BRUG AF KRYPTERING PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUG AF KRYPTERING PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET"

Transkript

1 BRUG AF KRYPTERING PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: HVORFOR KRYPTERING?...2 HVAD ER KRYPTERING?...2 HVAD SKAL KRYPTERES?...3 HVORDAN SIKRER JEG MIN BÆRBARE PC....4 HVORDAN SIKRER JEG MIN PDA ELLER MOBILTELEFON....4 MED EN STIGENDE BRUG AF SYNKRONISERING AF MAIL OG DATA IMELLEM DEN BÆRBARE ENHED (PDA OG/ELLER TELEFON) OG DET STATIONÆRE SYSTEM ER FAREN FOR AT DER FINDES FORTROLIGE OG FØLSOMME DATA PÅ DISSE BÆRBARE ENHEDER STOR, OG EN PASSENDE BESKYTTELSE SKAL ETABLERES....4 HVORDAN SIKRER JEG MIN USB-ENHED....4 HVORDAN SIKRER JEG DVD, CD ELLER DISKETTE....5 HVORDAN SIKRER JEG ET KATALOG/FOLDER....5 HVORDAN SIKRER JEG ET DOKUMENT....5 HVORDAN SIKRER JEG HVAD ER FARERNE VED BRUG AF KRYPTERING?...6 BILAG OG LINK:...7 POINTSEC - CHECK POINT FULL DISK ENCRYPTION...7 POINTSEC MOBILE...8 T R U E C R Y P T...8 SAFESTICK...10 DATATRAVELER FOR ENTERPRISE...11 BLUEWHALE...12 MAILSWEEPER FOR SMTP V MICROSOFT - ENCRYPTING FILE SYSTEM...14 CRYPTOGRAPHY PORTAL (WIKI)...20 Side 1 af 21 Kurt Bjernemose

3 HVORFOR KRYPTERING? I Lov om behandling af personoplysninger (persondataloven), i DS484:2005 Standard for Informationssikkerhed og i KU s Informationssikkerhedshåndbog stilles der krav til, at følsomme og kritiske data beskyttes imod uautoriseret ændringer (Iintegritetsbrud) og imod at komme til uvedkommendes kendskab (Fortrolighedsbrud). Sikring af informationers Integritet og Fortrolighed, ved såvel lagring som under transport, kan ske ved brug af kryptering. Kryptering kan ske på flere måder og med mange forskellige grader af sikkerhed, men sikringsgraden bør afstemmes efter informationernes værdi, klassifikation og følsomhed. Endelig er der krav til at informationernes tilgængelighed skal sikres. Når data krypteres anvendes en krypteringsnøgle og for at kunne læse de krypterede data skal der igen bruges en krypteringsnøgle. Mistes den krypteringsnøgle, der skal bruges til åbning (dekryptering) af data forbliver disse utilgængelige, altså tabt. For at beskytte dig imod tab af dine data, skal du sikre at der er en passende sikkerhedskopi! Data må ikke kun forefindes på et medie. Datatilsynet har afgjort at følsomme og kritiske informationer skal sikres ved passende kryptering når disse sendes via det offentlige Internet. KU har ligeledes vedtaget at samme typer informationer skal sikres ved passende kryptering, når de opbevares på mobile medier, uanset om de indenfor eller udenfor KU. HVAD ER KRYPTERING? Kryptering er matematiske operationer på informationerne, hvorved der skabes en Hash-værdi (kryptografisk segl) eller en cryptotekst (krypteret tekst). Den tekniske beskrivelse af kryptering gives ikke her, men der findes utallige gode beskrivelser tilgængeligt på Internettet, som der henvises til. For at forstå og bruge krypteringen korrekt, er det dog fordel med kendskab til principperne, der følger her efter. Sikring af, at informationer ikke er blevet ændret under lagring eller transport, dvs. sikre integritet. Kryptografisk forsegling (beregning af Hash-værdi) er en envejs opperation, hvilket vil sige, at det ikke er muligt, at komme fra en beregnet hash værdi tilbage til de data, værdien er beregnet for. Sikringen sker ved at foretage beregning af en hashværdi for informationerne ved lagring eller afsendelse, og en ny ved senere brug eller modtagelse af data. Er de 2 hashværdier ens, er der en meget høj sikkerhed for, at data ikke er blevet ændret under vejs. o Populære hashalgoritmer er MD (MD2, MD4 og MD5) og SHA (SHA 1, SHA 256, SHA 384 og SHA 512), men der findes flere. Beskyttelse af informationer imod at komme til uvedkommendes kendskab, dvs. sikre fortrolighed. At sikre, at informationer ikke kan læses af uvedkommende kræver, at de bliver forvansket og gjort ulæselige (krypteret) på en måde, så den originale tekst kan genskabes (dekrypteres), når de rette betingelser er til stede (nøgle/nøgler), altså en tovejs process i modsætning til ovenstående kryptografiske forsegling, der er en envejsprocess. o Anvendes den samme nøgle til både kryptering og dekryptering tales der om symetrisk kryptering. Denne form for kryptering er den, der anvendes i eksempelvis Microsoft Office og af WinZip m.fl.. Metoden er hurtig og enkel, men kræver at nøglen til at åbne dokumentet sendes til modtageren på en sikker måde (aldrig sammen med det krypterede dokument!!), eksempelvis sendes det krypterede dokument som og nøglen som en SMS besked til modtageren. Side 2 af 21 Kurt Bjernemose

4 o Når der bruges 2 nøgler, som i et PKI-system, tales der om asymmetrisk kryptering. Denne metode forudsætter, at både afsender og modtager har 2 nøgler, henholdsvis en personlig nøgle som kun kendes af personen selv, samt en offentlig nøgle som er tilgængelig for alle. Med denne løsning kan såvel datas integritet som deres fortrolighed sikres. Yderligere er det muligt med denne løsning at sikre autencitet, dvs. at sikre at afsender er den rette. Ulempen er en teknisk mere kompliceret og ressourcekrævende løsning. Denne løsning anvendes eksempelvis ved digitale signaturer. HVAD SKAL KRYPTERES? Følsomme og kritiske informationer er alle data klassificeret som sådanne, dvs. henholdsvis Følsom eller Fortrolig ifølge KU`s klassifikation, som angivet i IS-håndbogen s kapitel 7. Eksempler på følsomme og kritiske data er administrative - og forsknings data, der indeholder personhenførbare oplysninger som personnmummer sammen med navn, adresse, telefonnummer, adresse, køn, tilhørsforhold (relegion, seksual orientering, fagforeningsforhold, politiske data m.m.m.) samt forskningsdata. Lidt mere løst kan man sige at informationer, der af uvedkommende kan bruges til at kompromittere eller at skade er følsomme og kritiske, og det er bedre, at beskytte for meget end for lidt. At afgøre hvor kritiske nogle givne informationer er og samt at sikre en korrekt klassifikation er alene dataejerens ansvar. Følsomme og kritiske informationer, der opbevares på mobile enheder, som Bærbare PC`ere, PDA`ere, Mobiltelefoner, CD`ere, DVD`ere, USB-diske og sticks, samt disketter skal altid være beskyttet af passende kryptering. Følsomme og kritiske informationer, der sendes via det offentlige Internet, enten som eller vedhæftning til disse, som FTP eller anden elektroniske transmission skal altid være beskyttet af passende kryptering. Bemærk KU`s interne netværk ikke er det offentlige Internet, hvorfor der eksempelvis ikke kræves kryptering af følsomme og kritiske informationer, der sendes via imellem KU e- postadresser. Bemærk yderligere at ansvaret for passende beskyttelse af følsomme og kritiske informationer påhviler den, der sender eller opbevarer disse informationer, og ikke alene it-afdelingen eller de netværksansvarlige! Side 3 af 21 Kurt Bjernemose

5 Nedenfor gives et del forslag på hvordan du kan sikre dine dokumenter, og det er kun forslag, da der findes utallige andre gode måder. Er du i tvivl kan du altid kontakte din it-afdeling, der vil være dig behjælpelig. HVORDAN SIKRER JEG MIN BÆRBARE PC. Sikring af data på bærbare PC ere kan principielt ske på 3 forskellige måder, hvor den første giver den højeste sikkerhed, den næste lidt mindre sikkerhed og den sidste sikrer kun det enkelte krypterede dokument. 1. Fuld kryptering af PC, så harddisken er krypteret og operativsystemet ikke kan starte før der er angivet korrekt nøgle til krypterings systemet. Tab af krypteringsnøglen medfører at PC en skal geninstalleres fra bunden, dvs. at alle data og systemer er tabt! PointSec er et sådant system, der yderligere tilbyder en recovery funktion, så tab af nøgle ikke nødvendigvis bliver katastrofalt. PointSec er et kommercielt produkt, der koster penge. Der findes også fungerende freeware programmer til fuld diskkryptering, der selv om de ikke er fuldt på højde med PointSec, så dog giver en god sikkerhed. Endelig findes der krypteringsmuligheder i nyere operativsystemers filsystemer. 2. Katalog / folder kryptering indebærer, at en samling af data er krypteret, men ikke operativsystemet. PC en kan starte uden at angive kode eller nøgle til krypteringssystemet. Først når der ønskes adgang til de krypterede data, skal der afgives kode. TrueCrypt er et freeware program, der giver denne sikkerhed. Tilsvarende sikkerhed kan opnås ved at bruge Microsofts EFS system. Tab af nøgle bevirker her, at det krypterede katalog / folder er utilgængeligt og data heri må anses for tabt, men såvel TrueCrypt som MS EPS giver mulighed for at etablere en recovery nøgle, så der er en form for sikring imod tab af nøgler. 3. Filkryptering indebærer, at det alene er det berørte dokument, der bliver krypteret. Denne kryptering tilbydes eksempelvis af Microsoft Office for dette systems dokumenter, samt af WinZip og af TrueCrypt, samt af utallige andre produkter. Filkryptering er sjældent brugt på PC ere, hvor der er flere dokumenter, der skal beskyttes, idet der kræves en krypteringsnøgle til hvert enkelte dokument. Det er langt fra alle produkter til filkryptering, der giver mulighed for at etablere en recovery nøgle, hvorfor det er vigtigt at have en passende god sikkerhedskopiering, så de krypterede dokumenter ikke går tabt hvis nøglen mistesog derved bliver utilgængelige. HVORDAN SIKRER JEG MIN PDA ELLER MOBILTELEFON. Med en stigende brug af synkronisering af mail og data imellem den bærbare enhed (PDA og/eller telefon) og det stationære system er faren for at der findes fortrolige og følsomme data på disse bærbare enheder stor, og en passende beskyttelse skal etableres. Den første og vigtigste beskyttelse er altid at benytte den indbyggede mulighed for elektronisk lås, så der skal angives en kode for at åbne og bruge enheden. Hvordan denne lås aktiveres og bruges fremgår af enhedens brugsanvisning. Opbevarer du følsomme og kritiske data på din PDA eller telefon skal disse krypteres. HVORDAN SIKRER JEG MIN USB-ENHED. Sikring af data på en USB-enhed sker stort set på samme måde som på en PC. 1. Størst sikkerhed og letteste administration fås ved at bruge sikre USB-enheder, dvs. USB-sticks, der har indbygget kryptering. Produkterne Kingston DataTraveler og SafeStick er eksempler på sikre USB-sticks, og de koster ca. 300 kr for en 1 GB, altså noget dyrere end de usikre enheder der kan købes overalt til en noget lavere pris. Side 4 af 21 Kurt Bjernemose

6 2. Krypteringsprogrammet TrueCrypt kan downloades fra siden og er et meget sikkert freeware produkt til at opbevare data i krypteret og sikret folder / katalog, og som findes til brug på såvel Windows, som Linux og Mac. 3. Drejer det sig blot om at sikre et enkelt MS-office 2003 dokument eller fil, eksempelvis et Word-dokument eller en PowerPoint, vil det være lettes at bruge den indbyggede kryptering, der findes ved at klikke på Gem som.. > Funktioner.. > Sikkerhedsindstillinger. For Excel dokumenter bruges i stedet Gem som.. > Funktioner.. > Generelle sindstillinger.. 4. Er det ikke et MS-office dokument kan det opbevares i en krypteret ZIP-fil, som eksempelvis i ZIPGenius, der kan hentes gratis på siden HVORDAN SIKRER JEG DVD, CD ELLER DISKETTE. 1. Krypteringsprogrammet TrueCrypt kan downloades fra siden og er et meget sikkert freeware produkt til at opbevare data i krypteret og sikret folder / katalog, og som findes til brug på såvel Windows, som Linux og Mac. 2. Drejer det sig blot om at sikre et enkelt MS-office 2003 dokument eller fil, eksempelvis et Word-dokument eller en PowerPoint, vil det være lettes at bruge den indbyggede kryptering, der findes ved at klikke på Gem som.. > Funktioner.. > Sikkerhedsindstillinger. For Excel dokumenter bruges i stedet Gem som.. > Funktioner.. > Generelle sindstillinger.. 3. Er det ikke et MS-office dokument kan det opbevares i en krypteret ZIP-fil, som eksempelvis i ZIPGenius, der kan hentes gratis på siden HVORDAN SIKRER JEG ET KATALOG/FOLDER. 1. Krypteringsprogrammet TrueCrypt kan downloades fra siden og er et meget sikkert freeware produkt til at opbevare data i krypteret og sikret folder / katalog, og som findes til brug på såvel Windows, som Linux og Mac. HVORDAN SIKRER JEG ET DOKUMENT. 1. Drejer det sig blot om at sikre et enkelt MS-office 2003 dokument eller fil, eksempelvis et Word-dokument eller en PowerPoint, vil det være lettes at bruge den indbyggede kryptering, der findes ved at klikke på Gem som.. > Funktioner.. > Sikkerhedsindstillinger. For Excel dokumenter bruges i stedet Gem som.. > Funktioner.. > Generelle sindstillinger.. 2. Er det ikke et MS-office dokument kan det opbevares i en krypteret ZIP-fil, som eksempelvis i ZIPGenius, der kan hentes gratis på siden HVORDAN SIKRER JEG . Hvor IT-afdelingen ikke har etableret sikker ved brug af certifikater, hvilket man ikke har på KU generelt, kan man altid sende data som krypteret fil vedhæftet e- mailen, og så sende krypteringsnøgle til modtageren på anden vis end via , eksempelvis via SMS. Filen eller dokumentet, der skal sendes via , sikres som nævnt ovenfor under Hvordan sikrer jeg et dokument, inden det vedhæftes en. Side 5 af 21 Kurt Bjernemose

7 HVAD ER FARERNE VED BRUG AF KRYPTERING? Den største fare eller risiko ved brug af kryptering er at du mister nøglen, og derved mister adgang til fil eller dokument, hvorfor det er meget vigtigt at der findes valide sikkerhedskopier. Man skal ligeledes være opmærksom på hvilket operativsystem der bruges. Ikke alle produkter kan bruges på såvel Windows, som Mac og Linux. Nogle programmer kræver at man har administrator rettigheder for at kunne køre programmet. For MS-Office skal man være opmærksom på ikke at bruge en krypteringsalgoritme, som ikke understøttes af modtageren. Side 6 af 21 Kurt Bjernemose

8 BILAG OG LINK: Pointsec - Check Point Full Disk Encryption ( STRONG DATA SECURITY FOR LAPTOP AND DESKTOP COMPUTERS The dramatic proliferation of laptops means your mobile workforce exposes large amounts of company data outside the secure perimeter of your office each day. Based on market-leading Pointsec technologies, Check Point Endpoint Security Full Disk Encryption is proven in enterprises, businesses and government agencies around the world, providing the highest level of data security for laptops and PCs through a combination of pre-boot authentication and strong encryption algorithms. Windows, Linux, MAC OS. Centralized management ensures fast deployment, ease of administration and fully enforceable user compliance. Check Point Full Disk Encryption also operates completely transparent to the end-user providing a seamless introduction. Supporting all common smartcards / tokens and providing a rich feature set that includes Single Sign-On (SSO) and Windows Integrated Login (WIL), Check Point Full Disk Encryption can be easily configured to meet the needs of any organization. How it Works Benefits Prevents damaging data breaches resulting from lost or stolen laptops and PCs Deploys quickly on Windows, Mac OS X and Linux platforms to meet compliance objectives and conserve resources Scales to meet the needs of any size enterprise or government agency Windows and Mac OS X solutions are FIPS compliant Simplifies central management for lower total cost of ownership Mandatory, enforceable data security policy Side 7 af 21 Kurt Bjernemose

9 Pointsec Mobile ( MOBILE SECURITY PRODUCTS Research shows the majority of lost or stolen mobile devices contain confidential company communications and information. Applications such as push make it even more difficult to keep track of the information stored on these highly mobile smartphones and PDAs. Pointsec Mobile completely secures enterprise data stored on smartphones and PDAs running Symbian, Pocket PC, Windows Mobile Smartphone and Palm operating systems. Device and memory card data are encrypted automatically without user intervention, providing a user-transparent yet fully-enforceable security policy. Benefits Provides easy-to-remember authentication options Offers low-cost deployment and management Integrates seamlessly with mobile Enables easy transfer of encrypted data between devices protected by Pointsec Mobile and other Check Point Endpoint Security clients T r u e C r y p t ( FREE OPEN-SOURCE DISK ENCRYPTION SOFTWARE FOR WINDOWS VISTA/XP, MAC OS X, AND LINUX Main Features: Creates a virtual encrypted disk within a file and mounts it as a real disk. Encrypts an entire partition or storage device such as USB flash drive or hard drive. Encrypts a partition or drive where Windows is installed (pre-boot authentication). Encryption is automatic, real-time (on-the-fly) and transparent. Provides two levels of plausible deniability, in case an adversary forces you to reveal the password: 1) Hidden volume (steganography) and hidden operating system. 2) No TrueCrypt volume can be identified (volumes cannot be distinguished from random data). Encryption algorithms: AES-256, Serpent, and Twofish. Mode of operation: XTS. Introduction TrueCrypt is a software system for establishing and maintaining an on-the-flyencrypted volume (data storage device). On-the-fly encryption means that data are automatically encrypted or decrypted right before they are loaded or saved, without any user intervention. No data stored on an encrypted volume can be read (decrypted) without using the correct password/keyfile(s) or correct encryption keys. Entire file system is encrypted (e.g., file names, folder names, contents of every file, free space, meta data, etc). Side 8 af 21 Kurt Bjernemose

10 Files can be copied to and from a mounted TrueCrypt volume just like they are copied to/from any normal disk (for example, by simple drag-and-drop operations). Files are automatically being decrypted on-the-fly (in memory/ram) while they are being read or copied from an encrypted TrueCrypt volume. Similarly, files that are being written or copied to the TrueCrypt volume are automatically being encrypted on-the-fly (right before they are written to the disk) in RAM. Note that this does not mean that the whole file that is to be encrypted/decrypted must be stored in RAM before it can be encrypted/decrypted. There are no extra memory (RAM) requirements for TrueCrypt. For an illustration of how this is accomplished, see the following paragraph. Let's suppose that there is an.avi video file stored on a TrueCrypt volume (therefore, the video file is entirely encrypted). The user provides the correct password (and/or keyfile) and mounts (opens) the TrueCrypt volume. When the user double clicks the icon of the video file, the operating system launches the application associated with the file type typically a media player. The media player then begins loading a small initial portion of the video file from the TrueCrypt-encrypted volume to RAM (memory) in order to play it. While the portion is being loaded, TrueCrypt is automatically decrypting it (in RAM). The decrypted portion of the video (stored in RAM) is then played by the media player. While this portion is being played, the media player begins loading next small portion of the video file from the TrueCryptencrypted volume to RAM (memory) and the process repeats. This process is called on-the-fly encryption/decryption and it works for all file types, not only for video files. Note that TrueCrypt never saves any decrypted data to a disk it only stores them temporarily in RAM (memory). Even when the volume is mounted, data stored in the volume is still encrypted. When you restart Windows or turn off your computer, the volume will be dismounted and files stored in it will be inaccessible (and encrypted). Even when power supply is suddenly interrupted (without proper system shut down), files stored in the volume are inaccessible (and encrypted). To make them accessible again, you have to mount the volume (and provide the correct password and/or keyfile). Side 9 af 21 Kurt Bjernemose

11 SafeStick ( Protects Your Information SafeStick is a password protected USB Flash Drive with automatic hardware encryption. It secures stored information in an instant and user friendly way. Insert it, set a password and start using it. No other product combines corporate security and flexibility requirements like SafeStick does. SafeStick provides convenience to the workforce and as a result productivity gains for the organization. The easy-to-use functions assists with regulatory compliance efforts such as SOX. SafeStick General SafeStick USB Flash Drives come in sizes between 512MB and 64GB. SafeStick is available world wide. SafeStick is competitively priced and volume discounts are available. SafeStick Benefits Bring Your Business Information Your data is secure on SafeStick in your pocket, leave the laptop at home. Comply To Regulations Set your users free. SafeStick solves the "USB Problem". Use USB with confidence in you organisation. Use SafeStick. It Works Your Way! SafeStick can adapt to your password policy, integrate with your Active Directory, meet your needs. SafeStick Features Secure Encryption in hardware (AES256), hardware evaluated strong passwords. Manageable Update policies, reset passwords(pki), add functionality to user SafeStick. Active Directory integration (specific SafeStick coupled with user ID and details). Compatible Fully compatible Windows Vista, XP, 2000SP4 and through VMware (Linux, MacOSX) BlockMaster's Official Position on Software Encryption of USB Flash Drives SafeStick is a hardware encrypted USB flash drive. If security is a concern it can not be recommended to solve the same tasks with a pure software solution. More in this short and easily verifiable position paper: 7 Major Weaknesses with Software Encryption of USB Flash Drives SafeStick protects stored data with hardware protection. It is not possible to unlock without the correct password. If a central Password Recovery Management system is needed for deployment this can be provided for an additional license fee. BlockMaster Password Recovery integrates with your Active Directory and handles all SafeStick -devices within the company. The system is in use at Fortune Global 2000 enterprises. Side 10 af 21 Kurt Bjernemose

12 DataTraveler For Enterprise ( With employees using their own Flash drives, traveling with data and taking work home, your company is constantly at risk from unprotected data on an unsecured Flash drive. The consequences can be devastating - lost reputations, lost profits, lost jobs; in short all the horrors you read about in the daily news. That's why you need to standardize on Kingston's DataTraveler Vault and Vault - Privacy Edition USB Flash drives. These ingenious drives provide the highest level of security available, to protect your business from data loss. And they're fast and easy to use, which means that employees will adopt them quickly. Click here to view a feature comparison of the entire DataTraveler product family. DataTraveler Vault - Privacy Edition Kingston's DataTraveler Vault - Privacy Edition (DTVP) is TAA-compliant and assembled in the U.S. This ultra-secure, waterproof drive encrypts 100 percent of your data with 256- AES hardware-based encryption and protects it with an enforced complex password. >> Click Here For More Details DataTraveler Vault Kingston's DataTraveler Vault (DTV) is TAAcompliant and assembled in the U.S. It's waterproof and offers 256-AES hardwarebased encryption and file access protection software to protect sensitive data. >> Click Here For More Details Side 11 af 21 Kurt Bjernemose

13 Bluewhale ( SÅDAN VIRKER BLUEWHALE Når man sender og modtager filer med Bluewhale sker følgende: 2-3. Bluewhale Server 1. Afsender 4. Modtager 1. Når afsenderen vælger "Send" i Outlook eller i Bluewhale-afsenderprogrammet komprimeres de valgte filer og mapper sammen til een fil. 2. Den komprimerede fil overføres via en sikker forbindelse til Bluewhale-serveren. 3. Bluewhale-serveren scanner filen for virus, hvis filen indeholder virus afvises den. 4. Der sendes en til modtagen. en indeholder et link som gør det muligt at hente de vedlagte filer. PRIS OG PRODUKTOVERSIGT Alle priser er angivet i DKK inkl. moms. Produkt Periode/mængde Pris Bluewhale free 250 Mb Gratis Bluewhale standard 1000 Mb 1 39,- Bluewhale standard 2000 Mb 1 69,- Bluewhale standard 4000 Mb 1 99,- 1 Megabyte som ikke er anvendt senest 1 år fra købsdato bortfalder. Side 12 af 21 Kurt Bjernemose

14 Data slettes automatisk fra systemet 7 dage efter afsendelse, uanset om data er hentet af modtageren. Trafik opgøres som den komprimerede, afsendte datamængde. BLUEWHALE PROFESSIONAL Kontakt venligst Bluewhale ApS hvis der ønskes tilbud på Bluewhale professional konti. MAILsweeper for SMTP v.4.2 Policy Based Content Security MAILsweeper for SMTP 4.2 is Baltimore's leading policy-based solution for SMTPbased (simple mail transfer protocol) communications. It is designed to help businesses implement and enforce policies against threats and ensure network integrity. MAILsweeper for SMTP 4.2 is an enterprise-class product that resides at the gateway and offers: - Multi-layered security for managing incoming and outgoing - Integration with mission-critical modules, including offensive image analysis, archiving and encryption capability - Performance monitoring - Flexible anti-virus solution support MAILsweeper for SMTP 4.2 now runs on the enhanced MIMEsweeper engine (v. 4) and offers: - Clustering Capabilities: MAILsweeper for SMTP v.4.2 now offers clustering capabilities for supporting large, distributed enterprise environments and provides a single, central point of management. IT managers can better manage the large volume of s encountered on a daily basis, provide higher uptime for mission-critical messaging systems and obtain centralized policy management to support multiple server configurations. - Real-Time Reporting: MAILsweeper for SMTP v.4.2 has been enhanced to provide real-time, direct auditing from the MIMEsweeper engine directly into SQL databases. Now, IT managers and other key decision makers can monitor activity in near real-time to ensure security polices are understood and complied with throughout the organization. - Enhanced Flexibility and Tools: In direct response to customer needs, MAILsweeper for SMTP v.4.2 now includes such key features as enhanced file managers that allow organizations to block MP3 files, as well as files by name or file extension; a customized pattern matcher that allows end users to define and Side 13 af 21 Kurt Bjernemose

15 identify file types they want to block or manage (e.g. AutoCAD drawings); and expanded utilities that allow IT managers to integrate MIMEsweeper with thirdparty software for customized policy enforcement. For more information, please visit the MIMEsweeper Web site. Microsoft - Encrypting File System The Encrypting File System (EFS) is a file system driver that provides filesystemlevel encryption in Microsoft Windows (2000 and later) operating systems, except Windows XP Home Edition, Windows Vista Basic, and Windows Vista Home Premium. The technology enables files to be transparently encrypted on NTFS file systems to protect confidential data from attackers with physical access to the computer. User authentication and access control lists can protect files from unauthorized access while the operating system is running, but are easily circumvented if an attacker gains physical access to the computer. One solution is to store the files encrypted on the disks of the computer. EFS does this using public key cryptography, and aims to ensure that decrypting the files is extremely difficult without the correct key. However, EFS is in practice susceptible to brute-force attacks against the user account passwords. In other words, encryption of files is only as strong as the password to unlock the decryption key. Side 14 af 21 Kurt Bjernemose

16 EFS works by encrypting a file with a bulk symmetric key, also known as the File Encryption Key, or FEK. It uses a symmetric encryption algorithm because it takes a relatively smaller amount of time to encrypt and decrypt large amounts of data than if an asymmetric key cipher is used. The symmetric encryption algorithm used will vary depending on the version and configuration of the operating system; see #Algorithms Used by Operating System Version below. The FEK (the symmetric key that is used to encrypt the file) is then encrypted with a public key that is associated with the user who encrypted the file, and this encrypted FEK is stored in the $EFS alternate data stream of the encrypted file. To decrypt the file, the EFS component driver uses the private key that matches the EFS digital certificate (used to encrypt the file) to decrypt the symmetric key that is stored in the $EFS stream. The EFS component driver then uses the symmetric key to decrypt the file. Because the encryption & decryption operations are performed at a layer below NTFS, it is transparent to the user and all their applications. Folders whose contents are to be encrypted by the file system are marked with an encryption attribute. The EFS component driver treats this encryption attribute in a way that is analogous to the inheritance of file permissions in NTFS: if a folder is marked for encryption, then by default all files and subfolders that are created under the folder are also encrypted. When encrypted files are moved within an NTFS volume, the files remain encrypted. However, there are a number of occasions in Side 15 af 21 Kurt Bjernemose

17 which the file could be decrypted without the user explicitly asking Windows to do so. Files and folders are decrypted before being copied to a volume formatted with another file system, like FAT32. Finally, when encrypted files are copied over the network using the SMB/CIFS protocol, the files are decrypted before they are sent over the network. The most significant way of preventing the decryption-on-copy is using backup applications that are aware of the "Raw" APIs. Backup applications that have implemented these Raw APIs will simply copy the encrypted file stream and the $EFS alternate data stream as a single file. In other words, the files are "copied" (e.g. into the backup file) in encrypted form, and are not decrypted during backup. Starting with Windows Vista, a user's private key can be stored on a smart card; Data Recovery Agent (DRA) keys can also be stored on a smart card. [1] Security There are two significant security vulnerabilities in Windows 2000 EFS. Decrypting files using the local Administrator account In Windows 2000, the local administrator is the default Data Recovery Agent, capable of decrypting all files encrypted with EFS by any local user. EFS in Windows 2000 cannot function without a recovery agent, so there is always someone who can decrypt encrypted files of the users. Any non-domain-joined Windows 2000 computer will be susceptible to unauthorized EFS decryption by anyone who can take over the local Administrator account, which is trivial given many tools available freely on the Internet. [2] In Windows XP and later, there is no default local Data Recovery Agent and no requirement to have one. Setting SYSKEY to mode 2 or 3 (syskey typed in during bootup or stored on a floppy disk) will mitigate the risk of unauthorized decryption through the local Administrator account. This is because the local user's password hashes, stored in the SAM file, are encrypted with the Syskey, and the Syskey value is not available to an offline attacker who does not possess the Syskey passphrase/floppy. Accessing private key via password reset In Windows 2000, the user's RSA private key is not only stored in a truly encrypted form, but there is also a backup of the user's RSA private key that is more weakly protected. If an attacker gains physical access to the Windows 2000 computer and resets a local user account's password [2], the attacker can log in as that user (or recovery agent) and gain access to the RSA private key which can decrypt all files. This is because the backup of the user's RSA private key is encrypted with an LSA secret, which is accessible to any attacker who can elevate their login to LocalSystem (again, trivial given numerous tools on the Internet). Side 16 af 21 Kurt Bjernemose

18 In Windows XP and beyond, the user's RSA private key is backed up using an offline public key whose matching private key is stored in one of two places: the password reset disk (if Windows XP is not a member of a domain) or in the Active Directory (if Windows XP is a member of a domain). This means that an attacker who can authenticate to Windows XP as LocalSystem still does not have access to a decryption key stored on the PC's hard drive. In Windows 2000, XP or later, the user's RSA private key is encrypted using a hash of the user's NTLM password hash plus the user name - use of a salted hash makes it extremely difficult to reverse the process and recover the private key without knowing the user's passphrase. Also, again, setting Syskey to mode 2 or 3 (Syskey typed in during bootup or stored on a floppy disk) will mitigate this attack, since the local user's password hash will be stored encrypted in the SAM file, Other issues Windows can store plaintext versions of user account passphrases, though this is no longer default behaviour; it also can store (and will by default on Windows XP and lower) the local user account passphrases in LM hash, which can be attacked and broken relatively easily. It also stores local user account passphrases as NTLM hashes, which can be fairly easily attacked using "rainbow tables". To mitigate the threat of trivial brute-force attacks on local passphrases, Windows needs to be configured (using the Security Settings portion of Group Policy) to never store LM hashes, and of course, to turn off Autologon (which stores plaintext passphrases in the registry). Further, using local user account passphrases over 14 characters long prevents Windows from storing an LM hash in the SAM - and has the added benefit of making brute-force attacks against the NTLM hash harder. Of course, if you consider the fact that EFS uses Triple DES or AES to encrypt files, you should use proper passphrase lengths (over 20 characters long) to achieve equivalent strength against brute-force attacks. When encrypting files with EFS - when converting plaintext files to encrypted files - the plaintext files are not wiped, but simply deleted. This means that they can be easily recovered unless they are overwritten. To fully mitigate known, nonchallenging technical attacks against EFS, you should configure encryption at the folder level (so that all temporary files like Word document backups which are created in these directories are also encrypted). When you wish to encrypt individual files, copy them to an encrypted folder or encrypt the file "in place", and then securely wipe the disk volume. You can use the Windows Cipher utility (with the /W option) to wipe free space including that which still contains deleted plaintext files; various third-party utilities may work as well. Anyone that can gain Administrators access can overwrite, override or change the Data Recovery Agent configuration. This is a very serious issue, since an attacker can for example hack the Administrator account (using third-party tools), set whatever DRA certificate they want as the Data Recovery Agent and wait. This is sometimes referred to as a two-stage attack, which is a significantly different scenario than the risk due to a lost or stolen PC, but which highlights the risk due to malicious insiders. Side 17 af 21 Kurt Bjernemose

19 When the user encrypts files after the first stage of such an attack, the FEKs are automatically encrypted with the designated DRA's public key. The attacker only needs to access the computer once more as Administrator to gain full access to all those subsequently EFS-encrypted files. Even using Syskey mode 2 or 3 does not protect against this attack, because the attacker could back up the encrypted files offline, restore them elsewhere and use the DRA's private key to decrypt the files. Of course, if such a malicious insider can gain physical access to the computer, you might consider all security features to be irrelevant, because he could also install rootkits, software or even hardware keyloggers etc. on the computer - which is potentially much more interesting and effective than overwriting DRA policy. Recovery Files encrypted with EFS can only be decrypted by using the RSA private key(s) matching the previously-used public key(s). The stored copy of the user's private key is ultimately protected by the user's logon password. Accessing encrypted files from outside Windows with other operating systems (Linux, for example, or even another instance of Windows) is not possible not least of which because there is currently no third party EFS component driver. Further, using special tools to reset the user's login password will render it impossible to decrypt the user's private key and thus useless for gaining access to the user's encrypted files. The significance of this is occasionally lost on users, resulting in data loss if a user forgets his or her password, or fails to back up the encryption key. This led to coining of the term "delayed recycle bin", to describe the seeming inevitability of data loss if an inexperienced user encrypts his or her files. However it may be possible to recover the encrypted data with special software tools at the local machine even if no data recovery agent has been named and the account that created the encrypted files has been deleted. This may be possible because the private key deleted along with the profile can be recovered by specialized recovery software. Keys user password (or smart card private key): used to generate a decryption key to decrypt the user's DPAPI Master Key DPAPI Master Key: used to decrypt the user's RSA private key(s) RSA private key: used to decrypt each file's FEK File Encryption Key (FEK): used to decrypt/encrypt each file's data (in the primary NTFS stream) SYSKEY: used to encrypt the cached domain verifier and the password hashes stored in the SAM Supported Operating Systems Windows 2000 Professional, Server, Enterprise and Datacenter editions Windows XP Professional Windows Server 2003 Windows Vista Enterprise, Business and Ultimate, but not Basic or Home Premium. Microsoft website. Windows Server 2008 Side 18 af 21 Kurt Bjernemose

20 New Features available by OS version Windows XP: o encryption of the Client-Side Cache o protection of DPAPI Master Key backup using domain-wide public key o autoenrollment of user certificates (including EFS certificates) o multiple-user (shared) access to encrypted files (on a file-by-file basis) Windows XP SP1: support for and default use of AES-256 symmetric encryption algorithm for all EFS-encrypted files Windows XP SP2 + KB : prevent enrollment of self-signed EFS certificates Windows Server 2003: o DIMS o enforcement of RSAKeyLength setting for enforcing a minimum key length when enrolling self-signed EFS certificates Windows Vista [3] and Windows Server 2008 [4][5] : o per-user encryption of Client-Side Cache (offline files) o support for storing (user or DRA) RSA private keys on a PC/SC smart card o EFS Re-Key Wizard o EFS Key backup prompts o support for deriving DPAPI Master Key from PC/SC smart card o support for encryption of pagefile.sys o protection of EFS-related secrets using BitLocker (Enterprise or Ultimate edition of Windows Vista) [6][7] o Group Policy controls to enforce: encryption of Documents folder offline files encryption indexing of encrypted files requiring smart card for EFS creating a caching-capable user key from smart card displaying a key backup notification when a user key is created or changed specifying the certificate template used for enrolling EFS certificates automatically Windows Server 2008 [8] : o EFS self-signed certificates enrolled on the Windows Server 2008 server will default to 2048-bit RSA key length o all EFS templates (user and data recovery agent certificates) default to bit RSA key length Algorithms Used by Operating System version Windows EFS supports a range of symmetric encryption algorithms, depending on the version of Windows in use when the files are encrypted: Operating System Default Algorithm Other Algorithms Windows 2000 DESX (none) Windows XP RTM DESX 3DES Windows XP SP1 AES 3DES, DESX Windows Server 2003 AES 3DES, DESX Windows Vista AES 3DES, DESX Windows Server 2008 AES 3DES, DESX (?) Side 19 af 21 Kurt Bjernemose

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Serverteknologi I Project task list

Serverteknologi I Project task list Dato: 31. marts 2016 Skrevet af John Have Jensen & Anders Dahl Valgreen Introduktion Velkommen til faget ServerTeknologi I. Denne uge er planlagt som en projektuge hvor du selv eller din gruppe skal opbygget

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

HACKERNE BLIVER BEDRE, SYSTEMERNE BLIVER MERE KOMPLEKSE OG PLATFORMENE FORSVINDER HAR VI TABT KAMPEN? MARTIN POVELSEN - KMD

HACKERNE BLIVER BEDRE, SYSTEMERNE BLIVER MERE KOMPLEKSE OG PLATFORMENE FORSVINDER HAR VI TABT KAMPEN? MARTIN POVELSEN - KMD HACKERNE BLIVER BEDRE, SYSTEMERNE BLIVER MERE KOMPLEKSE OG PLATFORMENE FORSVINDER HAR VI TABT KAMPEN? MARTIN POVELSEN - KMD HVILKEN BIL VIL DU HELST KØRE GALT I? Bemærk at brug og antal Bemærk at brug

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Sortering fra A-Z. Henrik Dorf Chefkonsulent SAS Institute

Sortering fra A-Z. Henrik Dorf Chefkonsulent SAS Institute Sortering fra A-Z Henrik Dorf Chefkonsulent SAS Institute Hvorfor ikke sortering fra A-Å? Det er for svært Hvorfor ikke sortering fra A-Å? Hvorfor ikke sortering fra A-Å? Hvorfor ikke sortering fra A-Å?

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Cisco Cloud Networking. Cisco Meraki - En ny måde at lave netværk på Morten Rundager Solutions Specialist Cisco Danmark 29/10 2015

Cisco Cloud Networking. Cisco Meraki - En ny måde at lave netværk på Morten Rundager Solutions Specialist Cisco Danmark 29/10 2015 Cisco Cloud Networking Cisco Meraki - En ny måde at lave netværk på Morten Rundager Solutions Specialist Cisco Danmark 29/10 2015 Cisco Meraki MR Wireless LAN Cisco Meraki MX Security Appliances Cisco

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Lancering af Exchange Server November 2009

Lancering af Exchange Server November 2009 Lancering af Exchange Server 2010 19. November 2009 Steen Vøler Technical Specialist Manager Microsoft Danmark SteenV@microsoft.com Dagens program spor 2 09:00 - Registrering og morgenmad 09:30 - Velkomst

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Citrix CSP og Certificate Store Provider

Citrix CSP og Certificate Store Provider Project Name Document Title TDC Citrix Citrix og Certificate Store Provider Version Number 1.0 Status Release Author jkj Date 5-10-2006 Trademarks All brand names and product names are trademarks or registered

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål Agenda Muligheder for anvendelse Komponenter Features Restore muligheder DR og TSM integration Repository Demo Spørgsmål Muligheder for anvendelse Data Center dmsave/lokal TSM Remote Office Application

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Det moderne datacenter. Jesper Ryder NetApp

Det moderne datacenter. Jesper Ryder NetApp Det moderne datacenter Jesper Ryder NetApp Hvad er det moderne datacenter? Høj effektivitet og plads udnyttelse Vækst uden begrænsninger Evnen til at gøre ALT uden afbrydelser og nedetid Tilpasse performance

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Praktisk kryptering i praksis

Praktisk kryptering i praksis Praktisk kryptering i praksis Jakob I. Pagter Security Lab Alexandra Instituttet A/S Alexandra Instituttet A/S Almennyttig anvendelsorienteret forskning fokus på IT GTS Godkendt Teknologisk Service (1

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer?

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Christian Eilskov Sales Engineer, christian_eilskov@dell.com +45 40 60 13 92 Dell Cloud Client Computing Dell lever produkter

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Serverteknologi I * Projekt * Opgaveliste

Serverteknologi I * Projekt * Opgaveliste Skrevet af John Have Jensen & Anders Dahl Valgreen Dato: 4. januar 2017 Introduktion Velkommen til faget ServerTeknologi I. Denne uge er planlagt som en projektuge hvor du selv eller din gruppe skal opbygget

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Doro Gsm Mobiltelefon XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Doro Gsm Mobiltelefon Corporation, is expressly prohibited. P/N LIT-11646-12-51

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Serverteknologi I Projektopgave. Mål for kurset

Serverteknologi I Projektopgave. Mål for kurset Dato: 21. april 2016 Skrevet af John Have Jensen & Anders Dahl Valgreen Introduktion Velkommen til faget ServerTeknologi I. Denne uge er planlagt som en projektuge hvor du selv eller din gruppe skal opbygget

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Encryption for the cloud. secure convenient cost efficient

Encryption for the cloud. secure convenient cost efficient Encryption for the cloud secure convenient cost efficient Data Protection by Design/Default Privacy by Design Jakob I. Pagter Sepior (Privacy by Design) Fx ifølge Carvoukian 1. Proactive not reactive;

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Revit Server og Clarity løsninger

Revit Server og Clarity løsninger Revit Server og Clarity løsninger Peter Tranberg AEC Systemkonsulent NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Reidar Ristesund Senior systemkonsulent bygg/bim NTI CADcenter A/S rer@ntinestor.no Agenda Autodesk - Revit

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

The SourceOne Family Today and Tomorrow. Michael Søriis Business Development Manager, EMC FUJITSU

The SourceOne Family Today and Tomorrow. Michael Søriis Business Development Manager, EMC FUJITSU The SourceOne Family Today and Tomorrow Michael Søriis Business Development Manager, EMC FUJITSU The Calculus of Information Growth Increasing Adoption More Users Increasing Data Active Inactive Higher

Læs mere

NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg

NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg Titelblad Denne rapport er udarbejdet af Kenneth Dalbjerg, med det formål at lære noget omkring, NT PDC Server. Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Forside Titelblad

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Website review groweasy.dk

Website review groweasy.dk Website review groweasy.dk Generated on September 01 2016 10:32 AM The score is 56/100 SEO Content Title Webbureau Odense GrowEasy hjælper dig med digital markedsføring! Length : 66 Perfect, your title

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

XP til Windows 7. ved Anders Keis Hansen ankh@atea.dk BALLERUP * ESBJERG * ODENSE * ÅRHUS * AALBORG * RØDEKRO * TLF. +45 7025 2550

XP til Windows 7. ved Anders Keis Hansen ankh@atea.dk BALLERUP * ESBJERG * ODENSE * ÅRHUS * AALBORG * RØDEKRO * TLF. +45 7025 2550 XP til Windows 7 ved Anders Keis Hansen ankh@atea.dk Agenda Hardware analyse værktøjer Software Analyse værktøjer Netværk og infrastruktur Sikkerhed Vejen til Windows 7 Hardware Compatibility Virtualization

Læs mere

Enterprise Search fra Microsoft

Enterprise Search fra Microsoft Enterprise Search fra Microsoft Sådan kommer du i gang med search i Microsoft SharePoint Server 2007 Simon Tange Mortensen Solution Sales Specialist Microsoft Danmark simontm@microsoft.com Flere grænseflader

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Installationsvejledning VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Denne installationsvejledning beskriver, hvordan Check Point s VPN-klient SecureClient (version NGX R60) installeres. Med SecureClient

Læs mere

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen Maskindirektivet og Remote Access Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen ell@at.dk Marts 2015 1 MD - Personsikkerhed og Remoten Hvad er spillepladen for personsikkerhed

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer Agenda 1. Hvem er distributøren Actebis? 2. Licensing Reseller Handbook 3. Licensoverblik 4. Software Assurance 5. Licenssalg eksempel 6. eopen og MVLS (samt VLSC) 7. Salgsværktøj CLOSER 8. Hvis der bliver

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Konkrete anvisninger på en sikker og ansvarlig cloudinfrastruktur. v/jørgen Smed og Erik Borch Olsen, Komplex it

Konkrete anvisninger på en sikker og ansvarlig cloudinfrastruktur. v/jørgen Smed og Erik Borch Olsen, Komplex it Konkrete anvisninger på en sikker og ansvarlig cloudinfrastruktur v/jørgen Smed og Erik Borch Olsen, Komplex it Ransomware - Tager computeren eller data som gidsel Senior Konsulent Jørgen Smed Hvor slemt

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Webside score digitalenvelopes.

Webside score digitalenvelopes. Webside score digitalenvelopes.email Genereret November 01 2015 11:45 AM Scoren er 59/100 SEO Indhold Titel digitalenvelopes.email Encrypted Webmail Længde : 42 Perfekt, din titel indeholder mellem 10

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

HEVAL: EN DANSK SOLDATS AUTENTISKE BERETNING FRA FRONTEN I KRIGEN MOD ISLAMISK STAT (DANISH EDITION) BY JORGEN NICOLAI

HEVAL: EN DANSK SOLDATS AUTENTISKE BERETNING FRA FRONTEN I KRIGEN MOD ISLAMISK STAT (DANISH EDITION) BY JORGEN NICOLAI HEVAL: EN DANSK SOLDATS AUTENTISKE BERETNING FRA FRONTEN I KRIGEN MOD ISLAMISK STAT (DANISH EDITION) BY JORGEN NICOLAI READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HEVAL: EN DANSK SOLDATS AUTENTISKE BERETNING FRA

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Opdag avancerede angreb hurtigt så du kan agere på dem. Henrik Larsson, Senior Security Consultant, Dubex Vejlefjord den 21.

Opdag avancerede angreb hurtigt så du kan agere på dem. Henrik Larsson, Senior Security Consultant, Dubex Vejlefjord den 21. Opdag avancerede angreb hurtigt så du kan agere på dem Henrik Larsson, Senior Security Consultant, Dubex Vejlefjord den 21. maj 2015 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT UPDATE 2015 Opfølgning på praktiske

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2003 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens SBS 2003 SSL certifikat. For support og hjælp til anvendelsen af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere