Management review 03/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Management review 03/09-2013"

Transkript

1 Management review 03/

2 Management Review Ledelsens Gennemgang Ledelsens Evaluering Ledelsens Granskning

3 Har den øverste ledelse nogen ansvar vedrørende GMP? Svar: Ja! Topledelse har det endelige ansvar : til at sikre et effektiv Farmaceutisk Kvalitets System er på plads. for at der er tilstrækkelige ressourcer, og at: roller ; ansvarsområder; og bemyndigelser er : definerede; kommunikeret ; og implementeret - i hele organisationen. Eudralex, Bind 4, 1.5

4 Topledelsens styring og aktive deltagelse i den farmaceutiske kvalitet er afgørende. Dette lederskab skal sikre støtte og engagement fra medarbejdere på alle niveauer og steder i den Farmaceutiske Kvalitetssystems organisation. Eudralex, Bind 4, 1.5

5 Hvordan kan ledelsen opfylde deres forpligtelser? Ét af nøgleordene til svaret er : " Management Review" Der bør være Periodisk Mangent Review, med inddragelse af den øverste ledelse af driften af Farmaceutiske Kvalitets System til at identificere muligheder for løbende forbedringer af produkter, processer og selve systemet Eudralex, Bind 4, 1,6

6 Topledelsen : Hvem er det? Topledelse: Person (er), som styre og kontrollere en virksomhed eller site på højeste niveau med den myndighed og ansvar til at mobilisere ressourcer inden for selskabet eller sitet. Pharmaceutical Quality System (ICH Q10 )

7 Hvor ville du forvente at finde en beskrivelse af det ledelsesmæssige ansvar? Svar : I Kvalitet manualen. Hvorfor? Svar: Den farmaceutiske kvalitet System bør defineres og dokumenteres. En kvalitet manual eller tilsvarende dokumentation bør etableres og skal indeholde en beskrivelse af det kvalitetsstyringssystem, herunder ledelsesansvar. Eudralex, Bind 4, 1,7

8 Lederskab er afgørende for at etablere og opretholde et engagement i kvaliteten og for udførelsen af det farmaceutiske kvalitetssystem i hele selskabet. Pharmaceutical Quality System (ICH Q10 ), 2.

9 Bemærkning : Nogle af de emner vedrørende ledelsesansvar fra ICH Q10 er nu blevet implementeret i EU GMP / GDP krav. Hvad er skrevet i ICH Q10 om Management Review? Topledelse bør være ansvarlig for styringen af den farmaceutiske kvalitetssystem gennem ledelses gennemgang/-evaluering for at sikre dets fortsatte egnethed og effektivitet. Ledelsen bør vurdere konklusionerne af de periodiske regelmæssige gennemgange af : - Processernes udførelse - Produktkvaliteten - Den farmaceutiske kvalitetssystem Pharmaceutical Quality System (ICH Q10 ), 2.6.

10 Management Review af proces performance og produktkvalitet Management review skal give sikkerhed for, at processen udførelse og produktkvalitet styres over livscyklussen. Afhængig af størrelsen og kompleksiteten af virksomheden, kan management review være en række gennemgange på forskellige niveauer af ledelse og bør omfatte en rettidig og effektiv kommunikation og regulering af processen for at rejse passende kvalitet spørgsmål til genemgang hos den øverste ledelse. Pharmaceutical Quality System (ICH Q10 ),

11 Ledelsesevalueringen skal indeholde: Resultaterne af myndighedsinspektioner og observationer, audits og andre vurderinger, og løfter man giver til myndighederne; Periodiske kvalitets review, der kan omfatte : - Målinger af kundetilfredshed såsom klager over kvaliteten og tilbagekaldelser ; - Konklusioner af processens udførelse og overvågningen af produktkvalitet; - Effektiviteten af proces-og produkt- ændringer, herunder dem, der skyldes korrigerende handlinger og forebyggende foranstaltninger ; - Alle opfølgende foranstaltninger fra tidligere ledelsevalueringer. Pharmaceutical Quality System (ICH Q10 ),

12 Ledelsesevalueringen bør identificerepassende handlinger, såsom - Forbedringer til fremstillingsprocesser og produkterne; - Hyring, uddannelse og / eller omstrukturering af ressourcerne - Erhvervelse og formidling af viden. Pharmaceutical Quality System (ICH Q10),

13 Management review af det farmaceutiske kvalitetssystem Ledelsen bør have en formel proces for med jævne mellemrum at foretage en gennemgang af det farmaceutiske kvalitetssystem. Reviewet bør inkludere

14 Revisionen bør omfatte: MÅLING af opfyldelsen af det farmaceutiske kvalitetssystems mål; Vurdering af ydelses indikatorer, der kan bruges til at overvåge effektiviteten af processer inden for den farmaceutiske kvalitetsystem, såsom: - Reklamations processer - Afvigelseshåndterings processer - CAPA -processer - Ændringskontrol processer ; - Feedback på kontraktet aktiviteter; - Selvevaluering processer, herunder : o Risikovurderinger ; o Trending ; o Audits ; - Eksterne vurderinger såsom vurderinger fra myndighedsinspektioner og observationer samt kunderne audits. Pharmaceutical Quality System (ICH Q10), 4.1.

15 Hvad der ellers er skrevet i ICH Q10 om ledelsesansvar? f.eks : Ledelsens engagement Topledelse har det endelige ansvar : - at sikre et effektivt farmaceutisk kvalitet system er på plads for at nå kvalitetsmålsætningerne ; - at roller, ansvar og bemyndigelser er: * defineret, * meddelt, * implementeret i hele virksomheden.

16 Ledelsen bør: Deltage i : - design ; - gennemførelse; - overvågning, - og vedligeholdelse af et effektivt farmaceutisk kvalitetssikringssystem

17 Ledelsen bør: Demonstrere stærk og synlig støtte til den farmaceutiske kvalitetssystem og sikre gennemførelsen heraf i hele deres organisation. Pharmaceutical Quality System (ICH Q10), 2.1.

18 Ledelsen bør: Sikre at der eksisterer en rettidig og effektiv kommunikation samt reguleringsproces, som kan bringe kvalitesrelevante emner til passende niveauer hos ledelsen.

19 Ledelsen bør: Definer individuelle og fælles : - Roller ; - Ansvar ; - Bemyndigelser ; - og indbyrdes forhold for alle organisatoriske enheder i forbindelse med den farmaceutiske kvalitetssystem. - Sikre disse interaktioner kommunikeres og forstås på alle niveauer i organisationen. - En uafhængig kvalitet enhed / struktur med tilladelse til at opfylde bestemte farmaceutiske kvalitetssystem ansvar som kræves af regionale regelsæt;

20 Ledelsen bør Foretage management review af - proces udførelse og - produktkvalitet samt - den farmaceutiske kvalitetssystem ; Ledelsen bør: Være fortaler for løbende forbedring ; Binde passende ressourcer.

21 Hvad med Ledelsens ansvar for Grossister? I EU GDP retningslinjerne fra 7. marts 2013 står der skrevet: 1.1. Kvalitetssystemet er den ledende organisations ansvar og kræver deres lederskab og aktive deltagelse og skal understøttes af engageret personale Ledelsen hos distributøren skal sikre, at alle dele af kvalitetsstyringssystemet er forsynet med tilstrækkelige kompetent personale samt passende og tilstrækkelige lokaler, udstyr og faciliteter ( ii ) Kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at den ledelsesmæssige ansvar er klart specificeret.

22 Er ledelsens evaluering også et problem for grossister? Svar: Ja, det er. I EU GDP retningslinjerne fra 7. marts 2013 står der skrevet: 1.4. Management review og overvågning. Ledelsen bør have en formel proces for gennemgang af kvalitetssystem med jævne mellemrum.

23 Reviewet bør omfatte: Måling af resultaterne af kvalitetsstyringssystemets målsætninger; Vurdering af performance indikatorer, der kan bruges til at overvåge effektiviteten af processer inden for kvalitetsstyringssystemet, såsom: - Reklamationer ; - Afvigelser ; - CAPA ; - Ændringer af processer ; - Feedback på outsourcede aktiviteter ;

24 Reviewet bør omfatte: - Selvevaluerings processer, herunder : o Risikovurderinger ; o Audits - Ekstern vurdering, som f.eks : o Inspektioner, o Observationer, o Kunden Audits.

25 Reviewet bør omfatte: Nye regler, vejledning og kvalitet emner, der kan påvirke kvalitetsstyringssystem. Innovationer, der kan forbedre kvalitetsstyringssystemet; Ændringer på forretningsområdet og målsætninger. Resultatet af hver ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet skal dokumenteres rettidigt og kommunikeres effektivt internt.

26 Hvad med ISO 9001? " Topledelsen skal gennemgå organisationens kvalitetsstyringssystem med planlagte intervaller for at sikre dets fortsatte egnethed, tilstrækkelighed og effektivitet. " " Denne review skal omfatte en vurdering af muligheder for forbedringer og behov for ændringer i kvalitetsstyringssystemet, herunder kvalitetspolitik og kvalitetsmål. " " Referat af ledelsens evaluering skal gemmes. "

27 Vi vil se på følgende termer: - "Kvalitet politik " - "Kvalitetsmål " - " Resultatindikatorer "

28 Kvalitet politik : Hvad betyder det? Overordnede formål og retning i en organisation i forbindelse med kvalitet, som formelt udtrykt af den øverste ledelse.

29 Om Kvalitetspolitik - Den øvre ledelse bør etablere en kvalitetspolitik, der beskriver de overordnede intentioner og retningen af firmaet i forbindelse med kvalitet. - Kvaliteten politik bør omfatte en forventning om at overholde gældende lovkrav, og bør facilitere forbedring af den farmaceutiske kvalitetssystem. - Kvaliteten politik skal kommunikeres til og forstås af personale på alle niveauer i virksomheden. - Kvaliteten politik bør revideres regelmæssigt for kontinuert effektivitet. Du skal bruge managment review til også at gennemgå kvaliteten politikken.

30 Kvalitet mål: Hvad betyder det? Et middel til at omsætte kvaliteten politik og strategier i målbare aktiviteter.

31 About Quality objectives - Den øvre ledelse bør sikre at kvalitetsmålsætningerne som er nødvendige for at implementere kvalitetspolitikken defineres og kommunikeres. - Kvalitetsmål bør støttes af alle relevante niveauer i virksomheden. - Kvalitetsmål bør strømlignes med virksomhedens strategier. - Kvalitet målsætninger bør være i overensstemmelse med kvaliteten politik. - Kvalitetsmål skal være målbare.

32 Om Kvalitetsmål - Ledelsen bør sørge for passende ressourcer og uddannelse til at nå de kvalitetsmållene. - Du skal også bruge ledelsesevalueringen for at fastsættelse nye eller reviderede kvalitetsmål for den næste evaluerings periode. - Husk, at kvalitetsmålsætninger bør overvåges. - Det anbefales at følge ISO 9001 principper, som omtaler at kvalitetsmålsætninger skal etableres på alle relevante funktioner og niveauer i organisationen.

33 Resultatindikatorer : Hvad betyder det? Resultatindikatorer = målinger af ydelse Det er målelige størrelser for at kvantificere kvalitetsmål for at afspejle resultaterne af en organisation, proces eller system.

34 Om Resultatindikatorer - Resultatindikatorer, som måler fremskridtene mod kvalitetsmål bør være: - etableret ; - overvåges ; - kommunikeres ; regelmæssigt og reageret på ved management review. - Resultatindikatorerne hjælper dig med at forstå, hvor godt du yder i forhold til mål og målsætninger. - Det er et kvantitativt mål.

35 Om Resultatindikatorer (fortsat) - Det er karakteristisk, at de kan præsenteres i form af tal. Blot et eksempel: Når du går til din læge, kan han / hun måske måle blodtrykket som en af de vigtigste indikatorer for dit helbred. Hvordan tager du pulsen på tid kvalitetssystems sundhed?

36 Som nævnt før : Der bør være periodisk management review, med inddragelse af ledende medarbejdere, for driften af den farmaceutiske kvalitetssystem til at identificere muligheder for løbende forbedringer af: - produkter, - processer og - selve systemet. Eudralex volume 4, 1.6

37 Produkter er ikke noget statisk. Det ændres omend til tider ganske langsomt? I den gældende GMP bør man lede efter muligheder for løbende forbedringer også for produkter.

38 Management review skal bestemme: TROVÆRDIGHED TILSTRÆKKELIGHED EFFEKTIVITET - af kvalitetssystemet Man kan sige, at formålet med at foretage management review af kvalitetssystemet er at måle systemets tilstand og afgøre, om systemet er tilstrækkeligt robust eller ej heller.

39 Management review møder bør: Erkende hvad der fungerer ; Afdække uregelmæssigheder eller fejl i systemet ; Identificer svagheder ; Identificere risici ; Fremsætte anbefalinger til løbende forbedringer; Bestem ressourcebehov ; Lave planer for fremtiden.

40 Hvordan skal Management review udføres? Svar: Du skal bare følge din skriftlige og godkendt procedure

41 Her er nogle inputs: Her er nogle indgange: Først og fremmest skal du beslutte, hvornår og hvor ofte du vil udføre ledelsens evaluering. Hvad er periodisk? Svar: Du skal beslutte, om en årlig ledelsesevaluering passer til dine behov, eller om det skal gøres oftere, fx kvartalsvis. ( Eksempelvis bør organisationer med "nyere" systemer helst udføre deres ledelsesevaluering noget hyppigere. )

42 Du skal foretage disse evalueringer med planlagte intervaller. Disse forventes at blive beskrevet i din skriftlige procedure. Hvis ikke, bliver de sandsynligvis ikke udført til tiden, eftersom du "også har andre vigtige ting at gøre". Alvorlige hændelser som for eksempel alvorlige kunde tilbagemeldinger, kan kræve, at ekstra ledelsesevalueringer bliver udført i mellem formelt planlagte ledelsesevalueringer. - eventuelt kun på specificerede emner, som situationen kræver.

43 Hvordan forbereder man management review? Topledelse skal vælge en team for ledelsesevalueringen. Ledelsesevalueringen udføres normalt ved møder med deltagelse af medlemmerne af review teamet. Topledelse bør fortrinsvis udpege en repræsentant af ledelsen, som: - Planlægger en ledelsesevaluering møde; - Giver besked til team medlemmer ; - Forbereder dagsorden for hvert møde ;

44 Indsamler eller udarbejder sammenfattende rapporter af data fra kvalitet systemets overvågning; Individuelle medlemmer af review-teamet kan være ansvarlig for en særlig analyse af data for at kortlægge omfanget af et emne og vurdere mulige tendens. Give kopier til medlemmerne af management review holdet senest en uge før det planlagte møde. - Hvorfor?

45 - Fordi : På mødet er det urealistisk at kortlægge de oplysninger som er udarbejdet i sådan et omfang, at passende beslutninger kan træffes. Husk: - Opfølgninger fra tidligere management reviews; - Analyser planlagte ændringer, der kan påvirke kvalitetsstyringssystemet; - Lav en evaluering af den fortsatte egnethed af Kvalitetpolitikker og -mål.

46 Review input: Inputene til management review kan indeholde oplysninger om: ( a) Resultater af interne audits ; ( b ) Ekstern feedback, herunder: - Reklamationer og tilbagekaldelse, - resultater af inspektioner og audit fra kunder ; ( c ) Afvigende processer ; ( d ) CAPA processer ; ( e ) Risikovurderinger ; ( f ) Analyse af processers ydeevne og produktets overensstemmelse ;

47 Review input: (Continued) ( g ) trenden i processer og produkter ; (h ) Effektiviteten af ændringer i proces-og produkter; ( i) Status for forebyggende og korrigerende handlinger ; ( j ) Muligheder for forebyggende foranstaltninger ; ( k ) Opfølgning handlinger fra tidligere management reviews ; ( l ) Gennemgang af kvaliteten politik ; (m ) Måling af opfyldelsen af kvalitetsmål og resultatindikatorer;

48 Review input: (Continued) ( n ) Meddelelser og sammenfattende rapporter fra eksterne partnere ; ( o) Ændringer, der kan påvirke kvaliteten systemet ; (p ) Nye eller reviderede lovgivningsmæssige krav ; ( q ) Personale status; ( r ) Anbefalinger om forbedringer.

49 Product kvalitets review kunne være et vigtigt input til management review. Produkt kvalitets review er regelmæssige periodiske eller rullende kvalitets review af alle godkendte lægemidler. Målet for Produkt kvalitets review: - Kontrol af ensartethed i gældende proces; - Hensigtsmæssigheden af de gældende specifikationer for både råvarer og færdige produkt ; - At fremhæve eventuelle tendenser ; - At identificere produkt-og proces forbedringer.

50 Ifølge Eudralex bind 4, 1.10 bør sådant produkt kvalitet review normalt gennemføres og dokumenteres årligt og bør omfatte mindst : En gennemgang af udgangsmaterialer inklusive pakkematerialer, der anvendes i produktet, især fra nye leverandører og især review af forsyningskædens sporbarhed af aktive råvarer. En gennemgang af kritiske in-process kontrol og færdigvarer resultater. En gennemgang af alle batcher, der ikke opfylder gældende specifikation(er) og undersøgelsen af disse. En gennemgang af alle væsentlige afvigelser eller manglende efterlevelse, deres relaterede undersøgelser, og effektiviteten af de resulterende korrigerende og forebyggende foranstaltninger, der træffes. Continues

51 En gennemgang af alle ændringer, der foretaget for processer eller analysemetoder. En gennemgang af indsendte variationsansøgninger til markedsføringstilladelsen, ændringer som er bevilliget eller afvist, herunder for tredjelands (kun eksport) dossierer. En gennemgang af resultaterne af stabilitets overvågningsprogrammet og eventuelle negative tendenser. En gennemgang af alle kvalitetsrelaterede returneringer, reklamationer og tilbagekaldelser samt undersøgelser udført på det tidspunkt. En gennemgang af tilstrækkeligheden af de korrigerende handlinger for af produkt proces eller udstyr. Fortsat

52 En gennemgang af post- marketing forpligtelser for nye markedsføringstilladelser og variationer af markedsføringstilladelse, Kvalifikationen status relevant udstyr og forsyninger, f.eks HVAC, vand, komprimerede gasser osv. En gennemgang af alle kontraktlige aftaler som det er defineret i kapitel 7 for at sikre, at de er opdateret. Eudralex, Volume 4, kapitel 1.. Eudralex, Volume 4, Chapter 1.

53 Hvad sker der på management review mødet? Hvad sker der på management review mødet? Ledelset: - Analyserer data ; - Identificerer forbedringsmuligheder ; - Tildeler handlingspunkter ; - Analyserer forebyggende og korrigerende handlinger; - Træffe beslutninger ; - Opdaterer tabellen med nye kvalitetsmål og mål til forbedringer ; - Referat tages på hvert møde, hvor følgende registreres : * Diskussioner ; * Beslutninger; * Aktioner med ansvarsområder og tidsfrister.

54 Efter management review mødet Skriftlig mødereferater færdiggøres og underskrives af management review team, herunder den topledelse, før den er fordelt i henhold til en forudbestemt distributionsliste. Management review optegnelser bør være omfattende. Husk, at de vil være det eneste bevis for, at dagsordenen for reviewet var dækket, og at reviewet blev korrekt konkluderet med relevante beslutninger og handlinger. Det er vigtigt, at referatet adresserer alle identificerede punkter, hvor enhver korrigerende og forebyggende handling bør tages. Sådanne korrigerende eller forebyggende handlinger bør beskrives og ansvaret for sådanne tiltag samt tidsfrister for færdiggørelse bør adresseres.

55 Der kan være dele af referatet, som kan være fortroligt, men det er selvfølgelig indlysende, at alle relevante oplysninger skal gives til organisationen og især de udvalgte, der har fået tildelt ansvaret for eventuelle yderligere tiltag.

56 Udarbejde handlingsplaner, der: o Identificere problemet som skal løses; o Identificere ansvarsområder; o Angiv tidsfrister for færdiggørelse; o Bestemme mekanismer for review; o Definer en mekanisme til at evaluere effektiviteten; o Tildele hovedansvaret for opfølgning. Udfør de besluttede tiltag rettidigt ifølge aktionslisten.

57 Du skal oprette et effektivt system til opfølgning på de besluttede tiltag. Du skal beslutte: - Hvem skal gøre det; - Hvornår man gør det; - Hvordan man gør det, og du skal også huske, faktisk at gøre det.

58 Resultaterne af management review af den farmaceutiske kvalitet systemet kan inkludere: (a ) Forbedring af den farmaceutiske kvalitet systemet og relaterede processer ; ( b ) Forbedringer, der skal adresseres til leverandører, herunder kontraktet aktiviteter ; ( c ) Fordeling eller omfordeling af ressourcer og / eller træning af personale ; ( d ) Versioner af kvalitetspolitik og kvalitetsmål ; ( e ) Beslutninger vedrørende kontinuerligt efterlevelse af relevante myndigheds krav ; ( f ) Beslutninger om hyppigheden af management review er passende, eller om de planlagte intervaller skal revideres ; fortsætters

59 Resultaterne af management review af den farmaceutiske kvalitet systemet kan nævnes: (fortsat) ( g ) dokumentation samt rettidig og effektiv kommunikation af resultaterne af management review og handlingerne handlingerne, herunder regulering af hensigtsmæssige emner til topledelse.

60 What now if important persons are not able to participate physically in a management review meeting? Hvad nu, hvis vigtige personer ikke er i stand til at deltage fysisk i en management review møde? - Telefon -og webkonferencer kunne overvejes, men det er altid at foretrække at mødes ansigt til ansigt.

61 Hvordan man skal forholde sig, hvis organisation er ganske store og spredt geografisk? Du kan udføre din management review på de enkelte steder, og derefter konsolidere det i en endelig vurdering, der udføres af organisationens topledelse.

62 Hvad med kontraktet aktiviteter? Dine forventninger bør fremgå af skriftlig kontrakt mellem parterne.»opgaverne for hver part skal fremgå af ansvarsmatrixen. Husk at definere, hvem der har ansvaret for at formidle alle relevante sager og afgørelser til eksterne samarbejdspartnere, - og hvordan det skal gøres.

63 Worst case scenario ifm management review f.eks : Senior ledelse ikke komplet engageret ; Management review udføres kun fordi den er krævet af inspektøren ; Deltagerne er uforberedte ; Utilstrækkelig præsentation af data ; Ansvar er ikke veldefineret ; Utilstrækkelige ressourcer; Resultaterne er uklare ;

64 Worst case scenario ifm management review F.eks.: Dårlig kommunikation ; Kvalitetsmål er ikke målebare ; Kvalitet målsætninger er urealistiske. management rapporter læse ikke eller er ikke forstået korrekt ; Utilstrækkelig opfølgning aktiviteter.

65 Hvordan kan man lykkes med management review? Topledelsen ser det som en mulighed for at reviewe udførelsen af organisations Kvalitetssystem. Det er vigtigt, at du er overbevist om, at det er nyttigt; Indse, at korrekt udførte management review tillader organisationen at gøre et bedre job. Husk, at formålet med en management review er at gennemgå kvalitetsstyringssystem for at sikre dets fortsatte tilstrækkelighed, egnethed og effektivitet; Lav en omhyggelig planlægning ; Vælg omhyggeligt dine kilder til input ; Fortsætter

66 Hvordan kan man lykkes med management review? (fortsat) Lav en omhyggelig forberedelse af data; Overvej brugen af grafiske oversigter over data ; Forbered altid en dagsorden for management review møder ; Vær sikker, at de rigtige personer deltager (Den øverste udøvende leder og ansvarlig for driften af kvalitetssystemet skal altid være til stede ) ; Vær åben sindet ; Vær ærlig ;

67 Hvordan kan man lykkes med management review? (fortsat) Udnyt viden og erfaring inden for organisation, når der forberedes input til management review ; Være objektiv og bruge objektive vidnesbyrd ; Se nye muligheder; Vær opmærksom på betydningen af root cause analyser ; Tag et risikostyrings tilgang til dine analyser af den aktuelle situation og dine overvejelser for forbedringer;

68 Hvordan kan man lykkes med management review? (fortsat Med hensyn opfølgende handlinger fra tidligere review: Handlinger, som ikke er afsluttet : - kan forlænges med en ny forfaldsdato ; - omfordelt til en anden person eller funktion ; - de kan også ændres ; - endog opgivet. Årsager til den manglende gennemførelse af handlingen og eventuelle beslutninger vedrørende fortsat / afbrudt handlingen skal registreres i Management Review rapport.

69 Hvordan kan man lykkes med management review? (Fortsat) Vedrørende audit: Præsentere resultater af interne såvel som eksterne kvalitetssystem audit. Dette omfatter resuméer af resultaterne, hyppigheden af audit observationer, status af observationer, og diskussion af væsentlige fund. Med hensyn til proces performance og produkternes efterlevelse af specificationer : Input og inspiration kunne tages fra Product Quality Review. Kunne suppleres med : o Præstationer om rettidig levering ; o Præstationer af leverandør kvalitet; o Produktivitet data.

70 Hvordan kan man lykkes med management review? (fortsat) Med hensyn til Korrigerende og forebyggende handlinger : Præsentere de vigtigste korrigerende og forebyggende foranstaltninger, der gennemføres gennem perioden, og status for igangværende tiltag. Med hensyn til kunde feedback og reklamationer : Fremlægge resuméer af kundernes feedback og kundernes klager, herunder analyse af tendenser og tilbagefald. Vedrørende Kvalitet mål: Gennemgå fremskridt hen imod opfyldelse af målene og opfyldelsen af kvalitetspolitikken. Præsenter status af kvalitetsmålsætningerne, der er opstillet ved den tidligere management review. Når et mål ikke nås, skal management teamet beslutte, om at: - at opgive målet; - at fortsætte ind i næste periode; - at ændre sin målværdi.

71 Hvordan kan man lykkes med management review? (fortsat) Vedrørende Kvalitet mål: Gennemgå fremskridt hen imod opfyldelse af målene og opfyldelsen af kvalitetspolitikken. Præsenter status af kvalitetsmålsætningerne, der er opstillet ved den tidligere management review. Når et mål ikke nås, skal management teamet beslutte, om at: - at opgive målet; - at fortsætte ind i næste periode; - at ændre sin målværdi Opsæt realistiske og målelige kvalitetsmålsætninger; Tildel ansvar og tidsfrister.

72 Hvordan kan man lykkes med management review? (fortsat) Ændringer og kvalitetssystem planlægning: - Fremhæv ethvert produkt, proces eller andre operationelle eller organisatoriske ændringer, der har påvirket kvaliteten system. - foreslå specifikke foranstaltninger til at opdatere eller ændre systemet som reaktion på ændringerne. - Beslut hvad der skal gøres, for at gøre det bedre ; - Dokumenter observationer, konklusioner og anbefalinger til nødvendige tiltag ;

73 Hvordan kan man lykkes med management review? (fortsat) Etabler et effektivt opfølgningssystem, og husk at bruge den! ; Planlæg den næste regelmæssige management review; Sørg, at nogen nedskriver, hvilke emner der blev drøftet, hvilke beslutninger der blev truffet, og hvilke aktionspunkter der blev udvalgt under management review møde.

74 Knowledge is power and power is involving the people. Communication.and communication

75 - og endelig : Spørgsmål du også bør have i tankerne, og spørge dig selv : - Har vi en tilstrækkelig procedure for at gennemføre management reviews? - er der behov for at opdatere disse? - Hvem har brug for at være involveret i management review processen i vores organisation? - Er der behov for ændringer? - Hvor hyppig bør management reviews gennemføres? - Bør vores politik revideres? - Hvem kan indkalde for ikke planlagte ekstraordinære management review? Continues

76 Spørgsmål du bør også have i tankerne, og spørge dig selv: (fortsat) - Hvornår er det bedste tidspunkt for os at foretage management review? - Er procedurerne i kvalitetsstyringssystemet klare og tilstrækkelige? - har vi brug for andre? - er nogle af dem forældede? - skal vi fjerne nogle? - Hvilken effekt har ændringer i f.eks. materialer, produkter, processer, udstyr, faciliteter eller tjenester på vores kvalitetssystem og dens effektivitet? - Hvor effektive er vores måle- og vurdering systemer?

77 Spørgsmål du bør også have i tankerne, og spørg dig selv : - Er roller og ansvar klart og giver de (stadig) mening? - Anvender vi stadig ressourcerne hensigtsmæssigt? - Kan vi sætte nye målbare præstationsmål? - Opfylder vi (stadig) alle vores forpligtelser? - Kræver ændringer i love eller forordninger, at vi ændrer nogle af vores tilgange? - Er der en bedre måde? Hvad kan vi ellers gøre for at forbedre?

78 Husk: Det overordnede centrale spørgsmål, som en management review søger at besvare, er: Fungerer systemet? dvs. er det passende, hensigtsmæssig og effektiv, taget vores behov i betragtning? Husk også, at en management review ikke er det samme som en Product Quality Review ( PQR ).

79 Spørgsmål?

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 8. december 2016 21:47 1 Program Kl. 10.00 Kl. 10.05 11.00 Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.30 Kl. 13.30 14.15 Kl. 14.15 14.25

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Revideret Miljøledelsesstandard

Revideret Miljøledelsesstandard Revideret Miljøledelsesstandard ISO 14001:2015 Ændringer ift. DS/EN ISO 14001:2004 Dokumentationskrav i ny ISO 14001 GREENET- Revideret ISO 14001 1 MiljøForum Fyn - Revideret ISO 14001 2 1 Termer og definitioner

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 1. december 2015 20:33 1 Program Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper Kl. 10.05

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 17. marts 2015 21:05 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015 Vejledning i informationssikkerhedspolitik Februar 2015 Udgivet februar 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon dk

Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon dk Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 52 00 digst@digst dk Design: Bgraphic Foto: Colourbox Elektronisk publikation: ISBN:

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet i 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Kvalitetspolitik 2. Kvalitetsmål 3. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Indeholder Analyserapport nr. 2 Udarbejdet af: Hanne Bruun 07/2452 Ledelsens evaluering

Læs mere

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie G. Kristensen Natur & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen

Læs mere

Kvalitet og risikostyring

Kvalitet og risikostyring Kvalitet og risikostyring Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 3 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 KVALITET OG RISIKOSTYRING... 3 6.1.1

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Godkendt Organisation, ansvar og beføjelser Procedure C. Chef for Vognladning produktion (Ledelsens repræsentant)

Godkendt Organisation, ansvar og beføjelser Procedure C. Chef for Vognladning produktion (Ledelsens repræsentant) Side 1 af 6 Organisation Organisationen af DanLinks kvalitetsstyringssystem i forhold til hele DSB gods organisation er fremhævet med gul baggrund på Bilag C.3. Det praktiske ansvar for kvalitetsstyringssytemet

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag den 20. september 2016 16.43 1 met ser således ud: 16.43 2 www.lasseahm.dk COPYRIGHT 1 IADK SJ-1 20. september 2016 met ser således ud: www.lasseahm.dk Kl.

Læs mere

Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems)

Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems) DS 3001 Organisatorisk robusthed. Sikkerhed, beredskab og kontinuitet. Formål og anvendelsesområde Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems)

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Onsdag, den 9. marts 2016 17.38 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 10.05 Kl. 10.05 11.15 Kl. 11.15 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.45 Kl. 13.45 14.15

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-2

Velkommen Gruppe SJ-2 Velkommen Gruppe SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 19. marts 2015 23:23 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2010 Sag: Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem

Læs mere

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING DS/OHSAS 18001:2008 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 Nr. Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal have

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Kommisorium for revisionskomite

Kommisorium for revisionskomite Kommisorium for revisionskomite Kristian Wulf-Andersen Copyright 2. november 2011 Trifork A/S Side 1 af 9 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.1.0 2009-05-26 KWA Oprettelse og første version til

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S 1. Generelt Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for bestyrelsen. Det er revisionsudvalgets

Læs mere

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune Organisering og styring af informationssikkerhed I Odder Kommune Indhold Indledning...3 Organisationens kontekst (ISO kap. 4)...3 Roller, ansvar og beføjelser i organisationen (ISO kap. 5)...4 Risikovurdering

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Senest opdateret januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. OMFANG OG SIKKERHEDSNIVEAU... 3 3. HOVEDMÅLSÆTNINGER... 4 4. ORGANISERING OG ANSVAR...

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer

Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer Tema Standard Spørgsmål 1. Indledning formål, omfang og kriterier Indledningsmøde præsentation af

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2 Lektion 1 1 Grundlæggende begreber for ledelse Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation Lektion 1 2 De 8 grundprincipper Interessent

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig:

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig: Velkommen til Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016 1 Lidt om mig: Jan Støttrup Andersen Force Technology; Audit og Forretningsudvikling Konsulent indenfor ledelsessystemer

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Ledelsens evaluering 2012

Ledelsens evaluering 2012 Opfølgning på sidste års ledelsesevalueringsrapport og fremtidige fokuspunkter I 2012 har fokus drejet sig om forenkling af kvalitetsstyringssystemet både antallet af procedurer som skal vedligeholdes,

Læs mere

Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM

Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM 1 Formål med Fyraftenskursus At give jer viden og forståelse for kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring svarende til trin 3 og 4 i DDKM. Vi ønsker

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse 1. Indledning På bestyrelsesmødet den 12. marts 2009 besluttede bestyrelsen for at nedsætte et revisionsudvalg samt at indstille valg af formand og udvalgets honorering til repræsentantskabets godkendelse

Læs mere

Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen. Juli 2015. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen. Juli 2015. rigsrevisionen. rigsrevisionen Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen Juli 2015 rigsrevisionen rigsrevisionen S T A N D A R D F O R K V A L I T E T S S T Y R I N G I R I G S R E V I S I O N E N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering)

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering) Skema til brug ved oprettelse af et team Formålet med teamet Forventede aktiviteter Tilsigtede resultater Tilgængelige ressourcer Begrænsninger Nødvendige færdigheder og kvaliteter Forventede teammedlemmer

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr

Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr. 28 50 09 71 1. Præambel 1.1. Bestyrelsen for Fast Ejendom Danmark A/S har besluttet, at den samlede bestyrelse skal fungere som revisionsudvalg

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning...1 2. Risikovurdering - HACCP-analyse...1 3. Kvalitetsstyring...2 4. Foderhygiejneforordningens

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg April 2012 Sags id 2012-694 Analyserapport nr. 5 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2011 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008. 1. Ledelseserklæring. Denne håndbog beskriver kvalitetsledelsessystemet hos Industriglødning A/S og har følgende formål: - At fastlægge ansvar og kompetence

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget

Kommissorium for Revisionsudvalget Kommissorium for Revisionsudvalget Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Helle Okholm (formand), Søren B. Andersson og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykiatrien i Region Syddanmark Ledelsessystemcertificering 3. september 2014 til 12. september 2014 Certificeringens dækningsområde DNV team leader: Auditteam: Drift af psykiatriske afdelinger Jens H. Østergaard Jens H. Østergaard Pelle

Læs mere

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapport Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapportens baggrund og proces Denne rapport er de systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringen i Teknik og Miljø. Rapporten danner

Læs mere

Rollen som DPO. September 2016

Rollen som DPO. September 2016 Rollen som September 2016 2 Udpegning af Hvilke organisationer (både dataansvarlige og databehandlere) skal have en (artikel 37)? Offentlige myndigheder (undtagen domstole) Private virksomheder, hvis kerneaktivitet

Læs mere

Annual Product Review / Product Quality Review Fokus på Active Pharmaceutical Ingredients (API)

Annual Product Review / Product Quality Review Fokus på Active Pharmaceutical Ingredients (API) Annual Product Review / Product Quality Review Fokus på Active Pharmaceutical Ingredients (API) Arrangement IFF den 3. marts 2006 Hvem er jeg? Camilla Hudtloff Site Quality and Regulatory Specialist Kvalitetsafdeling

Læs mere

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige John Kotter Kotters 8 trin Skab nødvendighed di d Skab en bærende koalition Formuler strategisk vision og initiativer Udpeg en hær af frivillige Fjern barrierer for forandring Få kortsigtede resultater

Læs mere

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 TRIN 1 Indledende kortlægning TRIN 2 Ledelsens involvering i projektet TRIN 3 Projektplan TRIN 4 Projektopstart og organisering TRIN 5 Detailkortlægning

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, et nomineringsudvalg, et revisionsudvalg og et risikoudvalg. Efterfølgende oplyses nærmere

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

Uddelegering? Du er dig eller din leder eller en anden leder

Uddelegering? Du er dig eller din leder eller en anden leder Uddelegering? Du er dig eller din leder eller en anden leder Arbejder du ofte med opgaver, som kun du kan udføre? Tør du uddelegere? Eller er du bange for at miste kontrollen? Har du ikke tid til at uddelegere?

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere