EASY. Mobile Navigation. Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version)"

Transkript

1 EASY Mobile Navigation Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version)

2 Systemoversigt Systemoversigt

3 Systemoversigt 1 Tænd-/sluk-knap: Langt tryk (længere end 3 sekunder): Stiller apparatet i standby. Langt tryk (længere end 5 sekunder): Tænder/slukker apparatet. 2 Display (berøringsfølsom skærm): Simpel og intuitiv betjening ved berøring af skærmknapperne på displayet. 3 Indstik til hukommelseskort 4 Reset-knap 5 USB-tilslutning til akku-opladning/dataoverførsel 3

4 Indholdsfortegnelse Systemoversigt...2 Sikkerhedsanvisninger...7 Anvendte advarselssymboler...7 Korrekt brug...7 Trafiksikkerhed...7 Generelle sikkerhedsanvisninger...7 Rengøringsanvisninger...8 Om bortskaffelse...8 Første ibrugtagning...8 Medfølgende dele...8 Beskyttelsesfolie til skærm...8 Sugekop-beskyttelsesfolie...8 Opladning af batteri...8 Aktivering af apparatet...9 Indstilling af sprog...9 Vælg normal tilstand/avanceret tilstand...9 Montering i bilen...10 Anbringelse af sugekopholder...10 Monter apparatbeslaget...10 Sæt navigationsapparatet i holdeskålen..10 Afmontering af apparatet...10 Afmontering af sugekopholder...10 Fjern beslaget fra holderen...11 Tænding/slukning...11 Tænd...11 Sluk...11 Reset...11 Betjening af menuer...11 Normal tilstand/avanceret tilstand...11 Omskiftning af tilstand...11 Navigationsmenu...11 Den avancerede menu Rute*...12 Den avancerede menu Administration*...12 Skærmknapper...12 Tastatur...12 Liste...12 Informationer om GPS...12 GPS'ens funktion...12 Visning af GPS info...12 Navigation...13 Destinationsindtastning (Søgemenu)...13 Indtastning af adresse...13 Valg af destination fra favoritter...14 Valg af en af de seneste destinationer..14 Indtastning af koordinater *...14 Valg af destination fra kortet*...15 Særlige destinationer (POI)...15 Valg af særlig destination i bestemt område...15 Vælg særlig destination i området, i destinationsområdet eller på ruten...15 Valg af en særlig destination på kortet...16 Vælg særlig destination efter gemte kriterier...16 Ruteplanlægning*...16 Angiv rute manuelt...16 Start ruteplanlægning...17 Ruteinfo...17 Rejseplan...17 Rediger rute...17 Lagring af rute...18 Indlæsning af rute...18 Slet rute...18 Gennemkørsel/simulering *...18 Start gennemkørsel/simulering...18 Afslut gennemkørsel/simulering...18 Yderligere funktioner efter destinationsindtastning...19 Lagring af destinationer...19 Gem en angivet destination/en af de seneste destinationer som favorit...20 Fastlæg ruteindstillinger

5 Indholdsfortegnelse Ruteføring...21 Start af destinationsføring...21 Ankomst til til-adressen...21 Afslutning af destinationsføring...21 Forstyrrelse af GPS-modtagelsen...22 Stemmevejledning samtidig med destinationsføring...22 Kortvisning under destinationsføring...22 Navigationshjælp...22 Visning af kørselsinformation...23 Hastighedsbegrænsninger...23 Yderligere funktioner under destinationsføringen...23 Afbryde destinationsføring...23 Springe næste destination over...23 Arbejde med kortet...24 Visning af kort...24 Flytning og skalering af kort...24 Trykke på kortet...24 Skærmknapper...24 Quick Menu (Kvikmenu)...25 Administration...25 Rediger gemte ruter*...25 Administrer seneste destinationer...26 Administrer favoritter...26 Vælg særlig destination efter gemte kriterier...26 Administrer brugerdata...26 POI-administration*...27 Opret ny gruppe...27 Rediger gruppeoplysninger...27 Indstil afstanden for POI-symbolet...27 Omdøb gruppe...27 Skift gruppesymbol...27 Slet gruppe...27 Rediger POI-detaljer...27 Omdøb POI...28 Rediger POI-symbol...28 Rediger POI-position...28 Indtast nyt telefonnummer...28 Indtast nye ekstra informationer...28 Slet POI...28 Tilknyt POI for en ny gruppe...28 Overfør POI-data fra pc...28 Overfør ruter fra pc...29 Ruteoptegnelsen*...29 Optegn rute...29 Vis ruteoptegnelsen...29 Rediger ruteoptegnelsen (ruteinformationer)...29 Omdøb ruteoptegnelse...29 Føj en farve til en rute...30 Vis ruten på kortet...30 Slet ruteoptegnelse...30 Eksporter ruteoptegnelse...30 Indstillinger...30 Indstillinger i normal tilstand...30 Kortvisning* D-indstillinger...31 Farveprofil D-terræn...31 Gadenavne...31 Spordata...31 Ruteplanlægningsindstillinger*...31 Navigationsindstillinger *...32 Hold positionen på gaden...32 Planlæg igen efter ruteafvigelse...32 Genaktiver positionsfiksering...32 Automatisk oversigtstilstand...32 Audio-indstillinger*...33 Indstil den generelle lydstyrke...33 Indstil lydstyrken for sproganvisningerne...33 Indstil tastetoner...33 Indstil den dynamiske lydstyrke

6 Indholdsfortegnelse Regionale indstillinger*...33 Indstil programsprog...34 Indstil stemmeprofilen...34 Indstil enheder...34 Indstil dato- og klokkeslætsformat...34 Indstil klokkeslæt og tidszone...34 Advarselsindstillinger*...34 Advarsel ved hastighedsoverskridelse..35 Indstil radaradvarsler...35 Aktivér advarsler i fodgængertilstand..35 Aktivér sikkerhedstilstand...35 Menuindstillinger*...35 Vælg baggrund...36 Ruteoptegnelsesindstillinger*...36 Foretag Update-interval-indstilling...36 Aktivér auto-lagring...36 Find den maksimal rutehukommelse...36 Opret NMEA/SIRF-log...36 Produktinformation*...36 Software...37 Opdatering af navigationssoftware...37 Service...37 Garanti...37 Tekniske data...37 Problemafhjælpningstabel

7 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Det er vigtigt, at du læser de følgende sikkerhedsanvisninger grundigt igennem, før du tager apparatet i brug. Anvendte advarselssymboler I dette kapitel henviser advarselssymboler til vigtige anvisninger vedrørende apparatet og måden, du anvender det på. FARE! Advarer mod tilskadekomst eller mulig livsfare FARE! Advarer mod ulykker Korrekt brug Systemet er fremstillet med henblik på mobil brug i køretøjer. Særlige oplysninger om navigation af lastbiler, busser og autocampere, som f.eks. begrænsninger i højde og bredde samt maksimalt tilladte vejbelastninger, er ikke indeholdt i navigationsdataene! Det er ikke muligt at navigere uden for veje (offroad-destinationsføring) med dette navigationsapparat. Trafiksikkerhed Navigationsapparatet frigør dig ikke fra dit ansvar som chauffør. Du skal altid være opmærksom og køre efter reglerne ved færdsel på offentlig vej. Følg altid de gældende færdselsregler. Benyt apparatet på en sådan måde, at du altid kan styre dit køretøj sikkert. Hvis du er i tvivl, skal du standse og anvende apparatet, når køretøjet holder stille. Generelle sikkerhedsanvisninger Overhold følgende anvisninger for at beskytte apparatet mod defekter og for at beskytte dig selv mod tilskadekomst eller mulig livsfare på grund af antænding eller eksplosion: Apparatet skal beskyttes mod fugt, da det hverken er vand- eller stænktæt. Modificer og åbn aldrig apparatet. Ellers kan det blive beskadiget, og derved kan det antændes eller eksplodere. Eller der kan løbe ætsende, let antændelige væsker ud af batteriet. Apparatet må ikke udsættes for meget lave (under -20 C) eller meget høje temperaturer (over 60 C), f.eks. i nærheden af ild, varmeapparater eller i en parkeret bil med direkte solstråling. Ellers kan der dannes fugt i apparatet, eller det kan blive for varmt. Apparatet eller akkumulatoren kan blive deform og sågar antændes eller eksplodere. Eller der kan løbe ætsende, let antændelige væsker ud af batteriet. Hvis batterisyren kommer i kontakt med øjnene eller huden, skal du straks skylle med vand og søge læge. Afbryd apparatet fra strømforsyningen, når bilen parkeres, da det konstant bruger strøm og derfor kan aflade bilens batteri. Træk aldrig stikket til strømforsyningen ud ved at trække i kablet. Kablet kan blive beskadiget og forårsage stød. 7

8 Sikkerhedsanvisninger Første ibrugtagning Rengøringsanvisninger Rengør displayet med en tør, blød klud. Vand og andre væsker kan ødelægge displayet. Brug ikke skrappe opløsningsmidler til rengøring af kabinettet. Brug kun en fugtig, fnugfri klud. Om bortskaffelse Vi anbefaler, at du anvender de returneringsog indsamlingsmuligheder, som findes for bortskaffelse af gammelt udstyr. Defekte batterier må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres på den lokale genbrugsstation eller lignende opsamlingssted. Første ibrugtagning Medfølgende dele Følgende dele medfølger: Navigationsapparat Sugekopholder Ladekabel til cigarettænder Betjeningsvejledning Vi anbefaler, at du anvender originalt Blaupunkt-tilbehør (www.blaupunkt.com). Beskyttelsesfolie til skærm Fjern forsigtigt beskyttelsesfolien på displayet, inden systemet tages i brug første gang. Sugekop-beskyttelsesfolie Fjern forsigtigt beskyttelsesfolien på sugekoppen, inden systemet tages i brug første gang. Opladning af batteri Når du køber navigationsapparatet, kan batteriet være afladet. Oplad derfor batteriet, før du tager apparatet i brug. PAS PÅ! Ikke-godkendte ladeapparater kan ødelægge batterierne. Brug kun det medfølgende originale ladeapparater fra Blaupunkt under drift og opladning, disse sikrer korrekt opladning og beskytter mod overspænding. Afhængigt af brug kan apparatet anvendes i op til 3 timer med det indbyggede batteri. Opladningen varer 2 til 3 timer. Ladeindikatoren findes i displaylinjen for oven: I kortvisning: Det øverste symbol i denne skærmknap viser akkuens ladetilstand. Hvis batteriets ladetilstand bliver for lav, giver navigationsapparatet besked herom. 8

9 Første ibrugtagning Tilslut netopladeren eller ladekablet til cigarettænderen til ladebøsningen. Batteriet er udstyret med en beskyttelse mod overophedning på grund af for højt strømflow. Beskyttelsen forhindrer opladning af batteriet ved en omgivende temperatur på over 45 C. Aktivering af apparatet A Vælg normal tilstand/avanceret tilstand Når du har indstillet sproget og bekræftet licensaftalen, kan du vælge 2 betjeningstilstande. Tilstanden kan altid ændres (kap. "Betjening af menuer", "Normal tilstand/avanceret tilstand"). Tryk på en skærmknap for at vælge tilstand. Simple Mode (normal tilstand): Overskuelig betjening til hurtig destinationsindtastning. Adgang til de vigtigste funktioner og indstillinger. For de øvrige indstillinger er der fastlagt værdier, som er optimale for den enkle brug af apparatet. Advanced Mode (avanceret tilstand): Adgang til ekstra funktioner og indstillinger i apparatet (de er i denne vejledning mærket med et "*"). Tryk på tænd-/sluk-knappen 1 i mere end 5 sekunder. Indstilling af sprog Første gang du tænder for apparatet, vises der en dialogmenu, i hvilken du kan vælge et sprog og en stemme for navigationen: Vælg dit foretrukne sprog og din foretrukne stemme i dialogmenuen. Følg angivelserne på skærmen. Sproget indlæses. Licensaftalen (EULA) Tryk på skærmknappen Accept (Accepter), hvis du vil bekræfte aftalen. 9

10 Montering i bilen Montering i bilen Navigationsapparatet kan monteres midlertidigt på bilens forrude med den medfølgende holder. FARE! Hvis man monterer apparatet på et uhensigtsmæssigt sted, kan det medføre skader. Navigationsapparatet skal monteres, så det ikke hindrer førerens udsyn eller afleder førerens opmærksomhed fra trafikken. Apparatet må ikke monteres i airbaggens udløsningsfelt. Apparatet skal monteres, så det ikke er til fare for eventuelle passagerer i bilen ved en nødopbremsning. Kontrollér jævnligt, at holderen sidder godt fast. I takt med at den omgivende temperatur ændrer sig, kan limen slippe. Anbringelse af sugekopholder Find et egnet sted i bilen, hvor apparatet kan monteres. Forruden skal være fri for støv og fedt, så apparatet kan sættes ordentligt fast. Rengør om nødvendigt først ruden med en klud. Tryk sugekoppens holder mod ruden. Klap den lille arm på holderen ind mod forruden. Monter apparatbeslaget Sugekop-holderen består af et beslag til apparatet og sugekop-holderen med arm. Anbring beslaget til apparatet på bagsiden af apparatet (knappen peger i den forbindelse mod undersiden). Tryk på knappen, så beslaget går i indgreb i apparatet. Sæt navigationsapparatet i holdeskålen Anbring beslaget med apparatet i ledarmen. Skub beslaget med apparatet nedad, indtil det går hørbart i indgreb. Løsn holdeskruerne på armen til beslaget, og indstil apparatet i den ønskede retning. Spænd justeringsskruen igen. Afmontering af apparatet Tryk på knappen i beslaget for at løsne apparatet fra holderen. Apparatet løsnes fra holderen. Tag apparatet af. Afmontering af sugekopholder Hvis du skifter bil, er holderen nem at afmontere. Klap den lille arm på holderen ud fra forruden. Løsn forsigtigt sugekoppens kant fra forruden, så der trænger luft ind mellem den og forruden. Træk forsigtigt sugekoppen af forruden. 10

11 Tænding/slukning Betjening af menuer Fjern beslaget fra holderen Du kan altid lade beslaget til apparatet sidde på sugekop-holderen. Hvis du vil fjerne beslaget fra sugekop-holderen, skal du gøre som følger: Tryk det lille greb på sugekop-holderen sammen. Træk beslaget op af holderen. Tænding/slukning Med tænd-/sluk-knappen 1 kan du tænde og slukke for apparatet. Tænd Tryk på tænd-/sluk-knappen 1 i mere end 5 sekunder. Tryk på tænd/sluk-knappen 1 i ca. 2 sekunder, og slip den igen for at aktivere apparatet fra pause-tilstand. Sluk Tryk på tænd/sluk-knappen 1 i ca. 2 sekunder, og slip den for at indstille apparatet i pause-tilstand. Hold tænd-/sluk-knappen 1 nede i mere end 5 sekunder for at slukke apparatet. Selv når apparatet er slukket, bruger det lidt strøm. Hvis du tager apparatet i brug igen efter længere tids pause, kan det være nødvendigt med en ny opladning af batteriet. Reset Hvis ikke apparatet fungerer korrekt, kan det ofte hjælpe med en reset. Tryk på reset-knappen 4 med en spids genstand (f.eks. en kuglepen). Apparatet slukkes og genstartes automatisk. Betjening af menuer Normal tilstand/avanceret tilstand Til betjeningen af apparatet kan anvendes to tilstande: Den enkle tilstand til hurtig destinationsindtastning og avanceret tilstand med mange ekstra indstillinger og funktioner. Tilstanden kan altid ændres. De ekstra indstillinger og funktioner i avanceret tilstand er i vejledningen mærket med et "*". Den medfølgende korte vejledning indeholder udførlige oplysninger om normal tilstand. Omskiftning af tilstand Tryk på symbolet i menuen Navigation Menu (Navigationsmenu). Menuen Settings (Indstillinger) Tryk på skærmknappen Advanced Mode (Avanceret tilstand), hvis du vil vælge avanceret tilstand. Tryk på skærmknappen Simple Mode (Normal tilstand), hvis du vil vælge normal tilstand. Navigationsmenu Hvis du har valgt avanceret tilstand, kan du bruge flere funktioner med de avancerede menuer Route (Rute) og Manage (Administration). 11

12 Betjening af menuer Informationer om GPS Den avancerede menu Rute* Du får først adgang til menuen Route (Rute), hvis du har angivet en destination eller en rute med flere via-destinationer. I menuen Route (Rute) får du et overblik og ekstra funktioner til de beregnede ruter. Du kan bearbejde ruterne eller køre dem hurtigt igennem. Du kan finde beskrivelser hertil i kapitlerne "Ruteplanlægning" og "Gennemkørsel/simulering". Den avancerede menu Administration* I menuen Manage (Administration) kan du ændre de lagrede ruter og administrere hele ruteoptegnelsen. Desuden kan du bearbejde de seneste destinationer og favoritter, administrere særlige destinationer (POI'er) og ændre lagrede søgekriterier for POI'er. Du kan finde beskrivelser herom i kapitlerne "Administration" og "POI-administration". Skærmknapper Tryk på denne skærmknap for at vende tilbage til den forrige menu. Tryk på denne skærmknap for at skifte til den næste side i menuen. Done (OK): Tryk på denne skærmknap for at bekræfte en indtastning eller en indstilling. Tastatur Hvis det er nødvendigt med tekstindtastninger (f.eks. ved destinationsindtastningen), vises der et virtuelt tastatur på displayet. Derefter kan teksten indtastes med en finger. Du finder disse taster på tastaturet: Slet det sidste tegn Indføj mellemrum Vis palette med specialtegn Indstil tastaturlayout iht. region Under indtastningen tilføjer apparatet, hvis det er muligt, automatisk tegn, og tilbyder kun de bogstaver på tastaturet, som endnu kan følge logisk. Liste Du kan ofte vise de lister, fra hvilke du kan vælge en indtastning (f.eks. en destination). Hvis du eksempelvis ikke indtaster hele navnet på en by, vises en liste med mulige resultater. Tryk på skærmknappen Done (Ok) for at se en liste over andre passende registrerede ord. Længere lister tager længere tid at indlæse. Tryk på en skærmknap for at bladre i listen. Tryk direkte på et ord for at vælge det. Informationer om GPS GPS (Global Positioning System) gør det muligt at navigere og pejle globalt via satellitter til positionsbestemmelse. GPS'ens funktion Navigationsapparatet måler den aktuelle position for din bil via GPS og sammenligner disse koordinater med sit kortmateriale. Kortmaterialet indeholder koordinaterne for særlige destinationer, veje og byer, som du kan se på navigationsapparatets display. Endvidere beregner apparatet ruten til din indtastede destination. Visning af GPS info Du kan få informationer om apparatets GPS-modtagelse, din aktuelle position og din hastighed i menuen GPS Info (GPS info). Omskiftning mellem store og små bogstaver 12

13 Oplysninger om GPS Navigation Tryk i menuen Navigation Menu (Navigationsmenu) på skærmknappen Map (Kort). Kortet Tryk på symbolet. Menuen Quick Menu (Kvikmenu) Tryk på skærmknappen GPS. Menuen GPS-Data (GPS-data) Navigation Navigationsapparatet frigør dig ikke fra dit ansvar som chauffør. Du skal altid være opmærksom og køre efter reglerne ved færdsel på offentlig vej. FARE! Uopmærksomhed i trafikken kan medføre ulykker. Betjen aldrig apparatet under kørslen. Kig kun på displayet, når trafikforholdene er sikre. Det er bedst at planlægge ruten, før du kører. Foretag først grundindstillinger. Disse informationer finder du i denne menu: Accuracy (Nøjagtighed): Signalstyrken af GPS-satellitterne Desuden vises antallet af modtagne GPS-satellitter med bjælker (farven viser signalets styrke). For at kunne navigere skal der modtages signaler fra mindst 3 satellitter. Latitude/Longitude (breddegrad/ længdegrad): Aktuel position i længdeog breddegrader Elevation (højde): Aktuel højde over havoverfladen Speed (hastighed): Bilens aktuelle hastighed Time (GPS-tid): Aktuel tid, som sendes fra GPS-satellitterne Bygninger, tunneler og ydre påvirkninger kan påvirke sigtbarheden og dermed GPS-modtagelsen på navigationsapparatet negativt. Destinationsindtastning (Søgemenu) Under destinationsindtastning kan du angive en adresse, en destination fra hukommelsen, vælge en destination fra hukommelsen (Favoritter), vælge den seneste destination, angive koordinater* eller søge efter en særlig destination (POI). Tryk på symbolet i menuen Navigation Menu (Navigationsmenu). Menuen Find Menu (Søgemenu) Du kan kun vælge destinationssteder (lande, byer, veje, husnumre, særlige destinationer), som findes på kortmaterialet. Indtastning af adresse Tryk på symbolet i menuen Navigation Menu (Navigationsmenu). Menuen Find Address (Find adresse) 13

14 Navigation Du skal ikke angive land, by og vej hver gang. Kun når den ønskede destination ligger i en anden by end den forudgående, skal du indtaste destinationsadressen på ny. Tryk på skærmknappen <Country> (<Land>) for at vælge et andet land. Tryk på skærmknappen <City> (<By>), og angiv by eller postnummer. Tryk på symbolet for at hente en liste med de senest angivne byer. Vælg byen fra listen. Tryk på skærmknappen City Centre (Bymidte) for at vælge bymidten. Tryk på skærmknappen <Street Name> (<Gadenavn>), og angiv byen. Tryk på skærmknappen <House Number> (<Husnummer>), og angiv husnummeret. Tryk på skærmknappen Street Midpoint (Gademidtpunkt) for at vælge et midtpunkt i den valgte gade. Tryk på skærmknappen Intersection (Gadekryds), og angiv en gade, som krydser den gade, du har angivet. Kortet Tryk på skærmknappen Set as Destination (Indstil som destination). Ruten beregnes, og navigationen starter. Efter destinationsindtastning har du mulighed for at starte destinationsføringen eller f.eks. at gemme destinationen. Læs i denne forbindelse kapitlet "Yderligere funktioner efter destinationsindtastning". Destinationsføringen starter, når der modtages et GPS-signal. Valg af destination fra favoritter Forudsætning: Du skal først gemme en destination som favorit (kap. "Yderligere funktioner efter destinationsindtastning"). Tryk på symbolet i menuen Navigation Menu (Navigationsmenu). Menuen Favourites (Favoritter) Tryk på den ønskede destination. Adressen på destinationen Tryk på skærmknappen Set as Destination (Indstil som destination) for at starte destinationsføring. Valg af en af de seneste destinationer Tryk på symbolet i menuen Navigation Menu (Navigationsmenu). Menuen History (Seneste destinationer) Tryk på den ønskede destination. Adressen på destinationen Tryk på skærmknappen Set as Destination (Indstil som destination) for at starte destinationsføring. Indtastning af koordinater * Kun tilgængelig i avanceret tilstand: Tryk på symbolet i menuen Navigation Menu (Navigationsmenu). 14

15 Navigation Menuen Coordinate Input (Koordinatindtastnings) Som eksempel vises et koordinat i bredde- og længdegrader. Tryk på skærmknappen Coordinate Display Format (Koordinatvisningsformat) for at skifte mellem decimal- og GMS-format (Grader, Minutter og Sekunder) for at skifte koordinater. Tryk direkte på breddegraden for at ændre den. Med skærmknappen N/S skifter du mellem nordlige og sydlige breddegrader. Tryk direkte på længdegraden for at ændre den. Med skærmknappen E/W (O/W) skifter du mellem østlige og vestlige længdegrader. Tryk på skærmknappen Done. Tryk på skærmknappen Set as Destination (Indstil som destination) for at starte destinationsføring. Valg af destination fra kortet* Kun tilgængelig i avanceret tilstand: Tryk på skærmknappen Plan on Map (Planlæg på kort). Kortet Forskyd og skaler kortet som beskrevet i kapitlet "Arbejde med kortet". Tryk på et sted eller en gade, som du selv vælger. Byen markeres, og dens navn vises i den nederste displaylinje. Tryk på en af skærmknapperne for at bruge by som start, destination eller via-destination for en rute: Add Start (Tilføj start): Brug by som destination ved destinationsføring, og start destinationsføring Insert Via (Indsæt via-destination): Tilføj en by på en rute som via-destination Continue (Fortsæt): Tilføj en by som via-destination på en aktuel rute. Du kan tilføje flere byer på kortet som via-destinationer eller som destination. Remove (Slet): Hvis du markerer en destination, vises skærmknappen. Destinationen fjernes. Tryk på skærmknappen Start Navigating (Start navigation) for at starte destinationsføringen. Særlige destinationer (POI) Særlige destinationer kaldet POI (Points of interest) er konkrete steder såsom parkeringspladser og benzinstationer, der er lagret i kortmaterialet. Tryk på symbolet i menuen Find Menu (Søgemenu). Menuen Where to search? (Hvor vil du søge?) Valg af særlig destination i bestemt område Tryk i menuen Where to search? (Hvor vil du søge?) på symbolet. Menuen Find POI By Address (Søg efter POI i stedet for adresse) Angiv en adresse (kap. "Indtastning af adresse"). Vælg den ønskede POI-gruppe. Vælg særlig destination. Tryk på skærmknappen Set as Destination (Indstil som destination) for at starte destinationsføring. Vælg særlig destination i området, i destinationsområdet eller på ruten Tryk i menuen Where to search? (Hvor vil du søge?) på symbolet for at søge efter et specialtegn i nærheden af den aktuelle position. Tryk i menuen Where to search? (Hvor vil du søge?) på symbolet for at søge efter et specialtegn i nærheden af destinationen. 15

16 Navigation Ruteplanlægning Systemet antager, at destinationen er det destinationsområde, hvortil du senest startede en destinationsføring. Tryk i menuen Where to search? (Hvor vil du søge?) på symbolet for at søge efter et specialtegn på den aktuelt valgte rute. Vælg den ønskede POI-gruppe. Vælg særlig destination. Tryk på skærmknappen Set as Destination (Indstil som destination) for at starte destinationsføring. Valg af en særlig destination på kortet Tryk i menuen Where to search? (Hvor vil du søge?) på symbolet. Kortet Forskyd og skaler kortet som beskrevet i kapitlet "Arbejde med kortet". Tryk på en by efter eget valg. Byen markeres, og dens navn vises i den øverste displaylinje. Tryk på skærmknappen OK. Vælg den ønskede POI-gruppe. Vælg særlig destination. Tryk på skærmknappen Set as Destination (Indstil som destination) for at starte destinationsføring. Vælg særlig destination efter gemte kriterier Søgekriterierne muliggør hurtig søgning efter særlige destinationer. De særlige destinationer inddeles på den måde i særlige kategorier, f.eks. parker, indkøbs- og spisesteder. Tryk i menuen Where to search? (Hvor vil du søge?) på skærmknappen Saved Search Criteria (Gemt søgning). Vælg et af de gemte kriterier. En liste med tilhørende særlige destinationer Vælg den ønskede særlige destination. Kortet Tryk på skærmknappen Set as Destination (Indstil som destination) for at starte destinationsføring. Ruteplanlægning* Forudsætning: Du har angivet en destination og startet en destinationsføring. Angiv rute manuelt Hvis du vil angive en rute med en anden position som din aktuelle GPS-position, skal du gøre som følger: Indtast ruten ligesom ved destinationsindtastning. Angiv en adresse (kap. "Destinationsindtastning"). Du kan angive favoritter som en adresse og bearbejde en ruteplanlægning. Tryk på kortet på skærmknappen More Options (Flere valgmuligheder). Tryk på skærmknappen Set as Start (Indstil som start). Den valgte adresse indstilles som startpunkt for ruten. Søg efter en ekstra adresse for at indstille en via-destination eller et destinationspunkt. Tryk på kortet på skærmknappen Set as Destination (Indstil som destination) for at indstille den valgte adresse som destination. Tryk på kortet på skærmknappen More Options (Flere valgmuligheder). Tryk på skærmknappen Insert as Via (Tilføj via-destination) for at indsætte den valgte adresse som via-destination. 16

17 Ruteplanlægning Start ruteplanlægning Tryk på symbolet på navigationsmenuen. Menuen Route (Rute) Ruteinfo Menuen Route Information (Ruteinformation) indeholder oplysninger om ruten, f.eks. om køretid og afstand med aktuelle ruteindstillinger (Metode). Tryk på symbolet. Menuen Route information (Ruteinformationer) Tryk på skærmknappen Plan on Map (Planlæg på kort), hvis du vil vise ruten på kortet. Tryk på skærmknappen Start Navigating (Start navigation) for at starte destinationsføringen. Tryk på skærmknappen for at forlade menuen. Tryk på skærmknappen Delete Route (Slet rute) for at slette den aktuelle rute. Tryk på skærmknappen Settings (Indstillinger) for at ændre ruteindstillingerne. Menuen Route Settings (Ruteindstillinger) Tryk på skærmknappen Vehicle (Køretøj), hvis du vil vælge hastighedsprofil. Profilen "Nødstilfælde" er tænkt for særlige redningshold og fører dig også via veje med kun et sport åbent eller særlige omkørselsveje. Tryk på skærmknappen Road Types Used for Route Planning (Vælg vejtyper) for at tillade særlige vejtyper (flueben) eller undgå dem (intet flueben). Tryk på skærmknappen Route Calculation Method (Ruteberegningsmetode) for at vælge typen af ruteberegning: Fast (Hurtig): Ruten med den hurtigste køretid beregnes. Short (Kort): Ruten med den korteste afstand beregnes. Easy (Let): Ruten med den letteste ruteføring og ekstra få vejkryds beregnes. Economical (Økonomisk): Ruten med de lavest mulige kørselsomkostninger (brændstofbesparende) beregnes. Tryk på skærmknappen for at forlade menuen. Rejseplan I menuen Itinerary (Rejseplan) klan du få vist en oversigt over ruten. Tryk på symbolet. Menuen Itinerary (Rejseplan) Tryk på skærmknappen Modus (Tilstand) for at skifte mellem visningen "Rejseplan", "Detaljerede anvisninger" og "Gadeliste". Tryk på skærmknappen for at forlade menuen. Rediger rute Tryk på symbolet. Rutepunkterne Tryk på rutepunktet, som du vil forskyde eller slette. Tryk på skærmknappen for at flytte destinationen opad eller nedad på turlisten. Tryk på skærmknappen Remove (Slet), hvis du vil slette rutepunktet. Tryk på skærmknappen Optimise (Optimer) for at optimere ruten. Tryk på skærmknappen for at forlade menuen. 17

18 Ruteplanlægning Gennemkørsel/simulering Lagring af rute Tryk på symbolet for at gemme ruten. Tastaturet Indtast et navn for ruten. Tryk på skærmknappen Done (OK). Ruten gemmes under det indtastede navn. Indlæsning af rute Forudsætning: Du har gemt mindst en rute (kap. "Lagring af rute"). Hvis du vil indlæse en gemt rute, overskrives den aktuelle rute. Tryk på symbolet. De gemte ruter Tryk på en rute på listen for at indlæse den. Slet rute Tryk på symbolet. Systemet beder dig om en bekræftelse. Tryk på skærmknappen Yes (Ja) for at slette ruten. Gennemkørsel/simulering * Planlæg din ferierejse hjemmefra og få et overblik over afstande og køretid også uden GPS-modtagelse. Vælg "Gennemkørsel" eller "Simulering": Gennemkørslen består i en hurtig visning af ruten uden kørselsanvisninger. Ved simulering simuleres ruten med kørselsanvisninger og realistisk hastighed. Start gennemkørsel/simulering Forudsætning: Du har planlagt en rute (kap. "Ruteplanlægning"). Hvis der ikke er noget tilgængeligt GPS-signal, skal du indstille et startpunkt (kap. "Ruteplanlægning"). Tryk i menuen Route Menu (Rutemenu) på skærmknappen Fly Over (Gennemkørsel) for at køre gennem ruten. Tryk i menuen Route Menu (Rutemenu) på skærmknappen Simulate (Simulering) for at simulere ruten med kørselsanvisninger. Under simulering/gennemkørsel har du samme muligheder som ved destinationsføring (kap. "Kortvisning under destinationsføring"). Efter simuleringen/gennemkørsel vises menuen Route Menu (Rutemenu). Afslut gennemkørsel/simulering Tryk i kortvisningen på skærmknappen Stop. 18

19 Yderligere funktioner efter destinationsindtastning Yderligere funktioner efter destinationsindtastning Forudsætninger: Du har indtastet en destination som beskrevet i kapitlet "Destinationsindtastning". Du har indtastet en særlig destination, som beskrevet i kapitlet "Særlige destinationer". Du kan valgt en position på kortet som beskrevet i kapitlet "Arbejde med kortet", "Trykke på kortet". Kortet Tryk på skærmknappen Set as Destination (Indstil som destination) for at starte destinationsføring. Kun tilgængelig i avanceret tilstand: Tryk på skærmknappen Insert Via (Tilføj via-destination)* for at tilføje en by som via-destination. Du kan kun tilføje en via-destination, hvis du har fastlagt en destination først. Kun tilgængelig i avanceret tilstand: Tryk på skærmknappen Place Pin (Ny pin)* for at starte destinationsføringen. Tryk på skærmknappen More Options (Flere valgmuligheder) for at vise ekstra skærmknapper. Kun tilgængelig i avanceret tilstand: Tryk på skærmknappen Routing Methods (Rutevarianter)* for at få vist de beregnede ruter på baggrund af de tilgængelige rutevarianter. Vælg den rute, som bedst svarer til dine behov. Kun tilgængelig i avanceret tilstand: Tryk på skærmknappen Set as Start (Indstil som start)* for at indstille den valgte adresse som udgangspunkt for ruten. Kun tilgængelig i avanceret tilstand: Tryk på skærmknappen Continue (Fortsæt)* for at indstille den valgte adresse som den sidste destination på ruten. Den gamle destination bevares som via-destination. Kun tilgængelig i avanceret tilstand: Tryk på skærmknappen Save as POI (Gem som POI)* for at gemme den valgte adresse som POI. Kun tilgængelig i avanceret tilstand: Tryk på skærmknappen Save as Camera (Gem som kamera)* for at gemme den valgte adresse som position for et trafikovervågningskamera. Kun tilgængelig i avanceret tilstand: Tryk på skærmknappen Add to Favourites (Gem som favorit)* for at gemme den valgte adresse som favorit. De tilgængelige funktioner afhænger af, om du allerede har indtastet en destination, eller om du indtaster en ny destination. Skærmknapper, som kun er tilgængelige i avanceret tilstand, markeres med en "*". Lagring af destinationer Systemet omfatter 2 lister, hvor de forskellige tiladresse lagres: I Favoritter I listen Seneste destination Alle destinationer, som du har startet en destinationsføring for, gemmes automatisk i Seneste destinationer. De seneste 100 destinationer gemmes. Hver indtastede destination og destinationerne på listen Seneste destinationer kan gemmes permanent i Favoritter. Denne funktion er særligt fordelagtig, hvis det er en destination, der anvendes ofte. 19

20 Yderligere funktioner efter destinationsindtastning Du kan overtage destinationer fra Favoritter (kap. "Administration"). Du kan slette de enkelte destinationer fra begge lister igen (kap. "Administration"). Gem en angivet destination/en af de seneste destinationer som favorit Forudsætning: Du har indtastet en destination som beskrevet i kapitlet "Destinationsindtastning". Du har valgt en destination på listen History (Seneste destinationer) som beskrevet i kapitlet "Destinationsindtastning". Kortet Tryk på skærmknappen Add to Favourites (Gem som favorit) for at hente den ekstra menu. Der vises en liste. Vælg et listeprodukt, som du vil gemme den valgte adresse under. Du kan vælge et tomt punkt på listen eller overskrive et eksisterende punkt. Tastaturet Indtast et navn for destinationen, og tryk på skærmknappen Done (OK). Destinationen gemmes under det indtastede navn i Favoritter. Fastlæg ruteindstillinger Menuen Route Information (Ruteinformation) indeholder oplysninger om ruten, f.eks. om køretid og afstand med aktuelle ruteindstillinger (Metode). Du kan til enhver tid ændre ruteindstillingerne. Hvis du ændrer indstillingerne, kan køretid og afstande ændres. Tryk under destinationsføring på symbolet for næste retningsanvisning i kortvisning. Menuen Route information (Ruteinformationer) Tryk på skærmknappen Settings (Indstillinger). Menuen Route Settings (Ruteindstillinger) Tryk på skærmknappen Vehicle (Køretøj), hvis du vil vælge hastighedsprofil. Profilen "Nødstilfælde" er tænkt for særlige redningshold og fører dig også via veje med kun et sport åbent eller særlige omkørselsveje. Tryk på skærmknappen Road Types Used for Route Planning (Vælg vejtyper) for at tillade særlige vejtyper (flueben) eller undgå dem (intet flueben). Tryk på skærmknappen Route Calculation Method (Ruteberegningsmetode) for at vælge typen af ruteberegning: Fast (Hurtig): Ruten med den hurtigste køretid beregnes. Short (Kort): Ruten med den korteste afstand beregnes. Easy (Let): Ruten med den letteste ruteføring og ekstra få vejkryds beregnes. Economical (Økonomisk): Ruten med de lavest mulige kørselsomkostninger (brændstofbesparende) beregnes. 20

Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://da.yourpdfguides.com/dref/3305465

Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://da.yourpdfguides.com/dref/3305465 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR i brugermanualen (information,

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed

Læs mere

Brugervejledning Alpine Navigation

Brugervejledning Alpine Navigation Brugervejledning Alpine Navigation Navigationssoftware til Alpine INE-W920R/INE-W928R Dansk (DK) Tak fordi du har valgt Alpine-NAVI som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Brugermanual AVIC-S1

Brugermanual AVIC-S1 Brugermanual AVIC-S1 Version maj 2006 Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra PIONEER Corporation må ingen del af disse dokumenter

Læs mere

Brugervejledning igo 8

Brugervejledning igo 8 Brugervejledning igo 8 Navigationssoftware til mobile devices Dansk December 2008, version 1.1 Copyright Produktet og oplysninger heri kan ændres til enhver tid uden varsel. Denne brugervejledning må hverken

Læs mere

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brugermanual NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden forudgående varsel. Uden udtrykkeligt samtykke fra Sony Corporation

Læs mere

Brugervejledning Alpine Navigation

Brugervejledning Alpine Navigation Brugervejledning Alpine Navigation Navigationssoftware til Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Dansk Januar 2014, version 1.0 Tak fordi du har valgt Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D som dit navigationssystem.

Læs mere

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Dansk Oktober 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation.

Læs mere

MAN DriverPad. Kvikguide.

MAN DriverPad. Kvikguide. MAN DriverPad. Kvikguide. KVIKGUIDE MAN DriverPad (CN-900T) MAN DriverPad med bakkamera (CN-900R) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Oversigt... 4 B. Første ibrugtagning... 5 1. Batteri... 5 2. SD-kort... 5 Brug

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk F15 F25 Brugervejledning da Dansk F15/F25 Vigtige sikkerhedsoplysninger Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol.

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition Media - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede din opmærk- - somhed på en vigtig information. Pas på det

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA Brugermanual MobileNavigator 6 PNA Version: December 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING TAK fordi du har købt ClickFree Backup. Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe dig med at bruge produktet, men generelt håber vi at produktet er intuitivt og at

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk Brugermanual NAVIGON 5100 5110 Dansk Juni 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation. Dette gælder for

Læs mere

F10. Brugervejledning. Dansk

F10. Brugervejledning. Dansk Brugervejledning da Dansk Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN F10 Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om potentielle

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Total genstart af Handi Xcover 2

Total genstart af Handi Xcover 2 1 Total genstart af Handi Xcover 2 Total genstart indebærer, at Handi Xcover 2 startes fra bunden på samme måde, som første gang den blev startet. Det kan fx blive aktuelt, hvis Handi Xcover 2 skal overtages

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Vejledning til Nokia N9

Vejledning til Nokia N9 Vejledning til Nokia N9 1. udgave 2 Kort og navigation Kort og navigation Kort Om Kort Med Kort kan du se, hvilke steder der er i nærheden, og blive guidet til dit bestemmelsessted. Find byer, veje og

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990

Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON SUNGOO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

Din brugermanual NAVMAN F15 http://da.yourpdfguides.com/dref/1220753

Din brugermanual NAVMAN F15 http://da.yourpdfguides.com/dref/1220753 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVMAN F15 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk NAVIGON 42 Essential Brugermanual Dansk November 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition color - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede opmærksomheden på en vigtig information. Pas på det nøglekort

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PDA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PDA Brugermanual MobileNavigator 6 PDA Version: Marts 2007 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden utrykkelig skriftlig

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version CM 940-F / 941-F / 942-F O L Y MPIA Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version www.olympia-vertrieb.de SINCE 1903 Programmering af kassen via PC'en Du har mulighed for

Læs mere

MakeRoute. Bruger manual

MakeRoute. Bruger manual MakeRoute Bruger manual Indholdsfortegnelse MakeRoute... 3 MakeRoute hjemmesiden... 4 Log på hjemmeside... 6 Opret tur... 7 Se ture... 9 Indtast adresse... 11 Upload tur... 13 MakeRoute app... 14 Download

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen.

For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen. TomTom NAVIGATOR 1. Før du starter... Før du starter... Montering For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen. Når du

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning

Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning DA_ECE_V2.5_A >>NDHOLDSFORTEGNELSE L INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sikkerhedsanvisninger 4 Becker MAP PILOT 5 Anvendelse 5 Udpakning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro 1. Æskens indhold Æsken s indhold A TomTom RIDER 1 2 3 4 1. Berøringsfølsom skærm 2. Tænd/Sluk-knap 3. Opladningsindikator 4. USB-stik B Holder C RAM Mount -monteringssæt

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 33xx 43xx max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 33xx 43xx max. Dansk Brugermanual NAVIGON 33xx 43xx max Dansk Januar 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Advanced Sitecore Google Maps

Advanced Sitecore Google Maps Advanced Sitecore Google Maps WCAG Edition Version 2.2 Brugervejledning 1 / 49 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 4 2.1 Hvad er nyt?... 5 3 Oprettelse af kort... 6 3.1 Kort centrum

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Håndtag Stop Kontol lampe Run

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Håndtag Stop Kontol lampe Run WiseCam Driftsmanual Hanger Håndtag Stop Kontol lampe Run 1 Indhold Indledning. 3 Tekniske data. 4 Sikkerhed. 5 Skift Mini SD kort 6 Skift batteri 7 Kontrol af Batter niveau 9 Installation af MemoCam ip

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Din brugermanual MIO C210 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183522

Din brugermanual MIO C210 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183522 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO C210 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS.

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. INDLEDNING Tak fordi du har købt din nye GSM/GPRS/GPS TRACKER hos Greenway. På de

Læs mere

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE A B D E F C A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik b Biloplader c Dokumentationspakk e

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail. Indsæt SD kortet i din PC eller forbind kameraet med PC en vha. USB stikket.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere