Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer"

Transkript

1 Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS Sjællandsvej Bogense

2 Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel : Deres HYTORC Værktøj er et kraftværktøj og som alle andre kraftværktøjer skal man være opmærksom på sikkerhedsinstruktioner således at ulykker og personskader undgås. Følgende tips vil hjælpe jer. Læs alle instruktioner. Hold arbejdsområdet rent og ryddeligt. Overvej i hvilket miljø der arbejdes. Elektriske pumper må ikke anvendes i miljøer hvor der er explosionsfare! Er der tvivl skal man anvende en luftdrevet pumpe. Bemærk at metal mod metal kan give gnister. Undgå en utilsigtet start. Fjernkontrolen anvendes kun af værktøjs-operatøren. Hold fingerne væk under brug. I de fleste tilfælde vil værktøjet tillade en hånd fri operation. Hvis værktøjet skal holdes bør man anvende alternativer til sikring af værktøjet. Husk ekstra beskyttelse. Vær opmærksom på at pumpen er ekstra beskyttet, og at den er tilsluttet den korrekte netspænding. Opbevar værktøjet ordentligt. Når værktøjet og tilbehøret ikke anvendes, bør det opbevares tørt. Anvend det rigtige værktøj. Anvend ikke et værktøj der er for lille til opgaven, anvend kun værktøjet til dets oprindelige formål. Anvend personlig sikkerhedsudstyr. Når man arbejder med hydraulisk værktøj skal man anvende handsker, sikkerhedssko, sikkerhedshjelm og andre personlige værnemidler. Anvend sikkerhedsbriller. Flytning af anlæg. Brug ikke slanger, styrekabler oa. til flytning af anlægget. Behandl værktøjet med omtanke. For at sikre en maximal udnyttelse af værktøjet skal ofte efterse værktøjet, pumpe og tilbehør for skader. Følg altid brugsvejledningerne for værktøjet og pumpe. Vær opmærksom på hvad du laver. Brug din sunde fornuft. Vær opmærksom på slanger mv. Tjek at koblingerne er samlet helt. Tjek at ingen slanger er bøjet eller knækket. Tjek at firkantdrevet sidder på plads i toppen.

3 Tjek før brug. Kør med værktøjet uden belastning for at sikre en ordentlig funktion. Find et sikkert reaktionspunkt. Vær opmærksom på at slangerne ikke kommer i klemme i reaktionspunktet. Kør forsigtigt med værktøjet. Hvis det forsøger at kravle op så stop og find et nyt reaktionspunkt. OBS. Hold jer væk fra reaktionsarmen under brug og anvend ikke noget imellem reaktionsarmen og reaktionspunktet. Benyt kun krafttoppe af top kvalitet. Vær sikker på at størrelsen passer på møtrikken. Der kan opstå brud, så hold jer væk fra toppen under brug. Brug ikke andre genstande for at hjælpe værktøjet.

4 Afsnit 2 Instruktioner før brug. De fleste fejl på nye værktøjer er resultatet forkert betjening eller forkert samling af tilbehør. Inspektion: Undersøg alle dele for forsendelsesskader. Hvis der findes skader skal fragtbærer omgående undererettes Arbejdstryk. Værktøjets maximum arbejdstryk er PSI ( 700 kg/cm2). Undersøg om alt tilbehør er godkendt til PSI Hydrauliske koblinger. Saml eller adskil ALDRIG nogen hydrauliske koblinger eller slanger uden først at have aflastet trykket på værktøjet og pumpe. Når man anvender lynkoblinger vær da opmærksom på at koblingerne er iorden. Koblingerne skal være samlet korrekt og ikke lække olie. OBS! Løse eller dårlige koblinger kan være farlige pga. trykket, ligeledes kan overspændte koblinger også give problemer. Koblinger skal kun spændes til og være oliefri. Hold eller stå aldrig i en direkte linie fra hydrauliske komponenter som er i brug. Kom aldrig i kontakte med en lækage med hydraulik olie. Olien kan gennembore huden og give alvorlige skade Elektriske forbindelser. Kontroller at fabrikspladen på motoren er i overensstemmelse med netspændingen. Arbejd altid med den mindst mulige længde af kabler. Vær opmærksom på at kvadratet på kablet er i orden, husk ekstrabeskyttelsen (jord). Advarsel: Elektrisk motorer kan give gnister. Elektriske pumpe må ikke anvendes i områder med eksplosionsfare Luft forbindelser. Kontrollere at trykluften er i overensstemmelse med de på givende krav. Sikre at alle forbindelser er tætte.

5 Afsnit 3 Brug af HYTORC Generelt. Alle HYTORC værktøjer leveres komplet, klar til brug. Den hydrauliske Power Pack som leveres med HYTORC værktøjet er forberedt mht. hastighed og tryk, og som gør HYTORC værktøjet effektivt og præcis Samling af systemet. Værktøjet og pumpen er forbundet med en PSI dobbeltvirkende slange. Hver ende på slangen har en hun og han kobling. Byt ikke rundt på koblingerne, dette medfører at værktøj ikke fungere korrekt. Justere ikke skruen på uniswivelen. Dette er en sikkerhedskrue og er indstillet fra fabrikken. Bør kun justeres af uddannet personale. Vigtigt! Skift kun koblinger med samme type. Vær opmærksom på at koblingerne skal være samlet korrekt Skifte retning på drevet (firkantdrev). For at skifte retning (spænde/løse) på drevet, udløses knap (button) på modsatte side af firekantdrevet (Square Drive), der trækkes ud og monteres omvendt. Der efter drejes reaktionsarmen 180 grader.

6 3-4. Reaktionsarm. Alle HYTORC værktøjer er monteret med en universal reaktionsarm. Denne arm er beregnet til at optage de krafter der opstår når værktøjet bruges. Reaktionsarmen må kun forlænges i samme retning som firkantdrevet. OBS. På standard reaktionsarmen må der ikke svejses og den bør heller ikke modificeres. Der kan dog tilvælges svejsbart modhold til visse modeler. Monter den ønskede top på firkantdrevet og sikr den med låsering og pin. Placer værktøjet og toppen på emnet, således at firkantdrevet er korrekt indsat i toppen og at toppen sidder korrekt på emnet. Vær opmærksom på at reaktionsarmen sidder sikkert på et fast underlag (en anden møtrik, flange mv. ). Vigtigt! Når værktøjet er placeret, skal man sikre at slangerne ikke kan komme i klemme mellem reaktionsarmen og dens modhold. Kør med tryk i et kort øjeblik, for at se om værktøjet sidder rigtigt Brug af værktøj. Når der trykkes ned på fjernkontrolens knap, vil værktøjet blive skubbet tilbage indtil at reaktionsarmen rammer dens modhold. Forsæt med at holde knappen nede indtil at man høre et tydeligt klik. Dette betyder at den hydrauliske cylinder ikke kan komme længere og derved ikke dreje toppe yderligere. Der vil komme en hurtig opbygning af tryk indtil det indstillede tryk opnås. Vigtigt! Dette hurtige tryk betyder IKKE at det ønskede moment er opnået. Det betyder kun at stemplet ikke kan nå yderligere. Slip knappen på fjernkontrolen igen, cylinderen vil automatisk gå tilbage. Når man igen hører et klik kan man igen trykke på knappen. og toppen vil atter dreje rundt. Hvergang cylinderen har kørt tryk og retur, har den taget en cyklus. Denne cyklus gentages indtil at toppen ikke kan drejes yderligere, og der ikke har lydt et klik. Momentet er da opnået med +/- 3 %. Vigtigt! Gentag altid den sidste cyklus for at sikre at momentet er opnået.

7 Værktøjer med modholdslås Hvis værktøjet sidder fast på bolten efter tilspænding, trykkes der kortvarigt på knappen der aktiverer pumpen, samtidig med at der trykkes på udløserknappen på værktøjet

8 3-6. Demontage af bolte mv. Indstil først pumpen til PSI. Skift toppen og reaktionsarm til demontage. Montér værktøjet på emnet. Tryk på knappen på fjernkontrolen og trykket vil blive opbygget i værktøjet. Når værktøjet giver et klik slippes knappen igen og cyklussen gentages indtil at emnet kan løsnes manuelt. OBS! Kan værktøjet ikke løse emnet, anvendes et størrere værktøj. Afsnit 4 Pumpen Generel information. Alle Hytorc Power Packs operere med et trykområde fra 500 til psi og er justerbar i hele området. De er produceret og designet for let håndterbar hed og ekstrem flow... Før du tager Hytorc power packs i brug, skal du tjekke følgende: Er der påfyldt olie på beholderen? Hvor er den nærmeste strømforsyning? Er luftforsyningen stor nok? (kun luftpumper) Er manometer monteret og kan det modstå psi? Sidder oliepåfyldningsproppen fast? 4-2. Arbejdets tryk. Pumpens maximale tryk er psi (700 kg/cm 2 ). Vær sikker på at alt hydraulisk udstyr og tilbehør er godkendt for psi Hydrauliske forbindelser. Man må aldrig samle eller adskille de hydrauliske slanger eller fittings, uden at trykket er fjernet. Sluk pumpen, og kontroller manometeret, at dette står på nul. Når man bruger lyn-koblinger, skal man sikre sig at disse er helt sammenkoblet. Fittings, manometer, olig. skal renholdes, og være fastspændt. Advarsel: løse eller utætte koblinger kan være livsfarlige, hvis de udsættes for tryk. Fittings behøver kun at spændes indtil at det er tæt. berør aldrig en lækage. Olien kan gennemtrænge huden, og gøre skade på kroppen. Udsæt ikke slangen for potientel fare, så som skarpe kanter, ekstrem varme, eller højere belastning. Undgå ligeledes at knække eller tviste slangen. Undersøg slangen før brug El-tilslutning. 1 Check at det er den rigtige spænding der forefindes. 2 Denne motor kan gnistre. Må ikke bruges i eksplosive omgivelser, eller i områder med flygtige væsker. 2a Brug ikke ledninger der er skadet, eller blottet kabel. 2b Alle en fasede motorer, som er udrustet med et trebenet stikprop, skal bruges i tilslutninger der har ekstra beskyttelse. Brug ikke tobenet stikprop, da pumpen skal ekstra beskyttes. 3 Sammenlign navnepladen med nettilslutningen for at undgå at brænde motoren af, eller overbelaste den.

9 4-5. Før brug Inden brug sikres :... at der er olie på pumpen og at olien er ren ( se skueglas )... at hydraulikslanger er korrekt monteret og er tætte og sikre... at momentskemaet svarer til det værktøj der anvendes Indstilling af moment. Tryk 1 gang på Start / spænd knappen for at starte pumpen. Tryk igen og se at værktøjet bevæger sig korrekt. Skru trykregulatoren T mod uret til systemet er trykløst. Tryk og hold Start / spænd knappen nede og stil pumpetrykket op i henhold til værktøjets momentskema. Montér nu værktøjet på bolten. Tryk og slip Start / spænd knappen gentagende gange indtil værktøjet ikke længere bevæger sig på bolten og manometeret viser, at det ønskede tryk er opnået. Pumpen stoppes på stop knappen. Ved pumper med (semi) automatik anvendes automatik knappen kun til at forspænde løse bolte. start / spænd knappen skal altid anvendes til at opnå det sidste, ønskede moment

10 Afsnit 5 Vedligeholdelse Forbyggende vedligeholdelse af værktøj. Værktøjsfejl forekommer, men trods alt ikke ofte. Disse fejl ligger ofte i koblingerne eller slangerne. Disse emner kan skiftes eller repareres hurtigt, da de er universale.. HYTORC reservedele fås som standard fra lager.alle reparationer, af HYTORC værktøj, bør udføres af uddannet personale og i henhold til manualerne Smøring: Alle bevægelige dele skal smøres regelmæssigt med en god kvalitet NLGI #2 molybdenum disulfide fedt. Under barske forhold, bør rengøringen smøringen have en større frekvens. Hydrauliske slanger: Slangerne skal undersøges for revner og knæk efter hvert brug. Hydrauliske fittings (koblinger) kan dækkes af skidt. De skal skylles7renses regelmæssigt. Lyn-koblinger: Fittings bør holdes rene, og ikke trækkes rundt på gulvet eller jorden, da selv små partikler kan ødelægge funktionen i ventilerne. Fjeder: Fjeder bliver brugt til drive pawlén og accuracy assurance pawlén. Disse fjedre kan udskiftes om nødvendig. Pakninger: Hvis krafthovedet skal adskilles, bør pakningerne skiftes. Pakningerne ligger i diverse paknings sæt. Andre dele: Alle dele i værktøjerne bør undersøges een gang om året, for at finde evt. revner og deformiteter. Findes de skal delen udskiftes Forebyggende vedligeholdelse af pumpe. HYTORC pumperne er præcisions byggede pumper, som sådan kræver de en vis service og vedligeholdelse. Hydraulikolien bør skiftes efter ca. 100 timers brug, eller når olien forekommer grumset og uklar.. Man skal altid sikre at beholderen er korrekt fyldt. Brug kun hydraulikolie med Iso Grade 32 eller 46. Lyn-koblinger: Fittings bør undersøges regelmæssigt for lækage. Skidt og andre fremmede materialer skal holdes væk fra fittings. Rengøres før brug. Manometer: Nogle manometre er fyldt med væske. Falder niveauet, betyder det en intern lækage. Manometeret skal omgående udskiftes. Bliver manometer fyldt med hydraulisk olie, er det et tegn på en intern lækage. Udskiftning er nødvendig. Filter på pumpen: Filteret bør udskiftes to gange om året ved normal brug. Ofte ved daglig brug eller i barske miljøer.

11 Fjernbetjening: (luft pumpe) Slangerne til og fra fjernbetjeningen bør kontrolleres regelmæssigt efter hindringer eller knæk på slangerne. Er de bøjet eller knækket, bør de udskiftes. De fjederbelastede knapper på fjernbetjeningen, bør kontrolleres hvis der opstår driftproblemer. (el pumpe) Rocker switchén bør kontrolleres regelmæssigt, hvis der er problemer. Luftventil: Denne ventil bør kontrolleres to gange om året. Kul og kulholder: (El pumpe) Kontrolleres og udskiftes om nødvendig. Armatur: (el pumpe) Kontrolleres årligt. Afsnit 6 Adskillelse af værktøj. 1. Vær sikker på at værktøjet er kørt helt tilbage. 2. Fjern Reactions armen. 3. Fjern shroud (#31) ved at fjerne de to skruer i bunden af schrouden. Løft fjederen væk eller hvis schrouden er monteret med fire skruer, så fjernes de sidste to skruer. 4. Fjern square driven (#5) ved at trykke på centerknappen på drive retaineren (#11) samtidig med at man trækker square driven ud. Hvis man har et A -værktøj (square driven er firkantet gennem hele værktøjet) må man først fjerne retaining ringen på ydersiden af begge drive sleeves (#8) og fjerne tab skruen i værktøjet. 5. Fjern begge drive sleeves (#8). Brug et falsejern til at slå sleevene ud. Om nødvendig fjern retainings ringen. 6. Fjern omhyggelig pladen med serienummerne. Vær opmærksom på at de skal på limes igen efter reparationen, dette for at beskytte husets access huller. 7. Placere rod pin (#19) ud for husets access hul. Tryk rod pinen ud via dette hul. Vær opmærksom på at nogle værktøjer har en set-skrue i enden af connector roden (#17). Denne skrue skal fjernes før rod pinen fjernes. Den skal ikke bruges mere og kan derfor undværes. 8. Fjern ratcheten (#6), 2 drive plates (#4), og drive pawl assembly (#63). 9. Fjern skruen fra hver lever (#15), og træk leveren ud af huset. 10. Fjern pawlen (#10) sammen med fjederen (#18). 11. Fjern end capén med en hex-nøgle (#26-E), eller fjern de otte en cap skruer (#34) og brug jacking skruerne til at fjerne end capén (#26). 12. Fjern piston rod assemblyén som består af følgende dele (17,,24,25,29) ved at trykke connector roden (#17) ud. 13. For at udskift pakninger se diagram. For at samle værktøjet igen, følges instruktionen i omvendt rækkefølge. HUSK at smøre alle dele.

12 Afsnit 7 Fejlfindning. Symptom Mulig årsag Anbefalet rettelse Manometer bygger tryk op, men værktøjet vil ikke arbejde. Cylinderen vil ikke komme retur. Cylindertrykket opbygges ikke. 1. Koblinger løse og i stykker. 2. Solenoid i stykker 1. Se nedenfor 2. Spændingen på elpumpen er for lav. 3. forbindelsen mellem piston rod og drive arms er knækket. 1. Olie sprængning i værktøj (Piston palning utæt, ødelagt o-ring, knækket piston) 2. Pumpeproblemer. 1. Spænd og/eller udskift koblinger. Brug test 1 (se under test) Kontrolleres, brug test 2 (se under test) Er solenoiden i stykker, udskiftes den. 1. Se nedenfor 2. Skift til en kortere forlængerledning eller opgradere til større sikringer. Ved strømproblemer, tag evt. strøm fra svejsetranformator. 3. Udskift de nødvendige dele Udskift defekte dele. Værksteds job Kontrollere om sub-platen er slidt. A)Fjern skruer fra pumpemotoren. Flyt pumpemotoren væk, tænd pumpen og mærk på udgangsrøret under manifolden. Er der tryk skal sub-platen og tilbehør udskiftes. 3. 2a Undersøg om der er lækage fra external relief ventil eller andre rør forbindelser (bunden af relief ventil og forbindelser til pumpen. Spænd efter om nødvendig. Værksteds job. 4. 2b Hvis pumpen lyder som sten i en dåse, kan problemet være motorens kobling. Fjern motoren fra motorbasen, og udskift eventuelt koblingen. Værksteds job. 5. 2c Luftpumpe. Fejl i luftventilen pga. snavs og/eller skidt i luftforsyningen. Adskil luftventilen og fjern evt. snavs fra piston. Sprøjt med spray (rensevæske) i ventilblokken og udtør den. Adskil de små slanger og blæs dem ud med trykluft. Smør begge ventil piston med hydraulik olie og samle det hele igen. Værksteds job. 6. 2d Luftpumpe. Fejl i fjernbetjening. Udskift element.

13 Symptom Mulig årsag Anbefalet rettelse Manometer bygger tryk op, men værktøjet vil ikke arbejde. Cylinderen vil ikke komme retur. Cylindertrykket opbygges ikke. 1. Koblinger løse og i stykker. 2. Solenoid i stykker 1. Se nedenfor 2. Spændingen på elpumpen er for lav. 3. forbindelsen mellem piston rod og drive arms er knækket. 1. Olie sprængning i værktøj (Piston palning utæt, ødelagt o-ring, knækket piston) 2. Pumpeproblemer. 1. Spænd og/eller udskift koblinger. Brug test 1 (se under test) 2. Kontrolleres, brug test 2 (se under test) Er solenoiden i stykker, udskiftes den. 1. Se nedenfor 2. Skift til en kortere forlængerledning eller opgradere til større sikringer. Ved strømproblemer, tag evt. strøm fra svejsetranformator. 3. Udskift de nødvendige dele Udskift defekte dele. Værksteds job. 2A. Kontrollere om sub-platen er slidt. A)Fjern skruer fra pumpemotoren. Flyt pumpemotoren væk, tænd pumpen og mærk på udgangsrøret under manifolden. Er der tryk skal sub-platen og tilbehør udskiftes. 2B. Undersøg om der er lækage fra external relief ventil eller andre rør forbindelser (bunden af relief ventil og forbindelser til pumpen. Spænd efter om nødvendig. Værksteds job. 2C. Hvis pumpen lyder som sten i en dåse, kan problemet være motorens kobling. Fjern motoren fra motorbasen, og udskift eventuelt koblingen. Værksteds job. 2D. Luftpumpe. Fejl i luftventilen pga. snavs og/eller skidt i luftforsyningen. Adskil luftventilen og fjern evt. snavs fra piston. Sprøjt med spray (rensevæske) i ventilblokken og udtør den. Adskil de små slanger og blæs dem ud med trykluft. Smør begge ventil piston med hydraulik olie og samle det hele igen. Værksteds job. 2E. Luftpumpe. Fejl i fjernbetjening. Udskift element.

14 Symptom Mulig årsag Anbefalet rettelse Cylinder/værktøj lækker. 1. Sikkerhedsventil ved swivel er åben. 2. Defekt o-ring i cylinderen. 3. Defekt pakning. 1. A: Spænd alle koblinger, lækker den fortsat, juster sikkerheds indstillingen. Test#4 B: Undersøg om anlægget er samlet ordentligt ved brug af test #5. (Høj tryk på retursiden, vil få sikkerhedsventilen til at åbne sig. 2. Udskift o-ring. Værksteds job. Værktøjet kører baglæns. Ratcheten slår tilbage ved returtrykket. Ratchen vil ikke bevæges sig fuldt ud. Værktøjet låser på bolten. 1. Koblinger ombyttet. 2. Antal slanger i lige antal. 1. Brækket eller på en anden måde defekt drive pawl eller fjeder. 1. Brækket eller på en anden måde defekt drive pawl eller fjeder. 2. Cylinderen kører ikke returtrykker ordentligt. 3. Forbindelsen mellem piston rod og drive pladerne er knækket. 1. Reaction pawlen er belastet, når værktøjet er på maksimum. 2. Værktøjet kører baglæns. 3. Værktøjet er kilet fast. 3. Udskift pakning. Værksteds job. 1. Kør test #5. Adskil og samle systemet igen. 2. Ved brug af HYTORC slanger, kan man kun bruge et ulige antal slanger. Hvis det er nødvendig at anvende et lige antal, skal man lave en adapter til koblingerne. Det kan ikke anbefales, køb hellere en slange der passer. 1. Udskift drive pawl og/eller fjeder. Værksteds job. 1. Udskift drive pawl og/eller fjeder. Værksteds job. 2. A: Fjern værktøjet fra møtrikken og kører frem og tilbage med trykket, uden belastning, et par gange. Hvis problemet ikke forsvinder, så undersøg pawlérne. B: Operatøren venter ikke på at cylinderen kommer helt tilbage. 3. Udskift delen om nødvendig. Værksteds job. 1. Tryk på fremdriftsknappen på fjernbetjeningen og ombyg et tryk. Tryk forsat på fjernbetjeningen og udløs de to lever der sidder på siden af værktøjet. Hold leverne ned og slip trykket på fjernbetjeningen. 2. Tryk på fremdriftsknappen på fjernbetjeningen og ombyg et tryk. Nu skulle værktøjet være løst. Kør test #5. 3. Fjern dækslet omkring Ratcheten. Løft drive pawlen op og på samme tid udløs de to lever der sidder på siden af værktøjet. Værktøjet skulle nu være fri.

15 Symptom Mulig årsag Anbefalet rettelse Manometer viser ingen tryk. 1. Manometer koblingen er løs. 2. Defekt manometer. 3. Pumpe vil ikke opbygge tryk. 4. Værktøjets pakninger en defekte. Pumpe vil ikke opbygge tryk. Pumpen virker doven, opbygger tryk langsomt. Pumpen bliver varm. Slange eller værktøjs fittings er ødelagt eller utæt. Den elektriske pumpe vil ikke kører. 1. Luft eller den elektriske forsyning er lav. 2. Defekt overtryksventil eller defekt regulatorventil. 3. Lav oliestand eller tilstoppet oliefilter. 4. Intern lækage i olie forsyningen fra ekstern overtryksventil og til pumpehuset. 5. Slidt sub-plate. 1. Luft eller den elektriske forsyning er lav. 2. Filteret tilstoppet. 1. Forkert brug. 2. Efter brug er fjernbetjeningen er efterladt i position On. 1. Yderkappen er flækket eller smeltet. 2. Tyndslidt kevlar eller stålwire. 3. Olien lækker igennem fiberen. 4. Knækkede fittings. 1. Løs forbindelse i kontrolboksen. 2. Dårlige kul. 3. Anker brændt. 1. Spænd koblingerne. 2. Udskift manometer. 3. Se under afsnittet Cylindertrykket opbygges ikke. 4. Udskift pakninger. 1. Undersøg lufttrykket eller el-nettes spændingen. 2. Udskift ventilen. Værksteds job. 3. Supplere med olie og rens filter. 4. Åben indtil reservoiret, og undersøge olie rørene, når der sættes tryk på rørene. Ved en utæthed spændes fittings eller udskiftes røret. 5. Se under afsnittet Cylindertrykket opbygges ikke. 1. Undersøg lufttrykket eller el-nettes spændingen. 2. Rens eller udskift filteret. 1. Operatøren holder trykknappen ned hele tiden. Dette bevirker at en stor mængde olie skal igennem et lille hus i sikkerhedsventilen. Dette udvikler varme. 2. Sluk for pumpen når den ikke er i brug. Pumpe må ikke køre når der ikke er et værktøj tilkoblet. 1. Hvis det underliggende kevlar eller stål er intakt, kan de fortsat bruges. Dog anbefales der regelmæssigt eftersyn. 2. Udskift slangen. Vær sikker på at den ikke kan bruges mere. Klip slangen midtover. 3. Udskift slangen. Vær sikker på at den ikke kan bruges mere. Klip slangen midtover. 4. Udskift de gamle fittings. Efter udskiftning, testes slangen efter Test #5. Vær opmærksom på at de nye fittings kan modstå 700 Bar ( psi). 1. Åben kontrolboksen og visuel undersøg om der er en løs forbindelse. Tryk evt. på kontaktoren. Sæt evt. den løse forbindelse på plads igen.. I tvivls tilfælde, kontrollere eldiagrammet. FARE-Kontrolboksen indeholder høj spænding. Afbryd først pumpen. 2. Udskift kul. Værksteds job. 3. Udskift motor eller dele her af. Værksteds job

