EG Retail - Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN"

Transkript

1 EG Retail - Brugervejledning RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN

2 Brugervejledning til elektroniske hyldeforkanter med RealPrice og SVANEN EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer uden varsel. Copyright EG A/S. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne brugervejledning er uden skriftligt samtykke fra EG forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Ajourført januar RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 2 af 27

3 Indholdsfortegnelse 1 Link nye varer. Hurtigt overblik Etikettyperne 901 og Udskriv overlay Link nye varer SVANEN og elektroniske hyldeforkanter RealPrice og elektroniske hyldeforkanter Hvad er RealPrice Login Statusbarre med indikation ved fejl Fanebladet Status Knappen ESL Status Fanebladet ESLs Link varer Unlink elektronisk hyldeforkant fra vare Unlink på hyldeforkantens serienummer(stregkode) Unlink på salgsnummer Fanebladet System Management: Stop og start RealPrice WhiteSpot Label Print og elektroniske hyldeforkanter Fejlhåndtering RealPrice sender ikke priser ud. Statusbarren er rød Printeren udskriver ikke overlays Fejlrapporter Udfør et bedcheck på en elektronisk hyldeforkant Udskiftning af batteri i elektroniske hyldeforkanter fra NCR Sådan finder du de relevante hyldeforkanter Sådan udskifter du batteriet RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 3 af 27

4 1 Link nye varer. Hurtigt overblik Dette afsnit giver en hurtig gennemgang af arbejdsgangen, når nye varer skal knyttes til en elektronisk hyldeforkant. Når der manuelt eller gennem den elektroniske faktura oprettes en ny vare, tager det efterfølgende kun et øjeblik at udskrive et selvklæbende overlay til hyldeforkanten, sende varen til kassen og herefter linke varen og hyldeforkanten sammen. 1.1 Etikettyperne 901 og 902 I SVANEN skelnes der mellem to typer af elektroniske hyldeforkanter, ESL Standard og ESL Lille (ESL er forkortelsen for Electronic Shelf Label). Disse to typer findes i SVANEN henholdsvis som etikettype 901 og 902. Nye varer skal have tilknyttet etikettype 901 eller 902. Dette kan ske automatisk ved at sætte en standardetiket i varegruppetabellen, der anvendes ved nyoprettelser. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 4 af 27

5 Etikettypen kan også vælges på det enkelte varekort. 1.2 Udskriv overlay Når varen har fået tilknyttet den rigtige etikettype, skal man fra varestyringsprogrammets etiketbillede udskrive et overlay, der skal klæbes på den elektroniske hyldeforkant. Udskrivningen sker på samme måde, som ved en anden type etiket. Når overlayet er udskrevet og klæbet på den elektroniske hyldeforkant, skal varen og hyldeforkanten linkes. VIGTIGT: Inden varen og hyldeforkanten linkes, skal den nye vare sendes til kassen. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 5 af 27

6 1.3 Link nye varer 1. Start programmet RealPrice Console fra skrivebordet. 2. Skift til fanebladet ESLs og klik herefter på knappen Link ESL to Product. 3. Tast eller skal varens salgsnummer i feltet Product/Label number. Nummeret fremgår af det overlay, man har udskrevet fra etiketbilledet. 4. Skan stregkoden på siden af den elektroniske hyldeforkant eller tast nummeret i feltet ESL serial number. 5. Klik på knappen Link. Når den nye vare og den elektroniske hyldeforkant er linket, bliver prisinformationerne automatisk sendt videre til den elektroniske hyldeforkant. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 6 af 27

7 2 SVANEN og elektroniske hyldeforkanter I SVANEN vedligeholdes varedata, herunder også priserne, der er en central del af hele RealPrice systemet. Priserne sendes fra SVANEN på normal vis enten når man vælger Overfør data til kasser eller automatisk om natten. Man bør ikke linke en elektronisk hyldeforkant til en vare, der ikke er sendt til kassen. I forbindelse med installationen af elektroniske hyldeforkanter har konsulenten i dialog med købmanden sat op, hvilke felter der skal medføre en automatisk udskrift af nye overlays. De felter, der i dag er trykt på overlayet, er Hyldetekst, Hyldetekst 2, Varegruppe, Kolli, Grossistkode, Salgsnummer, Bestillingsnummer og Enhedstype. For at minimere antallet af udskrevne overlays kan man sætte systemet op, så der fx kun udskrives et nyt overlay ved nye varer eller når salgsnummeret skifter. Når man har udskrevet et overlay for en given vare, klæbes dette på en blank elektronisk hyldeforkant, og man er nu klar til at linke varen og den elektroniske hyldeforkant. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 7 af 27

8 3 RealPrice og elektroniske hyldeforkanter Dette afsnit indeholder uddybende forklaringer. 3.1 Hvad er RealPrice RealPrice er den softwarepakke, der formidler varedata fra SVANEN til de elektroniske hyldeforkanter. Når man i SVANEN sender til kassen, dannes der en fil med varedata for alle varer med etikettype 901 og 902. Denne fil bliver behandlet af RealPrice, og eventuelle prisændringer sendes ud til de elektroniske hyldeforkanter. Med RealPrice følger programmet RealPrice Console, der giver et overblik over systemets tilstand. Det er ligeledes i RealPrice Console, man linker og unlinker de elektroniske hyldeforkanter. RealPrice Console startes ved at klikke på ikonet RealPrice Console, som findes på skrivebordet. 3.2 Login RealPrice Console kan sættes op, så login sker automatisk. Hvis det ikke er sat op, skal man logge på med brugernavnet system og kodeordet manager. Når man har logget på, præsenteres man for en fanebladsmenu med underliggende punkter. De relevante faneblade og underpunkter gennemgås herunder. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 8 af 27

9 3.3 Statusbarre med indikation ved fejl Systemets status er vist ved en farvet barre i systembakken. Grøn barre Grøn barre betyder, at systemet kører uden problemer: Gul barre Gul barre betyder, at systemet kører uden problemer, men at en eller flere elektroniske hyldeforkanter ikke har svaret på sidste update eller bedcheck. Update og bedcheck uddybes senere i dette afsnit. Rød barre Rød barre betyder, at der ikke kan sendes priser ud til de elektroniske hyldeforkanter. Se afsnittet fejlfinding hvis denne situation opstår! 3.4 Fanebladet Status Her får man en detaljeret status på systemets tilstand. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 9 af 27

10 3.5 Knappen ESL Status Under knappen ESL Status kan man under Last Update Exceptions og Last Bedcheck Exceptions se, hvilke elektroniske hyldeforkanter systemet har haft problemer med. Last Update Exceptions Under denne knap ses en liste over de elektroniske hyldeforkanter, som RealPrice har forsøgt at opdatere uden held. Løsning 1: Klik på knappen Select all og efterfølgende på Update selected. Dette vil få RealPrice til igen at forsøge at opdatere de elektroniske hyldeforkanter på listen. Det er en god ide at gøre det til en rutine at opdatere Last Update Exceptions hver morgen og følge op på de elektroniske hyldeforkanter, der ikke kan opdateres. Løsning 2: Hvis den samme elektroniske hyldeforkant dukker op i listen igen, bør man finde den i butikken og kontrollere, at den ikke er gået i stykker. I listen ses varens salgsnummer og tekst i kolonnerne UPC og Product samt den elektroniske hyldeforkants unikke id i kolonnen ESL ID. Elektroni- RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 10 af 27

11 ske hyldeforkanter, der er gået i stykker eller er fjernet fra butikken, uden at forkanten er unlinket i RealPrice Console, er potentielle fejlkilder. Læs på side 15, hvordan du unlinker. Last Bedcheck Exceptions Et "bedcheck", er et sundhedscheck af den elektroniske hyldeforkant. Under knappen Last Bedcheck Exceptions ses en liste over de elektroniske hyldeforkanter, som RealPrice under bedcheck har fundet fejl på. Et bedcheck er mere ressourcekrævende end en update. Checket udføres automatisk på alle de elektroniske hyldeforkanter én gang hver måned. Last Bedcheck Exceptions håndteres på samme måde som Last Update Exceptions: Løsning 1: Klik på knappen Select all og efterfølgende på Update selected. Dette vil få RealPrice til igen at forsøge at opdatere de elektroniske hyldeforkanter på listen. Det er en god ide at opdatere Last Bedcheck Exceptions hver morgen og følge op på de elektroniske hyldeforkanter der ikke har responderet på bedchecket. Løsning 2: Hvis den samme elektroniske hyldeforkant dukker op i listen igen, bør man finde den i butikken og kontrollere, at den ikke er gået i stykker. Elektroniske hyldeforkanter, der er gået i stykker eller fjernet fra butikken, uden at forkanten er unlinket i RealPrice Console, er potentielle fejlkilder. Læs på side 15, hvordan du unlinker. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 11 af 27

12 3.6 Fanebladet ESLs Under fanebladet ELSs linker og unlinker man varer Link varer Når man har oprettet en ny vare i SVANEN og ønsker en elektronisk hyldeforkant tilknyttet, gøres dette i RealPrice Console under fanebladet ESLs: 1. Skift til fanebladet ESLs, og klik på knappen Link ESL to Product. 2. Skan stregkoden eller indtast salgsnummeret efterfulgt af ENTER. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 12 af 27

13 Nu vises vareteksten for det pågældende salgsnummer i feltet Description. Hvis dette felt er tomt, kender RealPrice-systemet ikke varen, sandsynligvis fordi den endnu ikke er blevet sendt til kassen fra SVANEN. 3. Når RealPrice-systemet genkender salgsnummeret, placerer man markøren i feltet ESL serial number og skanner stregkoden på enden af den elektroniske hyldeforkant. Denne stregkode bruges af systemet til at identificere forkanten ved kommunikation. I bunden af dialogen kan man se, hvor mange elektroniske hyldeforkanter der er tilknyttet det pågældende salgsnummer. 4. Klik på knappen Link for at linke det indskannede salgsnummer med den elektroniske hyldeforkant. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 13 af 27

14 5. Når man har linket salgsnummeret med den elektroniske hyldeforkant, blankes alle felter i dialogen, og man er klar til at linke næste vare og hyldeforkant. Bemærk, at der i bunden af vinduet står Linking scheduled. Det betyder, at salgsnummeret og hyldeforkanten nu er linket i systemet, og data er lagt i kø til udsendelse. Afhængig af systemets aktivitetsniveau kan der gå alt fra 10 sekunder til 10 minutter eller mere, før den elektroniske hyldeforkant reagerer. Bemærk: Mens RealPrice-systemet er ved at blive installeret, og alle de elektroniske hyldeforkanter endnu ikke er blevet sat op i butikken, er det meget almindeligt, at man ser en noget længere responstid. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 14 af 27

15 3.6.2 Unlink elektronisk hyldeforkant fra vare Når man skal unlinke en elektronisk hyldeforkant, kan det gøres på to forskellige måder: Unlink på den elektroniske hyldeforkants serienummer. Det anbefales, at man altid bruger denne metode. Unlink på varens salgsnummer. Alle elektroniske hyldeforkanter, der er tilknyttet salgsnummeret, vil blive nulstillet. Herunder gennemgås først, hvordan man unlinker på den elektroniske hyldeforkants serienummer, og efterfølgende hvordan man unlinker på varens salgsnummer Unlink på hyldeforkantens serienummer(stregkode) Denne metode anbefales. 1. Skift til fanebladet ESLs, og klik på knappen Unlink ESL to Product. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 15 af 27

16 2. Klik i radioknappen ud for ESL serial number, og placer markøren i feltet. 3. Skan stregkoden (serienummeret) på enden af den elektroniske hyldeforkant. Serienummeret (eller den elektroniske hyldeforkants ID, som det også kaldes) består altid af 8 tegn. Nu vises vareteksten og knappen Unlink markeres. 4. Klik på Unlink eller tryk ENTER for at unlinke den elektroniske hyldeforkant. Når man har klikket Unlink, blankes alle felter, og man er klar til at unlinke næste. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 16 af 27

17 I bunden af dialogen skrives Unlinking scheduled. Det betyder, at tilknytningen mellem den elektroniske hyldeforkant og den pågældende vare nu er fjernet i systemet. Når den elektroniske hyldeforkant er unlinket, vil der stå OFF i hyldeforkantens display. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 17 af 27

18 3.6.4 Unlink på salgsnummer 1. Skift til fanebladet ESLs, og klik på knappen Unlink ESL to Product. 2. Skan stregkoden eller indtast salgsnummeret. Det er det nummer, der er er trykt på overlayet efterfulgt af ENTER. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 18 af 27

19 3. Klik på knappen Unlink for at fjerne linket mellem det indskannede salgsnummer og den tilknyttede elektroniske hyldeforkant. Bemærk, at samtlige elektroniske hyldeforkanter, der er knyttet til den pågældende vare, vil miste deres link. Altså vil dubletter i butikken blive nulstillet sammen med den pågældende elektroniske hyldeforkant, og de vil alle efterfølgende vise teksten OFF i displayet. 4. Når man har klikket Unlink nulstilles alle felter, og man er klar til at unlinke næste. I bunden af dialogen skrives Unlinking scheduled. Det betyder, at tilknytningen mellem den eller de elektroniske hyldeforkanter og varen nu er fjernet. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 19 af 27

20 3.7 Fanebladet System Management: Stop og start RealPrice Under fanebladet System Management kan man stoppe og starte RealPrice. Dette gøres som regel kun, hvis systemet ikke kører, som det skal. Stop Realprice Klik på knappen Stop RealPrice Applications. Hermed stopper man også systemets kommunikation med de elektroniske hyldeforkanter. Der går mellem 10 og 30 sekunder, efter man har klikket på knappen, før systemet er lukket ned, og en information om at systemet er stoppet kommer frem. Bemærk at barren, der indikerer systemets tilstand, forsvinder. Klik OK for at lukke dialogboksen. Start Realprice Klik på Start RealPrice Applications, og en information om, at systemet er startet, bliver vist. Nu vises barren, der indikerer systemets tilstand, igen. Klik OK for at lukke dialogboksen. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 20 af 27

21 4 WhiteSpot Label Print og elektroniske hyldeforkanter Når NewStore Food udskriver et overlay til en elektronisk hyldeforkant, sker dette ved hjælp af tillægsprogrammet WhiteSpot Label Print. Dette program venter på, at NewStore Food genererer en udskrift af et overlay. I systembakken nederst til højre på skærmen vil man almindeligvis kunne se ikonet for WhiteSpot Label Print, når programmet kører. WhiteSpot starter automatisk op sammen med Windows og ses i systembakken nederst til højre på skærmen. Genudskriv overlay WhiteSpot Label Print giver mulighed for at genudskrive overlays. I vinduet markeres de overlays, man ønsker at genudskrive, og efterfølgende klikker man på knappen print. Åbn programmet WhiteSpot Label Print Dobbeltklik på ikonet i systembakken for at åbne programmet. WhiteSpot Label Print kan også startes manuelt: 1. Klik på Start/Alle programmer. 1. Klik på programmet WhiteSpot Label Print. 2. Klik på WhiteSpot Label Print 3. Minimér programmet efter start, så det igen ligger i systembakken RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 21 af 27

22 5 Fejlhåndtering 5.1 RealPrice sender ikke priser ud. Statusbarren er rød Hvis statusbarren er rød, sendes der ikke priser til de elektroniske hyldeforkanter. Løsning 1: Genstart RealPrice. Prøv at stoppe og starte RealPrice applikationen. Dette gøres i RealPrice Console under fanebladet System Management. Se side 20. Løsning 2: Hvis RealPrice er genstartet, og statusbarren stadig er rød, kan man prøve at genstarte CBS erne. CBS erne er de bokse, der er monteret i butikken og står for kommunikationen mellem RealPrice og de elektroniske hyldeforkanter. Sådan gør du: 1. Stop RealPrice. Se side Sluk CBS ernes strømforsyninger. Strømforsyningerne er typisk placeret på kontoret eller i nærheden af en switch eller et krydsfelt, og de slukkes på den grønne knap. Nogle installationer er lavet således, at strømforsyningerne ikke er synlige. I dette tilfælde vil der sandsynligvis være monteret kontakter på kontoret hvorfra man kan tænde og slukke strømforsyningerne. 3. Vent 1 minut og tænd for strømforsyningerne igen. 4. Vent yderligere 1 minut og start herefter RealPrice. Se side 20. Løsning 3: Hvis statusbarren stadig er rød, kontakt da venligst EG Retail support. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 22 af 27

23 5.2 Printeren udskriver ikke overlays Hvis printeren ikke udskriver overlays, er det sandsynligt, at tillægsprogrammet WhiteSpot Label Print, ikke kører. Løsning 1: Prøv at slukke printeren og tænde den igen, og udskriv overlayet fra NewStore Food på ny. Løsning 2: Hvis printeren stadig ikke udskriver overlays, kontakt da venligst EG Retail support. 5.3 Fejlrapporter I Real Price Console kan man tjekke, om der har vist sig fejl i forbindelse med det månedlige sundhedstjek (Bedcheck). Rapporten viser, hvilken fejl der er tale om. 1. Start med at åbne programmet RealPrice Console. 2. Skift til fanebladet Reports. 3. Klik på knappen Bedcheck Log. 4. Hyldeforkanter med fejl vises i listen. I kolonne Failure kan man se, hvilken type fejl der er tale om. I kolonnen Action kan man se, hvordan man skal reagere på de forskellige typer af fejl. Det gennemgås på dansk i skemaet på næste side: RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 23 af 27

24 Fejltype Årsag Løsning (Action) Battery Low Lavt batteriniveau Skift batteriet. Se kapitel 7, side 26 ESL Button ESL-knappen virker ikke Ignorer denne fejl. Knappen bruges ikke ESL Memory Den interne hukommelse er defekt Unlink hyldeforkanten og kassér den. ESL Hardware Hardwarefejl Unlink hyldeforkanten og kassér den. ESL LCD LCD-displayet er defekt Unlink hyldeforkanten og kassér den. Existence Hyldeforkanten findes ikke i systemet Find hyldeforkanten og lav et bedcheck (se næste afsnit i vejledning). Hvis den fejler: Kassér hyldeforkanten. Unresponsive Dataoverførslen fejlede Find hyldeforkanten og lav et bedcheck (se næste afsnit i vejledning). Hvis den fejler: Kassér hyldeforkanten. Sumcheck Forkerte data på hyldeforkanten Unlink og link hyldeforkanten på ny (se side 15 og side 12). RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 24 af 27

25 5.4 Udfør et bedcheck på en elektronisk hyldeforkant 1. Start programmet DnUtils fra genvejen på skrivebordet. 2. Tast 0 for at komme videre til menuen. 3. Tast 24 ESL Diagnostics. 4. Tast 3 Hardware bedcheck an ESL. 5. Scan stregkoden på den elektroniske hyldeforkant. 6. Tast 0 for at blade tilbage i menuen. Hvis systemet udfører bedcheck'et på hyldeforkanten uden fejl, kan den fortsat anvendes i butikken. Ellers skal den kasseres. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 25 af 27

26 6 Udskiftning af batteri i elektroniske hyldeforkanter fra NCR i displayet, at bat- Når batteriet i den elektroniske hyldeforkant bliver svagt, viser symbolet teriet skal udskiftes. 6.1 Sådan finder du de relevante hyldeforkanter 1. Start programmet RealPrice Console fra skrivebordet. 2. Skift til fanebladet Reports 3. Klik på Bedcheck Log. 4. Tjek kolonnen Failure. Her finder du de elektroniske hyldeforkanter, der står med fejlen Battery Low. 5. Fjern den elektroniske hyldeforkant fra hylden, og udskift batteriet efter vejledningen på næste side. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 26 af 27

27 6.2 Sådan udskifter du batteriet Bemærk: Det værktøj, der skal benyttes ved batteriskift, lånes hos EG Retail & Medie A/S. Kontakt Product Manager Nicholas Andreasen, telefon , 1. Fjern tapen over plastiklåget ind til batteriet. 2. Pres håndtaget på værktøjet til batteriskift sammen. 3. Drej plastiklåget, indtil batteriet står i åben position. 4. Placer den elektroniske hyldeforkant i værktøjet. 5. Stop presset på håndtaget, så værktøjets to ben får forbindelse med den elektroniske hyldeforkant. 6. Fjern plastiklåget. 7. Udskift batteriet. 8. Pres håndtaget på værktøjet til batteriskift sammen. 9. Sæt plastiklåget på igen, og drej til lukket position. 10. Fjern den elektroniske hyldeforkant fra værktøjet. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 27 af 27

Opdateringsbrev NewStore Food version 040

Opdateringsbrev NewStore Food version 040 Opdateringsbrev NewStore Food version 040 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Skanning af stregkoder i felterne Købspris og Salgspris på varekortet

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. SGH Administration

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. SGH Administration EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning SGH Administration SGH Administration version 1.3.0.36 Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12

Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12 Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12 NewPOS Config Brugervejledning Version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser.

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Opdatering af NewStore Food version 37.6 NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Data til kasse Overfør data til kasse Når der sendes til kasse,

Læs mere

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig.

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. EDUROAM Introduktion Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. Denne guide er lavet til Windows XP - Husk at dit Windows

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

PineApple. Brugermanual. PineApple 2.82. Dokumentversion 20130920 Support: EG Retail: Telefon 48 20 16 50, lokal 1. Tjenesteudbyder: SuperGros a/s

PineApple. Brugermanual. PineApple 2.82. Dokumentversion 20130920 Support: EG Retail: Telefon 48 20 16 50, lokal 1. Tjenesteudbyder: SuperGros a/s PineApple Brugermanual PineApple 2.82 Tjenesteudbyder: SuperGros a/s Dokumentversion 20130920 Support: EG Retail: Telefon 48 20 16 50, lokal 1. 1 Indholdsfortegnelse Start... 4 Topmenu... 5 Bestilling...

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i NP Privatskole... 3 2 Importer brugerdata... 5 3 Når du har importeret, sker

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Outlook Express 5 - news

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Outlook Express 5 - news Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Outlook Express 5 - news Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Elevplan vejledning 2013

Elevplan vejledning 2013 Elevplan vejledning 2013 Indhold Sådan logger du på:... 1 Sådan indtaster du dit mobilnummer og ændre din mailadresse:... 2 Fraværsbesked sendt fra startsiden... 3 Fraværsbesked sendt fra skemaet... 4

Læs mere

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra NP Privatskole til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra NP Privatskole...

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Vejledning til RKSK s VDI konsulent login løsning juni 2015.

Vejledning til RKSK s VDI konsulent login løsning juni 2015. Vejledning til RKSK s VDI konsulent login løsning juni 2015. Den hidtidige login løsning via Citrix (login.rksk.dk) er lukket. Hvordan får man som konsulent adgang til RKSK s VDI Jumpstation? Ny bruger

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Åbningsskærm

Læs mere

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport.

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. For at installere SyreN ph Rapport, indsæt BioCover USB stik i computer. Nedenstående program forefindes på USB: Ved at klikke på SyreN ph Rapport mappen åbnes mappen

Læs mere

Secma Blærescanner betjeningsvejledning

Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner måler urinblærens volume ved hjælp af ultralyd. Secma Blærescanner kan måle volumen ved hjælp af 4 metoder benævnt tool4vol. Anvendelsen af en

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Opdatering af startprogrammet til Ø90 Online

Opdatering af startprogrammet til Ø90 Online Opdatering af startprogrammet til Ø90 Online Onsdag den 17. september kl. 10 blev der lagt et nyt startprogram til Ø90 Online på driftsserverne. Det betyder at login-proceduren til Ø90 Online bliver lavet

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 EASY 3000/ EASY 4000 BRUGER Indholdsfortegnelse 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 3. Brugerfladen på Internettet side

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter Tastevejledning til visuel malerkalk fra EG Byg & Installation Tlf.: 73 24 01 01 Her følger en nem tastevejledning til brug af Visuel Malerkalk programmet til beregning af malerarbejdets pris. Tastevejledningen

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra:

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra: Login I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i : Man finder som et link nederst til venstre på skolens offentlige Informationsportal. Adressen er: www.samsoegades-skole.skoleintra.dk

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Tips og tricks til EDB lagerstyring

Tips og tricks til EDB lagerstyring Tips og tricks til EDB lagerstyring Indhold Tips til Lageropgørelseskladde (Bog 1, Side 73)... 2 Optællingsliste med vist antal (Bog 1, Side 74)... 3 Deling af ordre (Bog 1 side 38)... 4 Overblik over

Læs mere

Beskrivelse af udstiller-app (Messe lead): ConferenceCommunicator

Beskrivelse af udstiller-app (Messe lead): ConferenceCommunicator Beskrivelse af udstiller-app (Messe lead): ConferenceCommunicator Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Installation af ConferenceCommunicator App... 3 3.0 Brug af ConferenceCommunicator... 4 4.0 Afrapportering...

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 UserHandbookv.1 DANjan14 Side 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Installation af Conlan express programmet... 3 2. Conlan express softwaren...

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Kom godt i gang med Klovregistrering

Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Denne vejledning giver en introduktion til Klovregistreringsprogrammet, som er udviklet af Dansk Kvæg i samråd med engagerede klovbeskærere.

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING Bemærk! At under installeringen, vil der, hvis du benytter Norton Antivirus, komme en meddelelse om en script-virus. Hertil skal du blot accepterer denne meddelelse, for at kunne

Læs mere

Vejledning til bestilling af utensilier

Vejledning til bestilling af utensilier 170007-05 Vejledning til bestilling af utensilier INDHOLD: 1 ÅBNING AF BESTILLINGS-HJEMMESIDEN... 2 2 LOGON... 3 3 ANGIV BESTILLING... 4 4 AFSEND BESTILLING... 6 5 KVITTERING... 7 6 TIMEOUT... 8 7 KONTAKT...

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS Lederguide INNOMATE HR - Oplæg Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: Bruger ID: personalenummer Password: (eget password) INNOMATE HR er et Internetbaseret system,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning OIOXMLfakturaprint version 1.1 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...3 Krav til systemet...3 Installation...3 Konfiguration...6 Folderindstillinger...8

Læs mere

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+ og Max søkort findes på mange forskellige medier (PCMCIA, på brikker som anvendes vha. af en boks og driver på USB porten, og/eller en CD-ROM som installeres på harddisken).

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere