af politisk og fagligt aktive det niveau skulle bruges i denne sag og tildelte altså Ulrik kr ,00 i erstatning. Spilleregler skal følges Både Ulrik og 3F København var meget glade for sejren. Dels viser den, at det kan betale sig at stå på sine rettigheder, også selvom man er ung og dels viser den, at arbejdsgiverne ikke bare kan gøre som det passer dem. De skal følge de spilleregler, der er på arbejdsmarkedet. Kamp for overenskomsten fortsætter Ulrik Frost og 3F København har ikke opgivet kampen for en overenskomst for personalet hos Letz Sushi. Da forhandlingerne i vinter brød sammen, udtalte direktøren for Letz Sushi, Louise Ertmann Baunsgaard, at hun var klar til at forhandle overenskomst til sommer. Nu er sommeren kommet og snart gået, uden der er overenskomst på virksomheden. Klar til forhandling Så sent som for et par uger siden, udtalte virksomheden og deres repræsentant fra Dansk Erhverv, at de ønskede en overenskomst. Dette skete i en artikel i Berlingske Business. I skrivende stund er der aftalt forhandlinger den 15. august 2014 og vi er fra 3F Københavns side spændte på, om virksomheden står ved sit ord eller ej. Vi er i hvert fald klar til at forhandle. Et godt råd: Pas på hvad du skriver på nettet. Det at forholde sig til sociale medier som twitter, facebook osv. er et helt nyt aspekt af ansættelsesret og der er derfor stadig begrænset praksis for, hvad man kan tillade sig og hvad man ikke kan tillade sig at skrive om sin arbejdsplads på nettet. Vores råd er: omtal aldrig din arbejdsplads negativt i offentligheden. Pas på hvad du skriver. Lad være med at hænge din arbejdsgiver ud og husk så på, at hvis du først har skrevet noget på nettet, har du ikke kontrol over, hvor det ender. Betragt det derfor som om, du sætter en artikel i avisen den ved du heller ikke, hvem der læser. Vi kæmper for fællesskab! 3F København har gennemført sin første lokale organiseringsuddannelse for knapt 20 tillidsvalgte og aktive medlemmer. Forløbet, der strakte sig over fire måneder, vekslede mellem 4 kursusmoduler og hjemmearbejde og det sluttede den 18. august Vigtig opgave Det er snart mange år siden, at det var ligeså naturligt at betale sit fagforeningskontingent som sin husleje. Derfor er medlemshvervning blevet en prioriteret opgave, som fylder meget hos de lokale tillidsvalgte. Men medlemshvervning er en svær opgave, hvis ikke de ansatte føler, at medlemsskabet giver mening i deres daglige arbejde. Den konstatering har sat gang i organiseringsuddannelsen, hvis primære formål er, at styrke sammenholdet blandt de ansatte på 3Fs arbejdspladser, så også fagforeningen styrkes. Ansatte skal involveres For at styrke fællesskabet, skal de ansatte involveres mere i løsningen af problemerne på arbejdspladsen. Det normale er, at tillidsrepræsentanten fungerer som den lokale sagsbehandler og problemknuser for medlemmerne. Men vi vil gerne have de ansatte mere med. Uddannelsen satte fokus på, hvordan den tillidsvalgte kan opbygge relationer til sine kolleger og bruge toneangivende kolleger som hjælp og sparring samt hvordan man kan hjælpe medlemmerne til kollektivt selv at løse nogle af de problemer, der opleves på arbejdspladsen. På afslutningsdagen kunne deltagerne se tilbage på et forløb, som der havde været både krævende og relevant. Den rigtige vej Der var meget at lære og hjemmearbejdet var hårdt, men der var ingen tvivl blandt deltagerne om, at det er helt rigtigt, at sætte fokus på opbygningen af de faglige fællesskaber, som udgangspunktet for at tiltrække både nye og gamle medlemmer! I den kommende tid vil uddannelsen blive evalueret, så 3F København kan tage stilling til, hvordan organiseringsindsatsen kan styrkes fremover. Deltagerne i den første lokale organiseringsuddannelse i 3F København 18 19

11 Info fra Undgå skader på job Tænk over dine arbejdsstillinger, træn, og lyt til kroppens signaler. Sådan lyder rådene til, hvad 3F erne selv kan gøre for at forebygge skader på jobbet. Fredag den 3. oktober 2014 i 3F København, Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV. Så er det på med danseskoene for Coco Son (5 mands gruppe, under ledelse af Birger Krølle, kendt fra det legenariske salsaband Salsa NaMa) spiller op til dans med inciterende cubanske rytmer. Program : Dørene åbnes og de første øl eller rom kan købes Mulle formand for Brancheklubben for Film & Forlystelser Cubas ambassadør i Danmark Yamira Cueto Milán Samarbejde med Cuba ved Internationalt udvalg : Spisetid 20.30: Danseundervisning v. Lino fra Cuba : Der danses til Coco Son I alle pauser vil dj Stig fra Tivoli sørge for cubanske rytmer. Husk kontanter! Det er ikke muligt at betale med Dankort. Arrangementet koster kr. 50,00 heri er inkluderet et lettere måltid cubansk mad. Seneste tilmeldingsfrist er den 25. september 2014 og skal ske til Frank eller Lisbeth i 3F København på tlf Betaling skal ske på kto (Arbejdernes Landsbank). Skriv Cuba og navn på indbetalingen. Arrangører: Brancheklubben for Film & Forlystelser i samarbejde med 3F København. God fornøjelse. Vi håber at se mange af jer denne aften. Ret til ændringer forbeholdes For de medlemmer af 3F, der via pensionsordningen i PensionDanmark også har en sundhedsordning, er der mulighed for at få behandling hos f.eks. en fysioterapeut, hvis jobbet giver problemer for kroppen. Men faktisk kan medlemmerne selv gøre en hel del for at undgå, at det kommer så langt. Det fortæller en af de behandlere fra Falck Healthcare, som til hverdag tager sig af de medlemmer, der bruger sundhedsordningen. 3F erne har typisk fysisk krævende job og risikerer derfor to typer problemer: de akutopståede, som f.eks. et hold i ryggen, hvis man løfter forkert. Og så er der de ikke-akutte, som opstår ved ensidigt gentaget arbejde, og som kan føre til kroniske skader. Ved at sætte ind i tide kan 3F erne selv være med til at forebygge problemerne, siger fysioterapeut Christian Engvad Madsen. Work smarter Når det gælder, hvad medlemmerne selv kan gøre for at tage problemerne i opløbet, er det første råd en klassiker: work smarter, not harder. Man skal tænke over sine arbejdsstillinger. I stedet for bare at knokle løs på en opgave med krum hals, så bør man lige træde et skridt tilbage og overveje, hvordan man mest skånsomt for løst opgaven. Det kan være fristende bare at få opgaven hurtigt overstået, men det er ikke smart for kroppen i det lange løb, siger Christian Engvad Madsen. Træning er en god investering Han peger også på træning som et vigtigt værktøj til at undgå skader. Træning er lidt som pensionsopsparing. Det er måske kedeligt her og nu, Behandler Christian Madsen men det er en god investering på lang sigt. For kroppen skal holde i mange år, og derfor skal den som en motor holdes ved lige med træning særligt når man som 3F er har et fysisk krævende job, siger Christian Engvad Madsen. Lyt til kroppen Endelig handler forebyggelse også om at lytte til kroppens signaler. Mange går ofte for længe med smerter, før de kommer til behandling. De er måske lidt ømme og tænker, at det nok går Fakta: Om PensionDanmark Sundhedsordning: over af sig selv. Men jo længere tid, der går, før man får behandling, jo værre. For bliver skaderne kroniske, har vi sværere ved at behandle dem. Derfor skal man opsøge behandling, så snart man føler ømhed, som varer mere end en uges tid, siger Christian Engvad Madsen og tilføjer: Som behandlere kan vi hjælpe ved akutopståede problemer. Vi kan også give gode råd om f.eks. arbejdsstillinger og desuden sætte gang i målrettet træning, siger han. Med sundhedsordningen i PensionDanmark kan medlemmerne bl.a. få behandlinger hos en fysioterapeut, kiropraktor, massør eller zoneterapeut ved problemer i led, muskler og sener. Der er garanteret behandling inden for fire døgn, og det kræver ingen lægehenvisning. I akutte tilfælde er medlemmerne garanteret behandling inden for 24 timer. Medlemmerne kan få behandling på mere end 120 sundhedscentre fordelt over hele landet. Læs mere, og bestil tid på pension.dk/sundhed, eller ring alle hverdage mellem kl. 8 og

12 Af Caja Bruhn, faglig sekretær Du kan se hvilke uger der er ledige på Du er også velkommen til at ring til Feriekontoret på tlf Overenskomstresultat mellem DR og 3F København Feriebolig i 2015 Dette års overenskomstforhandlinger var en langvarig affære og det var stramme forhandlinger. De blev afsluttet i Forligsinstitutionen den 11. juni 2014, hvor 3F København indgik en aftale om fornyelse af overenskomsten. Resultatet er som følger: Overenskomstperiode Aftalen er en 3 årig overenskomst det vil sige frem til Benyt muligheden for at holde ferie i en af de lækre ferieboliger, som Ferieboligfonden for hotelog restaurationsbranchen ejer Onsdag den 1. oktober 2014 kl starter bookning for kalenderåret Der kan i første omgang bookes 3 uger, heraf højst 2 i højsæsonen (25 til 32). Ring til Feriekontoret på og book ferieophold. Resultatet skal ses i lyset af, at DR havde krævet mere tilstedeværelse og derfor havde ønsket en række ændringer af arbejdstiden. Disse forhandlinger var træge men der blev opnået enighed, så flere af disse ændringer er nu næsten ens på en række af DR s overenskomster. På 3F Københavns overenskomst fik vi aftalt, at værdien af disse forsat skulle gå til de, som har generne, så derfor skete der en betragtelig forhøjelse af genetillægget. Vi fik samtidig indført en forbedring af timelønsbestemmelsen således, at de timelønnede nu også er berettiget til pension, mindstebetalinger samt løn under sygdom. Forhandlingsudvalget bestod af tillidsrepræsentant René Schultz Hellesten, DR Byen, tillidsrepræsentant Hasse Palm, DR Danmark og faglig sekretær Caja Bruhn, 3F København. Lønstigninger 3,7 % i lønstigninger (0,5 % på basislønnen hvert år samt resterende midler til personlige lønforhandlinger). Forbedring af timelønsbestemmelse Løn under sygdom efter en vis karens. Minimumsafregning ved aflysning af arbejdsdag. Arbejdsgiverbetalt pension på 11 % efter 320 timers ansættelse eller hvis man har en arbejdsmarkedspension i forvejen. Ændring af arbejdstidsregler Normalarbejdsdagen er nu fra kl. 06 til 18 (det vil sige, at der først er ulempebetaling før kl. 6 og efter kl. 18). Der er indført en 6 måneders opgørelsesnorm med fast termin. 1. periode er 1. april til 30. september og 2. periode er 1. oktober til 31. marts. Provenuet herfor er gået til forbedring af genetillæggene på kr ,00 pr. år samt delvis til dækning af pensionen til de timelønnede. Fritvalgskonto En aftale om en slags fritvalgskonto, hvor man kan omveksle feriefridage til løn eller pension. Beskyttelse af ferie ved opsigelse En aftale om beskyttelse af ferie i forbindelse med opsigelse. Ændring af lønsystemet samt forhandlingstermin ved personlig løn Der er aftalt et forsøg på lønforhandlingssystemet med personlige lønforhandlinger hvert 2. år samt nedsættelse af en arbejdsgruppe om fornyelse af lønsystemet. Pengene følger overenskomsten Alle midler følger overenskomsten det vil sige, at der er en slags garanti for udmøntningen. Resultatet har været til afstemning hos medlemmerne og blev godkendt. Hvor ligger ferieboligerne? Ferieboligfonden ejer 9 ferieboliger. 8 i Danmark og 1 i Spanien. Der er 3 sommerhuse i Marienlyst Strandpark; nr. 15, 135 og 230. Der er 2 sommerhuse i Hvide Sande; Arvidvej 370 og Henriettevej 1. 1 lejlighed i Søndervig ved Ringkøbing. 1 Lejlighed på Islands Brygge København. 1 Hus i Skagen; Markvej 33 C købt 1. august Lejlighed i Marbella ca. 60 km fra Malaga i Spanien. Hvad koster det? 1 uges ophold i højsæsonen koster kr ,00. Øvrige uger koster kr ,00. Ugeleje går fra søndag til søndag. Minileje 3 døgn koster kr.1.500,00. Minileje kan først bookes 1 måned før opholdet. Minileje går fra søndag til onsdag eller torsdag til søndag. Midlerne til at købe ferieboligerne kommer fra Feriefonden for hotel- og restauranterhvervet. Uafhentede feriepenge herfra overføres til Ferieboligfonden, som anskaffer ferieboliger til gavn for branchens medlemmer. Nyt hus i Skagen 1. august erhvervede Ferieboligfonden et 3 år gammelt hus i Skagen. Huset er på 132 m2 og ligger på Markvej 33 C. Ferieboligfondens nye hus i Skagen. Det er et dejligt rækkehus i 2 etager. Huset ligger tæt på Skagen Station. I stueetagen er der 1 soveværelse med dobbeltseng med direkte adgang til stort badeværelse med badekar og bruseniece samt toilet. Der er en pæn stor stue, som er åben til køkken/alrum. Der er opvaskemaskine og i gangen er der en vaskesøjle med vaskemaskine og tørretumbler. På 1. sal er der en stor repos, 2 soveværelser med skråvægge og dobbeltsenge samt et stort badeværelse med bruseniece og toilet. Huset har en lille forhave samt en baghave (gård) med skur. Ledige uger På kan du altid se hvilke huse, der er ledige. Klik på linket til ledige uger. Der åbnes så en pdf-fil på flere sider. På den første side er der nogle generelle forklaringer. Rul længere ned og se hvilke uger, der er ledige de forskellige steder. Siden bliver opdateret flere gange om ugen, men som regel sker det hver dag. Ring til Feriekontoret i 3F København på tlf for at booke et hus. Alle medlemmer er altid velkomne til at ringe til Feriekontoret og høre om muligheden for leje af en af de ledige ferieboliger. Info til medlemmerne indenfor Post Danmark Der har lige været trukket lod om vinterperioden fra uge 44/2014 til uge 16/2015. Du kan se, hvad der er ledigt og ringe og bestille et ophold

13 Af Jan Mathisen, afdelingssekretær Fotograf: Uffe Weng PDQ! - pd hva for noget?! I et forsøg på at maksimere indtjeningen verden over, har den øverste koncernledelse for Radisson (på verdensplan), som holder til et sted ude i den store verden, dikteret et nyt rengøringssystem indført på alle Radisson hoteller verden over. Smart cleaning Systemet er amerikansk og hedder PDQ, hvilket står for Price, Delivery, Qualit, eller på dansk pris, leveringstid, kvalitet. At prisen nævnes først, er ikke tilfældigt, for der reklameres med besparelser på lønningerne på op til 40 %. For at gøre systemet mere spiseligt, kaldes det i dagligdagen smart cleaning! Så markante besparelser på lønudgifterne, kan kun lade sig gøre ved en kraftig opskruning af arbejdstempoet. Det betød, at kravet til stuepigerne (på de københavnske Radisson hoteller) fra den ene dag til den anden, blev ændret således, at de i stedet for at skulle gøre værelser rene, nu skulle gøre 32 til 34 værelser rene om dagen! Når nogle af landet bedste og mest erfarne stuepiger, som i årevis har været loyale overfor deres arbejdspladser, sagde stop, så er det alvorligt ment! Erfarne stuepiger På Radisson hotellerne arbejder nogle af landet bedste og mest erfarne stuepiger. Mange har arbejdet, ikke bare som stuepiger over en årrække, men på det samme hotel op til 30 år. De ved om nogen, hvilke krav der stilles til rengøring og til tiden, det tager. Det har en international koncernledelse ikke - de vurderer uden hensyn til konkrete og lokale aftaler og forsøger at tvinge et ensartet system og krav ned over hovedet på alt og alle. Protest protest protest Som en umiddelbar reaktion på de nye krav, gik stuepigerne på de tre københavnske hoteller sammen om en fælles protestskrivelse til hotelledelserne. 55 stuepiger var medunderskrivere. Hovedpunkterne var følgende: Med indførelse af Smart Cleaning må vi konstatere, at Rengøringen bliver dårligere Arbejdsmiljøet for os og andre ansatte bliver dårligere Vi skal arbejde i et umenneskeligt opskruet tempo Det er os, sammen med receptionisterne, der i det daglige skal står model til flere klager fra gæster over dårlig rengøring Større utryghed og frygt for at miste vores arbejde Smart Cleaning er i strid med overenskomsten Når nogle af landet bedste og mest erfarne stuepiger, som i årevis har været loyale overfor deres arbejdspladser, sagde stop, så er det alvorligt ment! Derfor afholdt alle stuepiger for alle tre hoteller også flere fællesmøder i 3F København for at diskutere indførelsen af smart cleaning. Kravet til stuepigerne (på de københavnske Radisson hoteller) blev, fra den ene dag til den anden, ændret således, at de i stedet for at skulle gøre værelser rene, nu skulle gøre 32 til 34 værelser rene om dagen! Stuepiger deltog i møderne Det var 3F Københavns opfattelse, at indførelsen af smart cleaning var i strid med overenskomsten på Horesta området, da systemet baserer sig på opmåling og en bestemt arbejdstakt. Derfor indkaldte 3F Købehavn straks hotellerne til et forhandlingsmøde. Det var imidlertid vigtigt, at stuepigerne selv deltog i disse møder, det er dem, som kender de konkrete forhold og mærker konsekvenserne. Til hvert forhandlingsmøde deltog således 2-3 erfarne stuepiger, som var valgt ud af stuepigernes egen midte. Normalt tempo Forhandlingsmøderne forløb positivt. Hvordan der gøres rent og hvilke krav, der stilles til niveauet for rengøring, blander fagforeningen sig ikke i. Men arbejdstempoet og arbejdsmiljøet for stuepigerne er i høj grad noget, som vedkommer fagforeningen - også fordi det har noget at gøre med overholdelse af overenskomsten. På den baggrund blev parterne enige om følgende Den nuværende proces med indførelse af nye arbejdsmetoder og rutiner fortsættes Der afholdes i uge 41 et statusmøde mellem parterne, hvor erfaringer og udfordringer drøftes Parterne er enige om, at der ikke fastsættes et bestemt antal værelser, som skal rengøres dagligt og at der arbejdes i normalt tempo 3F København besøger hotellerne hver 14. dag for at sikre indgåelsen i den konkrete og fremadrettede dialog Opstår der problemer eller udfordrin- ger, kan parterne straks kontakte hinanden for konkrete drøftelse. Respekt og service For stuepigerne gælder det, at sikre et normalt arbejdstempo og respekten for deres arbejde. Som tillidsrepræsentant Maria Christina Hansen, der arbejder fuld tid som stuepige på Radisson Scandinavia på Amager, udtrykker det; Vi vil gerne respekteres for det arbejde, vi laver og yde høj service. Men både fysisk og mentalt gør det ondt nu. For der er ingen kvalitet mere. Det er super-trouper tempo, siger Maria Christina Hansen

14 Af Bente Leck Andersen, faglig sekretær Af Claus Tvile Lorentzen, faglig sekretær Arbejdstakt er overenskomststridig Gastronomernes Hjælpefond Baggrunden for arbejdsretsdommen (vedrørende takt 130/100) er en udlicitering af en kommunal rengøringsopgave, hvor to medarbejdere overgik til ansættelse hos en privat arbejdsgiver. Som følge heraf, blev de pålagt at arbejde i op til arbejdstakt 130 i den periode, hvor vilkårene i den kommunale overenskomst fortsat fandt anvendelse i deres individuelle ansættelsesforhold. 3F fik medhold Den 26. maj 2014 fik 3F Forbundet medhold af Arbejdsretten i, at en privat arbejdsgiver ikke måtte pålægge medlemmer at arbejde i op til arbejdstakt 130, så længe de stadig var omfattet af en offentlig overenskomst. Den 21. maj 2014 var 62 gastronomer fra hele landet samlet til generalforsamling i Randers. Hjælpefonden er en sammenlægning af flere forskellige fonde for kokke og smørrebrødsjomfruer. Den omfatter også catere. Fonden uddelte i 2013 kr ,00 til medlemmerne - primært til barselsgaver, socialbetingede engangsydelser og julecheck til pensionisterne. Preben Rasmussen har været formand i mange år, men er nu pensioneret. Tidligere faglærer og tillidsmand på Hotelog Restaurantskolen; Michael Jørgensen, blev valgt som ny formand. Arbejdsretten har lagt til grund, at den offentlige overenskomsts lønsatser er baseret på, at arbejdet udføres i et normalt arbejdstempo og at selv en rutineret medarbejder med mange års erfaring, skal yde en ekstraordinær indsats ved at arbejde i takt 130. En sådan ekstraordinær indsats er i strid med den offentlige overenskomsts lønsatser, som ikke indeholder akkordbestemmelser Det betyder, at når man virksomhedsoverdrages fra det offentlige til et privat rengøringsselskab, så må det private selskab ikke pålægge medlemmer at arbejde hurtigere og derfor skal medlemmerne blive på de arbejdsplaner/vilkår, som de havde, da de var ansat af det offentlige, indtil den offentlige overenskomst udløber! Medlemmer skal kontaktes 3F København skal nu finde frem til de virksomheder, der har vundet kontrakterne de sidste 5 år og de virksomhedsoverdragne medlemmer skal efterfølgende kontaktes. Selv en rutineret medarbejder med mange års erfaring, skal yde en ekstraordinær indsats ved at arbejde i takt 130. Der er to typer sager, der skal rejses: Den første er krav, der skal rejses for medlemmer, som er overgået til Serviceoverenskomsten og hvor der i den periode, hvor der stadig blev lønnet efter den offentlige overenskomst og samtidig skulle arbejdes hurtigere (takt 130), skal rejses et krav om efterbetaling for at yde en ekstraordinær indsats. Den anden type krav er, hvor medlemmerne stadig arbejder på den offentlige overenskomst. Her skal medlemmerne tilbage på deres oprindelige planer fra før rengøringsselskabet overtog dem. Her skal også ske en efterbetaling i forhold til at arbejde i en højere arbejdstakt. 3F København er i gang med at finde de offentlige arbejdspladser, der er virksomhedsoverdraget i perioden 1. juni juni Der skal så efterfølgende samles lønsedler ind for medlemmerne måned for måned i den periode, hvor den offentlige overenskomst blev fulgt og frem til Serviceoverenskomsten skulle følges. Sager skal rejses På et netværksmøde i Privat Service i juni måned forsøgte samtlige 3F afdelinger i hele landet at finde nogle fælles ensartede spilleregler, som skulle benyttes ved forhandlinger med Dansk Industri i slutningen af juni. Den 30. juni 2014 ved forhandlingen med DI, kunne det konstateres, at 3F og DI var alt for langt fra hinanden og forhandlingerne afsluttedes. Resultatet er så, at alle 3F afdelinger, der har haft virksomhedsoverdragelser, skal rejse sagerne enkeltvis på hvert medlem. Årets generalforsamling foregik i Randers Regnskov. Efter generalforsamlingen var der en let frokost og mulighed for at udforske de spændende omgivelser. På afdelingens hjemmeside kan du læse mere om Gastronomernes Hjælpefond. Det kræver 3 klik med musen: Medlem Fonde og Gastronomernes Hjælpefond. Michael Jørgensen (tv.) og Preben Rasmussen (th.) Fortjenstmedalje til John Det sker ikke ofte, at et medlem af 3F København har været 50 år i samme virksomhed, men den 25. juli 2014 kunne overpostbud John Lassen fejre sit jubilæum på Frederiksberg. Samtidig modtog han medalje for fortjenstfuld indsats. Stort tillykke til John

15 Udtalelse fra Fagligt Ansvars sommermøde 20. august 2014 i Vejle Find fodslaget om velfærd og mod ledighed Med udsigten til et valg i løbet af det kommende år, bliver den faglige og politiske dagsorden uvægerligt præget af de to forskellige syn på velfærden, som tegner sig: sikring af en solidarisk velfærd over for et system, hvor det er markedet, der sætter dagsordenen. Indsatsen mod social dumping, gennemført af regeringen/sf og Enhedslisten, har bidraget til styrkelse af solidariteten. Men det fjerner ikke den skamplet, som VK og Dansk Folkeparti har sat på dagpengesystemet. Og som Thorning-regeringen kun i begrænset omfang har formået at afbøde virkningerne af. Titusindvis af mennesker er sendt ud i et økonomisk frirum med ødelæggende menneskelig konsekvenser til følge. Trods forsøg på at mindske skaderne har regeringen ikke hindret, at over ledige har mistet dagpengene fra Yderligere ventes i år at følge efter, og skudsmålet fra a-kasserne er, at inden dagpengekommissionen bliver færdig i 2015 vil op til mennesker være faldet af den økonomiske redningsplanke, som dagpengene er, når der ikke er arbejde at få. Medlemmerne skal opleve dagpengesystemet som en tryghed, når der ikke er arbejde. Ingen skal uforskyldt miste retten til dagpenge. Derfor skal der findes løsninger, som forbedrer genoptjeningsretten og forlænger dagpengeperioden. Ligeledes skal støttede job og uddannelse tælle med i genoptjeningen. Jobskabelsen ikke mindst nu, hvor der synes at være en vis opblødning i krisen skal understøttes i en grøn og bæredygtig retning, for eksempel med vilkår så villige pensionskassemidler tilskyndes til at investere i klimajob. Udhulingen af den offentlige sektor gennem nedskæringer stoppes og erstattes af øget fokus på omsorg og mindre kontrol og registrering. Drøftelse af en fælles forståelse mellem fagbevægelsen, de uddannelsessøgende, de sociale bevægelser og de grønne organisationer som et alternativ til velfærdsjagt og markedsgørelse sættes dagsordenen på en konference den 30. september Folket åbner Tinget. Fagligt Ansvar anbefaler, at fagforeningerne går aktivt ind i dette initiativ og ad den vej bidrager til et politisk alternativ til truslen om en borgerlig regering efter næste valg. Der deltog repræsentanter fra følgende faglige organisationer: Forbundet PROSA, BUPL Aarhus, 3F TLB Aarhus, Dansk EL forbund København, SL Storkøbenhavn, Stillads/3F København, 3F Aalborg, Metal Horsens, 3F Esbjerg Transport, 3F BJMF København, Metal Vejle, HK Imit, SL Nordsjælland, FOA Aarhus, EEO, DEF Kbh. Ungdom, 3F BJMF Ungdom Mangfoldighedsdag Lørdag den 25. oktober 2014 kl afholdes der en mangfoldighedsdag i fagforeningen. Du vil få mulighed for at møde medlemmer fra mange forskellige kulturer. Anthony Sylvester vil være vores tovholder på dagen. Se mere på Studie-/ferietur til Cuba februar 2015 Yderligere oplysning om turen fås ved kontakt til Mulle på mail: eller tlf Tilmelding sendes til: Skovtur Torsdag den 28. august 2014 blev der som sædvandligt afholdt skovtur for pensionist- og efterlønsmedlemmerne fra det tidligere Hotel & Restauration. Vi var denne gang en tur til Rørvig Centret, hvor vi nød en dejlig frokost og de smukke omgivelser. Jubilarfester Tillykke For INDSE-medlemmer Fredag den 14. november 2014 kl afholdes der jubilarfest for de tidligere Industri og Service medlemmer, der har 25, 40 eller 50 år jubilæum af fagforeningen (del af videreførte ordninger). Der vil blive fremsendt invitationer direkte til jubilarerne med information om tilmelding m.m. For HR-medlemmer Fredag den 31. oktober 2014 afholdes der jubilarfest for de tidligere Hotel & Restaurations medlemmer, der har 25, 40, 50, 60, 65 og 70 år jubilæum af fagforeningen (del af videreførte ordninger). Jubilarerne vil få tilsendt en personlig indbydelse i slutningen af september måned. Det var en lidt vemodig tur, da det formentligt var sidste gang, at skovturen blev holdt. Dette skyldes, at de videreførte ordninger i forbindelse med fusionen stopper i år. Det er helt uacceptabelt og kalder på handling nu - fra fagbevægelsen, fra politikerne og fra regeringen. Fagligt Ansvars holdning er, at: 28 29

16 Efterløns- og pensionistklubben Lager og Handel i 3F København Postseniorerne Tirsdag d. 16/ kl Senior-volontør i Nepal, Annie Qvistgaard, fortæller om sit arbejde i Nepal. * Tilmelding biograftur. Tirsdag d. 23/ kl Vivian Rønne, underholder med musik i den store sal, fællesarrangement. Tirsdag d. 30/ kl Biograftur + kaffe. Filmen oplyses 26/8. Gl. Jernbanevej 36, 2500 Valby. Kr. 50,00 (kr. 100,00) Tirsdag d. 7/ kl Banko. Tilmelding DKT. Tirsdag d. 14/ kl Christian Bech fortæller om GL. Strand og fiskekonerne. * Tilmelding gule ærter. Tirsdag d. 21/ kl Det Kgl. Teater, Gl. Scene. Hardy Kai tager os en tur bag scenen. Bournonvilles Passage (tidl. Tordenskjoldsgade) v. Kunstnerindgangen. Pris kr. 50,00 (kr. 100,00). Tirsdag d. 28/ kl Gule ærter. Sundby Sejl. Amager Strandvej 15. Metro til Øresund. kr. 150,00 (kr. 300,00). Pensionist- og Efterlønsklubben i 3F Hotel & Restauration i København Torsdag d. 11/ kl Summemøde Sæsonstart med banko. Tirsdag d. 23/ kl Fællesarrangement. Klaverpianist Vivian Brøndum Rønne kommer og spiller klassiske populærmelodier af Kaj Norman Andersen og filmmelodier. Torsdag d. 25/ kl Vi tager en tur til Frederiksborg Slot i Hillerød. Vi mødes på Københavns Hovedbanegård, under uret, kl Pris kr. 80,00. Husk mimrekort. Bindende tilmelding og betaling til Gerda på tlf Torsdag d. 9/ kl Summemøde banko. Torsdag d. 23/ kl Medicinsk Museion, Bredgade 62. Bus 1A. Vi mødes udenfor kl Bindende tilmelding og betaling til Gerda på tlf senest den 20. oktober Pris kr. 50,00. Tirsdag d. 4/ kl Preben Dose. Fortæller om din ret som pensionist. Tirsdag d. 11/ kl Reider og venner underholder. Tag madpakken med, så spiser vi sammen kl Tilmelding til julefrokost. Tirsdag d. 18/ kl Greiner om Vesterbro på kryds og tværs i den store sal. Fællesarrangement. Tirsdag d. 25/ kl Næstformand i 3F København Betina Lund fortæller om sit arbejde som formand for Miljøudvalget i 3F København. Tirsdag d. 28/ kl Julefrokost, kr. 200,00 (kr. 400,00). Tirsdag d. 2/ kl Banko. Tirsdag d. 9/ kl God jul. Gløgg og æbleskiver. OBS ændringer i lokaler kan forekomme, kig på tavlen i stuen. Tirsdag d. 18/ kl Fællesarrangement - Rejsefortælling ved Kim Greiner Om Vesterbro på kryds og tværs. Torsdag d. 20/ kl Julefrokost i Tivoli. Vi mødes foran hovedindgangen kl Husk Tivolikort. Bindende tilmelding og betaling til Flemming senest den 10. november Tlf Pris kr. 200,00 - gæster kr. 350,00. Beløbet indbetales til kto Torsdag d. 11/ kl Julestue. Bindende tilmelding til Gerda på tlf senest den 5. december Torsdag d. 18/ kl Næstformand i 3F København, Betina Lund, orienterer om den aktuelle situation i fagforeningen og fortæller lidt om sig selv. Tirsdag d. 23/ Vivian Rønne underholder med musik. Efterfølgende serveres der sandwich. Fællesarrangement. Torsdag d. 16/ kl Caféeftermiddag i Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446. Der bliver serveret en 3 retters menu, med et glas hvidvin til forretten og en ½ fl. rødvin/hvidvin til hovedretten pr. deltager, dessert og kaffe. Børge spiller op til dans. Billetter sælges onsdag den 24. september 2014 kl , Peter Ipsens Allé 27 (Det grå Palæ). Deltagerprisen er kr. 160,00 kr. for medlemmer og kr. 185,00 for ikkemedlemmer. Der er nummererede borde og max 150 pladser. Tirsdag den 18/ kl Greiner om Vesterbro på kryds og tværs. Efterfølgende serveres der sandwich. Fællesarrangement. Torsdag den 20/ kl Vinsmagning. Finn Ipsen fra Egebjerg Vinimport fortæller om øen Sicilien og dens vine. Der bliver smagsprøver af forskellige vine. Tirsdag den 25/ kl Salg af billetter til julefrokosten den 11. december Samtidig udleveres lommebøger og der serveres et glas julegløgg og æbleskiver. 5/12 8/ Juletur til Pronstorfer Krug ved Lübeck. Her vil vi besøge det lokale bryggeri, hvor vi drikker øl og spiser fedtemadder, besøger det store julemarked i Lübeck, ser det lokale julemarked og på hjemvejen foretager vi juleindkøb ved grænsen. ½ pension med et glas vin til aftensmaden. Deltagerprisen er kun kr ,00 pr. deltager i dobbeltværelse, tillæg for enkeltværelse er kr. 300,00. Der er kun få pladser tilbage. Torsdag den 11/ kl Julefrokost/afslutning (kun for medlemmer), Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446. Deltagerprisen er kr. 150,00. Billetter sælges den 25. november / / Nytårstur til Låsby Kro. Afrejse fra København med bus den 30. december 2014 kl Efter indkvartering er der kaffeslabberas med stort kagebord. Efter kaffen er der pakkespil. Hver deltager medbringer en pakke (max kr. 25,00). Efterfølgende middag. Nytårsaftensdag kører vi en tur og kommer hjem til eftermiddagskaffe/te og kagebord. Der udleveres festhatte og der serveres en velkomstdrink. Fri bar med øl, vand, og vin til kl Natmad. Vi begynder det nye år med en stor morgenbuffét inden vi pakker bagagen og kører mod København. Deltagerprisen er kun kr ,00 pr. deltager. Tillæg for enkeltværelse kr. 690,00. Der er kun få pladser tilbage. Tilmelding til alle arrangementerne skal ske til Jacob Christiansen på tlf eller pr. mail til webspeed.dk Husk også FN s ældredag 1. oktober 2014 Du kan holde dig orienteret om arrangementerne via:

17 3F København indkalder hermed alle medlemmer til Generalforsamling tirsdag den 11. november 2014 kl i Østerbrohuset, Århusgade , 2100 Kbh. Ø Dagsorden: Pkt. 1. Velkomst Pkt. 2. Valg af dirigenter Pkt. 3. Beretning, herunder fremtidig virksomhed Pkt. 4. Regnskab 2014 for 3F København a) Godkendelse af regnskab Pkt. 5. Budget og kontingent a) Godkendelse af kontingent 2015 for 3F København b) Godkendelse af budget 2015 Pkt. 6. Indkomne forslag Pkt. 7. Valg iflg. afdelingens love Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være os i hænde senest den 21. oktober 2014 kl Af hensyn til bestilling af mad, bedes tilmelding foretages senest den 3. november 2014 til eller på tlf Vel mødt! Bjarne Høpner Formand, 3F København

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Søndervig Lodbergsvej 10, 1. 4., Søndervig, 6950

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at bookning kun kan ske pr. telefon.

Vi gør opmærksom på, at bookning kun kan ske pr. telefon. Feriekontoret Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV Tlf.: 88 92 33 60 Mail: feriekontoret-kbh@3f.dk Web: www.3fpost.dk Opdateret den 06.07.15 Ring på tlf. 88 92 33 60 hvis du vil booke et af Postens

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00 Feriekontoret Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV Tlf.: 88 92 33 60 Mail: feriekontoret-kbh@3f.dk Web: www.3fpost.dk Opdateret den 18.09.15 Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration)

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT 2014

EVALUERINGSRAPPORT 2014 EVALUERINGSRAPPORT 2014 Ref: Rasmus K. Jakobsen Koordinator Jobpatruljen Danmark September 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2014... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning www.pension.dk/sundhed Om din sundhedsordning Hvis du har sundhedsordningen, kan du få hurtig behandling af problemer og gener i led, muskler og sener. Du

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

DT LIV. - efterlader kun vindere. Et projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Bevar det gode helbred - forebyg - snak sammen

DT LIV. - efterlader kun vindere. Et projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Bevar det gode helbred - forebyg - snak sammen G DT LIV - efterlader kun vindere Et projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Bevar det gode helbred - forebyg - snak sammen Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 2 - Hvorfor

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere