WindPRO version Jun 2014 Udskrevet/Side :18 / 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1"

Transkript

1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: 0-alternativ (nuværende situation) - lavfrekvent støj Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Den lavfrekvente støj beregnes indendøre og må ikke overstige 20 db ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s i 10 m højde :18 / :15/ Vindmøller Målestok 1: ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] , : 150 kw NORDTAN...Nej NORDTANK ,6 32,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 85,4 b 8,0 86,9 b , : 55 kw VESTAS - D...Nej VESTAS -55/ ,3 18,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 75,4 b 8,0 76,6 b , : 660 kw VESTAS -... Nej VESTAS V47-660/ ,0 45,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 91,9 b 8,0 92,4 b , : 660 kw VESTAS -... Nej VESTAS V47-660/ ,0 45,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 91,9 b 8,0 92,4 b , : 660 kw VESTAS -... Nej VESTAS V47-660/ ,0 45,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 91,9 b 8,0 92,4 b , : 660 kw VESTAS -... Nej VESTAS V47-660/ ,0 45,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 91,9 b 8,0 92,4 b , : 660 kw VESTAS -... Nej VESTAS V47-660/ ,0 45,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 91,9 b 8,0 92,4 b , : 3000 kw VESTAS... Ja VESTAS V90 LF ,0 80,0 USER Mode 6 - Bindesbøl LF ,0 90,7 8,0 92, , : 3000 kw VESTAS... Ja VESTAS V90 LF ,0 80,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 90,8 8,0 94, , : 3000 kw VESTAS... Ja VESTAS V90 LF ,0 80,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 90,8 8,0 94, , : 3000 kw VESTAS... Ja VESTAS V90 LF ,0 80,0 USER Døstrup mølle 4 6,0 92,4 8,0 95, , : 3000 kw VESTAS... Ja VESTAS V90 LF ,0 80,0 USER Mode 6 - Bindesbøl LF ,0 90,7 8,0 92,5 b) Data fra Miljøstyrelsens vejledning til støjbekendtgørelse Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Distance to Støj møller noise demand [m] [m] [m/s] [db] [db] [m] A Lodsejer B ,2 1,5 6,0 99,0 12,1 Ja A 8,0 99,0 13,2 Ja B Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (61) ,0 1,5 6,0 20,0 11,2 762 Ja B 8,0 20,0 12,7 734 Ja C Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (62) ,0 1,5 6,0 20,0 12,2 609 Ja C 8,0 20,0 13,5 580 Ja D Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (63) ,0 1,5 6,0 20,0 16,0 225 Ja D 8,0 20,0 16,8 197 Ja E Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (64) ,4 1,5 6,0 20,0 15,5 263 Ja E 8,0 20,0 16,2 235 Ja F Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (65) ,0 1,5 6,0 20,0 16,9 158 Ja F 8,0 20,0 17,6 131 Ja G Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (66) ,0 1,5 6,0 20,0 16,9 159 Ja G 8,0 20,0 17,5 133 Ja H Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (67) ,0 1,5 6,0 20,0 17,8 102 Ja H 8,0 20,0 18,4 77 Ja I Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (68) ,0 1,5 6,0 20,0 15,7 227 Ja I 8,0 20,0 16,4 204 Ja J Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (69) ,6 1,5 6,0 20,0 10,1 830 Ja J 8,0 20,0 11,0 805 Ja K Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (70) ,0 1,5 6,0 20,0 6, Ja K 8,0 20,0 7, Ja L Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (71) ,0 1,5 6,0 20,0 4, Ja L 8,0 20,0 5, Ja M Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (72) ,8 1,5 6,0 20,0 4, Ja M 8,0 20,0 6, Ja N Lodsejer A ,0 1,5 6,0 99,0 9,4 Ja N 8,0 99,0 10,7 Ja O Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (74) ,0 1,5 6,0 20,0 16,2 204 Ja O 8,0 20,0 16,9 177 Ja P Døstrup (syd) ,0 1,5 6,0 20,0 12,0 558 Ja Fortsættes næste side... WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

2 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: 0-alternativ (nuværende situation) - lavfrekvent støj :18 / :15/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Distance to Støj møller noise demand [m] [m] [m/s] [db] [db] [m] P 8,0 20,0 15,3 441 Ja Q Døstrup (nord) ,5 1,5 6,0 20,0 11,0 720 Ja Q 8,0 20,0 14,4 600 Ja R Udgår (ejer af eksisterende møller) ,0 1,5 6,0 99,0 20,2 Ja R 8,0 99,0 21,7 Ja S Cirkelhøjgård (ejendom fjernet)) ,0 1,5 6,0 99,0 17,4 Ja S 8,0 99,0 21,9 Ja T Ferielejligheder (støjfølsom arealanvendelse) ,0 1,5 6,0 20,0 9,4 940 Ja T 8,0 20,0 10,7 919 Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

3 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: 0-alternativ (nuværende situation) - lavfrekvent støj :18 / :15/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6320_ _540, Udskriftsmålestok 1:50.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

4 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: 0-alternativ (nuværende situation) - lavfrekvent støj :18 / :15/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6320_ _540, Udskriftsmålestok 1:50.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

5 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Note 1: Naboejendommer er indplaceret på baggrund af 1: kort over området. Endelig fastlæggelse af naboejendommenes placering og anvendelse bør foretages af en landinspektør. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: 0-alternativ (nuværende situation) - normal støj Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e) :19 / :09/ Vindmøller Målestok 1: ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] , : 150 kw NORDTANK... Nej NORDTANK ,6 32,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 97,4 8,0 98,1 Nej , : 55 kw VESTAS - Dø... Nej VESTAS -55/ ,3 18,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 94,6 f 8,0 95,0 f Nej , : 660 kw VESTAS - D... Nej VESTAS V47-660/ ,0 45,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 100,1 f 8,0 100,8 f Nej , : 660 kw VESTAS - D... Nej VESTAS V47-660/ ,0 45,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 100,1 f 8,0 100,8 f Nej , : 660 kw VESTAS - D... Nej VESTAS V47-660/ ,0 45,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 100,1 f 8,0 100,8 f Nej , : 660 kw VESTAS - D... Nej VESTAS V47-660/ ,0 45,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 100,1 f 8,0 100,8 f Nej , : 660 kw VESTAS - D... Nej VESTAS V47-660/ ,0 45,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 100,1 f 8,0 100,8 f Nej , : 3000 kw VESTAS -... Ja VESTAS V90 LF ,0 80,0 USER Mode 6 - Bindesbøl LF ,0 101,0 8,0 103,0 Nej , : 3000 kw VESTAS -... Ja VESTAS V90 LF ,0 80,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 104,1 8,0 105,0 Nej , : 3000 kw VESTAS -... Ja VESTAS V90 LF ,0 80,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 104,1 8,0 105,0 Nej , : 3000 kw VESTAS -... Ja VESTAS V90 LF ,0 80,0 USER Døstrup mølle 4 6,0 103,9 8,0 104,7 Nej , : 3000 kw VESTAS -... Ja VESTAS V90 LF ,0 80,0 USER Mode 6 - Bindesbøl LF ,0 101,0 8,0 103,0 Nej f) Fra anden navhøjde Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Distance to Støj møller noise demand [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] [m] A Lodsejer B ,2 1,5 6,0 42,0 34,9 498 Ja A 8,0 44,0 35,6 552 Ja B Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (4) ,0 1,5 6,0 42,0 33,7 664 Ja B 8,0 44,0 34,5 724 Ja C Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (5) ,0 1,5 6,0 42,0 35,1 511 Ja C 8,0 44,0 35,8 571 Ja D Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (6) ,0 1,5 6,0 42,0 39,7 128 Ja D 8,0 44,0 40,4 188 Ja E Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (7) ,4 1,5 6,0 42,0 39,0 168 Ja E 8,0 44,0 39,6 225 Ja F Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (8) ,0 1,5 6,0 42,0 40,7 64 Ja F 8,0 44,0 41,4 121 Ja G Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (9) ,0 1,5 6,0 42,0 40,6 66 Ja G 8,0 44,0 41,3 122 Ja H Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (10) ,0 1,5 6,0 42,0 41,7 11 Ja H 8,0 44,0 42,4 65 Ja I Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (11) ,0 1,5 6,0 42,0 39,3 137 Ja I 8,0 44,0 40,0 194 Ja J Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (12) ,6 1,5 6,0 42,0 32,2 737 Ja J 8,0 44,0 32,9 794 Ja K Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (13) ,0 1,5 6,0 42,0 27, Ja K 8,0 44,0 28, Ja L Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (14) ,0 1,5 6,0 42,0 23, Ja L 8,0 44,0 24, Ja M Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (15) ,8 1,5 6,0 42,0 25, Ja M 8,0 44,0 26, Ja N Lodsejer A ,0 1,5 6,0 42,0 31,9 748 Ja N 8,0 44,0 32,7 773 Ja O Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (17) ,0 1,5 6,0 42,0 39,8 110 Ja Fortsættes næste side... WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

6 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Note 1: Naboejendommer er indplaceret på baggrund af 1: kort over området. Endelig fastlæggelse af naboejendommenes placering og anvendelse bør foretages af en landinspektør. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: 0-alternativ (nuværende situation) - normal støj :19 / :09/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Distance to Støj møller noise demand [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] [m] O 8,0 44,0 40,5 167 Ja P Døstrup (syd) ,0 1,5 6,0 37,0 35,3 158 Ja P 8,0 39,0 36,6 204 Ja Q Døstrup (nord) ,5 1,5 6,0 37,0 33,9 315 Ja Q 8,0 39,0 35,2 360 Ja R Udgår (ejer af eksisterende møller) ,0 1,5 6,0 999,0 56,0 Ja R 8,0 999,0 56,4 Ja S Cirkelhøjgård (ejendom fjernet)) ,0 1,5 6,0 999,0 43,1 Ja S 8,0 999,0 44,2 Ja T Ferielejligheder (støjfølsom arealanvendelse - 37 db/39 db) ,0 1,5 6,0 37,0 31,8 597 Ja T 8,0 39,0 32,6 691 Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

7 Støj [db(a)] Projekt: (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Note 1: Naboejendommer er indplaceret på baggrund af 1: kort over området. Endelig fastlæggelse af naboejendommenes placering og anvendelse bør foretages af en landinspektør. DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: 0-alternativ (nuværende situation) - normal støj m Kort: Kort _6320_ _540, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax , :19 / :09/

8 Støj [db(a)] Projekt: (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Note 1: Naboejendommer er indplaceret på baggrund af 1: kort over området. Endelig fastlæggelse af naboejendommenes placering og anvendelse bør foretages af en landinspektør. DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: 0-alternativ (nuværende situation) - normal støj m Kort: Kort _6320_ _540, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax , :19 / :09/

9 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Note 1: Naboejendommer er indplaceret på baggrund af 1: kort over området. Endelig fastlæggelse af naboejendommenes placering og anvendelse bør foretages af en landinspektør :15 / :14/ DECIBEL - Hovedresultat Beregning: A'. 5 x SWT , 83.5 m nh.støj overholdes ved lejligheder (42/44) og lodsejere - normal støj Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Ny mølle Målestok 1: Vindmøller UTM ED50 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,5 Siemens SWT , DD !O! na... Ja Siemens SWT , DD ,0 83,5 Siemens DK PC0.0 S0.0_0dB 6,0 104,3 8,0 106,0 Nej ,0 Siemens SWT , DD !O! na... Ja Siemens SWT , DD ,0 83,5 Siemens DK PC0.0 S0.0_-1dB 6,0 103,9 8,0 105,0 Nej ,0 Siemens SWT , DD !O! na... Ja Siemens SWT , DD ,0 83,5 Siemens DK PC0.0 S0.0_0dB 6,0 104,3 8,0 106,0 Nej ,1 Siemens SWT , DD !O! na... Ja Siemens SWT , DD ,0 83,5 Siemens DK PC0.0 S0.0_0dB 6,0 104,3 8,0 106,0 Nej ,9 Siemens SWT , DD !O! na... Ja Siemens SWT , DD ,0 83,5 Siemens DK PC0.0 S0.0_0dB 6,0 104,3 8,0 106,0 Nej , : 150 kw NORDTANK... Nej NORDTANK ,6 32,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 97,4 8,0 98,1 Nej , : 55 kw VESTAS - Døs...Nej VESTAS -55/ ,3 18,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 94,6 f 8,0 95,0 f Nej , : 3000 kw VESTAS - D...Ja VESTAS V90 LF ,0 80,0 USER Mode 6 - Bindesbøl LF ,0 101,0 8,0 103,0 Nej , : 3000 kw VESTAS - D...Ja VESTAS V90 LF ,0 80,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 104,1 8,0 105,0 Nej , : 3000 kw VESTAS - D...Ja VESTAS V90 LF ,0 80,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 104,1 8,0 105,0 Nej , : 3000 kw VESTAS - D...Ja VESTAS V90 LF ,0 80,0 USER Døstrup mølle 4 6,0 103,9 8,0 104,7 Nej , : 3000 kw VESTAS - D...Ja VESTAS V90 LF ,0 80,0 USER Mode 6 - Bindesbøl LF ,0 101,0 8,0 103,0 Nej f) Fra anden navhøjde Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område UTM ED50 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Distance to Støj møller noise demand [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] [m] A Lodsejer B ,2 1,5 6,0 42,0 40,4 124 Ja A 8,0 44,0 41,8 163 Ja B Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (4) ,0 1,5 6,0 42,0 36,6 511 Ja B 8,0 44,0 37,9 548 Ja C Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (5) ,0 1,5 6,0 42,0 37,4 410 Ja C 8,0 44,0 38,7 445 Ja D Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (6) ,0 1,5 6,0 42,0 39,1 217 Ja D 8,0 44,0 40,5 250 Ja E Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (7) ,4 1,5 6,0 42,0 37,6 371 Ja E 8,0 44,0 38,9 408 Ja F Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (8) ,0 1,5 6,0 42,0 39,2 235 Ja F 8,0 44,0 40,5 282 Ja G Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (9) ,0 1,5 6,0 42,0 39,5 213 Ja G 8,0 44,0 40,8 261 Ja H Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (10) ,0 1,5 6,0 42,0 41,2 66 Ja H 8,0 44,0 42,5 115 Ja I Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (11) ,0 1,5 6,0 42,0 41,9 7 Ja I 8,0 44,0 43,2 54 Ja J Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (12) ,6 1,5 6,0 42,0 40,6 93 Ja J 8,0 44,0 42,0 126 Ja K Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (13) ,0 1,5 6,0 42,0 35,4 595 Ja K 8,0 44,0 36,7 630 Ja L Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (14) ,0 1,5 6,0 42,0 30, Ja L 8,0 44,0 31, Ja M Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (15) ,8 1,5 6,0 42,0 31, Ja M 8,0 44,0 33, Ja N Lodsejer A ,0 1,5 6,0 42,0 38,9 275 Ja N 8,0 44,0 40,2 317 Ja Fortsættes næste side... WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

10 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Note 1: Naboejendommer er indplaceret på baggrund af 1: kort over området. Endelig fastlæggelse af naboejendommenes placering og anvendelse bør foretages af en landinspektør :15 / :14/ DECIBEL - Hovedresultat Beregning: A'. 5 x SWT , 83.5 m nh.støj overholdes ved lejligheder (42/44) og lodsejere - normal støj...fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område UTM ED50 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Distance to Støj møller noise demand [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] [m] O Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (17) ,0 1,5 6,0 42,0 38,8 276 Ja O 8,0 44,0 40,1 324 Ja P Døstrup (syd) ,0 1,5 6,0 37,0 35,7 136 Ja P 8,0 39,0 37,1 186 Ja Q Døstrup (nord) ,5 1,5 6,0 37,0 34,5 293 Ja Q 8,0 39,0 35,9 343 Ja R Udgår (ejer af eksisterende møller) ,0 1,5 6,0 999,0 56,0 Ja R 8,0 999,0 56,4 Ja S Cirkelhøjgård (ejendom fjernet)) ,0 1,5 6,0 999,0 43,1 Ja S 8,0 999,0 44,2 Ja T Ferielejligheder (42 db/44 db) ,0 1,5 6,0 42,0 39,1 244 Ja T 8,0 44,0 40,5 285 Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

11 Støj [db(a)] Projekt: (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Note 1: Naboejendommer er indplaceret på baggrund af 1: kort over området. Endelig fastlæggelse af naboejendommenes placering og anvendelse bør foretages af en landinspektør. DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: A'. 5 x SWT , 83.5 m nh.støj overholdes ved lejligheder (42/44) og lodsejere - normal støj m Kort: Kort _6320_ _540, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum UTM ED50 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax , :15 / :14/

12 Støj [db(a)] Projekt: (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Note 1: Naboejendommer er indplaceret på baggrund af 1: kort over området. Endelig fastlæggelse af naboejendommenes placering og anvendelse bør foretages af en landinspektør. DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: A'. 5 x SWT , 83.5 m nh.støj overholdes ved lejligheder (42/44) og lodsejere - normal støj m Kort: Kort _6320_ _540, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum UTM ED50 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax , :15 / :14/

13 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden :53 / :52/ DECIBEL - Hovedresultat Beregning: A'. 5 x SWT , 83.5 m nh.støj overholdes ved lejligheder (42/44) og lodsejere - lavfrekvent støj Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Den lavfrekvente støj beregnes indendøre og må ikke overstige 20 db ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s i 10 m højde Ny mølle Målestok 1: Vindmøller ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,5 Siemens SWT , DD !O! n...ja Siemens SWT , DD ,0 83,5 Siemens DK PC0.0 S0.0_0dB 6,0 95,4 8,0 96, ,0 Siemens SWT , DD !O! n...ja Siemens SWT , DD ,0 83,5 Siemens DK PC0.0 S0.0_-1dB 6,0 95,2 8,0 96, ,0 Siemens SWT , DD !O! n...ja Siemens SWT , DD ,0 83,5 Siemens DK PC0.0 S0.0_0dB 6,0 95,4 8,0 96, ,1 Siemens SWT , DD !O! n...ja Siemens SWT , DD ,0 83,5 Siemens DK PC0.0 S0.0_0dB 6,0 95,4 8,0 96, ,9 Siemens SWT , DD !O! n...ja Siemens SWT , DD ,0 83,5 Siemens DK PC0.0 S0.0_0dB 6,0 95,4 8,0 96, , : 150 kw NORDTANK... Nej NORDTANK ,6 32,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 85,4 b 8,0 86,9 b , : 55 kw VESTAS - Dø... Nej VESTAS -55/ ,3 18,0 KST Kildestøjsprojekt 6,0 75,4 b 8,0 76,6 b , : 3000 kw VESTAS -... Ja VESTAS V90 LF ,0 80,0 USER Mode 6 - Bindesbøl LF ,0 90,7 8,0 92, , : 3000 kw VESTAS -... Ja VESTAS V90 LF ,0 80,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 90,8 8,0 94, , : 3000 kw VESTAS -... Ja VESTAS V90 LF ,0 80,0 USER Mode db(a) PRELIMINARY 6,0 90,8 8,0 94, , : 3000 kw VESTAS -... Ja VESTAS V90 LF ,0 80,0 USER Døstrup mølle 4 6,0 92,4 8,0 95, , : 3000 kw VESTAS -... Ja VESTAS V90 LF ,0 80,0 USER Mode 6 - Bindesbøl LF ,0 90,7 8,0 92,5 b) Data fra Miljøstyrelsens vejledning til støjbekendtgørelse Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Distance to Støj møller noise demand [m] [m] [m/s] [db] [db] [m] A Lodsejer B ,2 1,5 6,0 99,0 16,6 Ja A 8,0 99,0 18,0 Ja B Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (61) ,0 1,5 6,0 20,0 13,5 660 Ja B 8,0 20,0 15,2 569 Ja C Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (62) ,0 1,5 6,0 20,0 14,0 553 Ja C 8,0 20,0 15,7 466 Ja D Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (63) ,0 1,5 6,0 20,0 15,4 353 Ja D 8,0 20,0 16,9 274 Ja E Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (64) ,4 1,5 6,0 20,0 14,2 513 Ja E 8,0 20,0 15,7 429 Ja F Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (65) ,0 1,5 6,0 20,0 15,7 393 Ja F 8,0 20,0 17,0 295 Ja G Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (66) ,0 1,5 6,0 20,0 15,9 371 Ja G 8,0 20,0 17,2 272 Ja H Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (67) ,0 1,5 6,0 20,0 17,3 225 Ja H 8,0 20,0 18,6 126 Ja I Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (68) ,0 1,5 6,0 20,0 17,9 164 Ja I 8,0 20,0 19,2 67 Ja J Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (69) ,6 1,5 6,0 20,0 16,7 225 Ja J 8,0 20,0 18,0 151 Ja K Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (70) ,0 1,5 6,0 20,0 12,5 739 Ja K 8,0 20,0 13,9 655 Ja L Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (71) ,0 1,5 6,0 20,0 8, Ja L 8,0 20,0 10, Ja M Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (72) ,8 1,5 6,0 20,0 9, Ja M 8,0 20,0 11, Ja N Lodsejer A ,0 1,5 6,0 99,0 15,3 Ja N 8,0 99,0 16,7 Ja O Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (74) ,0 1,5 6,0 20,0 15,3 435 Ja O 8,0 20,0 16,7 336 Ja Fortsættes næste side... WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

14 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden :53 / :52/ DECIBEL - Hovedresultat Beregning: A'. 5 x SWT , 83.5 m nh.støj overholdes ved lejligheder (42/44) og lodsejere - lavfrekvent støj...fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Distance to Støj møller noise demand [m] [m] [m/s] [db] [db] [m] P Døstrup (syd) ,0 1,5 6,0 20,0 12,5 557 Ja P 8,0 20,0 15,7 433 Ja Q Døstrup (nord) ,5 1,5 6,0 20,0 11,7 717 Ja Q 8,0 20,0 14,9 593 Ja R Udgår (ejer af eksisterende møller) ,0 1,5 6,0 99,0 20,3 Ja R 8,0 99,0 21,8 Ja S Cirkelhøjgård (ejendom fjernet)) ,0 1,5 6,0 99,0 17,5 Ja S 8,0 99,0 21,9 Ja T Ferielejligheder (støjfølsom arealanvendelse) ,0 1,5 6,0 20,0 15,5 401 Ja T 8,0 20,0 16,9 305 Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

15 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden :53 / :52/ DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: A'. 5 x SWT , 83.5 m nh.støj overholdes ved lejligheder (42/44) og lodsejere - lavfrekvent støj Støj [db(a)] m Kort: Kort _6320_ _540, Udskriftsmålestok 1:50.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

16 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden :53 / :52/ DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: A'. 5 x SWT , 83.5 m nh.støj overholdes ved lejligheder (42/44) og lodsejere - lavfrekvent støj Støj [db(a)] m Kort: Kort _6320_ _540, Udskriftsmålestok 1:50.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater DECIBEL - Hovedresultat Beregning: N117-3,0 + 4 eks møller normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales

Læs mere

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Bilag 4 Beregning af støj Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej,, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Nærværende beregning er vejledende, og der tages

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat kunden, hvorfor SWP må tage Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige

Læs mere

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej 26-01-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for mølleprojekt ved vej Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet

Læs mere

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S 15. december 2012 Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S På lokaliteten Holmen, Vest for Hemmet Indsendt til: Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat PARK - Hovedresultat Beregning: 5 stk Vestas V112 94 m navhøjde 149,9 m totalhøjde Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) 03-06-2011 10:52 / 1 03-06-2011 10:41/2.7.486 Beregnings-opsætning Lufts densitets

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater DECIBEL - Main Result DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. The calculation is based on the "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" from the Danish Environmental Agency. Støjbelastningen fra vindmøller

Læs mere

GK Energi - Ren energi for fremtiden...

GK Energi - Ren energi for fremtiden... GK Energi - Ren energi for fremtiden... Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Nyrup Mark d. 22. maj 2012 Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Vålse I forbindelse med den igangværende idefase

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 26. februar 2015 Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Genoptagelse af planprocessen for vindmøller ved Knaplund... 3 Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-kjern Kommune 3. december 13 Best Energy A/ Heimdalsvej A 7 Grindsted Tlf / Fax 7 7 7 best@best-energy.dk www.best-energy.dk Alternativ placering af møller ved Hoven I forlængelse af tidligere

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller ses sammen med de eksisterende møller / / Mobil: +45 2688 0027 / E-mail: te@esmannenergy.dk

Læs mere

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C Returadresse: Teknik og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1,4 8000 Århus C DATO 20. februar 2015 SAGSNR. 326-2010-29106 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Afgørelse

Læs mere

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Beregning af støj, nye og eksisterende vindmøller Støjudbredelse

Læs mere

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt ra: ent øller Rasmussen ato: 2. sep 200 3.33.56 ST Til: nnie ygind mne: nsøgning om aktindsigt Til nnie ygind ermed fremsendes som ønsket copartner ps s ansøgninger

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Lejbølle, Langeland, DANMARK 9-1 MW vindmøllepark 3 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde 4 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller (SWT-3.0MW) illustreret

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 7. juli 2015 Ansøgning om etablering af nyt vindmølleområde ved Lervad (vest for Hanning) (erstatter tidligere ansøgning fra april 2013) Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Ansøgning om etablering af ny

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Tjørntved, Sorø, DANMARK 4,6 MW Vindmølleprojekt 2 x Siemens SWT-2,3-93m, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 2 Siemens SWT-2,3-93m vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD:

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD Bornholms Regionskommune har den. marts 0 offentliggjort forslag

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING , Billund kommune, DANMARK 9 MW Vindmølleprojekt 4 x Vestas V90 3MW 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 4 Vestas V90-3MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund

Læs mere

Beskrivelse af opstillingsscenarier

Beskrivelse af opstillingsscenarier Miljøundersøgelser for vindmøller ved Nørrekær Enge II 17.11.2016 Beskrivelse af opstillingsscenarier Ifm. med miljøundersøgelserne for vindmølleparken Nørrekær Enge II er der behov for at definere de

Læs mere

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup, Viborg kommune, DANMARK 3 x Siemens SWT 3.0 MW - 101, nav: 89.5 m Rev.2 ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup møllepark illustreret med Google Earth

Læs mere

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013 HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE Juni 2013 INDHOLD Indledning...side 3 Hvem er Wind1 A/S...side 4 Projektbeskrivelse...side 5 Støj- og skyggekastforhold...side 6 Naboer indenfor 6 * totalhøjden...side

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Katrineholms piber, Næstved kommune, DANMARK 9,2 MW vindmøllepark 4 stk. Siemens SWT-2.3-93, 8 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De fire nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Bølå, Åbenrå kommune, DANMARK 16 MW Vindmølleprojekt 8 x Vestas V80 2MW, 60 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 8 Vestas V80 2MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc:

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc: Lise Overby Nørgård Fra: AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Lise Overby Nørgård Cc: per.stenholt@vattenfall.com; JesperKyed.Larsen@vattenfall.com Emne: Vindmøllepark Klim;

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Vindmølle Projekt. Barløse Mark Vindmølle Projekt Barløse Mark 1 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade 15 5610 Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: 22.03.2010 Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw.

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw. Side: 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Side Afsnit 1 Indholdsfortegnelse 2 Gaia-Wind 133 10 kw husstandsvindmølle placering 3 Beskrivelse af Gaia-Wind 133 10 kw vindmøllen 4 Støjbelastning fra møllen 5 Geografiske

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser.

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2014 Sags id 14-10140 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 E-mail std@esbjergkommune.dk Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring

Læs mere

Bilaga 9. Fotomontage gjorda från Varbergs fästning i Varberg, Bua på Väröhalvön, Mönster på Onsalahalvön, Näsbykrok samt Åsa Folkhögskola.

Bilaga 9. Fotomontage gjorda från Varbergs fästning i Varberg, Bua på Väröhalvön, Mönster på Onsalahalvön, Näsbykrok samt Åsa Folkhögskola. Bilaga 9 Fotomontage gjorda från Varbergs fästning i Varberg, Bua på Väröhalvön, Mönster på Onsalahalvön, Näsbykrok samt Åsa Folkhögskola. Projekt: Beskrivelse: Fotograf: Boel Ferm, Särö VISUAL - Hovedresultat

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

Ansøgninger. På vegne af Johnna Thygesen & Jesper Strøhøj-Andersen. på vegne af BV-Ejendomme Aps BILAG 5 / KOMMUNEPLAN 2013 NOTAT

Ansøgninger. På vegne af Johnna Thygesen & Jesper Strøhøj-Andersen. på vegne af BV-Ejendomme Aps BILAG 5 / KOMMUNEPLAN 2013 NOTAT BILAG 5 / KOMMUNEPLAN 2013 Ansøgninger Nr. Projekt Ansøger 01 Sommerhusudstykning Strandvejen 79, Skibby Matr. nr. 77hd mm, Skuldelev by, Skuldelev Leo Christiansen Strandvejen 79 4050 Skibby NOTAT slckn/10.

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr

Kommuneplantillæg nr Kommuneplantillæg nr. 09.26 Forslag til Lokalplan Forslag SAE.T.04.13.01 til kommuneplantillæg Kommuneplantillæg 09.26 I tilknytning til vedtagelse og offentliggørelse af forslag til lokalplan SAE.T.04.13.01

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Tåsinge, Søby, Svendborg kommune, DANMARK 4,6 MW vindmøllepark 2 stk. Siemens SWT-2.3-93, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De to nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: december

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller De kumulative effekter ved etablering af den kystnære havmøllepark Omø Syd er nedenfor vurderet

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 September 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD

Læs mere

Vindmøller ved Skiffard

Vindmøller ved Skiffard Vindmøller ved Skiffard Bilag December 2010 Titel: Udgivet december 2010: Udarbejdet af: Forsidefoto: Bilag til miljørapport for vindmøller ved Skiffard Syddjurs Kommune Natur og Miljø Hovedgaden 77 8410

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

4. FORHOLD VED NABOER

4. FORHOLD VED NABOER 4. FORHOLD VED NABOER 4.1. Afstand og visuelle forhold Det er normalt kendetegnende for beboelser omkring et mølleområde, at de nærmeste naboer får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger henholdsvis

Læs mere

Indhold. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 2

Indhold. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 2 31. oktober 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for udlægning af et nyt vindmølleområde ved Hindsels, Thyholm i Struer Kommune indsendt af lodsejere Askov Overgaard, Hindselsvej 24, 7790

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2 HOFOR VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Notat. VVM-screening. Den 20. november 2012. Planlægning og Byggeri

Notat. VVM-screening. Den 20. november 2012. Planlægning og Byggeri Notat VVM-screening i henhold til bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Den

Læs mere

Indsigelse til Vindmølleplan område C Malle nordvest

Indsigelse til Vindmølleplan område C Malle nordvest Lyne d. 22.05.2011 Indsigelse til Vindmølleplan område C Malle nordvest Vi i Ringkøbing Skjern kommune vil med dette brev indgive indsigelser til Vindmølleplan, For område C Nordvest for Malle. Vi finder

Læs mere

Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune

Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 1 af 37 By, Erhverv og Kultur Planafdelingen Torvet 7400 Herning Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune 15. december

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP Frederikshavn Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller Udvidelse af Vindmølleområde ved Lejbølle i Langelands Kommune

Anmeldelse af vindmøller Udvidelse af Vindmølleområde ved Lejbølle i Langelands Kommune Anmeldelse af vindmøller Udvidelse af Vindmølleområde ved Lejbølle i Langelands Kommune Oktober 2014 Visualisering af 5 stk. vindmøller ved Lejbølle, taget fra VVM -Vindmøller ved Lejbølle på Langeland

Læs mere

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller.

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 2, 7 a, stk. 1, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD Randers Kommune har den 10. oktober 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 111 samt lokalplan nr. 565 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Bilag til ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I NY GESINGE

Bilag til ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I NY GESINGE Bilag til ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I NY GESINGE Beskrivelse af projektet Projektet består af at erstatte de 2 eksisterende 200 kw og 150 kw møller med nye møller med en totalhøjde op

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Plan, Byg og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Arne Peter Nørrevang Lundegården Lejlighedsvej 2 4592 Sejerø DATO 23. oktober 2015 SAGSNR. 326-2015-48388 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Side 1 af 7 BEK nr 1284 af 15/12/2011 Gældende (Vindmøllebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 22-12-2011 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

4. PÅVIRKNING AF NABOER

4. PÅVIRKNING AF NABOER 4. PÅVIRKNING AF NABOER 4.1. Afstand og visuelle forhold A B Det er normalt kendetegnende for beboelser omkring et mølleområde, at de nærmeste naboer får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger

Læs mere

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5 Kappel_2010_rascl DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe WindPRO version 2..43 jun 10-01-11 12: / 1 Kraftværksvej 3 DK-000 Fredericia 11 11 Mikkel Windolf - A/S

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Rudmose, Videbæk kommune, DANMARK 7,2 MW vindmøllepark 4 stk. Vestas V9-18kW, 8 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De fire nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: oktober 22, 28

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 8, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

VISUAL - Hovedresultat Beregning: Illervej 21 Vindmølleplaceringer

VISUAL - Hovedresultat Beregning: Illervej 21 Vindmølleplaceringer Brugerlicens: Beregnet: 12-11-2015 :49/3.0.629 VISUAL - Hovedresultat Beregning: Illervej 21 Vindmølleplaceringer Vindmølletype Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Afstand til kamera A B C D

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE Beskrivelse af projektet Projektet består af 5 møller med en totalhøjde op til 125 m i Rindum Enge. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord til

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 10. juli 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Vindmøller på Tendrup Vestermark. Odder Kommune. Ikke teknisk resume af Miljørapport

Vindmøller på Tendrup Vestermark. Odder Kommune. Ikke teknisk resume af Miljørapport Vindmøller på Tendrup Vestermark Odder Kommune Ikke teknisk resume af Miljørapport VVM-redegørelse og miljøvurdering september 2015 Forord Nærværende VVM-redegørelse og miljørapport har som formål at afdække

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden.

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Bilag 1 04-09-2012 Sagsnr. 2012-124709 Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for

Læs mere

Vindmøllebekendtgørelsen

Vindmøllebekendtgørelsen Vindmøllebekendtgørelsen Vindmøller støjer Støjen ødelægger søvnen Ødelagt søvn forringer helbredet Søvnforstyrrelser: Forhøjet blodtryk Blodprop i hjertet Slagtilfælde Fedme Psykiatriske problemer (depression)

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG Hjørring Kommune har den 8. maj 2013 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 39 samt lokalplan nr. 800.8111-L01 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Notat. VVM-screening. Den 17. december 2012. Projekt for husstandsmølle på Torupdal 15, 8305 Samsø, matrikelnr. 8x, Tranebjerg By, Tranebjerg

Notat. VVM-screening. Den 17. december 2012. Projekt for husstandsmølle på Torupdal 15, 8305 Samsø, matrikelnr. 8x, Tranebjerg By, Tranebjerg Notat VVM-screening i henhold til bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Planlægning

Læs mere

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Temadag - 27. nov. 2009 Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING Politisk behandling af vindmølleprojektet Vindpark Øster Børsting Viborg Kommune har den 5. juli 2012 offentliggjort

Læs mere