BRUG AF KRYPTERING PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUG AF KRYPTERING PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET"

Transkript

1 BRUG AF KRYPTERING PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: HVORFOR KRYPTERING?...2 HVAD ER KRYPTERING?...2 HVAD SKAL KRYPTERES?...3 HVORDAN SIKRER JEG MIN BÆRBARE PC....4 HVORDAN SIKRER JEG MIN PDA ELLER MOBILTELEFON....4 MED EN STIGENDE BRUG AF SYNKRONISERING AF MAIL OG DATA IMELLEM DEN BÆRBARE ENHED (PDA OG/ELLER TELEFON) OG DET STATIONÆRE SYSTEM ER FAREN FOR AT DER FINDES FORTROLIGE OG FØLSOMME DATA PÅ DISSE BÆRBARE ENHEDER STOR, OG EN PASSENDE BESKYTTELSE SKAL ETABLERES....4 HVORDAN SIKRER JEG MIN USB-ENHED....4 HVORDAN SIKRER JEG DVD, CD ELLER DISKETTE....5 HVORDAN SIKRER JEG ET KATALOG/FOLDER....5 HVORDAN SIKRER JEG ET DOKUMENT....5 HVORDAN SIKRER JEG HVAD ER FARERNE VED BRUG AF KRYPTERING?...6 BILAG OG LINK:...7 POINTSEC - CHECK POINT FULL DISK ENCRYPTION...7 POINTSEC MOBILE...8 T R U E C R Y P T...8 SAFESTICK...10 DATATRAVELER FOR ENTERPRISE...11 BLUEWHALE...12 MAILSWEEPER FOR SMTP V MICROSOFT - ENCRYPTING FILE SYSTEM...14 CRYPTOGRAPHY PORTAL (WIKI)...20 Side 1 af 21 Kurt Bjernemose

3 HVORFOR KRYPTERING? I Lov om behandling af personoplysninger (persondataloven), i DS484:2005 Standard for Informationssikkerhed og i KU s Informationssikkerhedshåndbog stilles der krav til, at følsomme og kritiske data beskyttes imod uautoriseret ændringer (Iintegritetsbrud) og imod at komme til uvedkommendes kendskab (Fortrolighedsbrud). Sikring af informationers Integritet og Fortrolighed, ved såvel lagring som under transport, kan ske ved brug af kryptering. Kryptering kan ske på flere måder og med mange forskellige grader af sikkerhed, men sikringsgraden bør afstemmes efter informationernes værdi, klassifikation og følsomhed. Endelig er der krav til at informationernes tilgængelighed skal sikres. Når data krypteres anvendes en krypteringsnøgle og for at kunne læse de krypterede data skal der igen bruges en krypteringsnøgle. Mistes den krypteringsnøgle, der skal bruges til åbning (dekryptering) af data forbliver disse utilgængelige, altså tabt. For at beskytte dig imod tab af dine data, skal du sikre at der er en passende sikkerhedskopi! Data må ikke kun forefindes på et medie. Datatilsynet har afgjort at følsomme og kritiske informationer skal sikres ved passende kryptering når disse sendes via det offentlige Internet. KU har ligeledes vedtaget at samme typer informationer skal sikres ved passende kryptering, når de opbevares på mobile medier, uanset om de indenfor eller udenfor KU. HVAD ER KRYPTERING? Kryptering er matematiske operationer på informationerne, hvorved der skabes en Hash-værdi (kryptografisk segl) eller en cryptotekst (krypteret tekst). Den tekniske beskrivelse af kryptering gives ikke her, men der findes utallige gode beskrivelser tilgængeligt på Internettet, som der henvises til. For at forstå og bruge krypteringen korrekt, er det dog fordel med kendskab til principperne, der følger her efter. Sikring af, at informationer ikke er blevet ændret under lagring eller transport, dvs. sikre integritet. Kryptografisk forsegling (beregning af Hash-værdi) er en envejs opperation, hvilket vil sige, at det ikke er muligt, at komme fra en beregnet hash værdi tilbage til de data, værdien er beregnet for. Sikringen sker ved at foretage beregning af en hashværdi for informationerne ved lagring eller afsendelse, og en ny ved senere brug eller modtagelse af data. Er de 2 hashværdier ens, er der en meget høj sikkerhed for, at data ikke er blevet ændret under vejs. o Populære hashalgoritmer er MD (MD2, MD4 og MD5) og SHA (SHA 1, SHA 256, SHA 384 og SHA 512), men der findes flere. Beskyttelse af informationer imod at komme til uvedkommendes kendskab, dvs. sikre fortrolighed. At sikre, at informationer ikke kan læses af uvedkommende kræver, at de bliver forvansket og gjort ulæselige (krypteret) på en måde, så den originale tekst kan genskabes (dekrypteres), når de rette betingelser er til stede (nøgle/nøgler), altså en tovejs process i modsætning til ovenstående kryptografiske forsegling, der er en envejsprocess. o Anvendes den samme nøgle til både kryptering og dekryptering tales der om symetrisk kryptering. Denne form for kryptering er den, der anvendes i eksempelvis Microsoft Office og af WinZip m.fl.. Metoden er hurtig og enkel, men kræver at nøglen til at åbne dokumentet sendes til modtageren på en sikker måde (aldrig sammen med det krypterede dokument!!), eksempelvis sendes det krypterede dokument som og nøglen som en SMS besked til modtageren. Side 2 af 21 Kurt Bjernemose

4 o Når der bruges 2 nøgler, som i et PKI-system, tales der om asymmetrisk kryptering. Denne metode forudsætter, at både afsender og modtager har 2 nøgler, henholdsvis en personlig nøgle som kun kendes af personen selv, samt en offentlig nøgle som er tilgængelig for alle. Med denne løsning kan såvel datas integritet som deres fortrolighed sikres. Yderligere er det muligt med denne løsning at sikre autencitet, dvs. at sikre at afsender er den rette. Ulempen er en teknisk mere kompliceret og ressourcekrævende løsning. Denne løsning anvendes eksempelvis ved digitale signaturer. HVAD SKAL KRYPTERES? Følsomme og kritiske informationer er alle data klassificeret som sådanne, dvs. henholdsvis Følsom eller Fortrolig ifølge KU`s klassifikation, som angivet i IS-håndbogen s kapitel 7. Eksempler på følsomme og kritiske data er administrative - og forsknings data, der indeholder personhenførbare oplysninger som personnmummer sammen med navn, adresse, telefonnummer, adresse, køn, tilhørsforhold (relegion, seksual orientering, fagforeningsforhold, politiske data m.m.m.) samt forskningsdata. Lidt mere løst kan man sige at informationer, der af uvedkommende kan bruges til at kompromittere eller at skade er følsomme og kritiske, og det er bedre, at beskytte for meget end for lidt. At afgøre hvor kritiske nogle givne informationer er og samt at sikre en korrekt klassifikation er alene dataejerens ansvar. Følsomme og kritiske informationer, der opbevares på mobile enheder, som Bærbare PC`ere, PDA`ere, Mobiltelefoner, CD`ere, DVD`ere, USB-diske og sticks, samt disketter skal altid være beskyttet af passende kryptering. Følsomme og kritiske informationer, der sendes via det offentlige Internet, enten som eller vedhæftning til disse, som FTP eller anden elektroniske transmission skal altid være beskyttet af passende kryptering. Bemærk KU`s interne netværk ikke er det offentlige Internet, hvorfor der eksempelvis ikke kræves kryptering af følsomme og kritiske informationer, der sendes via imellem KU e- postadresser. Bemærk yderligere at ansvaret for passende beskyttelse af følsomme og kritiske informationer påhviler den, der sender eller opbevarer disse informationer, og ikke alene it-afdelingen eller de netværksansvarlige! Side 3 af 21 Kurt Bjernemose

5 Nedenfor gives et del forslag på hvordan du kan sikre dine dokumenter, og det er kun forslag, da der findes utallige andre gode måder. Er du i tvivl kan du altid kontakte din it-afdeling, der vil være dig behjælpelig. HVORDAN SIKRER JEG MIN BÆRBARE PC. Sikring af data på bærbare PC ere kan principielt ske på 3 forskellige måder, hvor den første giver den højeste sikkerhed, den næste lidt mindre sikkerhed og den sidste sikrer kun det enkelte krypterede dokument. 1. Fuld kryptering af PC, så harddisken er krypteret og operativsystemet ikke kan starte før der er angivet korrekt nøgle til krypterings systemet. Tab af krypteringsnøglen medfører at PC en skal geninstalleres fra bunden, dvs. at alle data og systemer er tabt! PointSec er et sådant system, der yderligere tilbyder en recovery funktion, så tab af nøgle ikke nødvendigvis bliver katastrofalt. PointSec er et kommercielt produkt, der koster penge. Der findes også fungerende freeware programmer til fuld diskkryptering, der selv om de ikke er fuldt på højde med PointSec, så dog giver en god sikkerhed. Endelig findes der krypteringsmuligheder i nyere operativsystemers filsystemer. 2. Katalog / folder kryptering indebærer, at en samling af data er krypteret, men ikke operativsystemet. PC en kan starte uden at angive kode eller nøgle til krypteringssystemet. Først når der ønskes adgang til de krypterede data, skal der afgives kode. TrueCrypt er et freeware program, der giver denne sikkerhed. Tilsvarende sikkerhed kan opnås ved at bruge Microsofts EFS system. Tab af nøgle bevirker her, at det krypterede katalog / folder er utilgængeligt og data heri må anses for tabt, men såvel TrueCrypt som MS EPS giver mulighed for at etablere en recovery nøgle, så der er en form for sikring imod tab af nøgler. 3. Filkryptering indebærer, at det alene er det berørte dokument, der bliver krypteret. Denne kryptering tilbydes eksempelvis af Microsoft Office for dette systems dokumenter, samt af WinZip og af TrueCrypt, samt af utallige andre produkter. Filkryptering er sjældent brugt på PC ere, hvor der er flere dokumenter, der skal beskyttes, idet der kræves en krypteringsnøgle til hvert enkelte dokument. Det er langt fra alle produkter til filkryptering, der giver mulighed for at etablere en recovery nøgle, hvorfor det er vigtigt at have en passende god sikkerhedskopiering, så de krypterede dokumenter ikke går tabt hvis nøglen mistesog derved bliver utilgængelige. HVORDAN SIKRER JEG MIN PDA ELLER MOBILTELEFON. Med en stigende brug af synkronisering af mail og data imellem den bærbare enhed (PDA og/eller telefon) og det stationære system er faren for at der findes fortrolige og følsomme data på disse bærbare enheder stor, og en passende beskyttelse skal etableres. Den første og vigtigste beskyttelse er altid at benytte den indbyggede mulighed for elektronisk lås, så der skal angives en kode for at åbne og bruge enheden. Hvordan denne lås aktiveres og bruges fremgår af enhedens brugsanvisning. Opbevarer du følsomme og kritiske data på din PDA eller telefon skal disse krypteres. HVORDAN SIKRER JEG MIN USB-ENHED. Sikring af data på en USB-enhed sker stort set på samme måde som på en PC. 1. Størst sikkerhed og letteste administration fås ved at bruge sikre USB-enheder, dvs. USB-sticks, der har indbygget kryptering. Produkterne Kingston DataTraveler og SafeStick er eksempler på sikre USB-sticks, og de koster ca. 300 kr for en 1 GB, altså noget dyrere end de usikre enheder der kan købes overalt til en noget lavere pris. Side 4 af 21 Kurt Bjernemose

6 2. Krypteringsprogrammet TrueCrypt kan downloades fra siden og er et meget sikkert freeware produkt til at opbevare data i krypteret og sikret folder / katalog, og som findes til brug på såvel Windows, som Linux og Mac. 3. Drejer det sig blot om at sikre et enkelt MS-office 2003 dokument eller fil, eksempelvis et Word-dokument eller en PowerPoint, vil det være lettes at bruge den indbyggede kryptering, der findes ved at klikke på Gem som.. > Funktioner.. > Sikkerhedsindstillinger. For Excel dokumenter bruges i stedet Gem som.. > Funktioner.. > Generelle sindstillinger.. 4. Er det ikke et MS-office dokument kan det opbevares i en krypteret ZIP-fil, som eksempelvis i ZIPGenius, der kan hentes gratis på siden HVORDAN SIKRER JEG DVD, CD ELLER DISKETTE. 1. Krypteringsprogrammet TrueCrypt kan downloades fra siden og er et meget sikkert freeware produkt til at opbevare data i krypteret og sikret folder / katalog, og som findes til brug på såvel Windows, som Linux og Mac. 2. Drejer det sig blot om at sikre et enkelt MS-office 2003 dokument eller fil, eksempelvis et Word-dokument eller en PowerPoint, vil det være lettes at bruge den indbyggede kryptering, der findes ved at klikke på Gem som.. > Funktioner.. > Sikkerhedsindstillinger. For Excel dokumenter bruges i stedet Gem som.. > Funktioner.. > Generelle sindstillinger.. 3. Er det ikke et MS-office dokument kan det opbevares i en krypteret ZIP-fil, som eksempelvis i ZIPGenius, der kan hentes gratis på siden HVORDAN SIKRER JEG ET KATALOG/FOLDER. 1. Krypteringsprogrammet TrueCrypt kan downloades fra siden og er et meget sikkert freeware produkt til at opbevare data i krypteret og sikret folder / katalog, og som findes til brug på såvel Windows, som Linux og Mac. HVORDAN SIKRER JEG ET DOKUMENT. 1. Drejer det sig blot om at sikre et enkelt MS-office 2003 dokument eller fil, eksempelvis et Word-dokument eller en PowerPoint, vil det være lettes at bruge den indbyggede kryptering, der findes ved at klikke på Gem som.. > Funktioner.. > Sikkerhedsindstillinger. For Excel dokumenter bruges i stedet Gem som.. > Funktioner.. > Generelle sindstillinger.. 2. Er det ikke et MS-office dokument kan det opbevares i en krypteret ZIP-fil, som eksempelvis i ZIPGenius, der kan hentes gratis på siden HVORDAN SIKRER JEG . Hvor IT-afdelingen ikke har etableret sikker ved brug af certifikater, hvilket man ikke har på KU generelt, kan man altid sende data som krypteret fil vedhæftet e- mailen, og så sende krypteringsnøgle til modtageren på anden vis end via , eksempelvis via SMS. Filen eller dokumentet, der skal sendes via , sikres som nævnt ovenfor under Hvordan sikrer jeg et dokument, inden det vedhæftes en. Side 5 af 21 Kurt Bjernemose

7 HVAD ER FARERNE VED BRUG AF KRYPTERING? Den største fare eller risiko ved brug af kryptering er at du mister nøglen, og derved mister adgang til fil eller dokument, hvorfor det er meget vigtigt at der findes valide sikkerhedskopier. Man skal ligeledes være opmærksom på hvilket operativsystem der bruges. Ikke alle produkter kan bruges på såvel Windows, som Mac og Linux. Nogle programmer kræver at man har administrator rettigheder for at kunne køre programmet. For MS-Office skal man være opmærksom på ikke at bruge en krypteringsalgoritme, som ikke understøttes af modtageren. Side 6 af 21 Kurt Bjernemose

8 BILAG OG LINK: Pointsec - Check Point Full Disk Encryption (http://www.checkpoint.com/products/datasecurity/pc/) STRONG DATA SECURITY FOR LAPTOP AND DESKTOP COMPUTERS The dramatic proliferation of laptops means your mobile workforce exposes large amounts of company data outside the secure perimeter of your office each day. Based on market-leading Pointsec technologies, Check Point Endpoint Security Full Disk Encryption is proven in enterprises, businesses and government agencies around the world, providing the highest level of data security for laptops and PCs through a combination of pre-boot authentication and strong encryption algorithms. Windows, Linux, MAC OS. Centralized management ensures fast deployment, ease of administration and fully enforceable user compliance. Check Point Full Disk Encryption also operates completely transparent to the end-user providing a seamless introduction. Supporting all common smartcards / tokens and providing a rich feature set that includes Single Sign-On (SSO) and Windows Integrated Login (WIL), Check Point Full Disk Encryption can be easily configured to meet the needs of any organization. How it Works Benefits Prevents damaging data breaches resulting from lost or stolen laptops and PCs Deploys quickly on Windows, Mac OS X and Linux platforms to meet compliance objectives and conserve resources Scales to meet the needs of any size enterprise or government agency Windows and Mac OS X solutions are FIPS compliant Simplifies central management for lower total cost of ownership Mandatory, enforceable data security policy Side 7 af 21 Kurt Bjernemose

9 Pointsec Mobile (http://www.checkpoint.com/products/datasecurity/mobile/index.html) MOBILE SECURITY PRODUCTS Research shows the majority of lost or stolen mobile devices contain confidential company communications and information. Applications such as push make it even more difficult to keep track of the information stored on these highly mobile smartphones and PDAs. Pointsec Mobile completely secures enterprise data stored on smartphones and PDAs running Symbian, Pocket PC, Windows Mobile Smartphone and Palm operating systems. Device and memory card data are encrypted automatically without user intervention, providing a user-transparent yet fully-enforceable security policy. Benefits Provides easy-to-remember authentication options Offers low-cost deployment and management Integrates seamlessly with mobile Enables easy transfer of encrypted data between devices protected by Pointsec Mobile and other Check Point Endpoint Security clients T r u e C r y p t (http://www.truecrypt.org/) FREE OPEN-SOURCE DISK ENCRYPTION SOFTWARE FOR WINDOWS VISTA/XP, MAC OS X, AND LINUX Main Features: Creates a virtual encrypted disk within a file and mounts it as a real disk. Encrypts an entire partition or storage device such as USB flash drive or hard drive. Encrypts a partition or drive where Windows is installed (pre-boot authentication). Encryption is automatic, real-time (on-the-fly) and transparent. Provides two levels of plausible deniability, in case an adversary forces you to reveal the password: 1) Hidden volume (steganography) and hidden operating system. 2) No TrueCrypt volume can be identified (volumes cannot be distinguished from random data). Encryption algorithms: AES-256, Serpent, and Twofish. Mode of operation: XTS. Introduction TrueCrypt is a software system for establishing and maintaining an on-the-flyencrypted volume (data storage device). On-the-fly encryption means that data are automatically encrypted or decrypted right before they are loaded or saved, without any user intervention. No data stored on an encrypted volume can be read (decrypted) without using the correct password/keyfile(s) or correct encryption keys. Entire file system is encrypted (e.g., file names, folder names, contents of every file, free space, meta data, etc). Side 8 af 21 Kurt Bjernemose

10 Files can be copied to and from a mounted TrueCrypt volume just like they are copied to/from any normal disk (for example, by simple drag-and-drop operations). Files are automatically being decrypted on-the-fly (in memory/ram) while they are being read or copied from an encrypted TrueCrypt volume. Similarly, files that are being written or copied to the TrueCrypt volume are automatically being encrypted on-the-fly (right before they are written to the disk) in RAM. Note that this does not mean that the whole file that is to be encrypted/decrypted must be stored in RAM before it can be encrypted/decrypted. There are no extra memory (RAM) requirements for TrueCrypt. For an illustration of how this is accomplished, see the following paragraph. Let's suppose that there is an.avi video file stored on a TrueCrypt volume (therefore, the video file is entirely encrypted). The user provides the correct password (and/or keyfile) and mounts (opens) the TrueCrypt volume. When the user double clicks the icon of the video file, the operating system launches the application associated with the file type typically a media player. The media player then begins loading a small initial portion of the video file from the TrueCrypt-encrypted volume to RAM (memory) in order to play it. While the portion is being loaded, TrueCrypt is automatically decrypting it (in RAM). The decrypted portion of the video (stored in RAM) is then played by the media player. While this portion is being played, the media player begins loading next small portion of the video file from the TrueCryptencrypted volume to RAM (memory) and the process repeats. This process is called on-the-fly encryption/decryption and it works for all file types, not only for video files. Note that TrueCrypt never saves any decrypted data to a disk it only stores them temporarily in RAM (memory). Even when the volume is mounted, data stored in the volume is still encrypted. When you restart Windows or turn off your computer, the volume will be dismounted and files stored in it will be inaccessible (and encrypted). Even when power supply is suddenly interrupted (without proper system shut down), files stored in the volume are inaccessible (and encrypted). To make them accessible again, you have to mount the volume (and provide the correct password and/or keyfile). Side 9 af 21 Kurt Bjernemose

11 SafeStick (http://www.blockmaster.se/index.php/safestick-protects-your-information.html) Protects Your Information SafeStick is a password protected USB Flash Drive with automatic hardware encryption. It secures stored information in an instant and user friendly way. Insert it, set a password and start using it. No other product combines corporate security and flexibility requirements like SafeStick does. SafeStick provides convenience to the workforce and as a result productivity gains for the organization. The easy-to-use functions assists with regulatory compliance efforts such as SOX. SafeStick General SafeStick USB Flash Drives come in sizes between 512MB and 64GB. SafeStick is available world wide. SafeStick is competitively priced and volume discounts are available. SafeStick Benefits Bring Your Business Information Your data is secure on SafeStick in your pocket, leave the laptop at home. Comply To Regulations Set your users free. SafeStick solves the "USB Problem". Use USB with confidence in you organisation. Use SafeStick. It Works Your Way! SafeStick can adapt to your password policy, integrate with your Active Directory, meet your needs. SafeStick Features Secure Encryption in hardware (AES256), hardware evaluated strong passwords. Manageable Update policies, reset passwords(pki), add functionality to user SafeStick. Active Directory integration (specific SafeStick coupled with user ID and details). Compatible Fully compatible Windows Vista, XP, 2000SP4 and through VMware (Linux, MacOSX) BlockMaster's Official Position on Software Encryption of USB Flash Drives SafeStick is a hardware encrypted USB flash drive. If security is a concern it can not be recommended to solve the same tasks with a pure software solution. More in this short and easily verifiable position paper: 7 Major Weaknesses with Software Encryption of USB Flash Drives SafeStick protects stored data with hardware protection. It is not possible to unlock without the correct password. If a central Password Recovery Management system is needed for deployment this can be provided for an additional license fee. BlockMaster Password Recovery integrates with your Active Directory and handles all SafeStick -devices within the company. The system is in use at Fortune Global 2000 enterprises. Side 10 af 21 Kurt Bjernemose

12 DataTraveler For Enterprise (http://www.kingston.com/flash/datatravelers_enterprise.asp) With employees using their own Flash drives, traveling with data and taking work home, your company is constantly at risk from unprotected data on an unsecured Flash drive. The consequences can be devastating - lost reputations, lost profits, lost jobs; in short all the horrors you read about in the daily news. That's why you need to standardize on Kingston's DataTraveler Vault and Vault - Privacy Edition USB Flash drives. These ingenious drives provide the highest level of security available, to protect your business from data loss. And they're fast and easy to use, which means that employees will adopt them quickly. Click here to view a feature comparison of the entire DataTraveler product family. DataTraveler Vault - Privacy Edition Kingston's DataTraveler Vault - Privacy Edition (DTVP) is TAA-compliant and assembled in the U.S. This ultra-secure, waterproof drive encrypts 100 percent of your data with 256- AES hardware-based encryption and protects it with an enforced complex password. >> Click Here For More Details DataTraveler Vault Kingston's DataTraveler Vault (DTV) is TAAcompliant and assembled in the U.S. It's waterproof and offers 256-AES hardwarebased encryption and file access protection software to protect sensitive data. >> Click Here For More Details Side 11 af 21 Kurt Bjernemose

13 Bluewhale (https://www.bluewhale.dk/view.do?contentid=1&menuid=1) SÅDAN VIRKER BLUEWHALE Når man sender og modtager filer med Bluewhale sker følgende: 2-3. Bluewhale Server 1. Afsender 4. Modtager 1. Når afsenderen vælger "Send" i Outlook eller i Bluewhale-afsenderprogrammet komprimeres de valgte filer og mapper sammen til een fil. 2. Den komprimerede fil overføres via en sikker forbindelse til Bluewhale-serveren. 3. Bluewhale-serveren scanner filen for virus, hvis filen indeholder virus afvises den. 4. Der sendes en til modtagen. en indeholder et link som gør det muligt at hente de vedlagte filer. PRIS OG PRODUKTOVERSIGT Alle priser er angivet i DKK inkl. moms. Produkt Periode/mængde Pris Bluewhale free 250 Mb Gratis Bluewhale standard 1000 Mb 1 39,- Bluewhale standard 2000 Mb 1 69,- Bluewhale standard 4000 Mb 1 99,- 1 Megabyte som ikke er anvendt senest 1 år fra købsdato bortfalder. Side 12 af 21 Kurt Bjernemose

14 Data slettes automatisk fra systemet 7 dage efter afsendelse, uanset om data er hentet af modtageren. Trafik opgøres som den komprimerede, afsendte datamængde. BLUEWHALE PROFESSIONAL Kontakt venligst Bluewhale ApS hvis der ønskes tilbud på Bluewhale professional konti. MAILsweeper for SMTP v.4.2 Policy Based Content Security MAILsweeper for SMTP 4.2 is Baltimore's leading policy-based solution for SMTPbased (simple mail transfer protocol) communications. It is designed to help businesses implement and enforce policies against threats and ensure network integrity. MAILsweeper for SMTP 4.2 is an enterprise-class product that resides at the gateway and offers: - Multi-layered security for managing incoming and outgoing - Integration with mission-critical modules, including offensive image analysis, archiving and encryption capability - Performance monitoring - Flexible anti-virus solution support MAILsweeper for SMTP 4.2 now runs on the enhanced MIMEsweeper engine (v. 4) and offers: - Clustering Capabilities: MAILsweeper for SMTP v.4.2 now offers clustering capabilities for supporting large, distributed enterprise environments and provides a single, central point of management. IT managers can better manage the large volume of s encountered on a daily basis, provide higher uptime for mission-critical messaging systems and obtain centralized policy management to support multiple server configurations. - Real-Time Reporting: MAILsweeper for SMTP v.4.2 has been enhanced to provide real-time, direct auditing from the MIMEsweeper engine directly into SQL databases. Now, IT managers and other key decision makers can monitor activity in near real-time to ensure security polices are understood and complied with throughout the organization. - Enhanced Flexibility and Tools: In direct response to customer needs, MAILsweeper for SMTP v.4.2 now includes such key features as enhanced file managers that allow organizations to block MP3 files, as well as files by name or file extension; a customized pattern matcher that allows end users to define and Side 13 af 21 Kurt Bjernemose

15 identify file types they want to block or manage (e.g. AutoCAD drawings); and expanded utilities that allow IT managers to integrate MIMEsweeper with thirdparty software for customized policy enforcement. For more information, please visit the MIMEsweeper Web site. Microsoft - Encrypting File System The Encrypting File System (EFS) is a file system driver that provides filesystemlevel encryption in Microsoft Windows (2000 and later) operating systems, except Windows XP Home Edition, Windows Vista Basic, and Windows Vista Home Premium. The technology enables files to be transparently encrypted on NTFS file systems to protect confidential data from attackers with physical access to the computer. User authentication and access control lists can protect files from unauthorized access while the operating system is running, but are easily circumvented if an attacker gains physical access to the computer. One solution is to store the files encrypted on the disks of the computer. EFS does this using public key cryptography, and aims to ensure that decrypting the files is extremely difficult without the correct key. However, EFS is in practice susceptible to brute-force attacks against the user account passwords. In other words, encryption of files is only as strong as the password to unlock the decryption key. Side 14 af 21 Kurt Bjernemose

16 EFS works by encrypting a file with a bulk symmetric key, also known as the File Encryption Key, or FEK. It uses a symmetric encryption algorithm because it takes a relatively smaller amount of time to encrypt and decrypt large amounts of data than if an asymmetric key cipher is used. The symmetric encryption algorithm used will vary depending on the version and configuration of the operating system; see #Algorithms Used by Operating System Version below. The FEK (the symmetric key that is used to encrypt the file) is then encrypted with a public key that is associated with the user who encrypted the file, and this encrypted FEK is stored in the $EFS alternate data stream of the encrypted file. To decrypt the file, the EFS component driver uses the private key that matches the EFS digital certificate (used to encrypt the file) to decrypt the symmetric key that is stored in the $EFS stream. The EFS component driver then uses the symmetric key to decrypt the file. Because the encryption & decryption operations are performed at a layer below NTFS, it is transparent to the user and all their applications. Folders whose contents are to be encrypted by the file system are marked with an encryption attribute. The EFS component driver treats this encryption attribute in a way that is analogous to the inheritance of file permissions in NTFS: if a folder is marked for encryption, then by default all files and subfolders that are created under the folder are also encrypted. When encrypted files are moved within an NTFS volume, the files remain encrypted. However, there are a number of occasions in Side 15 af 21 Kurt Bjernemose

17 which the file could be decrypted without the user explicitly asking Windows to do so. Files and folders are decrypted before being copied to a volume formatted with another file system, like FAT32. Finally, when encrypted files are copied over the network using the SMB/CIFS protocol, the files are decrypted before they are sent over the network. The most significant way of preventing the decryption-on-copy is using backup applications that are aware of the "Raw" APIs. Backup applications that have implemented these Raw APIs will simply copy the encrypted file stream and the $EFS alternate data stream as a single file. In other words, the files are "copied" (e.g. into the backup file) in encrypted form, and are not decrypted during backup. Starting with Windows Vista, a user's private key can be stored on a smart card; Data Recovery Agent (DRA) keys can also be stored on a smart card. [1] Security There are two significant security vulnerabilities in Windows 2000 EFS. Decrypting files using the local Administrator account In Windows 2000, the local administrator is the default Data Recovery Agent, capable of decrypting all files encrypted with EFS by any local user. EFS in Windows 2000 cannot function without a recovery agent, so there is always someone who can decrypt encrypted files of the users. Any non-domain-joined Windows 2000 computer will be susceptible to unauthorized EFS decryption by anyone who can take over the local Administrator account, which is trivial given many tools available freely on the Internet. [2] In Windows XP and later, there is no default local Data Recovery Agent and no requirement to have one. Setting SYSKEY to mode 2 or 3 (syskey typed in during bootup or stored on a floppy disk) will mitigate the risk of unauthorized decryption through the local Administrator account. This is because the local user's password hashes, stored in the SAM file, are encrypted with the Syskey, and the Syskey value is not available to an offline attacker who does not possess the Syskey passphrase/floppy. Accessing private key via password reset In Windows 2000, the user's RSA private key is not only stored in a truly encrypted form, but there is also a backup of the user's RSA private key that is more weakly protected. If an attacker gains physical access to the Windows 2000 computer and resets a local user account's password [2], the attacker can log in as that user (or recovery agent) and gain access to the RSA private key which can decrypt all files. This is because the backup of the user's RSA private key is encrypted with an LSA secret, which is accessible to any attacker who can elevate their login to LocalSystem (again, trivial given numerous tools on the Internet). Side 16 af 21 Kurt Bjernemose

18 In Windows XP and beyond, the user's RSA private key is backed up using an offline public key whose matching private key is stored in one of two places: the password reset disk (if Windows XP is not a member of a domain) or in the Active Directory (if Windows XP is a member of a domain). This means that an attacker who can authenticate to Windows XP as LocalSystem still does not have access to a decryption key stored on the PC's hard drive. In Windows 2000, XP or later, the user's RSA private key is encrypted using a hash of the user's NTLM password hash plus the user name - use of a salted hash makes it extremely difficult to reverse the process and recover the private key without knowing the user's passphrase. Also, again, setting Syskey to mode 2 or 3 (Syskey typed in during bootup or stored on a floppy disk) will mitigate this attack, since the local user's password hash will be stored encrypted in the SAM file, Other issues Windows can store plaintext versions of user account passphrases, though this is no longer default behaviour; it also can store (and will by default on Windows XP and lower) the local user account passphrases in LM hash, which can be attacked and broken relatively easily. It also stores local user account passphrases as NTLM hashes, which can be fairly easily attacked using "rainbow tables". To mitigate the threat of trivial brute-force attacks on local passphrases, Windows needs to be configured (using the Security Settings portion of Group Policy) to never store LM hashes, and of course, to turn off Autologon (which stores plaintext passphrases in the registry). Further, using local user account passphrases over 14 characters long prevents Windows from storing an LM hash in the SAM - and has the added benefit of making brute-force attacks against the NTLM hash harder. Of course, if you consider the fact that EFS uses Triple DES or AES to encrypt files, you should use proper passphrase lengths (over 20 characters long) to achieve equivalent strength against brute-force attacks. When encrypting files with EFS - when converting plaintext files to encrypted files - the plaintext files are not wiped, but simply deleted. This means that they can be easily recovered unless they are overwritten. To fully mitigate known, nonchallenging technical attacks against EFS, you should configure encryption at the folder level (so that all temporary files like Word document backups which are created in these directories are also encrypted). When you wish to encrypt individual files, copy them to an encrypted folder or encrypt the file "in place", and then securely wipe the disk volume. You can use the Windows Cipher utility (with the /W option) to wipe free space including that which still contains deleted plaintext files; various third-party utilities may work as well. Anyone that can gain Administrators access can overwrite, override or change the Data Recovery Agent configuration. This is a very serious issue, since an attacker can for example hack the Administrator account (using third-party tools), set whatever DRA certificate they want as the Data Recovery Agent and wait. This is sometimes referred to as a two-stage attack, which is a significantly different scenario than the risk due to a lost or stolen PC, but which highlights the risk due to malicious insiders. Side 17 af 21 Kurt Bjernemose

19 When the user encrypts files after the first stage of such an attack, the FEKs are automatically encrypted with the designated DRA's public key. The attacker only needs to access the computer once more as Administrator to gain full access to all those subsequently EFS-encrypted files. Even using Syskey mode 2 or 3 does not protect against this attack, because the attacker could back up the encrypted files offline, restore them elsewhere and use the DRA's private key to decrypt the files. Of course, if such a malicious insider can gain physical access to the computer, you might consider all security features to be irrelevant, because he could also install rootkits, software or even hardware keyloggers etc. on the computer - which is potentially much more interesting and effective than overwriting DRA policy. Recovery Files encrypted with EFS can only be decrypted by using the RSA private key(s) matching the previously-used public key(s). The stored copy of the user's private key is ultimately protected by the user's logon password. Accessing encrypted files from outside Windows with other operating systems (Linux, for example, or even another instance of Windows) is not possible not least of which because there is currently no third party EFS component driver. Further, using special tools to reset the user's login password will render it impossible to decrypt the user's private key and thus useless for gaining access to the user's encrypted files. The significance of this is occasionally lost on users, resulting in data loss if a user forgets his or her password, or fails to back up the encryption key. This led to coining of the term "delayed recycle bin", to describe the seeming inevitability of data loss if an inexperienced user encrypts his or her files. However it may be possible to recover the encrypted data with special software tools at the local machine even if no data recovery agent has been named and the account that created the encrypted files has been deleted. This may be possible because the private key deleted along with the profile can be recovered by specialized recovery software. Keys user password (or smart card private key): used to generate a decryption key to decrypt the user's DPAPI Master Key DPAPI Master Key: used to decrypt the user's RSA private key(s) RSA private key: used to decrypt each file's FEK File Encryption Key (FEK): used to decrypt/encrypt each file's data (in the primary NTFS stream) SYSKEY: used to encrypt the cached domain verifier and the password hashes stored in the SAM Supported Operating Systems Windows 2000 Professional, Server, Enterprise and Datacenter editions Windows XP Professional Windows Server 2003 Windows Vista Enterprise, Business and Ultimate, but not Basic or Home Premium. Microsoft website. Windows Server 2008 Side 18 af 21 Kurt Bjernemose

20 New Features available by OS version Windows XP: o encryption of the Client-Side Cache o protection of DPAPI Master Key backup using domain-wide public key o autoenrollment of user certificates (including EFS certificates) o multiple-user (shared) access to encrypted files (on a file-by-file basis) Windows XP SP1: support for and default use of AES-256 symmetric encryption algorithm for all EFS-encrypted files Windows XP SP2 + KB : prevent enrollment of self-signed EFS certificates Windows Server 2003: o DIMS o enforcement of RSAKeyLength setting for enforcing a minimum key length when enrolling self-signed EFS certificates Windows Vista [3] and Windows Server 2008 [4][5] : o per-user encryption of Client-Side Cache (offline files) o support for storing (user or DRA) RSA private keys on a PC/SC smart card o EFS Re-Key Wizard o EFS Key backup prompts o support for deriving DPAPI Master Key from PC/SC smart card o support for encryption of pagefile.sys o protection of EFS-related secrets using BitLocker (Enterprise or Ultimate edition of Windows Vista) [6][7] o Group Policy controls to enforce: encryption of Documents folder offline files encryption indexing of encrypted files requiring smart card for EFS creating a caching-capable user key from smart card displaying a key backup notification when a user key is created or changed specifying the certificate template used for enrolling EFS certificates automatically Windows Server 2008 [8] : o EFS self-signed certificates enrolled on the Windows Server 2008 server will default to 2048-bit RSA key length o all EFS templates (user and data recovery agent certificates) default to bit RSA key length Algorithms Used by Operating System version Windows EFS supports a range of symmetric encryption algorithms, depending on the version of Windows in use when the files are encrypted: Operating System Default Algorithm Other Algorithms Windows 2000 DESX (none) Windows XP RTM DESX 3DES Windows XP SP1 AES 3DES, DESX Windows Server 2003 AES 3DES, DESX Windows Vista AES 3DES, DESX Windows Server 2008 AES 3DES, DESX (?) Side 19 af 21 Kurt Bjernemose

CRM with ChannelCRM. 2012 ChannelCRM A/S

CRM with ChannelCRM. 2012 ChannelCRM A/S CRM with ChannelCRM ChannelCRM CRM with ChannelCRM by ChannelCRM A/S The document in front of you is a pdf-version of the interactive help found in the ChannelCRM system. Her on paper you have the opportunity

Læs mere

til Uni-C StaySolid it-sikkerhedstest Projektnummer: 10285

til Uni-C StaySolid it-sikkerhedstest Projektnummer: 10285 RAPPORT til Uni-C StaySolid it-sikkerhedstest Projektnummer: 10285, 14 december 2012 - version 3 StaySolid - grundig sikkerhedstest Indhold Om denne rapport og FortConsult Overordnet konklusion FortConsults

Læs mere

LevelOne WBR-3405TX. Bruger Manual

LevelOne WBR-3405TX. Bruger Manual LevelOne WBR-3405TX 11g Wireless AP Router Bruger Manual 1 Indhold 2. Getting Start...3 2.2 Connect to the 11g Wireless Router...3 2.2.1 Access the Setting Menu...3 2.2.2 Quick Setup with Wizard...4 3.

Læs mere

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS Juni 2001 Nr 6, Årgang 2 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #6 OUGDK DBA SIG Dato for næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Næste møde: juni 2001 Developer SIG Dato

Læs mere

#20 OUGDK 23 VALG TIL BESTYRELELSEN 2 RUNNING THE RAPIDS - EXTREME SCM 4 MATERIALIZED VIEWS/CURSOR_SHARING?13 NYHEDER 12

#20 OUGDK 23 VALG TIL BESTYRELELSEN 2 RUNNING THE RAPIDS - EXTREME SCM 4 MATERIALIZED VIEWS/CURSOR_SHARING?13 NYHEDER 12 Oktober 2003 Nr 20, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #20 OUGDK 23 OUGDK Stormøde Næste møde: 8. oktober kl 15:00 hos Oracle Danmark DBA SIG Næste møde er endnu ikke

Læs mere

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F.

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Business Plan GreenFleet An empty taxi is good for nobody Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Lund EXECUTIVE SUMMARY... 3 MOTIVATION AND BACKGROUND FOR THE GREEN-TAXI

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere

Data Management. Tema

Data Management. Tema Data Management Tema Data Management handler om mange forskellige aktiviteter og discipliner med det centrale formål at sikre virksomhedens data og at sikre at værdien af disse data bliver realiseret.

Læs mere

Sal 5 Sal 1 Sal 2 Sal 4 Sal 8 Sal 3 Sal 7 Sal 10 Sal 6 Sal 9 Sal 13. & Webudvikling. Universal Apps - Build once, run on every Microsoft device

Sal 5 Sal 1 Sal 2 Sal 4 Sal 8 Sal 3 Sal 7 Sal 10 Sal 6 Sal 9 Sal 13. & Webudvikling. Universal Apps - Build once, run on every Microsoft device 25. november 08.00-09.00 Morgenmad og registrering 09.00-10.30 Campus Days 2014 Keynote Mary Jo Foley, Rasmus Hald & Simon May Engelsk Igen i år starter vi Microsoft Campus Days med et overblik over hvor

Læs mere

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard Welcome to Leopard Velkommen til Leopard 1 Vejledning www.apple.com/dk/support apple Apple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, Boot Camp, Cover Flow, Exposé, FireWire,

Læs mere

Juni/august 2006 Nr 36/37, Årgang 7 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #36/37 ODTUG-KONFERENCEN 2006 12 ORACLE.

Juni/august 2006 Nr 36/37, Årgang 7 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #36/37 ODTUG-KONFERENCEN 2006 12 ORACLE. Juni/august 2006 Nr 36/37, Årgang 7 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk L IVE 23 Kursus: Avanceret Systemanalyse 12.-14. september 2006 DesWeb SIG-møde: 13. september 2006 Database

Læs mere

Installationsguide for Debian GNU/Linux

Installationsguide for Debian GNU/Linux Installationsguide for Debian GNU/Linux Installationsguide for Debian GNU/Linux Ophavsret 2004 2015 holdet bag Debian-installationsprogrammet Det her dokument indeholder installationsinstruktioner for

Læs mere

Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr.

Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr. SAMMENFATTENDE NOTAT Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr. 2014/S 025-039537 18. september 2014 Jura - maral It og

Læs mere

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 Region 2 - Page 1/2 Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 1. Business and personal information ( * = required) * Company Name: * VAT Number: NOTE: If the company VAT Number is NOT valid,

Læs mere

Quick Guide - Aplanner for Windows

Quick Guide - Aplanner for Windows Quick Guide - Aplanner for Windows Version 8.15.5 Indhold 1 Introduktion og oversigt... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 De vigtigste egenskaber for Aplanner for Windows... 5 1.3 Typiske brugere af Aplanner

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

Dynamics gjort enkelt

Dynamics gjort enkelt Dynamics gjort enkelt VELKOMMEN til Produktions- & Logistikdagen 2013 FÅ NOGET MED HJEM - til at styrke virksomhedens produktions- og logistikflow. Jeg vil gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen til

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

The Online Library E17 and Adult Dyslexics - Investigating issues and values from a user perspective

The Online Library E17 and Adult Dyslexics - Investigating issues and values from a user perspective p æ y M i h Å S A G T u B E n W q The Online Library E17 and Adult Dyslexics - Investigating issues and values from a user perspective Bachelor Project IT-University of Copenhagen Digital Media & Design,

Læs mere

WNC-0302USB 108 USB Adapter

WNC-0302USB 108 USB Adapter LevelOne WNC-0302USB 108 USB Adapter User Manual V1.0-0506 1 Indhold!!!!Bemærk afsnit 1 kun på engelsk!!!! 1 INTRODUCTION 3 1.1 FEATURES 3 1.2 SPECIFICATIONS 3 1.3 PACKAGE CONTENTS 4 2 INSTALLATION PROCEDURE

Læs mere

Underbilag til Bilag 2: Løsningsbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen. Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler

Underbilag til Bilag 2: Løsningsbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen. Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler Underbilag til Bilag 2: Løsningsbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler Dette dokument Version: 1.0 CD» 2012.06.11 Emne Titel Detaljer Formularløsning

Læs mere

2014 Microsoft Rapporten

2014 Microsoft Rapporten 214 Microsoft Rapporten 3 Forord Kære læser, Consulting League har hermed fornøjelsen af at præsentere Microsoft Rapporten 214, hvor vi analyserer det danske Microsoft konsulentmarked med fokus på Microsoft

Læs mere

Green Building. Made in Denmark. An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States

Green Building. Made in Denmark. An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States Green Building Made in Denmark An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States Copenhagen Business School May 2010 By Tanya Jacobsen Study program:

Læs mere

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 21 st

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 21 st RFID i Danmark presents: RFID Conference International RFID Conference in Copenhagen May 21 st Probably the largest RFID Events in Scandinavia in 2015 We are very pleased to invite to what is probably

Læs mere

Miljørigtigt design af elektronisk udstyr. Miljøprojekt nr. 1449, 2012

Miljørigtigt design af elektronisk udstyr. Miljøprojekt nr. 1449, 2012 Miljørigtigt design af elektronisk udstyr Miljøprojekt nr. 1449, 2012 Titel: Miljørigtigt design af elektronisk udstyr Redaktion: Bjørn Bauer, PlanMiljø ApS Ida Bode, PlanMiljø ApS Kia Egebæk, PlanMiljø

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

Analyse af Intruder Detection Systemer

Analyse af Intruder Detection Systemer Datalogi Institut ved Københavns Universitet November 2004 Analyse af Intruder Detection Systemer Udarbejdet af: Orod Badjelan orod@diku.dk Vejleder: Klaus Hansen khan@diku.dk Af Orod Badjelan, DIKU november

Læs mere

It-sikkerhed på tværs af grænser

It-sikkerhed på tværs af grænser It-sikkerhed på tværs af grænser Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Bjørn Bedsted, projektleder Jonas Egmose Mortensen, projektmedarbejder

Læs mere