DANSK RADIOLOGISK SELSKAB DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY MEDLEMSBLAD NR. 3 DECEMBER Indhold:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK RADIOLOGISK SELSKAB DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY MEDLEMSBLAD NR. 3 DECEMBER 2006. Indhold:"

Transkript

1 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY MEDLEMSBLAD NR. 3 DECEMBER 2006 Indhold: Bestyrelsen Korte meddelelser 2 Nyt fra formanden 3 Ordinær generalforsamling 24. januar 2007 Foreløbig dagsorden 3 Valg til forskellige poster 4-5 DRS årsmøde januar 2007 Tilmelding 6 Foreløbigt program 7-9 Det sociale arrangement 10 Om de udenlandske gæsteforelæsere 11 Røntgensamlingens venner 12 Rapport fra ISR DUDS kurser 13 Doppler ultralyd kursus 13 Kursus i vaskulær ultralyddiagnostik 14 Kursus i muskuloskeletal ultralyd 14 Radiologiske aftenmøder - RAM, foråret Internationalt muskuloskeletalt ultralydkursus 17 DUDS årsmøde april ECR grupperejse 20 Hoveduddannelsesforløb med start september Bagside quiz 20 Hvad forestiller disse 3 personer thorax-billeder? For en gangs skyld kommer svaret ikke på bagsiden, men vil kunne besvares af alle efter sessionen Røntgen af thorax for begyndere på DRS årsmøde torsdag den 25 januar 2007 kl 8 Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december

2 Dansk Radiologisk Selskabs bestyrelse Formand: Overlæge Birthe Højlund Bech Radiologisk afdelingen X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Tlf: FAX: Bestyrelsesmedlem: (& red. af medlemsbladet) Overlæge, Ph.D. dr.med. Michael Bachmann Nielsen Radiologisk klinik, ultralydsektionen X4123, Rigshospitalet Blegdamsvej 9, 2100 København Ø Tlf: FAX: Sekretær: 1. reservelæge Ph.D. Lisbeth Røhl Radiologisk afdeling Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Næstformand: Overlæge Trine Torfing Røntgendiagnostisk afdeling Odense Universitetshospital Sønder Boulevard Odense C Tlf: FAX: Kasserer: Overlæge Anna Rosted Røntgenafdelingen H:S Amager Hospital Italiensvej København S Tlf: Hjemmeside Webmaster Finn Mathiesen: Medlemsbladet, MBN: Indlæg til bladet Modtages med glæde. s kan sendes hele døgnet til Nye medlemmer i DRS Nyindmeldte Ordinære lægelige medlemmer af Dansk Radiologisk Selskab Elna-Marie Larsson Dina Firas Mohamad Ming-Yuan Nielsen Lars Friberg Ahmed F.M. Kamaladdin Nye Ekstra-ordinære ikke-lægelige medlemmer Radiograf Poul Erik Holm Lars Lunau, Schering Dansk Forening for Pædiatrisk Radiologi Dansk Forening for Pædiatrisk Radiologi har åbnet en ny hjemmeside. Her kan man finde information om foreningen, bestyrelsen, guidelines, relevante links, spændende artikler, cases og kurser samt kongresser med relevans for Pædiatrisk Radiologi. Klik dig ind på Kommende medlemsblade Endelig dagsorden til generalforsamling udsendes særskilt i januar 2007 sammen med beretninger fra udvalg 2007 nr 1 - deadline 9 marts nr 2 - august/september 2007 nr 3 - december ACTA Radiologica Abonnenter og adresser er blevet omfattende opdateret i august/september 2006 hos ACTA Radiologica, så de stemmer overens med medlemmernes oplysninger i Lægeforeningen. Hvis der er medlemmer af Dansk Radiologisk selskab som ved en fejl uberettiget ophører med at modtage bladet i løbet af efteråret bedes de rette henvendelse til selskabets sekretær Lisbeth Røhl. Adresseændringer skal iøvrigt ALTID meddeles DRS sekretæren, som giver ACTA besked - det er ikke nok at give lægeforeningen besked. Kursuslisten Blev der desværre ikke plads til i dette nummer. Der henvises til den elektroniske udgave på Næste medlemsblad udkommer i slutningen af marts - deadline 9. marts Meddelelser der ønskes bragt i bladet sendes til 2 Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december 2006

3 Nyt fra formanden Det er nu tid at melde sig til DRS 2. årsmøde januar Igen i år er der sammensat et spændende varieret fagligt program med mange nationale og internationale foredragsholdere og med et socialt program med besøg på Christiania og spisning onsdag aften og stor festmiddag torsdag. Der bliver desuden en stor udstilling på mødet. Der bliver således rig lejlighed til at mødes med kollegaer fra nær og fjern. Som noget nyt, specielt for de medlemmer der alligevel skal ud på Scandinavia til generalforsamlingerne og som ikke har mulighed for at deltage i hele mødet, har vi givet dem mulighed for at tilmelde sig selektivt til det videnskabelige program onsdag eftermiddag. Derimod har vi bevist fravalgt muligheden for enkeltdagstilmeldingeri øvrigt, da vi mener det vil modarbejde den oprindelige ide - at afholde et møde med emner indenfor mange fagområder, give medlemmerne lejlighed til at orientere sig om nye trends indenfor specialet(også uden for deres eget kerneområde) og give mulighed for networking også med kolleger udenfor eget interesseområde. Det opdaterede program inklusive online tilmeldingsformular ligger på DRS hjemmeside, idet der er et link på forsiden. Husk at hotelværelser skal bestilles direkte hos hotellet. Desværre har vi haft en del problemer med nedbrud på Viborgnet den seneste tid, men vi håber problemerne er overstået. I nødstilfælde kan tilmeldingen sendes til DRS generalforsamling vil som tidligere annonceret blive afholdt onsdag 24.1 kl Alle medlemmer er naturligvis velkomne til at deltage i generalforsamlingen uafhængigt af årsmøde-deltagelse. I efteråret er det rådgivende udvalg for specialeplanlægningen gået i gang med arbejdet. Den første opgave var/er en gennemgang af akutberedskabet i DK og til løsning af denne opgave nedsatte det rådgivende udvalg en tværfaglig ekspertgruppe bl.a. med deltagelse af en repræsentant fra DRS (Trine Torfing, Odense). Dønningerne går jo stadig højt, der er mange interessenter, og den endelige beslutning om placering og antal af bl.a. level - 1 traumecentre er endnu ikke truffet (så vidt vi er orienteret). Punktet vil blive taget med til generalforsamlingen hvor vi vil orientere om forløbet. Vi håber at afdelingerne prioriterer deltagelsen i årsmødet højt således at så mange som muligt af vores kolleger får mulighed for at deltage i både generalforsamling og årsmøde, På gensyn til nogle udbytterige dage i København. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Birthe Højlund Bech 24. januar 2007 kl Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Foreløbig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Rådgivende udvalg for specialeplanlægning: 4. Beretning fra udvalg 1. Gennemgang af akutberedskabet 2. Kommende køreplan for specialegennemgang 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab 6. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent 7. Rettidige indkomne forslag 8. Valg til bestyrelsen 9. Valg til udvalg og repræsentationer 10. Etablering af koordinerende uddannelsesråd 11. Valg af revisor og -suppleant 12. Indstilling af tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistnævn 13. Valg af kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen 14. Optagelse af ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer 15. Eventuelt Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december

4 Ad punkt 8: Valg til bestyrelsen Valgperiode Fratræder: Birthe Højlund Bech Foreslår: Michael Bachmann Nielsen Fratræder: Anna Rosted Foreslår: Nikolaj Borg Mogensen Fratræder: Trine Torfing Foreslår: Vibeke Berg Løgager I stedet for: Michael Bachmann Foreslår:... (YL) Genopstiller: Lisbeth Røhl Ad punkt 9: Valg til udvalg og repræsentationer European Society of Radiology (ESR) Valgperiode Genopstiller: Trine Torfing Genopstiller: Birthe Højlund Bech Fratræder: Vibeke Andree Larsen Foreslår: Michael Bachmann Nielsen Fratræder: Erik Lundorf (s) Foreslår: Anna Rosted (s) European Society of Radiology (ESR) Valgperiode Junior Assembly Fratræder: Thomas Axelsen Foreslår: Nerijus Amanavicius Fratræder: (s) European Society of Radiology (ESR) Valgperiode Education Commission Fratræder: Anne Grethe Jurik Foreslår: Ilse Vejborg Fratræder: Niels Egund (s) Foreslår: Elisabeth Albrecht-Beste (s) Professional Organisation Committee Valgperiode Fratræder: Erik Lundorf Foreslår: Birthe Højlund Bech genopstiller: Elisabeth Buus Lund (s) International Society of Radiology Valgperiode Fratræder: Vibeke Andree Larsen Foreslår: Michael Bachmann Nielsen Genopstiller: Trine Torfing Genopstiller: Birthe Højlund Bech Fratræder: Charlotte Strandberg(s) Foreslår: Anna Rosted (s) Scandinavian Japaneese Radiological Society Valgperiode Genopstiller: Finn Mathiesen Genopstiller: Birthe Højlund Bech(s) Dansk Medicinsk Selskab Valgperiode Fratræder: Charlotte Strandberg Foreslår: Michael Bachmann Nielsen Fratræder: Eva Narvestad Foreslår: Anna Rosted Fratræder: Erik Lundorf Foreslår: Lisbeth Røhl Genopstiller: Michel Nemery Genopstiller: Birthe Højlund Bech Genopstiller: Anette Savnik Genopstiller: Lene Bak (s) Specialistuddannelsesudvalget Fratræder: Anne Grethe Jurik Foreslår: Ilse Vejborg Fratræder: Ilse Vejborg (s) Foreslår: Elisabeth Albrecht-Beste (s) Foreslår: herudover en suppleant fra region syd/nord Efteruddannelsesudvalget Valgperiode Fratræder: Lene Bak Foreslår: Birthe Højlund Bech Fratræder: Lone Østergård Foreslår: Michael Bachmann Nielsen Fratræder: Vibeke Berg Løgager Foreslår: Trine Torfing Fratræder: Ilse Vejborg - Fratræder: Lise Gammelgaard - Bestyrelsens repræsentant Vælges efter generalforsamlingen af den nye bestyrelse 4 Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december 2006

5 Acta Radiologica Valgperiode Fratræder: Aase Wagner Foreslår: Anne Grethe Jurik Fratræder: Anne Grethe Jurik (s) Foreslår: Michael Bachmann Nielsen Webmaster DRS hjemmeside Valgperiode Fratræder: Finn Mathiesen CME udvalg Valgperiode Genopstiller: Niels Skovgaard Genopstiller: Marianne Egeblad Genopstiller: Peter Andersen Ad punkt 10 Etablering af et koordinerende uddannelsesråd Udkast til Kommissorium for koordinerende uddannelsesråd i diagnostisk radiologi Mål: At varetage overordnede uddannelsesspørgsmål vedrørende speciallægeuddannelsen i diagnostisk radiologi. Udvalgets opgaver: Løbende revision af målbeskrivelser. Kontakt og koordinering af uddannelsen på tværs af regionerne Kontakt mellem de 3 regionale uddannelsesråd og specialistuddannelsesudvalget Udvalget kan på eget initiativ påtage sig ad hoc opgaver indenfor speciallægeuddannelsen Udvalgets sammensætning: 1 repræsentant fra hver af de regionale uddannelsesråd + hovedkursuslederen + 1 person, som har medvirket ved beskrivelse af kompetencer i tidligere udgave af den nye målbeskrivelse. Udvalget kan supplere sig selv i løbet af valgperioden, hvis man skønner der er behov for yderligere kræfter. Medlemmerne vælges på generalforsamlingen for 4 år af gangen. Der skal aflægges skriftlig rapport til generalforsamlingen og der forventes tæt samarbejde med DRS bestyrelse. Udvalget refererer løbende til DRS bestyrelse. Opstiller: Opstiller: Opstiller: Opstiller: Opstiller: Anne Grethe Jurik Elisabeth Albrecht-Beste Vibeke Andree Larsen repræsentant fra region syd nyvalgte formand for speciallistuddannelsesudvalget Ad punkt 11: Valg af revisor og -suppleant Valgperiode Fratræder: Erik Lundorf Foreslår: Anna Rosted Fratræder: Charlotte Strandberg (s) Foreslår: Trine Torfing (s) Ad punkt 12: Indstilling af tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistnævn Valgperiode Genopstiller: Ilse Vejborg Fratræder: Anne Grethe Jurik Foreslår: Elisabeth Albrecht-Beste Genopstiller: Erik Lundorf (s) Fratræder: Charlotte Strandberg (s) Foreslår:... (region nord eller syd) Ad punkt 13: Valg af kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen Valgperiode Genopstiller: Erik Lundorf Fratræder: Charlotte Strandberg Foreslår: Karen-Lisbeth Dirksen Genopstiller: Karen-Lisbeth Dirksen(s) Foreslår: Anna Rosted (s) Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december

6 Dansk Radiologisk Selskab byder velkommen til Årsmøde januar 2007 Årsmødet afholdes januar 2007 i København på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, København. Fem til ti minutters gang fra centrum, tæt på metro. Parkering mod betaling mulig ved hotellet. Hotellet, som er Danmarks største, er særdeles velegnet til formålet. Flere af de andre store speciale selskaber afholder allerede deres årsmøder her så hotellet er vant til disse arrangementer. TILMELDING TIL ÅRSMØDET SKAL SKE VIA DRS HJEMMESIDE Kursussekretæren Linda Schumann fremsender herefter faktura til betaling. Kursusprisen (indtil 8. januar 2007): medlemmer af DRS ikke-medlemmer kr kr omfatter alle de videnskabelige sessioner, forplejning samt sociale arrangementer om aftenen incl. festmiddag. Det er muligt at tilkøbe billet for ledsager til festmiddagen for 800 kr. Det er kun muligt at tilmelde sig hele årsmødet samlet. Dog vil det være muligt at købe dagskort til onsdagens videnskabelige program (inkl. kaffe) for 500 kr. Dette er af hensyn til de af selskabets medlemmer, der kommer til flere af generalforsamlingerne og som også ønsker at deltage i eftermiddagens videnskabelige program. Da vi betaler afgift per person til hotellet, må vi derfor opkræve et beløb for at dække udgiften. Ved afmelding inden 8. januar 2007 refunderes det indbetalte beløb minus 500 kr. Efter 8. januar 2007 er det kun muligt at melde sig on-site og prisen er da 500 kr højere. Overnatning: DRS har aftalt en særtakst for deltagere i DRS Årsmøde på 1045 kr per nat i enkeltværelse, 1145 kr for dobbeltværelse inkl. international morgenbuffet. De for-bookede værelser er reserverede indtil 22. december 2006, herefter vil man kun kunne reservere værelser, såfremt der er ledig kapacitet. Bookning af værelse skal ske direkte til hotellet på tlf og koden 0701RIGSHO skal oplyses for at få den korrekte pris. Overnatningen afregnes med hotellet, ikke DRS. Der vil være et stort udstillingsområde. Interesserede udstillere skal kontakte DRS formand snarest. Udstillingslokalet er stort, samtlige udstillere forventes at kunne være i samme lokale og der vil blive serveret kaffe og tilbehør her, jvf programmet. Bemærk, DRS afholder ordinær generalforsamling den 24. januar kl Alle medlemmer af DRS er naturligvis velkomne til selve generalforsamlingen uanset om de er tilmeldt årsmødet. Subspecialeselskaber som ønsker at holde generalforsamling under DRS årsmøde bedes henvende sig til DRS formand snarest. DRS vil sørge for mødelokaler den 24. januar fra kl 9, men da der forventes at flere subspecialeselskaber vil benytte sig af muligheden anbefales at man hurtigst muligt henvender sig. 6 Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december 2006

7 DRS Årsmøde foreløbigt program Onsdag den 24. januar Registrering og kaffe Velkomst ved selskabets formand Birthe Højlund Bech Uddannelse Chairman: Elisabeth Albrecht-Beste, Hvidovre A curriculum for excellence in radiology training Janet Grant, UK Ensuring a good learning environment in the busy workplace Deborah Davis, Center for Klinisk Uddannelse - CEKU Kaffe i udstillingslokalet FYRs film-reading session åbner CEKUs logo Medicinsk historie Foreningen Røntgensamlingens venner Den nutidige radiologiske kulturarv Thomas Söderqvist, Medicinsk Museion PET/SPECT - CT Chairman: To RECIST or not to RECIST: Is PET-CT the answer? Mike O Doherty, UK SPECT-CT Jann Mortensen, Rigshospitalet PET-CT ved hjernetumorer Ian Law, Rigshospitalet Medicinsk Museion Forfriskning i udstillingslokalet Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab se dagsorden side ? Fællestransport til Fristaden Christiania med spisning på Spiseloppen Restaurant Spiseloppen Torsdag den 25. januar ? Motion - vælg mellem: DRS 2. Motionsløb (langs Volden på Christianshavn) eller Aerobic session Røntgen af thorax for begyndere Karen Damgaard, Rigshospitalet Hjernetumorer: primære og sekundære Dansk Neuroradiologisk Selskab Chairman: Aase Wagner, Rigshospitalet Imaging of brain tumors Paul Parizel, Belgien Spektroskopi ved hjernetumorer Else Rubæk Danielsen, Rigshospitalet Fordele og ulemper ved 3T MR Carsten Thomsen, Rigshospitalet Kaffe i udstillingslokalet Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december

8 Behandling af maligne hjernetumorer Dansk Forening for Onkoradiologi Chairman: Birgitte Svolgaard, OUH Neurokirurgi ved maligne hjernetumorer, primære og sekundære Claus Andersen, OUH Onkologi ved maligne hjernetumorer, primære og sekundære Anders Krarup, Herlev sygehus Frokost Inflammatoriske tarmsygdomme Chairman: Vibeke Berg Løgager, Herlev The value of MR imaging in inflammatory bowel disease Francesca Maccioni, Italien The value of CT enteroclysis Johannes Sailer, Østrig Kaffe i udstillingslokalet Frie foredrag Chairman: Lisbeth Røhl, Århus sygehus Kvantitativ analyse af venstre ventrikel funktion med 64-slice MDCT Thomas S. Kristensen, Klaus Kofoed, Peter von der Recke, Daniel V. Møller, Mads Ersbøl, Michael Bachmann Nielsen, Henning Kelbæk. Rigshospitalet Sentinel node diagnostik med ultralyd kontrast i en grisemodel samt de første humane forsøg Kristina Rue Nielsen, Hanne Sønder Grossjohann, Carsten Palnæs Hansen, Michael Bachmann Nielsen. Ultralydsektionen, Radiologisk klinik, Rigshospitalet Delayed Gadolinium enhanced MR af brusk (dgemric): Forbedret fremstilling af hofteledsbrusken efter intraartikulær Gadolinium injektion Mikael Boesen, Karl Erik Jensen, Etienne Qvistgaard, Bente Danneskiold-Samsøe, Carsten Thomasen, Mikkel Østergaard, Henning Bliddahl. Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Skleroterapi med Sotradecol af kongenitte venøse karmisdannelser. Initiale resultater fra Rigshospitalet Susanne Frevert. Rigshospitalet slice CT: nye perspektiver Chairman: Peter von der Recke, Rigshospitalet Clinical cardiovascular applications of multi-detector row CT Lucia J.M. Kroft, Holland MDCT of the abdomen Patrik Rogalla, Tyskland Velkomstdrink i udstillingslokalet ? Festmiddag med efterfølgende levende musik og dans. Fredag den 26. januar Uddannelsessession for yngre radiologer Hvordan ser jeg på oversigt over abdomen Lars Bo Svendsen, Rigshospitalet Bandet Still Standing Ultralyd af abdomen Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Chairman: Torben Lorentzen 3D ultralydskanning af lever, pancreas og rectum Bjørn Skjoldbye, Herlev Leverabscesser, diagnostik og behandling Torben Lorentzen Ultralydkontraststoffer ved abdominalskanning 8 Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december 2006

9 Anders Nilsson, Sverige Kaffe i udstillingslokalet Interventionel radiologi Dansk Forening for Interventionel Radiologi Chairman: John Grønvall, Rigshospitalet Uterus fibromembolisering Paul Erik Andersen, OUH Øvre gastrointestinal blødning Dennis Tønner Nielsen, Århus Kommune hospital Udredning og behandling af aorto-iliacale aneurismer John Grønvall, Rigshospitalet Traume-embolisering Susanne Frevert, Rigshospitalet Gennemgang af cases fra film-reading session Foreningen af Yngre Radiologer Chairman: Annika Langkilde, Rigshospitalet Afslutning og "gå-hjem sandwich" Postere "One is not enough" - Monitorering af behandlingseffekt 1 måned efter intraartikulær injektion af steroid eller TNF alpha hos patienter med RA. Mikael Boesen, Lars Boesen; Karl Erik Jensen, Søren Torp-Pedersen, Lene Terslev, Merete Kønig, Bente Danneskiold-Samsøe, Henrik Røgind, Henning Bliddal. Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital CT-fistelografi: kortlæggning af entero-cutane fistler ved CT. Michael Heyman. Billeddiagnostisk afdeling, KAS Gentofte. Frequency Splitting metode til farve Doppler undersøgelser. Jesper Udesen, Fredrik Gran, Michael Bachmann Nielsen, Jørgen Arendt Jensen. DTU. OOA vs CT ved akut abdomen. Michael Heyman, Peter Myschetzky. Billeddiagnostisk afdeling, KAS Gentofte. Effect of Patient Position on Ultrasound Doppler Findings in the Patellar Tendon. Merete J. Kønig, Søren Torp-Pedersen, Robin Christensen, Morten I. Boesen, Andreas Hartkopp, Henning Bliddal. Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Validering af en ny ultralydmetode, Transverse Oscillation, med MRI-angiografi i et in-vivo studie. Kristoffer Lindskov Hansen, Jesper Udesen, Jørgen Arendt Jensen, Carsten Thomsen, Michael Bachmann Nielsen. Radiologisk klinik, Rigshospitalet. Live fusion UL og MR - Præliminære reumatologiske erfaringer. Søren Torp-Pedersen, Mikael Boesen. Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Intra/interobservatør variation ved fastsættelse af "region of interest" på kontrastforstærkede ultralydundersøgelser: Et metodestudie på en dyremodel. Hanne Sønder Grossjohann, Caroline Ewertsen, Mette Marklund, Michael Bachmann Nielsen. Ultralydsektionen, Radiologisk klinik, Rigshospitalet Fusion af 3-D rektal ultralyd og PET-CT. Jesper Udesen, Caroline Ewertsen, Fredrik Gran, Michael Bachmann Nielsen. Ultralydsektionen, Radiologisk klinik, Rigshospitalet Parti fra Christiania Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december

10 Det sociale arrangement (inkluderet): Onsdag aften er der fælles bustransport til restaurant Spiseloppen, Fristaden Christiania. Dem der ikke kender stedet kan godt begynde at glæde sig, det gør vi andre allerede. Vi har lejet hele restauranten og bestilt buffet og drikkevarer. Der er bustransport tilbage til hotellet formentlig kl 22.30, men dem der ønsker at hænge ud længere er velkomne til at gøre dette. Der bliver levende musik til maden. Måske bliver der også tid (og vejr) til at se på den nærmeste del af Fristaden, en af Københavns spændende og anderledes seværdigheder. Torsdag aften er der middag i festlige omgivelser på SAS hotellet. Under middagen er der uddeling af legater og kåring af vinderne af firmakonkurrencen og FYRs film-reading session. Efter middagen er der levende musik og dans, bandet "Still Standing" spiller. Links til: Restauranten Guide om Christiania Bandet Motion torsdag morgen: Igen i 2007 vil der blive arrangeret et morgen-motionsløb, denne gang langs Volden og rundt på Christianshavn. Lad os denne gang slå deltagerrekorden fra sidst (vi var 2). Tag derfor løbesko (og evt pandelampe) med, så løber vi en tur torsdag morgen. Alternativt kan der måske fristes med morgen-aerobic i udstillingssalen. Der kommer en professionel instruktør. 10 Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december 2006

11 Om de udenlandske gæsteforelæsere: Janet Grant Professor of Education in Medicine, The Institute of Educational Technology, The Open University, Milton Keynes, UK. The Open University Centre for Education in Medicine (OUCEM) is one of the UK's largest and longest established research and consultancy centres working mainly in the field of postgraduate and continuing medical education. Deborah Davis Speciallæge i pædiatri og neonatalogi, tidligere dekan for postgraduate medicinsk uddannelse på universitetet Ottawa og uddannelsesansvarlig overlæge i pædiatri. Erfaring med akkreditering i Canada og med medicinsk uddannelse (præ- og postgraduat) i Canada og USA. Er i øjeblikket (nov. 2006) ansat i Center for Klinisk Uddannelse i H:S. Om sit foredrag fortæller hun hvorledes man kan sikre et godt uddannelsesmiljø trods en travl arbejdsplads, samt evidens til hvordan læringsmiljøet bidrager til bedre kvalitet i uddannelse og patientbehandling. Mike O Doherty PET Imaging Centre, King's College London. Berømt for sin forskning i PET, talrige publikationer, alene 48 i dette årtusinde ifølge PubMed. Paul Parizel Antwerpen, Belgien. Radiolog. Har publiceret over 100 artikler, hovedsagelig om neuroradiologi. Har tidligere været forelæser ved DRS møde (Gentofte 2004). Francesca Maccioni Født 1963 i Italien. Kandidat eksamen 1987, Speciallæge i diagnostisk radiologi og videnskab i Fra 2001 forsknings redaktør i "Dipardimento di Scienze Radiologiche dell Univesita` di Roma la Sapienza". Klinisk aktiv 1992 til 2001 med fokus på medicinsk kvalitet. Fra 1992 til 2000 undervisnings aktiv på Radiologisk speciallæge uddannelse. Iflg. PubMed medforfatter på 49 artikler heraf 16 som første forfatter. Har udgivet 18 monografier/kapitler i lærebøger. Har bidraget med 136 videnskabelige arbejder/kommunikationer til nationale og internationale kongresser, herunder til RSNA (2002 og 2003) og ECR (2003). Johannes Sailer Født 1975 i Wien. Kandidat eksamen 1999, Wien Universitet. Udlandsophold i 1998 på kirurgisk afdeling Chulalongkorn Universitet, Bangkok, Thailand. Skrevet afhandling om "Tendon refixation on tumor endoprotheses of the proximal femur" ved Ortopædisk Universitets klinik i Wien I 2000 Videnskabelig medarbejder ved afdelingen for "Interventionel Radiology og Angiografi" ved Radiologisk Universitetsklinik i Wien. Påbegyndt radiologisk speciallæge uddannelse Ifølge PubMed udgivet 18 artikler, heraf 6 som første forfatter. Lucia J.M. Kroft Department of Radiology, Leiden University Medical Center, The Netherlands. Kroft skriver selv følgende om sit foredrag: In the presentation various cardiovascular applications will be discussed that are used in clinical practice, with the main focus on imaging ischemic heart disease, especially coronary artery imaging, cardiac function and morphology. Other successfully applied clinical cardiovascular indications will be briefly discussed. Patrik Rogalla Radiolog fra Charite hospitalet i Berlin. Har skrevet afhandling om CT endoskopi For at det ikke skal være for nemt, kommer her lidt om ham på tysk! Seit 2002 Facharzt für diagnostische Radiologie sowie Oberarzt und Bereichsleiter Computertomographie am Institut für Radiologie der Charité - Universitätsmedizin Berlin, Campus Mitte; dort seit 1994 wissenschaftlicher Mitarbeiter; 2006 Habilitation in Diagnostischer Radiologie; u. a. Gutachter für RöFo und European Radiology Anders Nilsson Er efter mange år i Malmø nu igennem et par år overlæge ved røntgendiagnostisk afdeling på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Formand for det svenske ultralydselskab. Har publiceret bl.a. om Doppler og kontraststoffer. Er særdeles aktiv som underviser og kursusarrangør. Har flere gange været gæsteforelæser ved kurser i Danmark og er inviteret foredragsholder ved punkturkongressen i Herlev i juni. Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december

12 Foreningen Røntgensamlingens Venner Der indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, Foredragssalen onsdag d. 24 januar 2007, kl Dagsorden: Pkt. 1: Valg af dirigent. Pkt. 2: Formanden aflægger beretning. Pkt. 3: Kassereren fremlægger årsregnskabet for Pkt. 4: Fastsættelse af årskontingent. Pkt. 5: Valg til bestyrelsen. Poul Kølbye, Jørn Palbøl, Henri Nielsen og Elisabeth Buus Lund er på valg. Alle er villige til genvalg Pkt. 6: Valg af revisor. Inge Witt er villig til genvalg. Pkt. 7: Evt. Årsberetning 2006 Der har i årets løb været afholdt 2 bestyrelsesmøder. Det første af disse var, som tidligere omtalt, på Medicinsk Museion, hvor perspektiverne for det fremtidige samarbejde blev diskuteret. Som en konsekvens af dette, har foreningen den glæde, at professor Thomas Söderqvist med et foredrag ved DRS' årsmøde i januar 2007,vil redegøre for sine visioner vedr. "Den nutidige radiologiske kulturarv". Foreningen vil ved denne lejlighed tillige være sponsor for en mindre udstilling, - arrangeret på initiativ af Medicinsk Museion Som en konsekvens af opfordringen til at kontakte Medicinsk Museion, hvis man på en afdeling stod for at kassere gammelt udstyr, har museet fået tilbudt en autoalternator. Da en sådan ikke findes i museets samlinger, og da autoalternatorer p.g.a. PACS og RIS er ved at forsvinde fra alle afdelinger, har museet sagt "Ja tak" til at modtage en sådan. Foreningen besluttede på sit sidste bestyrelsesmøde, at vi gerne vil påtage os at dække udgifterne til at flytte og transportere dette store og tunge apparatur til museet. Foreningen ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med Medicinsk Museion, og skal også her benytte lejligheden til at gentage opfordringen til vore kolleger,om at kontakte museet, hvis gammelt apparatur, billeder, katetre eller lignende står for at skulle kasseres. Elisabeth Buus Lund, Formand. Dansk Neuroradiologisk Selskab holder generalforsamling 24. januar på SAS Scandinavia. Rapport fra ISR 2006 ISR 2006 i Cape Town er besøgt af ca deltagere, heraf kun 840 radiologer, men der er mange radiografer fra Sydafrika til mødet. Ifølge deltagerlisterne er der kun 5 danskere, 6 svenskere og 2 nordmænd på kongressen. De danske deltagere er udover undertegnede, Melsene Lehbrink, Margit Mantoni, Jan Fog Pedersen og René Duvander fra firmaet Tyco. Til repræsentantskabsmødet i ISR (International Committee) onsdag d. 13/9 kl. 15 var der kun stemmeberettigede repræsentanter fra 19 lande inkl. mig fra Danmark. ISR kører med et system, hvor den nuværende præsident rykker over som past president, og der vælges en ny president elect (vicepræsident), som automatisk bliver præsident næste gang. Stolene skiftede således at den nuværende past president George Klempner fra Australien gik helt ud af excecutive commitee. Nuværende President Francisco Arredondo fra Gautamala bliver past president, og president elect Claude Manelfe fra Frankrig rykkede op som ny present president og Hans Ringerts fra Sverige bliver president elect, han har tidligere været kasserer i selskabet i 6 år frem til dette møde. Ny kasserer blev Jan Labuscagne fra Sydafrika, mens Nicholas Gourtsoyiannis fra Grækenland blev ny general secretary. Herefter skulle der vælges 5 lande med repræsentation i Executive Committee der var opstillet 8 (Australien, Brazilien, Kuwait, Spanien, Tyskland, England, Indien og Danmark) man skulle stemme på 5 lande. Danmark kom ikke ind, og det gjorde England og Indien heller ikke. Næste møde holdes i Marrakesh i Marocco d. 5-8 juni 2008, mødet i 2010 skulle afgøres på et møde i Executive Committee fredag formiddag, men allerede torsdag eftermiddag kunne man se plakaterne fra Shanghai i Kina, så som så meget andet i dette selskab er det meste aftalt i forvejen. Der var en gennemgang af selskabets regnskab og formue, som er på ca. 1,2 mill. US$ - det har ikke gået så godt de sidste år pga. det svage aktiemarked, og det er for dyrt at få professionel hjælp, så efter at Hans Ringertz har haft ansvaret for investeringerne alene, blev det vedtaget, at slå selskabets formue sammen med RSNA (som investerer ca. 50 mill. US$), så ISR investerer sammen med dem og ejer ca. 2% af fællesformuen. Det er stadig et problem, at der kun er 25 lande som betaler deres kontingent, selv lande som Østrig er 8 år bagud. Frankrig betaler for 17 francofone afrikanske lande og Australien/New Zealand betaler for flere lande i Stillehavsregionen. Der blev optaget 2 nye lande i selskabet Kenya og Uganda. Som kuriosum kan nævnes, at den afgående ISR præsident Arredondo, sandsynligvis vinder det næste præsidentvalg i Guatamala, han er nr. 2 i det regerende politiske parti i landet, og den nuværende præsident kan ikke genvælges. Yderligere oplysninger om næste ISR møde vil kunne findes på Finn Mathiesen, Ad hoc DRS repræsentant til ISR 12 Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december 2006

13 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab - DUDS januar Kursus i vaskulær ultralyddiagnostik. Rigshospitalet. Arr. af Dansk Karkirurgisk Selskab og DUDS I januar 2006 blev det første kursus i vaskulær ultralyddiagnostik afholdt på Rigshospitalet. Kurset, som også da blev arrangeret i samarbejde med Dansk Karkirurgisk Selskab og Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab, blev hurtigt overtegnet. Kurset blev godt modtaget af kursisterne, idet kurset som helhed scorede 4,2 på en skala fra 1-5. Således opmuntret, har vi planlagt en forbedret udgave af kurset. Se annoncen på næste side februar Basiskursus i ultralyd. Amtssygehuset i Herlev. DUDS velkendte basiskursus, som de fleste radiologer og andre klinikere, der anvender ultralyd gennemgår. Efterspørgslen på kurset er større end nogensinde så der afholdes 2 kurser i 2007, det første i februar, det andet kommer til september. Den engelsksprogede lærebog Basics of Clinical Ultrasound, forfattet af flere af underviserne på kurset, udleveres til kursisterne. Bogen er en kittelbog, indholdet svarer nogenlunde til hvad der forventes af en læge i starten af en radiologisk undervisningsstilling. Kursusledelse: Morten Høgholm Pedersen, Bjørn Skjoldbye, Michael Bachmann Nielsen. Kursuspris kr. til tilmelding og forespørgsler: Se billeder fra tidligere basiskurser på (18 CME point) 2. marts DUDS's 2. Færdighedskursus i skanning af galdeveje Rettet specielt mod læger i kirurgisk eller medicinsk speciallægepraksis. Gennemgået basiskursus samt nogen praktisk erfaring med ultralydsskanning er en forudsætning. (6 CME point). Kursusledelse: Jens Hillingsø, Lars Bo Svendsen, Michael Bachmann Nielsen. til tilmelding og forespørgsler: april DUDS Årsmøde og generalforsamling. Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole, København. Glæd jer. Seks internationale foredragsholdere er nu på plads, se det foreløbige program på side 18 og 19. Der bliver igen rundvisning om aftenen (ægtefælle og børn kan medbringes), så det kan blive en fest ligesom i Zoo i maj Kursus i Doppler-ultralyd og kontraststoffer + Muskuloskeletal/Reumatologisk Ultralyd. Tavira, Algarvekysten, Portugal Se detaljer nedenfor. Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Kursus i Doppler Ultralyd, ultralydkontraststoffer og Muskuloskeletal ultralyd Portugal, Algarvekysten, Maj 2007 (uge20) Målgruppe: Læger, radiografer, sygeplejersker og andre interesserede. Kendskab til basal ultralyddiagnostik vil være en fordel. Tid: 4 kursusdage i perioden 15. Maj til 22. Maj 2007 (uge 20). * Sted: Hotel Vila Galé, Tavira, Portugal (Algarvekysten).* Formål: Indføring i medicinsk Doppler-ultralyd, både fysisk, teknisk, apparaturmæssigt og klinisk i såvel teori som praksis. Normal muskuloskeletal anatomi, samt kliniske applikationer. At sætte deltagerne i stand til selv at kunne udføre enkelte Doppler-undersøgelser samt muskuloskeletale skanninger.* Form: Internat. med foredrag og videodemonstrationer. Endvidere praktiske øvelser (hands-on) under vejledning. Indhold: Undervisningsemnerne samt program * Arrangør: Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab. Der tildeles i alt 24 CME points for hele kurset. Kurset er delvist sponsoreret af B-K Medical. Kursusledere: Overlæge Ph.d Christian Nolsøe og overlæge, Ph.d Torben Lorentzen Undervisere: Overlæge Søren Torp-Pedersen, Overlæge Charlotte Strandberg, Overlæge, Ph.d Michel Court-Payen, Overlæge Bjørn Skjoldbye, kursusledelsen. Undervisningen foregår på dansk. Kursussekretær: Rita Norström, B-K Medical AB, Drivhjulsvägen 26, 4 tr, SE Hägersten, Sverige, tel , fax , Kursusafgift: kr plus rejseomkostninger, se* Tilmelding: Til kursussekretæren via tilmeldingsblanket * Ansøgere vil blive optaget i den rækkefølge de tilmelder sig. *Yderligere information kan hentes på Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december

14 Dansk Karkirurgisk Selskab (DKKS) og Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS) Kursus i vaskulær ultralyddiagnostik januar 2007, Rigshospitalet I januar 2006 blev det første kursus i vaskulær ultralyddiagnostik afholdt på Rigshospitalet. Kurset, som blev arrangeret i samarbejde med Dansk Karkirurgisk Selskab og Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab, blev hurtigt overtegnet. Kurset blev godt modtaget af kursisterne, idet kurset som helhed scorede 4,2 på en skala fra 1-5. Således opmuntret, har vi planlagt en forbedret udgave af kurset som afholdes i januar Formål: at sætte kursisten i stand til selvstændigt at foretage udvalgte ultralyddiagnostiske undersøgelser på patienter med perifere kredsløbssygdomme. Efter gennemført kursus og praktikophold forventes kursisten selvstændigt at kunne foretage ultralydundersøgelser af perifer bypass s, abdominale aortaaneurismer samt for arteriesygdom i det aorto-iliacale segment. Under supervision forventes kursisten at kunne foretage ultralydundersøgelse af varicer og for DVT. Forudsætninger: Ultralyderfaring er ingen forudsætning for deltagelse, men basal kendskab til anatomi vedr. de vaskulære strukturer der oftest undersøges, karvæggens opbygning og funktion samt karkirurgiske behandlingsprincipper er en forudsætning. Målgruppe: Karkirurger under uddannelse, karkirurgiske speciallæger, radiologer under uddannelse, radiologiske speciallæger, karkirurgiske sygeplejersker samt andre med interesse for vaskulær ultralyd. Tid og sted: Onsdag den 24. januar kl. ca. 12:00 til fredag den 26. januar kl. ca. 16:00 på Rigshospitalet, København. Undervisningsform og indhold: Kurset består af 2½ dags formaliseret teoretisk undervisning og "hands on" efterfulgt af 5 dages ophold ved ultralydlaboratorium på karkirurgisk afdeling på KAS Gentofte eller H:S Rigshospitalet. Den teoretiske del omfatter praktisk teoretisk gennemgang af ultralydteori og relevant kredsløbsfysiologi samt undervisning og skanningsøvelser på patienter med relevante kredsløbssygdomme. Opholdet ved ultralydslaboratorium vil finde sted i løbet af foråret En passende lærebog udleveres. Godkendelse af kursus: Kurset afsluttes med multiple choice test. For at opnå endelig godkendelse af kurset skal der inden 3 mdr efter afsluttet ophold på kredsløbslaboratorium indsendes 20 billeder til dokumentation af patologiske UL fund. anden forplejning). Sponsor: Siemens Tilmelding og spørgsmål: Kursusledelse: Jonas P. Eiberg, Torben V. Schroeder, Henrik Sillesen, Leif Panduro Jensen. 10. Kursus i Muskuloskeletal Ultralyd februar 2007 Skejby Sygehus, Auditorium B Kurset er godkendt af DUDS og giver 12 CME point. Målgruppe: Radiologer, reumatologer, ortopædkirurger og eventuelt andre med interesse for muskuloskeletale lidelser. Der kræves ingen forhåndsviden inden for muskuloskeletal ultralyd. Indhold: Almen basal viden om muskuloskeletal ultralyd, herunder anatomi, fysik, teknik etc. Muskuloskeletale skader (idrætsskader), reumatologi, bløddelstumorer, ultralydvejledt intervention og Doppler af sener. Demonstration (inkl. ''Hands on'') af undersøgelsesteknikker og interventionsmetoder (ultralydvejledte aspirationer/injektioner). Undervisere: Overlæge Lars Bolvig, Røntgenafdelingen, Universitetshospitalet Århus Amtssygehus, Overlæge Ulrich Fredberg, Medicinsk afdeling, Silkeborg Centralsygehus. Overlæge Ole Schifter Rasmussen, Røntgenafdelingen, Randers Centralsygehus. Overlæge Bent Wulff Jakobsen, Ortopædkirurgisk afdeling E, Århus Sygehus, THG. Kursusledelse: Overlægerne Lars Bolvig, Ulrich Fredberg og Ole Schifter Rasmussen. Pris: Kr ,00. Prisen dækker kursusdeltagelse samt kaffe og fortæring under mødet. Deltagerne sørger selv for overnatning. Tilmelding: Skal foregå skriftligt pr. til: Program om emner og forelæsere kan rekvireres ved kursussekretæren. Tilmeldingsfrist: 8. januar Begrænset deltagerantal. Undervisere: Torben Lorentzen, Niels Bækgaard, Charlotte Strandberg, Henrik Sillesen, Jonas Eiberg, Torben Schroeder, Leif Panduro Jensen m.fl. Pris: 5000,- (inkl. frokost, lærebog og ophold ved UL-laboratorium, men ekskl. transport, overnatning og 14 Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december 2006

15 Skejby R.A.M. Skejby 4 Radiologiske AftenMøder, 400 kr. forår 2007 Tema 2007: NYE TIDER OG MÅDER Multislice CT- En revolution 6/3 Multislice - CT Tirsdag Strålehygiejne og dosisaspekter. Scanteknik, timing og billeddannelse Jesper Thygesen 27/3 Whole-body CT Tirsdag Den akutte ikke traumatiserede patient. Udredning af børn. Undervisere følger 17/4 Thorax diagnostik Tirsdag Hjerte CT. Thoraxdiagnostik, incl. kombineret CT/gennemlysningsvejledt biopsi Undervisere følger 8/5 Cerebral CT Tirsdag Udredning- og coiling Leif Sørensen Pris for 4 aftenmøder: 400 kr. Tilmelding inden 25/ til eller skriftligt til Foreningen af Radiografer i Danmark, H.C. Ørstedsvej 70, Frederiksberg C. Spørgsmål besvares på Kim, Kirsten, Sted: Skejby Sygehus auditorium, Brendstrupgårdsvej, 8200 Århus N. Tidspunkt Der er kaffe fra kl Hvert møde består af to foredrag. I pausen vil der være sandwich og drikkevarer. Målgruppe: Radiologer og andre læger, radiografer og røntgensygeplejersker. Maksimum 350, minimum 100. Kursusbevis: Udstedes efter 4 aftenmøder. Således er aftenmøderne meriterende. Dansk Radiologisk Selskab har indplaceret RAM i CME, Continuing Medical Education. Hvert aftenmøde giver 2 points,- alle 4 aftener giver 8 points. Arrangører: Edith Nielsen adm. overlæge, dr.med, Neuroradiologisk afd. Århus Sygehus. Karen Damgaard, overlæge, dr.med. radiologisk klinik, Rigshospitalet., Kirsten Juul-Hansen, salgschef, radiograf, Initios Medical AB. Gert Fredericia, salgschef, radiograf, Philips A/S. Kim Rosted, klinisk kvalitetskoordinator, radiograf, Rigshospitalet. Ret til ændringer forbeholdes Tilmelding til Radiologiske AftenMøder forår Der udsendes girokort, deltagerliste og program. Navn: Tlf: Adresse: Postn+by Stilling: Arbejdssted: Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december

16 16 Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december 2006

17 Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december

18 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab & Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole byder velkommen til DUDS Årsmøde april 2007 Foreløbigt program Torsdag den 19. april Registrering og kaffe i udstillingsområdet Velkomst og orientering - Kursusledelsen DVT og venøs insufficiens Status for ultralydsskanning af DVT og re-dvt - Charlotte Strandberg Ultralydsskanningens plads ved venøs insufficiens og DVT på UE - Niels Bækgaard Kort kaffepause Behandling af proximal DVT - Sven Just Erfaringer med 3D/4D kontrastultralyd - Steen Karstrup Frokost Nyrer og urinveje & nye teknikker Status for ultralyd af prostata - Nis Nørgaard Ultralydskanning ved nefrologiske sygdomme - Torben Lorentzen The relevance of ultrasound in the investigation of urinary tract infection in children - David Pilling Kaffe i udstillingsområdet US and contrast agents in the evaluation of genito-urinary tract diseases - Francesco Drudi Sono-psychology - Lucas Greiner Oplæg til rundvisningen: Ultralydsskanning på et dyrehospital - Pia Christensen Oplev Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole bag kulisserne. Rundvisning i grupper på steder der ikke er åbent for offentligheden: Oplev dyrehospitalerne for store og små dyr, se en hest på et løbebånd, livedemo af veterinær UL, se operationsgang/ultralydapparater/ct skanneren mv. Ledsagere og børn møder kl ved indgangen Bülowsvej 17. Aftenen afsluttes med middag ca kl Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december 2006

19 Fredag den 20. april 2007 Kaffe fra kl 8 Abdomen/gastroenterologisk ultralyd Udredning af den fokale leverproces - Bjørn Skjoldbye Pancreatic tumour characterisation - Christoph Dietrich Recommendations for biliary sonography - Lucas Greiner Gruppefoto. Kaffe i udstillingsområdet Status for MR af galdeveje (og pancreas) US in abdominal pain in the gynecological or obstetrical patient - Jouko Pirhonen Ultrasound in diffuse chronic liver diseases - Ioan Sporea Monitoring of adipose tissue with CT and US - Fintan McEvoy Frokost Muskuloskeletal ultralyd Status for ultralydsskanning af sener og led - Søren Torp-Pedersen Hofte dysplasi (hos hunde) - Dorte Hald Status for ultralydsskanning af hoftedysplasi (hos mennesker) - Charlotte Strandberg Kort kaffepause *titel foreligger endnu ikke - Rikke Buhl Frie foredrag Afslutning DUDS generalforsamling. Alle medlemmer af DUDS er velkomne uanset om de har deltaget i Årsmødet Årsmødet Sted: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Bülowsvej 17. Fortsæt ind gennem porten og igennem gården. Kursusledelse: Charlotte Strandberg, Pia Christensen og Michael Bachmann Nielsen Kursusgebyr: forventes at være ca for begge dage. Prisen inkluderer fortæring (herunder middagen torsdag aften), kaffe/te/vand, rundvisning torsdag aften. Det er muligt at medbringe ledsager til særarrangementet og efterfølgende middag torsdag eftermiddag og aften. Prisen for dette er kun 300 kr per voksen person. Desuden kan der medbringes 1-2 mindre børn uden beregning. Tilmelding til kursussekretær Linda Schumann snarest muligt på Begrænsede pladser. Det skal fremgå af tilmeldingen hvor mange børn/voksne der tilmeldes til det sociale arrangement. Det endelige program forventes lagt på per 1. januar Venteværelset, Hospital for Mindre Husdyr: skiltet anbefaler hunde til venstre, katte til højre Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december

20 Rejsetilbud til ECR Wien 8. marts- 13. marts 2007 Det glæder os igen at kunne tilbyde de sædvanlige hoteller og pensionater. Flyrejsen er med Austrian Airlines fra København Afrejse den 8. marts kl , ankomst København 13. marts. kl Priser fra 6.075,- pr. person inkl. 5 overnatninger, morgenmad, Easy-Happy Hour, guide, bus til og fra lufthavn mv. Program og tilmelding kan fås på Ring evt. til DSB Rejsebureau for yderligere information på Næste hoveduddannelsesforløb i diagnostisk radiologi med start 1. september 2007 Forventet stillingsopslag fredag den 16. februar 2007 i Forventet ansøgningsfrist mandag den 12. marts 2007 kl 12 Bagside quiz Løsninger fra sidste medlemsblad. Bagsiden B, C, F. Quiz om motionsløb: 4 På hvilket hotel (som også indeholder nordens største internationale casino) holder DRS årsmøde i januar 2007?.. og i hvilken by?.. og i hvilken bydel (som DRS sociale arrangement den 24 januar besøger) finder man ovenstående tilbud? find løsningerne på side 6-11 På gensyn til DRS årsmøde januar Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december 2006

2013% Videnskabeligt- møde:--------- DRS-og- DSKFNM- 23.<25.- januar- Foreløbig version d. 25.9 2012 Michael Bachmann Nielsen

2013% Videnskabeligt- møde:--------- DRS-og- DSKFNM- 23.<25.- januar- Foreløbig version d. 25.9 2012 Michael Bachmann Nielsen Foreløbig version d. 25.9 2012 Michael Bachmann Nielsen - 2013% Dansk%Radiologisk%Selskab%holder%i%år%sit%8.%årsmøde%sammen%med%Dansk%Selskab% for%klinisk%fysiologi%og%nuklearmedicin%videnskabelige%møde.%

Læs mere

Arne Lücke og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal

Arne Lücke og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal A-KURSUS I MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI 12. 15. september 2016 Kursusleder: Arne Lücke og Anne Grethe Jurik Kursussekretær: Dorthe Siggaard Sørensen Sted:, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal Mandag,

Læs mere

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie).

Læs mere

Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS

Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS 1 Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS Mødested: Herlev Hospital Mødetid: 9.30-14.00 Dato: torsdag d. 26. sep. 2013 Tilstede: Professor Henrik S. Thomsen (HST), Overlæge Karin Kastberg Petersen (KKP),

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal A-KURSUS I MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI 7. 10. september 2015 Kursusleder: John Gelineck og Anne Grethe Jurik Kursussekretær: Dorthe Siggaard Sørensen Sted:, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal Mandag,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2017 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 16. juni 2017 Molskroen Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement i Danske

Læs mere

AMPUTATIONS-KONFERENCE

AMPUTATIONS-KONFERENCE AMPUTATIONS-KONFERENCE Tværfaglig konference om amputationer og den amputerede patient Onsdag den 6. november 2013 på Hvidovre Hospital INFORMATION TIL SPONSORER OG UDSTILLERE Invitation til sponsering

Læs mere

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København 40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009 Schæffergården København Program fredag 6. november 2009 E kursus: Tilbyder vi den bedste behandling til vore patienter? 9.00 9.15 Ankomst,

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Ret til ændringer forbeholdes 13.09.10/Danhostel

Ret til ændringer forbeholdes 13.09.10/Danhostel September 2010 Kære værter og ejere, Hermed inviteres I alle til Landsmøde 2010 på Hotel Vejlefjord. Danhostel ændrede på sidste års landsmøde struktur, så delegeretforsamlingen nu er afskaffet, og landsmødet

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo Indbydelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

Foregår ved at sende mail til Joyce Schultz. Tilmeldingen er dog først gyldig, når gebyret er indbetalt på foreningens konto. Se bageste side.

Foregår ved at sende mail til Joyce Schultz. Tilmeldingen er dog først gyldig, når gebyret er indbetalt på foreningens konto. Se bageste side. Kære medlemmer! I år har vi prøvet at forny konceptet for efteruddannelseskurset. Tidligere har der været et overordnet emne, men i år vil vi prøve at favne bredere og komme med friske input fra flere

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 Referat Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 1. Pernille Skejø blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen konstateredes rettidigt indkaldt. 2. Formandens beretning se bilag.

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2016 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 17. juni 2016 Hindsgavl Slot Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans 1 af 6 03-04-2008 22:28 opdateret 12. juni 2005 Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans Nyhedsbrev Bestyrelsen Kursus Love Indmeldelse Tidligere nyhedsbreve: Januar 2002 Maj 2002 Januar 2003 November

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Fredag den 20. marts på Sinatur Hotel Storebælt Hans Engell giver en aktuel politisk analyse Invitation / tilmelding Foreningernes ordinære

Læs mere

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på INVITATION GENERALFORSAMLING & ÅRSFEST DANMARKS FARVE- OG LIMINDUSTRI FREDAG DEN 10. APRIL 2015 Generelforsamlingen afholdes på Carlsberg Museum & Business Centre Valby Langgade 1, 1799 København V Festmiddagen

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Savoy - Live musik i særklasse Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse. ATLS Denmark Fond har hjemsted i Lyngby

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Sponsoreret af STARK Comwell Kellers Park John Engelbrecht Indkaldelse til generalforsamling og fest i

Læs mere

Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel

Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Invitation til Den årlige generalforsamling og årsmøde På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte med på kurset.

Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte med på kurset. Kære medlemmer! I år har vi igen fornyet konceptet for efteruddannelseskurset. Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013 Love LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI Stiftet 13. maj-2004 Revideret generalforsamling 2007. Forslag til ny revision april 2013 1 GAMLE LOVE 1 NYE LOVE 1.1 Selskabets navn er Dansk Selskab for

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See 11. 18. marts 2017 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Referat af generalforsamling i VIDA

Referat af generalforsamling i VIDA Referat af generalforsamling i VIDA Dato: Mandag den 17. maj 2010 kl. 16.45 på Hotel Frederiksdal Dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning og årets arrangementer

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland

Generalforsamling i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Generalforsamling i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Fredag den 4. november 2016 På Hotel Strandtangen, Skive På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland inviteres du hermed til den

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Introduktionsuddannelsen

Introduktionsuddannelsen Logbog Introduktionsuddannelsen Diagnostisk Radiologi Printervenlig udgave udarbejdet af Elisabeth Albrecht-Beste Formand for DRS Koordinerende Uddannelsesråd eab@dadlnet.dk yderligere oplysninger om logbogen

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See 12. 19. marts 2016 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland. Fredag den 4. november 2011 på Hotel Fjordgården, Ringkøbing

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland. Fredag den 4. november 2011 på Hotel Fjordgården, Ringkøbing Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Fredag den 4. november 2011 på Hotel Fjordgården, Ringkøbing GENEraLforsamLING i Dansk Byggeri midt- og Vestjylland fredag den 4. november

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 12. maj 2015 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Kursusudbyder: Dansk Psykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg i samarbejde med kursusledelsen bestående

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Referat af bestyrelsesmøde 11/3-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Fraværende: Søren B. Sparre (arbejde), Jonas Andersson

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 15. Generalforsamling 6. november 2014

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 15. Generalforsamling 6. november 2014 Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 15. Generalforsamling 6. november 2014 Indledning DSMU har som hovedopgave at fremme viden om medicinsk uddannelse i en bred forståelse og forskning

Læs mere

Fredag den 5. november 2010 Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Fredag den 5. november 2010 Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle TIL TIDLIGERE AKTIVE MEDLEMMER NU PASSIVE MEDLEMMER Kolding den 5. oktober 2010 Invitation til ordinær DM generalforsamling og fest 2010 Det vil glæde os rigtig meget at se tidligere aktive medlemmer og

Læs mere

FYPAs Årsberetning for 2012

FYPAs Årsberetning for 2012 FYPAs Årsberetning for 2012 FYPAs medlemstal Foreningen af Yngre Patologer (FYPA) havde pr. 31.12.2012 i alt 115 medlemmer. Siden sidste årsberetning har der været 18 indmeldelser, og 5 udmeldelser af

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland

Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland Valgmøder i Træ- og Murersektionen, møde i lokalforeningernes Udannelelsesfond, temamøde om urbanisering, ledsagerarrangement og fest Fredag den 30. oktober

Læs mere

Kursus for speciallæger som er fast tilknyttet eller ansat i FAM

Kursus for speciallæger som er fast tilknyttet eller ansat i FAM Akutte medicinske tilstande og tværfaglig kursus mhp. sikring af kliniske kompetencer i akutområdet Kursus for speciallæger som er fast tilknyttet eller ansat i FAM Den 24-28.oktober 2011 Overlæge Jan

Læs mere

Den 6. november 2015 kl Trinity i Fredericia.

Den 6. november 2015 kl Trinity i Fredericia. Referat fra generalforsamling FSDS Den 6. november 2015 kl. 16.30-18.00 Trinity i Fredericia. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 12. januar 2010 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Mandag d. 26. april 2010 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Danske BOLIGadvokater CVR-nr. 25007247

Danske BOLIGadvokater CVR-nr. 25007247 KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 70 20 97 90 FAX 33 93 17 55 DATO: 28. februar 2008 J.NR.: REF.: ale Vedr.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 1. april 2008 i Odense I henhold

Læs mere

LÆGE- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDET APRIL 2012

LÆGE- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDET APRIL 2012 LÆGE- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDET APRIL 2012 1 INDHOLD PROGRAM...3 ENDELIG DAGSORDEN...5 PRAKTISKE OPLYSNINGER...7 LÆGEMØDETS SEKRETARIAT...7 2 PROGRAM Fredag den 27. april 2012 Kl. 10.00-12.00 Debat om

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2014

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2014 TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 10. oktober 2014 KNi/hhh Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2014 Fredag den 21. november 2014 Trinity Hotel & Konference

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 22. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 03-2010 19. marts 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 2. Godkendelse af referat fra møde 02 2010 3. Bestyrelsens siden sidst 3. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Årgang 22, nr. 1 Februar 2007 Indhold Bestyrelsens sammensætning og valgperioder 2 Formandens klumme 3 Hjemmesiden 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 FORSA Generalforsamling 2015 (Kl. 16.15-18.00) Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Regnskab 2014 Kommentarer fra kritisk

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013 TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 3. oktober 2013 MH/hhh Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013 Torsdag den 21. november 2013 Trinity Hotel & Konference

Læs mere

Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland. Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12.

Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland. Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12. Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12.00 på KolleKolle Invitation til fælles årsmøde og generalforsamling På vegne

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Dansk Neurokirurgisk Selskab

Dansk Neurokirurgisk Selskab Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2016 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 11. marts 2016 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af referatet

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 Styregruppe Dansk Pancreas Cancer Gruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Indhold Præsentation af Aarhus Bridgeklub... 3 Bestyrelsen:... 5 Turneringsledere:... 6 Mandag eftermiddag:... 7 Undervisning mandag eftermiddag... 8 Mandagsklubben...

Læs mere

VEJLE kalder! LUK OP OG SE DET SPÆNDENDE PROGRAM FOR MØDET TILMELD DIG PÅ WWW.DSTH.DK ELLER KLIK HER! SE DET SPÆNDENDE PROGRAM PÅ SIDE 5

VEJLE kalder! LUK OP OG SE DET SPÆNDENDE PROGRAM FOR MØDET TILMELD DIG PÅ WWW.DSTH.DK ELLER KLIK HER! SE DET SPÆNDENDE PROGRAM PÅ SIDE 5 26. NOVEMBER 2015 PRINTVENLIG UDGAVE DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2015 Hotel Scandic Jacob Gade Flegborg 8-10 7100 Vejle TILMELD DIG PÅ WWW.DSTH.DK ELLER KLIK HER! SE DET SPÆNDENDE PROGRAM PÅ

Læs mere

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår på Samsø Farsø og Jenle Julearrangement PROGRAM 2016 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

fredag den 18. november 2016, kl. 9.00

fredag den 18. november 2016, kl. 9.00 Vejbygningssektionen Til repræsentanterne for Vejbygningssektionens medlemsvirksomheder 11. oktober 2016 J-nr.: 75804 / 2334943 Vejbygningssektionens generalforsamling 2016 Invitation til Vejbygningssektionens

Læs mere

Generalforsamling og festaften i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland. Fredag den 7. november 2014 Best Western Hotel Schaumburg

Generalforsamling og festaften i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland. Fredag den 7. november 2014 Best Western Hotel Schaumburg Generalforsamling og festaften i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Fredag den 7. november 2014 Best Western Hotel Schaumburg Invitation til Generalforsamling og fest På vegne af bestyrelsen inviteres

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 22. januar 2009 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Onsdag d. 6. maj 2009 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm. Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel

Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm. Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Indkaldelse til årsmøde og den 11. ordinære generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm

Læs mere

Nordisk Gravhundevinder-udstilling i Lunden, Silkeborg søndag den 5 juli 2015

Nordisk Gravhundevinder-udstilling i Lunden, Silkeborg søndag den 5 juli 2015 Nordisk Gravhundevinder-udstilling i Lunden, Silkeborg søndag den 5 juli 2015 Kære udstiller. Mange tak for din tilmelding til udstillingen i Lunden. Der er tilmeldt 142 hunde til udstillingen, og de fordeles

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere