Management review 03/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Management review 03/09-2013"

Transkript

1 Management review 03/

2 Management Review Ledelsens Gennemgang Ledelsens Evaluering Ledelsens Granskning

3 Har den øverste ledelse nogen ansvar vedrørende GMP? Svar: Ja! Topledelse har det endelige ansvar : til at sikre et effektiv Farmaceutisk Kvalitets System er på plads. for at der er tilstrækkelige ressourcer, og at: roller ; ansvarsområder; og bemyndigelser er : definerede; kommunikeret ; og implementeret - i hele organisationen. Eudralex, Bind 4, 1.5

4 Topledelsens styring og aktive deltagelse i den farmaceutiske kvalitet er afgørende. Dette lederskab skal sikre støtte og engagement fra medarbejdere på alle niveauer og steder i den Farmaceutiske Kvalitetssystems organisation. Eudralex, Bind 4, 1.5

5 Hvordan kan ledelsen opfylde deres forpligtelser? Ét af nøgleordene til svaret er : " Management Review" Der bør være Periodisk Mangent Review, med inddragelse af den øverste ledelse af driften af Farmaceutiske Kvalitets System til at identificere muligheder for løbende forbedringer af produkter, processer og selve systemet Eudralex, Bind 4, 1,6

6 Topledelsen : Hvem er det? Topledelse: Person (er), som styre og kontrollere en virksomhed eller site på højeste niveau med den myndighed og ansvar til at mobilisere ressourcer inden for selskabet eller sitet. Pharmaceutical Quality System (ICH Q10 )

7 Hvor ville du forvente at finde en beskrivelse af det ledelsesmæssige ansvar? Svar : I Kvalitet manualen. Hvorfor? Svar: Den farmaceutiske kvalitet System bør defineres og dokumenteres. En kvalitet manual eller tilsvarende dokumentation bør etableres og skal indeholde en beskrivelse af det kvalitetsstyringssystem, herunder ledelsesansvar. Eudralex, Bind 4, 1,7

8 Lederskab er afgørende for at etablere og opretholde et engagement i kvaliteten og for udførelsen af det farmaceutiske kvalitetssystem i hele selskabet. Pharmaceutical Quality System (ICH Q10 ), 2.

9 Bemærkning : Nogle af de emner vedrørende ledelsesansvar fra ICH Q10 er nu blevet implementeret i EU GMP / GDP krav. Hvad er skrevet i ICH Q10 om Management Review? Topledelse bør være ansvarlig for styringen af den farmaceutiske kvalitetssystem gennem ledelses gennemgang/-evaluering for at sikre dets fortsatte egnethed og effektivitet. Ledelsen bør vurdere konklusionerne af de periodiske regelmæssige gennemgange af : - Processernes udførelse - Produktkvaliteten - Den farmaceutiske kvalitetssystem Pharmaceutical Quality System (ICH Q10 ), 2.6.

10 Management Review af proces performance og produktkvalitet Management review skal give sikkerhed for, at processen udførelse og produktkvalitet styres over livscyklussen. Afhængig af størrelsen og kompleksiteten af virksomheden, kan management review være en række gennemgange på forskellige niveauer af ledelse og bør omfatte en rettidig og effektiv kommunikation og regulering af processen for at rejse passende kvalitet spørgsmål til genemgang hos den øverste ledelse. Pharmaceutical Quality System (ICH Q10 ),

11 Ledelsesevalueringen skal indeholde: Resultaterne af myndighedsinspektioner og observationer, audits og andre vurderinger, og løfter man giver til myndighederne; Periodiske kvalitets review, der kan omfatte : - Målinger af kundetilfredshed såsom klager over kvaliteten og tilbagekaldelser ; - Konklusioner af processens udførelse og overvågningen af produktkvalitet; - Effektiviteten af proces-og produkt- ændringer, herunder dem, der skyldes korrigerende handlinger og forebyggende foranstaltninger ; - Alle opfølgende foranstaltninger fra tidligere ledelsevalueringer. Pharmaceutical Quality System (ICH Q10 ),

12 Ledelsesevalueringen bør identificerepassende handlinger, såsom - Forbedringer til fremstillingsprocesser og produkterne; - Hyring, uddannelse og / eller omstrukturering af ressourcerne - Erhvervelse og formidling af viden. Pharmaceutical Quality System (ICH Q10),

13 Management review af det farmaceutiske kvalitetssystem Ledelsen bør have en formel proces for med jævne mellemrum at foretage en gennemgang af det farmaceutiske kvalitetssystem. Reviewet bør inkludere

14 Revisionen bør omfatte: MÅLING af opfyldelsen af det farmaceutiske kvalitetssystems mål; Vurdering af ydelses indikatorer, der kan bruges til at overvåge effektiviteten af processer inden for den farmaceutiske kvalitetsystem, såsom: - Reklamations processer - Afvigelseshåndterings processer - CAPA -processer - Ændringskontrol processer ; - Feedback på kontraktet aktiviteter; - Selvevaluering processer, herunder : o Risikovurderinger ; o Trending ; o Audits ; - Eksterne vurderinger såsom vurderinger fra myndighedsinspektioner og observationer samt kunderne audits. Pharmaceutical Quality System (ICH Q10), 4.1.

15 Hvad der ellers er skrevet i ICH Q10 om ledelsesansvar? f.eks : Ledelsens engagement Topledelse har det endelige ansvar : - at sikre et effektivt farmaceutisk kvalitet system er på plads for at nå kvalitetsmålsætningerne ; - at roller, ansvar og bemyndigelser er: * defineret, * meddelt, * implementeret i hele virksomheden.

16 Ledelsen bør: Deltage i : - design ; - gennemførelse; - overvågning, - og vedligeholdelse af et effektivt farmaceutisk kvalitetssikringssystem

17 Ledelsen bør: Demonstrere stærk og synlig støtte til den farmaceutiske kvalitetssystem og sikre gennemførelsen heraf i hele deres organisation. Pharmaceutical Quality System (ICH Q10), 2.1.

18 Ledelsen bør: Sikre at der eksisterer en rettidig og effektiv kommunikation samt reguleringsproces, som kan bringe kvalitesrelevante emner til passende niveauer hos ledelsen.

19 Ledelsen bør: Definer individuelle og fælles : - Roller ; - Ansvar ; - Bemyndigelser ; - og indbyrdes forhold for alle organisatoriske enheder i forbindelse med den farmaceutiske kvalitetssystem. - Sikre disse interaktioner kommunikeres og forstås på alle niveauer i organisationen. - En uafhængig kvalitet enhed / struktur med tilladelse til at opfylde bestemte farmaceutiske kvalitetssystem ansvar som kræves af regionale regelsæt;

20 Ledelsen bør Foretage management review af - proces udførelse og - produktkvalitet samt - den farmaceutiske kvalitetssystem ; Ledelsen bør: Være fortaler for løbende forbedring ; Binde passende ressourcer.

21 Hvad med Ledelsens ansvar for Grossister? I EU GDP retningslinjerne fra 7. marts 2013 står der skrevet: 1.1. Kvalitetssystemet er den ledende organisations ansvar og kræver deres lederskab og aktive deltagelse og skal understøttes af engageret personale Ledelsen hos distributøren skal sikre, at alle dele af kvalitetsstyringssystemet er forsynet med tilstrækkelige kompetent personale samt passende og tilstrækkelige lokaler, udstyr og faciliteter ( ii ) Kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at den ledelsesmæssige ansvar er klart specificeret.

22 Er ledelsens evaluering også et problem for grossister? Svar: Ja, det er. I EU GDP retningslinjerne fra 7. marts 2013 står der skrevet: 1.4. Management review og overvågning. Ledelsen bør have en formel proces for gennemgang af kvalitetssystem med jævne mellemrum.

23 Reviewet bør omfatte: Måling af resultaterne af kvalitetsstyringssystemets målsætninger; Vurdering af performance indikatorer, der kan bruges til at overvåge effektiviteten af processer inden for kvalitetsstyringssystemet, såsom: - Reklamationer ; - Afvigelser ; - CAPA ; - Ændringer af processer ; - Feedback på outsourcede aktiviteter ;

24 Reviewet bør omfatte: - Selvevaluerings processer, herunder : o Risikovurderinger ; o Audits - Ekstern vurdering, som f.eks : o Inspektioner, o Observationer, o Kunden Audits.

25 Reviewet bør omfatte: Nye regler, vejledning og kvalitet emner, der kan påvirke kvalitetsstyringssystem. Innovationer, der kan forbedre kvalitetsstyringssystemet; Ændringer på forretningsområdet og målsætninger. Resultatet af hver ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet skal dokumenteres rettidigt og kommunikeres effektivt internt.

26 Hvad med ISO 9001? " Topledelsen skal gennemgå organisationens kvalitetsstyringssystem med planlagte intervaller for at sikre dets fortsatte egnethed, tilstrækkelighed og effektivitet. " " Denne review skal omfatte en vurdering af muligheder for forbedringer og behov for ændringer i kvalitetsstyringssystemet, herunder kvalitetspolitik og kvalitetsmål. " " Referat af ledelsens evaluering skal gemmes. "

27 Vi vil se på følgende termer: - "Kvalitet politik " - "Kvalitetsmål " - " Resultatindikatorer "

28 Kvalitet politik : Hvad betyder det? Overordnede formål og retning i en organisation i forbindelse med kvalitet, som formelt udtrykt af den øverste ledelse.

29 Om Kvalitetspolitik - Den øvre ledelse bør etablere en kvalitetspolitik, der beskriver de overordnede intentioner og retningen af firmaet i forbindelse med kvalitet. - Kvaliteten politik bør omfatte en forventning om at overholde gældende lovkrav, og bør facilitere forbedring af den farmaceutiske kvalitetssystem. - Kvaliteten politik skal kommunikeres til og forstås af personale på alle niveauer i virksomheden. - Kvaliteten politik bør revideres regelmæssigt for kontinuert effektivitet. Du skal bruge managment review til også at gennemgå kvaliteten politikken.

30 Kvalitet mål: Hvad betyder det? Et middel til at omsætte kvaliteten politik og strategier i målbare aktiviteter.

31 About Quality objectives - Den øvre ledelse bør sikre at kvalitetsmålsætningerne som er nødvendige for at implementere kvalitetspolitikken defineres og kommunikeres. - Kvalitetsmål bør støttes af alle relevante niveauer i virksomheden. - Kvalitetsmål bør strømlignes med virksomhedens strategier. - Kvalitet målsætninger bør være i overensstemmelse med kvaliteten politik. - Kvalitetsmål skal være målbare.

32 Om Kvalitetsmål - Ledelsen bør sørge for passende ressourcer og uddannelse til at nå de kvalitetsmållene. - Du skal også bruge ledelsesevalueringen for at fastsættelse nye eller reviderede kvalitetsmål for den næste evaluerings periode. - Husk, at kvalitetsmålsætninger bør overvåges. - Det anbefales at følge ISO 9001 principper, som omtaler at kvalitetsmålsætninger skal etableres på alle relevante funktioner og niveauer i organisationen.

33 Resultatindikatorer : Hvad betyder det? Resultatindikatorer = målinger af ydelse Det er målelige størrelser for at kvantificere kvalitetsmål for at afspejle resultaterne af en organisation, proces eller system.

34 Om Resultatindikatorer - Resultatindikatorer, som måler fremskridtene mod kvalitetsmål bør være: - etableret ; - overvåges ; - kommunikeres ; regelmæssigt og reageret på ved management review. - Resultatindikatorerne hjælper dig med at forstå, hvor godt du yder i forhold til mål og målsætninger. - Det er et kvantitativt mål.

35 Om Resultatindikatorer (fortsat) - Det er karakteristisk, at de kan præsenteres i form af tal. Blot et eksempel: Når du går til din læge, kan han / hun måske måle blodtrykket som en af de vigtigste indikatorer for dit helbred. Hvordan tager du pulsen på tid kvalitetssystems sundhed?

36 Som nævnt før : Der bør være periodisk management review, med inddragelse af ledende medarbejdere, for driften af den farmaceutiske kvalitetssystem til at identificere muligheder for løbende forbedringer af: - produkter, - processer og - selve systemet. Eudralex volume 4, 1.6

37 Produkter er ikke noget statisk. Det ændres omend til tider ganske langsomt? I den gældende GMP bør man lede efter muligheder for løbende forbedringer også for produkter.

38 Management review skal bestemme: TROVÆRDIGHED TILSTRÆKKELIGHED EFFEKTIVITET - af kvalitetssystemet Man kan sige, at formålet med at foretage management review af kvalitetssystemet er at måle systemets tilstand og afgøre, om systemet er tilstrækkeligt robust eller ej heller.

39 Management review møder bør: Erkende hvad der fungerer ; Afdække uregelmæssigheder eller fejl i systemet ; Identificer svagheder ; Identificere risici ; Fremsætte anbefalinger til løbende forbedringer; Bestem ressourcebehov ; Lave planer for fremtiden.

40 Hvordan skal Management review udføres? Svar: Du skal bare følge din skriftlige og godkendt procedure

41 Her er nogle inputs: Her er nogle indgange: Først og fremmest skal du beslutte, hvornår og hvor ofte du vil udføre ledelsens evaluering. Hvad er periodisk? Svar: Du skal beslutte, om en årlig ledelsesevaluering passer til dine behov, eller om det skal gøres oftere, fx kvartalsvis. ( Eksempelvis bør organisationer med "nyere" systemer helst udføre deres ledelsesevaluering noget hyppigere. )

42 Du skal foretage disse evalueringer med planlagte intervaller. Disse forventes at blive beskrevet i din skriftlige procedure. Hvis ikke, bliver de sandsynligvis ikke udført til tiden, eftersom du "også har andre vigtige ting at gøre". Alvorlige hændelser som for eksempel alvorlige kunde tilbagemeldinger, kan kræve, at ekstra ledelsesevalueringer bliver udført i mellem formelt planlagte ledelsesevalueringer. - eventuelt kun på specificerede emner, som situationen kræver.

43 Hvordan forbereder man management review? Topledelse skal vælge en team for ledelsesevalueringen. Ledelsesevalueringen udføres normalt ved møder med deltagelse af medlemmerne af review teamet. Topledelse bør fortrinsvis udpege en repræsentant af ledelsen, som: - Planlægger en ledelsesevaluering møde; - Giver besked til team medlemmer ; - Forbereder dagsorden for hvert møde ;

44 Indsamler eller udarbejder sammenfattende rapporter af data fra kvalitet systemets overvågning; Individuelle medlemmer af review-teamet kan være ansvarlig for en særlig analyse af data for at kortlægge omfanget af et emne og vurdere mulige tendens. Give kopier til medlemmerne af management review holdet senest en uge før det planlagte møde. - Hvorfor?

45 - Fordi : På mødet er det urealistisk at kortlægge de oplysninger som er udarbejdet i sådan et omfang, at passende beslutninger kan træffes. Husk: - Opfølgninger fra tidligere management reviews; - Analyser planlagte ændringer, der kan påvirke kvalitetsstyringssystemet; - Lav en evaluering af den fortsatte egnethed af Kvalitetpolitikker og -mål.

46 Review input: Inputene til management review kan indeholde oplysninger om: ( a) Resultater af interne audits ; ( b ) Ekstern feedback, herunder: - Reklamationer og tilbagekaldelse, - resultater af inspektioner og audit fra kunder ; ( c ) Afvigende processer ; ( d ) CAPA processer ; ( e ) Risikovurderinger ; ( f ) Analyse af processers ydeevne og produktets overensstemmelse ;

47 Review input: (Continued) ( g ) trenden i processer og produkter ; (h ) Effektiviteten af ændringer i proces-og produkter; ( i) Status for forebyggende og korrigerende handlinger ; ( j ) Muligheder for forebyggende foranstaltninger ; ( k ) Opfølgning handlinger fra tidligere management reviews ; ( l ) Gennemgang af kvaliteten politik ; (m ) Måling af opfyldelsen af kvalitetsmål og resultatindikatorer;

48 Review input: (Continued) ( n ) Meddelelser og sammenfattende rapporter fra eksterne partnere ; ( o) Ændringer, der kan påvirke kvaliteten systemet ; (p ) Nye eller reviderede lovgivningsmæssige krav ; ( q ) Personale status; ( r ) Anbefalinger om forbedringer.

49 Product kvalitets review kunne være et vigtigt input til management review. Produkt kvalitets review er regelmæssige periodiske eller rullende kvalitets review af alle godkendte lægemidler. Målet for Produkt kvalitets review: - Kontrol af ensartethed i gældende proces; - Hensigtsmæssigheden af de gældende specifikationer for både råvarer og færdige produkt ; - At fremhæve eventuelle tendenser ; - At identificere produkt-og proces forbedringer.

50 Ifølge Eudralex bind 4, 1.10 bør sådant produkt kvalitet review normalt gennemføres og dokumenteres årligt og bør omfatte mindst : En gennemgang af udgangsmaterialer inklusive pakkematerialer, der anvendes i produktet, især fra nye leverandører og især review af forsyningskædens sporbarhed af aktive råvarer. En gennemgang af kritiske in-process kontrol og færdigvarer resultater. En gennemgang af alle batcher, der ikke opfylder gældende specifikation(er) og undersøgelsen af disse. En gennemgang af alle væsentlige afvigelser eller manglende efterlevelse, deres relaterede undersøgelser, og effektiviteten af de resulterende korrigerende og forebyggende foranstaltninger, der træffes. Continues

51 En gennemgang af alle ændringer, der foretaget for processer eller analysemetoder. En gennemgang af indsendte variationsansøgninger til markedsføringstilladelsen, ændringer som er bevilliget eller afvist, herunder for tredjelands (kun eksport) dossierer. En gennemgang af resultaterne af stabilitets overvågningsprogrammet og eventuelle negative tendenser. En gennemgang af alle kvalitetsrelaterede returneringer, reklamationer og tilbagekaldelser samt undersøgelser udført på det tidspunkt. En gennemgang af tilstrækkeligheden af de korrigerende handlinger for af produkt proces eller udstyr. Fortsat

52 En gennemgang af post- marketing forpligtelser for nye markedsføringstilladelser og variationer af markedsføringstilladelse, Kvalifikationen status relevant udstyr og forsyninger, f.eks HVAC, vand, komprimerede gasser osv. En gennemgang af alle kontraktlige aftaler som det er defineret i kapitel 7 for at sikre, at de er opdateret. Eudralex, Volume 4, kapitel 1.. Eudralex, Volume 4, Chapter 1.

53 Hvad sker der på management review mødet? Hvad sker der på management review mødet? Ledelset: - Analyserer data ; - Identificerer forbedringsmuligheder ; - Tildeler handlingspunkter ; - Analyserer forebyggende og korrigerende handlinger; - Træffe beslutninger ; - Opdaterer tabellen med nye kvalitetsmål og mål til forbedringer ; - Referat tages på hvert møde, hvor følgende registreres : * Diskussioner ; * Beslutninger; * Aktioner med ansvarsområder og tidsfrister.

54 Efter management review mødet Skriftlig mødereferater færdiggøres og underskrives af management review team, herunder den topledelse, før den er fordelt i henhold til en forudbestemt distributionsliste. Management review optegnelser bør være omfattende. Husk, at de vil være det eneste bevis for, at dagsordenen for reviewet var dækket, og at reviewet blev korrekt konkluderet med relevante beslutninger og handlinger. Det er vigtigt, at referatet adresserer alle identificerede punkter, hvor enhver korrigerende og forebyggende handling bør tages. Sådanne korrigerende eller forebyggende handlinger bør beskrives og ansvaret for sådanne tiltag samt tidsfrister for færdiggørelse bør adresseres.

55 Der kan være dele af referatet, som kan være fortroligt, men det er selvfølgelig indlysende, at alle relevante oplysninger skal gives til organisationen og især de udvalgte, der har fået tildelt ansvaret for eventuelle yderligere tiltag.

56 Udarbejde handlingsplaner, der: o Identificere problemet som skal løses; o Identificere ansvarsområder; o Angiv tidsfrister for færdiggørelse; o Bestemme mekanismer for review; o Definer en mekanisme til at evaluere effektiviteten; o Tildele hovedansvaret for opfølgning. Udfør de besluttede tiltag rettidigt ifølge aktionslisten.

57 Du skal oprette et effektivt system til opfølgning på de besluttede tiltag. Du skal beslutte: - Hvem skal gøre det; - Hvornår man gør det; - Hvordan man gør det, og du skal også huske, faktisk at gøre det.

58 Resultaterne af management review af den farmaceutiske kvalitet systemet kan inkludere: (a ) Forbedring af den farmaceutiske kvalitet systemet og relaterede processer ; ( b ) Forbedringer, der skal adresseres til leverandører, herunder kontraktet aktiviteter ; ( c ) Fordeling eller omfordeling af ressourcer og / eller træning af personale ; ( d ) Versioner af kvalitetspolitik og kvalitetsmål ; ( e ) Beslutninger vedrørende kontinuerligt efterlevelse af relevante myndigheds krav ; ( f ) Beslutninger om hyppigheden af management review er passende, eller om de planlagte intervaller skal revideres ; fortsætters

59 Resultaterne af management review af den farmaceutiske kvalitet systemet kan nævnes: (fortsat) ( g ) dokumentation samt rettidig og effektiv kommunikation af resultaterne af management review og handlingerne handlingerne, herunder regulering af hensigtsmæssige emner til topledelse.

60 What now if important persons are not able to participate physically in a management review meeting? Hvad nu, hvis vigtige personer ikke er i stand til at deltage fysisk i en management review møde? - Telefon -og webkonferencer kunne overvejes, men det er altid at foretrække at mødes ansigt til ansigt.

61 Hvordan man skal forholde sig, hvis organisation er ganske store og spredt geografisk? Du kan udføre din management review på de enkelte steder, og derefter konsolidere det i en endelig vurdering, der udføres af organisationens topledelse.

62 Hvad med kontraktet aktiviteter? Dine forventninger bør fremgå af skriftlig kontrakt mellem parterne.»opgaverne for hver part skal fremgå af ansvarsmatrixen. Husk at definere, hvem der har ansvaret for at formidle alle relevante sager og afgørelser til eksterne samarbejdspartnere, - og hvordan det skal gøres.

63 Worst case scenario ifm management review f.eks : Senior ledelse ikke komplet engageret ; Management review udføres kun fordi den er krævet af inspektøren ; Deltagerne er uforberedte ; Utilstrækkelig præsentation af data ; Ansvar er ikke veldefineret ; Utilstrækkelige ressourcer; Resultaterne er uklare ;

64 Worst case scenario ifm management review F.eks.: Dårlig kommunikation ; Kvalitetsmål er ikke målebare ; Kvalitet målsætninger er urealistiske. management rapporter læse ikke eller er ikke forstået korrekt ; Utilstrækkelig opfølgning aktiviteter.

65 Hvordan kan man lykkes med management review? Topledelsen ser det som en mulighed for at reviewe udførelsen af organisations Kvalitetssystem. Det er vigtigt, at du er overbevist om, at det er nyttigt; Indse, at korrekt udførte management review tillader organisationen at gøre et bedre job. Husk, at formålet med en management review er at gennemgå kvalitetsstyringssystem for at sikre dets fortsatte tilstrækkelighed, egnethed og effektivitet; Lav en omhyggelig planlægning ; Vælg omhyggeligt dine kilder til input ; Fortsætter

66 Hvordan kan man lykkes med management review? (fortsat) Lav en omhyggelig forberedelse af data; Overvej brugen af grafiske oversigter over data ; Forbered altid en dagsorden for management review møder ; Vær sikker, at de rigtige personer deltager (Den øverste udøvende leder og ansvarlig for driften af kvalitetssystemet skal altid være til stede ) ; Vær åben sindet ; Vær ærlig ;

67 Hvordan kan man lykkes med management review? (fortsat) Udnyt viden og erfaring inden for organisation, når der forberedes input til management review ; Være objektiv og bruge objektive vidnesbyrd ; Se nye muligheder; Vær opmærksom på betydningen af root cause analyser ; Tag et risikostyrings tilgang til dine analyser af den aktuelle situation og dine overvejelser for forbedringer;

68 Hvordan kan man lykkes med management review? (fortsat Med hensyn opfølgende handlinger fra tidligere review: Handlinger, som ikke er afsluttet : - kan forlænges med en ny forfaldsdato ; - omfordelt til en anden person eller funktion ; - de kan også ændres ; - endog opgivet. Årsager til den manglende gennemførelse af handlingen og eventuelle beslutninger vedrørende fortsat / afbrudt handlingen skal registreres i Management Review rapport.

69 Hvordan kan man lykkes med management review? (Fortsat) Vedrørende audit: Præsentere resultater af interne såvel som eksterne kvalitetssystem audit. Dette omfatter resuméer af resultaterne, hyppigheden af audit observationer, status af observationer, og diskussion af væsentlige fund. Med hensyn til proces performance og produkternes efterlevelse af specificationer : Input og inspiration kunne tages fra Product Quality Review. Kunne suppleres med : o Præstationer om rettidig levering ; o Præstationer af leverandør kvalitet; o Produktivitet data.

70 Hvordan kan man lykkes med management review? (fortsat) Med hensyn til Korrigerende og forebyggende handlinger : Præsentere de vigtigste korrigerende og forebyggende foranstaltninger, der gennemføres gennem perioden, og status for igangværende tiltag. Med hensyn til kunde feedback og reklamationer : Fremlægge resuméer af kundernes feedback og kundernes klager, herunder analyse af tendenser og tilbagefald. Vedrørende Kvalitet mål: Gennemgå fremskridt hen imod opfyldelse af målene og opfyldelsen af kvalitetspolitikken. Præsenter status af kvalitetsmålsætningerne, der er opstillet ved den tidligere management review. Når et mål ikke nås, skal management teamet beslutte, om at: - at opgive målet; - at fortsætte ind i næste periode; - at ændre sin målværdi.

71 Hvordan kan man lykkes med management review? (fortsat) Vedrørende Kvalitet mål: Gennemgå fremskridt hen imod opfyldelse af målene og opfyldelsen af kvalitetspolitikken. Præsenter status af kvalitetsmålsætningerne, der er opstillet ved den tidligere management review. Når et mål ikke nås, skal management teamet beslutte, om at: - at opgive målet; - at fortsætte ind i næste periode; - at ændre sin målværdi Opsæt realistiske og målelige kvalitetsmålsætninger; Tildel ansvar og tidsfrister.

72 Hvordan kan man lykkes med management review? (fortsat) Ændringer og kvalitetssystem planlægning: - Fremhæv ethvert produkt, proces eller andre operationelle eller organisatoriske ændringer, der har påvirket kvaliteten system. - foreslå specifikke foranstaltninger til at opdatere eller ændre systemet som reaktion på ændringerne. - Beslut hvad der skal gøres, for at gøre det bedre ; - Dokumenter observationer, konklusioner og anbefalinger til nødvendige tiltag ;

73 Hvordan kan man lykkes med management review? (fortsat) Etabler et effektivt opfølgningssystem, og husk at bruge den! ; Planlæg den næste regelmæssige management review; Sørg, at nogen nedskriver, hvilke emner der blev drøftet, hvilke beslutninger der blev truffet, og hvilke aktionspunkter der blev udvalgt under management review møde.

74 Knowledge is power and power is involving the people. Communication.and communication

75 - og endelig : Spørgsmål du også bør have i tankerne, og spørge dig selv : - Har vi en tilstrækkelig procedure for at gennemføre management reviews? - er der behov for at opdatere disse? - Hvem har brug for at være involveret i management review processen i vores organisation? - Er der behov for ændringer? - Hvor hyppig bør management reviews gennemføres? - Bør vores politik revideres? - Hvem kan indkalde for ikke planlagte ekstraordinære management review? Continues

76 Spørgsmål du bør også have i tankerne, og spørge dig selv: (fortsat) - Hvornår er det bedste tidspunkt for os at foretage management review? - Er procedurerne i kvalitetsstyringssystemet klare og tilstrækkelige? - har vi brug for andre? - er nogle af dem forældede? - skal vi fjerne nogle? - Hvilken effekt har ændringer i f.eks. materialer, produkter, processer, udstyr, faciliteter eller tjenester på vores kvalitetssystem og dens effektivitet? - Hvor effektive er vores måle- og vurdering systemer?

77 Spørgsmål du bør også have i tankerne, og spørg dig selv : - Er roller og ansvar klart og giver de (stadig) mening? - Anvender vi stadig ressourcerne hensigtsmæssigt? - Kan vi sætte nye målbare præstationsmål? - Opfylder vi (stadig) alle vores forpligtelser? - Kræver ændringer i love eller forordninger, at vi ændrer nogle af vores tilgange? - Er der en bedre måde? Hvad kan vi ellers gøre for at forbedre?

78 Husk: Det overordnede centrale spørgsmål, som en management review søger at besvare, er: Fungerer systemet? dvs. er det passende, hensigtsmæssig og effektiv, taget vores behov i betragtning? Husk også, at en management review ikke er det samme som en Product Quality Review ( PQR ).

79 Spørgsmål?

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems)

Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems) DS 3001 Organisatorisk robusthed. Sikkerhed, beredskab og kontinuitet. Formål og anvendelsesområde Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems)

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Kommentarer: Formålet med enhver organisation er at søge og bevare en kundekreds, for uden denne vil virksomheden ikke kunne eksistere.

Kommentarer: Formålet med enhver organisation er at søge og bevare en kundekreds, for uden denne vil virksomheden ikke kunne eksistere. De 8 ledelsesprincipper og deres sammenhæng med kvalitetsledelse. På de følgende sider beskrives de 8 ledelsesprincipper lidt mere detaljeret for at give et genkendeligt billede i forhold til kvalitetsledelse.

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier.

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier. 2 Beskrivelse af ansøgningsformularen Denne ansøgningsformular består af et firdelt spørgeskema og et afsnit med generelle oplysninger om uddannelsesinstitutionen. Hvert af de fire afsnit ser på effektiviteten

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

4. Audit og auditteknik (max. 20 points)

4. Audit og auditteknik (max. 20 points) 4. Audit og auditteknik (max. 20 points) Opgave 79 Gennemførelse af audit (3 point) Forklar kort hvad der menes med flg. begreber: - 1., 2. og 3. parts audit - Auditeringens faser eller trin - Objektivt

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Kvalitet og risikostyring

Kvalitet og risikostyring Kvalitet og risikostyring Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 3 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 KVALITET OG RISIKOSTYRING... 3 6.1.1

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2 Lektion 1 1 Grundlæggende begreber for ledelse Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation Lektion 1 2 De 8 grundprincipper Interessent

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

FeF Chemicals A/S Københavnsvej 216 DK 4600 Køge Denmark. Annual Product Review / Product Quality Review / Årsgennemgang

FeF Chemicals A/S Københavnsvej 216 DK 4600 Køge Denmark. Annual Product Review / Product Quality Review / Årsgennemgang FeF Chemicals A/S Københavnsvej 216 DK 4600 Køge Denmark Annual Product Review / Product Quality Review / Årsgennemgang Præsentationen vil dække: Kort præsentation af FeF Chemicals A/S. Gennemgang af FeF

Læs mere

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for Natur og Miljøadministrationen Indeholder analyserapport nr. 3 Udarbejdet af: Christina Petersen maj 2011 07/2452 1/12 Ledelsesevaluering

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Revisionsudvalgets årlige selvevaluering.

Revisionsudvalgets årlige selvevaluering. Revisionsudvalgets årlige selvevaluering. Arbejdsplan for revisionsudvalget 2007 Introduktion Nærværende skema kan anvendes som hjælp til selvevaluering af revisionsudvalget. Skemaet bygger på information,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING Susanne Boutrup Forsknings-, Overvågnings- og Rådgivningssekretariatet Siden sidst (mødet den 4. juni 2009) Møde mellem DJF og DMU med præsentation af initiativer Udkast

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Henrik Jensen Roskilde Universitet, OCG, CISSP, CISM, CRISC. 31 års it-mæssig erfaring, startede 1982 i PFA Pension som EDB-operatør

Henrik Jensen Roskilde Universitet, OCG, CISSP, CISM, CRISC. 31 års it-mæssig erfaring, startede 1982 i PFA Pension som EDB-operatør Dagsorden 1. Præsentation 2. Roskilde Universitet 3. Risikostyring - hvorfor? 4. Ledelsesopbakning 5. ISO27001 6. Forretningsorienteret risikostyring 7. It-teknisk sikkerhedsstyring 8. Hvordan bruges risikostyring

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145.

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145. AIC B 39/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Montør A/S Kvalitetshåndbog

Montør A/S Kvalitetshåndbog Montør A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Version 3 Dato: 8. september 2008 V

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2010 Sags id 2010-253 Analyserapport apport nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for na- tur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2009 Udarbejdet af Inken F. Nielsen

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Forberedelse 25-11-2008. Hvordan sikres en effektiv audit? Anders Clausen c-compliance. Baggrund Anders Clausen. Hvordan sikres en effektiv audit?

Forberedelse 25-11-2008. Hvordan sikres en effektiv audit? Anders Clausen c-compliance. Baggrund Anders Clausen. Hvordan sikres en effektiv audit? Baggrund Anders Clausen Præsentation for IFF Anders Clausen c-compliance Farmaceut 1983 23 år i den farmaceutiske industri QC-laboratorium QA for udviklingslaboratorier QA-frigivelse af steril færdigvareproduktion

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8

Læs mere

Ledelsessystemer. Kvalitet Miljø Arbejdsmiljø

Ledelsessystemer. Kvalitet Miljø Arbejdsmiljø Ledelsessystemer Kvalitet Miljø Arbejdsmiljø Politik Procedurer Strategisk Taktisk Arbejdsbeskrivelser, tegninger Operationelt Work process Product Work process policy Procedures Working procedures or

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

IADK FÄllesmÅde 2. december 2014. Velkommen. Grupperne SJ-1 & SJ-2 17:51 1

IADK FÄllesmÅde 2. december 2014. Velkommen. Grupperne SJ-1 & SJ-2 17:51 1 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 2. december 2014 17:51 1 17:51 2 www.lasseahm.dk COPYRIGHT 1 17:51 3 17:51 4 www.lasseahm.dk COPYRIGHT 2 den enkeltes spidskompetencer. 17:51

Læs mere

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk 4 Professionel risikostyring med ramrisk www.ramrisk.dk Risikostyring med RamRisk Rettidig håndtering af risici og muligheder er afgørende for enhver organisation og for succesfuld gennemførelse af ethvert

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Selvevaluering KVU/MVU leder Revideret version juni 2009 Overblik over udsagn leder og lærer Udsagnene til ledere og til lærere omhandler i vidt omfang

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1

KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1 KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit Side Indholdsfortegnelse 2 1 Ledelseserklæring. 3 2 Virksomhedsbeskrivelse. Industriglødning

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed Advokat (H), partner Anders Aagaard Ledelsesansvar for IT-sikkerhed 1 AGENDA Ledelsens opgaver og ansvar Persondataforordningen Cases 2 Ledelsens opgaver og ansvar Selskabsloven hard law: SL 115: I kapitalselskaber,

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Den finansielle sektor er i dag 100% afhængig af, at it-løsninger er kørende og herudover er sikret i tilfælde af, at noget

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Arbejdsplan for revisionsudvalget.

Arbejdsplan for revisionsudvalget. . Introduktion Nærværende model til en arbejdsplan kan anvendes som hjælp til udarbejdelse af en specifik arbejdsplan for revisionsudvalget. Formålet med arbejdsplanen er overordnet at fastlægge antallet

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-26 Bestemmelser om flyvesikkerhedsstyring i forbindelse med udøvelse af lufttrafikstyring Udgave 1, 17. juni 2003 I medfør af 54 og 149, stk.

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Inspektorordningen status og perspektivering. Handlingsplan. Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Inspektorordningen status og perspektivering. Handlingsplan. Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Inspektorordningen status og perspektivering Handlingsplan Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse 11. marts 2015 En proaktiv Inspektorordning Bruge ressourcerne på de uddannelsesafdelinger, som har

Læs mere

KVALITETSMODEL BILAG 2

KVALITETSMODEL BILAG 2 KVALITETSMODEL BILAG 2 Eksisterende kvalitets- og akkrediteringsmodeller i kommunerne samt aktuelle forslag og aftaler om kommende modeller Der er i dag flere kvalitets- og akkrediteringsmodeller i drift

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Spørgeskema til evaluering af virksomhedens modenhed

Spørgeskema til evaluering af virksomhedens modenhed Spørgeskema til evaluering af virksomhedens modenhed Med fokus på øget vækst og større konkurrencekraft FORMÅL: Dette spørgeskema har til hensigt at identificere virksomhedens modenhed indenfor vigtige

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere