FELT_NAVN KODE_VAERDI KODE_TEKST Bygningen har direkte adgang til gade og vej. ADGANG_KODE 1 Bygningen har ikke direkte adgang til gade og vej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FELT_NAVN KODE_VAERDI KODE_TEKST Bygningen har direkte adgang til gade og vej. ADGANG_KODE 1 Bygningen har ikke direkte adgang til gade og vej"

Transkript

1 FELT_NAVN KODE_VAERDI KODE_TEKST ADGANG_KODE Bygningen har direkte adgang til gade og vej. ADGANG_KODE 1 Bygningen har ikke direkte adgang til gade og vej BAD_KODE C Der er adgang til badeværelse BAD_KODE D Der er hverken badeværelse eller adgang dertil BOLIG_KONDEM Ikke kondemneret boligenhed BOLIG_KONDEM 1 Kondemneret boligenhed BOLIGTYPE_KODE 1 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) BOLIGTYPE_KODE 2 Blandet erhverv og beboelse med eget køkken BOLIGTYPE_KODE 4 Fællesbolig eller fælleshusholdning (boligenhed med anv.kode 160) BOLIGTYPE_KODE Andet (bl.a. institutioner og erhverv) BOLIGTYPE_KODE 3 Enkeltværelse (med fast kogeinstallation, fælles ell. intet køkken) BOLIGTYPE_KODE 5 Sommer-/fritidsbolig (boligenhed med anvendelseskode 510,540 og 590) BYG_AFLOEB_KODE BYG_AFLOEB_KODE 21 Afløb til samletank for toiletvand og mek. rens. af øvr. spildevand BYG_AFLOEB_KODE 11 Afløb til fællesprivat spildevandsanlæg BYG_AFLOEB_KODE 20 Afløb til samletank BYG_AFLOEB_KODE 29 Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse BYG_AFLOEB_KODE 30 Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg BYG_AFLOEB_KODE 10 Afløb til offentligt spildevandsanlæg BYG_AFLOEB_KODE 31 Mekanisk rensning med privat udledn. dir. til vandløb, sø eller hav BYG_AFLOEB_KODE 32 Mekanisk og biologisk rensning BYG_AFLOEB_KODE 70 Udledning uden rensning direkte til vandløb, søer eller havet BYG_AFLOEB_KODE 80 Anden type afløb BYG_AFLOEB_KODE 90 Intet afløb BYG_ANVEND_KODE 150 Kollegium BYG_ANVEND_KODE 290 Anden bygning til landbrug, industri eller lign. BYG_ANVEND_KODE 440 Daginstitution (børnehave, vuggestue eller lignende) BYG_ANVEND_KODE 590 Anden bygning til fritidsformål BYG_ANVEND_KODE 160 Døgninstitution (pleje-, alderdoms-, børne-, eller ungdomshjem) BYG_ANVEND_KODE 540 Kolonihavehus BYG_ANVEND_KODE 310 Transport- eller garageanlæg (fragtmandshal,lufthavnsbygning o.l.) BYG_ANVEND_KODE 910 Garage 1-2 køretøjer BYG_ANVEND_KODE 140 Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder 2-familiehus) BYG_ANVEND_KODE 520 Bygning til ferieformål (feriekoloni, vandrehjem eller lignende) BYG_ANVEND_KODE 110 Stuehus til landbrugsejendom BYG_ANVEND_KODE 190 Anden bygning til helårsbeboelse BYG_ANVEND_KODE 210 Avls- og driftsbygning (til landbrug, skovbrug, gartneri m.v.) BYG_ANVEND_KODE 220 Fabrik, værksted (til industri, håndværk m.v.) BYG_ANVEND_KODE 230 El-, gas-, vand -, varmeværk, forbrændingsanstalt eller lignende BYG_ANVEND_KODE 120 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) BYG_ANVEND_KODE 130 Række-, kæde- eller dobbelthus BYG_ANVEND_KODE 390 Anden bygning til handel, transport eller lignende BYG_ANVEND_KODE 410 Biograf, teater, bibliotek, kirke, museum eller lign. BYG_ANVEND_KODE 420 Undervisning og forskning (skole, gymnasium eller lignende) BYG_ANVEND_KODE 430 Hospital, sygehjem, fødeklinik eller lignende BYG_ANVEND_KODE 320 Kontor, handel, lager, offentlig administration BYG_ANVEND_KODE 330 Hotel, restaurant, vaskeri, frisør eller anden servicevirksomhed BYG_ANVEND_KODE 530 Idrætshal, svømmehal, klubhus eller lignende (idrætsudøvelse) BYG_ANVEND_KODE 920 Carport BYG_ANVEND_KODE 930 Udhus BYG_ANVEND_KODE 490 Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel og lign. BYG_ANVEND_KODE 510 Sommerhus BYG_UDLEJNING_KODE H Lejen er registreret på en anden af lejemålets adresser BYG_UDLEJNING_KODE E Benyttet af ejer BYG_UDLEJNING_KODE L Ledig (ikke udlejet) BYG_UDLEJNING_KODE M Lejen er indsamlet maskinelt BYG_UDLEJNING_KODE Udlejet i alm. lejemål, herunder tjeneste, funktionær- og friboliger BYG_VANDFORSY_KODE

2 BYG_VANDFORSY_KODE 1 Offentligt alment vandforsyningsanlæg BYG_VANDFORSY_KODE 2 Privat alment vandforsyningsanlæg, der forsyner 10 eller flere ejd. BYG_VANDFORSY_KODE 6 Ikke alment vandforsyningsanlæg (forsyner mindre end 10 ejendomme) BYG_VANDFORSY_KODE 9 Ingen vandforsyning BYG_VANDFORSY_KODE 3 Vandindvindingsanlæg (egen boring til 1 eller 2 ejendomme) BYG_VANDFORSY_KODE 4 Vandforsyning fra brønd BYGGESAG_KODE 2 BR-S-anmeldelsessag BYGGESAG_KODE 4 BR-anmeldelsessag, landbrugsbygning BYGGESAG_KODE 5 BR-anmeldelsessag, øvrige BYGGESAG_KODE 1 BR-S-tilladelsessag BYGGESAG_KODE 3 BR-tilladelsessag BYGGESAG_LITRA T BYGGESAG_LITRA U BYGGESAG_LITRA V BYGGESAG_LITRA X BYGGESAG_LITRA S BYGGESAG_LITRA R BYGGESAG_LITRA BYGGESAG_LITRA A BYGGESAG_LITRA B BYGGESAG_LITRA C BYGGESAG_LITRA D BYGGESAG_LITRA E BYGGESAG_LITRA F BYGGESAG_LITRA G BYGGESAG_LITRA H BYGGESAG_LITRA K BYGGESAG_LITRA L BYGGESAG_LITRA M BYGGESAG_LITRA N BYGGESAG_LITRA O BYGGESAG_LITRA P BYGGESAG_LITRA Y BYGGESAG_LITRA Z BYGGESAGSTYPE_KODE 5 Faktisk udført ændring uden byggesagsbehandling BYGGESAGSTYPE_KODE 4 Fejlrettelse af faktiske fejlregistreringer og udeladelser BYGGESAGSTYPE_KODE 6 Opdeling af enheder BYGGESAGSTYPE_KODE 7 Sammenlægning af enheder BYGGESAGSTYPE_KODE 8 Maskinelt overført anmeldelsessag BYGGESAGSTYPE_KODE 1 Nybyggeri BYGGESAGSTYPE_KODE 2 Til/ombygning BYGGESAGSTYPE_KODE 3 Nedrivning (hel eller delvis) DISTRIKT EJD_AFLOEB_KODE 29 Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse EJD_AFLOEB_KODE 70 Udledning uden rensning direkte til vandløb, søer eller havet EJD_AFLOEB_KODE 75 Blandet afløbsforhold på ejendom (er specificeret på bygninger) EJD_AFLOEB_KODE 90 Intet afløb EJD_AFLOEB_KODE 20 Afløb til samletank EJD_AFLOEB_KODE 10 Afløb til offentligt spildevandsanlæg EJD_AFLOEB_KODE 11 Afløb til fællesprivat spildevandsanlæg EJD_AFLOEB_KODE 21 Afløb til samletank for toiletvand og mek. rens. af øvr. spildevand EJD_AFLOEB_KODE 30 Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg EJD_AFLOEB_KODE 31 Mekanisk rensning med privat udledn. dir. til vandløb, sø eller hav EJD_AFLOEB_KODE 32 Mekanisk og biologisk rensning EJD_AFLOEB_KODE 80 Anden type afløb EJD_VANDFORSY_KODE 1 Offentligt alment vandforsyningsanlæg EJD_VANDFORSY_KODE 2 Privat alment vandforsyningsanlæg, der forsyner 10 eller flere ejd. EJD_VANDFORSY_KODE 4 Vandforsyning fra brønd EJD_VANDFORSY_KODE 3 Vandindvindingsanlæg (egen boring til 1 eller 2 ejendomme)

3 EJD_VANDFORSY_KODE 7 Blandet vandforsyningforhold på ejendom (er specificeret på bygning) EJD_VANDFORSY_KODE 9 Ingen vandforsyning EJD_VANDFORSY_KODE 6 Ikke alment vandforsyningsanlæg (forsyner mindre end 10 ejendomme) EJERFORHOLD_KODE 50 Beliggenhedskommune EJERFORHOLD_KODE 60 Kommune (ikke beliggenhedskommunen) EJERFORHOLD_KODE 90 Andet, herunder moderejd. samt ejd. med flere kategorier af ejere EJERFORHOLD_KODE 20 Almen boligorganisation EJERFORHOLD_KODE 70 Amtskommune EJERFORHOLD_KODE 80 Staten EJERFORHOLD_KODE 40 Forening/legat/selvejende institution EJERFORHOLD_KODE 41 Privat andelsboligforening EJERFORHOLD_KODE 10 Privatpersoner, incl. I/S EJERFORHOLD_KODE 30 Aktie-, anparts- eller andet selskab (ikke interessentskab) ELEVATOR_KODE Der findes ikke elevator i bygningen. ELEVATOR_KODE 1 Der findes person- eller vareelevator i bygningen. ENERGI_KODE ENERGI_KODE 6 Hverken el eller gas fra værk ENERGI_KODE 1 Gas fra værk ENERGI_KODE V el fra værk ENERGI_KODE V el fra værk ENERGI_KODE V el og gas fra værk ENERGI_KODE V el og gas fra værk ENH_ANVEND_KODE 360 Offentlig administration ENH_ANVEND_KODE 230 El-, gas-, vand- eller varmeværker, forbrændingsanstalt m.v. ENH_ANVEND_KODE 150 Kollegieværelse/lejlighed ENH_ANVEND_KODE 450 Daginstitution ENH_ANVEND_KODE 510 Sommerhus ENH_ANVEND_KODE 290 Anden enhed til produktion og lager i.f.m. landbrug, industri o.l. ENH_ANVEND_KODE 140 Bolig i etageboligbebyggelse ENH_ANVEND_KODE 210 Avls- og driftsbygning (til landbrug, skovbrug, gartneri m.v.) ENH_ANVEND_KODE 110 Bolig i stuehus ENH_ANVEND_KODE 120 Fritliggende enfamiliehus (parcelhus) ENH_ANVEND_KODE 130 Bolig i række-, kæde- eller dobbelthus ENH_ANVEND_KODE 160 Døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- ell. ungdomshjem ENH_ANVEND_KODE 310 Transport- eller garageanlæg (fragtmandshal,lufthavnsbygning o.l.) ENH_ANVEND_KODE 320 Engroshandel og lager ENH_ANVEND_KODE 330 Detailhandel med videre ENH_ANVEND_KODE 190 Anden enhed til helårsbeboelse ENH_ANVEND_KODE 340 Pengeinstitut, forsikringsvirksomhed med videre ENH_ANVEND_KODE 220 Fabrik, værksted (til industri, håndværk m.v.) ENH_ANVEND_KODE 390 Anden enhed til transport, handel o.lign. ENH_ANVEND_KODE 410 Biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling med videre ENH_ANVEND_KODE 420 Bibliotek, museum, kirke og lignende ENH_ANVEND_KODE 430 Undervisning og forskning ENH_ANVEND_KODE 350 Kontor for advokater, rådgivende ingeniører, klinikker og lignende ENH_ANVEND_KODE 370 Hotel, restauration, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed ENH_ANVEND_KODE 520 Fritidsformål (feriekoloni, vandrerhjem eller lignende) ENH_ANVEND_KODE 530 Idrætsudøvelse (klubhus, idrætshal, svømmehal o.lign.) ENH_ANVEND_KODE 540 Kolonihavehus ENH_ANVEND_KODE 590 Anden enhed til fritidsformål ENH_ANVEND_KODE 440 Hospital, sygehus, fødeklinik og lignende ENH_ANVEND_KODE 490 Anden institution ENH_ANVEND_KODE 610 Ikke tidligere vurderet erhvervsenhed i nybyggeri ENH_CPR_ADR_KODE 9 Rekvireret overførsel til CPR ENH_CPR_ADR_KODE ENH_CPR_ADR_KODE * Godkendt tom bolig ENH_UDLEJ1_KODE ENH_UDLEJ1_KODE E Benyttet af ejer ENH_UDLEJ1_KODE H Lejen er registreret på en anden af lejemålets adresser

4 ENH_UDLEJ1_KODE L Ledig (ikke udlejet) ENH_UDLEJ1_KODE M Lejen er indsamlet maskinelt ENH_UDLEJ2_KODE 3 Ikke benyttet ENH_UDLEJ2_KODE 1 Udlejet ENH_UDLEJ2_KODE 2 Benyttet af ejeren K3 K2 KL ST K8 K7 K6 K5 K4 K9 R_AFVIG_KODE 1 Bygningen har afvigende etager R_AFVIG_KODE Bygningen har ikke afvigende etager FREDNING_KODE FREDNING_KODE 05 Bygningen indeholder bygningsdele fra før 1536 FREDNING_KODE 09 Bygningen medtaget i registrat, bevaringsplan m.m. FREDNING_KODE 03 Tinglyst bevaringsdeklaration, men bygningen ikke fredet FREDNING_KODE 08 Bygningen bevaringsværdig FREDNING_KODE 01 Bygningen (og kun bygningen) fredet. FREDNING_KODE 02 Bygningen (og kun bygningen) fredet, tinglyst pgf. 15 FREDNING_KODE 04 Del af bygning fredet, herunder dele fra før 1536, der er tinglyst FREDNING_KODE 06 Bygningen og dens umiddelbare omgivelser fredet FREDNING_KODE 07 Bygningen og dens umiddelbare omgivelser fredet, tinglyst bevar.dek FRITLIG_KODE Ikke oplyst FRITLIG_KODE 2 Bygningen har en eller flere sider sammenbygget med øvrige bygninger FRITLIG_KODE 1 Bygningen er fritliggende HENVIS_ K3 HENVIS_ K2 HENVIS_ KL HENVIS_ ST HENVIS_ HENVIS_ K8 HENVIS_ K7 HENVIS_ K6 HENVIS_ K5 HENVIS_ K4 HENVIS_ K9 KILDE_ARL_KODE 4 Bygningen er maskinelt oprettet KILDE_ARL_KODE 3 Oplyst af andre KILDE_ARL_KODE 2 Oplyst af teknisk forvaltning KILDE_ARL_KODE 5 Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning KILDE_ARL_KODE 1 Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) KILDE_MATR_KODE 1 Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) KILDE_MATR_KODE 5 Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning KILDE_MATR_KODE 4 Bygningen er maskinelt oprettet KILDE_MATR_KODE 3 Oplyst af andre KILDE_MATR_KODE 2 Oplyst af teknisk forvaltning KOEKKEN_KODE G Fast kogeinstallation i værelse eller på gang KOEKKEN_KODE H Ingen fast kogeinstallation KOEKKEN_KODE E Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) KOEKKEN_KODE F Adgang til fælleskøkken KONSTRUKTION_KODE Bygningen har ikke jernbetonskelet KONSTRUKTION_KODE 1 Bygningen har jernbetonskelet LOVLIG_ANVEND_KODE

5 LOVLIG_ANVEND_KODE A Bevaret helårsstatus efter områdets udlægning til sommerhusomr. LOVLIG_ANVEND_KODE B Tidsbegrænset disp. til helårsbeboelse. Bortfalder ved ejerskifte LOVLIG_ANVEND_KODE C Dispensation til helårsbeboelse. Bortfalder ved ejerskifte LOVLIG_ANVEND_KODE D Personlig ret til helårsbeboelse for pensionister LOVLIG_ANVEND_KODE E Tidsbegrænset personlig dispensation. Bortfalder ved fraflytning MIDL_OPRET_KODE 1 Bygningen er midlertidig oprettet, nybyggeri MIDL_OPRET_KODE Bygningen er ikke midlertidig oprettet MIDL_OPRET_KODE 2 Bygningen er midlertidig fuldført, nybyggeri MIDL_OPRET_KODE 3 Bygningen er midlertidig oprettet, om/tilbygning MIDL_OPRET_KODE 4 Bygningen er midlertidig fuldført, om-/tilbygning NOTATTEKST 0311 Staldbygning uden nærmere specifikation NOTATTEKST 0312 Staldbygning til kvæghold NOTATTEKST 0313 Staldbygning til svinehold NOTATTEKST 0314 Staldbygning til fjerkræhold NOTATTEKST 0315 Bygning til anden animalsk produktion NOTATTEKST 0316 Ladebygning NOTATTEKST 0317 Maskinhus NOTATTEKST 0318 Garage, vognport NOTATTEKST 0319 Drivhus NOTATTEKST 0320 Silobygning NOTATTEKST 171 Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme NOTATTEKST 172 Varmeinstallation: Centralvarme (eget anlæg) NOTATTEKST 179 Ingen varmeinstallation NOTATTEKST 181 Opvarmningsmiddel: Elektricitet NOTATTEKST 182 Opvarmningsmiddel: Gasværksgas NOTATTEKST 183 Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel NOTATTEKST 184 Opvarmningsmiddel: Fast brændsel NOTATTEKST 186 Opvarmningsmiddel: Halm NOTATTEKST 187 Opvarmningsmiddel: Naturgas NOTATTEKST 189 Opvarmningsmiddel: Andet NOTATTEKST 311 Modernisering/forbedring. Bygningens brugsværdi forøges. NOTATTEKST 312 Genopretning NOTATTEKST 313 Fornyelse af tekniske installationer NOTATTEKST 314 Vedligeholdelsesarbejde NOTATTEKST 173 Varmeinstallation: Ovne NOTATTEKST 381 Carportarealet er målt efter tagflade NOTATTEKST 382 Carportarealet er målt 1/2 m. inde på åbne sider NOTATTEKST 175 Varmeinstallation: Varmepumpe NOTATTEKST 176 Varmeinstallation: Centralvarme med 2 fyringsenheder NOTATTEKST 177 Varmeinstallation: Elovne, elpaneler NOTATTEKST 178 Varmeinstallation: Gasradiatorer NOTATTEKST 321 Asbestholdigt ydervægsmateriale NOTATTEKST 322 Asbestholdigt tagdækningsmateriale NOTATTEKST 323 Asbestholdigt ydervægs- og tagdækningsmateriale OFF_STOETTE_KODE 1 Boligen opført uden offentlig støtte OFF_STOETTE_KODE 4 Private andelsboliger OFF_STOETTE_KODE 5 Ungdomsboliger OFF_STOETTE_KODE 6 Ældreboliger OFF_STOETTE_KODE 7 Lette kollektivboliger OFF_STOETTE_KODE 3 Almennyttige boliger (inkl. integrerede ungdomsboliger). OLIETANK_STOER OLIETANK_STOER 1 Under liter OLIETANK_STOER liter OLIETANK_STOER 3 Over liter OLIETANK_TYPE 9 Ingen tanke OLIETANK_TYPE OLIETANK_TYPE 9 Ingen olietanke OLIETANK_TYPE A Nedgravet olietank OLIETANK_TYPE D Gastank

6 OLIETANK_TYPE E Slanger til jordvarme OLIETANK_TYPE F Afblændet/opfyldt tank OLIETANK_TYPE B Overjordisk olietank OLIETANK_TYPE C Indendørs olietank OPVARMNING_KODE OPVARMNING_KODE 6 Halm OPVARMNING_KODE 9 Anden opvarmning end el, gas, flydende/fast brændsel og halm OPVARMNING_KODE 1 Elektricitet OPVARMNING_KODE 2 Gasværksgas OPVARMNING_KODE 3 Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas m.m.) OPVARMNING_KODE 7 Naturgas OPVARMNING_KODE 4 Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) SAGSTYPE_KODE 4 Fejlrettelse af faktiske fejlregistreringer og udeladelser SAGSTYPE_KODE 5 Faktisk udført ændring uden byggesagsbehandling SAGSTYPE_KODE 6 Opdeling af enheder SAGSTYPE_KODE 7 Sammenlægning af enheder SAGSTYPE_KODE 8 Maskinelt overført anmeldelsessag SAGSTYPE_KODE 2 Til/ombygning SAGSTYPE_KODE 1 Nybyggeri SAGSTYPE_KODE 3 Nedlæggelse SKILLEVAEG_KODE Ingen flytbare skillevægge SKILLEVAEG_KODE 1 Der findes flytbare skillevægge TAG_KODE 04 Cementsten TAG_KODE 11 PVC TAG_KODE 01 Built up (fladt tag) TAG_KODE 02 Tagpap (med taghældning) TAG_KODE 06 Metalplader (bølgeblik, aluminium og lignende) TAG_KODE 07 Stråtag TAG_KODE 10 Fibercement (asbestfri) TAG_KODE 03 Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit) TAG_KODE 05 Tegl TAG_KODE 90 Andet materiale TAG_KODE 12 Glas TOILET_KODE A Der er vandskyllet toilet udenfor enheden TOILET_KODE B Andet end vandskyllet toilet eller intet toilet VARME_SUPPL_KODE 06 Gasradiator VARME_SUPPL_KODE 10 Biogasanlæg VARME_SUPPL_KODE 02 Ovne til fast brændsel (brændeovn og lignende) VARME_SUPPL_KODE Ikke oplyst VARME_SUPPL_KODE 90 Bygningen har ingen supplerende varmeinstallation VARME_SUPPL_KODE 80 Anden suppl. varme VARME_SUPPL_KODE 01 Varmepumpeanlæg VARME_SUPPL_KODE 05 Pejs VARME_SUPPL_KODE 07 Elovne, elpaneler VARME_SUPPL_KODE 03 Ovne til flydende brændsel VARME_SUPPL_KODE 04 Solpaneler VARMEINSTAL_KODE VARMEINSTAL_KODE 08 Gasradiatorer VARMEINSTAL_KODE 01 Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg) VARMEINSTAL_KODE 02 Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr VARMEINSTAL_KODE 06 Centralvarme med to fyringsenheder(fast/flydende brændsel samt gas) VARMEINSTAL_KODE 07 Elovne, elpaneler VARMEINSTAL_KODE 09 Ingen varmeinstallationer VARMEINSTAL_KODE 03 Ovne (kakkelovne, kamin, brændeovn og lignende) VARMEINSTAL_KODE 05 Varmepumpe YDERVAEG_KODE 08 Metalplader YDERVAEG_KODE 01 Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) YDERVAEG_KODE 02 Letbeton (lette bloksten, gasbeton) YDERVAEG_KODE 05 Træbeklædning

7 YDERVAEG_KODE 06 Betonelementer (etagehøje betonelementer) YDERVAEG_KODE 10 Plader af fibercement (asbestfri) YDERVAEG_KODE 03 Plader af fibercement, herunder asbest (eternit eller lignende) YDERVAEG_KODE 04 Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk) YDERVAEG_KODE 90 Andet materiale YDERVAEG_KODE 11 PVC YDERVAEG_KODE 12 Glas YDERVAEG_KODE

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre Bilag 1 Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Afløbsforhold Vandforsyning Grundens afløbsforhold registreres medmindre afløbsforholdene for de bygninger,

Læs mere

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med.

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med. Din pligt som ejer Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. Kommunen kan give en bøde på op til 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysninger til BBR, eller hvis

Læs mere

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med.

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med. Din pligt som ejer Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. En registrering i BBR kan ikke nødvendigvis tages som udtryk for, at byggeriet er lovligt i henhold til

Læs mere

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE:

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: # A «* 8 4 S * e # MILJØ & ENERGI M I N I S T E R I E T ENERGISTYRELSEN 5. kontor Ref.: GW 31.5.1989 rev. 23.3.1995 (Appendix-bygningsliste) APPENDIX DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: 1. ENHEDSVARMEBEHOV

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi. Oplysninger om grunde AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi GRØNDALSVEJ 1C, 8260 VIBY

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Præstebrovej 49 (vejkode: 1003), Hjortkær, 6818 Årre. Bygningsnr.

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Præstebrovej 49 (vejkode: 1003), Hjortkær, 6818 Årre. Bygningsnr. VARDE KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VARDE KOMMUNE Bytoften 2, 6800 Varde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 573 114033 19-01-2015

Læs mere

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: William Husted

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Erhvervsparken 24 (vejkode: 382), 8882 Fårvang

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Erhvervsparken 24 (vejkode: 382), 8882 Fårvang Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) I bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) foretages

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5, 2. sal, 5700 Svendborg Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr.

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr. Næstved Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Næstved Kommune Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 370

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen EGEDAL KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender EGEDAL KOMMUNE RÅDHUSTORVET 2, 3660 STENLØSE Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen Kommune nr.:

Læs mere

AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BBR.

AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BBR. AALBORG KOMMUNE myndigheden -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø () -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø () Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 1338 af 28/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-2191 Senere

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BBR - EJENDOMSBESKATNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

AARHUS KOMMUNE BBR - EJENDOMSBESKATNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde AARHUS KOMMUNE - EJENDOMSBESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE - EJENDOMSBESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager:

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN RÅDHUS ALLE 7, 2860 SØBORG Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde Syddjurs Kommune Team Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde HØRSHOLM KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HØRSHOLM KOMMUNE ÅDALSPARKVEJ 2, 2970 HØRSHOLM Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 223 14054

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne Hansen. 5800 Nyborg

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne Hansen. 5800 Nyborg NYBORG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NYBORG KOMMUNE -MYNDIGHEDEN, TEKNISK AFD., 5800 NYBORG Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne

Læs mere

Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ PRINSENS ALLE 5, 8800 VIBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 110, 9530 Støvring Modtager: Kommune

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: ALBERTSLUND KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender ALBERTSLUND KOMMUNE By Miljø og Beskæftigelse, 2620 Albertslund Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Houvej 22 (vejkode: 301), Estre, 5953 Tranekær

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Houvej 22 (vejkode: 301), Estre, 5953 Tranekær Langeland kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Langeland kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 482

Læs mere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen Centerparken 1, 7330 Brande Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN. Oplysninger om grunde HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN HØVEDSTENSVEJ 45, 2650 HVIDOVRE

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: FREDERIKSBERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ SKOVLØKKEN 4, TEJN, 3770 ALLINGE Modtager:

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE Miljø og Byggesag, Ejendomsdata. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

ROSKILDE KOMMUNE Miljø og Byggesag, Ejendomsdata. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde ROSKILDE KOMMUNE Miljø og Byggesag, Ejendomsdata -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender ROSKILDE KOMMUNE Miljø og Byggesag, Ejendomsdata Rådhusbuen 1, Postboks 100,

Læs mere

ST TV 0 0 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

ST TV 0 0 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Københavns Kommune Center for Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Center for Byggeri Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice Ramsherred 5, 5700 Svendborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 74 af 22/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2841650 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Hejnsvigvej 12 (vejkode: 237), 7190 Billund

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Hejnsvigvej 12 (vejkode: 237), 7190 Billund Billund Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Billund Kommune Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 530

Læs mere

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Sønderborg Kommune Afdeling Byg BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Sønderborg Kommune Afdeling Byg Rådhustorvet 10,, 6400 Sønderborg Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger Hjørring Kommune Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Hjørring Kommune Byggeri Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT. Oplysninger om grunde BBR.

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT. Oplysninger om grunde BBR. RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT LAKSETORVET, INDGANG E3, 8900 RANDERS C

Læs mere

Tanken er afblændet. Tanken er afblændet

Tanken er afblændet. Tanken er afblændet FREDERIKSBERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Oplysninger om grunde Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 110, 9530 Støvring Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VEJLE KOMMUNE DIGITAL. Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VEJLE KOMMUNE DIGITAL. Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg VEJLE KOMMUNE DIGITAL -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJLE KOMMUNE DIGITAL KIRKETORVET 22, 7100 VEJLE Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME RÅDHUSET - KIRKESTRÆDE 11, 7500 HOLSTEBRO Modtager:

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet NORDDJURS KOMMUNE Byggegruppen BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NORDDJURS KOMMUNE Byggegruppen TORVET 3, 8500 GRENAA Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

2 TH 0 50/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

2 TH 0 50/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

ST 1 0 72/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)).

ST 1 0 72/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)). AARHUS KOMMUNE EJENDOMSBESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE EJENDOMSBESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR Hjørring Kommune Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Hjørring Kommune Byggeri Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: FREDERIKSBERG KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE HØJE-TAASTRUP KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HØJE-TAASTRUP KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØCENTER BYGADEN 2, 2630 TAASTRUP Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde VARDE KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VARDE KOMMUNE Bytoften 2, 6800 Varde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 573 113895 02-05-2013

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde HORSENS KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HORSENS KOMMUNE RÅDHUSTORVET 4, 8700 HORSENS Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 615 287431

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet Syddjurs Kommune Team Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: 1 TV 0 0 78/0/0 0/0 3/0 1/(D*) JA(E*)

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: 1 TV 0 0 78/0/0 0/0 3/0 1/(D*) JA(E*) Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Oplysninger om grunde VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet 1 0 1574 78/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet 1 0 1574 78/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Syddjurs Kommune Team Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Helsinkivej 3A (vejkode: 677), 8600 Silkeborg

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Helsinkivej 3A (vejkode: 677), 8600 Silkeborg Silkeborg Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. ST TV 0 0 0/40/0 0/0 0/2 (A*)/(D*) NEJ(H*) Engroshandel og lager. Bemærkninger for enheden

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. ST TV 0 0 0/40/0 0/0 0/2 (A*)/(D*) NEJ(H*) Engroshandel og lager. Bemærkninger for enheden Københavns Kommune Center for Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Center for Byggeri Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg BBR. Modtager: Adresse: Kongeåsen 20 (vejkode: 482), Smørumnedre, 2765 Smørum. Anlægsnr.

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg BBR. Modtager: Adresse: Kongeåsen 20 (vejkode: 482), Smørumnedre, 2765 Smørum. Anlægsnr. EGEDAL KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender EGEDAL KOMMUNE RÅDHUSTORVET 2, 3660 STENLØSE Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 240 1062

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg BBR. Modtager: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg BBR. Modtager: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Faaborg-Midtfyn Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Faaborg-Midtfyn Kommune Mellemgade 15, 5600 Faaborg Modtager: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Areal Bolig/Erhverv/ Andet Langeland kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Langeland kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 482 7666

Læs mere

Fredericia Kommune Plan & Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Fredericia Kommune Plan & Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Fredericia Kommune Plan & Byg BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Fredericia Kommune Plan & Byg Gothersgade 20, 7000 Fredericia Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

HERNING KOMMUNE Teknik og Miljø - Byggeri. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BBR

HERNING KOMMUNE Teknik og Miljø - Byggeri. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BBR HERNING KOMMUNE Teknik og Miljø - Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HERNING KOMMUNE Teknik og Miljø - Byggeri Torvet 5, DK 7400 HERNING Modtager: Kommune

Læs mere

Faxe kommune Center for Teknik & Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Faxe kommune Center for Teknik & Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Faxe kommune Center for Teknik & Miljø -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Faxe kommune Center for Teknik & Miljø Frederiksgade 9, 4690 Haslev Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Fredericia Kommune Byg & Afsender Fredericia Kommune, Byg & Gothersgade 20, 7000 Fredericia -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde BBR.

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde BBR. VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ PRINSENS ALLE 5, 8800 VIBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Hjejlevej 13A (vejkode: 703), 8641 Sorring

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Hjejlevej 13A (vejkode: 703), 8641 Sorring Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Mariagerfjord Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi GRØNDALSVEJ 1C,

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Fredericia Kommune Plan & Byg BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Fredericia Kommune Plan & Byg BBR. Oplysninger om grunde Fredericia Kommune Plan & Byg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Fredericia Kommune Plan & Byg Gothersgade 20, 7000 Fredericia Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Silkeborg Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi GRØNDALSVEJ 1C, 8260 VIBY

Læs mere

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Aabenraa Kommune Teknik og Miljø BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Aabenraa Kommune Teknik og Miljø Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Samlet areal: 178 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

Samlet areal: 178 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) Vejen Kommune Teknik & Miljø () Afsender Vejen Kommune, Teknik & Miljø () Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968 Kortbilag A Udvidelse af forsyningsområde Kortbilag B Transmissionsledning Bilag C Berørte ejendomme (adresseliste) Holmstrupvej 1 Holmstrupvej 10 Holmstrupvej 11 Holmstrupvej 12 Holmstrupvej 13 Holmstrupvej

Læs mere

AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager: Kommune

Læs mere

RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT LAKSETORVET, INDGANG E3, 8900 RANDERS C

Læs mere

Haderslev Kommune Data og Information. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Haderslev Kommune Data og Information. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Haderslev Kommune Data og Information BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Haderslev Kommune Data og Information Simmerstedvej 1A, 1., 6100 Haderslev Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Svendborg Kommune Afsender Svendborg Kommune, Ramsherred 5, 5700 Svendborg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 479 18278 06-07-2017

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE PLAN & BYG., RÅDHUSET, 2800 KGS. LYNGBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

m2 Areal i hele bygningen Samlet areal: 165 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

m2 Areal i hele bygningen Samlet areal: 165 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) Fredericia Kommune Byg & Afsender Fredericia Kommune, Byg & Gothersgade 20, 7000 Fredericia -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Middelfart Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Middelfart Kommune BBR - Østergade 21, 5580 Nørre Åby Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. m2 Areal i hele bygningen. Samlet areal: 178 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. m2 Areal i hele bygningen. Samlet areal: 178 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) ALLERØD KOMMUNE Plan og Byg Afsender ALLERØD KOMMUNE, Plan og Byg Bjarkesvej 2, 3450 ALLERØD -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

m2 Areal i hele bygningen Samlet areal: 143 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

m2 Areal i hele bygningen Samlet areal: 143 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) VORDINGBORG KOMMUNE Byg Land og Miljø Afsender VORDINGBORG KOMMUNE, Byg Land og Miljø Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Kolding Kommune - Byggesag Afsender Kolding Kommune, - Byggesag Nytorv 11, 6000 Kolding -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 621

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR. Oplysninger om grunde VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ PRINSENS ALLE 5, 8800 VIBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Aabenraa Kommune Teknik og Miljø -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Aabenraa Kommune Teknik og Miljø Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Etage: ST, Side/Dør: TV 5 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

Etage: ST, Side/Dør: TV 5 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Odense Kommune Digitalisering og Geodata -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Odense Kommune Digitalisering og Geodata Nørregade 36, Postboks 730, 5100 Odense

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. m2 Areal i hele bygningen

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. m2 Areal i hele bygningen Odsherred Kommune Center for Plan, Byg og Erhverv Afsender Odsherred Kommune, Center for Plan, Byg og Erhverv Nyvej 22, 4573 Højby -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg. Oplysninger om grunde BBR.

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg. Oplysninger om grunde BBR. GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg Bernstorffsvej 161, 2920 Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Rudersdal kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rudersdal kommune Øverødvej 2, Rådhuset, 2840 Holte Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Sønderborg Kommune Afdeling Byg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Sønderborg Kommune Afdeling Byg Rådhustorvet 10,, 6400 Sønderborg Modtager: Sønderborg kommune

Læs mere