EG Retail - Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN"

Transkript

1 EG Retail - Brugervejledning RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN

2 Brugervejledning til elektroniske hyldeforkanter med RealPrice og SVANEN EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer uden varsel. Copyright EG A/S. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne brugervejledning er uden skriftligt samtykke fra EG forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Ajourført januar RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 2 af 27

3 Indholdsfortegnelse 1 Link nye varer. Hurtigt overblik Etikettyperne 901 og Udskriv overlay Link nye varer SVANEN og elektroniske hyldeforkanter RealPrice og elektroniske hyldeforkanter Hvad er RealPrice Login Statusbarre med indikation ved fejl Fanebladet Status Knappen ESL Status Fanebladet ESLs Link varer Unlink elektronisk hyldeforkant fra vare Unlink på hyldeforkantens serienummer(stregkode) Unlink på salgsnummer Fanebladet System Management: Stop og start RealPrice WhiteSpot Label Print og elektroniske hyldeforkanter Fejlhåndtering RealPrice sender ikke priser ud. Statusbarren er rød Printeren udskriver ikke overlays Fejlrapporter Udfør et bedcheck på en elektronisk hyldeforkant Udskiftning af batteri i elektroniske hyldeforkanter fra NCR Sådan finder du de relevante hyldeforkanter Sådan udskifter du batteriet RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 3 af 27

4 1 Link nye varer. Hurtigt overblik Dette afsnit giver en hurtig gennemgang af arbejdsgangen, når nye varer skal knyttes til en elektronisk hyldeforkant. Når der manuelt eller gennem den elektroniske faktura oprettes en ny vare, tager det efterfølgende kun et øjeblik at udskrive et selvklæbende overlay til hyldeforkanten, sende varen til kassen og herefter linke varen og hyldeforkanten sammen. 1.1 Etikettyperne 901 og 902 I SVANEN skelnes der mellem to typer af elektroniske hyldeforkanter, ESL Standard og ESL Lille (ESL er forkortelsen for Electronic Shelf Label). Disse to typer findes i SVANEN henholdsvis som etikettype 901 og 902. Nye varer skal have tilknyttet etikettype 901 eller 902. Dette kan ske automatisk ved at sætte en standardetiket i varegruppetabellen, der anvendes ved nyoprettelser. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 4 af 27

5 Etikettypen kan også vælges på det enkelte varekort. 1.2 Udskriv overlay Når varen har fået tilknyttet den rigtige etikettype, skal man fra varestyringsprogrammets etiketbillede udskrive et overlay, der skal klæbes på den elektroniske hyldeforkant. Udskrivningen sker på samme måde, som ved en anden type etiket. Når overlayet er udskrevet og klæbet på den elektroniske hyldeforkant, skal varen og hyldeforkanten linkes. VIGTIGT: Inden varen og hyldeforkanten linkes, skal den nye vare sendes til kassen. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 5 af 27

6 1.3 Link nye varer 1. Start programmet RealPrice Console fra skrivebordet. 2. Skift til fanebladet ESLs og klik herefter på knappen Link ESL to Product. 3. Tast eller skal varens salgsnummer i feltet Product/Label number. Nummeret fremgår af det overlay, man har udskrevet fra etiketbilledet. 4. Skan stregkoden på siden af den elektroniske hyldeforkant eller tast nummeret i feltet ESL serial number. 5. Klik på knappen Link. Når den nye vare og den elektroniske hyldeforkant er linket, bliver prisinformationerne automatisk sendt videre til den elektroniske hyldeforkant. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 6 af 27

7 2 SVANEN og elektroniske hyldeforkanter I SVANEN vedligeholdes varedata, herunder også priserne, der er en central del af hele RealPrice systemet. Priserne sendes fra SVANEN på normal vis enten når man vælger Overfør data til kasser eller automatisk om natten. Man bør ikke linke en elektronisk hyldeforkant til en vare, der ikke er sendt til kassen. I forbindelse med installationen af elektroniske hyldeforkanter har konsulenten i dialog med købmanden sat op, hvilke felter der skal medføre en automatisk udskrift af nye overlays. De felter, der i dag er trykt på overlayet, er Hyldetekst, Hyldetekst 2, Varegruppe, Kolli, Grossistkode, Salgsnummer, Bestillingsnummer og Enhedstype. For at minimere antallet af udskrevne overlays kan man sætte systemet op, så der fx kun udskrives et nyt overlay ved nye varer eller når salgsnummeret skifter. Når man har udskrevet et overlay for en given vare, klæbes dette på en blank elektronisk hyldeforkant, og man er nu klar til at linke varen og den elektroniske hyldeforkant. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 7 af 27

8 3 RealPrice og elektroniske hyldeforkanter Dette afsnit indeholder uddybende forklaringer. 3.1 Hvad er RealPrice RealPrice er den softwarepakke, der formidler varedata fra SVANEN til de elektroniske hyldeforkanter. Når man i SVANEN sender til kassen, dannes der en fil med varedata for alle varer med etikettype 901 og 902. Denne fil bliver behandlet af RealPrice, og eventuelle prisændringer sendes ud til de elektroniske hyldeforkanter. Med RealPrice følger programmet RealPrice Console, der giver et overblik over systemets tilstand. Det er ligeledes i RealPrice Console, man linker og unlinker de elektroniske hyldeforkanter. RealPrice Console startes ved at klikke på ikonet RealPrice Console, som findes på skrivebordet. 3.2 Login RealPrice Console kan sættes op, så login sker automatisk. Hvis det ikke er sat op, skal man logge på med brugernavnet system og kodeordet manager. Når man har logget på, præsenteres man for en fanebladsmenu med underliggende punkter. De relevante faneblade og underpunkter gennemgås herunder. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 8 af 27

9 3.3 Statusbarre med indikation ved fejl Systemets status er vist ved en farvet barre i systembakken. Grøn barre Grøn barre betyder, at systemet kører uden problemer: Gul barre Gul barre betyder, at systemet kører uden problemer, men at en eller flere elektroniske hyldeforkanter ikke har svaret på sidste update eller bedcheck. Update og bedcheck uddybes senere i dette afsnit. Rød barre Rød barre betyder, at der ikke kan sendes priser ud til de elektroniske hyldeforkanter. Se afsnittet fejlfinding hvis denne situation opstår! 3.4 Fanebladet Status Her får man en detaljeret status på systemets tilstand. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 9 af 27

10 3.5 Knappen ESL Status Under knappen ESL Status kan man under Last Update Exceptions og Last Bedcheck Exceptions se, hvilke elektroniske hyldeforkanter systemet har haft problemer med. Last Update Exceptions Under denne knap ses en liste over de elektroniske hyldeforkanter, som RealPrice har forsøgt at opdatere uden held. Løsning 1: Klik på knappen Select all og efterfølgende på Update selected. Dette vil få RealPrice til igen at forsøge at opdatere de elektroniske hyldeforkanter på listen. Det er en god ide at gøre det til en rutine at opdatere Last Update Exceptions hver morgen og følge op på de elektroniske hyldeforkanter, der ikke kan opdateres. Løsning 2: Hvis den samme elektroniske hyldeforkant dukker op i listen igen, bør man finde den i butikken og kontrollere, at den ikke er gået i stykker. I listen ses varens salgsnummer og tekst i kolonnerne UPC og Product samt den elektroniske hyldeforkants unikke id i kolonnen ESL ID. Elektroni- RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 10 af 27

11 ske hyldeforkanter, der er gået i stykker eller er fjernet fra butikken, uden at forkanten er unlinket i RealPrice Console, er potentielle fejlkilder. Læs på side 15, hvordan du unlinker. Last Bedcheck Exceptions Et "bedcheck", er et sundhedscheck af den elektroniske hyldeforkant. Under knappen Last Bedcheck Exceptions ses en liste over de elektroniske hyldeforkanter, som RealPrice under bedcheck har fundet fejl på. Et bedcheck er mere ressourcekrævende end en update. Checket udføres automatisk på alle de elektroniske hyldeforkanter én gang hver måned. Last Bedcheck Exceptions håndteres på samme måde som Last Update Exceptions: Løsning 1: Klik på knappen Select all og efterfølgende på Update selected. Dette vil få RealPrice til igen at forsøge at opdatere de elektroniske hyldeforkanter på listen. Det er en god ide at opdatere Last Bedcheck Exceptions hver morgen og følge op på de elektroniske hyldeforkanter der ikke har responderet på bedchecket. Løsning 2: Hvis den samme elektroniske hyldeforkant dukker op i listen igen, bør man finde den i butikken og kontrollere, at den ikke er gået i stykker. Elektroniske hyldeforkanter, der er gået i stykker eller fjernet fra butikken, uden at forkanten er unlinket i RealPrice Console, er potentielle fejlkilder. Læs på side 15, hvordan du unlinker. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 11 af 27

12 3.6 Fanebladet ESLs Under fanebladet ELSs linker og unlinker man varer Link varer Når man har oprettet en ny vare i SVANEN og ønsker en elektronisk hyldeforkant tilknyttet, gøres dette i RealPrice Console under fanebladet ESLs: 1. Skift til fanebladet ESLs, og klik på knappen Link ESL to Product. 2. Skan stregkoden eller indtast salgsnummeret efterfulgt af ENTER. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 12 af 27

13 Nu vises vareteksten for det pågældende salgsnummer i feltet Description. Hvis dette felt er tomt, kender RealPrice-systemet ikke varen, sandsynligvis fordi den endnu ikke er blevet sendt til kassen fra SVANEN. 3. Når RealPrice-systemet genkender salgsnummeret, placerer man markøren i feltet ESL serial number og skanner stregkoden på enden af den elektroniske hyldeforkant. Denne stregkode bruges af systemet til at identificere forkanten ved kommunikation. I bunden af dialogen kan man se, hvor mange elektroniske hyldeforkanter der er tilknyttet det pågældende salgsnummer. 4. Klik på knappen Link for at linke det indskannede salgsnummer med den elektroniske hyldeforkant. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 13 af 27

14 5. Når man har linket salgsnummeret med den elektroniske hyldeforkant, blankes alle felter i dialogen, og man er klar til at linke næste vare og hyldeforkant. Bemærk, at der i bunden af vinduet står Linking scheduled. Det betyder, at salgsnummeret og hyldeforkanten nu er linket i systemet, og data er lagt i kø til udsendelse. Afhængig af systemets aktivitetsniveau kan der gå alt fra 10 sekunder til 10 minutter eller mere, før den elektroniske hyldeforkant reagerer. Bemærk: Mens RealPrice-systemet er ved at blive installeret, og alle de elektroniske hyldeforkanter endnu ikke er blevet sat op i butikken, er det meget almindeligt, at man ser en noget længere responstid. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 14 af 27

15 3.6.2 Unlink elektronisk hyldeforkant fra vare Når man skal unlinke en elektronisk hyldeforkant, kan det gøres på to forskellige måder: Unlink på den elektroniske hyldeforkants serienummer. Det anbefales, at man altid bruger denne metode. Unlink på varens salgsnummer. Alle elektroniske hyldeforkanter, der er tilknyttet salgsnummeret, vil blive nulstillet. Herunder gennemgås først, hvordan man unlinker på den elektroniske hyldeforkants serienummer, og efterfølgende hvordan man unlinker på varens salgsnummer Unlink på hyldeforkantens serienummer(stregkode) Denne metode anbefales. 1. Skift til fanebladet ESLs, og klik på knappen Unlink ESL to Product. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 15 af 27

16 2. Klik i radioknappen ud for ESL serial number, og placer markøren i feltet. 3. Skan stregkoden (serienummeret) på enden af den elektroniske hyldeforkant. Serienummeret (eller den elektroniske hyldeforkants ID, som det også kaldes) består altid af 8 tegn. Nu vises vareteksten og knappen Unlink markeres. 4. Klik på Unlink eller tryk ENTER for at unlinke den elektroniske hyldeforkant. Når man har klikket Unlink, blankes alle felter, og man er klar til at unlinke næste. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 16 af 27

17 I bunden af dialogen skrives Unlinking scheduled. Det betyder, at tilknytningen mellem den elektroniske hyldeforkant og den pågældende vare nu er fjernet i systemet. Når den elektroniske hyldeforkant er unlinket, vil der stå OFF i hyldeforkantens display. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 17 af 27

18 3.6.4 Unlink på salgsnummer 1. Skift til fanebladet ESLs, og klik på knappen Unlink ESL to Product. 2. Skan stregkoden eller indtast salgsnummeret. Det er det nummer, der er er trykt på overlayet efterfulgt af ENTER. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 18 af 27

19 3. Klik på knappen Unlink for at fjerne linket mellem det indskannede salgsnummer og den tilknyttede elektroniske hyldeforkant. Bemærk, at samtlige elektroniske hyldeforkanter, der er knyttet til den pågældende vare, vil miste deres link. Altså vil dubletter i butikken blive nulstillet sammen med den pågældende elektroniske hyldeforkant, og de vil alle efterfølgende vise teksten OFF i displayet. 4. Når man har klikket Unlink nulstilles alle felter, og man er klar til at unlinke næste. I bunden af dialogen skrives Unlinking scheduled. Det betyder, at tilknytningen mellem den eller de elektroniske hyldeforkanter og varen nu er fjernet. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 19 af 27

20 3.7 Fanebladet System Management: Stop og start RealPrice Under fanebladet System Management kan man stoppe og starte RealPrice. Dette gøres som regel kun, hvis systemet ikke kører, som det skal. Stop Realprice Klik på knappen Stop RealPrice Applications. Hermed stopper man også systemets kommunikation med de elektroniske hyldeforkanter. Der går mellem 10 og 30 sekunder, efter man har klikket på knappen, før systemet er lukket ned, og en information om at systemet er stoppet kommer frem. Bemærk at barren, der indikerer systemets tilstand, forsvinder. Klik OK for at lukke dialogboksen. Start Realprice Klik på Start RealPrice Applications, og en information om, at systemet er startet, bliver vist. Nu vises barren, der indikerer systemets tilstand, igen. Klik OK for at lukke dialogboksen. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 20 af 27

21 4 WhiteSpot Label Print og elektroniske hyldeforkanter Når NewStore Food udskriver et overlay til en elektronisk hyldeforkant, sker dette ved hjælp af tillægsprogrammet WhiteSpot Label Print. Dette program venter på, at NewStore Food genererer en udskrift af et overlay. I systembakken nederst til højre på skærmen vil man almindeligvis kunne se ikonet for WhiteSpot Label Print, når programmet kører. WhiteSpot starter automatisk op sammen med Windows og ses i systembakken nederst til højre på skærmen. Genudskriv overlay WhiteSpot Label Print giver mulighed for at genudskrive overlays. I vinduet markeres de overlays, man ønsker at genudskrive, og efterfølgende klikker man på knappen print. Åbn programmet WhiteSpot Label Print Dobbeltklik på ikonet i systembakken for at åbne programmet. WhiteSpot Label Print kan også startes manuelt: 1. Klik på Start/Alle programmer. 1. Klik på programmet WhiteSpot Label Print. 2. Klik på WhiteSpot Label Print 3. Minimér programmet efter start, så det igen ligger i systembakken RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 21 af 27

22 5 Fejlhåndtering 5.1 RealPrice sender ikke priser ud. Statusbarren er rød Hvis statusbarren er rød, sendes der ikke priser til de elektroniske hyldeforkanter. Løsning 1: Genstart RealPrice. Prøv at stoppe og starte RealPrice applikationen. Dette gøres i RealPrice Console under fanebladet System Management. Se side 20. Løsning 2: Hvis RealPrice er genstartet, og statusbarren stadig er rød, kan man prøve at genstarte CBS erne. CBS erne er de bokse, der er monteret i butikken og står for kommunikationen mellem RealPrice og de elektroniske hyldeforkanter. Sådan gør du: 1. Stop RealPrice. Se side Sluk CBS ernes strømforsyninger. Strømforsyningerne er typisk placeret på kontoret eller i nærheden af en switch eller et krydsfelt, og de slukkes på den grønne knap. Nogle installationer er lavet således, at strømforsyningerne ikke er synlige. I dette tilfælde vil der sandsynligvis være monteret kontakter på kontoret hvorfra man kan tænde og slukke strømforsyningerne. 3. Vent 1 minut og tænd for strømforsyningerne igen. 4. Vent yderligere 1 minut og start herefter RealPrice. Se side 20. Løsning 3: Hvis statusbarren stadig er rød, kontakt da venligst EG Retail support. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 22 af 27

23 5.2 Printeren udskriver ikke overlays Hvis printeren ikke udskriver overlays, er det sandsynligt, at tillægsprogrammet WhiteSpot Label Print, ikke kører. Løsning 1: Prøv at slukke printeren og tænde den igen, og udskriv overlayet fra NewStore Food på ny. Løsning 2: Hvis printeren stadig ikke udskriver overlays, kontakt da venligst EG Retail support. 5.3 Fejlrapporter I Real Price Console kan man tjekke, om der har vist sig fejl i forbindelse med det månedlige sundhedstjek (Bedcheck). Rapporten viser, hvilken fejl der er tale om. 1. Start med at åbne programmet RealPrice Console. 2. Skift til fanebladet Reports. 3. Klik på knappen Bedcheck Log. 4. Hyldeforkanter med fejl vises i listen. I kolonne Failure kan man se, hvilken type fejl der er tale om. I kolonnen Action kan man se, hvordan man skal reagere på de forskellige typer af fejl. Det gennemgås på dansk i skemaet på næste side: RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 23 af 27

24 Fejltype Årsag Løsning (Action) Battery Low Lavt batteriniveau Skift batteriet. Se kapitel 7, side 26 ESL Button ESL-knappen virker ikke Ignorer denne fejl. Knappen bruges ikke ESL Memory Den interne hukommelse er defekt Unlink hyldeforkanten og kassér den. ESL Hardware Hardwarefejl Unlink hyldeforkanten og kassér den. ESL LCD LCD-displayet er defekt Unlink hyldeforkanten og kassér den. Existence Hyldeforkanten findes ikke i systemet Find hyldeforkanten og lav et bedcheck (se næste afsnit i vejledning). Hvis den fejler: Kassér hyldeforkanten. Unresponsive Dataoverførslen fejlede Find hyldeforkanten og lav et bedcheck (se næste afsnit i vejledning). Hvis den fejler: Kassér hyldeforkanten. Sumcheck Forkerte data på hyldeforkanten Unlink og link hyldeforkanten på ny (se side 15 og side 12). RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 24 af 27

25 5.4 Udfør et bedcheck på en elektronisk hyldeforkant 1. Start programmet DnUtils fra genvejen på skrivebordet. 2. Tast 0 for at komme videre til menuen. 3. Tast 24 ESL Diagnostics. 4. Tast 3 Hardware bedcheck an ESL. 5. Scan stregkoden på den elektroniske hyldeforkant. 6. Tast 0 for at blade tilbage i menuen. Hvis systemet udfører bedcheck'et på hyldeforkanten uden fejl, kan den fortsat anvendes i butikken. Ellers skal den kasseres. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 25 af 27

26 6 Udskiftning af batteri i elektroniske hyldeforkanter fra NCR i displayet, at bat- Når batteriet i den elektroniske hyldeforkant bliver svagt, viser symbolet teriet skal udskiftes. 6.1 Sådan finder du de relevante hyldeforkanter 1. Start programmet RealPrice Console fra skrivebordet. 2. Skift til fanebladet Reports 3. Klik på Bedcheck Log. 4. Tjek kolonnen Failure. Her finder du de elektroniske hyldeforkanter, der står med fejlen Battery Low. 5. Fjern den elektroniske hyldeforkant fra hylden, og udskift batteriet efter vejledningen på næste side. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 26 af 27

27 6.2 Sådan udskifter du batteriet Bemærk: Det værktøj, der skal benyttes ved batteriskift, lånes hos EG Retail & Medie A/S. Kontakt Product Manager Nicholas Andreasen, telefon , 1. Fjern tapen over plastiklåget ind til batteriet. 2. Pres håndtaget på værktøjet til batteriskift sammen. 3. Drej plastiklåget, indtil batteriet står i åben position. 4. Placer den elektroniske hyldeforkant i værktøjet. 5. Stop presset på håndtaget, så værktøjets to ben får forbindelse med den elektroniske hyldeforkant. 6. Fjern plastiklåget. 7. Udskift batteriet. 8. Pres håndtaget på værktøjet til batteriskift sammen. 9. Sæt plastiklåget på igen, og drej til lukket position. 10. Fjern den elektroniske hyldeforkant fra værktøjet. RealPrice elektroniske hyldeforkanter med SVANEN januar 2012 Side 27 af 27

Opdateringsbrev NewStore Food version 040

Opdateringsbrev NewStore Food version 040 Opdateringsbrev NewStore Food version 040 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Skanning af stregkoder i felterne Købspris og Salgspris på varekortet

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. SGH Administration

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. SGH Administration EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning SGH Administration SGH Administration version 1.3.0.36 Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 NewRevision Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

EG Retail - Brugervejledning. SVANEN konvertering af huskenumre

EG Retail -  Brugervejledning. SVANEN konvertering af huskenumre EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning SVANEN konvertering af huskenumre SVANEN konvertering af huskenumre Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

EG Retail - Brugervejledning. Status med Casio DT-X7 og SVANEN

EG Retail -  Brugervejledning. Status med Casio DT-X7 og SVANEN EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med Casio DT-X7 og SVANEN CASIO DT-X7 Håndterminal Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning.

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning. E-shop E-shoppen giver dig mulighed for, at drive handel på Internet. Når du har modulet E-shop, vil du i hovedmenuen i administrationen kunne se disse menupunkter: Menuen E-shop har 4 undermenupunkter:

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Opdateringsbrev NewPOS 4.0.20

Opdateringsbrev NewPOS 4.0.20 Opdateringsbrev NewPOS 4.0.20 Ændringer og forbedringer i version 4.0.20 Lettere at logge på kassen efter afmelding Når man har afmeldt ekspedienten, vender NewPOS ikke længere tilbage til hovedmenuen,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning (til Windows Vista) Version 3.0 Indhold 1. Installation af drivere til Windows Vista...3 1-1. Windows Vista 64 bit... 3 1-2. Windows Vista 32 bit... 7 2. Start af hjælpeprogrammet Opsætning...14 3. Afinstallering...17

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Introduktion til denne manual

Introduktion til denne manual DdD Statusmanual Introduktion til denne manual Denne manual er delt i 4 mindre manualer, som du kan bruge samlet til en komplet statusmanual eller hver for sig. 1) En step by step guide a. Beskriver step-by-step

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food lagerstyring

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food lagerstyring EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food lagerstyring EG Retail - www.eg.dk/retail NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig.

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. EDUROAM Introduktion Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. Denne guide er lavet til Windows XP - Husk at dit Windows

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food lagerstyring

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food lagerstyring EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food lagerstyring EG Retail - www.eg.dk/retail NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon

Læs mere

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner Brug af sagssystem Vejledning i oprettelse og håndtering af sager + reservering af statusscanner Indhold Kommunikation ved oprettelse af sager i sagssystemet... 2 En genstart kan ofte løse problemet...

Læs mere

SalesBO manual til Casio V-R200 og V-R7100

SalesBO manual til Casio V-R200 og V-R7100 SalesBO manual til Casio V-R200 og V-R7100 INDHOLDSFORTEGNELSE a) Hvad synkroniseres... 3 b) Hvad bliver IKKE synkroniseret... 9 a. Bontekst... 9 b. Rapporttekst... 9 Synkronisering... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Vejledning til Autodesk Account - Subscription

Vejledning til Autodesk Account - Subscription Vejledning til Autodesk Account - Subscription Denne vejledning beskriver, hvordan du logger på Autodesk Account samt de vigtigste funktioner, bl.a. download af software, hvor du finder serienumre, tildeling

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

TS1000 Quick Guide. Daglig brug

TS1000 Quick Guide. Daglig brug TS1000 Quick Guide Daglig brug Indholdsfortegnelse Opret brugere... 4 Brugerliste... 4 Fanen Data... 4 Fanen Tilvalg... 5 Fanen Specialområder... 6 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)...

Læs mere

Log på portalen OS: WINDOWS 10 ENHED: BYOD & CYOD BROWSER: IE. Nr. 01. Skærmbilleder. Start Internet Explore (IE) browseren.

Log på portalen OS: WINDOWS 10 ENHED: BYOD & CYOD BROWSER: IE. Nr. 01. Skærmbilleder. Start Internet Explore (IE) browseren. Log på portalen Nr. 01 Start Internet Explore (IE) browseren. Skærmbilleder Indtast adressen http://apps.undervisning.kk.dk Afhængig af om du rammer en ældre eller ny logonproces, er visningerne lidt forskellige.

Læs mere

Opdatering NewStore Food version 43

Opdatering NewStore Food version 43 Opdatering NewStore Food version 43 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Læs side 1 for at få oversigt over ændringerne. Kort oversigt over

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

1. Du bliver mødt af denne boks. Klik på Gem, og gem filen et sted hvor du kan finde den igen.

1. Du bliver mødt af denne boks. Klik på Gem, og gem filen et sted hvor du kan finde den igen. Ewido hed programmet tidligere, nu hedder det AVG Antispyware og er et program, som først og fremmest skal holde trojanske heste ude fra din maskine. Derudover, beskytter programmet dig mod en hel del

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang GB-HD8272C-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Online status. Brugervejledning

Online status. Brugervejledning Online status Brugervejledning Side 1 Om Onlinestatus Online Status har til formål at lette den årlige lageroptælling hos små og store virksomhedder. Der indtastes antal og pris på smartphone, tablet eller

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12

Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12 Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12 NewPOS Config Brugervejledning Version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der

Læs mere

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser.

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Opdatering af NewStore Food version 37.6 NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Data til kasse Overfør data til kasse Når der sendes til kasse,

Læs mere

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside 10.0 Velkommen til manualen for bruger administration 1 10.1 Introduktion til manualen 1 10.2 Startside 1 10.3 Menuen Startside 2 10.3.1 Din brugerprofil 2 10.3.1.1 Ret password 3 10.4 Rediger kanaler

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Åbningsskærm

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

DigiMatch Elektronisk Kamprapport

DigiMatch Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 17.08.2015 v.0.3 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart Link til vejledning, login data, og Digimatch kan findes her: http://boxerligaerne.dk/klubsider/kamprapport/ Det er

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

Elevplan vejledning 2013

Elevplan vejledning 2013 Elevplan vejledning 2013 Indhold Sådan logger du på:... 1 Sådan indtaster du dit mobilnummer og ændre din mailadresse:... 2 Fraværsbesked sendt fra startsiden... 3 Fraværsbesked sendt fra skemaet... 4

Læs mere

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang GB-HD3172RCL-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i NP Privatskole... 3 2 Importer brugerdata... 5 3 Når du har importeret, sker

Læs mere

ENK Manual for Entreprenør

ENK Manual for Entreprenør 1. Hvad er ENK 2. Hvordan logger man på 3. Hvordan bestiller man en sporspærring. 4. Kvittering for modtagelse af bestilling 5. Modtagelse af sporspærringscirkulære 6. Afvisning af bestilling ENK er en

Læs mere

Hvis udskrifter ser ud som vist her skal du klikke på + ud for Faste udskrifter for at de forskellige udskrifter bliver vist.

Hvis udskrifter ser ud som vist her skal du klikke på + ud for Faste udskrifter for at de forskellige udskrifter bliver vist. 6.2 Udskrifter Ved alle søgefunktioner er der mulighed for at udskrive indholdet i gridden ved en standardudskrift. Der findes dog også en række mere specielle faste udskrifter, der kan udskrives fra de

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Opdateret: Vejledning i WebKort. Gennemgang af basale funktioner i Esbjerg kommunes WebKort

Opdateret: Vejledning i WebKort. Gennemgang af basale funktioner i Esbjerg kommunes WebKort Vejledning i WebKort Gennemgang af basale funktioner i Esbjerg kommunes WebKort 1 Indhold Zoom og panorér mm.... 3 Temavælger... 5 Gennemsigtighed (transparents)... 6 Menu-bjælken... 7 Søg... 7 Søg en

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide.

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide. Indledning M90 terminalen er det nyeste inden for håndholdte scannere. M90 terminalen kan benyttes til statusoptælling i Hands Satellite Statussystem og til vareflytning i Hands Satellite Lagersystem.

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport.

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. For at installere SyreN ph Rapport, indsæt BioCover USB stik i computer. Nedenstående program forefindes på USB: Ved at klikke på SyreN ph Rapport mappen åbnes mappen

Læs mere

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd.

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. En dreng sagde til sin far: Jamen, når I ikke havde computere, hvordan kom I så på nettet? Nettet er ikke noget problem for børn,

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

PineApple. Brugermanual. PineApple 2.82. Dokumentversion 20130920 Support: EG Retail: Telefon 48 20 16 50, lokal 1. Tjenesteudbyder: SuperGros a/s

PineApple. Brugermanual. PineApple 2.82. Dokumentversion 20130920 Support: EG Retail: Telefon 48 20 16 50, lokal 1. Tjenesteudbyder: SuperGros a/s PineApple Brugermanual PineApple 2.82 Tjenesteudbyder: SuperGros a/s Dokumentversion 20130920 Support: EG Retail: Telefon 48 20 16 50, lokal 1. 1 Indholdsfortegnelse Start... 4 Topmenu... 5 Bestilling...

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Installation af Point Yomani terminal

Installation af Point Yomani terminal Yomani terminalen er integreret til Detail via Point PWE software, der skal foretages følgende punkter for at det er klar til brug. 1. PSAM kortet sættes i terminalen, hvis det er leveret separat. PSAM

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Installationsvejledning til F-Secure Anti-Virus

Installationsvejledning til F-Secure Anti-Virus Installationsvejledning til F-Secure Anti-Virus Kør setup (blå trekant) i FSECURE-mappen. Klik OK Programmet udpakkes, og følgende skærmbillede fremkommer: Klik Next 1 Klik ved I accept the agreement.

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker.

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker. BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

Vejledning til RKSK s VDI konsulent login løsning juni 2015.

Vejledning til RKSK s VDI konsulent login løsning juni 2015. Vejledning til RKSK s VDI konsulent login løsning juni 2015. Den hidtidige login løsning via Citrix (login.rksk.dk) er lukket. Hvordan får man som konsulent adgang til RKSK s VDI Jumpstation? Ny bruger

Læs mere

AUTOMATION SERVICE. Sådan anvender du programmet Automation Service. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

AUTOMATION SERVICE. Sådan anvender du programmet Automation Service. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S AUTOMATION SERVICE Sådan anvender du programmet. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Opdateret feb. 2015 FORORD Dette hæfte viser, hvordan du anvender programmet. ET PAR DEFINITIONER PC SCHEMATIC Automation er

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

Hvis der ikke er strøm på datboksen i dette tidsrum, vil aflæsningerne blive fremsendt til telelink når der igen tændes for strømmen.

Hvis der ikke er strøm på datboksen i dette tidsrum, vil aflæsningerne blive fremsendt til telelink når der igen tændes for strømmen. Guide til telelink Hvad er telelink Telelink er en database hvor alle aflæsninger på automaterne bliver fremsendt til fra spillestedets datboks(e). Aflæsningerne bliver fremsendt hver nat mellem kl. 00.00

Læs mere

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra NP Privatskole til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra NP Privatskole...

Læs mere

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration...

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... 4 Nyheder... 4 Vedligeholdelse... 6 Ret

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

GeoGIS Graf Manual. Installation Side 1-1. 1. Installation. 1.1 Hent programinstallation GeoGIS Graf kan hentes på forsyning.ramboll.

GeoGIS Graf Manual. Installation Side 1-1. 1. Installation. 1.1 Hent programinstallation GeoGIS Graf kan hentes på forsyning.ramboll. Installation Side 1-1 1. Installation Vejledningen dækker både ny-installation samt opdatering af eksisterende installation. 1.1 Hent programinstallation GeoGIS Graf kan hentes på forsyning.ramboll.dk

Læs mere

B R A N D S O F T B R A N D S O F T. Provstisystem BRUGERVEJLEDNING B R A N D S O F T. Support Tlf. 9626 3536

B R A N D S O F T B R A N D S O F T. Provstisystem BRUGERVEJLEDNING B R A N D S O F T. Support Tlf. 9626 3536 B R A N D S O F T B R A N D S O F T Provstisystem BRUGERVEJLEDNING B R A N D S O F T Support Tlf. 9626 3536 Indholdsfortegnelse Side: 2 25. april 2007 Indledning: Provstisystemet er et system der dækker

Læs mere