Brugerundersøgelse i Statsbiblioteket Rapport udarbejdet af Anne Martensen & Lars Grønholdt Copenhagen Business School

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelse i Statsbiblioteket 2006. Rapport udarbejdet af Anne Martensen & Lars Grønholdt Copenhagen Business School"

Transkript

1 Brugerundersøgelse i Statsbiblioteket 2006 Rapport udarbejdet af Anne Martensen & Lars Grønholdt Copenhagen Business School Maj 2006

2 Indholdsfortegnelse Baggrund 3 Om undersøgelsen 5 Modellen for brugertilfredshed og -loyalitet 8 Resultater Overordnede resultater 16 Specifikke resultater 26 Resultater for forskere og ph.d.-studerende 30 Resultater for studerende 34 Anbefalinger til indsatsområder 38 Benchmarking 39 Appendix: Undersøgelsens metode 53 2

3 Baggrund 3

4 Baggrund for brugerundersøgelsen Statsbiblioteket har taget initiativ til igen at få gennemført en brugerundersøgelse efter samme metode, der er blevet brugt i DEFundersøgelsen i 2001, i Biblioteksstyrelsens undersøgelse i 2003 og i undersøgelser senere i 2003 og i I disse brugerundersøgelser deltog følgende forskningsbiblioteker: Danmarks Farmaceutiske Bibliotek (2001 og 2003) Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek (2001 og 2003) Handelshøjskolens Bibliotek (2001) Roskilde Universitetsbibliotek (2001) Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek Statsbiblioteket Det Kongelige Bibliotek Aalborg Universitetsbibliotek Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek (2005) Rapportens forfattere har fungeret som eksterne konsulenter, der har gennemført analysen af de indsamlede data blandt brugerne. 4

5 Om undersøgelsen 5

6 Undersøgelsens metode og anvendelse af resultaterne Brugerundersøgelsen er designet efter de metoder, der anvendes i European Customer Satisfaction Index (ECSI/EPSI), herunder Dansk Kunde Index Hermed bygges på de nyeste metoder og resultater inden for kunde- og brugerundersøgelser Et standardiseret måleinstrument, der kan anvendes af forskellige biblioteker på tværs af typer - forskningsbiblioteker såvel som folkebiblioteker lande En unik platform for benchmarking og herigennem mulighed for kvalitetsforbedringer Værktøj til prioritering af forbedringsaktiviteter 6

7 Undersøgelsens gennemførelse Dataindsamlingen foregik via Internet. s med link til spørgeskemaet blev udsendt til et udsnit af populationen i 3 omgange: 23. marts, 5. april og 7. april. Populationen bestod af , heraf (10%) forskere/undervisere og ph.d.- studerende og (90%) studerende. 603 brugere og 177 ikke-brugere udfyldte spørgeskemaet via Internet. Stikprøvens 603 brugere fordeler sig således med hensyn til tilknytning til Aarhus Universitet: 30 % Forskere/undervisere 5 % Ph.d.-studerende 30 % Studerende på år 31 % Studerende på 4. år eller derover 4 % Andet Stikprøvens brugere fordeler sig således med hensyn til tilknytning til fakultet: 5 % Teologi 26 % Humaniora 22 % Samfundsvidenskab 19 % Sundhedsvidenskab 27 % Naturvidenskab Dataanalysen og resultaterne bygger på de 603 brugeres besvarelser. 7

8 Modellen for brugertilfredshed og -loyalitet 8

9 Model for brugertilfredshed og -loyalitet Brugerundersøgelsen bygger på erfaringerne fra European Customer Satisfaction Index (ECSI) og Dansk Kunde Index samt 11 tidligere brugerundersøgelser i 9 forskningsbiblioteker samt brugerundersøgelser i 4 folkebiblioteker. Modellen for brugertilfredshed og -loyalitet inddrager 5 determinanter, som giver en samlet forklaring af brugernes kvalitetsopfattelse, oplevet værdi, tilfredshed og loyalitet. Anvendelse af modellen giver svar på spørgsmål som: Hvor tilfredse og loyale er brugerne? Hvordan skabes tilfredse og loyale brugere? I modellen forklares Brugerens oplevede værdi Brugerens tilfredshed Brugerens loyalitet Determinanterne er: Elektroniske ressourcer Trykt materiale Tekniske faciliteter Indretning mv. Medarbejdere 9

10 Model for brugertilfredshed og -loyalitet Variable og sammenhænge Pilene i modellen viser de sammenhænge, der kan antages at eksistere mellem de forskellige variable i modellen. Pilene giver dermed svar på, hvad der er med til at skabe brugerens tilfredshed og loyalitet. Den konkrete pilestruktur bestemmes gennem statistisk analyse af de indsamlede data. Elektroniske ressourcer Trykt materiale Tekniske faciliteter Indretning Medarbejdere Brugerværdi Brugertilfredshed Brugerloyalitet 10

11 Model for brugertilfredshed og -loyalitet Måling af variable og spørgsmål Hver af modellens 8 variable måles ved 2-3 generiske spørgsmål i spørgeskemaet, og disse spørgsmål er angivet i figuren ved deres variabelnavne i datafilen S_16 S_17 Elektroniske ressourcer S_13 S_14 Trykt materiale Brugerværdi S_27_2 S_27_3 S_27_4 S_22 S_23 Tekniske faciliteter Brugerloyalitet S_25 S_26 Indretning S_28 S_29 S_30 Brugertilfredshed S_31_1 S_31_2 S_31_3 S_10_3 S_10_4 S_19 Medarbejdere 11

12 Modellens determinanter Elektroniske ressourcer Elektroniske tidsskrifter, søgemaskiner og databaser Trykt materiale Bøger og tidsskrifter Tekniske faciliteter Pc er, printere, kopimaskiner mv. Indretning mv. Bibliotekets indretning, atmosfære, åbningstider mv. Medarbejdere Den personlige betjening og service, dvs. medarbejdernes faglige dygtighed og imødekommenhed 12

13 Måling af modellens effekter (1) Brugerens oplevede værdi Jeg udvikler mig fagligt ved at benytte biblioteket Bibliotekets tilbud passer til mine behov Bibliotekets tilbud spiller en afgørende rolle for mig (svar på 1-7 skala fra helt uenig til helt enig ) Brugerens tilfredshed På baggrund af dine samlede erfaringer med biblioteket, hvor tilfreds er du så alt i alt? (svar på 1-7 skala fra meget utilfreds til meget tilfreds ) I hvor høj grad lever biblioteket op til dine forventninger? (svar på 1-7 skala fra meget dårligere end forventet til meget bedre end forventet ) Prøv at forestille dig billedet af det perfekte bibliotek. Hvor langt fra eller hvor tæt på er Statsbiblioteket på at være det? (svar på 1-7 skala fra meget langt fra til meget tæt på ) 13

14 Måling af modellens effekter (2) Brugerens loyalitet, dvs. benyttelse af biblioteket fremover Vil du benytte flere af bibliotekets tilbud i fremtiden? Er det vigtigt for dig også fremover at kunne bruge biblioteket? Vil du anbefale biblioteket til andre? (svar på 1-7 skala fra Nej, helt sikkert ikke til Ja, helt sikkert ) 14

15 Analyse af specifikke områder For at kunne prioritere konkrete forbedringsaktiviteter analyseres brugernes tilfredshed og loyalitet også mere detaljeret. Modellen for brugertilfredshed og -loyalitet udvides med specifikke determinanter, der afspejler forhold, som er specifikke for Statsbiblioteket. Disse specifikke forhold vedrører de 5 determinanter i venstre side af modellen, dvs. elektroniske ressourcer, trykt materiale, tekniske faciliteter, indretning og medarbejdere. Specifikke determinanter Elektroniske ressourcer Trykt materiale Tekniske faciliteter Indretning Brugerværdi Brugertilfredshed Brugerloyalitet Medarbejdere 15

16 Overordnede resultater 16

17 Indeks for samtlige variable Brugernes svar omsættes til indeks på en skala fra 0 (dårligst) til 100 (bedst). Statsbiblioteket opnår indeks i intervallet på de 9 variable i modellen for brugertilfredshed og -loyalitet. Sikkerheden på resultaterne kan udtrykkes ved, at et indeks er bestemt med en præcision på + ca. 1,5 point. Blandt determinanterne for brugertilfredshed og -loyalitet udtrykker brugerne markant bedst oplevelse af: Medarbejderne Brugerne udtrykker dårligst oplevelse af: Tekniske faciliteter 17

18 Den estimerede model med indeks og effekter Tallene ud for de enkelte pile i modellen viser, hvilken effekt en ændring på ét point i et givet indeks vil have direkte på et andet indeks i modellen. Det fremgår af modellen, at: Brugertilfredshed skabes i et samspil mellem elektroniske ressourcer, trykt materiale, tekniske faciliteter, indretning, medarbejdere og brugerværdi. Brugerloyalitet skabes som et samspil mellem medarbejdere, brugerværdi og brugertilfredshed. Modellens forklaringsgrad er 60%, dvs. determinanterne har en rimelig forklaringskraft, og modellens validitet og brugbarhed bekræftes klart af data. Elektroniske ressourcer 77 0,18 Trykt materiale 79 Tekniske faciliteter 68 Indretning 78 Medarbejdere 84 0,23 0,23 0,24 0,03 0,17 0,18 0,09 0,24 0,17 0,08 Brugerværdi 77 0,29 Brugertilfredshed 76 0,26 0,23 Brugerloyalitet 90 18

19 Skabelse af brugertilfredshed og -loyalitet Eksempel på beregning af effekter På baggrund af effekt-tallene på pilene er det eksempelvis muligt at beregne, hvor stor den samlede effekt af en ændring på ét point i indeks for medarbejdere vil have på indeks for brugerloyalitet. Figuren viser, at medarbejderne direkte påvirker brugerloyalitet med en effekt på 0,17, brugertilfredshed med 0,08 og brugerværdi med 0,18. Brugerværdi påvirker brugertilfredshed og -loyalitet med effekter på henholdsvis 0,29 og 0,26. Og brugertilfredshed påvirker brugerloyalitet med en effekt på 0,23. Den samlede effekt på brugerloyaliteten ved at ændre på variablen medarbejdere fra indeks 84 til indeks 85 er følgende: Direkte effekt 0,170 + Indirekte effekt (0,08 x 0,23) 0,018 + Indirekte effekt (0,18 x 0,29 x 0,23) 0,012 + Indirekte effekt (0,18 x 0,26) 0,046 Samlet effekt 0,246 Elektroniske ressourcer 77 0,23 0,18 Trykt materiale 79 Tekniske faciliteter 68 Indretning 78 Medarbejdere 84 0,23 0,24 0,03 0,17 0,18 0,09 0,24 0,17 0,08 Brugerværdi 77 0,29 Brugertilfredshed 76 0,26 0,23 Brugerloyalitet 90 19

20 Determinanternes samlede effekt Den samlede effekt af en stigning på 1 point i performance indeks for hver determinant Determinant Effekt på tilfredshed Effekt på loyalitet Elektroniske ressourcer 0,25 0,12 Trykt materiale 0,30 0,13 Tekniske faciliteter 0,10 0,03 Indretning 0,29 0,11 Medarbejdere 0,13 0,24 Trykt materiale og indretning har markant størst effekt på brugertilfredsheden, men også elektroniske ressourcer har en stor effekt. Brugerloyaliteten påvirkes mest af medarbejdere, men også trykt materiale, elektroniske ressourcer og indretning spiller en rolle. Dermed spiller bibliotekets kerneområder (elektroniske ressourcer og trykt materiale) en vigtig rolle for både tilfredsheden og loyaliteten. 20

21 Determinanternes relative effekt på tilfredsheden Brugertilfredsheden over for Statsbiblioteket skabes som et resultat af vurderingen af: Elektroniske ressourcer Trykt materiale Tekniske faciliteter Indretning mv. Medarbejdere Figuren til højre viser hver determinants relative samlede effekt på brugertilfredsheden. Brugertilfredsheden skabes fortrinsvis via trykt materiale og indretning, og lige efter kommer elektroniske ressourcer. Medarbejdere og tekniske faciliteter spiller derimod en beskeden rolle for skabelsen af brugertilfredshed. Det ses, at godt halvdelen af effekten på brugertilfredsheden skabes af bibliotekets kerneydelser (elektroniske ressourcer og trykt materiale). 21

22 Determinanternes relative effekt på loyaliteten Brugerloyaliteten over for Statsbiblioteket skabes som et resultat af vurderingen af: Elektroniske ressourcer Materialer Tekniske faciliteter Indretning mv. Medarbejdere Figuren til højre viser hver determinants relative samlede effekt på brugerloyaliteten. Det fremgår af figuren, at inddragelse af loyalitet i modellen ændrer det samlede billede noget medarbejdere får nu en afgørende rolle således tredobles den relative effekt fra tilfredshed til loyalitet. Til gengæld nedtones indretningens betydning væsentligt. Men også trykt materiale og elektroniske ressourcer har en relativt mindre effekt på loyaliteten end på tilfredsheden nu stammer kun 40% af effekten fra kerneydelserne mod 51% for tilfredsheden. 22

23 Prioritering af indsatsområder Eksempel For at kunne prioritere kvalitetsforbedringer opstilles prioriteringskort. Prioriteringskortet viser dels den betydning hvert forhold har for brugerne, og dels brugernes vurdering af hvert forhold. Hvert forhold kan være en: styrke, kendetegnet ved at brugerne tillægger det stor betydning, samtidig med at de er tilfredse med bibliotekets præstationer. svaghed, kendetegnet ved at brugerne ikke tillægger det nogen særlig betydning og samtidig er mindre tilfredse. mulighed, kendetegnet ved at det ikke tillægges stor betydning, men brugerne er meget tilfredse. trussel, kendetegnet ved at forholdet er af stor betydning, mens brugerne ikke er særligt tilfredse. Inddelingen i de 4 kategorier afgøres af gennemsnitlig vurdering og gennemsnitlig betydning for de betragtede forhold. Prioriteringskortet giver derfor en kategorisering og anbefaling for hvert forhold relativt i sammenligning med de øvrige forhold i prioriteringskortet. Vurdering % MULIGHEDER TILPAS RESSOURCER SVAGHEDER OBSERVER POSITION % Betydning STYRKER FORTSÆT DET GODE ARBEJDE TRUSLER PRIMÆR INDSATS % 23

24 Prioriteringskort: Skabelse af tilfredshed Det fremgår af det overordnede prioriteringskort til højre, at hvis der fokuseres på skabelse af brugertilfredshed er trykt materiale et styrkeområde for Statsbiblioteket. Indretning er også placeret som en styrke, men tæt på trusselområdet. Derimod må elektroniske ressourcer karakteriseres som en trussel for Statsbiblioteket, idet effekten på tilfredshed er stor, mens det opnåede indeks er lige under det gennemsnitlige indeks for de 5 determinanter. Hvis Statsbiblioteket ønsker at forbedre brugertilfredsheden, vil vi derfor anbefale primært at satse på elektroniske ressourcer. Anbefalingen skyldes også, at området antagelig vil få større betydning fremover som følge af den generelle udvikling inden for elektroniske ressourcer. Sekundært vil vi anbefale at gøre en indsats for indretningen og de trykte materialer, for at opretholde den gode præstation. Medarbejdere kan henregnes som en mulighed for Statsbiblioteket. Men da indekset er meget højt i forvejen, vil vi blot anbefale at fastholde det nuværende høje niveau. De tekniske faciliteter tilhører kategorien svagheder, der har et relativt lavt indeks såvel som lille betydning for tilfredsheden, og det bør derfor ikke være et indsatsområde for Statsbiblioteket, når vi ser på alle brugere under ét. 24

25 Vurderes prioriteringskortet med hensyn til skabelse af brugerloyalitet fremgår det, at Statsbibliotekets styrker klart er medarbejdere og dernæst trykt materiale. Bibliotekets elektroniske ressourcer ligger tæt på såvel gennemsnittet af de 5 effekter på loyalitet som de 5 indeks, hvorfor området bør have første prioritet, når det gælder skabelse af loyalitet. Også indretningen ligger tæt på gennemsnitsværdierne for samtlige punkter i figuren, og bør derfor være et sekundært indsatsområde. Da begge områder også har stor indflydelse på brugertilfredsheden, fastholdes anbefalingerne fra før, hvor elektroniske ressourcer er det primære indsatsområde, og indretningen er det sekundære indsatsområde. Tekniske faciliteter er placeret som på prioriteringskortet vedrørende skabelse af tilfredshed (s. 24), og anbefalingen herfra opretholdes: Tekniske faciliteter bør ikke være et indsatsområde for Statsbiblioteket, når vi ser på alle brugere under ét. Prioriteringskort: Skabelse af loyalitet 25

26 Specifikke resultater 26

27 Prioriteringskort: Elektroniske ressourcer Elektroniske ressourcer afdækkes ved 4 specifikke spørgsmål. Det fremgår af prioriteringskortet, at de opnåede resultater er meget spredte med indeks i intervallet Det klart vigtigste forhold er Udvalg af elektroniske tidsskrifter er dækkende for mit interesseområde. Da dette forhold samtidig ligger på grænsen mellem prioriteringskortets styrke- og trusselområde, anbefales forbedringer her. Lavest scorer Information om anvendelse af elektroniske ressourcer er let forståelig og dækkende, Selv om dette forhold faktisk er en svaghed i prioriteringskortet, ligger det tæt på trusselområdet, og derfor anbefales dette som indsatsområde. Også fordi en forbedring her antagelig vil føre til bedre kvalitetsoplevelse af andre forhold inden for de elektroniske ressourcer og generelt. 27

28 Prioriteringskort: Trykt materiale Trykt materiale afdækkes ved 10 specifikke spørgsmål. Der ses stor variation i de 10 indeks (fra 61 til 85) På den ene side opfattes det i (meget) høj grad som: Let at forny materiale på hjemmesiden Let at selvudlåne materiale Bestilt materiale ekspedes hurtigt God til at skaffe materiale fra andre biblioteker Let at finde bestilt materiale til selvudlån Disse forhold udgør fremtidige muligheder, da de har relativ lille betydning for brugerne, men samtidig opleves det, at Statsbiblioteket leverer god kvalitet her. Brugernes opfattelse af vigtigheden af disse områder kan evt. forstærkes fremover,så det bliver styrker. På den anden side er der en kritisk opfattelse af Har det ønskede materiale hjemme Udvalg af tidsskrifter passende Udvalg af bøger passende Disse forhold udgør specifikke trusler inden for trykt materiale, da brugerne vurderer, at biblioteket performer relativt ringe her samtidig med, at det netop er de områder, der har stor betydning for brugerne. Vi anbefaler, at specielt udvalget af bøger og tidsskrifter får topprioritet inden for trykt materiale i den kommende tid. Inden for trykt materiale har Statsbiblioteket ikke nogen forhold placeret i prioritetkortets styrkeområde; dog er der flere forhold, der ligger tæt på. Endelig opleves Lånetiden passende som en relativ svaghed for Statsbiblioteket, men der er næppe nogen grund til at anse dette som et problem, der bør afhjælpes. 28

29 Prioriteringskort: Indretning mv. Indretning mv. afdækkes ved 9 specifikke spørgsmål. Det fremgår af prioriteringskortet, at de opnåede resultater er meget spredte med indeks fra 56 til 85. Der ses en fornuftig placering af de 9 forhold, idet de vigtigste forhold også er de forhold, hvor biblioteket vurderes bedst (4 forhold klart placeret som styrker), og samtidig er de forhold, der af brugerne tillægges mindst vigtighed, også de forhold, der kvalitetsmæssigt vurderes relativt lavt. Ét forhold ligger lige inden for trusselområdet, og 2 andre tæt på. Derfor anbefales disse tre forhold som indsatsområder, når det drejer sig om forbedringer inden for indrening mv., dvs. Info-skærme giver nyttig information Ro til at læse og koncentrere sig Tilstrækkelig mange læsepladser De 2 sidstnævnte forhold hænger jo sammen; f.eks. vil en forøgelse af antal læsepladser antagelig samtidig føre til oplevelse af mere ro til at læse og koncentrere sig. 29

30 Resultater for forskere og ph.d.-studerende 30

31 Indeks for samtlige variable for forskere og ph.d.-studerende På s. 35 sammenlignes indeks for modellens 8 variable blandt forskere og ph.d.-studerende med indeks blandt studerende. 31

32 Determinanternes relative effekt på tilfredsheden for forskere og ph.d.-studerende Figuren til højre viser hver determinants relative samlede effekt på brugertilfredsheden, når vi alene ser på forskere og ph.d.-studerende. Brugertilfredsheden skabes i overvejende grad af kerneydelserne, dvs. elektroniske ressourcer og trykt materiale. 79% af effekten på brugertilfredsheden skabes af elektroniske ressourcer og trykt materiale tilsammen, med omkring halvdelen fra hvert af de 2 områder. Også indretning mv. spiller en vis rolle, mens medarbejderne kun betyder lidt for skabelsen af brugertilfredshed blandt forskere og ph.d.-studerende. Blandt disse brugere betyder bibliotekets tekniske faciliteter intet (ved et statistisk test kan det ikke afvises, at effekten er 0). 32

33 Prioriteringskort: Skabelse af tilfredshed for forskere og ph.d.-studerende Når det drejer sig om forskernes og de ph.d.-studerendes ønsker, viser prioriteringskortet klart, at selv om Statsbiblioteket gør det godt inden for dets kerneydelser, er det også her, der bør fortsættes med forbedringer: Elektroniske ressourcer Trykt materiale 33

34 Resultater for studerende 34

35 Indeks for samtlige variable for studerende Ved sammenligning af disse indeks for studerende med tilsvarende indeks for forskere og ph.d.-studerende (s. 31) ses følgende: Forskere og ph.d.-studerende oplever større brugerværdi, tilfredshed og loyalitet end studerende. For tekniske faciliteter er der stor forskel med indeks 76 blandt forskere og ph.d.- studerende og indeks 67 blandt studerende. I vurderingen af medarbejdere er der forskel i samme retning: Indeks 87 blandt forskere og ph.d.-studerende og indeks 83 blandt studerende. Indretning mv. vurderes også en smule højere (3 point) blandt forskere og ph.d.- studerende end blandt studerende. Indeks for elektroniske ressourser er nogenlunde ens i de 2 bruger-segmenter; der er her kun en forskel på 2 point, og det er ikke statistisk signifikant. Det eneste område, der vurderes lavere af forskere og ph.d.-studerende, er trykt materiale; her er der en forskel på 3 point. 35

36 Determinanternes relative effekt på tilfredsheden for studerende Figuren til højre viser hver determinants relative samlede effekt på brugertilfredsheden for de studerende. Brugertilfredsheden skabes i stor grad af indretning mm. (32%), og dernæst af trykt materiale (23%). De 3 øvrige determinanter bidrager nogenlunde lige meget (13-16%) til skabelsen af brugertilfredshed blandt studerende. Bemærk determinanternes vidt forskellige virkninger på brugertilfredsheden, alt efter om vi ser på forskere og ph.d.-studerende (s. 33) eller studerende. 36

37 Prioriteringskort: Skabelse af tilfredshed for studerende Prioriteringskortet viser, at når det drejer sig om at tilgodese de studerendes ønsker, bør indsatsområderne være: Indretning mv. Tekniske faciliteter Endvidere vil mere information om anvendelsen af elektroniske ressourcer antagelig få de studerende til at se mulighederne her, og dette vil nok føre til en øget vigtighed. Det vil antagelig også ske ganske naturligt gennem studierne, og en forbedring af den oplevede kvalitet vil da være ønskelig. Derfor anbefales også som indsatsområde Elektroniske ressourcer De overordnede resultater, baseret på alle respondenter, pegede også på indretning mv. og elektroniske ressourcer som indsatsområder. Hvis der derudover ønskes forbedringer især rettet mod studerende, bør det ske inden for tekniske faciliteter. Blandt de 4 specifikke spørgsmål her scorer 2 på samme lave niveau, men det er dog ikke mange af stikprøvens studerende, der har besvaret disse 2 spørgsmål: Ventetiden på at benytte printere er acceptabel (indeks 54; svarprocent 61) Antal af studiepladser med netstik er passende (indeks 53; svarprocent 33) Alligevel må det må være her, der bør gøres en indsats for at forbedre de studerendes vurdering af de tekniske faciliteter, hvis Statsbiblioteket fokuserer på de studerendes ønsker. 37

38 Anbefalinger til indsatsområder Elektroniske ressourcer: Primært indsatsområde Udvalg af elektroniske tidsskrifter er dækkende for mit interesseområde Information om anvendelse af elektroniske ressourcer er let forståelig og dækkende Trykt materiale: Udvalget af bøger er passende Udvalget af tidsskrifter er passende Har det ønskede materiale hjemme Indretning: Info-skærme giver nyttig information Tilstrækkelig ro til at læse og koncentrere sig Tilstrækkeligt mange og gode læsepladser Tekniske faciliteter: Indsatsområde, Ventetid på at benytte printere er acceptabel rettet mod studerende Antal af pladser med netstik er passende 38

39 Benchmarking 39

40 Benchmarking Da der er anvendt ensartede spørgsmål til måling af modellens 8 variable som for tidligere biblioteksundersøgelser, kan resultaterne anvendes til benchmarkingstudier, dvs. sammenligning af Statsbiblioteket i denne undersøgelse med Statsbiblioteket 2003-undersøgelsen og 8 andre forskningsbiblioteker (10 brugerundersøgelser ) Og på længere sigt sammenligning med andre biblioteker i Danmark og andre biblioteker i udlandet, der foretager målinger med samme spørgsmålsbatteri og metode. Sammenligning med ECSI/EPSI Tilfredshedsindeks for bibliotekerne kan fuldt ud sammenlignes med andre ECSI/EPSI tilfredshedsindeks. De spørgsmål, der anvendes til måling af tilfredsheden i denne undersøgelse, er nemlig helt identiske med spørgsmålene i European Customer Satisfaction Index (ECSI)/European Customer Performance Index (EPSI), herunder Dansk KundeIndex; se og Også loyalitetsindeks for bibliotekerne kan sammenlignes med andre ECSI/EPSI loyalitetsindeks. Ét af loyalitetsspørgsmålene er helt identisk med et ECSI/EPSI loyalitetsspørgsmål, mens de 2 andre spørgsmålsformuleringer afviger en lille smule, dog ikke mere end at sammenligning er forsvarlig. 40

41 Benchmarking Sammenligning af Statsbibliotekets resultater i 2003 og 2006 På næste side kan de opnåede indeks i denne undersøgelse (fra s. 17) sammenlignes med resultaterne fra Statsbibliotekets brugerundersøgelse i Der er opnået markante forbedringer inden for 3 af de 8 områder: Medarbejdere: Her er indeks steget 5 point Trykt materiale: indeks er steget 4 point Brugerværdi: Indeks er steget 7 point Der ses en tilbagegang på 5 point for Tekniske faciliteter For de øvrige 4 områder ses der 3 stigninger (1-2 point) og ét fald (1 point). Men kun forskelle på + ca. 2,2 point eller mere kan betegnes som statistisk signifikante, og derfor kan vi ikke afvise, at disse 4 forskelle fra 2003 til 2006 alene skyldes tilfældigheder. 41

42 Benchmarking Sammenligning af Statsbibliotekets resultater i 2003 og ,00 90,00 80,00 70,00 60, ,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 M edarbejdere Elektroniske ressourcer M aterialer Tekniske faciliteter SB (2006) SB Indretning B rugerværdi B rugertilfredshed B rugerloyalitet 42

43 Benchmarking Sammenligning med resultater fra Dansk KundeIndex (2002) og 11 brugerundersøgelser i 9 forskningsbiblioteker (2001, 2003 og 2005) Tilfredshed Loyalitet Tilfredshed Loyalitet TDC fastnet TDC mobil Sonofon Orange Telia Føtex Bilka Netto Kvickly SuperBrugsen Fakta Aldi RÅD&DÅD Byggekram Bauhaus Silvan Danske Bank Nordea BG Bank Jyske Bank Sydbank Midtbank Tryg Topdanmark Alm. Brand Codan ALKA Lærerstandens Brandforsikring Toyota Mazda Ford Peugeot Opel VW Citroen Fiat DK-Benzin Hydro Texaco Q Shell Statoil Handelshøjskolens Bibliotek (HHK) (2001) Roskilde Universitetsbibliotek (RUB) (2001) Danmarks Farmaceutiske Bibliotek (DFB) (2001) Arkitektskolens Bibliotek (KASB) (2001) Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB) Statsbiblioteket (SB) Det Kongelige Bibliotek (KB) Aalborg Universitetsbibliotek (AUB) Danmarks Farm. Bibliotek (DFB) Arkitektskolens Bibliotek (KASB) Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek (DVJB 2005) Statsbiblioteket (SB) (2006)

44 Benchmarking Sammenligning med resultater fra Dansk KundeIndex (2002) og 11 brugerundersøgelser i 9 forskningsbiblioteker (2001, 2003 og 2005) SB (2006) 44

45 Benchmarking Sammenligning med 11 brugerundersøgelser i 9 forskningsbiblioteker (2001, 2003 og 2005) 100,00 Elektroniske ressourcer 90,00 80,00 70,00 60, ,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 SB (2006) DV JB (2005) DNLB SB KB AUB DFB KASB HHB (2001) RUB (2001) DFB (2001) KASB (2001) 45

46 Benchmarking Sammenligning med 11 brugerundersøgelser i 9 forskningsbiblioteker (2001, 2003 og 2005) 100,00 Trykt materiale 90,00 80,00 70,00 60, ,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 SB (2006) DV JB (2005) DNLB SB KB AUB DFB KASB HHB (2001) RUB (2001) DFB (2001) KASB (2001) 46

47 Benchmarking Sammenligning med 11 brugerundersøgelser i 9 forskningsbiblioteker (2001, 2003 og 2005) 100,00 Tekniske faciliteter 90,00 80,00 70,00 60, ,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 SB (2006) DVJB (2005) DNLB SB KB AUB DFB KASB HHB (2001) RUB (2001) DFB (2001) KASB (2001) 47

48 Benchmarking Sammenligning med 11 brugerundersøgelser i 9 forskningsbiblioteker (2001, 2003 og 2005) Indretning 100,00 90,00 80,00 70, , ,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 SB (2006) DVJB (2005) DNLB SB KB AUB DFB KASB HHB (2001) RUB (2001) DFB (2001) KASB (2001) 48

49 Benchmarking Sammenligning med 11 brugerundersøgelser i 9 forskningsbiblioteker (2001, 2003 og 2005) 100,00 Medarbejdere 90, ,00 70, ,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10, ,00 SB (2006) DVJB (2005) DNLB SB KB AUB DFB KASB HHB (2001) RUB (2001) DFB (2001) KASB (2001) 49

50 Benchmarking Sammenligning med 11 brugerundersøgelser i 9 forskningsbiblioteker (2001, 2003 og 2005) 100,00 Brugerværdi 90,00 80,00 70,00 60,00 50, ,00 30,00 20,00 10,00 0,00 SB (2006) DV JB (2005) DNLB SB KB AUB DFB KASB HHB (2001) RUB (2001) DFB (2001) KASB (2001) 50

51 Benchmarking Sammenligning med 11 brugerundersøgelser i 9 forskningsbiblioteker (2001, 2003 og 2005) 100,00 Brugertilfredshed 90,00 80,00 70,00 60, ,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 SB (2006) DV JB (2005) DNLB SB KB AUB DFB KASB HHB (2001) RUB (2001) DFB (2001) KASB (2001) 51

52 Benchmarking Sammenligning med 11 brugerundersøgelser i 9 forskningsbiblioteker (2001, 2003 og 2005) 100,00 Brugerloyalitet 90,00 80,00 70, ,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 SB (2006) DV JB (2005) DNLB SB KB AUB DFB KASB HHB (2001) RUB (2001) DFB (2001) KASB (2001) 52

53 Appendix: Undersøgelsens metode 53

54 Undersøgelsens metode Et generisk måleinstrument: European Customer Satisfaction Index (ECSI) I 1997 igangsatte EU-kommissionen (DG III), European Organization for Quality (EOQ), European Foundation for Quality Management (EFQM) og et netværk af europæiske universiteter og business schools et udviklingsarbejde med henblik på at etablere et generisk måleinstrument for kunders kvalitetsopfattelse, tilfredshed og loyalitet. Initiativet var inspireret af succesfulde nationale kundemålinger i Sverige og USA. Her havde Sveriges Kundbarometer (senere Sveriges Kundindex) siden 1989 (Fornell, 1994) og American Customer Satisfaction Index (ACSI) siden 1994 (Fornell et al., 1996) vist sig som nyttigt værktøj til kvalitetsforbedringer i virksomheder, og det særlige er disse måleinstrumenters generiske karakter, dvs. metoden og spørgsmål er anvendelige på tværs af virksomheder, brancher og lande. I Sverige og USA måles således kunders tilfredshed med både produktionsvirksomheder og servicevirksomheder, private og offentlige virksomheder, herunder også skoler, hospitaler, politi og skatteforvaltninger. Dette er baggrunden for European Customer Satisfaction Index (ECSI). Flere af Europas førende eksperter på området har i ECSI Technical Committee (1998) udviklet den metode, der gælder for ECSI. Afgørende forudsætninger for ECSI var præcision, validitet, sammenlignelighed, erhvervsøkonomisk fundering og strukturel modellering. Metodeudviklingen har bl.a. bygget på lignende kundeindex i Sverige, USA og andre lande, hvor sådanne indeks er testet og har vist præcision og validitet samt nytte for samfund og virksomheder, og der blev udviklet en ny model, der ligger til grund for de nationale og det fælles europæiske kundeindeks. Sammen med 11 andre lande var Danmark med i et pilot-projekt i 1999, og danske resultater har været offentliggjort; Martensen et al. (2000), Grønholdt et al. (2000). Rapportens forfatterne har været med i det fælles ECSI samarbejde samt i udviklingen af Dansk KundeIndex og gennemførelsen af pilot-projektet. Dansk KundeIndex videreføres med årlige kundemålinger (www.epsi-denmark.org), koordineret med tilsvarende kundemålinger i andre europæiske lande inden for EPSI Rating samarbejdet (www.epsi-rating.com). ECSI metoden har også været anvendt ved en undersøgelse af tilfredsheden og loyaliteten blandt økonomistuderende ved Handelshøjskolen i Århus (Martensen et al., 2000; Eskildsen et al., 2000). Og desuden bliver ECSI metoden anvendt hos en lang række andre virksomheder end de, der er omfattet af Dansk Kunde Index (Kristensen et al., 2000a, 2000b). 54

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Skadesforsikring Side 1 Indledning Indledning Side 2-6 Hovedresultater Indledning Datagrundlag EPSI-modellen Side 7-14 Spørgsmål Side 15-22 Appendiks Side 23-28 Side

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

Medlemstilfredshed 2010

Medlemstilfredshed 2010 Medlemstilfredshed 21 November 21 Rapport for Finansforbundet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Tilfredshed og Loyalitet er og sammenligninger Hvordan skaber

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Kundetilfredshed og loyalitet

Kundetilfredshed og loyalitet Cand.merc.EMF Institut for Afsætningsøkonomi Kandidatafhandling Økonomisk Markedsføring Kundetilfredshed og loyalitet - på det danske mobiltelefonimarked Susanne Barbara Reitzner Kieger Camilla Sook Mark

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Døgnarbejde i kommuner. En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet

Døgnarbejde i kommuner. En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet Matilde Høybye-Mortensen, Kenneth Lykke Sørensen og Lotte Bøgh Andersen Døgnarbejde i kommuner En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet Døgnarbejde

Læs mere

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Svarprocent: 56% (61 besvarelser ud af 18 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning,

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012 5. klasse, 7.-9. klasse og Tak! Sund børn og unge udvikler sig, har lyst til at lære og er i stand til at begå sig i mange typer af fællesskaber. Med skolesundhedsprofilen

Læs mere

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Christina Bæksted, Charlotte Meilstrup og Line Nielsen. Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel. Statens Institut for

Læs mere

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne Juni 2010 Peter Munk Christiansen 1 Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne 1. Indledning Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2009 indgået i juni 2008 aftalte regeringen og

Læs mere

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet,

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og helbred

Psykisk arbejdsmiljø og helbred NR. 4 - Maj 2012 Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa Kludt, TeamArbejdsliv Ansvarshavende

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Henvisninger i Nykredit Forsikring

Henvisninger i Nykredit Forsikring Henvisninger i Nykredit Forsikring Kundetilfredshed og kundeloyalitet Afsluttende projekt HD 1. del, 4. semester Forår 2010 Vejleder: Jørgen Lægaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Problemformulering...

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Niels Egelund, Chantal Pohl Nielsen og Beatrice Schindler Rangvid. PISA Etnisk 2009. Etniske og danske unges resultater i PISA 2009

Niels Egelund, Chantal Pohl Nielsen og Beatrice Schindler Rangvid. PISA Etnisk 2009. Etniske og danske unges resultater i PISA 2009 Niels Egelund, Chantal Pohl Nielsen og Beatrice Schindler Rangvid PISA Etnisk 2009 Etniske og danske unges resultater i PISA 2009 Publikationen PISA Etnisk 2009 Etniske og danske unges resultater i PISA

Læs mere

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS

Læs mere