Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5"

Transkript

1 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

2 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen OIOUBL Version 2.01 April 2007 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling IT- og Telestyrelsen Datastandardiseringskontoret Holsteinsgade 63 DK-2100 København Ø Phone Fax Ophavsrettigheder for denne udgivelse, jævnført Creative Common, Navngivning 2.5: Det er tilladt at: fremstille bearbejdede værker udfra dette dokument at fremstille eksemplarer og gøre dokumentet tilgængeligt for almenheden at benytte dokumentet i kommerciel henseende under betingelse af tydelig kildehenvisning til denne udgivelse fra IT- og Telestyrelsen. Læs mere om rettighederne på OIOUBL Pris og mængde i kataloger Version 1.1 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Forord Formål med dokumentet Konklusioner og anbefalinger Relevante UBL klasser og elementer DK-feltnavne og kardinalitet CatalogueLine RequiredItemLocationQuantity Item Beskrivelse Relationerne mellem pris og mængde felterne Basisenhed Leveringsenhed Bestillingsenhed Pakkestørrelse Eksempler Omregning af basisenhed til bestillingsenhed Angivelse af forskellige pris-/mængderelationer Periodeafhængige priser Angivelse af køberafhængige priser Angivelse af kunden på kataloglinjen Områdeafhængige priser Angivelse af listepriser Relevante kodelister Termer og forkortelser...25

4 1. Forord 1. Forord Denne guideline er ét af en række dokumenter, der beskriver formålet med og anvendelsen af de forretningsdokumenter der udgør den danske lokalisering af UBL 2.0 kaldet OIOUBL. Der er udarbejdet en guideline for hvert af forretningsdokumenterne, og derudover er der lavet generelle guidelines, der beskriver brugen af de elementer, der går på tværs af dokumenterne. 1.1 Formål med dokumentet Denne guideline er en generel guideline, som skal præcisere brugen af klasser og felter der har relation til priser og mængder i katalogdokumenterne. Der er i dokumentet specielt fokus på: De centrale felter til angivelse af priser og mængder og deres indbyrdes relationer Hvordan felterne kan bruges til at illustrere forskellige pris/mængde relationer Hvordan der kan laves differentierede priser afhængig af køberen De dokumenter der er omfattet af denne guideline er følgende: Dokument UBL-Catalogue-2 UBL-CataloguePricingUpdate-2 UBL-CatalogueItemSpecificationUpdate-2 Beskrivelse Katalogdokumentet anvendes altid ved oprettelse af nye kataloger, og kan også anvendes til opdatering af eksisterende kataloger. Det er muligt at oprette en kataloglinje uden pris, men i denne sammenhæng, vil klasser og elementer i relation til pris blive beskrevet. Bemærk, at ved opdatering med Catalogue dokumentet overskrives hele kataloglinjen (CatalogueLine). For nærmere beskrivelse henvises til OIOUBL Guideline Kataloger (Ref. G03). Dokumentet bruges til opdatering af priser og mængder i eksisterende kataloger. Bemærk, at ved opdatering med CataloguePricingUpdate dokumentet overskrives hele RequiredItemLocationQuantity klassen For nærmere beskrivelse henvises til OIOUBL Guideline Opdatering af katalogpriser (Ref. G07). Dokumentet bruges til opdatering af varespecifikationen, herunder pakkestørrelser i eksisterende kataloger. Bemærk, at ved opdatering med CatalogueItemSpecificationUpdate dokumentet overskrives hele Item klassen For nærmere beskrivelse henvises til OIOUBL Guideline Opdatering af katalogelement (Ref. G06). OIOUBL Pris og mængde i kataloger Version 1.1 Side 4

5 Konklusioner og anbefalinger 1.2 Konklusioner og anbefalinger Generelt gælder for alle guidelines, at anvendes CPR-nummer som Id, er der krav om krypteret forsendelse. Fokus for denne guideline er anvendelsen af priser og enheder i katalogdokumenterne. Dog bør det samtidig bemærkes, at pris- og mængdeangivelser også findes i andre OIOUBL dokumenter f.eks. Ordre og Faktura (Se separat guideline om priser Ref. G25). Det er derfor vigtigt at tænke priser og mængder i forhold til hele indkøbsprocessen, således at de priser og mænger der angives i et katalog og overføres til en Ordre, kan matches med en efterfølgende Faktura. For nærmere beskrivelse af andre områder i katalogerne henvises til generelle guidelines herfor, henholdsvis: OIOUBL Guideline Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger (Ref. G38) OIOUBL Guideline Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger (Ref. G37) OIOUBL Guideline Parter i kataloger (Ref. G39)

6 2. Relevante UBL klasser og elementer 2. Relevante UBL klasser og elementer De felter som er relevante i forbindelse med angivelsen af priser og mængder ligger enten direkte under CatalogueLine, de er samlet i klassen RequiredItemLocationQuantity under CatalogueLine eller de findes i Item klassen. Felterne under CatalogueLine kan kun oprettes og opdateres ved brug af Catalogue dokumentet, mens felterne i RequiredItemLocationQuantity klassen også kan opdateres med CataloguePricingUpdate dokumentet, og felterne under Item også med CatalogueItemSpecificationUpdate dokumentet. De relevante felter på CatalogueLine er følgende: OrderableIndicator OrderableUnit ContentUnitQuantity OrderQuantityIncrementNumeric MinimumOrderQuantity MaximumOrderQuantity De relevante felter og klasser under RequiredItemLocationQuantity er: MinimumQuantity MaximumQuantity Price DeliveryUnit De relevante felter under Item klassen er: PackQuantity PackSizeNumeric OIOUBL Pris og mængde i kataloger Version 1.1 Side 6

7 2.1 DK-feltnavne og kardinalitet 2.1 DK-feltnavne og kardinalitet I tabellen nedenfor listes felterne og deres danske feltnavne, samt kardinaliteten CatalogueLine Direkte under CatalogueLine findes felter, der er relateret til bestillingsenhederne. Følgende felter på CatalogueLine er relevante for gennemgangen af priser og mængder: UK-navn DK-navn Brug Bemærkning Catalogue/CatalogueLine/Note Note 0..n Det er i notefeltet muligt i tekst at beskrive indholdet af en kataloglinje. F.eks. 1 kasse af 12 stk. eller 1 stk. af 5 kg. etc. Catalogue/CatalogueLine/OrderableIndi cator KanBestillesIndikator 1 Værdien er default true, hvilket betyder, at varen kan bestilles. Værdien angives til false, hvis varen ikke kan bestilles. Catalogue/CatalogueLine/OrderableUnit BestillingsEnhed 0..1 (1)* *Er OrderableIndicator = true, så er OrderabelUnit obligatorisk og skal udfyldes. Bestillingsenheden er den mængde kunden får ved bestilling af 1 enhed. Værdien angives som en valid UOM kode f.eks. CS, PK etc. Catalogue/CatalogueLine/ContentUnitqu antity Catalogue/CatalogueLine/ContentUnitqu Catalogue/CatalogueLine/OrderQuantity IncrementNumeric Catalogue/CatalogueLine/MinimumOrde rquantity Catalogue/CatalogueLine/MinimumOrde Catalogue/CatalogueLine/MaximumOrd erquantity Catalogue/CatalogueLine/MinimumOrde BestillingsEnhedsMængde 1 Angivelse af den mængde, som bestillingsenheden består af. Hvis bestillingsenheden er f.eks. CS for kasse, og kassen består af 12 flasker, skal værdien af BestillingsEnhedsMængde være 12 mens enheden flasker angives i unitcode attributten jf. nedenfor. Enhedsangivelsen af bestillingsenhedsmængden. Hvis bestillingsenhedsmængden er 12 flasker skrives 12 i BestillingsEnhedsMængde jf. ovenfor, og unitcode sættes lig med BO jf. eksemplet. Værdien skal være en valid UOM kode. <cbc:contentunitquantity unitcode="bo">12</cbc:contentunitquantity> BestillingsMængdeSpring 0..1 Bestillingsmængdespringet angiver, hvis der skal bestilles bestemte mængder af en given vare. Er bestillingsenheden således 1 flaske (BO), men der skal købes 12 flasker svarende til en kasse, angives BestillingsMængdeSpring til 12. Det er nu muligt at købe 12, 24, 36 flasker mv. MinimumBestillingsMængde 0..1 Angiver med tal den mindst mulige bestillingsmængde. Er MinimumBestillingsMængde således 12 (og BestillingsMængdeSpring =1), kan der købes 12, 13, 14 flasker mv. Enheden angives i attributten unitcode jf. nedenfor. MaksimumBestillingsMængde 0..1 Enhedsangivelsen til minimumsbestillingen. Værdien skal være en valid UOM kode, f.eks. BO for flaske. Angiver med tal den størst mulige bestillingsmængde. Enheden angives i attributten unitcode jf. nedenfor. Enhedsangivelsen til maksimumsbestillingen. Værdien skal være en valid UOM kode, f.eks. BO for flaske.

8 2.1 DK-feltnavne og kardinalitet RequiredItemLocationQuantity Under RequiredItemLocationQuantity grupperes de felter, der beskriver leverandørens basisenheder, samt leveringsenhederne. Følgende felter og klasser under RequiredItemLocationQuantity er relevante for gennemgangen af priser og mængder: UK-navn DK-navn Brug Bemærkning cationquantity/minimumquantity e cationquantity/maximumquantity cationquantity/price cationquantity/price/priceamount cyid cationquantity/price/basequantity ode cationquantity/price/pricetypecode AgencyID D MinimumsMængde 0..1 Angivelse af den minimumsmængde, som prisen er gældende for. Det giver mulighed for at lave differentierede priser afhængig af den indkøbte mængde. Enheden angives i attributten unitcode jf. nedenfor. Se beskrivelsen senere for nærmere redegørelse for brugen af feltet. Enhedsangivelsen til minimumsmængden. Værdien skal være en valid UOM kode, f.eks. BO for flaske. MaksimumsMængde 0..1 Angivelse af den maksimummængde, som prisen er gældende for. Det giver mulighed for at lave differentierede priser afhængig af den indkøbte mængde. Enheden angives i attributten unitcode jf. nedenfor. Se også beskrivelsen i de følgende afsnit. Enhedsangivelsen til maksimummængden. Værdien skal være en valid UOM kode, f.eks. BO for flaske. Pris 0..1 I Prisklassen findes alle prisoplysningerne PrisBeløb 1 Her angives prisen (excl. moms, incl rabat og gebyr) for en basisenhed af varen (BeregningsGrundlagMængde jf. nedenfor). Der anvendes punktum som decimalseparator. Den gældende valuta for prisen jf. kodeliste f.eks. DKK, EUR etc. BeregningsGrundlagMængde 1 Den basisenhed som prisen er udtryk for. Er prisen i PrisBeløb således DKK for én flaske vin, så skal BeregningsGrundlagMængde være 1. Enheden angives i attributten unitcode jf. nedenfor. Der er yderligere beskrivelse af brugen af feltet i senere afsnit. Enhedsangivelse af basisenheden. Værdien skal være en valid UOM kode, f.eks. BO for flaske. PrisTypeKode 0..1 Kode til angivelse af pristypen f.eks. CAT(katalog) jf. kodeliste (se afsnit 6) I attributten listagencyid angives hvem der vedligeholder kodelisten her 6 for UN/ECE Reference til den kodeliste der anvendes: UN/ECE 5387 cationquantity/price/orderableunitfactorr ate OrdreAntalMængdeRate 1 Omregningsfaktoren fra basisenheden i BeregningsGrundlagMængde til bestillingsenheden i feltet BestillingsEnhed. Har default værdien 1, hvilket vil sige, at basisenheden og bestillingsenheden er den OIOUBL Pris og mængde i kataloger Version 1.1 Side 8

9 2.1 DK-feltnavne og kardinalitet cationquantity/deliveryunit cationquantity/deliveryunit/batchquantity cationquantity/deliveryunit/consumerunit Quantity cationquantity/deliveryunit/consumerunit samme. Anvendelsen af OrdreAntalMængdeRate er beskrevet nærmere i de efterfølgende afsnit. LeveringsEnhed 0..n Under klassen LeveringsEnhed er det muligt at angive, i hvilke forpakningsstørrelser varen kan leveres, som en oplysning til køberen. Der kan angives flere leveringsenheder, hvis varerne kan leveres i forskellige forpakningsstørrelser. BatchMængde 1 Den mængde af den bestilte vare, som gør det ud for en sending (batch) i forbindelse med leveringen. Kan leveringen ske i kasser angives BatchMængde til 1. Enheden angives i attributten unitcode jf. nedenfor. Enhedsangivelsen til BatchMængde. Værdien skal være en valid UOM kode, f.eks. CS for kasse. ForbrugsEnhedsMængde 0..1 ForbrugsEnhedsMængden er de forbrugsenheder, som bachmængden består af. En forbrugsenhedsmængde skal ses i relation til BeregningsGrundlagsMængden, der er den basisenhed, som leverandøren kan levere til sine kunder Enhedsangivelsen til ForbrugsEnhedsMængde. Værdien skal være en valid UOM kode, f.eks. BO for flaske Item Under Item klassen i Catalogue dokumentet findes pakningsangivelser, som også er relateret til mængde: UK-navn DK-navn Brug Bemærkning Catalogue/CatalogueLine/Item/PackQua ntity Catalogue/CatalogueLine/Item/PackQua Catalogue/CatalogueLine/Item/PackSize Numeric PakkeMængde 0..1 Den forpakning varen findes i, og som indeholder antallet af enheder beskrevet i PakkeStørrelse. Er forpakningen én kasse af 12 stk. skal PakkeMængde være 1 og enheden kasse angives i attributten unitcode jf. nedenfor. Enhedsangivelsen til PakkeMængde. Værdien skal være en valid UOM kode, f.eks. CS for kasse. PakkeStørrelse 0..1 Antallet af enheder i en pakke af den pågældende vare, f.eks. 12 Der er mulighed for at angive rabatter på en kataloglinje under Price i klassen AllowanceCharge. Der henvises til den generelle guideline OIOUBL Guideline Rabatter og gebyrer (Ref. G17), for nærmere beskrivelse af udfyldelsen heraf.

10 3. Beskrivelse 3. Beskrivelse I det nedenstående vil de forskellige pris- og mængderelaterede klasser og felter blive beskrevet Relationerne mellem pris og mængde felterne I de efterfølgende underafsnit beskrives de centrale klasser og felter, og den indbyrdes relation mellem dem præciseres. Figuren nedenfor skitserer den overordnede sammenhæng mellem klasser og felter. Bestillingsenhed BestillingsEnhed BestillingsEnhedsMængde BestillingsMængdeSpring MinimumBestillingsMængde MaksimumBestillingsMængde Leveringsenhed BatchMængde ForbrugsEnhedsMængde Pakkestørrelse PakkeMængde PakkeStørrelse Basisenhed MinimumsMængde MaksimumsMængde Pris BeregningsGrundlagMængde OrdreAntalMængdeRate Figur 1: Sammenhængen mellem pris og mængde klasserne Udgangspunktet er definitionen af basisenhederne, herunder leverandørens basisenheder (BeregningsGrundlagMængde) og basispris (Pris). Disse og andre relaterede oplysninger er samlet i klassen RequiredItemLocationQuantity samme med oplysningerne om leveringsenheder. Med udgangspunkt i basisenhederne angives bestillingsenhederne. Endelig er der også mulighed for at definere pakkestørrelserne for det givne produkt. Pakkestørrelserne angives i Item klassen sammen med produktbeskrivelsen. OIOUBL Pris og mængde i kataloger Version 1.1 Side 10

11 3.2 Basisenhed 3.2 Basisenhed Prisklassen er det centrale omdrejningspunk for de andre klasser og felter, når man kigger på priser og mænger. Et eksempel på udfyldelse af prisklassen ses nedenfor: <cbc:minimumquantity unitcode="bo">1</cbc:minimumquantity> <cbc:maximumquantity unitcode="bo">100</cbc:maximumquantity> <cac:price> </cac:price> <cbc:priceamount currencyid="dkk">60.00</cbc:priceamount> <cbc:basequantity unitcode="bo">1</cbc:basequantity> <cbc:orderableunitfactorrate>12</cbc:orderableunitfactorrate> <cac:validityperiod> <cbc:startdate> </cbc:startdate> <cbc:enddate> </cbc:enddate> </cac:validityperiod> Figur 2: Eksempel på Pris klassen Af eksemplet fremgår, at der er tale om 1 flaske til 60,00 danske kroner, og at der går 12 flasker på en bestillingsenhed (OrderableUnitFactorRate). Endvidere fremgår, at prisen er gyldig fra den 1. august 2006 til den 31. juli Prisen (PriceAmount) og basisenheden (BaseQuantity) er udtryk for leverandørens basisenhed, altså den enhed leverandøren vedligeholder sine varer i. Af minimumsmængden (MinimumQuantity) og maksimumsmængden (MaximumQuantity) fremgår, at prisen på de 60,00 kroner er gældende, hvis der købes mellem 1 og 100 flasker af den pågældende vare. 3.3 Leveringsenhed Et eksempel på udfyldelse af leveringsenhedsoplysningerne findes nedenfor: <cac:deliveryunit> <cbc:batchquantity unitcode="cs">1</cbc:batchquantity> <cbc:consumerunitquantity unitcode="bo">12</cbc:consumerunitquantity> </cac:deliveryunit> <cac:deliveryunit> <cbc:batchquantity unitcode="pf">1</cbc:batchquantity> <cbc:consumerunitquantity unitcode="bo">120</cbc:consumerunitquantity> </cac:deliveryunit> Figur 3: Eksempel på leveringsenheder

12 3.3 Leveringsenhed Oplysningerne om leveringsenheder (DeliveryUnit) fremgår også af RequiredItemLocationQuantity klassen. DeliveryUnit klasserne er en oplysning til køberen om, hvilke leveringsenheder varen findes i. Af batchmængden (BatchQuantity) fremgår i eksemplet, at varen kan leveres i kasser (CS) og i paller (PF). Af ConsumerUnitQuantity fremgår, hvor mange forbrugsenheder, som batchmængden består af. I eksemplet består en kasse således af 12 flasker (BO), og en palle af 120 flasker (BO). ConsumerUnitQuantity skal ses i relation til basisenheden (BaseQuantity), og de vil i mange tilfælde være sammenfaldende. 3.4 Bestillingsenhed Direkte under kataloglinjen (CatalogueLine) findes bestillingsoplysningerne jf. eksemplet nedenfor: <cac:catalogueline> <cbc:id> fr123</cbc:id> <cbc:actioncode listagencyid="320" listid="urn:oioubl:codelist:catalogueactioncode- 1.1">Add</cbc:ActionCode> <cbc:note>12 flasker pr. kasse</cbc:note> <cbc:orderableindicator>true</cbc:orderableindicator> <cbc:orderableunit>cs</cbc:orderableunit> <cbc:contentunitquantity unitcode="bo">12</cbc:contentunitquantity> <cbc:orderquantityincrementnumeric>1</cbc:orderquantityincrementnumeric> <cbc:minimumorderquantity unitcode="cs">1</cbc:minimumorderquantity> <cbc:maximumorderquantity unitcode="cs">10</cbc:maximumorderquantity> <cac:catalogueline> Figur 4: Eksempel på bestillingsenhed ID identificerer unikt den pågældende vare, og add i ActionCode fortæller, at varen skal tilføjes enten til et eksisterende katalog eller et nyt katalog. For nærmere beskrivelse af ID, og identifikation af en vare henvises til OIOUBL Guideline Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger (Ref. G37). I notefeltet (Note) kan angives en valgfri tekst til kataloglinjen, som i eksemplet, hvor der er lavet en beskrivelse af bestillingsenheden. OrderableIndicator er en indikation af, om en vare kan bestilles eller ej. Som standard er værdien true, altså at varen kan bestilles, false betyder omvendt, at varen ikke kan bestilles. Eksempelvis for kataloger med hyppige opdateringer kan det være hensigtsmæssigt for leverandøren at kunne gøre kunden opmærksom på, at en vare er midlertidigt udgået, eller at der er tale om en sæsonvare, uden at leverandøren behøver at slette den pågældende vare. Er OrderableIndicator true skal bestillingsenheden angives. Bestillingsenheden fremgår af OrderableUnit, hvor den skal angives med en gyldig UOM kode f.eks. CS for kasse som i eksemplet. Bestillingsenheden er den enhed, som kunden skal have ved bestilling af 1 enhed i kataloget. Der er en direkte sammenhæng mellem OrderabelUnit, PriceAmount, BaseQuantity og OIOUBL Pris og mængde i kataloger Version 1.1 Side 12

13 3.4 Bestillingsenhed OrderableUnitFactorRate som er beskrevet ovenfor i afsnittet 4.1 Relationerne mellem pris og mængde felterne. Således er: BaseQuantity * OrderableUnitFactorRate = den mængde som OrderabelUnit svarer til Det vil sige, at er BaseQuantity 1 BO (flaske), OrderableUnitFactorRate 12, og OrderableUnit CS som i eksemplet, så svarer bestillingsmængden CS i OrderableUnit til 1 kasse af 12 flasker. Prisen for bestillingsenheden beregnes på tilsvarende vis: PriceAmount / BaseQuantity * (BaseQuantity * OrderableUnitFactorRate) = Prisen for en bestillingsenhed. Dette udtryk kan reduceres til: PriceAmount * OrderableUnitFactorRate = Prisen for en bestillingsenhed. Det vil sige, at er PriceAmount 65,00 kr., BaseQuantity 1 og OrderableUnitFactorRate 12, så er prisen 780,00 kr. for en kasse med 12 flasker, som er bestillingsenheden. ContentUnitQuantity beskriver, hvad bestillingsenheden (OrderableUnit) består af. I eksemplet består kassen (CS) af 12 flasker (BO). OrderQuantityIncrementNumeric skal ses i forhold til bestillingsenheden OrderableUnit. I eksemplet er bestillingsenheden 1 kasse (af 12 flasker), og bestillingsspringet vil således være i kasser. Har man i stedet situationen, hvor basisenheden og bestillingsenheden begge er 1 flaske, men der stadig kun sælges kasser af 12 flasker, kan man angive en minimumsbestilling (MinimumOrderQuantity) og en OrderQuantityIncrementNumeric. Sættes minimumsbestillingen til 12 flasker (BO) indikerer det over for kunden, at der skal købes minimum 12 flasker, men der kan også købes 13, 14 eller 15 flasker. Sætter man samtidig bestillingsmængdespringet (OrderQuantityIncrementNumeric) til 12, skal kunden købe 12, 24, 36 flasker etc. I feltet MaximumOrderQuantity er det muligt at angive en maksimumsbestilling, såfremt der er begrænsning på antallet af enheder en kunde kan bestille. I Bemærk forskellen på MinimumOrderQuantity og MaximumOrderQuantity der har relation til bestillingsmængden, og MinimumQuantity og MaximumQuantity der har relation til prisen for en given mængde.

14 3.5 Pakkestørrelse 3.5 Pakkestørrelse Yderligere to felter har relation til enhedsangivelsen. Det er henholdsvis pakkemængden og pakkestørrelsen, der kan angives i forbindelse med varebeskrivelsen. <cac:item> <cbc:packquantity unitcode="cs">1</cbc:packquantity> <cbc:packsizenumeric>12</cbc:packsizenumeric> <cac:item> Figur 5: Eksempel på pakkestørrelse Pakkeangivelsen findes under Item klassen, hvor varen beskrives, men skal ses i relation til de øvrige mængdeangivelser. PackQuantity er således udtryk for forpakningen, i eksemplet 1 kasse (CS), og PackSizeNumeric angiver, hvor mange enheder forpakningen består af, i eksemplet 12. PackSizeNumeric relaterer sig til BaseQuantity således: BaseQuantity * PackSizeNumeric = den mængde som er udtryk for. PackQuantity er så den mængde som forpakningen indeholder. OIOUBL Pris og mængde i kataloger Version 1.1 Side 14

15 4. Eksempler 4. Eksempler I afsnittet gives forskellige eksempler på brugen af pris og mængde felterne og relationerne mellem dem. 4.1 Omregning af basisenhed til bestillingsenhed Der er flere eksempler på brancher, hvor der kan findes forskelle mellem bestillingsenheden og afregningsenheden for en vare. Eksempelvis bestiller man en tønde olie, der afregnes i 1000 liter, man bestiller en steg der afregnes i kilo, eller en længde stål der afregnes i kilo etc. Det er i OIOUBL katalogdokumenterne muligt, at håndtere disse forskelle. I et eksempel kan der bestilles 1 pakke koteletter af 2 kilo. Der er 12 koteletter i en pakke. Leverandørens basisenhed er kilo, og et kilo koster DKK 50,00. <cac:catalogueline> <cbc:id> </cbc:id> <cbc:actioncode listagencyid="320" listid="urn:oioubl:codelist:catalogueactioncode- 1.1">Add</cbc:ActionCode> <cbc:note>12 stk. pr. pakke.</cbc:note> <cbc:orderableindicator>true</cbc:orderableindicator> <cbc:orderableunit>pk</cbc:orderableunit> <cbc:contentunitquantity unitcode="ea">12</cbc:contentunitquantity> <cbc:leadtimemeasure unitcode="day">1</cbc:leadtimemeasure> <cac:price> </cac:price> <cbc:priceamount currencyid="dkk">50.00</cbc:priceamount> <cbc:basequantity unitcode="kgm">1</cbc:basequantity> <cbc:orderableunitfactorrate>2</cbc:orderableunitfactorrate> <cac:deliveryunit> <cbc:batchquantity unitcode="pk">1</cbc:batchquantity> <cbc:consumerunitquantity unitcode="kgm">2</cbc:consumerunitquantity> </cac:deliveryunit> <cac:catalogueline> Figur 6: Eksempel 1 på omregning af enheder I OrderableUnit angives, at bestillingsenheden er 1 pakke, og i ContentUnitQuantity præciseres det, at der i pakken er 12 stk. Kan det ikke præcist angives, hvor mange koteletter der er i pakken, er alternativet, at ContentUnitQuantity angives til 2 kilo (KGM), og i notefeltet (Note) kan leverandøren lave en tekstuel beskrivelse af indholdet f.eks stk. pr. pakke. Af PriceAmount og BaseQuantity fremgår, at prisen er DKK 50,00 for ét kilo. Da en pakke består af

16 4.1 Omregning af basisenhed til bestillingsenhed 2 kilo angiver leverandøren i OrderableUnitFactorRate, med hvilken faktor basisenheden skal ganges for at man kan beregne bestillingsenheden. Den er i eksemplet 2. Prisen for en pakke kan beregnes på tilsvarende vis: PriceAmount / BaseQuantity * (BaseQuantity * OrderableUnitFactorRate) = Prisen for en bestillingsenhed, dvs. 50,00 / 1 *(1 * 2) = 100,00 DKK pr. pakke. I et andet eksempel bestilles én tønde olie af 750 liter. Olien afregnes pr liter, der er leverandørens basisenhed. <cac:catalogueline> <cbc:id> </cbc:id> <cbc:actioncode listagencyid="320" listid="urn:oioubl:codelist:catalogueactioncode-1.1">add </cbc:actioncode> <cbc:note>én tønde olie af 750 liter</cbc:note> <cbc:orderableindicator>true</cbc:orderableindicator> <cbc:orderableunit>bll</cbc:orderableunit> <cbc:contentunitquantity unitcode="ltr">750</cbc:contentunitquantity> <cbc:leadtimemeasure unitcode="day">3</cbc:leadtimemeasure> <cac:price> </cac:price> <cbc:priceamount currencyid="dkk">480.00</cbc:priceamount> <cbc:basequantity unitcode="ltr">1000</cbc:basequantity> <cbc:orderableunitfactorrate>0.75</cbc:orderableunitfactorrate> <cac:deliveryunit> <cbc:batchquantity unitcode="bll">1</cbc:batchquantity> <cbc:consumerunitquantity unitcode="ltr">750</cbc:consumerunitquantity> </cac:deliveryunit> <cac:catalogueline> Figur 7: Eksempel 2 på omregning af enheder I kataloget angiver UOM koden BLL i OrderableUnit, at bestillingsenheden er en tønde, og af ContentUnitQuantity fremgår, at tønden består af 750 liter (LTR). Leverandørens basispris (PriceAmount) er DKK 480,00 for 1000 liter (BaseQuantity). Da leverandøren ikke sælger olien pr liter. men i tønder af 750 liter, skal leverandøren angive den omregningsfaktor (OrderableUnitFactorRate) der skal bruges, for at komme fra leverandørens basisenhed på 1000 liter til bestillingsenheden på 1 tønde af 750 liter. Denne omregningsfaktor er i eksemplet 0,75. (1000 liter * 0,75 = 750 liter 1 tønde). Prisen på 1 tønde olie kan beregnes ved at gange leverandørens basispris (PriceAmount) med omregningsfaktoren (OrderableUnitFactorRate), dvs. DKK 480,00 * 0,75 = DKK 360,00 pr. tønde. OIOUBL Pris og mængde i kataloger Version 1.1 Side 16

17 /mængderelationer 4.2 Angivelse af forskellige pris- 4.2 Angivelse af forskellige pris-/mængderelationer Det er i OIOUBL-2.0 dokumenterne muligt at angive forskellige pris og mængde relationer. Det vil sige, at leverandøren kan angive én pris på varen, hvis kunden køber op til f.eks. 100 enheder og en anden pris, hvis kunden køber over 100 enheder. Måden differentierede priser håndteres på er ved at udfyld en ny RequiredItemLocationQuantity klasse for hver pris-/mængderelation. I eksemplet er det således, at køber kunden fra 1 til 60 flasker så er prisen DKK 65,00 pr. flaske, og køber kunden mellem 61 og 120 flasker, så er prisen DKK 60,00 pr. flaske. <cbc:leadtimemeasure unitcode="day">3</cbc:leadtimemeasure> <cbc:minimumquantity unitcode="bo">1</cbc:minimumquantity> <cbc:maximumquantity unitcode="bo">60</cbc:maximumquantity> <cac:price> </cac:price> <cbc:priceamount currencyid="dkk">65.00</cbc:priceamount> <cbc:basequantity unitcode="bo">1</cbc:basequantity> <cbc:orderableunitfactorrate>12</cbc:orderableunitfactorrate> <cac:validityperiod> <cbc:startdate> </cbc:startdate> <cbc:enddate> </cbc:enddate> </cac:validityperiod> <cbc:leadtimemeasure unitcode="day">3</cbc:leadtimemeasure> <cbc:minimumquantity unitcode="bo">61</cbc:minimumquantity> <cbc:maximumquantity unitcode="bo">120</cbc:maximumquantity> <cac:price> </cac:price> <cbc:priceamount currencyid="dkk">60.00</cbc:priceamount> <cbc:basequantity unitcode="bo">1</cbc:basequantity> <cbc:orderableunitfactorrate>12</cbc:orderableunitfactorrate> <cac:validityperiod> <cbc:startdate> </cbc:startdate> <cbc:enddate> </cbc:enddate> </cac:validityperiod> Figur 8: Eksempel på pris-/mængde relationer MinimumQuantity og MaximumQuantity angiver det interval, hvor indenfor prisen (PriceAmount) i den pågældende RequiredItemLocationQuantity klasse er gældende. I den første klasse er intervallet

18 /mængderelationer 4.2 Angivelse af forskellige pris- således 1 til 60 flasker (BO) og i den anden klasse er intervallet 61 til 120 flasker (BO). Skal der ikke være nogen øvre grænse, således at prisen er DKK 60,00 for alt over 61 flasker, så undlades MaximumQuantity i den sidste RequiredItemLocationQuantity. Bemærk at OrderableUnitFactorRate i eksemplet er 12, hvilket betyder, at bestillingsenheden vil bestå af 12 flasker. Det betyder, at kunden bestiller hele kasser (OrderabelUnit = CS), svarende til 12, 24, 36 flasker mv. Bestillingsintervallet følger således ikke nødvendigvis intervallet for pris- /mængderelationen, og det er ikke muligt at købe f.eks. 61 flasker. 4.3 Periodeafhængige priser I de fleste tilfælde vil en leverandør benytte sig af en prisopdatering, når priserne ændres. Der er dog i OIOUBL-2.0 mulighed for at lave periodeafhængige priser, f.eks. en planlagt prisstigning på en sæsonvare. Periodeafhængige priser kan kun anvendes ved forudgående aftale med kunden, da det kræver at modtagerens katalog kan håndtere prisændringen. Metoden svarer meget til metoden beskrevet ovenfor i forbindelse med mængdeafhængige priser, da RequiredItemLocationQuantity gentages for hver ny relation. Forskellen er, at gyldighedsperioden og ikke minumum/maksimum intervallet ændres. I eksemplet koster 1 stk. af varen DKK 25,00 fra den 1. januar 2006 frem til 31. maj Fra den 1. juni 2006 stiger prisen til DKK 30,00 og den er gældende frem til 31. december <cbc:leadtimemeasure unitcode="day">3</cbc:leadtimemeasure> <cac:price> </cac:price> <cbc:priceamount currencyid="dkk">25.00</cbc:priceamount> <cbc:basequantity unitcode="ea">1</cbc:basequantity> <cbc:orderableunitfactorrate>1</cbc:orderableunitfactorrate> <cac:validityperiod> <cbc:startdate> </cbc:startdate> <cbc:enddate> </cbc:enddate> </cac:validityperiod> <cbc:leadtimemeasure unitcode="day">3</cbc:leadtimemeasure> <cac:price> <cbc:priceamount currencyid="dkk">30.00</cbc:priceamount> <cbc:basequantity unitcode="ea">1</cbc:basequantity> <cbc:orderableunitfactorrate>1</cbc:orderableunitfactorrate> <cac:validityperiod> <cbc:startdate> </cbc:startdate> <cbc:enddate> </cbc:enddate> OIOUBL Pris og mængde i kataloger Version 1.1 Side 18

19 4.3 Periodeafhængige priser </cac:price> </cac:validityperiod> Figur 9: Eksempel på periodeafhængige priser Under RequiredItemLocationQuantity angives i ValidityPeriod klassen gyldighedsperiodens StartDate og EndDate for den gældende pris angivet i PriceAmount. I Der må ikke være overlap mellem de angivne gyldighedsperioder, da det betyder, at der ikke er nogen entydig pris. 4.4 Angivelse af køberafhængige priser Der er i OIOUBL muligt i det samme katalog at angive forskellige priser afhængig af, hvilken potentiel kunde der er til varerne. Der er overordnet to muligheder. Den første mulighed er at knytte en bestemt kunde (ContractorCustomerParty) til kataloglinjen. Den anden mulighed er geografisk at afgrænse, for hvem en given pris er gældende. Køberafhængige priser kan kun anvendes ved forudgående aftale med katalogmodtager Angivelse af kunden på kataloglinjen I forbindelse med portaler og markedspladser kan det være nødvendigt, at kunne lave en relation mellem en kunde og en pris på den enkelte varelinje i kataloget. Det kan f.eks. være den situation, at en leverandør har aftalt en speciel pris eller andre specielle betingelser med én kunde, mens samme vare sælges til en anden kunde til en anden pris og andre betingelser. For at kunne håndtere denne situation, kan der tilknyttes en kunde (ContractorCustomerParty) til kataloglinjen. <cac:catalogueline> <cbc:id>nm </cbc:id> <cbc:actioncode listagencyid="320" listid="urn:oioubl:codelist:catalogueactioncode-1.1">add </cbc:actioncode> <cbc:orderableindicator>true</cbc:orderableindicator> <cbc:orderableunit>ea</cbc:orderableunit> <cbc:contentunitquantity unitcode="ea">1</cbc:contentunitquantity> <cac:contractorcustomerparty> <cac:party> <cbc:endpointid schemeagencyid="9" schemeid="gln"> </cbc:endpointid> <cac:partyidentification> <cbc:id schemeagencyid="9" schemeid="gln"> </cbc:id> </cac:partyidentification> <cac:partyname> <cbc:name>den Lille Skole</cbc:Name>

20 4.4 Angivelse af køberafhængige priser </cac:partyname> <cac:postaladdress> <cbc:addressformatcode listid="urn:oioubl:codelist:addressformatcode- 1.1">StructuredDK</cbc:AddressFormatCode> <cbc:streetname>fredericiavej</cbc:streetname> <cbc:buildingnumber>10</cbc:buildingnumber> <cbc:cityname>helsingør</cbc:cityname> <cbc:postalzone>3000</cbc:postalzone> <cac:country> </cac:country> </cac:postaladdress> <cac:partylegalentity> </cbc:companyid schemeid="dk:cvr">dk </cbc:companyid> </cac:party> </cac:partylegalentity> <cac:contact> </cac:contact> </cac:contractorcustomerparty> <cbc:identificationcode>dk</cbc:identificationcode> <cbc:id> </cbc:id> <cbc:leadtimemeasure unitcode="day">3</cbc:leadtimemeasure> <cbc:hazardousriskindicator>false</cbc:hazardousriskindicator> <cac:price> </cac:price> <cbc:priceamount currencyid="dkk">799.00</cbc:priceamount> <cbc:basequantity unitcode="ea">1</cbc:basequantity> <cbc:orderableunitfactorrate>1</cbc:orderableunitfactorrate> </cac:catalogueline> Figur 10: Eksempel på kunde på kataloglinjen I eksemplet er Den lille skole angivet som kunde (ContractorCustomerParty). Når kunden er angivet under CatalogueLine betyder det, at den pris (PriceAmount) og de øvrige forhold der er angivet på denne kataloglinje som f.eks. bestillingsenheden (OrderableUnit) og leveringstiden (LeadTimeMeasure) etc. er speciel for netop denne kunde. Sælger den samme leverandør den samme vare til en anden kunde på nogle andre betingelser, så oprettes endnu en kataloglinje, hvor den pågældende kunde angives under ContractorCustomerParty, og de øvrige felter tilpasses aftalen med kunden. Varenummeret (SellersItemIdentification/ID) kan være det samme, og angives under Item jf. eksemplet: OIOUBL Pris og mængde i kataloger Version 1.1 Side 20

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Pris og mængde i kataloger

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger UBL 2.0 Catalogue identification, versionizing and validity periods G37 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Adresser UBL 2.0 Address G36 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Adresser Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL EndepunktID UBL 2.0 EndpointID G22 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Leveringsbetingelser UBL 2.0 Delivery Terms G20 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Leveringsbetingelser Version 1.2 Side 1 Kolofon

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorisation G38 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 Document Reference G21 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorization G38 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Levering UBL 2.0 Delivery G19 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 DocumentReference G21 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Rabatter og gebyrer UBL 2.0 AllowanceCharge G17 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Rabatter og gebyrer UBL 2.0 AllowanceCharge G17 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3 OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler (UTS) Version 1.3 Side 2 Kolofon

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline UBL 2.0 Datatyper OIOUBL Datatypes G29 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Parter i kataloger UBL 2.0 Parties G39 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Parter i kataloger Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline UBL 2.0 Signature OIOUBL Signatur G31 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Signatur Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Bekræftelse UBL 2.0 Response G35 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 OIOUBL Kodeliste K01 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: plb@itst.dk Version 2.01 April 2007 Ministry of Science, Technology

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 OIOUBL Kodeliste K01 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: plb@itst.dk Version 2.01 April 2007 Ministry of Science, Technology

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Katalogudveksling

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Katalogudveksling OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Katalogudveksling Scenariepakke: CATEXE S04 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistork Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 06. April 2006 First

Læs mere

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen.

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen. Notat 23. marts 2012 Ole Madsen OIOUBL Schematron release 15. juni 2012 Der vil ske en løbende tilpasning til PEPPOL over de kommende 2 releases. Dels vil der ske en opdatering i denne release pr. 15.

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Simpel ordrebekræftelse UBL 2.0 OrdreResponseSimple G10 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Fælles klassebibliotek UBL 2.0 Common Library G30 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3

Læs mere

15. november 2012. OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

15. november 2012. OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 15. november 2012 OIOUBL Kodeliste OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.4 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk Version

Læs mere

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Tillæg/fradrag kan ikke specificeres på kreditnotalinien, således at de indgår i beregningen af linietotalen, modsat en fakturalinie.

Tillæg/fradrag kan ikke specificeres på kreditnotalinien, således at de indgår i beregningen af linietotalen, modsat en fakturalinie. OIOUBL-Kreditnota Kriteriet for at medtage i efterfølgende beskrivelse er følgende. Hvis et kræves afløftet ifølge vejledningen er det beskrevet her, da det vil være afsendes forventning at

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL EndpointID K09. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL EndpointID K09. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013 OIOUBL Kodeliste 15. marts 2013 OIOUBL EndpointID K09 Version 1.3 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: digst@digst.dk Version 2.02

Læs mere

OIOUBL Guideline Ordre

OIOUBL Guideline Ordre OIOUBL Guideline Ordre OIOUBL Ordre UBL 2.0 Order G08 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduction I01 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

15. september OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.5. Published under Creative Commons license, attribution 2.

15. september OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.5. Published under Creative Commons license, attribution 2. 15. september 2017 OIOUBL Kodeliste OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.5 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL-Faktura. DB OIOUBL 2.02 INVOICE Version 1

OIOUBL-Faktura. DB OIOUBL 2.02 INVOICE Version 1 OIOUBL-Faktura Kriteriet for at medtage i efterfølgende beskrivelse er følgende. Hvis et kræves afløftet ifølge vejledningen er det beskrevet her, da det vil være afsendes forventning at medsendt

Læs mere

April OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.5

April OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.5 April 2007 OIOUBL Kodeliste OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk OIOUBL Version

Læs mere

TRICOMMERCE VEJLEDNING FOR LEVERANDØRER

TRICOMMERCE VEJLEDNING FOR LEVERANDØRER TRICOMMERCE VEJLEDNING FOR LEVERANDØRER 1 Velkommen til Tricoms leverandørportal Tricoms leverandørportal er en selvbetjeningsportal til dig som leverandør, hvor du gratis kan få adgang til en lang række

Læs mere

Systemspecifikt bilag til Rakat e-handel

Systemspecifikt bilag til Rakat e-handel Systemspecifikt bilag til Rakat e-handel Version 1 1 Indledning til Rakat e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der

Læs mere

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare For nedenstående henvises til det aktuelle udbuds punkter

Læs mere

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.0 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL PartyID K11. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL PartyID K11. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013 OIOUBL Kodeliste 15. marts 2013 OIOUBL PartyID K11 Version 1.3 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: digst@digst.dk Version 2.02 Marts

Læs mere

Bilag 5 B Rakat e-handel. Systemspecifikt bilag 5 B Rakat e-handel

Bilag 5 B Rakat e-handel. Systemspecifikt bilag 5 B Rakat e-handel Bilag 5 B Rakat e-handel Systemspecifikt bilag 5 B Rakat e-handel Indledning til Rakat e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL ProfileID K15 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 11. september 2014

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL ProfileID K15 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 11. september 2014 OIOUBL Kodeliste OIOUBL ProfileID K15 Version 1.4 11. september 2014 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 1 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk OIOUBL

Læs mere

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format Vejledning printskabelon 5 baseret på OIOUBL-formatet p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter

Læs mere

Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel

Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel 1 Indledning til True Trade e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der

Læs mere

FAQ 69: Uddybende vejledning til BI linjer i OIOUBL

FAQ 69: Uddybende vejledning til BI linjer i OIOUBL FAQ 69: Uddybende vejledning til BI linjer i OIOUBL - 1-24. August 2015 Katalog og ønsker til leverandører, som leverer katalog i OIOUBL format Der er til Digitaliseringsstyrelsen kommet ønsker til en

Læs mere

DB OIOUBL GUIDELINE VERSION

DB OIOUBL GUIDELINE VERSION DB OIOUBL GUIDELINE VERSION 1.0 TAGBESKRIVELSE OIOUBL ORDRE Udarbejdet af UBL 2.02 ORDER -1 OIOUBL-Ordre Kriteriet for at medtage i efterfølgende beskrivelse er følgende. Hvis et kræves afløftet

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Opdatering af katalogpriser UBL 2.0 CataloguePricingUpdate G07 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline Katalog

OIOUBL Guideline Katalog OIOUBL Guideline Katalog OIOUBL Katalog UBL 2.0 Catalogue G03 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man benytter en 13 cifret stregkode, sættes der et 0 foran.

Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man benytter en 13 cifret stregkode, sættes der et 0 foran. Obligatoriske felter til vareoprettelse i GS1Trade Sync Basisenhed D8165 Produkt - GTIN - Global Trade Item Number Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 26. marts 2010. Nr. 354. Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces Scenariepakke: BASPRO S03 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 08. November 2005

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Faktura UBL 2.0 Invoice G16 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Guideline. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.3. OIOUBL Profiler. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.3. OIOUBL Profiler. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Mix & Match og flerkøb

Mix & Match og flerkøb Mix & Match og flerkøb Mix & Match og flerkøb er en del af butiksløsningen. Flerkøb er mængderabat, der kendes fra diverse butikker, f.eks. køb af bland selv frugt. Køb 10 stk. for 15 kroner, hvor stk.

Læs mere

COMCARE Faktura v2.0 oversigt

COMCARE Faktura v2.0 oversigt SEKTION 1: IDENT 1.1 Afsenders id nummer 15 Max 2 er Numerisk felt, se dokumentvejledning. Unikt nummer, der identificerer afsender. Attributten TYPE skal angives med enten (BIZPORT) eller (EAN) 4510000002

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Ordre UBL 2.0 Order G08 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles G26 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE Nemt Hurtigt Sikkert www.ttonline.dk TT ONLINE www.ttonline.dk ERMAX TT Online... Online bestilling, når det passer dig Med TT Online behøver du ikke længere at bruge unødvendig

Læs mere

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Denne vejledning beskriver hvordan data trækkes ud af Jupiter når der skal sendes data til SKAT i forbindelse med indkrævningen af afgiften for

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for selvstændige bilag Scenariepakke: SIMATT S08 Version 1.0 UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Dokumenthistorik Revisioner

Læs mere

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen på Staples april 2015

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen på Staples april 2015 Tilfredshed med sortimentet Dækker sortimentet størstedelen af dit behov? Tilfredshed med kvaliteten Lever kvaliteten af produkterne op til dine forventninger? Tilfredshed med salgskonsulenten Benytter

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for køberinitieret fakturering Scenariepakke: BILSEL S10 Version UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Dokumenthistorik

Læs mere

Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf OIOUBL fakturering for leverandører

Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf OIOUBL fakturering for leverandører Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf. 70101617 OIOUBL fakturering for leverandører Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Fremsendelse af elektroniske fakturaer i OIOUBL format... 3 3.

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering Scenariepakke: COMDEL S05 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1

Læs mere

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006 Dagsorden 12:30 Velkommen og bordrunde -Godkendelse af referat fra sidste møde 12:45 Status på UBL 2.0 og internationale aktiviteter 13:00 Tidsplan for OIOUBL og UBL konference 13:30 Status på OIO Serviceorienteret

Læs mere

Teknisk workshop OIOUBL spor. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011

Teknisk workshop OIOUBL spor. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011 Teknisk workshop OIOUBL spor Finn Christensen fch@tradeshift.com 1. marts 2011 Vision for NemHandel NemHandel skal være lige så let som at sende en email Agenda OIOUBL profiler Obligatoriske og andre profiler

Læs mere

Nyt fakturamatch d. 9. maj

Nyt fakturamatch d. 9. maj Nyt fakturamatch d. 9. maj Fakturamatch med katalogvarer og Fakturamatch med fritekstbestillinger 1 Nyt fakturamatch Nuværende fakturaløsning: Fakturaerne ender i Gatewayen, fordi systemet ikke ved, hvordan

Læs mere

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) Denne kube anvendes til at se og analysere oplysningerne fra det fælles statslige system IndFak, der understøtter indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Nogle af oplysningerne

Læs mere

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af:

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af: Afgifter Hvis virksomheden skal beregne og rapportere afgifter ved køb og salg, kan afgiftmodulet med fordel anvendes til automatisk afgiftberegning frem for at behandle det hele manuelt med deraf følgende

Læs mere

OIOUBL fakturering for leverandører

OIOUBL fakturering for leverandører OIOUBL fakturering for leverandører April 2016 Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf. 70101617 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Fremsendelse af elektroniske fakturaer i OIOUBL format...

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FAKTURAPORTAL Indhold DEAS e-fakturering Hvem kan bruge DEAS fakturaportal? Her finder du DEAS fakturaportal

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

Generelt Udtræk leveres som Zip-filer indeholdende udtræk i det format, som man som kunde har valgt.

Generelt Udtræk leveres som Zip-filer indeholdende udtræk i det format, som man som kunde har valgt. Udtræksformater Generelt Udtræk leveres som Zip-filer indeholdende udtræk i det format, som man som kunde har valgt. Sektioner Grundlæggende er et udtræk opdelt i tre sektioner: 1. Virksomheder indeholder

Læs mere

Vejledning til brug af SKI's kataloger

Vejledning til brug af SKI's kataloger Vejledning til brug af SKI's kataloger 1 Indhold Indledning... 3 SKI-kataloget... 4 Lister... 4 Mulighed for private og låste lister... 5 Sådan opretter du en liste... 5 Sådan vælger du produkter til din

Læs mere

Kalkulation. Avance 39,34 % 136,48 Tages ligeledes fra evt. tilknyttet varekalkulation

Kalkulation. Avance 39,34 % 136,48 Tages ligeledes fra evt. tilknyttet varekalkulation Generelt Kalkulationer bygger på, at der modtages nye kostpriser fra f.eks. TUN, hvorefter der foretages en beregning af de nye salgspriser. Beregning af salgspris foregår på følgende måde: Kostpris fra

Læs mere

Nyt fakturamatch d. 9. maj

Nyt fakturamatch d. 9. maj Nyt fakturamatch d. 9. maj Fakturamatch med katalogvarer og Fakturamatch med fritekstbestillinger 1 Nyt fakturamatch Nuværende fakturaløsning: Fakturaerne ender i Gatewayen, fordi systemet ikke ved, hvordan

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Indlæsning af prisfiler fra grossist

Indlæsning af prisfiler fra grossist Indlæsning af prisfiler fra grossist I Mamut Stellar 7 er det muligt at indlæse prisfiler fra Grossistmodulet. Det er ikke alle filformater der indeholder de samme data, men i denne vejledning beskrives

Læs mere

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 December 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 e faktura 3.08

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere