DANSK RADIOLOGISK SELSKAB DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY MEDLEMSBLAD NR. 3 DECEMBER Indhold:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK RADIOLOGISK SELSKAB DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY MEDLEMSBLAD NR. 3 DECEMBER 2006. Indhold:"

Transkript

1 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY MEDLEMSBLAD NR. 3 DECEMBER 2006 Indhold: Bestyrelsen Korte meddelelser 2 Nyt fra formanden 3 Ordinær generalforsamling 24. januar 2007 Foreløbig dagsorden 3 Valg til forskellige poster 4-5 DRS årsmøde januar 2007 Tilmelding 6 Foreløbigt program 7-9 Det sociale arrangement 10 Om de udenlandske gæsteforelæsere 11 Røntgensamlingens venner 12 Rapport fra ISR DUDS kurser 13 Doppler ultralyd kursus 13 Kursus i vaskulær ultralyddiagnostik 14 Kursus i muskuloskeletal ultralyd 14 Radiologiske aftenmøder - RAM, foråret Internationalt muskuloskeletalt ultralydkursus 17 DUDS årsmøde april ECR grupperejse 20 Hoveduddannelsesforløb med start september Bagside quiz 20 Hvad forestiller disse 3 personer thorax-billeder? For en gangs skyld kommer svaret ikke på bagsiden, men vil kunne besvares af alle efter sessionen Røntgen af thorax for begyndere på DRS årsmøde torsdag den 25 januar 2007 kl 8 Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december

2 Dansk Radiologisk Selskabs bestyrelse Formand: Overlæge Birthe Højlund Bech Radiologisk afdelingen X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Tlf: FAX: Bestyrelsesmedlem: (& red. af medlemsbladet) Overlæge, Ph.D. dr.med. Michael Bachmann Nielsen Radiologisk klinik, ultralydsektionen X4123, Rigshospitalet Blegdamsvej 9, 2100 København Ø Tlf: FAX: Sekretær: 1. reservelæge Ph.D. Lisbeth Røhl Radiologisk afdeling Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Næstformand: Overlæge Trine Torfing Røntgendiagnostisk afdeling Odense Universitetshospital Sønder Boulevard Odense C Tlf: FAX: Kasserer: Overlæge Anna Rosted Røntgenafdelingen H:S Amager Hospital Italiensvej København S Tlf: Hjemmeside Webmaster Finn Mathiesen: Medlemsbladet, MBN: Indlæg til bladet Modtages med glæde. s kan sendes hele døgnet til Nye medlemmer i DRS Nyindmeldte Ordinære lægelige medlemmer af Dansk Radiologisk Selskab Elna-Marie Larsson Dina Firas Mohamad Ming-Yuan Nielsen Lars Friberg Ahmed F.M. Kamaladdin Nye Ekstra-ordinære ikke-lægelige medlemmer Radiograf Poul Erik Holm Lars Lunau, Schering Dansk Forening for Pædiatrisk Radiologi Dansk Forening for Pædiatrisk Radiologi har åbnet en ny hjemmeside. Her kan man finde information om foreningen, bestyrelsen, guidelines, relevante links, spændende artikler, cases og kurser samt kongresser med relevans for Pædiatrisk Radiologi. Klik dig ind på Kommende medlemsblade Endelig dagsorden til generalforsamling udsendes særskilt i januar 2007 sammen med beretninger fra udvalg 2007 nr 1 - deadline 9 marts nr 2 - august/september 2007 nr 3 - december ACTA Radiologica Abonnenter og adresser er blevet omfattende opdateret i august/september 2006 hos ACTA Radiologica, så de stemmer overens med medlemmernes oplysninger i Lægeforeningen. Hvis der er medlemmer af Dansk Radiologisk selskab som ved en fejl uberettiget ophører med at modtage bladet i løbet af efteråret bedes de rette henvendelse til selskabets sekretær Lisbeth Røhl. Adresseændringer skal iøvrigt ALTID meddeles DRS sekretæren, som giver ACTA besked - det er ikke nok at give lægeforeningen besked. Kursuslisten Blev der desværre ikke plads til i dette nummer. Der henvises til den elektroniske udgave på Næste medlemsblad udkommer i slutningen af marts - deadline 9. marts Meddelelser der ønskes bragt i bladet sendes til 2 Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december 2006

3 Nyt fra formanden Det er nu tid at melde sig til DRS 2. årsmøde januar Igen i år er der sammensat et spændende varieret fagligt program med mange nationale og internationale foredragsholdere og med et socialt program med besøg på Christiania og spisning onsdag aften og stor festmiddag torsdag. Der bliver desuden en stor udstilling på mødet. Der bliver således rig lejlighed til at mødes med kollegaer fra nær og fjern. Som noget nyt, specielt for de medlemmer der alligevel skal ud på Scandinavia til generalforsamlingerne og som ikke har mulighed for at deltage i hele mødet, har vi givet dem mulighed for at tilmelde sig selektivt til det videnskabelige program onsdag eftermiddag. Derimod har vi bevist fravalgt muligheden for enkeltdagstilmeldingeri øvrigt, da vi mener det vil modarbejde den oprindelige ide - at afholde et møde med emner indenfor mange fagområder, give medlemmerne lejlighed til at orientere sig om nye trends indenfor specialet(også uden for deres eget kerneområde) og give mulighed for networking også med kolleger udenfor eget interesseområde. Det opdaterede program inklusive online tilmeldingsformular ligger på DRS hjemmeside, idet der er et link på forsiden. Husk at hotelværelser skal bestilles direkte hos hotellet. Desværre har vi haft en del problemer med nedbrud på Viborgnet den seneste tid, men vi håber problemerne er overstået. I nødstilfælde kan tilmeldingen sendes til DRS generalforsamling vil som tidligere annonceret blive afholdt onsdag 24.1 kl Alle medlemmer er naturligvis velkomne til at deltage i generalforsamlingen uafhængigt af årsmøde-deltagelse. I efteråret er det rådgivende udvalg for specialeplanlægningen gået i gang med arbejdet. Den første opgave var/er en gennemgang af akutberedskabet i DK og til løsning af denne opgave nedsatte det rådgivende udvalg en tværfaglig ekspertgruppe bl.a. med deltagelse af en repræsentant fra DRS (Trine Torfing, Odense). Dønningerne går jo stadig højt, der er mange interessenter, og den endelige beslutning om placering og antal af bl.a. level - 1 traumecentre er endnu ikke truffet (så vidt vi er orienteret). Punktet vil blive taget med til generalforsamlingen hvor vi vil orientere om forløbet. Vi håber at afdelingerne prioriterer deltagelsen i årsmødet højt således at så mange som muligt af vores kolleger får mulighed for at deltage i både generalforsamling og årsmøde, På gensyn til nogle udbytterige dage i København. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Birthe Højlund Bech 24. januar 2007 kl Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Foreløbig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Rådgivende udvalg for specialeplanlægning: 4. Beretning fra udvalg 1. Gennemgang af akutberedskabet 2. Kommende køreplan for specialegennemgang 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab 6. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent 7. Rettidige indkomne forslag 8. Valg til bestyrelsen 9. Valg til udvalg og repræsentationer 10. Etablering af koordinerende uddannelsesråd 11. Valg af revisor og -suppleant 12. Indstilling af tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistnævn 13. Valg af kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen 14. Optagelse af ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer 15. Eventuelt Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december

4 Ad punkt 8: Valg til bestyrelsen Valgperiode Fratræder: Birthe Højlund Bech Foreslår: Michael Bachmann Nielsen Fratræder: Anna Rosted Foreslår: Nikolaj Borg Mogensen Fratræder: Trine Torfing Foreslår: Vibeke Berg Løgager I stedet for: Michael Bachmann Foreslår:... (YL) Genopstiller: Lisbeth Røhl Ad punkt 9: Valg til udvalg og repræsentationer European Society of Radiology (ESR) Valgperiode Genopstiller: Trine Torfing Genopstiller: Birthe Højlund Bech Fratræder: Vibeke Andree Larsen Foreslår: Michael Bachmann Nielsen Fratræder: Erik Lundorf (s) Foreslår: Anna Rosted (s) European Society of Radiology (ESR) Valgperiode Junior Assembly Fratræder: Thomas Axelsen Foreslår: Nerijus Amanavicius Fratræder: (s) European Society of Radiology (ESR) Valgperiode Education Commission Fratræder: Anne Grethe Jurik Foreslår: Ilse Vejborg Fratræder: Niels Egund (s) Foreslår: Elisabeth Albrecht-Beste (s) Professional Organisation Committee Valgperiode Fratræder: Erik Lundorf Foreslår: Birthe Højlund Bech genopstiller: Elisabeth Buus Lund (s) International Society of Radiology Valgperiode Fratræder: Vibeke Andree Larsen Foreslår: Michael Bachmann Nielsen Genopstiller: Trine Torfing Genopstiller: Birthe Højlund Bech Fratræder: Charlotte Strandberg(s) Foreslår: Anna Rosted (s) Scandinavian Japaneese Radiological Society Valgperiode Genopstiller: Finn Mathiesen Genopstiller: Birthe Højlund Bech(s) Dansk Medicinsk Selskab Valgperiode Fratræder: Charlotte Strandberg Foreslår: Michael Bachmann Nielsen Fratræder: Eva Narvestad Foreslår: Anna Rosted Fratræder: Erik Lundorf Foreslår: Lisbeth Røhl Genopstiller: Michel Nemery Genopstiller: Birthe Højlund Bech Genopstiller: Anette Savnik Genopstiller: Lene Bak (s) Specialistuddannelsesudvalget Fratræder: Anne Grethe Jurik Foreslår: Ilse Vejborg Fratræder: Ilse Vejborg (s) Foreslår: Elisabeth Albrecht-Beste (s) Foreslår: herudover en suppleant fra region syd/nord Efteruddannelsesudvalget Valgperiode Fratræder: Lene Bak Foreslår: Birthe Højlund Bech Fratræder: Lone Østergård Foreslår: Michael Bachmann Nielsen Fratræder: Vibeke Berg Løgager Foreslår: Trine Torfing Fratræder: Ilse Vejborg - Fratræder: Lise Gammelgaard - Bestyrelsens repræsentant Vælges efter generalforsamlingen af den nye bestyrelse 4 Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december 2006

5 Acta Radiologica Valgperiode Fratræder: Aase Wagner Foreslår: Anne Grethe Jurik Fratræder: Anne Grethe Jurik (s) Foreslår: Michael Bachmann Nielsen Webmaster DRS hjemmeside Valgperiode Fratræder: Finn Mathiesen CME udvalg Valgperiode Genopstiller: Niels Skovgaard Genopstiller: Marianne Egeblad Genopstiller: Peter Andersen Ad punkt 10 Etablering af et koordinerende uddannelsesråd Udkast til Kommissorium for koordinerende uddannelsesråd i diagnostisk radiologi Mål: At varetage overordnede uddannelsesspørgsmål vedrørende speciallægeuddannelsen i diagnostisk radiologi. Udvalgets opgaver: Løbende revision af målbeskrivelser. Kontakt og koordinering af uddannelsen på tværs af regionerne Kontakt mellem de 3 regionale uddannelsesråd og specialistuddannelsesudvalget Udvalget kan på eget initiativ påtage sig ad hoc opgaver indenfor speciallægeuddannelsen Udvalgets sammensætning: 1 repræsentant fra hver af de regionale uddannelsesråd + hovedkursuslederen + 1 person, som har medvirket ved beskrivelse af kompetencer i tidligere udgave af den nye målbeskrivelse. Udvalget kan supplere sig selv i løbet af valgperioden, hvis man skønner der er behov for yderligere kræfter. Medlemmerne vælges på generalforsamlingen for 4 år af gangen. Der skal aflægges skriftlig rapport til generalforsamlingen og der forventes tæt samarbejde med DRS bestyrelse. Udvalget refererer løbende til DRS bestyrelse. Opstiller: Opstiller: Opstiller: Opstiller: Opstiller: Anne Grethe Jurik Elisabeth Albrecht-Beste Vibeke Andree Larsen repræsentant fra region syd nyvalgte formand for speciallistuddannelsesudvalget Ad punkt 11: Valg af revisor og -suppleant Valgperiode Fratræder: Erik Lundorf Foreslår: Anna Rosted Fratræder: Charlotte Strandberg (s) Foreslår: Trine Torfing (s) Ad punkt 12: Indstilling af tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistnævn Valgperiode Genopstiller: Ilse Vejborg Fratræder: Anne Grethe Jurik Foreslår: Elisabeth Albrecht-Beste Genopstiller: Erik Lundorf (s) Fratræder: Charlotte Strandberg (s) Foreslår:... (region nord eller syd) Ad punkt 13: Valg af kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen Valgperiode Genopstiller: Erik Lundorf Fratræder: Charlotte Strandberg Foreslår: Karen-Lisbeth Dirksen Genopstiller: Karen-Lisbeth Dirksen(s) Foreslår: Anna Rosted (s) Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december

6 Dansk Radiologisk Selskab byder velkommen til Årsmøde januar 2007 Årsmødet afholdes januar 2007 i København på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, København. Fem til ti minutters gang fra centrum, tæt på metro. Parkering mod betaling mulig ved hotellet. Hotellet, som er Danmarks største, er særdeles velegnet til formålet. Flere af de andre store speciale selskaber afholder allerede deres årsmøder her så hotellet er vant til disse arrangementer. TILMELDING TIL ÅRSMØDET SKAL SKE VIA DRS HJEMMESIDE Kursussekretæren Linda Schumann fremsender herefter faktura til betaling. Kursusprisen (indtil 8. januar 2007): medlemmer af DRS ikke-medlemmer kr kr omfatter alle de videnskabelige sessioner, forplejning samt sociale arrangementer om aftenen incl. festmiddag. Det er muligt at tilkøbe billet for ledsager til festmiddagen for 800 kr. Det er kun muligt at tilmelde sig hele årsmødet samlet. Dog vil det være muligt at købe dagskort til onsdagens videnskabelige program (inkl. kaffe) for 500 kr. Dette er af hensyn til de af selskabets medlemmer, der kommer til flere af generalforsamlingerne og som også ønsker at deltage i eftermiddagens videnskabelige program. Da vi betaler afgift per person til hotellet, må vi derfor opkræve et beløb for at dække udgiften. Ved afmelding inden 8. januar 2007 refunderes det indbetalte beløb minus 500 kr. Efter 8. januar 2007 er det kun muligt at melde sig on-site og prisen er da 500 kr højere. Overnatning: DRS har aftalt en særtakst for deltagere i DRS Årsmøde på 1045 kr per nat i enkeltværelse, 1145 kr for dobbeltværelse inkl. international morgenbuffet. De for-bookede værelser er reserverede indtil 22. december 2006, herefter vil man kun kunne reservere værelser, såfremt der er ledig kapacitet. Bookning af værelse skal ske direkte til hotellet på tlf og koden 0701RIGSHO skal oplyses for at få den korrekte pris. Overnatningen afregnes med hotellet, ikke DRS. Der vil være et stort udstillingsområde. Interesserede udstillere skal kontakte DRS formand snarest. Udstillingslokalet er stort, samtlige udstillere forventes at kunne være i samme lokale og der vil blive serveret kaffe og tilbehør her, jvf programmet. Bemærk, DRS afholder ordinær generalforsamling den 24. januar kl Alle medlemmer af DRS er naturligvis velkomne til selve generalforsamlingen uanset om de er tilmeldt årsmødet. Subspecialeselskaber som ønsker at holde generalforsamling under DRS årsmøde bedes henvende sig til DRS formand snarest. DRS vil sørge for mødelokaler den 24. januar fra kl 9, men da der forventes at flere subspecialeselskaber vil benytte sig af muligheden anbefales at man hurtigst muligt henvender sig. 6 Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december 2006

7 DRS Årsmøde foreløbigt program Onsdag den 24. januar Registrering og kaffe Velkomst ved selskabets formand Birthe Højlund Bech Uddannelse Chairman: Elisabeth Albrecht-Beste, Hvidovre A curriculum for excellence in radiology training Janet Grant, UK Ensuring a good learning environment in the busy workplace Deborah Davis, Center for Klinisk Uddannelse - CEKU Kaffe i udstillingslokalet FYRs film-reading session åbner CEKUs logo Medicinsk historie Foreningen Røntgensamlingens venner Den nutidige radiologiske kulturarv Thomas Söderqvist, Medicinsk Museion PET/SPECT - CT Chairman: To RECIST or not to RECIST: Is PET-CT the answer? Mike O Doherty, UK SPECT-CT Jann Mortensen, Rigshospitalet PET-CT ved hjernetumorer Ian Law, Rigshospitalet Medicinsk Museion Forfriskning i udstillingslokalet Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab se dagsorden side ? Fællestransport til Fristaden Christiania med spisning på Spiseloppen Restaurant Spiseloppen Torsdag den 25. januar ? Motion - vælg mellem: DRS 2. Motionsløb (langs Volden på Christianshavn) eller Aerobic session Røntgen af thorax for begyndere Karen Damgaard, Rigshospitalet Hjernetumorer: primære og sekundære Dansk Neuroradiologisk Selskab Chairman: Aase Wagner, Rigshospitalet Imaging of brain tumors Paul Parizel, Belgien Spektroskopi ved hjernetumorer Else Rubæk Danielsen, Rigshospitalet Fordele og ulemper ved 3T MR Carsten Thomsen, Rigshospitalet Kaffe i udstillingslokalet Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december

8 Behandling af maligne hjernetumorer Dansk Forening for Onkoradiologi Chairman: Birgitte Svolgaard, OUH Neurokirurgi ved maligne hjernetumorer, primære og sekundære Claus Andersen, OUH Onkologi ved maligne hjernetumorer, primære og sekundære Anders Krarup, Herlev sygehus Frokost Inflammatoriske tarmsygdomme Chairman: Vibeke Berg Løgager, Herlev The value of MR imaging in inflammatory bowel disease Francesca Maccioni, Italien The value of CT enteroclysis Johannes Sailer, Østrig Kaffe i udstillingslokalet Frie foredrag Chairman: Lisbeth Røhl, Århus sygehus Kvantitativ analyse af venstre ventrikel funktion med 64-slice MDCT Thomas S. Kristensen, Klaus Kofoed, Peter von der Recke, Daniel V. Møller, Mads Ersbøl, Michael Bachmann Nielsen, Henning Kelbæk. Rigshospitalet Sentinel node diagnostik med ultralyd kontrast i en grisemodel samt de første humane forsøg Kristina Rue Nielsen, Hanne Sønder Grossjohann, Carsten Palnæs Hansen, Michael Bachmann Nielsen. Ultralydsektionen, Radiologisk klinik, Rigshospitalet Delayed Gadolinium enhanced MR af brusk (dgemric): Forbedret fremstilling af hofteledsbrusken efter intraartikulær Gadolinium injektion Mikael Boesen, Karl Erik Jensen, Etienne Qvistgaard, Bente Danneskiold-Samsøe, Carsten Thomasen, Mikkel Østergaard, Henning Bliddahl. Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Skleroterapi med Sotradecol af kongenitte venøse karmisdannelser. Initiale resultater fra Rigshospitalet Susanne Frevert. Rigshospitalet slice CT: nye perspektiver Chairman: Peter von der Recke, Rigshospitalet Clinical cardiovascular applications of multi-detector row CT Lucia J.M. Kroft, Holland MDCT of the abdomen Patrik Rogalla, Tyskland Velkomstdrink i udstillingslokalet ? Festmiddag med efterfølgende levende musik og dans. Fredag den 26. januar Uddannelsessession for yngre radiologer Hvordan ser jeg på oversigt over abdomen Lars Bo Svendsen, Rigshospitalet Bandet Still Standing Ultralyd af abdomen Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Chairman: Torben Lorentzen 3D ultralydskanning af lever, pancreas og rectum Bjørn Skjoldbye, Herlev Leverabscesser, diagnostik og behandling Torben Lorentzen Ultralydkontraststoffer ved abdominalskanning 8 Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december 2006

9 Anders Nilsson, Sverige Kaffe i udstillingslokalet Interventionel radiologi Dansk Forening for Interventionel Radiologi Chairman: John Grønvall, Rigshospitalet Uterus fibromembolisering Paul Erik Andersen, OUH Øvre gastrointestinal blødning Dennis Tønner Nielsen, Århus Kommune hospital Udredning og behandling af aorto-iliacale aneurismer John Grønvall, Rigshospitalet Traume-embolisering Susanne Frevert, Rigshospitalet Gennemgang af cases fra film-reading session Foreningen af Yngre Radiologer Chairman: Annika Langkilde, Rigshospitalet Afslutning og "gå-hjem sandwich" Postere "One is not enough" - Monitorering af behandlingseffekt 1 måned efter intraartikulær injektion af steroid eller TNF alpha hos patienter med RA. Mikael Boesen, Lars Boesen; Karl Erik Jensen, Søren Torp-Pedersen, Lene Terslev, Merete Kønig, Bente Danneskiold-Samsøe, Henrik Røgind, Henning Bliddal. Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital CT-fistelografi: kortlæggning af entero-cutane fistler ved CT. Michael Heyman. Billeddiagnostisk afdeling, KAS Gentofte. Frequency Splitting metode til farve Doppler undersøgelser. Jesper Udesen, Fredrik Gran, Michael Bachmann Nielsen, Jørgen Arendt Jensen. DTU. OOA vs CT ved akut abdomen. Michael Heyman, Peter Myschetzky. Billeddiagnostisk afdeling, KAS Gentofte. Effect of Patient Position on Ultrasound Doppler Findings in the Patellar Tendon. Merete J. Kønig, Søren Torp-Pedersen, Robin Christensen, Morten I. Boesen, Andreas Hartkopp, Henning Bliddal. Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Validering af en ny ultralydmetode, Transverse Oscillation, med MRI-angiografi i et in-vivo studie. Kristoffer Lindskov Hansen, Jesper Udesen, Jørgen Arendt Jensen, Carsten Thomsen, Michael Bachmann Nielsen. Radiologisk klinik, Rigshospitalet. Live fusion UL og MR - Præliminære reumatologiske erfaringer. Søren Torp-Pedersen, Mikael Boesen. Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Intra/interobservatør variation ved fastsættelse af "region of interest" på kontrastforstærkede ultralydundersøgelser: Et metodestudie på en dyremodel. Hanne Sønder Grossjohann, Caroline Ewertsen, Mette Marklund, Michael Bachmann Nielsen. Ultralydsektionen, Radiologisk klinik, Rigshospitalet Fusion af 3-D rektal ultralyd og PET-CT. Jesper Udesen, Caroline Ewertsen, Fredrik Gran, Michael Bachmann Nielsen. Ultralydsektionen, Radiologisk klinik, Rigshospitalet Parti fra Christiania Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december

10 Det sociale arrangement (inkluderet): Onsdag aften er der fælles bustransport til restaurant Spiseloppen, Fristaden Christiania. Dem der ikke kender stedet kan godt begynde at glæde sig, det gør vi andre allerede. Vi har lejet hele restauranten og bestilt buffet og drikkevarer. Der er bustransport tilbage til hotellet formentlig kl 22.30, men dem der ønsker at hænge ud længere er velkomne til at gøre dette. Der bliver levende musik til maden. Måske bliver der også tid (og vejr) til at se på den nærmeste del af Fristaden, en af Københavns spændende og anderledes seværdigheder. Torsdag aften er der middag i festlige omgivelser på SAS hotellet. Under middagen er der uddeling af legater og kåring af vinderne af firmakonkurrencen og FYRs film-reading session. Efter middagen er der levende musik og dans, bandet "Still Standing" spiller. Links til: Restauranten Guide om Christiania Bandet Motion torsdag morgen: Igen i 2007 vil der blive arrangeret et morgen-motionsløb, denne gang langs Volden og rundt på Christianshavn. Lad os denne gang slå deltagerrekorden fra sidst (vi var 2). Tag derfor løbesko (og evt pandelampe) med, så løber vi en tur torsdag morgen. Alternativt kan der måske fristes med morgen-aerobic i udstillingssalen. Der kommer en professionel instruktør. 10 Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december 2006

11 Om de udenlandske gæsteforelæsere: Janet Grant Professor of Education in Medicine, The Institute of Educational Technology, The Open University, Milton Keynes, UK. The Open University Centre for Education in Medicine (OUCEM) is one of the UK's largest and longest established research and consultancy centres working mainly in the field of postgraduate and continuing medical education. Deborah Davis Speciallæge i pædiatri og neonatalogi, tidligere dekan for postgraduate medicinsk uddannelse på universitetet Ottawa og uddannelsesansvarlig overlæge i pædiatri. Erfaring med akkreditering i Canada og med medicinsk uddannelse (præ- og postgraduat) i Canada og USA. Er i øjeblikket (nov. 2006) ansat i Center for Klinisk Uddannelse i H:S. Om sit foredrag fortæller hun hvorledes man kan sikre et godt uddannelsesmiljø trods en travl arbejdsplads, samt evidens til hvordan læringsmiljøet bidrager til bedre kvalitet i uddannelse og patientbehandling. Mike O Doherty PET Imaging Centre, King's College London. Berømt for sin forskning i PET, talrige publikationer, alene 48 i dette årtusinde ifølge PubMed. Paul Parizel Antwerpen, Belgien. Radiolog. Har publiceret over 100 artikler, hovedsagelig om neuroradiologi. Har tidligere været forelæser ved DRS møde (Gentofte 2004). Francesca Maccioni Født 1963 i Italien. Kandidat eksamen 1987, Speciallæge i diagnostisk radiologi og videnskab i Fra 2001 forsknings redaktør i "Dipardimento di Scienze Radiologiche dell Univesita` di Roma la Sapienza". Klinisk aktiv 1992 til 2001 med fokus på medicinsk kvalitet. Fra 1992 til 2000 undervisnings aktiv på Radiologisk speciallæge uddannelse. Iflg. PubMed medforfatter på 49 artikler heraf 16 som første forfatter. Har udgivet 18 monografier/kapitler i lærebøger. Har bidraget med 136 videnskabelige arbejder/kommunikationer til nationale og internationale kongresser, herunder til RSNA (2002 og 2003) og ECR (2003). Johannes Sailer Født 1975 i Wien. Kandidat eksamen 1999, Wien Universitet. Udlandsophold i 1998 på kirurgisk afdeling Chulalongkorn Universitet, Bangkok, Thailand. Skrevet afhandling om "Tendon refixation on tumor endoprotheses of the proximal femur" ved Ortopædisk Universitets klinik i Wien I 2000 Videnskabelig medarbejder ved afdelingen for "Interventionel Radiology og Angiografi" ved Radiologisk Universitetsklinik i Wien. Påbegyndt radiologisk speciallæge uddannelse Ifølge PubMed udgivet 18 artikler, heraf 6 som første forfatter. Lucia J.M. Kroft Department of Radiology, Leiden University Medical Center, The Netherlands. Kroft skriver selv følgende om sit foredrag: In the presentation various cardiovascular applications will be discussed that are used in clinical practice, with the main focus on imaging ischemic heart disease, especially coronary artery imaging, cardiac function and morphology. Other successfully applied clinical cardiovascular indications will be briefly discussed. Patrik Rogalla Radiolog fra Charite hospitalet i Berlin. Har skrevet afhandling om CT endoskopi For at det ikke skal være for nemt, kommer her lidt om ham på tysk! Seit 2002 Facharzt für diagnostische Radiologie sowie Oberarzt und Bereichsleiter Computertomographie am Institut für Radiologie der Charité - Universitätsmedizin Berlin, Campus Mitte; dort seit 1994 wissenschaftlicher Mitarbeiter; 2006 Habilitation in Diagnostischer Radiologie; u. a. Gutachter für RöFo und European Radiology Anders Nilsson Er efter mange år i Malmø nu igennem et par år overlæge ved røntgendiagnostisk afdeling på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Formand for det svenske ultralydselskab. Har publiceret bl.a. om Doppler og kontraststoffer. Er særdeles aktiv som underviser og kursusarrangør. Har flere gange været gæsteforelæser ved kurser i Danmark og er inviteret foredragsholder ved punkturkongressen i Herlev i juni. Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december

12 Foreningen Røntgensamlingens Venner Der indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, Foredragssalen onsdag d. 24 januar 2007, kl Dagsorden: Pkt. 1: Valg af dirigent. Pkt. 2: Formanden aflægger beretning. Pkt. 3: Kassereren fremlægger årsregnskabet for Pkt. 4: Fastsættelse af årskontingent. Pkt. 5: Valg til bestyrelsen. Poul Kølbye, Jørn Palbøl, Henri Nielsen og Elisabeth Buus Lund er på valg. Alle er villige til genvalg Pkt. 6: Valg af revisor. Inge Witt er villig til genvalg. Pkt. 7: Evt. Årsberetning 2006 Der har i årets løb været afholdt 2 bestyrelsesmøder. Det første af disse var, som tidligere omtalt, på Medicinsk Museion, hvor perspektiverne for det fremtidige samarbejde blev diskuteret. Som en konsekvens af dette, har foreningen den glæde, at professor Thomas Söderqvist med et foredrag ved DRS' årsmøde i januar 2007,vil redegøre for sine visioner vedr. "Den nutidige radiologiske kulturarv". Foreningen vil ved denne lejlighed tillige være sponsor for en mindre udstilling, - arrangeret på initiativ af Medicinsk Museion Som en konsekvens af opfordringen til at kontakte Medicinsk Museion, hvis man på en afdeling stod for at kassere gammelt udstyr, har museet fået tilbudt en autoalternator. Da en sådan ikke findes i museets samlinger, og da autoalternatorer p.g.a. PACS og RIS er ved at forsvinde fra alle afdelinger, har museet sagt "Ja tak" til at modtage en sådan. Foreningen besluttede på sit sidste bestyrelsesmøde, at vi gerne vil påtage os at dække udgifterne til at flytte og transportere dette store og tunge apparatur til museet. Foreningen ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med Medicinsk Museion, og skal også her benytte lejligheden til at gentage opfordringen til vore kolleger,om at kontakte museet, hvis gammelt apparatur, billeder, katetre eller lignende står for at skulle kasseres. Elisabeth Buus Lund, Formand. Dansk Neuroradiologisk Selskab holder generalforsamling 24. januar på SAS Scandinavia. Rapport fra ISR 2006 ISR 2006 i Cape Town er besøgt af ca deltagere, heraf kun 840 radiologer, men der er mange radiografer fra Sydafrika til mødet. Ifølge deltagerlisterne er der kun 5 danskere, 6 svenskere og 2 nordmænd på kongressen. De danske deltagere er udover undertegnede, Melsene Lehbrink, Margit Mantoni, Jan Fog Pedersen og René Duvander fra firmaet Tyco. Til repræsentantskabsmødet i ISR (International Committee) onsdag d. 13/9 kl. 15 var der kun stemmeberettigede repræsentanter fra 19 lande inkl. mig fra Danmark. ISR kører med et system, hvor den nuværende præsident rykker over som past president, og der vælges en ny president elect (vicepræsident), som automatisk bliver præsident næste gang. Stolene skiftede således at den nuværende past president George Klempner fra Australien gik helt ud af excecutive commitee. Nuværende President Francisco Arredondo fra Gautamala bliver past president, og president elect Claude Manelfe fra Frankrig rykkede op som ny present president og Hans Ringerts fra Sverige bliver president elect, han har tidligere været kasserer i selskabet i 6 år frem til dette møde. Ny kasserer blev Jan Labuscagne fra Sydafrika, mens Nicholas Gourtsoyiannis fra Grækenland blev ny general secretary. Herefter skulle der vælges 5 lande med repræsentation i Executive Committee der var opstillet 8 (Australien, Brazilien, Kuwait, Spanien, Tyskland, England, Indien og Danmark) man skulle stemme på 5 lande. Danmark kom ikke ind, og det gjorde England og Indien heller ikke. Næste møde holdes i Marrakesh i Marocco d. 5-8 juni 2008, mødet i 2010 skulle afgøres på et møde i Executive Committee fredag formiddag, men allerede torsdag eftermiddag kunne man se plakaterne fra Shanghai i Kina, så som så meget andet i dette selskab er det meste aftalt i forvejen. Der var en gennemgang af selskabets regnskab og formue, som er på ca. 1,2 mill. US$ - det har ikke gået så godt de sidste år pga. det svage aktiemarked, og det er for dyrt at få professionel hjælp, så efter at Hans Ringertz har haft ansvaret for investeringerne alene, blev det vedtaget, at slå selskabets formue sammen med RSNA (som investerer ca. 50 mill. US$), så ISR investerer sammen med dem og ejer ca. 2% af fællesformuen. Det er stadig et problem, at der kun er 25 lande som betaler deres kontingent, selv lande som Østrig er 8 år bagud. Frankrig betaler for 17 francofone afrikanske lande og Australien/New Zealand betaler for flere lande i Stillehavsregionen. Der blev optaget 2 nye lande i selskabet Kenya og Uganda. Som kuriosum kan nævnes, at den afgående ISR præsident Arredondo, sandsynligvis vinder det næste præsidentvalg i Guatamala, han er nr. 2 i det regerende politiske parti i landet, og den nuværende præsident kan ikke genvælges. Yderligere oplysninger om næste ISR møde vil kunne findes på Finn Mathiesen, Ad hoc DRS repræsentant til ISR 12 Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december 2006

13 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab - DUDS januar Kursus i vaskulær ultralyddiagnostik. Rigshospitalet. Arr. af Dansk Karkirurgisk Selskab og DUDS I januar 2006 blev det første kursus i vaskulær ultralyddiagnostik afholdt på Rigshospitalet. Kurset, som også da blev arrangeret i samarbejde med Dansk Karkirurgisk Selskab og Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab, blev hurtigt overtegnet. Kurset blev godt modtaget af kursisterne, idet kurset som helhed scorede 4,2 på en skala fra 1-5. Således opmuntret, har vi planlagt en forbedret udgave af kurset. Se annoncen på næste side februar Basiskursus i ultralyd. Amtssygehuset i Herlev. DUDS velkendte basiskursus, som de fleste radiologer og andre klinikere, der anvender ultralyd gennemgår. Efterspørgslen på kurset er større end nogensinde så der afholdes 2 kurser i 2007, det første i februar, det andet kommer til september. Den engelsksprogede lærebog Basics of Clinical Ultrasound, forfattet af flere af underviserne på kurset, udleveres til kursisterne. Bogen er en kittelbog, indholdet svarer nogenlunde til hvad der forventes af en læge i starten af en radiologisk undervisningsstilling. Kursusledelse: Morten Høgholm Pedersen, Bjørn Skjoldbye, Michael Bachmann Nielsen. Kursuspris kr. til tilmelding og forespørgsler: Se billeder fra tidligere basiskurser på (18 CME point) 2. marts DUDS's 2. Færdighedskursus i skanning af galdeveje Rettet specielt mod læger i kirurgisk eller medicinsk speciallægepraksis. Gennemgået basiskursus samt nogen praktisk erfaring med ultralydsskanning er en forudsætning. (6 CME point). Kursusledelse: Jens Hillingsø, Lars Bo Svendsen, Michael Bachmann Nielsen. til tilmelding og forespørgsler: april DUDS Årsmøde og generalforsamling. Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole, København. Glæd jer. Seks internationale foredragsholdere er nu på plads, se det foreløbige program på side 18 og 19. Der bliver igen rundvisning om aftenen (ægtefælle og børn kan medbringes), så det kan blive en fest ligesom i Zoo i maj Kursus i Doppler-ultralyd og kontraststoffer + Muskuloskeletal/Reumatologisk Ultralyd. Tavira, Algarvekysten, Portugal Se detaljer nedenfor. Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Kursus i Doppler Ultralyd, ultralydkontraststoffer og Muskuloskeletal ultralyd Portugal, Algarvekysten, Maj 2007 (uge20) Målgruppe: Læger, radiografer, sygeplejersker og andre interesserede. Kendskab til basal ultralyddiagnostik vil være en fordel. Tid: 4 kursusdage i perioden 15. Maj til 22. Maj 2007 (uge 20). * Sted: Hotel Vila Galé, Tavira, Portugal (Algarvekysten).* Formål: Indføring i medicinsk Doppler-ultralyd, både fysisk, teknisk, apparaturmæssigt og klinisk i såvel teori som praksis. Normal muskuloskeletal anatomi, samt kliniske applikationer. At sætte deltagerne i stand til selv at kunne udføre enkelte Doppler-undersøgelser samt muskuloskeletale skanninger.* Form: Internat. med foredrag og videodemonstrationer. Endvidere praktiske øvelser (hands-on) under vejledning. Indhold: Undervisningsemnerne samt program * Arrangør: Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab. Der tildeles i alt 24 CME points for hele kurset. Kurset er delvist sponsoreret af B-K Medical. Kursusledere: Overlæge Ph.d Christian Nolsøe og overlæge, Ph.d Torben Lorentzen Undervisere: Overlæge Søren Torp-Pedersen, Overlæge Charlotte Strandberg, Overlæge, Ph.d Michel Court-Payen, Overlæge Bjørn Skjoldbye, kursusledelsen. Undervisningen foregår på dansk. Kursussekretær: Rita Norström, B-K Medical AB, Drivhjulsvägen 26, 4 tr, SE Hägersten, Sverige, tel , fax , Kursusafgift: kr plus rejseomkostninger, se* Tilmelding: Til kursussekretæren via tilmeldingsblanket * Ansøgere vil blive optaget i den rækkefølge de tilmelder sig. *Yderligere information kan hentes på Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december

14 Dansk Karkirurgisk Selskab (DKKS) og Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS) Kursus i vaskulær ultralyddiagnostik januar 2007, Rigshospitalet I januar 2006 blev det første kursus i vaskulær ultralyddiagnostik afholdt på Rigshospitalet. Kurset, som blev arrangeret i samarbejde med Dansk Karkirurgisk Selskab og Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab, blev hurtigt overtegnet. Kurset blev godt modtaget af kursisterne, idet kurset som helhed scorede 4,2 på en skala fra 1-5. Således opmuntret, har vi planlagt en forbedret udgave af kurset som afholdes i januar Formål: at sætte kursisten i stand til selvstændigt at foretage udvalgte ultralyddiagnostiske undersøgelser på patienter med perifere kredsløbssygdomme. Efter gennemført kursus og praktikophold forventes kursisten selvstændigt at kunne foretage ultralydundersøgelser af perifer bypass s, abdominale aortaaneurismer samt for arteriesygdom i det aorto-iliacale segment. Under supervision forventes kursisten at kunne foretage ultralydundersøgelse af varicer og for DVT. Forudsætninger: Ultralyderfaring er ingen forudsætning for deltagelse, men basal kendskab til anatomi vedr. de vaskulære strukturer der oftest undersøges, karvæggens opbygning og funktion samt karkirurgiske behandlingsprincipper er en forudsætning. Målgruppe: Karkirurger under uddannelse, karkirurgiske speciallæger, radiologer under uddannelse, radiologiske speciallæger, karkirurgiske sygeplejersker samt andre med interesse for vaskulær ultralyd. Tid og sted: Onsdag den 24. januar kl. ca. 12:00 til fredag den 26. januar kl. ca. 16:00 på Rigshospitalet, København. Undervisningsform og indhold: Kurset består af 2½ dags formaliseret teoretisk undervisning og "hands on" efterfulgt af 5 dages ophold ved ultralydlaboratorium på karkirurgisk afdeling på KAS Gentofte eller H:S Rigshospitalet. Den teoretiske del omfatter praktisk teoretisk gennemgang af ultralydteori og relevant kredsløbsfysiologi samt undervisning og skanningsøvelser på patienter med relevante kredsløbssygdomme. Opholdet ved ultralydslaboratorium vil finde sted i løbet af foråret En passende lærebog udleveres. Godkendelse af kursus: Kurset afsluttes med multiple choice test. For at opnå endelig godkendelse af kurset skal der inden 3 mdr efter afsluttet ophold på kredsløbslaboratorium indsendes 20 billeder til dokumentation af patologiske UL fund. anden forplejning). Sponsor: Siemens Tilmelding og spørgsmål: Kursusledelse: Jonas P. Eiberg, Torben V. Schroeder, Henrik Sillesen, Leif Panduro Jensen. 10. Kursus i Muskuloskeletal Ultralyd februar 2007 Skejby Sygehus, Auditorium B Kurset er godkendt af DUDS og giver 12 CME point. Målgruppe: Radiologer, reumatologer, ortopædkirurger og eventuelt andre med interesse for muskuloskeletale lidelser. Der kræves ingen forhåndsviden inden for muskuloskeletal ultralyd. Indhold: Almen basal viden om muskuloskeletal ultralyd, herunder anatomi, fysik, teknik etc. Muskuloskeletale skader (idrætsskader), reumatologi, bløddelstumorer, ultralydvejledt intervention og Doppler af sener. Demonstration (inkl. ''Hands on'') af undersøgelsesteknikker og interventionsmetoder (ultralydvejledte aspirationer/injektioner). Undervisere: Overlæge Lars Bolvig, Røntgenafdelingen, Universitetshospitalet Århus Amtssygehus, Overlæge Ulrich Fredberg, Medicinsk afdeling, Silkeborg Centralsygehus. Overlæge Ole Schifter Rasmussen, Røntgenafdelingen, Randers Centralsygehus. Overlæge Bent Wulff Jakobsen, Ortopædkirurgisk afdeling E, Århus Sygehus, THG. Kursusledelse: Overlægerne Lars Bolvig, Ulrich Fredberg og Ole Schifter Rasmussen. Pris: Kr ,00. Prisen dækker kursusdeltagelse samt kaffe og fortæring under mødet. Deltagerne sørger selv for overnatning. Tilmelding: Skal foregå skriftligt pr. til: Program om emner og forelæsere kan rekvireres ved kursussekretæren. Tilmeldingsfrist: 8. januar Begrænset deltagerantal. Undervisere: Torben Lorentzen, Niels Bækgaard, Charlotte Strandberg, Henrik Sillesen, Jonas Eiberg, Torben Schroeder, Leif Panduro Jensen m.fl. Pris: 5000,- (inkl. frokost, lærebog og ophold ved UL-laboratorium, men ekskl. transport, overnatning og 14 Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december 2006

15 Skejby R.A.M. Skejby 4 Radiologiske AftenMøder, 400 kr. forår 2007 Tema 2007: NYE TIDER OG MÅDER Multislice CT- En revolution 6/3 Multislice - CT Tirsdag Strålehygiejne og dosisaspekter. Scanteknik, timing og billeddannelse Jesper Thygesen 27/3 Whole-body CT Tirsdag Den akutte ikke traumatiserede patient. Udredning af børn. Undervisere følger 17/4 Thorax diagnostik Tirsdag Hjerte CT. Thoraxdiagnostik, incl. kombineret CT/gennemlysningsvejledt biopsi Undervisere følger 8/5 Cerebral CT Tirsdag Udredning- og coiling Leif Sørensen Pris for 4 aftenmøder: 400 kr. Tilmelding inden 25/ til eller skriftligt til Foreningen af Radiografer i Danmark, H.C. Ørstedsvej 70, Frederiksberg C. Spørgsmål besvares på Kim, Kirsten, Sted: Skejby Sygehus auditorium, Brendstrupgårdsvej, 8200 Århus N. Tidspunkt Der er kaffe fra kl Hvert møde består af to foredrag. I pausen vil der være sandwich og drikkevarer. Målgruppe: Radiologer og andre læger, radiografer og røntgensygeplejersker. Maksimum 350, minimum 100. Kursusbevis: Udstedes efter 4 aftenmøder. Således er aftenmøderne meriterende. Dansk Radiologisk Selskab har indplaceret RAM i CME, Continuing Medical Education. Hvert aftenmøde giver 2 points,- alle 4 aftener giver 8 points. Arrangører: Edith Nielsen adm. overlæge, dr.med, Neuroradiologisk afd. Århus Sygehus. Karen Damgaard, overlæge, dr.med. radiologisk klinik, Rigshospitalet., Kirsten Juul-Hansen, salgschef, radiograf, Initios Medical AB. Gert Fredericia, salgschef, radiograf, Philips A/S. Kim Rosted, klinisk kvalitetskoordinator, radiograf, Rigshospitalet. Ret til ændringer forbeholdes Tilmelding til Radiologiske AftenMøder forår Der udsendes girokort, deltagerliste og program. Navn: Tlf: Adresse: Postn+by Stilling: Arbejdssted: Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december

16 16 Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december 2006

17 Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december

18 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab & Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole byder velkommen til DUDS Årsmøde april 2007 Foreløbigt program Torsdag den 19. april Registrering og kaffe i udstillingsområdet Velkomst og orientering - Kursusledelsen DVT og venøs insufficiens Status for ultralydsskanning af DVT og re-dvt - Charlotte Strandberg Ultralydsskanningens plads ved venøs insufficiens og DVT på UE - Niels Bækgaard Kort kaffepause Behandling af proximal DVT - Sven Just Erfaringer med 3D/4D kontrastultralyd - Steen Karstrup Frokost Nyrer og urinveje & nye teknikker Status for ultralyd af prostata - Nis Nørgaard Ultralydskanning ved nefrologiske sygdomme - Torben Lorentzen The relevance of ultrasound in the investigation of urinary tract infection in children - David Pilling Kaffe i udstillingsområdet US and contrast agents in the evaluation of genito-urinary tract diseases - Francesco Drudi Sono-psychology - Lucas Greiner Oplæg til rundvisningen: Ultralydsskanning på et dyrehospital - Pia Christensen Oplev Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole bag kulisserne. Rundvisning i grupper på steder der ikke er åbent for offentligheden: Oplev dyrehospitalerne for store og små dyr, se en hest på et løbebånd, livedemo af veterinær UL, se operationsgang/ultralydapparater/ct skanneren mv. Ledsagere og børn møder kl ved indgangen Bülowsvej 17. Aftenen afsluttes med middag ca kl Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december 2006

19 Fredag den 20. april 2007 Kaffe fra kl 8 Abdomen/gastroenterologisk ultralyd Udredning af den fokale leverproces - Bjørn Skjoldbye Pancreatic tumour characterisation - Christoph Dietrich Recommendations for biliary sonography - Lucas Greiner Gruppefoto. Kaffe i udstillingsområdet Status for MR af galdeveje (og pancreas) US in abdominal pain in the gynecological or obstetrical patient - Jouko Pirhonen Ultrasound in diffuse chronic liver diseases - Ioan Sporea Monitoring of adipose tissue with CT and US - Fintan McEvoy Frokost Muskuloskeletal ultralyd Status for ultralydsskanning af sener og led - Søren Torp-Pedersen Hofte dysplasi (hos hunde) - Dorte Hald Status for ultralydsskanning af hoftedysplasi (hos mennesker) - Charlotte Strandberg Kort kaffepause *titel foreligger endnu ikke - Rikke Buhl Frie foredrag Afslutning DUDS generalforsamling. Alle medlemmer af DUDS er velkomne uanset om de har deltaget i Årsmødet Årsmødet Sted: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Bülowsvej 17. Fortsæt ind gennem porten og igennem gården. Kursusledelse: Charlotte Strandberg, Pia Christensen og Michael Bachmann Nielsen Kursusgebyr: forventes at være ca for begge dage. Prisen inkluderer fortæring (herunder middagen torsdag aften), kaffe/te/vand, rundvisning torsdag aften. Det er muligt at medbringe ledsager til særarrangementet og efterfølgende middag torsdag eftermiddag og aften. Prisen for dette er kun 300 kr per voksen person. Desuden kan der medbringes 1-2 mindre børn uden beregning. Tilmelding til kursussekretær Linda Schumann snarest muligt på Begrænsede pladser. Det skal fremgå af tilmeldingen hvor mange børn/voksne der tilmeldes til det sociale arrangement. Det endelige program forventes lagt på per 1. januar Venteværelset, Hospital for Mindre Husdyr: skiltet anbefaler hunde til venstre, katte til højre Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december

20 Rejsetilbud til ECR Wien 8. marts- 13. marts 2007 Det glæder os igen at kunne tilbyde de sædvanlige hoteller og pensionater. Flyrejsen er med Austrian Airlines fra København Afrejse den 8. marts kl , ankomst København 13. marts. kl Priser fra 6.075,- pr. person inkl. 5 overnatninger, morgenmad, Easy-Happy Hour, guide, bus til og fra lufthavn mv. Program og tilmelding kan fås på Ring evt. til DSB Rejsebureau for yderligere information på Næste hoveduddannelsesforløb i diagnostisk radiologi med start 1. september 2007 Forventet stillingsopslag fredag den 16. februar 2007 i Forventet ansøgningsfrist mandag den 12. marts 2007 kl 12 Bagside quiz Løsninger fra sidste medlemsblad. Bagsiden B, C, F. Quiz om motionsløb: 4 På hvilket hotel (som også indeholder nordens største internationale casino) holder DRS årsmøde i januar 2007?.. og i hvilken by?.. og i hvilken bydel (som DRS sociale arrangement den 24 januar besøger) finder man ovenstående tilbud? find løsningerne på side 6-11 På gensyn til DRS årsmøde januar Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 3 - december 2006

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie).

Læs mere

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København 40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009 Schæffergården København Program fredag 6. november 2009 E kursus: Tilbyder vi den bedste behandling til vore patienter? 9.00 9.15 Ankomst,

Læs mere

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal A-KURSUS I MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI 7. 10. september 2015 Kursusleder: John Gelineck og Anne Grethe Jurik Kursussekretær: Dorthe Siggaard Sørensen Sted:, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal Mandag,

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Årgang 22, nr. 1 Februar 2007 Indhold Bestyrelsens sammensætning og valgperioder 2 Formandens klumme 3 Hjemmesiden 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

onsdag den 28. januar 2015

onsdag den 28. januar 2015 Dansk Radiologisk Selskab 10. årsmøde Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin videnskabelige møde Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs forårsmøde Radiograf Rådets Landskursus 28.- 30. januar

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Fredag den 20. marts på Sinatur Hotel Storebælt Hans Engell giver en aktuel politisk analyse Invitation / tilmelding Foreningernes ordinære

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY April 2011 Indhold: Formandens beretning 3 Referat fra generalforsamling i DRS 5 DRS regnskab 2010 9 DRS budget 2011 11 Udvalgsberetninger

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl. 15-17: Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Reservelæge Rikke Rass Winkel 1 Reservelæge Anke Hofmann 2 Overlæge Charlotte Strandberg 1

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

NYHEDSBREV marts 2002

NYHEDSBREV marts 2002 NYHEDSBREV marts 2002 INDBYDELSE til årsmøde og generalforsamling 2002 PROPAs medlemmer indbydes herved til årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2002 kl. 11.00-16.00 på Skejby Sygehus,

Læs mere

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på INVITATION GENERALFORSAMLING & ÅRSFEST DANMARKS FARVE- OG LIMINDUSTRI FREDAG DEN 10. APRIL 2015 Generelforsamlingen afholdes på Carlsberg Museum & Business Centre Valby Langgade 1, 1799 København V Festmiddagen

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 22. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 03-2010 19. marts 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 2. Godkendelse af referat fra møde 02 2010 3. Bestyrelsens siden sidst 3. Bestyrelsens

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Savoy - Live musik i særklasse Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

8. Hvad er den mest sandsynlige diagnose?

8. Hvad er den mest sandsynlige diagnose? DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 2 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY November 2011 Indhold: DRS Årsmøde 2012 program 3 Indkaldelse til DRS generalforsamling 10 Kursus i Radiologisk Kvalitetsudvikling

Læs mere

Indhold: Den nye bestyrelse 2 Regnskab og budget 11 Nyt fra formanden 3 Beretninger 16 Formandens beretning 5 Nyt fra FYR 23 GF referat 7 Kurser 23

Indhold: Den nye bestyrelse 2 Regnskab og budget 11 Nyt fra formanden 3 Beretninger 16 Formandens beretning 5 Nyt fra FYR 23 GF referat 7 Kurser 23 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY Maj 215 Indhold: Den nye bestyrelse 2 Regnskab og budget 11 Nyt fra formanden 3 Beretninger 16 Formandens beretning 5 Nyt fra FYR

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Årgang 20, nr. 2 April 2005 Domus Medica Årsmøde og generalforsamling 20. april 2005 Se det endelige program for Årsmødet Hans Henrik Hom Fond 2005: indkaldelse

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Årsmøde 2015 Patientens kvalitet Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker (FS nefro) Konferencen

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs.

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs. 2005 nr.2 april DRS bestyrelse 2003-2005 Formand Birthe Højlund Bech Overlæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 45 22 99 FAX: 35 45 34 47 E-mail: formand@drs.dk

Læs mere

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik INVITATION TIL KONFERENCE LØRDAG D. 12 SEPTEMBER 20 KL. 8.00-14. Aalborg Kongres- og Kultur Center Europa Plads 4. 9000 Aalborg Arrangører: VODSKOV SKOLE. EGEBAKKEN. ØSTER UTTRUP SKOLE GODTHÅBSKOLEN. HOSPITALSUNDERVISNINGEN

Læs mere

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Leder Velkommen til YODA s tredje foreningsår! Med DOS-kongressen fik vi skudt det nye foreningsår godt i gang. Det var fedt at se så mange af jer under kongressen og til

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 Velkommen til Faglige dage! Inklusion/ integration på arbejdspladsen er hovedtemaet for dette års Faglige dage, hvor vi vil komme omkring emner

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne Amager Generalforsamling Onsdag den 22. april kl. 18.00 Postkassen Amager Landevej 71 2770 Kastrup Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf.

Læs mere

Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe

Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe Odense d. 25.10.2013 Til stede: Kirsten Almar, Lars P. Laugesen, Helene Munksgaard, Torben Wedervang Jensen, Annette Lolk, Kjeld Andersen,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE Til stede: T. Agner, R.Gniadecki, M. Heidenheim, Peter H. Andersen, Sanne Buus og observatør for DDO S. Vissing. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W Sårkursus Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Kursets relevans Udviklingen

Læs mere

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014 Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København 24. til 26. september 2014 Kulturhuset Islands Brygge Islands Brygge 18 Efter nogle års venten lykkes det nu at indbyde til et fællesmøde mellem svenske

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Sydjylland På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

ÅRSMØDE 2014 I HERNING

ÅRSMØDE 2014 I HERNING Velkommen til FKBs årsmøde i Herning 2014 FKB ÅRSMØDE 2014 BRANDVÆSEN Maj 2014 ÅRSMØDE 2014 I HERNING Af Sven Urban Hansen og Tommy Rise, årsmødearrangører Indkaldelse til generalforsamling I henhold til

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening

Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening 1. a. Valg af dirigent Christian Høybye blev foreslået af bestyrelsen og blev valgt. b. Valg af referent Tine Lind

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud).

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud). Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2008 hos Ågot 1: Indkomne sager til Selskabet 2: Økonomi 3: Oprettelse af legat/rejsepenge 4: Næste årsmøde 5: Anbefalinger af udredning af recurrensparese 6: Tidligere

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015 Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby Torsdag 30. april 2015 Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere