EASY. Mobile Navigation. Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version)"

Transkript

1 EASY Mobile Navigation Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version)

2 Systemoversigt Systemoversigt

3 Systemoversigt 1 Tænd-/sluk-knap: Langt tryk (længere end 3 sekunder): Stiller apparatet i standby. Langt tryk (længere end 5 sekunder): Tænder/slukker apparatet. 2 Display (berøringsfølsom skærm): Simpel og intuitiv betjening ved berøring af skærmknapperne på displayet. 3 Indstik til hukommelseskort 4 Reset-knap 5 USB-tilslutning til akku-opladning/dataoverførsel 3

4 Indholdsfortegnelse Systemoversigt...2 Sikkerhedsanvisninger...7 Anvendte advarselssymboler...7 Korrekt brug...7 Trafiksikkerhed...7 Generelle sikkerhedsanvisninger...7 Rengøringsanvisninger...8 Om bortskaffelse...8 Første ibrugtagning...8 Medfølgende dele...8 Beskyttelsesfolie til skærm...8 Sugekop-beskyttelsesfolie...8 Opladning af batteri...8 Aktivering af apparatet...9 Indstilling af sprog...9 Vælg normal tilstand/avanceret tilstand...9 Montering i bilen...10 Anbringelse af sugekopholder...10 Monter apparatbeslaget...10 Sæt navigationsapparatet i holdeskålen..10 Afmontering af apparatet...10 Afmontering af sugekopholder...10 Fjern beslaget fra holderen...11 Tænding/slukning...11 Tænd...11 Sluk...11 Reset...11 Betjening af menuer...11 Normal tilstand/avanceret tilstand...11 Omskiftning af tilstand...11 Navigationsmenu...11 Den avancerede menu Rute*...12 Den avancerede menu Administration*...12 Skærmknapper...12 Tastatur...12 Liste...12 Informationer om GPS...12 GPS'ens funktion...12 Visning af GPS info...12 Navigation...13 Destinationsindtastning (Søgemenu)...13 Indtastning af adresse...13 Valg af destination fra favoritter...14 Valg af en af de seneste destinationer..14 Indtastning af koordinater *...14 Valg af destination fra kortet*...15 Særlige destinationer (POI)...15 Valg af særlig destination i bestemt område...15 Vælg særlig destination i området, i destinationsområdet eller på ruten...15 Valg af en særlig destination på kortet...16 Vælg særlig destination efter gemte kriterier...16 Ruteplanlægning*...16 Angiv rute manuelt...16 Start ruteplanlægning...17 Ruteinfo...17 Rejseplan...17 Rediger rute...17 Lagring af rute...18 Indlæsning af rute...18 Slet rute...18 Gennemkørsel/simulering *...18 Start gennemkørsel/simulering...18 Afslut gennemkørsel/simulering...18 Yderligere funktioner efter destinationsindtastning...19 Lagring af destinationer...19 Gem en angivet destination/en af de seneste destinationer som favorit...20 Fastlæg ruteindstillinger

5 Indholdsfortegnelse Ruteføring...21 Start af destinationsføring...21 Ankomst til til-adressen...21 Afslutning af destinationsføring...21 Forstyrrelse af GPS-modtagelsen...22 Stemmevejledning samtidig med destinationsføring...22 Kortvisning under destinationsføring...22 Navigationshjælp...22 Visning af kørselsinformation...23 Hastighedsbegrænsninger...23 Yderligere funktioner under destinationsføringen...23 Afbryde destinationsføring...23 Springe næste destination over...23 Arbejde med kortet...24 Visning af kort...24 Flytning og skalering af kort...24 Trykke på kortet...24 Skærmknapper...24 Quick Menu (Kvikmenu)...25 Administration...25 Rediger gemte ruter*...25 Administrer seneste destinationer...26 Administrer favoritter...26 Vælg særlig destination efter gemte kriterier...26 Administrer brugerdata...26 POI-administration*...27 Opret ny gruppe...27 Rediger gruppeoplysninger...27 Indstil afstanden for POI-symbolet...27 Omdøb gruppe...27 Skift gruppesymbol...27 Slet gruppe...27 Rediger POI-detaljer...27 Omdøb POI...28 Rediger POI-symbol...28 Rediger POI-position...28 Indtast nyt telefonnummer...28 Indtast nye ekstra informationer...28 Slet POI...28 Tilknyt POI for en ny gruppe...28 Overfør POI-data fra pc...28 Overfør ruter fra pc...29 Ruteoptegnelsen*...29 Optegn rute...29 Vis ruteoptegnelsen...29 Rediger ruteoptegnelsen (ruteinformationer)...29 Omdøb ruteoptegnelse...29 Føj en farve til en rute...30 Vis ruten på kortet...30 Slet ruteoptegnelse...30 Eksporter ruteoptegnelse...30 Indstillinger...30 Indstillinger i normal tilstand...30 Kortvisning* D-indstillinger...31 Farveprofil D-terræn...31 Gadenavne...31 Spordata...31 Ruteplanlægningsindstillinger*...31 Navigationsindstillinger *...32 Hold positionen på gaden...32 Planlæg igen efter ruteafvigelse...32 Genaktiver positionsfiksering...32 Automatisk oversigtstilstand...32 Audio-indstillinger*...33 Indstil den generelle lydstyrke...33 Indstil lydstyrken for sproganvisningerne...33 Indstil tastetoner...33 Indstil den dynamiske lydstyrke

6 Indholdsfortegnelse Regionale indstillinger*...33 Indstil programsprog...34 Indstil stemmeprofilen...34 Indstil enheder...34 Indstil dato- og klokkeslætsformat...34 Indstil klokkeslæt og tidszone...34 Advarselsindstillinger*...34 Advarsel ved hastighedsoverskridelse..35 Indstil radaradvarsler...35 Aktivér advarsler i fodgængertilstand..35 Aktivér sikkerhedstilstand...35 Menuindstillinger*...35 Vælg baggrund...36 Ruteoptegnelsesindstillinger*...36 Foretag Update-interval-indstilling...36 Aktivér auto-lagring...36 Find den maksimal rutehukommelse...36 Opret NMEA/SIRF-log...36 Produktinformation*...36 Software...37 Opdatering af navigationssoftware...37 Service...37 Garanti...37 Tekniske data...37 Problemafhjælpningstabel

7 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Det er vigtigt, at du læser de følgende sikkerhedsanvisninger grundigt igennem, før du tager apparatet i brug. Anvendte advarselssymboler I dette kapitel henviser advarselssymboler til vigtige anvisninger vedrørende apparatet og måden, du anvender det på. FARE! Advarer mod tilskadekomst eller mulig livsfare FARE! Advarer mod ulykker Korrekt brug Systemet er fremstillet med henblik på mobil brug i køretøjer. Særlige oplysninger om navigation af lastbiler, busser og autocampere, som f.eks. begrænsninger i højde og bredde samt maksimalt tilladte vejbelastninger, er ikke indeholdt i navigationsdataene! Det er ikke muligt at navigere uden for veje (offroad-destinationsføring) med dette navigationsapparat. Trafiksikkerhed Navigationsapparatet frigør dig ikke fra dit ansvar som chauffør. Du skal altid være opmærksom og køre efter reglerne ved færdsel på offentlig vej. Følg altid de gældende færdselsregler. Benyt apparatet på en sådan måde, at du altid kan styre dit køretøj sikkert. Hvis du er i tvivl, skal du standse og anvende apparatet, når køretøjet holder stille. Generelle sikkerhedsanvisninger Overhold følgende anvisninger for at beskytte apparatet mod defekter og for at beskytte dig selv mod tilskadekomst eller mulig livsfare på grund af antænding eller eksplosion: Apparatet skal beskyttes mod fugt, da det hverken er vand- eller stænktæt. Modificer og åbn aldrig apparatet. Ellers kan det blive beskadiget, og derved kan det antændes eller eksplodere. Eller der kan løbe ætsende, let antændelige væsker ud af batteriet. Apparatet må ikke udsættes for meget lave (under -20 C) eller meget høje temperaturer (over 60 C), f.eks. i nærheden af ild, varmeapparater eller i en parkeret bil med direkte solstråling. Ellers kan der dannes fugt i apparatet, eller det kan blive for varmt. Apparatet eller akkumulatoren kan blive deform og sågar antændes eller eksplodere. Eller der kan løbe ætsende, let antændelige væsker ud af batteriet. Hvis batterisyren kommer i kontakt med øjnene eller huden, skal du straks skylle med vand og søge læge. Afbryd apparatet fra strømforsyningen, når bilen parkeres, da det konstant bruger strøm og derfor kan aflade bilens batteri. Træk aldrig stikket til strømforsyningen ud ved at trække i kablet. Kablet kan blive beskadiget og forårsage stød. 7

8 Sikkerhedsanvisninger Første ibrugtagning Rengøringsanvisninger Rengør displayet med en tør, blød klud. Vand og andre væsker kan ødelægge displayet. Brug ikke skrappe opløsningsmidler til rengøring af kabinettet. Brug kun en fugtig, fnugfri klud. Om bortskaffelse Vi anbefaler, at du anvender de returneringsog indsamlingsmuligheder, som findes for bortskaffelse af gammelt udstyr. Defekte batterier må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres på den lokale genbrugsstation eller lignende opsamlingssted. Første ibrugtagning Medfølgende dele Følgende dele medfølger: Navigationsapparat Sugekopholder Ladekabel til cigarettænder Betjeningsvejledning Vi anbefaler, at du anvender originalt Blaupunkt-tilbehør ( Beskyttelsesfolie til skærm Fjern forsigtigt beskyttelsesfolien på displayet, inden systemet tages i brug første gang. Sugekop-beskyttelsesfolie Fjern forsigtigt beskyttelsesfolien på sugekoppen, inden systemet tages i brug første gang. Opladning af batteri Når du køber navigationsapparatet, kan batteriet være afladet. Oplad derfor batteriet, før du tager apparatet i brug. PAS PÅ! Ikke-godkendte ladeapparater kan ødelægge batterierne. Brug kun det medfølgende originale ladeapparater fra Blaupunkt under drift og opladning, disse sikrer korrekt opladning og beskytter mod overspænding. Afhængigt af brug kan apparatet anvendes i op til 3 timer med det indbyggede batteri. Opladningen varer 2 til 3 timer. Ladeindikatoren findes i displaylinjen for oven: I kortvisning: Det øverste symbol i denne skærmknap viser akkuens ladetilstand. Hvis batteriets ladetilstand bliver for lav, giver navigationsapparatet besked herom. 8

9 Første ibrugtagning Tilslut netopladeren eller ladekablet til cigarettænderen til ladebøsningen. Batteriet er udstyret med en beskyttelse mod overophedning på grund af for højt strømflow. Beskyttelsen forhindrer opladning af batteriet ved en omgivende temperatur på over 45 C. Aktivering af apparatet A Vælg normal tilstand/avanceret tilstand Når du har indstillet sproget og bekræftet licensaftalen, kan du vælge 2 betjeningstilstande. Tilstanden kan altid ændres (kap. "Betjening af menuer", "Normal tilstand/avanceret tilstand"). Tryk på en skærmknap for at vælge tilstand. Simple Mode (normal tilstand): Overskuelig betjening til hurtig destinationsindtastning. Adgang til de vigtigste funktioner og indstillinger. For de øvrige indstillinger er der fastlagt værdier, som er optimale for den enkle brug af apparatet. Advanced Mode (avanceret tilstand): Adgang til ekstra funktioner og indstillinger i apparatet (de er i denne vejledning mærket med et "*"). Tryk på tænd-/sluk-knappen 1 i mere end 5 sekunder. Indstilling af sprog Første gang du tænder for apparatet, vises der en dialogmenu, i hvilken du kan vælge et sprog og en stemme for navigationen: Vælg dit foretrukne sprog og din foretrukne stemme i dialogmenuen. Følg angivelserne på skærmen. Sproget indlæses. Licensaftalen (EULA) Tryk på skærmknappen Accept (Accepter), hvis du vil bekræfte aftalen. 9

10 Montering i bilen Montering i bilen Navigationsapparatet kan monteres midlertidigt på bilens forrude med den medfølgende holder. FARE! Hvis man monterer apparatet på et uhensigtsmæssigt sted, kan det medføre skader. Navigationsapparatet skal monteres, så det ikke hindrer førerens udsyn eller afleder førerens opmærksomhed fra trafikken. Apparatet må ikke monteres i airbaggens udløsningsfelt. Apparatet skal monteres, så det ikke er til fare for eventuelle passagerer i bilen ved en nødopbremsning. Kontrollér jævnligt, at holderen sidder godt fast. I takt med at den omgivende temperatur ændrer sig, kan limen slippe. Anbringelse af sugekopholder Find et egnet sted i bilen, hvor apparatet kan monteres. Forruden skal være fri for støv og fedt, så apparatet kan sættes ordentligt fast. Rengør om nødvendigt først ruden med en klud. Tryk sugekoppens holder mod ruden. Klap den lille arm på holderen ind mod forruden. Monter apparatbeslaget Sugekop-holderen består af et beslag til apparatet og sugekop-holderen med arm. Anbring beslaget til apparatet på bagsiden af apparatet (knappen peger i den forbindelse mod undersiden). Tryk på knappen, så beslaget går i indgreb i apparatet. Sæt navigationsapparatet i holdeskålen Anbring beslaget med apparatet i ledarmen. Skub beslaget med apparatet nedad, indtil det går hørbart i indgreb. Løsn holdeskruerne på armen til beslaget, og indstil apparatet i den ønskede retning. Spænd justeringsskruen igen. Afmontering af apparatet Tryk på knappen i beslaget for at løsne apparatet fra holderen. Apparatet løsnes fra holderen. Tag apparatet af. Afmontering af sugekopholder Hvis du skifter bil, er holderen nem at afmontere. Klap den lille arm på holderen ud fra forruden. Løsn forsigtigt sugekoppens kant fra forruden, så der trænger luft ind mellem den og forruden. Træk forsigtigt sugekoppen af forruden. 10

11 Tænding/slukning Betjening af menuer Fjern beslaget fra holderen Du kan altid lade beslaget til apparatet sidde på sugekop-holderen. Hvis du vil fjerne beslaget fra sugekop-holderen, skal du gøre som følger: Tryk det lille greb på sugekop-holderen sammen. Træk beslaget op af holderen. Tænding/slukning Med tænd-/sluk-knappen 1 kan du tænde og slukke for apparatet. Tænd Tryk på tænd-/sluk-knappen 1 i mere end 5 sekunder. Tryk på tænd/sluk-knappen 1 i ca. 2 sekunder, og slip den igen for at aktivere apparatet fra pause-tilstand. Sluk Tryk på tænd/sluk-knappen 1 i ca. 2 sekunder, og slip den for at indstille apparatet i pause-tilstand. Hold tænd-/sluk-knappen 1 nede i mere end 5 sekunder for at slukke apparatet. Selv når apparatet er slukket, bruger det lidt strøm. Hvis du tager apparatet i brug igen efter længere tids pause, kan det være nødvendigt med en ny opladning af batteriet. Reset Hvis ikke apparatet fungerer korrekt, kan det ofte hjælpe med en reset. Tryk på reset-knappen 4 med en spids genstand (f.eks. en kuglepen). Apparatet slukkes og genstartes automatisk. Betjening af menuer Normal tilstand/avanceret tilstand Til betjeningen af apparatet kan anvendes to tilstande: Den enkle tilstand til hurtig destinationsindtastning og avanceret tilstand med mange ekstra indstillinger og funktioner. Tilstanden kan altid ændres. De ekstra indstillinger og funktioner i avanceret tilstand er i vejledningen mærket med et "*". Den medfølgende korte vejledning indeholder udførlige oplysninger om normal tilstand. Omskiftning af tilstand Tryk på symbolet i menuen Navigation Menu (Navigationsmenu). Menuen Settings (Indstillinger) Tryk på skærmknappen Advanced Mode (Avanceret tilstand), hvis du vil vælge avanceret tilstand. Tryk på skærmknappen Simple Mode (Normal tilstand), hvis du vil vælge normal tilstand. Navigationsmenu Hvis du har valgt avanceret tilstand, kan du bruge flere funktioner med de avancerede menuer Route (Rute) og Manage (Administration). 11

12 Betjening af menuer Informationer om GPS Den avancerede menu Rute* Du får først adgang til menuen Route (Rute), hvis du har angivet en destination eller en rute med flere via-destinationer. I menuen Route (Rute) får du et overblik og ekstra funktioner til de beregnede ruter. Du kan bearbejde ruterne eller køre dem hurtigt igennem. Du kan finde beskrivelser hertil i kapitlerne "Ruteplanlægning" og "Gennemkørsel/simulering". Den avancerede menu Administration* I menuen Manage (Administration) kan du ændre de lagrede ruter og administrere hele ruteoptegnelsen. Desuden kan du bearbejde de seneste destinationer og favoritter, administrere særlige destinationer (POI'er) og ændre lagrede søgekriterier for POI'er. Du kan finde beskrivelser herom i kapitlerne "Administration" og "POI-administration". Skærmknapper Tryk på denne skærmknap for at vende tilbage til den forrige menu. Tryk på denne skærmknap for at skifte til den næste side i menuen. Done (OK): Tryk på denne skærmknap for at bekræfte en indtastning eller en indstilling. Tastatur Hvis det er nødvendigt med tekstindtastninger (f.eks. ved destinationsindtastningen), vises der et virtuelt tastatur på displayet. Derefter kan teksten indtastes med en finger. Du finder disse taster på tastaturet: Slet det sidste tegn Indføj mellemrum Vis palette med specialtegn Indstil tastaturlayout iht. region Under indtastningen tilføjer apparatet, hvis det er muligt, automatisk tegn, og tilbyder kun de bogstaver på tastaturet, som endnu kan følge logisk. Liste Du kan ofte vise de lister, fra hvilke du kan vælge en indtastning (f.eks. en destination). Hvis du eksempelvis ikke indtaster hele navnet på en by, vises en liste med mulige resultater. Tryk på skærmknappen Done (Ok) for at se en liste over andre passende registrerede ord. Længere lister tager længere tid at indlæse. Tryk på en skærmknap for at bladre i listen. Tryk direkte på et ord for at vælge det. Informationer om GPS GPS (Global Positioning System) gør det muligt at navigere og pejle globalt via satellitter til positionsbestemmelse. GPS'ens funktion Navigationsapparatet måler den aktuelle position for din bil via GPS og sammenligner disse koordinater med sit kortmateriale. Kortmaterialet indeholder koordinaterne for særlige destinationer, veje og byer, som du kan se på navigationsapparatets display. Endvidere beregner apparatet ruten til din indtastede destination. Visning af GPS info Du kan få informationer om apparatets GPS-modtagelse, din aktuelle position og din hastighed i menuen GPS Info (GPS info). Omskiftning mellem store og små bogstaver 12

13 Oplysninger om GPS Navigation Tryk i menuen Navigation Menu (Navigationsmenu) på skærmknappen Map (Kort). Kortet Tryk på symbolet. Menuen Quick Menu (Kvikmenu) Tryk på skærmknappen GPS. Menuen GPS-Data (GPS-data) Navigation Navigationsapparatet frigør dig ikke fra dit ansvar som chauffør. Du skal altid være opmærksom og køre efter reglerne ved færdsel på offentlig vej. FARE! Uopmærksomhed i trafikken kan medføre ulykker. Betjen aldrig apparatet under kørslen. Kig kun på displayet, når trafikforholdene er sikre. Det er bedst at planlægge ruten, før du kører. Foretag først grundindstillinger. Disse informationer finder du i denne menu: Accuracy (Nøjagtighed): Signalstyrken af GPS-satellitterne Desuden vises antallet af modtagne GPS-satellitter med bjælker (farven viser signalets styrke). For at kunne navigere skal der modtages signaler fra mindst 3 satellitter. Latitude/Longitude (breddegrad/ længdegrad): Aktuel position i længdeog breddegrader Elevation (højde): Aktuel højde over havoverfladen Speed (hastighed): Bilens aktuelle hastighed Time (GPS-tid): Aktuel tid, som sendes fra GPS-satellitterne Bygninger, tunneler og ydre påvirkninger kan påvirke sigtbarheden og dermed GPS-modtagelsen på navigationsapparatet negativt. Destinationsindtastning (Søgemenu) Under destinationsindtastning kan du angive en adresse, en destination fra hukommelsen, vælge en destination fra hukommelsen (Favoritter), vælge den seneste destination, angive koordinater* eller søge efter en særlig destination (POI). Tryk på symbolet i menuen Navigation Menu (Navigationsmenu). Menuen Find Menu (Søgemenu) Du kan kun vælge destinationssteder (lande, byer, veje, husnumre, særlige destinationer), som findes på kortmaterialet. Indtastning af adresse Tryk på symbolet i menuen Navigation Menu (Navigationsmenu). Menuen Find Address (Find adresse) 13

14 Navigation Du skal ikke angive land, by og vej hver gang. Kun når den ønskede destination ligger i en anden by end den forudgående, skal du indtaste destinationsadressen på ny. Tryk på skærmknappen <Country> (<Land>) for at vælge et andet land. Tryk på skærmknappen <City> (<By>), og angiv by eller postnummer. Tryk på symbolet for at hente en liste med de senest angivne byer. Vælg byen fra listen. Tryk på skærmknappen City Centre (Bymidte) for at vælge bymidten. Tryk på skærmknappen <Street Name> (<Gadenavn>), og angiv byen. Tryk på skærmknappen <House Number> (<Husnummer>), og angiv husnummeret. Tryk på skærmknappen Street Midpoint (Gademidtpunkt) for at vælge et midtpunkt i den valgte gade. Tryk på skærmknappen Intersection (Gadekryds), og angiv en gade, som krydser den gade, du har angivet. Kortet Tryk på skærmknappen Set as Destination (Indstil som destination). Ruten beregnes, og navigationen starter. Efter destinationsindtastning har du mulighed for at starte destinationsføringen eller f.eks. at gemme destinationen. Læs i denne forbindelse kapitlet "Yderligere funktioner efter destinationsindtastning". Destinationsføringen starter, når der modtages et GPS-signal. Valg af destination fra favoritter Forudsætning: Du skal først gemme en destination som favorit (kap. "Yderligere funktioner efter destinationsindtastning"). Tryk på symbolet i menuen Navigation Menu (Navigationsmenu). Menuen Favourites (Favoritter) Tryk på den ønskede destination. Adressen på destinationen Tryk på skærmknappen Set as Destination (Indstil som destination) for at starte destinationsføring. Valg af en af de seneste destinationer Tryk på symbolet i menuen Navigation Menu (Navigationsmenu). Menuen History (Seneste destinationer) Tryk på den ønskede destination. Adressen på destinationen Tryk på skærmknappen Set as Destination (Indstil som destination) for at starte destinationsføring. Indtastning af koordinater * Kun tilgængelig i avanceret tilstand: Tryk på symbolet i menuen Navigation Menu (Navigationsmenu). 14

15 Navigation Menuen Coordinate Input (Koordinatindtastnings) Som eksempel vises et koordinat i bredde- og længdegrader. Tryk på skærmknappen Coordinate Display Format (Koordinatvisningsformat) for at skifte mellem decimal- og GMS-format (Grader, Minutter og Sekunder) for at skifte koordinater. Tryk direkte på breddegraden for at ændre den. Med skærmknappen N/S skifter du mellem nordlige og sydlige breddegrader. Tryk direkte på længdegraden for at ændre den. Med skærmknappen E/W (O/W) skifter du mellem østlige og vestlige længdegrader. Tryk på skærmknappen Done. Tryk på skærmknappen Set as Destination (Indstil som destination) for at starte destinationsføring. Valg af destination fra kortet* Kun tilgængelig i avanceret tilstand: Tryk på skærmknappen Plan on Map (Planlæg på kort). Kortet Forskyd og skaler kortet som beskrevet i kapitlet "Arbejde med kortet". Tryk på et sted eller en gade, som du selv vælger. Byen markeres, og dens navn vises i den nederste displaylinje. Tryk på en af skærmknapperne for at bruge by som start, destination eller via-destination for en rute: Add Start (Tilføj start): Brug by som destination ved destinationsføring, og start destinationsføring Insert Via (Indsæt via-destination): Tilføj en by på en rute som via-destination Continue (Fortsæt): Tilføj en by som via-destination på en aktuel rute. Du kan tilføje flere byer på kortet som via-destinationer eller som destination. Remove (Slet): Hvis du markerer en destination, vises skærmknappen. Destinationen fjernes. Tryk på skærmknappen Start Navigating (Start navigation) for at starte destinationsføringen. Særlige destinationer (POI) Særlige destinationer kaldet POI (Points of interest) er konkrete steder såsom parkeringspladser og benzinstationer, der er lagret i kortmaterialet. Tryk på symbolet i menuen Find Menu (Søgemenu). Menuen Where to search? (Hvor vil du søge?) Valg af særlig destination i bestemt område Tryk i menuen Where to search? (Hvor vil du søge?) på symbolet. Menuen Find POI By Address (Søg efter POI i stedet for adresse) Angiv en adresse (kap. "Indtastning af adresse"). Vælg den ønskede POI-gruppe. Vælg særlig destination. Tryk på skærmknappen Set as Destination (Indstil som destination) for at starte destinationsføring. Vælg særlig destination i området, i destinationsområdet eller på ruten Tryk i menuen Where to search? (Hvor vil du søge?) på symbolet for at søge efter et specialtegn i nærheden af den aktuelle position. Tryk i menuen Where to search? (Hvor vil du søge?) på symbolet for at søge efter et specialtegn i nærheden af destinationen. 15

16 Navigation Ruteplanlægning Systemet antager, at destinationen er det destinationsområde, hvortil du senest startede en destinationsføring. Tryk i menuen Where to search? (Hvor vil du søge?) på symbolet for at søge efter et specialtegn på den aktuelt valgte rute. Vælg den ønskede POI-gruppe. Vælg særlig destination. Tryk på skærmknappen Set as Destination (Indstil som destination) for at starte destinationsføring. Valg af en særlig destination på kortet Tryk i menuen Where to search? (Hvor vil du søge?) på symbolet. Kortet Forskyd og skaler kortet som beskrevet i kapitlet "Arbejde med kortet". Tryk på en by efter eget valg. Byen markeres, og dens navn vises i den øverste displaylinje. Tryk på skærmknappen OK. Vælg den ønskede POI-gruppe. Vælg særlig destination. Tryk på skærmknappen Set as Destination (Indstil som destination) for at starte destinationsføring. Vælg særlig destination efter gemte kriterier Søgekriterierne muliggør hurtig søgning efter særlige destinationer. De særlige destinationer inddeles på den måde i særlige kategorier, f.eks. parker, indkøbs- og spisesteder. Tryk i menuen Where to search? (Hvor vil du søge?) på skærmknappen Saved Search Criteria (Gemt søgning). Vælg et af de gemte kriterier. En liste med tilhørende særlige destinationer Vælg den ønskede særlige destination. Kortet Tryk på skærmknappen Set as Destination (Indstil som destination) for at starte destinationsføring. Ruteplanlægning* Forudsætning: Du har angivet en destination og startet en destinationsføring. Angiv rute manuelt Hvis du vil angive en rute med en anden position som din aktuelle GPS-position, skal du gøre som følger: Indtast ruten ligesom ved destinationsindtastning. Angiv en adresse (kap. "Destinationsindtastning"). Du kan angive favoritter som en adresse og bearbejde en ruteplanlægning. Tryk på kortet på skærmknappen More Options (Flere valgmuligheder). Tryk på skærmknappen Set as Start (Indstil som start). Den valgte adresse indstilles som startpunkt for ruten. Søg efter en ekstra adresse for at indstille en via-destination eller et destinationspunkt. Tryk på kortet på skærmknappen Set as Destination (Indstil som destination) for at indstille den valgte adresse som destination. Tryk på kortet på skærmknappen More Options (Flere valgmuligheder). Tryk på skærmknappen Insert as Via (Tilføj via-destination) for at indsætte den valgte adresse som via-destination. 16

17 Ruteplanlægning Start ruteplanlægning Tryk på symbolet på navigationsmenuen. Menuen Route (Rute) Ruteinfo Menuen Route Information (Ruteinformation) indeholder oplysninger om ruten, f.eks. om køretid og afstand med aktuelle ruteindstillinger (Metode). Tryk på symbolet. Menuen Route information (Ruteinformationer) Tryk på skærmknappen Plan on Map (Planlæg på kort), hvis du vil vise ruten på kortet. Tryk på skærmknappen Start Navigating (Start navigation) for at starte destinationsføringen. Tryk på skærmknappen for at forlade menuen. Tryk på skærmknappen Delete Route (Slet rute) for at slette den aktuelle rute. Tryk på skærmknappen Settings (Indstillinger) for at ændre ruteindstillingerne. Menuen Route Settings (Ruteindstillinger) Tryk på skærmknappen Vehicle (Køretøj), hvis du vil vælge hastighedsprofil. Profilen "Nødstilfælde" er tænkt for særlige redningshold og fører dig også via veje med kun et sport åbent eller særlige omkørselsveje. Tryk på skærmknappen Road Types Used for Route Planning (Vælg vejtyper) for at tillade særlige vejtyper (flueben) eller undgå dem (intet flueben). Tryk på skærmknappen Route Calculation Method (Ruteberegningsmetode) for at vælge typen af ruteberegning: Fast (Hurtig): Ruten med den hurtigste køretid beregnes. Short (Kort): Ruten med den korteste afstand beregnes. Easy (Let): Ruten med den letteste ruteføring og ekstra få vejkryds beregnes. Economical (Økonomisk): Ruten med de lavest mulige kørselsomkostninger (brændstofbesparende) beregnes. Tryk på skærmknappen for at forlade menuen. Rejseplan I menuen Itinerary (Rejseplan) klan du få vist en oversigt over ruten. Tryk på symbolet. Menuen Itinerary (Rejseplan) Tryk på skærmknappen Modus (Tilstand) for at skifte mellem visningen "Rejseplan", "Detaljerede anvisninger" og "Gadeliste". Tryk på skærmknappen for at forlade menuen. Rediger rute Tryk på symbolet. Rutepunkterne Tryk på rutepunktet, som du vil forskyde eller slette. Tryk på skærmknappen for at flytte destinationen opad eller nedad på turlisten. Tryk på skærmknappen Remove (Slet), hvis du vil slette rutepunktet. Tryk på skærmknappen Optimise (Optimer) for at optimere ruten. Tryk på skærmknappen for at forlade menuen. 17

18 Ruteplanlægning Gennemkørsel/simulering Lagring af rute Tryk på symbolet for at gemme ruten. Tastaturet Indtast et navn for ruten. Tryk på skærmknappen Done (OK). Ruten gemmes under det indtastede navn. Indlæsning af rute Forudsætning: Du har gemt mindst en rute (kap. "Lagring af rute"). Hvis du vil indlæse en gemt rute, overskrives den aktuelle rute. Tryk på symbolet. De gemte ruter Tryk på en rute på listen for at indlæse den. Slet rute Tryk på symbolet. Systemet beder dig om en bekræftelse. Tryk på skærmknappen Yes (Ja) for at slette ruten. Gennemkørsel/simulering * Planlæg din ferierejse hjemmefra og få et overblik over afstande og køretid også uden GPS-modtagelse. Vælg "Gennemkørsel" eller "Simulering": Gennemkørslen består i en hurtig visning af ruten uden kørselsanvisninger. Ved simulering simuleres ruten med kørselsanvisninger og realistisk hastighed. Start gennemkørsel/simulering Forudsætning: Du har planlagt en rute (kap. "Ruteplanlægning"). Hvis der ikke er noget tilgængeligt GPS-signal, skal du indstille et startpunkt (kap. "Ruteplanlægning"). Tryk i menuen Route Menu (Rutemenu) på skærmknappen Fly Over (Gennemkørsel) for at køre gennem ruten. Tryk i menuen Route Menu (Rutemenu) på skærmknappen Simulate (Simulering) for at simulere ruten med kørselsanvisninger. Under simulering/gennemkørsel har du samme muligheder som ved destinationsføring (kap. "Kortvisning under destinationsføring"). Efter simuleringen/gennemkørsel vises menuen Route Menu (Rutemenu). Afslut gennemkørsel/simulering Tryk i kortvisningen på skærmknappen Stop. 18

19 Yderligere funktioner efter destinationsindtastning Yderligere funktioner efter destinationsindtastning Forudsætninger: Du har indtastet en destination som beskrevet i kapitlet "Destinationsindtastning". Du har indtastet en særlig destination, som beskrevet i kapitlet "Særlige destinationer". Du kan valgt en position på kortet som beskrevet i kapitlet "Arbejde med kortet", "Trykke på kortet". Kortet Tryk på skærmknappen Set as Destination (Indstil som destination) for at starte destinationsføring. Kun tilgængelig i avanceret tilstand: Tryk på skærmknappen Insert Via (Tilføj via-destination)* for at tilføje en by som via-destination. Du kan kun tilføje en via-destination, hvis du har fastlagt en destination først. Kun tilgængelig i avanceret tilstand: Tryk på skærmknappen Place Pin (Ny pin)* for at starte destinationsføringen. Tryk på skærmknappen More Options (Flere valgmuligheder) for at vise ekstra skærmknapper. Kun tilgængelig i avanceret tilstand: Tryk på skærmknappen Routing Methods (Rutevarianter)* for at få vist de beregnede ruter på baggrund af de tilgængelige rutevarianter. Vælg den rute, som bedst svarer til dine behov. Kun tilgængelig i avanceret tilstand: Tryk på skærmknappen Set as Start (Indstil som start)* for at indstille den valgte adresse som udgangspunkt for ruten. Kun tilgængelig i avanceret tilstand: Tryk på skærmknappen Continue (Fortsæt)* for at indstille den valgte adresse som den sidste destination på ruten. Den gamle destination bevares som via-destination. Kun tilgængelig i avanceret tilstand: Tryk på skærmknappen Save as POI (Gem som POI)* for at gemme den valgte adresse som POI. Kun tilgængelig i avanceret tilstand: Tryk på skærmknappen Save as Camera (Gem som kamera)* for at gemme den valgte adresse som position for et trafikovervågningskamera. Kun tilgængelig i avanceret tilstand: Tryk på skærmknappen Add to Favourites (Gem som favorit)* for at gemme den valgte adresse som favorit. De tilgængelige funktioner afhænger af, om du allerede har indtastet en destination, eller om du indtaster en ny destination. Skærmknapper, som kun er tilgængelige i avanceret tilstand, markeres med en "*". Lagring af destinationer Systemet omfatter 2 lister, hvor de forskellige tiladresse lagres: I Favoritter I listen Seneste destination Alle destinationer, som du har startet en destinationsføring for, gemmes automatisk i Seneste destinationer. De seneste 100 destinationer gemmes. Hver indtastede destination og destinationerne på listen Seneste destinationer kan gemmes permanent i Favoritter. Denne funktion er særligt fordelagtig, hvis det er en destination, der anvendes ofte. 19

20 Yderligere funktioner efter destinationsindtastning Du kan overtage destinationer fra Favoritter (kap. "Administration"). Du kan slette de enkelte destinationer fra begge lister igen (kap. "Administration"). Gem en angivet destination/en af de seneste destinationer som favorit Forudsætning: Du har indtastet en destination som beskrevet i kapitlet "Destinationsindtastning". Du har valgt en destination på listen History (Seneste destinationer) som beskrevet i kapitlet "Destinationsindtastning". Kortet Tryk på skærmknappen Add to Favourites (Gem som favorit) for at hente den ekstra menu. Der vises en liste. Vælg et listeprodukt, som du vil gemme den valgte adresse under. Du kan vælge et tomt punkt på listen eller overskrive et eksisterende punkt. Tastaturet Indtast et navn for destinationen, og tryk på skærmknappen Done (OK). Destinationen gemmes under det indtastede navn i Favoritter. Fastlæg ruteindstillinger Menuen Route Information (Ruteinformation) indeholder oplysninger om ruten, f.eks. om køretid og afstand med aktuelle ruteindstillinger (Metode). Du kan til enhver tid ændre ruteindstillingerne. Hvis du ændrer indstillingerne, kan køretid og afstande ændres. Tryk under destinationsføring på symbolet for næste retningsanvisning i kortvisning. Menuen Route information (Ruteinformationer) Tryk på skærmknappen Settings (Indstillinger). Menuen Route Settings (Ruteindstillinger) Tryk på skærmknappen Vehicle (Køretøj), hvis du vil vælge hastighedsprofil. Profilen "Nødstilfælde" er tænkt for særlige redningshold og fører dig også via veje med kun et sport åbent eller særlige omkørselsveje. Tryk på skærmknappen Road Types Used for Route Planning (Vælg vejtyper) for at tillade særlige vejtyper (flueben) eller undgå dem (intet flueben). Tryk på skærmknappen Route Calculation Method (Ruteberegningsmetode) for at vælge typen af ruteberegning: Fast (Hurtig): Ruten med den hurtigste køretid beregnes. Short (Kort): Ruten med den korteste afstand beregnes. Easy (Let): Ruten med den letteste ruteføring og ekstra få vejkryds beregnes. Economical (Økonomisk): Ruten med de lavest mulige kørselsomkostninger (brændstofbesparende) beregnes. 20

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT EASY http://da.yourpdfguides.com/dref/3754344

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT EASY http://da.yourpdfguides.com/dref/3754344 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mobile Navigation TravelPilot 200

Mobile Navigation TravelPilot 200 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 200 Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 1 2 3 4 6 7 5 10 9 8 2 11 12 Systemoversigt 1 Display (berøringsfølsom

Læs mere

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Betjeningsvejledning (Lange version)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Betjeningsvejledning (Lange version) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.3 Betjeningsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 2 Systemoversigt Ud for displayet finder du følgende knapper: 1. Power (skærm TIL/FRA): Langt

Læs mere

Mobile Navigation TravelPilot 300

Mobile Navigation TravelPilot 300 Mobile Navigation TravelPilot 300 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 1 2 3 4 7 8 5 6 9 10 11 2 12 13 Systemoversigt 1 Display (berøringsfølsom

Læs mere

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Betjeningsvejledning (Lange version)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Betjeningsvejledning (Lange version) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.4 Betjeningsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 3 1 2 2 Systemoversigt Ud for displayet finder du følgende knapper: 1 Tænd-/sluk-knap: Langt tryk

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R Dansk Februar 2011, version 1.0 Tak fordi du har valgt Alpine INA-W910R som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Brugermanual. Navigation

Brugermanual. Navigation Brugermanual Navigation Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Clarion må ingen del af disse dokumenter mangfoldiggøres eller

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://da.yourpdfguides.com/dref/3305465

Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://da.yourpdfguides.com/dref/3305465 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR i brugermanualen (information,

Læs mere

Basecamp. Garmin Zumo 350 notater 010614

Basecamp. Garmin Zumo 350 notater 010614 Problem Hvordan får jeg et ordentligt kort frem? Virker kun med GPS tilsluttet New route er gråskraveret hvad gør jeg? Virker kun når GPS er taget fra! Basecamp Løsning Formentlig fordi du har glemt at

Læs mere

Váš manuál BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 200 D-A-CH http://sk.yourpdfguides.com/dref/3317241

Váš manuál BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 200 D-A-CH http://sk.yourpdfguides.com/dref/3317241 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 200 D-A-CH. Odpovede na všetky vaše otázky o nájdete v použivateľskej príručke

Læs mere

Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890

Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO 168 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT CHICAGO 600 http://da.yourpdfguides.com/dref/4260178

Din brugermanual BLAUPUNKT CHICAGO 600 http://da.yourpdfguides.com/dref/4260178 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brugermanual NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden forudgående varsel. Uden udtrykkeligt samtykke fra Sony Corporation

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Positionering Nokia N76-1

Positionering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Brugervejledning Alpine Navigation

Brugervejledning Alpine Navigation Brugervejledning Alpine Navigation Navigationssoftware til Alpine INE-W920R/INE-W928R Dansk (DK) Tak fordi du har valgt Alpine-NAVI som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Brugervejledning igo 8

Brugervejledning igo 8 Brugervejledning igo 8 Navigationssoftware til mobile devices Dansk December 2008, version 1.1 Copyright Produktet og oplysninger heri kan ændres til enhver tid uden varsel. Denne brugervejledning må hverken

Læs mere

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Positionering 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Brugermanual AVIC-S1

Brugermanual AVIC-S1 Brugermanual AVIC-S1 Version maj 2006 Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra PIONEER Corporation må ingen del af disse dokumenter

Læs mere

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Dansk Oktober 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation.

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 7100 7110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 7100 7110. Dansk Brugermanual NAVIGON 7100 7110 Dansk Februar 2008 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation. Dette gælder

Læs mere

Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201

Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201 DA7211 Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201 Administration af filer... 2 Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microsd, SD-kortet eller USB enheden?... 2 Hvordan flytter jeg den

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3952214

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3952214 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON Primo. Dansk

Brugermanual. NAVIGON Primo. Dansk Brugermanual NAVIGON Primo Dansk September 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6

Brugermanual. MobileNavigator 6 Brugermanual MobileNavigator 6 Version: August 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk Brugermanual NAVIGON 3100 3110 Dansk Version: Marts 2007 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

Brugervejledning Alpine Navigation

Brugervejledning Alpine Navigation Brugervejledning Alpine Navigation Navigationssoftware til Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Dansk Januar 2014, version 1.0 Tak fordi du har valgt Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D som dit navigationssystem.

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA Brugermanual MobileNavigator 6 PNA Version: December 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

Manual NAVIGON 3100 3110

Manual NAVIGON 3100 3110 Manual NAVIGON 3100 3110 Varemærke Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker, dere tilhører de pågældende virksomheder. Info Indholdsmæssige ændringer i denne manual forbeholdes.

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk F15 F25 Brugervejledning da Dansk F15/F25 Vigtige sikkerhedsoplysninger Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915

Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915 Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915 Administration af filer... 2 Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microsd, SD-kortet eller USB enheden?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte

Læs mere

Æskens indhold. A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) b USB-kabel. c Dokumentationspakke

Æskens indhold. A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) b USB-kabel. c Dokumentationspakke Æskens indhold Æskens indhold a Blue&Me-TomTom A D B C A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) E b USB-kabel c Dokumentationspakke Produktet omfatter

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning AXION ANV2015EU Navigation software August 2012, ver. 1.0 Tak fordi du har valgt ANV2015EU som din navigation. Start med at bruge den med det samme. Dette dokument er en detaljeret

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition Media - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede din opmærk- - somhed på en vigtig information. Pas på det

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299278

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299278 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

MAN DriverPad. Kvikguide.

MAN DriverPad. Kvikguide. MAN DriverPad. Kvikguide. KVIKGUIDE MAN DriverPad (CN-900T) MAN DriverPad med bakkamera (CN-900R) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Oversigt... 4 B. Første ibrugtagning... 5 1. Batteri... 5 2. SD-kort... 5 Brug

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 i brugermanualen (information,

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Total genstart af Handi Xcover 2

Total genstart af Handi Xcover 2 1 Total genstart af Handi Xcover 2 Total genstart indebærer, at Handi Xcover 2 startes fra bunden på samme måde, som første gang den blev startet. Det kan fx blive aktuelt, hvis Handi Xcover 2 skal overtages

Læs mere

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Brugervejledning 1 Advarsel Læs før brug: Det globale positionssystem (GPS) administreres af det amerikanske forsvarsministerium og de har det fulde ansvar for dets præcision

Læs mere

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne.

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. GPS Tracker 1 Om GPS trackeren GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. Hvor kan GPS trackeren bruges?

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. "Performance List" er en liste over dine registreringer.

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. Performance List er en liste over dine registreringer. Sådan bruger du BK- 9 Performance List "Performance List" er en liste over dine registreringer. Hver Performance hukommelse indeholder alle din opsætninger af keyboardet herunder også din rytmestillinger

Læs mere

Quick Reference Guide

Quick Reference Guide Quick Reference Guide Kurzreferenz Guide de référence rapide Guida rapida Guía de referencia rápida Beknopte handleiding Snabbreferensguide Lynguide Краткий справочник PMD-B00P DA-1 Montering af Blackbird

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 12xx 22xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 12xx 22xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 12xx 22xx Dansk September 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990

Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON SUNGOO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk Brugermanual NAVIGON 5100 5110 Dansk Juni 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation. Dette gælder for

Læs mere

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING TAK fordi du har købt ClickFree Backup. Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe dig med at bruge produktet, men generelt håber vi at produktet er intuitivt og at

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

A Opladeindikator B Berøringsfølsom skærm C Tænd/Sluk-knap D Højttaler E Stik til ekstern antenne F USB-stik G RDS-TMC-stik H Hukommelseskortåbning

A Opladeindikator B Berøringsfølsom skærm C Tænd/Sluk-knap D Højttaler E Stik til ekstern antenne F USB-stik G RDS-TMC-stik H Hukommelseskortåbning TomTom ONE XL 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE XL A B C D E F G H A Opladeindikator B Berøringsfølsom skærm C Tænd/Sluk-knap D Højttaler E Stik til ekstern antenne F USB-stik G RDS-TMC-stik

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Brugervejledning HERE Drive

Brugervejledning HERE Drive Brugervejledning HERE Drive 1.0. udgave DA HERE Drive HERE Drive guider dig til det sted, du vil hen, med rutevejledning sving for sving og taleinstruktioner. Du kan: finde vej i dit hjemland eller det

Læs mere

F10. Brugervejledning. Dansk

F10. Brugervejledning. Dansk Brugervejledning da Dansk Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN F10 Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om potentielle

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

SBQ-50011G. Brugermanual

SBQ-50011G. Brugermanual SBQ-50011G Brugermanual 1 2 1. OVERSIGT OVER TELEFONEN Knappernes placering 1. Tænd-/slukknap 2. VOL+ 3. VOL- 4. Stik til øretelefoner 5. USB-terminal 3 2. KOM GODT I GANG 2.1 ISÆTNING AF KORT Sluk telefonen,

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 14xx 24xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 14xx 24xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 14xx 24xx Dansk September 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Vigtige sikkerhedsoplysninger Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om potentielle farer for personskade.

Læs mere

etrex 10 lynstartvejledning

etrex 10 lynstartvejledning etrex 10 lynstartvejledning Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Når du bruger

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere