Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer"

Transkript

1 Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS Sjællandsvej Bogense

2 Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel : Deres HYTORC Værktøj er et kraftværktøj og som alle andre kraftværktøjer skal man være opmærksom på sikkerhedsinstruktioner således at ulykker og personskader undgås. Følgende tips vil hjælpe jer. Læs alle instruktioner. Hold arbejdsområdet rent og ryddeligt. Overvej i hvilket miljø der arbejdes. Elektriske pumper må ikke anvendes i miljøer hvor der er explosionsfare! Er der tvivl skal man anvende en luftdrevet pumpe. Bemærk at metal mod metal kan give gnister. Undgå en utilsigtet start. Fjernkontrolen anvendes kun af værktøjs-operatøren. Hold fingerne væk under brug. I de fleste tilfælde vil værktøjet tillade en hånd fri operation. Hvis værktøjet skal holdes bør man anvende alternativer til sikring af værktøjet. Husk ekstra beskyttelse. Vær opmærksom på at pumpen er ekstra beskyttet, og at den er tilsluttet den korrekte netspænding. Opbevar værktøjet ordentligt. Når værktøjet og tilbehøret ikke anvendes, bør det opbevares tørt. Anvend det rigtige værktøj. Anvend ikke et værktøj der er for lille til opgaven, anvend kun værktøjet til dets oprindelige formål. Anvend personlig sikkerhedsudstyr. Når man arbejder med hydraulisk værktøj skal man anvende handsker, sikkerhedssko, sikkerhedshjelm og andre personlige værnemidler. Anvend sikkerhedsbriller. Flytning af anlæg. Brug ikke slanger, styrekabler oa. til flytning af anlægget. Behandl værktøjet med omtanke. For at sikre en maximal udnyttelse af værktøjet skal ofte efterse værktøjet, pumpe og tilbehør for skader. Følg altid brugsvejledningerne for værktøjet og pumpe. Vær opmærksom på hvad du laver. Brug din sunde fornuft. Vær opmærksom på slanger mv. Tjek at koblingerne er samlet helt. Tjek at ingen slanger er bøjet eller knækket. Tjek at firkantdrevet sidder på plads i toppen.

3 Tjek før brug. Kør med værktøjet uden belastning for at sikre en ordentlig funktion. Find et sikkert reaktionspunkt. Vær opmærksom på at slangerne ikke kommer i klemme i reaktionspunktet. Kør forsigtigt med værktøjet. Hvis det forsøger at kravle op så stop og find et nyt reaktionspunkt. OBS. Hold jer væk fra reaktionsarmen under brug og anvend ikke noget imellem reaktionsarmen og reaktionspunktet. Benyt kun krafttoppe af top kvalitet. Vær sikker på at størrelsen passer på møtrikken. Der kan opstå brud, så hold jer væk fra toppen under brug. Brug ikke andre genstande for at hjælpe værktøjet.

4 Afsnit 2 Instruktioner før brug. De fleste fejl på nye værktøjer er resultatet forkert betjening eller forkert samling af tilbehør. Inspektion: Undersøg alle dele for forsendelsesskader. Hvis der findes skader skal fragtbærer omgående undererettes Arbejdstryk. Værktøjets maximum arbejdstryk er PSI ( 700 kg/cm2). Undersøg om alt tilbehør er godkendt til PSI Hydrauliske koblinger. Saml eller adskil ALDRIG nogen hydrauliske koblinger eller slanger uden først at have aflastet trykket på værktøjet og pumpe. Når man anvender lynkoblinger vær da opmærksom på at koblingerne er iorden. Koblingerne skal være samlet korrekt og ikke lække olie. OBS! Løse eller dårlige koblinger kan være farlige pga. trykket, ligeledes kan overspændte koblinger også give problemer. Koblinger skal kun spændes til og være oliefri. Hold eller stå aldrig i en direkte linie fra hydrauliske komponenter som er i brug. Kom aldrig i kontakte med en lækage med hydraulik olie. Olien kan gennembore huden og give alvorlige skade Elektriske forbindelser. Kontroller at fabrikspladen på motoren er i overensstemmelse med netspændingen. Arbejd altid med den mindst mulige længde af kabler. Vær opmærksom på at kvadratet på kablet er i orden, husk ekstrabeskyttelsen (jord). Advarsel: Elektrisk motorer kan give gnister. Elektriske pumpe må ikke anvendes i områder med eksplosionsfare Luft forbindelser. Kontrollere at trykluften er i overensstemmelse med de på givende krav. Sikre at alle forbindelser er tætte.

5 Afsnit 3 Brug af HYTORC Generelt. Alle HYTORC værktøjer leveres komplet, klar til brug. Den hydrauliske Power Pack som leveres med HYTORC værktøjet er forberedt mht. hastighed og tryk, og som gør HYTORC værktøjet effektivt og præcis Samling af systemet. Værktøjet og pumpen er forbundet med en PSI dobbeltvirkende slange. Hver ende på slangen har en hun og han kobling. Byt ikke rundt på koblingerne, dette medfører at værktøj ikke fungere korrekt. Justere ikke skruen på uniswivelen. Dette er en sikkerhedskrue og er indstillet fra fabrikken. Bør kun justeres af uddannet personale. Vigtigt! Skift kun koblinger med samme type. Vær opmærksom på at koblingerne skal være samlet korrekt Skifte retning på drevet (firkantdrev). For at skifte retning (spænde/løse) på drevet, udløses knap (button) på modsatte side af firekantdrevet (Square Drive), der trækkes ud og monteres omvendt. Der efter drejes reaktionsarmen 180 grader.

6 3-4. Reaktionsarm. Alle HYTORC værktøjer er monteret med en universal reaktionsarm. Denne arm er beregnet til at optage de krafter der opstår når værktøjet bruges. Reaktionsarmen må kun forlænges i samme retning som firkantdrevet. OBS. På standard reaktionsarmen må der ikke svejses og den bør heller ikke modificeres. Der kan dog tilvælges svejsbart modhold til visse modeler. Monter den ønskede top på firkantdrevet og sikr den med låsering og pin. Placer værktøjet og toppen på emnet, således at firkantdrevet er korrekt indsat i toppen og at toppen sidder korrekt på emnet. Vær opmærksom på at reaktionsarmen sidder sikkert på et fast underlag (en anden møtrik, flange mv. ). Vigtigt! Når værktøjet er placeret, skal man sikre at slangerne ikke kan komme i klemme mellem reaktionsarmen og dens modhold. Kør med tryk i et kort øjeblik, for at se om værktøjet sidder rigtigt Brug af værktøj. Når der trykkes ned på fjernkontrolens knap, vil værktøjet blive skubbet tilbage indtil at reaktionsarmen rammer dens modhold. Forsæt med at holde knappen nede indtil at man høre et tydeligt klik. Dette betyder at den hydrauliske cylinder ikke kan komme længere og derved ikke dreje toppe yderligere. Der vil komme en hurtig opbygning af tryk indtil det indstillede tryk opnås. Vigtigt! Dette hurtige tryk betyder IKKE at det ønskede moment er opnået. Det betyder kun at stemplet ikke kan nå yderligere. Slip knappen på fjernkontrolen igen, cylinderen vil automatisk gå tilbage. Når man igen hører et klik kan man igen trykke på knappen. og toppen vil atter dreje rundt. Hvergang cylinderen har kørt tryk og retur, har den taget en cyklus. Denne cyklus gentages indtil at toppen ikke kan drejes yderligere, og der ikke har lydt et klik. Momentet er da opnået med +/- 3 %. Vigtigt! Gentag altid den sidste cyklus for at sikre at momentet er opnået.

7 Værktøjer med modholdslås Hvis værktøjet sidder fast på bolten efter tilspænding, trykkes der kortvarigt på knappen der aktiverer pumpen, samtidig med at der trykkes på udløserknappen på værktøjet

8 3-6. Demontage af bolte mv. Indstil først pumpen til PSI. Skift toppen og reaktionsarm til demontage. Montér værktøjet på emnet. Tryk på knappen på fjernkontrolen og trykket vil blive opbygget i værktøjet. Når værktøjet giver et klik slippes knappen igen og cyklussen gentages indtil at emnet kan løsnes manuelt. OBS! Kan værktøjet ikke løse emnet, anvendes et størrere værktøj. Afsnit 4 Pumpen Generel information. Alle Hytorc Power Packs operere med et trykområde fra 500 til psi og er justerbar i hele området. De er produceret og designet for let håndterbar hed og ekstrem flow... Før du tager Hytorc power packs i brug, skal du tjekke følgende: Er der påfyldt olie på beholderen? Hvor er den nærmeste strømforsyning? Er luftforsyningen stor nok? (kun luftpumper) Er manometer monteret og kan det modstå psi? Sidder oliepåfyldningsproppen fast? 4-2. Arbejdets tryk. Pumpens maximale tryk er psi (700 kg/cm 2 ). Vær sikker på at alt hydraulisk udstyr og tilbehør er godkendt for psi Hydrauliske forbindelser. Man må aldrig samle eller adskille de hydrauliske slanger eller fittings, uden at trykket er fjernet. Sluk pumpen, og kontroller manometeret, at dette står på nul. Når man bruger lyn-koblinger, skal man sikre sig at disse er helt sammenkoblet. Fittings, manometer, olig. skal renholdes, og være fastspændt. Advarsel: løse eller utætte koblinger kan være livsfarlige, hvis de udsættes for tryk. Fittings behøver kun at spændes indtil at det er tæt. berør aldrig en lækage. Olien kan gennemtrænge huden, og gøre skade på kroppen. Udsæt ikke slangen for potientel fare, så som skarpe kanter, ekstrem varme, eller højere belastning. Undgå ligeledes at knække eller tviste slangen. Undersøg slangen før brug El-tilslutning. 1 Check at det er den rigtige spænding der forefindes. 2 Denne motor kan gnistre. Må ikke bruges i eksplosive omgivelser, eller i områder med flygtige væsker. 2a Brug ikke ledninger der er skadet, eller blottet kabel. 2b Alle en fasede motorer, som er udrustet med et trebenet stikprop, skal bruges i tilslutninger der har ekstra beskyttelse. Brug ikke tobenet stikprop, da pumpen skal ekstra beskyttes. 3 Sammenlign navnepladen med nettilslutningen for at undgå at brænde motoren af, eller overbelaste den.

9 4-5. Før brug Inden brug sikres :... at der er olie på pumpen og at olien er ren ( se skueglas )... at hydraulikslanger er korrekt monteret og er tætte og sikre... at momentskemaet svarer til det værktøj der anvendes Indstilling af moment. Tryk 1 gang på Start / spænd knappen for at starte pumpen. Tryk igen og se at værktøjet bevæger sig korrekt. Skru trykregulatoren T mod uret til systemet er trykløst. Tryk og hold Start / spænd knappen nede og stil pumpetrykket op i henhold til værktøjets momentskema. Montér nu værktøjet på bolten. Tryk og slip Start / spænd knappen gentagende gange indtil værktøjet ikke længere bevæger sig på bolten og manometeret viser, at det ønskede tryk er opnået. Pumpen stoppes på stop knappen. Ved pumper med (semi) automatik anvendes automatik knappen kun til at forspænde løse bolte. start / spænd knappen skal altid anvendes til at opnå det sidste, ønskede moment

10 Afsnit 5 Vedligeholdelse Forbyggende vedligeholdelse af værktøj. Værktøjsfejl forekommer, men trods alt ikke ofte. Disse fejl ligger ofte i koblingerne eller slangerne. Disse emner kan skiftes eller repareres hurtigt, da de er universale.. HYTORC reservedele fås som standard fra lager.alle reparationer, af HYTORC værktøj, bør udføres af uddannet personale og i henhold til manualerne Smøring: Alle bevægelige dele skal smøres regelmæssigt med en god kvalitet NLGI #2 molybdenum disulfide fedt. Under barske forhold, bør rengøringen smøringen have en større frekvens. Hydrauliske slanger: Slangerne skal undersøges for revner og knæk efter hvert brug. Hydrauliske fittings (koblinger) kan dækkes af skidt. De skal skylles7renses regelmæssigt. Lyn-koblinger: Fittings bør holdes rene, og ikke trækkes rundt på gulvet eller jorden, da selv små partikler kan ødelægge funktionen i ventilerne. Fjeder: Fjeder bliver brugt til drive pawlén og accuracy assurance pawlén. Disse fjedre kan udskiftes om nødvendig. Pakninger: Hvis krafthovedet skal adskilles, bør pakningerne skiftes. Pakningerne ligger i diverse paknings sæt. Andre dele: Alle dele i værktøjerne bør undersøges een gang om året, for at finde evt. revner og deformiteter. Findes de skal delen udskiftes Forebyggende vedligeholdelse af pumpe. HYTORC pumperne er præcisions byggede pumper, som sådan kræver de en vis service og vedligeholdelse. Hydraulikolien bør skiftes efter ca. 100 timers brug, eller når olien forekommer grumset og uklar.. Man skal altid sikre at beholderen er korrekt fyldt. Brug kun hydraulikolie med Iso Grade 32 eller 46. Lyn-koblinger: Fittings bør undersøges regelmæssigt for lækage. Skidt og andre fremmede materialer skal holdes væk fra fittings. Rengøres før brug. Manometer: Nogle manometre er fyldt med væske. Falder niveauet, betyder det en intern lækage. Manometeret skal omgående udskiftes. Bliver manometer fyldt med hydraulisk olie, er det et tegn på en intern lækage. Udskiftning er nødvendig. Filter på pumpen: Filteret bør udskiftes to gange om året ved normal brug. Ofte ved daglig brug eller i barske miljøer.

11 Fjernbetjening: (luft pumpe) Slangerne til og fra fjernbetjeningen bør kontrolleres regelmæssigt efter hindringer eller knæk på slangerne. Er de bøjet eller knækket, bør de udskiftes. De fjederbelastede knapper på fjernbetjeningen, bør kontrolleres hvis der opstår driftproblemer. (el pumpe) Rocker switchén bør kontrolleres regelmæssigt, hvis der er problemer. Luftventil: Denne ventil bør kontrolleres to gange om året. Kul og kulholder: (El pumpe) Kontrolleres og udskiftes om nødvendig. Armatur: (el pumpe) Kontrolleres årligt. Afsnit 6 Adskillelse af værktøj. 1. Vær sikker på at værktøjet er kørt helt tilbage. 2. Fjern Reactions armen. 3. Fjern shroud (#31) ved at fjerne de to skruer i bunden af schrouden. Løft fjederen væk eller hvis schrouden er monteret med fire skruer, så fjernes de sidste to skruer. 4. Fjern square driven (#5) ved at trykke på centerknappen på drive retaineren (#11) samtidig med at man trækker square driven ud. Hvis man har et A -værktøj (square driven er firkantet gennem hele værktøjet) må man først fjerne retaining ringen på ydersiden af begge drive sleeves (#8) og fjerne tab skruen i værktøjet. 5. Fjern begge drive sleeves (#8). Brug et falsejern til at slå sleevene ud. Om nødvendig fjern retainings ringen. 6. Fjern omhyggelig pladen med serienummerne. Vær opmærksom på at de skal på limes igen efter reparationen, dette for at beskytte husets access huller. 7. Placere rod pin (#19) ud for husets access hul. Tryk rod pinen ud via dette hul. Vær opmærksom på at nogle værktøjer har en set-skrue i enden af connector roden (#17). Denne skrue skal fjernes før rod pinen fjernes. Den skal ikke bruges mere og kan derfor undværes. 8. Fjern ratcheten (#6), 2 drive plates (#4), og drive pawl assembly (#63). 9. Fjern skruen fra hver lever (#15), og træk leveren ud af huset. 10. Fjern pawlen (#10) sammen med fjederen (#18). 11. Fjern end capén med en hex-nøgle (#26-E), eller fjern de otte en cap skruer (#34) og brug jacking skruerne til at fjerne end capén (#26). 12. Fjern piston rod assemblyén som består af følgende dele (17,,24,25,29) ved at trykke connector roden (#17) ud. 13. For at udskift pakninger se diagram. For at samle værktøjet igen, følges instruktionen i omvendt rækkefølge. HUSK at smøre alle dele.

12 Afsnit 7 Fejlfindning. Symptom Mulig årsag Anbefalet rettelse Manometer bygger tryk op, men værktøjet vil ikke arbejde. Cylinderen vil ikke komme retur. Cylindertrykket opbygges ikke. 1. Koblinger løse og i stykker. 2. Solenoid i stykker 1. Se nedenfor 2. Spændingen på elpumpen er for lav. 3. forbindelsen mellem piston rod og drive arms er knækket. 1. Olie sprængning i værktøj (Piston palning utæt, ødelagt o-ring, knækket piston) 2. Pumpeproblemer. 1. Spænd og/eller udskift koblinger. Brug test 1 (se under test) Kontrolleres, brug test 2 (se under test) Er solenoiden i stykker, udskiftes den. 1. Se nedenfor 2. Skift til en kortere forlængerledning eller opgradere til større sikringer. Ved strømproblemer, tag evt. strøm fra svejsetranformator. 3. Udskift de nødvendige dele Udskift defekte dele. Værksteds job Kontrollere om sub-platen er slidt. A)Fjern skruer fra pumpemotoren. Flyt pumpemotoren væk, tænd pumpen og mærk på udgangsrøret under manifolden. Er der tryk skal sub-platen og tilbehør udskiftes. 3. 2a Undersøg om der er lækage fra external relief ventil eller andre rør forbindelser (bunden af relief ventil og forbindelser til pumpen. Spænd efter om nødvendig. Værksteds job. 4. 2b Hvis pumpen lyder som sten i en dåse, kan problemet være motorens kobling. Fjern motoren fra motorbasen, og udskift eventuelt koblingen. Værksteds job. 5. 2c Luftpumpe. Fejl i luftventilen pga. snavs og/eller skidt i luftforsyningen. Adskil luftventilen og fjern evt. snavs fra piston. Sprøjt med spray (rensevæske) i ventilblokken og udtør den. Adskil de små slanger og blæs dem ud med trykluft. Smør begge ventil piston med hydraulik olie og samle det hele igen. Værksteds job. 6. 2d Luftpumpe. Fejl i fjernbetjening. Udskift element.

13 Symptom Mulig årsag Anbefalet rettelse Manometer bygger tryk op, men værktøjet vil ikke arbejde. Cylinderen vil ikke komme retur. Cylindertrykket opbygges ikke. 1. Koblinger løse og i stykker. 2. Solenoid i stykker 1. Se nedenfor 2. Spændingen på elpumpen er for lav. 3. forbindelsen mellem piston rod og drive arms er knækket. 1. Olie sprængning i værktøj (Piston palning utæt, ødelagt o-ring, knækket piston) 2. Pumpeproblemer. 1. Spænd og/eller udskift koblinger. Brug test 1 (se under test) 2. Kontrolleres, brug test 2 (se under test) Er solenoiden i stykker, udskiftes den. 1. Se nedenfor 2. Skift til en kortere forlængerledning eller opgradere til større sikringer. Ved strømproblemer, tag evt. strøm fra svejsetranformator. 3. Udskift de nødvendige dele Udskift defekte dele. Værksteds job. 2A. Kontrollere om sub-platen er slidt. A)Fjern skruer fra pumpemotoren. Flyt pumpemotoren væk, tænd pumpen og mærk på udgangsrøret under manifolden. Er der tryk skal sub-platen og tilbehør udskiftes. 2B. Undersøg om der er lækage fra external relief ventil eller andre rør forbindelser (bunden af relief ventil og forbindelser til pumpen. Spænd efter om nødvendig. Værksteds job. 2C. Hvis pumpen lyder som sten i en dåse, kan problemet være motorens kobling. Fjern motoren fra motorbasen, og udskift eventuelt koblingen. Værksteds job. 2D. Luftpumpe. Fejl i luftventilen pga. snavs og/eller skidt i luftforsyningen. Adskil luftventilen og fjern evt. snavs fra piston. Sprøjt med spray (rensevæske) i ventilblokken og udtør den. Adskil de små slanger og blæs dem ud med trykluft. Smør begge ventil piston med hydraulik olie og samle det hele igen. Værksteds job. 2E. Luftpumpe. Fejl i fjernbetjening. Udskift element.

14 Symptom Mulig årsag Anbefalet rettelse Cylinder/værktøj lækker. 1. Sikkerhedsventil ved swivel er åben. 2. Defekt o-ring i cylinderen. 3. Defekt pakning. 1. A: Spænd alle koblinger, lækker den fortsat, juster sikkerheds indstillingen. Test#4 B: Undersøg om anlægget er samlet ordentligt ved brug af test #5. (Høj tryk på retursiden, vil få sikkerhedsventilen til at åbne sig. 2. Udskift o-ring. Værksteds job. Værktøjet kører baglæns. Ratcheten slår tilbage ved returtrykket. Ratchen vil ikke bevæges sig fuldt ud. Værktøjet låser på bolten. 1. Koblinger ombyttet. 2. Antal slanger i lige antal. 1. Brækket eller på en anden måde defekt drive pawl eller fjeder. 1. Brækket eller på en anden måde defekt drive pawl eller fjeder. 2. Cylinderen kører ikke returtrykker ordentligt. 3. Forbindelsen mellem piston rod og drive pladerne er knækket. 1. Reaction pawlen er belastet, når værktøjet er på maksimum. 2. Værktøjet kører baglæns. 3. Værktøjet er kilet fast. 3. Udskift pakning. Værksteds job. 1. Kør test #5. Adskil og samle systemet igen. 2. Ved brug af HYTORC slanger, kan man kun bruge et ulige antal slanger. Hvis det er nødvendig at anvende et lige antal, skal man lave en adapter til koblingerne. Det kan ikke anbefales, køb hellere en slange der passer. 1. Udskift drive pawl og/eller fjeder. Værksteds job. 1. Udskift drive pawl og/eller fjeder. Værksteds job. 2. A: Fjern værktøjet fra møtrikken og kører frem og tilbage med trykket, uden belastning, et par gange. Hvis problemet ikke forsvinder, så undersøg pawlérne. B: Operatøren venter ikke på at cylinderen kommer helt tilbage. 3. Udskift delen om nødvendig. Værksteds job. 1. Tryk på fremdriftsknappen på fjernbetjeningen og ombyg et tryk. Tryk forsat på fjernbetjeningen og udløs de to lever der sidder på siden af værktøjet. Hold leverne ned og slip trykket på fjernbetjeningen. 2. Tryk på fremdriftsknappen på fjernbetjeningen og ombyg et tryk. Nu skulle værktøjet være løst. Kør test #5. 3. Fjern dækslet omkring Ratcheten. Løft drive pawlen op og på samme tid udløs de to lever der sidder på siden af værktøjet. Værktøjet skulle nu være fri.

15 Symptom Mulig årsag Anbefalet rettelse Manometer viser ingen tryk. 1. Manometer koblingen er løs. 2. Defekt manometer. 3. Pumpe vil ikke opbygge tryk. 4. Værktøjets pakninger en defekte. Pumpe vil ikke opbygge tryk. Pumpen virker doven, opbygger tryk langsomt. Pumpen bliver varm. Slange eller værktøjs fittings er ødelagt eller utæt. Den elektriske pumpe vil ikke kører. 1. Luft eller den elektriske forsyning er lav. 2. Defekt overtryksventil eller defekt regulatorventil. 3. Lav oliestand eller tilstoppet oliefilter. 4. Intern lækage i olie forsyningen fra ekstern overtryksventil og til pumpehuset. 5. Slidt sub-plate. 1. Luft eller den elektriske forsyning er lav. 2. Filteret tilstoppet. 1. Forkert brug. 2. Efter brug er fjernbetjeningen er efterladt i position On. 1. Yderkappen er flækket eller smeltet. 2. Tyndslidt kevlar eller stålwire. 3. Olien lækker igennem fiberen. 4. Knækkede fittings. 1. Løs forbindelse i kontrolboksen. 2. Dårlige kul. 3. Anker brændt. 1. Spænd koblingerne. 2. Udskift manometer. 3. Se under afsnittet Cylindertrykket opbygges ikke. 4. Udskift pakninger. 1. Undersøg lufttrykket eller el-nettes spændingen. 2. Udskift ventilen. Værksteds job. 3. Supplere med olie og rens filter. 4. Åben indtil reservoiret, og undersøge olie rørene, når der sættes tryk på rørene. Ved en utæthed spændes fittings eller udskiftes røret. 5. Se under afsnittet Cylindertrykket opbygges ikke. 1. Undersøg lufttrykket eller el-nettes spændingen. 2. Rens eller udskift filteret. 1. Operatøren holder trykknappen ned hele tiden. Dette bevirker at en stor mængde olie skal igennem et lille hus i sikkerhedsventilen. Dette udvikler varme. 2. Sluk for pumpen når den ikke er i brug. Pumpe må ikke køre når der ikke er et værktøj tilkoblet. 1. Hvis det underliggende kevlar eller stål er intakt, kan de fortsat bruges. Dog anbefales der regelmæssigt eftersyn. 2. Udskift slangen. Vær sikker på at den ikke kan bruges mere. Klip slangen midtover. 3. Udskift slangen. Vær sikker på at den ikke kan bruges mere. Klip slangen midtover. 4. Udskift de gamle fittings. Efter udskiftning, testes slangen efter Test #5. Vær opmærksom på at de nye fittings kan modstå 700 Bar ( psi). 1. Åben kontrolboksen og visuel undersøg om der er en løs forbindelse. Tryk evt. på kontaktoren. Sæt evt. den løse forbindelse på plads igen.. I tvivls tilfælde, kontrollere eldiagrammet. FARE-Kontrolboksen indeholder høj spænding. Afbryd først pumpen. 2. Udskift kul. Værksteds job. 3. Udskift motor eller dele her af. Værksteds job

16 TEST #1 Forbind pumpe og værktøj med slangen på normal vis. Tryk fremdriftsknappen med og hold den nede. Hvis pumpen opbygger tryk, og slangen flexér, men værktøjet stadigvæk ikke vil arbejde, så ligger problemet sikkert i en løs eller defekt kobling. For at finde den defekte kobling, afkobles værktøjet og slangen forbindes i et lukket kredsløb. Hvis pumpens manometer ikke kommer over 500 psi, så er det på værktøjet at den/de defekte koblinger skal findes. Et betydelig højere tryk, indikere at problemet ligger i enten pumpen eller i slangens fittings. TEST #2 For at teste om solenoidén virker, placeres en lille skruetrækker i siden af solenioden. Tryk på fremdriftsknappen og slip den igen. Gentag dette på den anden side af solenioden. Man skal kunne mærke at stemplet arbejde fra side til side. Er der en død side, er solenioden defekt og skal udskiftes. OPS I en nødsituation kan man manuel skifte rundt med stemplet. TEST #3 Fjern værktøjet fra slangen. Kør med pumpen. Hvis pumpe ikke opbygger tryk, ligger problemet ved pumpen. Opbygger pumpen tyrk ligger problem ved overløb i værktøjet. TEST #4 Forbind pumpe og værktøj med slangen på normal vis og sæt pumpen i on. Når der kommer olie ud fra hullet med koblingerne, spænder man skruen i hullet. Brug den rette størrelse. Spænd med uret. Spænd indtil at olie ikke løber mere + en kvart omgang. TEST #5 DENNE TEST BØR FORETAGES FØR ETHVERT BRUG AF SPÆNDEVÆRKTØJ. Forbind pumpe og værktøj med slangen på normal vis. Kør med anlægget flere gange. Kør endnu en gang og kontroller processen. Når man trykker på fremdriftsknappen, skal værktøjet køre ca. 24 grader frem og man kan høres et klik når det stopper. På firkantværktøjet skal man også være opmærksom på at leveren på siden, køre frem og springer tilbage igen. Slip fremdriftsknappen igen og der skal ikke være nogen bevægelse mere og efter et kort øjeblik høres igen et klik. Sådan er værktøjet designet til at fungere. Hvis man ser andet end ovennævnte, er systemet defekt og kan ikke levere mere end 10% af kraften. Sørg for at fejlen bliver udbedret. For reference, er værktøjet og pumpen udrustet som følger, fra fabrikken. Dette forhindre at værktøjet, pumpen og een slange ikke kan samles forkert. Værktøj Advance side Male Retract side Female Slange Advance side Female-Female Retract side Male-Male Pumpe Advance side Male Retract side Femal Bemærk at sammenkobling af to (eller andet lige antal) slanger, skaber en slange der virker omvendt på værktøjet. Brug tre (eller et ulige antal( slanger), flyt pumpen eller bestil en længere slange ved HYTORC.

17

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

VOLVO PENTA DIESEL OG BENZIN MOTORER OPLÆGNINGS- OG SØSÆTNINGSGUIDE

VOLVO PENTA DIESEL OG BENZIN MOTORER OPLÆGNINGS- OG SØSÆTNINGSGUIDE VOLVO PENTA DIESEL OG BENZIN MOTORER OPLÆGNINGS- OG SØSÆTNINGSGUIDE EN GOD INVESTERING I denne folder finder du det meste af det, du bør kontrollere og checke på motor og drev i forbindelse med oplægning

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

Kompendium til sikkerhedskursus

Kompendium til sikkerhedskursus Kompendium til sikkerhedskursus Indhold 1 Indledning 1 2 Klatring med topsikring 4 2.1 Påtagning og tilspænding af klatresele................... 5 2.2 Syning af dobbelt ottetalsknude i selen...................

Læs mere

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Oversættelse af den originale driftsvejledning Cobra 40-10 Udgave 10/2013 Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Indholdsfortegnelse 1 OM DENNE VEJLEDNING 5 1.1 Forord 5 1.2 Advarsler, informationer og

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen Gør-det-selv el Tag folderen med hjem til værktøjskassen Indhold Om gør-det-selv el 3 Før du går i gang Ledningstyper, fastgørelse af ledninger 4 Stikpropper og forlængerled 7 Gør-det-selv el for begyndere

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre?

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Gør det elsikkert Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer Lær at bruge en hjertestarter Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer (AED) givet af European Resuscitation

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C Version 7.07 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lastbil (kategori C) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Spørgsmål og svar. Teknisk Information

Spørgsmål og svar. Teknisk Information Spørgsmål og svar 1. Hvad er amperetimer (Ah) og reservekapacitet? Amperetimer (Ah) er måleenheden for batteriets totale strømreserve. Oftest måles denne ved 20 timers afladningstid. Batteriet belastes

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere