Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer"

Transkript

1 Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS Sjællandsvej Bogense

2 Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel : Deres HYTORC Værktøj er et kraftværktøj og som alle andre kraftværktøjer skal man være opmærksom på sikkerhedsinstruktioner således at ulykker og personskader undgås. Følgende tips vil hjælpe jer. Læs alle instruktioner. Hold arbejdsområdet rent og ryddeligt. Overvej i hvilket miljø der arbejdes. Elektriske pumper må ikke anvendes i miljøer hvor der er explosionsfare! Er der tvivl skal man anvende en luftdrevet pumpe. Bemærk at metal mod metal kan give gnister. Undgå en utilsigtet start. Fjernkontrolen anvendes kun af værktøjs-operatøren. Hold fingerne væk under brug. I de fleste tilfælde vil værktøjet tillade en hånd fri operation. Hvis værktøjet skal holdes bør man anvende alternativer til sikring af værktøjet. Husk ekstra beskyttelse. Vær opmærksom på at pumpen er ekstra beskyttet, og at den er tilsluttet den korrekte netspænding. Opbevar værktøjet ordentligt. Når værktøjet og tilbehøret ikke anvendes, bør det opbevares tørt. Anvend det rigtige værktøj. Anvend ikke et værktøj der er for lille til opgaven, anvend kun værktøjet til dets oprindelige formål. Anvend personlig sikkerhedsudstyr. Når man arbejder med hydraulisk værktøj skal man anvende handsker, sikkerhedssko, sikkerhedshjelm og andre personlige værnemidler. Anvend sikkerhedsbriller. Flytning af anlæg. Brug ikke slanger, styrekabler oa. til flytning af anlægget. Behandl værktøjet med omtanke. For at sikre en maximal udnyttelse af værktøjet skal ofte efterse værktøjet, pumpe og tilbehør for skader. Følg altid brugsvejledningerne for værktøjet og pumpe. Vær opmærksom på hvad du laver. Brug din sunde fornuft. Vær opmærksom på slanger mv. Tjek at koblingerne er samlet helt. Tjek at ingen slanger er bøjet eller knækket. Tjek at firkantdrevet sidder på plads i toppen.

3 Tjek før brug. Kør med værktøjet uden belastning for at sikre en ordentlig funktion. Find et sikkert reaktionspunkt. Vær opmærksom på at slangerne ikke kommer i klemme i reaktionspunktet. Kør forsigtigt med værktøjet. Hvis det forsøger at kravle op så stop og find et nyt reaktionspunkt. OBS. Hold jer væk fra reaktionsarmen under brug og anvend ikke noget imellem reaktionsarmen og reaktionspunktet. Benyt kun krafttoppe af top kvalitet. Vær sikker på at størrelsen passer på møtrikken. Der kan opstå brud, så hold jer væk fra toppen under brug. Brug ikke andre genstande for at hjælpe værktøjet.

4 Afsnit 2 Instruktioner før brug. De fleste fejl på nye værktøjer er resultatet forkert betjening eller forkert samling af tilbehør. Inspektion: Undersøg alle dele for forsendelsesskader. Hvis der findes skader skal fragtbærer omgående undererettes Arbejdstryk. Værktøjets maximum arbejdstryk er PSI ( 700 kg/cm2). Undersøg om alt tilbehør er godkendt til PSI Hydrauliske koblinger. Saml eller adskil ALDRIG nogen hydrauliske koblinger eller slanger uden først at have aflastet trykket på værktøjet og pumpe. Når man anvender lynkoblinger vær da opmærksom på at koblingerne er iorden. Koblingerne skal være samlet korrekt og ikke lække olie. OBS! Løse eller dårlige koblinger kan være farlige pga. trykket, ligeledes kan overspændte koblinger også give problemer. Koblinger skal kun spændes til og være oliefri. Hold eller stå aldrig i en direkte linie fra hydrauliske komponenter som er i brug. Kom aldrig i kontakte med en lækage med hydraulik olie. Olien kan gennembore huden og give alvorlige skade Elektriske forbindelser. Kontroller at fabrikspladen på motoren er i overensstemmelse med netspændingen. Arbejd altid med den mindst mulige længde af kabler. Vær opmærksom på at kvadratet på kablet er i orden, husk ekstrabeskyttelsen (jord). Advarsel: Elektrisk motorer kan give gnister. Elektriske pumpe må ikke anvendes i områder med eksplosionsfare Luft forbindelser. Kontrollere at trykluften er i overensstemmelse med de på givende krav. Sikre at alle forbindelser er tætte.

5 Afsnit 3 Brug af HYTORC Generelt. Alle HYTORC værktøjer leveres komplet, klar til brug. Den hydrauliske Power Pack som leveres med HYTORC værktøjet er forberedt mht. hastighed og tryk, og som gør HYTORC værktøjet effektivt og præcis Samling af systemet. Værktøjet og pumpen er forbundet med en PSI dobbeltvirkende slange. Hver ende på slangen har en hun og han kobling. Byt ikke rundt på koblingerne, dette medfører at værktøj ikke fungere korrekt. Justere ikke skruen på uniswivelen. Dette er en sikkerhedskrue og er indstillet fra fabrikken. Bør kun justeres af uddannet personale. Vigtigt! Skift kun koblinger med samme type. Vær opmærksom på at koblingerne skal være samlet korrekt Skifte retning på drevet (firkantdrev). For at skifte retning (spænde/løse) på drevet, udløses knap (button) på modsatte side af firekantdrevet (Square Drive), der trækkes ud og monteres omvendt. Der efter drejes reaktionsarmen 180 grader.

6 3-4. Reaktionsarm. Alle HYTORC værktøjer er monteret med en universal reaktionsarm. Denne arm er beregnet til at optage de krafter der opstår når værktøjet bruges. Reaktionsarmen må kun forlænges i samme retning som firkantdrevet. OBS. På standard reaktionsarmen må der ikke svejses og den bør heller ikke modificeres. Der kan dog tilvælges svejsbart modhold til visse modeler. Monter den ønskede top på firkantdrevet og sikr den med låsering og pin. Placer værktøjet og toppen på emnet, således at firkantdrevet er korrekt indsat i toppen og at toppen sidder korrekt på emnet. Vær opmærksom på at reaktionsarmen sidder sikkert på et fast underlag (en anden møtrik, flange mv. ). Vigtigt! Når værktøjet er placeret, skal man sikre at slangerne ikke kan komme i klemme mellem reaktionsarmen og dens modhold. Kør med tryk i et kort øjeblik, for at se om værktøjet sidder rigtigt Brug af værktøj. Når der trykkes ned på fjernkontrolens knap, vil værktøjet blive skubbet tilbage indtil at reaktionsarmen rammer dens modhold. Forsæt med at holde knappen nede indtil at man høre et tydeligt klik. Dette betyder at den hydrauliske cylinder ikke kan komme længere og derved ikke dreje toppe yderligere. Der vil komme en hurtig opbygning af tryk indtil det indstillede tryk opnås. Vigtigt! Dette hurtige tryk betyder IKKE at det ønskede moment er opnået. Det betyder kun at stemplet ikke kan nå yderligere. Slip knappen på fjernkontrolen igen, cylinderen vil automatisk gå tilbage. Når man igen hører et klik kan man igen trykke på knappen. og toppen vil atter dreje rundt. Hvergang cylinderen har kørt tryk og retur, har den taget en cyklus. Denne cyklus gentages indtil at toppen ikke kan drejes yderligere, og der ikke har lydt et klik. Momentet er da opnået med +/- 3 %. Vigtigt! Gentag altid den sidste cyklus for at sikre at momentet er opnået.

7 Værktøjer med modholdslås Hvis værktøjet sidder fast på bolten efter tilspænding, trykkes der kortvarigt på knappen der aktiverer pumpen, samtidig med at der trykkes på udløserknappen på værktøjet

8 3-6. Demontage af bolte mv. Indstil først pumpen til PSI. Skift toppen og reaktionsarm til demontage. Montér værktøjet på emnet. Tryk på knappen på fjernkontrolen og trykket vil blive opbygget i værktøjet. Når værktøjet giver et klik slippes knappen igen og cyklussen gentages indtil at emnet kan løsnes manuelt. OBS! Kan værktøjet ikke løse emnet, anvendes et størrere værktøj. Afsnit 4 Pumpen Generel information. Alle Hytorc Power Packs operere med et trykområde fra 500 til psi og er justerbar i hele området. De er produceret og designet for let håndterbar hed og ekstrem flow... Før du tager Hytorc power packs i brug, skal du tjekke følgende: Er der påfyldt olie på beholderen? Hvor er den nærmeste strømforsyning? Er luftforsyningen stor nok? (kun luftpumper) Er manometer monteret og kan det modstå psi? Sidder oliepåfyldningsproppen fast? 4-2. Arbejdets tryk. Pumpens maximale tryk er psi (700 kg/cm 2 ). Vær sikker på at alt hydraulisk udstyr og tilbehør er godkendt for psi Hydrauliske forbindelser. Man må aldrig samle eller adskille de hydrauliske slanger eller fittings, uden at trykket er fjernet. Sluk pumpen, og kontroller manometeret, at dette står på nul. Når man bruger lyn-koblinger, skal man sikre sig at disse er helt sammenkoblet. Fittings, manometer, olig. skal renholdes, og være fastspændt. Advarsel: løse eller utætte koblinger kan være livsfarlige, hvis de udsættes for tryk. Fittings behøver kun at spændes indtil at det er tæt. berør aldrig en lækage. Olien kan gennemtrænge huden, og gøre skade på kroppen. Udsæt ikke slangen for potientel fare, så som skarpe kanter, ekstrem varme, eller højere belastning. Undgå ligeledes at knække eller tviste slangen. Undersøg slangen før brug El-tilslutning. 1 Check at det er den rigtige spænding der forefindes. 2 Denne motor kan gnistre. Må ikke bruges i eksplosive omgivelser, eller i områder med flygtige væsker. 2a Brug ikke ledninger der er skadet, eller blottet kabel. 2b Alle en fasede motorer, som er udrustet med et trebenet stikprop, skal bruges i tilslutninger der har ekstra beskyttelse. Brug ikke tobenet stikprop, da pumpen skal ekstra beskyttes. 3 Sammenlign navnepladen med nettilslutningen for at undgå at brænde motoren af, eller overbelaste den.

9 4-5. Før brug Inden brug sikres :... at der er olie på pumpen og at olien er ren ( se skueglas )... at hydraulikslanger er korrekt monteret og er tætte og sikre... at momentskemaet svarer til det værktøj der anvendes Indstilling af moment. Tryk 1 gang på Start / spænd knappen for at starte pumpen. Tryk igen og se at værktøjet bevæger sig korrekt. Skru trykregulatoren T mod uret til systemet er trykløst. Tryk og hold Start / spænd knappen nede og stil pumpetrykket op i henhold til værktøjets momentskema. Montér nu værktøjet på bolten. Tryk og slip Start / spænd knappen gentagende gange indtil værktøjet ikke længere bevæger sig på bolten og manometeret viser, at det ønskede tryk er opnået. Pumpen stoppes på stop knappen. Ved pumper med (semi) automatik anvendes automatik knappen kun til at forspænde løse bolte. start / spænd knappen skal altid anvendes til at opnå det sidste, ønskede moment

10 Afsnit 5 Vedligeholdelse Forbyggende vedligeholdelse af værktøj. Værktøjsfejl forekommer, men trods alt ikke ofte. Disse fejl ligger ofte i koblingerne eller slangerne. Disse emner kan skiftes eller repareres hurtigt, da de er universale.. HYTORC reservedele fås som standard fra lager.alle reparationer, af HYTORC værktøj, bør udføres af uddannet personale og i henhold til manualerne Smøring: Alle bevægelige dele skal smøres regelmæssigt med en god kvalitet NLGI #2 molybdenum disulfide fedt. Under barske forhold, bør rengøringen smøringen have en større frekvens. Hydrauliske slanger: Slangerne skal undersøges for revner og knæk efter hvert brug. Hydrauliske fittings (koblinger) kan dækkes af skidt. De skal skylles7renses regelmæssigt. Lyn-koblinger: Fittings bør holdes rene, og ikke trækkes rundt på gulvet eller jorden, da selv små partikler kan ødelægge funktionen i ventilerne. Fjeder: Fjeder bliver brugt til drive pawlén og accuracy assurance pawlén. Disse fjedre kan udskiftes om nødvendig. Pakninger: Hvis krafthovedet skal adskilles, bør pakningerne skiftes. Pakningerne ligger i diverse paknings sæt. Andre dele: Alle dele i værktøjerne bør undersøges een gang om året, for at finde evt. revner og deformiteter. Findes de skal delen udskiftes Forebyggende vedligeholdelse af pumpe. HYTORC pumperne er præcisions byggede pumper, som sådan kræver de en vis service og vedligeholdelse. Hydraulikolien bør skiftes efter ca. 100 timers brug, eller når olien forekommer grumset og uklar.. Man skal altid sikre at beholderen er korrekt fyldt. Brug kun hydraulikolie med Iso Grade 32 eller 46. Lyn-koblinger: Fittings bør undersøges regelmæssigt for lækage. Skidt og andre fremmede materialer skal holdes væk fra fittings. Rengøres før brug. Manometer: Nogle manometre er fyldt med væske. Falder niveauet, betyder det en intern lækage. Manometeret skal omgående udskiftes. Bliver manometer fyldt med hydraulisk olie, er det et tegn på en intern lækage. Udskiftning er nødvendig. Filter på pumpen: Filteret bør udskiftes to gange om året ved normal brug. Ofte ved daglig brug eller i barske miljøer.

11 Fjernbetjening: (luft pumpe) Slangerne til og fra fjernbetjeningen bør kontrolleres regelmæssigt efter hindringer eller knæk på slangerne. Er de bøjet eller knækket, bør de udskiftes. De fjederbelastede knapper på fjernbetjeningen, bør kontrolleres hvis der opstår driftproblemer. (el pumpe) Rocker switchén bør kontrolleres regelmæssigt, hvis der er problemer. Luftventil: Denne ventil bør kontrolleres to gange om året. Kul og kulholder: (El pumpe) Kontrolleres og udskiftes om nødvendig. Armatur: (el pumpe) Kontrolleres årligt. Afsnit 6 Adskillelse af værktøj. 1. Vær sikker på at værktøjet er kørt helt tilbage. 2. Fjern Reactions armen. 3. Fjern shroud (#31) ved at fjerne de to skruer i bunden af schrouden. Løft fjederen væk eller hvis schrouden er monteret med fire skruer, så fjernes de sidste to skruer. 4. Fjern square driven (#5) ved at trykke på centerknappen på drive retaineren (#11) samtidig med at man trækker square driven ud. Hvis man har et A -værktøj (square driven er firkantet gennem hele værktøjet) må man først fjerne retaining ringen på ydersiden af begge drive sleeves (#8) og fjerne tab skruen i værktøjet. 5. Fjern begge drive sleeves (#8). Brug et falsejern til at slå sleevene ud. Om nødvendig fjern retainings ringen. 6. Fjern omhyggelig pladen med serienummerne. Vær opmærksom på at de skal på limes igen efter reparationen, dette for at beskytte husets access huller. 7. Placere rod pin (#19) ud for husets access hul. Tryk rod pinen ud via dette hul. Vær opmærksom på at nogle værktøjer har en set-skrue i enden af connector roden (#17). Denne skrue skal fjernes før rod pinen fjernes. Den skal ikke bruges mere og kan derfor undværes. 8. Fjern ratcheten (#6), 2 drive plates (#4), og drive pawl assembly (#63). 9. Fjern skruen fra hver lever (#15), og træk leveren ud af huset. 10. Fjern pawlen (#10) sammen med fjederen (#18). 11. Fjern end capén med en hex-nøgle (#26-E), eller fjern de otte en cap skruer (#34) og brug jacking skruerne til at fjerne end capén (#26). 12. Fjern piston rod assemblyén som består af følgende dele (17,,24,25,29) ved at trykke connector roden (#17) ud. 13. For at udskift pakninger se diagram. For at samle værktøjet igen, følges instruktionen i omvendt rækkefølge. HUSK at smøre alle dele.

12 Afsnit 7 Fejlfindning. Symptom Mulig årsag Anbefalet rettelse Manometer bygger tryk op, men værktøjet vil ikke arbejde. Cylinderen vil ikke komme retur. Cylindertrykket opbygges ikke. 1. Koblinger løse og i stykker. 2. Solenoid i stykker 1. Se nedenfor 2. Spændingen på elpumpen er for lav. 3. forbindelsen mellem piston rod og drive arms er knækket. 1. Olie sprængning i værktøj (Piston palning utæt, ødelagt o-ring, knækket piston) 2. Pumpeproblemer. 1. Spænd og/eller udskift koblinger. Brug test 1 (se under test) Kontrolleres, brug test 2 (se under test) Er solenoiden i stykker, udskiftes den. 1. Se nedenfor 2. Skift til en kortere forlængerledning eller opgradere til større sikringer. Ved strømproblemer, tag evt. strøm fra svejsetranformator. 3. Udskift de nødvendige dele Udskift defekte dele. Værksteds job Kontrollere om sub-platen er slidt. A)Fjern skruer fra pumpemotoren. Flyt pumpemotoren væk, tænd pumpen og mærk på udgangsrøret under manifolden. Er der tryk skal sub-platen og tilbehør udskiftes. 3. 2a Undersøg om der er lækage fra external relief ventil eller andre rør forbindelser (bunden af relief ventil og forbindelser til pumpen. Spænd efter om nødvendig. Værksteds job. 4. 2b Hvis pumpen lyder som sten i en dåse, kan problemet være motorens kobling. Fjern motoren fra motorbasen, og udskift eventuelt koblingen. Værksteds job. 5. 2c Luftpumpe. Fejl i luftventilen pga. snavs og/eller skidt i luftforsyningen. Adskil luftventilen og fjern evt. snavs fra piston. Sprøjt med spray (rensevæske) i ventilblokken og udtør den. Adskil de små slanger og blæs dem ud med trykluft. Smør begge ventil piston med hydraulik olie og samle det hele igen. Værksteds job. 6. 2d Luftpumpe. Fejl i fjernbetjening. Udskift element.

13 Symptom Mulig årsag Anbefalet rettelse Manometer bygger tryk op, men værktøjet vil ikke arbejde. Cylinderen vil ikke komme retur. Cylindertrykket opbygges ikke. 1. Koblinger løse og i stykker. 2. Solenoid i stykker 1. Se nedenfor 2. Spændingen på elpumpen er for lav. 3. forbindelsen mellem piston rod og drive arms er knækket. 1. Olie sprængning i værktøj (Piston palning utæt, ødelagt o-ring, knækket piston) 2. Pumpeproblemer. 1. Spænd og/eller udskift koblinger. Brug test 1 (se under test) 2. Kontrolleres, brug test 2 (se under test) Er solenoiden i stykker, udskiftes den. 1. Se nedenfor 2. Skift til en kortere forlængerledning eller opgradere til større sikringer. Ved strømproblemer, tag evt. strøm fra svejsetranformator. 3. Udskift de nødvendige dele Udskift defekte dele. Værksteds job. 2A. Kontrollere om sub-platen er slidt. A)Fjern skruer fra pumpemotoren. Flyt pumpemotoren væk, tænd pumpen og mærk på udgangsrøret under manifolden. Er der tryk skal sub-platen og tilbehør udskiftes. 2B. Undersøg om der er lækage fra external relief ventil eller andre rør forbindelser (bunden af relief ventil og forbindelser til pumpen. Spænd efter om nødvendig. Værksteds job. 2C. Hvis pumpen lyder som sten i en dåse, kan problemet være motorens kobling. Fjern motoren fra motorbasen, og udskift eventuelt koblingen. Værksteds job. 2D. Luftpumpe. Fejl i luftventilen pga. snavs og/eller skidt i luftforsyningen. Adskil luftventilen og fjern evt. snavs fra piston. Sprøjt med spray (rensevæske) i ventilblokken og udtør den. Adskil de små slanger og blæs dem ud med trykluft. Smør begge ventil piston med hydraulik olie og samle det hele igen. Værksteds job. 2E. Luftpumpe. Fejl i fjernbetjening. Udskift element.

14 Symptom Mulig årsag Anbefalet rettelse Cylinder/værktøj lækker. 1. Sikkerhedsventil ved swivel er åben. 2. Defekt o-ring i cylinderen. 3. Defekt pakning. 1. A: Spænd alle koblinger, lækker den fortsat, juster sikkerheds indstillingen. Test#4 B: Undersøg om anlægget er samlet ordentligt ved brug af test #5. (Høj tryk på retursiden, vil få sikkerhedsventilen til at åbne sig. 2. Udskift o-ring. Værksteds job. Værktøjet kører baglæns. Ratcheten slår tilbage ved returtrykket. Ratchen vil ikke bevæges sig fuldt ud. Værktøjet låser på bolten. 1. Koblinger ombyttet. 2. Antal slanger i lige antal. 1. Brækket eller på en anden måde defekt drive pawl eller fjeder. 1. Brækket eller på en anden måde defekt drive pawl eller fjeder. 2. Cylinderen kører ikke returtrykker ordentligt. 3. Forbindelsen mellem piston rod og drive pladerne er knækket. 1. Reaction pawlen er belastet, når værktøjet er på maksimum. 2. Værktøjet kører baglæns. 3. Værktøjet er kilet fast. 3. Udskift pakning. Værksteds job. 1. Kør test #5. Adskil og samle systemet igen. 2. Ved brug af HYTORC slanger, kan man kun bruge et ulige antal slanger. Hvis det er nødvendig at anvende et lige antal, skal man lave en adapter til koblingerne. Det kan ikke anbefales, køb hellere en slange der passer. 1. Udskift drive pawl og/eller fjeder. Værksteds job. 1. Udskift drive pawl og/eller fjeder. Værksteds job. 2. A: Fjern værktøjet fra møtrikken og kører frem og tilbage med trykket, uden belastning, et par gange. Hvis problemet ikke forsvinder, så undersøg pawlérne. B: Operatøren venter ikke på at cylinderen kommer helt tilbage. 3. Udskift delen om nødvendig. Værksteds job. 1. Tryk på fremdriftsknappen på fjernbetjeningen og ombyg et tryk. Tryk forsat på fjernbetjeningen og udløs de to lever der sidder på siden af værktøjet. Hold leverne ned og slip trykket på fjernbetjeningen. 2. Tryk på fremdriftsknappen på fjernbetjeningen og ombyg et tryk. Nu skulle værktøjet være løst. Kør test #5. 3. Fjern dækslet omkring Ratcheten. Løft drive pawlen op og på samme tid udløs de to lever der sidder på siden af værktøjet. Værktøjet skulle nu være fri.

15 Symptom Mulig årsag Anbefalet rettelse Manometer viser ingen tryk. 1. Manometer koblingen er løs. 2. Defekt manometer. 3. Pumpe vil ikke opbygge tryk. 4. Værktøjets pakninger en defekte. Pumpe vil ikke opbygge tryk. Pumpen virker doven, opbygger tryk langsomt. Pumpen bliver varm. Slange eller værktøjs fittings er ødelagt eller utæt. Den elektriske pumpe vil ikke kører. 1. Luft eller den elektriske forsyning er lav. 2. Defekt overtryksventil eller defekt regulatorventil. 3. Lav oliestand eller tilstoppet oliefilter. 4. Intern lækage i olie forsyningen fra ekstern overtryksventil og til pumpehuset. 5. Slidt sub-plate. 1. Luft eller den elektriske forsyning er lav. 2. Filteret tilstoppet. 1. Forkert brug. 2. Efter brug er fjernbetjeningen er efterladt i position On. 1. Yderkappen er flækket eller smeltet. 2. Tyndslidt kevlar eller stålwire. 3. Olien lækker igennem fiberen. 4. Knækkede fittings. 1. Løs forbindelse i kontrolboksen. 2. Dårlige kul. 3. Anker brændt. 1. Spænd koblingerne. 2. Udskift manometer. 3. Se under afsnittet Cylindertrykket opbygges ikke. 4. Udskift pakninger. 1. Undersøg lufttrykket eller el-nettes spændingen. 2. Udskift ventilen. Værksteds job. 3. Supplere med olie og rens filter. 4. Åben indtil reservoiret, og undersøge olie rørene, når der sættes tryk på rørene. Ved en utæthed spændes fittings eller udskiftes røret. 5. Se under afsnittet Cylindertrykket opbygges ikke. 1. Undersøg lufttrykket eller el-nettes spændingen. 2. Rens eller udskift filteret. 1. Operatøren holder trykknappen ned hele tiden. Dette bevirker at en stor mængde olie skal igennem et lille hus i sikkerhedsventilen. Dette udvikler varme. 2. Sluk for pumpen når den ikke er i brug. Pumpe må ikke køre når der ikke er et værktøj tilkoblet. 1. Hvis det underliggende kevlar eller stål er intakt, kan de fortsat bruges. Dog anbefales der regelmæssigt eftersyn. 2. Udskift slangen. Vær sikker på at den ikke kan bruges mere. Klip slangen midtover. 3. Udskift slangen. Vær sikker på at den ikke kan bruges mere. Klip slangen midtover. 4. Udskift de gamle fittings. Efter udskiftning, testes slangen efter Test #5. Vær opmærksom på at de nye fittings kan modstå 700 Bar ( psi). 1. Åben kontrolboksen og visuel undersøg om der er en løs forbindelse. Tryk evt. på kontaktoren. Sæt evt. den løse forbindelse på plads igen.. I tvivls tilfælde, kontrollere eldiagrammet. FARE-Kontrolboksen indeholder høj spænding. Afbryd først pumpen. 2. Udskift kul. Værksteds job. 3. Udskift motor eller dele her af. Værksteds job

16 TEST #1 Forbind pumpe og værktøj med slangen på normal vis. Tryk fremdriftsknappen med og hold den nede. Hvis pumpen opbygger tryk, og slangen flexér, men værktøjet stadigvæk ikke vil arbejde, så ligger problemet sikkert i en løs eller defekt kobling. For at finde den defekte kobling, afkobles værktøjet og slangen forbindes i et lukket kredsløb. Hvis pumpens manometer ikke kommer over 500 psi, så er det på værktøjet at den/de defekte koblinger skal findes. Et betydelig højere tryk, indikere at problemet ligger i enten pumpen eller i slangens fittings. TEST #2 For at teste om solenoidén virker, placeres en lille skruetrækker i siden af solenioden. Tryk på fremdriftsknappen og slip den igen. Gentag dette på den anden side af solenioden. Man skal kunne mærke at stemplet arbejde fra side til side. Er der en død side, er solenioden defekt og skal udskiftes. OPS I en nødsituation kan man manuel skifte rundt med stemplet. TEST #3 Fjern værktøjet fra slangen. Kør med pumpen. Hvis pumpe ikke opbygger tryk, ligger problemet ved pumpen. Opbygger pumpen tyrk ligger problem ved overløb i værktøjet. TEST #4 Forbind pumpe og værktøj med slangen på normal vis og sæt pumpen i on. Når der kommer olie ud fra hullet med koblingerne, spænder man skruen i hullet. Brug den rette størrelse. Spænd med uret. Spænd indtil at olie ikke løber mere + en kvart omgang. TEST #5 DENNE TEST BØR FORETAGES FØR ETHVERT BRUG AF SPÆNDEVÆRKTØJ. Forbind pumpe og værktøj med slangen på normal vis. Kør med anlægget flere gange. Kør endnu en gang og kontroller processen. Når man trykker på fremdriftsknappen, skal værktøjet køre ca. 24 grader frem og man kan høres et klik når det stopper. På firkantværktøjet skal man også være opmærksom på at leveren på siden, køre frem og springer tilbage igen. Slip fremdriftsknappen igen og der skal ikke være nogen bevægelse mere og efter et kort øjeblik høres igen et klik. Sådan er værktøjet designet til at fungere. Hvis man ser andet end ovennævnte, er systemet defekt og kan ikke levere mere end 10% af kraften. Sørg for at fejlen bliver udbedret. For reference, er værktøjet og pumpen udrustet som følger, fra fabrikken. Dette forhindre at værktøjet, pumpen og een slange ikke kan samles forkert. Værktøj Advance side Male Retract side Female Slange Advance side Female-Female Retract side Male-Male Pumpe Advance side Male Retract side Femal Bemærk at sammenkobling af to (eller andet lige antal) slanger, skaber en slange der virker omvendt på værktøjet. Brug tre (eller et ulige antal( slanger), flyt pumpen eller bestil en længere slange ved HYTORC.

17

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Hydraulisk Borehammer HRD20

Hydraulisk Borehammer HRD20 Hydraulisk Borehammer HRD20 Fra serienr. 3195 Revideret 03.11.2014 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCN borehammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse af Deres nye værktøj, anbefaler

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059

ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059 BRUGSANVISNING NR. 174 ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059 Fastmontering af elektrisk træktalje Strømledningerne (rød og sort) 1. Find et passende sted at placere den elektrisk træktalje (se monteringsvejledningen).

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool

Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool Denne brugsanvisning henviser til illustrationerne i den trykte brugsanvisning! ( Brochuren med den orange forside der medfølger

Læs mere

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Instruktionsmanual DanskNManual 10591/2009-Nrev1/ska RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.

Læs mere

Service af Serie Land-Rover.

Service af Serie Land-Rover. Service af Serie Land-Rover. Indholdsfortegnelse Dette skal du bruge:... 2 Motor Olie skift.... 3 Luftfilter.... 8 Styrehus og hjælpestyrehus.... 9 Vand/Slam Udskiller.... 12 Diesel Filter... 15 Olie Filter....

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Vedligeholds Manual. KOMPAN produkter generelt

Vedligeholds Manual. KOMPAN produkter generelt Vedligeholds Manual KOMPAN produkter generelt Copyright KOMPAN A/S KOMPAN Generel vedligeholdsinstruktion Tillykke med dit nye KOMPAN produkt! Du har valgt et højkvalitetsprodukt, som vil holde til mange

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics blev stiftet i 2004 med det formål at være en seriøs sparringspartner inden for pneumatik, således at vore kunder altid sikres

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT JOCR1600M Dansk brugermanual Elektro Partner ApS - 75310906 - elektropartner.dk BESKRIVELSE Dette testkit er et vigtigt redskab til korrekt diagnosticering af common rail-indsprøjtningssystemer.

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok.

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok. Titel: Brugsanvisning Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774 Ref. dok.; Id. nr: 41-31-0005-R02 Revisionshistrorik: Rev. Dato Beskrivelse Udført af Godkendt af 01 140910 EB INDEX 1. Sikkerhedsanvisning...

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere