EASY. Mobile Navigation. Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version)"

Transkript

1 EASY Mobile Navigation Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version)

2 Systemoversigt Systemoversigt

3 Systemoversigt 1 Tænd-/sluk-knap: Langt tryk (længere end 3 sekunder): Stiller apparatet i standby. Langt tryk (længere end 5 sekunder): Tænder/slukker apparatet. 2 Display (berøringsfølsom skærm): Simpel og intuitiv betjening ved berøring af skærmknapperne på displayet. 3 Indstik til hukommelseskort 4 Reset-knap 5 USB-tilslutning til akku-opladning/dataoverførsel 3

4 Indholdsfortegnelse Systemoversigt...2 Sikkerhedsanvisninger...7 Anvendte advarselssymboler...7 Korrekt brug...7 Trafiksikkerhed...7 Generelle sikkerhedsanvisninger...7 Rengøringsanvisninger...8 Om bortskaffelse...8 Første ibrugtagning...8 Medfølgende dele...8 Beskyttelsesfolie til skærm...8 Sugekop-beskyttelsesfolie...8 Opladning af batteri...8 Aktivering af apparatet...9 Indstilling af sprog...9 Vælg normal tilstand/avanceret tilstand...9 Montering i bilen...10 Anbringelse af sugekopholder...10 Monter apparatbeslaget...10 Sæt navigationsapparatet i holdeskålen..10 Afmontering af apparatet...10 Afmontering af sugekopholder...10 Fjern beslaget fra holderen...11 Tænding/slukning...11 Tænd...11 Sluk...11 Reset...11 Betjening af menuer...11 Normal tilstand/avanceret tilstand...11 Omskiftning af tilstand...11 Navigationsmenu...11 Den avancerede menu Rute*...12 Den avancerede menu Administration*...12 Skærmknapper...12 Tastatur...12 Liste...12 Informationer om GPS...12 GPS'ens funktion...12 Visning af GPS info...12 Navigation...13 Destinationsindtastning (Søgemenu)...13 Indtastning af adresse...13 Valg af destination fra favoritter...14 Valg af en af de seneste destinationer..14 Indtastning af koordinater *...14 Valg af destination fra kortet*...15 Særlige destinationer (POI)...15 Valg af særlig destination i bestemt område...15 Vælg særlig destination i området, i destinationsområdet eller på ruten...15 Valg af en særlig destination på kortet...16 Vælg særlig destination efter gemte kriterier...16 Ruteplanlægning*...16 Angiv rute manuelt...16 Start ruteplanlægning...17 Ruteinfo...17 Rejseplan...17 Rediger rute...17 Lagring af rute...18 Indlæsning af rute...18 Slet rute...18 Gennemkørsel/simulering *...18 Start gennemkørsel/simulering...18 Afslut gennemkørsel/simulering...18 Yderligere funktioner efter destinationsindtastning...19 Lagring af destinationer...19 Gem en angivet destination/en af de seneste destinationer som favorit...20 Fastlæg ruteindstillinger

5 Indholdsfortegnelse Ruteføring...21 Start af destinationsføring...21 Ankomst til til-adressen...21 Afslutning af destinationsføring...21 Forstyrrelse af GPS-modtagelsen...22 Stemmevejledning samtidig med destinationsføring...22 Kortvisning under destinationsføring...22 Navigationshjælp...22 Visning af kørselsinformation...23 Hastighedsbegrænsninger...23 Yderligere funktioner under destinationsføringen...23 Afbryde destinationsføring...23 Springe næste destination over...23 Arbejde med kortet...24 Visning af kort...24 Flytning og skalering af kort...24 Trykke på kortet...24 Skærmknapper...24 Quick Menu (Kvikmenu)...25 Administration...25 Rediger gemte ruter*...25 Administrer seneste destinationer...26 Administrer favoritter...26 Vælg særlig destination efter gemte kriterier...26 Administrer brugerdata...26 POI-administration*...27 Opret ny gruppe...27 Rediger gruppeoplysninger...27 Indstil afstanden for POI-symbolet...27 Omdøb gruppe...27 Skift gruppesymbol...27 Slet gruppe...27 Rediger POI-detaljer...27 Omdøb POI...28 Rediger POI-symbol...28 Rediger POI-position...28 Indtast nyt telefonnummer...28 Indtast nye ekstra informationer...28 Slet POI...28 Tilknyt POI for en ny gruppe...28 Overfør POI-data fra pc...28 Overfør ruter fra pc...29 Ruteoptegnelsen*...29 Optegn rute...29 Vis ruteoptegnelsen...29 Rediger ruteoptegnelsen (ruteinformationer)...29 Omdøb ruteoptegnelse...29 Føj en farve til en rute...30 Vis ruten på kortet...30 Slet ruteoptegnelse...30 Eksporter ruteoptegnelse...30 Indstillinger...30 Indstillinger i normal tilstand...30 Kortvisning* D-indstillinger...31 Farveprofil D-terræn...31 Gadenavne...31 Spordata...31 Ruteplanlægningsindstillinger*...31 Navigationsindstillinger *...32 Hold positionen på gaden...32 Planlæg igen efter ruteafvigelse...32 Genaktiver positionsfiksering...32 Automatisk oversigtstilstand...32 Audio-indstillinger*...33 Indstil den generelle lydstyrke...33 Indstil lydstyrken for sproganvisningerne...33 Indstil tastetoner...33 Indstil den dynamiske lydstyrke

6 Indholdsfortegnelse Regionale indstillinger*...33 Indstil programsprog...34 Indstil stemmeprofilen...34 Indstil enheder...34 Indstil dato- og klokkeslætsformat...34 Indstil klokkeslæt og tidszone...34 Advarselsindstillinger*...34 Advarsel ved hastighedsoverskridelse..35 Indstil radaradvarsler...35 Aktivér advarsler i fodgængertilstand..35 Aktivér sikkerhedstilstand...35 Menuindstillinger*...35 Vælg baggrund...36 Ruteoptegnelsesindstillinger*...36 Foretag Update-interval-indstilling...36 Aktivér auto-lagring...36 Find den maksimal rutehukommelse...36 Opret NMEA/SIRF-log...36 Produktinformation*...36 Software...37 Opdatering af navigationssoftware...37 Service...37 Garanti...37 Tekniske data...37 Problemafhjælpningstabel

7 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Det er vigtigt, at du læser de følgende sikkerhedsanvisninger grundigt igennem, før du tager apparatet i brug. Anvendte advarselssymboler I dette kapitel henviser advarselssymboler til vigtige anvisninger vedrørende apparatet og måden, du anvender det på. FARE! Advarer mod tilskadekomst eller mulig livsfare FARE! Advarer mod ulykker Korrekt brug Systemet er fremstillet med henblik på mobil brug i køretøjer. Særlige oplysninger om navigation af lastbiler, busser og autocampere, som f.eks. begrænsninger i højde og bredde samt maksimalt tilladte vejbelastninger, er ikke indeholdt i navigationsdataene! Det er ikke muligt at navigere uden for veje (offroad-destinationsføring) med dette navigationsapparat. Trafiksikkerhed Navigationsapparatet frigør dig ikke fra dit ansvar som chauffør. Du skal altid være opmærksom og køre efter reglerne ved færdsel på offentlig vej. Følg altid de gældende færdselsregler. Benyt apparatet på en sådan måde, at du altid kan styre dit køretøj sikkert. Hvis du er i tvivl, skal du standse og anvende apparatet, når køretøjet holder stille. Generelle sikkerhedsanvisninger Overhold følgende anvisninger for at beskytte apparatet mod defekter og for at beskytte dig selv mod tilskadekomst eller mulig livsfare på grund af antænding eller eksplosion: Apparatet skal beskyttes mod fugt, da det hverken er vand- eller stænktæt. Modificer og åbn aldrig apparatet. Ellers kan det blive beskadiget, og derved kan det antændes eller eksplodere. Eller der kan løbe ætsende, let antændelige væsker ud af batteriet. Apparatet må ikke udsættes for meget lave (under -20 C) eller meget høje temperaturer (over 60 C), f.eks. i nærheden af ild, varmeapparater eller i en parkeret bil med direkte solstråling. Ellers kan der dannes fugt i apparatet, eller det kan blive for varmt. Apparatet eller akkumulatoren kan blive deform og sågar antændes eller eksplodere. Eller der kan løbe ætsende, let antændelige væsker ud af batteriet. Hvis batterisyren kommer i kontakt med øjnene eller huden, skal du straks skylle med vand og søge læge. Afbryd apparatet fra strømforsyningen, når bilen parkeres, da det konstant bruger strøm og derfor kan aflade bilens batteri. Træk aldrig stikket til strømforsyningen ud ved at trække i kablet. Kablet kan blive beskadiget og forårsage stød. 7

8 Sikkerhedsanvisninger Første ibrugtagning Rengøringsanvisninger Rengør displayet med en tør, blød klud. Vand og andre væsker kan ødelægge displayet. Brug ikke skrappe opløsningsmidler til rengøring af kabinettet. Brug kun en fugtig, fnugfri klud. Om bortskaffelse Vi anbefaler, at du anvender de returneringsog indsamlingsmuligheder, som findes for bortskaffelse af gammelt udstyr. Defekte batterier må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres på den lokale genbrugsstation eller lignende opsamlingssted. Første ibrugtagning Medfølgende dele Følgende dele medfølger: Navigationsapparat Sugekopholder Ladekabel til cigarettænder Betjeningsvejledning Vi anbefaler, at du anvender originalt Blaupunkt-tilbehør (www.blaupunkt.com). Beskyttelsesfolie til skærm Fjern forsigtigt beskyttelsesfolien på displayet, inden systemet tages i brug første gang. Sugekop-beskyttelsesfolie Fjern forsigtigt beskyttelsesfolien på sugekoppen, inden systemet tages i brug første gang. Opladning af batteri Når du køber navigationsapparatet, kan batteriet være afladet. Oplad derfor batteriet, før du tager apparatet i brug. PAS PÅ! Ikke-godkendte ladeapparater kan ødelægge batterierne. Brug kun det medfølgende originale ladeapparater fra Blaupunkt under drift og opladning, disse sikrer korrekt opladning og beskytter mod overspænding. Afhængigt af brug kan apparatet anvendes i op til 3 timer med det indbyggede batteri. Opladningen varer 2 til 3 timer. Ladeindikatoren findes i displaylinjen for oven: I kortvisning: Det øverste symbol i denne skærmknap viser akkuens ladetilstand. Hvis batteriets ladetilstand bliver for lav, giver navigationsapparatet besked herom. 8

9 Første ibrugtagning Tilslut netopladeren eller ladekablet til cigarettænderen til ladebøsningen. Batteriet er udstyret med en beskyttelse mod overophedning på grund af for højt strømflow. Beskyttelsen forhindrer opladning af batteriet ved en omgivende temperatur på over 45 C. Aktivering af apparatet A Vælg normal tilstand/avanceret tilstand Når du har indstillet sproget og bekræftet licensaftalen, kan du vælge 2 betjeningstilstande. Tilstanden kan altid ændres (kap. "Betjening af menuer", "Normal tilstand/avanceret tilstand"). Tryk på en skærmknap for at vælge tilstand. Simple Mode (normal tilstand): Overskuelig betjening til hurtig destinationsindtastning. Adgang til de vigtigste funktioner og indstillinger. For de øvrige indstillinger er der fastlagt værdier, som er optimale for den enkle brug af apparatet. Advanced Mode (avanceret tilstand): Adgang til ekstra funktioner og indstillinger i apparatet (de er i denne vejledning mærket med et "*"). Tryk på tænd-/sluk-knappen 1 i mere end 5 sekunder. Indstilling af sprog Første gang du tænder for apparatet, vises der en dialogmenu, i hvilken du kan vælge et sprog og en stemme for navigationen: Vælg dit foretrukne sprog og din foretrukne stemme i dialogmenuen. Følg angivelserne på skærmen. Sproget indlæses. Licensaftalen (EULA) Tryk på skærmknappen Accept (Accepter), hvis du vil bekræfte aftalen. 9

10 Montering i bilen Montering i bilen Navigationsapparatet kan monteres midlertidigt på bilens forrude med den medfølgende holder. FARE! Hvis man monterer apparatet på et uhensigtsmæssigt sted, kan det medføre skader. Navigationsapparatet skal monteres, så det ikke hindrer førerens udsyn eller afleder førerens opmærksomhed fra trafikken. Apparatet må ikke monteres i airbaggens udløsningsfelt. Apparatet skal monteres, så det ikke er til fare for eventuelle passagerer i bilen ved en nødopbremsning. Kontrollér jævnligt, at holderen sidder godt fast. I takt med at den omgivende temperatur ændrer sig, kan limen slippe. Anbringelse af sugekopholder Find et egnet sted i bilen, hvor apparatet kan monteres. Forruden skal være fri for støv og fedt, så apparatet kan sættes ordentligt fast. Rengør om nødvendigt først ruden med en klud. Tryk sugekoppens holder mod ruden. Klap den lille arm på holderen ind mod forruden. Monter apparatbeslaget Sugekop-holderen består af et beslag til apparatet og sugekop-holderen med arm. Anbring beslaget til apparatet på bagsiden af apparatet (knappen peger i den forbindelse mod undersiden). Tryk på knappen, så beslaget går i indgreb i apparatet. Sæt navigationsapparatet i holdeskålen Anbring beslaget med apparatet i ledarmen. Skub beslaget med apparatet nedad, indtil det går hørbart i indgreb. Løsn holdeskruerne på armen til beslaget, og indstil apparatet i den ønskede retning. Spænd justeringsskruen igen. Afmontering af apparatet Tryk på knappen i beslaget for at løsne apparatet fra holderen. Apparatet løsnes fra holderen. Tag apparatet af. Afmontering af sugekopholder Hvis du skifter bil, er holderen nem at afmontere. Klap den lille arm på holderen ud fra forruden. Løsn forsigtigt sugekoppens kant fra forruden, så der trænger luft ind mellem den og forruden. Træk forsigtigt sugekoppen af forruden. 10

11 Tænding/slukning Betjening af menuer Fjern beslaget fra holderen Du kan altid lade beslaget til apparatet sidde på sugekop-holderen. Hvis du vil fjerne beslaget fra sugekop-holderen, skal du gøre som følger: Tryk det lille greb på sugekop-holderen sammen. Træk beslaget op af holderen. Tænding/slukning Med tænd-/sluk-knappen 1 kan du tænde og slukke for apparatet. Tænd Tryk på tænd-/sluk-knappen 1 i mere end 5 sekunder. Tryk på tænd/sluk-knappen 1 i ca. 2 sekunder, og slip den igen for at aktivere apparatet fra pause-tilstand. Sluk Tryk på tænd/sluk-knappen 1 i ca. 2 sekunder, og slip den for at indstille apparatet i pause-tilstand. Hold tænd-/sluk-knappen 1 nede i mere end 5 sekunder for at slukke apparatet. Selv når apparatet er slukket, bruger det lidt strøm. Hvis du tager apparatet i brug igen efter længere tids pause, kan det være nødvendigt med en ny opladning af batteriet. Reset Hvis ikke apparatet fungerer korrekt, kan det ofte hjælpe med en reset. Tryk på reset-knappen 4 med en spids genstand (f.eks. en kuglepen). Apparatet slukkes og genstartes automatisk. Betjening af menuer Normal tilstand/avanceret tilstand Til betjeningen af apparatet kan anvendes to tilstande: Den enkle tilstand til hurtig destinationsindtastning og avanceret tilstand med mange ekstra indstillinger og funktioner. Tilstanden kan altid ændres. De ekstra indstillinger og funktioner i avanceret tilstand er i vejledningen mærket med et "*". Den medfølgende korte vejledning indeholder udførlige oplysninger om normal tilstand. Omskiftning af tilstand Tryk på symbolet i menuen Navigation Menu (Navigationsmenu). Menuen Settings (Indstillinger) Tryk på skærmknappen Advanced Mode (Avanceret tilstand), hvis du vil vælge avanceret tilstand. Tryk på skærmknappen Simple Mode (Normal tilstand), hvis du vil vælge normal tilstand. Navigationsmenu Hvis du har valgt avanceret tilstand, kan du bruge flere funktioner med de avancerede menuer Route (Rute) og Manage (Administration). 11

12 Betjening af menuer Informationer om GPS Den avancerede menu Rute* Du får først adgang til menuen Route (Rute), hvis du har angivet en destination eller en rute med flere via-destinationer. I menuen Route (Rute) får du et overblik og ekstra funktioner til de beregnede ruter. Du kan bearbejde ruterne eller køre dem hurtigt igennem. Du kan finde beskrivelser hertil i kapitlerne "Ruteplanlægning" og "Gennemkørsel/simulering". Den avancerede menu Administration* I menuen Manage (Administration) kan du ændre de lagrede ruter og administrere hele ruteoptegnelsen. Desuden kan du bearbejde de seneste destinationer og favoritter, administrere særlige destinationer (POI'er) og ændre lagrede søgekriterier for POI'er. Du kan finde beskrivelser herom i kapitlerne "Administration" og "POI-administration". Skærmknapper Tryk på denne skærmknap for at vende tilbage til den forrige menu. Tryk på denne skærmknap for at skifte til den næste side i menuen. Done (OK): Tryk på denne skærmknap for at bekræfte en indtastning eller en indstilling. Tastatur Hvis det er nødvendigt med tekstindtastninger (f.eks. ved destinationsindtastningen), vises der et virtuelt tastatur på displayet. Derefter kan teksten indtastes med en finger. Du finder disse taster på tastaturet: Slet det sidste tegn Indføj mellemrum Vis palette med specialtegn Indstil tastaturlayout iht. region Under indtastningen tilføjer apparatet, hvis det er muligt, automatisk tegn, og tilbyder kun de bogstaver på tastaturet, som endnu kan følge logisk. Liste Du kan ofte vise de lister, fra hvilke du kan vælge en indtastning (f.eks. en destination). Hvis du eksempelvis ikke indtaster hele navnet på en by, vises en liste med mulige resultater. Tryk på skærmknappen Done (Ok) for at se en liste over andre passende registrerede ord. Længere lister tager længere tid at indlæse. Tryk på en skærmknap for at bladre i listen. Tryk direkte på et ord for at vælge det. Informationer om GPS GPS (Global Positioning System) gør det muligt at navigere og pejle globalt via satellitter til positionsbestemmelse. GPS'ens funktion Navigationsapparatet måler den aktuelle position for din bil via GPS og sammenligner disse koordinater med sit kortmateriale. Kortmaterialet indeholder koordinaterne for særlige destinationer, veje og byer, som du kan se på navigationsapparatets display. Endvidere beregner apparatet ruten til din indtastede destination. Visning af GPS info Du kan få informationer om apparatets GPS-modtagelse, din aktuelle position og din hastighed i menuen GPS Info (GPS info). Omskiftning mellem store og små bogstaver 12

13 Oplysninger om GPS Navigation Tryk i menuen Navigation Menu (Navigationsmenu) på skærmknappen Map (Kort). Kortet Tryk på symbolet. Menuen Quick Menu (Kvikmenu) Tryk på skærmknappen GPS. Menuen GPS-Data (GPS-data) Navigation Navigationsapparatet frigør dig ikke fra dit ansvar som chauffør. Du skal altid være opmærksom og køre efter reglerne ved færdsel på offentlig vej. FARE! Uopmærksomhed i trafikken kan medføre ulykker. Betjen aldrig apparatet under kørslen. Kig kun på displayet, når trafikforholdene er sikre. Det er bedst at planlægge ruten, før du kører. Foretag først grundindstillinger. Disse informationer finder du i denne menu: Accuracy (Nøjagtighed): Signalstyrken af GPS-satellitterne Desuden vises antallet af modtagne GPS-satellitter med bjælker (farven viser signalets styrke). For at kunne navigere skal der modtages signaler fra mindst 3 satellitter. Latitude/Longitude (breddegrad/ længdegrad): Aktuel position i længdeog breddegrader Elevation (højde): Aktuel højde over havoverfladen Speed (hastighed): Bilens aktuelle hastighed Time (GPS-tid): Aktuel tid, som sendes fra GPS-satellitterne Bygninger, tunneler og ydre påvirkninger kan påvirke sigtbarheden og dermed GPS-modtagelsen på navigationsapparatet negativt. Destinationsindtastning (Søgemenu) Under destinationsindtastning kan du angive en adresse, en destination fra hukommelsen, vælge en destination fra hukommelsen (Favoritter), vælge den seneste destination, angive koordinater* eller søge efter en særlig destination (POI). Tryk på symbolet i menuen Navigation Menu (Navigationsmenu). Menuen Find Menu (Søgemenu) Du kan kun vælge destinationssteder (lande, byer, veje, husnumre, særlige destinationer), som findes på kortmaterialet. Indtastning af adresse Tryk på symbolet i menuen Navigation Menu (Navigationsmenu). Menuen Find Address (Find adresse) 13

14 Navigation Du skal ikke angive land, by og vej hver gang. Kun når den ønskede destination ligger i en anden by end den forudgående, skal du indtaste destinationsadressen på ny. Tryk på skærmknappen <Country> (<Land>) for at vælge et andet land. Tryk på skærmknappen <City> (<By>), og angiv by eller postnummer. Tryk på symbolet for at hente en liste med de senest angivne byer. Vælg byen fra listen. Tryk på skærmknappen City Centre (Bymidte) for at vælge bymidten. Tryk på skærmknappen <Street Name> (<Gadenavn>), og angiv byen. Tryk på skærmknappen <House Number> (<Husnummer>), og angiv husnummeret. Tryk på skærmknappen Street Midpoint (Gademidtpunkt) for at vælge et midtpunkt i den valgte gade. Tryk på skærmknappen Intersection (Gadekryds), og angiv en gade, som krydser den gade, du har angivet. Kortet Tryk på skærmknappen Set as Destination (Indstil som destination). Ruten beregnes, og navigationen starter. Efter destinationsindtastning har du mulighed for at starte destinationsføringen eller f.eks. at gemme destinationen. Læs i denne forbindelse kapitlet "Yderligere funktioner efter destinationsindtastning". Destinationsføringen starter, når der modtages et GPS-signal. Valg af destination fra favoritter Forudsætning: Du skal først gemme en destination som favorit (kap. "Yderligere funktioner efter destinationsindtastning"). Tryk på symbolet i menuen Navigation Menu (Navigationsmenu). Menuen Favourites (Favoritter) Tryk på den ønskede destination. Adressen på destinationen Tryk på skærmknappen Set as Destination (Indstil som destination) for at starte destinationsføring. Valg af en af de seneste destinationer Tryk på symbolet i menuen Navigation Menu (Navigationsmenu). Menuen History (Seneste destinationer) Tryk på den ønskede destination. Adressen på destinationen Tryk på skærmknappen Set as Destination (Indstil som destination) for at starte destinationsføring. Indtastning af koordinater * Kun tilgængelig i avanceret tilstand: Tryk på symbolet i menuen Navigation Menu (Navigationsmenu). 14

15 Navigation Menuen Coordinate Input (Koordinatindtastnings) Som eksempel vises et koordinat i bredde- og længdegrader. Tryk på skærmknappen Coordinate Display Format (Koordinatvisningsformat) for at skifte mellem decimal- og GMS-format (Grader, Minutter og Sekunder) for at skifte koordinater. Tryk direkte på breddegraden for at ændre den. Med skærmknappen N/S skifter du mellem nordlige og sydlige breddegrader. Tryk direkte på længdegraden for at ændre den. Med skærmknappen E/W (O/W) skifter du mellem østlige og vestlige længdegrader. Tryk på skærmknappen Done. Tryk på skærmknappen Set as Destination (Indstil som destination) for at starte destinationsføring. Valg af destination fra kortet* Kun tilgængelig i avanceret tilstand: Tryk på skærmknappen Plan on Map (Planlæg på kort). Kortet Forskyd og skaler kortet som beskrevet i kapitlet "Arbejde med kortet". Tryk på et sted eller en gade, som du selv vælger. Byen markeres, og dens navn vises i den nederste displaylinje. Tryk på en af skærmknapperne for at bruge by som start, destination eller via-destination for en rute: Add Start (Tilføj start): Brug by som destination ved destinationsføring, og start destinationsføring Insert Via (Indsæt via-destination): Tilføj en by på en rute som via-destination Continue (Fortsæt): Tilføj en by som via-destination på en aktuel rute. Du kan tilføje flere byer på kortet som via-destinationer eller som destination. Remove (Slet): Hvis du markerer en destination, vises skærmknappen. Destinationen fjernes. Tryk på skærmknappen Start Navigating (Start navigation) for at starte destinationsføringen. Særlige destinationer (POI) Særlige destinationer kaldet POI (Points of interest) er konkrete steder såsom parkeringspladser og benzinstationer, der er lagret i kortmaterialet. Tryk på symbolet i menuen Find Menu (Søgemenu). Menuen Where to search? (Hvor vil du søge?) Valg af særlig destination i bestemt område Tryk i menuen Where to search? (Hvor vil du søge?) på symbolet. Menuen Find POI By Address (Søg efter POI i stedet for adresse) Angiv en adresse (kap. "Indtastning af adresse"). Vælg den ønskede POI-gruppe. Vælg særlig destination. Tryk på skærmknappen Set as Destination (Indstil som destination) for at starte destinationsføring. Vælg særlig destination i området, i destinationsområdet eller på ruten Tryk i menuen Where to search? (Hvor vil du søge?) på symbolet for at søge efter et specialtegn i nærheden af den aktuelle position. Tryk i menuen Where to search? (Hvor vil du søge?) på symbolet for at søge efter et specialtegn i nærheden af destinationen. 15

16 Navigation Ruteplanlægning Systemet antager, at destinationen er det destinationsområde, hvortil du senest startede en destinationsføring. Tryk i menuen Where to search? (Hvor vil du søge?) på symbolet for at søge efter et specialtegn på den aktuelt valgte rute. Vælg den ønskede POI-gruppe. Vælg særlig destination. Tryk på skærmknappen Set as Destination (Indstil som destination) for at starte destinationsføring. Valg af en særlig destination på kortet Tryk i menuen Where to search? (Hvor vil du søge?) på symbolet. Kortet Forskyd og skaler kortet som beskrevet i kapitlet "Arbejde med kortet". Tryk på en by efter eget valg. Byen markeres, og dens navn vises i den øverste displaylinje. Tryk på skærmknappen OK. Vælg den ønskede POI-gruppe. Vælg særlig destination. Tryk på skærmknappen Set as Destination (Indstil som destination) for at starte destinationsføring. Vælg særlig destination efter gemte kriterier Søgekriterierne muliggør hurtig søgning efter særlige destinationer. De særlige destinationer inddeles på den måde i særlige kategorier, f.eks. parker, indkøbs- og spisesteder. Tryk i menuen Where to search? (Hvor vil du søge?) på skærmknappen Saved Search Criteria (Gemt søgning). Vælg et af de gemte kriterier. En liste med tilhørende særlige destinationer Vælg den ønskede særlige destination. Kortet Tryk på skærmknappen Set as Destination (Indstil som destination) for at starte destinationsføring. Ruteplanlægning* Forudsætning: Du har angivet en destination og startet en destinationsføring. Angiv rute manuelt Hvis du vil angive en rute med en anden position som din aktuelle GPS-position, skal du gøre som følger: Indtast ruten ligesom ved destinationsindtastning. Angiv en adresse (kap. "Destinationsindtastning"). Du kan angive favoritter som en adresse og bearbejde en ruteplanlægning. Tryk på kortet på skærmknappen More Options (Flere valgmuligheder). Tryk på skærmknappen Set as Start (Indstil som start). Den valgte adresse indstilles som startpunkt for ruten. Søg efter en ekstra adresse for at indstille en via-destination eller et destinationspunkt. Tryk på kortet på skærmknappen Set as Destination (Indstil som destination) for at indstille den valgte adresse som destination. Tryk på kortet på skærmknappen More Options (Flere valgmuligheder). Tryk på skærmknappen Insert as Via (Tilføj via-destination) for at indsætte den valgte adresse som via-destination. 16

17 Ruteplanlægning Start ruteplanlægning Tryk på symbolet på navigationsmenuen. Menuen Route (Rute) Ruteinfo Menuen Route Information (Ruteinformation) indeholder oplysninger om ruten, f.eks. om køretid og afstand med aktuelle ruteindstillinger (Metode). Tryk på symbolet. Menuen Route information (Ruteinformationer) Tryk på skærmknappen Plan on Map (Planlæg på kort), hvis du vil vise ruten på kortet. Tryk på skærmknappen Start Navigating (Start navigation) for at starte destinationsføringen. Tryk på skærmknappen for at forlade menuen. Tryk på skærmknappen Delete Route (Slet rute) for at slette den aktuelle rute. Tryk på skærmknappen Settings (Indstillinger) for at ændre ruteindstillingerne. Menuen Route Settings (Ruteindstillinger) Tryk på skærmknappen Vehicle (Køretøj), hvis du vil vælge hastighedsprofil. Profilen "Nødstilfælde" er tænkt for særlige redningshold og fører dig også via veje med kun et sport åbent eller særlige omkørselsveje. Tryk på skærmknappen Road Types Used for Route Planning (Vælg vejtyper) for at tillade særlige vejtyper (flueben) eller undgå dem (intet flueben). Tryk på skærmknappen Route Calculation Method (Ruteberegningsmetode) for at vælge typen af ruteberegning: Fast (Hurtig): Ruten med den hurtigste køretid beregnes. Short (Kort): Ruten med den korteste afstand beregnes. Easy (Let): Ruten med den letteste ruteføring og ekstra få vejkryds beregnes. Economical (Økonomisk): Ruten med de lavest mulige kørselsomkostninger (brændstofbesparende) beregnes. Tryk på skærmknappen for at forlade menuen. Rejseplan I menuen Itinerary (Rejseplan) klan du få vist en oversigt over ruten. Tryk på symbolet. Menuen Itinerary (Rejseplan) Tryk på skærmknappen Modus (Tilstand) for at skifte mellem visningen "Rejseplan", "Detaljerede anvisninger" og "Gadeliste". Tryk på skærmknappen for at forlade menuen. Rediger rute Tryk på symbolet. Rutepunkterne Tryk på rutepunktet, som du vil forskyde eller slette. Tryk på skærmknappen for at flytte destinationen opad eller nedad på turlisten. Tryk på skærmknappen Remove (Slet), hvis du vil slette rutepunktet. Tryk på skærmknappen Optimise (Optimer) for at optimere ruten. Tryk på skærmknappen for at forlade menuen. 17

18 Ruteplanlægning Gennemkørsel/simulering Lagring af rute Tryk på symbolet for at gemme ruten. Tastaturet Indtast et navn for ruten. Tryk på skærmknappen Done (OK). Ruten gemmes under det indtastede navn. Indlæsning af rute Forudsætning: Du har gemt mindst en rute (kap. "Lagring af rute"). Hvis du vil indlæse en gemt rute, overskrives den aktuelle rute. Tryk på symbolet. De gemte ruter Tryk på en rute på listen for at indlæse den. Slet rute Tryk på symbolet. Systemet beder dig om en bekræftelse. Tryk på skærmknappen Yes (Ja) for at slette ruten. Gennemkørsel/simulering * Planlæg din ferierejse hjemmefra og få et overblik over afstande og køretid også uden GPS-modtagelse. Vælg "Gennemkørsel" eller "Simulering": Gennemkørslen består i en hurtig visning af ruten uden kørselsanvisninger. Ved simulering simuleres ruten med kørselsanvisninger og realistisk hastighed. Start gennemkørsel/simulering Forudsætning: Du har planlagt en rute (kap. "Ruteplanlægning"). Hvis der ikke er noget tilgængeligt GPS-signal, skal du indstille et startpunkt (kap. "Ruteplanlægning"). Tryk i menuen Route Menu (Rutemenu) på skærmknappen Fly Over (Gennemkørsel) for at køre gennem ruten. Tryk i menuen Route Menu (Rutemenu) på skærmknappen Simulate (Simulering) for at simulere ruten med kørselsanvisninger. Under simulering/gennemkørsel har du samme muligheder som ved destinationsføring (kap. "Kortvisning under destinationsføring"). Efter simuleringen/gennemkørsel vises menuen Route Menu (Rutemenu). Afslut gennemkørsel/simulering Tryk i kortvisningen på skærmknappen Stop. 18

19 Yderligere funktioner efter destinationsindtastning Yderligere funktioner efter destinationsindtastning Forudsætninger: Du har indtastet en destination som beskrevet i kapitlet "Destinationsindtastning". Du har indtastet en særlig destination, som beskrevet i kapitlet "Særlige destinationer". Du kan valgt en position på kortet som beskrevet i kapitlet "Arbejde med kortet", "Trykke på kortet". Kortet Tryk på skærmknappen Set as Destination (Indstil som destination) for at starte destinationsføring. Kun tilgængelig i avanceret tilstand: Tryk på skærmknappen Insert Via (Tilføj via-destination)* for at tilføje en by som via-destination. Du kan kun tilføje en via-destination, hvis du har fastlagt en destination først. Kun tilgængelig i avanceret tilstand: Tryk på skærmknappen Place Pin (Ny pin)* for at starte destinationsføringen. Tryk på skærmknappen More Options (Flere valgmuligheder) for at vise ekstra skærmknapper. Kun tilgængelig i avanceret tilstand: Tryk på skærmknappen Routing Methods (Rutevarianter)* for at få vist de beregnede ruter på baggrund af de tilgængelige rutevarianter. Vælg den rute, som bedst svarer til dine behov. Kun tilgængelig i avanceret tilstand: Tryk på skærmknappen Set as Start (Indstil som start)* for at indstille den valgte adresse som udgangspunkt for ruten. Kun tilgængelig i avanceret tilstand: Tryk på skærmknappen Continue (Fortsæt)* for at indstille den valgte adresse som den sidste destination på ruten. Den gamle destination bevares som via-destination. Kun tilgængelig i avanceret tilstand: Tryk på skærmknappen Save as POI (Gem som POI)* for at gemme den valgte adresse som POI. Kun tilgængelig i avanceret tilstand: Tryk på skærmknappen Save as Camera (Gem som kamera)* for at gemme den valgte adresse som position for et trafikovervågningskamera. Kun tilgængelig i avanceret tilstand: Tryk på skærmknappen Add to Favourites (Gem som favorit)* for at gemme den valgte adresse som favorit. De tilgængelige funktioner afhænger af, om du allerede har indtastet en destination, eller om du indtaster en ny destination. Skærmknapper, som kun er tilgængelige i avanceret tilstand, markeres med en "*". Lagring af destinationer Systemet omfatter 2 lister, hvor de forskellige tiladresse lagres: I Favoritter I listen Seneste destination Alle destinationer, som du har startet en destinationsføring for, gemmes automatisk i Seneste destinationer. De seneste 100 destinationer gemmes. Hver indtastede destination og destinationerne på listen Seneste destinationer kan gemmes permanent i Favoritter. Denne funktion er særligt fordelagtig, hvis det er en destination, der anvendes ofte. 19

20 Yderligere funktioner efter destinationsindtastning Du kan overtage destinationer fra Favoritter (kap. "Administration"). Du kan slette de enkelte destinationer fra begge lister igen (kap. "Administration"). Gem en angivet destination/en af de seneste destinationer som favorit Forudsætning: Du har indtastet en destination som beskrevet i kapitlet "Destinationsindtastning". Du har valgt en destination på listen History (Seneste destinationer) som beskrevet i kapitlet "Destinationsindtastning". Kortet Tryk på skærmknappen Add to Favourites (Gem som favorit) for at hente den ekstra menu. Der vises en liste. Vælg et listeprodukt, som du vil gemme den valgte adresse under. Du kan vælge et tomt punkt på listen eller overskrive et eksisterende punkt. Tastaturet Indtast et navn for destinationen, og tryk på skærmknappen Done (OK). Destinationen gemmes under det indtastede navn i Favoritter. Fastlæg ruteindstillinger Menuen Route Information (Ruteinformation) indeholder oplysninger om ruten, f.eks. om køretid og afstand med aktuelle ruteindstillinger (Metode). Du kan til enhver tid ændre ruteindstillingerne. Hvis du ændrer indstillingerne, kan køretid og afstande ændres. Tryk under destinationsføring på symbolet for næste retningsanvisning i kortvisning. Menuen Route information (Ruteinformationer) Tryk på skærmknappen Settings (Indstillinger). Menuen Route Settings (Ruteindstillinger) Tryk på skærmknappen Vehicle (Køretøj), hvis du vil vælge hastighedsprofil. Profilen "Nødstilfælde" er tænkt for særlige redningshold og fører dig også via veje med kun et sport åbent eller særlige omkørselsveje. Tryk på skærmknappen Road Types Used for Route Planning (Vælg vejtyper) for at tillade særlige vejtyper (flueben) eller undgå dem (intet flueben). Tryk på skærmknappen Route Calculation Method (Ruteberegningsmetode) for at vælge typen af ruteberegning: Fast (Hurtig): Ruten med den hurtigste køretid beregnes. Short (Kort): Ruten med den korteste afstand beregnes. Easy (Let): Ruten med den letteste ruteføring og ekstra få vejkryds beregnes. Economical (Økonomisk): Ruten med de lavest mulige kørselsomkostninger (brændstofbesparende) beregnes. 20

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

Move&Fun. Brugermanual. Dansk

Move&Fun. Brugermanual. Dansk Move&Fun Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt TomTom Via 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom Via inklusive Easy Click-holderen USB-kabel Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt Se listen over indhold på

Læs mere

Referenceguide til TomTom Start 20-serien

Referenceguide til TomTom Start 20-serien Referenceguide til TomTom Start 20-serien Indhold Æskens indhold 6 Æskens indhold... 6 Læs dette først 7 Montering i bilen... 7 Tænd og sluk... 7 Opsætning... 7 GPS-modtagelse... 7 Om MyTomTom... 8 Installere

Læs mere

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE A B D E F C A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik b Biloplader c Dokumentationspakk e

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

GENERELLE FORHOLDSREGLER

GENERELLE FORHOLDSREGLER MEDIA-NAV Indhold Generelle forholdsregler.................................................................. DK.3 Generelt...............................................................................

Læs mere

Brugervejledning til nüvi -serierne

Brugervejledning til nüvi -serierne Brugervejledning til nüvi -serierne 1200/1300/1400 til brug med disse nüvi-modeller: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2011 Garmin

Læs mere

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning ikke kopieres, helt eller

Læs mere

Version 1.3. November 2006

Version 1.3. November 2006 Version 1.3 November 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheder forbeholdes. ROUTE 66 og ROUTE 66 logoet er registrerede varemærker. Data copyright NAVTEQ B.V. IMPORTANT REMARK: Intet af denne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition Media - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede din opmærk- - somhed på en vigtig information. Pas på det

Læs mere

Dakota 10 og 20 brugervejledning

Dakota 10 og 20 brugervejledning Dakota 10 og 20 brugervejledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C3-01

Brugervejledning til Nokia C3-01 Brugervejledning til Nokia C3-01 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsættelse eller fjernelse

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt!

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt! VELUX INTEGR KLR 00 Version: 00.00.xxx.xxx Tillykke med dit nye VELUX INTEGR produkt! Tak for, at du har valgt dette VELUX INTEGR produkt. Kontrolenheden vil hjælpe dig med at få størst mulig glæde af

Læs mere

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave Copyright Oplysningerne indeholdt i dette dokument gives "som de er og forefindes" og kan ændres uden forudgående

Læs mere

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning Indhold Sådan kommer du i gang 6 Start TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Opdatering af din TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6

Læs mere

SM-T360. Brugervejledning. www.samsung.com

SM-T360. Brugervejledning. www.samsung.com SM-T360 Brugervejledning www.samsung.com Om denne vejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u g e r v e j l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com.

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Gigaset C610 IP Din smarte følgesvend Gigaset C610 IP Din

Læs mere