Analoge indgange og A/D konvertering. Analoge udgange

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analoge indgange og A/D konvertering. Analoge udgange"

Transkript

1 Programmering for begyndere Brug af Arduino Programmeringskursus Analoge indgange og A/D konvertering Analoge udgange Knud Krogsgaard Jensen OZ1QK

2 Oversigt Oversigt over i aften: A/D konvertering iterations processen Sampling og hold processen (lidt kort) Program som bruge analog input. Metoder til støjreduktion (stop processor) Analoge udgange Hvad skal vi med de to sidste gange? Hvad sker der efter nytår?

3 A/D konvertering End of Convertion Princip SAR Successiv approksimations register DAC Digital til analog konverter S/H Sample and hold

4 A/D konvertering Sample and hold Det er måske ikke vigtig lige nu. (Jeg vender tilbage til det senere.) Det er dog nok godt, at huske at det er øjeblikværdien man måler må. Kontakten er sluttet et øjeblik og det er den værdi man måler på.

5 A/D konvertering Selve A/D konverteringen Lad os sige at signalet vi ønsker at konvertere er mellem 0V og 5V. I Arduino (Atmega328P) har vi en 10-bit A/D konverter. Det vil sige vi har fra eller fra 000 3FF(HEX). eller fra (DEC Naturlige er at 0 Volt 5 Volt Opgaven er hvordan får vi hurtige bestemt hvilken digital værdi der passer til en given spænding.

6 A/D konvertering Et par betegnelser: Jeg her lige brug for et par begtegnelser MSB = Most Significant Bit / Mest betydende bit LSB = Least Significant bit / Mindst betydende bit Hvis vi har den binære kode MSB LSB

7 A/D konvertering Successiv approksimation Vi starter med at sætte MSB = 1, dvs. den halve spænding mv x mv Første forsøg (BIN) = 200(HEX) = 256(DEC) (= 2500 mv) 0 mv

8 A/D konvertering Successiv approksimation Det var ikke nok. Så sætter vi den også næst betydende bit = 1 x mv 5000 mv Andet forsøg (BIN) = 300(HEX) = 768(DEC) (= 3500 mv) 0 mv

9 A/D konvertering Successiv approksimation Hvis spænding havde været lavere skulle vi sætte MSB = 0 og den næst betydende bit = 1: 5000 mv y mv Andet forsøg (BIN) = 100(HEX) (= 1250 mv) 0 mv

10 A/D konvertering Successiv approksimation Vi prøver altså at sætte et bit højt begyndende med det mest betydende bit og se om det går godt. Det er godt at vide; men det er der jo taget hånd om i Arduino (Atmega328P). Resultatet er at den A/D omsætning sker på usek. (Det vender vi lige tilbage til det har noget at gøre med hvor hurtigt varierende signaler vi kan arbejde med.) Først noget med opløsning.

11 A/D konvertering A/D konverterens opløsning. Vi har 10 bit dvs tilstande. Vi lader = 3F svarer til 5000 mv Vi lader = 00 svarer til 0 mv Hvor mange mv svarer hvert trin så til??

12 A/D konvertering A/D konverterens opløsning. Vi begynder lidt simplere: Antag vi har en 2 bit A/Dkonverter: Man kan også vise det således: Volt 5 Her er altså 3 trin 00 0 Volt 01?? 10?? 11 5 Volt

13 A/D konvertering For 2- bit konverteren gælder altså: Med reference spænding 5000 mv er hvert trin: 5000 mv / 3 trin = 1666,7 mv / trin Det vil sige har vi har: mv mv mv mv 13

14 A/D konvertering For 10 - bit konverteren gælder: Antal tilstande: 2 10 = 1024 tilstand. Det vil sige at der er 1023 trin 5000 mv / 1023 trin = 4,888 mv / trin Mange steder anvendes Det finder man i datablade og mange andre steder. Ind til videre mener jeg, at 1023 er det rigtige tal. Fejlen er ofte helt ubetydelig 0,98. Ofte mindre end andre fejlkilder. 14

15 A/D konvertering For 10 - bit konverteren gælder: Spændingen på indgangen beregnes ved: Hvis vi fra A/D konverter udlæser tallet A kan spændingen dette skare til beregnes ved: Vmålt = Vref * A / 1023 = 5000mV * A / 1023 = 4,888 mv *A 15

16 A/D konvertering Fejlkilder Nøjagtighed af reference spændingen Nulpunktsfejl Forstærkningsfejl Ikke lineær konvertering (trappen er ikke jævn) Det vil jeg ikke gøre noget ud af nu. Der står en del om det i databladet for processoren. (Det meste er i småtingsafdelingen) Nu må det være tid til at se hvordan det gøres med Arduino og et C-program

17 A/D konvertering med Arduino Programmeringskursus Arduino (Atmega328P) (Jeg ved godt at man intet kan se) Separat strømforsyning til S/H kredsløb Reference spænding Analoge indgange D/Akonverter

18 A/D konvertering med Arduino Programmeringskursus Opstilling:

19 A/D konvertering med Arduino Programmeringskursus Program der aflæser A/D indgang og sender det til et display /* Simpel udlæsning fra AD-konverter*/ #include <LiquidCrystal.h> long raadata; long volt; int adinputpin = A0; // Ben for analog input LiquidCrystal lcd(12,11, 5, 4, 3, 2); void loop() { raadata = analogread(adinputpin); lcd.setcursor(11,2); lcd.print(raadata); delay(1000) } Lavet med kode som ikke er vist void setup() { lcd.begin(20, 4); lcd.clear(); lcd.setcursor(0,2); lcd.print("raadata :"); } U d l a e s n i n g f r a A / D - k o n v e r t e r R a a d a t a : Position (11,2)

20 A/D konvertering med Arduino Programmeringskursus Program der aflæser A/D indgang og konverterer til Volt /* Simpel udlæsning fra AD-konverter*/ #include <LiquidCrystal.h> long raadata; long volt; int adinputpin = A0; // Ben for analog input LiquidCrystal lcd(12,11, 5, 4, 3, 2); void setup() { lcd.begin(20, 4); lcd.clear(); lcd.setcursor(0,2); lcd.print("raadata :"); lcd.setcursor(0,3); lcd.print("spandenig:"); } void loop() { raadata = analogread(adinputpin); volt = raadata * 5000 / 1023; lcd.setcursor(11,2); lcd.print(raadata); lcd.setcursor(11,3); lcd.print(volt); delay(1000); } U d l a e s n i n g f r a A / D - k o n v e r t e r R a a d a t a : S p a n d e n i g : Lavet med kode som ikke er vist

21 A/D konvertering med Arduino Programmeringskursus Kommentar Variablerne raadata og volt er long fordi det ikke er muligt int. Brug af int giver overflow: Vi har jo at 0 raadata Da int max er så bliver raadata * 5000 meget let for stor. Det går med long thi intervallet er

22 A/D konvertering med Arduino Programmeringskursus Omregning af rådata Vi brugte jo en formel til omregning af de data vi hentede fra A/D-omsættern til volt. map() er et hjælpemiddel hvis man ikke kan lide formeler: resultat = map(value, fromlow, fromhigh, tolow, tohigh) Resultat Værdi som skal konverteres Nedre værdi for value Øvre værdi for value Nedre værdi for resultat Øvre værdi for resultat

23 A/D konvertering med Arduino Programmeringskursus Eksempler på brug af map() Vores eksempel fra før bliver: volt = map(raadata, 0, 1024, 0, 5000);

24 A/D konvertering med Arduino Programmeringskursus Eksempler på brug af map() Vores eksempel fra før bliver: volt = map(raadata, 0, 1024, 0, 5000); map() kan også vende rundt på inddata: volt = map(raadata, 0, 1024, 5000, 0);

25 A/D konvertering med Arduino Programmeringskursus Eksempler på brug af map() Vores eksempel fra før bliver: volt = map(raadata, 0, 1024, 0, 5000); map() kan også vende rundt på inddata: volt = map(raadata, 0, 1024, 5000, 0); map() kan også arbejde med negative tal: resultat = map(raadata, 1, 50, 50, -100); Det giver problemer hvis grænserne for inddata går uden for grænserne. Brug evt. constrain()

26 A/D konvertering med Arduino Programmeringskursus Antennerotor En antennerotor styret fra et potentiometer kunne omregningen til grader se således ud: grader = map(raadata, 0, 1024, 0, 360);

27 A/D konvertering med Arduino Programmeringskursus Program der aflæser A/D indgang og konverterer til Volt Brug af map() /* Simpel udlæsning fra AD-konverter*/ #include <LiquidCrystal.h> long raadata; long volt; int adinputpin = A0; // Ben for analog input LiquidCrystal lcd(12,11, 5, 4, 3, 2); void setup() { lcd.begin(20, 4); lcd.clear(); lcd.setcursor(0,2); lcd.print("raadata :"); lcd.setcursor(0,3); lcd.print("spandenig:"); } void loop() { raadata = analogread(adinputpin); volt = map(raadata,0,1024,0,5000); lcd.setcursor(11,2); lcd.print(raadata); lcd.setcursor(11,3); lcd.print(volt); delay(1000); } U d l a e s n i n g f r a A / D - k o n v e r t e r R a a d a t a : S p a n d e n i g : Lavet med kode som ikke er vist

28 A/D konvertering med Arduino Programmeringskursus Et par bemærkninger Output fra A/D-konverteren vil aldrig nå 3FF; men højest 3FE = Det er en følge af den måde konverteringen sker på. Det er ikke rigtigt noget der har betydning. Ved 5V reference er det 5000 mv 4,8888 mv = 4995,1 mv. Der er mulighed for at bruge en intern reference på 1,1 V. Hvis man har et indgangssignal, som ikke kan nå 5 V skal man bruge en reference der er mindre end 5 V, da 1023 (3FF) altid vil svare til referencespændingen. Indgangsspændingen må ikke overstige 5 V. Brug spændingsdeler.

29 A/D konvertering og stepmotor Programmeringskursus void loop() { //rettet til til brug på OH raadata =analogread(adinputpin); grader = map(raadata,0,1024,20,540); lcd.setcursor(0,3); lcd.print("koerer nu frem "); lcd.setcursor(0,1); lcd.print(" "); lcd.setcursor(0,1); lcd.print (grader,0); RunMotor(8*grader); lcd.setcursor(0,3); lcd.print("er i yderpossition "); delay(5000); } lcd.setcursor(0,3); lcd.print("koerer nu baglens "); RunMotor(-8*grader); lcd.setcursor(0,3); lcd.print("er tilbage ved start "); delay(5000);

30 A/D konvertering og stepmotor Programmeringskursus void RunMotor(int trin) { int stepdelay = 1000 / speed; if (trin > 0) digitalwrite(dirpin, HIGH); //frem else { digitalwrite(dirpin, LOW); // bak trin = -trin; } while(trin l > 0) { digitalwrite(steppin,high); delaymicroseconds(1); digitalwrite(steppin,low); delay(stepdelay); trin = trin -1; if ((trin % 25) == 0) { //udskriver hver 25. lcd.setcursor(0,2); lcd.print(" "); lcd.setcursor(0,2); lcd.print(trin); } } }

31 A/D konvertering med Arduino Sampling Programmeringskursus I har formentlig hørt om det med samplingsteori. Kort og godt handler det om at man ikke uden videre kan nøjes med at kikke Det er det med at hvis man vil måle et signal et ac-signal så skal man måle med den dobbelte frekvens. Jeg vil ikke gå ret meget ind i dette fordi det primært er et programmeringskursus.

32 A/D konvertering med Arduino Sampling Programmeringskursus Jeg har ikke været dybt nede i hvorledes programmet i Arduino er lavet. Hvis en hver A/D konvertering svaret til en first conversion, så tager det 12,5 cycles til Sampel & Hold 24 cycles til konvertering 36,5 cycles á 62,5 ns 428 A/D konverteringer / sek Hvis det holder stik så kan vi højest behandle signaler op til ca 200 Hz. Ellers skal vi over i maskinkode.

33 A/D konvertering med Arduino Programmeringskursus Støjreduktion Det er begrænset hvad vi kan gøre fordi print layout er fast. Processoren (ATmega328) kan stoppes under AD konverteringen Jeg har ikke fundet funktioner der kan gøre dette i instruktionssættet fra C. De analoge ben kan bruges som udgange hvis man har behov for det. Man må tage særlige hensyn hvis man derefter begynder at brug dem som indgange.

34 Analoge udgange fra Arduino Programmeringskursus

35 Analoge udgange på Arduino Analog udgange En mulighed for at få et analog signal ud af Arduino. I virkeligheden er det et pulsmoduleret signal med en frekvens på 490 Hz. Det kan lade sig gøre på ben 3, 5, 6, 9, 10, og 11. Det er dem der er markeret med.ԝݟԝ.ԝݟԝ. Funktionen er : analogwrite(ben, tal); hvor 0 tal 255

36 Analoge udgange på Arduino Pulsmodduleret signal: 0 % duty cycle, analogwrite (0) 25 % duty cycle, anlaog Write(64) 50 % duty cycle, analogwrite(127) 75 % duty cycle, analogwrite(191) 100 % duty cycle, analogwrite(255)

37 Analoge udgange på Arduino Her er et program vi har set før med et par tilføjelser /* Simpel udlæsning fra AD-konverter*/ #include <LiquidCrystal.h> long raadata; long volt; int adinputpin = A0; // Ben for analog input int LedBen = 9; LiquidCrystal lcd(12,11, 5, 4, 3, 2); void setup() { lcd.begin(20, 4); lcd.clear(); lcd.setcursor(0,2); lcd.print("raadata :"); lcd.setcursor(0,3); lcd.print("spandenig:"); } Lavet med kode som void loop() { ikke er vist raadata = analogread(adinputpin); volt = map(raadata,0,1024,0,5000); analogwrite(ledben, raadata / 4 ); lcd.setcursor(11,2); lcd.print(raadata); lcd.setcursor(11,3); lcd.print(volt); delay(1000); } U d l a e s n i n g f r a A / D - k o n v e r t e r R a a d a t a : S p a n d e n i g : 7 8 7

38 A/D konvertering og stepmotor Programmeringskursus Her er et andet program vi har set før: void RunMotor(int trin) { int stepdelay = 1000 / speed; if (trin > 0) digitalwrite(dirpin, HIGH); //frem else { digitalwrite(dirpin, LOW); // bak trin = -trin; } l while(trin > 0) { digitalwrite(steppin,high); delaymicroseconds(1); digitalwrite(steppin,low); delay(stepdelay); analogwrite(ledpin, trin % 225); trin = trin -1; if ((trin % 25) == 0) { //udskriver hver 25. lcd.setcursor(0,2); lcd.print(" "); lcd.setcursor(0,2); lcd.print(trin); } } }

39 Programmering af Arduino Det var stoffet for i aften Hvad nu??? I slipper ikke - Nu er det jer der skal på senen

40 Hvad nu? Vi har to kursusaftener tilbage: Mandag den 3. december A/D konvertering (her må vi nok finde på noget andet!) mandag den 10. december Afslutning Hvad gør vi næste år?? Vi tager lige en ting af gangen!

41 De to sidste kursusgange Programmeringskursus Her er nogle forslag til de sidste to gange: Interrupt Timer funktionen Pointere I 2 C Løse nogle opgaver (undere vejledning) Det uddybes her

42 De to sidste kursusgange Programmeringskursus Uddybning Interrupt Mulighed for at afbryde en opgave for at foretage sig noget der er vigtigere, og så vende tilbage til den opgave der blev afbrudt. Timer funktionen Muligheden for at afbryde en opgave, efter et bestemte tidsrum. Det kan være der data er tilrådighed som skal sendes, eller en information der skal sendes. Pointere Pegepinde som kan bruges til at pege på data. Bruges bl.a. til at lade funktioner ændre mere end en enkel variabel. I 2 C En protokol til at kommunikerer med enheder uden for Arduino ved hjælp at to ben. Display, flere knapper på forplade.... Løse opgaver Man lærer kun ved at gøre det; men mon 2 * 2 timer gør en forskel?

43 De to sidste kursusgange Programmeringskursus Mit forslag: Interrupt Timer funktionen De to sidste gange Det er et forslag, der giver mig en del arbejde Pointere I 2 C. Løse opgaver Dele af forårets arbejde Jeres forslag udbedes nu!

44 Forslag til programmerings aktiviteter næste år

45 Hvad gør vi næste år?? Forudsætninger for aktiviteter: Helt på egen regning Hvis vi skal lære at bruge programmering som værktøj så skal der iværksættes aktiviteter. Hvis man vil noget med det man gør skal der være et mål! Et godt mål skal opfylde følgende: Det skal være realistisk Det skal være udfordrende Man skal kunne afgøre at målet er nået Et hvert skridt mod målet skal bidrage til noget positivt Det vi iværksætter skal være noget vi hver især har lyst til

46 Hvad gør vi næste år?? Hvad vi IKKE skal: Lade som ingen ting og tro på, at også dem, der ikke har programmeret før, bruger programmering som værktøj Lave et kursusforløb hvor vi lokker en til at præsentere noget mere om programmering. (Har vanskeligt ved at se hvad man meningsfyld skal tale om.)

47 Hvad gør vi næste år?? Hvad er det egentlig vi har? Vi har nu samlet nogle radioamatører som gerne vil programmerer. Vi er i gang med at opbygge et miljø for programmering Det synes jeg vi skal udbygge og holde fast i.

48 Hvad gør vi næste år?? Mulige aktiviteter Lave et programmerings projekt Lave hver vort programmerings projekt Lave åben workshop hver tredje mandag Forslag til projekter Kommentarer - forslag

49 Hvad gør vi næste år?? Udfordringen er: at lave hver vort programmerings projekt og samtidig holde sammen på os gøre en åben workshop hver tredje mandag(?) meningsfyldt Kan måske samlet i et projekt ved Brug af I 2 C til kommunikation mellem Arduino og Display Tastatur / nogle knapper Stepmotor VFO... Dit forslag

Brug af digitale ind og udgange

Brug af digitale ind og udgange Programmering for begyndere Brug af Arduino Programmeringskursus Brug af digitale ind og udgange Oversigt over aftenen Digitale ind- og udgange Det er der ikke så meget i: Digitale indgange kan tænde og

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektbeskrivelse... 2 Dette bruger vi i projektet... 2 Komponenter... 2 Software... 2 Kalibrering...

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektbeskrivelse... 2 Dette bruger vi i projektet... 2 Komponenter... 2 Software... 2 Kalibrering... Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektbeskrivelse... 2 Dette bruger vi i projektet... 2 Komponenter... 2 Software... 2 Kalibrering... 3 Kildekoden... 4 Variabler... 4 Setup... 4 Loop... 4 Indledning

Læs mere

Interrupt - Arduino. Programmering for begyndere Brug af Arduino. Kursusaften 6 EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK

Interrupt - Arduino. Programmering for begyndere Brug af Arduino. Kursusaften 6 EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK Programmering for begyndere Brug af Arduino Programmeringskursus Interrupt - Arduino EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK Interrupts Programmeringskursus Genbrug Interrupts Betyder blot at man afbryder

Læs mere

Start på Arduino og programmering

Start på Arduino og programmering Programmering for begyndere Brug af Arduino Start på Arduino og programmering EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK 1 Start på Arduino og programmering Sidste gang (Introduktion) Programmeringssproget

Læs mere

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B Udarbejdet af: Mathias R W Sørensen, klasse 3.4 Udleveringsdato: 02-03-2012 Afleveringsdato: 11-05-2012 IT-vejleder: Karl G. Bjarnason

Læs mere

// inkluder library kode: #include <LiquidCrystal.h> #include <Serial.h> // Initialiser display LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

// inkluder library kode: #include <LiquidCrystal.h> #include <Serial.h> // Initialiser display LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); /* OZ1HJR Program til styring af Mercury Motor SM-42BYG011-25 (ROB-09238) med EasyDriver V4.4 (ROB-10267). Når MS1 og MS2 begge er High, er et step (1.8 grader) opløst i 8 mikrostep. Et mikrostep svarer

Læs mere

Lektion 6 / Analog Arduino

Lektion 6 / Analog Arduino 1 Jeremiah Teipen: Electronic Sandwich BSPR11 Lektion 6 / Analog Arduino Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Siden sidst 2 Har I fået nogle LEDs til at blinke? Har I brugt kontakter? Hvad har I eksperimenteret

Læs mere

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C Udarbejdet af: Mathias R W Sørensen, klasse 3.4 Udleverings-dato: 02-03-2012 Afleverings-dato: 11-05-2012 Programmeringvejleder: Karl G. Bjarnason

Læs mere

danske karakterer på Lcd

danske karakterer på Lcd Arduino og LCD ( 16/3-13 ) Når Arduinoen kobles til et LCD-display, kan man ikke umiddelbart skrive de danske karakterer æ, ø og å. Bag hver karakterplads i LCD-en er der en 8-bit RAM. Hvis der skrives

Læs mere

Fra programmering til mikroprocessor

Fra programmering til mikroprocessor Programmering for begyndere Brug af Arduino Fra programmering til mikroprocessor EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK 1 Start på Arduino og programmering Programmerings kursus Sidste gang (Introduktion)

Læs mere

Af: OZ7EC Erik Christiansen Chiptemperatur med Arduino

Af: OZ7EC Erik Christiansen Chiptemperatur med Arduino Af: OZ7EC Erik Christiansen Chiptemperatur med Arduino Dette er en artikel i en serie, hvor jeg vil forsøge at bringe dig tættere på din mikroprocessor, uanset typen. Jeg kører med Arduino Uno, d.v.s.

Læs mere

Figur 0.1: To kredsløb hvor en operationsforstærker bliver brugt som komparator. [1]

Figur 0.1: To kredsløb hvor en operationsforstærker bliver brugt som komparator. [1] A/D Konvertering Den virkelige verden, består af kontinuerlige analoge signaler. Computere derimod kan kun håndtere diskrete digitale signaler. Et forsøg på at repræsentere og bearbejde virkeligheden på

Læs mere

Arduino kursus lektion 3:

Arduino kursus lektion 3: Arduino kursus lektion 3: I denne lektion skal vi lave få en diode til at fade op og ned! Herefter skal denne diode bruges sammen med en lysføler til at lave en smart lysfølsom diode som selv justere lyset

Læs mere

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor.

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor. Simple kontakter Accelorometer Example sensors Lysfølsomme modstande RFID reader & tags Temperaturfølsomme modstande Flex Sensor Ultralyds afstandsmåler Piezo Pressure/vibration Piezo Sound/buzzer Peltier

Læs mere

I 2 C BUSSEN KØRER MED ARDUINO IND I FORÅRET

I 2 C BUSSEN KØRER MED ARDUINO IND I FORÅRET Mandag den 14 januar 2013 I 2 C BUSSEN KØRER MED ARDUINO IND I FORÅRET OZ1QK Knud Krogsgaard Jensen 1 ARDUINO I 2 C - BUSSEN ELLER?? Plan for I aften: Jeg siger noget i 10 minutter I fortæller lidt om

Læs mere

Alt elektronik heri er købt via http://dx.com, og arduino udviklingssoftware er hentet fra http://arduino.cc.

Alt elektronik heri er købt via http://dx.com, og arduino udviklingssoftware er hentet fra http://arduino.cc. Få-tiden-til-at-gå-[DIGITAL]-ur =============================== Copyright 2013, Richard Jørgensen. Alle ophavsretlige rettigheder frafaldet 2015. (Kopier og brug som du har lyst.) Forord: ===== Denne vejledning

Læs mere

CANSAT & ARDUINO step by step

CANSAT & ARDUINO step by step CANSAT & ARDUINO step by step Jens Dalsgaard Nielsen SATLAB Aalborg Universitet Danmark jdn@space.aau.dk 1/51 Arduino CANSAT - MÅL At måle ved hjælp af sensor temperatur, tryk, acceleration, CO2, lys,...

Læs mere

ARDUINO PROGRAMMERING

ARDUINO PROGRAMMERING ARDUINO PROGRAMMERING Teknologisk Institut Opgaver i programmering af Arduino Indholdsfortegnelse Kapitel 1... 2 Arduino Uno mikrokontroller... 2 Digitalt signal... 3 Analogt signal... 3 Arduino Uno Specifikationer...

Læs mere

Talsystemer I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000. Hvad betyder halvanden??. Kan man også sige Halvtredie???

Talsystemer I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000. Hvad betyder halvanden??. Kan man også sige Halvtredie??? Romertal. Hvordan var de struktureret?? Systematisk?? I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000 Regler: Hvis et lille tal skrives foran et stort tal trækkes tallet fra: IV = 5-1 = 4 Hvis et lille tal skrives

Læs mere

Navn: Søren Guldbrand Pedersen Klasse: 2i Fag: up/ansi C Opgave: Brev til Sigurd Lære: John Austin Side 1 af 13 Dato:

Navn: Søren Guldbrand Pedersen Klasse: 2i Fag: up/ansi C Opgave: Brev til Sigurd Lære: John Austin Side 1 af 13 Dato: Side 1 af 13 Dato: 03-06-03 Til Sigurd Som aftalt får du nu tilbygningen til 80C535 kittet, keyboard og programmet med programopdatering. Den sidste opgave her, gik så ud på at tilslutte et tastatur, og

Læs mere

Sådan forbindes Arduinoen via et fumlebræt til ATTiny45 chippen.

Sådan forbindes Arduinoen via et fumlebræt til ATTiny45 chippen. Arduino software: https://www.arduino.cc/en/main/software Klaus modeltog, det levende hus: http://www.moppe.dk/levhusel.html TV simulation: http://www.herberts-n-projekt.de/basteleien-1/belebtes-haus/

Læs mere

Arduino Programmering

Arduino Programmering Microcontroller, Arduino I teknologi skal vi lære at lave programmer til uc for at have muligheden til eksamen at kunne lave intelligente el-produkter. I hvert fald skal vi have set mulighederne, og forstået

Læs mere

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund AVR MP3 29-05-08 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...2 2 Udviklingsmiljø...2 3 Beskrivelse af systemet...3 3.1 VS1001k...3 3.2 MP3 file formatet...6 4 Konklusion...6 5 Litteratur liste...6 6 Illustrations

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Programmerbar elektronik. uc Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Forstå princippet i programmering af en uc og se mulighederne. Programmeringen

Læs mere

Projekt - RoboNet Del Journal.

Projekt - RoboNet Del Journal. Projekt - RoboNet Del Journal. A/D Konvertering. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Jacob Clausen, Klaus Jørgensen og Ole Rud It og Elektronikteknolog, a Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden:

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Dataopsamling Klaus Jørgensen Gruppe. Klaus Jørgensen, Jacob Clausen Og Ole Rud Erhvervs Akademi Fyn Allegade 79 Odense C 5000 fra d 2/12-02 til d 20/12-02 Vejleder: SKH. Forord: Denne rapport omhandler

Læs mere

Øvelse. Øvelse. D.1 CMOS-øvelse. Under øvelsen laves notater, som senere bruges i den efterfølgende journal! Opgave 1:

Øvelse. Øvelse. D.1 CMOS-øvelse. Under øvelsen laves notater, som senere bruges i den efterfølgende journal! Opgave 1: D.1 CMOS-øvelse Under øvelsen laves notater, som senere bruges i den efterfølgende journal! Opgave 1: A): Opbyg flg. kredsløb: Tilslut til 12 Volt. De to indgange er kortsluttede, og forbundet til en ledning

Læs mere

Sampling. Reguleringsteknik for Grundfos Lektion 6. Jan Bendtsen

Sampling. Reguleringsteknik for Grundfos Lektion 6. Jan Bendtsen Sampling Reguleringsteknik for Grundfos Lektion 6 Jan Bendtsen Indhold Basal sampling A/D-konvertering Nyquist-frekvens Kvantisering Aliasing Feedbacksystemer Eksempel: servokontrol af motor Strøm til

Læs mere

Programmering i C Programmering af microcontroller i C (4 af 4) 12. april 2007

Programmering i C Programmering af microcontroller i C (4 af 4) 12. april 2007 Programmering i C Programmering af microcontroller i C (4 af 4) 12. april 2007 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Plan i dag Afrunding af OZ3VB's program Fra "almindelig C" til "microcontroller C" Lighederne

Læs mere

Projekt Når maskinen reagerer - Dataopsamling og aktuatorer

Projekt Når maskinen reagerer - Dataopsamling og aktuatorer Projekt Når maskinen reagerer - Dataopsamling og aktuatorer Af Nikki Mitchell og Jacob Thuesen Nikki Mitchell og Jacob Thuesen Side 1 af 20 08-02-2010 Indledning... 3 Formål... 3 Teori... 4 Arduino opgave

Læs mere

En Krystalstabil Oscillator til dit næste projekt

En Krystalstabil Oscillator til dit næste projekt 1 En Krystalstabil Oscillator til dit næste projekt Efteråret 2017, af OZ6YM, Palle A. Andersen Ved et tilfælde, medens jeg en dag sat og surfede lidt på nettet, faldt jeg over en konstruktion af en VFO.

Læs mere

Navn: Søren Guldbrand Pedersen Klasse: 2i Fag: up/ansi Opgave: Brev til Sigurd Lære: John Austin Side 1 af 8 Dato: 14-05-2003

Navn: Søren Guldbrand Pedersen Klasse: 2i Fag: up/ansi Opgave: Brev til Sigurd Lære: John Austin Side 1 af 8 Dato: 14-05-2003 Side 1 af 8 Dato: 14-05-2003 Til Sigurd Som aftalt vil jeg her fremsende vores program til vores 80C535 kit og display. Det gik jo ud på at vi skulle starte med at få den til at intialiserer displayet,

Læs mere

Projekt - RoboNet Del Journal.

Projekt - RoboNet Del Journal. Projekt - RoboNet Del Journal. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Jacob Clausen, Klaus Jørgensen og Ole Rud It og Elektronikteknolog, 2a Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: 20/01-03 03/02-03

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer...3 2-20 Rekv. 0 Prod. 28-06-2006-08:33 Ordre 000 EFU Opgave 1 1 stk. VLT 2800 1 stk.

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

User Guide AK-SM 720 Boolean logic

User Guide AK-SM 720 Boolean logic User Guide AK-SM 720 Boolean logic ADAP-KOOL Refrigeration control systems Anvendelse Funktionen er indeholdt i Systemmanager type AK-SM 720, og kan anvendes til brugerdefinerede funktioner. Funktionerne

Læs mere

//--------------------------------- Definition af porte og funktioner -------------------------

//--------------------------------- Definition af porte og funktioner ------------------------- Temeraturmåler (C-program).txt // Initialiserings-sekvens #include #pragma model=medium #pragma code=0x0000 #pragma xdata=0x4000 #pragma asm=on #pragma parameters=register //#define display P4

Læs mere

Nanovip Energimåler. El-Nr:

Nanovip Energimåler. El-Nr: Nanovip Energimåler El-Nr: 63 98 300 102 144 Nanovip PLUS Side 2 INTRODUKTION...3 GENERELT...3 MENU OVERSIGT...4 MEM FUNKTION...6 SPIDS MÅLING...8 HARMONISK ANALYSE...9 PROGRAMMERING...15 RESET MENU...17

Læs mere

ITS MP 013. Talsystemer V009. Elevens navn. IT Skolen Boulevarden 19A-C 7100 Vejle Tel.:+45 76 42 62 44

ITS MP 013. Talsystemer V009. Elevens navn. IT Skolen Boulevarden 19A-C 7100 Vejle Tel.:+45 76 42 62 44 ITS MP 013 V009 Elevens navn IT Skolen Boulevarden 19A-C 7100 Vejle Tel.:+45 76 42 62 44 ITS MP 013 Udarbejdet af Søren Haahr, juni 2010 Copyright Enhver mangfoldiggørelse af tekst eller illustrationer

Læs mere

Optimering af fraværsregistrering

Optimering af fraværsregistrering Journal Optimering af fraværsregistrering Eksamensprojekt i Programmering C, klasse 3.4, 2011 AFLEVERET 09-05-2014 Indhold Abstract... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Problemformulering... 2 Produktet...

Læs mere

Forord. Mathias Lønstrup Poulsen, Anders Kusk og Jacob Østergaard 25. april 2009 Eksamens projekt: Bil moduler

Forord. Mathias Lønstrup Poulsen, Anders Kusk og Jacob Østergaard 25. april 2009 Eksamens projekt: Bil moduler Forord Denne rapport er udarbejdet som sammenhæng til det endelige eksamensprojekt i faget Computer- og Elteknik på Holstebro HTX 2009. I medhold til opgaven følger et produkt som er beskrevet gennem denne

Læs mere

Journal JTAG: Udarbejde af: Benjamin Grydehøj I samarbejde med PDA Projektgruppen. Elektronikteknologafdelingen på Erhvervsakademi Fyn.

Journal JTAG: Udarbejde af: Benjamin Grydehøj I samarbejde med PDA Projektgruppen. Elektronikteknologafdelingen på Erhvervsakademi Fyn. Journal JTAG: Udarbejde af: Benjamin Grydehøj I samarbejde med PDA Projektgruppen Elektronikteknologafdelingen på Erhvervsakademi Fyn. Journal JTAG Xilinx XC9536 29-9-3 Generel beskrivelse af JTAG: JTAG:

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch Scratch 2 Fang Prikkerne All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Introduktion

Læs mere

Frekvensbestemmelse. HWP I1 Kursusarbejde Forår 2007

Frekvensbestemmelse. HWP I1 Kursusarbejde Forår 2007 HWP I1 Kursusarbejde Forår 2007 Søren Riis, 3024 Vitus Bering Danmark 31 05 2007 University College Vitus Bering Danmark Teknologi og Managementdivisionen Titel: Frekvensbestemmelse Tema: Hardwareprogrammering

Læs mere

Adgangskontrol med Arduino

Adgangskontrol med Arduino Adgangskontrol med Arduino AfAsbjørnAndreasen,BasthiannBildeogTobiasHøjsgaard Klasse2.4 RoskildeTekniskeGymnasium Formål med system Viharforsøgtatfremstilleetsystem,derskalkunneforhindreellertilladeadgangtiléneller

Læs mere

Arduino. Processoren på kittet er fra Atmel, af AVR-familien, og hedder Atmega 328.

Arduino. Processoren på kittet er fra Atmel, af AVR-familien, og hedder Atmega 328. kompendium. Dette kompendium er ikke et forsøg på at være fyldestgørende, for at komme i gang med at programmere, men er en samling af informationer og tips. Og der er en række links til materialer på

Læs mere

Signalbehandling og matematik 1 (Tidsdiskrete signaler og systemer)

Signalbehandling og matematik 1 (Tidsdiskrete signaler og systemer) Signalbehandling og matematik 1 (Tidsdiskrete signaler og systemer) Session 1. Sekvenser, diskrete systemer, Lineære systemer, foldning og lineære tidsinvariante systemer Ved Samuel Schmidt sschmidt@hst.aau.dk

Læs mere

GSM / SMS port kontrol enhed

GSM / SMS port kontrol enhed 26.1.2011 GSM / SMS port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm besked

Læs mere

Fysisk Design 2013. Instruktorer Troels, Søren og Oskar

Fysisk Design 2013. Instruktorer Troels, Søren og Oskar Fysisk Design 2013 Instruktorer Troels, Søren og Oskar Introduktion - hvem er det der? Troels: Kandidat IT Produktudvikling Lyd med Arduino guy Søren: Bachelor IT Mac og Arduino guy Oskar: Kandidat IT

Læs mere

Mikro/milliwattmeter, endnu en gang Efteråret 2016 Af OZ6YM, Palle A. Andersen

Mikro/milliwattmeter, endnu en gang Efteråret 2016 Af OZ6YM, Palle A. Andersen Mikro/milliwattmeter, endnu en gang Efteråret 2016 Af OZ6YM, Palle A. Andersen Features Processorstyret RF mikro/milliwatt meter, med følsomhed ned til ca. 50 pw, eller -70 dbm og op til ca. +18 dbm som

Læs mere

LCD Character display Intro

LCD Character display Intro LCD Character display Intro Der findes flere typer af LCD karakter-displays, fra forskellige firmaer. Her er vist en type, der er blå. Pins: Nummer 1 fra venstre Her er vist en nærmere beskrivelse af de

Læs mere

TG 8. Indhold: TG8 - Kredsløbsbeskrivelse Gruppemedlemmer: Kim Andersen, Kasper Jensen & Thyge Mikkelsen Dato: Modtaget af: Søren Knudsen

TG 8. Indhold: TG8 - Kredsløbsbeskrivelse Gruppemedlemmer: Kim Andersen, Kasper Jensen & Thyge Mikkelsen Dato: Modtaget af: Søren Knudsen TG 8 EUC-Syd Sønderborg 6. Skoleperiode Elektronikmekaniker Indhold: TG8 - Kredsløbsbeskrivelse Gruppemedlemmer: Kim Andersen, Kasper Jensen & Thyge Mikkelsen Dato: 30 04-2002 Modtaget af: Søren Knudsen

Læs mere

Arduino kursus lektion 4:

Arduino kursus lektion 4: Arduino kursus lektion 4: I denne lektion skal vi bruge et digitalt termometer til at aflæse temperaturen! Herefter skal vi tænde 3 dioder som hver indikerer forskellige temperaturer! Opgave 1: Temperatursensor

Læs mere

Seriel kommunikation RS232 / RS485

Seriel kommunikation RS232 / RS485 (fortsat fra Positionering/standardfunktion med RS232/RS485) Speed Commanderen har indbygget en seriel kommunikationsenhed, som understøtter RS232 og RS485 kommunikation. Speed Commanderen skal monteres

Læs mere

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C Indhold Indledning(Enes)... 2 Problemstilling (Enes)... 2 Teori (Enes)... 2 Løsningsforslag (Enes)... 4 RFID relæet (Mathias)... 6 Krav (Enes og Mathias)... 8 Målgruppen (Mathias)... 8 Rekvirent... 8 Implementering(Mathias)...

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Lyskryds. Thomas Olsson Søren Guldbrand Pedersen. Og der blev lys!

Lyskryds. Thomas Olsson Søren Guldbrand Pedersen. Og der blev lys! Og der blev lys! OPGAVEFORMULERING:... 2 DESIGN AF SEKVENS:... 3 PROGRAMMERING AF PEEL KREDS... 6 UDREGNING AF RC-LED CLOCK-GENERAOR:... 9 LYSDIODER:... 12 KOMPONENLISE:... 13 DIAGRAM:... 14 KONKLUSION:...

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandudvejning. system

Betjeningsvejledning. til. Vandudvejning. system Betjeningsvejledning til Vandudvejning system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 1 Kundebetjening :...3 AFLÆSNING AF DATA: 3 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER : 3 FEJLMEDDELELSER : 3 Operatørbetjening

Læs mere

Laboratorie Strømforsyning

Laboratorie Strømforsyning Beskrivelse af 0 30 Volt DC Stabiliseret strømforsyning med variabel strømregulering fra 0,002 3 Amp. Teknisk Specifikation Input spænding: 28-30 Volt AC Input Strøm: 3 A MAX Udgangsspænding: 0 30 Volt,

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

Intro til AVR. Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk

Intro til AVR. Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Intro til AVR Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Projektidé Brug en AVR-microcontroller Mål temperatur vha. temperatursensor Vis på display Send til computer og vis temperatur Slide 2 Plan 27/10-2005:

Læs mere

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015 Indholdsfortegnelse Formål... 2 Opgave formulering... 2 Krav til dokumentation af programmer... 3 ASCII tabel... 4 Værktøjer... 5 Versioner af ASCII tabel... 6 v1.9... 6 Problemer og mangler... 6 v2.1...

Læs mere

Qwpikkemandtyuiopåasdfghjklæøzxc vbnmqwertyuiopåasdflortefissezxcvb nmqwertyuiopåasdfghjklæsupernørd mqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmq

Qwpikkemandtyuiopåasdfghjklæøzxc vbnmqwertyuiopåasdflortefissezxcvb nmqwertyuiopåasdfghjklæsupernørd mqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmq Qwpikkemandtyuiopåasdfghjklæøzxc vbnmqwertyuiopåasdflortefissezxcvb nmqwertyuiopåasdfghjklæsupernørd mqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmq Projekt varmemåler wertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwe Afsluttende projekt

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter.

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter. Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedure Side 2 Instrumentbeskrivelse Side 3 Display Side 3 Måleprocedure Side 4 Måling med optisk kontakt Side 4 Måling med ekstern input Side 4 Forbindelse Side 5 Instrumentet

Læs mere

Modeljernbane elektronik for begyndere...og dem der vil igang med at bygge deres egne dekodere

Modeljernbane elektronik for begyndere...og dem der vil igang med at bygge deres egne dekodere 2015 Modeljernbane elektronik for begyndere...og dem der vil igang med at bygge deres egne dekodere Dette dokument giver en grundlæggende indføring i standard elektronik komponenter og deres virkemåde,

Læs mere

RF-ID Kompendium. RF-ID & Radio control. Dette kompendium indeholder materiale om RF-ID. Materialet er meget foreløbigt.

RF-ID Kompendium. RF-ID & Radio control. Dette kompendium indeholder materiale om RF-ID. Materialet er meget foreløbigt. Senest redigeret 8. april 2014 RF-ID Kompendium Dette kompendium indeholder materiale om RF-ID Materialet er meget foreløbigt. Derfor modtages rettelser og forslag meget gerne. ------------------------

Læs mere

Hvorfor & Hvordan lære Elever At programmere Arduinoer

Hvorfor & Hvordan lære Elever At programmere Arduinoer Hvorfor & Hvordan lære Elever At programmere Arduinoer Jens Dalsgaard Nielsen JDN / No.1 Teknologi konkurrencen IPADs, mobilos, HTC'er Medicentre JDN / No.2 IPAD, Iphone, HTC,... 1000 Mhz 8000000 kbyte

Læs mere

En akset styring SERIE P9521

En akset styring SERIE P9521 SERIE P9521 En akset styring Kompakt konstruktion Program hukommelse Integreret Relæ udgang Integreret strømforsyning Manuel betjening ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen,

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

dcomnet-nr. 8 Simpel aritmetik på maskinniveau Computere og Netværk (dcomnet)

dcomnet-nr. 8 Simpel aritmetik på maskinniveau Computere og Netværk (dcomnet) dcomnet-nr. 8 Simpel aritmetik på maskinniveau Computere og Netværk (dcomnet) Efterår 2009 1 Simpel aritmetik på maskinniveau I SCO, appendix A, er det beskrevet, hvordan man adderer ikke-negative heltal

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FLTA

BRUGERVEJLEDNING FLTA V2.2 (5.06.202) () FUNKTIONSPRINCIP fungerer som en basisstation for trådløse transmittere. Controller og målinger kan transmitteres via basestationen til de kontrolsystemer, der understøtter Modbus RTU-protokollen.

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

Programmering i C Intro og grundlæggende C 5. marts 2007

Programmering i C Intro og grundlæggende C 5. marts 2007 Programmering i C Intro og grundlæggende C 5. marts 2007 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Plan for kurset Ma. 5/3: Ma. 19/3: Ma. 2/4: To. 12/4: Formål, intro, grundlæggende Videre, sprogkonstruktioner

Læs mere

Pædagogisk vejledning til. Materialesæt. Sphero. http://via.mitcfu.dk/99872760

Pædagogisk vejledning til. Materialesæt. Sphero. http://via.mitcfu.dk/99872760 Pædagogisk vejledning til Materialesæt Sphero http://via.mitcfu.dk/99872760 Pædagogisk vejledning til materialesættet Sphero Materialesættet kan lånes hos VIA Center for Undervisningsmidler og evt. hos

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 2

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 2 DM502 Forelæsning 2 Repetition Kompilere og køre Java program javac HelloWorld.java java HeloWorld.java Debugge Java program javac -g HelloWorld.java jswat Det basale Java program public class HelloWorld

Læs mere

Arduino opgaver Teknologi

Arduino opgaver Teknologi : I dette dokument er der inspiration til en række programmerings-opgaver til Arduino. Opgaverne bliver i nogen grad sværere og sværere op gennem opgavenumrene. Opgaverne kan laves ved at opbygge kredsløb

Læs mere

2. De 7 signaler skal kodes til en 3-bit kode. Enkodningen skal prioriteres som beskrevet i afsnit?? på side??.

2. De 7 signaler skal kodes til en 3-bit kode. Enkodningen skal prioriteres som beskrevet i afsnit?? på side??. 01 FORUDSÆTNINGER 01 Forudsætninger Dette kapitel tager udgangspunkt i processerne beskrevet i afsnit?? på side?? Hver enkelt proces tildeles et afsnit, hvorunder det beskrives hvilke hardware moduler,

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Introduktion til programmering. Af mikroprocessor Atmel ATmega328P i en Arduino Uno

Introduktion til programmering. Af mikroprocessor Atmel ATmega328P i en Arduino Uno Introduktion til programmering Af mikroprocessor Atmel ATmega328P i en Arduino Uno Min baggrund: Intel 4004, 4 bit, maskinsprog Intel 8008, 8 bit, maskinsprog bit for bit I sprogene: assembler, Fortran

Læs mere

Flowchart og Nassi ShneidermanN Version. Et flowchart bruges til grafisk at beskrive et forløb. Det kan fx være en microcontrollers programafvikling.

Flowchart og Nassi ShneidermanN Version. Et flowchart bruges til grafisk at beskrive et forløb. Det kan fx være en microcontrollers programafvikling. Flowchart Et flowchart bruges til grafisk at beskrive et forløb. Det kan fx være en microcontrollers programafvikling. Der findes nogle gode programmer til at tegne flowcharts med, men de skal købes. Fx

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

Sensorer. Temperatur transmitter - Type 2211. Målskitse

Sensorer. Temperatur transmitter - Type 2211. Målskitse 4-20 ma transmitter for Pt100 følere, termokoblere, mv og indgang. Isolationsspændning 3,75 kv ac 2-vejs programmering via FlexProgrammer Nøjagtighed < (Pt100) Valgfri linearisering, dæmpning og tilstandsindikation.

Læs mere

Robotbil del 1 (Chassis / hjul / motor / motordriver)

Robotbil del 1 (Chassis / hjul / motor / motordriver) Robotbil del 1 (Chassis / hjul / motor / motordriver) Når man vil bygge en robotbil er der forskellige elementer man skal have styr på Chassis / hjul / motor Motor driver Hastighedsbestemmelse / obstackle

Læs mere

uprocessorens hardware

uprocessorens hardware uprocessorens hardware 8080 Architecture Kernen i en processor er ALUen. Det er den som kan udfører simple regne operationer. De tal den arbejdermed gemmes i en række registre. Når et tal skal hentes eller

Læs mere

up/ansi Eksamensspørgsmål

up/ansi Eksamensspørgsmål Side af 3 Dato: 26-06-2003 up/ansi Eksamensspørgsmål Spørgsmål : Erklæring af variable Skal placeres i første blok kan også placeres blandt erklæringer / definitioner af funktioner, dette er dog IKKE klogt.

Læs mere

Titelblad. Titel: EMG-styret mus Tema: Mikrodatamatsystemer Projektperiode: E4 (08.02.2002 til 30.05.2002) Projektgruppe E413

Titelblad. Titel: EMG-styret mus Tema: Mikrodatamatsystemer Projektperiode: E4 (08.02.2002 til 30.05.2002) Projektgruppe E413 Aalborg Universitet Institut for Elektroniske Systemer Gruppe E413 3 Maj 22 Titelblad Titel: EMG-styret mus Tema: Mikrodatamatsystemer Projektperiode: E4 (8.2.22 til 3.5.22) Projektgruppe E413 Deltagere

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Overvågningsenhed AK-LM 330

Overvågningsenhed AK-LM 330 User Guide Overvågningsenhed AK-LM 330 ADAP-KOOL Refrigeration control systems Menuoversigt Denne menubetjening kan anvendes sammen med Systemsoftware type AKM. Beskrivelsen er delt op i de funktionsgrupper,

Læs mere

Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK. AC Motor Controller 370W. Brugermanual

Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK. AC Motor Controller 370W. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK AC Motor Controller 370W Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Marts

Læs mere

Projekt. Analog Effektforstærker.

Projekt. Analog Effektforstærker. Projekt. Analog Effektforstærker. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Klaus Jørgensen Og Morten From Jacobsen. It og Elektronikteknolog. Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: 7/0-03 /-03 Vejledere:

Læs mere

Arduino opgaver. I dette dokument er der inspiration til en række programmerings-opgaver til Arduino.

Arduino opgaver. I dette dokument er der inspiration til en række programmerings-opgaver til Arduino. : Hyperlinks til forskellige opgaver: #Binære_tal, #Knightrider, #Dot_Matrix-display, #Fra_Debug_vindue_til_Ardu, #Hej_mor, #Pernille, #Interrupts, #Keypad, #LCD, #Morse, #Potentiometer, #RF_ID, #RGB,

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Erklæring af variabler. Void indstil (Indstiller starttidspunkt og måleinterval).

Erklæring af variabler. Void indstil (Indstiller starttidspunkt og måleinterval). Indholdsfortegnelse til Bilag 1.: Side 1: Include filer. Side 1: Erklæring af variabler. Side 2: Void indstil (Indstiller starttidspunkt og måleinterval). Side 3: Void indstil (Indstiller starttidspunkt

Læs mere

DCC dekoder til servo

DCC dekoder til servo dekoder til servo Dekoderen kan kontrollere op til 4 servoer. Der er mulighed for at vælge forskellige hastigheder og vandring. Servoerne er velegnet til langsomt skift af sporskifte, bomanlæg, porte og

Læs mere

Grådige algoritmer. Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer.

Grådige algoritmer. Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Grådige algoritmer Grådige algoritmer Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Grådige algoritmer Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Programmering i C. Lektion 4. 5. december 2008

Programmering i C. Lektion 4. 5. december 2008 Programmering i C Lektion 4 5. december 2008 Funktioner Eksempel Fra sidst 1 Funktioner 2 Eksempel Funktioner Eksempel Eksempel: 1 / f u n k t i o n s p r o t o t y p e r / i n t i n d l a e s ( void )

Læs mere