Likviditets- og driftsbudget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Likviditets- og driftsbudget"

Transkript

1 Likviditets- og driftsbudget Side Introduktion til budget 2 Skærmbilledets opbygning 4 1. Budgetoplysninger 7 2. Indtastning likviditet 8 3. Kopiering status Indtastning status Efterpostering/ompostering Skatteoplysninger 16

2 Introduktion til budget Introduktion Budgettet giver dig mulighed for at at analysere dine planer de kommende år udtrykt i kroner. Likviditetsbudgettet beregner din driftskredit på månedsbasis ud fra de ind- og udbetalinger du indtaster. Driftsbudgettet afslører den reelle økonomiske udvikling. Plan Budget Likviditetskontrol Kasse- Registrering Økonomistyring Med budgetmodulet følger likviditetskontrol, som sammenholdt med poster fra modulet Kasseregistrering giver dig mulighed for analysering af budgetafvigelser. Næste år kan du kopiere sidste års kasseposter til budgettet, og tilpasse ud fra forventninger til dette år samt erfaringerne i likviditetskontrollen. Ringen er sluttet i din økonomistyring. Kususindhold Opgave 1-8 Opgave 9-19 Opgave Opgave Budgetkurset tager udgangspunkt i et budget som skal laves færdigt, og udskrives. Dette giver øvelsen i skærmbilleder, indtastning og udskrivning samt indtryk af de normale arbejdsprocedurer ved udarbejdelse af likviditets og driftsbudget. Herefter er der øvelser som viser, hvordan budgettet beregner (Moms, afgifter, driftskredit, renter, afskrivninger osv). Herefter afprøves likviditets kontrol - på skærm og udskrift. Opgave 22 omhandler intern omsætning Opgave 23 vedrørende I/S budgetter og de efterfølgende Anvendelse af DLBR Budget Budget Side 2

3 Introduktion til budget opgaver er ekstra opgaver for de som kan nå det, eller til selvstudium Opgave Produktionsbudget og lagerbudget (Ekstra-opgaver) Opgaverne 1-23 tager udgangspunkt i budgetter indtastet i likviditets- og status budgetterne. Udgangspunktet for likviditesbudgettet kan også være produktionsbudgetter. Produktionsbudgettet og Lagerbudgettet fuldt integreret med Likviditets- og driftsbudgettet. I nedenstående figur fremgår budgetteringsfaserne fra Fagmodul til Driftsbudget og herfra til Bedriftsplan. Pilene i figuren viser, hvordan indtastninger i Produktionsbudget og Lagerbudget automatisk indgår i Likviditets- og driftsbudgettet. Produktionsbudgetter kan overføres til kalkuler i Bedriftsplan. Likviditetsbudgettets omsætning efter dækningsbidrag kan overføres til Bedriftsplans kapacitets- og likviditetsafsnit. I Bedriftsplan kan du lave grovprognoser over flere år for resultatbudgettet. Opstillingen kan indeholde op til 4 års budgetter, som bl.a. laves ved fremskrivning til efterfølgende år. Dækningsbidraget beregnes ved indtastning af produktionsomfang, hvorefter dækningsbidrag beregnes ud fra programmets indbyggede kalkuler, eller kalkuler du selv har dannet fx ved overførsel fra produktionsbudgetterne. Opgave 28 Budgetbemærkninger I likviditetsbudgettet kan der skrives budgetbemærkninger i Word eller Excel. Bemærkningerne kan tage udgangspunkt i Anvendelse af DLBR Budget Budget Side 3

4 Introduktion til budget en skabelon der følger med programmet. Du kan også selv lave en skabelon, hvilket specielt er rettet mod centre, hvor alle arbejdspladser han tage udgangspunkt i en fælles skabelon Anvendelse af DLBR Budget Budget Side 4

5 Skærmbilledets opbygning Skærmbilledet Venstre side af billedet Likviditetsbudgettets skærmbillede har to hovedbestanddele, hvor man indtaster i højre side, og i venstre side får vist budgettet. Venstresiden viser hele budgettet - her kan der ikke indtastes. Træstrukturen betyder, at man kan folde ud og ind, alt efter hvad man vil se. Der er fem søjler i venstre side. 1. søjle - Træstruktur 1. søjle er træstrukturen, som viser budgetlinierne. Du bestemmer selv hvor detaljeret du ønsker at se budgettet. Sammendragslinierne er farvede for at fremme læsbarheden. Grøn: Rød: Blå: Indtægter landbrug Udgifter landbrug Alle øvrige sammendragslinier. Kontoniveau, dvs. linier med mulighed for indtastning i skærmbilledets højreside, er sorte Anvendelse af DLBR Budget Budget Side 5

6 Skærmbilledets opbygning 2. søjle - M 2. søjle viser momskoden på kontoen. Budgettet beregner altid moms efter kontoens momsforvalg. Bemærk at en ændring af et momsforvalg på en konto vil have betydning for alle budgetter på ejendommen! Tilsvarende vil en ændring af momsforvalget på en konto i forbindelse med Registrering, også betyde et ændret momstilsvar i Budgettet. 3. søjle Likviditet 3. søjle Likviditet viser likviditetsbudgettet. 4. søjle Resultat 4. søjle Resultat viser en del af driftsbudgettet. Driftsbudgettet vises kun til og med dækningsbidraget. Søjlen indeholder likviditetsposteringer reguleret for statusforskydninger. 5. søjle I 5. søjle - bruges når der anvendes intern omsætning. En i i søjlen viser at posteringer på kontoen er markeret som intern omsætning. Intern omsætning indgår i driftsbudgettet men ikke i likviditetsbudgettet. 6. søjle S 6. søjle bruges når der budgetteres med steder. En * i søjlen markerer at der findes posteringer på kontoen i et andet sted-budget under alternativet. Viser alle/viser udvalgte, F9 Der kan skiftes mellem to visninger i skærmbilledet, skiftet sker med F9. Øverst i højre hjørne ses hvad der vises. Viser udvalgte Viser alle kun konti med budgetposter vises alle ejendomskonti vises Vis sammendragsmåneder Hvis du står på en sammendragslinie, kan du få vist fordelingen af beløbet pr. måned, klik på knappen nederst til højre: Hvis du under menuen Vis vælger (afmærker) Vis sammendrag månedsvis vil sammendragene altid blive beregnet (derfor forsvinder knappen nederst i skærmen). Højre side af skærmen Højre side af skærmen er til indtastning. Billedet er lavet med udgangspunkt i Månedsfordeling. De to øverste linier i månedsfordelingsbilledet kaldes Fordelingspanel Anvendelse af DLBR Budget Budget Side 6

7 Skærmbilledets opbygning Her indtastes kontonr., fordelingskode, kvantum, pris, beløb. F4 (Vis muligheder) viser i likviditetsbudgettets kontofeltet ejendomskontoplanen og i kodefelterne de mulige koder. I Int.Oms. kan markeres at kontoen er intern omsætning. Månedszonen Under fordelingspanelet vises de enkelte måneder, her kan du også indtaste kvantum, pris og beløb i de enkelte måneder. I sidste søjle Int.Oms. markeres om omsætningen i måneden er intern omsætning. Omsætning afstemmes normalt mod kassekreditten intern omsætning skal du selv afstemme! Farver -højre side Beløbene der indtastes i højre side er sorte. Hvis data kommer fra et produktionsbudget, har de to andre farver: Blå Grøn data kommer fra et produktionsbudget data kommer fra et produktionsbudget og der er rettet i kvantum/beløb i likviditetsbudgettet. Hovedkvantum En konto kan indeholde kvantum 1 og kvantum 2. For hver konto er den ene af disse udpeget som hovedkvantum. Fordelingspanelet anvender kun hovedkvantum. Månedszonen under fordelingspanelet anvender ligeledes kun hovedkvantum til beregning, men viser et evt. sekundært kvantum. Skærmbillede opsætning For likviditetsbudgettet vil det oftest være relevant kun at vise hovedkvantum. Prøv at vælge Alle søjler i boksen i højre side af værktøjslinien. Du kan i øvrigt indrette søjlerne i månedsbilledet efter behag. Forskellige opsætninger kan gemmes med et brugervalgt navn under Opsætning - Gem som... og nemt hentes frem ved hjælp af højre boks i værktøjslinien Anvendelse af DLBR Budget Budget Side 7

8 1. Budgetoplysninger Opgave På kursusejendommen skal du nu arbejde videre på et allerede startet budget for perioden: alternativ 0 Vælg Budgettering, højreklik og vælg ovennævnte periode. Du skal starte med at indtaste Budgetoplysninger. Budgetoplysninger Højreklik og vælg Budgetoplysninger. Indtast nedenstående oplysninger. Tip - Maxsimum driftskredit: 1. Indtast i Alle måneder og tabuler med Enter ned til juni. 2. Indtast og marker denne op så du kan kopiere den med Ctrl+C 3. Kopier de kr til de næste tre måneder ved at bruge Ctrl+V i disse. Beregningsprincipperne beskrives senere i kurset Anvendelse af DLBR Budget Budget Side 8

9 2. Indtastning likviditet Opgave Du skal nu indtaste rettelser til likviditetsbudgettet. I forbindelse med indtastningen skal du afprøve de forskellige koder der findes til fordeling af beløb. Før du starter indtastningen skal du sikre dig at der står Viser alle i øverste højre hjørne, ellers vil du kun få vist de konti, hvorpå der allerede findes budgetposter. Navigering Der er forskellige metoder til at flytte fra konto til konto. Prøv i feltet konto at taste og se, at markøren flytter sig til hvede-kontoen i træet. Hvis kontoen ikke findes på ejendomskontoplanen bliver den automatisk oprettet. Bemærk der gives ingen advarsel om oprettelsen, kontoen oprettes med de oplysninger der findes på lands-/kredsniveau. Taster du Ctrl+F8 hopper markøren videre til næste konto i træet og Ctrl+F7 vil gå tilbage til forrige konto. Du bruge piletasterne til at flytte markørenmed. Står markøren i venstre side af skærmbilledet, kan pil til højre/venstre henholdsvis åbne og lukke sammendragslinier. Pil ned/op går videre til næste/forrige konto/sammendragslinie. Står markøren i højre side, kan du bevæge dig mellem alle åbne felter med pilene. F6, tabulator, numerisk Enter F6 springer mellem træet, kode og månedszonen. Shift F6 springer i modsat rækkefølge. Tabulatortasten skifter mellem træet, fordelingspanelet, månedszonen, Beregn og de lodrette og vandrette faneblade. Numerisk Enter springer mellem træet og de enkelte felter i fordelingspanelet og månedszonen. Indtast Byggen sælges i november måned Konto Kode 11 Kvantum Pris 0,80 Beløb Ret prisen på mælk til kr. 2,90 i alle måneder: Konto Kode 96 Kvantum Pris 2,90 Beløb Anvendelse af DLBR Budget Budget Side 9

10 2. Indtastning likviditet Der indkøbes kg C-blanding hver måned á kr. 1,55 Konto Kode 98 Kvantum Pris 1,55 Beløb Til diverse kraftfoder afsættes kr jævnt fordelt over året Konto Diverse, Kraftfoder Kode 99 Kvantum Pris Beløb Suppler/Erstat I juli og oktober kvartal ansættes løs medhjælp, hertil afsættes kr pr. måned. Konto Kode Kvantum Pris Beløb Diverse, lønudgifter Ret E (erstat) før Kode til S (suppler), inden du indtaster Diverse, lønudgifter Hvis ikke du får rettet E til S i boksen før Kode, vil det du indtaster i fordelingspanelet erstatte det tidligere indtastede. Momskode diverse linien Diverse, diverse udgifter har ingen momskode, ret momskoden til I - Moms af køb. Dette gør du ved at stå på linien og trykke Ctrl + R, herefter kommer du ind i Rediger momskode, ret her momskoden til I-moms af køb. B-skat Der skal betales 10 rater b-skat á kr Konto Kode Kvantum Pris Beløb Ændre Fortegn Salg af køer (konto ) er fejlagtigt blevet indtastet med negativt beløb. Tast + i kode og tryk Enter, se at alle beløbene i månederne bliver positive. Tilsvarende vil - i kode gøre beløbene negative. Redigér konto Du skal nu indtaste brændstofudgift til bil 2 på konto Kontoen er ikke ejendomsoprettet. I konto taster du og trykker Enter. Kontoen bliver nu som tidligere nævnt automatisk oprettet med lands-/kredsniveau. På lands-/kredsniveau er momskoden <Ingen>. Dette skal rettes til momskode 2. Tryk Ctrl+R, nu kommer Redigér konto frem, og her retter du momskoden til: I-Moms af køb Anvendelse af DLBR Budget Budget Side 10

11 2. Indtastning likviditet Ændring af moms-kode Programmet fortæller nu, at denne ændring af momskoden vil medføre genberegning af tidligere lagte budgetter. Du kan få vist information om, hvilke budgetter der evt. bliver berørt. I kasseregistrering vil fremtidige posteringer på kontoen automatisk blive påsat momskode 2. Redigér konto kan også bruges til at oprette nye kontonumre, rette tekst osv. F4 Tryk OK for at vende tilbage til budgettet. Indtast en udgift på 6000 kr ligeligt fordelt på året, du kan få vist de forskellige koder, hvis du trykker F4, når du står i feltet Kode. Prøv at finde den næste konto der skal arbejdes med ved opslag i kontoplanen - dvs tast F4 med markøren i kontofeltet, og find konto og tast Enter (Knækket pil). Månedszonen Du kan også indtaste direkte i månedszonen. Du skal i december måned rette udgiften på konto til kr Sæt markøren i feltet beløb i december og indtast den nye værdi. Tilsvarende indtaster du på konto kr til vedligehold af beboelse i maj. Kopiering i månedszonen For at lette indtastningen er der i likviditets- og produktionsbudgettet lavet flere kopieringsmuligheder prøv dem: Tast Funktion [ * ] Kopierer første felt oven over med indhold dvs januar beløb kopieres ved * i december hvis feb-nov er tomme. [-]+[ * ] Kopierer og vender fortegn. [Ctrl]+[ * ] Kopier både kvantum og beløb fra første felt oven over med indhold. [Ctrl]+[ Alt] +[ C ] Kopierer hele kontoen findes også som menu under Rediger Kopier konto. [Ctrl]+[ Alt] +[V ] Indsæt hele kontoen findes også som menu under Rediger Indsæt konto. Du kan efterfølgende vende fortegn på hele kontoen ved at anvende "-" i kode Anvendelse af DLBR Budget Budget Side 11

12 3. Kopiering status Opgave Træet Nu skal Status tilrettes. Vælg Fanebladet Status. Træet har to afsnit, Status og Efterposteringer. Begynd med at åbne Status. Billedet er opbygget med sammendragslinier med underliggende kontonumre. Ligesom i likviditetsbudgettet skal markøren stå på en konto, for at der kan indtastes primo/ultimo beløb. Kopiering af status Du skal nu kopiere statusposterne fra Status i sidste års budget. Under lokalmenuer (højre muse klik) vælger du Kopier ultimo til primo og placerer markeringerne som vist. Sæt markering som vist og vælg OK - nu kopieres statustal per fra budget-status til budget status per (Anvendes typisk hvis du skal lave flere års sammenhængende budgetter) Har man en periodeopgørelse for sidste år ville det være et bedre udgangspunkt end et gammelt budget. Sammenhæng status og likviditet Udover at status kopieres over, får denne kopiering indflydelse tre steder i likviditetsbudgettet. Driftskredittens primosaldo rettes til den overførte og momstilsvar primo bliver automatisk ført som betalt i februar måned. Disse to ændringer bevirker naturligvis at rente driftskredit også ændres Anvendelse af DLBR Budget Budget Side 12

13 4. Indtastning status Indtast besætning og beholdning Kontotekst m.m. Ultimo er beregnet ud fra primo reguleret for årets omsætning. Undtaget herfra er besætning og beholdning. Du skal nu indtaste den forventede besætning og beholdning ultimo. Det kan ofte være svært at få plads til hele kontoteksten i venstre side af skærmbilledet, hvis man samtidig skal kunne se indtastningsbilledet i højre side. (eksempel fra andet budget) Under indtastningsbilledet i højre side, vises hele kontoteksten, når du har udpeget kontoen i træet. Skærmbilledets opsætning Kopier besætning primo til ultimo Ovenstående skærmbillede anvender 800 gange 600 pixel. Hvis der anvendes 1024 gange 768 pixel vil man kunne se langt flere konti og mere af kontoteksterne, men naturligvis med mindre skriftstørrelse. Kvægbesætningen forventes at være lig primo, så du skal taste samme antal og enhedspris ultimo. Dette gøres nemmest ved en kopiering. Placer markøren på sammendragslinien Kvæg vælg menuen Rediger Kopier udvalgte primo til ultimo (Besætn. og beh.). Alle konti under Kvæg er nu kopieres primo til ultimo. Kopieringsfunktionen må kun anvendes på besætning og beholdninger (placer aldrig markør på sammendrag der indeholder andre konti når der kopieres) Anvendelse af DLBR Budget Budget Side 13

14 4. Indtastning status Indtast beholdninger Derudover skal følgende tilrettes følgende beholdninger: Art Foderkorn Primo Beløb Ultimo Jordbeh. udsæd Jordbeh. gødning Jordbeh. planteværn Placer markøren i ultimo linien og brug * (dubtast) til at kopiere primo til ultimo, hvor dette er relevant. Brug Ctrl+F8 til at springe videre til næste konto, når du taster ind. Egen avl og andre beholdninger - sæt ultimo = primo. Bemærk at når der kun beregnes realforskydning - og aldrig konjunktur. Hele forskydningen indgår i resultatet! Anvendelse af DLBR Budget Budget Side 14

15 5. Efterpostering/ompostering Opgave Efterpostering Du skal nu efterpostere privat andel af el og lave en ompostering i likviditetsbudgettet. Under Status kan du indtaste efterpostering af private andele og egne produkter. Åbn sammendragslinien EFTERPOSTERING. Du skal stå i Viser alle. Da der ikke er ejendomsoprettet STEF-koblinger til private andele, vises der ingen konti under denne linie. Tilføj STEF-kobling Indtast Gå til Tabeller og STEF-kobl, stå i Viser alle og åbn EFTER- POSTERING, find Andel elektricitet under Private andele, højreklik og vælg Tilføj eller brug Ctrl+E. Gå tilbage til Budgettering. Indtast nu privat andel af el. Der skal indtastes 4000 kwh til 4000 kr. Bemærk at beløbet automatisk tilføjes i linie to med modsat fortegn. Du kan ikke taste i linie 2, men står du på linien, kan du nedenunder feltet se hvilken konto beløbet overføres til. Momskoden påsættes udfra kontoens momsforvalg. Indtastninger vises kun i Driftsbudgettet. Momstilsvaret ultimo vil korrigeres, hvis efterposteringerne indeholder moms. Ompostering Ydelser på studielånet indeholder renter. Beløbet budgetteres til at udgøre 500 kr. I kasseregistrering vil beløbet blive omposteret ved årets sidste måned fra konto til Den tilsvarende post laves i likviditetsbudgettet. I december indtaster du følgende: Konto kr. Konto kr. Efterposteringer kan også laves med brug af funktionaliteten i intern omsætning dette vises i opgaven vedrørende intern omsætning Anvendelse af DLBR Budget Budget Side 15

16 5. Efterpostering/ompostering Tilgodehavende/ gæld Et andet eksempel som fungerer på samme måde er tilgodehavende på leverede grise i december, du først modtager betaling for næste år. (+) Leverede grise indsættes på konto Slagtesvin så de indgår i driftsbudgettet og (-) modposteres på fx Fordringer 2. Herved får du opsamlet et tilgodehavende i status, Tilgodehavender. Ønsker du ikke at de to posteringer skal vises i likviditetsbudgettet og likviditetskontrollen markeres de som intern omsætning. se opgaven vedrørende intern omsætning. Vær opmærksom på at der ikke beregnes moms automatisk af intern omsætning den skal manuelt konteres, Når beløbet udbetales næste år skal der posteres modsat. Har du gældsposter som du gerne vil have med i driftsbudgettet anvendes tilsvarende metode, minus på udgiftskontoen og plus på statuskontoen. Indtastningen har ingen likviditetsmæssig virkning. Gæld/tilgodehavende ultimo i status reguleres automatisk af omposteringerne. Udbetaling/betaling af primotilgodehavende/-gæld budgetteres på den anvendte statuskonto i likviditetsbudgettet Anvendelse af DLBR Budget Budget Side 16

17 6. Skatteoplysninger Opgave Skatteoplysninger Nu mangler du kun at tilrette skatteoplysninger, så er du klar til at udskrive Driftsbudgettet. Vælg Funktioner og Skatteberegning (opslag kan foretages både i likviditetsbudget og i status). Fjernes markeringen nederst i venstre hjørne ud for Beregn skat vil der ingen skattebeløb findes i driftsbudgettets disponering af årets resultat - der skal være markeret for beregning af skat! (I tidligere programversioner vistes den betalte skat når der ikke var en beregnet skat) Ret skatteprocent til 44% og hver af de to fradrag til Kr., hvis du ønsker at se hvad denne ændring betyder for den beregnede skat, skal du trykke på Beregn. Skatten bliver automatisk beregnet inden udskrift Anvendelse af DLBR Budget Budget Side 17

Status- og efterposteringer

Status- og efterposteringer Status- og efterposteringer Side 9. Fordeling mellem privat og erhverv 2 10. Kursregulering og indeksering 6 11. Sted-budgetter 7 12. Anden virksomhed 9 13. Oprettelse af konti i Status 13 14. Sletning

Læs mere

Kom godt i gang med Budget

Kom godt i gang med Budget Kom godt i gang med Budget Dette hæfte giver en introduktion til Drifts- og likviditetsbudgettet samt til Likviditetskontrol. Yderligere informationer samt anvisninger på håndtering af forskellige emner

Læs mere

Moms og afgifter. Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19.

Moms og afgifter. Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19. Moms og afgifter Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19. Skæve perioder 11 15. Moms Opgave I denne opgave er moms-beregningsprincipperne

Læs mere

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget DLBR Ø90 Budget det detaljerede budget Her beskrives hvordan du budgetter på kontoniveau og samtidigt periodiserer dine indtægter og udgifter på måneds bais.

Læs mere

Intern omsætning. Side 22. Intern omsætning 2. 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave)

Intern omsætning. Side 22. Intern omsætning 2. 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave) Intern omsætning Side 22. Intern omsætning 2 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave) 22. Intern omsætning Opgave I denne opgave skal du indtaste og afstemme intern omsætning af foder mv. Når der i det daglige

Læs mere

Produktions- og lagerbudget

Produktions- og lagerbudget Produktions- og lagerbudget (Ekstra opgaver) Side 24. Produktionsbudget 2 25. Lagerkonti og priser 5 26. Lagerbudget 7 27. Fastlåsning af budget 10 24. Produktionsbudget Opgave Indlæs produktionsbudget

Læs mere

Ø90 Vejledning. Hvis der er foretaget en kortperiodisk opgørelse for perioden, vil opgørelsesposteringer herfra også komme med i råbalancen.

Ø90 Vejledning. Hvis der er foretaget en kortperiodisk opgørelse for perioden, vil opgørelsesposteringer herfra også komme med i råbalancen. Ø90 Vejledning Vejledning til Råbalance Råbalancen i Ø90 kan udskrives to steder fra: 1. I Kasseregistrering kan man udskrive råbalancen direkte via F7 Bestilling Online 2. I skærmbilledet Råbalance (via

Læs mere

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur DLBR Ø90 Råbalance den økonomiske temperatur Råbalancen er et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst.

Læs mere

Kom godt i gang med Bogføring

Kom godt i gang med Bogføring Kom godt i gang med Bogføring Dette hæfte giver en introduktion til Bogføring. Yderligere informationer samt anvisninger på håndteringer af forskellige emner vedrørende bogføring kan du finde på landscentrets

Læs mere

Budget kursus 2012 Koldkærgård 31. oktober. Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Århus N 8740 5000

Budget kursus 2012 Koldkærgård 31. oktober. Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Århus N 8740 5000 Budget kursus 2012 Koldkærgård 31. oktober Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Århus N 8740 5000 Ø90 Budget kursusbeskrivelse Ø90-Budget - kursusbeskrivelse Formål: Deltagere: Arbejdsform:

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med Produktionsbudgettet Dette hæfte er en introduktion til produktionsbudgettet. Produktionsbudgettet er det faglige og tekniske grundlag for

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Køb af en ejendom i budget og budgetopfølgning vises med et eksempel på køb af en kvægejendom.

Køb af en ejendom i budget og budgetopfølgning vises med et eksempel på køb af en kvægejendom. Køb af ejendom i budget og -opfølgning Køb af en ejendom i budget og budgetopfølgning vises med et eksempel på køb af en kvægejendom. I eksemplet kan du se, hvordan konteringen håndteres i budget og budgetopfølgning.

Læs mere

Anvendelse af Finanssaldi

Anvendelse af Finanssaldi Anvendelse af Finanssaldi Funktionaliteten Finanssaldi kan være anvendelige når du eksempelvis vil: Trække et budget ud og arbejde videre med det i Excel. Lave periodiske analyser af forbrug. Lave prognoser

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

1.1. Udlæsning af budget til anden ejendom. Vejledningen herunder vil blive indarbejdet i O90.dk - Vejledninger

1.1. Udlæsning af budget til anden ejendom. Vejledningen herunder vil blive indarbejdet i O90.dk - Vejledninger Vejledning til emner Igangsætning 23. januar 2015 Nyheder i Økonomistyring Opdateringen indeholder faciliteter vedrørende Budget, -opfølgning og Råbalance. Hovedemnerne er nye kopieringsmuligheder af budget,

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

B d u g d e g t e k t u k r usu rs s u Øvel ser Ø 0 budget Superbruger 11. ebruar 2011 V e d n e c n e e t n e t t r e f r f o L r a

B d u g d e g t e k t u k r usu rs s u Øvel ser Ø 0 budget Superbruger 11. ebruar 2011 V e d n e c n e e t n e t t r e f r f o L r a Budgetkur sus Øvel ser Ø90budget-Super br uger 11.f ebr uar2011 Vi dencent r etf orlandbr ug Agr ofoodpar k15 8200År husn 87405000 Ø90Budget kursusbeskrivelse Ø90-Budget-kursusbeskrivelse Formål: Deltagere:

Læs mere

Vejledning til emner Igangsætning 21. maj 2015 Nyheder i Økonomistyring. 1. Budgetopfølgning, Månedsudskrifter

Vejledning til emner Igangsætning 21. maj 2015 Nyheder i Økonomistyring. 1. Budgetopfølgning, Månedsudskrifter Vejledning til emner Igangsætning 21. maj 2015 Nyheder i Økonomistyring 1. Budgetopfølgning, Månedsudskrifter 2. Budget kolonneopsætning: Beregning af en kolonne er forbedret 3. Budget rationaliset arbejdsgang,

Læs mere

Oprettelse og tabeller

Oprettelse og tabeller Oprettelse og tabeller Oprettelse af kursusejendom Side Indstilling af PC... 1 Opret bruger... 2 Opret medlem... 3 Indlæs/hent/udlæs data... 5 Tabeller (ekstraopgaver) Kontoplan... 8 Udvælg konto... 9

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

Udskrifter. Side 7. Udskrift likviditetsbudget 2 8. Udskrift driftsbudget 4

Udskrifter. Side 7. Udskrift likviditetsbudget 2 8. Udskrift driftsbudget 4 Udskrifter Side 7. Udskrift likviditetsbudget 2 8. Udskrift driftsbudget 4 7. Udskrift likviditetsbudget Udskrifter Alle udskrifter kan vises på skærmen. Du skal nu se på de forskellige muligheder der

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

B R A N D S O F T B R A N D S O F T

B R A N D S O F T B R A N D S O F T Budgetmodul Budget for 2011 Budgettet skal i år indtastes manuelt. Tallene kan ikke hentes fra Økonomiportalen, men skal tastes manuelt. Vejledning til Budgetmodul Husk at tjekke hvilket regnskabsår du

Læs mere

Budgetbemærkninger og budgettemaside. 28. Budgetbemærkninger

Budgetbemærkninger og budgettemaside. 28. Budgetbemærkninger Budgetbemærkninger og budgettemaside 28. Budgetbemærkninger Introduktion I Drifts- og likviditetsbudgettet kan du skrive budget bemærkninger i Word eller Excel. Bemærkningerne udskrives som første del

Læs mere

Frontløbere rapport for Ø90 Budget

Frontløbere rapport for Ø90 Budget Frontløbere rapport for Ø90 Budget 2.11.2010 Testere Jens Brandenborg Jysk Landbrugsrådgivning Anders Funch Kolding Herreds Landbrugsforening Budget foretaget på ø-90 nr. 3335 ktp 5 (15-18/10), 3003 ktp

Læs mere

Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010.

Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010. Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010. Indhold Indhold... 1 Køreplan for indberetning af budgetter til provstiet.... 2 Vejledninger.... 2 Nye vigtige menupunkter i systemet... 2 Sådan indlæses

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til Version 3.76 Opdateringsbeskrivelse Udgivet December 2008 Redaktør Tryk Udgiver Esben Andersen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret,

Læs mere

Erfa-møde Horsens 28. januar 2016 Jes B. Willumsen Økonomi og Virksomhedsledelse SEGES PUNKT 5. UDVIKLING AF Ø90 ØKONOMISTYRING HVILKE BEHOV SER DU

Erfa-møde Horsens 28. januar 2016 Jes B. Willumsen Økonomi og Virksomhedsledelse SEGES PUNKT 5. UDVIKLING AF Ø90 ØKONOMISTYRING HVILKE BEHOV SER DU Erfa-møde Horsens 28. januar 2016 Jes B. Willumsen Økonomi og Virksomhedsledelse SEGES PUNKT 5. UDVIKLING AF Ø90 ØKONOMISTYRING HVILKE BEHOV SER DU UDVIKLING AF Ø90 ØKONOMISTYRING 1. Statistik 2. O90.dk

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi.

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi. Avanceret budget Avanceret budget udvider mulighederne for budget på dimensioner, likviditetsbudget og meget mere. Avanceret budget giver mulighed for ægte budgetposteringer, der indtastes og bogføres

Læs mere

Intern håndtering af FlexRegnskab

Intern håndtering af FlexRegnskab Intern håndtering af FlexRegnskab Udkast til Best Practice for FlexRegnskab i et rådgivningscenter Interne krav til FlexRegnskab og krav til kunden Regnskaber under konceptet FlexRegnskab kan både udarbejdes

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort

Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

RESULTATOPFØLGNING OG FORVENTET RESULTAT

RESULTATOPFØLGNING OG FORVENTET RESULTAT RESULTATOPFØLGNING OG FORVENTET RESULTAT RESULTATOPFØLGNING ERFARINGERNE FRA 2015 Kalkuler kan give problemer med ultimo og beregning af beholdningsforskydning Fjernes ved budgetlægning Tilpasset med kalkule

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Evaluering af budgetter udarbejdet i Ø90-budget efter den 26/11 2010:

Evaluering af budgetter udarbejdet i Ø90-budget efter den 26/11 2010: Projekt: Demonstration af dynamisk ledelse af landbrugsbedrifter Side 1 af 8 Anders Funch, KHL Budgetter er tastet direkte i resultat, likviditet og balance. Budget for andet erhverv (kontoplan 5). Vurdering

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet

Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet Udenlandsk indkomst (eksempel med vindmølle) Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet Du skal bruge de særlige konti til udenlandsk virksomhed. I den forbindelse vil det

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Ø90 Vejledning. Vejledning

Ø90 Vejledning. Vejledning Ø90 Vejledning Vejledning Revideret 27. april 2017 Programmet giver mulighed for at lave flere slags budgetter inden for fanerne Produktion, Resultat, Invest./ Finansiering, Balance og Egenkapital. Der

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Skærmbillede tilpasning.

Skærmbillede tilpasning. Skærmbillede tilpasning. Bemærk: De skærmbilleder, der vises i denne vejledning, kan være forskellige i forhold til dine, da indholdet af felter, faner og knapper er afhængig af de tildelte rettigheder

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Malkekøer

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Malkekøer Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Malkekøer Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Malkekøer Dette hæfte er en introduktion til foderplanlægning i DLBR NorFor Foderplan. Med DLBR NorFor får

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med Produktionsbudget Dette hæfte er en introduktion til produktionsbudgettet. Produktionsbudgettet er det faglige og tekniske grundlag for budgettering

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledning 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med Excel 2007

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Omkontering af kreditorfakturaer

Omkontering af kreditorfakturaer Omkontering af kreditorfakturaer November 2016 Indhold 1. Indledning til omkontering... 2 1.1. Omkontering af kreditorfakturaer; konteret FØR d. 29. oktober 2013... 2 1.2. Omkontering af kreditorfakturaer;

Læs mere

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Rollecenter... 3 Oprettelse af sag... 5 Sagsguiden... 5 Trin 1 - sagsoplysninger... 6 Trin 2 Vælg klient(er)... 6 Trin 3 Vælg parter...

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

Indhold. Nyheder og vejledninger. 2. maj 2016 Manuel tilpasning af investeringsbevisnote

Indhold. Nyheder og vejledninger. 2. maj 2016 Manuel tilpasning af investeringsbevisnote 2. maj 2016 Manuel tilpasning af investeringsbevisnote Indhold Manuel tilpasning af investeringsbevisnote... 2 Rettelse af summer fælles... 2 Rettelse af summer person 1... 5 Rettelser af summer person

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Stikords-referat fra Budget ERFA-møde, 22.10.2014 - gruppearbejder, VFL-notater og evaluering af mødet. Gruppearbejde, formiddag

Stikords-referat fra Budget ERFA-møde, 22.10.2014 - gruppearbejder, VFL-notater og evaluering af mødet. Gruppearbejde, formiddag Stikords-referat fra Budget ERFA-møde, 22.10.2014 - gruppearbejder, VFL-notater og evaluering af mødet Gruppearbejde, formiddag 1. Hvilket potentiale ser I i Råbalancen? Foreløbigt regnskab Periodeopgørelse

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012 Sådan lægger du budget i C5 I regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 er det muligt at arbejde med budgetter. Der findes en budgetkladde, hvor man manuelt indtaster sine budgetter, og der findes mere

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Et oplæg med PowerPoint bliver til.

Et oplæg med PowerPoint bliver til. Risskov Gymnasium feb. 2007 PowerPoint 2002 Side 1 af 5 Et oplæg med PowerPoint bliver til. Det gode mundtlige oplæg Gode præsentationer sætter fokus på vigtige punkter, kontrollerer informationsstrømmen

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær Vejledning til lærer Fraværsindberetning af heldagsfravær via LærerIntra Når din kommune har tilkøbt modulet KMD Educa WEB-elevfravær, kan du som klasselærer eller

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere