Aalborg Universitet. Innovation og Design af Intelligente Forsyningskæder Møller, Charles. Publication date: 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet. Innovation og Design af Intelligente Forsyningskæder Møller, Charles. Publication date: 2007"

Transkript

1 Aalborg Universitet Innovation og Design af Intelligente Forsyningskæder Møller, Charles Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Møller, C. (2007). Innovation og Design af Intelligente Forsyningskæder: et essay om forretningsudvikling baseret på IT. Aalborg: Denmark. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: August 24, 2015

2 Innovation og Design af Intelligente Forsyningskæder Et essay om forretningsudvikling baseret på IT Professor Charles Møller Aalborg Universitet

3 1. Introduktion IT doesn t Matter konkluderede en artikel i Harvard Business Review for et par år siden (Carr, 2003). Carr argumenterede for at IT ikke længere kunne skabe strategiske fordele. Senere udkom bogen: Does IT matter?, som startede en ophedet debat omkring IT s strategiske betydning (Carr, 2004). Carrs argumentation blev imødegået af en lang række debatører som gav Carr ret i at IT i sig selv ikke skaber værdi, men derimod skaber IT fundamentet for innovation af forretningsprocesser (Smith & Fingar, 2003b). Innovation er et udbredt begreb i det offentlige rum og er til en vis grad også blevet et misbrugt begreb. På trods af dette er teknologisk innovation uden tvivl en afgørende faktor for virksomheders overlevelse på lang sigt. Jeg vil i denne artikel arbejde med en forståelse af innovation som en metode til at løse forretningsmæssige problemer ved hjælp af ny teknologi og ideer. Teknologi har altid spillet en central rolle for industrialiseringen. Det kan diskuteres, hvorvidt det er teknologi, som driver udviklingen eller omvendt. Under alle omstændigheder er den måde, hvorpå virksomhederne er i stand til at anvende ny teknologi til at skabe viden og omsætte det strategisk differentiation en nøgleproces. Sædvanligvis måler vi innovation på evnen til at skabe ny viden f.eks. udtrykt i antal patenter eller investering i udvikling (R&D). Desværre er der ingen entydig sammenhæng mellem innovation og evnen til at tjene penge. Betyder det så, at innovation ikke er interessant? Nej, men det betyder at vi måske skal se nærmere på den måde, som teknologien omsættes til forretningsmæssige resultater. I dette lille essay vil jeg derfor sætte fokus på forretningsudvikling baseret på informations- og kommunikationsteknologi (IKT eller IT). IT er interessant, fordi det er en teknologi med et kæmpe innovations potentiale ikke mindst i relation til at skabe nye innovative forretningsprocesser. Jeg vil tage udgangspunkt i IT anvendt i forsyningskæden, fordi mit forskningsmæssige omdrejningspunkt er der. Artiklen er samtidig en opsamling og refleksion på denne epoke af min forskning. 1.1 Baggrund Set i industrialiseringens lys er informations- og kommunikationsteknologi en forholdsvis ny teknologi. IT har været anvendt som værktøj i virksomheder i mindre end 50 år, og først inden for de seneste 10 år er der for alvor kommet fokus på IT i en strategisk og forretningsmæssig kontekst. Virksomheder har i disse år investeret massivt i standardiserede virksomhedssystemer som Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) eller Supply Chain Management (SCM) systemer. Mange virksomheder har i dag opbygget en IT baseret platform til integration af virksomhedens aktiviteter eller er på vej hertil. Virksomheder rammes i stigende grad af globalisering, og det betyder at deres forsyningskæder bliver langt mere specialiserede og komplekse. For de fleste betyder det en ny udfordring. Skal virksomhederne forbedre deres konkurrenceevne, må der skabes langt større sammenhæng i forsyningskæden, og IT er en afgørende faktor for at skabe integration. 2

4 Virksomhedssystemerne automatiserer og understøtter forretningsprocesserne og spiller en central rolle for ønsket om at skabe forsyningskæder, som på den ene side er særdeles effektive og på den anden side er fleksible i forhold til de globale markedsvilkår og dynamik. Netop fleksibilitet er en akilleshæl i forhold til de standardiserede virksomhedssystemer. Virksomhederne har ofte oplevet problematiske og langvarige implementeringsforløb, hvor organisationer er igennem en smertefuld omstilling til at arbejde efter virksomhedssystemernes rigide standardprocesser. Dette er ikke udelukkende negativ, men konsekvensen af det forudgående forløb er, at forretningsprocesserne til en vis grad bliver fastlåste og organisationen derfor udvikler en uhensigtsmæssig praksis, fordi systemerne ikke evner at tilpasse sig til de nye krav, som stilles til organisationen. Leverandørerne af standardsystemerne er naturligvis klar over den situation, og de forsøger derfor til stadighed at udvikle og forbedre den tekniske platform, sådan at den er i stand til at understøtte dynamiske forretningsprocesser. Derfor er der opstået et nyt koncept som kaldes Business Process Management eller BPM. Essensen i BPM er, at beskrivelsen af forretningsprocesserne gøres uafhængig af IT systemerne, og dermed at processerne kan styres og udvikles uden, at IT systemerne skal ændres. Det skaber en række nye muligheder for, at virksomheder kontinuerligt kan designe og udvikle innovative forretningsprocesser, men det kræver også nye kompetencer, som går på tværs af forretning og IT. Det er i den kontekst, at der er et helt nyt potentiale for Supply Chain Management (SCM). På trods af at man i mange år har kendt til teorier og modeller for samarbejde i forsyningskæden, er mange problemer stadig uløste. Med IT er forudsætningerne for at skabe adaptive eller intelligente forsyningskæder tilstede. Man har i mange år arbejdet med kunstig intelligens som et felt, der beskæftiger sig med at designe og udvikle intelligente agenter, som erkender sine omgivelser og tager beslutninger, som maksimerer sandsynligheden for succes. Desværre er langt de færreste forretningsprocesser i en forsyningskæde fuldt automatiserede, og de foregår i en organisatorisk og ofte inter-organisatorisk kontekst af den globale forretning. Det er den udfordring, jeg i dette essay vil adressere. Information Technology Enterprise System Business Process Supply Chain Global Business Figur 1. Forretningsudvikling baseret på IT Sammenfattende ser jeg forretningsudvikling baseret på IT som en innovationsproces, der kan illustreres som på figur 1. Modellen udtrykker de områder, der enkeltvis og samlet skal styres og udvikles for at skabe markante resultater. I det videre essay vil jeg dog først og fremmest fokusere på samspillet mellem IT og forretning gennem spørgsmålet: Kan virksomheder få større værdi af investeringer i IT ved at arbejde anderledes og nyskabende, når de udvikler forretningsprocesser i forsyningskæden? 3

5 Dette kræver indsigt og ny viden, og derfor vil jeg i denne artikel sigte på at afdække de udfordringer og udfolde de perspektiver som et nyt forskningsprogram omkring fornyelse af forretningsprocesser rummer (Møller, 2007a). Forskningsprogrammet, som løber over de næste fem år, finansieres af Aalborg Universitet og Danfoss, og resultaterne skal formidles bredt til dansk industri. Først og fremmest vil jeg redegøre for den teknologiske udvikling af virksomhedssystemerne og dernæst analysere de ledelsesmæssige konsekvenser. Derefter vil jeg forklare principperne for den intelligente forsyningskæde, og endelig vil jeg diskutere perspektiverne for procesledelse og innovation. 2. Virksomhedssystemer Moderne virksomhedssystemer bygger på nogle grundlæggende koncepter og strukturer, som rækker helt tilbage til halvtredserne som vist i tabel 1. Gennem tiderne har virksomhedssystemerne udviklet sig evolutionært ud fra de problemstillinger, som virksomhederne søgte at løse drevet af de teknologiske muligheder. Fra de tidlige økonomi- og lagerstyringssystemer over forskellige MRP- systemer blev ERP halvfemsernes betegnelse for de standard/rammesystemer, som dækkede en bred vifte af virksomhedernes funktionalitetsbehov. Årti System(er) Funktion(er) Teknologi 50 Inventory Control Systems Prognoser og lagerstyring Computer (ICS) 60 Material Requirement Planning Behovsberegning baseret på Mainframe (MRP) styklister 70 Manufacturing Resource Planning (MRP/II) Materialeplanlægning og kapacitetsstyring Database Management Systemer (DBMS) 80 Computer Integrated Manufacturing (CIM) Automatisering og Referencemodeller Personlig Computer (PC) 90 Enterprise Resource Planning Integrerede processer Client/server arkitektur (ERP) 00 Enterprise Resource Planning II (ERP II) Integration i forsyningskæden Internet og Business Process Management (BPM) Tabel 1. Evolutionen af virksomhedssystemer ERP systemer er informationssystemer, der understøtter online, integreret, realtime transaktionsregistrering, databearbejdning og rapportering i forbindelse med afvikling af virksomhedens forretningsprocesser ved hjælp af en central database, ofte i en client/server it-arkitektur (Rikhardsson, Møller, & Kræmmergaard, 2004). De seneste år er virksomhedssystemerne udviklet dramatisk, og der tales ofte om et nyt koncept for ERP-systemer, som kaldes ERP II. ERP-leverandørerne anvender forskellige terminologier, men udviklingen af de fleste store standardsystemer peger alle i samme retning. Det er i høj grad e-business og web-teknologien, der har drevet udviklingen af virksomhedssystemerne de seneste år. Med Internet-teknologierne blev der skabt nye muligheder for anvendelse af IT i virksomhederne, og det nye koncept ERP II er i høj grad en sammensmeltningen af e-business og ERP. Fremtidens ERP II vil endvidere i høj grad være baseret på BPM (Dumas, Aalst, & Hofstede, 2005). 4

6 Et afgørende træk ved fremtidens virksomhedssystemer er, at de mange forskellige applikationer eller komponenter udgør en integreret arkitektur. Denne integrerede arkitektur er grundlaget for, at virksomhederne teknologisk kan understøtte en integreret forsyningskæde, men selv om de teknologiske byggeklodser er på plads, er der en lang række barrierer overvejende af organisatorisk og ledelsesmæssig art, der skal overvindes, inden det fulde forretningsmæssige potentiale kan realiseres. I dag arbejder alle de store leverandører med ERP II-konceptet (i større eller mindre grad), så stiller vi spørgsmålet: hvordan kommer fremtidens virksomhedssystemer til at se ud? må vi nødvendigvis tage udgangspunkt i visionerne for ERP II konceptet som grundlag for systemerne. 2.1 ERP II-konceptet ERP er død længe leve ERP II (Bond et al., 2000). Sådan skriver Gartner Group i en artikel fra 2000, der sammenfatter hvordan ERP og ERP-leverandørerne reagerer på markedets behov. Artiklen beskriver også hvordan ERP og ERP-strategierne udvikles frem til 2005, og Gartner definerer et nyt koncept, ERP II, som er en transformation af ERP. Gartner definerer ERP II som: a business strategy and a set of industry-domain-specific applications that build customer and shareholder value by enabling and optimizing enterprise and inter-enterprise, collaborative-operational and financial processes. Det lyder umiddelbart som de sædvanlige formuleringer, der kommer fra en marketingsafdeling, men der er en vigtig pointer gemt i budskabet. Det er først og fremmest samarbejdet med parter udenfor virksomheden, der er det afgørende nye element i ERP II. Gartner opstiller selv seks centrale elementer, hvor ERP II konceptet er afgørende forskellig fra ERP konceptet. Rollen er ikke kun optimering inden for virksomhedens grænser, men samarbejde i værdikæden Domænet er virksomheder bredt og er ikke begrænset til fremstillings- og distributionsvirksomheder Funktionaliteten dækker alle behov og er ikke begrænset til klassiske økonomiog logistikfunktioner Processer er ikke kun interne og lukkede, men er eksterne forbundne og koordinerede Systemarkitektur er ikke lukket og monolitisk, men er åben og modulær ikke kun web-enablet, men web-baseret Data er ikke intern og centraliseret, men produceres og distribueres decentralt ERP II indeholder mange nye ideer, men kan forsimplet opfattes som en række nye lag af funktionalitet, som bygger oven på det kendte ERP-koncept. Dette er illustreret i tabel 2. 5

7 Lag Komponenter Kernekomponenter (core) Integrated Database (DB) Application Framework (AF) Centrale komponenter (central) Enterprise Resource Planning (ERP) Business Process Management (BPM) Analytiske komponenter (corporate) Supply Chain Management (SCM) Customer Relationship Management (CRM) Supplier Relationship Management (SRM) Product Lifecycle Management (PLM) Employee Lifecycle Management (ELM) Corporate Performance Management (CPM) Samarbejdskomponenter Business-to-consumer (B2C) (collaborative) Business-to-business (B2B) Business-to-employee (B2E) Enterprise Application Integration (EAI) Tabel 2 Komponenter i ERP II-konceptet (Møller, 2005a) Fundamentet for de nye virksomhedssystemer er stadig den integrerede database og applikationsarkitekturen, der sikrer en åben og modulær systemarkitektur. De centrale systemer er stadigvæk transaktionssystemet, der retter sig mod virksomhedens grundlæggende interne processer, og hvor processerne styres på tværs af organisatoriske funktioner. Det analytiske lag er et overlæggende lag, hvor virksomheden kan arbejde med historik og performanceanalyser afkoblet fra transaktionssystemet. Det overlæggende lag i arkitekturen er et tværgående eller collaborative lag. Den tværgående funktionalitet realiseres f.eks. gennem portaler. Dermed er informationsgrundlaget for beslutninger ikke bundet til en bestemt virksomhed, men kan i princippet distribueres frit i forsyningskæden. Denne arkitektur har været et pejlemærke for de fleste systemudbyderes udvikling, og derfor er det kun de nyeste versioner af systemerne på markedet, der i større eller mindre grad kan kaldes for ERP II-systemer. Derfor er det interessant at forsøge at identificere nogle generelle fællestræk ved de store leverandørers virksomhedssystemer som illustreret i figur ERP II-konceptets elementer ERP II er ikke et veldefineret system, men arkitekturen er opstået som et resultat af, at leverandørerne udbyder systemer eller moduler, der retter sig mod nogle nye styringsområder. De nye systemers afgrænsning er modsat bestemt af de mindre leverandørers best-of-breed -systemer, som retter sig mod specifikke anvendelsesområder. Der findes ingen generelle modeller for ERP II-konceptet og arkitekturen, men figur 2 er et forsøg på at sammenfatte de væsentligste elementer af ERP II systemerne, således som den udfoldes i dag. 6

8 ERP II kan betragtes som en videreudvikling af det traditionelle ERP system med en række nye styringsområder eller moduler samt en række indgange eller portaler, der definerer en grænseflade til ERP II systemet. De nye centrale styringsområder er: Supply Chain Management (SCM) Customer Relationship Management (CRM) Supplier Relationship Management (SRM) Product Lifecycle Management (PLM) Corporate Performance Management (CPM) Employee Lifecycle Management (ELM) EAI SCM SRM CRM B2B ERP B2C PLM ELM CPM B2E Figur 2. Begrebsmæssig ramme for ERP II (Møller, 2005b) Supply Chain Management- (SCM) komponenter har til formål at skabe integration i forsyningskæden. SCM dækker derfor funktionalitet til design af forsyningskæden, håndtering af forecast, planlægning og gennemførelse af leverancer og collaborative processer. Det afgørende nye i SCM-komponenterne er, at de understøtter styring på tværs af forsyningskæden. Eksempler på systemer i denne kategori er: i2 Technologies, Manugistics og SAP (APO). Customer Relationship Management- (CRM) komponenter har til formål at understøtte styring af virksomhedens kunderelationer. CRM-komponenterne integrerer de informationer, der knytter sig til kunderne og tilbyder analytiske funktioner (Business Intelligence). Derudover understøtter CRM-komponenterne områder som Sales Force Automation, produkt konfigurering og kundeservice-håndtering. Eksempler på systemer i denne kategori er: Siebel, E.piphany og SAS. Supplier Relationship Management- (SRM) komponenterne har til formål at understøtte styring af leverandørrelationer. SRM-komponenterne er umiddelbart en pendant til CRM og indeholder en stor del af den samme analytiske funktionalitet; men derudover understøtter SRM også områder som tilbudshåndtering og integration til produktudvikling. Eksempler på systemer i denne kategori er: SupplyWorks, Ariba og MySAP (SRM). 7

9 Product Lifecycle Management- (PLM) komponenter har til formål at understøtte styring af information om produktet i hele dets livscyklus. Det er i udgangspunktet et spørgsmål om at integrere produktdata fra en lang række systemer, som ud over ERP systemets stamdata f.eks. omfatter CAD/CAM og kvalitetsstyringssystemer. Derudover understøttes funktioner som projektstyring af produktudviklingsprocessen og produktkonfigurering. Eksempler på systemer i denne kategori er: Windchill (PTC), MatrixOne og Teamcenter Enterprise (Metaphase). Employee Lifecycle Management- (HRM) komponenter har til formål at understøtte virksomheden med at tiltrække, udvikle, lede og fastholde motiverede og kompetente medarbejdere. ELM er mere end blot lønsystemer og indeholder bl.a. funktionalitet til at understøtte ethvert trin i en medarbejders karriere, fra en ansøgning modtages, til medarbejderen fratræder. Eksempler på systemer i denne kategori er: PeopleSoft, Oracle og Meta4. Corporate Performance Management- (CPM) systemer har til formål at skabe et helhedsorienteret overblik over virksomhedens performance på alle niveauer. CPM indeholder funktionalitet til at skabe sammenhæng mellem virksomhedens performancemetrikker og de strategiske mål, f.eks. i form af et Balanced Scorecard. Eksempler på systemer i denne kategori er: Hyperion Solutions, Cognos og SAS. Derudover afgrænses arkitekturen ud fra en række specialiserede virksomhedsportaler, som kan betegnes som: Business-to-consumer (B2C) Business-to-business (B2B) Business-to-employee (B2E) Enterprise Application Integration (EAI) Business-to-consumer- (B2C) komponenter understøtter integration til virksomhedens kunder gennem e-handelsportaler (e-commerce). B2C-komponenterne indeholder funktionalitet til præsentation af produkter og priser, lagerbeholdning, håndtering af bestilling, betaling samt levering. Eksempler på systemer i denne kategori er: Catalog (Intentia), CommerceOne og Commerce Gateway (Microsoft). Business-to-business- (B2B) komponenter understøtter integration til virksomhedens leverandører gennem e-handelsportaler (e-procurement). De fleste eksempler på B2B, vi ser i øjeblikket, fokuserer på automatisering af indkøbsprocessen for ikke-strategiske varer. Grundlæggende sker der en integration af køber og sælgers systemer via et standardiseret katalog. Eksempler på systemer i denne kategori er: CommerceOne, Oracle Exchange og SAP (EBP). Business-to-employee- (B2E) komponenter understøtter integration til virksomhedens medarbejdere gennem intranetportaler. B2E-komponenterne samler de informationer, medarbejderne har brug for og gør informationerne tilgængelig ét sted. Eksempler på systemer i denne kategori er: Microsoft Sharepoint Server og mysap Enterprise Portal. Enterprise Application Integration- (EAI) komponenter understøtter integration til andre systemer, både inden for og uden for virksomheden. EAI komponenterne fungerer som en central for udveksling af information og beskeder mellem systemer. Eksempler på 8

10 systemer i denne kategori er: WebSphere (IBM), BEA, Microsoft BizTalk og NetWeaver (SAP). En virksomhed kan realisere ERP II på flere måder. Der er mange mindre leverandører, som har specialiseret sig inden for afgrænsede områder af ERP II- rammens funktionalitet, men derudover udbyder de store ERP leverandører alle funktionalitet, der i større eller mindre grad udfylder den samlede ramme. Virksomhederne har naturligvis heller ikke implementeret samtlige komponenter. På figur 3 vises fordelingen af, hvilke moduler og funktionalitet der er implementeret. Figur 3. Implementering af virksomhedssystemernes funktionalitet (Harris & Davenport, 2006) På baggrund af et studie af danske virksomheder ved vi, at ERP i omkring 2004 har en næsten 100% udbredelse i store danske virksomheder (Møller, 2005c). Det er naturligvis ganske mange Microsoft installationer, men målt i antal brugere har det tyske SAP system næsten et monopol. En interessant observation fra dette studie er, at den fornyelsesfrekvens som de store virksomheder arbejder med ligger under 3 år, dvs. virksomhederne har de nyeste releases af software. Undersøgelsen konkluderer, at ERP er standardiseret, allestedsnærværende, og at de store danske virksomheder har den nyeste teknologi til rådighed. De komponenter, vi har set på i ovenstående model, er stadig overvejende internt rettede. Men den interne integration er samtidig en væsentlig forudsætning for at skabe integration i den samlede værdikæde. Fremtidens virksomhedssystemer vil derudover skulle adressere integration i den samlede forsyningskæde, hvilket kan benævnes extended ERP (Møller, 2006). 2.3 Ledelse af virksomhedssystemer ERP konceptet har sit store gennembrud fra midten af 90 erne. I de første år var det forskningsmæssige fokus hovedsagelig på den organisatoriske implementering (Kræmmergaard, Møller, & Boer, 2003), og specielt de vanskeligheder som ERP implementering udgjorde (Møller, 2007b). Fra starten af dette årti flyttede fokus sig 9

11 gradvist mod, hvad der af nogle blev betegnet som post-implementering, som omhandler de aktiviteter, som følger efter en ERP implementering (Shanks, Seddon, & Willcocks, 2003). Der var i første omgang fokus på virksomhedernes manglende evne til at skabe nytteværdi af ERP, men i de senere år har analyser (Davenport, Harris, & Cantrell, 2004) vist, at vejen mod nyt går via en transformation af virksomheden. I modellen i figur 4 er der vist et eksempel på en model for, hvordan ERP kan skabe nytte. Prerequisites Invest in Enterprise Systems Value drivers Integrate Implement Extensively Optimize Benefit Realized Experience using Enterprise Systems Analyze Figur 4. Faktorer for værdiskabelse med virksomhedssystemer (Harris & Davenport, 2006) På MIT har forskere på CISR fulgt et stort antal virksomheder, som over en lang årrække har anskaffet og implementeret virksomhedssystemer (Weill & Ross, 2004). De observationer, som de har gjort, har dannet baggrund for at opstille en modenhedsmodel, som giver grundlag for at opstille en model for ledelse af virksomhedssystemer i et situationsbestemt perspektiv. Transformationen af en organisation forløber over fire faser, hvor virksomhedens arkitektur gradvist modnes som en konsekvens af, at organisationerne lærer at bruge systemerne. De fire modenhedsniveauer er: 1. Forretningssilo arkitektur, hvor virksomheden optimerer forretningsenhedernes funktionelle behov 2. Standardiseret teknologisk arkitektur, hvor virksomheden centraliserer og standardiserer med henblik på produktivitet 3. Central kerne arkitektur, hvor virksomheden nyttiggør de centraliserede data 4. Modulær arkitektur, hvor virksomheden udvikler løst koblede globale forretningsprocesser En vigtig erfaring er også at virksomhederne ikke kan springe disse stadier over. Det er nødvendig med tid for at lære at takle udfordringerne i de enkelte stadier ofte tager det flere år. Ifølge data fra 2005 er kun 6% på niveau 4 og 34% på niveau 3 (Ross et al., 2006). 10

12 I tabel 3 er det illustreret, hvordan de ledelsesmæssige udfordringer ændres i løbet af transformationen. Analyser viser, at virksomheder, som følger de ledelsesmæssige best practice for stadiet, performer omkring 20% bedre end gennemsnittet. Business Silos Standardized Technology Optimized Core Business Modularity IT capability Local IT applications Shared technical platforms Companywide standardized processes or databases Plug-andplay business process modules Business objectives ROI of local business initiatives Reduced IT cost Cost and quality of business operations Speed to market; strategic agility Key management capability Technologyenabled change management Design and update of standards; funding shared services Core enterprise process definition and measurement Management of reusable business processes Who defines applications Local business leaders IT and business unit leaders Senior management and process leaders IT, business, and industry leaders Key IT governance issues Measuring and communicating value Establishing local/regional/global responsibilities Aligning project priorities with architecture objectives Defining, sourcing, and funding business modules Strategic implications Local/functional optimization IT efficiency Business/operational efficiency Strategic agility Tabel 3. Ledelsesmæssige karakteristika over de fire stadier efter (Ross, 2003) and (Ross et al., 2006) En vigtig karakteristika ved transformationen er, at IT investeringerne ændrer karakter fra i starten at være næsten udelukkende applikationer (software) til også at være investeringer i infrastruktur og data. Det har den interessante implikation, at organisationen vil opleve, at den lokale fleksibilitet reduceres og gradvist erstattes af, hvad der kan betegnes som strategisk fleksibilitet. Denne udvikling af den strategiske betydning af IT er illustreret i figur 5 nedenfor. Strategic Implications of IT Local/functional Optimization IT Efficiency Process Optimization Strategic Choices Specific Business Needs Local Knowledge Worker Support Non-core Business Needs Core Process Integration Local Customization Wired Business Core Applications Infrastructure Technology Standardization Datacenter Datawarehouses Shared Product and/or Customer Database Accessible Core Data Objects Data Application Silo Standardized Technology Architecture Maturity Rationalized Data Modular Figur 5. Den strategiske betydning af IT og ændring i ressource allokation (Ross, 2003) 11

13 På det seneste er man begyndt at fokusere på det næste trin i udviklingen et trin 5. Trin 5, som kaldes den dynamiske virksomhed, er karakteriseret ved både strategisk og lokal fleksibilitet. I den dynamiske virksomhed er der med virksomhedssystemet opbygget en platform for at eksekvere globale forretningsprocesser ikke kun internt men også uden for virksomheden. I den dynamiske virksomhed skaber IT en virksomhedsarkitektur som udgør et stabilt fundamentet for eksekvering af strategierne gennem digitaliserede forretningsprocesser. Resultatet er det, vi kalder strategisk agilitet. Operating model Integration Vs. Standardization Strategic initiatives Strategic initiatives Strategic initiatives Strategic initiatives Enterprise Architecture Maturity stages Learning Learning and exploitation Operating model Defines integration and standardization requirements Defines core capability Enterprise Enterprise architecture architecture Engagement model Updates and evolves architecture Establishes priorities Foundation for execution Individualization Vs. Commoditization Foundation for execution Core business processes IT infrastructure Figur 6. Samspillet mellem forretningen og IT. Efter (Ross, Weill, & Robertson, 2006) Engagement model IT governance Linking mechanisms Project Management 3. Forsyningskæden Mange opfatter Supply Chain Management (SCM) som en relativ ny disciplin inden for logistik, men i realiteten kan tankerne bag konceptet spores tilbage til slutningen af 50 erne. Amerikanske forskere på MIT arbejdede med matematiske modeller af dynamiske systemer, og i 1958 udgav Jay Forrester en banebrydende artikel i Harvard Business Review, hvor han anvendte modellerne til at beskrive en forsyningskæde (Forrester, 1958). Ud fra modellerne kunne Forrester forudsige en forsyningskædes adfærd og identificere årsagerne til en dårlig total performance. Efter et par års opmærksomhed gik denne viden i glemmebogen, og det var der to direkte årsager til. For det første var de daværende computere ikke i stand til at bearbejde den information, som var nødvendig for at arbejde med modeller af en virkelig forsyningskæde. For det andet var industrien begyndt at tage de nye transaktionsbaserede systemer som lagerstyring og MRP til sig i et stigende omfang. Efter år i glemsel begyndte SCM i sin nuværende form at dukke op igen i begyndelsen af firserne og blev fra midten af halvfemserne for alvor en konkurrenceparameter for virksomhederne. Grænserne for optimering af den interne logistik var nået, og derfor 12

14 begyndte de førende virksomheder for alvor at se sig om efter nye paradigmer for organisering af forsyningskæden og for anvendelse af informationssystemer i forsyningskæden. Forsyningskædeledelse eller Supply Chain Management (SCM) kan defineres som: The management of upstream and downstream relationships with suppliers and customers to deliver superior customer value at less cost to the supply chain as a whole (Christopher, 1998). Supply Chain Management Supplier Figur 7. Supply Chain Management Manufacturer Customer Idemæssigt set er SCM et simpelt koncept, men i praksis er det uhyre vanskeligt at realisere konceptet. Lidt simpelt kan man formulere fire grundlæggende problemstillinger, som kræver nye løsninger, se figur 4. Sammenfattende handler de om fragmentering og kobling af forsyningskæden samt supply chain udvikling og implementering. Dette uddybes i de følgende afsnit. Issue Problem Shift in paradigm Inter-organization Fragmentation of supply chain From transactions to Relation Management Integration Coupling of supply chain From exchange towards Visibility Intelligence Supply chains adaptivity From information exchange towards Knowledge Management Implementation Dynamics of supply chain From radical innovation towards Continuous Change Tabel 4 Fire grundlæggende problemstillinger, som kræver en nye løsninger 3.1 Inter-organisation og Integration i forsyningskæden Fragmentering og kobling af forsyningskæden er naturligvis ikke noget nyt fænomen. Virksomheder har i mange år opbygget tætte samarbejder med kunder og leverandører. Det afgørende ved ERP II er en langt mere fleksibel infrastruktur, som tillader forskellige former for samarbejde. Det vil i fremtiden betyde understøttelse af helt nye relationsbaserede forretningsmodeller. SCM har primært beskæftiget sig med de tætte partnerskaber. Det er der flere grunde til, men en væsentlig forudsætning for succesfuld SCM er en tæt integration med en langvarig partner. Dette ændres af IT på to afgørende områder. Principperne for koblingen i forsyningskæden ændres. Tidligere har tværgående processer i forsyningskæden været hæmmet af nødvendigheden af en tæt koblet 13

15 forsyningskæde, dvs. tætte menneskelige relationer og/eller specielt udviklede ITsystemer. Allerede i dag kan mange moderne virksomhedssystemer understøtte en løsere kobling til partnere i forsyningskæden, f.eks. i kraft af standardiserede integrationsflader, automatiserede og standardiserede processer. Princippet for kobling af virksomhedssystemerne ændres. Tidligere har det været nødvendigt med en tæt kobling af virksomhedssystemerne for at skabe integrerede processer. Derfor har tværgående processer været hæmmet af, at de kun kunne udbredes til aktører med en langvarig relation i forsyningskæden. De nye virksomhedssystemer understøtter i princippet plug n play - partnere gennem veldefinerede snitflader. Dermed åbnes op for automatisering af processer mellem virksomheder uden tidligere relationer. Decoupled Enterprise System EDI P2P Coupled Enterprise System APS HUB Coupled Supply Chain Figur 8. Supply Chain Integration (Møller, 2006) Decoupled Supply Chain Ud fra de to ovenstående dimensioner kan vi skitsere fire forskellige integrationsprincipper afhængig af om: 1) forsyningskæde og virksomhedssystem er tæt koblet; 2) forsyningskæden er løst koblet og virksomhedssystemerne er tæt koblet; 3) forsyningskæden er tæt koblet og virksomhedssystemerne er løst koblede; eller 4) forsyningskæden og virksomhedssystemerne er løst koblede. Det giver os fire forskellige situationer, som er illustreret i figur 8 ovenfor. De fire situationer kræver hver sin integrationsstrategi, som benævnes: 1) APS; 2) EDI; 3) HUB; og 4) P2P. 1) APS-integration Første integrationsform er relevant, når både forsyningskæde og virksomhedssystemer begge er forholdsvist tæt koblede. Princippet i denne integrationsstrategi er at indlægge et overlæggende planlægningsniveau, der har til formål at optimere den samlede forsyningskæde. Vi ser ofte denne integrationsform realiseret gennem et fælles APSsystem som f.eks. i 2 Technology Supply Chain Planner eller SAP s APO. Problemet med denne integration er, at det kræver en stærk ledelsesmæssig konsensus for at skabe den tætte integration, og det er som oftest betinget af, at en meget stærk aktør fungerer som dirigent. Et godt eksempel på denne integrationsstrategi er Dell og Wall-Mart. 2) EDI-integration 14

16 Anden integrationsform er relevant, når forsyningskæden er et forholdsvist statisk netværk, men med en løsere kobling mellem virksomhedssystemerne. Princippet i denne integrationsstrategi er at bygge nogle stærke punkt-til-punkt-integrationer, som f.eks. kan være EDI-baserede. Af den vej kan tværgående forretningsprocesser automatiseres, og en forsyningskæde kan organiseres særdeles effektivt. Ulempen er, at integrationen skal opbygges specifikt for den enkelte relation og er dermed ikke særlig robust over for ændringer i forsyningskæden. 3) HUB-integration Tredje integrationsform er relevant, når forsyningskæden er et forholdsvist dynamisk netværk, og virksomhedssystemerne skal kobles tæt. Princippet med denne integrationsstrategi er at benytte nogle knudepunkter eller hubs til integrationen. Vi kender denne løsning fra markedspladser som f.eks. IBX eller Gatetrade, hvor både køber og sælger via markedpladsen får adgang til et stort netværk af kunder og leverandører. Ulempen er, at forsyningskæden bliver afhængig af et ekstra led en virtuel integrator. 4) P2P-integration Fjerde integrationsform er relevant, når både forsyningskæde og virksomhedssystemer er løst koblede i et forholdsvist dynamisk netværk af aktører. Princippet bag denne integrationsstrategi kender vi bedst fra fildeling på Internettet, hvor en gruppe af computere kan dele information uden en central server. På det seneste har vi set konceptet anvendt af de amerikanske myndigheder til vidensdeling i forbindelse med terrorbekæmpelse. Fordelen ved denne integrationsstrategi er, at netværket er særdeles robust over for netværksstrukturen, som automatisk tilpasses til de deltagende aktører. Ulempen er, at der skal være særdeles gode metabeskrivelser af de processer, der samarbejdes omkring. Med både apparater på nettet og med intelligent materiale, f.eks. med indbyggede RFID tags begynder mange forsyningskæder at ligne en situation, hvor P2P-integration kunne være relevant. Et af de logistikområder, der udvikles med rivende hast i dag, baserer sig på autonome agenter. Med autonome agenter kan mange af de processer, som vi i dag har svært ved at håndtere i en afgrænset forsyningskæde, automatiseres i en dynamisk forsyningskædes netværk. Dermed kan vi begynde at tænke i helt nye koncepter som f.eks. supply chain intelligens. 3.2 Supply Chain Intelligence En af de mange nye teknologier, der drev udviklingen af ERP II-konceptet, var Business Intelligence (BI), som sigter på anvendelse af informationer til beslutningstagning. BI kaldes også analytiske teknikker og bygger på en radikal anderledes organisering af data. I det efterfølgende går vi bag om det nye koncept, der går under betegnelsen Supply Chain Intelligence (SCI), der er opstået ved en anvendelse af BI teknikker på SCM. Vi kan konkludere, at der er et forholdsvist stort uudnyttet potentiale for anvendelse af BI teknologier i forsyningskæden, men også, at der er en lang række udfordringer, der skal løses, før vi for alvor kan bruge teknikkerne til at skabe intelligente forsyningskæder (Pérez & Møller, 2007). 15

17 SCM er grundlæggende en meget fragmenteret disciplin, der bærer præg af de forskelligartede logistiske udfordringer i forsyningskæden. I den del af forsyningskæden, som er tættest på kunderne (downstream), er udfordringen overvejende at skabe høj værdi for kunden gennem en høj tilgængelighed og kundeindividualisering. Derfor ser vi logistiske koncepter som f.eks. CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment), der sigter på synkronisering af forsyningskæden gennem delte planer og processer. I den anden ende af forsyningskæden ser vi logistiske koncepter som VMI (Vendor Managed Inventories), som også sigter på tilgængelighed og fleksibilitet, men som overvejende har omkostningsreduktioner som fokus. Desværre er der i dag ingen udbredte koncepter for den samlede forsyningskæde. Fra teorierne omkring koblede systemer har vi en udmærket ide om, hvad der skal til for at synkronisere den samlede forsyningskæde og for at undgå ubehageligheder som f.eks. The Bullwhip effect eller piskesmældseffekten (Lee & Whang, 2001). Piskesmældseffekten er en situation, hvor forsyningskæden reelt går i selvsving med store kapacitets- og lageromkostninger til følge. Grundlæggende kræves: 1) planlægning; 2) gennemførelse af planer; og 3) opfølgning af planer, der er synkroniseret i hele forsyningskæden, samt 4) at forsyningskædens struktur kan tilpasses og koordineres afhængig af den aktuelle situation. Det forudsætter gennemsigtige informationsstrømme og integrerede beslutninger, hvilket igen kræver, at man er i stand til at indsamle, bearbejde og distribuere information og viden på tværs af forsyningskæden. Dette stiller en række nye krav til virksomhedernes informationssystemer og koblingen af disse i forsyningskæden. Men først og fremmest handler udfordringen om at lede forretningsprocesser. 3.3 Den intelligente forsyningskæde Perspektiverne for at udvikle intelligente tværgående processer i en forsyningskæde er store. Hvor vi i dag overvejende styrer reaktivt, dvs. at vi korrigerer ud fra historiske data, vil vi i fremtiden kunne styre proaktivt. Det betyder f.eks., at vi ud fra tidstro data og gennem brug af avancerede modeller vil kunne forudsige og reagere på kommende problematiske situation på forkant af begivenhederne. Alene det forhold, at de nye teknologier kan øge gennemsigtigheden i forsyningskæden, betyder, at vi får et større spillerum til at reagere på de forstyrrelser, som forekommer i en forsyningskæde. I dag arbejdes der med Pervasive Computing inden for f.eks. boligbyggeri, hvor en bygning kan reagere adaptivt og intelligent over en bruger. F.eks. kan en person komme ind i en bygning, som så sørger for, at belysning, temperatur og evt. musik svarer til brugerens mål og ønsker. Dvs. at bygningen tilpasser sig til brugerens aktuelle behov. På samme måde vil en fremtidig forsyningskæde på sigt kunne tilpasse sig de forretningsmæssige mål, som defineres. For eksempel vil en forsyningskæde autonomt ved hjælp af en intelligent agent kunne forudsige en potentiel forsinkelse i en leverance på grund af en trafikprop. Forsyningskæden ville så automatisk kunne forebygge forsinkelsen gennem at iværksætte en re-planlægning af ordren eller afbøde konsekvenserne gennem en Early warning til de berørte aktører. I dag arbejdes eksperimentelt med en række forskellige teknologier og modeller, der kan realisere den intelligente forsyningskæde, og dele af koncepterne afprøves allerede i dag 16

18 inden for f.eks. bilindustrien. Virksomhedssystemernes rolle bliver at skabe en platform for integration og ledelse af forretningsprocesser i forsyningskæden. 4. Ledelse og innovation af forretningsprocesser Forretningsprocesser og procesledelse er ikke en ny disciplin inden for industriel ledelse. Procestænkning kan spores helt tilbage til Adam Smiths ( ) beskrivelse af en knappenålsfabrik. Senere udviklede Frederick W. Taylor ( ) ideerne til et systematisk koncept: Scientific Management, som kan betegnes som fundamentet for industriel ledelse. I dag forklarer flere udviklingen inden for forretningsprocesser og procesledelse med en række bølger af nye ideer. Inden for de seneste år har vi set mindst tre bølger (Smith & Fingar, 2003a). Procesledelsens første bølge var kvalitetsledelse, Total Quality Management TQM. TQM tog sit udgangspunkt i japansk industri (Toyota Production System) og beskæftiger sig med metoder og teknikker til at skabe kvalitet i alle aspekter af en forretningsproces. TQM skabte fundamentet for mange af de forretningsprocesteorier, som vi ser i dag, f.eks. Six-sigma og Lean. Procesledelsens anden bølge var re-engineering af processer eller Business Process Reengineering (Hammer & Champy, 1991), BPR. Kritikken gik på, at virksomhederne havde automatiseret ineffektive forretningsprocesser, og at de i stedet burde konstruere forretningsprocesserne fra bunden, top-down med udgangspunkt i kundernes krav. BPR bølgen faldt sammen med fremkomsten af ERP konceptet, og et centralt budskab var, at IT skulle benyttes som enabler for forandringerne. BPR resulterede ofte i store projekter med omfattende personale reduktioner. 4.1 Business Process Management Den tredje bølge inden for procesledelse er Business Process Management, BPM (Smith & Fingar, 2003a). Kritikken mod BPR var, at ud over store komplicerede forandringsprocesser stod virksomhederne ofte tilbage med forretningsprocesser, som var meget ufleksible og fastlåste i IT systemerne. Forskellen mellem koncepterne BPM og BPR er subtil, men den afgørende forskel er, at BPM ikke er et projekt, men et princip for kontinuerlig procesledelse. En anden forskel er den rolle som IT har for BPM. I BPM er IT ikke en del af processerne, men dog vigtig fordi IT skaber platform for eksekvering af processerne i form af såkaldte BPM systemer (BPMS). Den funktionalitet findes i de fremtidige virksomhedssystemer som standard. Som illustration af elementerne i BPM benyttes ofte en variant af den såkaldte Deming cirkel, se figur 9. Procesledelse omfatter aktiviteterne: 1) Procesdesign; 2) Procesmodellering; 3) Proceseksekvering; 4) Procesmonitorering; og 5) Procesoptimering. Derfor udvikles og tilpasses processen kontinuert i BPM, og det er netop denne adaptive egenskab som vi forbinder med intelligens. BPM er i dag et relativt nyt koncept, og et litteraturstudie af begrebet afslører da også, at BPM stadig er umodent i den forstand, at konceptet overvejende er beskrevet af 17

19 praktikere (Møller, Tan, & Maack, 2007). Analysen viser også, at der er to meget forskellige tilgange til BPM, et teknologisk og et ledelsesmæssigt perspektiv. Figur 9. Procesledelse i livscyklus perspektiv Det teknologiske perspektiv omfatter både en modelvinkel, som handler om referencemodeller og simulering, og en systemvinkel som sammenfatter teknologiske emner som BPM systemer, workflow, web-services og serviceorienteret arkitektur (SOA). Det ledelsesmæssige perspektiv omfatter både en diskussion af resultater og metoder. BPM s metodemæssige fundament udgøres af kendte værktøjer fra TQM, Six-sigma og lean. Diskussionen af resultaterne af BPM er primært centreret omkring agilitet og fleksibilitet. Overordnet set er BPM et nyt koncept for at arbejde dynamisk med forretningsprocesser understøttet af IT. BPM afkobler forretningsudvikling fra IT-udvikling med procesmodellen som omdrejningspunkt. Forretningsprocessen kan eksekveres automatisk på baggrund af procesmodellen. Perspektivet er naturligvis, at her er for første gang et værktøj til at arbejde rationelt med IT og forretning samtidig, idet IT primært får til opgave at stille relevante services til rådighed for forretningen, og forretningen skal koncentrere sig om at specificere processer og ikke IT-systemer. En central udfordring i BPM er derfor også udvikling af procesmodeller og metoder, som er i stand til at udtrykke forretningens mangfoldighed og kompleksitet og samtidig er tilstrækkelig specifik til at kunne eksekveres automatisk. 4.2 Innovation af forretningsprocesser Det vi har set igennem de foregående kapitler er hvordan forudsætningerne for forretningsudvikling baseret på IT er ændret gennem: 1. Den måde virksomhederne anskaffer og adopterer IT via virksomhedssystemerne 2. Standardisering af virksomhedssystemerne og modning af arkitekturen 3. Kontinuerlig udvikling af arkitektur som strategi 4. Procesledelse baseret på model af forretningsprocessen 5. Forretningsprocesser på tværs af forsyningskæden 18

20 6. Intelligente forretningsprocesser i forsyningskæden Det svarer til en modning og industrialisering af den udviklingsproces, som vi har fokus på. Dermed har vi for første gang nogensinde en samlet begrebsmæssig ramme og en robust teknologisk platform for systematisk at arbejde med innovation af forretningsprocesser. Men har vi en tilsvarende platform for den organisatoriske udvikling? Udgangspunktet for innovationsprocessen er forretningsprocessen eller rettere modellen af forretningsprocessen. Princippet med modeller som omdrejningspunkt for udvikling er kendt fra mange tilstødende felter, f.eks. software eller produktudvikling. Men kan vi lave procesudvikling på samme måde? Teorier om innovation lægger ofte vægt på innovatørens rolle i processen, men andre argumenterer modsat. Michael Schrage fra MIT s Media Lab argumenterer for at den innovative prototype skaber innovationen ikke udvikleren (Schrage, 2004). Hans pointe er simpelthen, at processen med at arbejde (og lege) med prototypen er vigtigere end designprocessen. Hans arbejde illustrerer, hvordan førende virksomheder håndterer modelleringsprocessen og er i stand til at transformere ideer til innovative produkter på markedet (Schrage, 2004). Men hvordan kan vi lave en prototype af en proces? For mange år siden deltog jeg i udviklingen af et koncept for hvad vi kaldte: Virtual Enterprise Architecture eller den virtuelle virksomhed baseret på avanceret simuleringsteknik (Møller, Chaudhry, & Jørgensen, Forthcoming). Vi afprøvede ideerne i en virksomhed, som fremstiller store komplekse logistik løsninger, og ideerne er i dag videreudviklet til et standardsystem, som er benyttet til mange opgaver inden for logistiske transportsystemer. Princippet svarer til produktudvikling baseret på en produktmodel, dog er produktet her en logistisk proces. Men er innovation det samme som produktudvikling? Et eksempel på IT baseret forretningsudvikling er den amerikanske arkitekt Frank Gehry. Gehry er kendt for sine radikalt anderledes bygninger som ofte har monumental værdi, f.eks. Guggenheimer museet i Bilbao. Fra historien ved vi, at innovation i byggeprocessen er risikable tænk på den danske arkitekt Jørgen Utzons (1918) operahus i Sidney og DR s koncertsal. Problemstillingen, som entreprenør og arkitekt står over for i en industriel byggeproces, er traditionelt følgende dilemma: Enten er man kreativ mht. form af materialer og former osv. det skaber usikkerheder i relation til tid og budget. Eller også benytter man kendte elementer og ideer det skaber intetsigende og kedelige resultater. Løsningen på dilemmaet er som oftest en afvejning af alternativerne. Gehrys tilgangsvinkel til problematikken er innovation baseret på IT. Han har indset, at dilemmaet opstår, fordi der er en manglende sammenhæng mellem de modeller som arkitekten benytter til at designe bygningerne og de modeller som ingeniørerne benytter til at dimensionere strukturer og beregne omkostninger ud fra. Derfor starter Gehry med at udvikle avancerede 3-dimensionelle cad modeller som integration mellem den kreative designproces og den systematiske realiseringsproces. Det har betydet, at Gehry i dag er i stand til at designe arkitektonisk avancerede konstruktioner, hvor hovedparten af komponenterne er individuelle, men med en meget høj grad af sikkerhed. Gehry er i dag 19

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 AGENDA FORMIDDAG VELKOMST INTRODUKTION TIL COLUMBUS OG DAGENS AGENDA 9.00 NYHEDER OG EFFEKTIVISERING

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug. Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011

Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug. Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011 Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011 Formål og agenda Formål Vi vil på denne workshop diskutere:

Læs mere

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments + We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments Pains Pain Relievers Gains Gain Creators We help businesses gaining benefits

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21.

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21. Aalborg Universitet HJÆLP Levinsen, Karin Ellen Tweddell Published in: IT og undervisninge Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING EN LILLE KONKURRENCE Hvem stiller det bedste spørgsmål på Twitter? #ThorupMajlund AGENDA 1. Quiz med en suveræn præmie 2. Om os 3. Digital Transformation på

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG CRM v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG Hvad er CRM, og hvorfor er det vigtigt? Hvordan implementerer man CRM? Hvad kan Microsoft Dynamics CRM? Agenda En CRM-kundecase fra forsyningsbranchen CRM i kontekst

Læs mere

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Aalborg Universitet Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Publication date: 2011 Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Hvad er cloud computing?

Hvad er cloud computing? Hvad er cloud computing? Carsten Jørgensen cjo@devoteam.dk Devoteam Consulting COPYRIGHT 11/05/2010 Architecture & Information Simplificering af it og effektiv it til forretningen Business Intelligence

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact More than 3500 projects In control of 55 petabyte data 450 certified consultants More than 1.5M euro in training per year 55 PB,

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR

FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR 19. marts 2015 FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR STRATEGISK VÆRDIKÆDE UDVIKLING SÅDAN UDVIKLER DU SAMMEN MED KUNDERNE Benny Madsen bm@valcon.dk +45 2027 8280 INDHOLD KORT OM VALCON STATUS PÅ VÆRDIKÆDEUDVIKLING

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet General rights Take down policy

Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet General rights Take down policy Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

www.morten-rask.dk oktober 2001

www.morten-rask.dk oktober 2001 Opbygning af e-handelssystemer Implementering er en transformationsproces Agenda! Case: Det er nemt med Jubii Butik! Turban giver overblikket! Pernille Kræmmergaards fokus på ERP! Mortens model (igen)!

Læs mere

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow D irek tør Ind k øb P ro du k ti on Dis tribu ti on M e da rb ejd er M ed arbe jde r M e da rbe jd er R e gn sk a b S tøttefu nk tion er Salg og m a rk e ting M e da rb ejd er S ervic e M ed arbe jde r

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

4 sekunder. 20 sekunder. 1-3 timer. 14% hurtigere. 5-6% bagud. 30/70 split. Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea

4 sekunder. 20 sekunder. 1-3 timer. 14% hurtigere. 5-6% bagud. 30/70 split. Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea 4 sekunder 1-3 timer 20 sekunder 14% hurtigere 5-6% bagud 30/70 split Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea Emnerne jeg vil tale om Brændende platforme versus brændende ambitioner

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

XP til Windows 7. ved Anders Keis Hansen ankh@atea.dk BALLERUP * ESBJERG * ODENSE * ÅRHUS * AALBORG * RØDEKRO * TLF. +45 7025 2550

XP til Windows 7. ved Anders Keis Hansen ankh@atea.dk BALLERUP * ESBJERG * ODENSE * ÅRHUS * AALBORG * RØDEKRO * TLF. +45 7025 2550 XP til Windows 7 ved Anders Keis Hansen ankh@atea.dk Agenda Hardware analyse værktøjer Software Analyse værktøjer Netværk og infrastruktur Sikkerhed Vejen til Windows 7 Hardware Compatibility Virtualization

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

Skyen der er skræddersyet til din forretning.

Skyen der er skræddersyet til din forretning. Skyen der er skræddersyet til din forretning. Dette er Microsoft Cloud. Alle virksomheder er unikke. Fra sundhedsvæsen til detail, produktion eller finans der er ikke to virksomheder, der opererer på samme

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

Jagten på den værdiskabende supply chain

Jagten på den værdiskabende supply chain Jagten på den værdiskabende supply chain Jan Stentoft Arlbjørn Professor i Supply Chain Management Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet Kolding 1 Igangværende forskningsprojekter

Læs mere

IT: Støtteproces eller Forretningsudvikling?

IT: Støtteproces eller Forretningsudvikling? Karsten Fogh Ho-Lanng Nordisk Analysedirektør IT: Støtteproces eller Forretningsudvikling? Cisco Expo 22. marts 2006 www.idc.com En historie om to IT-verdener Enterprise IT verdenen Netværket i går Netværket

Læs mere

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger : CSC Innovation Consulting - Inspiration til innovative løsninger INNOVATION Praktisk innovation skal være er et centralt element i vores samarbejde med kunder. Vores metode Vi baserer vores metode på

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet Musikterapi i psykiatrien med fokus på forandringssprocesser i behandling af personer med personlighedsforstyrrelser. Her under udvikling af behandlingsalliance og forbedret mentaliseringsevne.

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for A-kasser Kommunal forvaltning Entreprenører Produktionsvirksomhed Fagforbund Rådgivning Skadesforsikring Webshop HVAD ER EN PROCESMODEL (DEL 1)? Leverandør

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

Identity Access Management

Identity Access Management Identity Access Management Traditionel tilgang til Identity & Access Governance-projekter, udfordringer og muligheder Alex Sinvani ais@dubex.dk Dubex A/S Formålet Opbygge en god konceptuel baggrund for

Læs mere

Everything-as-a-Service. Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen

Everything-as-a-Service. Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen Everything-as-a-Service Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen Agenda Atea s rejse Hvorfor ændrer IT sig til services? as-a-service tilgangen Den fremtidige it-leverance Markedstrends Atea EaaS vi skaber overblikket

Læs mere

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ?

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Utzon Center - Aalborg BYGHERRERÅDGIVNING IT i byggeriet Kristian Birch Pedersen BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Rambølls definition: Formålet med

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM Solutions Day IT Service Globeteam ITSM Indhold IT Service Introduktion til ITSM og ITIL Angrebsvinkel til ITIL Case - Kriminalforsorgen ITSM værktøjer Afrunding Hans Christian Holst ITSM konsulent hch@globeteam.com

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S Agenda Intro til CRM Trends i CRM-system markedet Markedsoverblik 6 grundlæggende overvejelser ved valg af CRM-system

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5 IT OG LOGISTIK It som salgsværktøj i butikken 2 It som forretningsunderstøttelse 3 Oms 3,9b Hjemmesiden 4 HTH er ordreproducerende 5 It i administrationen 6 1 IT SOM SALGSVÆRKTØJ I BUTIKKEN Kunder gribes

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik Ekstern logistik.wmv Fokus på logistik Udfordringer - mål Overordnede tiltag Forudsætninger hvad skal være på plads

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

IMS introduktion. danzig 51. møde. Projektleder Claus Broch Christensen 25.10.2012

IMS introduktion. danzig 51. møde. Projektleder Claus Broch Christensen 25.10.2012 IMS introduktion danzig 51. møde 25.10.2012 Projektleder Claus Broch Christensen Dagsorden Lyngsoe Systems introduktion Intelligent Materielestyring - IMS Baggrund og idé Systemintroduktion Interface mellem

Læs mere