16 TEST #1 Forbind pumpe og værktøj med slangen på normal vis. Tryk fremdriftsknappen med og hold den nede. Hvis pumpen opbygger tryk, og slangen flexér, men værktøjet stadigvæk ikke vil arbejde, så ligger problemet sikkert i en løs eller defekt kobling. For at finde den defekte kobling, afkobles værktøjet og slangen forbindes i et lukket kredsløb. Hvis pumpens manometer ikke kommer over 500 psi, så er det på værktøjet at den/de defekte koblinger skal findes. Et betydelig højere tryk, indikere at problemet ligger i enten pumpen eller i slangens fittings. TEST #2 For at teste om solenoidén virker, placeres en lille skruetrækker i siden af solenioden. Tryk på fremdriftsknappen og slip den igen. Gentag dette på den anden side af solenioden. Man skal kunne mærke at stemplet arbejde fra side til side. Er der en død side, er solenioden defekt og skal udskiftes. OPS I en nødsituation kan man manuel skifte rundt med stemplet. TEST #3 Fjern værktøjet fra slangen. Kør med pumpen. Hvis pumpe ikke opbygger tryk, ligger problemet ved pumpen. Opbygger pumpen tyrk ligger problem ved overløb i værktøjet. TEST #4 Forbind pumpe og værktøj med slangen på normal vis og sæt pumpen i on. Når der kommer olie ud fra hullet med koblingerne, spænder man skruen i hullet. Brug den rette størrelse. Spænd med uret. Spænd indtil at olie ikke løber mere + en kvart omgang. TEST #5 DENNE TEST BØR FORETAGES FØR ETHVERT BRUG AF SPÆNDEVÆRKTØJ. Forbind pumpe og værktøj med slangen på normal vis. Kør med anlægget flere gange. Kør endnu en gang og kontroller processen. Når man trykker på fremdriftsknappen, skal værktøjet køre ca. 24 grader frem og man kan høres et klik når det stopper. På firkantværktøjet skal man også være opmærksom på at leveren på siden, køre frem og springer tilbage igen. Slip fremdriftsknappen igen og der skal ikke være nogen bevægelse mere og efter et kort øjeblik høres igen et klik. Sådan er værktøjet designet til at fungere. Hvis man ser andet end ovennævnte, er systemet defekt og kan ikke levere mere end 10% af kraften. Sørg for at fejlen bliver udbedret. For reference, er værktøjet og pumpen udrustet som følger, fra fabrikken. Dette forhindre at værktøjet, pumpen og een slange ikke kan samles forkert. Værktøj Advance side Male Retract side Female Slange Advance side Female-Female Retract side Male-Male Pumpe Advance side Male Retract side Femal Bemærk at sammenkobling af to (eller andet lige antal) slanger, skaber en slange der virker omvendt på værktøjet. Brug tre (eller et ulige antal( slanger), flyt pumpen eller bestil en længere slange ved HYTORC.

17

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: 90 42 742 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Luftkompressor Art.nr. 85202052

Luftkompressor Art.nr. 85202052 Luftkompressor Art.nr. 85202052 EAN-nr: 5709133910167 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT OVER VIGTIGSTE DELE 2 3 TEKNISKE

Læs mere

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL TJEP TJEP T-64C kombi MANUAL Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved spørgsmål,

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk hammer HH10 HH10RV HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 2 2.

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer

Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer Brugervejledning Advarsel: Ved anvendelse af Hi-Force Hydraulikværktøjer kommer der et meget højt tryk til anvendelse. For at undgå ulykker er

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

MANUAL TJEP D15/50 dykkerpistol

MANUAL TJEP D15/50 dykkerpistol MANUAL TJEP D15/50 dykkerpistol?,!advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved

Læs mere

NORTON CLIPPER RILLE SKÆREMASKINE SC180

NORTON CLIPPER RILLE SKÆREMASKINE SC180 NORTON CLIPPER RILLE SKÆREMASKINE SC180 DANSK BRUGERMAUAL SAMT RESERVEDELSLISTE SC180 BRUGERVEJLEDNING 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 3 2.1 Sikring 4 3.1 Vedligeholdelse af maskine 4 4.1 Udskiftning og check

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation 30 l.p.m. fra serienr. 4727 40 l.p.m. fra serienr. 4676 Revideret 13.04.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen

Læs mere

Brugsanvisning. Løftekapacitet: kg Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Løftekapacitet: kg Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Autolift 2-søjlet Varenr.: 90 xx xxx Løftekapacitet: 3.000 kg Varenr.: 90 39 763 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Hydraulisk Borehammer HRD20

Hydraulisk Borehammer HRD20 Hydraulisk Borehammer HRD20 Fra serienr. 3195 Revideret 03.11.2014 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCN borehammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse af Deres nye værktøj, anbefaler

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation Fra serienummer 1443 Revideret august 2004 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 Sømpistol,!Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved spørgsmål,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40

Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40 Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40 www.folkelarsen.dk Dansk instruktion for XDL-40 bindemaskine Læs denne brugervejledning Varenr. 89664 før maskinen tages i brug Læs denne brugsvejledning

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: &

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: & Brugsanvisning Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: 90 21 071 & 90 21 239 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk ZI24-ZI26 VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk 1 Brugsvejledning 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations

Læs mere

HPP18V FLEX. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP18V FLEX. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP18V FLEX HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

MINI FYLDESTATION R410a

MINI FYLDESTATION R410a Brugervejledning (Dansk) MINI FYLDESTATION R410a Version: 1.0, Dato: 21-08-2015, 2015 Christonik ApS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Generel Information... 3 1.1 Formålet med denne manual...

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: 90 36 774 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 KZ Ventilrobot Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 Version 11.10 Dansk. Presentation KZ Handels AB har sammen med Goteborgs vandværk, udviklet dette hjælpemiddel som anvendes

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

MANUAL TJEP TP45 tagpappistol

MANUAL TJEP TP45 tagpappistol MANUAL TJEP TP45 tagpappistol?,!advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9027882 Dykpumpe Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dykpumpe - Varenr. 9027882 Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

HPP18E FLEX hydraulisk drivstation

HPP18E FLEX hydraulisk drivstation HPP18E FLEX hydraulisk drivstation Fra serienummer 4708 Revideret 15.12.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie,

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

Brugsvejledning. Spa

Brugsvejledning. Spa Brugsvejledning til Spa 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations Instruktioner... 2-3 5. Instruktioner... 3 6. Hygiejne ved brug af spabad 4 7. Vedligehold

Læs mere

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL 6 0 27 5 60 KOMPOSTKVÆRN 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2 ANVENDELSESOMRÅDE Deres have kompostkværner blevet designet til kværning af haveaffald, inklusive

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

DÆKAPPARAT Installation, drift & Vedligeholdelsesmanual

DÆKAPPARAT Installation, drift & Vedligeholdelsesmanual DÆKAPPARAT Installation, drift & Vedligeholdelsesmanual LT868 vare nr. 10710868 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Sikkerhedsinstruktioner... 6 Anvendelse...

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE MODEL FL220 BRUGERVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Dimension: L: 93 x B: 62 x H: 144 cm Rist dimension: L: 86 x B: 55 cm Luftforbrug: 250-520 ltr./min. Vægt: 46 kg. Strøm: 230V/50Hz Bemærkning:

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

AEROVIT Int. Pat. Pend.

AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT TEKNISKE DATA OG BRUGSANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SODBLÆSNINGSANLÆG AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT A/S Korden 15 ٠DK - 8751 Gedved Tel. +45 86 92 44 22 Fax +45 86 92 29 19 CVR/VAT 28

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Dansk Betjeningsvejledning. VERMOREL 2000 PRO Comfort Rygsprøjte Best.nr VERMOREL 1800 Rygsprøjte Best.nr

Dansk Betjeningsvejledning. VERMOREL 2000 PRO Comfort Rygsprøjte Best.nr VERMOREL 1800 Rygsprøjte Best.nr Dansk Betjeningsvejledning VERMOREL 2000 PRO Comfort Rygsprøjte Best.nr. 102022 VERMOREL 1800 Rygsprøjte Best.nr. 102084 FLEX TRADING A/S Hvidemøllevej 9-11 8900 Randers Tlf.: 89 14 14 89 Fax: 89 14 14

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Trykværktøj TDUX-IT-16 og kulsyrepatron E

Trykværktøj TDUX-IT-16 og kulsyrepatron E Trykværktøj TDUX-IT-16 og kulsyrepatron E7512-0160 Brugermanual Trykværktøj TDUX-IT-16 bruges sammen med kulsyrepatron E7512-0160 til tryksætning af TDUX i forbindelse med tætning af kabelrør. Trykværktøj

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere