geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "geoforum.dk Mødestedet for geografisk information"

Transkript

1 September geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kommer Connie til Kort eller... trækker hun måske alligevel det længste strå. Vi byder i hvert fald vores nye minister velkommen i geodataverdenen Se lederen side 3 Nu er der rigtig kommet gang i standardiseringsarbejdet: 1: GML Basisgeometrien lægger den faste grund under det fortsatte arbejde med standardisering af geodata Se side Nu kan du slå op i WFSkogebogen når du vil videre med de spændende retter og fortsætte arbejdet med at gøre de Webbaserede korttjenester mere interaktive. Side 6-7 Har du været i Istanbul for nylig? Poul Frederiksen og Lars Tyge Jørgensen har været til den XX. ISPRS kongres og giver en fyldig rapport samt viser abstracts for de danske bidrag på kongressen. Se side 8-11 Hos ICA - International Cartographic Association - er standardisering også et»hot issue» Jan Hjelmager giver sine indtryk. Se side 11 Program for Kortdage 2004 finder du fortsat på hjemmesiden Møder/seminarer: - Kongresser og mødekalender, se side 14 og 15 Geoforum Danmark arrangerer de danske Kortdage 2004 på SAS Radisson H. C. Andersen Hotel, Odense den oktober 2004 Tema GIS for mennesket Tilmelding på endnu få dage til den billige pris

2 geoforum.dk ISSN Medlemsblad for Geoforum Danmark, som er en ideel forening, der på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks 218 Tlf.: Redaktionen Ansvarshavende Lars Tyge Jørgensen Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Tlf Fax Vagn W. Laursen Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks Frederiksberg Tlf Fax Bestyrelse og udvalgsformænd Bestyrelse Peter Normann Hansen, BlomInfo A/S, Lars Brodersen, Aalborg Universitet, Johnny Fredericia, GEUS, Per Friborg, Vejdirektoratet, Hans Skov-Petersen, FSL, Bente Neerup, Hjørring Kommune, Mads Staunskjær, Euman A/S, Frederiksberg, Suppleanter Tommy Mostrup, Ringkøbing Amt, Else-Marie Ulvsgaard, Brøndby Kom., Sjællandske arrangementsgruppe (ArrØst) & geoforum.dk Lars Tyge Jørgensen, KMS, Jyske arrangementsgruppe (ArrVest) Carsten Sandgaard Christensen, Vejdirektoratet, Tidsskriftsgruppen Henning Sten Hansen, DMU, Uddannelsesudvalg Jacob Gadd, KRAK, Geodataudveksling Søren Nørmølle, Landmålergården, Danske Kortdage 2004 & INSPIRE back-up Inge Flensted, Herning Kommune, Basisgeometrigruppen Lars Bodum, Ålborg Universitet, WMS/WFS gruppen Bo Overgaard, Carl Bro, Ortofotogruppen Søren Buch, BlomInfo A/S, geoforum.dk august 2004 Kommende numre Deadline Nr oktober 2004 Nr november 2004 Nr november Indholdsfortegnelse: Leder: Kommer Connie til Kort eller...?... 3 GML Basisgeometri - Forslag til implementeringsstrategi i Danmark, Lars Bodum... 4 Wfs kogebogen på gaden, Bo Overgaard... 6 Abstracts for de danske bidrag til den 20. ISPRS-kongres i Istanbul, Indtryk fra 2004-generalforsamlingen i ISPRS Lars Tyge Jørgensen og Poul Frederiksen...10 Rapport fra møde i ICA-standard Commission, Jan Hjelmager...11 Annonce, ESRI user Conference Blandede oplysninger Kongresser og møder Geoforum mødekalender...15 Aktuelle arrangementer i Øst og Vest...16

3 geoforum.dk september 2004 Leder: Kommer Connie til Kort eller...?..trækker hun det længste strå. Lige nu er der noget der kunne tyde på det sidste. I hvert fald var gårsdagens tophistorie på det indenrigspolitiske område, at vores nye minister havde sat sin stilling ind på» ikke flere nedskæringer på miljøområdet «og fået sin vilje. I lederen december 2001 skrev vi om regeringsgrundlaget for den nye regering, der»ville føre en aktiv miljøpolitik, som sikrer, at fremtidige generationer kan leve i et rent miljø. Danmark skal være blandt de bedste nationer til at nedbringe forurening. De ambitiøse miljømål skal nås på den økonomisk mest effektive måde«. En konsekvens af regeringsskiftet var også, at KMS blev overført til Miljøministeriet, så pludselig var landets geodatapolitik en del af miljøpolitikken. Hvor det helt klart er fagligt velbegrundet at KMS er under samme ressort som den store gruppe geodatabrugende statslige organisationer, som Miljøministeriet rummer, var det måske mindre smart set ud fra et økonomisk synspunkt, at komme ind under leen i den rundbarbering, som fulgte på det miljøområde, som den nye regering for enhver pris ville»sætte på plads«. Så den nye minister - Connie Hedegaard/K - er på denne baggrund også kommet til Kort - eller sagt direkte, fået det øverste ansvar for udviklingen af Kort- og geodatasektoren i Danmark Og det job vil vi selvfølgelig gerne ønske ministeren al mulig held og lykke med. Vi håber selvfølgelig på, at de store nedskæringers tid er forbi og vi nu måske kan få mere fokus på at få infrastrukturen for stedbestemt information op at stå og til at fungere til gavn og glæde for hele samfundet. Det handler selvfølgelig om, at vi alle sammen må være med til at overbevise ministeren og igennem hende hele regeringen, herunder finansministeren om, at for at realisere alle de andre gode ideer om digital forvaltning kræves der et informationsgrundlag, som bl.a. består af geografisk information. Kun på den måde kan alle de øvrige områder i samfundet bringes til at spille sammen på fornuftig vis. Selv om geodataområdet er en del af miljøministeriet er det også vigtigt, at vores område får en selvstændig profil i det politiske billede. Miljøområdet vil altid være underkastet de politiske ideologiers ofte demagogiske postulater. Hvordan kan vi sikre, at ikke også vores sektor bliver en kastebold i disse spil som meget vel kan tænkes at ville fortsætte i de kommende år - også selv om vi har en minister med Connie Hedegaards stærke profil? Det må gælde om for geodatasektoren at oplære ministeren i geodatas fortræffeligheder og at få hende til at forstå, at der er noget at kæmpe for også på dette specielle område. Måske kan denne viden med hendes indsats brede sig som ringe i vandet i det politiske miljø i Danmark. Men hvordan kan vi så være med til at befordre denne proces? I forbindelse med strukturreformen er der mange spørgsmål af geografisk karakter. Grænsedragningen mellem de nye kommuner og regioner spiller unægtelig en stor rolle i debatten i lokalområderne, men også hele konsekvensberegningen af de nye grænser er et oplagt emne for indsats af fagfolkene på vores område. Det er også et af de områder, hvor GI og GIS er blevet markedsført stærkest - netop konsekvensberegninger og måske især visualiseringen af konsekvenserne. Vores udredningsprojekt bør vi også formidle til ministeren og vores forskellige standardiseringstiltag ligeså. Det gælder altså om at vise vores nye minister, hvad det er for et pragtfuldt værktøj vi behersker - et værktøj, som også kan bruges i den politiske proces både af fagfolkene, af politikerne og den almindelige borger. Vi kunne jo overveje, om ikke vi skulle invitere ministeren til vores Kortdage. Her har vi sat fokus på GIS for Mennesket. Hvad mere kan en miljøminister egentlig ønske sig end en guided tour gennem alle de forskellige anvendelsesområder, som dette års Kortdage er et stærkt udtryk for. Kortdagene spænder videre i sin emnekreds end de har gjort før - og vel at mærke på nye områder, hvor vi hidtil bare har ønsketænkt. En række af årets indlæg handler netop om ting, som nu fungerer og hvor GI og GIS er med til at gøre tingene enklere og bedre - også for almindelige mennesker. Så her til sidst vil vi ønske for vores nye minister, at hun ikke kommer til kort men fortsat trækker det længste strå, men også at hun får øjnene op for Kort og kan hjælpe os med at udbrede det glade budskab. Peter Normann Hansen 3

4 GML Basisgeometri - geoforum.dk september 2004 Forslag til implementeringsstrategi i Danmark Af Lars Bodum, Aalborg Universitet, formand for projektgruppen Indledning Siden efteråret 2003 har en projektgruppe under Geoforum arbejdet med at definere hvordan geometrien kan beskrives i forbindelse med en implementering af GML i Danmark. Dette arbejde er nu afsluttet og afrapporteret til Servicefællesskabet for Geodata. I det følgende kan du læse om resultatet af dette arbejde. Du kan naturligvis også ind på Geoforums hjemmeside og hente rapporten hjem som pdf-dokument. Du finder den på: ressourcer GML i Danmark Der er et behov for at bane vej for en egentlig implementering af GML i Danmark. Derfor skal der udarbejdes en køreplan for denne implementering. De styrende kræfter bag behovet for en fortsat udvikling af geodata er: informationsteknologiens fortsatte udvikling - herunder standarder for WMS og WFS, regeringens fortsatte behov for at effektivisere alle forvaltninger ved hjælp af IT og brugen af internettet af private, virksomheder og det offentlige som kanal, mødested og medie for udnyttelse af data, information og viden Af politiske initiativer er den digitale task force den vigtigste. Staten, amterne og kommunerne har under det Koordinerende informationsudvalg (KIU) nedsat to tekniske komiteer: XML- og IT-arkitektur-komiteen. De skal sammen etablere det tekniske grundlag for digital forvaltning. XML-komiteen har i standardiseringsøjemed allerede udarbejdet 5 vejledninger som på hvert sit område er kogebog for udviklingen mod fælles definerede snitflader. Det vigtigste standardiseringselement er at bruge XML-baseret dataindpakning herunder at adoptere internationale de jure eller de facto standarder i fornødent omfang som grundlag for evt. danske tilretninger. Siden 2002 har Servicefællesskabet for Geodata (SFG) eksisteret i regi af Miljøministeriet. Det har som én af sine hovedopgaver at styre den offentlige geodataudvikling herunder at etablere de fornødne snitflader mellem systemer, sektorer og institutioner. Geoforum har sat rammerne for den udvikling af geodatasnitflader der er nødvendig og tilstrækkelig til at understøtte digital forvaltning med geodata. Den gamle DSFL-udvekslingsstandard har i mere end 20 år været grundlag for udveksling af geodata imellem systemer, sektorer og institutioner. Tiden er inde til at gå skridtet videre med disse formulerede principper for den fremtidige udvikling. 3 løsninger GML 2 og 3 er forudsat som grundlag for en ny dansk standard for udveksling af geodata. GML er baseret på XML, som den mest succesfulde teknologi for dataformater til brug på internettet i de seneste år. XML har fået massiv opbakning og anvendelse indenfor næsten alle områder for beskrivelse og udveksling af strukturerede data. Af hensyn til markedet for geodata, både af hensyn til brugere og til data- og systemleverandører af GML-teknologi, vil det være mest hensigtsmæssigt at definere et sæt af GML-baserede danske tilrettede standarder, sådan at: GML2v1.DK er den første version og fase 1 af en dansk implementering. Den bygger på GML2 specifikationen (v ). GML3v1.DK er den anden version og fase 2 af en dansk implementering. Den bygger på et subset af GML 3 (v ) defineret ved kun at benytte de geometrier som optræder i GML2v1.DK. GML3v2.DK er den tredje version og fase 3 af en dansk implementering. Den bygger på en udvidelse af GML3v1.DK med de mere avancerede kurve-geometrier såsom cirkelbuer og splines. GML-modellen GML er konstrueret sådan at der er defineret abstrakte supertyper for features (objekttyper) og for geometrityper. Derfra nedarves konkrete features og geometrier som kan sættes sammen på 2 måder: som feature collections (som er nestede ind i hinanden og dermed kan blive meget dybe at parse) eller med referencer. GML 3 er ikke bagudkompatibel med GML 2, men de værste ulemper kan håndteres hvis man ikke bruger opmærkningsnavne der er specifikke for GML 2, som f.eks. <coord>. GML2v1.DK GML2v1.DK er tænkt som en initiel minimumsløsning, der understøtter de mest almindelige og mest brugte elementer i en udveksling af geodata. GML2v1.DK vil være en delmængde af den globale GML med de danske tilretninger som er forudsat ved en konkret implementering og anvendelse af formatet. Formatet skal understøt- 4

5 geoforum.dk september 2004 Projektgruppens øvrige medlemmer: - Søren Riff Alexandersen, KMS - Flemming Nissen, KMS - Claus H. Rasmussen, Århus Amt - Kurt Toft, Scankort - Erik Wirring, Landinspektørfirmaet, LE34 tid vil den organisation som vedligeholder GMLx.DK få til opgave at udvide formatet med de nødvendige faciliteter. Se også Søren Riff Alexandersens artikel: Standardiseret kommunikationsmodel for geografiske data? geoforum.dk nr. 57, august 2004 te de fleste behov for transport af geodata mellem service og klient. I GML2v1.DK medtages de basale geometriske elementer <Point>, <LineString> og <Polygon> samt de tilsvarende multielementer <MultiPoint> (punktsværm), <MultiLineString> (objekt sammensat af flere uafhængige liniestykker) og <MultiPolygon> (objekt bestående af flere uafhængige flader). GML3v1.DK GML3v1.DK er tænkt som en mellemliggende løsning mellem den initielle og den udvidede i den forstand at den understøtter de samme grundlæggende elementer i den nyeste GML version som GML2v1.DK med de danske tilretninger, som er forudsat ved en konkret implementering og anvendelse af formatet. Formatet skal ligesom GML2v1.DK i den nye version understøtte de fleste behov for transport af geodata mellem bruger og dataproducent. GML3v1.DK versionen af GML er kun tænkt som en konceptuel overgang til GML uden flere funktioner end GML2v1.DK. Det er i ordets bedste betydning et mellemprodukt. GML3v2.DK GML3v2.DK er tænkt som den udvidede løsning, der understøtter et mindre antal matematiske funktioner som repræsenterer nogle specielle geometrier, nemlig kurvestykker i form af buestykker, cirkler og kubiske splines (kurver baseret på 3. grads polynomier). Formatet skal derfor generelt kunne understøtte alle de anvendelser der er brug for ved transport af geodata. Det er klart at især de topologiske strukturer som GML understøtter kan blive interessant på kortere eller længere sigt. Til den Hvad sker der så nu? Vi har foreslået at implementeringen af GML i Danmark gennemføres med forskellige hastigheder alt efter behovet i den enkelte virksomhed eller organisation. Der vil være mulighed for at benytte sig af GML2 relaterede standarder. Det er løsningen vi kalder GML2v1.DK. Hvis man af en eller anden grund hellere vil anvende GML3, også afhængigt af eksterne faktorer, så kan man bruge de samme simple geometrier, men beskrevet i GML3 terminologien. Den løsning kalder vi GML3v1.DK. Har man behov for at kunne beskrive mere komplicerede geometrier indenfor kurver, såsom cirkelbuer og kubiske splines, så har vi lavet et forslag, hvor disse indgår med en beskrivelse. Den kalder vi for GML3v2.DK. Arbejdet med implementeringen af GML til danske forhold fortsætter nu med de mere specifikke dataprofiler for de enkelte datasæt. Her skal de forskellige objekttyper beskrives med GML. Det er projektgruppens opfattelse at først når det arbejde er godt i gang, så vil interessen for GML i Danmark for alvor stige. Lige nu er diskussionerne for abstrakte og det er svært for både dataproducenter, distributører og brugere at forholde sig til spørgsmålene. Det kunne vi se af den undersøgelse vi gennemførte i forbindelse med projektarbejdet. Lars Bodum Geoforum vil gerne hermed takke de to projektgrupper - GML Basisgeometri og WFS-gruppen (se de følgende 2 sider) - for det store arbejde, som de hver for sig har lagt i at udarbejde de her beskrevne rapporter. Efter aftale med Servicefællesskabet for Geodata lægger vi de to rapporter ud på De kan findes under ressourcer. Vi gør opmærksom på, at rapporterne er afleveret til Servicefællesskabet for Geodata i august og september 2004, men endnu ikke officielt godkendt af modtageren. 5

6 Wfs-kogebogen på gaden geoforum.dk september 2004 Af Bo Overgaard, Carl Bro, formand for projektgruppen De fleste læsere af Geoforum Nyt har sikkert stiftet bekendtskab med OpenGIS specifikationen wms, og flere har nok også hørt om wfs. En arbejdsgruppe i Geoforum har netop afleveret en ny wfs-kogebog til Servicefælleskabet for geodata. Kogebogen er en naturlig forlængelse af det arbejde, der sidste år mundede ud i wms-kogebogen. Hvad er wfs? Wfs er en forkortelse for Web Feature Service og bygger på en specifikation fra OpenGIS (OGC). På mange områder kan med sige, at wfs er en pendant til wms, blot med vektordata i stedet for raster. Når man kalder en wfs-server, returnerer den data i gml eller et andet vektorformat. Men wfs kan meget mere end det. Da udvekslingen af data netop er i vektorformat, er det muligt at lade data flyde begge veje. Det vil sige, at man kan indmelde data via wfs-protokollen til en server, hvorefter andre umiddelbart vil kunne anvende dem. Dette åbner helt nye muligheder for at arbejde med centrale datasamlinger. Hvad giver det af muligheder? Wms har uden tvivl skabt helt nye muligheder for udveksling af geografiske information over internettet. Begrænsningerne har ligget i, at der kun udveksles data i bitmapformat og i meget begrænset omfang i gml. Med wfs bliver det muligt at komme meget videre. Nedenstående liste er kun eksempler på, hvad man kan anvende wfs til: 1. Mulighed for at foretage highlighting af udvalgte objekter. 2. Mulighed for selv at bestemme kartografien på de data, der hentes via wfs, med andre ord bestemmer man selv, hvordan en matrikel skal vises i sit eget gis. 3. Mulighed for at anvende filtre man kan f.eks. vælge kun at få vist lokalplaner fra før Mulighed for spatielle filtre kan bl.a. anvendes til konfliktanalyse på fremmed data. 5. Tematiske kort - der vil være let at lave tematiseringer ud fra attributværdier eller geografi 6. Mulighed for at lave digitalisering, hvor man udnytter og snapper til geografien på en wfs-server. 7. Understøttelse af oprettelse af nye objekter (feature) kan f.eks. anvendes til at oprette en ny lokalplan. 8. Mulighed for at ændre i geografi og attributter direkte på wfs-serveren 9. Mulighed for at slette objekter på wfs-serveren Basic og transaction Wfs-specifikationen deler wfs-servere ind i to kategorier, Basic og Transaction. En basic wfs-server skal kunne modtage tre kald: GetCapabilities, DescribeFeatureType og GetFeature. Den førstnævnte ligner det tilsvarende wms kald og den anden kan sammenlignes med en beskrivelse af en tabel kendt fra databaseverdenen. GetFeature bruges til at hente data med, og kan opfattes som en pendant til GetMap i wms. Basis wfsserveren er dermed en read-only server. Men med wfs er der også mulighed for et sende data til serveren, eller ændre og slette i eksisterende data. Understøtter serveren dette, benævnes den transaction wfs. En transaction wfs-server skal ud over at understøtte de tre basic kald, kunne modtage kaldene Transaction, Lock- Feature og GetFeatureWidtLock. De to sidste kald anvendes til at låse et eller flere objekter, mens man redigerer dem, således at andre ikke i mellemtiden har ændret eller slettet dem. Selve transaction kaldet anvendes til at slette, oprette eller ændre objekter på wfs-serveren. Demo her kan du prøve selv For at fremme arbejdet med wfs har arbejdsgruppen bag kogebogen fremstillet en demo. Carl Bro har sat en wfs-server op med data leveret af Gentofte kommune. Her kan man afprøve de forskellige wfs-kald, der er beskrevet i kogebogen, på sin egen pc, og forhåbentlig få blod på tanden. Da gml er lidt kedeligt at se på i længden, har Euman udviklet en simpel basic wfs/wms-klient, der henter data fra Kortforsyningen og den beskrevne wfs-server. Her kan man se, hvordan man kan udnytte nogle af mulighederne i wfs. Klienten bygger på svg og kræver derfor en gratis plugin. Serveren og demoen kan prøves på geoserver/ Se figuren nederst på næste side. Status for wfs i danmark I forbindelse med udarbejdelsen af kogebogen har arbejdsgruppen forsøgt at kortlægge udbredelsen af wfs i Danmark. Konklusionen blev, at der findes flere gis-programmer, der kan fungere som wfs server - såvel basic som transaction - ligesom der findes flere gis-programmer, der kan fungere som wfs-klienter. Indtil videre har vi kun set klienter, der understøtter basic wfs. Ud over få demo-opsætninger er der endnu ingen eksempler på dansk anvendelse af wfs, og de forskellige leverandører beskriver teknologien som værende i sin vorden. Det er forfatternes opfattelse, at udviklingen går meget stærkt på dette område. Flere leverandører har mundtligt bekræftet, at de satser på såvel wms som wfs. Vi forventer derfor, at teknologien vil vinde indpas i Danmark på samme måde som vi har set med wms. Wfs ikke en afløser for wms Man kunne foranlediges til at tro, at wfs er en afløser for wms. Nu har man jo muligheden for at få alle data 6

7 geoforum.dk september 2004 Projektgruppens øvrige medlemmer: - Dorthe Rejkjær, KMS - Jacob Kramhøft, Euman - Jesper Stenstrup, Gentofte kommune - Torbjørn Mandahl Pedersen, Landmålergården ud i klienten og gøre med dem, hvad man vil. Dette er naturligvis meget besnærende, men her kommer båndbredden for alvor ind i billedet. Et GetFeature kald til en wfs-server, der skal levere f.eks. et matrikelkort for Gentofte kommune, fylder i gml over 35 mb (og ca. 3,5 mb i pakket format). Hvilket med selv en kraftig internetforbindelse vil tage lang tid at overføre. Det er derfor oplagt at udnytte de muligheder, der ligger i at kombinere de forskellige teknologier der er jo ingen grund til at hente flere data, end man har brug for. Oftest er det kun nødvendigt at se på data, og så vil det være helt unødvendigt at hente en stor gml-fil. Det kan i øvrigt i den forbindelse nævnes, at en ny OGC specifikation gør det muligt at fremstille tematiske kort på en wms-server (det forventes, at Geoforum i den kommende tid vil behandle denne og andre nye OGC tiltag i kogebogsformen.). Mere om wfs På Kortdage 2004 vil artiklens forfatter fortælle mere om wfs og vise eksempler på anvendelse på sessionen Pro Infrastruktur2 om tirsdagen. Inden længe vil wfs-kogebogen kunne downloades fra GeoForums hjemmesiden og har man lyst til at afprøve teknologien her og nu er http: //geoserver.cbkort.dk/geoserver/ index.jsp et godt sted at starte. 7

8 geoforum.dk september 2004 Abstracts for de danske bidrag til den 20. ISPRS-kongres i Istanbul, 2004 AUTOMATIC CHANGE DETECTION FOR VALIDATION OF DIGITAL MAP DATABASES Brian Pilemann Olsen National Survey and Cadastre, Denmark 8 Rentemestervej, DK 2400 Copenhagen NV, Denmark Working Group IC WG II/IV KEY WORDS: Photogrammetry, Remote Sensing, Change Detection, Classification, Automation, High Resolution, Infra-red, DEM/DTM ABSTRACT In almost all areas of our society there is an increasing need for up to date digital map databases. Traditionally, different manual, labour intensive and hence costly methods have been used for map updating, with the change detection for the updating being by far the most complex and expensive part. In this paper an automatic change detection method is presented and evaluated. The method only considers changes in the buildings theme, but it can be extended to other object classes. The aim is the development of an efficient change detection procedure for database maintenance in a production environment. The method is based on classification principles and combines an unsupervised and a supervised classification in order to determine the spectral response of the building class and thus locate potential buildings. The result is filtered by a height filter to refine the result. The method is evaluated on building registrations from the Danish TOP10DK map database. The test case presented in the paper is from a residential suburban area. The method detects almost all changes due to demolished buildings whereas only a smaller part of the new buildings are detected. This is primarily due to the use of a very special roofing material. The method leads to a number of false alarms, which to a large degree can be eliminated by refinements of the algorithm or by introduction of additional information e.g. infra-red images or texture measures. CONTROL PROCEDURE FOR TOPOGRAPHIC MAPDATABASE SETUP AND UPDATE J. Kamper National Survey and Cadastre - Denmark, Rentemestervej 8, DK 2400 Copenhagen NV, Denmark, KEY WORDS: Mapping, Databases, Quality, Updating, Geometry, Accuracy, Orthorectification, Semi-automation ABSTRACT: In this paper, strategies for development and evaluation of data control processes to database setup and update are discussed. Examples of productionworkflow and control procedures used for the national topographic map-database of Denmark are presented. Mapobjects to the database are collected and extracted photogrammetrically by subcontractors and controlled by inhouse procedures. In the database setup phase data control was focused on data-specification, data-completeness and data topology. Geometric accuracy was then controlled by large-scale photos in random test-areas. In the database update phase, efforts are now to ensure that all single map-objects are geometrically correct. The control software used has been extended to support highly accurate verification of map-object geometry, by Vector Transformation. The Vector Transformation methodology is build on fundamental equations of photogrammetry and is designed to work on PCs without stereoscopic view. It projects new vector data photogrammetrically on top of the unrectified image, accounting for inner orientation and rotation, by use of camera properties and already verified map-objects in X, Y and Z. The paper presents theory, workflow, features and experiences about Vector Transformation. To fulfill a need of verifying large areas of updates with little manpower, effort in making user interaction as automated and time saving as possible has been made. The paper points out elements in the workflow that are especially facilitated by automation. Experiences suggest that verification of map-data in 3D can be done with good results in a 2D environment, by a software solution offering functions as the presented. STRATEGIES FOR UPDATING A NATIONAL 3-D TOPOGRAPHIC DATABASE AND RELATED GEOINFORMATION P. Frederiksen, J. Grum, L.T. Joergensen National Survey and Cadastre Denmark, Rentemestervej 8, DK-2400 Copenhagen NV, Denmark (pof, jrg, Inter-Commission WG II/IV KEY WORDS: Photogrammetry, Topographic Databases, Revision, Production, Infrastructure, DEM/DTM ABSTRACT: A national topographic database for Denmark was established during the 1990 ies and completed at the end of year The database comprises three components: A 3-D vector database with full topology, a database with names of places and points of interest and an elevation database. This paper is about the revision and maintenance of the databases. The vector geometry was captured photogrammetrically. The update takes place in a 5 years cycle, i.e. 20% of the country is revised every year according to detailed specifications. Due to user needs focus is now on administrative revision in order to update specific object types with a higher frequency than 5 years. Roads, road names, hydrographical networks and building are of special interest for the geo-data infrastructure. The origin of the database for place names and points of interest goes back to the 1970 ies. It is maintained by an extensive use of sources in the public and private sectors utilising the Internet. It s a dynamic process where new sources are identified frequently and agreements concluded with the data providers. The third database component, the elevation model, is based on digitised contours and heights from selected objects from the 3-D vector database. Spot heights, i.e. maximum and minimum elevation points, measured in connection with the photogrammetric revision of vector data are also included. Heights in the elevation model are estimated by a data fusion approach considering characteristics of the individual data points. Data is stored in a grid structure and as computed contours. 8

9 De komplette papers kan findes på under ressourcer. geoforum.dk september 2004 Indtryk fra ISPRS-kongressen på næste side DESIGNING OF COURSE MATERIAL FOR E-LEARNING IN PHOTOGRAMMETRY J. Höhle Aalborg University Laboratory for GeoInformatics Fibigerstraede 11 DK 9220 Aalborg Øst, Denmark Commission VI, Working Group VI/2 KEY WORDS: Learning, Internet/Web, Teaching, Training, Photogrammetry, Orientation, Automation ABSTRACT: Distance learning via the Internet (elearning) requires good course material and a high degree of interactivity. On the basis of an e-learning course of the European Organisation for Spatial Data Research (EuroSDR, formerly OEEPE) about a photogrammetric research topic various tools for producing the user interface, the knowledge pages, multiple-choice quizzes, and interactive learning programs are described. The applied tools for the course Automatic Orientation of Aerial Images on Databases of the OEEPE/EUROSDR educational service 2002 and 2004 include standard software packages like FrontPage, QuizMaker, and Flash MX as well as programming tools like Java, ActionScript, php-script, and MathLab. The derived course material is either embedded into the Computer Conference System ( FirstClass ), which has to be installed on the client computer or is used within the browser Internet Explorer. A specially designed template is the start page of the Internet-based course material. It serves as the user interface and integrates the knowledge pages, literature, assignments, self-assessment modules, and learning programs. Experiences with the repeated conduction of the course with international participants, the updating and maintenance of the course material, and the quality assessment by the participants are presented. The contents of the course material cover a recent research topic in photogrammetry, which will be summarized only. The described design and production of e-learning courseware can be applied to other fields as well, and the article can be considered as a technical guide for e- learning and implementation of courseware. E-learning will increase in the next years and the recommendations in this contribution may be of help to all teachers and other people who wish to develop or have to develop educational material for use at the Internet. GLOBAL INDEXING OF 3D VECTOR GEOGRAPHIC FEATURES J. Kolar Centre for 3DGI, Aalborg University, Jernes Niels Vej 14, 9220, Denmark, KEY WORDS: Spatial Information Sciences, Global, Multiresolution, Threedimensional, Databases, Geography, Geometry. ABSTRACT: Geographic data management is essential for development of geo-related applications and systems. Fast access to a subset of data related to an area of interest with a sufficient precision is a common need for geographic applications. The mechanism for organizing data in the database determines how geographic features can be represented, whether or not the underlying database can be distributed or how the database can be updated. This article introduces a uniform global indexing method for 3D vector geographic data. The index facilitates several properties important for geographic systems, such as fast access to features with a similar geographic location, a multi-resolution representation, a global uniform coordinate system and the avoidance of using cartographic projections. In order to avoid truly 3 dimensional spatial indexing the solution is based on a tessellation of the space using two spherical coordinates. This decreases the computational complexity and increases performance. The article presents description of main concepts of the indexing method. Introduced method has been implemented and used with real terrain data. Also example applications are considered and practical connection with an RDBMS is proposed. AUTOMATIC 3D BUILDING RECONSTRUCTION FROM AIRBORNE LASER SCANNING AND CADASTRAL DATA USING HOUGH TRANSFORM Jens Overby a, *, Lars Bodum a, Erik Kjems a, Peer M. Ilsøe a a Centre for 3DGI, Aalborg University, Niels Jernes Vej 14, 9220 Aalborg, Denmark - (jeo, lbo, kjems, KEY WORDS: Building, Reconstruction, Algorithms, Point Cloud, Geometry, Laser scanning, Virtual Reality, GIS ABSTRACT: Urban environments of modern cities are described digitally in large public databases and datasets of e.g. laser scanning and ortho photos. These data sets are not necessarily linked to each other, except trough their geometry attributes (coordinates), which are mutually displaced and have a low degree of details. However, it is possible to create virtual 3D models of buildings, by processing these data. Roof polygons are generated using airborne laser scanning of 1x1 meter grid and ground plans (footprints) extracted from technical feature maps. An effective algorithm is used for fixing the mutual displacement of these datasets. The well known Hough Transform is extended to 3D for extracting planes from the point cloud. Generally speaking, planes are rejected if the clusters of points on these planes, do not span a considerable area. Furthermore, it is assumed that valid planes are close to parallel to one of the ground plan lines. Points corresponding to each valid plane are subtracted from the original point cloud, and the Hough Transform is performed on the remainder. By this approach, the disturbing influence of already evaluated points, is avoided. Small variations of the roof surface might lead to multiple slightly differing planes. Such planes are detected and merged. Intersecting planes are identified, and a polygon mesh of the roof is constructed. Due to the low precision of the laser scanning, a rule-based postprocessing of the roof is applied before adding the walls. * Corresponding author. 9

10 geoforum.dk september 2004 Indtryk fra 2004-generalforsamlingen i International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) Lars Tyge Jørgensen og Poul Frederiksen, KMS ISPRS s generalforsamling afholdes altid i forbindelse med ISPRSkongressen, der finder sted hvert fjerde år. Denne gang var det i Istanbul mellem den 12. og 23. juli Geoforum repræsenterer Danmark ud af godt 100 medlemslande. Hvert land stiller med en delegeret og 1 2 rådgivere. Geoforum var repræsenteret ved Poul Frederiksen og Lars Tyge Jørgensen, der begge har deltaget i tidligere generalforsamlinger og derfor kendte rumlen, der er en langstrakt sag med 4 sessioner hver af 2 5 timers varighed. Normalt er generalforsamlingen en fredelig affære, idet bestyrelsen (Council) gør et stort forarbejde dels med at finde kandidater til de mange tillidsposter, men også med forberedelse af de justeringer af love og vedtægter, der som følge af den lange 4-årige periode nødvendigvis må forekomme. Generalforsamlingen i Istanbul var dog en undtagelse. Af økonomiske og sikkerhedsmæssige grunde havde bestyrelsen i kongresperioden erkendt, at det er nødvendigt at registrere ISPRS som en NGO. Dette blev forsøgt i Østrig, hvor ISPRS har sin oprindelse i 1910, og senere i Schweiz, men i begge tilfælde løb man ind i store vanskeligheder. Bl.a. skulle ISPRS lovkompleks oversættes til tysk og justeres i henhold til de respektive landes love, hvilket ville medføre store udgifter til bl.a. sagfører. Bestyrelsen besluttede derfor at registrere ISPRS i Maryland, USA. Her var der ingen hindringer selskabet kunne registreres som det var. Ikke overraskende afstedkom dette en voldsom diskussion, hvor især 10 Østrig og Schweiz følte sig stærkt tråd over tæerne, men efter et par timers debat viste en afstemning, at generalforsamlingen bakkede op om bestyrelsens beslutning, så ISPRS nu formelt er hjemmehørende i Maryland. Nye landes medlemskab ratificeres af generalforsamlingen, og generalforsamlingen beslutter også om specifikke lande skal ekskluderes som følge af manglende kontingentbetaling. Denne gang blev Kenya optaget som nyt medlem, og 14 medlemmer blev ekskluderet. De vigtigste beslutninger på generalforsamling er valg af ny bestyrelse, præsidenter for de forskellige kommissioner og ikke mindst beslutning om, hvor den næste kongres og generalforsamling skal finde sted. Til det sidste punkt var Australien og Kina kandidater. Kina blev valgt med overvældende flertal, så 2008-kongressen og generalforsamlingen skal finde sted i Beijing. Bestyrelsen består i kongresperioden af: Præsident: Ian Dowman, England Generalsekretær: Orhan Altan, Tyrkiet Første vicepræsident: John Trinder, Australien Anden vicepræsident: Manos Baltsavias, Schweiz Kasserer: Stanley Morain, USA Kongresdirektør: Chen Jun, Kina ISPRS faglige struktur er i perioden bygget op omkring 8 kommissioner med hver et antal arbejdsgrupper. Kommissionerne, værtlandene og præsidenterne er: Kommission I Image Data Acquisition Sensors and Platforms, Frankrig, Alain Baudoin. Den danske delegation ved ISPRS-kongressen Lars Tyge Jørgense og Poul Frederiksen, begge KMS

11 geoforum.dk september 2004 Rapport fra møde i ICA Standard Commission 5-9 juli 2004 Jan Hjelmager, KMS Kommission II Theory and Concepts of Spatio-temporal Data handling and Information, Østrig, Wolfgang Kainz. Kommission III Photogrammetric Computer Vision and Image Analyses, Tyskland, Wolfgang Förstner. Kommission IV Geodatabases and Digital Mapping, Indien, Shailesh Nayak. Kommission V Close-Range Sensing Analysis and Applications, Tyskland, Hans-Gerd-Mass. Kommission VI Education and Outreach, Japan, Kohei Cho. Kommission VII Thematic Processing, Modeling and Analyses of Remotely Sensed Data. Holland, John van Genderen Kommission VIII Remote Sensing Applications and Policies. Israel, Ammatzia Peled Som et nyt tiltag efter amerikansk forbillede besluttede generalforsamlingen at oprette et støtteorgan The ISPRS Foundation. Tanken er, at velkonsoliderede firmaer og andre kan støtte aktiviteter inden for undervisning, træning og vidensdeling i udviklingslande og de fattigere dele af verden. Ønsker man yderligere oplysninger henvises til ISPRS officielle hjemmeside : Lars Tyge Jørgensen og Poul Frederiksen NB! Siderne 8-11 gør det samtidig ud for referatet af mødet i København den 7. september. Indledning Der har i sommer (5-9 juli) været afholdt det årlige møde i ICA s Standard Commission. Mødet foregik i Monaco, hvor IHB (International Hydrographic Bureau) lagde mødelokaler til. Der var to overordnede ting på dagsorden til mødet. For det første skulle det diskuteres, hvordan vi kommer videre med udgivelsen af en bog om metadata standarder rundt om i verden. For det andet, skulle vi prøve at komme videre i arbejdet med at udarbejde en generel SDI model (Spatial Data Infrastruktur). Bog om metadata standarder Kommissionen har gennem en længere periode arbejdet med at udarbejde en bog med titlen World Spatial Metadata Standards om de metadatastandarder, der findes rundt omkring i verden. Denne bog er nået så vidt, at den skal rundsendes til bidragsyderne med henblik på en sidste korrekturlæsning. Korrekturlæsningen forventes at skulle ske over en periode på 2 uger, enten i slutningen af august eller begyndelsen af september. Bogen har af forskellige årsager været flere år under vejs. Bogen vil indeholde afsnit om de globale, regionale og nationale initiativer, ligesom der vil være nogle afsnit om de tekniske og videnskabelige karakteristika ved geografiske metadata. For så vidt angår afsnittet om de forskellige metadata standarder, så forventer jeg, at der er tale om historiske oplysninger, da bogen som omtalt har været længe under vejs. Og endvidere er der netop indenfor standardområdet foregået en kraftig udvikling. Netop diskussioner af praktisk karakter om hvem, der gør hvad og hvornår i forbindelse med den sidste fase frem mod at bogen går i trykken, fyldte det meste af den første dags møde. Model for SDI Gennem de sidste par år har kommissionen sideløbende med arbejdet med bogen i stigende grad arbejdet med at udarbejde en SDI model ved hjælp af UML (Unified Modelling Language). Det første resultat af dette arbejde har allerede udmøntet sig i et indlæg ved ICA en konference i Durban Ved det forrige kommissionsmøde blev der udarbejdet nogle Use Cases. Disse skulle vi arbejde videre med ved dette møde. Dette arbejde resulterede i nogle klassediagrammer, der beskrev nogle enkelte elementer i en SDI. Ydermere kom vi frem til nogle nye Use Case elementer med tilhørende roller, som skal modelleres yderligere. Endelig kom vi frem til nogle få - men vigtige - definitioner, der skal arbejdes videre med. Alle disse resultater skal naturligvis publiceres på en eller anden måde, og det skal foregå lidt hurtigere, end hvis der skulle komme en bog ud af det. Derfor blev det besluttet, at der dels skal være et indlæg ved den næste ICA konference i Coruña, samt at der skal skrives en eller flere artikler, som skal publiseres i nogle internationale tidsskrifter. Til at forestå udarbejdelsen af indlægget ved konferencen og skrivningen af artiklen(erne) blev tre kommissionsmedlemmer udpeget. Disse var undertegnede, samt en cubaner og en sydafrikaner ud fra den betragtning, at det var os der havde være de drivende kræfter i arbejdet indtil videre. Endelig blev jeg bedt om at holde et indlæg om vores arbejdsmetode og -proces i forbindelse med kommissionens afrapporteringen ved næste konference. Afslutningsvis kan det bemærkes at det næste møde blev aftalt til ugen før ICA konferencen i Jan Hjelmager 11

12 Business Financial Services ervice Media Real Estate te Retail and Commercial Business Communications Location-Based Services Telecommunications Defense Defense and Intelligence Educators Universities and Community Colleges Engineering Civil Engineering Surveying Government Economic Development Elections Federal Homeland Security Law Enforcement Public Safety State and Local Sustainable Development Urban and Regional Planning Health and Human Services Hospitals and Health Systems Public Health and Human Services Natural Resources Agriculture Archaeology Cave and Karst Environmental Management ESRI Conservation Program Forestry Marine and Coast Mining and Earth Science Petroleum Pipeline Transportation ystems t and a d K 12, Primary, Middle, and Secondary Libraries and Museums

13 geoforum.dk september 2004 Blandede oplysninger Geoforums aftenmøde i København tirsdag 9. november 2004 Ortofotos, - en dansk vejledning om ortofotos. En arbejdsgruppe nedsat af Geoforum har udarbejdet en vejledning om fremstilling og anvendelse af ortofotos til brug i Danmark. Resultatet af gruppens arbejde vil blive gennemgået på mødet. Open GIS Consortium Becomes -> Open Geospatial Consortium, Inc. WAYLAND, Mass.(BUSINESS WIRE) (OGC) announced it has changed its name to the Open Geospatial Consortium, Inc. The new name reflects the Consortium s wide scope of work in a broad geospatial marketplace that includes not only geographic information systems (GIS), but also mapping, earth imaging, sensor webs, and mobile wireless services. It also highlights the importance of OGC Web services standards as part of information technology best practices for integrating geospatial processing into service oriented architectures and enterprise workflows. For more information Contact: Open Geospatial Consortium, Inc. Mark Reichardt, Se det fulde program på 13

14 geoforum.dk september 2004 Kongresser og møder DATO TITEL og STED September Europæisk Smallworld Konference, Hotel Clarion, Stockholm, Sverige 14. oktober 1th EU-Day, INTERGEO,»Geoinformation - The European Business Dimension«, Stuttgart, EUROGI, Deutschen Dachverbandes für Geoinformation (DDGI), Deutscher Verein für Vermessungswesen (DVW). Se også side 12 i geoforum.dk nr oktober Nordisk GIS konference 2004, Sverige november Modern Technologies, Education and Professional practice in Geodesy and related fields, Sofia, Bulgaria. Information og invitation kan downloades på november ESRI Europæisk Brugerkonference, København, se annoncen side XX marts The First International Symposium on Geo-information for Disaster Management, Delft, Holland, april»from Pharaohs to Geoinformatics«, 8th International Conference on The Global Spatial Data Infrastructure (GSDI-8) and the FIG Working Week 2005, Semiramis Intercontinental, Cairo, Egypt, juli International Cartographic Conference»Mapping approaches into a changing world«, A Coruña, Spanien, september ISGI International Symposium on Generalization of Information, Berlin, se: For detaljerede programmer vedrørende ISPRS arrangementer, se: Bliv automatisk orienteret om møder og arrangementer i Geoforums Mødekalender Log ind på og notér din adresse på: for Øst arrangementer for Vest arrangementer. Du finder tilmeldings-link på under service/huskeservice. Du vil altid kunne framelde dig listen igen. 14

15 geoforum.dk september 2004 Geoforum Mødekalender DATO STED TITEL Tirsdag 5. oktober København Den Offentlige Informations Server (OIS). Se nedenfor oktober Odense Danske Kortdage Se det ajourførte program på Tirsdag 9. november København Ortofotos - en dansk vejledning om ortofotos. Arbejdsgruppen beskriver sine resultater. Se side 13. Tirsdag 7. december København Julemøde, arrangementsgruppe Øst. Yderligere information følger. Møder i København afholdes, hvor intet andet er anført, kl hos: Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Møder i Vest afholdes, hvor intet andet er anført, kl hos: Naturgas Midt-Nord I/S Vognmagervej Viborg Arrangementsgruppe Øst inviterer til Tema-arrangement: Den Offentlige Informations Server - baggrund, muligheder og udvikling. Tirsdag den 5. oktober 2004, kl , Kort & Matrikelstyrelsen, Rentemestervej 8, 2400 København NV Den Offentlige Informationsserver har nu eksisteret i mere end 2 år, og der er efterhånden kommet en række erfaringer med distribution og anvendelse af data og system. Men hvilke data er i dag tilgængelige og hvordan kan de kombineres? Hvilke data-sæt er under overvejelse for at blive distribueret via OIS og hvornår kommer de? Og ikke mindst. Hvad koster data? Og hvordan får man fat i dem? For at få belyst nogle af disse spørgsmål har Geoforum bedt følgende 4 oplægsholdere om at videregive deres erfaringer med OIS: Mahdad Akbar-Fahimi, Erhvervs- og Boligstyrelsen - vil som projektleder for OIS redegøre for baggrunden for OIS og den udvikling, som OIS er inde i. Bent Hulegaard Jensen, Geopartner, Landinspektørgården a/s, Ikast - orientere om, hvordan han som praktiserende landinspektør anvender OIS. LIFA - vil som distributør orientere om deres arbejde med OIS. LIFA har siden starten af OIS været distributør af data, og har lavet løsninger til en række forskellige brugere. Birgit Larsen m.fl. fra Nordjyllands Amt - vil beskrive hvordan de anvender OIS data i deres GIS-løsninger. Nordjyllands Amt er desuden en del af et amtsligt samarbejde omkring anvendelsen af OIS. Ttilmelding senest fredag den 1. oktober 2004 på Der er et maximum på 50 deltagere. 15

16 Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks Frederiksberg B Arrangementsgruppe Øst inviterer til Tema-arrangement: Den Offentlige Informations Server - baggrund, muligheder og udvikling. Tirsdag den 5. oktober 2004, kl Kort & Matrikelstyrelsen, Rentemestervej 8, 2400 København NV Arrangementet er en gentagelse af det af LIFA initierede arrangement om OIS, som blev afholdt den 13. januar i Aarup NB! HUSK tilmelding på Mere info side 19 Kortdage 2004 i Odense Den oktober GIS for mennesket Program og tilmelding på 16

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

GLOBAL GIS PLATFORM RAMBØLL BO GRAVE INTEGRATED BUSINESS TECHNOLOGY

GLOBAL GIS PLATFORM RAMBØLL BO GRAVE INTEGRATED BUSINESS TECHNOLOGY GLOBAL GIS PLATFORM RAMBØLL BO GRAVE INTEGRATED BUSINESS TECHNOLOGY Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. HVORDAN HOLDER MAN STYR PÅ 23.000 PROJEKTER WORLD WIDE? 23.000 projekter 35 lande 300 kontorer

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

SDI NUUK den 23. november 2010 Tema: Hvad er grundlaget for SDI? Erfaringer fra Danmark

SDI NUUK den 23. november 2010 Tema: Hvad er grundlaget for SDI? Erfaringer fra Danmark SDI NUUK den 23. november 2010 Tema: Hvad er grundlaget for SDI? Erfaringer fra Danmark Henrik Larsen Chefkonsulent By- og Landskabsstyrelsen Nuuk, Juni 2010 SDI hovedprincipper (disposition) Intro - PlansystemDK

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

2a. Conceptual Modeling Methods

2a. Conceptual Modeling Methods ICT Enhanced Buildings Potentials IKT og Videnrepræsentationer - ICT and Knowledge Representations. 2a. Conceptual Modeling Methods Cand. Scient. Bygningsinformatik. Semester 2, 2010. CONTENT Conceptual

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI THOMAS BAK 1971 2016 Baggrund Behov for uddannelsen Uddannelsens forskningsmæssige forankring Uddannelsens faglige profil Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Baggrund

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director CLARIN-DK Status info.clarin.dk Bente Maegaard National Coordinator Vice Executive Director bmaegaard@hum.ku.dk Danish funding scheme First Danish CLARIN funding 2008-2011 - Research infrastructure funds

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Kortdage 2013 GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Indhold 1. Baggrund 2. Analyserammen 3. Den danske, svenske og finske tilgang til digital forvaltning og SDI 4. Nationale GI-surveys

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London.

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London. SØREN SKIBSTED Partner, Head of London Office, København, London Søren leder Kromann Reumerts London-kontor og er leder af Kromann Reumerts forretningsgruppe for outsourcing. Han er beskikket som advokat

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Geospatiale Databaser

Geospatiale Databaser Geospatiale Databaser 2. Interoperability and standardisation Geospatial Databases 2 MS 2010 Lars Bodum Agenda Interoperabilitet Fra globalt til lokalt niveau Herunder FESD og OIOXML Standardiseringsarbejdet

Læs mere

Agenda. Ny Digital Strategi Data og Vækst Smart Government. Carsten Ingerslev: caring@erst.dk

Agenda. Ny Digital Strategi Data og Vækst Smart Government. Carsten Ingerslev: caring@erst.dk Agenda Ny Digital Strategi Data og Vækst Smart Government Carsten Ingerslev: caring@erst.dk Roadmap for forudsætninger Indsatsområder 1 2 Vision og rammefortælling 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 Digital

Læs mere

Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning

Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning Mads Olander Rasmussen Remote Sensing & GIS Expert GRAS A/S How can remote sensing assist assessment of hydrological resources? -with special focus

Læs mere

Fart på SAP HANA. Sådan laver du analyser direkte på dine data i realtid. Copyright 2012 FUJITSU. Fujitsu IT Future, København, den 16.

Fart på SAP HANA. Sådan laver du analyser direkte på dine data i realtid. Copyright 2012 FUJITSU. Fujitsu IT Future, København, den 16. Fart på SAP HANA Sådan laver du analyser direkte på dine data i realtid 0 Flemming Grand Saphira Consulting Mobile: +45 30 78 45 86 Email: flemming.grand@saphiraconsulting.com Allan Christiansen Fujitsu

Læs mere

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE kl. 9.40 Velkomst, registrering og indledning ved Claus Clausen kl. 9.50 #01 Industri 4.0 omsat i praksis Ved Bo Lybæk, President and CEO, GPV International,

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Differential Evolution (DE) "Biologically-inspired computing", T. Krink, EVALife Group, Univ. of Aarhus, Denmark

Differential Evolution (DE) Biologically-inspired computing, T. Krink, EVALife Group, Univ. of Aarhus, Denmark Differential Evolution (DE) Differential Evolution (DE) (Storn and Price, 199) Step 1 - Initialize and evaluate Generate a random start population and evaluate the individuals x 2 search space x 1 Differential

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Læring & Medier (LOM) nr. 12-2014 ISSN: 1903-248X. Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser

Læring & Medier (LOM) nr. 12-2014 ISSN: 1903-248X. Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Call (dansk) Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Peter Fridorff-Jens E-læringskonsulent Center for Online og Blended learning Københavns Universitet.

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

Google Earth møder Kortforsyningen

Google Earth møder Kortforsyningen Google Earth møder Kortforsyningen bentleyuser.dk 2007, Årsmøde Nikolaj Kamstrup Kort & Matrikelstyrelsen Kort, geodata og OWS i Kortforsyningen Rasterdata Simpelt topografisk kort Detaljeret topografisk

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

A Profile for Safety Critical Java

A Profile for Safety Critical Java A Profile for Safety Critical Java Martin Schoeberl Hans Søndergaard Bent Thomsen Anders P. Ravn Præsenteret af: Henrik Kragh-Hansen November 8, 2007 Forfatterne Martin Schoeberl Udvikler af JOP processoren

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Nye metodikker til generering og opdatering af 3D bymodeller

Nye metodikker til generering og opdatering af 3D bymodeller Nye metodikker til generering og opdatering af 3D bymodeller GEOINFO 10-11 November 2010, Uppsala Peter Byrn, M.Sc. Cand.Geom. About Bentley Bentley is the global leader dedicated to providing architects,

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com Kurser Dage januar februar marts april maj juni SAS College SAS College: Analyse 12. & 26. 9. & 23. 7. & 21. SAS College: Data Visualization SAS College: SAS Visual Analytics Advanced Foundation - Programming

Læs mere

Overview of education statistics in Denmark

Overview of education statistics in Denmark Overview of education statistics in Denmark Christian Vittrup Peter Bohnstedt Anan Hansen Education Statistics Statistics Denmark A simple model Basic information on the students Who Where What When Okt.

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities

Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities General Education Structure Diplomingeniør i Datateknik og Elektronik Civilingeniør i Datateknik og Elektronik Civilingeniør i Softwarekonstruktion

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer?

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Christian Eilskov Sales Engineer, christian_eilskov@dell.com +45 40 60 13 92 Dell Cloud Client Computing Dell lever produkter

Læs mere

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Præsentation: Niels-Jørgen Aagaard, Videnledelseschef COWI Agenda Præsentation, COWI Præsentation,

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identitet 2011 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identity The social web, i.e. the usage of the web to support the social process, represents a space in which people have the possibility to express

Læs mere

OPC UA Information model for Advanced Manufacturing

OPC UA Information model for Advanced Manufacturing OPC UA Information model for Advanced Manufacturing Michael Nielsen Managing Director Beckhoff Automation 28.09.2015 1 OPC UA Information model for Advanced Manufacturing 28.09.2015 2 Hvad er OPC? OPC

Læs mere

Hvordan sikres personfølsomme data - og adgangen til disse så persondataloven overholdes. Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5.

Hvordan sikres personfølsomme data - og adgangen til disse så persondataloven overholdes. Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5. Hvordan sikres personfølsomme data - og adgangen til disse så persondataloven overholdes Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5. maj 2015 Den nuværende persondatalov Fra år 2000, løbende smårevisioner

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Improving Interdisciplinary Education of Anatomy, Practical Sports using Non-Profit Software

Improving Interdisciplinary Education of Anatomy, Practical Sports using Non-Profit Software Improving Interdisciplinary Education of Anatomy, Biomechanics and Practical Sports using Non-Profit Software Interdeciplinary Sports Biomechanics Anatomy How to improve interdeciplinary? Examples in biomechanics

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Institut for Datalogi

Institut for Datalogi Institut for Datalogi Instituttet underviser og forsker frem til højeste internationale niveau og har et omfattende samarbejde med erhvervslivet. Et uafhængigt internationalt evalueringspanel har placeret

Læs mere