Fıskeren. Brev til Bent Bøgsted Fiskeriets lærere på skolebænken Polakker burde være gået planken ud Ulovligt fiskeri koster dyrt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fıskeren. Brev til Bent Bøgsted Fiskeriets lærere på skolebænken Polakker burde være gået planken ud Ulovligt fiskeri koster dyrt"

Transkript

1 Fıskeren Medlemsblad for Fiskernes Landsklub 18. årgang nr. 1 juli 2008 Brev til Bent Bøgsted Fiskeriets lærere på skolebænken Polakker burde være gået planken ud Ulovligt fiskeri koster dyrt

2 L E D E R manglende respekt for overenskomsten Henning M. Madsen Vi har været en tur rundt i nogle forskellige fiskerihavne først i juni måned. Vi har talt med nogle af fiskerne fra disse havne, og i nogle havne går det bedre end i andre. Men nogle ting er der ikke forskel på fra havn til havn. Grundet høje brændstofpriser er der eksempler på, at der indføres nye forlods udgifter på brændstof, fx 500 liter pr. havdag. Nogle har indført fastlønsordninger m.v. Jeg vil her slå helt fast, at der er indgået en overenskomst mellem Danmarks Fiskeriforening og 3F den 7. februar 2007 gældende til 1. marts Overenskomstens 3, stk. 1 siger: Ejeren har ret til forlods at fradrage omkostninger i overensstemmelse med hidtil gældende regler, og der må ikke, bortset fra hvad der fremgår af 2, stk. 2, inddrages nye omkostningsfaktorer. 2, stk. 2: Dog kan der, såfremt der foretages teknisk produktionsfremmende foranstaltninger samt andre til grund for forskydning af procentberegningsgrundlaget opståede forhold, optages forhandlinger mellem skipper eller reder og mandskab. 2, stk. 3.: Såfremt enighed opnås, forelægges det for de lokale organisationer til godkendelse. Det gør mig vred, at nogle går planlagt ind for at overtræde disse regler, når man tænker på, at vores overenskomst måske nok er Danmarks mindste overenskomst på 10 sider. Den skulle ikke være vanskelig at fortolke. Vi har ikke set nogen forhandlingsresultater fra skipper eller reder og mandskab til godkendelse endnu, herfor bliver der begået overenskomstbrud. Hvis vi vil noget med organisationen og fagforeningen, er vi nødt til at respektere og overholde den overenskomst, der er indgået mellem Danmarks Fiskeriforening og 3F. Det er vigtigt, at både fiskerne og fiskeskipperne overholder de aftalte retningslinjer. Vi er nødt til at få oplysningerne fra den enkelte 3F-fisker. Kom med dine lønoplysninger og afregninger, så vi kan gennemgå dem sammen. Er der punkter på din lønafregning, der ikke er i overensstemmelse med overenskomstens pålydende, vil vi tage fat om det. Som medlem af 3F og medlem af 3F Fiskernes Landsklub, må du være interesseret i, at du får den løn, du har krav på. Har du ikke et eksemplar af overenskomsten, skal du blot kontakte os, og vi vil tilsende dig et eksemplar, eller ring til os, eller besøg os i afdelingerne landet over. Vi er til for dig, det er det, du betaler dit kontingent til. Henning Morberg Madsen Formand, 3F Fiskernes Landsklub Medlemsblad for 3F Fiskernes Landsklub Oplag: Adresse: Henning M. Madsen, 3F Esbjerg Transport, Nyhavnsgade 25, 6700 Esbjerg. Tlf Tryk: 3F Redaktionsudvalg: Ansvarshavende: Henning M. Madsen Redaktion: Leif Pinderup og Lindy Grønkjær Produktion: Fagbladet 3F ISSN: Klubformand Henning M. Madsen/tlf Næstformand Peder Winkel, Lemvig/tlf. mobil Kasserer Erik Kristensen/tlf Ønsker man at blive medlem af klubben, er kontingentet kr. 50 pr. år, som kan indbetales til 3F Vest, Storegade 23, 7620 Lemvig. Følgende afdelinger er medlem af Fiskernes Landsklubs arbejdsudvalg: 3F Bornholm, 3F Djursland, 3F Ringkøbing-Holmsland, 3F Vestsønderjylland, 3F Vest, 3F Thy-Mors, 3F Skagerak, 3F Nordøstvendsyssel, 3F Sydsjælland, 3F Transporthuset Esbjerg. 2 3F Fiskeren

3 Bent Bøgsted. Brev til folketingsmedlem Bent Bøgsted fra Landsklubben: Hr. folketingsmedlem Bent Bøgsted Skævevej Dybvad Hirtshals, den 4. marts Vedr.: Regeringens jobplan. I forlængelse af en behagelig telefonsamtale den 29. februar 2008 skriver jeg nu til dig i håb om, at du kan hjælpe os med et problem angående den beskæftigelsesmæssige situation hos Fiskernes Fiskesortering, Hirtshals. Det drejer sig om løsarbejdernes vanskelige situation i forhold til AF. Fiskernes Fiskesortering er et servicefirma, som modtager den friskfangede fisk direkte fra bådene, for derefter at klargøre fisken til videre salg på Hirtshals Fiskeauktion. Firmaet beskæftiger ca. 30 mand, dog er arbejdsstyrken reduceret til mand i det første kvartal hvert år, idet tilførslerne er lave på denne tid af året p.g.a. dårligt vejr. Det resulterer i, at medarbejderne gang på gang bliver kontaktet af Arbejdsformidlingen med henblik på aktivering eller krav om at søge fuldtidsarbejde. Set fra firmaets side er det en uholdbar situation, idet det er umuligt at fastholde kvalificeret arbejdskraft på sådanne betingelser. En typisk medarbejder ved Fiskernes Fiskesortering har ca timer om året, hvilket skulle indebære, at medarbejderen ikke vil blive restaktiveret. Men netop i det første kvartal af året er det ikke muligt, at have 20 timer om ugen, hvilket er minimumskravet for ikke at komme i aktivering. Jeg har fra 3F s a-kasse fået at vide, at AF tager det gennemsnitlige timeantal 4 uger tilbage. Det er uheldigt, idet medarbejderen på årsbasis ikke har problemer med at holde et gennemsnitlig ugentlig timeantal på 20. Højsæsonen starter omkring april måned, og varer næsten året ud. Det vil være en katastrofe, at skulle starte sæsonen med nye medarbejdere, idet oplæringen udelukkende foregår ved sidemandsoplæring. Vikarbureauerne kan vi ikke benytte, da vi så kan risikere, at stå med nye folk hver aften. Det kan ikke være nogen hemmelighed, at jobs af ovennævnte karakter ikke kan eksistere, uden at de pågældende medarbejdere kan hæve supplerende dagpenge, og derfor er medarbejderne nødvendigvis tilmeldt AF. AF gør naturligvis kun sin pligt, når de tilskriver medarbejderne, de følger jo kun lovgivningen. Forestiller man sig, at det lykkes AF at sende de 30 medarbejdere i fuldtidsarbejde, er lykken jo ikke gjort, idet firmaet så må ansætte 30 nye medarbejdere, som efter l til 2 år vil være i den samme situation. En løsning på problemet kan være at ansætte 30 uorganiserede østeuropæere. Det kan da vel ikke være meningen. Jeg håber, du vil bringe ovenstående problemstillinger videre til beskæftigelsesministeren. Jeg tror ikke han er bekendt med at sådanne jobs forefindes. Med venlig hilsen Kristian Nielsen Ternevej Hirtshals 3F Fiskeren 3

4 Fiskeriets Uddannelser: Fiskeriets lærere på skolebænken Ca aktive fiskere, ca fartøjer og en indtjening til Danmark på ca. 3 mia. kr. Det er vores begrundelse for at være her. Vi er den eneste skole, der kan sikre tilgang til erhvervet og dermed det nødvendige generationsskifte, og vi er den eneste skole, der kan sikre den nødvendige efteruddannelse af de fiskere, der er i erhvervet. Det er et kæmpe ansvar, vi har fået lagt på os og en kæmpe udfordring at løfte det ansvar, så erhvervets parter, myndigheder og politikere alle får tilgodeset deres behov. Det var overskriften, da lærerne ved Fiskeriskolen var samlet i et døgn for at skrive en ny undervisningsplan for grundkurset i søsikkerhed. Den fælles undervisningsplan er et naturligt led i sammenlægningen af de to skoler og en god øvelse i det praktiske samarbejde, der nu er foregået i et stykke tid på skolen i Thyborøn. Bedre service til kursisterne Sikkerhedskurset er adgangsvejen for alle, der vil ind i fiskeriet, og for at undgå ven- tetid har skolen på de sidste mange hold optaget både unge og ældre kursister. Vi har været spændte på reaktionerne, men både de unge og de lidt ældre har haft det fint sammen, og det har udviklet sig, så vi nu har indrettet en række lejligheder i vores kollegium i Thyborøn særligt for voksne. Det betyder tv, kaffemaskine m.v. på værelserne, og det har kursisterne taget godt imod, om end de vælger at bruge det meste af deres fritid i kollegiets fælleslokaler. Der er stadig sikkerhedskurser udelukkende for de lidt ældre, men så må man acceptere ventetid, idet disse hold ikke kan oprettes ret tit. På sigt er det planen at bruge de gode erfaringer fra sikkerhedskurserne til også at omfatte andre kurser f.eks. motorkurserne og visse af radiokurserne. Athene Vi vil arbejde med at gøre det mere tydeligt i god tid, hvor og hvornår Athene kommer til den enkelte fiskerihavn. Planen er at fastlægge et forårstogt og et efterårstogt. Så kan vi lave aftaler med de lokale 3F-afdelinger og Fiskeriforeninger i god tid, og nu hvor fiskeriet kan planlægges bedre end tidligere, tror vi på at det kan give en mere sikker afvikling. Generelt har vi haft meget travlt med efteruddannelsen. Især duelighedsbevis i sejlads og motorpasning, søsikkerhed for erfarne og medicinkistegenopfriskning har der været mange deltagere i, og det ser ud til at fortsætte i efteråret. Måske spiller det ind, at myndighederne nu også er begyndt at interessere sig for de lidt mindre fartøjer, det skal være usagt her. Vi glæder os over de mange, erfarne fiskere på kurserne. Nye fiskere Også tilgangen til erhvervet er pæn, 4 3F Fiskeren

5 målt på deltagerne i grundkurset i søsikkerhed. Sidste år var der ca. 150 nye der kunne tage ud at fiske, og det ser ud til at der bliver mindst lige så mange i år. Resten af i år og fremover regner vi med at starte et nyt grundkursus mindst 1 gang om måneden. Lærlingene Vi kan nu give garanti for, at alle de, som vi kan stå inde for, kan få en lærekontrakt, og ved hvor de har hyre, inden de forlader sikkerhedskurset. Det er vi glade for, vi har et godt samarbejde med skippere og besætninger, og vi har strammet meget op på, hvem vi ønsker at tilbyde en læreplads, således at der er ro omkring skolen. Vi har ca. 90 lærlinge forhyret p.t. og praktikpladser til flere, så hermed en opfordring til at sprede det gode budskab om, at det er blevet bedre tider i fiskeriet, og at uddannelsen ikk er så ringe endda. Den nære fremtid Vi glæder os over at der forhåbentlig igen kommer et skipper 3 i gang i Thyborøn. Skagen skipperskole udbyder et hold i samarbejde med os og Fiskeriforeningen med start i begyndelsen af oktober. Sammen med branchen og fiskeriets servicefag arbejder vi på at få gang i en formel vodbinderuddannelse. Vi håber, at de første elever kan starte kort efter nytår og være klar til svendeprøve to år efter. Det bliver en erhvervsuddannelse lige som alle andre erhvervsuddannelser, så med udsigt til et formelt svendebrev er det håbet at få flere unge til at gå ind i faget. Endelig håber vi, at alle de sidste formaliteter med vores sammenlægning med EUC Nordvest kan falde på plads, så vi selv kan komme i gang med nogle af de hårdt tiltrængte investeringer i bygninger m.v., men det er en helt anden historie som I kan få en anden gang. 3F Fiskeren 5

6 Ondt i kroppen? Så brug PensionDanmark Sundhedsordning Problemer skal tages i opløbet. Det ved alle. Alligevel venter alt for mange med at få behandlet arbejdsrelaterede problemer i f.eks. ryg, skulder og knæ. Danske fiskere, som har en pensionsordning i PensionDanmark, kan få hurtig og ubegrænset hjælp over hele landet ved at bruge PensionDanmark Sundhedsordning. Din pensionsordning i PensionDanmark indeholder en sundhedsordning. Det giver dig mulighed for at blive behandlet af en fysioterapeut, massør, zoneterapeut eller kiropraktor, hvis du har eller får problemer med muskler, led eller sener. Problemet skal være opstået i forbindelse med dit arbejde. Lyt til din krop Ondt i ryggen går som regel ikke over af sig selv så lyt til din krop. Hvis du tager problemerne i opløbet, får du færre smerter, og du kan holde dig i gang på arbejdsmarkedet længere. Sundhedsordningen giver adgang til behandling, som du ellers selv skulle have betalt for. Sådan bestiller du tid Det er nemt at komme i gang. Du kan enten selv booke en tid på dk/sundhed eller ringe og bestille tid på telefon Du behøver ikke henvisning fra din egen læge - og du kan komme til senest fire hverdage efter, at du har bestilt tid. Der er ikke loft over antallet af behandlinger, som foregår på sundhedscentre over hele landet. Her kan du få behandling Behandlingerne foregår på mere end 100 sundhedscentre, som ligger over hele landet. På kan du se, hvor i landet de mange behandlingscentre ligger - der er f.eks. et behandlingssted i Esbjerg. Når du bestiller tid første gang, skal du selv vælge den behandlingsform, du mener, kan løse problemet. Første behandling bruges til at planlægge behandlingsforløbet. Få mere at vide Hvis du har spørgsmål, kan du læse mere på Du er også altid velkommen til at ringe til Pension- Danmark på , hvis du har spørgsmål om pension. Kort om PensionDanmark PensionDanmark A/S administrerer overenskomst- og virksomhedsaftalte arbejdsmarkedspensioner, sundhedsordninger og uddannelsesfonde for medlemmer beskæftiget i private og offentlige virksomheder. PensionDanmark er et kundeejet selskab, hvor hele overskuddet går til medlemmerne. Læs mere på 6 3F Fiskeren

7 Polakker burde være gået planken ud De polske fiskere, der nærmest har tømt Østersøen for torsk, burde være gået planken ud. I stedet har de fået en mild straf fra EU. Af Kristoffer Hecquet og Mads Emil Lidegaard Medlemslandenes ministre og Kommissionen blev i midten af april enige om, at Polen skal fiske tons torsk mindre over de næste fire år. Til gengæld har de polske myndigheder omsider tilkendegivet, at de vil sætte ind mod det ureglementerede fiskeri af torsk i Østersøen. I modsætning til den danske regering, er de danske fiskere langt fra tilfredse med den straf, som polakkerne har fået. Overfiskeriet går nemlig ud over andre end blot torsken. - Der er ingen tvivl om, at danske torskefiskere i Østersøen er med til at betale regningen, sagde Flemming Kristensen, der er formand for Danmarks Fiskeriforening ved generalforsamlingen. Ole Christensen (S), der arbejder med fiskeri i Europa-Parlamentet, er også vred. Han påpeger, at tilbagebetalingen kun udgør en brøkdel af den mængde ulovlige torsk, som polakkerne har eksporteret, siden de blev medlemmer af EU: - Polen har i årevis eksporteret langt flere torskeprodukter, end hvad der var muligt i relation til landinger og import. Jeg skal ikke kunne sige, hvor de ekstra torsk er kommet fra, men jeg har en fæl mistanke om, at en stor del stammer fra Østersøen. Denne mistanke er Ole Christensen ikke alene om at have. Selv polske forskere vurderer, at man i Østersøen i perioder har overfisket helt op til 100 procent. I så fald kommer danske fiskere i realiteten til at være med til at betale for polske fiskeres systematiske regelbrud. Det skyldes, at bestandene er pressede, og kvoterne derfor generelt må sættes ned, så det ikke ender med et totalt kollaps af torskebestandene, sådan som det skete ved New Foundland i Canada i starten af halvfemserne. - Det kan ikke være rigtigt, at danske fiskere, der for det meste overholder reglerne, skal bøde for, at polakkerne i en periode følte sig hævet over alt og alle, siger Ole Christensen. Det danske fiskeridirektorat vurderer, at danske fiskere allerede er gået glip af en fortjeneste på over 20 millioner kroner som følge af polsk overfiskeri. Men regningen risikerer at blive større, fordi eksperter anfører, at tons virker som et meget lavt bud på omfanget af det polske overfiskeri. Det internationale råd for havforskning (ICES) anbefalede, allerede før årets torskekvoter blev forhandlet, at de blev reduceret med hele 50 procent i forhold til kvoterne Reduktionen blev kun til under en tredjedel. - Jeg synes det er fair at skåne de polske fiskere, der ved en hård straf ville ende med bankerot. Dog mener jeg, at man Ole Christensen. bør støtte dem på en anden måde end at give dem lov til at fange fisk, der ikke findes, siger Ole Christensen. Det massive overfiskeri skyldes hovedsageligt, at fiskerikontrollen i hele perioden under den tidligere polske regering har nægtet at gribe ind mod fiskerne. Ritzau citerede endda fiskeriministeriet i Polen for at oplyse fiskerne, at de blot kunne fiske løs ustraffet. Polske fiskere har tidligere indrømmet, at overfiskeriet var omfattende. Formanden for den polske fiskeriorganisation ZRB, er citeret for at have sagt, at alle polske fiskere fanger mere, end det er tilladt. Alle bliver snydt. Først i oktober 2007 blev det officielt fra polsk hold indrømmet, at der blev overfisket. Polens straf: tons torsk skal betales tilbage for omfattende overfiskeri. Straffen skal betales over tre år. I 2008 nedsættes kvoten med ti procent, mens Polen i 2009, 2010 og 2011 skal afgive, hvad der svarer til 30 procent af overfiskeriet. Polen har allerede til dags dato fanget over 60 procent af årets kvote. 3F Fiskeren 7

8 Ulovligt fiskeri koster dyrt Glem alt om pensionister, der henter spætter på havnen i gamle plasticposer. Ulovligt fiskeri er big business med en markedsværdi på omkring 80 milliarder kroner årligt. Af Kristoffer Hecquet og Mads Emil Lidegaard Det ulovlige fiskeri rammer stort set alle fiskearter. Men det er særligt de europæiske forbrugere, der køber de forbudte fisk. Både de europæiske fisk og dem der kommer fra resten af verden. Alligevel kan de europæiske fiskeriministre ikke blive enige om at gøre noget ved problemet. EU-Kommissionen har en plan for, hvad der skal til for at komme det internationale og det europæiske piratfiskeri til livs, men der er simpelthen ikke opbakning til at gå i gang. Ministrene snakker, mens fiskene forsvinder, og grundlaget for fiskerierhvervet bliver udhulet. - Vi skal hurtigst muligt have oprettet en sortliste med fartøjer, der bedriver ulovligt fiskeri, og som skal udelukkes fra de europæiske havne. Det, synes jeg, er en virkelig god ide, siger Ole Christensen, der netop har diskuteret forslaget med sine kolleger i Europa-Parlamentets fiskeriudvalg. Han støtter også Kommissionens forslag om at forbyde import af ulovligt fangede fisk, og ideen om at give alle importerede fisk et certifikat, der beviser, at de er fanget på lovlig vis. - Som det er i dag, er kontrollen i medlemslandene simpelthen for dårlig, og systemerne, der skal straffe synderne er for svage. Det kan tage op til 21 år, før der falder dom i sagerne om ulovligt fiskeri. Det er jo nærmest en dårlig vittighed, siger Ole Christensen. EU s plan mod ulovligt fiskeri: Sortlist over UUU-fartøjer. Certificering af importerede fiskeriprodukter. Alarmsystem skal rapportere UUU-fiskeri. Flere inspektører og mere omfattende kontrol. 8 3F Fiskeren

9 Spøgelsesskibe skal væk Alene i Hanstholm havn ligger 40 skibe hen som spøgelsesskibe. De er sejlklare, men kommer aldrig ud af havneløbet. Miskmask mellem EU og regeringen er årsagen. Korte fiskerinyheder fra EU PRISSTIGNINGER: Fiskeriindustrien i Europa er presset af stigende brændstofpriser. Især bliver selvstændige fiskere og mindre virksomheder berørt og har svært ved at få økonomien til at løbe rundt. Der bliver stillet krav til EU om mere og især bedre koordineret støtte, da fiskeriet flere steder er truet på grund af høje dieselpriser. Af Kristoffer Hecquet og Mads Emil Lidegaard Mange danske havne kender til problematikken omkring fiskekuttere, som er både vedligeholdte og forsikrede, men som ikke kommer ud at sejle. Spøgelsesskibene er opstået, fordi der er gået kuk i systemet mellem EU-reglerne om havdage og de danske fartøjskvoteandele. Da regeringen og Dansk Folkeparti i 2005 privatiserede nogle af fiskekvoterne, bandt man kvoterne til hvert enkelt skib i form af fartøjskvoteandele. Det betyder, at man kan hugge en båd op, som ligger og forurener i kajen, uden at man mister sine kvoteandele. Men EU regulerer som bekendt også fiskeriet gennem havdageordninger, der bestemmer, hvor mange dage et skib må være på havet om året. Havdagene er også bundet til hvert enkelt fartøj, men for at et skib kan videregive dets havdage til et andet fartøj, skal det være sejlklart og forsikret, og kan ikke hugges op. - De såkaldte spøgelsesskibe er eksempel på rigtig dårligt samarbejde mellem EU og den danske regering. Det er fuldstændig nonsens, at disse skibe ligger i havnen og forurener, og det er en stor økonomisk belastning for de fiskere, der ejer dem. Men det var måske noget, som regeringen skulle have tænkt på, inden den privatiserede de danske fiskekvoter, siger Ole Christensen, der har bedt myndighederne fremskynde deres arbejde med at få løst problemet. Lige nu arbejder EU på at ændre havdage-systemet til en ordning, der knytter sig til motorkraften på skibet. Det betyder, at hver medlemsstat får tildelt et antal dage, der svarer til landets samlede fiskerikapacitet målt i motorkraft, som så kan deles ud på hvert enkelt fartøj. - Vi skal have manet spøgelsesskibe i jorden, men indtil videre fungerer motorkraftdagene kun som prøveordning. Det er naturligvis ikke tilstrækkeligt til at få system med handel til at virke, så længe det er på prøve, for så kan man jo ikke være sikker på, at man får pengene igen, siger Ole Christensen. Det er nu op til regeringen, i samarbejde med fiskerne at finde en løsning, som giver mening. DYBVANDSMILJØ: Kommissionen har taget initiativ til beskyttelse af sårbare maritime økosystemer. Her bliver det foreslået, at man indfører en max-fangstdybde på 1000 meter. En repræsentant for Kommissionen forklarede, at jo dybere man kommer ned i vandet, jo mere sårbare bliver økosystemerne, så denne sikkerhedsgrænse er defineret, indtil man har en videnskabeligt dokumenteret grænse. OMLÆGNING I KOMMISSI- ONEN: Kommissionen omlægger nu generaldirektoratet for fiskeri (svarer til det nationale fiskeriministerium) for at effektivisere den fælles fiskeripolitik og dækker nu også generel maritim politik. Dermed skifter det også navn, så det for fremtiden kaldes: Generaldirektorat for maritime affærer og fiskeri, forkortet DG MARE. Dette vil blive opdelt i tre geografiske hovedområder. 3F Fiskeren 9

10 En usynlig dræber Asbest-støvet er nåleskarpt og så fint, at du ikke kan se det med det blotte øje. Fibrene finder vej til lungernes mindste forgreninger. Asbestfibrene drysser overalt, hvor der bliver slidt hul på tidligere tiders forsegling og indkapsling af asbesten. Vi er omgivet af tonsvis af asbest, men så længe asbesten er indkapslet og derved uberørt, er der ingen skadevirkninger ved at have asbestholdigt materiale om bord i et skib. Det er først, når asbestfibrene frigøres, at der er risiko for skadevirkninger. Og det kan ske når asbestholdigt materiale nedtages, når der er hul på forseglingen på noget asbestholdigt materiale, eller der bores ind i et skot, hvor der findes asbestholdigt isoleringsmateriale bag skotpladen. Som udgangspunkt bør man bestræbe sig på, at asbestforseglingen er og bliver intakt. Desuden bør forsigtighedsprincippet finde anvendelse ved arbejde med materialer, som besætningen ikke har det fornødne kendskab til, sådan forstået, at man skal antage, at der er tale om asbestholdigt materiale, med mindre det modsatte er bevist, fordi asbestens mineralfibre er livsfarlige at indånde. Arbejder man med asbest, opstår der støv og støvet indeholder fibre i form af meget tynde nåle. På grund af asbestens struktur kan fibrene spaltes på langs og blive meget tyndere end tre tusindedele millimeter. Når diameteren er under tre tusindedele millimeter, kan fibrene trænge helt ud i de allermindste forgreninger i lungerne. Fibrene bliver respirable. Dette støv er så fint, at det ikke kan ses med det blotte øje. Men indkaps- Asbest er et naturligt forekommende mineral, som hentes op fra miner, især i Canada, USA, Kina, Sydafrika og Rusland. Fordi asbest er billigt og tåler temperaturer op til 900 C, har det været brugt til armering, isolering og brandsikring, samt i en lang række byggematerialer så som beklædningsplader til vægge, lofter og tage, gulvbelægninger, asbestholdige ventilationskanaler, asbestcementholdige rør til vand-forsyning, fugemasser og pudsmaterialer. Asbest har også været brugt til isolering af rør, beholdere, kedler og ventilationskanaler. let i lungevævet kan nålene sprede sygdom og død ti, tyve og 50 år efter de blev indåndet, fordi lungernes evne til at optage ilt er forringet. Asbeststøvet kan desuden påvirke lungehinden og medføre lungehindepletter, som er brusklignende belægninger på lungehinden. Lungehindepletter kan dannes allerede ved en forholdsvis lille udsættelse for asbest, men det varer typisk år, inden de optræder. Lungehindepletter kan i sjældne tilfælde føre til en målelig forringelse af vejrtrækningskapaciteten. Endelig vurderes asbest som værende kræftfremkaldende. Som udgangspunkt er der tale om kræft i lunger, lungehinde, bughinde, strube eller mave-tarm-kanal. Det tager som regel minimum 20 år, fra man første gang udsættes for asbest, til en eventuel kræft viser sig. Derfor er der også krav om, at personer, der arbejder med asbestholdigt materiale, skal gennemgå en helbredsundersøgelse mindst én gang hvert 3. år. Tobaksrygning og asbest forstærker hinandens skadelige virkninger ved udvikling af lunge- og strubekræft. For personer, der er eller har været udsat for asbest, indebærer rygning således en endnu større helbredsrisiko end for andre mennesker. Forbudt Som udgangspunkt er asbest i dag forbudt at anvende. Men vi finder stadig asbesten - blandt andet i isoleringsmaterialer. Og skal der arbejdes med asbest om bord, er der overordnet tale om tre forskellige kategorier af asbestarbejde: Nedtagning af asbest. Det kræver særlig uddannelse. Omfattende reparationsarbejde. Denne type arbejde kendetegnes ved, at det er støvende eller langvarigt arbejde, som kan medføre overskridelse af grænseværdien for asbest. Disse to typer af asbestarbejde skal anmeldes til Søfartsstyrelsen. Mindre arbejder som vurderes til at være kortvarige og med lave påvirkninger under grænseværdien kan besætningen selv foretage. Er der eksempelvis tale om, at der er sket brud på forseglingen på noget asbestholdigt materiale, kan besætningen godt selv udføre dette reparationsarbejde. Der er dog en række regler, der skal overholdes, så man sikrer sig, at arbejdet kan udføres sikkerhedsog sundhedsmæssigt fuldt forsvarwligt. På Fiskeriets Arbejdsmiljøråds hjemmeside: kan du finde en pjece om, hvordan du skal forholde dig, når du møder asbest om bord. 10 3F Fiskeren

11 LO-medlemmer får lettere rabat - med ny lommeregner medlemmer af LO, der har et LO Plus-medlemskort. får nu mulighed for at selv at beregne, hvor meget de kan spare ved at bruge deres medlemskort. LO Plus har udviklet en elektronisk beregner på internettet, der gør det muligt for det enkelte medlem selv at beregne hvor meget, der kan spares ved at bruge LO Plus-kortet. LO Plus giver i dag rabat på telefoni, elektricitet, rejser, hårde hvidevarer, forsikringer og meget mere. Og nu bliver det lettere at se, hvor man kan få rabat. Beregneren fungerer ved at medlemmet indfører de forventede udgifter inden for nogle købskategorier. Herefter beregner LO Plus-Beregneren automatisk, hvor meget der kan spares årligt. Og indkøbs- listen bliver sendt direkte til ens mail-boks. På denne måde kan man enkelt finde frem til nogle af de rabatter, som LO Plus har forhandlet frem. LO Plus har tilsammen etableret aftaler, der giver rabatter og fordele omkring steder i Danmark. Aftalerne giver mellem 5% og 60% på forskellige varekategorier. Den nye lommeregner kan på nuværende tidspunkt findes direkte på eller på LO Plus-hjemmesiden LO Plus har beregnet, at medlemmer kan spare kontingentet til fagforbundet ved blot at bruge få af rabataftalerne. Men med den nye beregner kan den enkelte se, hvor meget han/hun kan spare. Havn investerer 100 mio. kroner Færgelejerne i Hirtshals Havn skal udbygges, og vejene på havnen lægges om. Hirtshals Havn har et 100 millioner kroner stort investeringsprogram i gang. Investeringsprogrammet omfatter: - Udbyggede færgelejer og en gennemgribende omlægning af vejnettet på den centrale del af havnen, giver en flerdobling af kapaciteten i færge terminalen. - Infrastrukturen på Hirtshals Transport Center hvor anlægsarbejderne tog fart i slutningen af Første etape forventes færdig mod slutningen af Større vanddybde i Østbassin 1, som endnu et vigtigt skridt i virkeliggørelsen af Center for Pelagisk fisk, der tilbyder den pelagiske flåde de bedst mulige forhold ved losning af sild og makrel til forædlingsindustrien. Udvalgte fakta om Hirtshals Havn Kommunal selvstyrehavn Ansatte: 20 omsætning: 54,3 millioner kr. godsmængde: 1,2 millioner tons værdi af landet fisk: ca. 568 millioner kr. kajlængde: 4,5 kilometer landareal: kvadratmeter vandareal: kvadratmeter. Fiskerklubben 3F-Vest Fiskerklubben har afholdt generalforsamling i fiskeriauktionshallens kantine i Lemvig. Der var mødt 18 medlemmer op. Klubben havde inviteret landsklubbens nye formand, Henning Madsen fra Esbjerg. Han gav en meget fyldestgørende beretning om hvad der rører på sig inden for fiskeriet for tiden. Det gælder både skattefradrag, fiskerikontrol og kvoteleje osv. Det gav anledning til en masse spørgsmål- særligt om skattefradrag som Henning & Erik Kristensen var gode til at svare på. En stor tak til Henning Madsen, fordi han ville bruge en dag i Lemvig. Leif Pinderup blev valgt som dirigent og ledede genralforsamlingen med myndig hånd. Bestyrelsen kom til at bestå af: Peder Winkel, Lemvig Erik Kristensen, Torsminde Jørgen Gas Christensen, Thyborøn Jørgen Suma Hansen, Lemvig Ole Vestergaard Andersen, Lemvig Bestyrelsen konstituerede sig selv. Klubbens adresse er stadig: 3F-Vest Fiskerklubben c/o Peder Winkel Vestergade 33.a st Lemvig På klubbens vegne Peder Winkel 3F Fiskeren 11

12 Din bedste opskrift 3F Fiskeren sætter vin på højkant for den bedste opskrift. Hver dag er fantasien på spil, når der laves mad på de danske fiskekuttere. Fiskerne eksperimenterer lystigt med de frisk fan gede råvarer og skaber nye opskrifter, som aldrig kommer videre. Derfor opfor- drer vi nu læserne til at sende deres bedste fiskeopskrift til bladet. I hvert nummer offentliggør vi periodens bedste fiskeret, og kokken belønnes med et gavekort til et par flasker god vin. Opskrifterne skal sendes til: Peder Winkel Vestergade 33, A, st Lemvig Indsendt af: Lemvig Fiskeriauktions kaffestue. katten op at stege Stegt havkattebøf m/ bløde løg + champignon 4 personer Ingredienser: Ca. 1½ kg havkat, skåret ud som bøffer. 4 store løg. 1 bakke champignon (eller to glas). Mel, salt, peber. Margarine til stegning + sovs Tilbehør: Stuvede kartofler Tilberedning: Havkattebøfferne vendes i mel med salt + meget peber. Løgene skæres i skiver og champignon skæres i skiver. (Bruger du champignon fra glas skal de være godt afdryppede). Løg og champignon steges i margarine og krydres med salt og peber. Derefter holdes løg og champignon varme, indtil bøfferne er stegt ved god varme. Ved serveringen hældes løg/champignon-blandingen over fiskene. Stuvede kartofler: 2 kg kartofler i mundrette stykker koges med salt. Lav en god, hvid mælkesovs, - brug også lidt kartoffelvand. Vend kartoflerne heri. Tilsæt noget af fedtet som bøfferne blev stegt i. Smag til med salt og peber. Drys med persille/purløg. Velbekomme! 12 3F Fiskeren

Fıskeren. Erstatning efter arbejdsulykke Skæv måling 5 år - og sagen er endnu ikke slut Beretning 2009 fra bestyrelsen

Fıskeren. Erstatning efter arbejdsulykke Skæv måling 5 år - og sagen er endnu ikke slut Beretning 2009 fra bestyrelsen Fıskeren Medlemsblad for Fiskernes Landsklub 21. årgang nr. 1 juni 2010 Erstatning efter arbejdsulykke Skæv måling 5 år - og sagen er endnu ikke slut Beretning 2009 fra bestyrelsen L E D E R Rigtig god

Læs mere

Fıskeren. 25 år med Fiskernes Landsklub Årsmøde 2010 Fiskeriskolen i nye klæder Vanvittigt islandsk makrelfiskeri

Fıskeren. 25 år med Fiskernes Landsklub Årsmøde 2010 Fiskeriskolen i nye klæder Vanvittigt islandsk makrelfiskeri Fıskeren Medlemsblad for Fiskernes Landsklub 21. årgang nr. 2 oktober 2010 25 år med Fiskernes Landsklub Årsmøde 2010 Fiskeriskolen i nye klæder Vanvittigt islandsk makrelfiskeri L E D E R 25 år med Fiskernes

Læs mere

Hvor farlig er asbest?

Hvor farlig er asbest? Hvor farlig er asbest? v. Charlotte Brauer, overlæge Arbejdsmedicinsk Klinik, Glostrup Hospital www.arbejdsmedicinsk.dk www.glostruphospital.dk Temadag om asbest, Teknologisk Institut den 3. juni 2008

Læs mere

Fıskeren. Ny overenskomst for fiskerne Sundhedsordning med PensionDanmark Stop for drivgarn og rovdrift på tun På job i naturen

Fıskeren. Ny overenskomst for fiskerne Sundhedsordning med PensionDanmark Stop for drivgarn og rovdrift på tun På job i naturen Fıskeren Medlemsblad for Fiskernes Landsklub 18. årgang nr. 1 april 2007 Ny overenskomst for fiskerne Sundhedsordning med PensionDanmark Stop for drivgarn og rovdrift på tun På job i naturen L E D E R

Læs mere

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning www.pension.dk/sundhed Om din sundhedsordning Hvis du har sundhedsordningen, kan du få hurtig behandling af problemer og gener i led, muskler og sener. Du

Læs mere

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd inviterer alle fiskere, deres pårørende og andre interesserede til åbningen af Projekt Hanstholm.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd inviterer alle fiskere, deres pårørende og andre interesserede til åbningen af Projekt Hanstholm. 26-02-2004 Tema om Projekt Hanstholm 3 MÅNEDER I ARBEJDSMILJØETS TEGN 15. marts inviterer Fiskeriets Arbejdsmiljøråd alle til åbningen af Projekt Hanstholm. Det kommer til at løbe over tre måneder. Den

Læs mere

Fıskeren. Grib skavankerne i opløbet Årsmøde 2007 Utilpasset redningsgrej Fiskerikontrol

Fıskeren. Grib skavankerne i opløbet Årsmøde 2007 Utilpasset redningsgrej Fiskerikontrol Fıskeren Medlemsblad for Fiskernes Landsklub 18. årgang nr. 2 august 2007 Grib skavankerne i opløbet Årsmøde 2007 Utilpasset redningsgrej Fiskerikontrol L E D E R Udsultet erhverv Egon Hansen. Den ny fiskeripolitik,

Læs mere

Uddannelse og beskæftigelse

Uddannelse og beskæftigelse Kapitel 3 side 25 Uddannelse og beskæftigelse Siden 1996 har det været en betingelse, at man både opfylder et alderskrav og et uddannelseskrav for at blive fisker. Alderskravet er 16 år. Når man er fyldt

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

3F Holstebro. 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro

3F Holstebro. 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 3F Holstebro 1 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 2 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 3 3F Holstebro, Tujavej 20,

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden Indholdsfortegnelse Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden 5 Lærlingeuddannelsen for unge 6 Lærlingeuddannelsen for dine erfarne chauffører Meritvejen 7

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest i ældre huse Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest nu og fremover Fik vi ikke løst problemet i 80 erne? S-tog, skibe ja men størst problemer i bygninger Status regler nu Registrering mm Arbejdsgiverpligt

Læs mere

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne:

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne: Københavns Politi Politigården 1567 København V København 08 09 2015 Greenpeace anmelder Henning Kjeldsen og Birthe Kjeldsen for formodet brud på Bekendtgørelse om regulering af Fiskeriet i 2014 2020 samt

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

Fıskeren. Årsmøde i Fiskernes Landsklub Fiskeriskolen - nyt logo, nye tider DanFish fiskerimesse i Aalborg Uddannelse for fiskere

Fıskeren. Årsmøde i Fiskernes Landsklub Fiskeriskolen - nyt logo, nye tider DanFish fiskerimesse i Aalborg Uddannelse for fiskere Fıskeren Medlemsblad for Fiskernes Landsklub 19. årgang nr. 2 november 2009 Årsmøde i Fiskernes Landsklub Fiskeriskolen - nyt logo, nye tider DanFish fiskerimesse i Aalborg Uddannelse for fiskere L E D

Læs mere

Kartoffelmad klassik og en øl

Kartoffelmad klassik og en øl Kartoffelmad klassik og en øl Personas: Den ældre Relevante opskrifter: Rugbrød, klargøring Majonæse Bløde løg Serveringens indhold til en person: Rugbrød Majonæse Nykogte afkølede kartofler Bløde løg

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

Gode råd når du skal købe fiskeskib

Gode råd når du skal købe fiskeskib Gode råd når du skal købe fiskeskib 1 Det er en stor beslutning at købe et fiskeskib Vi synes, det er vigtigt, at du får det rigtige skib med hjem. Følg rådene her, så er du godt på vej til en god handel.

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00193 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS

SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS VERENSKOMST SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794598 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv

Bedre Helbred Eksklusiv Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser 1. januar 2012 MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 1 Hvem er omfattet: Alle medarbejdere der har en Mølholm

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2013 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012 Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud Hirtshals 14. september 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og baggrund 2. Status vigtige emner 3. Debat om forslaget 4. Tekniske regler 5. Hvad Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning Din pensionsordning skal passe til dit liv MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning En fleksibel pensionsordning Med MaskinmesterPension får du mu - lighed for at sikre nutiden og spare op til

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond LÆRLINGE er en god investering Transportsektorens Uddannelsesfond Invester i fremtidens arbejdskraft Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. ATL og 3F har bedt fire

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Overenskomst. indgået mellem. Fagligt Fælles Forbund 3F. Danmarks Fiskeriforening. -o0o-

Overenskomst. indgået mellem. Fagligt Fælles Forbund 3F. Danmarks Fiskeriforening. -o0o- 2007 Overenskomst indgået mellem Fagligt Fælles Forbund 3F og Danmarks Fiskeriforening. -o0o- 1 Aftalen er gældende for alle de i Danmarks Fiskeriforenings tilsluttede fiskefartøjer arbejdende fiskere.

Læs mere

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Redskaber Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Kort og godt - Derfor skal dagplejen være helt røgfri De vigtigste budskaber Problemet I dag kan små børn blive udsat for tobaksrøgens giftige

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Økonomibogen Gurli Jensen Villy Lykke Nielsen Jørgen Jensen Iver Leugenhagen Bent Bro

Økonomibogen Gurli Jensen Villy Lykke Nielsen Jørgen Jensen Iver Leugenhagen Bent Bro Økonomibogen Gurli Jensen Villy Lykke Nielsen Jørgen Jensen Iver Leugenhagen Bent Bro Økonomibogen 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-07-3 Udgiver: Fiskericirklen Copyright: Fiskericirklen Redaktør af bogen:

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 1 Navn og formål Klubbens navn er Allerød Skakklub (forkortet ASK) Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2015 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed.

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed. (82ULHQWHULQJ )UD/2.RQWRUHW±%UX[HOOHV 1U±MXQL 'DQPDUNNU YHU WRWDOWVWRSIRUDVEHVW (8ODQGHQHVDUEHMGVPLQLVWUHVWUDPPHUUHJOHUIRUDUEHMGH PHGDVEHVWPHQUHJHULQJHQNU YHURJVnHWWRWDOWVWRS IRUSURGXNWLRQDIVDOJDIDVEHVWKROGLJHPDWHULDOHU

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod SØFF- opskrifter, august 2014 Squashsalat med peberrod 4 små squash på omkring 12-15 cm 1/2-1 tsk salt 3 spsk eddike (æblecidereddike kan også bruges) 2-3 spsk sukker kværnet peber 1 spsk revet peberrod

Læs mere

HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Oktober 2007 HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Ny strategi i TDC Borgfred og overtallighed Individuelle lønsamtaler 2007 Feriehuse Helbredsforsikring

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

Forsikring af dit fartøj. Sikkerhed til søs! Dansk Fartøjsforsikring

Forsikring af dit fartøj. Sikkerhed til søs! Dansk Fartøjsforsikring Forsikring af dit fartøj Sikkerhed til søs! Fiskefartøjer Fritidsfiskefartøjer Erhvervsfartøjer Lystfartøjer Arbejdsskader mv. Dansk Fartøjsforsikring Dansk Fartøjsforsikring A/S forsikrer l Erhvervsfiskefartøjer

Læs mere