geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "geoforum.dk Mødestedet for geografisk information"

Transkript

1 September geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kommer Connie til Kort eller... trækker hun måske alligevel det længste strå. Vi byder i hvert fald vores nye minister velkommen i geodataverdenen Se lederen side 3 Nu er der rigtig kommet gang i standardiseringsarbejdet: 1: GML Basisgeometrien lægger den faste grund under det fortsatte arbejde med standardisering af geodata Se side Nu kan du slå op i WFSkogebogen når du vil videre med de spændende retter og fortsætte arbejdet med at gøre de Webbaserede korttjenester mere interaktive. Side 6-7 Har du været i Istanbul for nylig? Poul Frederiksen og Lars Tyge Jørgensen har været til den XX. ISPRS kongres og giver en fyldig rapport samt viser abstracts for de danske bidrag på kongressen. Se side 8-11 Hos ICA - International Cartographic Association - er standardisering også et»hot issue» Jan Hjelmager giver sine indtryk. Se side 11 Program for Kortdage 2004 finder du fortsat på hjemmesiden Møder/seminarer: - Kongresser og mødekalender, se side 14 og 15 Geoforum Danmark arrangerer de danske Kortdage 2004 på SAS Radisson H. C. Andersen Hotel, Odense den oktober 2004 Tema GIS for mennesket Tilmelding på endnu få dage til den billige pris

2 geoforum.dk ISSN Medlemsblad for Geoforum Danmark, som er en ideel forening, der på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks 218 Tlf.: Redaktionen Ansvarshavende Lars Tyge Jørgensen Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Tlf Fax Vagn W. Laursen Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks Frederiksberg Tlf Fax Bestyrelse og udvalgsformænd Bestyrelse Peter Normann Hansen, BlomInfo A/S, Lars Brodersen, Aalborg Universitet, Johnny Fredericia, GEUS, Per Friborg, Vejdirektoratet, Hans Skov-Petersen, FSL, Bente Neerup, Hjørring Kommune, Mads Staunskjær, Euman A/S, Frederiksberg, Suppleanter Tommy Mostrup, Ringkøbing Amt, Else-Marie Ulvsgaard, Brøndby Kom., Sjællandske arrangementsgruppe (ArrØst) & geoforum.dk Lars Tyge Jørgensen, KMS, Jyske arrangementsgruppe (ArrVest) Carsten Sandgaard Christensen, Vejdirektoratet, Tidsskriftsgruppen Henning Sten Hansen, DMU, Uddannelsesudvalg Jacob Gadd, KRAK, Geodataudveksling Søren Nørmølle, Landmålergården, Danske Kortdage 2004 & INSPIRE back-up Inge Flensted, Herning Kommune, Basisgeometrigruppen Lars Bodum, Ålborg Universitet, WMS/WFS gruppen Bo Overgaard, Carl Bro, Ortofotogruppen Søren Buch, BlomInfo A/S, geoforum.dk august 2004 Kommende numre Deadline Nr oktober 2004 Nr november 2004 Nr november Indholdsfortegnelse: Leder: Kommer Connie til Kort eller...?... 3 GML Basisgeometri - Forslag til implementeringsstrategi i Danmark, Lars Bodum... 4 Wfs kogebogen på gaden, Bo Overgaard... 6 Abstracts for de danske bidrag til den 20. ISPRS-kongres i Istanbul, Indtryk fra 2004-generalforsamlingen i ISPRS Lars Tyge Jørgensen og Poul Frederiksen...10 Rapport fra møde i ICA-standard Commission, Jan Hjelmager...11 Annonce, ESRI user Conference Blandede oplysninger Kongresser og møder Geoforum mødekalender...15 Aktuelle arrangementer i Øst og Vest...16

3 geoforum.dk september 2004 Leder: Kommer Connie til Kort eller...?..trækker hun det længste strå. Lige nu er der noget der kunne tyde på det sidste. I hvert fald var gårsdagens tophistorie på det indenrigspolitiske område, at vores nye minister havde sat sin stilling ind på» ikke flere nedskæringer på miljøområdet «og fået sin vilje. I lederen december 2001 skrev vi om regeringsgrundlaget for den nye regering, der»ville føre en aktiv miljøpolitik, som sikrer, at fremtidige generationer kan leve i et rent miljø. Danmark skal være blandt de bedste nationer til at nedbringe forurening. De ambitiøse miljømål skal nås på den økonomisk mest effektive måde«. En konsekvens af regeringsskiftet var også, at KMS blev overført til Miljøministeriet, så pludselig var landets geodatapolitik en del af miljøpolitikken. Hvor det helt klart er fagligt velbegrundet at KMS er under samme ressort som den store gruppe geodatabrugende statslige organisationer, som Miljøministeriet rummer, var det måske mindre smart set ud fra et økonomisk synspunkt, at komme ind under leen i den rundbarbering, som fulgte på det miljøområde, som den nye regering for enhver pris ville»sætte på plads«. Så den nye minister - Connie Hedegaard/K - er på denne baggrund også kommet til Kort - eller sagt direkte, fået det øverste ansvar for udviklingen af Kort- og geodatasektoren i Danmark Og det job vil vi selvfølgelig gerne ønske ministeren al mulig held og lykke med. Vi håber selvfølgelig på, at de store nedskæringers tid er forbi og vi nu måske kan få mere fokus på at få infrastrukturen for stedbestemt information op at stå og til at fungere til gavn og glæde for hele samfundet. Det handler selvfølgelig om, at vi alle sammen må være med til at overbevise ministeren og igennem hende hele regeringen, herunder finansministeren om, at for at realisere alle de andre gode ideer om digital forvaltning kræves der et informationsgrundlag, som bl.a. består af geografisk information. Kun på den måde kan alle de øvrige områder i samfundet bringes til at spille sammen på fornuftig vis. Selv om geodataområdet er en del af miljøministeriet er det også vigtigt, at vores område får en selvstændig profil i det politiske billede. Miljøområdet vil altid være underkastet de politiske ideologiers ofte demagogiske postulater. Hvordan kan vi sikre, at ikke også vores sektor bliver en kastebold i disse spil som meget vel kan tænkes at ville fortsætte i de kommende år - også selv om vi har en minister med Connie Hedegaards stærke profil? Det må gælde om for geodatasektoren at oplære ministeren i geodatas fortræffeligheder og at få hende til at forstå, at der er noget at kæmpe for også på dette specielle område. Måske kan denne viden med hendes indsats brede sig som ringe i vandet i det politiske miljø i Danmark. Men hvordan kan vi så være med til at befordre denne proces? I forbindelse med strukturreformen er der mange spørgsmål af geografisk karakter. Grænsedragningen mellem de nye kommuner og regioner spiller unægtelig en stor rolle i debatten i lokalområderne, men også hele konsekvensberegningen af de nye grænser er et oplagt emne for indsats af fagfolkene på vores område. Det er også et af de områder, hvor GI og GIS er blevet markedsført stærkest - netop konsekvensberegninger og måske især visualiseringen af konsekvenserne. Vores udredningsprojekt bør vi også formidle til ministeren og vores forskellige standardiseringstiltag ligeså. Det gælder altså om at vise vores nye minister, hvad det er for et pragtfuldt værktøj vi behersker - et værktøj, som også kan bruges i den politiske proces både af fagfolkene, af politikerne og den almindelige borger. Vi kunne jo overveje, om ikke vi skulle invitere ministeren til vores Kortdage. Her har vi sat fokus på GIS for Mennesket. Hvad mere kan en miljøminister egentlig ønske sig end en guided tour gennem alle de forskellige anvendelsesområder, som dette års Kortdage er et stærkt udtryk for. Kortdagene spænder videre i sin emnekreds end de har gjort før - og vel at mærke på nye områder, hvor vi hidtil bare har ønsketænkt. En række af årets indlæg handler netop om ting, som nu fungerer og hvor GI og GIS er med til at gøre tingene enklere og bedre - også for almindelige mennesker. Så her til sidst vil vi ønske for vores nye minister, at hun ikke kommer til kort men fortsat trækker det længste strå, men også at hun får øjnene op for Kort og kan hjælpe os med at udbrede det glade budskab. Peter Normann Hansen 3

4 GML Basisgeometri - geoforum.dk september 2004 Forslag til implementeringsstrategi i Danmark Af Lars Bodum, Aalborg Universitet, formand for projektgruppen Indledning Siden efteråret 2003 har en projektgruppe under Geoforum arbejdet med at definere hvordan geometrien kan beskrives i forbindelse med en implementering af GML i Danmark. Dette arbejde er nu afsluttet og afrapporteret til Servicefællesskabet for Geodata. I det følgende kan du læse om resultatet af dette arbejde. Du kan naturligvis også ind på Geoforums hjemmeside og hente rapporten hjem som pdf-dokument. Du finder den på: ressourcer GML i Danmark Der er et behov for at bane vej for en egentlig implementering af GML i Danmark. Derfor skal der udarbejdes en køreplan for denne implementering. De styrende kræfter bag behovet for en fortsat udvikling af geodata er: informationsteknologiens fortsatte udvikling - herunder standarder for WMS og WFS, regeringens fortsatte behov for at effektivisere alle forvaltninger ved hjælp af IT og brugen af internettet af private, virksomheder og det offentlige som kanal, mødested og medie for udnyttelse af data, information og viden Af politiske initiativer er den digitale task force den vigtigste. Staten, amterne og kommunerne har under det Koordinerende informationsudvalg (KIU) nedsat to tekniske komiteer: XML- og IT-arkitektur-komiteen. De skal sammen etablere det tekniske grundlag for digital forvaltning. XML-komiteen har i standardiseringsøjemed allerede udarbejdet 5 vejledninger som på hvert sit område er kogebog for udviklingen mod fælles definerede snitflader. Det vigtigste standardiseringselement er at bruge XML-baseret dataindpakning herunder at adoptere internationale de jure eller de facto standarder i fornødent omfang som grundlag for evt. danske tilretninger. Siden 2002 har Servicefællesskabet for Geodata (SFG) eksisteret i regi af Miljøministeriet. Det har som én af sine hovedopgaver at styre den offentlige geodataudvikling herunder at etablere de fornødne snitflader mellem systemer, sektorer og institutioner. Geoforum har sat rammerne for den udvikling af geodatasnitflader der er nødvendig og tilstrækkelig til at understøtte digital forvaltning med geodata. Den gamle DSFL-udvekslingsstandard har i mere end 20 år været grundlag for udveksling af geodata imellem systemer, sektorer og institutioner. Tiden er inde til at gå skridtet videre med disse formulerede principper for den fremtidige udvikling. 3 løsninger GML 2 og 3 er forudsat som grundlag for en ny dansk standard for udveksling af geodata. GML er baseret på XML, som den mest succesfulde teknologi for dataformater til brug på internettet i de seneste år. XML har fået massiv opbakning og anvendelse indenfor næsten alle områder for beskrivelse og udveksling af strukturerede data. Af hensyn til markedet for geodata, både af hensyn til brugere og til data- og systemleverandører af GML-teknologi, vil det være mest hensigtsmæssigt at definere et sæt af GML-baserede danske tilrettede standarder, sådan at: GML2v1.DK er den første version og fase 1 af en dansk implementering. Den bygger på GML2 specifikationen (v ). GML3v1.DK er den anden version og fase 2 af en dansk implementering. Den bygger på et subset af GML 3 (v ) defineret ved kun at benytte de geometrier som optræder i GML2v1.DK. GML3v2.DK er den tredje version og fase 3 af en dansk implementering. Den bygger på en udvidelse af GML3v1.DK med de mere avancerede kurve-geometrier såsom cirkelbuer og splines. GML-modellen GML er konstrueret sådan at der er defineret abstrakte supertyper for features (objekttyper) og for geometrityper. Derfra nedarves konkrete features og geometrier som kan sættes sammen på 2 måder: som feature collections (som er nestede ind i hinanden og dermed kan blive meget dybe at parse) eller med referencer. GML 3 er ikke bagudkompatibel med GML 2, men de værste ulemper kan håndteres hvis man ikke bruger opmærkningsnavne der er specifikke for GML 2, som f.eks. <coord>. GML2v1.DK GML2v1.DK er tænkt som en initiel minimumsløsning, der understøtter de mest almindelige og mest brugte elementer i en udveksling af geodata. GML2v1.DK vil være en delmængde af den globale GML med de danske tilretninger som er forudsat ved en konkret implementering og anvendelse af formatet. Formatet skal understøt- 4

5 geoforum.dk september 2004 Projektgruppens øvrige medlemmer: - Søren Riff Alexandersen, KMS - Flemming Nissen, KMS - Claus H. Rasmussen, Århus Amt - Kurt Toft, Scankort - Erik Wirring, Landinspektørfirmaet, LE34 tid vil den organisation som vedligeholder GMLx.DK få til opgave at udvide formatet med de nødvendige faciliteter. Se også Søren Riff Alexandersens artikel: Standardiseret kommunikationsmodel for geografiske data? geoforum.dk nr. 57, august 2004 te de fleste behov for transport af geodata mellem service og klient. I GML2v1.DK medtages de basale geometriske elementer <Point>, <LineString> og <Polygon> samt de tilsvarende multielementer <MultiPoint> (punktsværm), <MultiLineString> (objekt sammensat af flere uafhængige liniestykker) og <MultiPolygon> (objekt bestående af flere uafhængige flader). GML3v1.DK GML3v1.DK er tænkt som en mellemliggende løsning mellem den initielle og den udvidede i den forstand at den understøtter de samme grundlæggende elementer i den nyeste GML version som GML2v1.DK med de danske tilretninger, som er forudsat ved en konkret implementering og anvendelse af formatet. Formatet skal ligesom GML2v1.DK i den nye version understøtte de fleste behov for transport af geodata mellem bruger og dataproducent. GML3v1.DK versionen af GML er kun tænkt som en konceptuel overgang til GML uden flere funktioner end GML2v1.DK. Det er i ordets bedste betydning et mellemprodukt. GML3v2.DK GML3v2.DK er tænkt som den udvidede løsning, der understøtter et mindre antal matematiske funktioner som repræsenterer nogle specielle geometrier, nemlig kurvestykker i form af buestykker, cirkler og kubiske splines (kurver baseret på 3. grads polynomier). Formatet skal derfor generelt kunne understøtte alle de anvendelser der er brug for ved transport af geodata. Det er klart at især de topologiske strukturer som GML understøtter kan blive interessant på kortere eller længere sigt. Til den Hvad sker der så nu? Vi har foreslået at implementeringen af GML i Danmark gennemføres med forskellige hastigheder alt efter behovet i den enkelte virksomhed eller organisation. Der vil være mulighed for at benytte sig af GML2 relaterede standarder. Det er løsningen vi kalder GML2v1.DK. Hvis man af en eller anden grund hellere vil anvende GML3, også afhængigt af eksterne faktorer, så kan man bruge de samme simple geometrier, men beskrevet i GML3 terminologien. Den løsning kalder vi GML3v1.DK. Har man behov for at kunne beskrive mere komplicerede geometrier indenfor kurver, såsom cirkelbuer og kubiske splines, så har vi lavet et forslag, hvor disse indgår med en beskrivelse. Den kalder vi for GML3v2.DK. Arbejdet med implementeringen af GML til danske forhold fortsætter nu med de mere specifikke dataprofiler for de enkelte datasæt. Her skal de forskellige objekttyper beskrives med GML. Det er projektgruppens opfattelse at først når det arbejde er godt i gang, så vil interessen for GML i Danmark for alvor stige. Lige nu er diskussionerne for abstrakte og det er svært for både dataproducenter, distributører og brugere at forholde sig til spørgsmålene. Det kunne vi se af den undersøgelse vi gennemførte i forbindelse med projektarbejdet. Lars Bodum Geoforum vil gerne hermed takke de to projektgrupper - GML Basisgeometri og WFS-gruppen (se de følgende 2 sider) - for det store arbejde, som de hver for sig har lagt i at udarbejde de her beskrevne rapporter. Efter aftale med Servicefællesskabet for Geodata lægger vi de to rapporter ud på De kan findes under ressourcer. Vi gør opmærksom på, at rapporterne er afleveret til Servicefællesskabet for Geodata i august og september 2004, men endnu ikke officielt godkendt af modtageren. 5

6 Wfs-kogebogen på gaden geoforum.dk september 2004 Af Bo Overgaard, Carl Bro, formand for projektgruppen De fleste læsere af Geoforum Nyt har sikkert stiftet bekendtskab med OpenGIS specifikationen wms, og flere har nok også hørt om wfs. En arbejdsgruppe i Geoforum har netop afleveret en ny wfs-kogebog til Servicefælleskabet for geodata. Kogebogen er en naturlig forlængelse af det arbejde, der sidste år mundede ud i wms-kogebogen. Hvad er wfs? Wfs er en forkortelse for Web Feature Service og bygger på en specifikation fra OpenGIS (OGC). På mange områder kan med sige, at wfs er en pendant til wms, blot med vektordata i stedet for raster. Når man kalder en wfs-server, returnerer den data i gml eller et andet vektorformat. Men wfs kan meget mere end det. Da udvekslingen af data netop er i vektorformat, er det muligt at lade data flyde begge veje. Det vil sige, at man kan indmelde data via wfs-protokollen til en server, hvorefter andre umiddelbart vil kunne anvende dem. Dette åbner helt nye muligheder for at arbejde med centrale datasamlinger. Hvad giver det af muligheder? Wms har uden tvivl skabt helt nye muligheder for udveksling af geografiske information over internettet. Begrænsningerne har ligget i, at der kun udveksles data i bitmapformat og i meget begrænset omfang i gml. Med wfs bliver det muligt at komme meget videre. Nedenstående liste er kun eksempler på, hvad man kan anvende wfs til: 1. Mulighed for at foretage highlighting af udvalgte objekter. 2. Mulighed for selv at bestemme kartografien på de data, der hentes via wfs, med andre ord bestemmer man selv, hvordan en matrikel skal vises i sit eget gis. 3. Mulighed for at anvende filtre man kan f.eks. vælge kun at få vist lokalplaner fra før Mulighed for spatielle filtre kan bl.a. anvendes til konfliktanalyse på fremmed data. 5. Tematiske kort - der vil være let at lave tematiseringer ud fra attributværdier eller geografi 6. Mulighed for at lave digitalisering, hvor man udnytter og snapper til geografien på en wfs-server. 7. Understøttelse af oprettelse af nye objekter (feature) kan f.eks. anvendes til at oprette en ny lokalplan. 8. Mulighed for at ændre i geografi og attributter direkte på wfs-serveren 9. Mulighed for at slette objekter på wfs-serveren Basic og transaction Wfs-specifikationen deler wfs-servere ind i to kategorier, Basic og Transaction. En basic wfs-server skal kunne modtage tre kald: GetCapabilities, DescribeFeatureType og GetFeature. Den førstnævnte ligner det tilsvarende wms kald og den anden kan sammenlignes med en beskrivelse af en tabel kendt fra databaseverdenen. GetFeature bruges til at hente data med, og kan opfattes som en pendant til GetMap i wms. Basis wfsserveren er dermed en read-only server. Men med wfs er der også mulighed for et sende data til serveren, eller ændre og slette i eksisterende data. Understøtter serveren dette, benævnes den transaction wfs. En transaction wfs-server skal ud over at understøtte de tre basic kald, kunne modtage kaldene Transaction, Lock- Feature og GetFeatureWidtLock. De to sidste kald anvendes til at låse et eller flere objekter, mens man redigerer dem, således at andre ikke i mellemtiden har ændret eller slettet dem. Selve transaction kaldet anvendes til at slette, oprette eller ændre objekter på wfs-serveren. Demo her kan du prøve selv For at fremme arbejdet med wfs har arbejdsgruppen bag kogebogen fremstillet en demo. Carl Bro har sat en wfs-server op med data leveret af Gentofte kommune. Her kan man afprøve de forskellige wfs-kald, der er beskrevet i kogebogen, på sin egen pc, og forhåbentlig få blod på tanden. Da gml er lidt kedeligt at se på i længden, har Euman udviklet en simpel basic wfs/wms-klient, der henter data fra Kortforsyningen og den beskrevne wfs-server. Her kan man se, hvordan man kan udnytte nogle af mulighederne i wfs. Klienten bygger på svg og kræver derfor en gratis plugin. Serveren og demoen kan prøves på geoserver/ Se figuren nederst på næste side. Status for wfs i danmark I forbindelse med udarbejdelsen af kogebogen har arbejdsgruppen forsøgt at kortlægge udbredelsen af wfs i Danmark. Konklusionen blev, at der findes flere gis-programmer, der kan fungere som wfs server - såvel basic som transaction - ligesom der findes flere gis-programmer, der kan fungere som wfs-klienter. Indtil videre har vi kun set klienter, der understøtter basic wfs. Ud over få demo-opsætninger er der endnu ingen eksempler på dansk anvendelse af wfs, og de forskellige leverandører beskriver teknologien som værende i sin vorden. Det er forfatternes opfattelse, at udviklingen går meget stærkt på dette område. Flere leverandører har mundtligt bekræftet, at de satser på såvel wms som wfs. Vi forventer derfor, at teknologien vil vinde indpas i Danmark på samme måde som vi har set med wms. Wfs ikke en afløser for wms Man kunne foranlediges til at tro, at wfs er en afløser for wms. Nu har man jo muligheden for at få alle data 6

7 geoforum.dk september 2004 Projektgruppens øvrige medlemmer: - Dorthe Rejkjær, KMS - Jacob Kramhøft, Euman - Jesper Stenstrup, Gentofte kommune - Torbjørn Mandahl Pedersen, Landmålergården ud i klienten og gøre med dem, hvad man vil. Dette er naturligvis meget besnærende, men her kommer båndbredden for alvor ind i billedet. Et GetFeature kald til en wfs-server, der skal levere f.eks. et matrikelkort for Gentofte kommune, fylder i gml over 35 mb (og ca. 3,5 mb i pakket format). Hvilket med selv en kraftig internetforbindelse vil tage lang tid at overføre. Det er derfor oplagt at udnytte de muligheder, der ligger i at kombinere de forskellige teknologier der er jo ingen grund til at hente flere data, end man har brug for. Oftest er det kun nødvendigt at se på data, og så vil det være helt unødvendigt at hente en stor gml-fil. Det kan i øvrigt i den forbindelse nævnes, at en ny OGC specifikation gør det muligt at fremstille tematiske kort på en wms-server (det forventes, at Geoforum i den kommende tid vil behandle denne og andre nye OGC tiltag i kogebogsformen.). Mere om wfs På Kortdage 2004 vil artiklens forfatter fortælle mere om wfs og vise eksempler på anvendelse på sessionen Pro Infrastruktur2 om tirsdagen. Inden længe vil wfs-kogebogen kunne downloades fra GeoForums hjemmesiden og har man lyst til at afprøve teknologien her og nu er http: //geoserver.cbkort.dk/geoserver/ index.jsp et godt sted at starte. 7

8 geoforum.dk september 2004 Abstracts for de danske bidrag til den 20. ISPRS-kongres i Istanbul, 2004 AUTOMATIC CHANGE DETECTION FOR VALIDATION OF DIGITAL MAP DATABASES Brian Pilemann Olsen National Survey and Cadastre, Denmark 8 Rentemestervej, DK 2400 Copenhagen NV, Denmark Working Group IC WG II/IV KEY WORDS: Photogrammetry, Remote Sensing, Change Detection, Classification, Automation, High Resolution, Infra-red, DEM/DTM ABSTRACT In almost all areas of our society there is an increasing need for up to date digital map databases. Traditionally, different manual, labour intensive and hence costly methods have been used for map updating, with the change detection for the updating being by far the most complex and expensive part. In this paper an automatic change detection method is presented and evaluated. The method only considers changes in the buildings theme, but it can be extended to other object classes. The aim is the development of an efficient change detection procedure for database maintenance in a production environment. The method is based on classification principles and combines an unsupervised and a supervised classification in order to determine the spectral response of the building class and thus locate potential buildings. The result is filtered by a height filter to refine the result. The method is evaluated on building registrations from the Danish TOP10DK map database. The test case presented in the paper is from a residential suburban area. The method detects almost all changes due to demolished buildings whereas only a smaller part of the new buildings are detected. This is primarily due to the use of a very special roofing material. The method leads to a number of false alarms, which to a large degree can be eliminated by refinements of the algorithm or by introduction of additional information e.g. infra-red images or texture measures. CONTROL PROCEDURE FOR TOPOGRAPHIC MAPDATABASE SETUP AND UPDATE J. Kamper National Survey and Cadastre - Denmark, Rentemestervej 8, DK 2400 Copenhagen NV, Denmark, KEY WORDS: Mapping, Databases, Quality, Updating, Geometry, Accuracy, Orthorectification, Semi-automation ABSTRACT: In this paper, strategies for development and evaluation of data control processes to database setup and update are discussed. Examples of productionworkflow and control procedures used for the national topographic map-database of Denmark are presented. Mapobjects to the database are collected and extracted photogrammetrically by subcontractors and controlled by inhouse procedures. In the database setup phase data control was focused on data-specification, data-completeness and data topology. Geometric accuracy was then controlled by large-scale photos in random test-areas. In the database update phase, efforts are now to ensure that all single map-objects are geometrically correct. The control software used has been extended to support highly accurate verification of map-object geometry, by Vector Transformation. The Vector Transformation methodology is build on fundamental equations of photogrammetry and is designed to work on PCs without stereoscopic view. It projects new vector data photogrammetrically on top of the unrectified image, accounting for inner orientation and rotation, by use of camera properties and already verified map-objects in X, Y and Z. The paper presents theory, workflow, features and experiences about Vector Transformation. To fulfill a need of verifying large areas of updates with little manpower, effort in making user interaction as automated and time saving as possible has been made. The paper points out elements in the workflow that are especially facilitated by automation. Experiences suggest that verification of map-data in 3D can be done with good results in a 2D environment, by a software solution offering functions as the presented. STRATEGIES FOR UPDATING A NATIONAL 3-D TOPOGRAPHIC DATABASE AND RELATED GEOINFORMATION P. Frederiksen, J. Grum, L.T. Joergensen National Survey and Cadastre Denmark, Rentemestervej 8, DK-2400 Copenhagen NV, Denmark (pof, jrg, Inter-Commission WG II/IV KEY WORDS: Photogrammetry, Topographic Databases, Revision, Production, Infrastructure, DEM/DTM ABSTRACT: A national topographic database for Denmark was established during the 1990 ies and completed at the end of year The database comprises three components: A 3-D vector database with full topology, a database with names of places and points of interest and an elevation database. This paper is about the revision and maintenance of the databases. The vector geometry was captured photogrammetrically. The update takes place in a 5 years cycle, i.e. 20% of the country is revised every year according to detailed specifications. Due to user needs focus is now on administrative revision in order to update specific object types with a higher frequency than 5 years. Roads, road names, hydrographical networks and building are of special interest for the geo-data infrastructure. The origin of the database for place names and points of interest goes back to the 1970 ies. It is maintained by an extensive use of sources in the public and private sectors utilising the Internet. It s a dynamic process where new sources are identified frequently and agreements concluded with the data providers. The third database component, the elevation model, is based on digitised contours and heights from selected objects from the 3-D vector database. Spot heights, i.e. maximum and minimum elevation points, measured in connection with the photogrammetric revision of vector data are also included. Heights in the elevation model are estimated by a data fusion approach considering characteristics of the individual data points. Data is stored in a grid structure and as computed contours. 8

9 De komplette papers kan findes på under ressourcer. geoforum.dk september 2004 Indtryk fra ISPRS-kongressen på næste side DESIGNING OF COURSE MATERIAL FOR E-LEARNING IN PHOTOGRAMMETRY J. Höhle Aalborg University Laboratory for GeoInformatics Fibigerstraede 11 DK 9220 Aalborg Øst, Denmark Commission VI, Working Group VI/2 KEY WORDS: Learning, Internet/Web, Teaching, Training, Photogrammetry, Orientation, Automation ABSTRACT: Distance learning via the Internet (elearning) requires good course material and a high degree of interactivity. On the basis of an e-learning course of the European Organisation for Spatial Data Research (EuroSDR, formerly OEEPE) about a photogrammetric research topic various tools for producing the user interface, the knowledge pages, multiple-choice quizzes, and interactive learning programs are described. The applied tools for the course Automatic Orientation of Aerial Images on Databases of the OEEPE/EUROSDR educational service 2002 and 2004 include standard software packages like FrontPage, QuizMaker, and Flash MX as well as programming tools like Java, ActionScript, php-script, and MathLab. The derived course material is either embedded into the Computer Conference System ( FirstClass ), which has to be installed on the client computer or is used within the browser Internet Explorer. A specially designed template is the start page of the Internet-based course material. It serves as the user interface and integrates the knowledge pages, literature, assignments, self-assessment modules, and learning programs. Experiences with the repeated conduction of the course with international participants, the updating and maintenance of the course material, and the quality assessment by the participants are presented. The contents of the course material cover a recent research topic in photogrammetry, which will be summarized only. The described design and production of e-learning courseware can be applied to other fields as well, and the article can be considered as a technical guide for e- learning and implementation of courseware. E-learning will increase in the next years and the recommendations in this contribution may be of help to all teachers and other people who wish to develop or have to develop educational material for use at the Internet. GLOBAL INDEXING OF 3D VECTOR GEOGRAPHIC FEATURES J. Kolar Centre for 3DGI, Aalborg University, Jernes Niels Vej 14, 9220, Denmark, KEY WORDS: Spatial Information Sciences, Global, Multiresolution, Threedimensional, Databases, Geography, Geometry. ABSTRACT: Geographic data management is essential for development of geo-related applications and systems. Fast access to a subset of data related to an area of interest with a sufficient precision is a common need for geographic applications. The mechanism for organizing data in the database determines how geographic features can be represented, whether or not the underlying database can be distributed or how the database can be updated. This article introduces a uniform global indexing method for 3D vector geographic data. The index facilitates several properties important for geographic systems, such as fast access to features with a similar geographic location, a multi-resolution representation, a global uniform coordinate system and the avoidance of using cartographic projections. In order to avoid truly 3 dimensional spatial indexing the solution is based on a tessellation of the space using two spherical coordinates. This decreases the computational complexity and increases performance. The article presents description of main concepts of the indexing method. Introduced method has been implemented and used with real terrain data. Also example applications are considered and practical connection with an RDBMS is proposed. AUTOMATIC 3D BUILDING RECONSTRUCTION FROM AIRBORNE LASER SCANNING AND CADASTRAL DATA USING HOUGH TRANSFORM Jens Overby a, *, Lars Bodum a, Erik Kjems a, Peer M. Ilsøe a a Centre for 3DGI, Aalborg University, Niels Jernes Vej 14, 9220 Aalborg, Denmark - (jeo, lbo, kjems, KEY WORDS: Building, Reconstruction, Algorithms, Point Cloud, Geometry, Laser scanning, Virtual Reality, GIS ABSTRACT: Urban environments of modern cities are described digitally in large public databases and datasets of e.g. laser scanning and ortho photos. These data sets are not necessarily linked to each other, except trough their geometry attributes (coordinates), which are mutually displaced and have a low degree of details. However, it is possible to create virtual 3D models of buildings, by processing these data. Roof polygons are generated using airborne laser scanning of 1x1 meter grid and ground plans (footprints) extracted from technical feature maps. An effective algorithm is used for fixing the mutual displacement of these datasets. The well known Hough Transform is extended to 3D for extracting planes from the point cloud. Generally speaking, planes are rejected if the clusters of points on these planes, do not span a considerable area. Furthermore, it is assumed that valid planes are close to parallel to one of the ground plan lines. Points corresponding to each valid plane are subtracted from the original point cloud, and the Hough Transform is performed on the remainder. By this approach, the disturbing influence of already evaluated points, is avoided. Small variations of the roof surface might lead to multiple slightly differing planes. Such planes are detected and merged. Intersecting planes are identified, and a polygon mesh of the roof is constructed. Due to the low precision of the laser scanning, a rule-based postprocessing of the roof is applied before adding the walls. * Corresponding author. 9

10 geoforum.dk september 2004 Indtryk fra 2004-generalforsamlingen i International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) Lars Tyge Jørgensen og Poul Frederiksen, KMS ISPRS s generalforsamling afholdes altid i forbindelse med ISPRSkongressen, der finder sted hvert fjerde år. Denne gang var det i Istanbul mellem den 12. og 23. juli Geoforum repræsenterer Danmark ud af godt 100 medlemslande. Hvert land stiller med en delegeret og 1 2 rådgivere. Geoforum var repræsenteret ved Poul Frederiksen og Lars Tyge Jørgensen, der begge har deltaget i tidligere generalforsamlinger og derfor kendte rumlen, der er en langstrakt sag med 4 sessioner hver af 2 5 timers varighed. Normalt er generalforsamlingen en fredelig affære, idet bestyrelsen (Council) gør et stort forarbejde dels med at finde kandidater til de mange tillidsposter, men også med forberedelse af de justeringer af love og vedtægter, der som følge af den lange 4-årige periode nødvendigvis må forekomme. Generalforsamlingen i Istanbul var dog en undtagelse. Af økonomiske og sikkerhedsmæssige grunde havde bestyrelsen i kongresperioden erkendt, at det er nødvendigt at registrere ISPRS som en NGO. Dette blev forsøgt i Østrig, hvor ISPRS har sin oprindelse i 1910, og senere i Schweiz, men i begge tilfælde løb man ind i store vanskeligheder. Bl.a. skulle ISPRS lovkompleks oversættes til tysk og justeres i henhold til de respektive landes love, hvilket ville medføre store udgifter til bl.a. sagfører. Bestyrelsen besluttede derfor at registrere ISPRS i Maryland, USA. Her var der ingen hindringer selskabet kunne registreres som det var. Ikke overraskende afstedkom dette en voldsom diskussion, hvor især 10 Østrig og Schweiz følte sig stærkt tråd over tæerne, men efter et par timers debat viste en afstemning, at generalforsamlingen bakkede op om bestyrelsens beslutning, så ISPRS nu formelt er hjemmehørende i Maryland. Nye landes medlemskab ratificeres af generalforsamlingen, og generalforsamlingen beslutter også om specifikke lande skal ekskluderes som følge af manglende kontingentbetaling. Denne gang blev Kenya optaget som nyt medlem, og 14 medlemmer blev ekskluderet. De vigtigste beslutninger på generalforsamling er valg af ny bestyrelse, præsidenter for de forskellige kommissioner og ikke mindst beslutning om, hvor den næste kongres og generalforsamling skal finde sted. Til det sidste punkt var Australien og Kina kandidater. Kina blev valgt med overvældende flertal, så 2008-kongressen og generalforsamlingen skal finde sted i Beijing. Bestyrelsen består i kongresperioden af: Præsident: Ian Dowman, England Generalsekretær: Orhan Altan, Tyrkiet Første vicepræsident: John Trinder, Australien Anden vicepræsident: Manos Baltsavias, Schweiz Kasserer: Stanley Morain, USA Kongresdirektør: Chen Jun, Kina ISPRS faglige struktur er i perioden bygget op omkring 8 kommissioner med hver et antal arbejdsgrupper. Kommissionerne, værtlandene og præsidenterne er: Kommission I Image Data Acquisition Sensors and Platforms, Frankrig, Alain Baudoin. Den danske delegation ved ISPRS-kongressen Lars Tyge Jørgense og Poul Frederiksen, begge KMS

11 geoforum.dk september 2004 Rapport fra møde i ICA Standard Commission 5-9 juli 2004 Jan Hjelmager, KMS Kommission II Theory and Concepts of Spatio-temporal Data handling and Information, Østrig, Wolfgang Kainz. Kommission III Photogrammetric Computer Vision and Image Analyses, Tyskland, Wolfgang Förstner. Kommission IV Geodatabases and Digital Mapping, Indien, Shailesh Nayak. Kommission V Close-Range Sensing Analysis and Applications, Tyskland, Hans-Gerd-Mass. Kommission VI Education and Outreach, Japan, Kohei Cho. Kommission VII Thematic Processing, Modeling and Analyses of Remotely Sensed Data. Holland, John van Genderen Kommission VIII Remote Sensing Applications and Policies. Israel, Ammatzia Peled Som et nyt tiltag efter amerikansk forbillede besluttede generalforsamlingen at oprette et støtteorgan The ISPRS Foundation. Tanken er, at velkonsoliderede firmaer og andre kan støtte aktiviteter inden for undervisning, træning og vidensdeling i udviklingslande og de fattigere dele af verden. Ønsker man yderligere oplysninger henvises til ISPRS officielle hjemmeside : Lars Tyge Jørgensen og Poul Frederiksen NB! Siderne 8-11 gør det samtidig ud for referatet af mødet i København den 7. september. Indledning Der har i sommer (5-9 juli) været afholdt det årlige møde i ICA s Standard Commission. Mødet foregik i Monaco, hvor IHB (International Hydrographic Bureau) lagde mødelokaler til. Der var to overordnede ting på dagsorden til mødet. For det første skulle det diskuteres, hvordan vi kommer videre med udgivelsen af en bog om metadata standarder rundt om i verden. For det andet, skulle vi prøve at komme videre i arbejdet med at udarbejde en generel SDI model (Spatial Data Infrastruktur). Bog om metadata standarder Kommissionen har gennem en længere periode arbejdet med at udarbejde en bog med titlen World Spatial Metadata Standards om de metadatastandarder, der findes rundt omkring i verden. Denne bog er nået så vidt, at den skal rundsendes til bidragsyderne med henblik på en sidste korrekturlæsning. Korrekturlæsningen forventes at skulle ske over en periode på 2 uger, enten i slutningen af august eller begyndelsen af september. Bogen har af forskellige årsager været flere år under vejs. Bogen vil indeholde afsnit om de globale, regionale og nationale initiativer, ligesom der vil være nogle afsnit om de tekniske og videnskabelige karakteristika ved geografiske metadata. For så vidt angår afsnittet om de forskellige metadata standarder, så forventer jeg, at der er tale om historiske oplysninger, da bogen som omtalt har været længe under vejs. Og endvidere er der netop indenfor standardområdet foregået en kraftig udvikling. Netop diskussioner af praktisk karakter om hvem, der gør hvad og hvornår i forbindelse med den sidste fase frem mod at bogen går i trykken, fyldte det meste af den første dags møde. Model for SDI Gennem de sidste par år har kommissionen sideløbende med arbejdet med bogen i stigende grad arbejdet med at udarbejde en SDI model ved hjælp af UML (Unified Modelling Language). Det første resultat af dette arbejde har allerede udmøntet sig i et indlæg ved ICA en konference i Durban Ved det forrige kommissionsmøde blev der udarbejdet nogle Use Cases. Disse skulle vi arbejde videre med ved dette møde. Dette arbejde resulterede i nogle klassediagrammer, der beskrev nogle enkelte elementer i en SDI. Ydermere kom vi frem til nogle nye Use Case elementer med tilhørende roller, som skal modelleres yderligere. Endelig kom vi frem til nogle få - men vigtige - definitioner, der skal arbejdes videre med. Alle disse resultater skal naturligvis publiceres på en eller anden måde, og det skal foregå lidt hurtigere, end hvis der skulle komme en bog ud af det. Derfor blev det besluttet, at der dels skal være et indlæg ved den næste ICA konference i Coruña, samt at der skal skrives en eller flere artikler, som skal publiseres i nogle internationale tidsskrifter. Til at forestå udarbejdelsen af indlægget ved konferencen og skrivningen af artiklen(erne) blev tre kommissionsmedlemmer udpeget. Disse var undertegnede, samt en cubaner og en sydafrikaner ud fra den betragtning, at det var os der havde være de drivende kræfter i arbejdet indtil videre. Endelig blev jeg bedt om at holde et indlæg om vores arbejdsmetode og -proces i forbindelse med kommissionens afrapporteringen ved næste konference. Afslutningsvis kan det bemærkes at det næste møde blev aftalt til ugen før ICA konferencen i Jan Hjelmager 11

12 Business Financial Services ervice Media Real Estate te Retail and Commercial Business Communications Location-Based Services Telecommunications Defense Defense and Intelligence Educators Universities and Community Colleges Engineering Civil Engineering Surveying Government Economic Development Elections Federal Homeland Security Law Enforcement Public Safety State and Local Sustainable Development Urban and Regional Planning Health and Human Services Hospitals and Health Systems Public Health and Human Services Natural Resources Agriculture Archaeology Cave and Karst Environmental Management ESRI Conservation Program Forestry Marine and Coast Mining and Earth Science Petroleum Pipeline Transportation ystems t and a d K 12, Primary, Middle, and Secondary Libraries and Museums

13 geoforum.dk september 2004 Blandede oplysninger Geoforums aftenmøde i København tirsdag 9. november 2004 Ortofotos, - en dansk vejledning om ortofotos. En arbejdsgruppe nedsat af Geoforum har udarbejdet en vejledning om fremstilling og anvendelse af ortofotos til brug i Danmark. Resultatet af gruppens arbejde vil blive gennemgået på mødet. Open GIS Consortium Becomes -> Open Geospatial Consortium, Inc. WAYLAND, Mass.(BUSINESS WIRE) (OGC) announced it has changed its name to the Open Geospatial Consortium, Inc. The new name reflects the Consortium s wide scope of work in a broad geospatial marketplace that includes not only geographic information systems (GIS), but also mapping, earth imaging, sensor webs, and mobile wireless services. It also highlights the importance of OGC Web services standards as part of information technology best practices for integrating geospatial processing into service oriented architectures and enterprise workflows. For more information Contact: Open Geospatial Consortium, Inc. Mark Reichardt, Se det fulde program på 13

14 geoforum.dk september 2004 Kongresser og møder DATO TITEL og STED September Europæisk Smallworld Konference, Hotel Clarion, Stockholm, Sverige 14. oktober 1th EU-Day, INTERGEO,»Geoinformation - The European Business Dimension«, Stuttgart, EUROGI, Deutschen Dachverbandes für Geoinformation (DDGI), Deutscher Verein für Vermessungswesen (DVW). Se også side 12 i geoforum.dk nr oktober Nordisk GIS konference 2004, Sverige november Modern Technologies, Education and Professional practice in Geodesy and related fields, Sofia, Bulgaria. Information og invitation kan downloades på november ESRI Europæisk Brugerkonference, København, se annoncen side XX marts The First International Symposium on Geo-information for Disaster Management, Delft, Holland, april»from Pharaohs to Geoinformatics«, 8th International Conference on The Global Spatial Data Infrastructure (GSDI-8) and the FIG Working Week 2005, Semiramis Intercontinental, Cairo, Egypt, juli International Cartographic Conference»Mapping approaches into a changing world«, A Coruña, Spanien, september ISGI International Symposium on Generalization of Information, Berlin, se: For detaljerede programmer vedrørende ISPRS arrangementer, se: Bliv automatisk orienteret om møder og arrangementer i Geoforums Mødekalender Log ind på og notér din adresse på: for Øst arrangementer for Vest arrangementer. Du finder tilmeldings-link på under service/huskeservice. Du vil altid kunne framelde dig listen igen. 14

15 geoforum.dk september 2004 Geoforum Mødekalender DATO STED TITEL Tirsdag 5. oktober København Den Offentlige Informations Server (OIS). Se nedenfor oktober Odense Danske Kortdage Se det ajourførte program på Tirsdag 9. november København Ortofotos - en dansk vejledning om ortofotos. Arbejdsgruppen beskriver sine resultater. Se side 13. Tirsdag 7. december København Julemøde, arrangementsgruppe Øst. Yderligere information følger. Møder i København afholdes, hvor intet andet er anført, kl hos: Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Møder i Vest afholdes, hvor intet andet er anført, kl hos: Naturgas Midt-Nord I/S Vognmagervej Viborg Arrangementsgruppe Øst inviterer til Tema-arrangement: Den Offentlige Informations Server - baggrund, muligheder og udvikling. Tirsdag den 5. oktober 2004, kl , Kort & Matrikelstyrelsen, Rentemestervej 8, 2400 København NV Den Offentlige Informationsserver har nu eksisteret i mere end 2 år, og der er efterhånden kommet en række erfaringer med distribution og anvendelse af data og system. Men hvilke data er i dag tilgængelige og hvordan kan de kombineres? Hvilke data-sæt er under overvejelse for at blive distribueret via OIS og hvornår kommer de? Og ikke mindst. Hvad koster data? Og hvordan får man fat i dem? For at få belyst nogle af disse spørgsmål har Geoforum bedt følgende 4 oplægsholdere om at videregive deres erfaringer med OIS: Mahdad Akbar-Fahimi, Erhvervs- og Boligstyrelsen - vil som projektleder for OIS redegøre for baggrunden for OIS og den udvikling, som OIS er inde i. Bent Hulegaard Jensen, Geopartner, Landinspektørgården a/s, Ikast - orientere om, hvordan han som praktiserende landinspektør anvender OIS. LIFA - vil som distributør orientere om deres arbejde med OIS. LIFA har siden starten af OIS været distributør af data, og har lavet løsninger til en række forskellige brugere. Birgit Larsen m.fl. fra Nordjyllands Amt - vil beskrive hvordan de anvender OIS data i deres GIS-løsninger. Nordjyllands Amt er desuden en del af et amtsligt samarbejde omkring anvendelsen af OIS. Ttilmelding senest fredag den 1. oktober 2004 på Der er et maximum på 50 deltagere. 15

16 Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks Frederiksberg B Arrangementsgruppe Øst inviterer til Tema-arrangement: Den Offentlige Informations Server - baggrund, muligheder og udvikling. Tirsdag den 5. oktober 2004, kl Kort & Matrikelstyrelsen, Rentemestervej 8, 2400 København NV Arrangementet er en gentagelse af det af LIFA initierede arrangement om OIS, som blev afholdt den 13. januar i Aarup NB! HUSK tilmelding på Mere info side 19 Kortdage 2004 i Odense Den oktober GIS for mennesket Program og tilmelding på 16

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer?

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Christian Eilskov Sales Engineer, christian_eilskov@dell.com +45 40 60 13 92 Dell Cloud Client Computing Dell lever produkter

Læs mere

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com Kurser Dage januar februar marts april maj juni SAS College SAS College: Analyse 12. & 26. 9. & 23. 7. & 21. SAS College: Data Visualization SAS College: SAS Visual Analytics Advanced Foundation - Programming

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Præsentation: Niels-Jørgen Aagaard, Videnledelseschef COWI Agenda Præsentation, COWI Præsentation,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Hvordan sikres personfølsomme data - og adgangen til disse så persondataloven overholdes. Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5.

Hvordan sikres personfølsomme data - og adgangen til disse så persondataloven overholdes. Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5. Hvordan sikres personfølsomme data - og adgangen til disse så persondataloven overholdes Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5. maj 2015 Den nuværende persondatalov Fra år 2000, løbende smårevisioner

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Matematikken former morgendagens satellitter

Matematikken former morgendagens satellitter Matematikken former morgendagens satellitter Michael Lumholt Adm. Direktør ml@ticra.com "Fremtidens matematik" Maj 2014, KU/DTU Page 1 Agenda Kort introduktion til TICRA Eksempler på hvordan vi arbejder

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Data i spil. Plejererdød Værdi... innovation --- åbenhed Synliggøre ej kun specialister good enough is perfect...? Drift udvikling samarbejder...

Data i spil. Plejererdød Værdi... innovation --- åbenhed Synliggøre ej kun specialister good enough is perfect...? Drift udvikling samarbejder... Hørt i dag... Data i spil. Plejererdød Værdi... innovation --- åbenhed Synliggøre ej kun specialister good enough is perfect...? Drift udvikling samarbejder... Rigets tilstand CC BY-NC-SA 2.0 camknows

Læs mere

Revit Server og Clarity løsninger

Revit Server og Clarity løsninger Revit Server og Clarity løsninger Peter Tranberg AEC Systemkonsulent NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Reidar Ristesund Senior systemkonsulent bygg/bim NTI CADcenter A/S rer@ntinestor.no Agenda Autodesk - Revit

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE Jes Ryttersgaard Hvordan vil Inspire påvirke kommunerne? Indirekte påvirkninger Kommunen som omfattet af INSPIRE Kommunen som bruger af INSPIRE

Læs mere

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk Fremtidens Matematik Agenda Baggrund COMSOL og IDA Matematik COMSOL Multiphysics Udvikling Anvendelse Matematisk software Hvad kan vi

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen M I L J Ø M I N I S T E R I E T KORT & MATRIKELSTYRELSEN Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen Version 1.1, 2002-08-19 Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf.

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ?

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Utzon Center - Aalborg BYGHERRERÅDGIVNING IT i byggeriet Kristian Birch Pedersen BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Rambølls definition: Formålet med

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere

FM Enterprise løsning for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Jan Norsted

FM Enterprise løsning for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Jan Norsted FM Enterprise løsning for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Jan Norsted Agenda Overblik over ARCHIBUS Platform og integrationsmuligheder Rapporter / dash boards Mobile enheder Case: UCC

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Nordisk adressemøde 2012 Oslo

Nordisk adressemøde 2012 Oslo Nordisk adressemøde 2012 Oslo Udvalgt fra den danske landerapport Selected highlights from Danish country report 30.-31. maj 2012 Nordisk adressemøde 2012 Oslo 1 Oversigt / Overview Ny regering nyt ministerie

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations older Professor Brian Vinter Niels Bohr Institute KU ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations Prototypin

Læs mere

Persondataretlige aspekter ved cloud computing

Persondataretlige aspekter ved cloud computing Persondataretlige aspekter ved cloud computing Anne Ermose, advokat, Microsoft Danmark Michael Hopp, partner, Plesner Dansk Forum for IT-ret, 28. november 2012 1 28 November 2012 Oversigt 1. Introduktion

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010 INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på implementering af Lov om Infrastruktur for Geografisk Information 3.

Læs mere

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Rejseplanen status og udvikling Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Agenda Rejseplanen facts&figures Hvorfor kan Rejseplanen ikke bare vise, når bussen ikke kommer??!! Nye ting på Rejseplanen

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Office 365 - SharePoint 2013 i skyen

Office 365 - SharePoint 2013 i skyen Office 365 - SharePoint 2013 i skyen Agenda Kort om ProActive A/S og undertegnede Hvad er Office 365. APPs Intro til APPs Visual studio Demo Eksempler fra kunder Workflow 2013 Behøver vi Nintex mere? Søgning

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Optimeret produktivitet og kommunikation i praksis Kompetera SolutionsDay 2012

Optimeret produktivitet og kommunikation i praksis Kompetera SolutionsDay 2012 Optimeret produktivitet og kommunikation i praksis Kompetera SolutionsDay 2012 Jørgen Rahbek Unified Communications Produktchef Microsoft Danmark JorgenR@microsoft.com Hybrid On Premises Online Best experience

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere