EG Retail - Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN"

Transkript

1 EG Retail - Brugervejledning RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN

2 Brugervejledning til elektroniske hyldeforkanter med RealPrice og SVANEN EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer uden varsel. Copyright EG A/S. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne brugervejledning er uden skriftligt samtykke fra EG forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Ajourført januar RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 2 af 27

3 Indholdsfortegnelse 1 Link nye varer. Hurtigt overblik Etikettyperne 901 og Udskriv overlay Link nye varer SVANEN og elektroniske hyldeforkanter RealPrice og elektroniske hyldeforkanter Hvad er RealPrice Login Statusbarre med indikation ved fejl Fanebladet Status Knappen ESL Status Fanebladet ESLs Link varer Unlink elektronisk hyldeforkant fra vare Unlink på hyldeforkantens serienummer(stregkode) Unlink på salgsnummer Fanebladet System Management: Stop og start RealPrice WhiteSpot Label Print og elektroniske hyldeforkanter Fejlhåndtering RealPrice sender ikke priser ud. Statusbarren er rød Printeren udskriver ikke overlays Fejlrapporter Udfør et bedcheck på en elektronisk hyldeforkant Udskiftning af batteri i elektroniske hyldeforkanter fra NCR Sådan finder du de relevante hyldeforkanter Sådan udskifter du batteriet RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 3 af 27

4 1 Link nye varer. Hurtigt overblik Dette afsnit giver en hurtig gennemgang af arbejdsgangen, når nye varer skal knyttes til en elektronisk hyldeforkant. Når der manuelt eller gennem den elektroniske faktura oprettes en ny vare, tager det efterfølgende kun et øjeblik at udskrive et selvklæbende overlay til hyldeforkanten, sende varen til kassen og herefter linke varen og hyldeforkanten sammen. 1.1 Etikettyperne 901 og 902 I SVANEN skelnes der mellem to typer af elektroniske hyldeforkanter, ESL Standard og ESL Lille (ESL er forkortelsen for Electronic Shelf Label). Disse to typer findes i SVANEN henholdsvis som etikettype 901 og 902. Nye varer skal have tilknyttet etikettype 901 eller 902. Dette kan ske automatisk ved at sætte en standardetiket i varegruppetabellen, der anvendes ved nyoprettelser. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 4 af 27

5 Etikettypen kan også vælges på det enkelte varekort. 1.2 Udskriv overlay Når varen har fået tilknyttet den rigtige etikettype, skal man fra varestyringsprogrammets etiketbillede udskrive et overlay, der skal klæbes på den elektroniske hyldeforkant. Udskrivningen sker på samme måde, som ved en anden type etiket. Når overlayet er udskrevet og klæbet på den elektroniske hyldeforkant, skal varen og hyldeforkanten linkes. VIGTIGT: Inden varen og hyldeforkanten linkes, skal den nye vare sendes til kassen. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 5 af 27

6 1.3 Link nye varer 1. Start programmet RealPrice Console fra skrivebordet. 2. Skift til fanebladet ESLs og klik herefter på knappen Link ESL to Product. 3. Tast eller skal varens salgsnummer i feltet Product/Label number. Nummeret fremgår af det overlay, man har udskrevet fra etiketbilledet. 4. Skan stregkoden på siden af den elektroniske hyldeforkant eller tast nummeret i feltet ESL serial number. 5. Klik på knappen Link. Når den nye vare og den elektroniske hyldeforkant er linket, bliver prisinformationerne automatisk sendt videre til den elektroniske hyldeforkant. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 6 af 27

7 2 SVANEN og elektroniske hyldeforkanter I SVANEN vedligeholdes varedata, herunder også priserne, der er en central del af hele RealPrice systemet. Priserne sendes fra SVANEN på normal vis enten når man vælger Overfør data til kasser eller automatisk om natten. Man bør ikke linke en elektronisk hyldeforkant til en vare, der ikke er sendt til kassen. I forbindelse med installationen af elektroniske hyldeforkanter har konsulenten i dialog med købmanden sat op, hvilke felter der skal medføre en automatisk udskrift af nye overlays. De felter, der i dag er trykt på overlayet, er Hyldetekst, Hyldetekst 2, Varegruppe, Kolli, Grossistkode, Salgsnummer, Bestillingsnummer og Enhedstype. For at minimere antallet af udskrevne overlays kan man sætte systemet op, så der fx kun udskrives et nyt overlay ved nye varer eller når salgsnummeret skifter. Når man har udskrevet et overlay for en given vare, klæbes dette på en blank elektronisk hyldeforkant, og man er nu klar til at linke varen og den elektroniske hyldeforkant. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 7 af 27

8 3 RealPrice og elektroniske hyldeforkanter Dette afsnit indeholder uddybende forklaringer. 3.1 Hvad er RealPrice RealPrice er den softwarepakke, der formidler varedata fra SVANEN til de elektroniske hyldeforkanter. Når man i SVANEN sender til kassen, dannes der en fil med varedata for alle varer med etikettype 901 og 902. Denne fil bliver behandlet af RealPrice, og eventuelle prisændringer sendes ud til de elektroniske hyldeforkanter. Med RealPrice følger programmet RealPrice Console, der giver et overblik over systemets tilstand. Det er ligeledes i RealPrice Console, man linker og unlinker de elektroniske hyldeforkanter. RealPrice Console startes ved at klikke på ikonet RealPrice Console, som findes på skrivebordet. 3.2 Login RealPrice Console kan sættes op, så login sker automatisk. Hvis det ikke er sat op, skal man logge på med brugernavnet system og kodeordet manager. Når man har logget på, præsenteres man for en fanebladsmenu med underliggende punkter. De relevante faneblade og underpunkter gennemgås herunder. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 8 af 27

9 3.3 Statusbarre med indikation ved fejl Systemets status er vist ved en farvet barre i systembakken. Grøn barre Grøn barre betyder, at systemet kører uden problemer: Gul barre Gul barre betyder, at systemet kører uden problemer, men at en eller flere elektroniske hyldeforkanter ikke har svaret på sidste update eller bedcheck. Update og bedcheck uddybes senere i dette afsnit. Rød barre Rød barre betyder, at der ikke kan sendes priser ud til de elektroniske hyldeforkanter. Se afsnittet fejlfinding hvis denne situation opstår! 3.4 Fanebladet Status Her får man en detaljeret status på systemets tilstand. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 9 af 27

10 3.5 Knappen ESL Status Under knappen ESL Status kan man under Last Update Exceptions og Last Bedcheck Exceptions se, hvilke elektroniske hyldeforkanter systemet har haft problemer med. Last Update Exceptions Under denne knap ses en liste over de elektroniske hyldeforkanter, som RealPrice har forsøgt at opdatere uden held. Løsning 1: Klik på knappen Select all og efterfølgende på Update selected. Dette vil få RealPrice til igen at forsøge at opdatere de elektroniske hyldeforkanter på listen. Det er en god ide at gøre det til en rutine at opdatere Last Update Exceptions hver morgen og følge op på de elektroniske hyldeforkanter, der ikke kan opdateres. Løsning 2: Hvis den samme elektroniske hyldeforkant dukker op i listen igen, bør man finde den i butikken og kontrollere, at den ikke er gået i stykker. I listen ses varens salgsnummer og tekst i kolonnerne UPC og Product samt den elektroniske hyldeforkants unikke id i kolonnen ESL ID. Elektroni- RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 10 af 27

11 ske hyldeforkanter, der er gået i stykker eller er fjernet fra butikken, uden at forkanten er unlinket i RealPrice Console, er potentielle fejlkilder. Læs på side 15, hvordan du unlinker. Last Bedcheck Exceptions Et "bedcheck", er et sundhedscheck af den elektroniske hyldeforkant. Under knappen Last Bedcheck Exceptions ses en liste over de elektroniske hyldeforkanter, som RealPrice under bedcheck har fundet fejl på. Et bedcheck er mere ressourcekrævende end en update. Checket udføres automatisk på alle de elektroniske hyldeforkanter én gang hver måned. Last Bedcheck Exceptions håndteres på samme måde som Last Update Exceptions: Løsning 1: Klik på knappen Select all og efterfølgende på Update selected. Dette vil få RealPrice til igen at forsøge at opdatere de elektroniske hyldeforkanter på listen. Det er en god ide at opdatere Last Bedcheck Exceptions hver morgen og følge op på de elektroniske hyldeforkanter der ikke har responderet på bedchecket. Løsning 2: Hvis den samme elektroniske hyldeforkant dukker op i listen igen, bør man finde den i butikken og kontrollere, at den ikke er gået i stykker. Elektroniske hyldeforkanter, der er gået i stykker eller fjernet fra butikken, uden at forkanten er unlinket i RealPrice Console, er potentielle fejlkilder. Læs på side 15, hvordan du unlinker. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 11 af 27

12 3.6 Fanebladet ESLs Under fanebladet ELSs linker og unlinker man varer Link varer Når man har oprettet en ny vare i SVANEN og ønsker en elektronisk hyldeforkant tilknyttet, gøres dette i RealPrice Console under fanebladet ESLs: 1. Skift til fanebladet ESLs, og klik på knappen Link ESL to Product. 2. Skan stregkoden eller indtast salgsnummeret efterfulgt af ENTER. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 12 af 27

13 Nu vises vareteksten for det pågældende salgsnummer i feltet Description. Hvis dette felt er tomt, kender RealPrice-systemet ikke varen, sandsynligvis fordi den endnu ikke er blevet sendt til kassen fra SVANEN. 3. Når RealPrice-systemet genkender salgsnummeret, placerer man markøren i feltet ESL serial number og skanner stregkoden på enden af den elektroniske hyldeforkant. Denne stregkode bruges af systemet til at identificere forkanten ved kommunikation. I bunden af dialogen kan man se, hvor mange elektroniske hyldeforkanter der er tilknyttet det pågældende salgsnummer. 4. Klik på knappen Link for at linke det indskannede salgsnummer med den elektroniske hyldeforkant. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 13 af 27

14 5. Når man har linket salgsnummeret med den elektroniske hyldeforkant, blankes alle felter i dialogen, og man er klar til at linke næste vare og hyldeforkant. Bemærk, at der i bunden af vinduet står Linking scheduled. Det betyder, at salgsnummeret og hyldeforkanten nu er linket i systemet, og data er lagt i kø til udsendelse. Afhængig af systemets aktivitetsniveau kan der gå alt fra 10 sekunder til 10 minutter eller mere, før den elektroniske hyldeforkant reagerer. Bemærk: Mens RealPrice-systemet er ved at blive installeret, og alle de elektroniske hyldeforkanter endnu ikke er blevet sat op i butikken, er det meget almindeligt, at man ser en noget længere responstid. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 14 af 27

15 3.6.2 Unlink elektronisk hyldeforkant fra vare Når man skal unlinke en elektronisk hyldeforkant, kan det gøres på to forskellige måder: Unlink på den elektroniske hyldeforkants serienummer. Det anbefales, at man altid bruger denne metode. Unlink på varens salgsnummer. Alle elektroniske hyldeforkanter, der er tilknyttet salgsnummeret, vil blive nulstillet. Herunder gennemgås først, hvordan man unlinker på den elektroniske hyldeforkants serienummer, og efterfølgende hvordan man unlinker på varens salgsnummer Unlink på hyldeforkantens serienummer(stregkode) Denne metode anbefales. 1. Skift til fanebladet ESLs, og klik på knappen Unlink ESL to Product. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 15 af 27

16 2. Klik i radioknappen ud for ESL serial number, og placer markøren i feltet. 3. Skan stregkoden (serienummeret) på enden af den elektroniske hyldeforkant. Serienummeret (eller den elektroniske hyldeforkants ID, som det også kaldes) består altid af 8 tegn. Nu vises vareteksten og knappen Unlink markeres. 4. Klik på Unlink eller tryk ENTER for at unlinke den elektroniske hyldeforkant. Når man har klikket Unlink, blankes alle felter, og man er klar til at unlinke næste. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 16 af 27

17 I bunden af dialogen skrives Unlinking scheduled. Det betyder, at tilknytningen mellem den elektroniske hyldeforkant og den pågældende vare nu er fjernet i systemet. Når den elektroniske hyldeforkant er unlinket, vil der stå OFF i hyldeforkantens display. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 17 af 27

18 3.6.4 Unlink på salgsnummer 1. Skift til fanebladet ESLs, og klik på knappen Unlink ESL to Product. 2. Skan stregkoden eller indtast salgsnummeret. Det er det nummer, der er er trykt på overlayet efterfulgt af ENTER. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 18 af 27

19 3. Klik på knappen Unlink for at fjerne linket mellem det indskannede salgsnummer og den tilknyttede elektroniske hyldeforkant. Bemærk, at samtlige elektroniske hyldeforkanter, der er knyttet til den pågældende vare, vil miste deres link. Altså vil dubletter i butikken blive nulstillet sammen med den pågældende elektroniske hyldeforkant, og de vil alle efterfølgende vise teksten OFF i displayet. 4. Når man har klikket Unlink nulstilles alle felter, og man er klar til at unlinke næste. I bunden af dialogen skrives Unlinking scheduled. Det betyder, at tilknytningen mellem den eller de elektroniske hyldeforkanter og varen nu er fjernet. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 19 af 27

20 3.7 Fanebladet System Management: Stop og start RealPrice Under fanebladet System Management kan man stoppe og starte RealPrice. Dette gøres som regel kun, hvis systemet ikke kører, som det skal. Stop Realprice Klik på knappen Stop RealPrice Applications. Hermed stopper man også systemets kommunikation med de elektroniske hyldeforkanter. Der går mellem 10 og 30 sekunder, efter man har klikket på knappen, før systemet er lukket ned, og en information om at systemet er stoppet kommer frem. Bemærk at barren, der indikerer systemets tilstand, forsvinder. Klik OK for at lukke dialogboksen. Start Realprice Klik på Start RealPrice Applications, og en information om, at systemet er startet, bliver vist. Nu vises barren, der indikerer systemets tilstand, igen. Klik OK for at lukke dialogboksen. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 20 af 27

21 4 WhiteSpot Label Print og elektroniske hyldeforkanter Når NewStore Food udskriver et overlay til en elektronisk hyldeforkant, sker dette ved hjælp af tillægsprogrammet WhiteSpot Label Print. Dette program venter på, at NewStore Food genererer en udskrift af et overlay. I systembakken nederst til højre på skærmen vil man almindeligvis kunne se ikonet for WhiteSpot Label Print, når programmet kører. WhiteSpot starter automatisk op sammen med Windows og ses i systembakken nederst til højre på skærmen. Genudskriv overlay WhiteSpot Label Print giver mulighed for at genudskrive overlays. I vinduet markeres de overlays, man ønsker at genudskrive, og efterfølgende klikker man på knappen print. Åbn programmet WhiteSpot Label Print Dobbeltklik på ikonet i systembakken for at åbne programmet. WhiteSpot Label Print kan også startes manuelt: 1. Klik på Start/Alle programmer. 1. Klik på programmet WhiteSpot Label Print. 2. Klik på WhiteSpot Label Print 3. Minimér programmet efter start, så det igen ligger i systembakken RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 21 af 27

22 5 Fejlhåndtering 5.1 RealPrice sender ikke priser ud. Statusbarren er rød Hvis statusbarren er rød, sendes der ikke priser til de elektroniske hyldeforkanter. Løsning 1: Genstart RealPrice. Prøv at stoppe og starte RealPrice applikationen. Dette gøres i RealPrice Console under fanebladet System Management. Se side 20. Løsning 2: Hvis RealPrice er genstartet, og statusbarren stadig er rød, kan man prøve at genstarte CBS erne. CBS erne er de bokse, der er monteret i butikken og står for kommunikationen mellem RealPrice og de elektroniske hyldeforkanter. Sådan gør du: 1. Stop RealPrice. Se side Sluk CBS ernes strømforsyninger. Strømforsyningerne er typisk placeret på kontoret eller i nærheden af en switch eller et krydsfelt, og de slukkes på den grønne knap. Nogle installationer er lavet således, at strømforsyningerne ikke er synlige. I dette tilfælde vil der sandsynligvis være monteret kontakter på kontoret hvorfra man kan tænde og slukke strømforsyningerne. 3. Vent 1 minut og tænd for strømforsyningerne igen. 4. Vent yderligere 1 minut og start herefter RealPrice. Se side 20. Løsning 3: Hvis statusbarren stadig er rød, kontakt da venligst EG Retail support. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 22 af 27

23 5.2 Printeren udskriver ikke overlays Hvis printeren ikke udskriver overlays, er det sandsynligt, at tillægsprogrammet WhiteSpot Label Print, ikke kører. Løsning 1: Prøv at slukke printeren og tænde den igen, og udskriv overlayet fra NewStore Food på ny. Løsning 2: Hvis printeren stadig ikke udskriver overlays, kontakt da venligst EG Retail support. 5.3 Fejlrapporter I Real Price Console kan man tjekke, om der har vist sig fejl i forbindelse med det månedlige sundhedstjek (Bedcheck). Rapporten viser, hvilken fejl der er tale om. 1. Start med at åbne programmet RealPrice Console. 2. Skift til fanebladet Reports. 3. Klik på knappen Bedcheck Log. 4. Hyldeforkanter med fejl vises i listen. I kolonne Failure kan man se, hvilken type fejl der er tale om. I kolonnen Action kan man se, hvordan man skal reagere på de forskellige typer af fejl. Det gennemgås på dansk i skemaet på næste side: RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 23 af 27

24 Fejltype Årsag Løsning (Action) Battery Low Lavt batteriniveau Skift batteriet. Se kapitel 7, side 26 ESL Button ESL-knappen virker ikke Ignorer denne fejl. Knappen bruges ikke ESL Memory Den interne hukommelse er defekt Unlink hyldeforkanten og kassér den. ESL Hardware Hardwarefejl Unlink hyldeforkanten og kassér den. ESL LCD LCD-displayet er defekt Unlink hyldeforkanten og kassér den. Existence Hyldeforkanten findes ikke i systemet Find hyldeforkanten og lav et bedcheck (se næste afsnit i vejledning). Hvis den fejler: Kassér hyldeforkanten. Unresponsive Dataoverførslen fejlede Find hyldeforkanten og lav et bedcheck (se næste afsnit i vejledning). Hvis den fejler: Kassér hyldeforkanten. Sumcheck Forkerte data på hyldeforkanten Unlink og link hyldeforkanten på ny (se side 15 og side 12). RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 24 af 27

25 5.4 Udfør et bedcheck på en elektronisk hyldeforkant 1. Start programmet DnUtils fra genvejen på skrivebordet. 2. Tast 0 for at komme videre til menuen. 3. Tast 24 ESL Diagnostics. 4. Tast 3 Hardware bedcheck an ESL. 5. Scan stregkoden på den elektroniske hyldeforkant. 6. Tast 0 for at blade tilbage i menuen. Hvis systemet udfører bedcheck'et på hyldeforkanten uden fejl, kan den fortsat anvendes i butikken. Ellers skal den kasseres. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 25 af 27

26 6 Udskiftning af batteri i elektroniske hyldeforkanter fra NCR i displayet, at bat- Når batteriet i den elektroniske hyldeforkant bliver svagt, viser symbolet teriet skal udskiftes. 6.1 Sådan finder du de relevante hyldeforkanter 1. Start programmet RealPrice Console fra skrivebordet. 2. Skift til fanebladet Reports 3. Klik på Bedcheck Log. 4. Tjek kolonnen Failure. Her finder du de elektroniske hyldeforkanter, der står med fejlen Battery Low. 5. Fjern den elektroniske hyldeforkant fra hylden, og udskift batteriet efter vejledningen på næste side. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 26 af 27

27 6.2 Sådan udskifter du batteriet Bemærk: Det værktøj, der skal benyttes ved batteriskift, lånes hos EG Retail & Medie A/S. Kontakt Product Manager Nicholas Andreasen, telefon , 1. Fjern tapen over plastiklåget ind til batteriet. 2. Pres håndtaget på værktøjet til batteriskift sammen. 3. Drej plastiklåget, indtil batteriet står i åben position. 4. Placer den elektroniske hyldeforkant i værktøjet. 5. Stop presset på håndtaget, så værktøjets to ben får forbindelse med den elektroniske hyldeforkant. 6. Fjern plastiklåget. 7. Udskift batteriet. 8. Pres håndtaget på værktøjet til batteriskift sammen. 9. Sæt plastiklåget på igen, og drej til lukket position. 10. Fjern den elektroniske hyldeforkant fra værktøjet. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 27 af 27

Brugervejledning NewPOS version 4.0.12

Brugervejledning NewPOS version 4.0.12 Brugervejledning NewPOS version 4.0.12 NewPOS 4 Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises i

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg KOM IGANG Her er manualen, der vil guide dig igennem opsætning af dit nye Point Of Sale system. Derudover vil du der finde svar på alle dine spørgsmål omkring din daglige brug af OneStore POS. 0 VELKOMMEN

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH)

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Allerede i dag har du muligheden for at scanne dokumenter og gemme dem elektronisk i FOF via Elektronisk DokumentHåndtering (fremover forkortet til EDH). Nu har vi

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Telenor Mobilt Omstillingsbord

Telenor Mobilt Omstillingsbord Kom godt i gang Telenor Mobilt Omstillingsbord Brugermanual Version 1.2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt:... 3 2. Log ind i omstillingsbordet... 4 2.1. Brugernavn og adgangskode... 4 2.2. Vælg nummer...

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere