Building a business case for MDM in the world of banking

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Building a business case for MDM in the world of banking"

Transkript

1 successful Building a business case for MDM in the world of banking Calvin Farmer Don Elliott October 2010

2 Contents How did we get here? Can we really build a business case for MDM? Understanding the nature of MDM and its true cost to the business Approaching the business case top down An industry study - Banking 2

3 Mængdestat isti k Posthus Produk tions gruppe Mængdestat isti kkode Hu ss tan d stal Modtagergrupper Gadenavn/Husnr Posthus Produk t Produk tions gruppe Format Mængdestat isti kkode Mængdestat isti k CD S STA Blad fort eg ne lse Opret, flyt og slet blade Gruppenr Ru mnr Omdelingsnr Gadeopl ysninger Mængde st at istik Vejedat a_antal Vejedat a_vægt Posthus Produk t Produk tions gruppe Format Blad fort eg ne lse Mængdest at istik Faktureringsgrundlag (manuel indtastning) Adresse udtræk Adressens gruppenummer Kredskontor Postk ontor Posthus Postdist rik t Land Da to Ug eda g Nøglet al VÆGT (Bisco) Nøglet al (manuel indtastning) Bestill ingsoplysninger Mængdest at istik Adresse udtræk Kundeantal pr. ku nd e typ e Hu ss tan d stal Gadeopl ysninger Gruppeoplysninger Re olop de lin ge r Stednavne Hu ss tan d stal BOS DI A D9 6 FAK FKS FLY GTT HU S MIS MSS MVA OCR OPD PIA PKV PLS PMS PPS PR O PST STM TTS US F VAP BSP D9 6 DP B IBS MOD MVA OPUS PMS PLS PPS PØS TID VAP BOA BSP D9 6 MVA ODS PMS PLS PPS STP PMS BOA Bladt itler og ford eling Mængdestat.total pr statistikkode pr. prod.grp. Behandlede mængder Ce ntra le st amd at a timefo rb rug Hu ss tan d stal Produk t opl. Anmeldte partier PLS PR O PIA Re alisere de mængder Gadeafsnit Postbok skunder Re olop de lin ge r Stavevarianter Stormodtagere VÆGT Vejedat a Kundeoplysninger Akt ivit ets koder Produk tions gruppe Stedkoder Dr ift sd øg n Kørsel s datoer Produk ter Funktionskoder DP B MVA PMS SPB VAP CD S No r me r Grundtider Beregn. parametre Afl.steder Hu ss tan d stal Postmængder Timebehov STREGKODE- HUS LÆSER GEISCO STREGKODE- LÆSER Hæ nd els e timefo rb rug (Mødelister) Medarb.oplys. Akt ivit ets koder timefo rb rug Syge st at istik Sort eringsopl. Planlagt tje n est e His toris ke mængder Vejedat a Hæ nd els e Mel ding Vars ling Anmeld. Medarb. Opl. De mog r afis ke oplysninger FKS MIS MSS US F BOS CD S D9 6 PIA PR O STA PIA CD S D9 6 PIA PR O STA TID CD S tr af ikta l Stamdata Massepart i oplysn. Faktisk forb r ug t tid BSP Særlige yd el ser Anmeldt massepart i Mål -tal Medarb. oplysninger Prognoser Plan Plan Beregn. parametre TID (Scanner) BOA MOD VAP PLS Time behov Time behov Fravær Trp. ordre Opl. Post mængder Møns ter sp ec ifik atio n Planlagt møns ter Taste bilag Lønoplysninger Time behov timefo rb rug OCR Navne og adresser Virksomhedsnavne og adresser D9 6 Produk t og pris opl. Ordrer Opsamlings prognoser Massepart i oplysn. Prognoser realiserede mængder m.m. Udbetalt løn PMS Produk t og pris opl. og planlagt timefo rb rug Transport ordrer timefo rb rug Udbetalt løn Forsendelses st at i Trp. ordre st at us Budget teret Forventet salg mængde/k r Forventninger Pøs-st ed s alg og omkostninger Budget teret salg og omkostninger Kundeopl. Trp.ordre status ED I fakt ura Re gnsk abstr an sa kt ion er Skrankesalg Trp. ordre på stregkoder Re gnsk abstr an sa kt ion er Land Adresse Modtager TNT EDI BLA BOA FAK GTT (Vægt) (Håndscanner) K-BOK S IMS MVA ORG SPB TTS TTT VAP Kundeopl. sa lg Posteri ng BOA OPD TID (C entral) D9 6 DC S LBS MOD OCR-BR(sort.) OCR-PK(sort.) PD B PLS 'SOM' Fili al Server Stregkode Hæ nd els e Vægt Stregkode Hæ nd els e EPG pakker Akk. opl. om ku nd e rs portoforbrug Agregeret realiseret salg De bitor kr av Månedst al Betaling Kunde- og sa lgsopl. Kundeopl. Indbe tal ing (Realiseret salg) (Stor/Lille) Lokal del Adresseopl. (Image) Re gnsk abstr an sa kt ion er Salgs opl. sa lg Kundenummer Kundenavn Månedligt aggregeret forb r ug sa lg Stregkode Hæ nd els e Vægt Da glige summer til fakt ur alin ie r Hæ nd els e Hæ nd els er Stregkoder Central del Faktura til udprintning Postens Mailbureau Da nsk E MS -fo r s. beh. i udl. Forespørgsel på forsendelse sa mt s va r Kundeoplysninger Faktureringsgrundlag for registrerede pakker Træ k på ko nt i BG Bank Ud l. EMS-f or s. beh. i Danmark Posthus Produk tions gruppe Mængdestat isti kkode Hu ss tan d stal Modtagergrupper Mængdestat isti k Gadenavn/Husnr Posthus Produk t Produk tions gruppe Format Mængdestat isti kkode Mængdestat isti k CD S STA Blad fort eg ne lse Opret, flyt og slet blade Gruppenr Ru mnr Omdelingsnr Gadeopl ysninger Mængde st at istik Vejedat a_antal Vejedat a_vægt Posthus Produk t Produk tions gruppe Format Blad fort eg ne lse Mængdest at istik Faktureringsgrundlag (manuel indtastning) Adresse udtræk Adressens gruppenummer Kredskontor Postk ontor Posthus Postdist rik t Land Da to Ug eda g Nøglet al VÆGT (Bisco) Nøglet al (manuel indtastning) Bestill ingsoplysninger Mængdest at istik Adresse udtræk Kundeantal pr. ku nd e typ e Hu ss tan d stal Gadeopl ysninger Gruppeoplysninger Hu ss tan d stal BOS DI A D9 6 FAK FKS FLY GTT HU S MIS MSS MVA OCR OPD PIA PKV PLS PMS PPS Re olop de lin ge r Stednavne PR O PST STM TTS US F VAP BSP D9 6 DP B IBS MOD MVA OPUS PMS PLS PPS PØS TID VAP BOA BSP D9 6 MVA ODS PMS PLS PPS STP PMS BOA Bladt itler og ford eling Mængdestat.total pr statistikkode pr. prod.grp. Behandlede mængder Ce ntra le st amd at a timefo rb rug Hu ss tan d stal Produk t opl. Anmeldte partier PLS PR O PIA Re alisere de mængder Gadeafsnit Postbok skunder Re olop de lin ge r Stavevarianter Stormodtagere VÆGT Vejedat a Kundeoplysninger Akt ivit ets koder Produk tions gruppe Stedkoder Dr ift sd øg n Kørsel s datoer Produk ter Funktionskoder DP B MVA PMS SPB VAP CD S No r me r Grundtider Beregn. parametre Afl.steder Hu ss tan d stal Postmængder Timebehov STREGKODE- LÆSER GEISCO STREGKODE- LÆSER Hæ nd els e timefo rb rug (Mødelister) Medarb.oplys. Akt ivit ets koder timefo rb rug Syge st at istik Sort eringsopl. Planlagt tje n est e His toris ke mængder Vejedat a Hæ nd els e De mog r afis ke oplysninger FKS MIS MSS US F BOS CD S D9 6 PIA PR O STA PIA CD S D9 6 PIA PR O STA TID Mel ding Vars ling Anmeld. Medarb. Opl. CD S tr af ikta l Stamdata Massepart i oplysn. Faktisk forb r ug t tid BSP Særlige yd el ser Anmeldt massepart i Mål -tal Medarb. oplysninger Prognoser Plan Plan Beregn. parametre TID (Scanner) BOA MOD VAP PLS Time behov Time behov Fravær Trp. ordre Opl. Post mængder Møns ter sp ec ifik atio n Planlagt møns ter Taste bilag Lønoplysninger Time behov timefo rb rug OCR Virksomhedsnavne og adresser D9 6 Produk t og pris opl. Navne og adresser Ordrer Opsamlings prognoser Massepart i oplysn. Prognoser realiserede mængder Fordelingsnøgler Fordelingsnøgler m.m. Udbetalt løn PMS Produk t og pris opl. og planlagt timefo rb rug Transport ordrer timefo rb rug Udbetalt løn Forsendelses st at i Trp. ordre st at us Budget teret Forventet salg mængde/k r Forventninger Pøs-st ed s alg og omkostninger Budget teret salg og omkostninger Kundeopl. Trp.ordre status ED I fakt ura Re gnsk abstr an sa kt ion er Skrankesalg Re gnsk abstr an sa kt ion er Land Adresse Modtager TNT EDI Trp. ordre på stregkoder (Vægt) (Håndscanner) Kundeopl. sa lg Posteri ng BLA BOA FAK GTT K-BOK S IMS MVA ORG SPB TTS TTT VAP BOA OPD TID (C entral) D9 6 DC S LBS MOD OCR-BR(sort.) OCR-PK(sort.) PD B PLS 'SOM' Fili al Server Stregkode Hæ nd els e Vægt Stregkode Hæ nd els e EPG pakker Akk. opl. om ku nd e rs portoforbrug Agregeret realiseret salg De bitor kr av Månedst al Betaling Kunde- og sa lgsopl. Kundeopl. Indbe tal ing (Realiseret salg) Lokal del Adresseopl. (Image) (Stor/Lille) Re gnsk abstr an sa kt ion er Salgs opl. sa lg Kundenummer Kundenavn Månedligt aggregeret forb r ug sa lg Stregkode Hæ nd els e Vægt Da glige summer til fakt ur alin ie r Hæ nd els e Hæ nd els er Stregkoder Central del Faktura til udprintning Postens Mailbureau Da nsk E MS -fo r s. beh. i udl. Forespørgsel på forsendelse sa mt s va r Fordelingsnøgler Fordelingsnøgler Kundeoplysninger Faktureringsgrundlag for registrerede pakker Træ k på ko nt i BG Bank Ud l. EMS-f or s. beh. i Danmark The breeding ground for Data Quality Systemoversigt September 1998 Udgivet af : Data Administrationen (FOS-SS/SA/DA) LBS RAB SAC DCS (H59) KRS STA BPO FLY PLD Sk ranketerminal OCR sorteringsmaskine Bladadresseringsanlæg DIA HUS RKL NGL BSP BOA PRO BLA K-B OKS OCR OPD MVA CDS TID CDS PLS CCB PIA CPB MDL DART DC PAS VAX DS Danmarks statistik FPS SPB PFS EDI PMS D96 TML PPS ODS MIS BOS TNT PØS RIS LPD PTS GTC GTP IMS KOS PTS GTD CMB MSS FKS USF Internet STP Systemoversigt September 1998 PKV FLY MDC PKS SCANNER TTS PTS GTT FAK Udgivet af : Data Administrationen (FOS-SS/SA/DA) LBS RAB SAC DCS (H59) Sk ranketerminal OCR sorteringsmaskine Bladadresseringsanlæg DIA KRS STA NGL BSP BOA PRO BLA K-B OKS BPO PLD OCR RKL PAS OPD MVA CDS TID CDS PLS CCB PIA CPB MDL DART DC VAX DS Danmarks statistik FPS SPB PFS EDI PMS D96 TML PPS ODS MIS BOS TNT PØS RIS LPD PTS GTC GTP IMS KOS PTS GTD CMB MSS FKS USF Internet STP PKV MDC PKS SCANNER TTS PTS GTT FAK CRM ERP DW ODS Ent. Bus Billing For at minimere diagrammets kompleksitet, er nedenstående 'afhængigheder' ikke indtegnet. Signaturforklaring For at minimere diagrammets kompleksitet, er nedenstående 'afhængigheder' ikke indtegnet. Signaturforklaring STM KUN PST CPR register DS Danmarks statistik MOD RISC/6000 eller Supermax Eksternt PC VAX STM KUN PST CPR register DS Danmarks statistik MOD RISC/6000 eller Supermax Eksternt PC VAX ORG KST TOM Mainframe Alpha ORG KST TOM Mainframe Alpha DPB PDB STD ADG VAP Produktionsteknologisk udstyr Systemet findes flere gange på diagrammet DPB PDB STD ADG VAP Produktionsteknologisk udstyr Systemet findes flere gange på diagrammet Are you solving the problem or just adding to it?

4 Contents How did we get here? Can we really build a business case for MDM? Understanding the nature of MDM and its true cost to the business Approaching the business case top down An industry study - Banking 4

5 A derived business case A business case for MDM is nearly always an indirect business case. MDM is a foundational prerequisite for many IT related business initiatives. Having high quality and consistent data is only of value when it can be used to: Drives new business Reduces costs High Quality Data Reduces Risk 5 Increases agility

6 Useful motivators If you can sell bottled water, you can sell Master Data! 1 Fear will get you some of the way 2 as will hype 3 and if you re desperate, cynicism 6

7 What happens if we do nothing? 4 $? Costs Time You ll find broad agreement on inefficiencies but the business case is hard to quantify 7

8 Contents How did we get here? Can we really build a business case for MDM? Understanding the nature of MDM and its true cost to the business Approaching the business case top down An industry study - Banking 8

9 Have you factored in all of these in your business case? Scope Hierarchy Multi-Entity Enterprise / divisional Business Strategy alignment Geography Organisation Maturity/ Ambition Dependen cies Pain Workload Business Process Knowledge Project Priorities Policies Regulations Time to deliver benefits Politics Funding Sponsorship Change culture Divisional vs enterprise Technology/Infrastructure Architecture Tech choice Delivery capability EIM Integration Arch Target architectural style Synch/ Harmon. 9

10 What is the aspiration? SOE SOR 1. Data entry for Master Data attributes are dispersed Integration Approach 2. Dedicated SOE component is used for some Master Data attributes 3. Dedicated SOE component is used for some Master Data attribute sets 4. Dedicated SOE component is used for all Master Data attributes for one or more MDEs 5. Dedicated SOE component is used for all Master Data attributes (central maintenance) 1. Distributed SOR at the attribute level Data Entry Approaches 2. Centralized MDR for Master Data s identifying keys 3. Centralized MDR for a set of Master Data Entity attributes 4. Centralized MDR for a Master Data entity s attributes 5. Centralized MDR for all Master Data attributes (central maintenance) Consolidation Approaches Hybrid approaches Aspiration? There are a range of possible master data topologies what s right for your organisation?

11 MDM can be highly invasive Information Islands Introduce Master Data Repository (MDR) MDR Change System Of Entry Rationalize integration Reverse dataflow to OLTP Decommission MDR MDR Business functionality (reporting, calculation ) MDR Master data maintenance MDM can be extremely invasive in terms of operational s and will disrupt business process 11

12 Contents How did we get here? Can we really build a business case for MDM? Understanding the nature of MDM and its true cost to the business Approaching the business case top down An industry study - Banking 12

13 Connecting the dots to the strategy Strategic Goals Effeciency, Deliver Outstanding Customer Service, Growth Through M&A s, Compliance, Risk Management, One-Company Strategy Supporting Objectives Collaboration Across BU s, Agility, Increase Loyalty, Reduce Churn, Self Service, improve and understand customer needs, cross-sell/up-sell products Business Pains Lack of Business Insight, Resource Consumption, Opportunities Lost, unmanageable Risk, Inefficiency in Processes, Time to Market, Lost Customers, Credibility Suffering, Excessive Costs e.g. Procurement/Production/ Information Requirements Administration/Warehouse/Stocks Transparency, Trustworthy Information, Audit Trails, Readily Available, Documented Consensus, Simplicity, Optimized for Process Support Business Pains IT Requirements Data Warehouse, Master Data, Integration, Hamonization, Business Intelligence, Migration, Performance Management, Decommisioning Business Process Requirements Change Management, Data Management, Training, Governance, Process Mgt/Control/Improvement 13

14 Change is driven by pain Business pains Business opportunity MDM Business Case with benefits Organizational maturity 14

15 MDM in business terms: Common Master Data Usage Scenarios Collaborative usage scenario Objective: Ensure high quality and rigor in Master Data captured. Means: Workflows, check-in/out and approval to Control the Master Data authoring process. Analytical usage scenario Multiple Data capture Steps Validation before data becomes operational Integration Data Warehouse Analytics Data usage Reports Objective: Increase operational process efficiency through data consistency and timeliness. Means: managed data stores and near real time data synchronization. Data capture usage scenario Objective: Increase data completeness, reporting accuracy, and decision making Means: Master Data consolidation, alignment and cleansing Use business language put MDM in usage context 15

16 MDM Strategy at different levels IM Program IM Strategy Master Data Strategy -Mission - Architecture - Technology - Organization - Policies Some decisions are made for Master Data in general.. MDE Strategy MDE Strategy Product MDE Strategy Supplier.while others are made for each Master Data Entity separately to accommodate the differences MDE Strategy Customer Solution Projects Solution Project Charter A Solution Project Charter B 16

17 MDM HUB Architecture and Technology considerations Build What is your project delivery track record? In-house expertise? IT time to deliver/other initiatives. Buy Huge disparity in prices? Market consolidation/product maturity? Vendor expertise and experience? Reuse Is there an existing that might be fit for purpose? 17

18 Contents How did we get here? Can we really build a business case for MDM? Understanding the nature of MDM and its true cost to the business Approaching the business case top down An industry study - Banking 18

19 An Industry Study - Banking The fundamentals of banking have not changed in 400 years.. Products - Deposits, Loans, Exchange, Guarantees, Custody. Liquidity availability of funds to meet Customer demand Risk - Understanding & pricing Risk, Provision for bad debts Margin arbitrage, tempered by risk premium however their operational environment is rapidly changing Regulatory Compliance (Basel I / II / III, Privacy, AML, FATCA, etc) Customer demand for rapid response & a seamless experience Infinitely configurable products from mortgages to exotic derivatives Multi-channel engagement Merger & Acquisition Globalisation 19

20 More hard facts for building a business case Organisational Maturity Master Data pervades every process within your organisation To understand the end-to-end business case you will need detail statistics on organisational process takes time and effort to build / may never completely achieve Master Data initiatives cannot typically be justified in their own right Business Pains Be prepared for a negative NPV Does a mature, shared infrastructure cost model exist? Business opportunity Typical Approaches Fear, Uncertainty and Doubt will only get you so far, you need to validate and/or show results quickly Data quality initiative (show some numbers) Ride the wave / follow the money Piggy back an enterprise initiative (use data quality ) 20

21 To build a business case, we must express benefits in Business (Banking) Terms Quantative Benefits Increase Revenue Reduce Costs? Regulatory Compliance Even though the business may not trust the data, it will be difficult to build a business case on clean data alone There are typically three categories of business benefits for any initiative: Increased Revenue Up-sell and Cross sell are often touted as the biggest benefits, but require detailed statistics on current conversion rates to quantify. This also requires mastering of multiple entities (e.g. customer, account, product) and is the hardest to achieve Freeing up front-line resource from mundane effort may look to have the biggest benefit multipliers, but will this necessarily result in more sales? (there may be multiple initiatives that impact front-line efficiency) Cost Reduction Reduction in error rates and redundant/duplication of effort Often easiest to identify and pin-point, but may not be enough to support the entire project costs. Compliance A whole industry in itself, and potentially means you have a reduced requirement to justify (just have to do it!) Look at the fines for non-compliance, and correlate to bad data!

22 Cross-Sell & Up-Sell Single View of Customer To enable Cross & Up sell, you need to have a clear view of your customer interactions today this is a Business Intelligence problem Master Data Management may only be part of the answer Source: US Size of Retail Customer s Financial Spend, (Bradway Research, 2011) How does my share of wallet compare against the industry baseline? Why are we not competitive in areas of deficiency? How can we leverage areas of strength? These questions are answered by a Marketing Strategy, which will require a business change strategy to implement. An MDM hub is not a quick fix to solve this puzzle.

23 Cross-Sell & Up-Sell Go to Market Strategy When a clear view of the business problem/opportunity is defined we can define a business strategy to meet the opportunity Technology strategies need to align to this they are not a pre-requisite If large scale change is required, it is always prudent to test the model with a limited proof of concept exercise Source: Multi-Generational Lifecycle Value Potential, (Bradway Research, 2011)

24 1 Compliance & Cost Reduction There has been a mountain of new regulations across banking in the past 10 years these regulations have driven a significant increases in Economic Capital and others carry with them significant fines & penalties A very small number of customer data elements drive the vast majority of calculations used for capital provision poor Data Quality can be shown to have significant impact Provisions cover Expected Losses Economic Capital covers Unexpected Losses warchest surplus capital Buffer Surplus capital Insolvency Loss Risk $10 s to $100 s of Billion Earnings Risk Market Risk Operating Risk Credit Risk Source: Basel II Framework Diversification benefits

25 In the absence of an end-to-end analysis, follow the pain Simple sound bites or DQ pain points can be used to generate awareness of the cost of poor Master Data Management Increased Revenue Customer Application drop-out rates are you losing Customers because of your slow and error-prone application processes? Customer retention do you have high defection rates because of process/data errors causing Customer dissatisfaction? Time to Market for new Products are you losing first mover advantage because you cannot introduce new products efficiently? Cost Reduction Compliance Huge Backlog of DQ Issues what opportunities are you missing because your bad data remains bad? Correct Industry Codes: Under Basel II, industry codes directly drive capital allocation for bad debt provision absence of an industry code attracts the highest risk premium how clean are your customer industry codes? Customer Risk Grades again drive capital allocation are these correct across all s? Are they up-to-date? Generally the main driver. Significant growth in regulatory obligations, many which are specifically driving Master Data Quality

26 Delivery Considerations Tension between a multi-year investment and the business need for rapid returns Setting expectations Quick wins Reconciliation reporting (validates the problem) Data Quality activities Establishing the longer term viability Identify and leverage those who care Embed reconciliation and DQ as a Audit/delivery mandate Link DQ KPIs to bonuses Early establishment of ownership Who cares? Raise awareness and gather requirements Change Champions to sponsor and drive the ongoing work 26

27 Some Advice Link MDM to key business initiatives. E.g. position an MDM initiative as valuable support or a prerequisite for larger business solutions (preferably some strategic top-of-mind projects). Put the business people in the driver seat Data Quality is at the core of MDM and is concept that people understand start with DQ Even better, consider a feasibility piece upfront Consider your organisation s Information Management Maturity when setting your level of ambition - it will be a key contributor or hindrance to your success Don t forget to factor in the cost of ongoing operations and governance 27

28 Master Data Management Don Elliott e: Calvin Farmer e: 28

29 Who really cares? Tying data capture to the core business processes to identify ownership Banking Value Chain Pre-Sales Sales Origination Fulfillment Servicing Executive Entity Owner Customer Entity Business Data Owner Business Data Owner Business Data Owner Data Steward Data Steward Data Steward Relationship Banking Credit Risk Operations Process Owners Customer ID Contact Name Company Legal Entity Name CCR SI Industry Code Relationship Banking Pre-Sales & Sales Origination Pre-Sales & Sales Credit Risk Origination Operations Servicing Servicing Data field created in this process Data field updated in this process

30 Maturity assessment Think Locally, Act Locally At the initial stage an organisation has few defined rules and policies regarding data quality and data integration. The same data may exist in multiple applications, and redundant data is often found in different sources, formats and records. Companies in this stage have little or no executive-level insight into the costs of bad or poorly-integrated data. Think Globally, Act Collectively Reaching the Proactive stage of the maturity model gives companies the ability to avoid risk and reduce uncertainty. At this stage, data goes from an undervalued commodity to an asset that can be used to help organisations make more informed decisions. A Proactive organisation implements and uses master data repository solutions. $$ Think Globally, Act Locally A Reactive organisation locates and confronts data-centric problems only after they occur. ERP or CRM applications perform specific tasks, and organisations experience varied levels of data quality. While certain employees understand the importance of high-quality information, corporate management support is lacking. Think Globally, Act Globally At the Governed stage, an organisation has a unified data governance strategy throughout the enterprise. Data quality, data integration and data synchronisation are integral parts of all business processes, and the organisation achieves impressive results from a single, unified view of the enterprise. Confirm your capability and reconcile with your aspiration

31 The Role of a Master Data Repository - examples An MDR can play various roles in the s landscape to support different MDM usage scenarios The role will often differ between Master Data Entities Business Driver MDE Required Usage Scenario Know your customer (KYC)/US Patriot Act Customer/ Supplier and analytical Global Data Synchronization (GDS) Product Collaborative and operational Better Enterprise Reporting All Analytical Basel II Customer Analytical Customer Relationship Management (CRM) Customer/ Product and analytical Procurement Excellence Supplier/ Material and analytical Faster/New Product Introduction Product Collaborative 31

32 The External Data - Customers and Suppliers Why buy external party data? Access to accurate name and address data Access to corporate structures Know who you are actually doing business with Unethical organizations Organizations that are known to be bad payers How reliable are my critical suppliers? Get your standard classification of your business partners Minimize risk Access to predictive data about customers and suppliers Avoid doing business with restricted parties Largest global supplier is Dun & Bradstreet 32

Information Management

Information Management Information Management KJELL WITTMAACK, CKO KWI@PLATON.NET A holistic and structured approach WWW.PLATON.NET KØBENHAVN OSLO ÅRHUS Agenda Briefly about Platon Information Management defined Platon s Information

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Information Management in a nutshell

Information Management in a nutshell Information Management in a nutshell Kjell Wittmaack, CKO Kjell.wittmaack@platon.net WWW.PLATON.NET AUSTRALIA DENMARK FINLAND ICELAND NORWAY SWEDEN My offer to you You get the chance to learn how to explain

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

Presentation for DTU Vækstfonden and more

Presentation for DTU Vækstfonden and more Presentation for DTU Vækstfonden and more Vækstfonden i dag Vækstfondens strategi VF s nye strategi understøtter... Finansiel afkast VF s mission og vision VISION At det danske venturemarked bliver det

Læs mere

Tankerne bag agil implementering

Tankerne bag agil implementering Tankerne bag agil implementering Agenda Facts om Agidon Sådan gør vi.. Sådan er vi.. Microsoft Dynamics NAV 2013 Tankerne bag Agidons agile implementeringer Modellen Opmærksomhedspunkter Udbytter Case:

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Business Model Genertion

Business Model Genertion Business Model Genertion Some Business Model definitions Porter s the essence of formulating competitive strategy is relating a company to its environment BusinessModelGeneration A business model describes

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011 Ulla Theil, direktør, BPO IBM Danmark Email: theil@dk.ibm.com Agenda Tak for et godt 2010 Hvad sker i markedet i 2011 IBM s 2011 marketing agenda

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune (Genberegning) Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune 1. Formål og ændringer

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik Ekstern logistik.wmv Fokus på logistik Udfordringer - mål Overordnede tiltag Forudsætninger hvad skal være på plads

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Revit Server og Clarity løsninger

Revit Server og Clarity løsninger Revit Server og Clarity løsninger Peter Tranberg AEC Systemkonsulent NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Reidar Ristesund Senior systemkonsulent bygg/bim NTI CADcenter A/S rer@ntinestor.no Agenda Autodesk - Revit

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR

FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR 19. marts 2015 FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR STRATEGISK VÆRDIKÆDE UDVIKLING SÅDAN UDVIKLER DU SAMMEN MED KUNDERNE Benny Madsen bm@valcon.dk +45 2027 8280 INDHOLD KORT OM VALCON STATUS PÅ VÆRDIKÆDEUDVIKLING

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

SAS for Customer Experience Analytics

SAS for Customer Experience Analytics SAS for Customer Experience Analytics Michael Garver Senior Business Advisor, Customer Intelligence Det uafvendelige skift hos kunderne.. Stigning i online shopping og service m.v. Dankort & edankort Int.

Læs mere

Grundlæggende processer du skal have styr på ift. Informationsaktiv beskyttelse

Grundlæggende processer du skal have styr på ift. Informationsaktiv beskyttelse Grundlæggende processer du skal have styr på ift. Informationsaktiv beskyttelse 1 Agenda Kort om LinkGRC Omfanget af præsentationen Analyse Den røde tråd Implementering af krav i organisationen Informationsaktivers

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Partner session 2 Mamut - Temadag

Partner session 2 Mamut - Temadag Partner session 2 Mamut - Temadag 22. & 23. september 2009 Agenda Mamut Online Desktop 1.5 Gennemgang af nyheder i MOD 1.5 v/antonio Bibovski Hosted Services (NO HANDOUTS) Positionering af hostede services

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Master Data Management med AX 2012 R3

Master Data Management med AX 2012 R3 INDLÆG 17 : DYNAMICS AX Master Data Management med AX 2012 R3 Karsten Rasch-Adamsen & Thomas Bach Hotel Opus, den 6. November 2014 CGI Group Inc. Karsten Rasch-Adamsen Uddannelse Rolle Certificeringer

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

SUPPORT MED VIDEN I CENTRUM

SUPPORT MED VIDEN I CENTRUM SUPPORT MED VIDEN I CENTRUM Intro om KCS KCS Projektet i NNIT INTERNAL USE Lasse Lundemark HA.fil 2000 Cand.it 2008 Stud. NNIT 2006 Projektleder 2009 Teamleder 2013 2 Classification xxxx Author xxxx Approved

Læs mere

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Rejseplanen status og udvikling Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Agenda Rejseplanen facts&figures Hvorfor kan Rejseplanen ikke bare vise, når bussen ikke kommer??!! Nye ting på Rejseplanen

Læs mere

Master in Software Engineering in 2003. Researcher at Aalborg University. Ph.D. in Human-Computer Interaction 2009

Master in Software Engineering in 2003. Researcher at Aalborg University. Ph.D. in Human-Computer Interaction 2009 1 Me Master in Software Engineering in 2003 Researcher at Aalborg University Ph.D. in Human-Computer Interaction 2009 Trifork January 2011 2 You? How many of you are from A software company A large companys

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere