FOR BYSEKRETARIATET 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOR BYSEKRETARIATET 2013"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FOR BYSEKRETARIATET 2013

2 Indholdsfortegnelse En ny helhedsplan 3 Indsatsområder i Helhedsplanen Uddannelse, beskæftigelse og erhverv 6-7 Børn, unge og familie 8-9 Beboernetværk, inddragelse og demokrati Image og kommunikation 12 Udsatte grupper 13 Sundhed 13 Bysekretariatet et eksperimentarium for samskabelse gennem partnerskaber BYSEKRETARIATET ÅRSRAPPORT 2013 side 2

3 En ny Helhedsplan Året 2013 har været kendetegnet ved at være et år med afslutning og begyndelse. Den 30. april blev aktiviteterne i Helhedsplanen afsluttet og fra 1. maj blev den ny Helhedsplan søsat. Bevillingen til den ny Helhedsplan blev givet af Landsbyggefonden d. 22. Marts 2013 og knap 1½ måned senere trådte Helhedsplanen i kraft. Perioden op til afslutningen summede af aktivitet, hvor afslutningen af den gamle Helhedsplan var under forberedelse. De boligsociale medarbejdere arbejdede intensivt for at forankre resultater af Helhedsplanen, være i dialog med beboerne om ændringerne, indsamle data til belysning af opnåede resultater og meget andet. Sideløbende forberedte de igangsætningen af de nye delprojekter og fortsættelsen af tidligere aktiviteter, men under nye rammer. Der skulle forberedes redskaber til dataindsamling med henblik på belysning af leverancer, delmål og resultater af de nye aktiviteter, og der var en administrativ klargøring til den ny Helhedsplan. I forbindelse med afslutningen af Helhedsplanen blev der også taget afsked med kolleger, da den ny bevilling fra Landsbyggefonden var mindre end ved den tidligere Helhedsplan. Et fald fra godt 21 mio. kr. over en 4årig periode til 15,7 mio. kr. Samtidig blev der skruet op for aktivitetsniveauet i Helhedsplanen og de boligsociale medarbej-dere gik fra at udføre 18 delprojekter til at udføre 28 delprojekter. Hver enkelt boligsocial medarbejder er derved ansvarlig for mellem 4 og 7 aktiviteter. Enkelte delprojekter er en videreudvikling af projekter fra den tidligere helhedsplan, mens andre er helt nye. Blandt disse er BabyCafeen, FritidsTjansen og Børn i foreningsliv. Blandt de nye delprojekter er Jobklubber, Aktivt medborgerskab og beboerambassadører. En anden forandring har været indsatsområdets geografiske størrelse. I Helhedsplanen indgik boligområderne Gl. Jennumparken og Glarbjergvej området. I den ny helhedsplan skulle Vangdalen, der havde været med i den foregående Helhedsplan fra august 2012, integreres på lige fod med de to øvrige boligområder og Helhedsplanens aktiviteter iværksættes i boligområdet. Med Vangdalens integration i Helhedsplanen skete der desuden en øgning i antallet af boligenheder fra 1368 boligenheder til 1713 boligenheder. Helhedsplanen omfatter herved knap 20 % af de almene boliger i Randers. Efter 1. maj fortsatte Helhedsplanen administrativt indtil august 2013, hvor den afsluttende revision lukkede planen endeligt ned. Evalueringsmæssigt var resultatevalueringen klar medio maj 2013, og blev fulgt op af en evaluering af organiseringen i december Begge kan findes på Bysekretariatets hjemmeside BYSEKRETARIATET ÅRSRAPPORT 2013 side 3

4 BYSEKRETARIATET ÅRSRAPPORT 2013 side 4

5 Indsatsområder i Helhedsplanen Helhedsplanen blev skabt med udgangspunkt i erfaringerne fra den hidtidige indsats, beboere og samarbejdspartneres input og Landsbyggefondens prioriteringer. Den vision og de prioriteringer, som Helhedsplanen har sat fokus på i den boligsociale indsats, er illustreret herunder: Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Sundhed Børn, unge og familie Randers Nordby er et godt sted at bo Udsatte grupper Beboernetværk, inddragelse og demokrati Image og kommunikation De resultater, der i det efterfølgende præsenteres, vedrører Helhedsplanen , der trådte i kraft 1. maj 2013, hvorved resultaterne kun vedrører perioden maj til december Præsentationen vil tage udgangspunkt i Helhedsplanens indsatsområder, og i en omfangs- og ressourcemæssig rækkefølge med de største indsatsområder først. BYSEKRETARIATET ÅRSRAPPORT 2013 side 5

6 Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Det overordnede mål for indsatsen er at få flere beboere i job eller uddannelse, og blandt succeskriterierne for indsatsen er et fald i ledigheden og en højere uddannelsesgrad. Indsatsområdet omfatter i alt 9 forskellige aktiviteter, der spænder fra en koordinerende indsats via koordinations-platform for kommunale, boligsociale og samarbejdspartnere fra forskellige uddannelsesinstitutioner til en fritidsjobindsats målrettet unge i boligområdet. Indsatser som FritidsTjansen, Lektiehjælp for voksne, Jobvejledning for voksne og Aktivt medborgerskab løftes af de boligsociale medarbejdere. Aktiviteter som Jobklubber, Uddannelsesvejledning for unge, ParkCafeen og til dels uddannelsestilbud leveres som fremskudte indsatser eller varetages af nære samarbejdspartnere. Alle involverer dog den boligsociale indsats aktive deltagelse i form af deltagelse i aktiviteten, der lægges lokaler til og at de boligsociale medarbejdere bidrager med at udbrede kendskabet til aktiviteterne blandt beboerne. Resultaterne for indsatsområdet spænder vidt, men ganske kort opsummeret er der i perioden fra 1. maj 2013 og til udgangen af året opnået følgende: 36 unge har kontaktet Fritidstjansen for at få vejledning om fritidsjob. Heraf er 18 unge blevet tilknyttet et lommepengejob i Bysekretariatet og 3 unge er kommet i ordinært fritidsjob. 40 voksne har modtaget individuel jobvejledning, og 18 er kommet i beskæftigelse. 5 voksne har modtaget individuel lektiehjælp og mentorstøtte. To har fuldført deres uddannelse og tre er fastholdt i uddannelse. 11 unge har modtaget individuel UU-vejledning, og der er blevet afholdt informationsmøder for både unge og forældre. 18 unge har været i praktikforløb i ParkCafeen som en del af deres forløb hos Produktionshøjskolen, og 9 unge er efterfølgende begyndt i uddannelse. 9 voksne har deltaget i et særligt kursusforløb vedr. Frivillighed og innovationstræning 94 beboere har deltaget i et kursus eller andet uddannelsestilbud såsom PC-undervisning, danskundervisning, arabisk undervisning, engelskundervisning, nålefiltkursus og meget andet. Alle med det formål at opkvalificerer deltagerne eller styrke deres aktive medborgerskab. Der er blevet etableret en ny koordinationsplatform vedr. uddannelse, beskæftigelse og erhverv. Koordinationsplatformen er kommet godt fra start med en bred repræsentation af aktører såsom Jobcenter, AOF, FOF, Produktionshøjskolen, UU, Fritidsjobkonsulent, Randers kommunes HR-afdeling, Fontænen & Mistbænken, Randers HF og VUC og Sprogskolen. Koordinationsplatformens medlemmer mødes en gang i kvartalet. BYSEKRETARIATET ÅRSRAPPORT 2013 side 6

7 Fra Helhedsplanens start 1. maj 2013 fik voksne beboere i Randers Nordby mulighed for at modtage lektiehjælp i forbindelse med deres uddannelse. En af de, der henvendte sig, var Halime. Hun var i gang med pædagoguddannelsen, men syntes det kunne være svært at skrive opgaverne, og havde brug for hjælp. Da hun kommer til Bysekretariatet, er hun tæt ved at opgive sin drømmeuddannelse. Et år senere og tre eksamener er veloverstået. Halime fortæller Jeg synes det har været godt at modtage lektiehjælp. Jeg bliver støttet og føler mig mere tryg ved studiet. Nu stopper jeg ikke bare. Jeg vil gøre mit studie færdigt. BYSEKRETARIATET ÅRSRAPPORT 2013 side 7

8 Unge i Nordbyen har mulighed for hyggeligt samvær i grupper for hhv. piger og drenge. Grupperne har hyggeligt samvær og gode stunder som omdrejningspunkt. Herigennem etableres positive læringsrum for udveksling af erfaringer og udvikling af sociale kompetencer. De boligsociale medarbejdere arrangerer samværet og aktiviteterne ud fra de unges ønsker. Om tirsdagen er det muligt for drengene at mødes til hyggeligt samvær i Parkcafeen, hvor der spilles Playstation, og ugens begivenheder vendes. Og om torsdagen spilles der fodbold. Nordbyens teenagepiger får tilbud om at indgå i mindre grupper med piger fra forskellige skoler. Der arrangeres forskellige aktiviteter såsom madlavning, besøg fra UU og meget andet.. Zarghuna, der har deltaget i en sådan gruppe fortæller: Jeg synes, at det var sjovt at møde nye mennesker, og jeg kunne godt lide, at vi var så forskellige med forskellig baggrund. Det var lærerigt og frem for alt hyggeligt! BYSEKRETARIATET ÅRSRAPPORT 2013 side 8

9 Børn, unge og familie Det overordnede mål med indsatsområdet er at styrke familierne og deres handlekompetence. Dernæst at sikre børn og unge adgang til støtte og vejledning, der skal hjælpe dem til at udnytte deres fulde potentiale. Succeskriterierne for indsatsområdet omfatter færre anbringelsessager og underretninger, et lavere skolefravær og en øget tryghed blandt beboerne. De aktiviteter, der er iværksat med henblik på at styrke området, er Familieklassen, børn og unge i foreningsliv, PLUS12, Babycafe, Åben anonym rådgivning og teenagegrupper. Aktiviteterne Familieklasse og Åben anonym rådgivning udføres af fremskudte kommunale medarbejdere og i babycafeen deltager sundhedsplejen. De øvrige aktiviteter udføres af den boligsociale indsats. De resultater, der er opnået i perioden maj 2013, og indtil årets udgang omfatter: 32 børn og unge har henvendt sig for mere viden om fritidsaktivitet og 29 er blevet indmeldt i foreninger med kontingentstøtte. Kontingentstøtten ophørte for 17 børn og unge i årets løb. Heraf fortsatte 14 børn og unge i foreningen efterfølgende uden kontingentstøtte, og er derved fastholdt i deres fritidsaktivitet. 13 unge er blevet tilknyttet PLUS12 i Blandt disse er 4 unge blevet tilknyttet ekstern mentor i forbindelse med lektier. Udover de individuelle aktiviteter har der været samarbejde med Ungdommens røde kors, der har opstartet en adventureklub i Vangdalen, og som løftes af unge frivillige. Til klubben er tilknyttet 10 børn og unge fra boligområdet. Babycafeen har holdt åbent hver uge i Nordbyen (Gl. Jennumparken og området omkring Glarbjergvej), og deltagelsen har været på gennemsnitligt 5 mødre og deres børn pr. åbningsdag. I 2013 har det været muligt med midler fra Tips og lotto at have tematiseret undervisning. Undervisningen har omfattet bl.a. førstehjælp til småbørn, babymassage, kost og sundhed samt undervisning i hvordan man håndterer at være deleforældre. Der har været et ugentligt tilbud om anonym rådgivning ved sagsbehandler, og der har været i alt 17 henvendelser. Familieklassen har haft 5 familier i et 12 ugers forløb i Familieklassen, og alle elever har opnået en bedre trivsel i deres stamklasse. Der er opnået kontakt til 54 unge i boligområderne i aktiviteten teenagegrupper. Det er særligt de unge drenge, der er opnået kontakt til. Tilbuddet for drengene er uforpligtende og omfatter samvær med aktivitetsmedarbejder i Park- Cafeen og fodbold. For pigerne har forløbet været mere forpligtende og for en mindre afgrænset gruppe. Der har været brobygning til boligsociale og kommunale tilbud for 27 af de unge, som aktiviteten har været i kontakt med. Koordinationsplatformen vedr. børn og unge har mødtes hvert kvartal i Mødestrukturen er blevet tilpasset i forhold til deltagernes evaluering af platformens arbejde, og der er indført temabaserede emner til hvert møde. I 2013 har tema vedrørt Kulturforståelse ved ekstern foredragsholder Knud Hansen fra Dansk Flygtningehjælp. Temaet blev fulgt op på det efterfølgende møde, hvor en af koordinationsplatformens deltagere fortalte om et udviklingsprojekt vedr. styrkelse af forældresamarbejdet på de Århusianske skoler. Til platformen var der ved årets udgang tilknyttet 25 personer fra 17 forskellige institutioner. I gennemsnit deltager der 14 personer på møderne. BYSEKRETARIATET ÅRSRAPPORT 2013 side 9

10 Beboernetværk, inddragelse og demokrati Indsatsområdet beboernetværk, inddragelse og demokrati er det tredjestørste indsatsområde i Helhedsplanen, og omfatter i alt 6 aktiviteter: Beboerambassadører (beboerrådet), initiativ vedr. særligt udsatte beboere, kompetenceløft til afdelingsbestyrelser, fællesspisninger, beboeraktiviteter og beboeraktivitetspulje. Det overordnede mål for indsatsområdet er at styrke naboskab og fællesskab i boligområderne samt øge trygheden i boligområderne. Aktiviteterne beboeraktiviteter og beboeraktivitespulje udføres af aktivitetsforeningen Jennumparken. De øvrige aktiviteter løftes af de boligsociale medarbejdere. Et væsentligt indsatsområde har i 2013 været at få etableret et stærkt beboerråd. Beboerrådet er vigtigt for dialogen med beboerne i forhold til deres behov og ønsker for boligområderne, og koordineringen af de initiativer der søsættes. Resultaterne indenfor indsatsområdet har i 2013 omfattet: Etablering af et beboerråd med 13 beboere, der repræsenterer alle tre boligområder i helhedsplanen. Beboerrådet har afholdt kvartalsvise møder samt afviklet 4 forskellige arrangementer. Der er blevet afholdt temadag i kulturforståelse for boligområdernes ejendomsfunktionærer. I alt 16 ejendomsfunktionærer deltog. En efterfølgende undersøgelse vedr. tilfredshed viste, at deltagerne havde været tilfredse eller meget tilfredse med dagen. Der har i årets løb været kontakt til 53 unikke bestyrelsesmedlemmer fra både afdelingsbestyrelser og beboerdrevne foreninger. Fjorten af disse bestyrelsesmedlemmer har indgået i et kompetenceløftende forløb. Blandt andet har aktivitetsforeningen Jennumparken indgået i et tæt samarbejde med Bysekretariatet omkring en bedre administration af deres midler samt en mere tæt opfølgning på aktiviteter. Der er blevet afholdt 11 fællesspisninger i ParkCafeen med deltagelse af gennemsnitligt 37 beboere. Der har været etableret et udvalg af beboere, der har bidraget med frivillige kræfter ved planlægningen og gennemførelsen af aktiviteten. Der er ligeledes blevet afholdt fællesspisninger i Vangdalen siden august Deltagerantallet har været støt stigende. Ultimo 2013 påbegyndte de boligsociale medarbejdere at afholde fællesspisning i Glarbjergvejområdet. Aktivitetsforeningen Jennumparken har haft et travlt år med 9 faste aktiviteter, der afvikles af de frivillige i foreningen. Aktiviteterne omfatter ugentlig svømning, to gange ugentligt åbent i Parken (aktivitetsforeningens eget værested), den kreative kælder og linedance. Herudover har foreningen gennemført 9 enkeltstående/årlige aktiviteter såsom juletræsfest, fastelavn, en sommerudflugt mv. BYSEKRETARIATET ÅRSRAPPORT 2013 side 10

11 I 2013 iværksatte Bysekretariatets en aktivitet, der er inspireret af projekter hvor ejendomsfunktionærer samarbejder med den boligsociale indsats. I Randers består aktiviteten af temadage for ejendomsfunktionærerne, der har til hensigt at give viden til ejendomsfunktionærerne, som de kan bruge i deres daglige arbejde. Hertil er det tanken, at ejendomsfunktionærerne opnår større kendskab til den boligsociale indsats og formidler den videre til beboerne. De temaer der gives viden om, er ejendomsfunktionærerne selv med til at udpege. I november 2013 blev den første temadag afholdt.. Joan, der er ejendomsfunktionær, fortæller: Undervisningen har hjulpet mig i min hverdag, da den har givet mig viden om bl.a. kulturforståelse, og som jeg i dag kan bruge i mit arbejde BYSEKRETARIATET ÅRSRAPPORT 2013 side 11

12 Image og kommunikation Indsatsområdet image og kommunikation har som langsigtet mål at ændre ikke bare omverdens opfattelse af Randers Nordby, men også beboernes egen oplevelse af områderne. De aktiviteter, der skal medvirke til dette, er en styrkelse af intern og ekstern kommunikation, pressestrategi og borgerjournalister. En væsentlig af den interne og eksterne kommunikation er udgivelsen af Nordbyposten. Den udkommer hver 4.måned og nåede at udkomme to gange i 2013 i hhv. juni og oktober. Nordbyposten er en væsentlig kilde til information om aktiviteter blandt beboerne, og i beboerundersøgelsen fra 2012 svarede 30 % af deltagerne, at det var herigennem, at de fik informationer om, hvad der foregår i deres boligområde. Blandt borgerjournalisterne har der ligeledes været gjort en indsats for at styrke deres bidrag til kommunikationen, og bidragene fra gruppen af borgerjournalister er på den måde øget kraftigt. Resultaterne for indsatsområdet omfatter bl.a.: Gennemsnitligt 444 besøgende på hjemmesiden hver måned 6 udsendte pressemeddelelser Besøg af socialminister Anette Wilhelmsen Pressemæssig bevågenhed i forbindelse med Fritids- Tjasen, sommeraktiviteter, udviklingen af Nordre fælled, Bydelsmødreforeningen etc. 69 bidrag (artikler og billeder) til Nordbyposten og hjemmesiden leveret af 14 borgerjournalister. BYSEKRETARIATET ÅRSRAPPORT 2013 side 12

13 Udsatte grupper Indsatsområdet har blot en aktivitet, men det er en væsentlig aktivitet, der udfylder et væsentligt behov blandt beboerne. Det drejer sig om økonomisk rådgivning der dels varetages af en boligsocial medarbejder og suppleres med bistand fra BRF kredit en gang om måneden. I 2013 har der været 31 henvendelser fra beboere, og i alt 27 har fået hjælp til budget og/eller udredning af sag. Sundhed Denne indsats har som overordnet mål at medvirke til at fremme sundheden blandt Nordbyens beboere. Indsatsen består af en enkelt aktivitet: Familiers sundhed, og har som omdrejningspunkt at forbygge helbredsmæssige problemstillinger via kostvejledning. Aktiviteten henvender sig udelukkende til børnefamilier. I 2013 har den tilknyttede boligsociale medarbejder haft 12 familier i forløb, og udarbejdet i alt 19 individuelle kostplaner. Fire af de i alt 12 familier har ydermere deltaget i et særligt tilrettelagt gruppeforløb, hvor familierne har modtaget undervisning i madlavning, og hvordan man sammen kan lave en sundere kost. BYSEKRETARIATET ÅRSRAPPORT 2013 side 13

14 Bysekretariatet et eksperimentarium for samskabelse gennem partnerskaber Udover at varetage den boligsociale Helhedsplan indgår den boligsociale indsats i en mangfoldighed af samarbejder, der har til hensigt at styrke Helhedsplanens effekt og understøtte visionen for helhedsplanen Randers Nordby er et godt sted at bo. I 2013 er det blandt andet lykkedes Randers kommune, Randers Produktionshøjskole og Bysekretariatet i fællesskab at rejse midler til projekt overskud til livet, og som støttes med knap 3,5 mio. kr. fra ministeriet for by, bolig og landdistrikter. Projektet består af 5 læringsrum for børn og unge: sundhed, natur, lektiehjælp, børnekor og sommerskole for familier. Indsatserne er supplerende til Helhedsplanen og understøtter de aktiviteter og indsatser, der allerede er i gang. BYSEKRETARIATET ÅRSRAPPORT 2013 side 14

15 En væsentlig del af projektet er indsatsen natur, og som Bysekretariatet har været særligt bidragende til i forhold til koordinering. Indsatsen vedrører udviklingen af Nordre Fælled, der er et stort grønt område nord for Jennumparken og som tidligere var et øvelsesterræn. Med Overskud til livet er udviklingen af et spændende rekreativt område påbegyndt. Da området rummer mange interessenter, er der blevet etableret et partnerskab mellem ansøgerne, naturstyrelsen der ejer jorden, og en venneforening der er opstået med projektet. I 2013 har Bysekretariatet ligeledes haft et tæt samarbejde med Bydelsmødreforeningen. Bysekretariatet og foreningen havde modtaget midler, der skulle medvirke til at udvikle foreningen. Projektet blev iværksat medio april 2013 og udløb ved årets løb. I den periode lykkedes det foreningen og Bysekretariatet i fællesskab at gennemføre opkvalificerende aktiviteter for foreningens frivillige og skabe et solidt fundament for foreningen både i forhold til struktur, kultur og mødeaktivitet i foreningen. I 2012 blev projekt Foreningsmentor iværksat. Projektet har til hensigt at forebygge marginalisering og ekstremisme og henvender sig primært til beboere af anden etnisk baggrund. Ved udgangen af 2013 var det lykkedes at få 23 børn og unge i gang med en fritidsaktivitet. I 2013 modtog Bysekretariatet en bevilling fra Tips og lotto puljen. I alt kr. til en et-årig indsats, der har til hensigt gennem brug af frivilligt ulønnet arbejde at forebygge social isolation og utryghed blandt beboerne i Randers Nordby. Projektet har samtidig til hensigt gennem en samlet og koordineret indsats i videst mulig omfang at gøre sårbare grupper i boligområdet selvbærende og gøre deltagerne til aktive medborgere. Samtidig skal der ske en udvikling og styrkelse af frivilligheden i området, således at såvel beboere og frivillige får udviklet deres sociale netværk og fremmet det gode naboskab. Projektet varetager en række aktiviteter såsom ugentlig skakklub i boligområdet, tematiseret undervisning i babycafeen, understøttelse af teenagegrupperne i Helhedsplanen, understøttelse af åben cafe aktivitet og udflugter. Hertil er en database over frivillige i Nordbyen under opbygning og omfattede ved årets udgang 80 frivillige. BYSEKRETARIATET ÅRSRAPPORT 2013 side 15

16 Bygger bro mellem mennesker Bysekretariatet Flyvervej 5, st Randers Tlf.:

Indholdsfortegnelse. Forord 3. Det boligsociale arbejde en helhedsorienteret indsats 4-5. Øvrige aktiviteter i 2014 6-7

Indholdsfortegnelse. Forord 3. Det boligsociale arbejde en helhedsorienteret indsats 4-5. Øvrige aktiviteter i 2014 6-7 Indholdsfortegnelse Forord 3 Det boligsociale arbejde en helhedsorienteret indsats 4-5 Øvrige aktiviteter i 2014 6-7 Uddannelse, beskæftigelse og erhverv 8-9 Børn, unge og familie 10-11 Beboernetværk,

Læs mere

Fremdriftsrapport for Helhedsplanen for Randers Nordby 2009-2013

Fremdriftsrapport for Helhedsplanen for Randers Nordby 2009-2013 Fremdriftsrapport for Helhedsplanen for Randers Nordby 2009-2013 November 2012 Forord Den boligsociale indsats i Randers Nordby dækker over en lang række aktiviteter, der skal medvirke til at forebygge

Læs mere

5.3.5 Fællesspisning... 38 5.3.6 Beboeraktivitetspulje... 39 5.4 Image og kommunikation... 41 5.4.1 Intern og ekstern kommunikation... 41 5.4.

5.3.5 Fællesspisning... 38 5.3.6 Beboeraktivitetspulje... 39 5.4 Image og kommunikation... 41 5.4.1 Intern og ekstern kommunikation... 41 5.4. Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Baggrund... 5 3.1 Beboersammensætning... 5 3.1 Ressourcer i Randers Nordby... 7 4. Vision og overordnet mål... 9 4.1 De overordnede mål... 10 5. Indsatserne...

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

ORGANISERINGEN AF DEN BOLIGSOCIALE INDSATS I RANDERS

ORGANISERINGEN AF DEN BOLIGSOCIALE INDSATS I RANDERS ORGANISERINGEN AF DEN BOLIGSOCIALE INDSATS I RANDERS EN EVALUERING AF ETABLERINGEN AF BYSEKRETARIATET 2009-2013 EN EVALUERING AF ETABLERINGEN AF BYSEKRETARIATET 2009-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE BEGYNDELSEN

Læs mere

Frivillighed i Randers Nordby - kortlægning af de frivilliges samarbejde med den boligsociale indsats

Frivillighed i Randers Nordby - kortlægning af de frivilliges samarbejde med den boligsociale indsats Frivillighed i Randers Nordby - kortlægning af de frivilliges samarbejde med den boligsociale indsats Indhold Forord... 3 Baggrund for projekt Frivillighed på tværs... 4 Forandringsteorien bag Frivillighed

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 213 214 215 216 217 Landsbyggefonden

Læs mere

Fremtiden lever her hvordan kommer vi endnu bedre på vej sammen?

Fremtiden lever her hvordan kommer vi endnu bedre på vej sammen? Nyhedsbrev fra Bysekretariatet Fremtiden lever her hvordan kommer vi endnu bedre på vej sammen? Hvad foregår der? Måske har du bemærket noget underligt i de seneste par uger at folk har mødtes på kryds

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Fremdriftsrapport. - Helhedsplanen for Randers Nordby

Fremdriftsrapport. - Helhedsplanen for Randers Nordby Fremdriftsrapport - Helhedsplanen for Randers Nordby 2013-17 Marts Indhold Forord... 3 De boligsociale aktiviteter... 5 Indsatsområde 1: Uddannelse, beskæftigelse og erhverv... 6 Koordinationsplatform

Læs mere

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Indhold Indledning...2 En ny vision for Gadehavegård...2 Det vigtige samarbejde...3 Indsatsområderne...5 Børn, unge og familier...6 Uddannelse,

Læs mere

Bysekretariatet. Årsrapport 2009

Bysekretariatet. Årsrapport 2009 Bysekretariatet Årsrapport 2009 1131 2 Forord Den boligsociale indsats i Randers Nordby dækker over en lang række aktiviteter, der skal medvirke til at forebygge sociale problemer i området, at skabe netværk,

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR BYSEKRETARIATET 2012

ÅRSRAPPORT FOR BYSEKRETARIATET 2012 ÅRSRAPPORT FOR BYSEKRETARIATET 2012 ÅRSRAPPORT BYSEKRETARIATET 2012 Forord INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Indholdsfortegnelse 2 Bysekretariatet 4 Økonomistyring og administration 4-5 Analyse og evaluering

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

RESULTATEVALUERING FOR HELHEDSPLANEN I RANDERS NORDBY 2009-13

RESULTATEVALUERING FOR HELHEDSPLANEN I RANDERS NORDBY 2009-13 RESULTATEVALUERING FOR HELHEDSPLANEN I RANDERS NORDBY 2009-13 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Evalueringsmetoder og datagrundlag 4 Data til belysning af resultater på aktivitetsniveau 4 Data til belysning

Læs mere

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013 Greve Nord Projektet Kvartalsrapport Nr. 3, 1. kvartal 2013 Status på projektet Tværgående samarbejder og initiativer Et af målene med Greve Nord Projektet er at sikre en bedre brobygning, koordinering

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter.

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter. Bilag til sag om tilskud til boligsociale projekter Økonomiudvalget den 14. juni 2016 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 2. juni 2016 Tlf. dir.: 72 30 95 45 E-mail: byogerhverv@balk.dk Kontakt: Hanne Nygård Jensen

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Der søges om at fortsætte projektet With a little help from my friend som siden 2009 har fungeret

Læs mere

Evaluering af projekt Foreningsmentor

Evaluering af projekt Foreningsmentor Evaluering af projekt Foreningsmentor Indholdsfortegnelse Projekt Foreningsmentors baggrund og rammer... 4 Projektets formål og metode... 4 Mål, delmål og effekter... 5 Opsamling på projektets resultater

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR BYSEKRETARIATET 2010

ÅRSRAPPORT FOR BYSEKRETARIATET 2010 ÅRSRAPPORT FOR BYSEKRETARIATET 2010 ÅRSRAPPORT BYSEKRETARIATET 2010 Forord Som et led i vores resultat og målstyring har Bysekretariatet udarbejdet en årsrapport, hvori der samles op på resultaterne for

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan 2014-2018 Vangkvarteret Holbæk Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Boligområdets problemkompleks 3. Indsatsområder 4. Organisering 5. Koordinering

Læs mere

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen Punkt 8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen 2016-045554 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

Evaluering af projekt Bydelsmødreforeningen

Evaluering af projekt Bydelsmødreforeningen Evaluering af projekt Bydelsmødreforeningen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Projektets formål... 4 Evalueringsmetode... 5 Projektforløbet... 6 Aktiviteterne... 7 Opfølgning på succeskriterier... 10

Læs mere

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune November 2009 Holbæk Byråd har på møde d. 25. november 2009 vedtaget til Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune. Strategien har været fremlægget

Læs mere

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 1, 3. kvartal 2012

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 1, 3. kvartal 2012 Greve Nord Projektet Kvartalsrapport Nr. 1, 3. kvartal 2012 Status på projektet Organisering Forlængelsen af Greve Nord Projektet gik officielt i gang 1. juli 2012. På nuværende tidspunkt er projektet

Læs mere

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8 Indhold 1 Baggrund... 1 2 Formål... 2 3 Organisering... 3... 3 4 Indsatsområder... 4 5 Evaluering... 7 6 Budget... 8 1 Baggrund AABs afdeling 54 og Baldersbos afdeling 12 har siden 2008 samarbejdet med

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

Ansøgningsskema til pulje til Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder 14.51.56. Ansøgningsfrist fredag d. 1.

Ansøgningsskema til pulje til Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder 14.51.56. Ansøgningsfrist fredag d. 1. Ansøgningsskema til pulje til Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder 14.51.56. Ansøgningsfrist fredag d. 1. november 2013 Ansøgning sendes til: Skemaet skal udfyldes elektronisk og

Læs mere

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 år med BolivVejle status og fremtid 2 BolivVejle Læs om projekter og resultater fra de første tre år med BolivVejle og om fremtiden BolivVejle er den fælles platform

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By ÅBEN BY Tillæg til helhedsplan februar 2007 Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By Fra Landsbyggefondens pulje til social og forebyggende indsats 3. september 2007 Budget

Læs mere

Ekstra ordinært beboermøde Afd. 22 + 25

Ekstra ordinært beboermøde Afd. 22 + 25 Ekstra ordinært beboermøde Afd. 22 + 25 28/10 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Poul Erik fra organisationsbestyrelsen blev valgt. 2. Valg af referent Lone Hansen fra afd.22 bestyrelse blev valgt. 3.

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsen og styregruppen -Helhedsplan Randers Nordby

Kommissorium for bestyrelsen og styregruppen -Helhedsplan Randers Nordby Kommissorium for bestyrelsen og styregruppen -Helhedsplan Randers Nordby 2017-2021 Bestyrelsen 1. Formål Bestyrelsen skal medvirke til en effektiv styring og koordinering på strategisk- og økonomisk niveau,

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS Styrket integrationssamarbejde mellem frivillige, foreninger og kommuner Af Michael Karlsen Fuldmægtig i Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Indhold 1: Den frivillige illi

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Notat KOMMISSORIUM. Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for. /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til

Notat KOMMISSORIUM. Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for. /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til Notat Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til Sidst redigeret 24.06.2010/ 20.08.2010 KOMMISSORIUM 1. Baggrund Styregruppen tager

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Program for de næste 45 minutter

Program for de næste 45 minutter Program for de næste 45 minutter Lidt om Svendborg Kommunes boligsociale samarbejde Lidt om København Kommunes boligsociale samarbejde Hvad skal vi så med hinanden? 1 Boligsocial årskonference 2012 Både

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2014 haft kontakt til 13.693 brugere

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Disposition Kort om Oxford Research Formål, metode og datagrundlag Hovedresultater Anbefalinger Oxford Research

Læs mere

Lokalsamfundet Bygger Bro - et partnerskab

Lokalsamfundet Bygger Bro - et partnerskab Lokalsamfundet Bygger Bro - et partnerskab Frivillighed, civilsamfund og AAK CFTF kerneopgaver, forebyggelse og tværfaglighed Frivillige, De frivilliges hus Integrationsråd, helhedsplaner, boligsociale

Læs mere

Bysekretariatet. Procesplan. Plan for udarbejdelse af Helhedsplan for Randers Nordby

Bysekretariatet. Procesplan. Plan for udarbejdelse af Helhedsplan for Randers Nordby Bysekretariatet Procesplan Plan for udarbejdelse af Helhedsplan for Randers Nordby 2013-2017 1 Indhold Indledning og baggrund...3 Helhedsplanens bidragsydere...3 Inddragelsesprocessen...3 Helhedsplanens

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Endelig helhedsplan Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Lejerbo november 2008 Forord Frøgården står i dag over for store udfordringer i forbindelse med at skabe en højere grad af forståelse for det at bo i en almen

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING 1 BILAG III 2 3 PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET 4 ANSØGNING 5 FORMÅL MED PROJEKTET 6 7 8 9 10 Projektet skal stoppe og forebygge kriminalitet blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk i en bydel

Læs mere

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg.

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg. 2011 Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan. [Skriv forfatterens navn] Indledning Den boligsociale helhedsplan i Lejerbos afdelinger 203 (Danmarksgården), 252 (Finsens-Wilkensvej) og 237 (Howitzvej)

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

ForeningsMentor i Tilst

ForeningsMentor i Tilst ForeningsMentor i Tilst Projektresumé ForeningsMentor i Tilst har til formål at hjælpe børn og unge i udsatte positioner med at få en aktiv fritid. Frivillige foreningsmentorer bygger bro mellem foreninger

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

Anbefalinger til integrationsprogrammet

Anbefalinger til integrationsprogrammet Anbefalinger til integrationsprogrammet Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter Tidlig indsats er essentiel og kan ske gennem inddragelse af civilsamfundet Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet:

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet: Projektbeskrivelse Revideret oktober 2008 Behov for indsats En stor del af de dårligst stillede kontanthjælpsmodtagere er karakteriserede ved at have andre problemer ud over ledighed. En del af disse problemer

Læs mere

Aftale om boligpartnerskab

Aftale om boligpartnerskab Bilag 3: Aftale om boligpartnerskab Side 1 af 6 Aftale om boligpartnerskab Historie De almene boligafdelinger i Brøndby Strand har i flere år haft samarbejde omkring en række forhold. Oprindelig var samarbejdet

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Fællessekretariatet for BolivVejle Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Visionen for BolivVejle Vision for BolivVejle At boligselskaberne og Vejle

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

Organisering og samspil med helhedsplan

Organisering og samspil med helhedsplan Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 38 38 18 02 Videreførelse af beboerrådgiverfunktion og aktivitetspulje i AKB, Lundtoftegade pfa@kab-bolig.dk Boligselskabet AKB, København

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN 2016: BEKÆMPELSE

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Vision 2017 Esbjerg For den boligsociale indsats i Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Udgiver og redaktion Bydelsprojekt 3i1 Kvaglundparken 4 6705 Esbjerg Ø Tlf.: 61 20 33 89 www.bydelsprojekt3i1.com

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund.

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund. 30. august 2016 Visionen for Favrskov Kommunes integrationsindsats er, at flygtninge, der bor i Favrskov Kommune, indgår som deltagende, selvforsørgende og ydende medborgere, der er en ressource i lokalsamfundet.

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

Ansøgning om videreførelse af Satellit 10A (Boligsocial indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år, deres familier og beboere i Husum)

Ansøgning om videreførelse af Satellit 10A (Boligsocial indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år, deres familier og beboere i Husum) 19. april 2010 Ansøgning om videreførelse af Satellit 10A (Boligsocial indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år, deres familier og beboere i Husum) Resumé af projektet Satellit 10A dækker fire almene

Læs mere

KORSLØKKEN Boligsocial Helhedsplan 2015-2018 Pixi - udgave

KORSLØKKEN Boligsocial Helhedsplan 2015-2018 Pixi - udgave KORSLØKKEN Boligsocial Helhedsplan 2015-2018 Pixi - udgave 1 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde. De

Læs mere

Projektoplysninger vedrørende Projekt ID

Projektoplysninger vedrørende Projekt ID Projektoplysninger vedrørende Projekt ID Projektets formål Projektets formål er at styrke nydanskeres deltagelse i demokratiske processer, herunder det brede fritids- og foreningsliv. Ydermere har projektet

Læs mere

Resultater. Greve Nord Projektet Samarbejdsforum 31. oktober Greve Nord Projektet

Resultater. Greve Nord Projektet Samarbejdsforum 31. oktober Greve Nord Projektet Resultater 2012-2016 Samarbejdsforum 31. oktober 2016 Resultater aktiviteter og indsatser Børn, unge og familier Job, uddannelse og erhverv Beboernetværk og tryghed Sundhed Kultur og image Effekter - området

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Beskrivelse af forsøg med fritidsguider ift. inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv.

Beskrivelse af forsøg med fritidsguider ift. inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv. NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Forsøg med fritidsguider Martin Sandø, Servicestyrelsen Kåre Vind, Handicapkontoret, Socialministeriet Beskrivelse af forsøg med fritidsguider ift. inklusion af mennesker

Læs mere

Kommissorium ABC helhedsplan

Kommissorium ABC helhedsplan Kommissorium ABC helhedsplan 2017-2020 Organisationsdiagram for den boligsociale helhedsplan, ABC 2017-2020 Bestyrelsen Bestyrelsen er ABC projektets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for,

Læs mere

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier VISION OG STRATEGI For modtagelse af nye flygtninge og deres familier MODTAGELSESPERIODEN INTEGRATIONS- INDSATSEN TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE CIVILSAMFUNDET OG FÆLLESSKABER 2 VISION & STRATEGI FORMÅL Vi anser

Læs mere