Tekniske publikationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske publikationer"

Transkript

1 GE Healthcare Tekniske publikationer Retningslinje Rev LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning R2.0.x Betjeningsdokumentation Copyright 2011 By General Electric Co.

2 Myndighedsforskrifter Dette produkt er i overensstemmelse med myndighedsforskrifterne i følgende europæiske direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr Denne vejledning er en håndbog for LOGIQ P6/P6Pro. Den gælder for alle versioner af R2.0.x-softwaren til LOGIQ P6/P6Pro-ultralydsystemet. GE Healthcare GE Healthcare: Telex P.O. Box 414, Milwaukee, Wisconsin USA (Asien, Stillehavsområdet, Latinamerika, Nordamerika) GE Ultraschall: telefon (+49) Deutschland GmbH & Co. KG: telefax (+49) Beethovenstrasse 239 Postfach D Solingen TYSKLAND

3 Revisionshistorik REV DATO ÅRSAG TIL ÆNDRING Rev august 2007 Første frigivelse Rev januar 2008 R1.0.x frigivelse Rev oktober 2008 R2.0.x frigivelse Rev Maj 2011 Add P95 series Liste over sidetal SIDENUMMER REVISIONSN UMMER SIDENUMMER REVISIONSN UMMER Titelblad Rev. 4 Kapitel 2 Rev. 4 Revisionshistorik Rev. 4 Kapitel 3 Rev. 4 Myndighedsforskrifter Rev. 4 Kapitel 4 Rev. 4 Indholdsfortegnelse Rev. 4 Indeks Rev. 4 Kapitel 1 Rev. 4 Kontroller, at du anvender den seneste revision af dette dokument. Informationen i dette dokument vedligeholdes på epdm (GE Medical Systems electronic Product Data Management). Hvis du har brug for den seneste revision, skal du kontakte din forhandler eller GE salgsrepræsentant. I USA kan du ringe til GE Ultrasound Clinical Answer Center på (+1) eller (+1) LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning i-1

4 Denne side er med vilje tom. i-2 LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

5 Myndighedsforskrifter Standarder Følgende klassifikationer er i overensstemmelse med IEC/ EN :6.8.1: Ifølge direktivet 93/42/EØF om medicinsk udstyr, er dette medicinske udstyr af klasse IIa. Ifølge IEC/EN er udstyret af klasse I, type B med anvendelse af BF- eller CF-dele. Ifølge CISPR 11 tilhører udstyret gruppe 1, ISM udstyr klasse B. Ifølge IEC er pedalens rate IPx8 egnet til brug i operationsstuer. Dette produkt er i overensstemmelse med følgende myndighedsforskrifter: Rådsdirektiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr: CE-etiketten, som er påklæbet udstyret, godtgør overensstemmelse med direktivet. Placeringen af CE-mærkningen er vist i kapitlet Sikkerhed i denne vejledning. Autoriseret repræsentant i EU Virksomhedens forretningsmæssige hjemsted i Europa: GE Medical Systems Information Technologies GmbH (GEMS IT GmbH) Munzinger Strasse 3, D Freiburg, GERMANY Tlf.: ; Fax: LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning i-3

6 Standarder (fortsat) International Electrotechnical Commission (IEC). IEC/EN Sikkerhedsbestemmelser for elektromedicinsk materiel, del 1 Almindelige bestemmelser. IEC/EN Sikkerhedskrav for elektromedicinske systemer. IEC/EN Elektromagnetisk kompatibilitet - krav og test. IEC/EN Sikkerhedskrav til programmerbare elektromedicinske systemer. IEC Deklaration om akustiske outputparametre. Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) ISO Biologisk vurdering af medicinsk udstyr. Underwriters' Laboratories, Inc. (UL), uafhængigt testlaboratorium. UL Medical Electrical Equipment, part 1: General Requirements for Safety. Canadian Standards Association (CSA). CSA 22.2, Medical Electrical Equipment, part 1: General Requirements for Safety. NEMA/AIUM akustisk outputdisplay standard (NEMA UD3-, 1998). Original dokumentation Det originale dokument er udarbejdet på engelsk. i-4 LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

7 Indholdsfortegnelse Standarder i-4 Original dokumentation i-5 Indholdsfortegnelse Chapter 1 Ibrugtagning Oversigt over konsollen Indikationer for anvendelse Kontraindikationer Vigtige bemærkninger Konsolgrafik Kort over kontrolpanelet Hoved-/undermenu Flytning af systemet Før systemet flyttes Ved flytning af systemet System-opstart Tænd Luk systemet ned Hovedafbryder Prober Tilslutning af proben Tilslutning af CW-pencilprobe Tilslutning af 4D-proben Kabelhåndtering Aktivering af proben Frakobling af proben Frakobling af CW-pencilproben Frakobling af 4D-proben Applikationer Funktioner Begynde en undersøgelse Scanning af en ny patient Patientskærmbillede Chapter 2 Udfør en undersøgelse Billedoptimering Indstillinger i B Mode Indstillinger i M Mode Indstillinger i ColorFlow-tilstand Indstillinger i Doppler-tilstand Andre indstillinger LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning i-7

8 Måling og analyse B Mode målinger Doppler-tilstandsmålinger M Mode målinger Vise og redigere et arbejdsark Chapter 3 Efter overstået undersøgelse Probeoversigt Probehåndtering og forebyggelse af infektioner Forholdsregler ved håndtering af intrakavitær probe Rengøring af prober Smøregeler Systemopsætninger Opsætning af tastatur til fremmede sprog Databackup EZBackup og EZMove Strategi for backup og gendannelse: patientdata Backup-procedure: brugerdefinerede opsætninger Gendan-procedure: patient- og journaldata Gendannelsesprocedure: brugerdefinerede opsætninger Konfiguration af konnektivitet Oversigt Struktureret rapportering Konnektivitet-funktioner Elektronisk dokumentation Adgangsdokumentation via en pc Adgang til dokumentation på ultralydscanneren via mediet Brug af Online-hjælp via F Systemhåndtering og vedligeholdelse Kontrol af systemet Ugentlig vedligeholdelse Rengøring af systemet Anden vedligeholdelse Forsyninger/tilbehør Chapter 4 Sikkerhed Sikkerhedsforskrifter Forskriftsniveauer Faresymboler Patientsikkerhed Sikkerhed for personale og udstyr Mærkning af enheder EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) Enheder i patientomgivelserne Akustisk output Advarselsmærkernes placering Indeks i-8 LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

9 Kapitel 1 Ibrugtagning Oversigt over konsol, flytning af systemet, systemopstart, prober og indledning af en undersøgelse LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 1-1

10 Ibrugtagning Oversigt over konsollen Indikationer for anvendelse LOGIQ P6/P6Pro er beregnet til at blive brugt til ultralydvurderinger af en specialuddannet læge. De konkrete kliniske anvendelser og undersøgelsestyper omfatter: Føtal/Obstetrisk Abdominal (inklusive GYN/Pelvic) Pædiatri Små organer (inklusive bryst, testikler, skjoldbruskkirtel) Cefalisk neonatal Cefalisk voksen Kardiologisk (voksen og pædiatrisk) Perifer vaskulær Muskuloskeletal konventionel og overfladisk Urologi (herunder prostata) Transøsofageal Transrektal Transvaginal Intraoperativ (abdominal, thorax, vaskulær og neurologisk) Kontraindikationer Ultralydssystemet LOGIQ P6/P6Pro er ikke beregnet til øjenbrug eller nogen anden brug, der betyder, at de akustiske stråler passerer gennem øjet. NB: Kun kvalificerede læger eller sonografer bør foretage ultralydsscanning på mennesker til medicinsk diagnostisk brug. Anmod om undervisning, hvis det er nødvendigt. 1-2 LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

11 Oversigt over konsollen Vigtige bemærkninger Forsøg ikke at installere systemet alene. Teknikere og systemspecialister fra General Electric, eller nogen som er knyttet hertil eller til GE's distributører installerer systemet og sætter det op. BEMÆRK Dette medicinske udstyr er, hvad angår forebyggelse af radiobølgeinterferens, godkendt til brug på hospitaler, klinikker og andre institutioner med de kvalificerede omgivelser. Brug af dette udstyr i uhensigtsmæssige omgivelser kan forårsage nogen elektronisk interferens med radioer og fjernsyn omkring udstyret. Sørg for, at følgende står til rådighed for det nye system: Anvend konsollen mindst 5 m fra motorer, skrivemaskiner, elevatorer og andre kilder til stærk elektromagnetisk stråling. Anvendelse i et lukket rum (mure, gulve og lofter af træ, gips eller beton) er med til at forhindre elektromagnetisk interferens. Specialafdækning kan være nødvendig, hvis konsollen skal anvendes i nærheden af radiosendeudstyr. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 1-3

12 Ibrugtagning Vigtige bemærkninger (fortsat) WARNING For at undgå risiko for brand, må systemets strømforsyning komme fra en særskilt stikdåse med passende strømstyrke og spænding. Stikket til vekselstrømforsyningen må under ingen omstændigheder ændres, omdannes eller tilpasses en anordning af ringere kvalitet end den, der er specificeret. Brug aldrig forlængerledning eller adapter. For at sikre en pålidelig jording, bør tilslutning ske til en jordet stikdåse af mærket "hospital grade" eller "hospital only". Figur 1-1. Eksempler på stik og stikdåsesystemer V ~, 950 VA Krav til stik og stikdåse V ~, 950 VA Krav til stik og stikdåse 1-4 LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

13 Oversigt over konsollen Konsolgrafik Det følgende er illustrationer af konsollen: Figur 1-2. LOGIQ P6/P6Pro System (set fra siden) 1. Holder til prober og gelflaske 2. Område til støtteenhed 3. Område til støtteenhed 4. Arbejdslys (ekstraudstyr) CAUTION Placer IKKE prober eller pedal i sidelommen eller i områderne til støtteenhederne. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 1-5

14 Ibrugtagning Konsolgrafik (fortsat) Figur 1-3. LOGIQ P6/P6Pro Systemet (set forfra og bagfra) 1. Sort-hvid-videoprinter - ekstraudstyr 2. 3 Probeporte 3. Tilslutning af pedal 4. Fysiologisk inputpanel (ekstraudstyr) 5. DVD-R 6. Bagpanel 7. Arbejdslampe CAUTION Af hensyn til forenelighed må der kun benyttes prober, støtteenheder og tilbehør godkendt af GE. Tilslut IKKE nogen probe eller noget tilbehør, som ikke på forhånd er godkendt af GE. 1-6 LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

15 Oversigt over konsollen Kort over kontrolpanelet Figur 1-4. Kontrolpanel 1. Video 2. Audio Tænd/sluk og volumen 3. TGC 4. Vend 5. Supplerende funktionstaster 6. Tastatur 7. Tilstandstaster 8. Afbildnings-/Målingstaster 9. Depth (Dybde) 10. Funktionstaster til afbildning 11. Udskriftstaster 12. Probe- og ledningsholder 13. Holder til gel 14. Tasten Ny patient 15. Rapporter 16. Afslut undersøgelse 17. Brugerdefineret værktøjstast 18. Probe 19. Aktive tilstand 20. Styreredskaber i top-menu 21. Styreredskaber i undermenu 22. Tasten B-Mode/Gain 23. Værktøjstast 24. Tasten Frys LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 1-7

16 Ibrugtagning Hoved-/undermenu Knapper til undersøgelsesfunktioner Hoved-/undermenu indeholder undersøgelsesfunktioner og mode-/funktionsspecifikke styreredskaber. Figur 1-5. Knapper til undersøgelsesfunktioner 1. Patient: Åbner patientskærmbilledet 2. Rapport: Aktiverer standardrapport og Hoved-/undermenu for rapportvalg. 3. Afslut undersøgelse: Aktiverer Billedstyring og Hoved-/undermenu med valgmuligheder for afslutning af undersøgelse. 4. Probe: Vælg den ønskede applikation og menuen Vælg probe. 5. Aktiv tilstand: Skift mellem tilstande for at styre forstærkningen. 6. Styreredskaber i top-menuen: Aktiverer ændringerne i funktionerne i topmenuen. 7. Styreredskaber i undermenuen: Aktiverer tilstandenes undermenuer og skifter mellem/ændrer funktioner. NB: Der vises forskellige menuer afhængigt af, hvilket Hoved-/ undermenu der er valgt. Der er fem kombinerede dreje- og trykknapper. Drejeknappernes funktion skifter afhængigt af den aktuelt viste menu. Tryk på knappen for at skifte mellem styreredskaberne (som med Fokusposition/Nummer), eller drej på dem for at justere deres værdi. 1-8 LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

17 Oversigt over konsollen Tilstands-/funktionsspecifikke betjeningsknapper Generelt angives tastens status nederst på skærmen. Der er forskellige typer taster som illustreret nedenfor: Figur 1-6. Styreredskaber i top-menu Figur 1-7. B-tilstand top-menu Figur 1-8. Cine-tilstand top-menu Figur 1-9. Color Flow-tilstand top-menu Figur M-tilstand top-menu LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 1-9

18 Ibrugtagning Tilstands-/funktionsspecifikke betjeningsknapper (fortsat) Figur PDI-tilstand top-menu Figur PWD-tilstand top-menu Figur EKG-tilstand top-menu Figur Video-tilstand top-menu Figur Tastfunktioner i undermenu 1. Op 2. Øg værdien 3. Reducer værdien 4. Ned 1-10 LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

19 Tilstands-/funktionsspecifikke betjeningsknapper (fortsat) Oversigt over konsollen Tabel 1-1: Undermenufunktioner Tilstand Side 1 Side 1 Side 1 B-tilstand CF-tilstand PWD-tilstand CW-tilstand PDI-tilstand EKG-tilstand LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 1-11

20 Ibrugtagning CM-tilstand Tabel 1-1: Undermenufunktioner Tilstand Side 1 Side 1 Side LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

21 Oversigt over konsollen Skærmvisning Figur Skærmvisningens elementer 1. Navn på institution/hospital, dato, klokkeslæt, brugeridentifikation. 2. Patientnavn, patientidentifikation. 3. Udgangseffekt visning 4. GE-symbol: Probeorienteringsmarkør. 5. Billedvisning. 6. Gråtone-/Farvebjælke. 7. CINE-måler. 8. Vindue til målingssammendrag. 9. Billede. 10. Målepunkter. 11. Måleresultatvindue. 12. Probeidentifikator. Forudindstillet undersøgelse. 13. Afbildningsparametre efter tilstand. 14. Brændzoneindikator. 15. TGC. 16. Kropsmodel. 17. Dybdeskala. 18. Top-menu 19. Caps Lock: Til/Fra. 20. Serviceinterface-ikon (skruenøgle), ilinq-ikon og visning af systemmeddelelser (ikke vist på billede) 21. Funktionsstatus for Trackball: Scroll, M&A (Måling og Analyse), Position, Størrelse, Scanningsarealbredde og Tilt. 22. Undermenu LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 1-13

22 Ibrugtagning Lysstyrke og kontrast Justering af LCD-monitorens lysstyrke er én af de vigtigste forudsætninger for en korrekt billedkvalitet. Hvis disse styreknapper er indstillet forkert, kan det være nødvendigt at ændre indstillingerne for Forstærkning, TGC, Dynamisk område og endda Udgangseffekt oftere for at kompensere. Når indstillingerne er korrekte, vises hele gråskalaen. Det laveste niveau af sort skal lige akkurat gå i et med baggrunden, og det højeste niveau af hvid skal være lyst men ikke mættet. For at justere på kontrasten: 1. Tryk en gang på vippeknappen på videoskærmen. 2. Tryk på indstillingsknappen (+) for at øge kontrasten. Tryk på indstillingsknappen (-) for at mindske kontrasten. Valgt lysstyrke vises på skærmen. For at justere på lysstyrken: 1. Tryk to gange på vippeknappen på videoskærmen. 2. Tryk på indstillingsknappen (+) for at øge lysstyrken. Tryk på indstillingsknappen (-) for at sænke lysstyrken. Valgt lysstyrke vises på skærmen LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

23 Oversigt over konsollen Lysstyrke og kontrast (fortsat) Figur Lysstyrke og kontrast 1. Kontrastindikator 2. Lysstyrkeindikator 3. Indikator for dæmpning af lysstyrke 4. Justeringsknap (-) 5. Vippeknap 6. Indstillingsknap (+) Nedskriv eventuelle ændringer i den indstilling af lysstyrke og kontrast, og opbevar disse oplysninger sammen med system. Generelt bør der ikke ændres på indstillingen af disse betjeningsknapper, når de indledende indstillinger er foretaget. Når indstillingerne er foretaget, bliver skærmen reference for hard copy-enhederne. NB: Efter at have indstillet skærmens kontrast og lysstyrke, juster da på alle forudindstillede opsætninger og opsætninger af støtteenheder. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 1-15

24 Ibrugtagning Flytning af systemet Før systemet flyttes 1. Tryk på kontakten On/Off for at slukke. See Luk systemet ned on page 1-20 for more information. 2. Træk strømkablet ud. 3. Alle kabler fra støtteenheder, der ikke befinder sig på selve konsollen (IIE-kamera, ekstern printer, videobåndoptager osv.) skal kobles af konsollen. 4. Frakobl fodpedalen fra konsollen. 5. Kontrollér, at der ikke er efterladt nogen løse dele på konsollen. 6. Vind strømkablet omkring kabelophænget under det bagerste håndtag, eller rul det sammen, og læg det bagved det bagerste lagerrum. CAUTION Sørg for, at støtteenhederne, som er installeret i de dertil hørende områder, er sikret med de medfølgende stropper. For at undgå, at strømkablet tager skade, må man IKKE trække voldsomt i det eller lave skarpe knæk på det, når man ruller det sammen. 7. Tilslut alle prober, der skal benyttes på stedet. Sørg for, at probekablerne ikke kommer i vejen for hjulene, og at de ikke stikker ud fra konsollen. NB: Hvis det tilsigtes at benytte mere end tre (3) prober, skal de øvrige opbevares sikkert LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

25 Flytning af systemet Før systemet flyttes (fortsat) 8. Opbevar alle andre prober i deres originale æsker eller i en blød klud eller skum for at forebygge beskadigelse. 9. Opbevar tilstrækkeligt med gel og andet nødvendigt tilbehør i de dertil indrettede områder. CAUTION Placer IKKE proberne eller pedalen i systemets sidelomme eller i opbevaringsrummene til støtteenhederne, mens systemet flyttes. Disse er ikke beregnet til opbevaring af prober eller pedal. 10. Vip skærmen ned. 11. Frigør bremserne på hjulene. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 1-17

26 Ibrugtagning Ved flytning af systemet 1. Brug altid de bagerste håndtag til at flytte systemet. 2. Vær særlig forsigtig, når systemet flyttes over længere afstande og på skråplan. Bed om hjælp, hvis det er nødvendigt. Undgå ramper, der hælder mere end 10, for at undgå, at systemettipper over. NB: Ramper til rullestole hælder sædvanligvis mindre end 5. Vær særlig forsigtig, og vær flere om arbejdet, når systemet flyttes på en stejl skråning (>5), eller når det læsses på et køretøj med henblik på transport. CAUTION Forsøg IKKE at flytte konsollen ved hjælp af kabler eller faste indretninger på konsollen, såsom probetilslutningerne. 3. Brug fodbremsen (pedal), der befinder sig i bunden af systemet foran, når det er nødvendigt. 4. Lad ikke systemet støde ind i mure og dørkarme. 5. Vær ekstra forsigtig, når du passerer dør- og elevatortærskler. 6. Lås hjulene fast, når destinationen er nået. CAUTION Systemet vejer ca. 80 kg (176 lbs). For at undgå skade på personer og udstyr: Sørg altid for, at vejen er fri. Gå langsomt og forsigtigt. Vær mindst to personer, når flytningen sker på et skråplan eller over lange afstande. Aktivering af forhjulsblokeringen Pedalen, der befinder sig mellem enhedens forhjul, gør det muligt for brugeren at styre hjulenes bevægelser LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

27 System-opstart System-opstart Tænd CAUTION Tryk på kontakten On/Off for at tænde for apparatet. Hovedafbryderen skal også være tændt. See Hovedafbryder on page 1-21 for more information. Login Personlig identifikation og tilknyttede passwords kan forudindstilles i LOGIQ P6/P6Pro. Hvis Benyt Autologon er uudfyldt, vil du blive bedt om at logge på. Figur Brugerens login-vindue 1. Bruger: Vælg bruger. 2. Adgangskode: Indtast brugerens adgangskode (valgfrit). 3. Vælg Logontype eller Cancel (Annuller). Nødstilfælde: Data lagres kun, mens undersøgelsen står på. OK: Standardlogon Annuller: Annuller logon LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 1-19

28 Ibrugtagning Luk systemet ned Når systemet skal nedlukkes: 1. Når du lukker systemet, skal du åbne scanningsskærmbilledet og trykke let på kontakten On/Off på systemets forside én gang. Systemnedlukningsvinduet vises. NB: Der må IKKE trykkes vedvarende på On/Off for at lukke systemet ned. Tryk i stedet forsigtigt på On/Off og vælg Sluk. 2. Vælg Sluk ved hjælp af Trackball'en. Nedlukningsprocessen tager nogle få sekunder og er afsluttet, når lyset slukkes i kontrolpanelet. NB: Hvis systemet ikke er lukket helt ned i løbet af 60 sekunder, trykkes vedvarende på On/Off, indtil systemet lukker ned. 3. Afkobl proberne. Rens eller desinficer om nødvendigt alle proberne. Opbevar dem i deres æsker for at beskytte dem. CAUTION SLUK IKKE på hovedafbryderen, før lysdioden i On/Offkontakten er slukket. Data kan gå tabt, eller softwaren kan tage skade, hvis hovedafbryderen slukkes, før lysdioden i On/Off kontakten er slukket. Yderligere systemoplysninger For optimal systemoperation anbefales det at genstarte systemet mindst en gang i døgnet. Hvis systemet lukkes ned efter endt arbejdsdag, er det ikke nødvendigt at foretage yderligere LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

29 System-opstart Hovedafbryder Hovedafbryderen er placeret på systemets bagpanel. On forsyner alle interne systemer med strøm. Off afbryder strømmen til alle interne systemer. Hovedafbryderen afbryder automatisk strømmen til systemet i tilfælde af en overbelastning. Hvis der er tale om en overbelastning: 1. Sluk for alle støtteenheder. 2. Tænd igen for hovedafbryderen. Hovedafbryderen skal forblive i On - stilling af sig selv. Tving IKKE kontakten til at forblive i On - stilling. Hvis hovedafbryderen forbliver på On, følges opstartsproceduren som tidligere beskrevet. NB: Hvis hovedafbryderen ikke forbliver i On - stilling eller slår fra igen: 1. Kobl strømkablet fra. 2. Tilkald øjeblikkeligt en kvalificeret tekniker. FORSØG IKKE at benytte systemet. Figur Hovedafbryderens placering 1. Hovedafbryder On-stilling 2. Hovedafbryder Off-stilling LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 1-21

30 Ibrugtagning Prober Tilslutning af proben Prober kan tilsluttes når som helst, uanset om konsollen er tændt eller ej. For at sikre, at tilslutningsportene ikke er aktive, skal systemet sættes i frys-billede-tilstand. For at tilslutte en probe: 1. Placer probens transportæske på en stabil overflade og åbn æsken. 2. Udtag forsigtig proben og rul probekablet ud. 3. Lad IKKE probehovedet hænge frit. Hvis probehovedet bliver stødt, kan det medføre uoprettelig skade. Benyt den indbyggede kabelhåndteringskrog til at rulle ledningerne op. Undersøg proben for skader og slid på hus, lukkemekanisme, linser og forsegling. BENYT IKKE en transducer, som virker beskadiget, før det kan konstateres, at den ydelsesmæssigt og sikkerhedsmæssigt fungerer. En grundig undersøgelse skal foretages under rengøringsprocessen. 4. Drej håndtaget på tilslutningslåsen mod uret. 5. Hold tilslutningsstikket ud for tilslutningsporten, og skub det forsigtigt på plads. Før tilslutningsstikket indsættes i probeporten, efterses probetilslutningsstikkets ben. Hvis benet er bøjet, må proben ikke benyttes, før den er blevet efterset og repareret eller udskiftet af en GE-servicetekniker. 6. Drej håndtaget på tilslutningslåsen med uret for at sikre tilslutningen. 7. Placer forsigtigt probekablet, således at det frit kan bevæge sig og ikke rører gulvet CAUTION Fejlbetingelser kan medføre risiko for elektrisk stød. Rør ikke ved probetilslutningernes overflade, som er blottede, når proben er udtaget. Rør ikke ved patienten, når proben tilsluttes eller afkobles LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

31 Prober Tilslutning af CW-pencilprobe Når der benyttes en pencilprobe, er det nødvendigt at tilkoble en probeadapter til systemet. For at tilslutte en probeadapter og tilslutte en pencilprobe: Drej låsehåndtaget mod uret for at åbne. Hold tilslutningsstikket ud for tilslutningsporten, og skub det forsigtig på plads. Drej tilslutningsstikkets låsehåndtag med uret til helt lodret stilling for at fastlåse. Figur Sørg for at tilslutningsstikket er ud for tilslutningsporten før det sættes ind i porten. Indsæt probetilslutningsstikket i adapteren, indtil der høres et låseklik. Placer forsigtigt probekablet, således at det frit kan bevæge sig og ikke rører gulvet LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 1-23

32 Ibrugtagning Tilslutning af 4D-proben For at tilslutte 4D-proberne, skal du følge de trin for tilslutning af prober, der er blevet beskrevet tidligere, samt disse ekstratrin for 4D-proben: 1. Tilslut 4D-kablet til proben og til probestikket på frontpanelet. Tilslut den lille ende på 4D-kablet til probestikket, lige over tilslutningslåsen. 2. Tilslut den store ende af 4D-kablet til probestikket. Figur Tilslutning af 4D-probe a. Probestik b. 4D-kabel c. Probestik og tilslutningslås 1-24 LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

33 Prober Kabelhåndtering Tag følgende forholdsregler med hensyn til probekabler: Hold dem fri af hjulene Bøj ikke kablerne skarpt Undgå krydsende kabler mellem proberne. Aktivering af proben For at aktivere proben: 1. Tryk på tasten Probe. Probeskærmbilledet vises. 2. Flyt markøren til den relevante probe og tryk på Set (Indstil). Figur Probeindikatorer Probens standardopsætning for denne tilstand og det valgte program bruges automatisk. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 1-25

34 Ibrugtagning Frakobling af proben Proberne kan frakobles når som helst. Proben må dog ikke være aktiv, når den frakobles. 1. Kontroller, at proben er deaktiveret. Deaktiver ved at vælge en anden probe eller trykke på Frys. 2. Bevæg håndtaget på probelåsen mod uret. 3. Træk proben og tilslutningsstikket lige ud af probeporten. 4. Bevæg forsigtigt proben og tilslutningsstikket væk fra probeporten og højre om tastaturet. 5. Sørg for, at kablet er frit. 6. Sørg for, at probehovedet er rengjort, før det lægges tilbage i sin opbevaringsæske. Frakobling af CW-pencilproben 1. Træk probens tilslutningsstik omhyggeligt ud. 2. Sørg for, at kablet er frit. 3. Sørg for, at probehovedet er rengjort, før proben lægges tilbage i sin opbevaringsæske. 4. Bevæg adapterens låsehåndtag mod uret over i vandret stilling. 5. Skub adapteren forsigtigt bort fra probeport. 6. Læg adapteren i dens æske. Frakobling af 4D-proben Efter trin 2 ovenfor skal 4D-kablet frakobles, og derefter skal proben og stikket trækkes lige ud af probeporten LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

35 Prober Applikationer Tabel 1-2: Indikationer for probernes anvendelse Probeanvendelse 4C 5CS 8C E8C 8L 9L E8CS Abdomen X X X X Små organer X X Perifer vaskulær X X X X Obstetrik X X X X X Gynækologi X X X X X Pædiatri X X X Neonatal X X Urologi X X X X Kirurgisk Kardiologisk Endokavitær Transkraniel Intraoperativ Cefalisk neonatal Cefalisk voksen Muskuloskeletal Transøsofageal Transvaginal X X Transrektal Biopsi X X X X X X LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 1-27

36 Ibrugtagning Applikationer (fortsat) Tabel 1-3: Indikationer for probernes anvendelse Probeanvendelse 11L i739 t739 3S 5S 7S ERB Abdomen X X X X Små organer X X X Perifer vaskulær X X X Obstetrik Gynækologi Pædiatri X X X Neonatal X Urologi X Kirurgisk X X Kardiologisk X X X Endokavitær Transkraniel X Intraoperativ X X Cefalisk neonatal Cefalisk voksen Muskuloskeletal Transøsofageal Transvaginal Transrektal Biopsi X X X X X 1-28 LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

37 Prober Applikationer (fortsat) Tabel 1-4: Indikationer for probernes anvendelse Probeanvendelse i12l 3CRF 3Sp 5Sp 6Tc BE9C BE9CS Abdomen X X Små organer Perifer vaskulær X X Obstetrik Gynækologi X X Pædiatri X X Neonatal X Urologi X X X Kirurgisk Kardiologisk X X X Endokavitær Transkraniel X X Intraoperativ X Cefalisk neonatal Cefalisk voksen Muskuloskeletal Transøsofageal X Transvaginal X Transrektal X X Biopsi X LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 1-29

38 Ibrugtagning Applikationer (fortsat) Tabel 1-5: Indikationer for probernes anvendelse Probeanvendelse P2D P6D 4D3C-L 4DE7C 4D8C UG7C Abdomen X Små organer Perifer vaskulær X Obstetrik X X Gynækologi X X Pædiatri X X X X Neonatal X Urologi X X Kirurgisk Kardiologisk X X Endokavitær X Transkraniel Intraoperativ Cefalisk neonatal Cefalisk voksen Muskuloskeletal Transøsofageal X Transvaginal Transrektal X X Biopsi X X X 1-30 LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

39 Prober Funktioner Tabel 1-6: Probernes funktioner Probeanvendelse 4C 5CS 8C E8C 8L 9L E8CS Kodet ekscitering X X X Kodet harmonik X X X X X X X B-Flow X X SRI X X X X X X Kodet Kontrast X X LOGIQ-oversigt X X X X X X X Virtual Convex (virtuel konveks) X X Easy 3D X X X X X X X Avanceret 3D X X X X X X X Anatomisk M X X X X X X X M-Color Flow X X X X X X X Tru-adgang X X X X X X X Ikke-afbildning CW CrossXBeam X X X X X X X PFD X X X X X X X TVI PDI X X X X X X X CW Realtid 4D Bred visning X X X X LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 1-31

40 Ibrugtagning Funktioner (fortsat) Tabel 1-7: Probefunktioner (fortsat) Probeanvendelse 11L i739 t739 3S 5S 7S ERB Kodet ekscitering X Kodet harmonik X X X X X X X B-Flow X X X SRI X X X X X X X Kodet Kontrast X X LOGIQ-oversigt X X X X X X X Virtual Convex (virtuel konveks) X X X X X X X Easy 3D X X X X X X X Avanceret 3D X X X X X X X Anatomisk M X X X X X X X M-Color Flow X X X X X X X Tru-adgang X X X X X X X Ikke-afbildning CW CrossXBeam X X X PFD X X X X X X X TVI X X X PDI X X X X X X X CW X X X Realtid 4D Bred visning 1-32 LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

41 Prober Funktioner (fortsat) Tabel 1-8: Probefunktioner (fortsat) Probeanvendelse i12l 3CRF 3Sp 5Sp 6Tc BE9C BE9CS Kodet ekscitering X X Kodet harmonik X X X X X X X B-Flow SRI X X X X X X X Kodet Kontrast LOGIQ-oversigt X X X X X X X Virtual Convex (virtuel konveks) X X X X X Easy 3D X X X X X X Avanceret 3D X X X X X X Anatomisk M X X X X X X X M-Color Flow X X X X X X X Tru-adgang X X X X X X X Ikke-afbildning CW CrossXBeam X X X X PFD X X X X X X X TVI X X X PDI X X X X X X X CW X X X Realtid 4D Bred visning X LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 1-33

42 Ibrugtagning Funktioner (fortsat) Tabel 1-9: Probefunktioner (fortsat) Probeanvendelse P2D P6D 4D3C-L 4DE7C 4D8C UG7C Kodet ekscitering Kodet harmonik X X X X B-Flow X SRI X X X X Kodet Kontrast LOGIQ-oversigt X X X X Virtual Convex (virtuel konveks) X Easy 3D Avanceret 3D X X Anatomisk M X X X X M-Color Flow X X X X Tru-adgang X X X X Ikke-afbildning CW X X CrossXBeam X X X X PFD X X X X TVI PDI X X X X CW Realtid 4D X X X Bred visning X X 1-34 LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

43 Begynde en undersøgelse Begynde en undersøgelse Scanning af en ny patient Når undersøgelsen af en ny patient indledes, skal følgende udføres: 1. Tryk på Patient. 2. Tryk på Ny patient i menuen Patient. 3. Hvis der er billeder i udklipsholderen, vises en popup-menu. Angiv, om billederne skal lagres permanent, om billederne skal slettes, eller om der skal gås til aktive billeder. 4. Vælg undersøgelseskategori. 5. Kontroller dataflowet. NB: BENYT IKKE dataflow med udtagelige medier i menuen Ny patient. NB: Systemet kan vise en advarselsdialogboks, når patienten er registreret i "Intet arkiv". Hvis opsætningen "Advar om registrering i Intet arkiv" vælges i menuen Diverse under Værktøj -> Konnektivitet, vises en advarsel. Der bør vælges et andet dataflow for permanent lagring af patientdata. 6. Indtast patientinformationen. NB: De kan også vælge en patient fra patientdatabasen i bunden af Patientmenuen, hvis patienten har et patientidentifikationsnummer. Kolonnerne bestemmer den rækkefølge, patienterne vises i. Den valgte kolonne bestemmer den rækkefølge, patientdatabasen vises i. 7. Vælg Register. Indtast hvis ønsket Tidligere obstetrisk undersøgelsesinformation. 8. Vælg proben for at starte scanningen (eller vælg Exit, Esc, scan eller Frys). 9. Udfør undersøgelsen. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 1-35

44 Ibrugtagning Scanning af en ny patient (fortsat) 10. Gem rådataene i billedudklipsholderen. For at gemme stillbilledet skal du trykke på Frys og køre cineloop'et ved hjælp af Trackball'en. Vælg billede og tryk på P1 (eller den tildelte udskrivningstast). For at gemme cineloop'et skal du trykke på Frys og køre cineloop'et ved hjælp af Trackball'en. Vælg start/slut-billede og kør det valgte loop. Tryk på P1 (eller den tildelte udskrivningstast). 11. Når undersøgelsen er afsluttet, trykkes på Afslut undersøgelse. Skærmbilledet Billedstyring bliver vist. Vælg de billeder (stillbilleder eller cineloop), som du vil gemme, eller vælg Vælg alle for at gemme alle billeder. Vælg Permanent lagring for at gemme billederne permanent. NB: Vend automatisk tilbage til patientskærmbilledet fra scanningsskærmbilledet ved at vælge OK fra advarselsmeddelelsen "Patient-ID er ikke entydig" LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

45 Begynde en undersøgelse Patientskærmbillede Figur Patientskærmbillede (eksempel: kategori obstetrik) Indtast patientdata på det alfanumeriske tastatur. Brug tasten Tab eller Trackball'en til at flytte rundt i patientregistreringsmenuen og Indstil til flytte og fastgøre markøren. Patientskærmbilledets enkelte elementer er: 1. Billedhåndtering Patient - Udfører søgning og oprettelse af patient. (aktuelt valgt) Billedhistorik Viser en liste over billeder pr. undersøgelse for den aktuelt valgte patient. Aktive billeder Viser den aktuelt valgte undersøgelse. Dataoverførsel Giver en snitflade til håndtering af patientdata fra en ekstern enhed. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 1-37

46 Ibrugtagning Patientskærmbillede (fortsat) 2. Valg af funktion Ny Patient - Benyttes til at rydde patientregistreringsskærmbilledet, sådan at data for en ny patient kan registreres i databasen. Register Benyttes til at indtaste nye patientoplysninger i databasen forud for undersøgelse. NB: Hvis der benyttes automatisk tildelt patientidentifikation, skal der ikke vælges Register. Detaljer - Vælg boksen Detaljer for at aktivere/ deaktivere undersøgelsens detailoplysninger. Undersøgelsens detailoplysninger omfatter Indikationer, Kommentarer, Indlæggelsesnummer, Udførende læges telefonnummer, Henvisende læges telefonnummer,brugers telefonnummer og Undersøgelsesbeskrivelse. 3. EZBackup/EZMove Ettrinsmetoden benyttes til backup (flytte og slette patientbilleder) til et eksternt medie. Se kapitel 16 for flere oplysninger. 4. Dataflowvalg Vælg et hensigtsmæssigt dataflow. Hvis markøren holdes på ikonet, vises diskens kapacitet i en popup-menu. WARNING Du skal sikre dig, at du har valgt et dataflow. Hvis Intet arkiv er valgt, gemmes ingen patientdata. Der vises et Ø ud for Dataflow, hvis der er valgt Intet arkiv. 5. Forlad Benyttes til at forlade Patientmenuen. 6. Patientoplysninger Patientidentifikationsnummer Patientnavn Efternavn, Fornavn og Mellemnavn Fødselsdato Alder (beregnes automatisk, når fødselsdagen er registreret) Køn 1-38 LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

47 Begynde en undersøgelse Patientskærmbillede (fortsat) 7. Kategorivalg Vælg fra 8 kategorier af undersøgelsesapplikationer: Abdomen, Obstetrik, Gynækologi, Kardiologi, Vaskulær, Urologi, Små organer eller Pædiatri. Når en kategori er blevet valgt, vises opsætningerne for kategori og måling. 8. Undersøgelsesoplysninger Viser de aktuelle/aktive undersøgelsesoplysninger. Relevante oplysninger for den valgte undersøgelseskategori vises i vinduet. Alle oplysninger må om muligt registreres. Billeder Viser billederne for den valgte undersøgelse. Ryd Rydder eksisterende data. Tidligere undersøgelse (kun obstetrik) Indtast tidligere undersøgelsesdata (registrer patienten før benyttelse). 9. Patientoversigt Viser en liste over patienterne i databasen. NB: Brug Ctrl + A for at markere alt fra dataoverførselslisten/ patientvisningen. NB: Når du dobbeltklikker på patienten på patientlisten vha. Set-tasten, vises skærmbilledet Gennemse eller Ny undersøgelse. Vælg Gennemse eller Ny undersøgelse i Værktøj -> Konnektivitet -> Diverse -> Dobbeltklik på patientlisten for at starte forudindstillingen. Søgenøgle Vælg søgekriterium blandt Patientidentifikation, Efternavn, Fornavn, Fødselsdato, Køn, Undersøgelsesdato, Undersøgelse i dag, Henvisningsnummer, Undersøgelsesbeskrivelse, Undersøgelsesdato før, Undersøgelsesdato mellem, Undersøgelsesdato efter. NB: Hvis der vælges "Undersøgelsesdato mellem", vises Inputdialogen, og der kan vælges fra den viste kalender. Streng Indtast relevante oplysninger. NB: Hvis "Undersøgelsesdato mellem" benyttes som søgenøgle, adskilles fra- og til-datoen med et ''-" (streg) i søgestrengen. Ryd Rydder den indtastede streng. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 1-39

48 Ibrugtagning Patientskærmbillede (fortsat) Vis alle - Viser alle patienter i databasen. Vis XX/XX Viser de søgte (valgte) patienter (antallet af aktuelt viste patienter på listen eller antallet af patienter i databasen). Viser maks. 102 patienter. Gennemse Vælg patient eller undersøgelse, der skal gennemses. Genoptag undersøgelse Fortsætter undersøgelsen for den pågældende patient, hvis der vælges sidste undersøgelse den dag. Ny undersøgelse - Opretter en ny undersøgelse for den aktuelle patient. Slet - Sletter en patient eller undersøgelse. NB: "Slet" vises kun, når der logges på som Administrator. Skjul - Skjuler den valgte patientliste. Lås/Frigør - Låser eller frigør en patient. Forhindrer brug af funktionerne Flyt og Slet. 10. Undersøgelsesoversigt Viser undersøgelseshistorik for den valgte patient. Disk - Viser disknavnet, som undersøgelsens billeddata er lagret på. Hvis der vises "+" efter disknavnet, lagres data på to eller flere diske LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

49 Kapitel 2 Udfør en undersøgelse Billedoptimering samt Måling og Analyse LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 2-1

50 Udfør en undersøgelse Billedoptimering Indstillinger i B Mode Tabel 2-1: Indstillinger i B Mode Indstilling Mulig bioeffekt Beskrivelse/nytte Depth (Dybde) Ja Dybde styrer den afstand, over hvilken B Mode gengiver anatomien. For at gengive mere dybtliggende strukturer, skal dybden øges. Hvis der er en stor del af skærmen, der ikke benyttes i bunden, skal man formindske dybden. Forstærkning Nej B Mode forstærkning forøger eller formindsker mængden af ekkoinformationer, der vises på et billede. Den kan betyde, at billedet bliver lysere eller mørkere, hvis der genereres tilstrækkeligt med ekko-informationer. Fokus Ja Forøger antallet af fokuszoner eller flytter fokuszonen/-zonerne, sådan at man kan samle strålen i et bestemt område. Et grafisk indskudsmærke, der svarer til fokuszonepositionen/-positionerne, vises i billedets højre kant. M/D-markør Nej Viser Doppler-tilstandsmarkøren på B-tilstandsbilledet. B-Flow Ja B-Flow har til formål at give en mere intuitiv gengivelse af ikkekvantitativ hæmodynamik i vaskulære strukturer. Alle B-tilstandsmålinger er mulige med aktiveret B Flow: dybde, afstand langs en lige linje, % stenose, volumen, aftegning, omkreds og et lukket område. Harmonik Ja Harmonisk afbildning benytter Digitally Encoded Ultrasound (DEU). Harmonisk afbildning forbedrer opløsningen i det nære felt med henblik på en forbedret afbildning af små organer samt penetrationen i det fjerne felt. Frekvens Ja Multi-frekvens-tilstand gør det muligt at skifte ned til probens næste frekvenstrin eller skifte op til en højere frekvens. Virtual Convex (virtuel konveks) Ja På lineære prober giver Virtuel Konveks et større synsfelt i det fjerne felt. 2-2 LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

51 Billedoptimering Tabel 2-1: Indstillinger i B Mode (Continued2) Indstilling Mulig bioeffekt Beskrivelse/nytte TGC Nej TGC forstærker de tilbagevendende signaler for at korrigere for den afsvækning, der skyldes vævet ved stigende dybder. TGCskydeknappernes indbyrdes afstand er afpasset forholdsmæssigt til dybden. Det område, som hver skydeknap forstærker, varierer ligeledes. En TGC-kurve kan fremkomme på displayet (hvis indstillet), svarende til dine indstillinger (undtagen under zoom). TGC-kurven kan deaktiveres på billedet. Scanningsareal Ja Man kan udvide eller indsnævre størrelsen af sektorvinklen for at maksimere billedets interesseområde (ROI). Tilt Ja Sektorvinklen kan styres for at give flere oplysninger uden at bevæge proben i B-tilstand, M-tilstand, Doppler-tilstand og ColorFlow-tilstand. Vinkelstyring Ja Du kan styre sektorvinklen på PW-Doppler eller ColorFlow for at få yderligere oplysninger uden at flytte proben. Vend Nej Vender billedet 180 mod venstre/højre. Dynamisk område (kompression) Nej Dynamisk område styrer, hvorledes ekkointensiteterne konverteres til gråtoner, hvorved det justerbare kontrastområde øges. Dynamisk område styrer navneændringer for kompression af stillbilleder. Linjetæthed Ja Optimerer billedhastighed eller rumlig opløsning i B Mode, med henblik på at opnå det bedst mulige billede. Kort Nej Med systemet følger der systemkort for B-, M- og Doppler-tilstand. Optagelsesgennems nit Nej Et tidsfilter, der tager et gennemsnit af flere optagelser, hvorved der benyttes flere pixler til at sammensætte et billede. Dette giver billedet et glattere og blødere udseende. Farvelæg Nej Farvelæg er en farvelægning af et konventionelt B-mode billede eller Doppler Spektrum med henblik på at forøge brugerens muligheder for at skelne mellem intensiteterne i B, M og Doppler mode. Farvelæg er IKKE en Doppler-tilstand. Spektrum Farvelægning farvelægger spektret som en funktion af effekten ved at bruge det negative farvelægningskort til at angive signalernes intensitet i hver Doppler-linje. Farvelæg øger synligheden af spektrets karakteristiske egenskaber og øger evnen til at identificere spektrale udvidelser og omridset af spektrets kanter, der bruges til at bestemme topfrekvens/-hastighed. Kantskarphed Nej Kantskarphed får de fine forskelle og overgange i vævet til at træde tydeligere frem ved at forstærke de forskelle i gråtoneskalaen, som svarer til strukturernes kanter. Justeringer af M Mode's edge enhancement påvirker kun M Mode. Rotation (spejling i X-aksen) Nej Man kan vende billedet op/ned. FORSIGTIG: Når et roteret billede aflæses, skal der holdes øje med probeorienteringen for at undgå fejl på grund af scanningsretningen eller venstre/højre billedinversion. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 2-3

52 Udfør en undersøgelse Tabel 2-1: Indstillinger i B Mode (Continued2) Indstilling Mulig bioeffekt Beskrivelse/nytte Rejektion Nej Vælger et niveau, hvorunder ekkoerne ikke vil blive forstærket (et ekko må have en minimal amplitude, før det vil blive behandlet). B Softener Nej Har indflydelse på omfanget af lateral udglatning. Det svarer til dynamisk område ved at opbløde et billedes fremtræden eller kanter. LOGIQView Nej LOGIQView giver mulighed for at opbygge og se et statisk 2Dbillede, som er bredere end synsfeltet for en given transducer. Denne funktion tillader visning og måling af anatomier, som er for store til at vises i et enkelt billede. Eksemplerne omfatter scanning af karstrukturer og bindevæv i arme og ben. LOGIQView konstruerer et udvidet billede fra individuelle optagelser, efterhånden som brugeren skubber transduceren langs hudens overflade i scanningsplanets retning. Kvaliteten af det resulterende billede afhænger til en vis grad af brugeren, og det kræver således et vist håndelag og øvelse at udvikle den rette teknik og opnå fuld rutine. LOGIQView er ikke til rådighed for følgende: Multibillede, tidslinjetilstande, B-Flow-tilstand, ColorFlow-tilstand eller PDI-tilstand. Indstillinger i M Mode Tabel 2-2: Indstillinger i M Mode Indstilling Mulig bioeffekt Beskrivelse/nytte Sweephastighed Ja Ændrer den hastighed, hvormed tidslinjen sweepes. Til rådighed i M-tilstand, Doppler-tilstand og M ColorFlow-tilstand. Anatomisk M Mode Ja Anatomisk M Mode giver mulighed for at manipulere markøren i forskellige vinkler og stillinger. M-tilstand viser ændringer svarende til en bevægelse af M-markøren. 2-4 LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

53 Billedoptimering Indstillinger i ColorFlow-tilstand Tabel 2-3: Indstillinger i ColorFlow-tilstand Indstilling Mulig bioeffekt Beskrivelse/nytte PRF (pulsgentagelsesfrek vens) Ja Hæver/sænker PRF på farvebjælken. Vægfilter Nej Filtrerer hastighedssignaler med lav strøm fra for at skjule utilsigtet bevægelse. Den hjælper med at fjerne bevægelsesartefakter forårsaget af åndedrættet og andre patientbevægelser. Scanningsareal Ja Scanningsareal bestemmer farvevinduets størrelse og position. Inverter farver Nej Gør det muligt at se blodstrømningen fra et andet perspektiv, eksempelvis rød væk fra proben (negative hastigheder) og blå imod proben (positive hastigheder). Man kan invertere et realtids- eller stillbillede. Inverter vender farvekortet om, IKKE farve-prf'en. Basislinje Nej Ændrer på ColorFlow- eller Doppler-spektrets basislinje for at tage højde for blodstrømme med højere hastigheder. Minimerer aliasering ved at vise et større område af fremadgående strøm i forhold til bagudgående strøm eller omvendt. Basislinje justerer aliaseringspunktet. Standardbasislinjen befinder sig i midten af farvevisningen og i midten af den farvebjælke, der vises som reference. Forstærkning Nej Forstærkning forstærker den samlede styrke af de ekkoer, der er blevet behandlet i ColorFlow-vinduet eller den spektrale Dopplertidslinje. ColorFlowlinjetæthed Ja Optimerer ColorFlow-billedraten eller rumlig opløsning med henblik på det bedst mulige farvebillede. Vinkelstyring Ja Man kan dreje det lineære B-tilstands- eller ColorFlow-billede mod venstre eller højre, for at få flere informationer uden at bevæge proben. Funktionen Vinkelstyring er kun relevant for lineære prober. Kort Nej Gør det muligt at vælge et bestemt farvekort. Efter at valget er foretaget, viser farvebjælken det resulterende kort. Tærskel Nej Tærskel bestemmer det gråskalaniveau, hvor farveinformationerne ophører. Optagelsesgennems nit Nej Danner et gennemsnit af flere farveoptagelser. Transparenskort Nej Får væv bag farvekortet til at træde frem. Rumligt filter Nej Udjævner farven og får den til at virke mindre kornet. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 2-5

54 Udfør en undersøgelse Tabel 2-3: Indstillinger i ColorFlow-tilstand (Continued2) Indstilling Mulig bioeffekt Beskrivelse/nytte Dupleks/Tripleks Nej Når der vælges Dupleks eller Tripleks, er alting levende. Eksempelvis er både B-tilstand og PW/CW Doppler-tilstandene aktive, når Dupleks er valgt. Når Tripleks er valgt, er B-tilstand, PW/ CW Doppler-tilstand, og CF Doppler-tilstand aktive. Hvis Duplex/Tripleks ikke er valgt, benyttes M/D-markøren eller B Pause til at vippe mellem tilstandene. Pakkestørrelse Ja Bestemmer antallet af indhentede prøver for en enkelt ColorFlowvektor. Effektdopplerafbildni ng (PDI) Nej Effektdopplerafbildning (power doppler imaging, PDI) er en ColorFlow-kortlægningsteknik, der benyttes til at kortlægge det Doppler-signals styrke, som kommer fra vævet, snarere end signalets frekvensskift. Ved at benytte denne teknik plotter ultralydssystemet et ColorFlow baseret på antallet af reflektorer, der er i bevægelse, uanset deres hastighed. PDI kortlægger ikke hastighed og giver derfor ikke anledning til aliasering. M ColorFlow-tilstand Ja M ColorFlow benyttes i fosterkardiologiske anvendelser. ColorFlow farvelægger M-tilstandsbilledet ved hjælp af hastigheds- og variansfarvekort. ColorFlow-kilen dækker B-tilstandsbilledet og M- tilstandstidslinjen. De ColorFlow-kort, der er tilgængelige i M-tilstand, er de samme som i ColorFlow-tilstand. Størrelsen og placeringen af ColorFlowvinduet i B-tilstand bestemmer størrelsen og placeringen af ColorFlow-vinduet i M-tilstand. Alle M-tilstandsmålinger er mulige med M ColorFlow aktiv: dybde, afstand langs en lige linje, % stenose, volumen, aftegning, omkreds, afgrænset område, afstand, tid, hældning og hjertefrekvens. 2-6 LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

55 Billedoptimering Indstillinger i Doppler-tilstand Tabel 2-4: Indstillinger i Doppler-tilstand Indstilling Mulig bioeffekt Beskrivelse/nytte B Pause Ja Vippes mellem simultan og opdater præsentation, mens tidslinjen betragtes. Åbningsstilling for Dopplersamplevolumen (trackball) Doppler sample volumen length (Dopplersamplevolumenlæng de) Ja Ja Flytter sample volume gate på B-mode's Doppler mode markør. Åbningen placeres over en bestemt stilling inde i karret. Bestemmer størrelsen af samplevolumen-åbningen. PRF Ja Justerer hastighedsskalaen for at tilpasse den til hurtigere/ langsommere blodstrømningshastigheder. Hastighedsskalaen bestemmer pulsrepetitionsfrekvensen. Hvis samplevolumen-åbningsintervallet overstiger kapaciteten for en enkelt PRF-åbning, skifter systemet automatisk over til høj PRF tilstand. Flere åbninger vises og HPRF optræder på skærmen. Vinkelkorrektion Nej Estimerer strømningshastigheden i en retning på tværs af Dopplervektoren ved at beregne vinklen mellem Doppler-vektoren og den strøm, der skal måles. Når Doppler-tilstandsmarkøren og vinkelkorrektionsindikatoren ligger på linje (vinklen er 0), kan man ikke se vinkelkorrektionsindikatoren. Kvikvinkel Nej Justerer hurtigt vinklen med 60. Vægfilter Nej Isolerer Doppler-signalet fra overdreven støj forårsaget af karbevægelser. Basislinje Nej Justerer basislinjen for at tilpasse den til hurtigere eller langsommere blodstrøm med henblik på at eliminere aliasering. M/D-markør Nej Viser Doppler-tilstandsmarkøren på B-tilstandsbilledet. Vinkelstyring og fin vinkelstyring Ja Man kan dreje det lineære B-tilstands- eller ColorFlow-billede mod venstre eller højre, for at få flere informationer uden at bevæge proben. Vinkelstyrefunktionen er kun relevant for lineære prober. Audiovolumen Nej Styrer audiooutput. Inverter Nej Inverterer det lodrette spektralaftegning uden at ændre basislinjens position. Dynamisk område Nej Dynamisk område bestemmer, hvorledes ekkointensiteterne konverteres til gråtoner, hvorved det interval af kontraster, der kan justeres, bliver større. Spektral aftegning (aftegningsmetode) Nej Aftegner de gennemsnitlige middel- og spidshastigheder på realtidsbilleder og den spektrale udvidelse på stillbilleder. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 2-7

56 Udfør en undersøgelse Tabel 2-4: Indstillinger i Doppler-tilstand (Continued2) Indstilling Mulig bioeffekt Beskrivelse/nytte Antal cykluser i gennemsnit Nej Gennemsnitsværdi over et antal cykluser (fra 1 til 5). Aftegningsfølsomhe d Nej Justerer aftegningen, så den følger signalstyrkens bølgeform. PW/CF-forhold Nej Aktivt, når "Afhængig Tripleks" er tændt i Tripleks-tilstand. Benyttes til at indstille PRF forholdet mellem PW og CFM. Aftegningsretning Nej Angiver aftegningsretning. Fuld tidslinje Nej Udvider displayet til et fuldt tidslinjedisplay. Display-format Nej Ændrer vandret/lodret layout mellem B-tilstand og M-tilstand eller tidslinjen alene. Tidsopløsning Nej Justerer billedets udseende, således at billedet fremtræder jævnere, hvis der vælges en lavere indstilling, og skarpere, hvis der vælges en højere indstilling. Spektralgennemsnit Nej Udjævner spektret i lodret retning og tidslinjeretning. Tilpas Autoberegninger Nej Aktiverer menuen for valg af, hvilke beregninger, der automatisk skal udføres. Autoberegninger Nej Aktiverer automatisk beregningen, som vælges i Tilpas Autoberegninger, når systemet er i en af tilstandene frys eller live. 2-8 LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

57 Billedoptimering Andre indstillinger Zoom Ved at benytte Zoom på et billede ændres billedraten, hvilket har tilbøjelighed til at påvirke de termiske indekser. Fokuszonernes position kan også ændre sig, hvilket kan medføre, at intensitetens topværdi opstår et andet sted i det akustiske felt. Som et resultat heraf kan MI (TI) ændre sig. Acoustic Output Hazard Hold øje med visningen af outputtet for eventuelle virkninger. Frysning af et billede For at zoome et billede justeres Zoom. Et referencebillede vises i den øvre venstre del af skærmen. For at forlade zoom skal du justere Zoom, indtil referencezoombilledet fjernes, eller trykke på B Mode. Aktivering af CINE For at fryse et billede, 1. Tryk på Frys. Baggrundsbelysning af taster. Hvis man er i en hybrid tilstand, standser begge skærmformater øjeblikkeligt. Deaktivering af Frys genstarter begge tilstande og indføjer en sort bjælke i aftegningen for at angive et tidsmæssigt spring. For at reaktivere billedet, skal du trykke 1. en gang til på Frys. NB: Deaktiveringen af Frys sletter alle målinger og beregninger fra skærmbilledet (men ikke fra arbejdsarket). Brug trackball'en til at starte CINE, efter at der er trykket på Frys. For at aktivere CINE: 1. Tryk på Frys. 2. Flyt trackball'en. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 2-9

58 Udfør en undersøgelse Kropsmodeller For at aktivere kropsmodeller trykkes på knappen Kropsmodeller/Ellipse. Der vises højst 5 kropsmodelpakker på Hoved-/undermenu svarende til undersøgelseskategori og indstillinger. Vælg den ønskede kropsmodel på Hoved-/undermenu. Den valgte kropsmodel vises på skærmen Tryk på knappen Flyt mønster på Hoved-/undermenu for at anbringe kropsmodellen med trackball'en og knappen Indstil. Der er knyttet et probemærke til kropsmodeller, som illustreres probens stilling på kropsmodellen. Denne markering kan placeres ved hjælp af trackball'en og drejes ved hjælp af knappen Ellipse. Probemarkeringstypen vælges ved at dreje knappen Probetype på Hoved-/undermenu. Der er forskellige valg til rådighed, hvoraf en er tom. For at vælge den aktive side i dobbelt B Mode benyttes drejeknappen Aktiv Side i bunden af Hoved-/undermenu. Tryk på knappen Kropsmodeller/Ellipse for at slette kropsmodeller. Modellen slettes, og systemet går ud af kropsmodeltilstanden. Tryk på tasten Indstil på tastaturet eller tasten scan på Hoved-/ undermenu for at afslutte uden at slette kropsmodellen LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

59 Billedoptimering Billedkommentarer Ved at trykke på tasten Kommentar eller en vilkårlig anden tast på det alfanumeriske tastatur startes kommentartilstanden. Det betyder, at trackball'en nu styrer markøren, og navnebiblioteket vises i menuen på Hoved-/undermenu menuen. I kommentartilstand kan man tilføje tekst ved hjælp af menubiblioteket på berøringsskærmen eller ved at skrive dem med det alfanumeriske tastatur. Efter at have aktiveret kommentartilstand vises en lodret bjælkemarkør på skærmen. Benyt Trackball'en til at flytte markøren. For at slette kommentaren et bogstav ad gangen trykkes på tasten Backspace. For at slette kommentarer og pilemarkeringer trykkes på tasten Ryd to gange, lige efter at kommentartilstand er slået til. Tryk på tasten Tab for at bevæge dig fra ord til ord eller fra tekstgruppe til tekstgruppe. Pegepinde kan aktiveres ved hjælp af tasten F2 (Pil) på tastaturet. Når pegepinden viser sig, er den GRØN, hvilket angiver, at den er aktiv og kan flyttes. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 2-11

60 Udfør en undersøgelse Måling og analyse B Mode målinger Der kan foretages to grundlæggende målinger i B Mode. Afstand Omkreds og areal Ellipsemetoden Aftegningsmetoden Splinemetoden NB: De følgende instruktioner forudsætter, at man først scanner patienten og derefter trykker på Frys LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

61 Måling og analyse Afstandsmåling For at foretage en afstandsmåling: 1. Tryk på Måling en gang; et aktivt målepunkt vises. 2. For at placere det aktive målepunkt ved startpunktet benyttes Trackball'en. 3. For at fastgøre startpunktet trykkes på Indstil. Systemet fastgør det første målepunkt og viser et andet aktivt målepunkt. 4. For at placere det andet aktive målepunkt ved slutpunktet benyttes Trackball'en. En stiplet linje forbinder målepunkterne, hvis de er indstillet tilsvarende. 5. For at afslutte målingen trykkes på Indstil. Systemet viser afstandsværdien i Resultatvinduet. Følgende råd og vink kan være til hjælp, når der foretages afstandsmålinger: HINTS Før målingen afsluttes: For at skifte mellem de aktive målepunkter trykkes på Måling. For at slette det andet målepunkt og de aktuelle måledata og starte målingen igen trykkes én gang på Ryd. Efter endt måling: For at gennemløbe og aktivere tidligere fikserede målepunkter justeres Markørvalg. Tryk på Ryd for at slette alle data, der er blevet målt indtil nu, men ikke data, der er blevet registreret i arbejdsark. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 2-13

62 Udfør en undersøgelse Omkreds og Arealmåling (ellipse) Man kan benytte en ellipse til at måle omkreds og areal. For at foretage målingen med en ellipse: 1. Tryk på Måling en gang; et aktivt målepunkt vises. 2. For at placere det aktive målepunkt benyttes Trackball'en. 3. For at fastgøre startpunktet trykkes på Indstil. Systemet fastgør det første målepunkt og viser et andet aktivt målepunkt. 4. For at placere det andet målepunkt benyttes Trackball'en. 5. Drej på knappen Ellipse; der vises en ellipse indledningsvis med cirkelform. 6. For at placere ellipsen og bestemme størrelsen af de målte akser (flytte målepunkterne) benyttes Trackball'en. 7. For at øge størrelsen drejes knappen Ellipse med uret. For at mindske størrelsen drejes knappen Ellipse mod uret. 8. For at skifte mellem de aktive målepunkter trykkes på Måling. 9. For at afslutte målingen trykkes på Indstil. Systemet viser omkreds og areal i Resultatvinduet. HINTS Før ellipse-målingen afsluttes: For at slette ellipsen og de aktuelle måledata trykkes én gang på Ryd. Det oprindelige målepunkt vises, således at man kan starte målingen igen. For at afslutte målefunktionen uden at afslutte målingen trykkes en gang til på Ryd LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

63 Måling og analyse Måling af omkreds og areal (aftegning) Aftegning For at bestemme omkredsen af en legemsdel ved hjælp af aftegning og beregne dens areal: 1. Tryk på Måling, indtil der vises et aftegningsmålepunkt. 2. For at placere aftegningsmålepunktet ved startpunktet benyttes Trackball'en. 3. For at fastgøre aftegningsstartpunktet trykkes på Indstil. Aftegningsmålepunktet ændres til et aktivt målepunkt. 4. For at aftegne måleområdet bevæges Trackball'en rundt om anatomien. En stiplet linje viser det optegnede areal. 5. For at afslutte målingen trykkes på Indstil. Systemet viser omkreds og areal i Resultatvinduet. Åben aftegning For at aftegne omkredsen af en legemsdel og beregne dens længde: 1. Tryk på Måling, indtil der vises et aftegningsmålepunkt. NB: For Åben aftegning vises Areal (A) ikke i resultatvinduet. 2. For at placere aftegningsmålepunktet ved startpunktet benyttes Trackball'en. 3. For at fastgøre aftegningsstartpunktet trykkes på Indstil. Aftegningsmålepunktet ændres til et aktivt målepunkt. 4. For at aftegne måleområdet bevæges Trackball'en rundt om anatomien. En stiplet linje viser det optegnede areal. 5. For at afslutte målingen trykkes på Indstil. Systemet viser omkreds og areal i Resultatvinduet. HINTS Før aftegningsmålingen afsluttes: For at slette linjen baglæns (et stykke ad gangen) fra dens aktuelle punkt benyttes Trackball'en, eller knappen Ellipse drejes mod uret. For at slette den stiplede linje men ikke aftegningsmålemålepunktet trykkes en gang på Ryd. For at fjerne aftegningsmålepunktet og de aktuelle måledata trykkes to gange på Ryd. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 2-15

64 Udfør en undersøgelse Omkreds- og arealmåling (cirkelsektorspor) For at bestemme omkredsen af en legemsdel ved hjælp af aftegning og beregne dens areal: 1. Tryk på Måling, indtil der vises et aftegningsmålepunkt. 2. For at placere første målepunkt ved startpunktet benyttes Trackball'en. 3. For at fastgøre aftegningsstartpunktet trykkes på Indstil. Første målepunkt bliver gult. Andet målepunkt vises i samme position som første målepunkt og er grønt. NB: Når der trykkes en gang på tasten Ryd, forsvinder det andet målepunkt, og det første målepunkt aktiveres. Når der trykkes på Ryd igen, forsvinder det første målepunkt, og polygonaftegningen afbrydes. 4. For at placere det andet målepunkt flyttes Trackball'en, og der trykkes på Indstil. Det tredje målepunkt fremkommer i samme position. NB: Tasten Ryd fungerer på samme måde som angivet i forrige trin. Spline-aftegning kræver mindst tre punkter for at lave en aftegning. Fortsæt med at indstille aftegningspunkterne, indtil de ønskede punkter er indstillet. 5. Efter at det sidste målepunkt er fastlagt, trykkes igen på Indstil for at afslutte polygonaftegningen. Alle punkter fjernes fra linjen, og spline-aftegningen bliver gul. Tryk to gange på Indstil for at afslutte denne måling. Hvis der trykkes to gange på Ryd, når der findes mere end 3 punkter på aftegningen, fjernes alle punkter, og første målepunkt vises igen. NB: Spline-aftegning er ikke til rådighed som fabriksstandard. Systemet vender tilbage til aftegning. For at slå spline-aftegning til skal Målesekvensindstillingen modificeres, som findes i menuen Opsætning -> Måling -> Avancerede indstillinger LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

65 Måling og analyse Omkreds- og arealmåling (cirkelsektorspor) (fortsat) Rediger splineaftegningen 1. Vælg Markørvalg. Spline-aftegningen ændres til grøn, og alle punkter vises på aftegningen i gul. Der vises et hentemålepunkt midt på billedet, og meddelelsen "Rediger spline-aftegning" vises i bunden af skærmen. NB: Hentemålepunktet benyttes til at vælge og flytte aftegningspunkter. Figur 2-1. Rediger spline-aftegning Vælg Markørvalg igen. Aftegning deaktiveres (ændres til gul), og alle punkter fjernes, inklusive hentemålepunktet. Hvis forrige/næste faste målepunkt findes på billedet, aktiveres det. NB: Hvis der trykkes på Ryd nu, fjernes alle punkter og aftegningsgrafikken. 2. Flyt hentemålepunktet til det ønskede punkt, og tryk på Indstil. Punktet aktiveres og bliver grønt. 3. Flyt markøren hen på den ønskede farve, og tryk på Indstil. Punktet fastgøres og bliver gult. Hentemålepunkt vises midt på billedet. NB: Spline-aftegningen opdateres løbende. NB: For at fjerne et punkt trykkes på Ryd, mens punktet flyttes. Aftegningen bliver grøn, og de resterende punkter vises fortsat som gule. Hvis der er færre end tre punkter, fjernes spline-aftegningen. 4. Tryk på Indstil igen. Alle punkter fjernes fra aftegningen, og aftegningen vises som gul. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 2-17

66 Udfør en undersøgelse Ekkoniveaumåling For at foretage en ekkoniveaumåling: 1. Tryk tre eller fire gange på Måling for at slå ekkoniveaumåling til. Der vises et aftegningsmålepunkt. 2. For at placere aftegningsmålepunktet ved startpunktet benyttes Trackball'en. 3. For at fastgøre aftegningsstartpunktet trykkes på Indstil. Aftegningsmålepunktet ændres til et aktivt målepunkt. 4. For at aftegne måleområdet bevæges Trackball'en rundt om anatomien. En stiplet linje viser det optegnede areal. 5. For at afslutte målingen trykkes på Indstil. Systemet viser ekkoniveauet i Resultatvinduet. NB: Ekkoniveaumåling er kun til rådighed på et stillbillede, ikke på et B-pauset billede. NB: Ekkoniveaumåling er ikke til rådighed som fabriksstandard. For at slå Ekkoniveaumåling til skal Målesekvensindstillingen modificeres, som findes i menuen Værktøj -> Måling - Avancerede indstillinger LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

67 Måling og analyse Doppler-tilstandsmålinger Hastighed Der kan foretages fire grundlæggende målinger i Dopplertilstand. Hastighed TAMAX og TAMEAN (Manuel eller Autoaftegning) To hastigheder med hældning og Tidsintervallet mellem dem Tidsinterval Volumenflow NB: Følgende instruktioner forudsætter, at følgende er blevet gjort: 1. I B Mode delen af skærmvisningen scannes den anatomi, der skal måles. 2. Gå til Doppler-tilstandsdelen af skærmvisningen. 3. Tryk på Frys. For at måle en hastighed: 1. Tryk på Måling, og der vises et aktivt målepunkt med en lodret stiplet linje. 2. For at placere målepunktet ved det ønskede målepunkt benyttes Trackball'en. 3. For at afslutte målingen trykkes på Indstil. Systemet viser hastighedsmålingen i Resultatvinduet. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 2-19

68 Udfør en undersøgelse TAMAX og TAMEAN Manuel aftegning Autoaftegning Den målte værdi afhænger af den indstillede Vol-Flow-metode. Der kan vælges mellem to muligheder: spids (TAMAX) og middel (TAMEAN). For at udføre en manuel aftegning af TAMAX eller TAMEAN: 1. Tryk to gange på Måling; et aftegningmålepunkt vises. 2. For at placere målepunktet ved aftegningsstartpunktet benyttes Trackball'en. 3. For at fastgøre startpunktet trykkes på Indstil. 4. For at aftegne maksimumværdierne i den ønskede del af spektret benyttes Trackball'en. NB: For at redigere i aftegningslinjen benyttes Trackball'en. 5. For at afslutte målingen trykkes på Indstil. Systemet viser målingens værdier i Resultatvinduet. Den målte værdi afhænger af den indstillede Vol-Flow-metode. Den tilgængelige valgmulighed er spids (TAMAX). For at autoaftegne TAMAX: 1. Tryk på Måling to gange, og der vises et aktivt målepunkt med en lodret stiplet linje. 2. For at placere målepunktet ved aftegningsstartpunktet i Doppler-spektret benyttes Trackball'en. 3. For at fastgøre startpunktet trykkes på Indstil. 4. For at placere det lodrette målepunkt ved slutpunktet benyttes Trackball'en. 5. For at afslutte målingen trykkes på Indstil. Systemet fastgør automatisk begge målepunkter og aftegner maksimumværdien mellem de to punkter. Systemet viser værdien i Resultatvinduet. NB: Når Autoaftegning indstilles for begge (over og under), opfanger systemet signalets maksimale effekt, ikke dets maksimale hastighed. Hvis den maksimale hastighed ikke er den maksimale effekt, aftegner systemet muligvis ikke præcist. Hvis maksimal hastighed ønskes benyttet, vælges enten over eller under LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

69 Måling og analyse Hastighed, Tidsinterval og Acceleration Time interval (tidsinterval) For at måle to hastighedsværdier, tidsinterval (ms) og acceleration (m/s 2 ): 1. Tryk på Måling tre gange; et aktivt målepunkt med lodrette og vandrette stiplede linjer vises. 2. For at placere målepunktet ved startpunktet benyttes Trackball'en. 3. For at fastgøre startpunktet trykkes på Indstil. Systemet fastgør det første målepunkt og viser et andet aktivt målepunkt. 4. For at placere det andet målepunkt ved slutpunktet benyttes Trackball'en. 5. For at afslutte målingen trykkes på Indstil. Systemet viser de to spids-slutpunkts- hastigheder, tidsinterval og hældningen i Resultatvinduet. For at måle et vandret tidsinterval: 1. Tryk fire gange på Måling. Der vises et aktivt målepunkt med en lodret stiplet linje. 2. For at placere det aktive målepunkt ved startpunktet benyttes Trackball'en. 3. For at fastgøre startpunktet trykkes på Indstil. Systemet fastgør det første målepunkt og viser et andet aktivt målepunkt. 4. For at placere det andet målepunkt ved slutpunktet benyttes Trackball'en. 5. For at afslutte målingen trykkes på Indstil. Systemet viser tidsinterval mellem de to målepunkter i Resultatvinduet. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 2-21

70 Udfør en undersøgelse Volumenflow - Manuelle beregninger Du udfører en manuel volumenflow-måling ved hjælp af TAMAX plus en volumenflow-koefficientkompensation. 1. For at udføre volumenflow-målingen ved hjælp af TAMAX plus en volumenflow-koefficientkompensation skal du i Utility-->Measure-->Advanced (Værktøj> Måling--> Avanceret) vælge følgende: Trace = Manual Vol-Flow-metode = TAMAX [du SKAL også vælge en volumenflow-koefficient, der skal bruges sammen med TAMAX.] Vol-Flow-kompensation sammen med TAMAX = [vælg en værdi fra 0,5 til 1,0] 2. Angiv Autoberegninger til Fra via Doppler Mode-->Modify Auto Calcs-->Off (Doppler Mode-->Skift autoberegninger-- >Fra). 3. Vælg en mappe i Doppler Mode-->vælg en beregningsmappe-->vælg Vis alle. 4. Vælg Volumenflow. Du vil bemærke, at TAMAX automatisk vælges. NB: Sørg for, at du har placeret målepunktet i spektralvinduet ved valg af Volumenflow-måling. 5. Aftegn TAMAX. Systemet beder dig om at "Marker Start punkt på spectral doppleren". Tryk på Indstil. 6. Systemet beder dig om at "Trace omkring Doppler spectret". Tryk på Indstil. NB: Du kan sikkerhedskopiere, mens du foretager aftegning af TAMAX ved hjælp af Trackball'en. 7. Aftegn kardiameteren. Systemet beder dig om at "Marker kardiameterens første punkt for volumen flow beregning". Tryk på Indstil. 8. Systemet beder dig om at "Marker kardiameterens sidste punkt for volumen flow beregning". Tryk på Indstil. 9. Volumenflow beregnes i ml/min LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

71 Måling og analyse Volumenflow - Autoberegninger Du kan foretage en automatisk volumenflow-måling ved hjælp af TAMEAN eller ved hjælp af TAMAX og en Volumenflowkoefficient. 1. For at udføre Volumenflow-målingen ved hjælp af TAMEAN skal du i Utility-->Measure-->Advanced (Værktøj-->Måling-- >Avanceret), vælge følgende: Trace = Auto Vol-Flow-metode = TAMEAN ELLER for at udføre volumenflow-målingen ved hjælp af TAMAX plus en volumenflow-koefficientkompensation skal vælge følgende: Trace = Auto Vol-Flow-metode = TAMAX [hvis du anvender TAMAX, SKAL du vælge en volumenflow-koefficient, der skal bruges sammen med TAMAX.] Vol-Flow-kompensation sammen med TAMAX = [vælg en værdi fra 0,5 til 1,0] 2. Angiv Autoberegninger til Live via Doppler Mode-->Modify Auto Calcs-->Off (Doppler Mode-->Skift autoberegninger-- >Live). 3. Udfør scanningen. 4. Vælg Volumenflow via Doppler Mode-->Modify Auto Calcs-- >VOLUME FLOW (Doppler Mode-->Skift Auto beregn.-- >VOLUMENFLOW). Systemet guider dig gennem målingen. 5. Mål kardiameter til volumenflowberegning. Sæt den første markør. 6. Marker det sidste punkt for kardiameter til volumenflowberegning. Tryk på Indstil. 7. Beregningen udfører automatisk Volumenflow-målingerne som ml/min. NB: Hvis du ændrer TAMAX-koefficient, justeres Volumenflow automatisk i Autoberegninger (men ikke i Manuelle beregninger). LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 2-23

72 Udfør en undersøgelse M Mode målinger Vævsdybde Grundlæggende målinger, der kan foretages i M Mode delen af skærmvisningen, er: Vævsdybde (afstand) Tidsinterval Tidsinterval og hastighed NB: Følgende instruktioner forudsætter, at følgende er blevet gjort: 1. I B Mode delen af skærmvisningen scannes den anatomi, der skal måles. 2. Gå til skærmens M Mode del. 3. Tryk på Frys. Vævsdybdemålingen i M Mode fungerer på samme måde som afstandsmålingen i B Mode. Den måler den lodrette afstand mellem målepunkterne. 1. Tryk en gang på Måling. Der vises et aktivt målepunkt med en lodret og en vandret stiplet linje. 2. For at placere det aktive målepunkt ved det forreste punkt, der skal måles, benyttes styrekuglen. 3. For at fastgøre startpunktet trykkes på Indstil. Systemet fastgør det første målepunkt og viser et andet aktivt målepunkt. 4. For at placere det andet målepunkt ved det bageste punkt, der skal måles, benyttes trackball'en. 5. For at afslutte målingen trykkes på Indstil. Systemet viser den lodrette afstand mellem de to punkter i Resultatvinduet LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

73 Måling og analyse Time interval (tidsinterval) Tidsinterval og hastighed For at måle et vandret tidsinterval og hastighed: 1. Tryk på Måling to gange, og der vises et aktivt målepunkt med en lodret stiplet linje. 2. For at placere målepunktet ved startpunktet benyttes Trackball'en. 3. For at fastgøre det første målepunkt trykkes på Indstil. Systemet fastgør det første målepunkt og viser et andet aktivt målepunkt. 4. For at placere det andet målepunkt ved slutpunktet benyttes Trackball'en. 5. For at afslutte målingen trykkes på Indstil. Systemet viser tidsinterval mellem de to målepunkter i Resultatvinduet. For at måle tid og hastighed mellem to punkter: 1. Tryk tre gange på Måling. Der vises et aktivt målepunkt med en lodret og vandret stiplet linje. 2. For at placere det aktive målepunkt ved startpunktet benyttes trackball'en. 3. For at fastgøre startpunktet trykkes på Indstil. Systemet fastgør det første målepunkt og viser et andet aktivt målepunkt. 4. For at placere det andet målepunkt ved slutpunktet benyttes trackball'en. 5. For at afslutte målingen trykkes på Indstil. Systemet viser antal gange og hældningen mellem to punkter i resultatvinduet. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 2-25

74 Udfør en undersøgelse Vise og redigere et arbejdsark For at vise et arbejdsark I takt med at målingerne foretages, lægger systemet måledata ind i de relevante arbejdsark. Vælg Arbejdsark i til målingssammendrag. Figur 2-2. Målingsoversigtsvindue (OB) Systemet viser arbejdsarket for det aktuelle studie LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

75 Måling og analyse For at vise et arbejdsark (fortsat) Figur 2-3. Obstetrisk B Mode arbejdsark For at vende tilbage til scanning udføres et af følgende: Vælg Arbejdsark. Tryk på Esc. Vælg Exit - knappen. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 2-27

76 Udfør en undersøgelse For at vise et arbejdsark (fortsat) For at vise et andet arbejdsark trykkes på tasten for det ønskede arbejdsark. Figur 2-4. Skærmbilledet Arbejdsark Hoved-/undermenu For at få vist arbejdsarkdata for en bestemt tilstand trykkes på tasten for pågældende tilstand. For at vise et arbejdsark med data fra mere end en tilstand trykkes på Udvid. Når Udvid er valgt, vises som standard alle målinger, anført efter tilstand, på arbejdsarket. Hvis et arbejdsark har flere data på en anden side, drejes på knappen Sideskift for at se den næste side LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

77 Måling og analyse For at redigere et arbejdsark For at ændre data i et arbejdsark: 1. For at placere markøren i det felt, der skal ændres, benyttes Trackball'en. Feltet fremhæves. 2. Tryk på Indstil. 3. Skriv de nye data i feltet. De nye data vises i blåt for at angive, at de blev registreret manuelt. For at slette eller udelukke data på et arbejdsark: 1. For at placere markøren i det felt, der skal slettes eller udelukkes, benyttes Trackball'en. Feltet fremhæves. 2. Gør et af følgende: For at slette feltet trykkes på Slet værdi. For at udelukke feltet trykkes på Udeluk værdi. Data i feltet er ikke synlige og medtages ikke i arbejdsarkets beregninger. For at inkludere en værdi, som tidligere blev udelukket, trykkes på Udeluk værdi. For at skrive en kommentar i arbejdsarket: 1. Vælg Kliniske kommentarer. Vinduet til kliniske kommentarer åbnes. 2. Skriv kommentarerne til undersøgelsen. 3. For at lukke vinduet til kliniske kommentarer trykkes på Kliniske kommentarer. HINTS Nogle felter i arbejdsark kan kun ses, mens andre kan ændres eller vælges. For at se, hvilke felter, der kan ændres eller vælges, benyttes Trackball'en. Når markøren bevæger sig over et felt, som man kan ændre eller vælge, fremhæves feltet. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 2-29

78 Udfør en undersøgelse Slet alle værdier i arbejdsarket Alle værdier i et arbejdsark kan slettes. 1. Når arbejdsarket vises på skærmen, trykkes på Ryd - tasten. Følgende advarselsmeddelelse vises: Figur 2-5. Slet alle advarselsmeddelelser 2. Vælg OK for at slette alle. Vælg Annuller for at annullere sletningen LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

79 Kapitel 3 Efter overstået undersøgelse Probeoversigt, Systemopsætninger, Databackup, Konfiguration af konnektivitet, Elektronisk dokumentation samt Systemhåndtering og - vedligeholdelse LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 3-1

80 Efter overstået undersøgelse Probeoversigt Probehåndtering og forebyggelse af infektioner Disse oplysninger har til formål at øge brugerens opmærksomhed omkring risikoen for overførsel af sygdomme i forbindelse med brugen af dette udstyr og give råd og vejledning omkring de beslutninger, der direkte påvirker såvel patientens som brugerens sikkerhed. Diagnostiske ultralydssystemer bruger ultralydenergi, der må påføres patienten ved direkte fysisk kontakt. Afhængig af undersøgelsestype, vil denne kontakt forekomme med forskellige vævstyper, lige fra intakt hud i en rutineundersøgelse til recirkulerende blod i forbindelse med et kirurgisk indgreb. Risikoniveauet for sygdomsoverførsel varierer betydeligt alt efter hvilken type af kontakt, der er tale om. En af de mest effektive måder at forebygge en overførsel mellem patienterne er ved brug af engangsprodukter. Ultralydstransducere er imidlertid komplekse og kostbare enheder, der må genbruges. Det er derfor meget vigtigt at minimere risikoen for sygdomsoverførsel ved at benytte barrieremidler og ved at behandle proben korrekt mellem hver undersøgelse. CAUTION Infektionsrisiko. Rens og desinficér ALTID proben mellem patienter svarende til undersøgelsens art, og benyt godkendte probeovertræk, når det er påkrævet. Se Forsyninger/tilbehør on page 3-38 for bestillingsoplysninger. 3-2 LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

81 Probehåndtering og forebyggelse af infektioner (fortsat) Probeoversigt CAUTION Korrekt rengøring og desinficering er nødvendig for at forhindre sygdomsoverførsel. Brugeren af udstyret er ansvarlig for at kontrollere og vedligeholde effektiviteten af de infektionskontrolprocedurer, der anvendes. Benyt altid sterile og lovligt markedsførte probeovertræk til intrakavitære og intraoperative procedurer. For neurologiske intraoperative procedurer, er brug af lovligt markedsførte, sterile og pyrogenfrie probeovertræk PÅKRÆVET. Prober til neurokirurgisk brug MÅ IKKE steriliseres med flydende kemiske steriliseringsprodukter på grund af risikoen for, at der sidder neurotoksiske rester tilbage på proben. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 3-3

82 Efter overstået undersøgelse Forholdsregler ved håndtering af intrakavitær probe Hvis der træder sterilisationsopløsning ud af den intrakavitære probe, gås frem efter følgende forholdsregler. CAUTION Sterile/sanitære probeovertræk skal bruges på proben under brug på patienter. Både patient og operatør er beskyttet, hvis der bæres handsker. CAUTION Patienten udsættes for sterilisationsopløsning (eksempelvis Cidex) Hvis patientens hud eller slimhinder kommer i berøring med en sterilisationsopløsning, kan det medføre inflammation. Se vejledningen til sterilisationsopløsningen, hvis det sker. Patienten udsættes for sterilisationsopløsning fra probehåndtaget (eksempelvis Cidex) lad ALDRIG sterilisationsopløsningen komme i kontakt med patienten. Dyp kun proben til den angivne dybde. Kontroller, at der ikke er trængt opløsning ind i probehåndtaget før scanning af patienten. Se vejledningen til sterilisationsopløsningen, hvis der kommer sterilisationsopløsning i kontakt med patienten. Patienten udsættes for sterilisationsopløsning fra probestikket (eksempelvis Cidex) lad ALDRIG sterilisationsopløsningen komme i kontakt med patienten. Dyp kun proben til den angivne dybde. Kontrollér, at der ikke er trængt opløsning ind i probestikket før scanning af patienten. Se vejledningen til sterilisationsopløsningen, hvis der kommer sterilisationsopløsning i kontakt med patienten. Kontaktpunkt for intrakavitær probe se vejledningen til sterilisationsopløsningen. 3-4 LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

83 Probeoversigt Rengøring af prober CAUTION Proben SKAL frakobles LOGIQ P6/P6Pro før rengøring/ desinficering af proben. Hvis ikke det gøres, kan systemet blive beskadiget. Rengøring af prober Efter hver anvendelse For at rengøre proben: 1. Frakobl proben fra ultralydkonsollen, og fjern al smøregel fra proben ved at tørre den med en blød klud og skylle med rindende vand. 2. Vask proben med mild sæbe i lunkent vand. Skrub proben efter behov ved hjælp af en blød svamp, gaze eller en klud, sådan at alle synlige rester på probens overflade fjernes. Længere tids opblødning eller skrubben med en blød børste (eksempelvis en tandbørste) kan være nødvendig, hvis der er tørret materiale ind på probens overflade. CAUTION Vær særlig forsigtigt, når du håndterer linsefladen på ultralydstransduceren. Linsefladen er særlig følsom og kan nemt beskadiges ved hård behandling. BRUG ALDRIG unødvendige kræfter, når du rengør linsefladen. 3. Rens proben med rent drikkevand, indtil alle synlige sæberester er væk. 4. Lad den lufttørre eller tør med en blød stofklud. CAUTION For at minimere risikoen for infektion med blodbårne patogener skal du håndtere proben, alle engangsmaterialer, som har været i kontakt med blod, andre potentielt smittefarlige materialer, slimhinder og hud, som ikke er hel, i overensstemmelse med fremgangsmåderne til infektionskontrol. Du skal bruge beskyttelseshandsker ved håndtering af potentielt smittefarligt materiale. Brug ansigtskærm og kittel, hvis der er risiko for sprøjt. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 3-5

84 Efter overstået undersøgelse Rengøring af prober (fortsat) Figur 3-1. Nedsænkningsniveauer for prober 1. Væskeniveau 2. Åbning 3. Kontaktflade med patientomgivelserne 3-6 LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

85 Probeoversigt Desinficering af proberne Efter hver anvendelse Ultralydprober kan desinficeres ved hjælp af flydende kemiske desinfektionsmidler. Graden af desinfektion hænger umiddelbart sammen med varigheden af kontakten med det desinficerende middel. En forøget varighed af kontakten betyder en højere grad af desinfektion. CAUTION Se Vedligeholdelse af prober, som medfølger hver probe. På følgende websted finder du de fleste nuværende og opdaterede anbefalinger: probe_care.html Følgende højniveau-desinfektionsopløsninger er godkendte til brug med alle prober: Cidex OPA Cidex Cidex Plus er godkendt til alle prober undtagen 4D10L og 4D16L prober. Pera Safe højniveau-desinfektionsopløsning er godkendt til proberne i739, t739, 9L, 11L, 12L, 8C, E8C, 4DE7C, 4D8C, og 4D3C-L. Følgende lavniveau-desinfektionsopløsninger er godkendt til brug med alle prober undtagen UG7C og 6Tc prober: Ster Bac Blu Sani-Cloth HB (klude) T-Spray og T-Spray II lavniveau-desinfektionsopløsning er godkendt til proberne 7L, i739, t739, 8L, 9L, 11L, 12L, M7C, M12L, 3S, 4S, E8C, 8C, 4DE7C, 4D8C, 4D3C-L, 4D10L, 3CRF og 4D16L. T-Spray II lavniveau-desinfektionsopløsninger er godkendt til proberne i12l, 5S, 7S, BE9C, BE9CS og 10S. T-Spray og T-Spray II lavniveau-desinfektionsopløsninger er ikke godkendte til proberne 4C, 5CS og 6Tc. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 3-7

86 Efter overstået undersøgelse Desinficering af proberne (fortsat) CAUTION For at flydende kemiske desinfektionsmidler skal være effektive, skal alle synlige rester fjernes under rengøringsprocessen. Rengør proben grundigt som beskrevet tidligere, før desinfektion påbegyndes. Proben SKAL frakobles LOGIQ P6/P6Pro før rengøring/ desinficering af proben. Hvis ikke det gøres, kan systemet blive beskadiget. Lad ikke proberne ligge i blød i flydende kemisk desinfektionsmiddel længere end anført i brugsvejledningen til desinfektionsmidlet. Længere tids iblødsætning kan beskadige proben og forkorte husets levetid, således at der opstår risiko for elektrisk stød. 1. Forbered desinfektionsopløsningen i overensstemmelse med producentens instruktioner. Sørg for at følge alle forskrifter vedrørende opbevaring, benyttelse og bortskaffelse. 2. Bring den rengjorte og tørre probe i kontakt med desinfektionsmiddel i den tidsperiode, som er foreskrevet af producenten af desinfektionsmidlet. Høj-niveau desinfektion anbefales for overfladeprober og er påkrævet for endocavitære og intra-operative prober (følg producenten af desinfektionsmidlets anbefalinger om varighed). CAUTION Prober til neurokirurgisk intraoperativ brug må IKKE steriliseres med flydende kemiske steriliseringsmidler på grund af risikoen for, at der sidder neurotoksiske rester tilbage på proben. Neurologiske procedurer skal foretages ved hjælp af legalt markedsførte, sterile og pyrogenfrie probeovertræk. 3. Efter borttagelse fra desinfektionsmidlet, skyl proben i overensstemmelse med producenten af desinfektionsmidlets instruktioner om skylning. Skyl alle synlige rester af desinfektionsmiddel bort fra proben, og lad den lufttørre. 3-8 LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

87 Probeoversigt Desinficering af proberne (fortsat) WARNING CREUTZFELD-JAKOBS SYGDOM Manglende probeovertræk eller direkte kontakt mellem proben og dura eller andet intrakranielt væv i patienter med Creutzfeld- Jakobs sygdom nødvendiggør tilintetgørelse af proben. Der findes ingen effektive metoder til desinfektion af proben. For yderligere oplysninger henvises til "Center of Disease Control and Prevention", WARNING Ultralydstransducere kan let beskadiges ved forkert brug og ved kontakt med visse kemikalier. Manglende efterfølgelse af disse forskrifter kan forårsage alvorlig legemsbeskadigelse og beskadige udstyret. Nedsænk ikke proben dybere i nogen væske end den dybde, der er foreskrevet for pågældende probe. Nedsænk aldrig transducerkonnektoren eller probeadapteren i nogen form for væske. Udsæt ikke transduceren for mekaniske stød eller tryk, og bøj eller træk ikke voldsomt i kablet. Beskadigelse af transduceren kan være forårsaget af kontakt med uegnede smøre- eller rengøringsmidler: Læg ikke transducerne i blød i opløsninger, der indeholder alkohol, blegemidler, sammensætninger med ammoniumklorid og hydrogenperoxid Undgå kontakt med opløsninger eller smøregeler, der indeholder mineralsk olie eller lanolin Undgå temperaturer over 60 C. Undersøg proberne for skader eller slid på hylster, lukkemekanisme, linse og forsegling, før de tages i anvendelse. Benyt ikke beskadigede eller fejlbehæftede prober. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 3-9

88 Efter overstået undersøgelse Smøregeler WARNING Benyt ikke geler (smøremidler), som ikke er godkendte. De kan beskadige proben og gøre garantien ugyldig. Påsmøring For at sikre en optimal energioverførsel mellem patient og probe, skal der påsmøres en ledende gel eller et smøremiddel i rigelig mængde på det område af patienten, hvor scanningen skal foregå. CAUTION Kom ikke gelen i øjnene. Hvis der kommer gel i berøring med øjnene, skylles øjnene med vand. Forholdsregler Smøregeler må ikke indeholde følgende ingredienser, eftersom de vides at beskadige proberne: Methanol, ethanol, isopropanol eller ethvert andet alkoholbaseret produkt Mineralsk olie Jod Cremer Lanolin Aloe Vera Olivenolie Metyl- eller etylparabener (parahydroxybenzoesyre) Dimetylsilikone Polyetherglykolbaseret 3-10 LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

89 Systemopsætninger Systemopsætninger Opsætning af tastatur til fremmede sprog Opsætning af tastaturet til andre sprog end russisk og græsk Opsætning af tastaturet til andre sprog end russisk og græsk: NB: Ændringerne på hver opsætningsside skal anvendes, før der kan fortsættes med næste side. 1. I Opsætning--> System--> Generelt indstilles det ønskede sprog. Gem denne indstilling uden at genstarte systemet. 2. Tryk på Regionale indstillinger, vælg fanen Sprog og tryk på Detaljer. Under Installerede muligheder trykkes på Tilføj for at indstille tastaturlayoutet/ime til Dansk. Tryk på Anvend, og tryk på OK. Figur 3-2. Valg af internationalt tastatur LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 3-11

90 Efter overstået undersøgelse Opsætning af tastaturet til andre sprog end russisk og græsk (fortsat) 3. Vælg fanen Avanceret, og vælg derefter sprogene i rullemenuen Sprog for ikke-unicode-programmer. Tryk på Anvend. Svar Ja til at benytte filer, der allerede er lagret på harddisken, svar derefter Nej for ikke at genstarte systemet, og tryk på OK. Tryk på Gem og gå ud af Opsætningsskærmbilledet. Figur 3-3. Indstil sprog 4. Genstart systemet. Når systemet genstarter, vender det tilbage i det valgte sprog. 5. For at indtaste udenlandske bogstaver trykkes på Alt+Skift for at ændre tastaturet til internationalt tastatur, og derefter trykkes på AltGr plus den relevante tast på tastaturet LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

91 Systemopsætninger Tastaturopsætning til russisk og græsk 1. I Opsætning--> System--> Generelt indstilles sproget til russisk eller græsk. Gem denne indstilling uden at genstarte systemet. Figur 3-4. Ændring af systemsproget til russisk/græsk LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 3-13

92 Efter overstået undersøgelse Tastaturopsætning til russisk og græsk (fortsat) 2. Tryk på Regionale indstillinger. Under Standarder og Formater vælges russisk eller græsk. Under land vælges Rusland eller Grækenland. Tryk på Anvend. Figur 3-5. Regionale indstillinger 3. Vælg fanen Sprog, og tryk på Detaljer. Under Installerede muligheder vælges russisk eller græsk tastatur. Under standardinputsprog vælges russisk - russisk eller græsk - græsk, der trykkes på Anvend og derefter på OK LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

93 Systemopsætninger Tastaturopsætning til russisk og græsk (fortsat) 4. Vælg fanen Avanceret, og vælg derefter russisk eller græsk i rullegardinmenuen Sprog for ikke-unicode-programmer. Tryk på Anvend. Svar Ja til at benytte filer, der allerede er lagret på harddisken, svar derefter Nej for ikke at genstarte systemet, og tryk på OK. Tryk på Gem og gå ud af Opsætningsskærmbilledet. Figur 3-6. Indstil sprog 5. Genstart systemet. Når systemet genstarter, vender det tilbage i det valgte sprog. 6. For at skifte mellem dansk og russisk (eller græsk) tastatur trykkes på Alt+Skift for at ændre tastaturet til russisk eller græsk tastatur. 7. Anvend ændringer ved at trykke på Anvend. Tryk OK TO GANGE NB: For at indstillingerne kan træde i kraft, SKAL systemet slukkes og tændes igen. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 3-15

94 Efter overstået undersøgelse Tastaturopsætning til russisk og græsk (fortsat) Her er et eksempel på det russiske tastatur: Figur 3-7. Russisk tastatur Her er et eksempel på det græske tastatur: Figur 3-8. Græsk tastatur 3-16 LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

95 Databackup Databackup EZBackup og EZMove EZBackup eller EZMove giver mulighed for at styre pladsen på harddisken (flytte billeder fra harddisken), mens patientdatabasen vedligeholdes på scanneren, samt for at udføre backup af patientdatabasen og billederne. HINTS LÆS DETTE Sørg for, at din institution har fastsat en datahåndteringsprotokol. Du SKAL håndtere backupmedier ved at vedligeholde en log og ved at oprette et mediearkiveringssystem. Hvis du eksempelvis har behov for at udføre backup af 500 MB/dag eller 2,5 GB/uge, får du til backup brug for 5 cd'er/uge eller ~250 cd'er/år. Som hovedregel bør der udføres backup af systemet, når du har 10 GB billeder til backup. Du bør udpege en person, som er ansvarlig for udførelse af backup. Backup vil variere med mængden af arbejde. Du bør undersøge, hvor lang tid det tager for din institution at nå op på 10 GB, og indstille backup-parametrene tilsvarende. Din institution skal fastlægge en backup-strategi, eksempelvis ugentlig eller månedlig backup. Det bør være en strategi, som er nem at udføre og huske. Følg den samme strategi/plan uden afvigelser. Det er en fordel at beholde de nyeste oplysninger på harddisken, da det på den måde er nemmere at hente dem frem. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 3-17

96 Efter overstået undersøgelse EZBackup og EZMove (fortsat) CAUTION BRUG IKKE dvd-ram til EZBackup og EZMove. Brug en cd eller dvd-r til EZBackup og EZMove. CAUTION Hvis du benytter EZBackup eller EZMove som et "ægte" patientarkiv, skal du vedligeholde en særskilt backup af patientdatabasen (patientarkiv og rapportarkiv). Hvis det lokale arkiv (den interne harddisk) af en eller anden grund bliver ødelagt, eller basissystemsoftwaren skal geninstalleres, er patientarkivet din ENESTE mulighed for at genetablere EZBackup og EZMove patientarkivet. Som udgangspunkt gælder, at når du udfører EZBackup eller EZMove-procedurer, skal du indsætte mediet (eller tilslutte en USB-harddisk, hvis den er tilgængelig), hvorefter systemet udfører backup eller flytter billeder og danner en reference mellem patientdatabasen og mediets nummer. 1. Klargør uformaterede medier eller USB-harddisken, før du starter EZBackup/EZMove. 2. Angiv EZBackup/EZMove indstillinger på siden Opsætning - -> System --> Backup/Gendan. 3. For at starte EZBackup/EZMove proceduren skal du åbne Patientmenuen og vælge EZBackup/EZMove. Guiden EZBackup/EZMove starter. NB: EZBackup/EZMove kan tage op til 40 minutter (eller længere, afhængigt af størrelsen af backuppen). Sørg for at fastlægge, at den udføres på samme tidspunkt hver dag, når der ikke er tilsagt patienter LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

97 Databackup EZBackup og EZMove (fortsat) 4. Kontroller oplysningerne på første side af guiden EZBackup/ Move, og tryk derefter på Næste. Indstillingerne for fuldstændig backup vises på den første side af guiden EZBackup. Hvis du ønsker at foretage backup af alle undersøgelserne (selv hvis der tidligere er foretaget backup af undersøgelserne), skal du afkrydse denne valgmulighed. NB: Det er ikke nødvendigt at formatere mediet, før EZBackup/ EZMove udføres. Der kan ikke benyttes formaterede medier til EZBackup/EZMove. NB: EZBackup/EZMove kan ikke udstrække et enkelt billede på tværs af to (2) eller flere medier. Hvis EZBackup/EZMove derfor støder på et billede, som overstiger mediets kapacitet, springes det pågældende billede over. NB: EZBackup/EZMove lagrer ikke billeder til medier i rækkefølge. I stedet maksimeres mængden af billeder per medie. NB: Beregningen af antallet af backup-cd'er er kun et overslag. Hav en ekstra cd klar, når der udføres EZBackup/EZMove. 5. Kontroller oplysningerne på side 2 i guiden EZBackup/ EZMove. Backuppen kan fylde adskillige medier. Denne side angiver, hvor mange medier der er nødvendige for at udføre denne backup. Når medierne er klar (hav et ekstra medie klar for en sikkerheds skyld), kan der udføres backup. Tryk på Næste. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 3-19

98 Efter overstået undersøgelse EZBackup og EZMove (fortsat) 6. Der vises en popup-meddelelse, som angiver mediets afmærkning. Afmærk mediet, og indsæt det derefter. Tryk på OK. a. Sørg for ikke blot at mærke mediet med nummeret som angivet i meddelelsen Indsæt medie, men også med navnet på det LOGIQ P6/P6Pro-system, hvor backup/ flyt-proceduren blev udført. b. Opdater EZBackup/EZMove-loggen med disse oplysninger, nummeroplysninger og mediets placering. c. Efter afsluttet backup/flyt arkiveres mediet. Tabel 3-1: Typisk EZBackup/EZMove-log Dato Scanneride ntifikation Backupbilleder J/N Ældre end dage Flyt billeder J/N Mediemærk at (og scanneriden tifikation) NB: Du kan når som helst annullere backup/flyt. Systemet afslutter backuppen af det aktuelle medie og slutter derefter proceduren. NB: Hvis systemet låses under den automatiske medieformateringsproces, skal du lukke systemet ned ved at holde tænd-/slukknappen nede og genstarte systemet. Når systemet er oppe at køre, skal du udskifte mediet med et nyt og udføre EZBackup eller EZMove igen. For at undgå problemer med datatab må du ikke genbruge det defekte medie. CAUTION Benyt kun annullering af backup/flyt i nødstilfælde. NB: Denne meddelelse vises, hvis du trykker på Næste uden at indsætte backupmediet: "Indsæt venligst et tomt medium...". Sæt mediet i og fortsæt LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

99 Databackup EZBackup og EZMove (fortsat) 7. Statusmenuen vises. Når backup/flyt er afsluttet, trykkes på Næste. NB: Når/hvis du skal indsætte det næste medie, vises en meddelelse med mediets mærkat. Afmærk mediet, indsæt det næste medie, og tryk på OK. 8. Når backuppen er afsluttet, vises siden Guide gennemført. Tryk på Afslut. 9. Opret et patientarkiv efter hver EZBackup/EZMove (flyt). NB: Benyt Import til at genindlæse EZBackup-billeder. CAUTION Genindlæs ALDRIG patientarkivet fra medier, som er oprettet forud for sidste flytning. De kan stadig udføre daglig backup/ flyt, men udfør ALTID backup af patientarkivet efter hver flytning. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 3-21

100 Efter overstået undersøgelse Visning af billeder efter backup/flytning Du kan få vist et backup-medie via menuen Patient, Import og DICOM cd vis dataflow. 1. Vælg patient i menuen Patient (på samme system, hvor backup/flyt blev udført). 2. Indsæt medienummeret som angivet på Patientmenuen. 3. Vis undersøgelsen fra mediet. NB: Det kan være nødvendigt at indsætte et medie med et nummer før eller efter det anbefalede medie. NB: Hvis patienten er fordelt over flere medier, vises billeder på forrige eller næste medie som trekanter. NB: For at se hele patienten på systemet benyttes Import fra det antal medier, som du har for pågældende patient. Vær dog omhyggelig med ikke at importere studier oven i eksisterende studier. Det kan føre til dublerede eller manglende billeder. Slet først den eksisterende undersøgelse LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

101 Databackup Strategi for backup og gendannelse: patientdata For at mindske risikoen for at miste data ved at uheld skal der HVER DAG foretages backup af de patientarkiver, der er lagrede på den lokale harddisk som beskrevet i dette afsnit. Brug en backup-/gendannelsesdiskette til at sikkerhedskopiere patientarkiver fra harddisken vha. den backupprocedure, der er beskrevet i dette afsnit. Oplysninger fra backup-/ gendannelsesdisketten kan genetableres på den lokale harddisk ved brug af gendannelsesprocedure. CAUTION Gendannelsesproceduren overskriver den eksisterende database på den lokale harddisk. CAUTION Sørg for at kontrollere mediet efter dataene er blevet overført, som f.eks. ved EZBackup, SaveAs eller Eksport. Før du sletter en patient eller et billede fra Patientskærmbilledet, skal du sikre, at du har gemt dataene ved hjælp af EZBackup/Backup eller Eksport og kontrollere, at overførslen af data til mediet lykkedes. NB: For at udføre backup- og gendannelsesprocedurerne skal du logge på med administratorrettigheder. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 3-23

102 Efter overstået undersøgelse Backup-procedure: brugerdefinerede opsætninger CAUTION For at undgå risikoen for at overskrive lokale patient- og journalarkiver på det system, der skal opdateres, må der IKKE slås op i patientarkivet, mens der udføres backup af opsætningsindstillingerne. 1. Indsæt et medie i mediedrevet. 2. Tryk på Værktøj på kontrolpanelet. 3. Vælg System. 4. På skærmen vælges Backup/Gendan. Skærmbilledet Backup/Gendan vises. NB: Hvis De ikke er logget på med administratorrettigheder, vises Login-vinduet. Log på med administratorrettigheder. 5. I Backup-listen vælges Brugerdefineret opsætning. 6. I Mediefeltet vælges et medie. 7. Vælg Backup. Systemet udfører backup. Efterhånden som det skrider frem, vises statusoplysninger på skærmbilledet Backup/ Gendan. 8. Efter afsluttet backup trykkes på F3 for at udskyde mediet LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

103 Databackup Gendan-procedure: patient- og journaldata CAUTION Gendannelsesproceduren overskriver den eksisterende database på den lokale harddisk. Kontroller, at det korrekte medie er isat. Der kan ikke gendannes data mellem systemer med forskellige programversioner. 1. Indsæt mediet i mediedrevet. 2. Tryk på Værktøj på kontrolpanelet. 3. Vælg System. 4. På skærmen vælges Backup/Gendan. Skærmbilledet Backup/Gendan vises. NB: Hvis De ikke er logget på med administratorrettigheder, vises Login-vinduet. Log på med administratorrettigheder. 5. I Gendan-listen vælges Patientarkiv. 6. I Mediefeltet vælges Backup/Gendan medie. 7. Vælg Gendan. Systemet udfører gendannelse. Efterhånden som det skrider frem, vises statusoplysninger på skærmbilledet Backup/Gendan. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 3-25

104 Efter overstået undersøgelse Gendannelsesprocedure: brugerdefinerede opsætninger CAUTION Gendannelsesproceduren overskriver den eksisterende database på den lokale harddisk. Kontroller, at det korrekte medie er isat. Gendan IKKE data mellem systemer med forskellige programversioner. CAUTION For at undgå risiko for at overskrive de lokale patient- og journalarkiver må der IKKE slås op i Patientarkivet, mens de brugerdefinerede opsætninger gendannes. 1. Indsæt mediet indeholdende de brugerdefinerede opsætninger i drevet. 2. Tryk på Værktøj på kontrolpanelet. 3. Vælg System. 4. På skærmen vælges Backup/Gendan. Skærmbilledet Backup/Gendan vises. NB: Hvis De ikke er logget på med administratorrettigheder, vises Login-vinduet. Log på med administratorrettigheder. 5. I Gendan-listen vælges blandt følgende, afhængigt af, hvilke opsætninger, der ønskes gendannet: Brugerdefineret opsætning ELLER Vælg de parametre, der skal gendannes i afsnittet Detaljeret gendan. 6. I Mediefeltet vælges medie. 7. Vælg Gendan. Systemet udfører gendannelse. Efterhånden som det skrider frem, vises statusoplysninger på skærmbilledet System/Backup/Gendan. Systemet genstarter LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

105 Konfiguration af konnektivitet Konfiguration af konnektivitet Oversigt Konnektivitetsfunktionaliteten benyttes til at indstille tilslutningsog kommunikationsprotokollerne for ultralydssystemet. Denne side gives en oversigt over hver enkelt Konnektivitetsfunktion. Hver enkelt funktion beskrives i detaljer på de følgende sider. Struktureret rapportering DICOM-struktureret rapportering giver resultater fra en procedure som strukturerede dataelementer (veldefinerede felter) i modsætning til ustrukturerede data (store tekstmængder, som ikke er differentierede med hensyn til individuelle felter). Derved øges evnen til at håndtere forespørgsler stærkt. DICOMstruktureret rapportering danner kodede kliniske data, som kan benyttes til klinisk forskning, analyse af resultater og sygdomskontrol. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 3-27

106 Efter overstået undersøgelse Konnektivitet-funktioner For at indstille din institutions konnektivitet skal du logge på med administratorrettigheder. 1. TCPIP: giver mulighed for at konfigurere internetprotokollen. 2. Enhed: Giver mulighed for at indstille enheder. 3. Funktion: Giver mulighed for at konfigurere en funktion (eksempelvis DICOM-funktioner såsom printere, arbejdsliste og andre funktioner som f.eks. videoprint og standardprint) fra listen over understøttede funktioner. Det betyder, at brugeren kan konfigurere en enhed med DICOM-funktioner, som understøttes af netop denne enhed. 4. Dataflow: Giver mulighed for at justere indstillingerne for det valgte dataflow og tilknyttede funktioner. Valg af dataflow skræddersyr ultralydssystemet til at arbejde, så det svarer til de funktioner, der er knyttet til det valgte dataflow. 5. Knapper: Giver mulighed for at tilknytte en tidligere konfigureret outputfunktion (eller et sæt outputfunktioner) til kontrolpanelets Print-taster. 6. Flytbart medie: Tillader formatering (DICOM, database eller blank formatering) og DICOM-kontrol af flytbare medier. 7. Diverse: Giver mulighed for at indstille menupunkterne for patientundersøgelse, print og lagring samt kolonnernes rækkefølge i undersøgelseslisten på Patientmenuen. Konfigurer disse skærmbilleder fra venstre mod højre startende med fanen TCP/IP. NB: Når standardindstillinger er valgt, er ultralydssystemet forudkonfigureret til mange funktioner. Disse funktioner og indstillinger kan ændres efter behov. CAUTION Efter at der er foretaget ændringer i Konnektivitetsindstillingerne i Opsætningsmenuen, skal LOGIQ P6/P6Pro genstartes (lukkes). Det gælder enhver ændring på opsætningsskærmbillederne TCP/IP eller dataflow LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

107 Elektronisk dokumentation Elektronisk dokumentation Adgangsdokumentation via en pc For at se brugerdokumentationen på en pc: 1. Indsæt mediet i mediedrevet. 2. Åbn pc'ens cd-drev. 3. Dobbeltklik på dokumentet "gedocumentation.html". 4. Vælg menupunktet, du ønsker at se. (Klik på det blå, understregede link i kolonnen Filnavn.) For at lukke vinduet klikkes på "X" i øvre højre hjørne af browservinduet. NB: Hvis din computer ikke har Adobe Reader, kan du downloade en gratis kopi fra Adobes websted: LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 3-29

108 Efter overstået undersøgelse Adgang til dokumentation på ultralydscanneren via mediet For at få adgang til dokumentationen via mediet: 1. Vælg Opsætning. Vælg Funktion. Vent, indtil logonskærmbilledet fremkommer. 2. Log på som Bruger ved siden af Vælg brugerniveau. Indtast følgende password: 'uls'. Tryk på OK. 3. Tryk på Redskaber. 4. Indsæt mediet. 5. Vælg Common Utilities (Almindelige redskaber). 6. Vælg scannerdokumentationsinterface. 7. Rul for at finde dokumentet og dobbeltklik for at åbne det. NB: De kan søge gennem et dokument, benytte hyperlinks i Indholdsfortegnelsen og indeksere for at finde emner og navigere via bogmærker. NB: Ud over at vise dokumentationen på ultralydssystemet kan dokumentations-mediet læses på enhver pc. For at forlade menuen trykkes på 'X' i øverste højre hjørne af dokumentationsvinduet LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

109 Elektronisk dokumentation Adgang til dokumentation på ultralydscanneren via mediet (fortsat) Figur 3-9. Valgt brugerdokument LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 3-31

110 Efter overstået undersøgelse Brug af Online-hjælp via F1 Online-hjælp findes via F1-tasten. Efter at der er trykket på F1, vises Hjælp. Hjælpeskærmbilledet er delt i tre dele: navigationsredskaber i øverste venstre del af skærmen (Skjul, Tilbage, Frem), hjælpebogens navigationsredskaber i venstre del af skærmen (Indhold, Indeks, Søg, Favoritter), og indholdsdel i højre side af skærmen, hvor hjælpeemnerne vises. NB: Hvis markøren mistes, mens Online-hjælp benyttes, trykkes på Alt+F4 for at gå ud, eller der trykkes på F1 for at aktivere markøren. Forlad Online-hjælp Figur Åbn Hjælpeskærmbilledet For at gå ud af Online-hjælp trykkes på 'X' i øverste højre hjørne af vinduet Online-hjælp LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

111 Systemhåndtering og vedligeholdelse Systemhåndtering og vedligeholdelse Kontrol af systemet Undersøg følgende hver måned: Mekaniske fejl og mangler på kabeltilslutninger. Snit og ridser i strømkablernes og de elektriske kablers fulde længde. Løse eller manglende dele på apparatet. Fejl og mangler på kontrolpanel og tastatur. Hjulenes låsemekanisme. CAUTION Biological Hazard For at undgå risiko for elektrisk stød må paneler og overdækninger ikke fjernes fra konsollen. Denne servicering SKAL udføres af specialuddannet servicepersonale. Manglende overholdelse kan forårsage alvorlig legemsbeskadigelse. Hvis der observeres fejl og mangler eller en fejlfunktion, brug da IKKE apparatet, men giv en kvalificeret reparatør besked herom. Kontakt en servicerepræsentant for yderligere oplysninger. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 3-33

112 Efter overstået undersøgelse Ugentlig vedligeholdelse Systemet kræver ugentlig vedligeholdelse for at fungere sikkert og korrekt. Rengør følgende: LCD-monitor Brugerens kontrolpanel Pedal Videobåndoptager (VCR) Videoprinter Manglende udførelse af den krævede vedligeholdelse kan føre til unødvendige servicetilkald LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

113 Systemhåndtering og vedligeholdelse Rengøring af systemet Systemkabinettet Før nogen del af systemet rengøres: 1. Sluk for strømmen. Afkobl om muligt strømkablet. See Luk systemet ned on page 1-20 for more information. Skærm For at rengøre systemkabinettet: 1. Fugt en blød, foldet, ikke ridsende stofklud, med en mild vandopløsning af almindelig sæbe, der ikke ridser. 2. Aftør top, forside, bagside og begge sider af systemkabinettet. NB: Påfør ikke direkte enheden nogen væsker med en forstøver. Rengøring af monitorens front: Benyt en foldet, blød klud. Aftør forsigtigt monitorens front. Benyt ikke glasrens på kulbrintebasis (såsom benzen, methanol eller methylethylketon) på monitorer med filter (blændfri belægning). Filteret bliver også beskadiget, hvis der gnubbes hårdt. NB: Sørg for ikke at ridse skærmen under rengøringen. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 3-35

114 Efter overstået undersøgelse Brugerindstillinger For at rengøre brugerens kontrolpanel: 1. Fugt en blød, foldet, ikke ridsende stofklud, med en mild vandopløsning af almindelig sæbe, der ikke ridser. 2. Aftør brugerens kontrolpanel. 3. Benyt en vatpind til at rengøre omkring taster og knapper. Benyt en tandstikker til at fjerne snavs mellem tasterne og knapperne. NB: Sørg under rengøringen af kontrolpanelet for ikke at spilde eller sprøjte nogen form for væske ud over taster og knapper, ind i systemkabinettet eller i probetilslutningspanelet. NB: I tilfælde af SARS benyttes blegemiddel, alkohol eller Cidex i normal fortyndet form til at rengøre/desinficere brugerpanelet. NB: BRUG IKKE T-spray eller Sani Wipes på kontrolpanelet LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

115 Systemhåndtering og vedligeholdelse Anden vedligeholdelse At ultralydssystemets ydelse er optimal er institutionens ansvar. Sørg for, at institutionen fastsætter et regelmæssigt vedligeholdelsesprogram med passende tidsintervaller hvor følgende handlinger udføres: eftersyn af system, prober, og støtteenheder rengøring af systemdele test for lækstrøm verificering af målenøjagtigheden probens kvalitet sikres gennem simulerede kontroller Din institutions biomedicinske afdeling kan udføre denne funktion. Ellers kontaktes en GE servicerepræsentant for at verificere/aftale dækning. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 3-37

116 Efter overstået undersøgelse Forsyninger/tilbehør CAUTION Tilslut IKKE nogen probe eller noget tilbehør, som ikke på forhånd er godkendt af GE. Ikke alle funktioner eller produkter, som er beskrevet i dette dokument, vil være tilgængelige eller frigivet til salg på alle markeder. Kontakt distributøren, et GE-associeret selskab eller en salgsrepræsentant vedrørende godkendte støtteenheder. Støtteenheder Tabel 3-2: Støtteenheder og tilbehør Tilbehør Sony farveprinter model UP-D23MD/UP-D25MD Sony Digital sort-hvid-printer model UP-D895/UP-D897 Mitsubishi Digital sort-hvid-printer model P93D/P95DW/P95D/ P95DE/P95DW-N/P95DW-B Mitsubishi farveprinter model CP30DW/CP30DW-Z HP Business Inkjet 1000/1200 Panasonic DVD-Video, LQ-MD800/800P/800E Mitsubishi videobåndoptager model HS-MD3000/3000E/ 3000U Enhed Styk Styk Styk Styk Styk Styk Styk Konsol Tabel 3-3: Konsoltilbehør Tilbehør Enheder Pedal TV-probeholder Styk Styk 3-38 LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

117 Systemhåndtering og vedligeholdelse Prober Tabel 3-4: Prober og tilbehør Tilbehør 4C 5CS E8C E8CS 8C BE9C BE9CS ERB 3CRF 8L 9L 11L i12l 3S 5S 7S 3Sp 5Sp i739 t739 6Tc 4D3C-L 4DE7C 4D8C Enheder Styk Styk Styk Styk Styk Styk Styk Styk Styk Styk Styk Styk Styk Styk Styk Styk Styk Styk Styk Styk Styk Styk Styk Styk LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 3-39

118 Efter overstået undersøgelse Tabel 3-4: Prober og tilbehør (Continued2) Tilbehør UG7C P2D P6D Enheder Styk Styk Styk Gel Tabel 3-5: Gel Tilbehør Thermasonic gelvarmer Aquasonic 100 scanningsgel Enheder Plads til tre plastflasker (250 ml eller 8 US-ounces) Dunke a 5 liter Plastflasker a 250 ml (12 per kasse) Scanningsultralydgel Plastflasker a 8 USounces (12 per kasse) Plastdunk a 1 USgallon Fire plastdunke a 1 US-gallon Desinfektionsmiddel Tabel 3-6: Desinfektionsmiddel Tilbehør Cidex aktiveret dialdehyd Enheder 16 flasker a 1 USkvart 4 flasker a 1 USgallon 2 flasker a 2,5 USgallon 3-40 LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

119 Overtrækssæt til ultralydprobe og kabel Systemhåndtering og vedligeholdelse Tabel 3-7: Overtrækssæt til ultralydprobe og kabel Tilbehør Sterile overtrækssæt til ultralydprobe Sterile overtrækssæt til ultralydkabel Sanitære overtræk til rektal-/vaginalprobe Kombinerede sterile overtrækssæt til probe og kabel Sterile overtrækssæt til ultralydprobe for sektorprober med bred åbning (2,5 og 3,5) Enheder 20 pr. sæt 20 pr. sæt 20 pr. sæt 12 pr. sæt 20 pr. sæt Fysiotilbehør Tabel 3-8: EKG Patientelektroder Tilbehør Fysioinputpanel EKG-kabler Enheder Kit Sæt Patientelektroder Tabel 3-9: EKG Patientelektroder Tilbehør Enheder Voksen Boks a 300 Pædiatri Boks a 300 Voksen/off center Boks a 500 Pædiatri/off center Boks a 1000 LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 3-41

120 Efter overstået undersøgelse 3-42 LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

121 Kapitel 4 Sikkerhed Oplyser om sikkerhed og myndighedsforskrifter i forbindelse med brugen af dette ultralydssystem. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 4-1

122 Sikkerhed Sikkerhedsforskrifter Forskriftsniveauer Beskrivelse af ikonerne På materiellet er der angivet forskellige niveauer af sikkerhedsforskrifter, og forskellige niveauer for de involverede risici kan identificeres ved hjælp af følgende flagord, som står foran sikkerhedsforskriften. DANGER Angiver, at en konkret risiko vides at eksistere, som ved uhensigtsmæssige omstændigheder eller handlinger vil forårsage: Alvorlig personskade eller død. Omfattende materiel skade. WARNING Angiver, at en konkret risiko vides at eksistere, som ved uhensigtsmæssige omstændigheder eller handlinger vil forårsage: Alvorlig personskade. Omfattende materiel skade. CAUTION Angiver, at en potentiel risiko kan eksistere, som ved uhensigtsmæssige omstændigheder eller handlinger vil eller kan forårsage: Mindre personskade. Materiel skade. NB: Angiver forholdsregler eller anbefalinger, som bør følges ved benyttelse af ultralydssystemet, specielt med henblik på: At opretholde de optimale systemomgivelser. Om denne vejledning At understrege eller afklare et punkt i form af noter. 4-2 LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

123 Sikkerhedsforskrifter Faresymboler Beskrivelse af ikonerne Potentielle risici er angivet ved følgende ikoner: Tabel 4-1: Potentielle risici Ikon Potentiel risiko Brug Kilde Patient-/brugerinfektion på grund af inficeret udstyr. Elektrisk mikrostød til patient, eksempelvis ved ventrikelfibrillation. Rengørings- og håndteringsinstruktion er. Vejledning til overtræk og handsker Prober EKG, hvis relevant Forbindelser til bagpanel ISO 7000 Nr Konsol, tilbehør eller optiske lagerenheder, der kan falde ned på patienten, brugeren eller andre. Kollision med personer eller genstande kan resultere i personskade under manøvrering eller i forbindelse med transport af systemet. Personskade på bruger i forbindelse med flytning af konsol. Personskade eller vævsskader på patient fra ultralydsstråling. Flytning Brug af bremser Transport ALARA, brugen af akustisk output følger "så-lidt-som-muligt"- princippet Risiko for eksplosion, hvis apparatet anvendes i nærheden af brændbare bedøvelsesmidler. Brandbare bedøvelsesmidler Personskade på patient/bruger eller uønsket reaktion som følge af ild eller røg. Personskade på patient/bruger som følge af eksplosion og brand. Udskiftning af sikringer Retningslinjer for udtag LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 4-3

124 Sikkerhed Vigtige sikkerhedsovervejelser De følgende afsnit (Patientsikkerhed, og Sikkerhed for personale og udstyr) skal gøre brugeren af apparatet opmærksom på de særlige risici, der er i forbindelse med brugen af dette udstyr, samt hvornår der kan opstå personskader, hvis forholdsreglerne ikke følges. Supplerende forholdsregler kan gives andre steder i manualen. CAUTION Forkert brug kan føre til alvorlig personskade. Brugeren skal være fuldt fortrolig med instruktionerne og de potentielle risici, som ultralydsundersøgelser indebærer, før apparatet tages i brug. Undervisning kan om nødvendigt fås hos GE Medical Systems. Brugeren af apparatet er forpligtet til at være fortrolig med disse forhold og til at undgå situationer, der kan resultere i personskade. 4-4 LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

125 Sikkerhedsforskrifter Patientsikkerhed Forbundne faremomenter WARNING De opregnede forhold kan have en alvorlig påvirkning på de patienters sikkerhed, som underkastes en diagnostisk ultralydsundersøgelse. Patientidentifikatio n Diagnostiske oplysninger Angiv altid en korrekt identifikation på alle patientdata, og kontroller rigtigheden af patientens navn eller identifikationsnummer, når sådanne data indtastes. Kontroller, at der til alle indsamlede data og papirudskrifter er knyttet en korrekt patientidentifikation. Identifikationsfejl kan resultere i en ukorrekt diagnose. Apparatets fejlfunktion eller ukorrekt indstilling kan resultere i målefejl eller i en manglende mulighed for at opdage detaljer i billedet. Brugeren af apparatet må være helt fortrolig med apparatets virkemåde med henblik på at optimere dets ydeevne og erkende mulige fejlfunktioner. Undervisning i apparatets brug kan fås gennem den lokale GE-repræsentant. En yderligere fortrolighed med apparatets brug kan opnås gennem etableringen af et kvalitetssikringsprogram. CAUTION Hvis maskinen gives mulighed for at udsende akustisk output, mens proben ikke er i brug (eller sidder i sin holder), kan transduceren ophobe varme. Forudindstil autofrys-funktionen til at fryse billedet, når maskinen ikke er i brug. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 4-5

126 Sikkerhed Forbundne faremomenter (fortsat) Mekaniske risici Beskadigede prober eller utilsigtet brug og håndtering af intrakavitære prober kan resultere i legemsbeskadigelse eller forøget risiko for infektion. Kontroller ofte proberne for beskadigelser i form af skarpe, spidse eller ru overflader, der kan forårsage personskade eller ødelægge beskyttende barrieremidler. Benyt aldrig vold ved håndtering af intrakavitære prober. Vær fortrolig med alle dertil angivne instruktioner og forholdsregler vedrørende prober til særlige formål. Brug af beskadigede prober kan medføre personskade eller forøget infektionsrisiko. Kontroller ofte proberne for beskadigelser i form af skarpe, spidse eller ru overflader, der kan forårsage personskade eller ødelægge beskyttende barrieremidler. Vær fortrolig med alle dertil angivne instruktioner og forholdsregler vedrørende prober til særlige formål. Electrical Hazard En beskadiget probe kan også forøge risikoen for elektrisk stød, hvis ledende væsker kommer i kontakt med ledende dele i apparatets indre. Kontroller ofte proberne for revner eller åbninger og for huller i og omkring den akustiske linse samt anden beskadigelse, der kan give mulighed for væskeindtrængning. Vær fortrolig med probens brug og håndteringforskrifter, der gennemgås i Prober og biopsi. CAUTION Ultralydstransducere er følsomme instrumenter, som let bliver beskadiget ved hård behandling. Vær ekstra forsigtig med ikke at tabe transducerne og undgå kontakt med skarpe eller ru overflader. Et beskadiget probehus, linse eller kabel kan udsætte patienten for personskade eller alvorlig svækkelse eller nødvendiggøre operation. 4-6 LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

127 Sikkerhedsforskrifter Forbundne faremomenter (fortsat) CAUTION Undervisning Ultralyd kan beskadige væv og potentielt udsætte patienten for personskade. Minimer altid eksponeringen og hold ultralydsniveauet lavt, når der ikke er nogen medicinsk fordel. Følg ALARA-princippet (As Low As Reasonably Achievable, så lidt som muligt), og forøg kun outputtet, når det er nødvendigt for at opnå diagnostisk billedkvalitet.. Hold øje med visningen af det akustiske output, og vær helt fortrolig med alle de knapper, der påvirker outputniveauet. Se afsnittet Bioeffekter i kapitlet Akustisk output i Avanceret referencemanual for yderligere oplysninger. Det anbefales at give alle brugere en passende undervisning i brugen af apparatet, før de anvender det i klinisk sammenhæng. Kontakt den lokale GE-repræsentant for hjælp med træning. ALARA-undervisning gives af GE-specialister. ALARAundervisningsprogrammet for den kliniske slutbruger omfatter grundlæggende ultralydprincipper, mulige biologiske virkninger, indeksernes afledning og betydning, ALARA-principper og eksempler på specifikke anvendelser af ALARA-princippet. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 4-7

128 Sikkerhed Sikkerhed for personale og udstyr Forbundne faremomenter WARNING Den elektriske spænding i dette apparat kan være farlig og er i stand til at forårsage alvorlig personskade eller død. Stop apparatet, hvis der konstateres nogen defekt eller fejlfunktion, og gør hvad der er nødvendigt for patienten. Informer en kvalificeret servicetekniker og kontakt en servicerepræsentant for at få mere information. Der er ikke noget element i dette apparat, som kan udskiftes eller repareres af brugeren. Henvis al reparation til kvalificerede servicepersonale. WARNING Der bør kun benyttes godkendte og anbefalede støtteenheder og tilbehør. Alle støtteenheder og tilbehør skal monteres på LOGIQ P6/ P6Pro en sikker måde. DANGER De nedenfor opregnede forhold kan alvorligt påvirke personalets og udstyrets sikkerhed under en diagnostisk ultralydsundersøgelse. Explosion Hazard Risiko for eksplosion, hvis apparatet anvendes i nærheden af brændbare bedøvelsesmidler. 4-8 LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

129 Sikkerhedsforskrifter Forbundne faremomenter (fortsat) CAUTION Electrical Hazard Dette udstyr yder ingen særlig beskyttelse mod højfrekvensforbrændinger som følge af brug af en elektrokirurgisk enhed (ESU). For at mindske risikoen for højfrekvensforbrændinger, skal kontakt mellem patienten og ultralydstransduceren undgås, mens ESU'en betjenes. Hvor kontakt kan ikke kan undgås, eksempelvis ved TEE-monitering under kirurgi, må transduceren ikke placeres mellem den aktive ESU og de dispersive elektroder, og ESU-kablerne skal holdes borte fra transducerkablet. For at undgå personskade: Afmonter ikke beskyttelsespanelerne. Der er ikke noget element i dette apparat, som kan udskiftes eller repareres af brugeren. Henvis al reparation til kvalificeret servicepersonale. Tilslut aldrig til lysnettet ved hjælp af adaptere eller konvertere af typen tre-til-to-ben. Jordingen vil da gå tabt. Placer ikke væsker på eller over apparatet. Spildt væske kan få kontakt med ledende dele og forøge risikoen for stød. Tilslut ikke nogen støtteenheder til stikkontakten til vekselstrøm LOGIQ P6/P6Pro. CAUTION Benyt ikke dette udstyr, hvis der vides at være et problem med sikkerheden. Lad apparatet reparere, og få dets ydeevne undersøgt af kvalificeret servicepersonale, før det tages i brug igen. Smoke & Fire Hazard Systemet skal forsynes fra et elektrisk kredsløb med den korrekte strømstyrke og spænding. Forsyningskredsløbets kapacitet skal være som specificeret i. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 4-9

130 Sikkerhed Forbundne faremomenter (fortsat) Biological Hazard Af hensyn til patienternes og personalets sikkerhed skal man være opmærksom på de biologiske risici ved invasive procedurer. For at undgå risiko for sygdomsoverførsel: Benyt beskyttende barrieremidler (handsker og probeovertræk), når det er muligt. Følg sterilprocedurerne, når dette er indikeret. Rengør prober og tilbehør, som skal genbruges, grundigt efter hver patientundersøgelse, og desinficer eller steriliser, når det er nødvendigt. Jævnfør med Prober og biopsi vedrørende brug af prober og håndteringsinstruktioner Følg alle kontorets, afdelingens eller institutionens infektionskontrolforskrifter, således som de gælder for personale og udstyr. CAUTION Enheder, der indeholder latex, kan forårsage alvorlige allergiske reaktioner hos personer, der er overfølsomme overfor latex. Overfølsomme brugere og patienter må undgå kontakt hermed. Jævnfør med mærkning på emballage for at afgøre, om det indeholder latex, og med FDA's "Medical Alert" af 29. marts 1991 om latexprodukter. CAUTION Hvis maskinen gives mulighed for at udsende akustisk output, mens proben ikke er i brug (eller sidder i sin holder), kan transduceren ophobe varme. Sluk altid det akustiske output, eller frys billedet, når den ikke i brug. Systemets akustiske output bliver ved med at sende, når knapperne benyttes. Systemet er forsynet med en Autofrys-funktion, som slår akustisk output fra og fryser billedet, når maskinen ikke er i brug LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

131 Sikkerhedsforskrifter Forbundne faremomenter (fortsat) CAUTION Arkiverede data styres på de enkelte apparater. Det anbefales at foretage back-up af data (på en anden enhed). CAUTION Pak ikke LOGIQ P6/P6Pro ud. Dette må kun udføres af kvalificerede servicefolk. CAUTION Benyt ikke LOGIQ P6/P6Pro ultralydsystemets EKG-bølge til diagnostik og overvågning. CAUTION For at undgå forbrændinger ved kirurgisk brug, må EKGelektroder ikke placeres i strømvejen mellem den elektrokirurgiske enheds (ESU) aktive og dispersive elektroder. Hold ESU-kablerne borte fra EKG-ledningerne. CAUTION Indlæs IKKE anden software på systemets computer. CAUTION Der er risiko for, at ting kan komme i klemme i leddet på LCDskærmen. Pas på ikke at få hænder eller fingre i klemme, når du klapper LCD-skærmen ned. LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning 4-11

132 Sikkerhed Forbundne risici (LCD-skærm) CAUTION SÆT IKKE din finger, hånd eller andre genstande på skærmens led eller skærmarmens led, for at undgå personskade, når du bevæger skærmen og skærmarmen. For at undgå at der skader eller beskadigelse af systemet, må du ALDRIG anbringe genstande eller væsker på skærmen, uanset om den er i udgangsstilling eller vippet ned/transportstilling. SÆT ALDRIG nogen genstand på ventileringshullerne på den øverste del af skærmkabinettets bagside. Hvis ventileringshullerne blokeres, bliver systemet ikke udluftet korrekt, hvilket kan medføre brand, elektrisk stød eller skade på udstyret. Hold små genstande og væsker væk fra LCD-skærmen. Små genstande eller væsker kan ved et uheld falde ned i ventileringshullerne på kabinettet eller spildes på det, hvilket kan medføre brand, elektrisk stød eller skade på udstyret. Hvis der falder en genstand ned i kabinettet/spildes væske på kabinettet, skal du omgående trække stikket ud. Kontakt en servicerepræsentant for yderligere oplysninger. UNDGÅ at ridse eller trykke på panelet med skarpe genstande, som f.eks. blyanter eller kuglepenne, da dette kan beskadige panelet LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning

Secma Blærescanner betjeningsvejledning

Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner måler urinblærens volume ved hjælp af ultralyd. Secma Blærescanner kan måle volumen ved hjælp af 4 metoder benævnt tool4vol. Anvendelsen af en

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord..

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord.. On Sight Vision ApS Leif Holde Tlf.: 4117 2140 Indholdsfortegnelse: Advarsel 1 1.1 Samling. 2 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6 1.5.1 SmartView Synergy standard 6 1.5.2 Bag Panel. 7 1.5.3 Brug af Læse

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

ios7 og kontaktstyring

ios7 og kontaktstyring ios7 og kontaktstyring hvor og hvordan du indstiller fx din ipad til at blive styret med 0/1-kontakter Med ios7 er der indbygget flere aktiveringsmåder især kontaktstyring. Du kan opdatere eller få produkter

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer TeamBoard Hurtig Start #1 Velkommen til TeamBoard! USB TeamBoard Hardware Installation Seriel TeamBoard Denne hurtig start guide indeholder de vigtigeste ting ang. brugen af TeamBoard. Bemærk: Sæt altid

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Billedprislisten Udarbejdet af EG Byg & Installation den 12. marts 2010 Opdateret den 18. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Gulve... 3 1.1 Opmåling af gulvflade...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Danish MY093. snabb guide

Danish MY093. snabb guide Danish MY093 snabb guide Klargøring af myreader A Tryk på knappen og hold den nede. Løft håndtaget, slip knappen, og løft op, indtil myreader låses fast i lodret position. B Tryk på knappen og hold den

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN

Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN 1. Læs denne vejledning igennem inden status Terminalen tændes ved at trykke på tasten PW. Står terminalen ikke i Hovedmenu trykkes på tasten CLR gentagne

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning I

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 4 og 5 knap. Effektmåling: Gå

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

HC Seng. Model 800,801,810,811. Brugervejledning (DK) Rev. 1.0

HC Seng. Model 800,801,810,811. Brugervejledning (DK) Rev. 1.0 Model 800,801,810,811 (DK) Rev. 1.0 en kan downloades på www.jyskhandi.dk Under produktet eller scan QR-koden. 1. Generelt...3 1.1. Produkt anvendelse...3 1.2. Certification...4 2. Produkt oversigt...5

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Introduktion PowerPoint.

Introduktion PowerPoint. Præsenter dig selv en diasserie med design skabelon, tekst og grafik. Øvelsen handler om at lave en diasserie, hvori du præsenterer dig selv. Øvelsen gennemgår hovedprincipperne for anvendelse af design,

Læs mere

TILPASNING AF POSITIV PATIENTIDENTIFIKATION (PPID) PÅ i-stat 1 HANDHELD

TILPASNING AF POSITIV PATIENTIDENTIFIKATION (PPID) PÅ i-stat 1 HANDHELD i-stat TEKNISK SKRIVELSE TILPASNING AF POSITIV PATIENTIDENTIFIKATION (PPID) PÅ i-stat 1 HANDHELD OVERSIGT Som del af det nuværende READi-initiativ (Responds, Enhances, And Delivers Innovation) har Abbott

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 3 og 4 knap. Hvis du har

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

MikroLaser ML 4 Brugermanual

MikroLaser ML 4 Brugermanual PRÆCISIONSLASERE MikroLaser ML 4 Brugermanual Version: 6.2 Dansk MIKROFYN A/S BONDOVEJ 16 5250 ODENSE SV TLF.: 6617 0784 WWW.MIKROFYN.DK Introduktion Tillykke med erhvervelsen af en kvalitetslaser fra

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på.

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA MC 600CI/CX INDLEDNING Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA søkortplotteren bruger C-MAP

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Brugsanvisning Neba Air Flow Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem Vare nr. 80-10229 HMI nr. 39721 Vare nr. 80-10282 HMI nr. 53386 Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Maj-10 Alu Rehab

Læs mere