Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen, Birger Jensen, Jesper Kiel Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Kulinarisk Sydfyn - orientering om visioner for elever og mad Orientering om Barnets Reform Frigivelse af pulje til renovering af skolerne Frigivelse af rådighedsbeløb til Lundby Skole Frigivelse af rådighedsbeløb til indsatsområder i dagtilbud Frigivelse af pulje til renovering/vedligeholdelse af dagtilbud Frigivelse af rådighedsbeløb til gæstedagplejehus Frigivelse af rådighedsbeløb til køkkenfaciliteter i dagtilbud Frigivelse af rådighedsbeløb til sikkerhedsmæssige tiltag Frigivelse af rådighedsbeløb til pavilloner Orientering om Interreg-projekt Cykler uden grænser Principper for frit skolevalg og klassedannelse Principper for befordring Helhedsskole fra børnehaveklasse til 3. klasse Ændret forældrebetaling i SFO i forbindelse med etablering af Helhedsskole Ressourcetildeling til folkeskolerne i ny skolestruktur pr Flytning af klasser i forbindelse med ny skolestruktur Placering af funktionsklassen i ny skolestruktur fra august Fortsættelse af idrætsskoleprojektet efter projektperiodens udløb Juniorklub på Egebjerg Friskole ansøger om tilskud til opførelse af grillhytte Politiske indsatsområder Unge & Rusmidler Overgange fra Børn & Unge til Social & Sundhed på handicapområdet Revidering af godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud som daginstitution Meddelelser...30

2 1. Godkendelse af dagsorden 11/171 Godkendt. Punkt 3 udsættes til udvalgets møde den Rettelse til punkt 18, side 21: Under "Nordre Skole" står "nuværende årgang" skal rettes til "kommende årgang". 2. Kulinarisk Sydfyn - orientering om visioner for elever og mad 11/4255 Michael Hansen fra Kulinarisk Sydfyn vil orientere om visioner for elever og mad. orienteringen tages til efterretning. Til efterretning. 3. Orientering om Barnets Reform 10/33718 Orientering om Barnets Reform v/ Inger Thorø Pedersen og Keld Søndergaard Hansen. orienteringen tages til efterretning. 1

3 Udsat. 4. Frigivelse af pulje til renovering af skolerne /7075 Frigivelse af pulje til renovering/vedligehold og energistyring af skolerne 2011 på 4,168 mio. kr. Jf. samarbejdsaftalen indgået mellem Børn og Unge og Miljø og Teknik om vedligeholdelse og energistyring på skolerne, ansøges om frigivelse af det i investeringsoversigten afsatte beløb på 4,168 mio. kr. Samarbejdsaftalen har til formål at opnå ensartet standard og at udnytte og anvende de økonomiske ressourcer på området optimalt. Økonomiske konsekvenser: I investeringsoversigten for 2011 er afsat 4,168 mio. kr. som rammebeløb til renovering og vedligeholdelse af skolerne. Jf. kommunens Kasse- og regnskabsregulativ, forretningsgangsbeskrivelsen for anlægsbevillinger fremgår det, at 1- årige anlægsprojekter er meddelt anlægsbevilling til pågældende arbejde og beløbet alene skal frigives af Økonomiudvalget. Lovgrundlag: Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ. rammebeløbet på 4,168 mio. kr. afsat i investeringsoversigten 2011 frigives som pulje til renovering/vedligeholdelse og energistyring af skolerne. Indstilles. 5. Frigivelse af rådighedsbeløb til Lundby Skole 07/51053 Frigivelse af rådighedsbeløb i 2011 til Lundby skoles renovering - 2. etape. 2

4 Lundby skoles renovering 2. etape var forudsat afsluttet i 2010 og anlægsregnskab godkendt. Imidlertid viste betalingsflowet (likviditetsforskydning) at de sidste regninger fremkom til betaling i 2011, hvorfor der i forbindelse med anlægsjusteringen for budgetvedtagelsen 2011 blev flyttet 2,8 mio. kr. fra anlægsbudgettet 2010 til Der ansøges derfor om frigivelse af rådighedsbeløbet på 2,8 mio. kr. afsat i investeringsoversigten Økonomiske konsekvenser: I investeringsoversigten for 2011 er afsat 2,8 mio. kr. til Lundby skoles renovering 2. etape. Rådighedsbeløbet er overført fra investeringsoversigten 2010 og indgår i den samlede godkendte anlægsbevilling på 20,7 mio. kr. Bevillingen er givet således: Dato Bevilling I alt Lovgrundlag: Kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ. rådighedsbeløbet på 2,8 mio. kr. afsat i investeringsoversigten 2011 frigives til Lundby skoles renovering 2. etape. Bilag: Åben - Frigivelse af rådighedsbeløb 2011 Indstilles. 6. Frigivelse af rådighedsbeløb til indsatsområder i dagtilbud 11/7904 Frigivelse af rådighedsbeløb i 2011 til fælles forebyggende indsatsområder i dagtilbud. I forbindelse med forebyggende indsatsområder på arbejdsmiljøområdet er der afsat en fælles pulje på 0,365 mio. kr. til tværgående initiativer for alle dagtilbud. 3

5 I 2010 var indsatsområdet støj i dagtilbud. Der arbejdes videre med dette område i 2011 samt der igangsættes et nyt fælles initiativ. Økonomiske konsekvenser: I Investeringsoversigten 2011 er afsat 0,365 mio. kr. som pulje til forebyggende indsatsområder i dagtilbud. Jf. kommunens Kasse- og regnskabsregulativ, forretningsbeskrivelse for anlægsbevillinger fremgår det, at 1-årige anlægsprojekter er meddelt anlægsbevilling til pågældende arbejder og beløbet alene skal frigives af Økonomiudvalget. Lovgrundlag: Kommunernes Kasse- og regnskabsregulativ. rådighedsbeløbet på 0,365 mio. kr. frigives til fælles forebyggende indsatsområde i dagtilbud. Indstilles. 7. Frigivelse af pulje til renovering/vedligeholdelse af dagtilbud /7086 Frigivelse af pulje til renovering/vedligeholdelse og energistyring af dagtilbud 2011 på 2,583 mio. kr. Jf. samarbejdsaftalen indgået mellem Børn og Unge og Miljø og Teknik om vedligeholdelse og energistyring på dagtilbud, ansøges om frigivelse af det i investeringsoversigten afsatte beløb på 2,583 mio. kr. Samarbejdsaftalen har til formål at opnå ensartet standard og at udnytte de økonomiske ressourcer på området optimalt. Økonomiske konsekvenser: I investeringsoversigten for 2011 er afsat 2,583 mio. kr. som pulje til vedligeholdelse af dagtilbud. Jf. kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ, forretningsgangsbeskrivelsen for anlægsbevillinger fremgår det, at 1- årige anlægsprojekter er meddelt anlægsbevilling til pågældende arbejde og beløbet alene skal frigives af Økonomiudvalget. Lovgrundlag: Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ. 4

6 puljen på 2,583 mio. kr. afsat i investeringsoversigten 2011 frigives som pulje til renovering/vedligeholdelse og energistyring af dagtilbuddene. Indstilles. 8. Frigivelse af rådighedsbeløb til gæstedagplejehus 08/39766 Frigivelse af rådighedsbeløb i 2011 oprindelig afsat til Gæstedagplejehus, der søges anvendt til etableringsudgifter i forbindelse med ansættelse af 19 nye dagplejer. Etableringen af Gæstedagplejehuset er afsluttet og der resterer et restrådighedsbeløb på kr. I budgetforliget for 2011 er der politisk besluttet omlægning af vuggestuepladser til dagplejepladser. I den forbindelse er der ansat 19 nye dagplejere, hvor der opstår en engangsudgift til etablering på kr. pr. dagplejer. Beløbet dækker udgifter til bl.a. barnevogn, høje stole, puslebord og legetøj. Der søges derfor om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på kr. afsat i investeringsoversigten 2011 til anvendelse af etableringsudgifter til 19 nye dagplejere. Økonomiske konsekvenser: I investeringsoversigten 2011 er afsat kr. til inventar og barnevogne til Gæstedagplejehuset. Rådighedsbeløbet er overført fra 2010 og indgår i den samlede anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. der blev godkendt i Byrådet den Lovgrundlag: Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ. rådighedsbeløbet på kr. frigives til etableringsudgifter til 19 nye dagplejere. 5

7 Bilag: Åben - Frigivelse af rådighedsbeløb 2011 Indstilles. 9. Frigivelse af rådighedsbeløb til køkkenfaciliteter i dagtilbud 11/7363 Frigivelse af rådighedsbeløb i 2011 til køkkenfaciliteter i dagtilbud. I forbindelse med Lov om fleksibel frokostordning i dagtilbud er der afsat 2,381 mio. kr. til opgradering af køkkener, så tilberedning og anretning af frokost kan ske i de enkelte dagtilbud. Økonomiske konsekvenser: I Investeringsoversigten 2011 er der afsat 2,381 mio. kr. til opgradering af køkkenfaciliteter i dagtilbud. Jf. kommunens Kasse- og regnskabsregulativ, forretningsgangsbeskrivelse for anlægsbevillinger fremgår det, at 1- årige anlægsprojekter er meddelt anlægsbevilling til pågældende arbejder og beløbet alene skal frigives af Økonomiudvalget. Lovgrundlag: Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ. rådighedsbeløbet på 2,381 mio. kr. frigives til opgradering af køkkenfaciliteter i dagtilbud. Bilag: Åben - Anlægsbevilling Udsat. Der fremstilles en oversigt over de institutioner, hvor opgraduering af køkkener foreslås iværksat. 10. Frigivelse af rådighedsbeløb til sikkerhedsmæssige tiltag 6

8 11/7368 Frigivelse af rådighedsbeløb i 2011 til imødegåelse af sikkerhedsmæssige tiltag på dagtilbudsområdet. I henhold til Dagtilbudsloven skal kommunen sikre Pladsgarantien. Der er derfor afsat 2,024 mio. kr. til sikring af de fysiske rammer i dagtilbud, herunder imødegåelse af nye lovgivningsmæssige krav samt akut opståede udgifter, der ikke kan tages højde for i dagtilbuddenes budget for almindelig vedligeholdelse. Økonomiske konsekvenser: I Investeringsoversigten 2011 er afsat 2,024 mio. kr. til sikkerhedsmæssige tiltag. Jf. kommunens Kasse- og regnskabsregulativ, forretningsgangsbeskrivelse for anlægsbevillinger fremgår det, at 1- årige anlægsprojekter er meddelt anlægsbevilling til pågældende arbejder og beløbet alene skal frigives af Økonomiudvalget. Lovgrundlag: Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ. rådighedsbeløbet på 2,024 mio. kr. frigives til sikkerhedsmæssige tiltag. Indstilles. 11. Frigivelse af rådighedsbeløb til pavilloner 09/42649 Frigivelse af rådighedsbeløb i 2011 til leje og nedtagning af pavilloner. For at sikre pladsgarantien, har det i en periode siden 2007 været nødvendigt at anvende fleksible pasningsløsninger på dagtilbudsområdet blandt andet i form af leje af pavilloner. Pavillonerne udfases løbende indtil afløsning af langsigtede løsninger. I 2011 forventes det at 5 af i alt 8 pavilloner udfases. Det afsatte beløb anvendes til lejeudgifter samt nedtagning af pavilloner og reetablering. Økonomiske konsekvenser: 7

9 I Investeringsoversigten 2011 er der afsat 2,2 mio. kr. til køb/leje af pavilloner. Rådighedsbeløbet er overført fra 2010 og indgår i den samlede anlægsbevilling på 4,8 mio. kr. godkendt i Økonomiudvalget den , hvorfor rådighedsbeløbet skal alene frigives. Lovgrundlag: Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ. rådighedsbeløbet på 2,2 mio. kr. frigives til leje og nedtagning af pavilloner. Indstilles. 12. Orientering om Interreg-projekt Cykler uden grænser 10/29449 Orientering om Interreg-projekt Cykler uden grænser. Svendborg Kommune deltager i Interreg-projekt Cykler uden grænser, projektperiode I vedlagte orienteringsnotat henledes opmærksomheden på, at der på det planlagte projektmøde tirsdag den i Kiel lægges særlig vægt på politisk deltagelse og erfaringsudveksling, idet det bemærkes, at Kiel har særlige erfaringer med politisk forankring af initiativer til fremme af cyklismen. orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Redigeret udgave: Orientering til udvalgene vedr. Interregprojekt Cykler uden grænser Til efterretning. Hanne Klit (A), Jesper Kiel (Ø) og Arne Ebsen (T) ønsker at deltage i projektmødet den

10 13. Principper for frit skolevalg og klassedannelse 11/6858 Ændring af principper og retningslinjer for frit skolevalg og klassedannelse efter endt høring med henblik på ændring af Vedtægt for Styrelsen af Svendborg Kommunes Folkeskoler. Udvalget for børn og unge besluttede på sit møde den , at de nye retningslinjer skulle sendes i høring med ændring af formuleringen "flyttet til" til "placeret på" i prioritering 2 og 3. Jesper Kiel (Ø) kunne ikke støtte indstillingen vedrørende, at det administrativt skulle afgøres, om der kunne tillades et højere elevtal end 26 og begærede sagen til behandling i Byrådet. Der er i alt indkommet 23 høringssvar. Forældre har krav på at få deres barn optaget i en folkeskole efter eget valg i deres bopælskommune eller en anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole iht. folkeskolelovens 36 stk. 3. Udover retten til frit skolevalg opretholdes forældrenes ubetingede ret til barnets optagelse i distriktsskolen og den eksisterende ret til at forblive i en bestemt skole ved flytning indenfor kommunen eller en anden kommune. Hvis forældrene har valgt en anden skole end distriktsskolen, herunder en fri grundskole eller efterskole, og efterfølgende ønsker at barnet optages i distriktsskolen, har barnet ikke ubetinget ret til at blive optaget på distriktsskolen. Optagelsen vil i lighed med reglerne om frit valg afhænge af de nærmere retningslinjer og skolens kapacitet. Optagelse i børnehaveklasse 9. klasse udenfor skoledistriktet: Optagelse i børnehaveklasse 9. klasse udenfor skoledistriktet kan ikke imødekommes, når børnetallet i en klasse herved kommer til at overstige 24 børn. Optagelse i 10. klasse udenfor skoledistriktet: Alle elever i Svendborg Kommune er sikret optagelse i 10. klasse, da 10. klasse ikke er en fortsættelse af grundskolen, men overgangen til en ungdomsuddannelse. Optagelse af elever i 10. klasse uden for kommunen kan ikke imødekommes, når børnetallet i en klasse herved kommer til at overstige 24 børn. Hvis der er flere ansøgere end ledige pladser, optages eleverne efter følgende prioritering: 1. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner 2. Børn, der i forbindelse med overgangsordninger ved ny skolestruktur pr er placeret på anden skole end bopælens distriktsskole, og som har søskende på bopælens distriktsskole, har fortrinsret til bopælens distriktsskole 9

11 3. Børn, der i forbindelse med overgangsordninger ved ny skolestruktur pr er placeret på anden skole end bopælens distriktsskole har fortrinsret til bopælens distriktsskole 4. Søskende til børn på skolen går forud for andre 5. Børn, der bor tættere på skolen går forud for børn, der bor længere væk 6. Lodtrækning i det omfang objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden Kommunen yder ikke fri befordring, hvis forældrene vælger anden skole end distriktsskolen i eller udenfor bopælskommunen. Kommunen anvender de af undervisningsministeren fastsatte regler om bopælskommunens betaling til skolekommunen. Retningslinjerne træder i kraft pr Principper for klassedannelse: En klasses størrelse er maksimalt 26 børn. Såfremt skolen i særlige tilfælde ønsker et højere elevtal i klassen, ansøger skolen med udtalelse fra skolebestyrelsen herom til Administrationen. Det afgøres administrativt, om der kan tillades et højere elevtal end 26 - dog ikke over 30 iht. folkeskolelovens 17. Udvalget for Børn og Unge orienteres om sådanne afgørelser. Lovgrundlag: Folkeskolelovens 17 og 36. de nye retningslinjer for frit skolevalg gældende pr godkendes de nye retningslinjer for klassedannelse gældende pr godkendes det afgøres administrativt, om der kan tillades et højere elevtal end 26 Bilag: Åben - Indkomne høringssvar - samlet Indstilles med ændring af, at det afgøres i en politisk stillingtagen, om der kan tillades et højere elevtal end 26. I henhold til de vedtagne retningslinjer vil der i perioden 26. april - 6. maj 2011 blive foretaget en administrativ koordination af det samlede antal indkomne ansøgninger om frit skolevalg pr. 26. april Principper for befordring 10

12 11/7087 Vedtagelse af princip for befordring ved skoler med flere matrikler med henblik på ændring af Vedtægt for Styrelsen af Svendborg Kommunes Folkeskoler efter endt høring. Udvalget for Børn og Unge besluttede på sit møde den at sende forslag til princip for befordring i høring med den ændring, at det ikke administrativt kan afgøres, hvornår de økonomiske konsekvenser er af en sådan størrelsesorden, at der skal ske politisk behandling. Høringsfasen er udløbet den Der er indkommet 21 høringssvar. "Retningslinjer for befordring af skoleelever i Svendborg Kommune" tildeler elever, der har bopæl og skolegang i Svendborg Kommune, fri befordring, hvis elevens skolevej er trafikfarlig, eller når eleven har længere skolevej end: klasse over 1 km (fra : 2,5 km) klasse over 6 km klasse over 7 km 10. klasse over 9 km "Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunes Folkeskoler 2009" fastslår, at antallet af klasser på den enkelte skole fastlægges for et skoleår ad gangen. Byrådet i Svendborg Kommune har i forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur den besluttet, at for nye skoler på flere matrikler tilgår kompetencen vedrørende klassernes fordeling på de enkelte matrikler skolebestyrelserne. På befordringsområdet skal der især være opmærksomhed på, at udgifterne til elevernes befordring kan øges på skoler med flere matrikler, idet der kan opstå en konflikt mellem det hensyn til optimering af klassekvotienten, som er besluttet af Udvalget for Børn og Unge den , og den enkelte elevs afstand til skolen. For skoler med flere matrikler foreslås det derfor, at skolebestyrelsens beslutning vedr. klassernes placering godkendes politisk, hvis den medfører væsentlige konsekvenser i form af øgede udgifter på de centrale midler til befordring. Det foreslås endvidere, at det afgøres administrativt, hvornår de økonomiske konsekvenser er af en sådan størrelsesorden, at der skal ske politisk behandling. Af hensyn til den øvrige planlægning er det nødvendigt, at skolernes ansøgning er administrationen i hænde senest 1. november forud for det skoleår, hvor ændringen ønskes iværksat. I forhold til skoleåret foreslås en overgangsordning, således at administrationen skal modtage skolernes ansøgning senest Lovgrundlag: Lov om Folkeskolen Bekendtgørelse om befordring af elever i Folkeskolen nr. 25 af

13 skolebestyrelsens beslutning vedr. klassernes placering på de enkelte matrikler skal godkendes politisk. Bilag: Åben - Indkomne høringssvar - samlet skolebestyrelsens beslutning vedrørende klassernes placering på de enkelte matrikler skal godkendes politisk, hvis den medfører væsentlige konsekvenser i form af øgede udgifter på de centrale midler til befordring. 15. Helhedsskole fra børnehaveklasse til 3. klasse 10/34234 Vedtagelse af rammebetingelser for Helhedsskolen fra børnehaveklasse til 3. klasse efter endt høring. Udvalget for Børn og Unge behandlede punktet om forslag til Helhedsskolen fra børnehaveklasse til 3. klasse på mødet den og besluttede at sende forslaget i høring frem til Høringsperioden er nu afsluttet. Der er indkommet i alt 37 høringssvar fra skolebestyrelser, MED-udvalg, Øhavets Lærerkreds, BUPL-Fyn, indskolingslærer- og SFO-pædagoggruppe samt et enkelt høringssvar fra en borger og en kommentar fra en bestyrelsesformand. Disse vedlægges som bilag. I forbindelse med Byrådets beslutning om at sende en ny skolestruktur i høring den nedsatte administrationen en arbejdsgruppe, der tog afsæt i et kommissorium, hvor det overordnede formål er at udarbejde forslag til en ny model for indskolingen og SFO. Med udgangspunkt i den ny skolestruktur ses et markant skolestrukturelt billede med flere og større grundskoler. Der ses også et mulighedsrum for at intensivere synergien i et fagligt samarbejde mellem lærere og pædagoger, hvor nye sammenhængende organisationsformer etableres, og hvor der i højere grad tænkes helhedsorienteret. Helhedsskolen består af en obligatorisk fælles del for alle børn i 6 lektioner samt betalingsmodul morgen og eftermiddag, som forældrene frit kan vælge til. Helhedsskolen er åben fra kl til Helhedsskolen er rammen for indfrielse af Folkeskoleloven og Svendborg kommunes barnesyn, dannelsessyn og læringssyn. Vision 2014, som er beskrevet i Formål for Skole og Dagtilbud, er baggrunden for udmøntningen af tænkningen i Helhedsskolen. Kreativitet, innovation, problemløsning og samarbejde indgår således i Helhedsskolemodellen. 12

14 Helhedsskolen og foreningsliv sammentænkes i et udviklende miljø, som kombinerer læring, kreativitet, leg og bevægelse i en større helhed. Følgende områder fra kommissoriet er udgangspunkt for den ny Helhedsskolemodel: Helhedsorienteret udnyttelse af de fysiske rammer Helhedsorienteret tænkning i forhold til det samlede budget Personalemæssig kontinuitet i hele indskolingen Et fundament for den inkluderende skole med en fleksibel resurse til indsats, hvor det er påkrævet Børnene oplever dagen i skolen som en sammenhængende helhed, og at deres læring og udvikling kvalificeres bedst muligt gennem lærerens og pædagogens forskellige kompetencer Børnene får i fællesskabet mulighed for at udvikle selvværd og selvtillid. Det inkluderende fællesskab har særlig betydning for udviklingen af personlige, faglige, sociale og interkulturelle kompetencer Mangfoldighed i læringsrummet Børnene oplever udfordringer og forpligtende fællesskaber, så de udvikler deres intellektuelle, musiske, praktiske, motoriske, personlige, faglige og sociale kompetencer Et tæt dialogbaseret og forpligtende samarbejde med forældre, så de oplever skolen som en samlet helhed med hensyn til daglig kontakt, møder m.v. Organisering i Helhedsskolen sker på følgende måde med pædagoger og lærere i alle team: - pædagogens alenetimer, 5 lektioner om ugen - timer med dobbeltbemanding af lærer og pædagog, 5 lektioner om ugen. Teamet skal i høj grad fleksibelt forvalte tid, fagligt indhold og resurser. En organisering på denne måde giver børn mulighed for skiftevis at arbejde i klasser, på hold og i større grupper. Den fleksible mødetid, inddragelse af udeskolepædagogik og en ændret pauselængde er nye elementer i Helhedsskolen. Fleksibel mødetid: Alle børn har mulighed for at benytte den fleksible mødetid mellem kl Dette er blandt andet med til at give børnene en rolig start på dagen og er samtidig med til at afbøde de trafikale problemer, der kan opstå i afleveringssituationen. Bevægelse og Udeskolepædagogik: Med udgangspunkt i positive erfaringer fra idrætsskoleprojektet samt flere skolers arbejde med udeskolepædagogik udvikles nye pædagogiske arbejdsformer, hvor bevægelse integreres og undervisningen regelmæssigt foregår uden for skolens mure. Tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger skabes gennem oplevelser, handlinger, dialog og refleksion. Undervisningen kan foregå i skolens nærmiljø, i naturen, i samfundslivet og i kulturelle institutioner. Ændret spisepause: En times pause fra kl giver mulighed for god tid til at spise 13

15 og til nye måder at tænke i frikvartersaktiviteter på. Spisepausen og aktiviteterne i frikvarteret har fokus på det sociale, sundhed, bevægelse og trivsel. Med den ny Helhedsskole lever Svendborg Kommune op til regeringens udspil til en bedre folkeskole, hvor en sekstimers skoledag i de små klasser er et af de vigtigste initiativer i regeringens folkeskoleudspil. Helhedsskolemodellen vedlægges i form af en folder: "Helhedsskolen fra børnehaveklassen til 3. klasse". En skoledag med 6 lektioner med mere undervisning, plads til leg, faglig fordybelse, fysisk aktivitet og kreativ udfoldelse. Folderen indeholder selve forslaget samt appendiks 1 og 2 "Børns læring i et bredt perspektiv" og "Hvad er opgaven i den ny Helhedsskole". Økonomiske konsekvenser: En udbygning af skoledagen til 6 lektioner dagligt for klasse og en samtidig forkortelse af SFO-åbningstiden forventes at kunne finansieres inden for den nuværende SFO-ramme. I beregningerne er der taget udgangspunkt i den nye skolestruktur med ca børn i klasse (jf. elevtalsprognosen fra 2010) fordelt på 25 klasser pr. årgang, dvs. i alt 100 klasser i klasse. Der er indlagt en antagelse om, at ca. 95 % af klasses eleverne indmeldes i SFO. Helhedsskolen betyder en udvidelse af skoledagen fra de nuværende ca. 23 lektioner til 30 lektioner. De 23 lektioner (gennemsnit af minimumstimetal for klasse) er finansieret via den almindelige ressourcetildeling til skolerne, mens de resterende 7 lektioner finansieres af det nuværende kommunale SFO-budget. Beregningerne tager udgangspunkt i, at 5 af de ekstra 7 lektioner gennemføres alene af en pædagog, mens de resterende 2 lektioner gennemføres af en lærer, men det forudsættes samtidig, at der er tale om en fleksibel ramme, som skolerne selv disponerer over. Derudover vil der i 5 af de 30 ugentlige lektioner være afsat ressourcer til deltagelse af både en lærer og en pædagog i undervisningen (fællestid). Som følge heraf reduceres SFO-tiden fra 29 timer til 20 timer ugentligt (heraf ca. 1 times reduktion som følge af rammebesparelse vedtaget af Udvalget for Børn og Unge d ). I beregningerne er der taget udgangspunkt i en normering svarende til 1 pædagog + 1 pædagogmedhjælper pr. 30 indskrevne børn. Dette svarer næsten til den nuværende normering. Forældrebetalingen vil med en forældrebetalingsandel på 56 % (nuværende niveau) kunne nedsættes til godt halvdelen af de nuværende kr. for et heldagsmodul. Der er mulighed for, at ændre forældrebetalingsandelen i SFO for at minimere den kommunale udgift hertil. Det er op til kommunalbestyrelsen at fastsætte eventuelle frister for en varsling af forældrene, idet der ikke i lovgivningen er fastsat regler herfor. Den kommunale mindreudgift i SFO vil efterfølgende kunne overføres til skoleområdet og anvendes til vikardækning / inklusion i de ekstra 7 lektioner i helhedsskolen. Lovgrundlag: Lov om ændring af lov om folkeskolen (Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin, udvidelse af loft for undervisningstid, øget fleksibilitet i reglerne om uddannelseskvalifikationer i folkeskolens indskoling m.v.) 14

16 Folkeskoleloven 3 stk. 4, 40 samt 28 stk. 1 som omhandler bestemmelser om uddannelseskrav til undervisere fra 1. klassetrin og fremefter samt 29 stk. 2 Folkeskolelovens 40, stk. 4 om mål og indholdsbeskrivelser i SFO. rammebetingelserne for Helhedsskolen for børnehaveklasse til 3. klasse besluttes til igangsættelse i skoleåret 2011/2012. Bilag: Åben - Endelig samlet dokument med høringssvar vedr. Helhedsskole der med afsæt i kommissoriet og den økonomiske ramme for helhedsskolen, udvikles konceptet for helhedsskolen i løbet af 2011/2012 med henblik på endelig opstart i skoleåret 2012/2013. På udvalgets møde den behandles et oplæg til forudsætningerne herfor. Masoum Moradi (løsgænger) ønskede at følge indstillingen. Jesper Kiel (Ø) bakkede op om udskydelsen af indførsel af helhedsskolen, men kunne ikke støtte beslutningen med baggrund i, at de økonomiske rammevilkår ikke var belyst tilstrækkeligt. 16. Ændret forældrebetaling i SFO i forbindelse med etablering af Helhedsskole 11/6668 Forslag til ændring af forældrebetalingen for SFO i forbindelse med etablering af Helhedsskolen. Ved Udvalgets behandling af forslaget til Helhedsskolen den , blev det besluttet, at der på mødet den fremstilles forslag til ændring af forældrebetalingen. Den ændrede forældrebetaling skal ses i lyset af den længere skoledag på 6 lektioner fra børnehaveklasse til 3. klasse i Helhedsskolen, idet der samtidig sker en reduktion af SFO-tiden fra de nuværende 29 timer ugentligt til 20 timer ugentligt. Der omlægges i den forbindelse 7 timers SFO-tid til skoletid, mens der samlet reduceres 2 timer i åbningstiden om eftermiddagen. Den ene times reduktion sker som følge af besparelse besluttet i Udvalget for Børn og Unge d SFO erne lukker således ½ time tidligere mandag til torsdag, og SFO ernes åbningstid vil herefter være kl samt kl dagligt. Den foreslåede betaling skal ses samlet, således at forældrene betaler 15

17 for ét modul, hvor både morgenmodulet og eftermiddagsmodulet er indeholdt. I dagsordenen d vedr. Helhedsskolen blev den nye forældrebetaling angivet til 850 kr. for SFO på baggrund af den nuværende forældrebetalingsandel på 56 %. Til sammenligning er den nuværende forældrebetaling på 445 kr. for morgenmodulet, kr. for eftermiddagsmodulet og kr. for både morgen og eftermiddag. Der er mulighed for at ændre forældrebetalingsandelen i SFO for at minimere den kommunale udgift hertil. Det er op til kommunalbestyrelsen at fastsætte eventuelle frister for en varsling af forældrene, idet der ikke i lovgivningen er fastsat regler herfor. Den kommunale mindreudgift i SFO foreslås anvendt på skoleområdet til blandt andet fremme af inklusion samt til vikardækning i de ekstra 7 lektioner i Helhedsskolen. Under de økonomiske konsekvenser er angivet, hvad en forhøjelse af forældrebetalingen vil betyde for den månedlige forældrebetaling og for vikardækningen i Helhedsskolen. Økonomiske konsekvenser: Der tages i beregningen udgangspunkt i samme elev- og klassetal som i den beregning, der ligger til grund for punktet vedr. Helhedsskole fremlagt på møde i Udvalget for Børn og Unge d , dvs børn i klasse (jf. skoleprognose 2010), hvoraf det antages, at 95 % indmeldes i SFO, svarende til børn. Hæves forældrebetalingsandelen fra 56 % til 72 %, vil forældrebetalingen pr. måned stige fra 850 kr. til kr., og den kommunale udgift til SFO en falder tilsvarende. Herved bliver der mulighed for at tilføre Helhedsskolen ekstra ressourcer til vikardækning og inklusion svarende til 17 % af de lønudgifter, der er afsat til gennemførelse af de ekstra 7 lektioner. Generelt skal det bemærkes, at en sænkning af forældrenes månedlige betaling i forhold til det oprindelige niveau medfører reducerede indtægter til kommunen, og når den samlede kommunale udgift samtidig holdes uændret, vil den samlede lønsum til ansættelse af personale blive reduceret. Indførelse af Helhedsskolen vil således betyde færre stillinger samlet set, men hvis forældrebetalingsandelen hæves i forhold til det fremlagte på mødet d , vil reduktionen i antallet af stillinger kunne begrænses. den ændrede SFO-forældrebetaling på kr. pr. måned i 11 måneder godkendes og gælder fra Betalingen dækker både morgen- og eftermiddag. Forældrebetalingsandelen er herved hævet til 72 %. forældrene varsles med en frist på 3 måneder, såfremt der sker ændringer af forældrebetalingen i løbet af et budgetår. den kommunale mindreudgift på SFO-området overføres til skoleområdet 16

18 Udsat. 17. Ressourcetildeling til folkeskolerne i ny skolestruktur pr /41813 Som følge af ny skolestruktur pr ønskes en ny og enklere model for tildelingen af ressourcer til folkeskolerne, som samtidig understøtter inklusion i almenområde. Udvalget for Børn og Unge besluttede på sit møde den , at sende forslag til principper for ny ressourcetildelingsmodel i høring i perioden fra til Der er i høringsperioden indkommet 26 høringssvar, der vedlægges som bilag. De overordnede principper for den nye ressourcetildelingsmodel tager sit udgangspunkt i, at ledelse, budgetansvar og kompetence følges ad flest mulige ressourcer placeres decentralt på skolerne modellen skal være enkel og gennemskuelig når barnet flytter, så flytter pengene med skolerne sikres størst muligt økonomisk råderum og incitament til at skabe behovsbestemte og fleksible tilbud modellen skal understøtte arbejdet med en tidlig, sammenhængende og målrettet indsats i forhold til børn med særlige behov. Dette er nærmere beskrevet i handleguide for "Vores fælles børn - fra bekymring til handling". følgende socioøkonomiske faktorer skal medregnes i ressourcetildelingen: Forældres civile status, beskæftigelsesstatus, højeste gennemførte uddannelse, samlede bruttoindkomst, samt om forældrene er indvandrere/efterkommere der gives en grundtildeling pr. skole og en tildeling pr. elev. elevtildelingen tildeles efter en differencieret takst pr. barn i forhold til folkeskolens opdeling i tre faser omfattende bh.kl kl., kl., kl. samt 10. kl. Følgende områder er som udgangspunkt indeholdt i ressourcetildelingen: alle resurser til undervisningen på almenområdet øvrig drift Følgende områder er normeringsstyrede og tildeles separat: 17

19 integrerede specialtilbud: Specialklasser, Heldagsklassen, Værkstedsklassen, enkeltmandsundervisningen, I-klasser, modtageklasser, ADHD-klassen og funktionsklassen. støtte til handicappede elever på Rantzausminde Skole. Folkeskolerne tildeles nye budgetter pr Lovgrundlag: Folkeskoleloven 40. forslaget til principper godkendes. Bilag: Åben - Høringssvar - ressourcetildeling Udsat. 18. Flytning af klasser i forbindelse med ny skolestruktur 10/32621 Ændrede overgangsordninger i henhold til nye forudsætninger for skoledistrikter i byen som følge af beslutningen i Byrådet den Udvalget for børn og unge godkendte på sit møde den nedenstående principper for flytning af klasser i forbindelse med skolestrukturændring. Principper for flytning af klasser: Børn skal opleve så få skoleskift som muligt Børn flyttes samlet og som hele klasser. Efter overflytning foretages ny klassedannelse Nuværende og kommende skoleleder på de berørte skoler udarbejder handleplan for hvorledes arbejdet med skabelse af nye klasser og klassekultur håndteres Når hele klasser med børn overflyttes til nye skoler, bliver den nye skole barnets distriktsskole jfr. Folkeskolelovens 36 stk. 4. Principperne blev udarbejdet på baggrund af, at distrikterne var opdelt med henblik på optimering af klassekvotienter samt det antal spor, den 18

20 enkelte skole i følge ny skolestruktur var blevet besluttet at skulle indeholde. På Byrådets møde den blev det i forbindelse med godkendelse af nye skoledistrikter besluttet at udvide Østre Skole/Byskolens distrikt til at omfatte hele Byskolens gamle distrikt og med en del af Nordre Skoles gamle distrikt frem til Rødeledsvej, således at Byskolen fremover har 2 spor samt at klasse fra Nordre Skole bliver tilknyttet den udskolingsskole, der ligger tættest på. Det blev endvidere besluttet, at overgangsordningerne revurderes i henhold til nye forudsætninger for skoledistrikter i byen. På baggrund af dette fremstilles hermed beskrivelse af flytning af klasser og børn samt ny beskrivelse af overgangsordninger pr : Beskrivelse af flytning af klasser og børn pr : Sct. Michaels Skoles nuværende børnehaveklasse - 8. årgang flyttes til Ny Skårup Skole Vestre Skoles nuværende årgang flyttes til Rantzausminde Skole Thurø Skoles nuværende årgang flyttes til Udskolingsskolen Østre Skoles nuværende årgang flyttes til Udskolingsskolen Tved Skoles nuværende 6. årgang flyttes til Udskolingsskolen Beskrivelse af overgangsordninger pr : Byskolen: Børn i nuværende børnehaveklasse - 5. årgang fortsætter deres skolegang på Byskolens matrikel. I nuværende børnehaveklasse er der 33 børn, 1. årgang 32 børn, 2. årgang 33 børn, 3. årgang 23 børn, 4. årgang 40 børn og 5. årgang 34 børn (børnetal opgjort primo januar 2011). Kommende udskolingsbørn overflyttes til Udskolingsskolen. På Byskolens matrikel vil der fremadrettet gå børn i to spor fra Østre Skole/Byskolens distrikt (ændret i forhold til beslutning i møde ). Hømarkskolen: Børn fra nuværende børnehaveklasse - 1. årgang overflyttes til Østre Skole. Børn fra nuværende årgang overflyttes til Tved Skole. Børn fra nuværende 5. årgang samt kommende udskolingsbørn forbliver på Hømarkskolen/Udskolingsskolen. Hømarkskolen/Udskolingsskolen vil fremadrettet være udskolingsskole for Østre Skole/Byskolen, Thurø Skole og Tved Skole. Nordre Skole: Kommende årgang overflyttes til Tved Skole (ændret i forhold til beslutning i møde ). Kommende 3. årgang - 5. årgang overflyttes til Østre Skole (ændret i forhold til beslutning i møde ). Kommende 6. årgang overflyttes til Hømarkskolen/Udskolingsskolen (ændret i forhold til beslutning i møde ). 19

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Mandag den 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere